w w w. g e t s m a r t. n o

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "w w w. g e t s m a r t. n o"

Transkript

1

2 getsmart Kortspillene som gør matematikken til en leg

3 getsmart getsmart er navnet på er serie med matematiske kortspil. Til sammen udgør getsmartserien elleve forskellige produkter, som dækker en stor del af folkeskolens matematikpensum. Et af kortspillene er til og med udviklet for gymnasiet (1.og G). Der er meget gode muligheder for differensiering med getsmart produkterne, både ved valg af kortspil, spil og indenfor det enkelte spil. Der er indtil nu udviklet to «Kids»-produkter. Hermed menes kortspil, der egner sig til de små klassetrin. Det betyder dog ikke, at de ikke egner sig for andre alderstrin. getsmart Kids-Regning med tal egner sig godt til alle klasser i folkeskolens syv klasser. Alle kortspil er udviklet med udgangspunkt i en norsk skolereform kaldet «Kundskabsløftet». I kortspillene er forskellige læringsstrategier i fokus. Gennem spillene «leger» eleverne til øget kompetance og får større motivation for faget. Når eleverne spiller med kortene, får de bedre social kompetance, da de samarbejder og hjælper hinanden til at fi nde de rigtige løsninger. Når eleverne selv løser problemerne, styrkes deres motivation! Spillene har i tillæg fokus på begrebsbrug/ begrebsforståelse, talforståelse og symbolgenkendelse. Hovedregning står i fokus; jo bedre man bliver til dette, jo sjovere bliver det at spille. getsmart konseptets byggesten er implementering af matematiske emner i et næsten traditionelt kortspil. Symbolerne hjerter, ruder, spar og kløver er stadigvæk at fi nde på spillene. Es, konge, dame, knægt og de andre traditionelle værdier/symboler er med

4 således, at det er mulig at spille normale kortspil. (Bortset fra Kids-varianten, som har en noget enklere opbygning, men fortsat har inddeling i farver.) Getsmartkortspillene udskiller sig ved, at de i tillæg til de traditionelle værdier/symboler har matematiske værdier/symboler/udtryk m.m påført kortene. At kombinere farver (evt. også andre traditionelle værdier som for eksempel 8 i «Olsen») med de nye elementer, der implementerer matematikk i spillene, gør nogen af spillene ekstra spændende. Det bliver også lettere at deltage, fordi man genkender meget af spillets gang. Et andet eksempel er, at man ofte har mulighed for at lægge kort ned og gøre nogle træk uden at regne, for eksempel det at følge farve i «Olsen». Sidstnævnte spil kan spilles med alle kortspil (med Kidskortspillene har spillet fået et andet navn, da det også ligner spillet UNO). I «Olsen» vil spilleren med højeste matematiske indsigt have størst sandsynlighed for at vinde, men behøver alligevel noget held for at gøre det. Tænk hvilken triumf det er for en, som har problemer med matematik at slå «den bedste i klassen i matematik» i et matematisk spil. Det sker gang på gang i spil med getsmart og er med til at forbedre elevernes motivation og følelse af at kunne mestre ting, noget de tager med ind i de ordinære matematiktimer. Resultater som bedre matematikforståelse kommer hurtig. Det er bare at komme i gang! getsmart du også! Bestilling af produkterne på

5 getsmart kids getsmart Kids Regning med sedler og mønter. Regning med norske sedler og mønter. Kortspillet egner sig til børn fra 6 år og opefter. Dette produkt har en enklere udformning end kortene i den ordinære getsmart -serie. Der er totalt 15 forskellige beløb i kortspillet, hver af disse beløb er repræsenteret på fi re forskellige kort med forskellige sammensætninger af sedler og mønter. Hvis man ønsker en lettere variant af spillet, kan man fjerne alle kort med beløb over 110 kr. Nogle kort er såkaldte «specialkort/ billedkort», disse kan f. eks. ændre spilleretning o.s.v. for at gøre spillene endnu sjovere. Produktet er beregnet til brug i de mindre klasser.!

6 getsmart Kids Regning med tal Regning med tal handler om temaet talregning. Selv om dette er en Kids-variant, er kortspillet ikke forbeholdt de mindste. Produktet egner sig for elever i folkeskolens 1. til 7. klasse. Man kan spille alt fra multiplikationsspil til brøk-, primtalog overslagsspil. Dette kortspil har en enklere udformning end kortene i den ordinære getsmart-serie. Hvordan man spiller med kortene, er afhængig af hvilket spil man spiller. Nogle kort er såkaldte «specialkort/billedkort», disse kan f. eks. ændre spilleretning o.s.v. for at gøre spillene endnu sjovere. Differensieringsmulighederne er enorme med dette produkt. getsmart kids !

7 0,5 0% getsmart getsmart Gul handler om regning med procent, decimal og brøk. gul Gul Kortspillet egner sig til børn fra 10 år og opefter, men er også meget relevant for folkeskolens store klasser. Yngre børn kan også spille med produktet, så fjerner man blot kortene med procent og decimaltal. 5 % af kortene er konkretiseret ved hjælp af «kage- og pizzadiagrammer». For nybegyndere kan man bruge et halvt kortspil. Når man har lært om decimaler og procenter på skolen, kan man bruge alle kortene. 6 Diagram Brøk 8 0% Prosent K 0,5 Desimaltall Robert Oppenheimer % 0,5 6 Diagram Robert Oppenheimer K Desimaltall 10 Brøk 0, Prosent 0%

8 -6 - getsmart Grøn handler om regning med negative tal. Kortspillet egner sig til børn fra 10 år og opefter. Elever i de store klasser vil få stort udbytte af dette produkt. For de mellemste klasser er der lavet spændende spil med forskellig vanskelighedsgrad. De enkleste spil går på forståelse af tallinjen, mens andre spil med interval krig med satsning, også lader elever udfolde sig indenfor temaet sandsynlighed uden at have forkundskaber fra skolen. Dette produkt har meget store differensieringsmuligheder, og er derfor relevant for skolens mellemste og ældste klasser. getsmart grøn Grøn A Hele tall 6 Hele tall Q Hele tall Marie Curie Hele tall Hele tall A Hele tall -6-6 Hele tall 0 Marie Curie Q Hele tall 0

9 getsmart blå Blå getsmart Blå handler om regning med procent, decimal, brøk og promille. Kortspillet egner til børn fra 1 år og opefter. Ønsker man lavere vanskelighedsgrad fjerner man promillekortene, før man begynder at spille. Dette produkt er en vanskeligere variant af getsmart-gul. Reglerne for kortspillene er helt ens. Hvis man vil have større udfordringer, kan man blande de to kortspil. Det giver fl ere kombinationsmuligheder i Olsen. 6 Promille Brøk 6 Promille 10 Desimaltall , , , Promille 150 0, Desimaltall Brøk 0, Promille 150

10 getsmart Lilla handler om emnerne liniære funktioner og enkel algebra. I tillæg får man træning i brøkregning. Kortspillet er beregnet til de store klasser, specielt de sidste to år af folkeskolen. Ved at bruge kortspillet lærer man bl.a. at tolke funktionsudtryk til grafer af typen y=ax+b. I tillæg lærer man at beregne funktionsværdier. Herudover får man træning i at forenkle algebraudtryk og udføre enkel brøkregning. Ønsker man lavere vanskelighedsgrad fjerner man graf-kortene (anbefales hvis man ikke har lært at tolke grafer). Før man spiller egne spil med kortene, bør man sidde i en gruppe og fi nde matchende kort (d.v.s. kort der beskriver samme funktion) getsmart lilla Lilla 8 -(-x+1) Funksjon x-1 Funksjon Graf y K Funksjon Robert Oppenheimer f(x)=-(-x+1) f(x)= x f(x)= - f(x)=-(-x+1) f(x)= x-1 -(-x+1) 8 Funksjon 5 1 f(x)= Robert Oppenheimer K Funksjon Funksjon x -1 - x Graf rt Op penheim er

11 getsmart grå Grå getsmart Grå handler om algebra. Oprindelig var spillet beregnet for elever i gymnasiet, men ved at fjerne 10 kort er spillet også velegnet til folkeskolens store klasser. Kortspillet giver totalt set træning i potensregning (her også n`te rødder og brøkeksponenter), brøkregning og kvadratsætninger. Der er udarbejdet egne regler for folkeskolen, dette sikrer at man ikke går ud over pensum. Før man spiller egne spil med kortene, bør man sidde i en gruppe og fi nde matchende kort (d.v.s. kort der beskriver samme udtryk). Processen er lærerig, men det kan tage lidt tid før man kan spille egne spil med kortene. Algebra 5 Algebra Algebra 8 Algebra y y ² x ( + ) ( x ) ² y - ² (y+x)²-xy-x² (y+x)²-xy-x² y--(y-) -( ) y --(y- y--(y-) Algebra y y ² x( ) + y--(y-) 8 Algebra 5 Algebra y--(y-) ( x ) ² y - ² (y+x)²-xy-x² Algebra (y+x)²-xy-x²

12 getsmart Måling: Længde handler om regning med længdeenheder. Kortspillet egner sig til børn fra 10 år og opefter. Man regner med følgende enheder: mm, cm, dm, m og km. 5 % af kortene har billeder af længdediagrammer, hvor en vis andel (for eksempel af totalt 5 andele) er markeret. Diagrammets totale længde står på kortet, men man skal selv fi nde den markerede del, og denne udgør kortets værdi. Kortspillet er sammen med getsmartmåling: masse de to enkleste spil under emnet hovedområdet måling. Man bør uafhængig af alder starte med disse to, før man går over til volumen- og tidskortspillene. Produktet er beregnet for de mellemste og store klasser i folkeskolen. getsmart læng Længde 5 cm A 750 mm K m 1500 Robert Oppenheimer 5 cm 750 mm 1500 m 8 dm 5 cm 5 cm 1500 m Robert Oppenheimer K 1500 m A 750 mm 750 mm enheim Op i er O p

13 getsmart getsmart Måling: Masse handler om regning med masseenheder masse Masse Kortspillet egner sig til børn fra 10 år og opefter. Man regner med følgende enheder: mg, g, hg, kg og ton. 5 % af kortene har billeder af rette prismer hvor en vis andel (for eksempel af totalt andele) er markeret. Prismens totale masse står på kortet, men man skal selv fi nde den markerede del, denne udgør kortets værdi. Kortspillet er sammen med getsmart-måling: længde de to enkleste spil under emnet hovedområdet måling. Man bør uafhængig af alder starte med disse to, før man går over til volumen- og tidskortspillene. Produktet er beregnet til de mellemste og store klasser i folkeskolen. A A 7 0,01 kg g 60 1 kg 0,01 kg 1 kg 60 g 7 A 60 g 60 g 0,01 kg 0,01 kg A

14 getsmart Måling: Volumen handler om regning med volumenenheder Kortspillet egner sig til børn fra 1 år og opefter. Man regner med følgende enheder: ml, cm³, cl, dl, dm³, liter, hl og m³. (Der er kun et kort indenfor enhederne ml, cl og m³). 5 % af kortene har billeder af cylindere, hvor en vis andel (for eksempel af totalt 5 andele) er markeret. Det totale indvendige volumen af cylinderen står på kortet, men man skal selv regne ud volumenet af væsken inde i cylinderen (den markerede del), denne udgør kortets værdi. Dette kortspil er sammen med getsmart Måling: Tid de to vanskeligste spil under hovedområdet måling. Produktet er beregnet til de mellemste og store klasser i folkeskolen getsmart volum Volumen 5 J Pythagoras 0,00 dm³ 750 cm³ 50 l 1,0 dl 0,00 dm³ 0,00 dm³ 750 cm³ 750 cm³ 50 l Pythagoras J 50 l 50 l 5 0,00 dm³ 750 cm³

15 getsmart tid Tid getsmart Måling: Tid handler om regning med tidsenheder. Kortspillet egner sig til børn fra 1 år og opefter. Man regner med følgende enheder: sec, min, timer. 5 % af kortene har billeder af sektordiagrammer, hvor en vis andel (for eksempel 1 af totalt 10 andele) er markeret. Hele sektordiagrammet er altid 1 time eller 60 min (ligner på uret), men man skal selv fi nde kortets værdi. Dette kortspil er sammen med getsmart Måling: Volumen de to vanskeligste spil under hovedområdet måling. Produktet er beregnet til de mellemste og store klasser i folkeskolen. 8 0, h 5 00 s K min Robert Oppenheimer 0, h 00 s min 1 h 0, h min 8 Robert Oppenheimer K min 0, h 00 s 5 00 s

16 getsmart -in-1 Her får man kortspil i en æske. Volumen,masse, tid og længde. Produktet er en samleæske, der indeholder alle de fi re kortspil getsmart Måling: Længde, getsmart Måling: Masse, getsmart Måling: Volumen og getsmart Måling: Tid. Alle fi re spil har fælles regler. Et af de sjoveste spil er Olsen. Regler for dette står på bagsiden af produktet. For omtale af hvert af de fi re produkter i æsken henvises til omtale af enkeltprodukterne. getsmart -in-1

17 getsmart getsmart ekstraudstyr: Timeglas og specialterninger. ekstraudstyr Ekstraudstyr Timeglas (60 sec og 0 sec) og specialterninger ( -9 til 10) bruges som ekstraudstyr til nogle af kortspillene. Specialterningerne er 0-sidede med værdier fra -9 til 10 (incl. værdien nul). Terningerne repræsenterer således et udsnit af tallinjen. Egne spil med terningerne fi ndes på

18 getsmart er støttet af «Det Norske Videnskabsakademi», som står for uddeling af Abelprisen. Det er en pris på seks millioner NOK, der årlig uddeles til internationale forskere, som har udmærket sig indenfor fagfeltet matematik. Abelprisen er opkaldt efter den kendte norske matematiker Nils Henrik Abel. På billederne spiller Skage Hansen (grundlæggeren af getsmart) med vinderen af Abelprisen 005 Peter Lax. getsmart

19 getsmart getsmart powerpointpræsentation. Regler i form af Powerpoint-præsentation fi ndes til enkelte spil indenfor alle kortspil. Her kan man se alle mulige træk i det aktuelle spil. Der er oven i købet bevægelse på kortene når man klikker sig igennem. Det bliver på den måde let at sætte sig ind i, hvordan man spiller. Ved hjælp af denne præsentation og projektor kan man instruere hele klassen eller alle lærerne på en gang. Da fl ere af spillene ligner kendte kortspil, vil en sådan præsentation af regler være nok til at man lærer spillet. Her er et eksembel på vejledning i Vri Åtter («Olsen») - Gul

20 getsmart powerpointpræsentation. getsmart Her er et eksembel på vejledning i MultiMatch

21 getsmart Brug af getsmart-kortspil har fået meget medieopmærksomhed. Der har været store opslag i de største norske aviser som Aftenposten, Dagsavisen og VG. Fagbladet Utdanning havde også stor omtale af produktet i mai-udgaven 008. Annette Christensen siger dette om getsmart i fagbladet Utdanning (10. utg. 008): «Disse kort er enkle at bruge. De gør indlæring og automatiseringsprocessen enklere. Også svage elever kan være med til at spille og lære meget.» Christensen er ressourceperson ved Matematikcenteret i Trondhjem og forfatter af lærebogen KodeX. «Der er matematikundervisning på Engebråten skole, men der er ingen bøger på skolepulten. Eleverne sidder i grupper, og det eneste de har foran sig er et kortspil.» DAGSAVISEN «Det sidste smarte træk i matematikundervisningen er at spille med kort. Pludselig kan både brøkregning og procentregning gå som en leg.» AFTENPOSTENS MORGENUDGAVE «Kortspil i matematiktimerne betyder at færre elever har problem med matematikk» VG.1.006

22

23 Skage Hansen står bag konceptet getsmart. Han er matematiklærer ved Engebråten ungdomsskole i Oslo. Skage er uddannet civiløkonom, har matematik fra universitet og højskole i tillæg til praktiskpædagogisk (pædagogicum) uddannelse. Ideen til kortspillene fi k han som et resultat af skolens fokus på læringsstategier.

24 getsmart Udviklingen af getsmart-produkterne er blevet støtte af fl ere aktører. I alt er den økonomiske støtte på næsten NOK. getsmart fi k støtte af:

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

LÆRING GENNEM LEG Projekt i kursus små børn

LÆRING GENNEM LEG Projekt i kursus små børn Projekt i kursus små børn Aalborg Seminarium INDLEDNING... 3 FREMGANGSMETODE:... 3 LEG SOM ARBEJDSPROCES TIL AT UDVIKLE SIG.... 4 KONKLUSION:... 6 BILAG A... 7 Regneludo... 8 Elevopgaver... 9 Købmandsbutik...

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Regneark i undervisningen

Regneark i undervisningen Regneark i undervisningen den regner selv Indledning... 3 Computeren som regnemaskine... 4 Den procesorienterede, eksperimenterende arbejdsmetode med regneark... 5 Optællinger med regnearksprogrammet...

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Programmet henvender sig til elever i indskoling. Det kan også benyttes af børn på højere klassetrin, som har behov for at få genopfrisket det grundlæggende i matematikken.

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer Innovation et brugbart læringsredskab Af Thomas Rose Innovationslærer 52 Verden er under stor forandring. Vi har, om vi kan lide det eller ej, fået en ny børne- og ungdomskultur, og har dermed også fået

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere