B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Birkebo Brian Skræm Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Odinsgade 15, kælder Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Havrevangen 19 Kasper Axberg Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Michael Svendsen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til sommerudgaven af Kontakten. Ja, i skrivende stund sidst i juli er der nu ikke meget sommer i vejret. Det har stået ned i stænger de sidste 6 uger, så nu glæder vi os alle sammen til noget sol og varme ikke mindst de, som stadig er i gang med ferien. Ellers forsætter vi med vejrrekorder. Jeg læste lige, at der fra den 13/6 til 25/7 er faldet 228 mm. regn, og at juni måned har været den vådeste juni nogensinde. Sidste år var det jo den ene varmerekord efter den anden. I hvert fald håber jeg, at alle, når dette blad dumper ind af dørsprækken, har fået nogle gode oplevelser, samt noget varme og kulør på tilværelsen, som vi kan nyde godt af i vintermånederne. Her i afdeling 1 er renoveringsarbejdet med murværk og nye altaner så godt som færdigt, og vi har nu også fået malet et par opgange, så i hvert fald alt det ydre er pænt at se på. Jeg har i min øresnegl hørt, at alle opgange i vores afdeling indenfor en overskuelig fremtid skal have samme tur, så det bliver dejligt for os alle. Også i afdeling 3 er man i gang med en gennemgribende istandsættelse af opgangene med bl.a. maling og brandsikring af dørene. Her er man startet i Drejøgade og fortsætter derefter i Hjortøgade og Strynøgade. Afdeling 6 er ligeledes igang med maling af trappeopgangene, hvor man nu er færdig med hele Rughaven. Derfor synes jeg også vi skal prøve at hjælpe hinanden med at holde det pænt, så vi i mange år fremover kan glæde os over vore nyrenoverede bygninger og opgange. Når dette blad læses har vi taget afsked med varmemester Erik Hansen fra afd. 7 (tidligere afd. 1). Han har valgt at gå på efterløn. Derfor ønsker jeg dig et godt otium og håber, at du og fruen vil få mange gode år sammen. Vores gamle Flyver ejendomsfunktionær Michael Svendsen har overtaget jobbet efter Erik. Ny Flyver er Peter Hermann Svendsen. Velkommen til boligselskabet Østparken. Ejendomsfunktionær i afdeling 1 Keld Peitersen har ligeledes valgt at gå på efterløn og nyde tilværelsen i haven sammen med sin kone Lotte. Også I ønskes et rigtig godt otium med håbet om mange gode år sammen. Ny ejendomsfunktionær i stedet for Keld er Georg Madsen Jensen. Velkommen til Østparken skal også lyde til dig. Ejendomsfunktionær Hans Jørgen Rise, som før holdt gaderne Sejrøgade/Bogøgade og halvdelen af Morsøgade har valgt at overtage Keld s gader, Saltholmsgade/Bornholmsgade og den anden halvdel af Morsøgade. Tak for hjælpen i tiden som min gårdmand. Georg overtager derfor Hans s gader. Vores murer Kjeld Svendsen havde den 1. august 25 års jubilæum ved Østparken og valgte ligeledes at gå på efterløn med udgangen af måneden. Du ønskes også et godt otium sammen med din kone Annette Ringtved (i øvrigt forhenværende næstformand i afdeling 3). Alt godt fremover for jer herfra. Ny murer er ved at blive udpeget, men 3

4 det er ikke sikkert redaktionen har et nyt navn før julebladet er på gaden. Endelig har ejendomsfunktionærerne Bjarne Olsen og Kasper Axberg byttet job, således at Bjarne Olsen nu er i afdeling 3 og Kasper Axberg i afdeling 5. Læs videre under afdelingerne. Jeg har besøgt to af vore ældste beboere i Østparken, i hvert fald hvad angår bestyrelsesarbejde. Den ene hedder Svend Grabe, er snart 92 år gammel og den anden Axel Larsen på 77 år. Begge er aktive medlemmer i bestyrelsen for afdeling 7. Læs deres livshistorier under afd. 7. Løsningen i konkurrencen var denne gang Hans Jørgensen, som jo er boligselskabet Østparkens elektriker. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. I dette nummer af Kontakten kan du læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres. Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. Hans Jørgensen fortæller: Min vej til jobbet som elektriker i Østparken. Indlæg under afd s aktivitetsudvalg: Tillykke DUS-2 på Sønderbroskolen. Trafiksikker Bornholmsgade. Bankogruppen starter op igen. Husk julestuen for de ældre. Ølsmagning i Strynøgade Nyt fra beboerrådgiveren afd. 1+3: Sankt Hans i Østre Anlæg. Det gode image. Ølsmagning. IT erfaring søges til Internetcaféen. Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen Håndværkerne Varmemestre samt ejendomsfunktionærer under afdelingerne. Hvem forestiller billedet? Konkurrencen forsætter. v / Henrik Pedersen Rughaven 6 - Telefon

5 Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore fastansatte vil fortælle om sig selv. Bagerst i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 1, 2007: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. Husk at løsningen nu også kan sendes via internettet. Følg linket information og Kontakten. Her er et menupunkt, som hedder konkurrence. En liste over dette blads (Kontakten 2, 2007) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 8. november Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. Fortsat god sommer/sensommer. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Mail: 5

6 Mogens Blicher Hansen Flemming Gregersen Jytte Faitanini Gitte Nielsen Karina Andreasen Tina Reeves Lotte Hupfeld 6

7 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Formand Brian Skræm Så er sommeren ved at gå på hæld, og vi håber, at alle har haft en god sommer på trods af den manglende varme og sol. Siden sidste blad har vi fået udarbejdet en del til vores forvaltningsrevision. Vi har fået vores målsætninger og visioner på plads. Kort går de ud på at forøge fællesskabet og demokratiet, lige fra den enkelte beboer til afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse. Vi skal til stadighed arbejde for tidssvarende boliger, det være sig ved renoveringer, et godt miljø med grønne områder og det til stadighed med en konkurrencedygtig husleje. Derudover skal vi sørge for, at beboeren altid møder en kompetent forvaltning ved henvendelser, så både vi beboere og personale får en positiv behandling. Vi har også fået vedtaget en IT politik. Den går mest ud på at orientere de ansatte om, hvad vi ikke accepterer, det være sig udsendelse af spam mail og utilbørlig surfen. Dette er noget alle ansatte kommer til at skrive under på, men skal absolut ikke betragtes, som om vi vil hindre dem i brug af Internet eller e- mail. Vi har også for organisationsbestyrelse samt vore møder vedtaget en rygepolitik, Ligeledes er der lavet rygepolitik for de ansatte, så der kun må ryges udenfor eller i anviste rygerum. Samtidig er vi ved at få udarbejdet en alkoholpolitik, så alle ved hvilke retningslinierne der er her i selskabet. Noget vi også arbejder på er tilfredshedsundersøgelser, både for beboere og ansatte, men vi vil også indføre spørgeskemaer ved fraflytning, så vi kan få svar på, hvorfor man flytter, har man været glad for at bo her, og er der noget, vi kan gøre bedre. Frisør de Rosche v/ Susanne de Rosche Konvalvej 26 - Aalborg Telefon

8 Noget nyt, vi er ved at indføre, er fraflytter beviser. Mod et lille gebyr vil man så kunne stå på vores venteliste i op til 2 år efter fraflytning. Hvis det så viser sig, at man har fortrudt flytningen, vil man kunne få tilbudt en tilsvarende lejlighed, som den man flyttede fra. I selskabet har vi indkøbt et kamera med en helt speciel linse til panoramabilleder. Det er så meningen, at vi vil tage billeder af de forskellige lejlighedstyper og så lægge det ud på internettet. På vores hjemmeside under afdeling 5 - Lejligheder - kan der ses et eksempel herpå. Da kameraet går på skift imellem afdelingerne, er det noget, der kommer til at tage tid. På kontoret er vores bogholder Lilli Poulsen gået på pension, og i stedet er ansat Lotte Hupfeld, som vi håber, vil falde godt til på kontoret. Derudover er der blevet ansat 2 nye ejendomsfunktionærer, læs mere herom under afdelingerne. Til slut vil vi ønske alle i Østparken en rigtig god sensommer/efterår. På hovedbestyrelsens vegne Brian C. Skræm, formand Brian Skræm Formand, afdeling 5 Christian Vestergaard Næstformand, afdeling 6 Palle Christensen Afdeling 1 Erik Hansen Afdeling 2-9 Otto Holm Sørensen Afdeling 2-9 Verner Frederiksen Afdeling 2-9 8

9 Ann Bylund Andersen Afdeling 3 Henrik Yde Afdeling 3 Leif Nielsen Afdeling 4 Niels Erik Jensen Afdeling 7 Per Nielsen Medarbejderrepræsentant 9

10 Vedrørende beboerklager ved Flemming Gregersen Driftsleder Flemming Gregersen En klage over en anden beboer skal altid være skriftlig og være med navn og underskrift af klageren eller klagerne. Når der kræves underskrift, er det, for at klagen er juridisk gyldig. En klager vil altid være anonym overfor personen, der bliver klaget over, men hvis en klagesag skulle ende i Beboerklagenævnet eller i Boligretten, så skal klageren/klagerne give møde og bevisliggøre klagen. En klage ender typisk først i Beboerklagenævnet/Boligretten efter 3 skriftlige påtaler fra boligselskabet. Det er altid boligselskabets advokat, som fører sagerne, og som vurderer, hvem sagen skal forelægges for. Venlig hilsen Flemming Gregersen Driftsleder Sjællandsgade - Aalborg 10

11 Præsentation af elektriker Hans Jørgensen Elektriker Hans Jørgensen Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv og min vej til stillingen som elektriker i Østparken, hvilket jeg her vil gøre: Jeg blev født i Gandrup i 1945 af en købmandsfamilie, og kom efter endt skolegang i lære som elektriker, som hvilket jeg blev udlært i Lærepladsen var hos den lokale elektriker i Vester Hassing. Herefter arbejdede jeg som svend i Aså, indtil jeg blev indkaldt som soldat i flyvevåbnet. Jeg blev indkaldt til Flyvestation Karup og efter endt rekruttjeneste forflyttet til Kongelundsfortet på Amager. I 1968 blev jeg gift med Kirsten, med hvem jeg har fået 2 drenge og ( siden børnebørn ). Kirsten og jeg startede vores egen elektrikerforretning med salg af lamper og andet elektrisk udstyr kombineret med elinstallatørvirksomhed, så jeg kunne holde min uddannelse ved lige. Kirsten stod så for det praktiske med forretningen. Vi startede på hjørnet af Fyensgade og Fanøgade og siden i Vejgaard Bymidte, da det nye kvarter her blev bygget. Begge vore drenge er uddannet i vores firma, som vi kaldte Aalborg elektro Teknik. Her residerede vi indtil Nørresundby Bank i 1993 købte os ud. Efterfølgende blev jeg så ansat i Boligselskabet Østparken, og regner med at blive her til jeg går på efterløn. Privat boede vi da i Vestbjerg, men den 1. maj 2005 flyttede vi tilbage til Gandrup, da jeg efter min mors død overtog mit barndomshjem, som vi er i fuldt sving med at istandsætte fra A til Z. Så der er nok at give sig til de første par år af pensionisttilværelsen. Fritiden er også lagt på skinner (eller hjul), for da jeg blev 60 år, gav Kirsten mig en motorcykel, som jeg indtil videre bruger som befordringsmiddel frem og tilbage fra arbejdet. Ellers går fritiden i familiens og venners lag, og både Kirsten og jeg nyder at komme til harmonikatræf i bl.a. Bindslev. Sidste år købte jeg mig selv en harmonika, så planen er også på sigt, at lære at håndtere den. Med venlig hilsen Hans Jørgensen 11

12 Farvel og tak til»murerkjeld«onsdag den 1. august havde Østparkens murer Kjeld Svendsen trommet sammen til fest i Strynøgade. Anledningen var, at han denne dag havde 25 års jubilæum i boligselskabet, og da han også har nået alderen, hvor han kan trække sig tilbage og nyde sit otium, har han besluttet, at det samtidig skal være slut på arbejdsmarkedet. delinger samt formanden for Ø-gade Samråd kommet. Mon ikke jeg ville komme op på små hundrede personer, hvis jeg havde talt efter. Mogens Hansen ønsker Kjeld tillykke og overrækker ham Østparkens gave. Kjeld byder velkommen Klokken mødte jeg op til receptionen, som startede kl , og allerede da var bordene næsten fyldte med gæster, så flere borde måtte dækkes til de mange fremmødte. Efter velkomst fra Kjeld blev der indtaget flere af de lækre ting, som Kjeld og hans hustru Anette havde fremtryllet, og der blev skålet rundt i lokalet. Kjeld er også medlem af Naverklubben, hvor to medlemmer bl.a. ejendomsfunktionær Bjarne Olsen gav deres kendingsmelodi som en hyldest til Kjeld. Her et lille udpluk af gæsterne Gæsterne bestod af familie og venner. Varmemestre og ejendomsfunktionærer fra næsten alle afdelingerne samt håndværkerkollegerne og flere af kontorpigerne samt forretningsføreren fra administrationen i boligselskabet var mødt op for at fejre jubilæet. Endvidere var også formænd fra flere af vores af- Bjarne Olsen og en naverven synger Blærerøvssangen Efter et par timer tog jeg afsked med Kjeld og Anette og ønskede dem alt godt fremover i deres otium, men jeg ved at flere ville komme og lykønske ham, bl.a. Østparkens formand Brian Skræm. Redaktøren 12

13 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen og repræsentantskabet i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1. th Næstformand: Kasserer: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78, st th. Kai Hjorth, Bornholmsgade 64, 3. th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14, 2. tv. Bestyrelsesmedlem: Sonja Jensen, Bogøgade 20, 1. th. Suppleanter til repræsentantskabet/afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Tanja Madsen, Bornholmsgade 76, st. th. Poul Erik Jacobsen, Bornholmsgade 84 Lone Sørensen, Bornholmsgade 62 Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til sommerudgaven af beboerbladet Jeg skriver dette indlæg sidst i juli måned, og derfor kan der være ting, der når at ændre sig, eller ikke bliver som jeg beskriver på nuværende tidspunkt. Dette er vilkårene, når mange i fødeprocessen til at lave et beboerblad, også skal have afholdt sommerferie. I forhold til beboerfesten der løber af stabelen den 8. september, er det en af de ting, jeg tror er uaktuel læsning, når I sidder med dette blad, simpelthen fordi vi afholder festen, inden dette beboerblad sandsynligvis er nået ud til jer. Derfor vil jeg heller ikke gå så meget i dybden med dette emne, udover at fortælle hvorfor vi har afholdt denne beboerfest. Vores udvendige renovering af alle bygningerne er nu afsluttet efter mere end 5 ½ års arbejde. Det har været en kæmpe proces for os alle, ikke mindst for jer beboere der har skullet udholde håndværkere, inde og ude, samt hvad dette indebærer af larm og uro. Samtidig er de grønne arealer blevet til- 13

14 Palle Christensen Flemming Corfixen Kaj Hjorth Britta Andersen Sonja Jensen plantet med buske, træer og ny græs. Endvidere har legepladserne fået nye legeredskaber, i tre af gaderne. Afdelingsbestyrelsen har fået nyt kontor med beboergalleri, og frem for at festligholde disse ting enkeltvis, syntes afdelingsbestyrelsen det var bedre at holde en stor fest for at markere alle disse nye tiltag. Jeg håber også at mange af jer beboere, samtidig får mulighed for at hilse på mange af jeres naboer og genboer ved sådan et lidt uhøjtideligt arrangement. Ny gårdmand Vi har fået ansat en ny gårdmand. Han hedder Georg Jensen, og han har fået gaderne Sejrø-/Bogø- og halvt Morsøgade at arbejde i. - Hans Jørgen, der før havde disse gader, har efter eget valg, ønsket at bytte til Saltholms-/Bornholms- og halvt Morsøgade. Jeg vil på beboernes vegne sige velkommen til Georg, og ønske jer begge god vind, i jeres nye omgivelser. 14

15 Gårdmand Keld Vores gårdmand Keld Peitersen er gået på efterløn. Keld var ansat i mange år i afdeling 1, og har altid passet sit arbejde til beboernes tilfredshed. Jeg vil på alles vegne ønske dig held og lykke med dit otium. Ved en lille ceremoni overrakte Kai fra afdelingsbestyrelsen, på alle beboernes vegne, Keld en lille afskedsgave i form af en købmandspakke. Renoveringen Som nævnt er den udvendige renovering af alle gaderne overstået. Her efterfølgende vil de sidste og endelige lån til betaling for projektet blive taget hjem. Vores forretningsfører Mogens B. Hansen vurderer hen over efteråret, hvilke typer lån der skal hjemtages, samt hvornår det er mest fordelagtigt at slå til, så hele renoveringen bliver finansieret samlet på den bedste måde. Nu er det sådan, at det ikke er den almindelige slags lån, som vi andre kan få, der skal hjemtages her, det er en anden type kreditforeningslån med en meget mindre rente end den, vi normalt skal forholde os til som almindelige borgere. Det betyder, at ingen i afdelingen kan komme til at betale mere pr. måned end den varslede månedlige husleje, der allerede er sat i stand. Beboerne i de lave numre i Morsøgade, vil her senere på året blive varslet om huslejestigningen. Teknisk hvordan lånene bliver bygget op, i de enkelte gader, vil jeg ikke kaste mig ud i at forklare, men jeg er sikker på, at Mogens gerne vil give en uddybende forklaring på dette på næste beboermøde. Skulle der være enkelte af jer, der her og nu ønsker at få at vide, hvordan hele finansieringen hænger sammen, er jeg sikker på, at I ved at kontakte Mogens kan få disse ting forklaret. Maling af opgange De første opgange er blevet malet i de nye farver, der er valgt. Det drejer sig om 20 og 22 i Morsøgade. Når dette læses er der sandsynligvis malet flere opgange i afdelingen. Det er vores varmemester Klaus, der vurderer, hvilke opgange der står for tur. Alle beboere vil, når der er færdig malet i en opgang, modtage en seddel med opfordring til, at vi alle hjælper hinanden med at værne om de nymalede opgange. Hvis I efterfølgende observerer, at der kommer ridser/mærker, dybe huller eller andet på væggene, så kontakt straks varmemesteren. Jeg kan fortælle, at sådan en gang maling pr. opgang koster kr. Altså ikke en uvæsentlig udgift, som fællesskabet investerer i vores 48 opgange her i afdeling 1. HUSK, der er kun fællesskabet til at betale for hærværk, der ikke bliver anmeldt. Glaslukning af altaner Her i juni er der blevet omdelt en seddel, hvor dem der har lyst til at få glaslukket sin altan i gaderne Saltholms-, Bornholms- og Morsøgade, har kunnet tilmelde sig dette. Via vores forretningsfører er der lavet en 15

16 økonomisk aftale, der gør, at det kan lade sig gøre at få lukket til samme pris, som første gang man kunne vælge at få altanerne glaslukket. Det bliver dog et andet firma, der fysisk skal opsætte glaslukningerne denne gang. Glassystemet er stadig det samme som det hidtidige. Der har hen over året vist sig en stor interesse for at få glaslukket af beboere, der er nytilflyttere eller af beboere, der gerne nu ønsker at glaslukke, efter at have set hvordan det hele fungerer. Derfor er der som sagt lavet en aftale der økonomisk skal kunne holde, hvis de tilsagn der er afgivet holder. Vaskerier I slutningen af maj fik vi i alle vaskerier opgraderet den software, der styrer alle vaskeriprocesserne nede i vaskehusene. Afdelingen var af Nyborg/Electrolux blevet spurgt, om vi var interesseret i at medvirke i et kontrolleret forsøg med denne nye software. Både fordi vi har nye Master enheder samt mange maskiner koblet på disse. Belønningen var, at vi fik denne software opgradering gratis, samt at alle fejl opstået under og i en defineret tid efter, var gratis at få repareret/serviceret. Dette var for afdelingsbestyrelsen så godt et tilbud, at vi ikke synes, vi kunne afslå dette. Det har vist sig at hele proceduren er gået meget smertefrit, der har ikke været nævneværdige problemer, selv om en del af håndteringen med bestillingssystemet er blevet lavet om. Det Nyborg siger er, at man skal følge de informationer, der fremkommer på skærmen, så kan det ikke gå galt. Meget af denne software opgradering Bestillingsterminal til vasketider 16

17 har nemlig været at ændre på bestilling, afvikling samt sproget i displayet, så det er blevet væsentligt nemmere at komme til at vaske, også for de nye beboere der flytter ind, uden de skal gennemlæse skilte eller have vejledning. Det er så let ifølge Nyborg, at de har foreslået, at vi tog de gamle skilte ned med vejledninger til at vaske, fordi som de siger, så skal I bare følge de vejledninger, der fremkommer på skærmen/displayet. Som sagt er det heller ikke min fornemmelse, at det har givet væsentlige gener for jer, der bruger vaskerierne. Skulle der være enkelte af jer, der har nogle spørgsmål, eller gerne vil have lidt hjælp, så kontakt vores varmemester Klaus eller mig, så skal vi prøve at hjælpe, så godt vi formår. Hvis vi ikke kan svare på de spørgsmål, vi får, kan vi nemlig altid kontakte Nyborg, der så vil hjælpe os. Beboerklager Her andetsteds i bladet vil administrationen have lavet en artikel vedrørende det at lave en klage over en anden beboer, nabo eller genbo, som man mener ikke følger vores gældende husorden. Jeg har selv nogle gange observeret, at der er flere af jer, der ikke er helt klar over, hvordan man klager, samt hvad der sker med klagen, og om ens navn umiddelbart bliver offentliggjort. Ny skrivelse Dette afsnit gælder kun for jer, der er så uheldige, at I ubevist er kommet til at overtræde et forbud, der står beskrevet i husordenen for afdeling 1. Der er nemlig blevet lavet nogle skrivelser der omhandler trappereglementet, og disse vil blive postet til jer, der på en eller anden måde har overtrådt trappereglementet, enten fordi der står sko, eller andre genstande udenfor jeres døre, eller hvis I ikke har aflåst jeres loftsrum, eller hvis I har overklisteret jeres indgangsdøre med alle mulige klistermærker. Reglementet vil blive administreret af vores varmemester Klaus/administrationen. Som sagt har afdelingsbestyrelsen i samarbejde med Klaus og administrationen valgt kun at poste disse sedler ind til de beboere, der har overtrådt de ganske få regler, vi har via husordenen for fællesskabet s interesser. Infotavler I det nye bestyrelseslokale er der rig mulighed for at ophænge informationer på de tavler, der er i hele vinduespartiet. Her kunne jeg godt tænke mig, hvis I ville hjælpe med at give materiale til disse tavler. Det kan være fotografier fra gamle dage her fra afdeling 1, det kan også være af jeres indretning af altanen. Kort og godt skal det være foto s der på en eller anden måde har tilknytning til vores afdeling eller til Øgadekvarteret. Til alle børn der bor i afdelingen kunne jeg håbe, at I ville lave nogle gode tegninger, der også kan komme op at hænge på disse tavler. Her er der ingen krav til, hvad tegningerne skal forestille. Der hænger i øjeblikket nogle fine tegninger børnene i børnehaven i Saltholmsgade har lavet. Jeg håber, der en gang i kvartalet bliver mulighed for at udskifte materialet på disse tavler uanset om det er foto eller 17

18 tegninger, men det kræver, at I hjælper til. Til jul kunne jeg håbe på, at vinduerne ville ose af alle mulige juleting. Der er mulighed for at hænge noget op i en gardinstang inde i vinduespartiet. Hvis det skal blive interessant at kikke på disse vinduer, når man går forbi, skal der udskiftes materiale med jævne mellemrum, ellers bliver det uinteressant at kikke på. Jeg skal nok selv holde informationer for afdelingen ajour, men jeg vil som sagt meget gerne have hjælp til at udstille andre ting, der ikke lige umiddelbart har beboerpolitisk indhold. Hvis det bliver en succes med børnetegninger, kunne jeg godt finde på at lave en lille konkurrence efterfølgende, hvor der kan stemmes over mail/eller postkasse, og så skal vinderen udover æren selvfølgelig have en lille præmie. Galleri Østparken Galleri Østparken starter i august med den første udstilling. Hver kunstner udstiller i tre uger, hvorefter der er nedtagning og ophængning til næste kunstner. Er det noget for dig at udstille egne værker? Det skal helst være billeder, men det kan også være glaskunst eller andre former for kunst. Infotavlerne i afdelingens nye bestyrelseslokale 18

19 Hvis du kunne tænke dig at høre nærmere eller gerne vil udstille, så kontakt pr. , - eller telefon Herefter vil en af de frivillige beboere, der står for daglig drift af galleriet kontakte dig. Åbningstider i galleriet vil fremgå af sedler ophængt på tavler i vinduet, og adressen på kontoret/galleriet er Bornholmsgade 62 stth, (indgang via ståltrappe). Skaktforsøg Vi har i afdelingen haft et skaktforsøg kørende i Sejrøgade, hvor vi har afprøvet fordele/ulemper/gener, i forbindelse med containere til affald i stedet for de papirsposer, vi i øjeblikket bruger. Det viste sig, at grundet indgangsdøren til kælderen ikke var særlig bred, kunne der kun komme en container ind på ca. 300 liter, hvilket ikke var nok til at få den forventede fordel med færre tømninger, end vi foretager med papirsposer. Disse containere var også sværere at håndtere ved op- og nedkørsel vedrørende tømning. Det har vist sig, at vi generelt smider mere og mere væk via skakten, og derfor skal der, hvis det skal være containere være tale om containere, der kan tage ca. 500 til 600 liter. Først her vil man kunne nøjes med at tømme skakt en til to gange om ugen. Disse størrelser på containere har vi ikke plads til at oplagre, medens de venter på at blive tømt, for de fylder utroligt meget og kan ikke stables. Endvidere skulle alle lifte i kælderhalsene forstærkes i motor og konstruktion grundet den nye vægt. Alle disse faktorer samt udgifterne til de nye skakthuller, har vist sig ikke på nuværende tidspunkt at være rentable i forhold til at tømme skakter hver dag, som vi gør nu. Forsøget er derfor standset. Det grønne Når dette læses er der forhåbentligt kommet skilte op på alle græs arealer med, at der er forbudt at lufte hund på disse. Men da hundene sandsynligvis ikke selv kan læse, er det op til hundenes ejere at forholde sig til dette. Da vi ikke må have hunde her i afdelingen ifølge husordenen, er det altså hunde udefra, der bliver luftet. Da det i dag er Østparkens beboere, der ejer græsarealerne, må det derfor også være os, der sætter dagsordenen for, hvad vi tillader, der sker på disse arealer. Det kræver sandsynligvis, at vi hjælper hinanden med at fortælle hundeejerne, der ikke forstår skiltene, at hundeluftning på Østparkens græsarealer er forbudt. I skal ikke begynde at blive uvenner med disse hundeejere, så hellere prøve at finde ud af, hvor de kommer fra, og så lade disse informationer gå videre til vores varmemester Klaus. Så vil han tage sig af det videre forløb. Vi er som afdeling villig til at tage en principiel retssag, hvis det bliver nødvendig, for at få disse efterladenskaber fra hunde bragt til ophør. Jeg håber også, at vi her sammen vil hjælpe hinanden med at få dette til at fungere. Husk bare på, ikke selv at gå til selvtægt eller på anden måde at komme i klemme i forhold til disse hundeejere. Så hellere observere og notere dag/klokkeslæt, samt hvilken hunde det eventu- 19

20 elt er tale om, samt hvem man mener ejeren er, og hvor han/hun eventuelt bor, så skal administrationen nok tage sig af det videre forløb. Kontakt til afdelingsbestyrelsen Husk I altid kan mail e til afdelingsbestyrelsen via denne adresse: Det vil blive mig, der besvarer de mail s I sender. Her kan I spørge om alt, både generelle og mere personlige ting vedrørende det at bo til leje her i afdeling 1 i Østparken. Bliver jeg stillet spørgsmål, jeg ikke umiddelbart kan svare på, vil jeg få dem undersøgt og give svar tilbage. Man kan som beboer vælge at være anonym, bare jeg via mail en ved, hvem det er, som skriver. I kan også stadig vælge at ringe til mig på tlf Endelig kan der også stadig afleveres almindelig post, via brevkasse i Bornholmsgade 62 stth. lettere og hurtigere at opdatere nyheder samt informere om nye tiltag, via disse medier. Derfor vil det være godt,at I allerede nu begynder at blive dus med disse nye tiltag, så det er lettere at bruge til den tid, hvor al information kun vil være tilgængelig i disse medier. Der vil selvfølgelig gå en rum tid, før det bliver denne hjemmeside, der er den eneste formidling, men som jeg startede med at fortælle i dette indlæg, så er der en utroligt lang proces, der skal til for at få dette beboerblad på gaden, og som tingene ofte sker, så er det tit at tingene har ændret sig, når det læses flere uger senere, end det er skrevet. Med hjemmesiden kan man ændre og opdatere, som tingene sker, hvormed man får meget større mulighed for at informere bedre. Som sagt er det ikke noget, der lige starter her og nu, men afdeling 1 vil på et tidspunkt begynde at koncentrere informationer meget mere via disse medier, så der bliver en jævn overgang fra beboerblad til beboerinfo via Internettet. Debatforum Debatforum et har fået sin ilddåb, men der er stadig plads til, at også du, melder dig ind i det. Her efter sommerferien vil der blive åbnet nye emner, der skal til debat. Indtil nu er følgende emner blevet debatteret, hund/kat, grønne arealer. Hjemmeside På sigt vil Østparkens hjemmeside samt dette debatforum blive det sted, hvor man som beboer hurtigt ville kunne følge med, fordi det simpelthen er På bedding Når vi kommer lidt hen på efteråret, og har samlet nye kræfter efter den udvendige renovering, vil afdelingsbestyrelsen, som lovet, begynde på de indledende øvelser i forhold til vores badeværelser. Denne opgave er ikke en, vi bare lige starter ud i, uden at have undersøgt alle aspekter til bunds både økonomisk, og hvordan badeværelserne kan komme til at fremstå efter en renovering. Jeg håber, I alle har forståelse for, at tingene tager den tid, de nu engang tager. Jeg vil løbende informere jer via bladet her, samt til beboermødet give en status på hvor langt vi er med processen. 20

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2005

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2005 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2005 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Juli 2014 SIDSTE NYT

Juli 2014 SIDSTE NYT Juli 2014 SIDSTE NYT Nr. 14 A/B ØRHOLM ARBEJDSDAG Tak for hjælpen! Søndag den 29. juni havde vi arbejdsdag med flot beboerfremmøde på trods af regnen. Vi fik bl.a. nyt sand i sandkassen på legepladsen

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009 www.viva-bolig.dk + = Boligselskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden er gået sammen om en fællesadministration. På grund af fysisk sammenflytning

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster d. 11.08.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.08.13 kl. 18.30 21.30 August 2013 DIRIGENT: BIANCA BALSLEV AD.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere