Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt."

Transkript

1 Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne og regeringens ønske om, at lave en folkeskole reform. I regeringsgrundlaget, der blev præsenteret for 18 måneder siden, var et af punkterne, at folkeskolen skulle have et eftersyn, så vi kunne sikre, at vores elever ville blive endnu dygtigere end de er i dag. Det skulle blandt andet ske ved at eleverne blev tilbudt obligatorisk lektiehjælp, så ingen elever skulle være afhængige af forældrenes evner og formåen når der skulle laves lektier. Helhedsskolen er også et af de elementer, der er bragt ind i denne debat hvor der lægges op til et samspil mellem ungdomsskolerne, idrætsforeningerne og skolerne. Vi får en skole, der også bliver interessant for den gruppe unge, som har haft det svært med folkeskolen og det at skulle side stille en hel dag. I debatten er der mange, som er modstander af helhedsskolen og tanken om, at eleverne skal gå mere i skole end de gør i dag. Faktum er, at mange elever i dag går i heldagsskolen. Her tænker jeg på børnene i vuggestuer, børnehaver og skolefritidsordninger. Eleverne er i mange tilfælde her hele dagen og på efterskolerne er de hele døgnet. Jeg mener, at rigtig mange af vores elever ville have godt af, at få deres hverdag i faste rammer, så vi kan sikre, at alle der forlader folkeskolen både kan læse og regne, så de har mulighed for at komme videre i uddannelses systemet og i erhvervslivet efterfølgende. At overenskomstforhandlingerne for lærerne falder sammen med forhandlingerne om folkeskolereformen er meget uheldig, og er med til at blande tingene sammen i debatten, men det er meget vigtigt at vi skiller tingene ad. Med venlig hilsen Finn Ladegaard.

2 Gruppeformand Kjeld Anker Espersen Om lidt er det sommer, forhåbentlig da. Med sol og varme, som vi alle ønsker det. Og så går valgkampen for alvor i gang frem mod kommunevalget til november. Men valgforberedelserne er jo allerede godt i gang. Vi har fået opstillet en stærk liste, som er klar til kamp. Vi har fået udarbejdet et godt valgprogram som skal endelig godkendes på den kommende generalforsamling. Jeg ved at der samtidig er en stor opbakning til valgkampen, ikke mindst i bestyrelsen. Så alt i alt er vi klar til valg. Der er en stor opgave foran os. Hvis vi skal omsætte de landspolitiske tendenser, så er det på nuværende tidspunkt tilsyneladende op af bakke. Én af vore hovedopgaver er at synliggøre de mange gode resultater som vi HAR opnået her i Varde Kommune. Det er vigtigt at vi får synliggjort selv det mindste socialdemokratiske fingeraftryk. Og endnu vigtigere, at vi får klart meldt ud hvad vi står for og hvad vi vil i den kommende valgperiode. Og til det er vores valgoplæg- og program, et glimrende udgangspunkt. Vi har præget den politiske udvikling i Varde Kommune, og et stærkt Socialdemokrati i det nye byråd er forudsætningen for endnu mere udvikling i Varde Kommune. Kjeld Anker Espersen, gruppeformand. Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde Kommune. Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling. Onsdag d. 15. maj 2013 kl i mødelokalet hos 3F Ndr. Boulevard 97, 6800 Varde. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. Godkendelse af kredsens valgprogram for Pkt. 3. Eventuelt. Vel mødt. Med venlig hilsen bestyrelsen. Besøg os på vores hjemmeside

3 Byrådsmedlem Søren Laulund VARDE-MISBRUGERE INDVIER DERES EGET FÆLLES HJEM Alternativt plejehjem med 14 pladser vil øge livskvaliteten for samfundets allersvageste i betydelig grad, da vi nu den 14. april 2013 vil indflytte 6 brugere i det opførte plejehjem. Det er efter min mening et længe ventet skridt i den rigtige retning, der i høj grad vil øge livskvaliteten for langvarige misbrugere i Varde. Det alternative plejehjem blev opført ved siden af plejehjemmet Lyngparken og projektet har kostet i alt 12,2 mill. kr. Med tilskuddet fra Velfærdsministeriet vil projektet hænge økonomisk sammen, da der er et stort behov for plejehjemspladser til personer med mangeårigt misbrug, og det forventes, at andre kommuner i Danmark vil finde det nye tilbud. Det alternative plejehjem på Lyngparken 3 blev indviet den 20. September 2011, men i første omgang skulle lokalerne lånes ud. Det blev nemlig i første omgang beboere fra plejecentret i Ansager, der indtog de nye lokaler, da deres nye plejecenter først blev indviet efter påske i år. Målgruppen for de alternative plejehjemspladser er personer med et massivt misbrug af alkohol, narkotika eller blandingsmisbrug gennem mere end 20 år - altså stærkt udsatte mennesker, hvis livskvalitet nu får et betragteligt løft. For at komme på det alternative plejecenter, skal man ud over at være egnet til plejecenter også være misbruger. Dermed kommer det alternative, idet det ikke er et behandlingshjem. Beboerne må altså gerne fortsætte deres misbrug, hvad enten det er alkohol eller stoffer. Der findes i øjeblikket i Danmark kun 100 alternative plejehjemspladser, så nybyggeriet i Varde vil øge hele Danmarks kapacitet betragteligt, og vi sætter et tydeligt signal i den sociale indsats i Danmark. Det har gennem længere tid været ønsket at gøre en ekstra indsats for denne specielle målgruppe med det alternative plejehjem, men det er først nu lykkedes at få finansieringen bragt endeligt på plads. Det er sket med et tilskud fra Velfærdsministeriet på 3,34 mill. kr., og det var meningen, at nybyggeriet skulle stå færdigt allerede i starten af Jeg ser frem til at bygningerne nu kan tages i brug til deres oprindelige formål. Med venlig hilsen Byrådsmedlem Søren Laulund.

4 Kandidat til regionsrådsvalget Per Bonde Nielsen. En kendt person er klar til valget. På Generalforsamlingen i starten af marts måned i Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde, blev en meget kendt person og et mangeårigt medlem valgt som kredsens absolutte spidskandidat til Regionsvalget som finder sted d. 19 november Det drejer sig om Per Bonde Nielsen som tidligere har bejlet til denne post og han er nu atter klar til valget og til at tage udfordringen op, for at opnå en plads i Regionsrådet i Region SydDanmark Per Bonde Nielsen har igennem flere år repræsenteret Socialdemokraterne som medlem af Menighedsrådet i Varde og er samtidigt næstformand i ældrerådet i Varde. Per sætter de menneskelige værdier meget højt og har hjertet på rette sted, og ser muligheden for at være med til at præge udviklingen i hele Regionen i den kommende 4 års periode som medlem af Regionsrådet. Et af Per s mærkesager er det sociale og sundhedsfaglige område, og især på den regionale udvikling har han nogle klare synspunkter og ser hele tiden på mulighederne frem for på begrænsninger i det politiske arbejde. Så derfor vil jeg opfordre til, at man sætter sit X ud for Per Bonde Nielsen på stemmesedlen d. 19. november Han vil gøre en forskel. Med venlig hilsen Poul Verner Christensen Vænget 2, 6818 Årre.

5 Byrådsmedlem og kandidat til byrådet i Varde Kommune Ingvard Ladefoged. Jeg har valgt at genopstille til kommunevalget, da jeg ønsker fortsat at være med til at forbedre og udvikle Varde kommune. Mit navn er Ingvard Ladefoged. Jeg er 63 år, er på efterløn og bosiddende i Næsbjerg, på 40 tyvende år gift med Gurli, som er lærer, men snart går på efterløn. Vi har en datter på 32 år og en søn på 28 år. I indeværende periode er jeg medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Det er udvalg, som virkelig har min interesse. Jeg nævner sundhedsområdet, herunder idrætsaktiviteterne ude i vore mange dygtige foreninger. Socialpolitikken, herunder handicapområdet, er et område, som vi konstant har fokus på. Kulturområdet skal vi som kommune hele tiden forsøge at udvikle. Der er slet ikke tvivl om, at det i dag virkelig tæller for egne borgere, men også for bosætningen. Derudover er det børneområdet, børnepasning, børnehave og skoleområdet, som har min interesse, så det kunne være spændende, hvis jeg bliver valgt, at komme i dette udvalg Til slut skal nævnes, at jeg i indeværende periode er udpeget af Byrådet til at være medlem af Handicaprådet, Varde Museum, Natur-kultur Varde, Ølgod Fonden og LAG Varde. MVh. Ingvard Ladefoged Byparken 21, Næsbjerg 6800 Varde Tlf ell

6 Byrådsmedlem og kandidat til byrådet Søren Laulund. Jeg hedder Søren Laulund, jeg er politiassistent med virke som HR konsulent og 40 år. Jeg er gift med Jane, der er dagplejer i Varde. Vi har 3 børn i alderen 17, 15 og 10 år. Vi bor på Sletten i Varde. Jeg har valgt at genopstille til byrådet, da det lokalpolitiske liv let kan tage en uforudset drejning, hvilket har skabt interessante og spændende udfordringer. Derfor er det for mig af stor betydning, at jeg som byrådsmedlem har vist, at jeg kan og vil varetage dine interesser. Jeg er kendt for at være seriøs og flittig, ligesom jeg gerne tager kampen op mod politiske uretfærdigheder. Jeg vil under min valgkamp sætte fokus på Varde kommunes mulighed for at skabe vækst, hvilket kræver politisk handling. Det er mit håb, at jeg fortsat kan være med til at skabe de nødvendige prioriteringer, der kan være med til at sikre en endnu bedre offentlige service inden for børneområdet. Gennem min erfaring med SSP arbejdet i politiet har jeg som byrådets repræsentant haft mulighed for at bidrage til endnu stærkere politisk fokus på området, og det sikres at vor unge kan færdes trygt og sikkert i Varde kommune. Kandidat til byrådet Brian Lyst Hvorfor skal man bosætte sig i Varde? Hvilke arbejdspladser skal vi have, og hvor skal de komme fra? Hvordan skal vi få ungdommen godt på vej? Der er mange spørgsmål, politikere skal forholde sig til, og dermed gøre en forskel, i det nære lokale miljø. Som kandidat, vil jeg gerne byde ind med mine, og dermed socialdemokraternes, svar på disse spørgsmål. Med min viden, interesse og baggrund på beskæftigelses området, har jeg saglige meninger og forslag, når det gælder personale politik, udbud/udliciteringer, ledige forsikrede, kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og erhvervspolitik. Med baggrund i mit private liv, har jeg meninger og forslag, når det gælder folkeskole/ungdom, kultur, kollektiv trafik, omsorg/ældrepleje, børnepasning og miljø.

7 Kandidat til byrådet Abderrazak Jenayah (Razak) Som medlem i Varde Byråd, vil jeg arbejde for: Baggrund: Endnu bedre integration for vores borgere med anden etnisk baggrund end dansk, herunder deltagelse i den demokratiske proces og følelsen af at være en del af samfundet. Bekæmpe diskrimination og eksklusion på alle niveauer i Varde kommune. Ungdomsuddannelse: flere unge skal starte og fuldføre en uddannelse og få den hjælp, de har brug for. (lektiehjælp, vejledning samt mentorordning) Beskæftigelse for unge: at unge med en erhvervsuddannelse i hånden, kan få en praktikplads og senere fast beskæftigelse (erhvervsvejleder, mentorordning samt fastholdelsesordninger). Oprindeligt fra Tunesien, i Danmark siden Arbejder i Kommunens vejafdeling (ingeniør). Formand for Integrationsråd i Varde siden 2001 Næstformand for Rådet for Etniske Minoriteter. Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde Kommune. Husk at du også kan finde os på: På denne side kan du finde mange flere informationer om Socialdemokraterne i Varde Kommune, som f.eks.: Tidligere udgaver af A-nyt Aktivitetskalender Artikel arkiv Vort valgprogram (så snart den er blevet godkendt) Omtale af flere af vore kandidater.

8 Kandidat til byrådet Kim Christensen. Jeg hedder Kim Christensen og er postarbejder i Varde. Jeg er gift med Lise, og vi har tre børn på 6, 4 og ½ år. Vi flyttede til Varde fra Århus i 2007 og har købt hus i Tistrup, hvor vi regner med at se vores børn vokse op. Det er vigtigt for mig at engagere mig lokalt, og jeg synes, Varde og omegn har rigtig meget at byde på. Alligevel er der rigelig plads til forbedringer. For mig er det vigtigt med fokus på trivsel og udvikling i de små lokalområder uden for Varde by. Det er sårbare områder, som let kan drives til affolkning, hvis vi ikke passer på. Til gengæld ser jeg også en lokal gejst og styrke samt et aktivt forenings- og kulturliv, som kan være med til at løfte hele Varde Kommune. Jeg er også optaget af børn- og ungeområdet især daginstitutioner og skole. Det er et område, der er trængt, især i forhold til børn med særlige behov. Så er vi for alvor på Facebook! Nu er der oprettet en gruppe på facebook, hvor medlemmerne kan deltage i debatten, følge begivenheder og partiets Varde-afdeling. Den hedder nok så praktisk Socialdemokraterne i Varde og kan findes her: https://www.facebook.com/groups/ / I første omgang er gruppen oprettet som en lukket gruppe, men det skal ikke forhindre jer i at søge om medlemskab. Samtidig har vi en side. Sådan en kan aldrig blive helt så aktiv som en gruppe, men vi vil da alle sætte pris på, i synes godt om den. Den hedder også Socialdemokraterne i Varde og kan findes her: https://www.facebook.com/pages/socialdemokraterne-i-varde/ Det kan virke forvirrende. Men hvor man på en side egentlig bare går ind og synes godt om, og derefter bare modtager opdateringer, kan man i en gruppe meget bedre deltage i en debat og slå ting op, man synes er relevante for gruppen. Der er en del flere fordele ved en gruppe, som jeg nok skal lade være med at trætte jer med. For at sådan en side kan komme godt i gang og have en mening, er det op til medlemmerne at være aktive derinde. Intet sker på Facebook af sig selv, så det er bare med at få sig meldt til og komme i gang!! Med venlig hilsen Annemette Fast Christensen

9

10 Kandidat til byrådet Jan Lings Jan Lings Hans Jørgensvej 3A 6840 Oksbøl Jeg er 40 år, er bosiddende i Oksbøl. Fast ansat i Forsvaret i Oksbøl lejren, Korporal, Kampvognsmekaniker. Sidder i Forretningsudvalget under LO-Vestjylland Varde. Suppleant i LBR. Vil se på den nye skolereform for at sikre at der ikke er for lang tids undervisning. De unge kan ikke koncentrere sig for længe og skal de gå til kl.15.30, bliver det en meget lang dag. Vil holde mig til den gamle arbejdstidsaftale på lærer området, vil værne om vores lokale skoler i hele Varde Kommune. Offentlig transport og ikke mindst bustransport for skolebørn fra hjem og til skole samt plus retur skal sikres i fremtiden. Det må ikke gå ud over vores fritidsklubber så som Samuelsgården, de gode fritidsaktiviteter skal bevares ikke mindst af hensyn for vore unge i Kommunen. Gøre en indsats i forhold til at flytte unge fra kontanthjælp til uddannelse og skabe arbejdspladser. Se på fremkommeligheden i byerne i hele Kommunen for kørestolsbrugere/handicappede, og især i Oksbøl som er et stort Turistområde er der store problemer. Bibeholde infirmeriet i Oksbøl lejren så der stadig er hurtig NØD hjælp til udkantsområdet.

11 Christel Schaldemose Ja tak til mærkning af miljøvenlige produkter Af Christel Schaldemose medlem af Europa-Parlamentet (S) Kender du det? Man står i supermarkedet og skal vælge én shampoo eller en pakke vaskepulver blandt mange, som hylderne bugner af i butikken. Det kan være noget så forvirrende. Det tyder på, at jeg ikke er alene om tvivlen. En undersøgelse foretaget af Eurobarometer viser, at 48% af de europæiske forbrugere er forvirrede over den miljøinformation, som de modtager på produkterne. Derfor glæder det mig, at EU-Kommissionen endeligt har taget initiativ til at hjælpe forbrugerne igennem junglen af miljøvenlige produkter. Det er noget jeg i mange år i Europa-Parlamentet har kæmpet for. Uden en bedre mærkning kan forbrugerne ikke tage et aktivt miljø-valg. Problemet er, at EU- Kommissionens forslag er et frivilligt system. Virksomheder og interesseorganisationer skal i fællesskab på frivillig basis udarbejde principper for mærkning af grønne produkter på markedet. Principper, der skal føre til bedre og mere entydig mærkning. Når principperne er udarbejdet, vil det efterfølgende også være frivilligt at følge dem eller ej. Jeg har dog lært, at ting tager tid i EU. Og lært at lidt også har ret. Hvis vi kan få en mere ensartet mærkning af miljøvenlig produkter, så har vi taget et stort skridt - også selvom det er frivilligt. Jeg opfordrer derfor danske virksomheder til at gå med i initiativet. Og jeg vil selv fortsætte kampen for, at mærkningen skal gøres obligatorisk. Men der er ingen tvivl om, at vi er på vej til at få det nemmere med at være miljø- og sundhedsbevidst, når vi står foran hylden nede i supermarkedet. Og ingen tvivl om, at det er der også brug for. Med venlig hilsen Christel Schaldemose.

12 Folketingskandidat Niels Ole Beck Det er en spændende tid vi går i møde! Regions- og kommunevalget er i sigte. Det har været en dejlig oplevelse at møde de nye byrådskandidater. På regionsplan har vi lige afsluttet et uddannelsesforløb, for regionale og kommunale kandidater. Det har været målet for forløbet at gøre vores kandidater klar til den kommende valgkamp. Kurset gav kandidaterne nogle praktiske færdigheder i at få det optimale ud af deres anstrengelser for at blive valgt. Jeg har et inderligt håb om at den Socialdemokratiske byrådsgruppe bliver noget større. Nu er tredje fase i gang hvor vi arbejder med at formulere det kommende valgprogram. Det er jo valgprogrammet der danner rammen om hvad vi Socialdemokrater vil med Varde kommune. Regionsvalget er vigtigt, vi skal alle være medvirkende til at Per Bonde Nielsen får et godt valg. Derfor vil jeg opfordre den enkelte kandidat til at tænke regionskandidaten med i deres arrangementer. Hvilke udfordringer står kandidaterne overfor. Nogen vil sige at regeringen gør sit til at det bliver svært. Man må give sig selv tid til at tænke over, hvad den Socialdemokratisk ledede regering gjort siden tiltrædelsen. De har haft rigtig travlt, men der er et uløst problem som skygger over alle de positive ting de har gjort. Det er de som falder ud af dagpengesystemet. Det er en umulighed for os at lave om på dette faktum at dagpengeperioden er blevet forkortet. Den Socialdemokratisk ledede regering har bl.a. gjort følgende for at afbøde dette problem. Et af de tiltag regeringen gør som kan forhindre den voldsomme vækst i antallet af personer, der falder ud af dagpenge- systemet er at der bliver skabt flere og nye arbejdspladser i Danmark. Med en stigning i de offentlige investeringer skaber vi 20,000 ekstra job i 2013, samtidig med at vores ansvarlige økonomiske politik og derefter følgende tillid sikrer os en lav rente det holder hånden under beskæftigelser i år. For ikke at nævne udvidelse af senior-ordningen, der sikrer en gruppe ledige seniorer et job, fordi vi modsat VKO ikke er ligeglade med, at reformens (dagpenge reformen) indfasning rammer nogle grupper særlig hård.

13 Så kommer vækstpakken, man skulle næsten tro den er skræddersyet til os i Vestjylland. 1. Bedre vilkår for danske virksomheder. Det er de manuelle arbejdspladser vi har i vores område så som HTH, Emballage virksomheder, samt de små og mellem store virksomheder som vi er kendt for at have. De får glæde af den gradvise nedsættelse af selskabsskatten (ekskl. Nordsøen) og skattesatsen i virksomhedsordningen fra 25 pct. til 22 pct. Samtidig øges lønsumsafgiften i den finansielle sektor Regeringen vil gøre det mere attraktivt at investere i og drive virksomhed i Danmark gennem initiativer svarende til ca. 4 mia. kr. i 2014 stigende til ca. 10 mia. kr. i 2020: Virksomhedernes produktionsrelaterede afgifter på energi mv. sænkes. Med de hotel/ kroer vi har som ikke har det store at lave i vintersæsonen glæder det at virksomhedernes fradrag for hotelmoms øges fra 50 til 75 pct. Spildevandsomkostninger for store virksomheder bliver sænket. Ja Voks vedtagelse af Kørselsafgifter for lastbiler vil ikke blive indført. Det er en kæmpe fordel for de virksomheder vi har i vores område både når det danske marked ikke er lige uden for døren og når varerne skal eksporteres. Håndværksmestrene har vi også tænk på ved at fortsætte Bolig Jobordning med fuld virkning i 2013 og Understøttelse af investeringer i effektiv energianvendelse i private bygninger og forøgelse af investeringerne i renovering af almene boliger med i alt 4 mia. kr. Bedre uddannelse skal være med til at bedre den dansk konkurrenceevne ved at øge arbejdsstyrkens kvalifikationer: Derfor er det vigtig med et fælles arbejde om mere og bedre voksen- og efteruddannelse med arbejdsmarkedets parter. Der afsættes i alt 1 mia. kr. i perioden Udspil til en reform af erhvervsuddannelserne i løbet af Ind imellem bliver vi klandret for at vi ikke vil den offentlige sektor. Venstre vil 0 % vækst, vi vil fortsat udvikle den offentlige sektor og med en vækstplanen sikre fortsat plads til balanceret vækst i det offentlige forbrug på ca. 1,0 pct. i 2013, 0,4 pct. i 2014, 0,5 pct. i 2015, 0,6 pct. i 2016, 0,7 pct. i 2017 og ¾ pct. årligt i Herudover forbedres den offentlige service ved moderniseringsinitiativer inden for blandt andet digitalisering, effektivitet, regulering mv. Så Kandidater, I kan sagtens gå på gader og stræder for at sælge den socialdemokratiske politik med meget god samvittighed. Med venlig hilsen Folketingskandidat Niels Ole Beck.

14 1. maj Varde 1. maj Arnbjerg i Varde - LO Vestjylland Info om arrangementet Tid: :00 Sted: Arnbjerg i Varde Målgruppe: Alle er velkomne Dagens program: 12:00-13:00 LO Vestjylland er vært med røde pølser, vand og øl 12:00-13:00 Produktionsskolen spiller 13:15 Vi lufter fanerne sammen med Jernbaneorkestret ved at gå rundt i Varde by. 14:00-14:30 Jerbaneorkestret underholder 14:30 Talerne Mona Strib Næstformand FOA Kjeld A. Espersen Byrådsmedlem A Claus Larsen Byrådsmedlem SF Marianne B. Kristiansen Byrådsmedlem A Henning Hyllested MF EL 17:00 Slut "Udenfor Sæsonen" vil underholde i løbet af eftermiddagen

15 LO, SF og Socialdemokraterne i Varde har afholdt et fælles tema møde. Temaet var først og fremmest arbejdsmarkedspolitik, og et forsøg på at finde ud af hvor vi har fælles interesser, og måske kan have gavn af et tættere samarbejde. Til første dag havde LO skaffet nogle spændende oplægsholdere, som sørgede for at vi alle fik et rigtigt godt indblik i - og fakta om arbejdsmarkedspolitik. Hvordan den håndteres i praksis, og hvilke resultater der kommer ud af denne praksis. Lørdagen blev brugt på at afdække de områder hvor LO, SF og Socialdemokraterne ser en mulighed for et samarbejde. Resultatet af diskussionerne er blevet bragt med tilbage til de respektive organisationer, så dette samarbejde kan blive mere formaliseret. Formålet er at vi i fællesskab kan opnå større indflydelse på først og fremmest arbejdsmarkedspolitikken i Varde Kommune. Dette skulle gerne blive til gavn for de kommunalt ansatte, men også for kontanthjælpsmodtagere og alle andre der direkte eller indirekte aflønnes af kommunen. Tak til LO for det gode initiativ. Frede s. Pedersen

16

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Kredsformand Finn Ladegaard. September 2013 Så er valgkampen i gang. Socialdemokraterne i Varde kommune er nu for alvor klædt i arbejdstøjet, for at føre en god og spændende

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. December 2013 Kredsformand, John Knigge Snart er det jul og nytår og vi kan se tilbage på et meget travlt år. Den helt store udfordring har været kommunalvalget og valg

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

-NYT. Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne

-NYT. Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne -NYT Varde Kredsforening Orienterer - april 2009 Aktuelt fra Byrådsgruppen Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne Ny statsminister, nye ministre, men stadig ingen minister der alene

Læs mere

Varde kredsens A-NYT & EU VALG tema.

Varde kredsens A-NYT & EU VALG tema. Varde kredsens A-NYT & EU VALG tema. Kære Socialdemokrat Så skal vi til det igen! Kredsformand Frede S. Pedersen April 2014 Søndag d. 25 maj er der valg til EU parlamentet og afstemning om patentdomstolen.

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

-NYT. Kommunevalget 2009. En klar og markant fremgang for Socialdemokraterne,

-NYT. Kommunevalget 2009. En klar og markant fremgang for Socialdemokraterne, -NYT Varde Kredsforening Orienterer - december 2009 Kommunevalget 2009 Af Kjeld Anker Espersen, gruppeformand for socialdemokraterne En klar og markant fremgang for Socialdemokraterne, 3,5% flere stemmer

Læs mere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere Af chefkonsulent Kirstine Flarup Tofthøj, kift@di.dk Maj 2017 Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere De seneste 10 års politiske reformer, som er gennemført af skiftende regeringer og folketingsflertal,

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Kredsformand Finn Ladegaard. Nov/Dec.2012 Julen og nytåret venter lige om hjørnet! Inden vi ser os om er det jul og Nytår, men inden da kan vi i Kredsforeningen se tilbage

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

-NYT. Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010

-NYT. Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 -NYT Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Af Vardekredsens folketingskandidat, Niels Ole Beck Det er det som er forskel på blå og rød

Læs mere

Holsted Skole. Kandidatpræsentation

Holsted Skole. Kandidatpræsentation Holsted Skole Kandidatpræsentation Jeg hedder Lone Dyring og jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget på Holsted Skole. Jeg har to børn på skolen. En i 1. årgang og en i 4. årgang. Jeg arbejder som Laboratorieleder

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere.

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere. x-tra A-nyt Socialdemokratiet i Rudersdal 8. november 2016 ======================================================================== Indhold: Formanden har ordet En ildsjæl tjekker ud Indkaldelse af spidskandidater

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE Vi vil videre med Hvidovre Den 21. november skal vi til kommunalvalg. Her skal du være med til at vælge de 21 kvinder og mænd, som skal lægge den politiske

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Jonas Hulgaard Ammundsen

Jonas Hulgaard Ammundsen Jonas Hulgaard Ammundsen Adresse: Rørkærsvej 19 5500 Middelfart/Strib Mail: jonasammundsen@hotmail.dk Tlf: 41 24 00 01 Alder: 20 år En stærk stemme. Som tidligere formand og stifter af den lokale afdeling

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder:

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder: Budgettale 2016/ Ninna Thomsen SF [Det talte ord gælder] [Intro] De sidste par år har omdrejningspunktet for mange af budgettalerne været det fede København. Det har været en hyldest til det København,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne Liv på landet Tag del i udviklingen i landdistrikterne Tag del i debatten om de danske landdistrikter Der er højt til loftet på landet. Himlen er simpelthen større. Det er den fornemmelse man får, når

Læs mere

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Regeringen lancerede ultimo februar den såkaldte Vækstplan DK, som har til hensigt at øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Til alle forældre på Urbanskolen Som et nyt tiltag vil skolebestyrelsen på Urbanskolen fremlægge en årsberetning for det forløbne skoleår. Vi håber, at du

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark?

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark? Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt T A L E 9. november 2016 Samrådstale vedr. spørgsmål T-V J.nr. 2016-7561 SYD/CAP MTA/MMA Samrådsspørgsmål T Ministeren

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesledelsen Side 3 2 Beslutningsdygtighed Side 3 3 Partiets

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Socialdemokraten. Nyt fra formanden. er velkommen. Det foregår fra kl på 3F i Varde.

Socialdemokraten. Nyt fra formanden. er velkommen. Det foregår fra kl på 3F i Varde. Læs i dette nummer om Skolestruktur i Vardekommune Gift i Pizza. Socialdumping på arbejdsmarkedet. Nyt fra formanden. Kære medlemmer I den forløbne weekend blev der afholdt det sædvanlige, traditionsrige

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Erling Jensen, Socialdemokratiet

Erling Jensen, Socialdemokratiet Erling Jensen, Socialdemokratiet Den 52-årige faglige medarbejder i 3F stiller op i Sønderborg Kommune. Han er gift med Sabine, og de har en dreng på 22 år, der studerer i Aarhus. Erling lægger meget vægt

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Djøfs forslag til. principper for udlicitering

Djøfs forslag til. principper for udlicitering Djøfs forslag til principper for udlicitering April 2015 Djøf arbejder for vækst Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

Politiske effektmål

Politiske effektmål Byrådets Politiske effektmål 2016-2019 Holbæk Kommune Politiske effektmål Effektmål handler om at skabe synlighed for, at de aktiviteter, vi sætter i gang, gør en forskel for borgere og virksomheder. Byrådet

Læs mere