Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt."

Transkript

1 Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne og regeringens ønske om, at lave en folkeskole reform. I regeringsgrundlaget, der blev præsenteret for 18 måneder siden, var et af punkterne, at folkeskolen skulle have et eftersyn, så vi kunne sikre, at vores elever ville blive endnu dygtigere end de er i dag. Det skulle blandt andet ske ved at eleverne blev tilbudt obligatorisk lektiehjælp, så ingen elever skulle være afhængige af forældrenes evner og formåen når der skulle laves lektier. Helhedsskolen er også et af de elementer, der er bragt ind i denne debat hvor der lægges op til et samspil mellem ungdomsskolerne, idrætsforeningerne og skolerne. Vi får en skole, der også bliver interessant for den gruppe unge, som har haft det svært med folkeskolen og det at skulle side stille en hel dag. I debatten er der mange, som er modstander af helhedsskolen og tanken om, at eleverne skal gå mere i skole end de gør i dag. Faktum er, at mange elever i dag går i heldagsskolen. Her tænker jeg på børnene i vuggestuer, børnehaver og skolefritidsordninger. Eleverne er i mange tilfælde her hele dagen og på efterskolerne er de hele døgnet. Jeg mener, at rigtig mange af vores elever ville have godt af, at få deres hverdag i faste rammer, så vi kan sikre, at alle der forlader folkeskolen både kan læse og regne, så de har mulighed for at komme videre i uddannelses systemet og i erhvervslivet efterfølgende. At overenskomstforhandlingerne for lærerne falder sammen med forhandlingerne om folkeskolereformen er meget uheldig, og er med til at blande tingene sammen i debatten, men det er meget vigtigt at vi skiller tingene ad. Med venlig hilsen Finn Ladegaard.

2 Gruppeformand Kjeld Anker Espersen Om lidt er det sommer, forhåbentlig da. Med sol og varme, som vi alle ønsker det. Og så går valgkampen for alvor i gang frem mod kommunevalget til november. Men valgforberedelserne er jo allerede godt i gang. Vi har fået opstillet en stærk liste, som er klar til kamp. Vi har fået udarbejdet et godt valgprogram som skal endelig godkendes på den kommende generalforsamling. Jeg ved at der samtidig er en stor opbakning til valgkampen, ikke mindst i bestyrelsen. Så alt i alt er vi klar til valg. Der er en stor opgave foran os. Hvis vi skal omsætte de landspolitiske tendenser, så er det på nuværende tidspunkt tilsyneladende op af bakke. Én af vore hovedopgaver er at synliggøre de mange gode resultater som vi HAR opnået her i Varde Kommune. Det er vigtigt at vi får synliggjort selv det mindste socialdemokratiske fingeraftryk. Og endnu vigtigere, at vi får klart meldt ud hvad vi står for og hvad vi vil i den kommende valgperiode. Og til det er vores valgoplæg- og program, et glimrende udgangspunkt. Vi har præget den politiske udvikling i Varde Kommune, og et stærkt Socialdemokrati i det nye byråd er forudsætningen for endnu mere udvikling i Varde Kommune. Kjeld Anker Espersen, gruppeformand. Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde Kommune. Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling. Onsdag d. 15. maj 2013 kl i mødelokalet hos 3F Ndr. Boulevard 97, 6800 Varde. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. Godkendelse af kredsens valgprogram for Pkt. 3. Eventuelt. Vel mødt. Med venlig hilsen bestyrelsen. Besøg os på vores hjemmeside

3 Byrådsmedlem Søren Laulund VARDE-MISBRUGERE INDVIER DERES EGET FÆLLES HJEM Alternativt plejehjem med 14 pladser vil øge livskvaliteten for samfundets allersvageste i betydelig grad, da vi nu den 14. april 2013 vil indflytte 6 brugere i det opførte plejehjem. Det er efter min mening et længe ventet skridt i den rigtige retning, der i høj grad vil øge livskvaliteten for langvarige misbrugere i Varde. Det alternative plejehjem blev opført ved siden af plejehjemmet Lyngparken og projektet har kostet i alt 12,2 mill. kr. Med tilskuddet fra Velfærdsministeriet vil projektet hænge økonomisk sammen, da der er et stort behov for plejehjemspladser til personer med mangeårigt misbrug, og det forventes, at andre kommuner i Danmark vil finde det nye tilbud. Det alternative plejehjem på Lyngparken 3 blev indviet den 20. September 2011, men i første omgang skulle lokalerne lånes ud. Det blev nemlig i første omgang beboere fra plejecentret i Ansager, der indtog de nye lokaler, da deres nye plejecenter først blev indviet efter påske i år. Målgruppen for de alternative plejehjemspladser er personer med et massivt misbrug af alkohol, narkotika eller blandingsmisbrug gennem mere end 20 år - altså stærkt udsatte mennesker, hvis livskvalitet nu får et betragteligt løft. For at komme på det alternative plejecenter, skal man ud over at være egnet til plejecenter også være misbruger. Dermed kommer det alternative, idet det ikke er et behandlingshjem. Beboerne må altså gerne fortsætte deres misbrug, hvad enten det er alkohol eller stoffer. Der findes i øjeblikket i Danmark kun 100 alternative plejehjemspladser, så nybyggeriet i Varde vil øge hele Danmarks kapacitet betragteligt, og vi sætter et tydeligt signal i den sociale indsats i Danmark. Det har gennem længere tid været ønsket at gøre en ekstra indsats for denne specielle målgruppe med det alternative plejehjem, men det er først nu lykkedes at få finansieringen bragt endeligt på plads. Det er sket med et tilskud fra Velfærdsministeriet på 3,34 mill. kr., og det var meningen, at nybyggeriet skulle stå færdigt allerede i starten af Jeg ser frem til at bygningerne nu kan tages i brug til deres oprindelige formål. Med venlig hilsen Byrådsmedlem Søren Laulund.

4 Kandidat til regionsrådsvalget Per Bonde Nielsen. En kendt person er klar til valget. På Generalforsamlingen i starten af marts måned i Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde, blev en meget kendt person og et mangeårigt medlem valgt som kredsens absolutte spidskandidat til Regionsvalget som finder sted d. 19 november Det drejer sig om Per Bonde Nielsen som tidligere har bejlet til denne post og han er nu atter klar til valget og til at tage udfordringen op, for at opnå en plads i Regionsrådet i Region SydDanmark Per Bonde Nielsen har igennem flere år repræsenteret Socialdemokraterne som medlem af Menighedsrådet i Varde og er samtidigt næstformand i ældrerådet i Varde. Per sætter de menneskelige værdier meget højt og har hjertet på rette sted, og ser muligheden for at være med til at præge udviklingen i hele Regionen i den kommende 4 års periode som medlem af Regionsrådet. Et af Per s mærkesager er det sociale og sundhedsfaglige område, og især på den regionale udvikling har han nogle klare synspunkter og ser hele tiden på mulighederne frem for på begrænsninger i det politiske arbejde. Så derfor vil jeg opfordre til, at man sætter sit X ud for Per Bonde Nielsen på stemmesedlen d. 19. november Han vil gøre en forskel. Med venlig hilsen Poul Verner Christensen Vænget 2, 6818 Årre.

5 Byrådsmedlem og kandidat til byrådet i Varde Kommune Ingvard Ladefoged. Jeg har valgt at genopstille til kommunevalget, da jeg ønsker fortsat at være med til at forbedre og udvikle Varde kommune. Mit navn er Ingvard Ladefoged. Jeg er 63 år, er på efterløn og bosiddende i Næsbjerg, på 40 tyvende år gift med Gurli, som er lærer, men snart går på efterløn. Vi har en datter på 32 år og en søn på 28 år. I indeværende periode er jeg medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Det er udvalg, som virkelig har min interesse. Jeg nævner sundhedsområdet, herunder idrætsaktiviteterne ude i vore mange dygtige foreninger. Socialpolitikken, herunder handicapområdet, er et område, som vi konstant har fokus på. Kulturområdet skal vi som kommune hele tiden forsøge at udvikle. Der er slet ikke tvivl om, at det i dag virkelig tæller for egne borgere, men også for bosætningen. Derudover er det børneområdet, børnepasning, børnehave og skoleområdet, som har min interesse, så det kunne være spændende, hvis jeg bliver valgt, at komme i dette udvalg Til slut skal nævnes, at jeg i indeværende periode er udpeget af Byrådet til at være medlem af Handicaprådet, Varde Museum, Natur-kultur Varde, Ølgod Fonden og LAG Varde. MVh. Ingvard Ladefoged Byparken 21, Næsbjerg 6800 Varde Tlf ell

6 Byrådsmedlem og kandidat til byrådet Søren Laulund. Jeg hedder Søren Laulund, jeg er politiassistent med virke som HR konsulent og 40 år. Jeg er gift med Jane, der er dagplejer i Varde. Vi har 3 børn i alderen 17, 15 og 10 år. Vi bor på Sletten i Varde. Jeg har valgt at genopstille til byrådet, da det lokalpolitiske liv let kan tage en uforudset drejning, hvilket har skabt interessante og spændende udfordringer. Derfor er det for mig af stor betydning, at jeg som byrådsmedlem har vist, at jeg kan og vil varetage dine interesser. Jeg er kendt for at være seriøs og flittig, ligesom jeg gerne tager kampen op mod politiske uretfærdigheder. Jeg vil under min valgkamp sætte fokus på Varde kommunes mulighed for at skabe vækst, hvilket kræver politisk handling. Det er mit håb, at jeg fortsat kan være med til at skabe de nødvendige prioriteringer, der kan være med til at sikre en endnu bedre offentlige service inden for børneområdet. Gennem min erfaring med SSP arbejdet i politiet har jeg som byrådets repræsentant haft mulighed for at bidrage til endnu stærkere politisk fokus på området, og det sikres at vor unge kan færdes trygt og sikkert i Varde kommune. Kandidat til byrådet Brian Lyst Hvorfor skal man bosætte sig i Varde? Hvilke arbejdspladser skal vi have, og hvor skal de komme fra? Hvordan skal vi få ungdommen godt på vej? Der er mange spørgsmål, politikere skal forholde sig til, og dermed gøre en forskel, i det nære lokale miljø. Som kandidat, vil jeg gerne byde ind med mine, og dermed socialdemokraternes, svar på disse spørgsmål. Med min viden, interesse og baggrund på beskæftigelses området, har jeg saglige meninger og forslag, når det gælder personale politik, udbud/udliciteringer, ledige forsikrede, kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og erhvervspolitik. Med baggrund i mit private liv, har jeg meninger og forslag, når det gælder folkeskole/ungdom, kultur, kollektiv trafik, omsorg/ældrepleje, børnepasning og miljø.

7 Kandidat til byrådet Abderrazak Jenayah (Razak) Som medlem i Varde Byråd, vil jeg arbejde for: Baggrund: Endnu bedre integration for vores borgere med anden etnisk baggrund end dansk, herunder deltagelse i den demokratiske proces og følelsen af at være en del af samfundet. Bekæmpe diskrimination og eksklusion på alle niveauer i Varde kommune. Ungdomsuddannelse: flere unge skal starte og fuldføre en uddannelse og få den hjælp, de har brug for. (lektiehjælp, vejledning samt mentorordning) Beskæftigelse for unge: at unge med en erhvervsuddannelse i hånden, kan få en praktikplads og senere fast beskæftigelse (erhvervsvejleder, mentorordning samt fastholdelsesordninger). Oprindeligt fra Tunesien, i Danmark siden Arbejder i Kommunens vejafdeling (ingeniør). Formand for Integrationsråd i Varde siden 2001 Næstformand for Rådet for Etniske Minoriteter. Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde Kommune. Husk at du også kan finde os på: På denne side kan du finde mange flere informationer om Socialdemokraterne i Varde Kommune, som f.eks.: Tidligere udgaver af A-nyt Aktivitetskalender Artikel arkiv Vort valgprogram (så snart den er blevet godkendt) Omtale af flere af vore kandidater.

8 Kandidat til byrådet Kim Christensen. Jeg hedder Kim Christensen og er postarbejder i Varde. Jeg er gift med Lise, og vi har tre børn på 6, 4 og ½ år. Vi flyttede til Varde fra Århus i 2007 og har købt hus i Tistrup, hvor vi regner med at se vores børn vokse op. Det er vigtigt for mig at engagere mig lokalt, og jeg synes, Varde og omegn har rigtig meget at byde på. Alligevel er der rigelig plads til forbedringer. For mig er det vigtigt med fokus på trivsel og udvikling i de små lokalområder uden for Varde by. Det er sårbare områder, som let kan drives til affolkning, hvis vi ikke passer på. Til gengæld ser jeg også en lokal gejst og styrke samt et aktivt forenings- og kulturliv, som kan være med til at løfte hele Varde Kommune. Jeg er også optaget af børn- og ungeområdet især daginstitutioner og skole. Det er et område, der er trængt, især i forhold til børn med særlige behov. Så er vi for alvor på Facebook! Nu er der oprettet en gruppe på facebook, hvor medlemmerne kan deltage i debatten, følge begivenheder og partiets Varde-afdeling. Den hedder nok så praktisk Socialdemokraterne i Varde og kan findes her: https://www.facebook.com/groups/ / I første omgang er gruppen oprettet som en lukket gruppe, men det skal ikke forhindre jer i at søge om medlemskab. Samtidig har vi en side. Sådan en kan aldrig blive helt så aktiv som en gruppe, men vi vil da alle sætte pris på, i synes godt om den. Den hedder også Socialdemokraterne i Varde og kan findes her: https://www.facebook.com/pages/socialdemokraterne-i-varde/ Det kan virke forvirrende. Men hvor man på en side egentlig bare går ind og synes godt om, og derefter bare modtager opdateringer, kan man i en gruppe meget bedre deltage i en debat og slå ting op, man synes er relevante for gruppen. Der er en del flere fordele ved en gruppe, som jeg nok skal lade være med at trætte jer med. For at sådan en side kan komme godt i gang og have en mening, er det op til medlemmerne at være aktive derinde. Intet sker på Facebook af sig selv, så det er bare med at få sig meldt til og komme i gang!! Med venlig hilsen Annemette Fast Christensen

9

10 Kandidat til byrådet Jan Lings Jan Lings Hans Jørgensvej 3A 6840 Oksbøl Jeg er 40 år, er bosiddende i Oksbøl. Fast ansat i Forsvaret i Oksbøl lejren, Korporal, Kampvognsmekaniker. Sidder i Forretningsudvalget under LO-Vestjylland Varde. Suppleant i LBR. Vil se på den nye skolereform for at sikre at der ikke er for lang tids undervisning. De unge kan ikke koncentrere sig for længe og skal de gå til kl.15.30, bliver det en meget lang dag. Vil holde mig til den gamle arbejdstidsaftale på lærer området, vil værne om vores lokale skoler i hele Varde Kommune. Offentlig transport og ikke mindst bustransport for skolebørn fra hjem og til skole samt plus retur skal sikres i fremtiden. Det må ikke gå ud over vores fritidsklubber så som Samuelsgården, de gode fritidsaktiviteter skal bevares ikke mindst af hensyn for vore unge i Kommunen. Gøre en indsats i forhold til at flytte unge fra kontanthjælp til uddannelse og skabe arbejdspladser. Se på fremkommeligheden i byerne i hele Kommunen for kørestolsbrugere/handicappede, og især i Oksbøl som er et stort Turistområde er der store problemer. Bibeholde infirmeriet i Oksbøl lejren så der stadig er hurtig NØD hjælp til udkantsområdet.

11 Christel Schaldemose Ja tak til mærkning af miljøvenlige produkter Af Christel Schaldemose medlem af Europa-Parlamentet (S) Kender du det? Man står i supermarkedet og skal vælge én shampoo eller en pakke vaskepulver blandt mange, som hylderne bugner af i butikken. Det kan være noget så forvirrende. Det tyder på, at jeg ikke er alene om tvivlen. En undersøgelse foretaget af Eurobarometer viser, at 48% af de europæiske forbrugere er forvirrede over den miljøinformation, som de modtager på produkterne. Derfor glæder det mig, at EU-Kommissionen endeligt har taget initiativ til at hjælpe forbrugerne igennem junglen af miljøvenlige produkter. Det er noget jeg i mange år i Europa-Parlamentet har kæmpet for. Uden en bedre mærkning kan forbrugerne ikke tage et aktivt miljø-valg. Problemet er, at EU- Kommissionens forslag er et frivilligt system. Virksomheder og interesseorganisationer skal i fællesskab på frivillig basis udarbejde principper for mærkning af grønne produkter på markedet. Principper, der skal føre til bedre og mere entydig mærkning. Når principperne er udarbejdet, vil det efterfølgende også være frivilligt at følge dem eller ej. Jeg har dog lært, at ting tager tid i EU. Og lært at lidt også har ret. Hvis vi kan få en mere ensartet mærkning af miljøvenlig produkter, så har vi taget et stort skridt - også selvom det er frivilligt. Jeg opfordrer derfor danske virksomheder til at gå med i initiativet. Og jeg vil selv fortsætte kampen for, at mærkningen skal gøres obligatorisk. Men der er ingen tvivl om, at vi er på vej til at få det nemmere med at være miljø- og sundhedsbevidst, når vi står foran hylden nede i supermarkedet. Og ingen tvivl om, at det er der også brug for. Med venlig hilsen Christel Schaldemose.

12 Folketingskandidat Niels Ole Beck Det er en spændende tid vi går i møde! Regions- og kommunevalget er i sigte. Det har været en dejlig oplevelse at møde de nye byrådskandidater. På regionsplan har vi lige afsluttet et uddannelsesforløb, for regionale og kommunale kandidater. Det har været målet for forløbet at gøre vores kandidater klar til den kommende valgkamp. Kurset gav kandidaterne nogle praktiske færdigheder i at få det optimale ud af deres anstrengelser for at blive valgt. Jeg har et inderligt håb om at den Socialdemokratiske byrådsgruppe bliver noget større. Nu er tredje fase i gang hvor vi arbejder med at formulere det kommende valgprogram. Det er jo valgprogrammet der danner rammen om hvad vi Socialdemokrater vil med Varde kommune. Regionsvalget er vigtigt, vi skal alle være medvirkende til at Per Bonde Nielsen får et godt valg. Derfor vil jeg opfordre den enkelte kandidat til at tænke regionskandidaten med i deres arrangementer. Hvilke udfordringer står kandidaterne overfor. Nogen vil sige at regeringen gør sit til at det bliver svært. Man må give sig selv tid til at tænke over, hvad den Socialdemokratisk ledede regering gjort siden tiltrædelsen. De har haft rigtig travlt, men der er et uløst problem som skygger over alle de positive ting de har gjort. Det er de som falder ud af dagpengesystemet. Det er en umulighed for os at lave om på dette faktum at dagpengeperioden er blevet forkortet. Den Socialdemokratisk ledede regering har bl.a. gjort følgende for at afbøde dette problem. Et af de tiltag regeringen gør som kan forhindre den voldsomme vækst i antallet af personer, der falder ud af dagpenge- systemet er at der bliver skabt flere og nye arbejdspladser i Danmark. Med en stigning i de offentlige investeringer skaber vi 20,000 ekstra job i 2013, samtidig med at vores ansvarlige økonomiske politik og derefter følgende tillid sikrer os en lav rente det holder hånden under beskæftigelser i år. For ikke at nævne udvidelse af senior-ordningen, der sikrer en gruppe ledige seniorer et job, fordi vi modsat VKO ikke er ligeglade med, at reformens (dagpenge reformen) indfasning rammer nogle grupper særlig hård.

13 Så kommer vækstpakken, man skulle næsten tro den er skræddersyet til os i Vestjylland. 1. Bedre vilkår for danske virksomheder. Det er de manuelle arbejdspladser vi har i vores område så som HTH, Emballage virksomheder, samt de små og mellem store virksomheder som vi er kendt for at have. De får glæde af den gradvise nedsættelse af selskabsskatten (ekskl. Nordsøen) og skattesatsen i virksomhedsordningen fra 25 pct. til 22 pct. Samtidig øges lønsumsafgiften i den finansielle sektor Regeringen vil gøre det mere attraktivt at investere i og drive virksomhed i Danmark gennem initiativer svarende til ca. 4 mia. kr. i 2014 stigende til ca. 10 mia. kr. i 2020: Virksomhedernes produktionsrelaterede afgifter på energi mv. sænkes. Med de hotel/ kroer vi har som ikke har det store at lave i vintersæsonen glæder det at virksomhedernes fradrag for hotelmoms øges fra 50 til 75 pct. Spildevandsomkostninger for store virksomheder bliver sænket. Ja Voks vedtagelse af Kørselsafgifter for lastbiler vil ikke blive indført. Det er en kæmpe fordel for de virksomheder vi har i vores område både når det danske marked ikke er lige uden for døren og når varerne skal eksporteres. Håndværksmestrene har vi også tænk på ved at fortsætte Bolig Jobordning med fuld virkning i 2013 og Understøttelse af investeringer i effektiv energianvendelse i private bygninger og forøgelse af investeringerne i renovering af almene boliger med i alt 4 mia. kr. Bedre uddannelse skal være med til at bedre den dansk konkurrenceevne ved at øge arbejdsstyrkens kvalifikationer: Derfor er det vigtig med et fælles arbejde om mere og bedre voksen- og efteruddannelse med arbejdsmarkedets parter. Der afsættes i alt 1 mia. kr. i perioden Udspil til en reform af erhvervsuddannelserne i løbet af Ind imellem bliver vi klandret for at vi ikke vil den offentlige sektor. Venstre vil 0 % vækst, vi vil fortsat udvikle den offentlige sektor og med en vækstplanen sikre fortsat plads til balanceret vækst i det offentlige forbrug på ca. 1,0 pct. i 2013, 0,4 pct. i 2014, 0,5 pct. i 2015, 0,6 pct. i 2016, 0,7 pct. i 2017 og ¾ pct. årligt i Herudover forbedres den offentlige service ved moderniseringsinitiativer inden for blandt andet digitalisering, effektivitet, regulering mv. Så Kandidater, I kan sagtens gå på gader og stræder for at sælge den socialdemokratiske politik med meget god samvittighed. Med venlig hilsen Folketingskandidat Niels Ole Beck.

14 1. maj Varde 1. maj Arnbjerg i Varde - LO Vestjylland Info om arrangementet Tid: :00 Sted: Arnbjerg i Varde Målgruppe: Alle er velkomne Dagens program: 12:00-13:00 LO Vestjylland er vært med røde pølser, vand og øl 12:00-13:00 Produktionsskolen spiller 13:15 Vi lufter fanerne sammen med Jernbaneorkestret ved at gå rundt i Varde by. 14:00-14:30 Jerbaneorkestret underholder 14:30 Talerne Mona Strib Næstformand FOA Kjeld A. Espersen Byrådsmedlem A Claus Larsen Byrådsmedlem SF Marianne B. Kristiansen Byrådsmedlem A Henning Hyllested MF EL 17:00 Slut "Udenfor Sæsonen" vil underholde i løbet af eftermiddagen

15 LO, SF og Socialdemokraterne i Varde har afholdt et fælles tema møde. Temaet var først og fremmest arbejdsmarkedspolitik, og et forsøg på at finde ud af hvor vi har fælles interesser, og måske kan have gavn af et tættere samarbejde. Til første dag havde LO skaffet nogle spændende oplægsholdere, som sørgede for at vi alle fik et rigtigt godt indblik i - og fakta om arbejdsmarkedspolitik. Hvordan den håndteres i praksis, og hvilke resultater der kommer ud af denne praksis. Lørdagen blev brugt på at afdække de områder hvor LO, SF og Socialdemokraterne ser en mulighed for et samarbejde. Resultatet af diskussionerne er blevet bragt med tilbage til de respektive organisationer, så dette samarbejde kan blive mere formaliseret. Formålet er at vi i fællesskab kan opnå større indflydelse på først og fremmest arbejdsmarkedspolitikken i Varde Kommune. Dette skulle gerne blive til gavn for de kommunalt ansatte, men også for kontanthjælpsmodtagere og alle andre der direkte eller indirekte aflønnes af kommunen. Tak til LO for det gode initiativ. Frede s. Pedersen

16

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Partiforeningen i Sønderborg

Partiforeningen i Sønderborg INDHOLD Partiforeningen i Sønderborg Nyt fra Formanden Nyt fra DSU Nyt fra byrådet Nyt om Landspolitik Dine Byrådsmedlemmer Nyt fra Kredsen Nyt fra Regionen Ny borgmester - og hvad så? Info vedr. fane/plakater

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Århus Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1. april 2012. 7. årgang. Nr. 1 april 2012 7. Årgang. Dan Jørgensen

Nordfyn. Nr. 1. april 2012. 7. årgang. Nr. 1 april 2012 7. Årgang. Dan Jørgensen Dan Jørgensen Nr. 1. april 2012. 7. årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Side 1 Bestyrelsen i partiforeningen Generalforsamling er nu overstået Formand:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 33. møde Onsdag den 16. december 2009 kl. 9.00 Dagsorden 1) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2010. Af finansministeren

Læs mere

I spidsen for Europa

I spidsen for Europa Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere