Programmerings Journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmerings Journal"

Transkript

1 Programmerings Journal Python Figur Udregner Jakob Jelstad & Thomas Gram Vejleder : Christoffer Soya

2 "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven. " underskrift underskrift

3 1 Forord I IT-Eksamensprojektet 2015 er der givet frit slag til valg af tema. Temaet kan være en viderebygning af tidligere projekter gennem uddannelsen. Der kan arbejdes tværs af fagene, således at projektet bliver tværfagligt. Projektet skal ikke nødvendigvis være programmering af noget nyt, men kan være en demonstration/afprøvning af princip eller noget teori fra andre informationsteknologier. Et anbefalet produkt til projektet ville være et lærerigt produkt andre/brugeren kan bære nytte af. Side 1

4 2 Indhold 1 Forord Indledning Målgruppedefinition Problemformulering Valgt løsning Kravspecifikationer Teori Systemudvikling Python EasyGUI Turtle Programudvikling Prototype I Kravspecifikationer Implementering Delkonklusion Prototype II Kravspecifikation EasyGUI Importering af moduler: Kodningen af hovedmenuen: Uddybning af kodning: Delkonklusion: Konklusion Litteraturliste Kilder Bilag Installations Guide - Program Kode GUI.py: Kode programexe.py Projektbeskrivelse... Error! Bookmark not defined. Side 2

5 3 Indledning Dette projekt er blevet fremstillet i samarbejde med IT, programmering og matematik. Således at projektet overholder kravene for IT- og programmeringseksamensprojekt. Projektet tager udgangspunkt i et problem omkring folkeskole- eller gymnasie elever, der har besvær ved areal af geometriske figurer. Disse figurer kan være alt fra trekanter til polygoner af uendelig mange kanter. En formel til udregning af dette udtrykkes vha. formlen: Areal af en regulær polygon kan udregnes med formlen: (Hvor A er arealet, n er antal sider, og b er sidelængden.) Det er ikke alle lommeregnere der kan benytte sig af cotangens. Det kan omskrives til: Ved benyttelse af denne formel vil man kunne udregne arealet af en polygon. Et eksempel på en sådan udregning er: Hvis man ikke har en god lommeregner, der kan indsætte brøker eller længere udregninger, hvilket langt de færreste folkeskole elever er i besiddelse af. Dette kan simplificeres, hvis udtrykket bliver udregnet automatisk via et program. Et sådan program kræver selvfølgelig at eleverne kan gennemskue programmet og derfor er en let og overskuelig brugergrænseflade et krav. Et program der løser matematiske problemer er allerede udviklet og er tilgængelig på browser. Programmet/hjemmesiden hedder Wolfram Alpha og kan benyttes til at udregne, differentierer og integrere. Programmet kan udregne vores matematiske udtryk vi anvendte tidligere. Programmet har dog den ulempe at du skal kende formlen til det du gerne vil have udregnet, og have alle de informationer formlen kræver. Desuden skal du selv indskrive udtrykket, som den skal udregne. Dette kan igen være besværligt, som man kan se på figur 1. kan formlen der indskrives være noget kringlet. Derfor har vi tænkt os at udvikle et program, der har formlerne, der skal bruges. Således at Figur 1 Wolfram Alpha udregner udtryk. Side 3

6 brugeren blot kan indsætte f.eks. længde og antal kanter, for at få udregnet arealet. 3.1 Målgruppedefinition Problemstillingen danner en målgruppe er baseret på folkeskole elever eller gymnasieelever på sandsynligvis 1. år. Målgruppen står ofte over for nogle nye udfordringer i form af matematisk areal beregning af forskellige geometriske figurer. En af disse situationer kan være beregning af arealet på en polygon af 5 kanter. Beregningen af en 5. kantet polygon areal kræver flere beregninger af trekanters areal, hvor arealet er summen af disse. Arealet kan også udregnes vha. en formel for polygon til en vilkårlig side længde og antal kanter. Dette kan være en besværlig proces for uerfarne inden for den matematiske verden. 3.2 Problemformulering Vi har altså en problemstilling der lyder: Folkeskoleelever eller gymnasieelever har ofte besvær ved arealberegning af geometriske figurer. Disse figurer kan være alt fra trekanter til polygoner af uendelig mange kanter, cirkler, trapezer, parallelogrammer og romber. 3.3 Valgt løsning I vores projektbeskrivelse havde vi fire forskellige løsningsforslag til, hvordan vi evt. kunne løse vores problem. Her valgte vi at bruge løsningsforslag 3. Hvilket er en løsning hvor vi laver et program der kan køre på den individuelle computer, så længe at vedkommende har installeret Python. 4 Kravspecifikationer Til vores løsning skal vi have opstillet nogle kravspecifikationer, vi kan tage udgangspunkt i undervejs i programudviklingsforløbet. Vi kan benytte os af de matematiske formler og beviser til at lave et program der kan løse/tildels løse vores problemstilling. Til et sådan program kan vi opstille nogle kravspecifikationer. I første omgang skal vi have stillet nogle krav som er essentielle til vores program, for at dens formål i forhold til målgruppen bliver overholdt. Derfor har vi her listet to kriterier, der skal gøre sig gældende til vores løsning. Der er yderligere sat kriterier der bør og gerne skulle være med i programmet, for at det løser problemet så godt som muligt. Skal Burde Gerne - Kunne udregne arealet af geometriske figurer (polygons, cirkler og evt. trapez). - Udregne omkreds af de geometriske figurer. - Kunne tegne de pågældende geometriske figurer, hvis areal er blevet beregne. - Kunne fortælle hvilken slags geometrisk figur eleven har valgt at udregne areal på. F.eks. trekant, firkant, femkant osv. - Have en brugervenlig brugergrænseflade (evt. EasyGUI). - Indtegne 3D version af de geometriske figurer. - Kunne udregne volumen af de geometriske figurer. - Kunne udregne areal, omkreds osv. For flere geometriske figurer. Side 4

7 Side 5

8 5 Teori Under programudvikling har vi benyttet os af systemudviklings metoden Nærmere forklaring følger. Jakob Jelstad & Thomas Gram Til programmet har vi benyttet flere opensoftware programmet som: Python, Turtle (modul til Python) og EasyGUI (modul til Python). 5.1 Systemudvikling Under vores programudvikling har vi benyttet os af systemudviklingsmetoden 1. Systemudviklingsmetoden kan groft beskrives i tre trin: Analyse, design og programmering. Analyse er opstarten, hvor man får beskrevet/undersøgt hvilke krav systemet/programmet. Der indebærer en analyse af problemområdet, dvs. den del som programmet skal hjælpe/afspejle. Analysen skal i korte træk kigge på hvilke problemstillinger dit system/program er en evt. løsning til. Dette indebærer selvfølgelig at en målgruppe og problemstilling skal bestemmes og udarbejdelse af en kravspecifikation. Der skal arbejde som grundlag for designet. Design skal tages udgangspunkt i analysen og på baggrund af dette, finde frem til en hensigtsmæssige userinterface. Der kan vise data om problemområdet og skal være brugervenlig i forhold til målgruppen. I designet skitseres programmets udseende/udfoldelse, og hvordan enkelte komponenter skal fungere. Designet skal kunne danne grundlag for programmeringen. Programmeringsdelen skal man have implementeret designet i koden og teste programmet hyppigt. I programmeringsdelen kræver en række kompetencer, der gør det muligt at kunne fejlfinde sine egne fejl. Derfor benyttes betegnelsen systemudvikling, der er med til at skabe fundamentet for udviklingen af det rigtige program/system Side 6

9 5.2 Python Vores program er udviklet i programmet: Python 2 Hvilket er et open-source program, der er et fortolket objektorienteret programmeringssprog på højt niveau. I og med det er objektorienteret og open-source, er det muligt at kunne udvikle moduler til programmet, der gør det muligt at lave alverdens programmer vha. Python. En af de store pakker der kan hentes til Python er Visual Python, der gør det muligt at visualiserer grafer, 3D figurer osv. Python er meget attraktivt blandt udviklere af små programmer/applikationer, scripting eller flette flere sprog sammen til andre eksisterende komponenter. Desuden er programmets sprog meget let og nemt at lære. I og med at programmet understøtter udvikling af moduler og pakker til udvidelser af programmets evner, tilskynder udviklere til at lave program modularitet og genbrug af kode. 5.3 EasyGUI EasyGUI er et modul man kan downloade, og bruge i Python. Modulet giver brugeren mulighed for at opsætte en bruger interface, som brugeren kan bruge til at indsætte værdier. Dette program er opensource, hvilket giver os muligheden for at videre arbejde på det hvis vi ønsker. 5.4 Turtle Python har i deres standard version et module kaldet Turtle i deres bibliotek. Man kan bruge Turtle til at tegne forskellige mønstrer/figurer. Måden du indtegner en figur eller mønster er ved indtaste nogle kommandoer f.eks. turtle.forward(15), der får din turtle til at gå 15 pixels frem i dens retning. Listen over alle de mulige kommandoer der er tilgængelig til Turtle kan findes her: 3 2 https://www.python.org/doc/essays/blurb/ https://docs.python.org/2/library/turtle.html Side 7

10 6 Programudvikling Prototype I Vores produkt tager udgangspunkt I vores kravspecifikationer og ønskede egenskaber, dog vil vi først og fremmest prøve at programmere vores minimum krav til produktet. 6.1 Kravspecifikationer - Skal kunne udregne arealet af geometriske figurer (polygons, cirkler og evt. trapez). - Skal kunne Udregne omkreds af de geometriske figurer. - Burde kunne tegne de pågældende geometriske figurer, hvis areal er blevet beregnet. - Bør kunne skrive areal, omkreds, vinkel osv. let læseligt i programmet. 6.2 Implementering Vi starter med at lave et Python program, der først og fremmest kan udregne arealet og indtegne det polygon hvis areal ønskes. Python programmet, skal i første omgang kunne udregne arealet på et polygon til x antal kanter og sider. Udregningen af arealet udregnes vha. areal formlen for en regulær polygon. n er antal sider, og b er sidelængden. Cotangens kan også omskrives til: Formlen indsætter vi i et for loop, hvor vi indskriver formlen for Arealet, som A. Før dette kunne lade sig gøre, blev vi dog nød til at importere Math modulet for, at kunne benytte cosinus/sinus og andre matematiske begreber. Derefter beder vi programmet om at udskrive A. Desuden beder vi brugeren at indsætte værdierne for to variabler: antal kanter og sidelængde. Da areal udregningen er lavet, gik vi i gang med næste trin. Vi skal have lavet en visuel fremstilling af figuren. Dette kan gøres vha. Turtle modulet i Python. Turtle modulet kan benytte til at tegne forskellige figurer. Turtle fungerer ved at man kan programmere den til at indtegne dens bevægelse. Turtle Bevæger sig i to dimensioner ligesom i et koordinatsystem. Den kan derfor programmeres til at gå hen af x eller y aksen, eller forward ud fra dens nuværende retning. F.eks. hvis vi skriver Turtle.forward(15), bevæger den sig 15 pixels frem. Samme princip hvis man skriver Turtle.backward(15), her er det dog baglæns. Man kan desuden ændrer vinklen ved at erstatte forward med right/left(vinkel). 4 4 https://docs.python.org/2/library/turtle.html Side 8

11 Dette benytter vi til at kunne indtegne polygonen. Da vi gerne vil indtegne en polygon for n antal kanter og b side længde skal dette indsættes som variabler ud fra indtastede værdier. Vi opdeler bevægelsen n antal gange, således at Turtle programmet programmeres til at bevæge sig Turtle.forward(b) efterfølgende af en vinkel på Turtle.right(vinkel). Vinklen udregner vi ved hjælp af vinkelsummen af en polygon. Formlen er udtrykt som: Formlen udregner summen af alle vinkler i polygonen, dvs. hvis vi dividerer vinkelsummen med n, vil vi kunne finde vinklen til de enkelte hjørner. En femkantet polygon vil f.eks. have en indvendig vinkel på: Ligeledes tilføjer vi vinkel beregning til vores polygon ind i et for loop, samt tilføjelse af Turtle program, til at indtegne den pågældende polygon der ønskes at findes informationer om. Yderligere importerer vi Turtle modulet på samme måde som math, for at få adgangs til alle Turtle kommandoerne. Tilføjelsen til koden er vist ovenover, hvor vi udregner vinklen(v)indeniloop et, dette kunne dog sagtens blive udregnet uden for for loopet, men vi benytter loopet til at printe vinklen, så vi kan sammenligne vinklen til den indtegnede figur i Turtle. Efterfølgende har vi programmeret Turtle programmet i et for loop, der gentages n-antal gange. Loop et indtegner én streg for hver gang den blive kørt, dvs. at der ved n=10, skulle der blive indtegnet 10 streger. Side 9

12 Turtle.forward() er blevet forlænget med 5 for at få en større visuel fremstilling i Turtle.graph. Efterfulgt har vi vinklen defineret tidligere indsat i Turtle.right(). Vi har indsat et while loop, der fortsætter Turtle bevægelsen således at Turtle.graph vinduet ikke fryser. Det gør det muligt for os at flytte på programmet, mens den kører. Da Turtle vinduet ellers ville fryse eller lukke ned efter at for loop et var færdig. Af billedet fremgår det at vores indtegning af polygonen er forkert, eftersom at det ikke er en femkant der er blevet tegnet. Det ligner mere en 10-kantet stjerne. Dette skyldtes at Turtle modulet drejer ned af rundt om uret af den vandrette streg der er indtegnet på billedet. Hvor det fremgår at den udvendige vinkel er på 108, hvilket var den ønskede indvendige vinkel. Vi testede programmet for at se om det kunne skyldtes forkert retning på drejningen. Derfor testede vi med brug af Turtle.left(), hvor det samme resultat blot spejlvendt blev tegnet. Dette skyldtes at Turtle programmet indtegner vinklen som den udvendige. Hvilket resulterer i en vinkel på, frem for den ønskede vinkel på. Løsningen til dette var at forskyde vinklen med, således at vinklen bliver udregnet ud fra en vinkel på 360, således at vinklen bliver udregnet i 4. kvadrant, hvis man forestiller sig et koordinatsystem. Dette vil resulterer i at Turtle modulet ser bort fra den første lineære linje, og derved vil lave vinklen omvendt af hvad den plejer. Dette resulterer dog i at vores program udskriver en anden vinkel end den indvendige vinkel. Hvilket ses på billedet under. Billedet viser vores nye måde at udregne vinkel. Her ses at vi har en 5 kant, hvor der står at vinklen er 72. Dette er forkert eftersom at vinklen er 72, i forhold til den udvendige vandrette vinkel. Dette ændrer vi dog ved at benytte den tidligere udregning for vinklen af polygonen, eftersom at vinkel udregningen var korrekt. Side 10

13 Her ses programmet efter rettelse af vinkel og nogle få tilføjelser. Vinklen er blevet ført ud af for loop, eftersom at det ikke var nødvendigt, og i stedet har vi tilføjet en omkredsberegning. Hvilket er så simpel som den kan være eftersom, at omkredsen er længden af siderne(b) ganget med antallet af kanter(n). Side 11

14 Nu har vores program de mest simple kravspecifikationer, vi ønskede til vores program. Det er dog et meget primitivt program. Hvor informationerne er givet vha. Python.shell. Vi vil dog gerne have mulighed for at gøre det lettere at læse de benyttede/udregnede informationer til figuren. Derfor har vi valgt at programmerer vores Turtle program, til at udskrive: Arealet, omkredsen, længden og grader. Det har vi gjort ved hjælp af penup og pendown, hvilket gør det muligt at flytte rundt på Turtle programmet uden at den laver streger. Hvorefter vi fastsatte en henholdsvis x og y værdi, ved de på gældende punkter der ses på billedet nedenunder. Benyttede vi os af Turtle.write der gør det muligt, at skrive det man vil ud fra dens nuværende position. Yderligere er der blevet tilføjet nogle ændringer til Turtle programmet. Turtle.hideturtle() og Turtle.speed(). Turtle.hideturtle() skjuler Turtle, så man ikke kan se den i programmet, da det kan være forvirrende og frustrerende at se på. Det gør desuden også programmet hurtigere. Hvorefter at Turtle.speed() ændre hastighed fra 0 til 10, hvor 10 er den højeste hastighed. Der resulterede i at programmet fik indtegnet figuren noget hurtigere end tidligere. 6.3 Delkonklusion Første udkast af vores program, er altså opnået. Vi har formået at lave et program, der kan udregne arealet og omkredsen af en n-kantet polygon med en sidelængde b. Desuden kan programmet tegne polygonen og udskrive de informationer der skal bruges til/fra polygonen. Koden til programmet kan desuden ses på bilag Kode programexe.py. Side 12

15 7 Prototype II I denne prototype af vores produkt ønsker vi at få opsat en user interface, som vores bruger kan bruge til at danne sig et overskueligt overblik, over vores program. 7.1 Kravspecifikation Vores kravspecifikationer til denne del af prototypen er følgende: - En overskuelig menu - Menuen skal indeholde programmet, samt information om hvem der har lavet programmet. - Brugere skal have mulighed for at indsætte værdier, ved hjælp af Interfacen. 7.2 EasyGUI Importering af moduler: Vi starter ud med at importere de forskellige moduler, ind I vores Python. De moduler vi importerer, er følgende: Vi starter med at importet modulet "turtle" ind i vores program, dette modul bruger vi til at tegne figurerne til vores programmet, den er brugt i blandt andet polygon til at indtegne de værdier folk indsætter. Derefter importere vi alt fra math modulet, som er et indbygget modul der giver python mulighed for at bruge matematiskeudtryk som Cos, Sin, m.m 5. Derefter importere vi alt fra easygui som er vores GUI, dette står for Graphical User Interface, dette gør det muligt at lave et program som folk kan bruge visuelt. Derefter importere vi sys, som er pythons eget system modul, dette har en masse gode ting som kan få programmet til at stoppe, genstarte osv. Derefter importerer vi "programexe" som er en anden Python fil som indeholder alt vores kodning undtagen selve hovedmenuen Kodningen af hovedmenuen: Nu begynder vi at kigge lidt på hvordan vi har sat vores program op, efter vi har importeret modulerne går vi i gang med at definere forskellige ting i starten af vores program. "image = "index.gif": Betyder simpelthen at vores billede skal defineres som det billede der hedder "index.gif", problemet er dog at dette billede skal være i den pågældende mappe som programmet ligger i. 5 https://docs.python.org/2/library/math.html Side 13

16 Det næste vores program består af, er menuerne, hvad dette betyder er at vi eksempel vis "choices" til at have valg mulighederne ["Start", "License","Lavetaf","Exit"]. Det er også ideén bag choices1 og choices2, så dem vil jeg ikke gå mere i dybden med. Men som man kan se under vores choices, har vi en der hedder Hvad denne sætning gør er at opsætte en buttonbox, med titlen Hovedmenu, med vores "choices" som indeholdte ["Start", "License","Lavetaf","Exit"], og have billedet index.gif som baggrund for vinduet. Dette kommer altså til at se således ud: Nu begynder vi at bruge if, elif, og else, kommandoer for at få vores program til at arbejde på den måde vi ønsker det skal arbejde på, for at forstå hvordan dette virker vil jeg uddybe det på følgende måde: if : Hvis Elif : Eller hvis Else: Hvis ikke de 2 andre, tag denne. Dette gør at hvis vores bruger vælger at trykke på knappen der siger "Start" bliver de sendte videre til en ny menu (choice1) som har valgmulighederne Cirkel og Polygon, hvis du vælger en af dem starter den programmet (programexe.), derefter går den tilbage til hovedmenuen. Men hvis du derimod vælger at trykke på krydset Side 14

17 i hjørnet eksempelvis vil den i stedet for en fejl, bruge kommandoen "sys.exit", som afslutter programmet. Men da vores Hovedmenu ikke kun indeholder en start knap har den også nogle "Elif" tags. Vores program har også valgmuligheden "License", hvilket vil åbne et vindue der indeholder et billede "image 6 ", der viser en tekst, der fortæller hvilke licenser de programmer vi bruger har (Opensource). De sidste dele af koden er "Lavet af" som er en tekst der fortæller vores navne og hvilken overgang vi er hvordan kommandoen "programexe.lavet()" fungere bliver forklaret i næste afsnit. Hvis man derimod trykker på "Exit" lukker vores program Uddybning af kodning: Alle vores programmer ligger i filen "programexe" som vi importeret ind i vores Python program i starten. Vi har haft vores kodning i en separat fil, for at danne os et overblik over vores menuer og selve vores program. Vi har haft muligheden for at kalde vores programmer fra den anden fil ved at skrive filensnavn samt den defineret version af programmet. Et godt eksempel på dette kan være i vores Polygon definition Som kalder programmet "programexe.polygon()" hvilket er den kodning vi har dokumenteret i prototype 1. Dette virker altså som en form for program.exe. Men eftersom vores prototype 1 ville have brugeren til at skrive i selve vinduet hvor den udregnede værdierne, har vi valgt at lave en box i easygui hvor brugeren kan indsætte de værdier programmet ønsker. For at gøre dette skal vi indsætte en enterbox, dette kan gøres på følgende måde: Ved at opsætte en boks der udgiver værdierne n og b, kan dem der bruger programmet indsætte en talværdi ind, som vi kan udnytte senere i programmet i form af n og b. 6 Se bilag Side 15

18 7.3 Delkonklusion: Vi kan på baggrund af vores programmering i dette afsnit, konkludere at vores program virker som vi umiddelbart godt kunne tænke os. Vi har ved hjælp af easygui kunne opsætte en brugerinterface, der giver brugeren en mulighed for at indsætte en talværdi ind, som programmet så kan bruge til at lave udregningerne. Desuden giver programmet os mulighed for at beskrive vores licens og give lidt viden om produktet. Det giver samtidig en meget simpel og overskuelig opbygning af vores program, med få knapper. 8 Konklusion I dette projekt fik vi udarbejdet en problemstilling, hvilket vi ville løse ved hjælp af udarbejdelse af et IT produkt. Vores problemstilling tog udgangspunkt i matematiske problemer inden for areal beregninger af en polygon. Der til tider kunne være uoverskuelige for vores valgte målgruppe. Til vores løsning fik vi lavet nogle kravspecifikationer, hvilket vi benyttede os af undervejs i udviklingen af programmet. Hertil kan vi konkluderer at vores produkt har formået at bestå de fleste af vores krav. Der bla. bestod af at kunne udregne arealet og omkredsen af en polygon. Dette formåede vi at gøre ved et simpelt Python program vha. Turtle modulet, der blev dokumenteret under Prototype I. Programmet kunne indtegne den pågældende polygon, hvis areal og omkreds var blevet udregnet. Desuden havde vi fået programmet til at udskrive de vigtigste informationer i samme vindue, som figuren blev tegnet i. Efterfølgende formåede vi at få opfyldt vores krav om en brugervenlig grænseflade ved brug af EasuGUI. Easygui benyttede vi til at lave en lille menu til vores program. Menuen indebar nogle få valgmuligheder for ikke at gøre programmet for uoverskueligt for målgruppen. Fra menuen kunne man starte flere programmer efter eget ønske. Dog skal programmet genstartes, hvis man ønsker at køre polygon eller cirkel programmet igen. Programmet er dog noget begrænset eftersom den kun har to programmer at vælge imellem. Desuden er programmet også begrænset til den 2. dimensionale plan. Samtidig er Turtle modulet, der er anvendt til indtegning af figurerne begrænset, og man kan ikke placerer figuren i midten af vinduet uden længere statements eller beregninger. Hvis brugeren indsætter for høje værdier, som f.eks. en 100-kantet polygon med en sidelængde på 80, ville man ikke kunne se hele figuren eftersom at turtle vinduet ikke er stort nok. Programmet ændre ikke dens skala ud fra størrelsen af det man tegner. Dette er irriterende, men i det mindste kan areal og omkreds osv. stadig aflæses til den pågældende figur. Dette taget i betragtning mener vi at vores produkt er fornuftigt, og vil kunne hjælpe eventuelle elever/studerende, der skal finde arealet/omkredsen af en cirkel/polygon. Der ville være mange flere programmer, der ville kunne tilføjes. Det kunne f.eks. være en areal og omkreds beregning af parallelogrammer, trapezer eller andre geometriske figurer i den 2. dimensionale plan. Side 16

19 9 Litteraturliste 9.1 Kilder Systemudvikling. Udgivet af wikipedia.org. URL : - Besøgt d What is Python. Udgivet af Python.org. URL : https://www.python.org/doc/essays/blurb/ - Besøgt d. Math Module. Udgivet af Python.org. URL : https://docs.python.org/2/library/math.html - Besøgt d EasyGUI API. Udgivet af Easygui.sourceforge. URL : - Besøgt d Guide: Projektbeskrivelse og rapport. Udgivet af rtgkom.dk URL : - Besøgt d Bilag Side 17

20 Installations Guide - Program Her er en guide til hvordan man skal installere vores python, samt easygui så man kan bruge vores program. Installer python27, dette kan gøres på deres hjemmeside: https://www.python.org/downloads/ Derefter skal man højre klikke på "denne computer" og åbne "egenskaber" Man klikker så på "Avancerede systemindstillinger" i menuen til venstre. Der vil åbne et vindue, man klikker på "Avanceret" tab'en, og derefter på miljøvariabler. Side 18

21 Man scroller ned under "systemvariabler" og finder den variabel der hedder "Path", og trykker på "rediger" Under "path" indsætter man sin sti til python27, i mit eksempel er dette "c:\python27", husk at adskille det fra det forrige ved hjælp af et semikolon (;) For at kontrollere om det virker, åbner vi nu cmd (commandpromt) og skriver "python" ind i vinduet. dette burde give følgende tilbage: Side 19

22 Jakob Jelstad & Thomas Gram Nu downloader man easygui fra deres hjemmeside: og følger deres guide som er følgende: Download the.zip file of your choice Unpack the.zip file into a temporary directory Open a console window (a "DOS box") and navigate to the temporary directory. At the command prompt, enter the command: python setup.py install Nu kan man starte vores program ved at åbne GUI filen, ved hjælp af enten IDLE og trykke F5, eller ved at dobbelklikke på ikonet. Side 20

23 Kode GUI.py: Jakob Jelstad & Thomas Gram Side 21

24 Kode programexe.py Jakob Jelstad & Thomas Gram Side 22

25 Side 23

26 Projektbeskrivelse: Side 24

27 Projektbeskrivelse IT-EKSAMENSPROJEKT: POLYGONER I PYTHON Thomas Gram & Jakob Jelstad 3.4 ROSKILDE TEKNISKE SKOLE PULSEN 4

28 Vejledere: Karl B. og Christoffer S. IT og Programmering Roskilde HTX 1. Forord I IT-Eksamensprojektet 2015 er der givet frit slag til valg af tema. Temaet kan være en viderebygning af tidligere projekter gennem uddannelsen. Der kan arbejdes tværs af fagene, således at projektet bliver tværfagligt. Projektet skal ikke nødvendigvis være programmering af noget nyt, men kan være en demonstration/afprøvning af princip eller noget teori fra andre informationsteknologier. Et anbefalet produkt til projektet ville være et lærerigt produkt andre/brugeren kan bære nytte af. Projektbeskrivelsen er blevet godkendt af skolen før rapportskrivning af eksamensprojektet gik i gang. Side 1 af 8

29 Vejledere: Karl B. og Christoffer S. IT og Programmering Roskilde HTX 2. Indhold 1. Forord Indledning Problemformulering Målgruppedefinition Kravspecifikationer Løsningsforslag Sammenligning og valg af løsningsforslag Valg af design... 5 Skitse Skitse Skitse Valgt design Valg af værktøjer Resurseplan for projektet Rapport disposition... 8 Side 2 af 8

30 Vejledere: Karl B. og Christoffer S. IT og Programmering Roskilde HTX 3. Indledning Dette projekt er blevet fremstillet i samarbejde med IT, programmering og matematik. Således at projektet overholder kravene for IT- og programmeringseksamensprojekt. Projektet tager udgangspunkt i et problem omkring folkeskole elever eller gymnasie elever, der har besvær ved areal af geometriske figurer. Disse figurer kan være alt fra trekanter til polygoner af uendelig mange kanter. En formel til udregning af dette udtrykkes vha. formlen: Areal af en regulær polygon kan udregnes med formlen: A = 1 4 n b2 cotangens ( π n ) (Hvor A er arealet, n er antal sider, og b er sidelængden.) Det er ikke alle lommeregnere der kan benytte sig af cotangens. Det kan omskrives til: cotangens(a) = cos(a) sin (a) Ved benyttelse af denne formel vil man kunne udregne arealet af en polygon. Et eksempel på en sådan udregning er: Antal kanter: 20 = n, Sidelængde: 20 = b A = cos ( π 20 ) sin ( π 20 ) = 12627,5 Hvis man ikke har en god lommeregner, der kan indsætte brøker eller længere udregninger, hvilket langt de færreste folkeskole elever er i besiddelse af. Dette kan simplificeres, hvis udtrykket bliver udregnet automatisk via et program. Et sådan program kræver selvfølgelig at eleverne kan gennemskue programmet og derfor er en let og overskuelig brugergrænseflade et krav. Et program der løser matematiske problemer er allerede udviklet og er tilgængelig på browser. Programmet/hjemmesiden hedder Wolfram Alpha og kan benyttes til at udregne, differentierer og integrere. Programmet kan udregne vores matematiske udtryk vi anvendte tidligere. Programmet har dog den ulempe at du skal kende formlen til det du gerne vil have udregnet, og have alle de informationer formlen kræver. Desuden skal du selv indskrive udtrykket, som den skal udregne. Dette kan igen være besværligt, som man kan se på figur 1. kan formlen der indskrives være noget kringlet. Derfor har vi tænkt os at udvikle et program, der har formlerne, der skal bruges. Således at brugeren blot kan indsætte f.eks. længde og antal kanter, for at få udregnet arealet. Figur 1 Wolfram Alpha udregner udtryk. Side 3 af 8

31 Vejledere: Karl B. og Christoffer S. IT og Programmering Roskilde HTX 4. Problemformulering Vi har altså en problemstilling der lyder: Folkeskoleelever eller gymnasie elever har ofte besvær ved arealberegning af geometriske figurer. Disse figurer kan være alt fra trekanter til polygoner af uendelig mange kanter, cirkler, trapezer, parallelogrammer og romber. 5. Målgruppedefinition Problemstillingen danner en målgruppe er baseret på folkeskole elever eller gymnasie elever på sandsynligvis 1. år. Målgruppen står ofte over for nogle nye udfordringer i form af matematisk areal beregning af forskellige geometriske figurer. En af disse situationer kan være beregning af arealet på en polygon af 5 kanter. Beregningen af en 5. kantet polygon areal kræver flere beregninger af trekanters areal, hvor arealet er summen af disse. Arealet kan også udregnes vha. en formel for polygon til en vilkårlig side længde og antal kanter. Dette kan være en besværlig proces for uerfarne inden for den matematiske verden. 6. Kravspecifikationer Vi kan benytte os af de matematiske formler og beviser til at lave et program der kan løse/tildels løse vores problemstilling. Til et sådan program kan vi opstille nogle kravspecifikationer. I første omgang skal vi have stillet nogle krav som er essentielle til vores program, for at dens formål i forhold til målgruppen bliver overholdt. Derfor har vi her listet to kriterier, der skal gøre sig gældende til vores løsning. Der er yderligere sat kriterier der bør og gerne skulle være med i programmet, for at det løser problemet så godt som muligt. Skal Burde Gerne - Kunne udregne arealet af geometriske figurer (polygons, cirkler og evt. trapez). - Udregne omkreds af de geometriske figurer. - Kunne tegne de pågældende geometriske figurer, hvis areal er blevet beregne. - Kunne fortælle hvilken slags geometrisk figur eleven har valgt at udregne areal på. F.eks. trekant, firkant, femkant osv. - Have en brugervenlig brugergrænseflade (evt. EasyGui). - Indtegne 3D version af de geometriske figurer. - Kunne udregne volumen af de geometriske figurer. - Kunne udregne areal, omkreds osv. For flere geometriske figurer. Side 4 af 8

32 Vejledere: Karl B. og Christoffer S. IT og Programmering Roskilde HTX 7. Løsningsforslag I forhold til vores kravspecifikation har vi fundet frem til tre løsningforslag der kan løse/til dels løse vores problemstilling. 1. Et program der via blender, kan udregne areal, omkreds, tegne og fortælle hvilken geometrisk figur der er tale om. 2. Et program der via en server, anvendes vha. webbaseret client-server, der er kompatible med de fleste browsers. Desuden skal man kunne forbinde til serveren under alle styresystemer (mac, windows, mobil osv). 3. Et lokalt program der kører på den individuelle computer. Programmet kan udnytte Turtle modulet i Python til at tegne polygons i 2D og udregning af areal. Evt. 3D tegninger via Visual vil kunne anvendes. 4. Et andet program kunne være en applikation til mobile enheder, så eleverne/studenterne har adgang til programmet uanset hvor de befinder sig. 8. Sammenligning og valg af løsningsforslag Den valgte løsning er brugen af Turtle til fremvisning af de geometriske figurer der beregnes. Da Turtle er et meget simpelt og overskueligt fremvisningsprogram kan det være med til at skabe overskuelighed over brugergrænsefladen. Desuden kan Turtle modulet fungerer, som et separat program, der kører samtidig med at hoved programmet (Python delen) udregner arealet ud for de forudsætninger, som brugeren forudsætter. Python er desuden et meget let program at installere, hvor programmet let kan overføres online via servers. Dette gør sig ikke gældende ved løsning af program i blender, der er et lidt tungere og mindre overskueligt program. Programmet er også lidt sværere at installere, og desuden har vores gruppe ikke nogen erfaring med blender. Derfor har vi valgt løsningen nummer 3, fordi vi mener at det vil være oplagt i vores tilfælde af hensyn til erfaring med værktøjet. Der med hensyn til den tid vi har til udarbejdelse af programmet passer med vores krav til projektet. 9. Valg af design Til vores endelige løsning skal vi have fundet frem til et design, der overholder vores kravspecifikation. Ud fra vores kravspecifikation har vi dannet os et godt billede af hvilke rammer vores program skal have. Det skal som minimum, kunne udregne areal og omkreds af nogle få geometriske figurer. Det bør kunne tegne de pågældende figurer, kunne fortælle hvad der bliver tegnet, hvis figuren tegnes. Desuden bør programmet have en brugervenlig brugergrænseflade, der er simpel og forståelig for selv folkeskole elever. Side 5 af 8

33 Vejledere: Karl B. og Christoffer S. IT og Programmering Roskilde HTX Skitse 1. Vi lavede først en skitse af et design, der benyttede sig af python.shell, der er programmet i Python, der beskriver dine fejl i koden og starter dit program. Dette tænker vi at vi kan benytte til at udskrive information om Areal, omkreds og evt. vinkel af den geometriske figur ud fra brugerindtastede værdier. Hvorefter at et Turtle program vil åbne og tegne den geometriske figur, som f.eks. en polygon som det fremgår af billedet. Der var dog et problem med designet, man blev nød til at åbne python i deres redigeringsprogram og selv starte programmet vha. F5. Dette kan være uoverskueligt. Figur 2 - Skitse 1. Python.shell Skitse 2. Derfor begyndte vi at lave en anden skitse. Skitse 2. Her benytter vi os af commandprompt(cmd.exe), ved at benytte os af dette program, skal man blot dobbeltklikke på programmet og et cmd vindue vil poppe frem på skærmen. Her vil den så spørge om værdier til den valgte geometriske figur. Hvor den så skal udskrive Areal, omkreds osv. som forrige i skitse 1. Dette design havde dog det problem, at det er besværligt at have flere valgmuligheder, hvilket vores program meget gerne skulle have. Figur 3 Skitse 2. Cmd.exe Skitse 3. Derfor gik vi i gang med et nyt design. Her ville vi benytte os af Python modulet: EasyGUI. Der direkte oversat til dansk står for let grafisk brugergrænseflade. Modulet gør det muligt at lave en simpel brugergrænseflade, der kan give os lige så mange valgmuligheder, som vi vil have uden at bliver alt for uoverskueligt. Modulet gør det nemlig muligt at oprette flere vinduer. Hvert vindue kan benyttes til de forskellige geometriske figurer, som vores program skal regne på. Desuden kan vi skrive alt det information, vi forventer brugeren skal have for at kunne benytte programmet. Figur 4 Skitse 3. EasyGUI. Side 6 af 8

34 Vejledere: Karl B. og Christoffer S. IT og Programmering Roskilde HTX Valgt design Vi har valgt vores endelige design ud fra vores tredje skitse, da det er designet der kan opfylde flest af vores krav til produktet. Der er mulighed for at kunne tilføje så mange informationer og programmer, vi vil have. Der er desuden mulighed for at give en vejledning til benyttelse af programmet og andre information om nødvendigt. Desuden er modulet EasyGUI et modul, vi benyttede os af i et tidligere tværfagligt projekt. Hvilket har givet os lidt erfaring til brugen af EasyGUI og gør det derfor lettere for os at kunne nå de fleste af vores krav. 10. Valg af værktøjer Python Simpelt og let at installerer. 11. Resurseplan for projektet Side 7 af 8

Jakob Jelstad & Thomas Gram

Jakob Jelstad & Thomas Gram IT - Rapport Python Figur Udregner Jakob Jelstad & Thomas Gram B Vejleder : Karl G Bjarnason "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere

Læs mere

Eksamensopgave IT B. Integration af vilkårlig funktion

Eksamensopgave IT B. Integration af vilkårlig funktion 2015 Eksamensopgave IT B Integration af vilkårlig funktion Dan Henrik Sørensen og Jacob Elmkjær Klasse: 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium IT B og Programmering C Vejledere: Karl G Bjarnason og Christoffer

Læs mere

Michael Jokil 11-05-2012

Michael Jokil 11-05-2012 HTX, RTG Det skrå kast Informationsteknologi B Michael Jokil 11-05-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Teori... 3 Kravspecifikationer... 4 Design... 4 Funktionalitet... 4 Brugerflade... 4 Implementering...

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Af: Safa Sarac Klasse 3.4 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium, HTX Vejleder(e): Karl B Dato: 26. marts 2012

Af: Safa Sarac Klasse 3.4 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium, HTX Vejleder(e): Karl B Dato: 26. marts 2012 Projektbeskrivelse til eksamen i informationsteknologi B og Programmering C - Projektnavn: Privat mailer Af: Safa Sarac Klasse 3.4 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium, HTX Vejleder(e): Karl B Dato: 26.

Læs mere

Visualiseringsprogram

Visualiseringsprogram Visualiseringsprogram Programmering C - eksamensopgave Rami Kaddoura og Martin Schmidt Klasse: 3.4 Vejleder: Karl Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-12

Læs mere

Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX

Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX IT -Eksamen Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX [Vælg en dato] Indhold Indledning... 2 Teori... 3 Hvorfor dette design... 4 Produktet... 4 Test og afprøvning... 9 Konklusion... 10 Indledning

Læs mere

Programmering 19/03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Projektbeskrivelse. Programmering. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen

Programmering 19/03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Projektbeskrivelse. Programmering. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Projektbeskrivelse Programmering Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen 19-03-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemobservation.... 4 2.1 Egen erfaring... 4 3. Problemformulering...

Læs mere

Eksponentielle modeller

Eksponentielle modeller Eksponentielle modeller Fag: Matematik A og Informationsteknologi B Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Introduktion 1.Indledning... 3 2. Formål... 3

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Læringsmiddel Geogebra: Rombens sammen mellem omkreds og areal

Læringsmiddel Geogebra: Rombens sammen mellem omkreds og areal Læringsmiddel Geogebra: Rombens sammen mellem omkreds og areal Link Mål Kompetence mål: Modellering Færdighedsmål Eleven kan vurdere egne og andres modelleringsprocesser Videns mål Eleven har viden om

Læs mere

Matematik interne delprøve 09 Tesselering

Matematik interne delprøve 09 Tesselering Frederiksberg Seminarium Opgave nr. 60 Matematik interne delprøve 09 Tesselering Line Købmand Petersen 30281023 Hvad er tesselering? Tesselering er et mønster, der består af en eller flere figurer, der

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

Geogebra Begynder Ku rsus

Geogebra Begynder Ku rsus Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium Geogebra Begynder Ku rsus Kompendiet indeholder: Mål side længder Mål areal Mål vinkler Vinkelhalveringslinje Indskrevne cirkel Midt normal Omskrevne cirkel Trekant

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Dokumentation af programmering i Python 2.75

Dokumentation af programmering i Python 2.75 Dokumentation af programmering i Python 2.75 Af: Alexander Bergendorff Jeg vil i dette dokument, dokumentere det arbejde jeg har lavet i løbet opstarts forløbet i Programmering C. Jeg vil forsøge, så vidt

Læs mere

Eksponentielle modeller

Eksponentielle modeller 2013 Eksponentielle modeller Jacob Elmkjær og Dan Sørensen Matematik/IT Roskilde Tekniske Gymnasium 09-12-2013 Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl Bjarnason Indhold Indledning... 2 Opgave analyse...

Læs mere

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering HTX, RTG Rumlige Figurer Matematik og programmering Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G. Bjarnason Morten Bo Kofoed Nielsen & Michael Jokil 10-10-2011 In this assignment we have been working with

Læs mere

10/11/2013 Avedøreværket. Matematik og IT. Mikkel G, Erik, Alexander og Mathias ROSKILDE HTX KLASSE 3.4

10/11/2013 Avedøreværket. Matematik og IT. Mikkel G, Erik, Alexander og Mathias ROSKILDE HTX KLASSE 3.4 1/11/213 Avedøreværket Matematik og IT Mikkel G, Erik, Alexander og Mathias ROSKILDE HTX KLASSE 3.4 Indhold Forord... 2 Matematik... 3 a) Bestem koordinaterne til punkt B i grundfladen... 4 b) Opstil en

Læs mere

Afsluttende Opgave. Vejledning til ballonprojekt. Elever. Fag. Skole. Lærer

Afsluttende Opgave. Vejledning til ballonprojekt. Elever. Fag. Skole. Lærer Afsluttende Opgave Vejledning til ballonprojekt Denne rapport er en del af den afsluttende opgave i kommunikation/it C på RTG. Temaet til opgaven er Varmluftballonen, efter det obligatoriske Projekt Ballonflyvning,

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Læringsprogram Lommeregner Programmering Malte Fibiger, Rasmus Ketelsen, Nicojal Jensen og Leon Bøgelund, Klasse 3.36 04-12-2012 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 Problemformulering...

Læs mere

Lad os prøve GeoGebra.

Lad os prøve GeoGebra. Brug af Geogebra i matematik Programmet Geogebra er et matematisk tegneprogram. Det findes i øjeblikket i flere versioner. Direkte på nettet uden download. http://www.geogebra.org/cms/ Klik på billedet.!

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

5/11/2015. Programmering. Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S.

5/11/2015. Programmering. Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S. 5/11/2015 Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S. 1 Contents... 0 Indledning... 3 Analyse... 3 Problemformulering... 3 Målgruppe... 3 Løsningsforslag... 3 Detaljeret beskrivelse

Læs mere

IT og Programmering eksamens projekt

IT og Programmering eksamens projekt IT og Programmering eksamens projekt Visualisering af Gravitation Roskilde HTX Anders Kær Bennetsen D. 20-05-2010 IT og Programmering 1.1 Indledning:... 4 1.2 Beskrivelse af Ide:... 4 1.3 Definition af

Læs mere

Andreas Møinichen og Aske Märcher 10-05-2011

Andreas Møinichen og Aske Märcher 10-05-2011 Programmering Læring om Cos(x) og Sin(x) Andreas Møinichen og Aske Märcher 10-05-2011 LÆRER: KARL BJARNASON Roskilde Tekniske gymnasium. Klasse 2.1 Indholdsfortegnelse PROJEKTBESKRIVELSE... 3 INDLEDNING...

Læs mere

Gratisprogrammet 27. september 2011

Gratisprogrammet 27. september 2011 Gratisprogrammet 27. september 2011 1 Brugerfladen: Små indledende øvelser: OBS: Hvis et eller andet ikke fungerer, som du forventer, skal du nok vælge en anden tilstand. Dette ses til højre for ikonerne

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Computerspil. Hangman. Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium.

Computerspil. Hangman. Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium. 10-02-2015 Computerspil Hangman Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium. Kom/it c Indhold Intro... 2 Indledende aktivitet... 2 Kommunikations

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4 IT opgave Informationsteknologi B Vejleder: Karl Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Dato:03-03-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planlægning... 3 Kommunikationsplanlægning... 3 Problemstillingen...

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Eksperimenterende undersøgelse af vinkelsummer i 4. 6.kl.

Eksperimenterende undersøgelse af vinkelsummer i 4. 6.kl. Eksperimenterende undersøgelse af vinkelsummer i 4. 6.kl. Målsætning: Lærermål: At observere på og udvikle brugen af geogebra i forbindelse med eksperimenterende undersøgelser af vinkelsummer i matematik

Læs mere

Introduktion til cosinus, sinus og tangens

Introduktion til cosinus, sinus og tangens Introduktion til cosinus, sinus og tangens Jes Toft Kristensen 24. maj 2010 1 Forord Her er en lille introduktion til cosinus, sinus og tangens. Det var et af de emner jeg selv havde svært ved at forstå,

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Matematik A og Informationsteknologi B

Matematik A og Informationsteknologi B Matematik A og Informationsteknologi B Projektopgave 2 Eksponentielle modeller Benjamin Andreas Olander Christiansen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 6. december 2010 Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 4 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning undersøgende arbejde Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik

Læs mere

Automatisering Af Hverdagen

Automatisering Af Hverdagen Automatisering Af Hverdagen Programmering - Eksamensopgave 10-05-2011 Roskilde Tekniske Gymnasium (Kl. 3,3m) Mads Christiansen & Tobias Hjelholt Svendsen 2 Automatisering Af Hverdagen Indhold Introduktion:...

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Projektbeskrivelse Let-Engelsk d

Projektbeskrivelse Let-Engelsk d Lavet af Jacob A. & Morten fra 2.5 Fag programmering side nummer: 1 af 13 Projektbeskrivelse Let-Engelsk d Arbejdsgruppen: Jacob A & Morten fra 2.5. Afl. Dato: 1. marts 2012 Skrevet af: Jacob A. Fag: Programmering.

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Rettevejledning, FP10, endelig version

Rettevejledning, FP10, endelig version Rettevejledning, FP10, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. I forbindelse med FP10 fremstiller opgavekommissionen

Læs mere

Matematik, sprog, kreativitet og programmering. Lærervejledning. Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015

Matematik, sprog, kreativitet og programmering. Lærervejledning. Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015 Matematik, sprog, kreativitet og programmering 2015 Lærervejledning Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015 Indhold Indledning... 2 CFU og kodning i undervisningen... 2 Læringsmål

Læs mere

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

SPHERO 2.0 undervisningsforløb til mellemtrinnet i matematik Polygoner og vinkler

SPHERO 2.0 undervisningsforløb til mellemtrinnet i matematik Polygoner og vinkler SPHERO 2.0 undervisningsforløb til mellemtrinnet i matematik Polygoner og vinkler Fælles mål 2014 Matematik Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende geometriske

Læs mere

Mattip om. Arealer 2. Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5. Du skal lære om: Repetition af begreber og formler. Arealberegning af en trekant

Mattip om. Arealer 2. Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5. Du skal lære om: Repetition af begreber og formler. Arealberegning af en trekant Mattip om Arealer 2 Du skal lære om: Repetition af begreber og formler Kan ikke Kan næsten Kan Arealberegning af en trekant Arealberegning af en trapez Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5 2016 mattip.dk 1

Læs mere

Matematikbanken.dk WORDMAT - VEJLEDNING - TILRETTET 6. KLASSE.

Matematikbanken.dk WORDMAT - VEJLEDNING - TILRETTET 6. KLASSE. WordMat er en udvidelse til Microsoft Word, som kan køre både på Windows og Mac. Windows-versionen kræver mindst Office 2007, og mac-versionen kræver mindst Office 2011. Du downloader WordMat her: http://goo.gl/wubvvo

Læs mere

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17 Hovedformål Der arbejdes med følgende 3 matematiske emner: 1. tal og algebra, 2. geometri samt 3. statistik og sandsynlighed. Derudover skal der arbejdes med matematik i anvendelse samt de matematiske

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi IT-produkt til læring Lars Thomsen Vejleder: Karl HTX Roskilde 03/03-2009 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse 1. Planlægning:... 3 1.1 Kommunikationsplanlægning:... 3 1.1.1 Analyse af problemstilling:... 3

Læs mere

Årsplan 4. Årgang

Årsplan 4. Årgang Årsplan 4. Årgang 2016-2017 Ved denne plan skal der tage der tages højde for at ændringer kan forekomme i løbet af året. Eleverne går fra engangsmaterialer til Grundbog med skrivehæfte. Det kan være en

Læs mere

Introduktion til TI-Interactive!

Introduktion til TI-Interactive! Introduktion til TI-Interactive! TI-Interactive! er et program, som befinder sig i grænseområdet mellem almindelig tekstbehandling, regneark og egentlige tunge matematikprogrammer. Man kan gøre mange af

Læs mere

Numerisk differentiation og integration med Python

Numerisk differentiation og integration med Python Numerisk differentiation og integration med Python En uformel prototype til en tutorial, Karl Bjarnason, maj 2010 Vi vil gerne lave et program som numerisk integrerer og differentierer funktionen f(x)=x

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 8. KL SKOLEÅRET 2017/2018

ÅRSPLAN MATEMATIK 8. KL SKOLEÅRET 2017/2018 ÅRSPLAN MATEMATIK 8. KL SKOLEÅRET 2017/2018 Der tages udgangspunkt i forenklede fællesmål fra UVM for matematik på 7-9. Klasse. Ved denne plan skal der tages højde for, at ændringer kan forekomme i løbet

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15 Numeriske metoder Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Matematik forklaring... 3 Lineær regression... 3 Numerisk differentiation...

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Denne artikel er en detaljeret gennemgag af det fundamentale i batchfiler til hjemmebrug :-) FEEL THE POWER! ;-)

Denne artikel er en detaljeret gennemgag af det fundamentale i batchfiler til hjemmebrug :-) FEEL THE POWER! ;-) Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Batch genopfriskning Denne artikel er en detaljeret gennemgag af det fundamentale i batchfiler til hjemmebrug :-) FEEL THE POWER! ;-) Skrevet den 03.

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

IT - Opgave. Produkt til Læring

IT - Opgave. Produkt til Læring IT - Opgave Produkt til Læring Navn: Ugur Kitir Skole: Roskilde - HTX Klasse: 2.4 Vejledere: Karl Afleveringsdato: 03/03 2009 0 Indholdsfortegnelse Planlægning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering...

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal.

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. Tre slags gennemsnit Allan C. Malmberg Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. For mange skoleelever indgår

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Installation af DATABOKS online backup manager

Installation af DATABOKS online backup manager Installation af DATABOKS online backup manager For at kunne tage fjern-backup skal du installere en online backup manager på din maskine. Den skal bl.a. bruges til at bestemme hvilke filer, databaser og

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Dette er den fjerde af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Vi

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80)

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Opgave 1 Vi skal tegne alle de linjestykker, der forbinder vilkårligt valgte punkter blandt de 4 punkter. Gennem forsøg finder

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Projektbeskrivelse RSS Læser

Projektbeskrivelse RSS Læser HTX Roskilde 3.4 Projektbeskrivelse RSS Læser IT & Programmering Elev: Christian Pihlkjær Hjortshøj og Joans Henk Jensen Dato: 19-03-2013 1. Indledning Vi er i klasse 3.4 blevet introduceret til vores

Læs mere

Det skrå kast, en simulation

Det skrå kast, en simulation Det skrå kast, en simulation Oplæg skrevet af Bartlomiej Rohard Warszawski den 5.november 29 Formål Eleven skal lave et program i Python, der udfører en simpel simulation af acceleration, hastighed, position,

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 1 Institution: Projekt Trigonometri

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 1 Institution: Projekt Trigonometri VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 1 Institution: 333247 2015 Anders Jørgensen, Mark Kddafi, David Jensen, Kourosh Abady og Nikolaj Eriksen 1. Indledning I dette projekt, vil man kunne se definitioner

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Vektorer og lineær regression. Peter Harremoës Niels Brock

Vektorer og lineær regression. Peter Harremoës Niels Brock Vektorer og lineær regression Peter Harremoës Niels Brock April 2013 1 Planproduktet Vi har set, at man kan gange en vektor med et tal. Et oplagt spørgsmål er, om man også kan gange to vektorer med hinanden.

Læs mere

Ide med Diff. Mål. Tidsplan. 1.uge: 2.uge:

Ide med Diff. Mål. Tidsplan. 1.uge: 2.uge: Side 1 af 5 Ide med Diff. Min ide med differenertierings modulet er at lave et program som kan vise 3d objekter, og få lavede en konverter som kan konventer 3ds filer over til noget som flash kan bruge.

Læs mere

Eksamensprojekt: Informations teknologi & programmering

Eksamensprojekt: Informations teknologi & programmering Eksamensprojekt: Informations teknologi & programmering - Cube colors Aflevering: 11-05-2015 3.4 HTX ROSKILDE Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyse... 2 Problemformulering... 3 Målgruppe... 3 Løsningsforslag...

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere

Online billede filtrering

Online billede filtrering Online billede filtrering Eksamensprojekt 2014 Andreas Lorentzen, klasse 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium Programmering C 09-05-2014 I dette projekt vil jeg demonstrerer en af de mange ting moderne browsere

Læs mere