SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv."

Transkript

1 SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv.

2 Hos os er alle elever Vi bruger begrebet elev ud fra et menneskesyn der handler om at vi alle er elever i livets store skole. Behandleren er også elev, dog er der på institutionen forskellige funktioner: nogle personer er på stedet for at lære noget og at få det bedre mens andre personer er i rollen som omsorgspersoner og lærere. Læren/behandleren er også selv elev i livets store skole, vi er alle på vej. Det betyder også at vi nødigt byder nogen noget i behandlingen, som vi ikke selv er villige til at efterleve. Livet er en proces, en rejse hvor vi hele tiden lærer nyt.

3 Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling Til dig som ønsker et [stoffrit liv] 3 Slusen er et afgiftnings og stabiliseringstilbud der tilrettelægger individuelle forøb. Slusens primære formål er afgiftning og stabilisering af stofmisbrugere. Herunder tilbagefaldsbehandling for elever, der har været i tilbagefald. Endvidere tilbyder Slusen at den enkelte elev gennem tæt kontakt, undervisning, oplevelser og praktiske gøremål, bliver afklaret, motiveret og forberedt til videre stoffrit liv, eventuelt fulgt op af ambulant- eller døgnbehandling. Et afgiftning og stabiliseringsforløb varer ca. 4-8 uger, men er meget afhængigt af misbrugets omfang samt den enkelte elevs fysiske og psykiske velbefindende. Såfremt eleven efterfølgende videregår i primærbehandling i eget eller andet regi, vil det foregå i tæt samarbejde med behandlingsstederne, ligesom der på alle elever vil skrives en afsluttende status. Ved længere forløb laves der ligeledes en opfølgningsstatus samt et statusmøde hvis dette ønskes. Vi arbejder ud fra terminologien, for at behandle eleverne ens, er vi nød til at behandle dem forskelligt. Der tages derfor udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle situation gennem individuelle behandlingsforløb, der er tilpasset den enkelte. Vi prioriterer højt at hver elev bliver set, hørt og oplevet præcis som de er.

4 1. Korte afgiftningsforløb som et led i ambulant behandling Vi tilbyder kortere eller længere afgiftningsforløb der sigter mod at komme tilbage til sin hjemkommune for at følge et eventuelt ambulant behandlingstilbud. 2. Længerevarende afgiftningsforløb, stabilisering og -behandlingsforløb med henblik på at vende hjem til egen kommune Der vil være tale om forløb på 2 3 måneder hvor der tages hensyn til specifikke behov, eksempelvis omsorgsbehandling eller gråzone området, dvs. at der udover misbruget også er tale om psykiatriske problemstillinger som: DAMP, ADHD, PTSD og OCD Borderline Personer med selvskadende adfærd Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser Psykisk, sociale, adfærdsmæssige og - eller indlæringsmæssige problemer Tab og traumer samt ofre for seksuelle overgreb Særlige psykiske lidelser / tilstande, der kan indebære samarbejde med psykiater Herunder afdækning af funktionsevne indenfor det fysiske, psykiske og sociale område. Vi laver individuelle forløb tilpasset til den enkelte På Slusen prioriterer at vi at se på det hele menneske og ved derfor, at forskellighed kræver forskellig behandling. Det være sig både i forhold til kortere og længerevarende forløb. Vi tilbyder derfor forskellige behandlingsforløb, således at man i samarbejde med kommunerne - skaber de bedste betingelser for et fremtidigt stoffrit liv. 3. Afgiftningsforløb med henblik på videre behandling på anden døgninstitution Der vil være mulighed for forløb af varighed på mellem 2 8 uger, alt afhængig af misbrugets karakter og længde. Der arbejdes med bl.a. evne til at fastholde sig selv i forhold til beslutningen om et stoffrit liv og ikke mindst forståelse af døgnbehandling. 4. Tilbagefaldsforløb Tilbuddet er dels for personer der har været stoffri i kortere eller længere tid og dels for personer der er i døgnbehandling, men af en eller anden grund er kommet i tilbagefald. Der arbejdes med grunde til tilbagefald og styrkelse af egen evne til at fastholde sig selv som stoffri. Flere modeller bruges, heriblandt Gorski. Der vil i alle forløb være fokus på at oparbejde døgnrytme og struktur, ADL træning, adfærd, håndtering af stoftrang, indblik i årsagerne til påbegyndt misbrug, stoffernes virkning og konsekvenserne heraf, indsigt i egne tanke, føle og handlemønstre. Hertil vil der i alle forløb være fokus på - at motivation skaber forandring, at kontakt og dialog skaber tillid og åbenhed og at det er vigtigt at blive set, hørt og oplevet som den man er.

5 Slusen tilbyder: Kortere og længerevarende afgiftningsforløb Stabilisering og afklaring i døgnregi Pskykiatrisk udredning i forlængelse med afgiftning Individuelle behandlingsforløb Tilbagefaldsbehandling sk stabilisering Afgiftning for andre døgninstitutioner 5

6 Værdigrundlag Slusens værdigrundlag er kendetegnende for den måde vi tænker og handler på i det daglige arbejde med behandlingen. Vi... Mener at alle mennesker er unikke, at det er i orden at være anderledes og at ingen derfor behøver at føle sig forkerte. Mener at gode relationer og kontakt skaber konstruktiv udvikling. Mener at øget selvindsigt skaber lyst til forandring og motiverer mennesket til at træffe de rigtige beslutninger. Betragter misbrug som et symptom på bagvedliggende personlige problematikker. Visitation Visitationen til Slusen forestås altid af Slusens afdelingsleder. Der er ved visitationen mulighed for at aftale tid for et forbesøg. Ved forbesøget vil eleven udover at se stedet, eleverne og personalet få indgående kendskab til Slusen koncept samt blive orienteret omkring rammer og regler. Alle elever der indskrives på Slusen får tildelt en kontaktperson og en kontakt elev. Rammer og beliggenhed Slusen er en trelænget landejendom beliggende ca min. kørsel fra Varde og ca. 10 min. fra DSI Springbrættet. Ejendommen er beliggende i idylliske omgivelser lidt uden for Oksbøl, med udsigt over Ho Bugt og omgivet af plantager. Der er således gode muligheder for at lave forskellige former for aktiviteter. Hertil har Slusen et 50 kvadratmeter stort Træningsrum, som bl.a. indeholder løbebånd, styrketræningsmaskiner, spinning cykler, boksebold mv. Slusen er normeret til 12 elever. Værelserne er fordelt i dobbelt og enkelt. Der er pt. 3 dobbelt og 7 enkelt. Værelserne er hyggeligt møbleret og der er installeret tv på alle. Ønskes der fra start, et enkeltværelse til en elev, skal dette meddeles ved henvendelse og kan betyde en længere ventetid inden indskrivning. Udover dette har Slusen et stort køkken/ alrum, et lille tekøkken, en spisestue samt 2 opholdsstuer, 2 bade, et lille toilet med bad samt et rum med Spa og Sauna. Tilhørende er en stor have med bålplads samt stor terrasse mellem de to længer. Målgruppe Målgruppen er fortrinsvis for personer mellem 18 og 30 år, som har en misbrugsproblematik og som ønsker sig et stoffrit liv. I nogle tilfælde også for personer på 17 år. Målsætning Målet med afgiftningen er, at skabe en indre forandring og bearbejdelse, som motiverer den enkelte til at finde værdierne i et stoffrit liv. Gennem kontakt, nærvær, støtte og omsorg bliver elevens evne til, at tage ansvar for eget liv mere attraktivt, da vi møder dem der hvor de er og hermed giver dem en følelse af ikke at være forkerte og at livet uden misbrug kan være meningsfuld.

7 Retningslinjer for elever på Slusen: Der må på ingen måde indtages nogen form for stemnings regulerende midler. Dette gælder også alkohol. Vold eller trusler om vold, vil på ingen måde blive accepteret. Udøvelse af hærværk eller anden ødelæggelse af Slusens inventar, kan alt efter situationens omfang kræves betalt af eleven selv. Diskriminerende og undertrykkende udsagn og handlinger omkring herkomst, religion, politik, køn og seksualitet, tolereres ikke på Slusen. Alkoholtest og urinprøver vil blive foretaget jævnligt uden varsel. Det er ikke tilladt at have mobiltelefon. Spil om penge er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at forlade stedet alene. Til dagligt skal man være på sit værelse kl , i weekenden kl er hver dag mellem kl Post udleveres til middag og skal åbnes på kontoret. 7

8 8 Slusen har et [ fastlagt ] ugeprogram med mange aktiviteter Der veksles mellem faste daglige rutiner og pædagogisk støttende behandling i trygge rammer. Dagligdagen på Slusen er skemalagt ud fra et fast ugeprogram, hvor struktur er i højsædet. Alle aktiviteter hviler på et socialpædagogisk grundlag, hvor fokus er lagt på de helt basale færdigheder der skal til for, at fungere i en hverdag. Hertil at det enkelte individ indgår i et aktivt samspil og vekselvirkning i sine relationer og med sine omgivelser. Programmet vil altid tage udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer, men det tilstræbes at følge den i det omfang man kan i forhold til hvor man er i afgiftningsforløbet. Gruppemøder Hver dag er der gruppemøde. Gruppemødet tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs psykiske og fysiske velbefindende, ligesom der arbejdes på at give eleverne en øget indsigt i misbrug og konsekvenserne heraf. Husmøde Møde om evaluering på ugen der gik. Ny fordeling af praktiske gøremål i huset her tænkes på madplan og rengøringsområder. Planlægning af aktiviteter samt oplysning om forhold der påvirker huset såsom indskrivning af nye elever, leders fravær, ændring i planer mv. Læge konsultation Hver tirsdag er der læge konsultation i samråd med Slusen sygeplejerske. Her lægges der vægt på den medicinske del, herunder særligt i forhold til afgiftning/ nedtrapning samt psykiatriske og helbredsmæssige diagnoser. Praktisk/ pædagogisk dag Der arbejdes med almindelig små vedligeholdelser, pasning af udendørsarealer samt diverse indendørsopgaver. Via arbejdstræningen bliver det tydeligt at se hvorledes den enkelte er i stand til at tage ansvar, strukturere det og fuldføre. Målet er at det skal ligne en almindelig families hverdag, med de opgaver der hører til i dagligdagen. Dog kan dagen også være af kreativ art, eks. tegne eller male Undervisning En gang ugentligt er der undervisning. Målet med undervisningen er at give eleverne en større selvindsigt i egne handlemønstre, forsvarsmekanismer, adfærd og eget liv. Emner som stoftrang, konsekvenser af misbrug, clean/ misbrug, ansvar for eget liv og misbrugsadfærd er gennemgående temaer. Aktiviteter og fritid Hver anden søndag er der aktivitetsweekend, hvor eleverne tager ud af huset til en aktivitet. Eleverne planlægger i samarbejde med et personale aktiviteten, som vil være en vekselvirkning mellem en fysisk, en kulturel og en sjov aktivitet. Nada Alle elever tilbydes Nada.

9 Ugeprogram på Slusen Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag medicin Morgenmad Gå-tur Rengøring af + an svarsområder Tjek af rengøring medicin Morgenmad Gå-tur Rengøring af + ansvarsområder Tjek af rengøring medicin Morgenmad Gå-tur Rengøring af + ansvarsområder Tjek af rengøring medicin Morgenmad Gå-tur Rengøring af + ansvarsområder Tjek af rengøring medicin Morgenmad Gå-tur Rengøring af + ansvarsområder Tjek af rengøring medicin 9.00 Morgenmad 9.30 Hovedrengøring af + ansvarsområder medicin 9.00 Morgenmad 9.30 Rengøring af + ansvarsområder Elevindkøb m/ 1 elev Lægekonsultation Indskrivning Hovedrengøring Husindkøb m/ 2 elever Tema undervisning Planlægning af weekend Husk: sedler til elevindkøb Fælles frokost Fælles frokost Fælles frokost Fælles frokost Fælles frokost Frokost Frokost Husmøde Lægekonsultation fortsat Praktisk/ pædagogisk dag Tema Under - visning fortsat NADA Tur til skov/ strand Husk: at tjekke om der skal overføres penge. Svømmehal og motionscenter Aktivitet eller tur ud af huset Dagbogsskrivning Dagbogsskrivning Dagbogsskrivning Dagbogsskrivning Hygge og videofilm Dagbogsskrivning Dagbogsskrivning Alle på egne Alle på egne Alle på egne Alle på egne Alle på egne Alle på egne Alle på egne

10 Vi møder [mennesket] der hvor det er 10 - med en opmærksomhed på de økonomiske, sociale, fysiologiske og psykologiske aspekter Metode Behandlingsmetoden bygger på Springbrættets behandlingsideologi, hvilket betyder, at der i det daglige lægges vægt på plads til forskellighed, at turde være sig selv som den man er, at blive set og hørt samt at tage ansvar for eget liv. Der arbejdes ud fra et socialpædagogisk, kognitivt og psykodynamisk udviklingsforløb, hvor den enkelte elev bl.a. arbejder med at adskille den stoffrie del fra den misbrugende del. Det er vigtigt at eleven bliver bevidst om egne handlemønstre og adfærd samt opnår redskaber til håndtering af stoftrang. Der lægges derfor stor vægt på motivationsarbejde, idet motivationsfaktoren er af stor betydning for både behandlingsarbejdet såvel som fastholdelse af et stoffrit liv fremadrettet. Hertil vægtes det at behandlingsarbejdet sker i tæt samarbejde med læge/ psykiater og sygeplejerske, da den medicinske del er af stor betydning i en afgiftning. Selve forløbet Alle behandlingsforløb er tilrettelagt ud fra et individuelt syn, hvor der tages højde for den enkeltes handleplan. Varigheden er derfor afhængig af, om der fremadrettet tænkes primærbehandling, ambulant behandling, hjemsendelse med støttende foranstaltninger eller andre tiltag samt hvilke misbrugsproblematikker den enkelte elev har. I alle forløb vil eleven tildeles en kontaktperson såvel som en kontaktelev. Hertil vil der - i særlige tilfælde eller forløb der ikke indbefatter primærbehandling - være mulighed for individuelle samtaler med en terapeut. Personale Personalegruppen er sammensat ud fra et helhedssyn, hvor alle har erfaring i at arbejde med mennesker i døgnbehandling. Vi repræsenterer derfor en bred faggruppe, som indbefatter sygeplejerske, social og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere, terapeuter og faglærer. Udover faggrupperne er der i personalegruppen efteruddannelse indenfor coaching, kognitiv terapi, CENAPS, Nada og psykoterapi. Vi prioriterer at være en dynamisk døgninstitution, der kan tiltrække, fastholde og udvikle mennesker. Kontinuitet er vigtigt i vores arbejde og derfor vægter vi, at have et inspirerende og levende fagligt miljø, hvor sparring er i højsædet. Der skal være plads til at føde ideer, nytænkning og efteruddannelse, ligesom supervision og individuelle hensyn prioriteres. Vi er bevidste om at ansvarlighed for eget liv skaber forandringer, mod og handlekraft og vi skal derfor som personale kunne gøre det samme, som vi forventer eleverne skal gøre. Vikarer Ud over det faste personale, er der ingen fastansatte vikarer. Der er dog en fast gruppe som vi bruger hver måned. Gruppen er udvalgte igennem personlige kontakter og henvendelser, således at hver enkelt er nøje valgt i forhold til tidligere erfaringer samt kendskabet til personlige forhold. Disse medarbejdere er således ikke valgt på baggrund af deres uddannelsesforhold, men på grund af personlige og erfaringsmæssige kvalifikationer.

11

12 Afgiftning, stabilisering og indslusning Slusen Hesselmedvej Oksbøl Telefon Behandlingsstedet Springbrættet Hallumvadvej 39 Kærup 6851 Janderup Telefon Udslusning Kæruphus og Holbergs Allé Hallumvadvej 6 Kærup 6851 Janderup Telefon Reese Grafisk -

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus 2 På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus Springbrættet er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis i alderen 17 30 år. Springbrættet er en behandlingsinstitution

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Navn og adresse Plan A 24syv Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør Tlf. 35 55 20 00 Mail:info@plan-a.nu Indledning og baggrund for ansøgning Hermed ansøger Plan A 24syv

Læs mere

Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug.

Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgaarden - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgården Stenbrovej 2, Sejstrup 6740 Bramming Tlf: 75172080 fax: 75174680 web: www.midtgaarden.dk 1 Baggrund. Midtgården blev stiftet i 1995 og har frem

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

Behandlingscenter Svendborg Voksenafdelingen

Behandlingscenter Svendborg Voksenafdelingen Behandlingscenter Svendborg Voksenafdelingen Behandlingscenter Svendborg er en ambulant institution til behandling af stofmisbrug. Institutionen er beliggende i gåafstand til offentlige transportmidler.

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2015-16 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING

V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING V I L J E T I L F O R A N D R I N G BL Å KOR S BEHANDLINGSCENTER RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING TILLID TIL FORANDRING PROFIL 4 AFHÆNGIGHED 6 RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING 8 INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Udvikling og Forandring Nørbygård Beboerstatistik for alkoholbehandling 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Nørbygård bosted

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101

Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Familiebehandlingen ønsker godkendelse som behandlingstilbud for misbrugende forældre til

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 Center for Misbrug Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 E-mailadresse: dfm@esbjergkommune.dk Definition af servicedeklaration:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere