B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Birkebo Brian Skræm Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Odinsgade 15, kælder Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Havrevangen 19 Kasper Axberg Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Michael Svendsen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til sommerudgaven af Kontakten. Ja, i skrivende stund sidst i juli er der nu ikke meget sommer i vejret. Det har stået ned i stænger de sidste 6 uger, så nu glæder vi os alle sammen til noget sol og varme ikke mindst de, som stadig er i gang med ferien. Ellers forsætter vi med vejrrekorder. Jeg læste lige, at der fra den 13/6 til 25/7 er faldet 228 mm. regn, og at juni måned har været den vådeste juni nogensinde. Sidste år var det jo den ene varmerekord efter den anden. I hvert fald håber jeg, at alle, når dette blad dumper ind af dørsprækken, har fået nogle gode oplevelser, samt noget varme og kulør på tilværelsen, som vi kan nyde godt af i vintermånederne. Her i afdeling 1 er renoveringsarbejdet med murværk og nye altaner så godt som færdigt, og vi har nu også fået malet et par opgange, så i hvert fald alt det ydre er pænt at se på. Jeg har i min øresnegl hørt, at alle opgange i vores afdeling indenfor en overskuelig fremtid skal have samme tur, så det bliver dejligt for os alle. Også i afdeling 3 er man i gang med en gennemgribende istandsættelse af opgangene med bl.a. maling og brandsikring af dørene. Her er man startet i Drejøgade og fortsætter derefter i Hjortøgade og Strynøgade. Afdeling 6 er ligeledes igang med maling af trappeopgangene, hvor man nu er færdig med hele Rughaven. Derfor synes jeg også vi skal prøve at hjælpe hinanden med at holde det pænt, så vi i mange år fremover kan glæde os over vore nyrenoverede bygninger og opgange. Når dette blad læses har vi taget afsked med varmemester Erik Hansen fra afd. 7 (tidligere afd. 1). Han har valgt at gå på efterløn. Derfor ønsker jeg dig et godt otium og håber, at du og fruen vil få mange gode år sammen. Vores gamle Flyver ejendomsfunktionær Michael Svendsen har overtaget jobbet efter Erik. Ny Flyver er Peter Hermann Svendsen. Velkommen til boligselskabet Østparken. Ejendomsfunktionær i afdeling 1 Keld Peitersen har ligeledes valgt at gå på efterløn og nyde tilværelsen i haven sammen med sin kone Lotte. Også I ønskes et rigtig godt otium med håbet om mange gode år sammen. Ny ejendomsfunktionær i stedet for Keld er Georg Madsen Jensen. Velkommen til Østparken skal også lyde til dig. Ejendomsfunktionær Hans Jørgen Rise, som før holdt gaderne Sejrøgade/Bogøgade og halvdelen af Morsøgade har valgt at overtage Keld s gader, Saltholmsgade/Bornholmsgade og den anden halvdel af Morsøgade. Tak for hjælpen i tiden som min gårdmand. Georg overtager derfor Hans s gader. Vores murer Kjeld Svendsen havde den 1. august 25 års jubilæum ved Østparken og valgte ligeledes at gå på efterløn med udgangen af måneden. Du ønskes også et godt otium sammen med din kone Annette Ringtved (i øvrigt forhenværende næstformand i afdeling 3). Alt godt fremover for jer herfra. Ny murer er ved at blive udpeget, men 3

4 det er ikke sikkert redaktionen har et nyt navn før julebladet er på gaden. Endelig har ejendomsfunktionærerne Bjarne Olsen og Kasper Axberg byttet job, således at Bjarne Olsen nu er i afdeling 3 og Kasper Axberg i afdeling 5. Læs videre under afdelingerne. Jeg har besøgt to af vore ældste beboere i Østparken, i hvert fald hvad angår bestyrelsesarbejde. Den ene hedder Svend Grabe, er snart 92 år gammel og den anden Axel Larsen på 77 år. Begge er aktive medlemmer i bestyrelsen for afdeling 7. Læs deres livshistorier under afd. 7. Løsningen i konkurrencen var denne gang Hans Jørgensen, som jo er boligselskabet Østparkens elektriker. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. I dette nummer af Kontakten kan du læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres. Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. Hans Jørgensen fortæller: Min vej til jobbet som elektriker i Østparken. Indlæg under afd s aktivitetsudvalg: Tillykke DUS-2 på Sønderbroskolen. Trafiksikker Bornholmsgade. Bankogruppen starter op igen. Husk julestuen for de ældre. Ølsmagning i Strynøgade Nyt fra beboerrådgiveren afd. 1+3: Sankt Hans i Østre Anlæg. Det gode image. Ølsmagning. IT erfaring søges til Internetcaféen. Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen Håndværkerne Varmemestre samt ejendomsfunktionærer under afdelingerne. Hvem forestiller billedet? Konkurrencen forsætter. v / Henrik Pedersen Rughaven 6 - Telefon

5 Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore fastansatte vil fortælle om sig selv. Bagerst i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 1, 2007: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. Husk at løsningen nu også kan sendes via internettet. Følg linket information og Kontakten. Her er et menupunkt, som hedder konkurrence. En liste over dette blads (Kontakten 2, 2007) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 8. november Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. Fortsat god sommer/sensommer. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Mail: 5

6 Mogens Blicher Hansen Flemming Gregersen Jytte Faitanini Gitte Nielsen Karina Andreasen Tina Reeves Lotte Hupfeld 6

7 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Formand Brian Skræm Så er sommeren ved at gå på hæld, og vi håber, at alle har haft en god sommer på trods af den manglende varme og sol. Siden sidste blad har vi fået udarbejdet en del til vores forvaltningsrevision. Vi har fået vores målsætninger og visioner på plads. Kort går de ud på at forøge fællesskabet og demokratiet, lige fra den enkelte beboer til afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse. Vi skal til stadighed arbejde for tidssvarende boliger, det være sig ved renoveringer, et godt miljø med grønne områder og det til stadighed med en konkurrencedygtig husleje. Derudover skal vi sørge for, at beboeren altid møder en kompetent forvaltning ved henvendelser, så både vi beboere og personale får en positiv behandling. Vi har også fået vedtaget en IT politik. Den går mest ud på at orientere de ansatte om, hvad vi ikke accepterer, det være sig udsendelse af spam mail og utilbørlig surfen. Dette er noget alle ansatte kommer til at skrive under på, men skal absolut ikke betragtes, som om vi vil hindre dem i brug af Internet eller e- mail. Vi har også for organisationsbestyrelse samt vore møder vedtaget en rygepolitik, Ligeledes er der lavet rygepolitik for de ansatte, så der kun må ryges udenfor eller i anviste rygerum. Samtidig er vi ved at få udarbejdet en alkoholpolitik, så alle ved hvilke retningslinierne der er her i selskabet. Noget vi også arbejder på er tilfredshedsundersøgelser, både for beboere og ansatte, men vi vil også indføre spørgeskemaer ved fraflytning, så vi kan få svar på, hvorfor man flytter, har man været glad for at bo her, og er der noget, vi kan gøre bedre. Frisør de Rosche v/ Susanne de Rosche Konvalvej 26 - Aalborg Telefon

8 Noget nyt, vi er ved at indføre, er fraflytter beviser. Mod et lille gebyr vil man så kunne stå på vores venteliste i op til 2 år efter fraflytning. Hvis det så viser sig, at man har fortrudt flytningen, vil man kunne få tilbudt en tilsvarende lejlighed, som den man flyttede fra. I selskabet har vi indkøbt et kamera med en helt speciel linse til panoramabilleder. Det er så meningen, at vi vil tage billeder af de forskellige lejlighedstyper og så lægge det ud på internettet. På vores hjemmeside under afdeling 5 - Lejligheder - kan der ses et eksempel herpå. Da kameraet går på skift imellem afdelingerne, er det noget, der kommer til at tage tid. På kontoret er vores bogholder Lilli Poulsen gået på pension, og i stedet er ansat Lotte Hupfeld, som vi håber, vil falde godt til på kontoret. Derudover er der blevet ansat 2 nye ejendomsfunktionærer, læs mere herom under afdelingerne. Til slut vil vi ønske alle i Østparken en rigtig god sensommer/efterår. På hovedbestyrelsens vegne Brian C. Skræm, formand Brian Skræm Formand, afdeling 5 Christian Vestergaard Næstformand, afdeling 6 Palle Christensen Afdeling 1 Erik Hansen Afdeling 2-9 Otto Holm Sørensen Afdeling 2-9 Verner Frederiksen Afdeling 2-9 8

9 Ann Bylund Andersen Afdeling 3 Henrik Yde Afdeling 3 Leif Nielsen Afdeling 4 Niels Erik Jensen Afdeling 7 Per Nielsen Medarbejderrepræsentant 9

10 Vedrørende beboerklager ved Flemming Gregersen Driftsleder Flemming Gregersen En klage over en anden beboer skal altid være skriftlig og være med navn og underskrift af klageren eller klagerne. Når der kræves underskrift, er det, for at klagen er juridisk gyldig. En klager vil altid være anonym overfor personen, der bliver klaget over, men hvis en klagesag skulle ende i Beboerklagenævnet eller i Boligretten, så skal klageren/klagerne give møde og bevisliggøre klagen. En klage ender typisk først i Beboerklagenævnet/Boligretten efter 3 skriftlige påtaler fra boligselskabet. Det er altid boligselskabets advokat, som fører sagerne, og som vurderer, hvem sagen skal forelægges for. Venlig hilsen Flemming Gregersen Driftsleder Sjællandsgade - Aalborg 10

11 Præsentation af elektriker Hans Jørgensen Elektriker Hans Jørgensen Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv og min vej til stillingen som elektriker i Østparken, hvilket jeg her vil gøre: Jeg blev født i Gandrup i 1945 af en købmandsfamilie, og kom efter endt skolegang i lære som elektriker, som hvilket jeg blev udlært i Lærepladsen var hos den lokale elektriker i Vester Hassing. Herefter arbejdede jeg som svend i Aså, indtil jeg blev indkaldt som soldat i flyvevåbnet. Jeg blev indkaldt til Flyvestation Karup og efter endt rekruttjeneste forflyttet til Kongelundsfortet på Amager. I 1968 blev jeg gift med Kirsten, med hvem jeg har fået 2 drenge og ( siden børnebørn ). Kirsten og jeg startede vores egen elektrikerforretning med salg af lamper og andet elektrisk udstyr kombineret med elinstallatørvirksomhed, så jeg kunne holde min uddannelse ved lige. Kirsten stod så for det praktiske med forretningen. Vi startede på hjørnet af Fyensgade og Fanøgade og siden i Vejgaard Bymidte, da det nye kvarter her blev bygget. Begge vore drenge er uddannet i vores firma, som vi kaldte Aalborg elektro Teknik. Her residerede vi indtil Nørresundby Bank i 1993 købte os ud. Efterfølgende blev jeg så ansat i Boligselskabet Østparken, og regner med at blive her til jeg går på efterløn. Privat boede vi da i Vestbjerg, men den 1. maj 2005 flyttede vi tilbage til Gandrup, da jeg efter min mors død overtog mit barndomshjem, som vi er i fuldt sving med at istandsætte fra A til Z. Så der er nok at give sig til de første par år af pensionisttilværelsen. Fritiden er også lagt på skinner (eller hjul), for da jeg blev 60 år, gav Kirsten mig en motorcykel, som jeg indtil videre bruger som befordringsmiddel frem og tilbage fra arbejdet. Ellers går fritiden i familiens og venners lag, og både Kirsten og jeg nyder at komme til harmonikatræf i bl.a. Bindslev. Sidste år købte jeg mig selv en harmonika, så planen er også på sigt, at lære at håndtere den. Med venlig hilsen Hans Jørgensen 11

12 Farvel og tak til»murerkjeld«onsdag den 1. august havde Østparkens murer Kjeld Svendsen trommet sammen til fest i Strynøgade. Anledningen var, at han denne dag havde 25 års jubilæum i boligselskabet, og da han også har nået alderen, hvor han kan trække sig tilbage og nyde sit otium, har han besluttet, at det samtidig skal være slut på arbejdsmarkedet. delinger samt formanden for Ø-gade Samråd kommet. Mon ikke jeg ville komme op på små hundrede personer, hvis jeg havde talt efter. Mogens Hansen ønsker Kjeld tillykke og overrækker ham Østparkens gave. Kjeld byder velkommen Klokken mødte jeg op til receptionen, som startede kl , og allerede da var bordene næsten fyldte med gæster, så flere borde måtte dækkes til de mange fremmødte. Efter velkomst fra Kjeld blev der indtaget flere af de lækre ting, som Kjeld og hans hustru Anette havde fremtryllet, og der blev skålet rundt i lokalet. Kjeld er også medlem af Naverklubben, hvor to medlemmer bl.a. ejendomsfunktionær Bjarne Olsen gav deres kendingsmelodi som en hyldest til Kjeld. Her et lille udpluk af gæsterne Gæsterne bestod af familie og venner. Varmemestre og ejendomsfunktionærer fra næsten alle afdelingerne samt håndværkerkollegerne og flere af kontorpigerne samt forretningsføreren fra administrationen i boligselskabet var mødt op for at fejre jubilæet. Endvidere var også formænd fra flere af vores af- Bjarne Olsen og en naverven synger Blærerøvssangen Efter et par timer tog jeg afsked med Kjeld og Anette og ønskede dem alt godt fremover i deres otium, men jeg ved at flere ville komme og lykønske ham, bl.a. Østparkens formand Brian Skræm. Redaktøren 12

13 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen og repræsentantskabet i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1. th Næstformand: Kasserer: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78, st th. Kai Hjorth, Bornholmsgade 64, 3. th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14, 2. tv. Bestyrelsesmedlem: Sonja Jensen, Bogøgade 20, 1. th. Suppleanter til repræsentantskabet/afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Tanja Madsen, Bornholmsgade 76, st. th. Poul Erik Jacobsen, Bornholmsgade 84 Lone Sørensen, Bornholmsgade 62 Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til sommerudgaven af beboerbladet Jeg skriver dette indlæg sidst i juli måned, og derfor kan der være ting, der når at ændre sig, eller ikke bliver som jeg beskriver på nuværende tidspunkt. Dette er vilkårene, når mange i fødeprocessen til at lave et beboerblad, også skal have afholdt sommerferie. I forhold til beboerfesten der løber af stabelen den 8. september, er det en af de ting, jeg tror er uaktuel læsning, når I sidder med dette blad, simpelthen fordi vi afholder festen, inden dette beboerblad sandsynligvis er nået ud til jer. Derfor vil jeg heller ikke gå så meget i dybden med dette emne, udover at fortælle hvorfor vi har afholdt denne beboerfest. Vores udvendige renovering af alle bygningerne er nu afsluttet efter mere end 5 ½ års arbejde. Det har været en kæmpe proces for os alle, ikke mindst for jer beboere der har skullet udholde håndværkere, inde og ude, samt hvad dette indebærer af larm og uro. Samtidig er de grønne arealer blevet til- 13

14 Palle Christensen Flemming Corfixen Kaj Hjorth Britta Andersen Sonja Jensen plantet med buske, træer og ny græs. Endvidere har legepladserne fået nye legeredskaber, i tre af gaderne. Afdelingsbestyrelsen har fået nyt kontor med beboergalleri, og frem for at festligholde disse ting enkeltvis, syntes afdelingsbestyrelsen det var bedre at holde en stor fest for at markere alle disse nye tiltag. Jeg håber også at mange af jer beboere, samtidig får mulighed for at hilse på mange af jeres naboer og genboer ved sådan et lidt uhøjtideligt arrangement. Ny gårdmand Vi har fået ansat en ny gårdmand. Han hedder Georg Jensen, og han har fået gaderne Sejrø-/Bogø- og halvt Morsøgade at arbejde i. - Hans Jørgen, der før havde disse gader, har efter eget valg, ønsket at bytte til Saltholms-/Bornholms- og halvt Morsøgade. Jeg vil på beboernes vegne sige velkommen til Georg, og ønske jer begge god vind, i jeres nye omgivelser. 14

15 Gårdmand Keld Vores gårdmand Keld Peitersen er gået på efterløn. Keld var ansat i mange år i afdeling 1, og har altid passet sit arbejde til beboernes tilfredshed. Jeg vil på alles vegne ønske dig held og lykke med dit otium. Ved en lille ceremoni overrakte Kai fra afdelingsbestyrelsen, på alle beboernes vegne, Keld en lille afskedsgave i form af en købmandspakke. Renoveringen Som nævnt er den udvendige renovering af alle gaderne overstået. Her efterfølgende vil de sidste og endelige lån til betaling for projektet blive taget hjem. Vores forretningsfører Mogens B. Hansen vurderer hen over efteråret, hvilke typer lån der skal hjemtages, samt hvornår det er mest fordelagtigt at slå til, så hele renoveringen bliver finansieret samlet på den bedste måde. Nu er det sådan, at det ikke er den almindelige slags lån, som vi andre kan få, der skal hjemtages her, det er en anden type kreditforeningslån med en meget mindre rente end den, vi normalt skal forholde os til som almindelige borgere. Det betyder, at ingen i afdelingen kan komme til at betale mere pr. måned end den varslede månedlige husleje, der allerede er sat i stand. Beboerne i de lave numre i Morsøgade, vil her senere på året blive varslet om huslejestigningen. Teknisk hvordan lånene bliver bygget op, i de enkelte gader, vil jeg ikke kaste mig ud i at forklare, men jeg er sikker på, at Mogens gerne vil give en uddybende forklaring på dette på næste beboermøde. Skulle der være enkelte af jer, der her og nu ønsker at få at vide, hvordan hele finansieringen hænger sammen, er jeg sikker på, at I ved at kontakte Mogens kan få disse ting forklaret. Maling af opgange De første opgange er blevet malet i de nye farver, der er valgt. Det drejer sig om 20 og 22 i Morsøgade. Når dette læses er der sandsynligvis malet flere opgange i afdelingen. Det er vores varmemester Klaus, der vurderer, hvilke opgange der står for tur. Alle beboere vil, når der er færdig malet i en opgang, modtage en seddel med opfordring til, at vi alle hjælper hinanden med at værne om de nymalede opgange. Hvis I efterfølgende observerer, at der kommer ridser/mærker, dybe huller eller andet på væggene, så kontakt straks varmemesteren. Jeg kan fortælle, at sådan en gang maling pr. opgang koster kr. Altså ikke en uvæsentlig udgift, som fællesskabet investerer i vores 48 opgange her i afdeling 1. HUSK, der er kun fællesskabet til at betale for hærværk, der ikke bliver anmeldt. Glaslukning af altaner Her i juni er der blevet omdelt en seddel, hvor dem der har lyst til at få glaslukket sin altan i gaderne Saltholms-, Bornholms- og Morsøgade, har kunnet tilmelde sig dette. Via vores forretningsfører er der lavet en 15

16 økonomisk aftale, der gør, at det kan lade sig gøre at få lukket til samme pris, som første gang man kunne vælge at få altanerne glaslukket. Det bliver dog et andet firma, der fysisk skal opsætte glaslukningerne denne gang. Glassystemet er stadig det samme som det hidtidige. Der har hen over året vist sig en stor interesse for at få glaslukket af beboere, der er nytilflyttere eller af beboere, der gerne nu ønsker at glaslukke, efter at have set hvordan det hele fungerer. Derfor er der som sagt lavet en aftale der økonomisk skal kunne holde, hvis de tilsagn der er afgivet holder. Vaskerier I slutningen af maj fik vi i alle vaskerier opgraderet den software, der styrer alle vaskeriprocesserne nede i vaskehusene. Afdelingen var af Nyborg/Electrolux blevet spurgt, om vi var interesseret i at medvirke i et kontrolleret forsøg med denne nye software. Både fordi vi har nye Master enheder samt mange maskiner koblet på disse. Belønningen var, at vi fik denne software opgradering gratis, samt at alle fejl opstået under og i en defineret tid efter, var gratis at få repareret/serviceret. Dette var for afdelingsbestyrelsen så godt et tilbud, at vi ikke synes, vi kunne afslå dette. Det har vist sig at hele proceduren er gået meget smertefrit, der har ikke været nævneværdige problemer, selv om en del af håndteringen med bestillingssystemet er blevet lavet om. Det Nyborg siger er, at man skal følge de informationer, der fremkommer på skærmen, så kan det ikke gå galt. Meget af denne software opgradering Bestillingsterminal til vasketider 16

17 har nemlig været at ændre på bestilling, afvikling samt sproget i displayet, så det er blevet væsentligt nemmere at komme til at vaske, også for de nye beboere der flytter ind, uden de skal gennemlæse skilte eller have vejledning. Det er så let ifølge Nyborg, at de har foreslået, at vi tog de gamle skilte ned med vejledninger til at vaske, fordi som de siger, så skal I bare følge de vejledninger, der fremkommer på skærmen/displayet. Som sagt er det heller ikke min fornemmelse, at det har givet væsentlige gener for jer, der bruger vaskerierne. Skulle der være enkelte af jer, der har nogle spørgsmål, eller gerne vil have lidt hjælp, så kontakt vores varmemester Klaus eller mig, så skal vi prøve at hjælpe, så godt vi formår. Hvis vi ikke kan svare på de spørgsmål, vi får, kan vi nemlig altid kontakte Nyborg, der så vil hjælpe os. Beboerklager Her andetsteds i bladet vil administrationen have lavet en artikel vedrørende det at lave en klage over en anden beboer, nabo eller genbo, som man mener ikke følger vores gældende husorden. Jeg har selv nogle gange observeret, at der er flere af jer, der ikke er helt klar over, hvordan man klager, samt hvad der sker med klagen, og om ens navn umiddelbart bliver offentliggjort. Ny skrivelse Dette afsnit gælder kun for jer, der er så uheldige, at I ubevist er kommet til at overtræde et forbud, der står beskrevet i husordenen for afdeling 1. Der er nemlig blevet lavet nogle skrivelser der omhandler trappereglementet, og disse vil blive postet til jer, der på en eller anden måde har overtrådt trappereglementet, enten fordi der står sko, eller andre genstande udenfor jeres døre, eller hvis I ikke har aflåst jeres loftsrum, eller hvis I har overklisteret jeres indgangsdøre med alle mulige klistermærker. Reglementet vil blive administreret af vores varmemester Klaus/administrationen. Som sagt har afdelingsbestyrelsen i samarbejde med Klaus og administrationen valgt kun at poste disse sedler ind til de beboere, der har overtrådt de ganske få regler, vi har via husordenen for fællesskabet s interesser. Infotavler I det nye bestyrelseslokale er der rig mulighed for at ophænge informationer på de tavler, der er i hele vinduespartiet. Her kunne jeg godt tænke mig, hvis I ville hjælpe med at give materiale til disse tavler. Det kan være fotografier fra gamle dage her fra afdeling 1, det kan også være af jeres indretning af altanen. Kort og godt skal det være foto s der på en eller anden måde har tilknytning til vores afdeling eller til Øgadekvarteret. Til alle børn der bor i afdelingen kunne jeg håbe, at I ville lave nogle gode tegninger, der også kan komme op at hænge på disse tavler. Her er der ingen krav til, hvad tegningerne skal forestille. Der hænger i øjeblikket nogle fine tegninger børnene i børnehaven i Saltholmsgade har lavet. Jeg håber, der en gang i kvartalet bliver mulighed for at udskifte materialet på disse tavler uanset om det er foto eller 17

18 tegninger, men det kræver, at I hjælper til. Til jul kunne jeg håbe på, at vinduerne ville ose af alle mulige juleting. Der er mulighed for at hænge noget op i en gardinstang inde i vinduespartiet. Hvis det skal blive interessant at kikke på disse vinduer, når man går forbi, skal der udskiftes materiale med jævne mellemrum, ellers bliver det uinteressant at kikke på. Jeg skal nok selv holde informationer for afdelingen ajour, men jeg vil som sagt meget gerne have hjælp til at udstille andre ting, der ikke lige umiddelbart har beboerpolitisk indhold. Hvis det bliver en succes med børnetegninger, kunne jeg godt finde på at lave en lille konkurrence efterfølgende, hvor der kan stemmes over mail/eller postkasse, og så skal vinderen udover æren selvfølgelig have en lille præmie. Galleri Østparken Galleri Østparken starter i august med den første udstilling. Hver kunstner udstiller i tre uger, hvorefter der er nedtagning og ophængning til næste kunstner. Er det noget for dig at udstille egne værker? Det skal helst være billeder, men det kan også være glaskunst eller andre former for kunst. Infotavlerne i afdelingens nye bestyrelseslokale 18

19 Hvis du kunne tænke dig at høre nærmere eller gerne vil udstille, så kontakt pr. , - eller telefon Herefter vil en af de frivillige beboere, der står for daglig drift af galleriet kontakte dig. Åbningstider i galleriet vil fremgå af sedler ophængt på tavler i vinduet, og adressen på kontoret/galleriet er Bornholmsgade 62 stth, (indgang via ståltrappe). Skaktforsøg Vi har i afdelingen haft et skaktforsøg kørende i Sejrøgade, hvor vi har afprøvet fordele/ulemper/gener, i forbindelse med containere til affald i stedet for de papirsposer, vi i øjeblikket bruger. Det viste sig, at grundet indgangsdøren til kælderen ikke var særlig bred, kunne der kun komme en container ind på ca. 300 liter, hvilket ikke var nok til at få den forventede fordel med færre tømninger, end vi foretager med papirsposer. Disse containere var også sværere at håndtere ved op- og nedkørsel vedrørende tømning. Det har vist sig, at vi generelt smider mere og mere væk via skakten, og derfor skal der, hvis det skal være containere være tale om containere, der kan tage ca. 500 til 600 liter. Først her vil man kunne nøjes med at tømme skakt en til to gange om ugen. Disse størrelser på containere har vi ikke plads til at oplagre, medens de venter på at blive tømt, for de fylder utroligt meget og kan ikke stables. Endvidere skulle alle lifte i kælderhalsene forstærkes i motor og konstruktion grundet den nye vægt. Alle disse faktorer samt udgifterne til de nye skakthuller, har vist sig ikke på nuværende tidspunkt at være rentable i forhold til at tømme skakter hver dag, som vi gør nu. Forsøget er derfor standset. Det grønne Når dette læses er der forhåbentligt kommet skilte op på alle græs arealer med, at der er forbudt at lufte hund på disse. Men da hundene sandsynligvis ikke selv kan læse, er det op til hundenes ejere at forholde sig til dette. Da vi ikke må have hunde her i afdelingen ifølge husordenen, er det altså hunde udefra, der bliver luftet. Da det i dag er Østparkens beboere, der ejer græsarealerne, må det derfor også være os, der sætter dagsordenen for, hvad vi tillader, der sker på disse arealer. Det kræver sandsynligvis, at vi hjælper hinanden med at fortælle hundeejerne, der ikke forstår skiltene, at hundeluftning på Østparkens græsarealer er forbudt. I skal ikke begynde at blive uvenner med disse hundeejere, så hellere prøve at finde ud af, hvor de kommer fra, og så lade disse informationer gå videre til vores varmemester Klaus. Så vil han tage sig af det videre forløb. Vi er som afdeling villig til at tage en principiel retssag, hvis det bliver nødvendig, for at få disse efterladenskaber fra hunde bragt til ophør. Jeg håber også, at vi her sammen vil hjælpe hinanden med at få dette til at fungere. Husk bare på, ikke selv at gå til selvtægt eller på anden måde at komme i klemme i forhold til disse hundeejere. Så hellere observere og notere dag/klokkeslæt, samt hvilken hunde det eventu- 19

20 elt er tale om, samt hvem man mener ejeren er, og hvor han/hun eventuelt bor, så skal administrationen nok tage sig af det videre forløb. Kontakt til afdelingsbestyrelsen Husk I altid kan mail e til afdelingsbestyrelsen via denne adresse: Det vil blive mig, der besvarer de mail s I sender. Her kan I spørge om alt, både generelle og mere personlige ting vedrørende det at bo til leje her i afdeling 1 i Østparken. Bliver jeg stillet spørgsmål, jeg ikke umiddelbart kan svare på, vil jeg få dem undersøgt og give svar tilbage. Man kan som beboer vælge at være anonym, bare jeg via mail en ved, hvem det er, som skriver. I kan også stadig vælge at ringe til mig på tlf Endelig kan der også stadig afleveres almindelig post, via brevkasse i Bornholmsgade 62 stth. lettere og hurtigere at opdatere nyheder samt informere om nye tiltag, via disse medier. Derfor vil det være godt,at I allerede nu begynder at blive dus med disse nye tiltag, så det er lettere at bruge til den tid, hvor al information kun vil være tilgængelig i disse medier. Der vil selvfølgelig gå en rum tid, før det bliver denne hjemmeside, der er den eneste formidling, men som jeg startede med at fortælle i dette indlæg, så er der en utroligt lang proces, der skal til for at få dette beboerblad på gaden, og som tingene ofte sker, så er det tit at tingene har ændret sig, når det læses flere uger senere, end det er skrevet. Med hjemmesiden kan man ændre og opdatere, som tingene sker, hvormed man får meget større mulighed for at informere bedre. Som sagt er det ikke noget, der lige starter her og nu, men afdeling 1 vil på et tidspunkt begynde at koncentrere informationer meget mere via disse medier, så der bliver en jævn overgang fra beboerblad til beboerinfo via Internettet. Debatforum Debatforum et har fået sin ilddåb, men der er stadig plads til, at også du, melder dig ind i det. Her efter sommerferien vil der blive åbnet nye emner, der skal til debat. Indtil nu er følgende emner blevet debatteret, hund/kat, grønne arealer. Hjemmeside På sigt vil Østparkens hjemmeside samt dette debatforum blive det sted, hvor man som beboer hurtigt ville kunne følge med, fordi det simpelthen er På bedding Når vi kommer lidt hen på efteråret, og har samlet nye kræfter efter den udvendige renovering, vil afdelingsbestyrelsen, som lovet, begynde på de indledende øvelser i forhold til vores badeværelser. Denne opgave er ikke en, vi bare lige starter ud i, uden at have undersøgt alle aspekter til bunds både økonomisk, og hvordan badeværelserne kan komme til at fremstå efter en renovering. Jeg håber, I alle har forståelse for, at tingene tager den tid, de nu engang tager. Jeg vil løbende informere jer via bladet her, samt til beboermødet give en status på hvor langt vi er med processen. 20

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd

for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd Sportsstjerner - Gadespejl - Lokalpolitik

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere