Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta"

Transkript

1 Tilsynsrapport for Skole og behandlingshjemmet Marjatta Socialafdelingen December 2010

2 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet...3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud...3 Skriftlig handleplan...4 Ved tilsynsbesøgene er der talt med følgende personer Opfølgning på seneste tilsynsbesøg Serviceniveau, herunder omsættelighed på værdier og pædagogiske metoder Brugerindflydelse Aktiviteter, beskæftigelse og undervisning Kost og motion Rygning, alkohol og andre rusmidler Medicin og lægefaglig bistand m.m Personale forhold (i forhold til ydelsen til borgene) Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø Samarbejde med eksterne parter Fysiske rammer Hygiejne og rengøring Andre forhold...17 Bilag...19 Side 2 af 21

3 Tilsyn på: Marjatta Skole og behandlingshjem Tilsynet er udført af: Per Svanborg & Janne Kryger Tilsynet er udført i perioden i uge 48 og 49 i VED DETTE ANMELDTE TILSYN VAR DER LIDT PROBLEMER MED VEJRET, SÅLEDES AT NOGLE AF DE AFTALTA INTERVIEWS BLEV AFLYST PGA. SNESTOM. TILSYNET VIL I DEN ANLEDNING GERNE TAKKE ALLE PÅ MARJATTA OG DE PÅRØRENDE FOR STOR FLEKSIBILTET VED OMROKERING AF AFTALTE MØDER/INTERVIEWS. Baggrundsoplysninger om tilbuddet Marjattas skole og behandlingshjem består af et skole tilbud, et dagtilbud for børnene og de unge efter skole. Derudover et døgntilbud inklusiv skole. Der er 27 døgnelever under 18 år, 25 døgnelever over 18 år, 21 dagelever under 18 år. I skolen (1.-10 klasse) er der i alt 46 elever, på ungdomsuddannelsen 15 elever og 12 unge voksne, som arbejder på forskellige beskyttede værksteder på ungdomsuddannelse. Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud Tilsynet bemærker, at der er en åben og positiv kultur på Marjatta både hos ledelsen, medarbejderne, børnene/de unge og hos de pårørende. Tilsynet vurderer, at der ved det anmeldte tilsyn i december 2010 var mange sammenfald imellem den service som ledelsen sagde at der blev ydet på Marjatta, og den ydelse som medarbejderne sagde de leverede, derudover var der positive enslydende meldinger om sammenfald på den kvalitet der blev ydet og oplevet. Tilsynet fortog observation af børnene på Marjatta, afdeling Bøgen. Tilsynet vurderede i den anledning, at medarbejderne er meget opmærksomme på børnenes forskelligheder og medarbejderne er rummelige og understøttende både for det enkelte barn, men også for gruppe samværet. Tilsynet konkluderer, at Marjatta arbejder målrettet og kvalitets orienteret i hverdagen. Marjatta fremstår som i overensstemmelse med deres værdier og mål. Tilsynet anbefaler, at afdelingslederne undersøger om der forligger samtykke på alle de børn og unge, der modtager homøopatisk medicin og medtager punktet om både medicinen og samtykke, på et af de møder de har med børnenes og de unges forældre som fast punkt, således at der er fokus for alle parter på, at samtykke foreligger. Tilsynet anbefaler, at Marjatta arbejder på at få, en nogenlunde ensartet politik, værdi, husregel i forhold til brug af TV, computer og mobil. Tilsynet opfordrer Marjatta til, at gå i dialog, med de pårørende om, hvad det er for typer motion de tilbyder børnene. Derudover bemærker tilsynet positivt, at der fokus på kost og motion på Marjatta. Side 3 af 21

4 Skriftlig handleplan Handleplanen kan rekvireres i Socialafdelingen, Region Sjælland. Ved tilsynsbesøgene er der talt med følgende personer Ledelsen Der er talt med forstander og stedfortræder for skolehjemmet samt 2 afdelingsledere. Øverste leder af Marjatta deltog ikke. Brugere Der er talt med 3 medarbejdere. Der er observeret på Bøgen, en gruppe med 6 børn. Der er talt med 3 pårørende. 1. Opfølgning på seneste tilsynsbesøg Ledelsen Ledelsen oplyser, at der er udarbejdet en rygepolitik, der træder i kraft den Politikken forskriver: Ingen rygning i arbejdstiden, ingen rygning på matriklen. Ledelsen oplyser endvidere at der er taget hånd om medarbejdernes viden om homøopatiskmedicin og de pårørendes accept af brugen af medicinen. Ledelsen oplyser, at badeværelserne er moderniseret. Medarbejderne fortæller, at der pr. den er indført en ny rygepolitik, der betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden, samt al rygning på matriklen er forbudt. Inden dette træder i kraft, har man på stedet flyttet rygestedet for ansatte, til en placering på området, hvor rygningen er skærmet, så børnene ikke kan se at der ryges. En medarbejder siger, at det nu bliver gjort meget svært for rygerne. I forbindelse med den nye rygepolitik, har medarbejderne (rygerne) fået tilbudt ryge stop kursus. Der var dog ingen at rygerne der tog imod dette tilbud. Der er mange der selv er stoppet med at ryge, efterhånden som rygningen er blevet besværliggjort. Problematikken som tilsynet har gjort opmærksom på i rapporten fra 2008 omkring homøopatisk medicin og udlevering af samme fortæller medarbejderne at der nu er styr på dette. Medarbejderne fortæller, at de nu har fået skemalagt medicinen. Der findes skemaer på hver afdeling hvor medicinen bliver beskrevet og samtidig en beskrivelse af, hvem af børnene der får hvilken medicin. Der ligger skriftlige fuldmagter fra forældrene på, at deres barn må få homøopatisk medicin. mener, at de kan forstå beskrivelser/bivirkninger osv. af medicinen. Medarbejderne oplyser endvidere, at det er en internt ansat læge der ordinerer homøopatisk medicin. Det er almen praksis, at man på stedet har en snak med forældrene om eventuelle bivirkninger/allergiske reaktioner hos deres barn. Medarbejderne oplyser, at de ikke har oplevet allergiske reaktioner, mens de har været ansat på stedet. Side 4 af 21

5 Tilsynet omtaler skriftligt tilsagn fra pårørende i forbindelse med brug af homøopatisk medicin. Ingen af de 3 pårørende mindes, at have underskrevet en fuldmagt på brugen af medicinen på deres børn. De pårørende er dog fulde af tillid til, at stedet ved hvad de har med at gøre og giver udtryk for, at stedet har stor viden om homøopatisk medicin. En af de pårørende siger, at det er en meget mild medicin og vedkommende er indforstået med brugen af dette, uden at have underskrevet nogen fuldmagt. Tilsynet bemærker, at der er både i tiden fra sidste tilsyn og nu fra den , foreligger lovlige retningslinjer for rygepolitikken på skolehjemmet Marjatta. Tilsynet bemærker endvidere at, badeværelserne er moderniseret. Tilsynet anbefaler, at afdelingslederne undersøger om der forligger samtykke på alle de børn og unge, der modtager homøopatisk medicin og medtager punktet om både medicinen og samtykke, på et af de møder de har med børnene og de unges forældre som fast punkt, således at der er fokus for alle parter at samtykke foreligger. 2. Serviceniveau, herunder omsættelighed på værdier og pædagogiske metoder Ledelsen Ledelsen fortæller, at der er skabt et fællesskab omkring værdiggrundlaget og dette værdigrundlag er implementeret i alle sammenhænge. Det fælles værdigrundlag er med til at skabe tryghed for både medarbejdere, børn og forældre. Værdiggrundlaget er med til at skabe ro og fast rytme på stedet, hvilket børnene profilerer af. Den forudsigelighed der er for både børn og medarbejdere, betyder at der kan frigives ressourcer som kan bruges i arbejdet med børnene. Ledelsen oplyser, at nye medarbejdere kommer igennem et introduktionsprogram. Dertil udarbejdes der et individuelt program der er tilpasset den enkelte medarbejder. Endvidere arbejdes der med sidemandsoplæring. Ledelsen oplyser, at der er børnekonference på hvert enkelt barn ca. hver 1 ½ år og alle medarbejderne deltager. Der udarbejdes mål/behandlings og elevplan for hvert enkelt barn i grupperne, som er for den nuværende periode samt året efter. Medarbejderne fortæller, at eleverne/børnene mødes med stor omsorg og deres oplevelse er, at børnene føler sig trygge/glade og der er en god kontakt børn og voksne imellem. Medarbejderne siger videre, at børnene oplever genkendelighed når de er på stedet. En siger, at kontinuiteten giver tryghed for børnene. Man møder børnene der hvor de er og med respekt. En medarbejder fortæller, at de har eksempler på børn der starter på institutionen uden selvværd, men at barnet forandrer sig når barnet mødes på det barnet kan, i stedet for det barnet ikke kan. Der arbejdes med anerkendelse og selvfølelse og det at man bygger barnet op herfra. Side 5 af 21

6 Der fortælles om, hvordan man altid mødes på Marjatta (hver morgen) med håndtryk og øjenkontakt. Medarbejderne fortæller, at de oplever, at det er en måde, hvorved man viser at man respekterer hinanden. Man møder også de pårørende på denne måde, men medarbejderne oplyser, at det er ikke alle pårørende der finder dette naturligt. En af medarbejderne fortæller, at man har fået et barn med ADHD, som i starten, betød mange magtanvendelser. Gennem kurser og tæt samarbejde med kollegaer og dialog med de andre børn, er det så lykkedes at begrænse magtanvendelserne på dette barn. Hvis et barn ikke trives på stedet, tages barnet problematik op i gruppen, med forstanderen, læreren og på børnekonferencen. Et nystartet barn iagttages meget i forhold til barnet begrænsninger / muligheder. Det fortælles også, at når der skal sættet grænser for børnene, foregår dette med omsorg og kærlighed. De 3 pårørende er enige i, at de er meget tilfredse med den støtte deres barn får på stedet. En siger, at man vil noget med barnet og børnene bliver stimuleret. En pårørende fortæller, at barnet hurtigt vænnede sig til stedet og blev glad for at være her. En pårørende fortæller, om et barn, der er vokset fra et lille forkølet barn til et ungt menneske der hviler i sig selv. En af de pårørende er videre meget imponeret over, hvor godt man på stedet kan beskrive barnet så præcist. Den pårørende kunne tænke sig mere støtte til barnet/den unge i, at være en begyndende voksen og det oprør der naturligt følger med i denne periode, af et menneskes liv. En af de pårørende siger, at Marjatta er fantastisk. Stedet ser værdierne i barnet og barnet bliver set, som det barnet er. Barnet trives. Vedkommende nævner også, at man på stedet er meget omsorgsfuld i forhold til udskiftning af personale, hvor man er meget opmærksom på, hvem man vælger som ny medarbejder. Det skal passe i forhold til børnene. Det der er vigtigt for denne pårørende er, at stedet ikke skal ændre på barnet, men respektere og støtte barnet som det er, hvilket pågældende også synes at stedet gør. Stedet måler og vejer barnet på hans egenskaber og kunnen og de tager hensyn til det enkelte menneske, hvilket man kan se ske i praksis. En af de pårørende med døgnbarn fortæller, at vedkommende har overnattet på stedet og fulgt dagens gang og er i den forbindelse imponeret over samarbejdet mellem børnene og medarbejderne. Vedkommende oplever, at man støtter barnet også i det man ved barnet har det svært ved, men ikke giver udtryk for. For eksempel hvis barnet gemmer sig bag en facade (f.eks. charme). Det får barnet ikke lov til. En pårørende siger, at selv om man er handicappet, skal man ikke bare køre derud af, man kan godt lære pli og omgang med andre mennesker. I forbindelse med ovenstående snak, bliver et emne vedr. TV, PC og Side 6 af 21

7 mobiltelefoner taget op. En pårørende er meget imod, at børnene, de unge skal have muligheden for at have disse ting på stedet. De pårørende er ikke enige om dette emne og en af de andre pårørende synes det er ok, at de unge kan se fjernsyn. Videre siger pågældende, at det er stedets forpligtigelse at være bekendt med samfundet uden for institutionen. En pårørende siger, at gadgets kan være en fiksering, hvor vedkommende siger noget om, hvor meget indflydelse disse ting har fået på de unges hverdag udenfor stedet, og mener, at disse gadgets måske vil blive mere fikserende for en handicappet. En pårørende mener at man på Marjatta burde overveje om børnene/de unge er blevet for beskyttet mod samfundet udenfor institutionen. Slutteligt siger en af de pårørende, at det der fylder, er om barnet har selvtillid/selvværd og mod til mødet med omverden. Stedet giver børnene og de unge mulighed for at få lært noget social intelligens. Tilsynet bemærker, at der overensstemmelse mellem de udmøntede og de oplevede værdier. 3. Brugerindflydelse Ledelsen Ledelsen oplyser, at børnene som sådan ikke har nogen indflydelse på skoledagen, idet skolegangen ligger i en fast struktur. Fritiden er mere flydende, men stadig med en vis struktur. Det oplyses at børnene holder møde med medarbejder, hvor de fremsætter ønsker om fritidsaktiviteter, besøg af venner m.m. De fremsatte ønsker bliver vurderet af medarbejderne og sammenholdt med barnets kunnen. De unge har stor indflydelse på deres hverdag. For eksempel hvad de har lyst til at udføre af praktiske opgaver, madlavning, samvær med venner, sætte knallerter i stand, tage knallertkørekort eller at deltage i arrangementer i fællesrummet. Det oplyses til tilsynet at der er en politik for computer og brug af mobiltelefon. Der er flere af de unge der har disse ting på Marjatta. Brug af mobil aftales endvidere med forældrene. En af afdelingerne har en fastlagt struktur for møde med børnene og de unge. En afdeling afholder spontane møder. En afdeling afholder ikke møder med børnene, men er løbende observante på børnenes ønsker. Marjatta har et lokalråd for skolehjemmet der består af 4 forældre. Der er valg hver andet år. Der er telefon møde med de pårørende 1 gang om ugen samt møder med de pårørende efter behov. Medarbejderne fortæller, at børnene og de unge har indflydelse på tilrettelæggelse af næste uges program, der ligger uden for det fastlagte skema. Dog vurderer de voksne om barnet er i stand til at klare de ønsker, som barnet giver udtryk for. og de unge har også indflydelse på, hvilke praktiske ting de vil deltage i på afdelingen. Side 7 af 21

8 På en af afdelingerne for de unge, holdes der møde 1 gang pr. uge, hvor man tager forskellige temaer op. Tilsynet spørger ind til børnenes mulighed for at se TV, for eksempel julekalender. En medarbejder fra en afdeling med unge giver klart udtryk for, at børnene ikke får lov til at se TV til kl. 23, og det med julekalender er ikke aktuelt, da man laver sin egen julekalender, der består af historie/lys tænding osv. Medarbejderne oplever ikke, at børnene spørger til at kunne se julekalender, da børnene går meget op i de julehistorier der læses for dem på afdelingen. Medarbejderne er klar over, at børnene ser julekalender og TV når de er hjemme. En medarbejder fra en anden afdeling med unge fortæller, at de ser julekalender. n fra afdelingen siger, at det rent faktisk er en ændring fra tidligere, hvor man ikke så TV. n fortæller, at der skal være individuelle forskelle i forhold til at se TV, da der er børn der ikke kan klare at komme op om morgenen, hvis de har set TV for sent om aftenen og nogen kan ikke klare at holde sig vågne om aftenen. Tilsynet undrer sig over, at to af afdelingerne, der har samme aldersklasse boende har forskellig holdning til TV kiggeri. Medarbejderne medgiver, at det virker underligt, at 2 ens afdelinger har hver deres TV politik, hvor den afdeling der ikke har TV på programmet siger, at det skyldes, at de ikke har udstyret, samt afdelingen er forholdsvis nyetableret. Tilsynet forholder medarbejderne tilsynets viden om, at der er børn der tidligere har forespurgt til muligheden for at kunne se TV? Medarbejderne virker overrasket over, at børnene / de unge har givet udtryk for dette. Sluttelig fortæller en medarbejder, at der er indkøbt DVD boks med Astrid Lindgrens film, men det er ikke muligt at vise dem, pga. det manglende udstyr eller dårligt udstyr. vedlægges som bilag Der er enighed imellem de pårørende om, at børnene/de unge har indflydelse og stedet giver dem lov til at være børn. De pårørende mener det er vigtigt, at børnene har indflydelse og stedet skal vær imødekommende overfor de værdier børnene/de unge har. En af de pårørende udtrykker, at det er vigtigt at komme et pubertets barn i møde. En forælder fortæller, at barnet bliver hjulpet ud af den lukkethed barnet har, ved at få barnet til at give udtryk for hvad det er barnet ønsker. Alle giver udtryk for, at samarbejdet fungerer godt. En af de pårørende siger, at der er blevet mindre kontakt i samarbejdet, efterhånden som barnet er blevet ældre. Side 8 af 21

9 En pårørende fortæller om, at der er oplevet god støtte til barnet fra Marjatta i forbindelse med en krise. Se i øvrigt punkt 2, pårørende vedr. TV, computer og mobil. Tilsynet bemærker, at der er overensstemmelse i støtten af det enkelte barn i forhold til indflydelse. Ligeledes er den forholdsvis overensstemmelse i forhold til generel indflydelse på hverdagen. Tilsynet vurderer, at det kunne være gavnligt for hele Marjattas skolehjem, at have en fælles dialog om børnenes og de unges indflydelse på de forskellige alderstrin set i lyset af Marjattas værdier og det omkring liggende samfund. Deriblandt en dialog om, en nogenlunde ensartet politik, værdi, hus regel i forhold til brug af TV, computer og mobil. 4. Aktiviteter, beskæftigelse og undervisning Ledelse Ledelsen oplyser at, børnene og de unge tilegner sig sociale færdigheder igennem aktiviteter for eksempel hvordan man opfører sig i et omklædningsrum, en svømmehal. Aktiviteterne bevirker, at børnene og de unge oplever en glæde ved at de magter noget nyt, for eksempel at kunne cykle. Ledelsen oplyser at de fysiske aktiviteter er med til, at børnene og de unge har det bedre fysisk og psykisk. De yngste målrettes i de fysiske aktiviteter for eksempel på shelter pladsen, hvor motoriske øvelser kan være med til at bedre indlæring. Det oplyses, at der er motoriske øvelser hver morgen. Legen der også anses for at være en aktivitet, oplyser ledelsen medvirker som en konfliktløser. Medarbejderne fortæller, at betydningen for børnene/de unge er, at de gennem de aktiviteter de vælger, skaber nye kontakter med andre børn/unge på stedet, som de normalt ikke er sammen med i dagligdagen. Derudover betyder aktiviteten (som de selv vælger), at medarbejderne oplever børn og unge, der glæder sig over at kunne klare nye udfordringer, samt at de får en ansvarsfølelse for det, de har valgt som deres aktivitet. /de unge får gennem deres aktivitet en bedre selvværdsfølelse. En afdeling fortæller, at det har været en stor succes, at man har haft cykling som et tema, hvor denne aktivitet har betydet, at alle på afdelingen nu kan cykle. Nogen på 2 hjul andre på 3, men man kan nu tage på tur sammen. Det oplyses, at mange går til svømning, andre til dans og andre igen til ridning. En medarbejder siger, at aktiviteterne sammen i grupper og på tværs af afdelinger, er med at skabe et sammenhold i gruppen. Tilsynet spørger til, hvad man gør hvis et barn/ung ikke ønsker at deltage, eller giver op midt i et forløb? Medarbejderne siger til dette, at man ikke tvinger dem til at deltage i en aktivitet, men man prøver at motivere barnet/den unge til at fortsætte, Side 9 af 21

10 gennem en støttende snak med barnet/ den unge. Videre siges der, at man også prøver at støtte barnet/den unge, ved at man tager barnet med til den aktivitet, som barnet ikke ønsker at deltage i. De pårørende oplyser, at der er en god vekselvirkning mellem leg og læring, det sker bl.a. gennem eventyr-sang- dans-ordspil og dukketeater. En af de pårørende fortæller, at barnet kommer hjem med tegninger der for barnet er en succesoplevelse og det giver barnet lyst til at lære mere. En anden siger, at aktiviteterne har været med til at åbne op for den unges ungdomsliv. Den pårørende oplever at den unge nu rider og danser. Det oplyses at forudsigelighed og overskueligheden har været vigtig for den unge. Den unge er glad for skolen og fortæller gladelig, om det de har lært. Den pårørende oplever, at der er ro på og den ro bringer børnene med sig. Samme ro oplever den pårørende, når pågældende har deltaget f.eks. ved middagsbordet på stedet. Det opleves at roen skabes af, at rammerne er kontrolleret på stedet. Tilsynet bemærker, god overensstemmelse mellem de intentioner ledelse og medarbejdere har med aktiviteterne for børnene og de unge, i forhold til den oplevelse de pårørende har af aktiviteterne på stedet. 5. Kost og motion Ledelse Ledelsen oplyser, at Marjatta bruger mange ressourcer på kost og motion. En del af børnene og de unge er på specialkost af forskellige årsager. Ledelsen oplyser endvidere, at der arbejdes med kost motivering. Ledelsen vurderer at børnene og de unge på stedet er forholdsvis normalvægtige og det mener ledelsen er på baggrund af, at der arbejdes så meget med kost og motion, som det er tilfældet på stedet. En medarbejder fortæller, at kost og motion kan være et tema på afdelingen, ligesom kærlighed og venskab kan være et tema. Når temaet er kost, snakker man om hvad kost og motion betyder for mennesket og man sætter fokus på mad og motion. En afdeling fortæller, at man motionerer 2 gange om ugen og det kan være både cykling eller løb. Medarbejderne, fortæller at man får både pizza og burgere, men af den sunde slags. Det er ikke noget der ofte sker, men indgår som en naturlig del af madplanen. En medarbejder fortæller, at næsten alle børn og unge har individuelle kostplaner behov og dette er accepteret af alle de øvrige børn og unge. Side 10 af 21

11 En af de pårørende mener, at børnene ikke får nok motion, der kan give sved på panden. Pågældendes barn er begyndt at tage på efter barnet er startet på stedet. Pågældende mener videre, at der mangler sport, der tilgodeser barnet kunnen. F.eks. dem der ikke kan spille fodbold pga. manglende forståelse for reglerne eller andre sportsgrene med konkurrence elementer. Så den pårørende opfordrer stedet til at finde en aktivitet der kan bruges af børn, der har det svært ved at forstå regler i spil. Samme pårørende mener også, at der spises for meget slik og kage og man burde skære ned på forbruget. Den pårørende siger endvidere, at man frem for hovedret og dessert skulle lave hovedret og forret, så man kunne undgå desserten. Pågældende siger, på trods af ovenstående, at kosten er fremragende. En anden pårørende siger, at hans søn spiser alt og det at man også i mad sammenhænge forsøger at lære børnene noget madkultur f.eks. at man spiser op og man ikke smasker ved bordet, synes pågældende er godt. At maden samtidig er så god som den er og den er økologisk og biodynamisk er et ekstra plus. Kosten er interessant og varieret og kokken er eminent dygtig. Som den første pårørende sagde, er vedkommende enig i, at sønnen heller ikke har nogen aktivitet der kan få pulsen op og det ville være fint, hvis der fandtes en aktivitet, hvor han også kunne være mere aktiv. Den sidste pårørende siger, at kosten er lødig og siger samtidig, at der godt kunne være mere drenge sport, hvor det ofte handler om at konkurrere, vindere og tabere, hvilket vedkommende måske er i tvivl om, passer ind i institutionens værdigrundlag/ pædagogik. Tilsynet bemærker at der fokus på kost og motion på Marjatta. De pårørende er generelt godt tilfredse, men tilsynet opfordrer Marjatta til at gå i dialog, med de pårørende om, hvad det er for typer motion de tilbyder børnene. 6. Rygning, alkohol og andre rusmidler Ledelsen Ledelsen oplyser, at de ikke har problemer med rygning, alkohol eller andre rusmidler blandt de unge. I forhold til medarbejderpolitik for rygning, henvises der til punkt 1 (Opfølgning på tilsyn). Medarbejderne oplever ikke problemer med alkohol og rygning på stedet. Medarbejderne er klar over, at nogle af børnene/de unge har kendskab til både rygning og alkohol hjemmefra og nogle af de unge formentlig har smagt alkohol hjemme. Medarbejderne oplyser, at de ansatte ikke drikker alkohol på matriklen. Tilsynet og medarbejderne snakker om, at man på stedet har undgået problemet med alkohol og rygning, måske hænger sammen med, at de fleste af Side 11 af 21

12 børn/unge der er på stedet, har været der længe. Ikke adspurgt herom. Tilsynet har ingen bemærkninger. 7. Medicin og lægefaglig bistand m.m. Ledelse Der henvises til punkt 1 (opfølgning på tilsyn). Der henvises til punkt 1 (opfølgning på tilsyn). Der henvises til punkt 1 (opfølgning på tilsyn). Der henvises til punkt 1 (opfølgning på tilsyn). 8. Personale forhold (i forhold til ydelsen til borgene) Ledelsen Ledelsen oplyser, at de synes faggrupperne matcher deres målgrupper. Der er en blanding af uddannede pædagoger, uudannede medarbejdere og studerende på de forskellige afdelinger. Mange af pædagogerne er også uddannet helsepædagoger. Ledelsen fortæller, at de tror at nogle af de pårørende gerne så at institutionen havde længere åbent i dagtimerne for dageleverne i sommer og juleferie. En medarbejder mener, at fagfordelingen er fin som den er. En anden medarbejder giver udtryk for, at vedkommende godt kunne tænke sig, at der kunne være mere supervision udefra på børnene, hvor der nu er en begrænsning i brugen af ekstern supervisor. En medarbejder giver udtryk for, at man har haft en god oplevelse med en kraniosakral terapeut og kunne godt se, at det ville være fint, at have sådan en fagperson tilknyttet. Medarbejderne giver udtryk for, at der hvor man bruger mange ressourcer er ved nyansættelser. Medarbejderne siger, at det er vigtigt når man skal have en ny medarbejder, at man mødes for at finde ud af, hvad det er man har behov for og være meget eksakt i dette ønske. Konsekvensen af ikke at have gjort dette undersøgende arbejde godt nok er, at man får mange ansøgere der ikke vil passe ind på stedet. Man søger ofte internt blandt tilkaldevikarerne, da disse har et kendskab til stedet og man slipper for en ressourcekrævende oplæring. bliver også Side 12 af 21

13 påvirket af, at der kommer nye kollegaer, der ikke kender til stedets værdigrundlag. Når man har valgt en medarbejder fra tilkaldevikarerne, er princippet, at nye vikarer bliver tilknyttet stedet og derved kommer i lære. Tilsynet spørger til, om ikke det kunne være fint med noget nyt blod, hvortil medarbejderne svarer, at det kunne være fint, men det kræver mange ressourcer af kollegaerne. Med hensyn til arbejdsplanen oplyser medarbejderne, at den fungerer fint, endda så fint, at en af afdelingerne overvejer, at bruge den nuværende arbejdsplan næste år. Medarbejderne siger, at det påvirker børnene, når det er fremmede der kommer på arbejde. Medarbejderne mener, at de pårørendes meninger er opdelt i forhold til, hvad de mener omkring afløsning ved ferie og sygdom. Nogen siger det er ok, mens andre har svært ved at forholde sig til de ændringer der sker, som f.eks. kan være praktiske ændringer omkring børnene. Der holdes personalemøder (hver anden uge), fællesmøder. Samarbejdet på stedet fungerer godt. Medarbejderne fortæller at der er et åbent samarbejde, hvor man som ansat er opmærksom på hinanden og man forsøger at sige når man bliver irriteret, til den man er irriteret på. Medarbejderne fortæller videre, at man afholder temadage på skolehjemmet som handler om samarbejde og dialog. På disse temadage kan man også tage enkelte elever op til diskussion, hvis man som medarbejder synes at eleven er svær at tyde. I konfliktsituationer medarbejdere imellem, forsøger man med den direkte dialog, hvor man i sidste ende kan bruge gruppelederen som mediator. Som nyansat har man 3 måneders introduktions periode, hvor dialogtræning indgår som et af temaerne. Hvis der opstår problemer i dette forløb, kan man benytte lederen. Ingen af de pårørende synes, der er problemer i forhold til personale forhold. En siger omkring medarbejdere, at vedkommende oplever at der er mere flow i medarbejdere på bostederne end i skoleregi. De pårørende udtrykker, at det er positivt at der ansættes unge der kan være med til at matche ungdomskulturen. Tilsynet vurderer, at der er de faggrupper der er brug for, til at løse opgaven på Marjatta. Tilsynet vurderer endvidere at, medarbejderne har mulighed for at opdatere deres viden. Tilsynet vurderer, at der er et konstruktivt og anerkendende samarbejde på Marjatta. Side 13 af 21

14 9. Kompetenceudvikling Ledelsen Ledelsen giver udtryk for, at kompetenceudvikling har stor betydning for organisationen. Ledelsen giver eksempler på nogle af de mange kurser der er mulighed for på Marjatta. For eksempel kurser der relaterer sig til Rudolf Steiner pædagogikken, kurser i autisme og ADHD. Den samlede ledelse giver personalegruppen 8-9 i kompetence, på en skala fra 0-10, hvor 10 er højest. Tilsynet spørger medarbejderne om de har kompetencerne til at løfte opgaven og til dette svarer medarbejderne ja, og hvis ikke, siger den ene, kan jeg få det værktøj jeg skal bruge i en given situation. Medarbejderne fortæller, at de alle bruger muligheden for at tage kurser og en siger, at det er med til at give ny energi. De store konferencer på stedet er også givende i forhold til viden, men også i forhold til at få mere energi i arbejdet. En pårørende mener, at det ville være godt, at medarbejderne tog kurser i de forskellige handicaps der er på stedet. En anden pårørende siger, at man på Marjatta, skal forberede sig på, at der efterhånden kommer en anden målgruppe ind på stedet og derfor forberede sig på dette skift gennem kurser osv. Tilsynet bemærker, at ledelse og medarbejdere er enige om, at de har de kompetencer de skal bruge, og hvis det ikke er tilfældet, så erhverves disse kompetencer. Tilsynet bemærker endvidere, at de pårørende er optaget af, at medarbejderne fagligt ruster sig til opgaven og til fremtiden. 10. Arbejdsmiljø Ledelsen Ledelsens status på handleplanen i forhold til arbejdsmiljø er, at der er færdiggjort et badeværelse, og der er kommet nye vinduer i børnehuset. Man er endvidere i gang med løbende udskiftning af vinduer i en afdeling og vinduer i andre afdelinger påtænkes også udskiftet. Ledelsen fortæller, at der pt. Ligger 7-8 ansøgninger om forbedringer/renoveringer af stedet til behandling i Daglig Ledelse med henblik på indstilling til Marjattas støttefond, som har ansvaret for vedligeholdelse og modernisering af bygningerne. Ledelsen oplyser at en afdeling har fået en ny stige, der gør, at man kan nå op i Side 14 af 21

15 skabe, som for øvrigt er nye. En anden afdeling har arbejdet med arbejdsmiljøet, omkring det at have en ny medarbejder der skal lærers op. Man har på afdelingen taget dette emne op på møderne. Det oplyses, at to af afdelingerne er gode til at arbejde sammen, når der er problemer der skal løses, hvilket giver begge afdelinger tryghed på arbejdet. På spørgsmålet om medarbejderne har ret i, at forbedringer på afdelingerne hænger sammen med økonomien, oplyser ledelsen at svaret er ja. Medarbejderne siger, at der er udarbejdet en APV. De fortæller videre omkring arbejdsmiljø, at der arbejdes med de ting der dukker op, og nogen gange bliver et problem løst her og nu, mens andre gange går der lang tid pga. økonomi og viden om problemet. ( f.eks. ventilationssystemet på en afdeling). Alle oplever en god stemning personalet imellem Tilsynet bemærker, at der er arbejdet med handleplanen for APV. 11. Samarbejde med eksterne parter Ledelsen Ledelsen fortæller, at der er store udfordringer i samarbejdet med kommunerne, hvor man kan mærke, at økonomien er strammet til. Ledelsen oplever at kommunerne overvejer meget mere nu end tidligere, om bevillinger til døgnanbringelse på Marjatta kan bevilges. Man oplever også, at der oftere gives afslag på tillægsydelser. Man har på stedet taget dette alvorlige dilemma op, da det har stor betydning for både barnet samt forældre. Derfor er man fra stedet begyndt at forberede forældrene på, at ansøgninger til kommunen vedr. deres barn, kan være et afslag. Man har på stedet en frygt for formodning om, at STU ungdomsuddannelsen (For de unge brugere) bliver sparet væk i fremtiden. Ikke adspurgt En af de pårørende giver udtryk for, at samarbejdet med f.eks. kommunen er meget løst og pågældende klarer sagerne selv. Vedr. samarbejde, de pårørende imellem. En pårørende oplyser, at man i normalskolen får adresselister på forældre, dette opleves ikke at være tilfældet på Marjatta. Side 15 af 21

16 Pågældende fortæller videre, at man har lavet en adresseliste på eget initiativ, hvilket har betydet, at man har fået en gruppe af forældre op at stå, som man som pårørende kan støtte sig til. En pårørende fortæller, at der for dagelevernes vedkommende er lavet en forældreadresseliste, hvilket var forældrenes ønske. Med denne liste er det lykkedes at samarbejde om børnenes fødselsdage, hvor man for eksempel inviterer børnene til fødselsdage, men hvor forældrene også deltager. Tilsynet har intet at bemærke. 12. Fysiske rammer Ledelsen På spørgsmålet om nye byggeplaner, fortæller ledelsen, at de har planer for nyt byggeri, men at økonomien for tiden ikke giver mulighed for dette. Medarbejderne nævner igen, at ventilationssystemet ikke fungerer, herudover fortæller de, at der er sat nye vinduer i nogle af bygningerne. Medarbejderne giver udtryk for, at de er klar over, at der ikke er økonomi til de store fysiske fornyelser. Generelt er de pårørende enige om, at stedet er godt og man er tilfreds med de fysiske rammer. En af de pårørende siger, at der bliver passet på tingene. En af de øvrige pårørende siger, at der er lækkert og æstetisk smukt på Marjatta. Tilsynet har intet at bemærke. 13. Hygiejne og rengøring Ledelsen Ledelsen er opmærksom på, at medarbejderne gerne vil prioritere det pædagogiske arbejde højest. Ledelsen har den holdning at rengøringsarbejdet ikke skulle volde de store forstyrrelser, da det altid ligger i perioden, hvor børnene er i skole. Ledelsen giver udtryk for, at det altid er barnet der har første prioritet. Så må rengøringen komme i anden række og laves på et andet tidspunkt, eller af en anden medarbejder. De forskellige afdelinger har rengøringsplaner for hvordan der skal gøres rent og der er forskellige ansvarsområder, for hver enkelt medarbejder på afdelingerne, i forhold til rengøringen. Medarbejderne er enige i, at man nogle gange kan komme i klemme mellem rengøring og det pædagogiske arbejde. En siger, at det er en udfordring at Side 16 af 21

17 holde stedet rent, når man samtidig skal have plads til børnene/ de unge. Dog giver medarbejderne udtryk for, at børnene kommer i første række. En medarbejder siger, at rengøringen ikke er det store problem, da værktøjet til rengøring er godt og rengøringen derved ikke tager så lang tid. Grundet de epidemier der har været oppe og vende i DK, har man indført engangshåndklæder, bedre håndhygiejne, afvaskning af dørhåndtag samt billeder af hvordan man vasker hænder, så børnene få en brugsanvisning som de så skal følge. De pårørende er generelt tilfredse med rengøringen. En af de pårørende udtrykker at der nogle gange er for pænt og siger i den forbindelse at Det levede livs spor må gerne være der. En af de pårørende siger, at der ikke dufter af desinficering, men af natursæbe. Tilsynet bemærker, at ledelsen og medarbejderne er enige om prioriteringen af rengøringen, derudover tillige at de pårørende er tilfredse med rengøringsstandarten. 14. Andre forhold Ledelsen I punkt 14 tager tilsynet emnet magtanvendelse op med ledelsen. Forstanden fortæller der bruges meget tid og megen snak omkring dette emne og i den forbindelse den fysiske kontakt til eleverne/barnet og den omsorgsdel der også kan være i den fysiske kontakt. Det har på Marjatta været drøftet, hvornår der er tale om magtanvendelse og hvornår det handler om en hjælpende/tryghedsgivende fysisk kontakt. Ledelsen udtrykker at det drejer sig om grænseflader, hvilket man debatterer jævnligt på stedet. En af afdelingslederne fortæller, at de jævnligt tager problematikken op om magtanvendelse, da de på afdelingen har et barn, der ofte giver anledning til magtanvendelse. En af lederne siger, at man på stedet hele tiden reflekterer over, hvordan man kan gøre tingene anderledes, for at undgå magtanvendelse. Tilsynet tager herefter problematikken op, omkring TV for beboerne /børnene. Tilsynet ved, at der er et ønske fra børnene om, at kunne se mere TV, hvilket også blev nævnt i tilsynsrapporten fra Der er ikke sket de store ændringer i børnenes TV kiggeri siden På Birken er tilsynet oplyst om, at det er meget svært at vise en film, da man ikke har udstyr til at spille en dvd film. Man har en PC der kan vise filmen, men dette er ikke optimalt. Skal man se TV foregår dette i festsalen, da man ikke har TV på afdelingerne. Skal man se TV, sker det også på PC. Side 17 af 21

18 Ledelsen har aldrig betragtet TV et som et problem, da der er andre aktiviteter der gør, at TV ikke har den store rolle på institutionen. Forstander er ikke modstander af TV. Han siger at det ikke handler om TV men handler om at kunne styre det, (forbruget af fjernsyns kiggeri ) ledelsen vil se på muligheden for at give børnene og de unge på Marjatta en ensartet mulighed for at se TV og PC. Under dette punkt tager tilsynet emnet magtanvendelse op. Tilsynet spørger til om medarbejderne er fortrolige med magtanvendelser og hvornår der er tale om magtanvendelse. En medarbejder siger, at vedkommende har været meget involveret i problematikken omkring magtanvendelse, da pågældende arbejder med et barn med ADHD. n fortæller, at der har været en del magtanvendelser, og gennem de indberetninger der følger med en magtanvendelse har pågældende reflekteret over, hvordan man som medarbejder kan handle anderledes/alternativt for at undgå en magtanvendelse. Gennem denne refleksion oplever pågældende, at man har kunnet handle anderledes og derved kunne undgå magtanvendelse, til gavn for barnet og medarbejderen samt de andre børn på afdelingen. Denne viden forsøger pågældende at give videre til kollegaerne. Ingen af medarbejderne som tilsynet snakkede med, var bange for at komme i en situation, hvor der skulle blive tale om en magtanvendelse. En medarbejder siger, at det vil være et svigt overfor barnet, hvis man ikke handler i en situation, der kan udvikle sig til magtanvendelse. En af medarbejderne synes det kan være svært at vurdere, hvornår der er tale om en magtanvendelse. F. eks. hvis en stor dreng ikke vil rejse sig! tager man ham i armen for at hjælpe, er det så en magtanvendelse eller hvad? Tilsynet giver en kort orientering om magtanvendelser og hvornår der er tale magtanvendelse og hvornår der er tale om at man hjælper barnet/den unge. En af de pårørende kunne tænke sig at man på Marjatta åbner op for omverden, så de kan se dette unikke sted. Man skal dog passe på ikke at miste det unikke i det administrative, siger pågældende videre. En af de pårørende siger, at pågældende kunne ønske sig, at det humanistiske fællesskab kunne videreføres uden for institutionen. En af de ting, en af de pårørende fremhæver, er de børnekonferencer der finder sted. Pågældende er imponeret over den viden og interesse der finder sted omkring et barn på disse konferencer. Tilsynet bemærkede ved observation af børnene at medarbejderne var tæt på grænsefladerne omkring magtanvendelse, så derfor vælger tilsynet at tage emnet op med både ledelse og Side 18 af 21

19 medarbejdere. Tilsynet vurderer, at der arbejdes med og reflekteres over magtanvendelse på Marjatta. Bilag Notat for observation af børnene Anmeldt tilsyn på Skolehjemmet Marjatta. Notat vedr. besøg på Bøgen. Der er 7 børn på Bøgen i alderen 7 til 12 år. Der var 4 børn den 1 dec.2010 på Bøgen, idet et barn var syg og nogle børn var hjemme hos forældrene. Tilsynet kom kl tilsynet fik oplyst at normalt var børnene nede hos hestene om onsdagen, men pga. at der var så meget sne og blæst ville det blive en gåtur med børnene i skoven, hvor der var mere læ for vinden. var nede i kælderen for at tage overtøj på. Der blev givet god tid til at børnene kunne tage tøj på og medarbejderne var roligt afventende på at børnene klarede mest muligt ved egen hjælp. fik valget om de ville følges med hinanden, en voksen eller ville gå selv, et af børnene fik hjælp til at sige fra over for et barn som ville holde i hånd. Under gåturen var der leg og snak. Et af børnene var drillende overfor flere af de andre børn, med at kaste med sne, hun blev flere gange stoppet roligt men bestemt, en enkelt gang ved et fast tag i armen. Barnet fik på forskellig måde forklaret at hun skulle respektere, at de andre børn ikke ønskede sne i hovedet. Et andet barn var ret hurtigt på vej i andre retninger, hvilket der hele tiden var en af medarbejderne der observant på og fulgte efter. Et tredje barn ville gerne gå bagved gruppen og dette ønske blev understøttet af medarbejderen. Der blev under turen taget hensyn til at nogle børn ville lege længere på legeplads end andre så personalet delte sig op således at 2 børn gik tilbage mod Bøgen og 2 børn blev og legede lidt længere på legepladsen. Efter gåturen der varede en til halvanden time gik børnene af sig selv på deres værelser for at høre musik og lege, der var meget ro over børnene, det var tydeligt at børnene er trygge i den kendte og struktureret dagsrytme. Et af børnene skulle til noget kropsterapi med en medarbejder, der sad og ventede på hende, da gruppen kom tilbage fra gåtur. Tilsynet bemærker, at der var 4 børn tilstede ud af 7. Så i den kontekst vurderer tilsynet, at børnene virkede trygge og glade, tilpas trygge til også at være sig selv og prøve grænser af. Tilsynet vurderer at medarbejderne er meget opmærksomme på børnenes forskelligheder og medarbejderne er rummelige og understøttende både for det enkelte barn, men også for gruppe samværet. Magtanvendelse for 2010 Per Svanborg & Janne Kryger Konsulent Konsulent Opgørelse for magtanvendelser på børn på Marjatta Socialafdelingen har modtaget 9 indberetninger om magtanvendelser foretaget overfor børn. Side 19 af 21

20 6 indberetninger er behandlet som tilladte i henhold til magtanvendelsesbekendtgørelsens 2 stk.1 nr indberetninger er behandlet som ikke tilladte og omhandler forstyrrende adfærd far børnene og de unge som grov tale og højtråben. Den faglige konsulent i Region Sjælland har en aftale med Skolehjemmet om at fortsætte den undervisning, som er foregået løbende på Marjattas Skolehjem. Anette Bjerkesmoen Olsen Socialfaglig konsulent Mødebeskrivelse Marjattas beskrivelse af møder med fagligt indhold. De ugentlige faste møder: Gruppeledermøde foregår altid fra kl til kl , hver mandag. Rytmen er således, at vi den ene gang arbejder mere organisatorisk og den anden gang er mere fordybet i eleverne ud fra det pædagogisk faglige arbejde. Hver 14 dag er der personalemøder i de enkelte grupper og nogen gange er der fælles optakt i salen, det kan være pædagogiske temaer, det kan også være personalepolitiske forhold som har været i MED og som skal ud eller lignende. På Skolehjemmet er der møde i ledelsesgruppen hver torsdag fra kl til Side 20 af 21

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Mandag den 12. december 2016 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Social- og sundhedsassistent Karina - ansat siden 2006. Fra Ringkøbing-Skjern Kommune: Rådgiver

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: 3. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Pædagogstuderende Louise Stenbring Tilsynet gennemført af:

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Radisevej 6 til 8, 1.sal samt 4, 1.sal, Københavns Kommune. Onsdag den 12. december 2012 fra kl

Anmeldt tilsyn på Radisevej 6 til 8, 1.sal samt 4, 1.sal, Københavns Kommune. Onsdag den 12. december 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Radisevej 6 til 8, 1.sal samt 4, 1.sal, Københavns Kommune Onsdag den 12. december 2012 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO Tilsynsrapport For Opholdsstedet TAO Uanmeldt tilsyn den 1.maj 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retsikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 07-11-2010 2 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Normerede pladser 0-3 år 28 Normerede pladser

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Opholdsstedet Vangagergaard Dato

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

7.30 9.00: Velkommen; vi tænder levende lys, spiser morgenmad, og gør os klar til en ny skoledag.

7.30 9.00: Velkommen; vi tænder levende lys, spiser morgenmad, og gør os klar til en ny skoledag. 1 2.5 Daggruppen. Specialpædagogisk dagbehandlingstilbud med fokus på kompetenceudvikling 36. Det er nomineret til 15 pladser, ATA tiden er 1,6 t pr. barn pr. dag. Marjattas tilbud til hjemmeboende elever

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 68 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 6. januar 2014 Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Humble

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Støttecentret Møllegade Tilbudstype Klub tilbud efter 85 samt aktivitetstilbud efter 104 Adresse Møllegade, Skanderborg

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

Statusrapport Opholdssteder Rebild Kommune 2012

Statusrapport Opholdssteder Rebild Kommune 2012 Opholdsstedets navn Skovhuset Glerupvej 115 Vester Korup 9575 Terndrup Målgruppe Børn og unge (10-16 år) der med baggrund i opvækstbetingede forhold har følelsesmæssige, psykiske og sociale problemer.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere