Evaluering af matematikundervisningen december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af matematikundervisningen december 2014"

Transkript

1 Evaluering af matematikundervisningen december 0 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et ønske om dokumentation for elevernes udbytte af matematikundervisningen. Af forskellige årsager er evalueringen foretaget på et tidspunkt, hvor der ikke var mange elever, der var i stand til at opfylde kriterierne for en evaluering: eleverne skulle minimum have modtaget undervisning i matematik i 30 timer svarende til 0 lektioner af tre timer. Der var blot elever der kunne evalueres, hvoraf 0 af dem har besvaret evalueringen. Da evalueringen er igangsat i en periode hvor skolen ikke udbyder almen undervisning, er evalueringen udarbejdet på en internetside. Opgaverne i evalueringen er svarende til RKA matematikafklaring, men det var ikke muligt at få helt samme opgaveformulering. Desuden oplevede flere af eleverne, at den måde at regne på, for dem var lidt uvant, måske deres resultater afspejler den usikkerhed. Desuden har flere elever løst opgaverne på linjen, hvilket muligvis har haft betydning for koncentrationsniveau, da de uden tvivl er blevet forstyrret under arbejdet. Såvel afklaring som evaluering er præget af enkelte opgaver indenfor, så godt som, alle matematiske discipliner. Det betyder i praksis, at hvis fx en elev regner forkert i en opgave omhandlende multiplikation med to brøker viser det, at eleven ikke behersker dette område. Men i virkeligheden kan det dreje sig om en simpel skrive-/regnefejl og ikke at eleven ikke ved, hvordan han/hun skal gribe et sådan problem an. For at vise et mere farverigt billede af udbyttet af matematikundervisningen er der også i evalueringen stillet spørgsmål til eleverne om, hvordan de opfatter matematikundervisningen og deres egen indstilling til det at lære matematik. Mange af eleverne i matematikundervisningen på Se-f fortæller, at de fra tidligere skolegang er meget kede af matematik. De beskriver ofte sig selv som, dem der aldrig kommer til at lære matematik og at de ikke har kunnet følge med de sidste mange år af deres skolegang. Undervisningen i matematik på Se-f har i første omgang koncentreret sig om, at hjælpe eleverne med at ændre på den hæmmende selvforståelse hvis man ikke tror, at man kan lære matematik, bliver det svært at lære det. Det er jo selvfølgelig meget individuelt, hvor meget tillid en elev tør vise en lærer, de ser i seks timer om ugen, men relationerne og tillid til egne evner er det vigtigste udgangspunkt for, at eleverne begynder at lære sig matematik. Man kan med andre ord beskrive elevenes matematiklæring på Se-f. som meget kontekstafhængig, en del af eleverne når, i den tid vi kan tilbyde dem matematik, at kunne anvende matematik også på linjen og forhåbentlig på efterfølgende ungdomsuddannelse. For de elever der har besvaret evalueringen, er der også vedlagt dels en skriftlig beskrivelse af deres færdigheder/ kompetencer indenfor de matematiske områder samt en kopi at den kompetencetavle der har været anvendt som evaluering i forbindelse med undervisningen for hver enkelt elev. Niveauforklaring Niveau : Muligvis klar til Teknisk Skole. Muligvis klar til VUC 9. kl. Niveau 3: Klar til VUC 9.kl. Klar til Teknisk Skole, kan få problemer i dansk/matematik Niveau : kan bestå 9.kl. eksamen. Klar til Teknisk Skole, muligvis Handelsskolen, gymnasiet, HF Niveau 5: Klar til gymnasiet, Handelsskolen, HF. https://docs.google.com/forms/d/a0fwfo9- VlJYfPCT9PVMYUGHL6pzcdOFTe7SoecM/viewform

2 Sammenligning af matematikniveauer ved afklaring og ved evaluering dec 0 startniveau slutniveau 3,6,, 3,,8,8,,6 0,6,8 0,8,6,6,5 3,8,, Niveauforklaring: Niveau : Muligvis klar til Teknisk Skole. Muligvis klar til VUC 9. kl Niveau 3: Klar til VUC 9.kl. Klar til Teknisk Skole, kan få problemer i dansk/matematik Niveau : kan bestå 9.kl. eksamen. Klar til Teknisk Skole, muligvis Handelsskolen, gymnasiet, HF Niveau 5: Klar til gymnasiet, Handelsskolen, HF

3 Elevernes besvarelser på spørgsmål om matematikundervisning og matematiklæring i evalueringen 3

4 jeg har fået forklaret tingene på en måde som jeg forstår og får meget hjælp til at lære det på en måde som jeg kan huske Nah, har det fint med at være deroppe. Men det ville nu være federe hvis det bare var en dag om ugen :/

5 Elev nr: 500 Har modtaget matematikundervisning i perioden: 5/9 / 0 i alt 7 lektioner af tre timer Samlet niveau ved afklaring: Samlet niveau ved evaluering:, Regning/ matematik De fire regnearter Kommentar Kan lægge alle positive tal sammen, inklusiv decimaltal. Kan håndtere store tal. Kan trække alle positive tal fra hinanden. Kan gange -cifrede tal med -cifrede. Kan gange med 0 og 00 Kan dele med og 3. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl. Brøk % og decimal Kan omregne enkle brøker til % eller decimaltal. Forstår princippet i udtryk og brugen af formler. Statistik Kan tælle sig frem til arealet af en trekant og måle en vinkel. Har ikke løst nogen opgaver indenfor området korrekt. lek mat 3 0 Regning/matematik Kommentar De fire regnearter Kan lægge alle positive tal sammen, inklusiv decimaltal. Kan håndtere store tal. Kan trække alle naturlige tal fra hinanden. Kan sikkert og selvstændigt gange alle tal med hinanden. Kan regne med potens. Kan dividere med et-cifrede tal. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl. Brøk % og decimal Kan omregne enkle brøker til % eller decimaltal. Kan bruge en formel ved at indsætte tal i stedet for Kan tælle sig frem til arealet af en trekant og måle Statistik Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema. 5

6 Elevnr: 500 Billede af kompetencetavle anvendt som evaluering i matematikundervisningen. Nederste linje er fra evalueringen. Niveauforklaring kompetencetavle Blank Er ikke i forbindelse med matematikafklaringen, afklaret indenfor området. Niveauvurdering i forbindelse med undervisning. Ingen kendskab Ikke klar til EUD. Fagligt niveau i matematik maximalt kl niveau Nybegynder Ikke klar til EUD. Klar til FVU. Muligvis klar til VUC 9, hvis der gøres en indsats Kender 3 Muligvis klar til EUD, men kan få det svært i matematik. Klar til VUC 9. Øvet Kan bestå 9. kl. Klar til EUD. Kompetent 5 Klar til gymnasiet, HF og lignende. 6

7 Elev nr: 50 Har modtaget matematikundervisning i perioden: 5/9 / 0 i alt 0 lektioner af tre timer Samlet niveau ved afklaring: Samlet niveau ved evaluering:, Regning/matematik De fire regnearter Kommentar Kan lægge alle positive tal sammen, inklusiv decimaltal. Kan håndtere store tal. Kan trække alle naturlige tal fra hinanden. Kan gange -cifrede tal med -cifrede. Kan gange med 0 og 00 Har ikke løst nogen divisionsopgaver korrekt. Regning/matematik De fire regnearter Kommentar Kan lægge decimaltal sammen. Kan trække alle naturlige tal fra hinanden. Kan den lille tabel evt. efter fingerudregning. Kan dele med og 3. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl. Brøk % og decimal Kan omregne enkle brøker til % eller decimaltal. Forstår princippet i udtryk og brugen af formler. Kan tælle sig frem til arealet af en trekant og måle en vinkel. Statistik Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema. lek fra uge 38 Brøk % og decimal Kan omregne enkle brøker til % eller decimaltal. Har ikke løst nogen opgaver indenfor området korrekt. 0 Kan tælle sig frem til arealet af en trekant og måle en Statistik Har ikke løst nogen opgaver indenfor området korrekt. 0 7

8 Elevnr: 50 Billede af kompetencetavle anvendt som evaluering i matematikundervisningen. Nederste linje er fra evalueringen. Niveauforklaring kompetencetavle Blank Er ikke i forbindelse med matematikafklaringen, afklaret indenfor området. Niveauvurdering i forbindelse med undervisning. Ingen kendskab Ikke klar til EUD. Fagligt niveau i matematik maximalt kl niveau Nybegynder Ikke klar til EUD. Klar til FVU. Muligvis klar til VUC 9, hvis der gøres en indsats Kender 3 Muligvis klar til EUD, men kan få det svært i matematik. Klar til VUC 9. Øvet Kan bestå 9. kl. Klar til EUD. Kompetent 5 Klar til gymnasiet, HF og lignende. 8

9 Elev nr: 979 Har modtaget matematikundervisning i perioden: 5/9 / 0 i alt 3 lektioner af tre timer Samlet niveau ved afklaring: 3, Samlet niveau ved evaluering:,8 Regning/matematik De fire regnearter Kommentar Kan lægge alle positive tal sammen, inklusiv decimaltal. Kan håndtere store tal. Kan trække alle positive tal fra hinanden. Kan den lille tabel evt. efter fingerudregning. Kan dividere med -cifrede tal med støtte. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl. Brøk % og decimal Kan omregne enkle brøker til % eller decimaltal. Forstår princippet i udtryk og brugen af formler. Kan beregne rumfang og areal af alle figurer. Statistik Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema, opstille hyppighed og beregne gennemsnit. Kan beregne procentvis fordeling. 8 lek 3 3 Regning/matematik Kommentar De fire regnearter Kan lægge alle positive tal sammen, inklusiv decimaltal. Kan håndtere store tal. Kan trække alle positive tal fra hinanden. Kan sikkert og selvstændigt gange alle tal med hinanden. Kan regne med potens. Kan dividere med to-cifrede tal og decimaltal. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl. Brøk % og decimal Kan omregne enkle brøker til % eller decimaltal. Kan bruge en formel ved at indsætte tal i stedet Kan beregne rumfang og areal af figurer med for- Statistik Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema. 9

10 Elevnr: 979 Billede af kompetencetavle anvendt som evaluering i matematikundervisningen. Nederste linje er fra evalueringen. Niveauforklaring kompetencetavle Blank Er ikke i forbindelse med matematikafklaringen, afklaret indenfor området. Niveauvurdering i forbindelse med undervisning. Ingen kendskab Ikke klar til EUD. Fagligt niveau i matematik maximalt kl niveau Nybegynder Ikke klar til EUD. Klar til FVU. Muligvis klar til VUC 9, hvis der gøres en indsats Kender 3 Muligvis klar til EUD, men kan få det svært i matematik. Klar til VUC 9. Øvet Kan bestå 9. kl. Klar til EUD. Kompetent 5 Klar til gymnasiet, HF og lignende. 0

11 Elev nr: 99 Har modtaget matematikundervisning i perioden: 5/9 / 0 i alt 6 lektioner af tre timer Samlet niveau ved afklaring:,8 Samlet niveau ved evaluering: 3,6 Regning/matematik De fire regnearter Kommentar Kan lægge alle positive tal sammen, inklusiv decimaltal. Kan håndtere store tal. Kan trække tal fra hinanden uden at skulle låne. Har ikke løst nogen multiplikationsopgaver korrekt. Har ikke løst nogen divisionsopgaver korrekt. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl. Brøk % og decimal Kan omregne enkle brøker til % eller decimaltal. Kan bruge en formel ved at indsætte tal i stedet for bogstaver. Kan beregne rumfang og areal af alle figurer. Statistik Kan vælge og konstruere et passende diagram efter en enkel tabel med statistiske data. Kan beregne gennemsnit. lek. mat efter sommerferien Regning/matematik Kommentar De fire regnearter Kan lægge alle positive tal sammen, inklusiv decimaltal. Kan håndtere store tal. Kan trække alle tal fra hinanden, inklusiv decimaltal og negative tal - uden støtte. Brøk % og decimal Statistik Kan med støtte gange alle tal med hinanden, inklu- Kan dividere med to-cifrede tal og decimaltal. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl. Arbejder med brøker, % og decimaltal. Har overblik over regnemetoder og kan vurdere hvilken metode der er bedst i hvert tilfælde. Kan bruge en formel ved at indsætte tal i stedet for Kan beregne rumfang og areal af figurer med for- Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema, opstille hyppighed og beregne gennemsnit. Kan bereg- 3

12 Elevnr: 99 Billede af kompetencetavle anvendt som evaluering i matematikundervisningen. Nederste linje er fra evalueringen. Niveauforklaring kompetencetavle Blank Er ikke i forbindelse med matematikafklaringen, afklaret indenfor området. Niveauvurdering i forbindelse med undervisning. Ingen kendskab Ikke klar til EUD. Fagligt niveau i matematik maximalt kl niveau Nybegynder Ikke klar til EUD. Klar til FVU. Muligvis klar til VUC 9, hvis der gøres en indsats Kender 3 Muligvis klar til EUD, men kan få det svært i matematik. Klar til VUC 9. Øvet Kan bestå 9. kl. Klar til EUD. Kompetent 5 Klar til gymnasiet, HF og lignende.

13 Elev nr: 505 Har modtaget matematikundervisning i perioden: 5/9 / 0 i alt 7 lektioner af tre timer Samlet niveau ved afklaring:, Samlet niveau ved evaluering:,6 Regning/matematik De fire regnearter Brøk % og decimal Statistik Kommentar Kan lægge alle positive tal sammen, inklusiv decimaltal. Kan håndtere store tal. Kan trække alle naturlige tal fra hinanden. Kan gange -cifrede tal med -cifrede. Kan gange med 0 og 00 Har ikke løst nogen divisionsopgaver korrekt. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl. Arbejder med brøker, % og decimaltal. Har overblik over regnemetoder og kan vurdere hvilken metode der er bedst i hvert tilfælde. Kan bruge en formel ved at indsætte tal i stedet for bogstaver. Kan tælle sig frem til arealet af en trekant og måle en vinkel. Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema, opstille hyppighed og beregne gennemsnit lek mat. Regning/ Kommentar De fire regnearter Kan lægge alle positive tal sammen, inklusiv decimaltal. Kan håndtere store tal. Kan trække alle tal fra hinanden, inklusiv decimaltal og negative tal - uden støtte. Kan sikkert og selvstændigt gange alle tal med hinanden. Kan regne med potens. Kan dividere med et-cifrede tal. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl. Brøk % og decimal Kan omregne enkle brøker til % eller decimaltal. Kan bruge en formel ved at indsætte tal i stedet for Kan beregne rumfang af en kasse og omkreds af en cirkel med formelhjælp. 3 Statistik Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema. 3

14 Elevnr: 505 Billede af kompetencetavle anvendt som evaluering i matematikundervisningen. Nederste linje er fra evalueringen. Niveauforklaring kompetencetavle Blank Er ikke i forbindelse med matematikafklaringen, afklaret indenfor området. Niveauvurdering i forbindelse med undervisning. Ingen kendskab Ikke klar til EUD. Fagligt niveau i matematik maximalt kl niveau Nybegynder Ikke klar til EUD. Klar til FVU. Muligvis klar til VUC 9, hvis der gøres en indsats Kender 3 Muligvis klar til EUD, men kan få det svært i matematik. Klar til VUC 9. Øvet Kan bestå 9. kl. Klar til EUD. Kompetent 5 Klar til gymnasiet, HF og lignende.

15 Elev nr: 99 Har modtaget matematikundervisning i perioden: /3 3/ 0 i alt lektioner af tre timer Samlet niveau ved afklaring: 0,6 Samlet niveau ved evaluering:,8 Regning/matematik De fire regnearter Kommentar Kan lægge alle naturlige tal sammen. Kan trække tal fra hinanden uden at skulle låne. Kan den lille tabel evt. efter fingerudregning. Har ikke løst nogen divisionsopgaver korrekt. Har ikke løst nogen opgaver indenfor området korrekt. 0 Brøk % og decimal Har ikke løst nogen opgaver indenfor området korrekt. 0 Kan bruge en formel ved at indsætte tal i stedet for bogstaver. Har ikke løst nogen opgaver indenfor området korrekt. 0 Statistik Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema. Min. 36 lek Regning/matematik Kommentar De fire regnearter Kan lægge alle positive tal sammen, inklusiv decimaltal. Kan håndtere store tal. Kan trække alle positive tal fra hinanden. Kan sikkert og selvstændigt gange alle tal med hinanden. Kan regne med potens. Kan dividere med alle tal inklusiv brøker. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl. Brøk % og decimal Arbejder med brøker, % og decimaltal. Har overblik over regnemetoder og kan vurdere hvilken metode der er bedst i hvert tilfælde. Kan bruge en formel ved at indsætte tal i stedet for Kan beregne rumfang af en kasse og omkreds af en cirkel med formelhjælp. 3 Statistik Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema. 5

16 Elevnr: 99 Billede af kompetencetavle anvendt som evaluering i matematikundervisningen. Nederste linje er fra evalueringen. Niveauforklaring kompetencetavle Blank Er ikke i forbindelse med matematikafklaringen, afklaret indenfor området. Niveauvurdering i forbindelse med undervisning. Ingen kendskab Ikke klar til EUD. Fagligt niveau i matematik maximalt kl niveau Nybegynder Ikke klar til EUD. Klar til FVU. Muligvis klar til VUC 9, hvis der gøres en indsats Kender 3 Muligvis klar til EUD, men kan få det svært i matematik. Klar til VUC 9. Øvet Kan bestå 9. kl. Klar til EUD. Kompetent 5 Klar til gymnasiet, HF og lignende. 6

17 Elev nr: 853 Har modtaget matematikundervisning i perioden: /3 6/5 0 i alt 0 lektioner af tre timer Samlet niveau ved afklaring: 0,8 Samlet niveau ved evaluering: Regning/ Kommentar Matematik De fire regnearter: Kan omskrive enheder indenfor metersystemet. Kan lægge sammen og trække fra uden tierovergang og decimal ganger og dividerer i den lille tabel. Brøk, % og decimal. Ingen opgaver indenfor området løst. : Kan løse en simpel ligning. : Kan måle en vinkel. Afleverer urealistiske resultater i de få stykker der ellers er forsøgt løst. Statistik: Afsnittet ej løst. 0 Regning/matematik Kommentar De fire regnearter Kan lægge alle positive tal sammen, inklusiv decimaltal. Kan håndtere store tal. Kan trække alle tal fra hinanden, inklusiv decimaltal og negative tal - uden støtte. Kan med støtte gange alle tal med hinanden, inklusiv decimaltal. Kan dividere med to-cifrede tal og decimaltal. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl. Brøk % og decimal Kan omregne enkle brøker til % eller decimaltal. Kan bruge en formel ved at indsætte tal i stedet for bogstaver. Kan tælle sig frem til arealet af en trekant og måle en vinkel. Statistik Har ikke løst nogen opgaver indenfor området korrekt. 0 7

18 Elevnr: 853 Billede af kompetencetavle anvendt som evaluering i matematikundervisningen. Nederste linje er fra evalueringen. Niveauforklaring kompetencetavle Blank Er ikke i forbindelse med matematikafklaringen, afklaret indenfor området. Niveauvurdering i forbindelse med undervisning. Ingen kendskab Ikke klar til EUD. Fagligt niveau i matematik maximalt kl niveau Nybegynder Ikke klar til EUD. Klar til FVU. Muligvis klar til VUC 9, hvis der gøres en indsats Kender 3 Muligvis klar til EUD, men kan få det svært i matematik. Klar til VUC 9. Øvet Kan bestå 9. kl. Klar til EUD. Kompetent 5 Klar til gymnasiet, HF og lignende. 8

19 Elev nr: 863 Har modtaget matematikundervisning i perioden: 7/ 03 6/5 0 i alt 3 lektioner af tre timer Samlet niveau ved afklaring:,6 Samlet niveau ved evaluering:,6 Regning/matematik De fire regnearter Kommentar Kan lægge decimaltal sammen. Kan trække tal fra hinanden uden at skulle låne. Kan den lille tabel evt. efter fingerudregning. Har ikke løst nogen divisionsopgaver korrekt. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl. Brøk % og decimal Forstår enkle brøker som /, / og 3/. Forstår hvad dele af en hel er. Kan bruge en formel ved at indsætte tal i stedet for bogstaver. Kan beregne rumfanget af en kasse og angive korrekt mål. Statistik Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema. Regning/matematik Kommentar De fire regnearter Kan lægge alle positive tal sammen, inklusiv decimaltal. Kan håndtere store tal. Kan trække alle tal fra hinanden, inklusiv decimaltal og negative tal - uden støtte. Kan sikkert og selvstændigt gange alle tal med hinanden. Kan regne med potens. Kan dividere med to-cifrede tal og decimaltal. Brøk % og decimal Statistik Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl. Forstår enkle brøker som /, / og 3/. Forstår hvad dele af en hel er. Kan bruge en formel ved at indsætte tal i stedet for Kan beregne rumfang og areal af figurer med for- Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema. 9

20 Elevnr: 863 Billede af kompetencetavle anvendt som evaluering i matematikundervisningen. Nederste linje er fra evalueringen. Niveauforklaring kompetencetavle Blank Er ikke i forbindelse med matematikafklaringen, afklaret indenfor området. Niveauvurdering i forbindelse med undervisning. Ingen kendskab Ikke klar til EUD. Fagligt niveau i matematik maximalt kl niveau Nybegynder Ikke klar til EUD. Klar til FVU. Muligvis klar til VUC 9, hvis der gøres en indsats Kender 3 Muligvis klar til EUD, men kan få det svært i matematik. Klar til VUC 9. Øvet Kan bestå 9. kl. Klar til EUD. Kompetent 5 Klar til gymnasiet, HF og lignende. 0

21 Elev nr: 5007 Har modtaget matematikundervisning i perioden: 7/9 / 0 i alt lektioner af tre timer Samlet niveau ved afklaring: 3 Samlet niveau ved evaluering:,8 Regning/matematik De fire regnearter Brøk % og decimal Statistik lek start uge 38 Kommentar Kan lægge alle positive tal sammen, inklusiv decimaltal. Kan håndtere store tal. Har ikke løst nogen subtraktionsopgaver korrekt. Kan gange tocifrede tal med hinanden. Kan dividere med -cifrede tal med støtte. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl. Kan omregne enkle brøker til % eller decimaltal. Forstår princippet i udtryk og brugen af formler. Kan beregne rumfang og areal af figurer med formelhjælp Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema, opstille hyppighed og beregne gennemsnit. Kan beregne procentvis fordeling Regning/matematik Kommentar De fire regnearter Kan lægge decimaltal sammen. Kan trække alle naturlige tal fra hinanden. Kan den lille tabel evt. efter fingerudregning. Kan dele med og 3. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl. Brøk % og decimal Kan omregne enkle brøker til % eller decimaltal. Kan bruge en formel ved at indsætte tal i stedet for bogstaver. Kan tælle sig frem til arealet af en trekant og måle en vinkel. Statistik Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema.

22 Elevnr: 5007 Billede af kompetencetavle anvendt som evaluering i matematikundervisningen. Niveauforklaring kompetencetavle Blank Er ikke i forbindelse med matematikafklaringen, afklaret indenfor området. Niveauvurdering i forbindelse med undervisning. Ingen kendskab Ikke klar til EUD. Fagligt niveau i matematik maximalt kl niveau Nybegynder Ikke klar til EUD. Klar til FVU. Muligvis klar til VUC 9, hvis der gøres en indsats Kender 3 Muligvis klar til EUD, men kan få det svært i matematik. Klar til VUC 9. Øvet Kan bestå 9. kl. Klar til EUD. Kompetent 5 Klar til gymnasiet, HF og lignende.

23 Elev nr: 93 Har modtaget matematikundervisning i perioden: / / 0 i alt lektioner af tre timer Samlet niveau ved afklaring: Samlet niveau ved evaluering:, Regning/matematik De fire regnearter Kommentar Kan lægge decimaltal sammen. Kan trække tal fra hinanden uden at skulle låne. Har ikke løst nogen multiplikationsopgaver korrekt. Har ikke løst nogen divisionsopgaver korrekt. Har ikke løst nogen opgaver indenfor området korrekt. 0 Brøk % og decimal Forstår enkle brøker som /, / og 3/. Forstår hvad dele af en hel er. Kan bruge en formel ved at indsætte tal i stedet for bogstaver. Kan tælle sig frem til arealet af en trekant og måle en vinkel. Statistik Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema. Regning/matematik Kommentar De fire regnearter Kan lægge alle positive tal sammen, inklusiv decimaltal. Kan håndtere store tal. Kan trække alle positive tal fra hinanden. Kan med støtte gange alle tal med hinanden, inklusiv Kan dividere med et-cifrede tal. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, Brøk % og decimal Har ikke løst nogen opgaver indenfor området korrekt. 0 Kan bruge en formel ved at indsætte tal i stedet for bog- Kan beregne rumfang og areal af figurer med formel- Statistik Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema. 3 3

24 Elevnr: 93 Billede af kompetencetavle anvendt som evaluering i matematikundervisningen. Nederste linje er fra evalueringen. Niveauforklaring kompetencetavle Blank Er ikke i forbindelse med matematikafklaringen, afklaret indenfor området. Niveauvurdering i forbindelse med undervisning. Ingen kendskab Ikke klar til EUD. Fagligt niveau i matematik maximalt kl niveau Nybegynder Ikke klar til EUD. Klar til FVU. Muligvis klar til VUC 9, hvis der gøres en indsats Kender 3 Muligvis klar til EUD, men kan få det svært i matematik. Klar til VUC 9. Øvet Kan bestå 9. kl. Klar til EUD. Kompetent 5 Klar til gymnasiet, HF og lignende.

25 Elev nr: 509 Har modtaget matematikundervisning i perioden: 5/9 / 0 i alt 6 lektioner af tre timer Samlet niveau ved afklaring:,8 Samlet niveau ved evaluering:, Regning/matematik De fire regnearter Brøk % og decimal Statistik Kommentar Kan lægge alle positive tal sammen, inklusiv decimaltal. Kan håndtere store tal. Kan trække alle positive tal fra hinanden. Kan med støtte gange alle tal med hinanden, inklusiv decimaltal. Kan dividere med -cifrede tal og decimaltal med nogen sikkerhed. Kan i nogen grad veksle mellem metoder Har ikke løst nogen opgaver indenfor området korrekt. Arbejder med brøker, % og decimaltal. Har overblik over regnemetoder og kan vurdere hvilken metode der er bedst i hvert tilfælde. Har ikke løst nogen opgaver indenfor området korrekt. Kan beregne rumfang og areal af figurer med formelhjælp. Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema, opstille hyppighed og beregne gennemsnit lek mat. 0 0 Regning/ Kommentar De fire regnearter Kan lægge decimaltal sammen. Kan trække alle naturlige tal fra hinanden. Kan gange -cifrede tal med -cifrede. Kan gange Ingen multiplikationsopgaver løst korrekt. Kan lave enkle omregninger mellem cm og m, m og km, samt l og dl med hjælp. Brøk % og decimal Forstår enkle brøker som /, / og 3/. Forstår hvad dele af en hel er. Har ikke løst nogen opgaver indenfor området kor- 0 Kan tælle sig frem til arealet af en trekant og måle Statistik Kan trække oplysninger ud af et enkelt skema. 5

26 Elevnr: 509 Billede af kompetencetavle anvendt som evaluering i matematikundervisningen. Nederste linje er fra evalueringen. Niveauforklaring kompetencetavle Blank Er ikke i forbindelse med matematikafklaringen, afklaret indenfor området. Niveauvurdering i forbindelse med undervisning. Ingen kendskab Ikke klar til EUD. Fagligt niveau i matematik maximalt kl niveau Nybegynder Ikke klar til EUD. Klar til FVU. Muligvis klar til VUC 9, hvis der gøres en indsats Kender 3 Muligvis klar til EUD, men kan få det svært i matematik. Klar til VUC 9. Øvet Kan bestå 9. kl. Klar til EUD. Kompetent 5 Klar til gymnasiet, HF og lignende. 6

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Matematik - Åh nej Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Indledning Spørgeguide Testopgaver 16 samtaler og test Materialet er udarbejdet i forbindelse med et

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

AVU trin 2 prøver i matematik Facitforslag Dec. 2005. ISBN: 87-90652-65-7 ISSN: 1603-9432 EH-Mat 2006

AVU trin 2 prøver i matematik Facitforslag Dec. 2005. ISBN: 87-90652-65-7 ISSN: 1603-9432 EH-Mat 2006 Denne udgave på internettet er ment som en gennemsynsudgave. Ønsker du at anvende materialet, kan du købe materialet i en trykt version. Et VUC eller en anden undervisningsinstitution kan købe en digital

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Grundlæggende faglig regning (47668)

Grundlæggende faglig regning (47668) Grundlæggende faglig regning (47668) Rammer, tilrettelæggelse og gennemførelse Arbejdsmarkedsuddannelsen indgår i FKB 2270 Obligatorisk fælleskatalog Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Susan Møller,

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Artikel fra antologien Kommunikation i matematik v/kirsten Søs Spahn, lærer, exam.pæd., pædagogisk konsulent i matematik, Center for

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere