Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid"

Transkript

1 Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Den økonomiske krise har været hård ved det danske arbejdsmarked, og stort set hele den fremgang, der var under højkonjunkturen, risikerer at blive tabt på gulvet. Alle erhverv på det private arbejdsmarked er blevet ramt, men særligt byggeriet og industrien har mistet mange arbejdspladser. En del af disse job kommer ikke igen på den anden side af krisen. Over de næste ti år falder behovet for ufaglært arbejdskraft nemlig med op til 19. personer, mens efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft stiger. af chefanalytiker Frederik I. Pedersen & arbejdsmarkedsøkonom Erik Bjørsted 7.april 21 Analysens hovedkonklusioner Fra toppunktet i 3. kvartal 28 er beskæftigelsen faldet med ca 165. personer. Det svarer til et fald på 5,7 procent. Det er et markant større beskæftigelsesfald end under oliekriserne. Dykker man længere ned i tallene, er det specielt bygge- og anlægssektoren og industrien, som har mistet mange arbejdspladser. Servicefagene er imidlertid også ramt. Arbejdsløshedstallene vidner om, at det er byggeriet og industrien samt de ufaglærte, der har været hårdest ramt af den økonomiske krise, mens a-kasserne rettet mod den offentlige sektor kun i mindre grad har været berørt. AEs fremskrivninger viser, at der frem mod år 219 vil mangle godt 45. faglærte og 15. personer med en videregående uddannelse sammenlignet med i dag. Modsat vil der være et overskud på knap 9. ufaglærte og knap 35. personer med en gymnasial uddannelse som højeste uddannelse. Den aktuelle økonomiske krise kan forøge overskuddet af ufaglærte og lavt uddannet arbejdskraft. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Krisen har været hård ved det danske arbejdsmarked Den historiske store vækstmæssige nedtur i dansk økonomi har allerede sat sig markante spor på arbejdsmarkedet. Fra toppunktet i 3. kvartal 28 til 4. Kvartal 29 er beskæftigelsen faldet med ca Det svarer til, at beskæftigelsen på kun lidt over et år er faldet 5,7 pct. Nedturen på arbejdsmarkedet målt på beskæftigelsen har således været markant værre end efter både 1. og 2. oliekrise. Det fremgår af figur 1. Samtidig kan vi konstatere, at den officielle (registrerede) arbejdsløshed kun er steget med ca. 7. fuldtidspersoner eller knapt halvt så meget som beskæftigelsen er faldet det seneste knap 1½ år. Det betyder, at vi har haft en meget markant nedgang i den officielle arbejdsstyrke på ikke mindre end 95. personer (defineret som beskæftigelse + officiel arbejdsløshed). Figur 1. Beskæftigelsesudviklingen fra toppunktet efter krisens udbrud 1. personer 1. personer kvt. 1 kvt. 2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. 5 kvt. 6 kvt oliekrise 2. oliekrise Nuværende krise Kilde: AE pba. Danmarks Statistik og Monas databank. 2

3 Arbejdsmarkedskrisen rammer i alle brancher Tabel 1 viser beskæftigelsesudviklingen i de enkelte brancher i de gode år fra 24 til 28 og under krisen fra 28 til 29. Som det fremgår, er nedgangen på det danske arbejdsmarked bredt funderet og rammer alle private brancher. Tabel 1. Udviklingen i beskæftigelsen i de danske hovederhverv 1. kvt kvt kvt kvt. 29 Ændring i 1. pers. I alt, heraf Landbrug mv Industri mv. -61 Bygge- og anlæg Handel mv., transport og kommunikation Finansiering og forretningsservice mv Offentlige og personlige tjenester 21 9 Offentlig forvaltning og service (memopost) Privat sektor (markedsmæssigt) Anm.: Sæsonkorrigeret. Beskæftigelsesopgørelsen er eksklusiv personer på orlov. Afrunding gør, at summen ikke nødvendigvis passer med totalen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik (nationalregnskab). Dykker man længere ned i tallene, er det specielt bygge- og anlægssektoren og industrien, som har mistet mange arbejdspladser. I bygge- og anlægssektoren er beskæftigelsen faldet med 21. fra 3. kvartal 28 til 4. kvartal 29. Dermed er ca. 2/3 af den høstede fremgang siden 24 nu sat over styr. Industrien holdt mere eller mindre blot skindet på næsen, mens det gik godt, men fra 3. kvartal 28 til 4. kvartal 29 har industrien mistet 61. arbejdspladser. Servicefagene er ligeledes ramt. Det gælder specielt brancherne handel mv., transport og kommunikation, som har mistet 53. arbejdspladser fra 3. kvartal 28 til 4. kvartal 29. Det svarer til, at næsten 8 pct. af den høstede beskæftigelsesfremgang siden 24 er gået tabt. Byggeriet og industrien har mærket krisen mest Ved at se på udviklingen i arbejdsløsheden fordelt på a-kasser kan man få en ide om, hvilke brancher og uddannelsesgrupper, der særligt er ramt af arbejdsløshed. Tabel 2 viser AEs opgørelse af arbejdsløsheden fordelt på a-kasser. Som det fremgår af tabellen, har samtlige a-kasser oplevet stigende arbejdsløshed siden arbejdsløsheden bundede i juni 28. Målt i forhold til hvor mange, der er forsikret i de forskellige a-kasser, er Træ-Industri-Byg, Metalarbejdere, Byggefagenes a-kasse samt 3F de værst ramte. Det vidner dels om, at de mindre veluddannede grupper på arbejdsmarkedet, er blevet hårdest ramt af krisen, men også at de faglærte inden for industri og byggeri har været hårdt ramt af den økonomiske nedtur. Arbejdsløsheden er steget mindst i de a-kasser, hvor medlemmerne i høj grad arbejder i den offentlige sektor. Det gælder Danske Sundhedsorganisationer, Socialpædagoger, Børne- og Ungdomspædago- 3

4 ger, Lærere mfl. Det skyldes, at antallet af job i det offentlige ikke er konjunkturafhængig, men politisk bestemt gennem finansloven og aftalerne for kommunernes og regionernes økonomi. Måler vi i antallet af arbejdsløse, findes de største stigninger for 3F med ca flere fuldtidsledige, HK med 5.8, Metal med 5.6, Kristelig A-kasse med 5.1 og Træ-Industri-BYG (TIB) med 3.7 flere fuldtidsledige. Tabel 2. Arbejdsløshed på a-kasser, sæsonkorrigeret og sorteret efter stigning Niveau, februar 21 Ændring juni 8 til februar Fuldtidspersoner Pct. af arbejdsstyrken 1. Fuldtidspersoner Pct. af arbejdsstyrken Træ-Industri-Byg (TIB) 4,5 11,3 3,7 9,4 Metalarbejdere 6,5 7,8 5,6 6,8 Faglig Fælles a-kasse (3F) 25,4 1, 16,3 6,6 Byggefagenes a-kasse 1,4 8,4 1, 6,5 Teknikere 2,2 8,5 1,6 6,2 El-faget 1,2 5,6 1,1 5,2 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF) 1,6 7,2 1, 5, Danske Lønmodtagere (DLA) 4,2 6,2 3,3 4,6 Business 1,2 4,6,8 3,2 Frie Funktionærer (FFA) 1,1 4,2,9 3,2 IT-faget og Merkonomer (PROSA),6 4,6,4 3,1 Kristelig a-kasse 8,7 5,1 5,1 3, Økonomer (CA) 1,5 4,5 1, 2,9 Journalistik, Kommunikation og Sprog 1,4 6,7,6 2,9 Ingeniører (IAK) 2,5 3,8 1,9 2,7 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 1,5 4,6 5,8 2,7 Ledere 2,9 3,4 2,3 2,6 Selvstændige (DANA) 1,3 3,6,8 2,2 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 4,6 3,4 2,9 2,2 Akademikere (AAK) 2,9 3,7 1,6 1,8 Funktionærer og Servicefag,6 3,3,3 1,8 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 3,5 2,8 1,8 1,5 Stats- og Teleansatte (STA),7 2,3,4 1,3 Fag og Arbejde (FOA) 3,5 2,1 1,6 1, Magistre (MA) 2,4 4,7,5,9 Socialpædagoger (SLA),7 2,,2,7 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL- A) 1,1 1,9,3,6 Lærere (DLF-A) 1, 1,5,2,3 Danske Sundhedsorganisationer (DSA),4,5,1,1 Anm.: De foreløbige data er korrigeret iht. forskellen mellem foreløbige og endelige data i måneden året før. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 4

5 Et andet mål for, hvor bredt nedturen på arbejdsmarkedet har ramt, får man ved at se på, hvor stor spredning, der er i a-kasserne, der har oplevet stigende ledighed. Som det fremgår af figur 3, har den økonomiske krise givet en markant større spredning i arbejdsløsheden på tværs af a-kasser. Figurens mørkeblå søjler viser arbejdsløsheden i juni 28. De lyseblå søjler viser ændringen i arbejdsløsheden fra juni 28 til februar 21, således at højden på de to søjler tilsammen danner arbejdsløshedsprocenten i februar 21. Figur 3. Arbejdsløshed i juni 28 og ændring til februar 21, sæsonkorrigeret Danske Sundhedsorganisationer (DSA) Lærere (DLF-A) Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) Socialpædagoger (SLA) Fag og Arbejde (FOA) Stats- og Teleansatte (STA) Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) Funktionærer og Servicefag Ledere Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) Selvstændige (DANA) Akademikere (AAK) Ingeniører (IAK) Frie Funktionærer (FFA) Økonomer (CA) Handels- og Kontorfunktionærer (HK) Business IT-faget og Merkonomer (PROSA) Magistre (MA) Kristelig a-kasse El-faget Danske Lønmodtagere (DLA) Journalistik, Kommunikation og Sprog Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF) Metalarbejdere Byggefagenes a-kasse Teknikere Faglig Fælles a-kasse (3F) Træ-Industri-Byg (TIB) jun-8 Ændring siden juni procent Anm.: De foreløbige data er korrigeret iht. forskellen mellem foreløbige og endelige data i måneden året før. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Som det fremgår af figuren, havde Magistre og Journalistik, Kommunikation og Sprog i juni 28 de højeste arbejdsløshedsprocenter på 3,8 pct., mens Danske Sundhedsorganisationer og El-faget med under ½ pct. arbejdsløshed havde de laveste arbejdsløshedsprocenter. Med de nyeste tal for arbejdsløsheden fra februar måned 21 havde Træ-Industri-Byg med 11,3 pct., 3F med 1 pct. og byggefagene med 9,1 pct. den højeste arbejdsløshed. I bunden har vi fortsat Danske Sundhedsorganisationer (DSA) med,4 pct. arbejdsløshed og Lærere, Socialpædagoger, Børne- og Ungdomspædagoger, hvor arbejdsløsheden ligger på eller lige under 2 pct. Som figuren viser, er der altså blevet en markant større afstand mellem a-kasserne i top og bund. Det vinder igen om, at den økonomiske krise har ramt meget forskelligt i det danske samfund. Med a- kasserne rettet mod den offentlige sektor, der kun i mindre grad har været berørt, i den ene ende og a- kasserne rette mod industri og byggeri den anden ende. 5

6 Figur 4 viser de a-kasser, som hidtil har været hårdest ramt af krisen. Som det fremgår, er der en tendens til, at arbejdsløshedsstigningen inden for disse a-kasser er aftaget de seneste måneder. Det kan hænge sammen med, at flere i disse a-kasser nu aktiveres. Figur 4. Arbejdsløshedsudvikling for de værst ramte a-kasser procent procent samlet bygge-faglærte Metal 3F Anm.: De foreløbige data er korrigeret iht. forskellen mellem foreløbige og endelige data i måneden året før. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Krisen har de seneste måneder ligeledes ramt mere veluddannede grupper som ikke nødvendigvis er tæt knyttet op på industrien og byggeriet. Det gælder fx ingeniørerne, medlemmer af a-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog og Økonomer (CA) Den stigende arbejdsløshed rammer især mændene Tabel 3 viser, at den stigende arbejdsløshed under den økonomiske krise har ramt mændene hårdest. Af den samlede stigning i arbejdsløsheden fra bunden i juni 28 på i alt 7.4 fuldtidspersoner forklarer mændene ca. 7½ pct. svarende til godt 5.4 fuldtidspersoner, mens kvindernes arbejdsløshed er steget med 2.1 fuldtidspersoner. I februar 21 var der godt 72. arbejdsløse mænd (4,9 pct. af den mandlige arbejdsstyrke), mens der var ca arbejdsløse kvinder (3,3 pct. af den kvindelige arbejdsstyrke). Det viser tabel 3. 6

7 Tabel 3. Arbejdsløshed fordelt på køn, sæsonkorrigeret 1. Fuldtidspersoner Niveau, februar 21 Ændring juni 8 til februar 21 Pct. af arbejdsstyrken 1. Fuldtidspersoner Pct. af arbejdsstyrken I alt 115,7 4,1 7,4 2,5 Mænd 72, 4,9 5,4 3,4 Kvinder 43,7 3,3 2,1 1,5 Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. Ser man tilbage i historien, er det ret usædvanligt, at mændenes arbejdsløshed ligger højere end kvindernes. Figur 5 viser en sammenhængende opgørelse af mændenes og kvindernes arbejdsløshedsprocenter tilbage i tid. Vi har ikke sammenhængende arbejdsløshedstal på måneder længere tilbage end 2. Ser man på de årlige opgørelser fra den registerbaserede arbejdsstyrke statistik (RAS), er det kun i starten af 198 erne, vi har registreret en lavere arbejdsløshedsprocent for kvinderne end mændene. Figur 5. Mænd og kvinders arbejdsløshedsprocent, 2-21 pct pct Mænd Kvinder Anm: Arbejdsløsheden ifølge den nyeste definition findes kun tilbage til april 2. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. Alle aldersgrupper oplever nedturen på arbejdsmarkedet Tabel 4 viser udviklingen i arbejdsløshed fordelt på aldersgrupper. Målt i antal er arbejdsløsheden steget mest for de 4-49-årige og de 3-39-årige. Imidlertid er aldersintervallerne ikke lige store, ligesom genererationerne ikke er lige store. Måler vi arbejdsløshedsstigningen i forhold størrelsen på arbejdsstyrken, ser man de største stigninger for de årige. Her er arbejdsløshedsprocenten steget knapt 3 pct.enheder, så der i februar 21 var 5,1 procent registrerede arbejdsløse unge mellem 25 og 29 år. Forskellen mellem aldersgruppernes arbejdsløshedsstigninger er imidlertid blevet indsnævret noget de senere måneder. 7

8 Det betyder, at arbejdsløsheden, når man ser over hele perioden, er steget rimelig bredt inden for samtlige aldersgrupper. De mindste stigninger findes for de helt unge og de ældre. Som det ligeledes fremgår af tabel 4, havde de 6-64-årige i februar 21 den laveste arbejdsløshedsprocent (2,6 pct.) efterfulgt af de helt unge årige (2,9 pct.). Tabel 4. Arbejdsløshed fordelt på alder, sæsonkorrigeret 1. Fuldtidspersoner Niveau, februar 21 Ændring juni 8 til februar 21 Pct. af arbejdsstyrken 1. Fuldtidspersoner Pct. af Arbejdsstyrken I alt 115,7 4,1 7,4 2, år 11,5 2,9 6,9 1, år 13,5 5,1 7,5 2, år 31,5 4,7 18,6 2, år 29,2 4,1 18,9 2, år 25,9 4,3 16,1 2, år 4,2 2,6 2,5 1,5 Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. De officielle tal undervurderer dog efter alt at dømme arbejdsløsheden for de unge. Dels fordi der gælder andre og skrappere aktiveringsregler for de unge, og da aktiverede ikke tæller med i den officielle ledighed, vil flere unge aktiverede holde arbejdsløshedstallet nede. Men samtidig er der en større skjult ledighed, fordi mange unge enten ikke er medlem af en a-kasse, ikke har ret til kontanthjælp, eller fordi de bliver forsørget af familien. Det er således kun arbejdsmarkedsparate ledige, der får enten kontanthjælp eller dagpenge, der optræder i de officielle ledighedstal. Den stigende arbejdsløshed koster samfundet milliarder af kroner Den aktuelle arbejdsmarkedskrise betyder, at antallet af langtidsledige stiger. Langtidsledigheden inkl. de aktiverede udgjorde i november 28 ca fuldtidspersoner. Fra november 28 til november 29 er langtidsledigheden steget med knap 14.7 fuldtidspersoner, eller hvad der svarer til 88 pct. Siden juni måned 29 er antallet af langtidsledige samlet set steget med 11.5 fuldtidspersoner, svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 2.3 fuldtidspersoner. Hvis denne udvikling fortsætter i det kommende år, vil der være omkring 6. langtidsledige i slutningen af 21 dvs. ca. en fordobling i forhold til 29. Det viser figur 6. 8

9 Figur 6. Udviklingen i langtidsledigheden 1. pers nov-8 nov-9 Ultimo pers Anm.: Tallene for 21, er en fremskrivning på baggrund af udviklingen siden sommeren 29. Kilde: AE pba. DREAM. Når flere fanges i langtidsledighed og har sværere ved at komme tilbage i arbejde, fordi deres kompetencer mindskes/værdsættes mindre, eller de mister modet, stiger den såkaldte strukturelle ledighed. Den strukturelle ledighed er groft sagt den ledighed, der er i økonomien under en normal konjunktursituation, dvs. når der hverken er højkonjunktur eller lavkonjunktur. En stigende strukturel ledighed, gør det vanskeligere at få presset arbejdsløsheden ned igen i forbindelse med en højkonjunktur. AE har med udgangspunkt i analyser fra OECD forsøgt at beregne, dels hvor meget langtidsledigheden vil stige i de kommende år, og dels hvor stor en andel af denne stigning, der kan blive til strukturel ledighed. Vores beregninger viser, at hvis arbejdsløsheden stiger med 1 pct. point, vil langtidsledighedsgraden stige med ca.,43 pct. point. Det vil sige, at hvis arbejdsløsheden stiger med 1. personer, vil langtidsledigheden stige med ca. 4. personer. AEs beregninger viser endvidere, at omkring 2/3 af denne stigning risikerer at blive til strukturel ledighed. AE forventer, at ledigheden stiger op til ca. 16. fuldtidspersoner i 211. Fra 28 til 211 vil arbejdsløsheden da være steget med ca. 11. fuldtidspersoner målt som årsgennemsnit. Derfor risikerer vi, at langtidsledigheden stiger med personer, og følgelig kan den strukturelle ledighed stige med ca. 25. personer. Det fremgår af figur 7. 9

10 Figur 7. Udviklingen i ledigheden, langtidsledigheden og strukturel ledighed, pers Ledighed Langtidsledighed Strukturel ledighed 1. pers Kilde: AE på baggrund af egne beregninger. Det har store negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, væksten og de offentlige budgetter, hvis den strukturelle ledighed får lov til at stige. Væksten bliver lavere, og staten mister skatteindtægter og får øgede udgifter til dagpenge, kontanthjælp mv. Som tommelfingerregel kan man sige, at en stigning på 1 pct. enhed i den strukturelle ledighed giver et mindsket økonomisk råderum på 8 mia.kr. Det vil sige, at en stigning på 25. personer i den strukturelle ledighed giver et mindsket finanspolitisk råderum på ca. 7 mia. kr. På den måde belaster den stigende langtidsledighed og strukturelle ledighed de offentlige finanser permanent med mange milliarder kroner. Til sammenligning blev Arbejdsmarkedskommissionen bedt om at lukke et hul på 14 mia. kr. for at få 215-planen til at hænge sammen. Det har altså store negative konsekvenser, hvis den strukturelle ledighed stiger med 25. personer. Krisen på arbejdsmarkedet har kostet ufaglært job, der ikke kommer igen I lyset af de økonomiske udsigter og nedturen på arbejdsmarkedet vil mangel på uddannet arbejdskraft ikke blive noget generelt problem de kommende år. Når vi kommer ud på den anden side af krisen, og det igen begynder at gå fremad på det danske arbejdsmarked, vil der imidlertid igen opstå øget efterspørgsel på uddannet arbejdskraft. Omvendt vil en stor del af de ufaglærte job, der under krisen er gået tabt, ikke komme tilbage, når udviklingen på arbejdsmarkedet vender. Det betyder, at mange af de personer, der i dag er ufaglærte, kan få mærkbare problemer med at finde job på fremtidens arbejdsmarked. I den følgende fremskrivning tegnes et billede, hvor manglen på uddannet arbejdskraft kan få alvorlige konsekvenser for udviklingen i dansk økonomi. Det gælder i forhold til lavere vækst og velstand, fordi et højere uddannelsesniveau giver en højere arbejdsmarkedstilknytning, flere arbejdstimer og højere 1

11 produktivitet. Det gælder også i forhold til den økonomiske ulighed i samfundet, hvor mangel på uddannet arbejdskraft vil resultere i større indkomstforskelle mellem uddannede og ikke uddannede, bl.a. via større løn- og arbejdsløshedsforskelle. Behovet for ufaglærte falder med 19. personer de næste 1 år Hvis de historiske tendenser med hensyn til erhvervssammensætning og den stigende efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft fortsætter, samtidig med at de unges uddannelsesniveau ikke stiger i forhold til i dag, vil der opstå et stort overskud af ufaglært arbejdskraft, mens der omvendt vil være et stort underskud af arbejdskraft med en faglært og videregående uddannelse. Det viser fremskrivningen af udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft til 219 i tabel 5. Tabel 5. Ændring i udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft Udbud Efterspørgsel Ubalance Ændring i 1. pers. Ufaglært Gymnasial Erhvervsudannede Videregående uddannede I alt Kilde: AE-beregninger. Fremskrivningen viser, at der frem mod år 219 vil mangle godt 45. faglærte og 15. personer med en videregående uddannelse sammenlignet med i dag. Modsat vil der være et overskud på knap 9. ufaglærte og knap 35. personer med en gymnasial uddannelse som højeste uddannelse. For de ufaglærte skyldes ubalancen, at efterspørgslen efter deres arbejdskraft vil falde meget markant med næsten 19. personer, mens udbuddet af ufaglært arbejdskraft kun falder lidt over 1.. Efterspørgslen falder altså næsten dobbelt så meget som udbuddet. For de gymnasialt uddannede stiger efterspørgslen en smule, ca. 12. personer, men arbejdsudbuddet stiger bare endnu mere med godt 45. personer. For de faglærte falder efterspørgslen med 7. personer, men udbuddet falder med 52. personer, hvorfor der kommer til at mangle faglært arbejdskraft i stor stil. For personer med en videregående uddannelse stiger efterspørgslen med 27., mens arbejdsudbuddet kun stiger 12. personer. Efterspørgslen efter videregående uddannede stiger altså dobbelt så meget som udbuddet de næste 1 år. Vi kan risikere, at den aktuelle økonomiske krise vil accelerere de udviklingstendenser der tegnes i tabel 5. Det gælder fx efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft der kan falde mere end fremskrivningen viser med et større overskud af ufaglærte til følge. 11

12 Mangel på uddannet arbejdskraft vil koste vækst og velstand Selvom det er forbundet med usikkerhed at lave fremskrivninger, der rækker 1 år ud i fremtiden, så har vi en klar illustration af, hvad det betyder, hvis ikke uddannelsesniveauet øges ift. det uddannelsesmønster, vi ser for de unge i dag. På den ene side risikerer vi nogle enorme ubalancer på arbejdsmarkedet med stor arbejdsløshed for personer uden eller med kun lidt uddannelse, samtidig med at der er massiv mangel på faglært og højere uddannet arbejdskraft. Får vi et forløb i retning af dette, vil strukturerne på arbejdsmarkedet blive forværret sammenlignet med det, vi ser i dag. Forværrede arbejdsmarkedsstrukturer herunder via højere strukturel ledighed vil lægge en dæmper på den økonomiske vækst. På den anden side kan vi få et forløb, hvor efterspørgslen må tilpasse sig det eksisterende arbejdsudbud. Det betyder, at personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse (dvs. ufaglærte og gymnasialt uddannede) må fylde hullet ud for en faglært og/eller en person med en videregående uddannelse. I årene indtil den økonomiske krise satte ind, fik vi atter bekræftet at vi i Danmark har en meget dynamisk og fleksibel økonomi og ikke mindst arbejdsmarked. Det taler for, at efterspørgslen i høj grad vil tilpasse sig udbuddet af uddannet arbejdskraft. Erfaringerne peger dog også på, at medaljen har en bagside. Under seneste højkonjunktur meldte de danske virksomheder om store rekrutteringsproblemer problemer der efter alt at dømme bliver endnu mere markante, når vi kommer ud på den anden side af krisen. Samtidig skal en af årsagerne til den meget ringe produktivitetsudvikling vi har haft de senere år, helt sikkert findes i, at arbejdsstyrken uddannelsesmæssigt ikke har kunnet følge med den efterspørgsel, virksomhederne har haft. Mangel på uddannet arbejdskraft betyder, at virksomhederne vil få sværere ved at imødekomme den teknologiske udvikling og den stigende globalisering. Implementering af ny teknologi, der kan løfte produktivitetsvæksten, konkurrenceevnen og omstillingen af de danske virksomheder, kræver nemlig (ofte) mere og bedre uddannet arbejdskraft. En succesfuld tackling af den stigende globalisering kræver fortsat udvikling i erhvervsstrukturen og jobskabelse højere oppe i værdikæden hvilket også kræver mere og bedre uddannet arbejdskraft. Mangel på uddannet arbejdskraft vil samtidig sætte nogle af de økonomiske tilpasningsmekanismer i gang. Nogle virksomheder bliver nødt til at flytte hele eller dele af produktionen ud af Danmark. Nogle virksomheder bliver nødt til at importere mere udenlandsk arbejdskraft. Sidst men ikke mindst bliver den økonomiske ulighed større. Ufaglærte og folk med lidt uddannelse vil indkomstmæssigt komme til at sakke efter de højere uddannede. Enten fordi der bliver større arbejdsløshedsforskelle (hovedscenariet), eller fordi de højere uddannede lønmæssigt løber fra de ufaglærte og lavt uddannede (tilfældet hvor efterspørgslen må tilpasse sig udbuddet). 12

13 Hvis ikke arbejdsstyrkens uddannelsesniveau øges markant og hurtigt, risikerer vi alt i alt at få lagt en alvorlig bremse på den økonomiske vækst og velstandsudvikling i Danmark, samtidig med at der kommer et stigende pres på den økonomiske ulighed. Det er derfor helt afgørende, at flere kommer i gang med en videregående uddannelse. Samtidig bør voksen- og efteruddannelsesindsatsen intensiveres således, at dem, der allerede er på arbejdsmarkedet, opkvalificeres (f.eks. fra ufaglært til faglært). AE har tidligere forslået ret og pligt til ungdomsuddannelse for alle unge. Et supplerende forslag kunne være erhvervsuddannelser/teknikeruddannelser, som i større udstrækning appellerer til unge med en gymnasial uddannelse og/eller unge, hvor det naturlige førstevalg i dag er en gymnasial uddannelse. 13

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser

Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser 1. maj 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen (33 55 77 12 eller 28 42 42 72) Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser Den økonomiske krise har for

Læs mere

Stigende bruttoledighed i 9 ud af 10 a-kasser

Stigende bruttoledighed i 9 ud af 10 a-kasser Stigende bruttoledighed i 9 ud af 1 a-kasser ud af 8 af landets a-kasser har siden årsskiftet oplevet et fald i den registrerede arbejdsløshed. Ser man på bruttoledigheden, hvor der også tages højde for

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

11. april 2009. Resume:

11. april 2009. Resume: 11. april 2009 af Jeppe Druedahl, og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (33 55 77 12 eller 28 42 42 72) STIGENDE ARBEJDSLØSHED RAMMER BREDT HVEM ER RAMT? Den økonomiske krise har for alvor bidt sig fast

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET 29. januar 9 Af Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen tlf. 33 55 77 12 eller 28 42 42 72 Resumé: 1. ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET Dagens tal for december 8 viste en stigning på næsten

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

Behovet for ufaglærte falder med 190.000 de næste 10 år

Behovet for ufaglærte falder med 190.000 de næste 10 år Behovet for ufaglærte falder med 190.000 de næste 10 år Der bliver massiv mangel på faglærte og personer med en videregående uddannelse på fremtidens arbejdsmarked, mens der bliver et stort overskud af

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Stigende arbejdsløshed

Stigende arbejdsløshed Nye arbejdsløshedstal oktober 21 Stigende arbejdsløshed tredobling i langtidsledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 fuldtidspersoner fra september til oktober 21. Dermed udgør bruttoledigheden nu samlet

Læs mere

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Ledighedstal januar 010 Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Selvom arbejdsløsheden lå stort set uændret fra december 009 til januar 010, tyder intet endnu på, at nedturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

2008M M M M M M M M M M M M M12

2008M M M M M M M M M M M M M12 Ledigheden fordelt på køn i Norddjurs Kommune Mænd 223 36 342 47 421 37 357 333 33 358 374 417 463 Kvinder 163 218 224 219 235 213 23 221 226 233 262 271 278 I alt 386 579 566 626 656 583 587 554 556 591

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Albertslund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Albertslund

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Unge dagpengeforsikrede under 30 år har den største risiko for at blive ledige. Sammenlignet med de øvrige aldersgrupper er ledighedsrisikoen blandt de

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Frederikssund,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden er faldet med 550 fra maj 2014-15. Det svarer til et fald på 7,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland er dog ikke steget nævneværdigt fra marts

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Arbejdsstyrken er faldet mere markant under denne krise end under tidligere kriser. Normalt bliver 7 pct. af et beskæftigelsesfald til arbejdsløshed.

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 2008 2007 2007 i %

Læs mere

Frygt for flaskehalse er overdrevet

Frygt for flaskehalse er overdrevet Den registrerede bruttoledighed er aktuelt på ca. pct. og relativt tæt på sit strukturelle niveau. Det har udløst bekymring for om arbejdsmarkedet allerede nu står over for flaskehalsproblemer. Bruttoledigheden,

Læs mere

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Andelen af beskæftigede danske lønmodtagere i pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år er fortsat et stykke under niveauet fra før krisen. Ser man bort

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned

Læs mere

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? 29. april 216 Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? Af Michael Drescher, Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen og Laust Hvas Mortensen I 211 blev

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005 Juni 2005 1. Ledigheden i Ledige i I faldt antallet af ledige og aktiverede fra 44.248 i juni 2004 til 40.309 i juni 2005. Det svarer til et fald på 8,9%. Det dækker over, at der er blevet 3.462 færre

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med.99 personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Aarhus Kommune, juni 1 Det gennemsnitlige antal bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken ligger for Aarhus Kommune på 5,7 %. Hele

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau

Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau Den offentlige beskæftigelse er faldet så markant efter gennemførelsen af VKO s såkaldte Genopretningspakke, at den nu ligger på niveau med, hvad

Læs mere

Ledigheden blandt a-kassemedlemmer

Ledigheden blandt a-kassemedlemmer N O T A T Ledigheden blandt a-kassemedlemmer 17. januar 2012 J.nr. Tilsynsenheden/ATB MH/PJE Tilsynsenhedens analyse af ledigheden blandt de dagpengeforsikrede viser: Alle a-kasser har oplevet en øget

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Januar Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 7 Ledigheden i Århus Kommune er nu, med, % af arbejdsstyrken, nede på samme niveau som på landsplan. Den

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015 25. april 2016 15/15644 Viden og Analyse/CHF/SEBP Statistik A-kasserne har til STAR indberettet medlemmer,

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, juni 9 Det samlede antal ledige i Århus Kommune er i juni 9 på 5. fuldtidsledige, hvilket er en stigning på.1

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere