Motion i klassen. - et projekt i Faglighed for Alle. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motion i klassen. - et projekt i Faglighed for Alle. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen"

Transkript

1 Motion i klassen - et projekt i Faglighed for Alle KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

2 Forord I dag ved vi, at bevægelse og fysisk aktivitet har afgørende betydning for udviklingen af børns sundhed, motoriske og kognitive kompetencer, sociale evner samt personlige identitet. Da det samtidig er en almen erfaring hos mange lærere, at mange børn oplever høj motivation ved læring gennem bevægelse, er der god grund til at implementere bevægelse som en fast del af den daglige undervisning. Det er baggrunden for, at Københavns Kommune har igangsat flere initiativer, der har til formål at styrke idræt og bevægelse i de københavnske skoler. er en del af kommunens motionsstrategi København - En by i bevægelse. skal give lærerne inspiration til at integrere idræt, krop og bevægelse som en fast del af skolens hverdag og den daglige undervisning. Samtidig indgår Sunde Børn som en del af skoleplanen Faglighed for Alle. Her er der særligt fokus på den betydning, som krop, bevægelse og fysisk aktivitet har for børns læring ud fra devisen: Sunde og glade børn lærer bedre. Ud over en styrkelse af idrætsundervisningen indeholder Faglighed for Alle også initiativer til udbredelse den kropslige dimension til andre fag (Motion i Klassen). Derfor har Sundhedsforvaltningen, Folkesundhed København og Børne- og Ungdomsforvaltningen, Center for Børn og Unge, indledt et samarbejde om at udvikle et inspirationsmateriale, der skal komme med konkrete anvisninger på og give ny inspiration til, hvordan lærerne i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og historie kan inddrage bevægelse og fysisk aktivitet som et element i den faglige undervisning. Vi håber, at vi med denne mappe kan give den enkelte lærer og det enkelte lærerteam en håndsrækning til at inddrage bevægelse og fysisk aktivitet til glæde og gavn for børn og unge. Med venlig hilsen Christine Brochdorf Direktør Børne- og Ungdomsforvaltningen Jette Jul Bruun Folkesundhedschef - Folkesundhed i København Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 1

3 Indhold Om denne mappe 5 Mappens opbygning 6 De udvalgte fag 6 Definition af ordet bevægelse 6 7 Billeder 7 Tak til 7 Litteraturliste 7 Artikler 8 Links 8 Matematik 9 Kæmpeterninger 10 Taltæppe 11 Fluesmækkerleg 12 Vinkel vandring 13 Vinkel-bane 14 Papirkugler og talsystemet 15 Matematik dart 16 Kroppens mål 17 Find din rigtige plads 18 Areal- og rumregning 19 Diameter og omkreds 20 Geometriske figurer 21 Vendespil 22 Find en geometrisk figur 23 Opmåling og tegning 24 Matematik twister 25 Matematik bowling 26 Brøkdomino 27 Matematik og træer 28 Regnekrig 29 Jeopardy 30 Stratego 31 Matematikgolf 32 Tre på stribe 33 2

4 Matematik og idræt 34 Min krop og dens præstationer 35 Arbejde og puls 36 Boldspil og statistik 37 Energi og bevægelse 38 Dansk 39 Følebogstaver 40 Kæmpe tastatur 41 Ordkaos 42 Ord-dart 43 Gæt og grimasser 44 Skriv med kroppen 45 Skriv på ryggen eller med fingeren 46 Ordspillet 47 Fluesmækkerleg 48 Jeopardy 49 Løbelæse 50 Kæmpeterninger 51 Vendespil 52 Hvad kan jeg lide at lege 53 Tre på stribe 54 Bogstavkrig 55 Ord-domino 56 Danskgolf 57 Aktiviteter i skoven 58 Bogstavbowling 59 Engelsk og tysk 60 Kæmpeterninger 61 Bogstavkrig 62 Kæmpe tastatur 63 Ordkaos 64 Ord-dart 65 Gæt og grimasser 66 Robotleg 67 Gæt et udsagnsord 68 Vendespil 69 Jeopardy 70 Teatersport 71 Aktivitetshistorier 72 Tre på stribe 73 Sproggolf 74 3

5 Historie 75 Dramatisering af historien 76 Tidstæpper 77 Vendespil 78 Middelalderlege 79 Historiske idrætsgrene 80 Aktiviteter i skoven 81 Krop og bevægelse i tværfaglige sammenhænge 82 Indledning 83 Temauge Action og bevægelse 84 Temauge: Kroppen, sanserne, motion og mad 85 Temauge: Brug din krop 86 Temauge: Sund mad og idræt 87 4

6 OM DENNE MAPPE 5

7 Mappens opbygning Mappen er inddelt i fagene matematik, dansk, engelsk, tysk og historie. Desuden gives der nogle generelle ideer til, hvordan krop og bevægelse kan indgå i nogle tværfaglige sammenhænge (temauger eller dage). Mange af forslagene til aktiviteter går igen for de forskellige fag, idet der er store fælles træk ved eksempelvis sprogfagene. Til fagene matematik, dansk, engelsk og tysk og historie er hver undervisningsaktivitet inddelt i op til 7 afsnit med hver sin overskrift. Indholdet af disse afsnit vil nedenstående blive beskrevet ganske kort: Klassetrin/niveau : her beskrives et bud på, hvilke klassetrin den enkelte aktivitet passer til. Inddelingerne i klassetrin følger de angivne i Fælles Mål (Undervisningsministeriet). Hvis en aktivitet, i eksempelvis dansk, er vurderet til at passe til både 1, 2, 3, 4 og 5 klassetrin, er dette blot skrevet som klassetrin grundet inddelinger angivet i Fælles Mål (Undervisningsministeriet). Dette eksempel gælder også de nævnte andre fag. En skarp opdeling modsvarer naturligvis ikke den glidende overgang, der er i den enkelte elevs læring, og den enkelte lærer må derfor også vurdere, om aktiviteten kan bruges på andre klassetrin end de angivne. : her beskrives hvilke materialer, der skal bruges for at kunne gennemføre aktiviteten. : her forklares, hvordan aktiviteten i praksis kan gennemføres. : her forklares, hvilke muligheder der er for at variere aktiviteten eller for at tilpasse aktiviteten til den enkelte elevs/klasses niveau. De forslag der gives, er ikke skrevet i nogen bestemt orden eller struktur, så det første punkt repræsenterer ikke en mindre progression end det sidste punkt. Hvert punkt kan dermed anvendes selvstændigt i forhold til de resterende punkter. : Her beskrives, hvilke trinmål fra Fælles Mål (Undervisningsministeriet 2005) den enkelte aktivitet potentielt kan leve op til. Dette vil dog ofte være afhængigt af, i hvilken udstrækning aktiviteten udføres, og om den enkelte lærer vælger at benytte sig af de ideer til videre arbejde, der er givet under afsnittet variation og progression. For hver enkelt aktivitet er der kun nævnt de mest relevante trinmål, og da trinmålene er brede i deres definition af, hvilke kundskaber og færdigheder eleverne skal opnå, vil den enkelte aktivitet ofte kunne tilfredsstille flere trinmål end nævnt. De udvalgte fag Udvælgelsen af fag i denne mappe er sket ud fra forskellige præmisser. Vi har ønsket at samle og udvikle ideer til fag, der repræsenterer mange lektioner i folkeskolen samt til fag med et stort potentiale for at anvende bevægelse i undervisningen. Yderligere har vi ønsket at samle og udvikle ideer til fag, hvor bevægelse ikke i forvejen indgår som et naturligt element i undervisningen. Bevægelse vil naturligt kunne indgå i mange andre fag, der ikke beskrives i denne mappe, og det er vores håb, at ideerne i denne mappe også vil kunne give inspiration til dette. Definition af ordet bevægelse Når vi i denne mappe bruger ordet bevægelse, skal det forstås meget bredt. Vi forstår bevægelse, som alle aktiviteter hvor eleverne kommer op fra deres stol, og det er derfor ikke et krav til en aktivitet, at eleverne skal bevæge sig med høj intensitet, eller at der er en direkte sammenhæng mellem bevægelsen og den læring, der forgår. Det vil dog alligevel være tilfældet for flere af aktiviteterne. 6

8 Med denne mappe følger materialer til anvendelse i nogle af aktiviteterne. Der medfølger ikke alle nødvendige materialer til alle aktiviteter, hvilket dels skyldes begrænsede økonomiske midler, samt det faktum at den enkelte lærer i mange tilfælde vil være den bedste til selv at udvikle materialerne under hensyn til elevernes forskellige forudsætninger. Endelig vil der også ved nogle af aktiviteterne være et pædagogisk perspektiv i at lade eleverne selv være med til fremstillingen. Bagerst i denne mappe findes en oversigt over hvilke materialer, der følger med. Billeder Vi har så vidt muligt forsøgt at illustrere beskrivelser af aktiviteterne ved hjælp af billeder. Der er ikke billeder knyttet til alle beskrivelser, og nogle billeder fremtræder på flere beskrivelser, da de illustrerer en aktivitet, som med få modifikationer kan anvendes inden for flere fag. Billederne i denne mappe er anvendt med tilladelse fra Bispebjerg Skole, Hillerødgades Skole, DIA Privatskole, Bellahøj Skole samt Nymarksskolen. Tak til Dette projekt har modtaget hjælp og inspiration fra mange mennesker, og vi vil derfor gerne sige tak til: Dhurata Emini, Mikkel Kibsgaard og Gunver Kristensen fra Frederikssundsvejens Skole, Niels Dalsgaard fra Rådmandsgade Skole, Marie Gjerløv fra Bispebjerg Skole, Morten Jon Jensen og Morten Østergaard fra Bellahøj Skole, Jacob Nøhr Schubart fra Gulbergskolen, Marika Jensen og Vivi Moustgaard fra Hillerødgades Skole, Ahmed Macine fra DIA Privatskole, Morten Kromann Nielsen fra CVU-Lillebælt, Lene Terp fra CVU-Sønderjylland, Helle Rodenberg fra Center for Undervisningsmidler, Maja Løvstrup fra Dansk Skole Idræt, Kristian Mondrup fra CVU-region Syddanmark, Nina Nielsen fra Gladsaxe kommune, Sidsel Raskmark fra Aktiv rundt i Danmark, Gitte Vedel, Susanne Larsen Fisker, Charlotte Falck Schmidt og Anne Rudbæk fra Nymarksskolen, og sidst Christine Myhre, Thomas Behrens, Kim Paulsen og Nynne Jørgensen. Med venlig hilsen Forfatterne Lars Hansen og Lars Theilgaard December 2007 Litteraturliste Armstrong, Thomas. Mange intelligenser i klasseværelset, Adlandia 1998 Dunn, Rita. Artikelsamling om læringsstile, Dafolo forlag, 2003 Bostrøm, Lena. Fra undervisning til læring læringsstile i praksis, Dafolo forlag, 2000 Arnold, Ellen. De mange intelligenser en redskabsbog, Dafolo forlag, 2001 Couppe H, Brandt K, Kaas M, Kaas T og Larsen K. Helle for nye veje til læsning, folkeskolens musiklærerforening, 2003 Bertelsen K, Hessellund H og Kuhlmann A. Rollespil en håndbog, Teaterforlaget Drama, 1988 Couppe, Helle. Bogstaver musik og bevægelse læsning på et musisk-kreativt grundlag, folkeskolens musiklærerforening, 1992 Hansen, Hilde (projektleder på hæftet). Aktiv rundt i Danmark - inspirationshæfte klasse, CVU Sønderjylland 7

9 Bostrøm, Lena. At lære på den bedste måde, SIS akademi, 2004 Nielsen, Jens Bo. Menneskets motoriske funktioner, Institut for Idræt, Københavns Universitet Berk, Laura. Child Development, Illinois State University Petersen, Bente Klarlund og Bengt Saltin. Børn og Unge Fysisk aktivitet, fitness og sundhed, København, Sundhedsstyrelsen, 2005 Stelter, Reinhard. Med kroppen i centrum, Dansk psykologisk forlag, 1999 Jensen, Ella. Materiale til forskellige læringsstile - skabeloner, Dafolo Jensen, Ella. Materiale til forskellige læringsstile - geometriske former, Dafolo Jensen, Lene Skovbo. Materiale til forskellige læringsstile - Ordklasser, Dafolo Madsen, Janus. Summa Summarum 20 matematikværksteder til indskolingen, Gonge Danmark Schmidt M, Aggeboe E og Østergaard A. Kom godt i gang med læringsstile, Dafolo forlag, 2003 Madsen, J. og Bostrøm L. Format 1. klasse, Alinea Egmont Maktabi, K. og Vilstrup, T. Den Indre Helt, 4aarstider forlag, 2006 Artikler Hvordan hænger bevægelse og læring sammen, Folkeskolen, oktober, 2005 Mere krop i skolen, Folkeskolen, oktober, 2005 Moser, Thomas og Mia Herskind, I begyndelsen er bevægelsen, LLD, oktober, 2004 Links

10 MATEMATIK 9

11 Kæmpeterninger klassetrin Et antal papkasser der forstærkes med kraftig tape, og som eventuelt males. Papkasserne laves efterfølgende til kæmpeterninger ved at skrive forskellige tal på dem. På tilsvarende vis laves terninger med regnetegnene (+, -, x, /). Eleverne kan arbejde individuelt, i makkerpar eller i små grupper. En elev kaster 2 gange med en kæmpeterning med tal på, mens en anden elev kaster med terningen med regnetegnene. Derved får eleverne måske tallene 14 og 13 ud sammen med funktionen +. Dette regnestykke skal nu regnes og skrives, før der må kastes igen. Tal og funktioner på terningerne kan varieres, eksempelvis kan der på terningen med regnetegn også skrives potenstegn og parenteser. Eleverne kan arbejde med hinanden eller konkurrere, ved at se hvem der regner flest regnestykker på en given tid. Det kan aftales, at eleven skal forsætte indtil alle seks sider på terningen har været anvendt. Efter 3. klasse kende til de naturlige tals opbygning, herunder rækkefølger, tælleremser og titalssystemet bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater arbejde med forberedende multiplikation og helt enkel division Efter 6. klasse kende til de hele tal, decimaltal og brøker benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger arbejde med optællinger og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter 10

12 Taltæppe klassetrin En voksdug på cirka 1,5 X 2 meter, men gerne større, hvor tallene 10 til 100 påskrives med sprittuds eller lignende, således at første kolonne indeholder tallene 1,11,21,31 osv., mens anden kolonne indeholder tallene 2,12,22 osv. Eleverne skal regne ved at gå/hoppe fra tal til tal på et kæmpe taltæppe. Eleverne giver i par eller små grupper hinanden udfordringer, eksempelvis kan den ene elev sige til den anden: du skal regne følgende , hvorefter eleven på tæppet skal gå/hoppe regnestykket eller bare gå til det rigtige tal, hvis han/ hun kan regne det i hovedet. Den anden elev eller resten af gruppen observerer om eleven på tæppet går rigtigt. Det kan være en fordel, hvis taltæppet ligeledes udstyres med regnetegnene(+, -, x, /). I de mindre klasser kan det være en fordel, hvis læreren giver eleverne et stykke papir med de regneopgaver, de skal lave. Hop et regnestykke på tid. Labyrint : Eleven får at vide: du skal starte på 17 og slutte på 89, og du skal bruge præcist 5 hop til at komme derhen, og du skal bruge addition (plus) 3 gange, subtraktion (minus) 1 gang og multiplikation (gange) 1 gang. Eleven starter således på tallet 17 og må først tage et skridt/hop, når han/hun har sagt, hvad det første skridt består af, eksempelvis : jeg vil plusse 12, så jeg kommer hen til 29. Næste skridt kunne være jeg vil gange med 3, så jeg kommer hen til 87 osv. Hop tabeller (kan også gøres på tid eller imod anden elev som bruger et andet tæppe). Eleverne kan gå/hoppe hemmelige talrækker, som en anden elev eller lille gruppe skal gætte, eksempelvis en elev der hopper tallene 1,2,3,5,8,13, hvorefter de andre i gruppen skal gætte det næste tal i rækken). Taltæppet kan bruges til simpel multiplikation og division, eks : 7 x 6 eller 20/5. Hvis eleven ikke kan regne resultatet i hovedet, er der med taltæppet mulighed for at gå sig frem til løsningen. Efter 3. klassetrin kende til de naturlige tals opbygning, herunder rækkefølger, tælleremser og titalssystemet bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater arbejde med forberedende multiplikation og helt enkel division 11

13 Fluesmækkerleg klassetrin 2 4 fluesmækkere. En liste med forskellige regnestykker enten lavet af læreren eller af børnene selv. 2 4 elever får hver en fluesmækker. På en tavle eller planche på væggen skrives nogle tal, fx En anden elev får udleveret en liste med regnestykkerne. Opgaven læses op, fx 3 + 4, og eleverne med fluesmækkerne skal nu løbe hen til tavlen/væggen og se, hvem der først rammer det rigtige resultat. Øvelsen kan varieres i det uendelige med forskellige tal, regnearter, procent, geometriske figurer, større end, mindre end, osv. Kun fantasien sætter grænsen. Bevægelsesmønsteret kan ændres, så eleverne skal kravle hinke, hoppe, osv. Efter 3. klassetrin kende til de naturlige tals opbygning, herunder rækkefølge, tælleremser og titalssystemet bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater arbejde med forberedende multiplikation og helt enkel division 12

14 Vinkel vandring klassetrin En voksdug hvorpå der tegnes en stor cirkel med tilhørende grader (0, 45, 90, 180 og 360). Eleven skal finde og gå forskellige vinkler på en kæmpe cirkel/vinkelmåler. Eleven stiller sig enten ved 0 grader ude i cirklen eller inde i midten af cirklen. Hvis eleven stiller sig på cirklen, kan en anden elev eksempelvis sige du skal gå 200 grader, hvorefter eleven forsøger at regne ud, hvor 200 grader er og derefter går langs cirklen hen til 200 grader. Hvis eleven i stedet stiller sig i midten af cirklen fra starten, kan en anden elev sige du skal dreje dig 200 grader og gå 5 skridt ud. Det kan være en fordel, hvis vinkeltæppet bruges til en indledende snak om, hvad vinkler er, og hvordan grader er opfundet. Eleverne kan eksempelvis let forholde sig til, at en cirkel inddeles i 4 stykker, mens det er noget sværere at forstå, hvorfor den inddeles i 360. I den forbindelse kan det være en fordel, hvis man til at starte med har en cirkel uden inddelinger, så eleverne kan følge med i, hvordan en cirkel kan inddeles i eksempelvis 2, 4, 8 eller 360 stykker. Afhængig af aldersgruppen kan cirklen således inddeles i x-antal stykker af læreren. Desuden kan det være en fordel, særligt for de mindre elever, at læreren 1-2 steder på cirklen markerer størrelsen på 1 grad, så eleverne får et indtryk af, hvor lidt en grad er. Eksempelvis kan afstanden fra 0 grader til 1 grad markeres. Eleverne kan selv styre sværhedsgraden af opgaverne de stiller til hinanden, men til at starte med kan det være en fordel, hvis læreren stiller bundne opgaver med passende sværhedsgrad. Opgaver kan stilles som regnestykker du skal gå grader på vinkeltæppet. Når eleverne har forstået princippet, kan opgaverne gå ud over de 360 grader. Eksempelvis kan en opgave således hedde du skal gå 720 grader på vinkeltæppet. Efter 6. klassetrin kende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet 13

15 Vinkel-bane klassetrin Papir og blyant. Muligvis vinkelmåler til de mindre klasser. I lokalet opstilles en bane bestående af forskellige forhindringer (kegler, stole, borde eller andet). Eleverne skal nu i makkerpar dirigerer hinanden fra et fiktivt punkt A til et fiktivt punkt B uden om forhindringerne på denne bane. Dette gøres ved, at den ene elev i makkerparret laver en rutebeskrivelse til en anden elev, der skal bruge den til at orientere sig efter. På denne rutebeskrivelse kan der eksempelvis stå følgende: gå 3 skridt frem, drej 45 grader til højre, gå 2 skridt frem, drej 180 grader til venstre, bak 4 skridt osv.. Eleven der orienterer sig efter anvisningerne, skal således forsøge at orientere sig fra A til B, men skal selvfølgelig ikke kende punktet B på banen. Aktiviteten kan laves som konkurrence mellem par (ved at tage tid og se på hvor præcist makkeren rammer punkt B ). Eleverne kan få lov at bruge eller ikke bruge vinkelmåler til at orientere sig efter. I de mindre klasser kan eleverne udstyres med en lang pind eller andet brugbart, som de kan lægge foran sig som støttelinje, når de skal måle en vinkel op på banen. Efter 6. klassetrin kende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet 14

16 Papirkugler og talsystemet klassetrin En tyk notesblok af små forskelligfarvede stykker papir, der let kan rives fra hinanden (kan anskaffes billigt i supermarkeder). Der skal formodentligt bruges ca. 500 stykker papir i alt (alternativt kan der i stedet anvendes almindelige kuber i 3 forskellige farver). De små stykker papir formes til små papirkugler sammen med eleverne laminerede stykker papir hvorpå der står regnestykker af forskellig sværhedsgrad. Bagpå regnestykkerne kan resultaterne stå med meget lille skrift, så eleverne kan kontrollere, om de har regnet rigtigt. Alle de små papirkugler og laminerede regnestykker spredes ud på gulvet i lokalet. Eleverne kan nu gå fra regnestykke til regnestykke, og bruge papirkuglerne på gulvet til at regne med. Læreren beslutter eksempelvis, at de røde papirkugler repræsenterer enere, de gule kugler tiere og de blå kugler hundreder. Afhængigt af elevernes niveau kan det være en fordel at starte aktiviteten med at regne et par regnestykker sammen med eleverne, så de kan se, hvordan papirkuglerne skal anvendes og dermed også introduceres til titalssystemet på en konkret måde. Sværhedsgraden af regnestykkerne. Regnetegn i opgaverne (plus, minus, gange, dividere). Der kan arbejdes på tid (hvor mange kan du regne på x-antal minutter). Der kan konkurreres mod en anden elev, eller gruppe mod gruppe, eller måske endda klasse mod klasse. Efter 3. klassetrin kende til de naturlige tals opbygning, herunder rækkefølger, tælleremser og titalssystemet bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater arbejde med forberedende multiplikation og helt enkel division 15

17 Matematik dart klassetrin Bolde eller små sandposer til at kaste med. Træplade(r) med påmalede tal og regnetegn (+, -, x, /, potens, parentes o.a.). Eleverne udstyres med bolde og forsøger at ramme en plade af passende størrelse, cirka 1 x 1m. Pladen inddeles i forskellige afsnit (plus, gange, minus, dividere osv. og forskellige tal 0 til 9). Formålet er, at eleven med færrest mulige kast forsøger at nå et forudbestemt ciffer, eksempelvis 300. Hvis eleven med 3 bolde rammer 4, 9 og gangetegnet, kan han/hun danne regnestykket 4x9 = 36, og har dermed opnået 36 point. Hvis eleven kun rammer tal og ingen regnetegn, kan det aftales, at tallene må adderes, eller det kan aftales, at der ingen point opnås i den omgang, hvorefter turen går videre. Regnetegnene på dartpladen kan varieres (plus, minus, gange, dividere, potens, kvadratrod, parentes osv. ). Tallene kan varieres (naturlige tal, hele tal, rationelle tal, herunder brøker og decimaltal). Der kan arbejdes/konkurreres på tid individuelt, i par eller grupper. Antallet af bolde der kastes med i hver runde kan øges/reduceres. Efter 3. klassetrin kende til de naturlige tals opbygning, herunder rækkefølger, tælleremser og titalssystemet bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater arbejde med forberedende multiplikation og helt enkel division Efter 6. klassetrin kende til de hele tal, decimaltal og brøker benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger arbejde med optællinger og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter Efter 9. klassetrin Kende de rationelle tal, samt udvidelsen til de reelle benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger 16

18 Kroppens mål klassetrin x-antal målebånd Eleverne måler hinandens kropsdele (arme, ben, ansigt, overarm, underarm, lår, underben, omkreds ved hofte osv.). Herefter arbejder eleverne med beregning og kategorisering af målingerne. Eleverne kan eksempelvis arbejde med: den totale længde på alle armene/benene i klassen større end/mindre end, procent, frekvens af forskellige længder på kropsdele gennemsnit af en kropsdels længde på klasseniveau eller for køn (drenge vs. piger) Forhold mellem arm og ben, overarm og underarm osv. sandsynligheden for at finde en bestemt længde af en kropsdel omregning af mål til meter, kilometer, millimeter osv. vægt som funktion af højde, benlængde, alder osv. højde som funktion af skostørrelse, armlængde osv. Der kan måles på forskellige kropsdele og opgavernes sværhedsgrad kan varieres. Efter 3. klassetrin kende eksempler på praktiske problemstillinger, der løses ved addition og subtraktion arbejde med forberedende multiplikation og helt enkel division gennemføre eksperimenter og undersøgelser med sigte på at finde mønstre Efter 6. klassetrin kende til procentbegrebet og forbinde begrebet med hverdagserfaringer kende til koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og tegning måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer Efter 9. klassetrin forstå og anvende udtryk, hvori der indgår variable kende og anvende procent begrebet kende funktionsbegrebet opnå viden om matematikkens muligheder og begrænsninger, som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag 17

19 Find din rigtige plads klassetrin Et antal skotøjsæsker (eller andet brugbart) Laminerede papir påskrevet tallene -9 til 9 og regnetegnene (+, -, x, /, kvadratrod, potens og parentes). Tallene bør skrives som enkelt cifre, så eleven kan danne sine egne tal. På den måde kan eksempelvis tallet -51 dannes ved, at eleven trækker tallet -5 og tallet 1. Ligeledes skal der kun være et regnetegn på hvert papir. Eleverne kan arbejde enkeltvis eller i grupper. Læreren definerer en sum, hvorefter eleverne hurtigst muligt henter et tal/regnetegn fra en æske og går tilbage til et udgangspunkt. Eleven må ikke se ned i æsken når han/ hun tager et tal/regnetegn. Målet er, at eleven/gruppen hurtigst muligt skal finde de tal og regnetegn i kassen, som rigtigt sat sammen giver den definerede sum. Når eleven/gruppen har den rigtige rækkefølge af tal og regnetegn, stiller de sig på række/linie med hver deres del af regnestykket, så læreren kan se, at regnestykket er sat rigtigt op. Der må tages tal fra kassen indtil den ønskede sum kan konstrueres, dog kun et tal/regnetegn ad gangen og kun en elev ad gangen Hver gruppe bør have hver sin æske at tage tal/regnetegn fra. Sværhedsgraden kan justeres efter elevernes niveau, primært ved at tilføje eller fjerne regnetegn (addition, subtraktion osv.), men også ved at ændre på antallet af deltagere i gruppen eller størrelsen på den sum, der skal regnes frem til. Der kan arbejdes med naturlige tal, hele tal, rationelle tal, herunder brøker og decimaltal. Eleverne kan arbejde på tid, i konkurrence eller i helt eget tempo. Læreren kan bestemme, om alle de tal, der trækkes fra kassen, skal indgå i regnestykket. Eleverne kan selv definere en sum, som regnestykket skal give. Efter 3. klassetrin kende til de naturlige tals opbygning, herunder rækkefølger, tælleremser og titalssystemet bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater arbejde med forberedende multiplikation og helt enkel division Efter 6. klassetrin kende til de hele tal, decimaltal og brøker benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger arbejde med optællinger og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter 18

20 Areal- og rumregning klassetrin Papir (eller pap), saks, lineal (muligvis målebånd). Eleverne udstyres med forskellige måleenheder (kvadratmeter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter) i pap eller andet materiale. Opgaven kan være at måle gulvarealet i klassen, gangen, bordet eller andet. Eleven kan forsøge at måle det samme gulvareal med forskellige måleenheder. Sammenlign eventuelt om forskellige grupper når frem til forskellige resultater og hvorfor/hvorfor ikke? De støre elever kan opmåle arealer med former, der er sværere at opgøre, eksempelvis trekanter. Når forståelsen for beregning af areal er nået, kan eleverne forsøge at arbejde med opmåling af alle tre dimensioner i et givent rum (længde, bredde og højde). Dette kan tilsvarende gøres ved at udstyre eleverne med relevante enheder (kubikcentimeter, kubikdecimeter eller måske endda kubikmeter). Alternativt blot ved at give dem flade måleenheder (kvadratcentimer osv.) igen. Der kan også arbejdes med opmåling af skolens andre flader og rum udenfor klasseværelset. Opmåling af areal eller rum ved at benytte sig af kropslige enheder (fod, tomme og eventuelt arm). I forlængelse heraf kan der arbejdes med, hvorfor det er smart at holde sig til standardenheder. Eleverne kan få til opgave at finde former eller figurer i klassen med bestemte mål. Eksempelvis kan en opgave hedde: Du skal finde 3 flader i klassen med arealerne 25 cm2, 45 cm2 og 90 cm2 + 2 former med rumfangene 100 cm2 og 240 cm3. Efter 3. klassetrin arbejde med enkel måling af afstand, flade, rum og vægt anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber til løsning af matematiske problemer gennemføre eksperimenter og undersøgelser med sigte på at finde mønstre Efter 6. klassetrin måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer opstille hypoteser, og efterfølgende ved at gætte og prøve efter medvirke til at opbygge faglige begreber og indledende generaliseringer 19

21 Diameter og omkreds klassetrin Et stykke snor. Et stykke kridt eller noget andet der kan bruges til at tegne på gulvet med. Eleven markerer et punkt, hvorfra han/hun starter. Fra det punkt hopper eleven så langt han/hun kan og tegner herefter en cirkel med en diameter så stor som afstanden mellem startpunktet og der, hvor eleven landede efter hoppet. Eleven tegner herefter cirklens omkreds op med et stykke kridt eller noget andet, der kan bruges. Herefter sammenlignes forholdet mellem diameter og omkreds med andre i klassen. Denne sammenligning lægger naturligvis op til at snakke om, hvorfor (næsten) alle når frem til det samme forhold. Eleverne kan arbejde alene eller i grupper. Eleverne kan modtage mere eller mindre hjælp til at beregne forholdet mellem diameter og omkreds. Læreren kan, afhængigt af elevernes niveau, vurdere, hvor meget der efterfølgende skal arbejdes med den generelle sammenhæng mellem diameter og omkreds. Flere lignende aktiviteter kan findes på: Efter 3. klassetrin arbejde med enkel måling af afstand, flade, rum og vægt anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber til løsning af matematiske problemer gennemføre eksperimenter og undersøgelser med sigte på at finde mønstre Efter 6. klassetrin måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer opstille hypoteser, og efterfølgende ved at gætte og prøve efter medvirke til at opbygge faglige begreber og indledende generaliseringer 20

Inspirationshæfte, 6. 7. klasse

Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt n i r t m e Mell eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Bevægelse i skolen Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Indhold 1. Brain breaks... 4 Hvad er Brain breaks?... 4 Klap hænder:... 4 Lærerens Go! :... 4 Blind passager:... 4

Læs mere

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494 MULTI 45. udgave,. oplag 203 203 Gyldendal A/S, København. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

03. MATEMATIK 04. ENGELSK

03. MATEMATIK 04. ENGELSK BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 01. INDLEDNING Indledning Forord... 1 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton... 2 Indledning Om materialet... 4 Indledning Der er ikke noget så praktisk

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. KLASSETRIN

AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. KLASSETRIN AKTIV RUNDT I DANMARK FÅ INSPIRATION TIL AKTIVITETSØVELSER KLASSETRIN INSPIRATIONSHÆFTE 3.-5. Kampagnen beror på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters daglig motion samt Fødevarestyrelsens anbefalinger

Læs mere

14 aktiviteter til natur/teknik. 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET

14 aktiviteter til natur/teknik. 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET 14 aktiviteter til natur/teknik 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET Sæt metoder på skemaet 14 aktiviteter til natur/teknik... Redaktion Lene Hybel Kofod, Morten Kisendal Fabricius, Mette Rehfeldt Meltinis,

Læs mere

Matematik for lærerstuderende Epsilon 1.-6. klassetrin

Matematik for lærerstuderende Epsilon 1.-6. klassetrin Matematik for lærerstuderende Epsilon 1.-6. klassetrin 72497_epsilon_2k.indd 1 17-07-2008 15:20:40 72497_epsilon_2k.indd 2 17-07-2008 15:20:40 Kristine Jess, Jeppe Skott, Hans Christian Hansen og John

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

MATEMATIK. i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Derfor har vi MATEMATIK

MATEMATIK. i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Derfor har vi MATEMATIK Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Derfor har vi MATEMATIK i skolen Tekst af Lone Anesen og Mette Hjelmborg AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Matematik. Eksperimenter med. 7.- 9. klasse

Matematik. Eksperimenter med. 7.- 9. klasse Matematik Eksperimenter med 7.- 9. klasse Eksperimenter med matematik 7.- 9. klasse Første udgave. 1. oplag november 2010 ISBN 978-87-90386-23-8 Skrevet af Søren Østergaard og Anny Overgaard Copyright

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere