Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt."

Transkript

1 Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne og regeringens ønske om, at lave en folkeskole reform. I regeringsgrundlaget, der blev præsenteret for 18 måneder siden, var et af punkterne, at folkeskolen skulle have et eftersyn, så vi kunne sikre, at vores elever ville blive endnu dygtigere end de er i dag. Det skulle blandt andet ske ved at eleverne blev tilbudt obligatorisk lektiehjælp, så ingen elever skulle være afhængige af forældrenes evner og formåen når der skulle laves lektier. Helhedsskolen er også et af de elementer, der er bragt ind i denne debat hvor der lægges op til et samspil mellem ungdomsskolerne, idrætsforeningerne og skolerne. Vi får en skole, der også bliver interessant for den gruppe unge, som har haft det svært med folkeskolen og det at skulle side stille en hel dag. I debatten er der mange, som er modstander af helhedsskolen og tanken om, at eleverne skal gå mere i skole end de gør i dag. Faktum er, at mange elever i dag går i heldagsskolen. Her tænker jeg på børnene i vuggestuer, børnehaver og skolefritidsordninger. Eleverne er i mange tilfælde her hele dagen og på efterskolerne er de hele døgnet. Jeg mener, at rigtig mange af vores elever ville have godt af, at få deres hverdag i faste rammer, så vi kan sikre, at alle der forlader folkeskolen både kan læse og regne, så de har mulighed for at komme videre i uddannelses systemet og i erhvervslivet efterfølgende. At overenskomstforhandlingerne for lærerne falder sammen med forhandlingerne om folkeskolereformen er meget uheldig, og er med til at blande tingene sammen i debatten, men det er meget vigtigt at vi skiller tingene ad. Med venlig hilsen Finn Ladegaard.

2 Gruppeformand Kjeld Anker Espersen Om lidt er det sommer, forhåbentlig da. Med sol og varme, som vi alle ønsker det. Og så går valgkampen for alvor i gang frem mod kommunevalget til november. Men valgforberedelserne er jo allerede godt i gang. Vi har fået opstillet en stærk liste, som er klar til kamp. Vi har fået udarbejdet et godt valgprogram som skal endelig godkendes på den kommende generalforsamling. Jeg ved at der samtidig er en stor opbakning til valgkampen, ikke mindst i bestyrelsen. Så alt i alt er vi klar til valg. Der er en stor opgave foran os. Hvis vi skal omsætte de landspolitiske tendenser, så er det på nuværende tidspunkt tilsyneladende op af bakke. Én af vore hovedopgaver er at synliggøre de mange gode resultater som vi HAR opnået her i Varde Kommune. Det er vigtigt at vi får synliggjort selv det mindste socialdemokratiske fingeraftryk. Og endnu vigtigere, at vi får klart meldt ud hvad vi står for og hvad vi vil i den kommende valgperiode. Og til det er vores valgoplæg- og program, et glimrende udgangspunkt. Vi har præget den politiske udvikling i Varde Kommune, og et stærkt Socialdemokrati i det nye byråd er forudsætningen for endnu mere udvikling i Varde Kommune. Kjeld Anker Espersen, gruppeformand. Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde Kommune. Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling. Onsdag d. 15. maj 2013 kl i mødelokalet hos 3F Ndr. Boulevard 97, 6800 Varde. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. Godkendelse af kredsens valgprogram for Pkt. 3. Eventuelt. Vel mødt. Med venlig hilsen bestyrelsen. Besøg os på vores hjemmeside

3 Byrådsmedlem Søren Laulund VARDE-MISBRUGERE INDVIER DERES EGET FÆLLES HJEM Alternativt plejehjem med 14 pladser vil øge livskvaliteten for samfundets allersvageste i betydelig grad, da vi nu den 14. april 2013 vil indflytte 6 brugere i det opførte plejehjem. Det er efter min mening et længe ventet skridt i den rigtige retning, der i høj grad vil øge livskvaliteten for langvarige misbrugere i Varde. Det alternative plejehjem blev opført ved siden af plejehjemmet Lyngparken og projektet har kostet i alt 12,2 mill. kr. Med tilskuddet fra Velfærdsministeriet vil projektet hænge økonomisk sammen, da der er et stort behov for plejehjemspladser til personer med mangeårigt misbrug, og det forventes, at andre kommuner i Danmark vil finde det nye tilbud. Det alternative plejehjem på Lyngparken 3 blev indviet den 20. September 2011, men i første omgang skulle lokalerne lånes ud. Det blev nemlig i første omgang beboere fra plejecentret i Ansager, der indtog de nye lokaler, da deres nye plejecenter først blev indviet efter påske i år. Målgruppen for de alternative plejehjemspladser er personer med et massivt misbrug af alkohol, narkotika eller blandingsmisbrug gennem mere end 20 år - altså stærkt udsatte mennesker, hvis livskvalitet nu får et betragteligt løft. For at komme på det alternative plejecenter, skal man ud over at være egnet til plejecenter også være misbruger. Dermed kommer det alternative, idet det ikke er et behandlingshjem. Beboerne må altså gerne fortsætte deres misbrug, hvad enten det er alkohol eller stoffer. Der findes i øjeblikket i Danmark kun 100 alternative plejehjemspladser, så nybyggeriet i Varde vil øge hele Danmarks kapacitet betragteligt, og vi sætter et tydeligt signal i den sociale indsats i Danmark. Det har gennem længere tid været ønsket at gøre en ekstra indsats for denne specielle målgruppe med det alternative plejehjem, men det er først nu lykkedes at få finansieringen bragt endeligt på plads. Det er sket med et tilskud fra Velfærdsministeriet på 3,34 mill. kr., og det var meningen, at nybyggeriet skulle stå færdigt allerede i starten af Jeg ser frem til at bygningerne nu kan tages i brug til deres oprindelige formål. Med venlig hilsen Byrådsmedlem Søren Laulund.

4 Kandidat til regionsrådsvalget Per Bonde Nielsen. En kendt person er klar til valget. På Generalforsamlingen i starten af marts måned i Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde, blev en meget kendt person og et mangeårigt medlem valgt som kredsens absolutte spidskandidat til Regionsvalget som finder sted d. 19 november Det drejer sig om Per Bonde Nielsen som tidligere har bejlet til denne post og han er nu atter klar til valget og til at tage udfordringen op, for at opnå en plads i Regionsrådet i Region SydDanmark Per Bonde Nielsen har igennem flere år repræsenteret Socialdemokraterne som medlem af Menighedsrådet i Varde og er samtidigt næstformand i ældrerådet i Varde. Per sætter de menneskelige værdier meget højt og har hjertet på rette sted, og ser muligheden for at være med til at præge udviklingen i hele Regionen i den kommende 4 års periode som medlem af Regionsrådet. Et af Per s mærkesager er det sociale og sundhedsfaglige område, og især på den regionale udvikling har han nogle klare synspunkter og ser hele tiden på mulighederne frem for på begrænsninger i det politiske arbejde. Så derfor vil jeg opfordre til, at man sætter sit X ud for Per Bonde Nielsen på stemmesedlen d. 19. november Han vil gøre en forskel. Med venlig hilsen Poul Verner Christensen Vænget 2, 6818 Årre.

5 Byrådsmedlem og kandidat til byrådet i Varde Kommune Ingvard Ladefoged. Jeg har valgt at genopstille til kommunevalget, da jeg ønsker fortsat at være med til at forbedre og udvikle Varde kommune. Mit navn er Ingvard Ladefoged. Jeg er 63 år, er på efterløn og bosiddende i Næsbjerg, på 40 tyvende år gift med Gurli, som er lærer, men snart går på efterløn. Vi har en datter på 32 år og en søn på 28 år. I indeværende periode er jeg medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Det er udvalg, som virkelig har min interesse. Jeg nævner sundhedsområdet, herunder idrætsaktiviteterne ude i vore mange dygtige foreninger. Socialpolitikken, herunder handicapområdet, er et område, som vi konstant har fokus på. Kulturområdet skal vi som kommune hele tiden forsøge at udvikle. Der er slet ikke tvivl om, at det i dag virkelig tæller for egne borgere, men også for bosætningen. Derudover er det børneområdet, børnepasning, børnehave og skoleområdet, som har min interesse, så det kunne være spændende, hvis jeg bliver valgt, at komme i dette udvalg Til slut skal nævnes, at jeg i indeværende periode er udpeget af Byrådet til at være medlem af Handicaprådet, Varde Museum, Natur-kultur Varde, Ølgod Fonden og LAG Varde. MVh. Ingvard Ladefoged Byparken 21, Næsbjerg 6800 Varde Tlf ell

6 Byrådsmedlem og kandidat til byrådet Søren Laulund. Jeg hedder Søren Laulund, jeg er politiassistent med virke som HR konsulent og 40 år. Jeg er gift med Jane, der er dagplejer i Varde. Vi har 3 børn i alderen 17, 15 og 10 år. Vi bor på Sletten i Varde. Jeg har valgt at genopstille til byrådet, da det lokalpolitiske liv let kan tage en uforudset drejning, hvilket har skabt interessante og spændende udfordringer. Derfor er det for mig af stor betydning, at jeg som byrådsmedlem har vist, at jeg kan og vil varetage dine interesser. Jeg er kendt for at være seriøs og flittig, ligesom jeg gerne tager kampen op mod politiske uretfærdigheder. Jeg vil under min valgkamp sætte fokus på Varde kommunes mulighed for at skabe vækst, hvilket kræver politisk handling. Det er mit håb, at jeg fortsat kan være med til at skabe de nødvendige prioriteringer, der kan være med til at sikre en endnu bedre offentlige service inden for børneområdet. Gennem min erfaring med SSP arbejdet i politiet har jeg som byrådets repræsentant haft mulighed for at bidrage til endnu stærkere politisk fokus på området, og det sikres at vor unge kan færdes trygt og sikkert i Varde kommune. Kandidat til byrådet Brian Lyst Hvorfor skal man bosætte sig i Varde? Hvilke arbejdspladser skal vi have, og hvor skal de komme fra? Hvordan skal vi få ungdommen godt på vej? Der er mange spørgsmål, politikere skal forholde sig til, og dermed gøre en forskel, i det nære lokale miljø. Som kandidat, vil jeg gerne byde ind med mine, og dermed socialdemokraternes, svar på disse spørgsmål. Med min viden, interesse og baggrund på beskæftigelses området, har jeg saglige meninger og forslag, når det gælder personale politik, udbud/udliciteringer, ledige forsikrede, kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og erhvervspolitik. Med baggrund i mit private liv, har jeg meninger og forslag, når det gælder folkeskole/ungdom, kultur, kollektiv trafik, omsorg/ældrepleje, børnepasning og miljø.

7 Kandidat til byrådet Abderrazak Jenayah (Razak) Som medlem i Varde Byråd, vil jeg arbejde for: Baggrund: Endnu bedre integration for vores borgere med anden etnisk baggrund end dansk, herunder deltagelse i den demokratiske proces og følelsen af at være en del af samfundet. Bekæmpe diskrimination og eksklusion på alle niveauer i Varde kommune. Ungdomsuddannelse: flere unge skal starte og fuldføre en uddannelse og få den hjælp, de har brug for. (lektiehjælp, vejledning samt mentorordning) Beskæftigelse for unge: at unge med en erhvervsuddannelse i hånden, kan få en praktikplads og senere fast beskæftigelse (erhvervsvejleder, mentorordning samt fastholdelsesordninger). Oprindeligt fra Tunesien, i Danmark siden Arbejder i Kommunens vejafdeling (ingeniør). Formand for Integrationsråd i Varde siden 2001 Næstformand for Rådet for Etniske Minoriteter. Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde Kommune. Husk at du også kan finde os på: På denne side kan du finde mange flere informationer om Socialdemokraterne i Varde Kommune, som f.eks.: Tidligere udgaver af A-nyt Aktivitetskalender Artikel arkiv Vort valgprogram (så snart den er blevet godkendt) Omtale af flere af vore kandidater.

8 Kandidat til byrådet Kim Christensen. Jeg hedder Kim Christensen og er postarbejder i Varde. Jeg er gift med Lise, og vi har tre børn på 6, 4 og ½ år. Vi flyttede til Varde fra Århus i 2007 og har købt hus i Tistrup, hvor vi regner med at se vores børn vokse op. Det er vigtigt for mig at engagere mig lokalt, og jeg synes, Varde og omegn har rigtig meget at byde på. Alligevel er der rigelig plads til forbedringer. For mig er det vigtigt med fokus på trivsel og udvikling i de små lokalområder uden for Varde by. Det er sårbare områder, som let kan drives til affolkning, hvis vi ikke passer på. Til gengæld ser jeg også en lokal gejst og styrke samt et aktivt forenings- og kulturliv, som kan være med til at løfte hele Varde Kommune. Jeg er også optaget af børn- og ungeområdet især daginstitutioner og skole. Det er et område, der er trængt, især i forhold til børn med særlige behov. Så er vi for alvor på Facebook! Nu er der oprettet en gruppe på facebook, hvor medlemmerne kan deltage i debatten, følge begivenheder og partiets Varde-afdeling. Den hedder nok så praktisk Socialdemokraterne i Varde og kan findes her: https://www.facebook.com/groups/ / I første omgang er gruppen oprettet som en lukket gruppe, men det skal ikke forhindre jer i at søge om medlemskab. Samtidig har vi en side. Sådan en kan aldrig blive helt så aktiv som en gruppe, men vi vil da alle sætte pris på, i synes godt om den. Den hedder også Socialdemokraterne i Varde og kan findes her: https://www.facebook.com/pages/socialdemokraterne-i-varde/ Det kan virke forvirrende. Men hvor man på en side egentlig bare går ind og synes godt om, og derefter bare modtager opdateringer, kan man i en gruppe meget bedre deltage i en debat og slå ting op, man synes er relevante for gruppen. Der er en del flere fordele ved en gruppe, som jeg nok skal lade være med at trætte jer med. For at sådan en side kan komme godt i gang og have en mening, er det op til medlemmerne at være aktive derinde. Intet sker på Facebook af sig selv, så det er bare med at få sig meldt til og komme i gang!! Med venlig hilsen Annemette Fast Christensen

9

10 Kandidat til byrådet Jan Lings Jan Lings Hans Jørgensvej 3A 6840 Oksbøl Jeg er 40 år, er bosiddende i Oksbøl. Fast ansat i Forsvaret i Oksbøl lejren, Korporal, Kampvognsmekaniker. Sidder i Forretningsudvalget under LO-Vestjylland Varde. Suppleant i LBR. Vil se på den nye skolereform for at sikre at der ikke er for lang tids undervisning. De unge kan ikke koncentrere sig for længe og skal de gå til kl.15.30, bliver det en meget lang dag. Vil holde mig til den gamle arbejdstidsaftale på lærer området, vil værne om vores lokale skoler i hele Varde Kommune. Offentlig transport og ikke mindst bustransport for skolebørn fra hjem og til skole samt plus retur skal sikres i fremtiden. Det må ikke gå ud over vores fritidsklubber så som Samuelsgården, de gode fritidsaktiviteter skal bevares ikke mindst af hensyn for vore unge i Kommunen. Gøre en indsats i forhold til at flytte unge fra kontanthjælp til uddannelse og skabe arbejdspladser. Se på fremkommeligheden i byerne i hele Kommunen for kørestolsbrugere/handicappede, og især i Oksbøl som er et stort Turistområde er der store problemer. Bibeholde infirmeriet i Oksbøl lejren så der stadig er hurtig NØD hjælp til udkantsområdet.

11 Christel Schaldemose Ja tak til mærkning af miljøvenlige produkter Af Christel Schaldemose medlem af Europa-Parlamentet (S) Kender du det? Man står i supermarkedet og skal vælge én shampoo eller en pakke vaskepulver blandt mange, som hylderne bugner af i butikken. Det kan være noget så forvirrende. Det tyder på, at jeg ikke er alene om tvivlen. En undersøgelse foretaget af Eurobarometer viser, at 48% af de europæiske forbrugere er forvirrede over den miljøinformation, som de modtager på produkterne. Derfor glæder det mig, at EU-Kommissionen endeligt har taget initiativ til at hjælpe forbrugerne igennem junglen af miljøvenlige produkter. Det er noget jeg i mange år i Europa-Parlamentet har kæmpet for. Uden en bedre mærkning kan forbrugerne ikke tage et aktivt miljø-valg. Problemet er, at EU- Kommissionens forslag er et frivilligt system. Virksomheder og interesseorganisationer skal i fællesskab på frivillig basis udarbejde principper for mærkning af grønne produkter på markedet. Principper, der skal føre til bedre og mere entydig mærkning. Når principperne er udarbejdet, vil det efterfølgende også være frivilligt at følge dem eller ej. Jeg har dog lært, at ting tager tid i EU. Og lært at lidt også har ret. Hvis vi kan få en mere ensartet mærkning af miljøvenlig produkter, så har vi taget et stort skridt - også selvom det er frivilligt. Jeg opfordrer derfor danske virksomheder til at gå med i initiativet. Og jeg vil selv fortsætte kampen for, at mærkningen skal gøres obligatorisk. Men der er ingen tvivl om, at vi er på vej til at få det nemmere med at være miljø- og sundhedsbevidst, når vi står foran hylden nede i supermarkedet. Og ingen tvivl om, at det er der også brug for. Med venlig hilsen Christel Schaldemose.

12 Folketingskandidat Niels Ole Beck Det er en spændende tid vi går i møde! Regions- og kommunevalget er i sigte. Det har været en dejlig oplevelse at møde de nye byrådskandidater. På regionsplan har vi lige afsluttet et uddannelsesforløb, for regionale og kommunale kandidater. Det har været målet for forløbet at gøre vores kandidater klar til den kommende valgkamp. Kurset gav kandidaterne nogle praktiske færdigheder i at få det optimale ud af deres anstrengelser for at blive valgt. Jeg har et inderligt håb om at den Socialdemokratiske byrådsgruppe bliver noget større. Nu er tredje fase i gang hvor vi arbejder med at formulere det kommende valgprogram. Det er jo valgprogrammet der danner rammen om hvad vi Socialdemokrater vil med Varde kommune. Regionsvalget er vigtigt, vi skal alle være medvirkende til at Per Bonde Nielsen får et godt valg. Derfor vil jeg opfordre den enkelte kandidat til at tænke regionskandidaten med i deres arrangementer. Hvilke udfordringer står kandidaterne overfor. Nogen vil sige at regeringen gør sit til at det bliver svært. Man må give sig selv tid til at tænke over, hvad den Socialdemokratisk ledede regering gjort siden tiltrædelsen. De har haft rigtig travlt, men der er et uløst problem som skygger over alle de positive ting de har gjort. Det er de som falder ud af dagpengesystemet. Det er en umulighed for os at lave om på dette faktum at dagpengeperioden er blevet forkortet. Den Socialdemokratisk ledede regering har bl.a. gjort følgende for at afbøde dette problem. Et af de tiltag regeringen gør som kan forhindre den voldsomme vækst i antallet af personer, der falder ud af dagpenge- systemet er at der bliver skabt flere og nye arbejdspladser i Danmark. Med en stigning i de offentlige investeringer skaber vi 20,000 ekstra job i 2013, samtidig med at vores ansvarlige økonomiske politik og derefter følgende tillid sikrer os en lav rente det holder hånden under beskæftigelser i år. For ikke at nævne udvidelse af senior-ordningen, der sikrer en gruppe ledige seniorer et job, fordi vi modsat VKO ikke er ligeglade med, at reformens (dagpenge reformen) indfasning rammer nogle grupper særlig hård.

13 Så kommer vækstpakken, man skulle næsten tro den er skræddersyet til os i Vestjylland. 1. Bedre vilkår for danske virksomheder. Det er de manuelle arbejdspladser vi har i vores område så som HTH, Emballage virksomheder, samt de små og mellem store virksomheder som vi er kendt for at have. De får glæde af den gradvise nedsættelse af selskabsskatten (ekskl. Nordsøen) og skattesatsen i virksomhedsordningen fra 25 pct. til 22 pct. Samtidig øges lønsumsafgiften i den finansielle sektor Regeringen vil gøre det mere attraktivt at investere i og drive virksomhed i Danmark gennem initiativer svarende til ca. 4 mia. kr. i 2014 stigende til ca. 10 mia. kr. i 2020: Virksomhedernes produktionsrelaterede afgifter på energi mv. sænkes. Med de hotel/ kroer vi har som ikke har det store at lave i vintersæsonen glæder det at virksomhedernes fradrag for hotelmoms øges fra 50 til 75 pct. Spildevandsomkostninger for store virksomheder bliver sænket. Ja Voks vedtagelse af Kørselsafgifter for lastbiler vil ikke blive indført. Det er en kæmpe fordel for de virksomheder vi har i vores område både når det danske marked ikke er lige uden for døren og når varerne skal eksporteres. Håndværksmestrene har vi også tænk på ved at fortsætte Bolig Jobordning med fuld virkning i 2013 og Understøttelse af investeringer i effektiv energianvendelse i private bygninger og forøgelse af investeringerne i renovering af almene boliger med i alt 4 mia. kr. Bedre uddannelse skal være med til at bedre den dansk konkurrenceevne ved at øge arbejdsstyrkens kvalifikationer: Derfor er det vigtig med et fælles arbejde om mere og bedre voksen- og efteruddannelse med arbejdsmarkedets parter. Der afsættes i alt 1 mia. kr. i perioden Udspil til en reform af erhvervsuddannelserne i løbet af Ind imellem bliver vi klandret for at vi ikke vil den offentlige sektor. Venstre vil 0 % vækst, vi vil fortsat udvikle den offentlige sektor og med en vækstplanen sikre fortsat plads til balanceret vækst i det offentlige forbrug på ca. 1,0 pct. i 2013, 0,4 pct. i 2014, 0,5 pct. i 2015, 0,6 pct. i 2016, 0,7 pct. i 2017 og ¾ pct. årligt i Herudover forbedres den offentlige service ved moderniseringsinitiativer inden for blandt andet digitalisering, effektivitet, regulering mv. Så Kandidater, I kan sagtens gå på gader og stræder for at sælge den socialdemokratiske politik med meget god samvittighed. Med venlig hilsen Folketingskandidat Niels Ole Beck.

14 1. maj Varde 1. maj Arnbjerg i Varde - LO Vestjylland Info om arrangementet Tid: :00 Sted: Arnbjerg i Varde Målgruppe: Alle er velkomne Dagens program: 12:00-13:00 LO Vestjylland er vært med røde pølser, vand og øl 12:00-13:00 Produktionsskolen spiller 13:15 Vi lufter fanerne sammen med Jernbaneorkestret ved at gå rundt i Varde by. 14:00-14:30 Jerbaneorkestret underholder 14:30 Talerne Mona Strib Næstformand FOA Kjeld A. Espersen Byrådsmedlem A Claus Larsen Byrådsmedlem SF Marianne B. Kristiansen Byrådsmedlem A Henning Hyllested MF EL 17:00 Slut "Udenfor Sæsonen" vil underholde i løbet af eftermiddagen

15 LO, SF og Socialdemokraterne i Varde har afholdt et fælles tema møde. Temaet var først og fremmest arbejdsmarkedspolitik, og et forsøg på at finde ud af hvor vi har fælles interesser, og måske kan have gavn af et tættere samarbejde. Til første dag havde LO skaffet nogle spændende oplægsholdere, som sørgede for at vi alle fik et rigtigt godt indblik i - og fakta om arbejdsmarkedspolitik. Hvordan den håndteres i praksis, og hvilke resultater der kommer ud af denne praksis. Lørdagen blev brugt på at afdække de områder hvor LO, SF og Socialdemokraterne ser en mulighed for et samarbejde. Resultatet af diskussionerne er blevet bragt med tilbage til de respektive organisationer, så dette samarbejde kan blive mere formaliseret. Formålet er at vi i fællesskab kan opnå større indflydelse på først og fremmest arbejdsmarkedspolitikken i Varde Kommune. Dette skulle gerne blive til gavn for de kommunalt ansatte, men også for kontanthjælpsmodtagere og alle andre der direkte eller indirekte aflønnes af kommunen. Tak til LO for det gode initiativ. Frede s. Pedersen

16

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Kredsformand Finn Ladegaard. September 2013 Så er valgkampen i gang. Socialdemokraterne i Varde kommune er nu for alvor klædt i arbejdstøjet, for at føre en god og spændende

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. December 2013 Kredsformand, John Knigge Snart er det jul og nytår og vi kan se tilbage på et meget travlt år. Den helt store udfordring har været kommunalvalget og valg

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

-NYT. Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne

-NYT. Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne -NYT Varde Kredsforening Orienterer - april 2009 Aktuelt fra Byrådsgruppen Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne Ny statsminister, nye ministre, men stadig ingen minister der alene

Læs mere

-NYT. Kommunevalget 2009. En klar og markant fremgang for Socialdemokraterne,

-NYT. Kommunevalget 2009. En klar og markant fremgang for Socialdemokraterne, -NYT Varde Kredsforening Orienterer - december 2009 Kommunevalget 2009 Af Kjeld Anker Espersen, gruppeformand for socialdemokraterne En klar og markant fremgang for Socialdemokraterne, 3,5% flere stemmer

Læs mere

Varde kredsens A-NYT & EU VALG tema.

Varde kredsens A-NYT & EU VALG tema. Varde kredsens A-NYT & EU VALG tema. Kære Socialdemokrat Så skal vi til det igen! Kredsformand Frede S. Pedersen April 2014 Søndag d. 25 maj er der valg til EU parlamentet og afstemning om patentdomstolen.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Kredsformand Finn Ladegaard. Nov/Dec.2012 Julen og nytåret venter lige om hjørnet! Inden vi ser os om er det jul og Nytår, men inden da kan vi i Kredsforeningen se tilbage

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

-NYT. Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010

-NYT. Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 -NYT Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Af Vardekredsens folketingskandidat, Niels Ole Beck Det er det som er forskel på blå og rød

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder:

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder: Budgettale 2016/ Ninna Thomsen SF [Det talte ord gælder] [Intro] De sidste par år har omdrejningspunktet for mange af budgettalerne været det fede København. Det har været en hyldest til det København,

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Jonas Hulgaard Ammundsen

Jonas Hulgaard Ammundsen Jonas Hulgaard Ammundsen Adresse: Rørkærsvej 19 5500 Middelfart/Strib Mail: jonasammundsen@hotmail.dk Tlf: 41 24 00 01 Alder: 20 år En stærk stemme. Som tidligere formand og stifter af den lokale afdeling

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne Liv på landet Tag del i udviklingen i landdistrikterne Tag del i debatten om de danske landdistrikter Der er højt til loftet på landet. Himlen er simpelthen større. Det er den fornemmelse man får, når

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Holsted Skole. Kandidatpræsentation

Holsted Skole. Kandidatpræsentation Holsted Skole Kandidatpræsentation Jeg hedder Lone Dyring og jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget på Holsted Skole. Jeg har to børn på skolen. En i 1. årgang og en i 4. årgang. Jeg arbejder som Laboratorieleder

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Regeringen lancerede ultimo februar den såkaldte Vækstplan DK, som har til hensigt at øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Djøfs forslag til. principper for udlicitering

Djøfs forslag til. principper for udlicitering Djøfs forslag til principper for udlicitering April 2015 Djøf arbejder for vækst Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesledelsen Side 3 2 Beslutningsdygtighed Side 3 3 Partiets

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker Principprogram Kommunalvalget 2013 Ikast - Brande Politik handler om mennesker Alle mennesker Ikast - Brande Politik handler om mennesker De socialdemokratiske kandidater er hver for sig forskellige, men

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs En artikel fra KRITISK DEBAT Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. februar 2013 Konkurrenceevnepakkerne er den

Læs mere

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april 2009 Tiden flyver, og endnu et år er gået. Et år der har budt på spændende udfordringer for bestyrelsen. Vores største opgave

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen Dagsorden Byråd Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: 17.00 Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Indtræden af stedfortræder 2 ØK Valg af borgmester 3 ØK Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere