Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt."

Transkript

1 Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne og regeringens ønske om, at lave en folkeskole reform. I regeringsgrundlaget, der blev præsenteret for 18 måneder siden, var et af punkterne, at folkeskolen skulle have et eftersyn, så vi kunne sikre, at vores elever ville blive endnu dygtigere end de er i dag. Det skulle blandt andet ske ved at eleverne blev tilbudt obligatorisk lektiehjælp, så ingen elever skulle være afhængige af forældrenes evner og formåen når der skulle laves lektier. Helhedsskolen er også et af de elementer, der er bragt ind i denne debat hvor der lægges op til et samspil mellem ungdomsskolerne, idrætsforeningerne og skolerne. Vi får en skole, der også bliver interessant for den gruppe unge, som har haft det svært med folkeskolen og det at skulle side stille en hel dag. I debatten er der mange, som er modstander af helhedsskolen og tanken om, at eleverne skal gå mere i skole end de gør i dag. Faktum er, at mange elever i dag går i heldagsskolen. Her tænker jeg på børnene i vuggestuer, børnehaver og skolefritidsordninger. Eleverne er i mange tilfælde her hele dagen og på efterskolerne er de hele døgnet. Jeg mener, at rigtig mange af vores elever ville have godt af, at få deres hverdag i faste rammer, så vi kan sikre, at alle der forlader folkeskolen både kan læse og regne, så de har mulighed for at komme videre i uddannelses systemet og i erhvervslivet efterfølgende. At overenskomstforhandlingerne for lærerne falder sammen med forhandlingerne om folkeskolereformen er meget uheldig, og er med til at blande tingene sammen i debatten, men det er meget vigtigt at vi skiller tingene ad. Med venlig hilsen Finn Ladegaard.

2 Gruppeformand Kjeld Anker Espersen Om lidt er det sommer, forhåbentlig da. Med sol og varme, som vi alle ønsker det. Og så går valgkampen for alvor i gang frem mod kommunevalget til november. Men valgforberedelserne er jo allerede godt i gang. Vi har fået opstillet en stærk liste, som er klar til kamp. Vi har fået udarbejdet et godt valgprogram som skal endelig godkendes på den kommende generalforsamling. Jeg ved at der samtidig er en stor opbakning til valgkampen, ikke mindst i bestyrelsen. Så alt i alt er vi klar til valg. Der er en stor opgave foran os. Hvis vi skal omsætte de landspolitiske tendenser, så er det på nuværende tidspunkt tilsyneladende op af bakke. Én af vore hovedopgaver er at synliggøre de mange gode resultater som vi HAR opnået her i Varde Kommune. Det er vigtigt at vi får synliggjort selv det mindste socialdemokratiske fingeraftryk. Og endnu vigtigere, at vi får klart meldt ud hvad vi står for og hvad vi vil i den kommende valgperiode. Og til det er vores valgoplæg- og program, et glimrende udgangspunkt. Vi har præget den politiske udvikling i Varde Kommune, og et stærkt Socialdemokrati i det nye byråd er forudsætningen for endnu mere udvikling i Varde Kommune. Kjeld Anker Espersen, gruppeformand. Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde Kommune. Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling. Onsdag d. 15. maj 2013 kl i mødelokalet hos 3F Ndr. Boulevard 97, 6800 Varde. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. Godkendelse af kredsens valgprogram for Pkt. 3. Eventuelt. Vel mødt. Med venlig hilsen bestyrelsen. Besøg os på vores hjemmeside

3 Byrådsmedlem Søren Laulund VARDE-MISBRUGERE INDVIER DERES EGET FÆLLES HJEM Alternativt plejehjem med 14 pladser vil øge livskvaliteten for samfundets allersvageste i betydelig grad, da vi nu den 14. april 2013 vil indflytte 6 brugere i det opførte plejehjem. Det er efter min mening et længe ventet skridt i den rigtige retning, der i høj grad vil øge livskvaliteten for langvarige misbrugere i Varde. Det alternative plejehjem blev opført ved siden af plejehjemmet Lyngparken og projektet har kostet i alt 12,2 mill. kr. Med tilskuddet fra Velfærdsministeriet vil projektet hænge økonomisk sammen, da der er et stort behov for plejehjemspladser til personer med mangeårigt misbrug, og det forventes, at andre kommuner i Danmark vil finde det nye tilbud. Det alternative plejehjem på Lyngparken 3 blev indviet den 20. September 2011, men i første omgang skulle lokalerne lånes ud. Det blev nemlig i første omgang beboere fra plejecentret i Ansager, der indtog de nye lokaler, da deres nye plejecenter først blev indviet efter påske i år. Målgruppen for de alternative plejehjemspladser er personer med et massivt misbrug af alkohol, narkotika eller blandingsmisbrug gennem mere end 20 år - altså stærkt udsatte mennesker, hvis livskvalitet nu får et betragteligt løft. For at komme på det alternative plejecenter, skal man ud over at være egnet til plejecenter også være misbruger. Dermed kommer det alternative, idet det ikke er et behandlingshjem. Beboerne må altså gerne fortsætte deres misbrug, hvad enten det er alkohol eller stoffer. Der findes i øjeblikket i Danmark kun 100 alternative plejehjemspladser, så nybyggeriet i Varde vil øge hele Danmarks kapacitet betragteligt, og vi sætter et tydeligt signal i den sociale indsats i Danmark. Det har gennem længere tid været ønsket at gøre en ekstra indsats for denne specielle målgruppe med det alternative plejehjem, men det er først nu lykkedes at få finansieringen bragt endeligt på plads. Det er sket med et tilskud fra Velfærdsministeriet på 3,34 mill. kr., og det var meningen, at nybyggeriet skulle stå færdigt allerede i starten af Jeg ser frem til at bygningerne nu kan tages i brug til deres oprindelige formål. Med venlig hilsen Byrådsmedlem Søren Laulund.

4 Kandidat til regionsrådsvalget Per Bonde Nielsen. En kendt person er klar til valget. På Generalforsamlingen i starten af marts måned i Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde, blev en meget kendt person og et mangeårigt medlem valgt som kredsens absolutte spidskandidat til Regionsvalget som finder sted d. 19 november Det drejer sig om Per Bonde Nielsen som tidligere har bejlet til denne post og han er nu atter klar til valget og til at tage udfordringen op, for at opnå en plads i Regionsrådet i Region SydDanmark Per Bonde Nielsen har igennem flere år repræsenteret Socialdemokraterne som medlem af Menighedsrådet i Varde og er samtidigt næstformand i ældrerådet i Varde. Per sætter de menneskelige værdier meget højt og har hjertet på rette sted, og ser muligheden for at være med til at præge udviklingen i hele Regionen i den kommende 4 års periode som medlem af Regionsrådet. Et af Per s mærkesager er det sociale og sundhedsfaglige område, og især på den regionale udvikling har han nogle klare synspunkter og ser hele tiden på mulighederne frem for på begrænsninger i det politiske arbejde. Så derfor vil jeg opfordre til, at man sætter sit X ud for Per Bonde Nielsen på stemmesedlen d. 19. november Han vil gøre en forskel. Med venlig hilsen Poul Verner Christensen Vænget 2, 6818 Årre.

5 Byrådsmedlem og kandidat til byrådet i Varde Kommune Ingvard Ladefoged. Jeg har valgt at genopstille til kommunevalget, da jeg ønsker fortsat at være med til at forbedre og udvikle Varde kommune. Mit navn er Ingvard Ladefoged. Jeg er 63 år, er på efterløn og bosiddende i Næsbjerg, på 40 tyvende år gift med Gurli, som er lærer, men snart går på efterløn. Vi har en datter på 32 år og en søn på 28 år. I indeværende periode er jeg medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Det er udvalg, som virkelig har min interesse. Jeg nævner sundhedsområdet, herunder idrætsaktiviteterne ude i vore mange dygtige foreninger. Socialpolitikken, herunder handicapområdet, er et område, som vi konstant har fokus på. Kulturområdet skal vi som kommune hele tiden forsøge at udvikle. Der er slet ikke tvivl om, at det i dag virkelig tæller for egne borgere, men også for bosætningen. Derudover er det børneområdet, børnepasning, børnehave og skoleområdet, som har min interesse, så det kunne være spændende, hvis jeg bliver valgt, at komme i dette udvalg Til slut skal nævnes, at jeg i indeværende periode er udpeget af Byrådet til at være medlem af Handicaprådet, Varde Museum, Natur-kultur Varde, Ølgod Fonden og LAG Varde. MVh. Ingvard Ladefoged Byparken 21, Næsbjerg 6800 Varde Tlf ell

6 Byrådsmedlem og kandidat til byrådet Søren Laulund. Jeg hedder Søren Laulund, jeg er politiassistent med virke som HR konsulent og 40 år. Jeg er gift med Jane, der er dagplejer i Varde. Vi har 3 børn i alderen 17, 15 og 10 år. Vi bor på Sletten i Varde. Jeg har valgt at genopstille til byrådet, da det lokalpolitiske liv let kan tage en uforudset drejning, hvilket har skabt interessante og spændende udfordringer. Derfor er det for mig af stor betydning, at jeg som byrådsmedlem har vist, at jeg kan og vil varetage dine interesser. Jeg er kendt for at være seriøs og flittig, ligesom jeg gerne tager kampen op mod politiske uretfærdigheder. Jeg vil under min valgkamp sætte fokus på Varde kommunes mulighed for at skabe vækst, hvilket kræver politisk handling. Det er mit håb, at jeg fortsat kan være med til at skabe de nødvendige prioriteringer, der kan være med til at sikre en endnu bedre offentlige service inden for børneområdet. Gennem min erfaring med SSP arbejdet i politiet har jeg som byrådets repræsentant haft mulighed for at bidrage til endnu stærkere politisk fokus på området, og det sikres at vor unge kan færdes trygt og sikkert i Varde kommune. Kandidat til byrådet Brian Lyst Hvorfor skal man bosætte sig i Varde? Hvilke arbejdspladser skal vi have, og hvor skal de komme fra? Hvordan skal vi få ungdommen godt på vej? Der er mange spørgsmål, politikere skal forholde sig til, og dermed gøre en forskel, i det nære lokale miljø. Som kandidat, vil jeg gerne byde ind med mine, og dermed socialdemokraternes, svar på disse spørgsmål. Med min viden, interesse og baggrund på beskæftigelses området, har jeg saglige meninger og forslag, når det gælder personale politik, udbud/udliciteringer, ledige forsikrede, kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og erhvervspolitik. Med baggrund i mit private liv, har jeg meninger og forslag, når det gælder folkeskole/ungdom, kultur, kollektiv trafik, omsorg/ældrepleje, børnepasning og miljø.

7 Kandidat til byrådet Abderrazak Jenayah (Razak) Som medlem i Varde Byråd, vil jeg arbejde for: Baggrund: Endnu bedre integration for vores borgere med anden etnisk baggrund end dansk, herunder deltagelse i den demokratiske proces og følelsen af at være en del af samfundet. Bekæmpe diskrimination og eksklusion på alle niveauer i Varde kommune. Ungdomsuddannelse: flere unge skal starte og fuldføre en uddannelse og få den hjælp, de har brug for. (lektiehjælp, vejledning samt mentorordning) Beskæftigelse for unge: at unge med en erhvervsuddannelse i hånden, kan få en praktikplads og senere fast beskæftigelse (erhvervsvejleder, mentorordning samt fastholdelsesordninger). Oprindeligt fra Tunesien, i Danmark siden Arbejder i Kommunens vejafdeling (ingeniør). Formand for Integrationsråd i Varde siden 2001 Næstformand for Rådet for Etniske Minoriteter. Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde Kommune. Husk at du også kan finde os på: På denne side kan du finde mange flere informationer om Socialdemokraterne i Varde Kommune, som f.eks.: Tidligere udgaver af A-nyt Aktivitetskalender Artikel arkiv Vort valgprogram (så snart den er blevet godkendt) Omtale af flere af vore kandidater.

8 Kandidat til byrådet Kim Christensen. Jeg hedder Kim Christensen og er postarbejder i Varde. Jeg er gift med Lise, og vi har tre børn på 6, 4 og ½ år. Vi flyttede til Varde fra Århus i 2007 og har købt hus i Tistrup, hvor vi regner med at se vores børn vokse op. Det er vigtigt for mig at engagere mig lokalt, og jeg synes, Varde og omegn har rigtig meget at byde på. Alligevel er der rigelig plads til forbedringer. For mig er det vigtigt med fokus på trivsel og udvikling i de små lokalområder uden for Varde by. Det er sårbare områder, som let kan drives til affolkning, hvis vi ikke passer på. Til gengæld ser jeg også en lokal gejst og styrke samt et aktivt forenings- og kulturliv, som kan være med til at løfte hele Varde Kommune. Jeg er også optaget af børn- og ungeområdet især daginstitutioner og skole. Det er et område, der er trængt, især i forhold til børn med særlige behov. Så er vi for alvor på Facebook! Nu er der oprettet en gruppe på facebook, hvor medlemmerne kan deltage i debatten, følge begivenheder og partiets Varde-afdeling. Den hedder nok så praktisk Socialdemokraterne i Varde og kan findes her: https://www.facebook.com/groups/ / I første omgang er gruppen oprettet som en lukket gruppe, men det skal ikke forhindre jer i at søge om medlemskab. Samtidig har vi en side. Sådan en kan aldrig blive helt så aktiv som en gruppe, men vi vil da alle sætte pris på, i synes godt om den. Den hedder også Socialdemokraterne i Varde og kan findes her: https://www.facebook.com/pages/socialdemokraterne-i-varde/ Det kan virke forvirrende. Men hvor man på en side egentlig bare går ind og synes godt om, og derefter bare modtager opdateringer, kan man i en gruppe meget bedre deltage i en debat og slå ting op, man synes er relevante for gruppen. Der er en del flere fordele ved en gruppe, som jeg nok skal lade være med at trætte jer med. For at sådan en side kan komme godt i gang og have en mening, er det op til medlemmerne at være aktive derinde. Intet sker på Facebook af sig selv, så det er bare med at få sig meldt til og komme i gang!! Med venlig hilsen Annemette Fast Christensen

9

10 Kandidat til byrådet Jan Lings Jan Lings Hans Jørgensvej 3A 6840 Oksbøl Jeg er 40 år, er bosiddende i Oksbøl. Fast ansat i Forsvaret i Oksbøl lejren, Korporal, Kampvognsmekaniker. Sidder i Forretningsudvalget under LO-Vestjylland Varde. Suppleant i LBR. Vil se på den nye skolereform for at sikre at der ikke er for lang tids undervisning. De unge kan ikke koncentrere sig for længe og skal de gå til kl.15.30, bliver det en meget lang dag. Vil holde mig til den gamle arbejdstidsaftale på lærer området, vil værne om vores lokale skoler i hele Varde Kommune. Offentlig transport og ikke mindst bustransport for skolebørn fra hjem og til skole samt plus retur skal sikres i fremtiden. Det må ikke gå ud over vores fritidsklubber så som Samuelsgården, de gode fritidsaktiviteter skal bevares ikke mindst af hensyn for vore unge i Kommunen. Gøre en indsats i forhold til at flytte unge fra kontanthjælp til uddannelse og skabe arbejdspladser. Se på fremkommeligheden i byerne i hele Kommunen for kørestolsbrugere/handicappede, og især i Oksbøl som er et stort Turistområde er der store problemer. Bibeholde infirmeriet i Oksbøl lejren så der stadig er hurtig NØD hjælp til udkantsområdet.

11 Christel Schaldemose Ja tak til mærkning af miljøvenlige produkter Af Christel Schaldemose medlem af Europa-Parlamentet (S) Kender du det? Man står i supermarkedet og skal vælge én shampoo eller en pakke vaskepulver blandt mange, som hylderne bugner af i butikken. Det kan være noget så forvirrende. Det tyder på, at jeg ikke er alene om tvivlen. En undersøgelse foretaget af Eurobarometer viser, at 48% af de europæiske forbrugere er forvirrede over den miljøinformation, som de modtager på produkterne. Derfor glæder det mig, at EU-Kommissionen endeligt har taget initiativ til at hjælpe forbrugerne igennem junglen af miljøvenlige produkter. Det er noget jeg i mange år i Europa-Parlamentet har kæmpet for. Uden en bedre mærkning kan forbrugerne ikke tage et aktivt miljø-valg. Problemet er, at EU- Kommissionens forslag er et frivilligt system. Virksomheder og interesseorganisationer skal i fællesskab på frivillig basis udarbejde principper for mærkning af grønne produkter på markedet. Principper, der skal føre til bedre og mere entydig mærkning. Når principperne er udarbejdet, vil det efterfølgende også være frivilligt at følge dem eller ej. Jeg har dog lært, at ting tager tid i EU. Og lært at lidt også har ret. Hvis vi kan få en mere ensartet mærkning af miljøvenlig produkter, så har vi taget et stort skridt - også selvom det er frivilligt. Jeg opfordrer derfor danske virksomheder til at gå med i initiativet. Og jeg vil selv fortsætte kampen for, at mærkningen skal gøres obligatorisk. Men der er ingen tvivl om, at vi er på vej til at få det nemmere med at være miljø- og sundhedsbevidst, når vi står foran hylden nede i supermarkedet. Og ingen tvivl om, at det er der også brug for. Med venlig hilsen Christel Schaldemose.

12 Folketingskandidat Niels Ole Beck Det er en spændende tid vi går i møde! Regions- og kommunevalget er i sigte. Det har været en dejlig oplevelse at møde de nye byrådskandidater. På regionsplan har vi lige afsluttet et uddannelsesforløb, for regionale og kommunale kandidater. Det har været målet for forløbet at gøre vores kandidater klar til den kommende valgkamp. Kurset gav kandidaterne nogle praktiske færdigheder i at få det optimale ud af deres anstrengelser for at blive valgt. Jeg har et inderligt håb om at den Socialdemokratiske byrådsgruppe bliver noget større. Nu er tredje fase i gang hvor vi arbejder med at formulere det kommende valgprogram. Det er jo valgprogrammet der danner rammen om hvad vi Socialdemokrater vil med Varde kommune. Regionsvalget er vigtigt, vi skal alle være medvirkende til at Per Bonde Nielsen får et godt valg. Derfor vil jeg opfordre den enkelte kandidat til at tænke regionskandidaten med i deres arrangementer. Hvilke udfordringer står kandidaterne overfor. Nogen vil sige at regeringen gør sit til at det bliver svært. Man må give sig selv tid til at tænke over, hvad den Socialdemokratisk ledede regering gjort siden tiltrædelsen. De har haft rigtig travlt, men der er et uløst problem som skygger over alle de positive ting de har gjort. Det er de som falder ud af dagpengesystemet. Det er en umulighed for os at lave om på dette faktum at dagpengeperioden er blevet forkortet. Den Socialdemokratisk ledede regering har bl.a. gjort følgende for at afbøde dette problem. Et af de tiltag regeringen gør som kan forhindre den voldsomme vækst i antallet af personer, der falder ud af dagpenge- systemet er at der bliver skabt flere og nye arbejdspladser i Danmark. Med en stigning i de offentlige investeringer skaber vi 20,000 ekstra job i 2013, samtidig med at vores ansvarlige økonomiske politik og derefter følgende tillid sikrer os en lav rente det holder hånden under beskæftigelser i år. For ikke at nævne udvidelse af senior-ordningen, der sikrer en gruppe ledige seniorer et job, fordi vi modsat VKO ikke er ligeglade med, at reformens (dagpenge reformen) indfasning rammer nogle grupper særlig hård.

13 Så kommer vækstpakken, man skulle næsten tro den er skræddersyet til os i Vestjylland. 1. Bedre vilkår for danske virksomheder. Det er de manuelle arbejdspladser vi har i vores område så som HTH, Emballage virksomheder, samt de små og mellem store virksomheder som vi er kendt for at have. De får glæde af den gradvise nedsættelse af selskabsskatten (ekskl. Nordsøen) og skattesatsen i virksomhedsordningen fra 25 pct. til 22 pct. Samtidig øges lønsumsafgiften i den finansielle sektor Regeringen vil gøre det mere attraktivt at investere i og drive virksomhed i Danmark gennem initiativer svarende til ca. 4 mia. kr. i 2014 stigende til ca. 10 mia. kr. i 2020: Virksomhedernes produktionsrelaterede afgifter på energi mv. sænkes. Med de hotel/ kroer vi har som ikke har det store at lave i vintersæsonen glæder det at virksomhedernes fradrag for hotelmoms øges fra 50 til 75 pct. Spildevandsomkostninger for store virksomheder bliver sænket. Ja Voks vedtagelse af Kørselsafgifter for lastbiler vil ikke blive indført. Det er en kæmpe fordel for de virksomheder vi har i vores område både når det danske marked ikke er lige uden for døren og når varerne skal eksporteres. Håndværksmestrene har vi også tænk på ved at fortsætte Bolig Jobordning med fuld virkning i 2013 og Understøttelse af investeringer i effektiv energianvendelse i private bygninger og forøgelse af investeringerne i renovering af almene boliger med i alt 4 mia. kr. Bedre uddannelse skal være med til at bedre den dansk konkurrenceevne ved at øge arbejdsstyrkens kvalifikationer: Derfor er det vigtig med et fælles arbejde om mere og bedre voksen- og efteruddannelse med arbejdsmarkedets parter. Der afsættes i alt 1 mia. kr. i perioden Udspil til en reform af erhvervsuddannelserne i løbet af Ind imellem bliver vi klandret for at vi ikke vil den offentlige sektor. Venstre vil 0 % vækst, vi vil fortsat udvikle den offentlige sektor og med en vækstplanen sikre fortsat plads til balanceret vækst i det offentlige forbrug på ca. 1,0 pct. i 2013, 0,4 pct. i 2014, 0,5 pct. i 2015, 0,6 pct. i 2016, 0,7 pct. i 2017 og ¾ pct. årligt i Herudover forbedres den offentlige service ved moderniseringsinitiativer inden for blandt andet digitalisering, effektivitet, regulering mv. Så Kandidater, I kan sagtens gå på gader og stræder for at sælge den socialdemokratiske politik med meget god samvittighed. Med venlig hilsen Folketingskandidat Niels Ole Beck.

14 1. maj Varde 1. maj Arnbjerg i Varde - LO Vestjylland Info om arrangementet Tid: :00 Sted: Arnbjerg i Varde Målgruppe: Alle er velkomne Dagens program: 12:00-13:00 LO Vestjylland er vært med røde pølser, vand og øl 12:00-13:00 Produktionsskolen spiller 13:15 Vi lufter fanerne sammen med Jernbaneorkestret ved at gå rundt i Varde by. 14:00-14:30 Jerbaneorkestret underholder 14:30 Talerne Mona Strib Næstformand FOA Kjeld A. Espersen Byrådsmedlem A Claus Larsen Byrådsmedlem SF Marianne B. Kristiansen Byrådsmedlem A Henning Hyllested MF EL 17:00 Slut "Udenfor Sæsonen" vil underholde i løbet af eftermiddagen

15 LO, SF og Socialdemokraterne i Varde har afholdt et fælles tema møde. Temaet var først og fremmest arbejdsmarkedspolitik, og et forsøg på at finde ud af hvor vi har fælles interesser, og måske kan have gavn af et tættere samarbejde. Til første dag havde LO skaffet nogle spændende oplægsholdere, som sørgede for at vi alle fik et rigtigt godt indblik i - og fakta om arbejdsmarkedspolitik. Hvordan den håndteres i praksis, og hvilke resultater der kommer ud af denne praksis. Lørdagen blev brugt på at afdække de områder hvor LO, SF og Socialdemokraterne ser en mulighed for et samarbejde. Resultatet af diskussionerne er blevet bragt med tilbage til de respektive organisationer, så dette samarbejde kan blive mere formaliseret. Formålet er at vi i fællesskab kan opnå større indflydelse på først og fremmest arbejdsmarkedspolitikken i Varde Kommune. Dette skulle gerne blive til gavn for de kommunalt ansatte, men også for kontanthjælpsmodtagere og alle andre der direkte eller indirekte aflønnes af kommunen. Tak til LO for det gode initiativ. Frede s. Pedersen

16

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. December 2013 Kredsformand, John Knigge Snart er det jul og nytår og vi kan se tilbage på et meget travlt år. Den helt store udfordring har været kommunalvalget og valg

Læs mere

-NYT. Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne

-NYT. Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne -NYT Varde Kredsforening Orienterer - april 2009 Aktuelt fra Byrådsgruppen Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne Ny statsminister, nye ministre, men stadig ingen minister der alene

Læs mere

-NYT. Kommunevalget 2009. En klar og markant fremgang for Socialdemokraterne,

-NYT. Kommunevalget 2009. En klar og markant fremgang for Socialdemokraterne, -NYT Varde Kredsforening Orienterer - december 2009 Kommunevalget 2009 Af Kjeld Anker Espersen, gruppeformand for socialdemokraterne En klar og markant fremgang for Socialdemokraterne, 3,5% flere stemmer

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Kredsformand Finn Ladegaard. Nov/Dec.2012 Julen og nytåret venter lige om hjørnet! Inden vi ser os om er det jul og Nytår, men inden da kan vi i Kredsforeningen se tilbage

Læs mere

-NYT. Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010

-NYT. Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 -NYT Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Af Vardekredsens folketingskandidat, Niels Ole Beck Det er det som er forskel på blå og rød

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2012 Kredsformand Finn Ladegaard. Debatten kører for tiden meget på om skatten skal sættes ned for alle eller dele af befolkningen. Jeg tror at rigtig mange

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande.

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande. Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5015 Fax +45 8888 5501 Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-005238-4 Martin.Albertsen@middelfart.dk

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Regeringen lancerede ultimo februar den såkaldte Vækstplan DK, som har til hensigt at øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser

Læs mere

Nordvestjylland. Beretning 2014

Nordvestjylland. Beretning 2014 Beretning 2014 Arbejdsmarkedets situation Endnu et år er gået og i dette år begyndte arbejdsmarkedet at ændre sig positivt. Vi ser en stigning i beskæftigelsen, vi har endda områder, hvor vi ikke kan skaffe

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere