Træningsmoduler til Træneren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træningsmoduler til Træneren"

Transkript

1 Træningsmoduler til Træneren på EMU Februar 2010

2 Træningsmoduler til Træneren på EMU Februar 2010 Version 1.0 Af Henrik Schneider I:\Redaktion\Træneren\Forretningsmodel\Udmelding om træningsmoduler til Træneren på EMU.doc

3 Indhold 1 Træningsmoduler til Træneren Indkaldelse af tilbud om træningsmoduler Forretningsforhold Vurderingskriterier Tilbuddets form Tidsplan... 6 Bilag 1: Færdigheder til grundskolen... 7 Dansk... 7 Matematik... 8 Engelsk... 9 Tysk Fransk Historie Samfundsfag Fysik/kemi Geografi Biologi Natur/teknik Bilag 2: Færdigheder til de gymnasiale uddannelser Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik Bilag 3: Færdigheder til de erhvervsrettede uddannelser Dansk Erhvervsrettet andetsprogsdansk Matematik Fremmedsprog Informationsteknologi... 33

4 Bilag 4: Tekniske mindstekrav... 35

5 1 1 Træningsmoduler til Træneren Der udvikles en lektiehjælpstjeneste på EMU (Danmarks undervisningsportal emu.dk), kaldet Træneren, der skal indeholde en række gratis tilgængelige træningsmoduler til elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Træningsmodulerne skal være webbaserede interaktive øveprogrammer 1, der træner en bestemt færdighed, og instruktionsvideoer/animationer 2, der forklarer faglige problemstillinger. Formålet er at understøtte elevernes arbejde med udvalgte faglige problemstillinger ved at give eleverne mulighed for at træne færdigheder individuelt og i eget tempo hjemme (evt. med støtte fra forældre), på lektiecafeer, i fritidsklubber osv. Eleverne kan med træningsmodulerne selv øve færdigheder med udgangspunkt i den læring, der er foregået i undervisningen. Træneren skal være en lettilgængelig indgang til eksempler på træningsmoduler, der tager udgangspunkt i de færdigheder, eleverne har flest problemer med inden for en række udvalgte fag. Det er udgangspunktet, at eleverne skal kunne bruge træningsmodulerne selv uden hjælp fra andre. Der udvikles ikke undervisningsforløb, der understøtter en struktureret brug af træningsmodulerne i undervisningen. Træneren er rettet mod grundskolen og ungdomsuddannelserne (med en ligelig fordeling af ressourcer på grundskole og ungdomsuddannelser), men vil være gratis tilgængelig for alle. 1.1 Indkaldelse af tilbud om træningsmoduler Der indkaldes hermed tilbud på træningsmoduler til brug i Træneren fra læremiddelproducenter og andre producenter af træningsmoduler. Der ønskes træningsmoduler til følgende fag: Grundskole: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, historie, samfundsfag, fysik/kemi, geografi, biologi og natur/teknik Gymnasiale uddannelser: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik 1 Eksempel på webbaseret interaktivt øveprogram: 2 Eksempel på instruktionsvideo/animation:

6 2 Erhvervsrettede uddannelser: Dansk, erhvervsrettet andetsprogsdansk, matematik, fremmedsprog, informationsteknologi Udgangspunktet for tjenesten er, at den for det enkelte fag max. dækker 10 % af pensum. For hvert fag er der i bilag 1-3 specificeret de faglige færdigheder, der ønskes træningsmoduler til. De beskrevne færdigheder varierer i omfang og nogle dækker således bredere end andre. Et træningsmodul til en færdighed skal ikke nødvendigvis kunne dække hele den beskrevne færdighed, men kan dække udvalgte aspekter heraf. Der er en række fordele for producenter af træningsmoduler ved at være med på Træneren: Træningsmodulerne kan fungere som appetitvækkere for producenternes komplette læremidler og øvrige produkter rettet mod uddannelsesverdenen, og kan dermed medvirke til at udbrede kendskabet til disse også blandt forældre og elever, som ikke bruger Materialeplatformen. Træningsmodulerne frikøbes til brug på Træneren. Producenterne får gennem trafiktal m.v. for modulernes anvendelse en væsentlig information om behov og efterspørgsel fra en national eksponering af modulerne. Der vil i forbindelse med udvælgelse af moduler til Træneren ske en faglig og teknisk kvalitetsvurdering, og modulerne vil dermed få et indirekte kvalitetsstempel, som naturligt vil kunne være til gavn for producenten. Træneren vil generelt fremme anvendelsen af it. Forretningsforholdene i relation til producenter og træningsmoduler er gennemgået i afsnit 1.2. De indkomne tilbud vil blive vurderet i forhold til de vurderingskriterier, der fremgår af afsnit 1.3. Formen af producenternes tilbud er beskrevet i afsnit 1.4. Tidsplanen for det videre forløb er beskrevet i afsnit Forretningsforhold Der er tre modeller for træningsmoduler til brug på Træneren: 1. Kommercielle træningsmoduler a. Der aftales en pris for frikøb af træningsmodulerne. b. Aftalte indholds- og funktionsmæssige tilpasninger af modulerne udføres af producenten og betales af UNI C. c. Evt. ekstra frikøb af rettigheder betales af UNI C.

7 3 d. Producenten indsætter EMU-bjælke og trafiktalskode på alle sider Gratis træningsmoduler, der kræver tilpasninger mv. a. Aftalte indholds- og funktionsmæssige tilpasninger af modulerne mv. udføres af producenten og betales af UNI C. b. Producenten indsætter EMU-bjælke og trafiktalskode på alle sider. 3. Gratis træningsmoduler, der ikke kræver tilpasninger mv. a. Producenten kan indsætte EMU-bjælke og trafiktalskode på alle sider, men det er ikke et krav. Generelt for alle tre modeller gælder: Træningsmodulerne frikøbes/tilgængeliggøres i to år til frit brug gennem Træneren og EMU. Træningsmodulerne hostes (som udgangspunkt) af producenten. Producenten forpligter sig til at sikre, at alle dele af træningsmodulerne er tilgængelige i hele perioden, herunder uden yderligere betaling at lave de nødvendige udbedringer af fejl, som måtte opstå, fx kompatibilitetsproblemer i forhold til nye browsere. Det forventes, at leverandøren har afklaret alle rettighedsspørgsmål, således at træningsmodulet kan stilles til rådighed for alle EMUs brugere uden brug af login. EMUs redaktionelle retningslinjer skal overholdes, jf. Sprogbrug i træningsmodulerne er dansk, med mindre der er tale om moduler til sprogtræning, eller det på anden vis aftales, at der kan afviges fra dette krav. De tekniske mindstekrav i bilag 4 skal overholdes. UNI C opretter og vedligeholder beskrivelser af det enkelte træningsmodul (metadata) ud fra oplysninger fra producenten. UNI C kan tilgængeliggøre (udtræk af) beskrivelser af træningsmoduler på EMU, skolernes intranetløsninger og andre websites vha. bl.a. RSS-feeds. UNI C kan stille Trænerens søgeboks til rådighed for andre websites. Profilering af producent og de fulde produkter: logo, producentens navn og link til beskrivelse af det fulde produkt på Materialeplatformen, der vedligeholdes af producenten. 3 Se og

8 4 Alle producenter, der leverer moduler til Træneren, vil på Min side på Materialeplatformen kunne læse følgende oplysninger: De tre mest viste bogkort inden for den seneste måned, seneste år samt totalt. De tre moduler der er blevet startet flest gange inden for den seneste måned, seneste år samt totalt. I tillæg hertil kan producenten downloade en kommasepareret fil med de tilsvarende oplysninger om visninger og brug for samtlige moduler, producenten har leveret til Træneren. Der indgås en formel aftale med den enkelte producent om hvert produkt. Aftalen beskriver de præcise forhold omkring bl.a. evt. tilpasninger, tekniske krav, arbejdsfordeling, rettigheder, økonomi mv. 1.3 Vurderingskriterier I det følgende beskrives de kriterier, der benyttes ved udvælgelse af træningsmoduler til Træneren, opdelt efter: Faglig relevans og kvalitet Funktionalitet og brugervenlighed Teknisk løsning Økonomi og forretningsmæssige forhold Overordnet set tilstræbes en spredning på: Producenter Fag (fra liste over prioriterede fag, jf. afsnit 1.1), undervisningsmål/færdig heder, niveau/sværhedsgrad, læringsstil og målgruppe (grundskole 50 %, gymnasiale uddannelser 25 %, erhvervsrettede uddannelser 25 %) Faglig relevans og kvalitet Træningsmodulerne skal ligge inden for en eller flere af de færdigheder, der er beskrevet i bilag 1-3. Træningsmodulerne vurderes ud fra følgende kriterier: Anvendelse til flere målgrupper og i flere sammenhænge, evt. tværfagligt. Elevens mulighed for interaktivitet og forskellige måder at lære på.

9 5 Elevens mulighed for at evaluere sine færdigheder inden for det emne, træningsmodulet dækker Funktionalitet og brugervenlighed Træningsmodulerne vurderes ud fra følgende kriterier: Brugervenlighed og tilpasning til målgruppen, herunder (tidssvarende) design, sprogbrug, navigation og struktur. Online-hjælp til eleven i forhold til betjening af modulet. Hjælp til eleven. Hvis eleven svarer forkert, kan han/hun finde og forstå det rigtige svar og gøre det rigtigt næste gang. Udnyttelse af teknologiens muligheder på en spændende og innovativ måde, fx omkring integration af lyd, billeder og video. Hensyntagen til elever med særlige behov, fx læsehjælp, mulighed for at skalere tekst op/ned, tastaturgenveje, mv Teknisk løsning Træningsmodulerne vurderes ud fra følgende kriterier: Krav til download og installation af særlige plugins. Såfremt der anvendes plugins eller andet software fx. Flash, Java eller medieafspillere, skal der findes en online og letforståelig vejledning til installation af disse. Overholdelse af internationale standarder og anbefalinger. De væsentlige standarder og anbefalinger i denne sammenhæng er: HTML 4.01 eller XHTML 1.0 og CSS level 2 eller nyere versioner. Afvikling under browseren Safari 3.2 og nyere versioner. Såfremt modulet skal kunne bruges på en mobiltelefon, skal producenten levere ressourcens adresse (URI) til download af mobilmodulet (i.jar-format), som virker for alle gængse mobiltelefonmodeller. Dvs. at det forventes, at producenten varetager hele download-processen. Dertil kommer en række tekniske mindstekrav, som skal være opfyldt (se bilag 4) Økonomi og forretningsmæssige forhold Træningsmodulerne vurderes ud fra følgende kriterier: Pris, herunder behov for tilpasninger, ekstra frikøb af rettigheder mv.

10 6 Prisen gælder for frikøb i to år, inkl. evt. tilpasninger og frikøb af rettigheder. Den fastsættes som et fast beløb udbetalt i to rater: Første rate juli 2010 på 60 % af den samlede pris gældende for perioden juli 2010 juni Anden rate juli 2011 på 40 % af den samlede pris gældende for perioden juli 2011 juni Tilbuddets form Producenten bedes for hvert træningsmodul angive de dækkede færdigheder, målgruppe/niveau og relevante forhold i relation til vurderingskriterierne i afsnit 1.3, herunder et tilbud på prisen for frikøb i to år. Desuden gives link og adgang til modulerne, så UNI C kan vurdere dem. 1.5 Tidsplan Tilbud om træningsmoduler sendes til senest mandag d. 15. marts Evt. spørgsmål kan rettes til Henrik Schneider, tlf eller Tilbuddene evalueres af UNI C i samarbejde med en række faglige konsulenter. Derefter kontaktes de enkelte producenter for en tilbagemelding på deres tilbud. Der indgås en skriftlig aftale om hvert enkelt udvalgt produkt (hvorfra der evt. frikøbes/tilgængeliggøres mere end ét træningsmodul) for en to-årig periode. En første version af Træneren forventes i drift inden skolestart august 2010.

11 7 Bilag 1: Færdigheder til grundskolen Her listes de færdigheder, der ønskes træningsmoduler til for grundskolen: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, historie, samfundsfag, fysik/kemi, geografi, biologi og natur/teknik. Dansk 1. Ordforråd, begreber og faglige udtryk. 2. Bogstavers navn, form og lyd. 3. Afkodningsstrategier. 4. Læseforståelsesstrategier hukommelse. 5. Læsestrategier organisering elaborering og overvågning. 6. Stavning af lydrette ord. 7. Læsehastighed. 8. Læseteknikker oversigtslæsning skimmelæsning punktlæsning. 9. Læseteknikker nærlæsning. 10. Korrekt stavning gradueret efter årgang/forløb. 11. Ordklasser. 12. Bøjningsformer. 13 Ordbogsopslag. 14. Tegnsætning punktum og komma. 15. Tegnsætning øvrige tegn. 16. Disponering. 17. Tekstredigering. 18. Korrekturlæsning. 19. Syntaks. 20. Sætningens led. 21. Oplæsning. 22. Analyseredskaber.

12 8 23. Fortolkning. 24. Perspektivering. 25. Litteraturhistorisk forståelse. Matematik 1. Valg af hensigtsmæssig regneart ud fra et praktisk problem, addition, alle problemformer repræsenteret med lette beregninger. 2. Valg af hensigtsmæssig regneart ud fra et praktisk problem, subtraktion, alle problemformer repræsenteret med lette beregninger. 3. Valg af hensigtsmæssig regneart ud fra et praktisk problem, multiplikation, alle problemformer repræsenteret med lette beregninger. 4. Valg af hensigtsmæssig regneart ud fra et praktisk problem, division, alle problemformer repræsenteret med lette beregninger. 5. Udvikling af beregningsmetode ud fra egen forståelse, addition. Progression af trin, som eleven må igennem for at få en forståelig og driftsikker metode. Video med 3-4 forskellige opstillingsformer. 6. Udvikling af beregningsmetode ud fra egen forståelse, subtraktion. Progression af trin, som eleven må igennem for at få en forståelig og driftsikker metode. Video med 3-4 forskellige opstillingsformer. 7. Udvikling af beregningsmetode ud fra egen forståelse, multiplikation. Progression af trin, som eleven må igennem for at få en forståelig og driftsikker metode. Video med 3-4 forskellige opstillingsformer. Der bør fx være et antal kvadrerede rektangler til udskrivning. Se faghæftets undervisningsvejledning for udvikling af multiplikation over 4-5 år (kan også bruges som inspiration til de to forrige punkter og det næste). 8. Udvikling af beregningsmetode ud fra egen forståelse, division. Progression af trin, eleven må igennem for at få en forståelig og driftsikker metode. Video med 3-4 forskellige opstillingsformer. 9. Øvelser i regneark, fx vha. af videoer som til instruktion. 10. Øvelser i dynamisk geometriprogram, fx vha. videoer som til instruktion. 11. Omsætning mellem brøk, decimaltal og procenttal, flere repræsentationsformer.

13 9 12. Procentregning, alle typer, se den nye formelsamling, der snart er på Skolestyrelsens hjemmeside. Praktisk anvendelse fx af renteregning. 13 Regningsarternes hierarki. 14. Forståelse af brøkbegrebet, mange repræsentationsformer med hovedvægt på talbegrebet. 15. Forlænge og forkorte brøker. 16. Regning med brøker. 17. Længder, arealer, rumfang og deres sammenhæng. 18. Funktioner i mange repræsentationsformer, fx beskrivelse i hverdagssprog, tabellægning, graf og forskrift. 19. Ligninger. Fx video med grundig gennemgang af de ganske få regler. Undgå regler som man flytter over ved at skifte fortegn og brug i stedet de matematiske regler: gør det samme på begge sider af ligevægten. 20. Simuleringer, fx terningekast, hvor der vælges mellem antal terninger og terningetyper (4, 6, 8, 10, 12 eller 20 sider). Tabellægge og vise i diagrammer. 21. Omsætning af måleenheder. 22. Målestoksforhold, alle tre typer (find virkelighedens mål, find tegningens mål, find målestoksforholdet). 23. Fart, alle tre typer (find farten, find tiden, find afstanden). 24. Massefylde, alle tre typer (find massen, find rumfanget, find massefylden). 25. Valuta, alle tre typer (find det danske beløb, find det fremmede beløb, find kursen). Engelsk 1. Ordforrådstræning konsolidering af ordforråd (3.-4. kl.), fx familie, farver, kalenderen. 2. Ordforrådstræning konsolidering af ordforråd (5.-6. kl.), fx dyr, skole, mad. 3. Ordforrådstræning konsolidering af ordforråd (7.-9. kl.), fx musik, sport, personkarakteristik. 4. Lytte og forstå både hovedindhold og specifik information.

14 10 5. Læse og forstå både hovedindhold og specifik information. 6. Udtale og intonation. 7. Viden om kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande - gerne gennem filmklip. 8. Personlige og possessive pronominer. 9. Verbets tider. 10. Substantiver i pluralis. 11. Den ubestemte og bestemte artikel. 12. Fortolkning af tekster, fx uddrage ræsonnementer af en tekst, fortolke en tekst. 13 Uregelmæssige verber. 14. False friends, fx mean/think, meaning/opinion, gymnasium/high school. 15. Homofoner, fx their/there, blue/blew, week/weak, piece/peace. 16. Synonymer, fx work/job, use/spend, story/history, wait/expect. 17. Ordklassernes former og funktion. 18. Idiomatiske vendinger, fx to catch someone red-handed, to smell a rat, to beat about the bush. 19. Ordbogsopslag. 20. Retskrivning herunder brug af computerens stave- og grammatikkontrol. 21. Læse korrektur på egne og andres tekster. 22. Phrasal verbs, fx wait on/wait for, look after/look for/look at 23. Relative pronominer. 24. Brugen af to do. 25. Refleksive pronominer. Tysk 1. Ordforrådstræning, emneopdelt, fx mig selv, min familie, min dag (herunder klokken, ugedage, året osv.), fritid, mit værelse, skole, indkøb, mad og restaurantbesøg, ferie, højtider som jul, påske osv., fester, fødselsdag (kan evt. gøres med billeder, som skal tømmes, ellers billeder, hvor ord skal tilordnes evt. kategoriseret efter ordklasser) andre muligheder: me-

15 11 mory, domino, krydsord, odd man out, kimsleg osv. 2. Lytte forstå (global og detalje). Evt. også på baggrund af illustrationer eller små animeringsfilm. Hvilken sætning passer til hvilken handling? 3. Læse forstå (global og detalje, læsestrategier, fx skimming, skanning osv.) gættelæsning, opgaver som multiple choice og multiple matching, sand/falsk, svare på spørgsmål. 4. Udtale og intonation, fx [a], [ich/ach], [Blase/ blasse,] [z], [sch], [u/ü] Arbejde med at indtale på computeren, prosodi. 5. Viden om kultur- og samfundsforhold, herunder geografi, historie, musik m.m. Temaer som byer, ungdomskultur, begivenheder, højtider, seværdigheder m.m. 6. Hjælpeverbernes bøjning: haben, sein og werden. 7. Verbernes bøjning i præsens: med og uden vokalskifte i 2. og 3. person ental + infinitiv herunder kongruens. 8. Ordforråd: Pronominer, herunder personlige, possessive og interrogative. 9. Substantiverne: køn, bestemt og ubestemt artikel i ental og flertalsformer. 10. Arbejde med ordbogsopslag. 11. Vendinger til meningstilkendegivelse, samtale og spørgeteknikker. 12. Faste vendinger som: es gibt, es macht Spaß osv. 13 Høflighedsformer og vendinger. 14. Modalverber: betydning, anvendelse og ordstilling. 15. Substantivernes kasus og anvendelse, fortrinsvis nominativ og akkusativ. 16. Perfekt: former, anvendelse og ordstilling. Herunder ordbogsøvelser med fokus på listen over uregelmæssige verber. 17. Adjektiver fx i modsætningspar og i sammenhæng med at udtrykke holdninger. 18. Konjunktioner: sidestillede og underordnende/ betydning, anvendelse og ordstilling. 19. Skriftlig fremstilling efter modeltekster, fx bog eller filmanmeldelser, udfyldningsopgaver, breve, kort osv. 20. Arbejde med at finde informationer på nettet, fx i form af webquests.

16 Præteritum, former og anvendelse, regelmæssige og uregelmæssige verber, ordbog. 22. Stavning, herunder stort bogstav ved substantiver. 23. Præpositioner: betydning, anvendelse og kasus i sammenhæng med verber og substantiver, herunder ordbogsopslag. 24. Sætningsanalyse. 25. Bevidsthed om ordklasser. Fransk 1. Ordforrådstræning, emneopdelt, fx mig selv, min familie, min dag (herunder klokken, ugedage, året osv.), fritid, mit værelse, skole, indkøb, mad og restaurantbesøg, ferie, højtider som jul, påske osv., fester, fødselsdag (kan evt. gøres med billeder, som skal tømmes, ellers billeder, hvor ord skal tilordnes evt. kategoriseret efter ordklasser) andre muligheder: memory, domino, krydsord, odd man out, kimsleg osv. 2. Lytte forstå (global og detalje) Evt. også på baggrund af illustrationer eller små animeringsfilm. Hvilken sætning passer til hvilken handling? 3. Læse forstå (global og detalje, læsestrategier, fx skimming, skanning osv.) gættelæsning, opgaver som multiple choice og multiple matching, sand/falsk, svare på spørgsmål. 4. Udtale og intonation, arbejde med at indtale på computeren. 5. Viden om kultur- og samfundsforhold, herunder geografi, historie, musik m.m. Temaer som byer, ungdomskultur, begivenheder, højtider, seværdigheder m.m. 6. Hjælpeverbernes bøjning: être og avoir. 7. Verberne aller og faire, bøjning og anvendelse i vendinger. 8. Verbernes bøjning i præsens og infinitiv. 9. Pronominer, herunder personlige, possessive og interrogative. 10. Substantivernes køn, entals- og flertalsformer. 11. Verber, der ender på er, ir, re. 12. De mest brugte uregelmæssige verber.

17 Sætningsopbygning, ordstilling ved genitiv, adjektiver. 14 Adjektiver i modsætningspar til at udtrykke holdninger, m.m. 15. Vendinger til meningstilkendegivelse. 16. Faste vendinger og høflighedsformer. 17. Passé composé, bøjning og anvendelse. 18. Future proche/composé, bøjning og anvendelse. 19. Ordbogsopslag. 20. Konjunktioner, sidestillede og underordnende. 21. Præpositioner, betydning og anvendelse. 22. Skriftlig fremstilling efter modeltekster, fx bog eller filmanmeldelser, udfyldningsopgaver, breve, kort osv. 23. Arbejde med at finde informationer på nettet i form af enkle konkrete opgaver, evt. webquests. 24. Kongruens. 25. Imparfait, bøjning og anvendelse. Historie 1. Skelne mellem forskellige typer af kilder (fx selvbiografier, øjenvidneberetninger, breve, levn, sangtekster, lovtekster, malerier, dokumentarfilm, pressefoto. hjemmesider, film, kunstbilleder og musik). 2. Foretage begrundede valg af kilder til belysning af emner og problemstillinger. 3. Bruge kilderne kritisk og give begrundede overvejelser om brugbarheden af kilderne i forhold til belysning af emner og problemstillinger (fx troværdig og tendens). 4. Vurdere argumentationen kritisk. 5. Identificere synspunkter og holdninger i tekster og øvrige udtryk. 6. Søge oplysninger i forskellige medier. 7. Bearbejde indsamlede oplysninger. 8. Vurdere de indsamlede oplysningers kildeværdi. 9. Identificere kilden og gøre rede for ophavssituationen.

18 Beskrive ophavsmandens forudsætninger, herunder blandt andet den tidsmæssige afstand mellem begivenheden og nedskrivningstidspunktet. 11. Skelne mellem faktuelle informationer og ophavsmandens forklaringer og tolkninger. 12. Udarbejde fagligt relevante problemstillinger og præsentere løsningsforslag hertil. 13 Analysere eksempler på brug af historie fra alle perioder. 14. Kunne sammenligne egne livsbetingelser med foregående slægtleds og diskutere, hvilke forhold der er ens, og hvilke der er forskellige og forklare baggrunden herfor. 15. Definere almindeligt brugte historiske begreber. 16. Identificere og formulere enkle historiske problemstillinger. Samfundsfag 1. Identificere og formulere enkle samfundsmæssige problemstillinger. 2. Opstille enkle hypoteser og undersøgelsesspørgsmål. 3. Valg af faglige teorier og begreber til belysning af problemstillinger. 4. Skelne mellem forskellige typer af empiri (spørgedata, observationsdata, levnsdata). 5. Gennemføre dokumentation og argumentation for de svar, der nås frem til. 6. Formidle de faglige resultater på en klar og for målgruppen hensigtsmæssig måde. 7. Reflektere kritisk over anvendte metoder og deres muligheder og begrænsninger. 8. Kunne indsamle relevante kildetyper. 9. Skelne mellem forskellige typer af kilder. 10. Foretage begrundede valg af relevante kilder til belysning af emner og problemstillinger. 11. Bruge kilderne kritisk og give begrundede overvejelser om brugbarheden af kilderne i forhold til belysning af emner og problemstillinger. 12. Identificere forskellige typer argumentation i tekster og udsagn.

19 15 13 Forstå logikken i argumenter. 14. Vurdere argumentation kritisk. 15. Selv kunne argumentere logisk og sagligt. 16. Vurdere, om der er dokumentation i tekster og udsagn. 17. Skelne mellem forskellige typer af dokumentation. 18. Dokumentere gennem henvisning til kilder og empiri. 19. Skabe forskellige typer af empiri, der kan tjene til dokumentation i elevens egne undersøgelser. 20. Identificere synspunkter og holdninger i tekster og øvrige udtryk. 21. Gøre sagligt rede for forskellige synspunkter på og holdninger til en sag. 22. Identificere vigtige forskelle i synspunkter og holdninger. 23. Tage begrundet stilling til synspunkter, holdninger og handlinger. 24. Vurdere synspunkter, holdninger og handlinger kritisk ud fra grundantagelser, værdier og konsekvenser. Fysik/kemi Færdigheder for fysik/kemi specificeres senere. Geografi 1. Forståelse af jordens placering i forhold til solen. 2. Kendskab til verdensdele. De væsentligste lande og byer. 3. Klimazoner og plantebælter -forståelse og brug af hydrotermfigurer. 4. Verdenshjørner og længde- og breddegrader - placering og aflæsning. 5. Et overordnet kendskab til befolkningsfordeling og udvikling på verdensplan - kunne beskrive.

20 16 6. Fordelingen af I- og U-lande - kunne beskrive. 7. Pladetektonik (Jordens opdeling i plader) - oceanbundsplader, landeplader, lag i jorden, vulkanisme, jordskælv - kendskab til og kunne beskrive processer. 8. De største danske byer og deres placering - kunne genkende og placere. 9. Erhvervsfordeling (primære, sekundære og tertiære erhverv) og - udvikling - i Danmark - fra u- til iland - kendskab til og kunne beskrive ændringer. 10. Befolkningsudvikling -forståelse for og brug af befolkningspyramider - kendskab til og kunne beskrive ændringer. 11. Vejrsystemer - fronter, inter tropisk konvergenszone, dugpunkt, nedbørstyper - kendskab til og kunne beskrive processer. 12. Danske landskaber - dannelse (under istiden og senere) - kendskab til og kunne beskrive processer. 13. Geografiske konfliktområder - kendskab til og kunne beskrive baggrunde. 14. Ressourcefordelingen på jorden - kendskab til udvinding og brug. 15. Det globale vandkredsløb - kendskab til og kunne beskrive processer. 16. Globalisering - kendskab til økonomiske interesser, outsourcing.

21 Urbanisering - kendskab til og kunne beskrive ændringer. 18. Internationale organisationer - kende FN, EU, NATO, WHO og lignende samarbejdsorganisationer og deres betydning. 19. Klimaændringer - naturlige og menneskeskabte. 20. Befolkningsændringer 21. Kort - flugt, arbejdssøgende - kendskab til baggrunde for. - aflæsning, udvikling på net - have overblik og kunne bruge oplysninger i egen beskrivelse. 22. Bæredygtighed - kende til, hvordan udnyttelse af naturgrundlag kan ændre menneskers levevilkår. 23. Regionsanalyse - kunne benytte sig af geografiske begreber i en regionsanalyse. 24. Faglig søgning - kende faglige begreber og kunne søge geografiske områder både i bøger og på net. Biologi 1. Kunne sætte planter og store og små dyr ind i en fødekæde. 2. Kunne placere dyr og planter i forskellige klimazoner. 3. Være i stand til at redegøre for dyrs tilpasninger i forhold til føde, bygning, adfærd etc. 4. Kunne redegøre for levende cellers bygning og funktion. 5. Kunne forklare respiration og andre kropsfunktioner. 6. Have kendskab til genteknologi og de muligheder det giver.

22 18 7. Kende til geners betydning for arvelighed. 8. Kunne beskrive hovedtræk ved den menneskelige evolution. 9. Være i stand til at vælge de rette redskaber til undersøgelser i felten og i laboratorium. 10. Være i stand til at opsamle og formidle biologiske data på internettet. 11. Kunne sammensætte et sundt og energirigtigt måltid. 12. Kende til biologisk anvendelse af dyr. 13 Redegøre for kvælstofs kredsløb. 14. Kunne redegøre for mulige påvirkninger af udvalgte biotoper (søer, skove, enge o.lign.). 15. Kende til nikotins og narkotikas skadelige virkninger. 16. Kunne redegøre for konsekvenser af miljøpåvirkninger fra konventionelt landbrug. 17. Kende til forskellige forebyggelses- og helbredelsesmetoder. 18. Kende til konsekvenser ved naturændring og -genopretning. 19. Have overblik over de ændringer, der sker for henholdsvis piger og drenge i puberteten. 20. Kende til forskellige præventionsmetoder. 21. Kende til forskellige kønssygdomme, hvordan man undgår dem, og hvordan de behandles. 22. Kunne redegøre for livets udvikling. 23. Bæredygtighed - kende til, hvordan udnyttelse af naturgrundlaget kan ændre menneskers levevilkår og økosystemer. 24. Biotopanalyse - kunne benytte sig af biologiske begreber i en biotopanalyse. 25. Faglig søgning - kende faglige begreber og kunne søge biologiske områder både i bøger og på nettet.

23 19 Natur/teknik 1. Kende til og kunne skelne mellem sten, sand, ler ( klasse). 2. Kende til planter fra forskellige verdensdele / lande ( klasse). 3. Kende dyr fra forskellige verdensdele / lande ( klasse). 4. Kende de forskellige årstider ( klasse). 5. Kende til forskellige transportformer ( klasse). 6. Kunne skelne mellem dyrkede og vilde afgrøder ( klasse). 7. Vide hvordan man færdes i naturen ( klasse). 8. Kende til vands tilstandsformer ( klasse). 9. Have et grundlæggende kendskab til kort og signaturer ( klasse) Kende til grundlæggende principper for sundhed og sygdomsbekæmpelse ( klasse). 11. Kunne forklare, hvordan forskellige ting bliver omsat ( klasse). 12. Kende til brug af teknik som hjælpemiddel ( klasse). 13 Kende til Jordens placering i solsystemet ( klasse). 14. Kende verdenshjørnerne ( klasse). 15. Kunne beskrive vejr og vind ( klasse). 16. Kunne beskrive fødekæder ( klasse). 17. Kende til menneskets udvikling ( klasse). 18. Have et grundlæggende kendskab til jordens inddeling i plader og vulkanisme / jordskælv ( klasse). 19. Bæredygtighed - have en grundlæggende opfattelse af, hvordan udnyttelse af naturgrundlag kan ændre menneskers levevilkår ( klasse). 20. Regionsanalyse - kunne benytte sig af begreber fra natur/teknikundervisningen i en regionsanalyse ( klasse). 21. Faglig søgning - kende faglige begreber og kunne søge geografiske områder både i bøger og på nettet ( klasse).

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 200/2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Matematik C, HF Johnny

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX STX, HHX, HTX og HF Indledning Der sondres mellem 2 typer optagelsesprøver : Den obligatoriske optagelsesprøve:

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Afsluttende: Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januer-maj 15 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C Glenn Aarhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2014, skoleåret 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Signe Skovsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj- juni, 14-15 Horsens HF & VUC HF 2- årigt Matematik

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 VUCHA Hf-Flex Matematik-C Ivan Tønner Jørgensen(itj)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg Afdeling, Eksamens nr. 582 / Skolenummer 561 248 Uddannelse Fag

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B Jacob Debel 12HTX11 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik C Angela

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleår 13/14 Institution Frederiksberg HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Matematik C Nst 16A Oversigt

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution VUC Vest Esbjerg Afdeling, Eksamens nr. 582 / Skolenummer 561 248 Uddannelse Fag

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 14/15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Karin Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Niels Just Mikkelsen mac3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2hf Matematik C Lise A.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik B Ashuak Jakob France

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning, afd. HHX-Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2014 Institution Niels Brock Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Matematik - Niveau A Peter Harremoës GSK hold t14gymaau1o2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Mundtlig eksamen Maj-Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau stx (Studenterkursus) Matematik C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kofi Mensah 1maC05

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Jack

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hf Matematik C Dorte Christoffersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Matematik C-B Pia Hald ph@kvuc.dk

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 11

Undervisningsplan Side 1 af 11 Undervisningsplan Side 1 af 11 Lektionsantal: 12 UV lektioner pr. uge I alt ca. 240 lektioner. Fordelt mellem underviserne således: Erik Kyster (EK) 6 lektioner pr. uge og Esben Stehr (EST) 6 lektioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Ann Risvang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer 2hf Matematik C Søren Fritzbøger Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik A (2 årigt forløb

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over projektrapporter

Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over projektrapporter Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over projektrapporter Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Side 1/5 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse HF net-undervisning, HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 11. Denne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Matematik C Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik B Mia Hauge Dollerup 2s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 33 matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 matematik grundbog trin 1 ISBN: 978-87-92488-28-2 1. udgave som E-bog 2006 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere