Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta"

Transkript

1 Tilsynsrapport for Skole og behandlingshjemmet Marjatta Socialafdelingen December 2010

2 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet...3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud...3 Skriftlig handleplan...4 Ved tilsynsbesøgene er der talt med følgende personer Opfølgning på seneste tilsynsbesøg Serviceniveau, herunder omsættelighed på værdier og pædagogiske metoder Brugerindflydelse Aktiviteter, beskæftigelse og undervisning Kost og motion Rygning, alkohol og andre rusmidler Medicin og lægefaglig bistand m.m Personale forhold (i forhold til ydelsen til borgene) Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø Samarbejde med eksterne parter Fysiske rammer Hygiejne og rengøring Andre forhold...17 Bilag...19 Side 2 af 21

3 Tilsyn på: Marjatta Skole og behandlingshjem Tilsynet er udført af: Per Svanborg & Janne Kryger Tilsynet er udført i perioden i uge 48 og 49 i VED DETTE ANMELDTE TILSYN VAR DER LIDT PROBLEMER MED VEJRET, SÅLEDES AT NOGLE AF DE AFTALTA INTERVIEWS BLEV AFLYST PGA. SNESTOM. TILSYNET VIL I DEN ANLEDNING GERNE TAKKE ALLE PÅ MARJATTA OG DE PÅRØRENDE FOR STOR FLEKSIBILTET VED OMROKERING AF AFTALTE MØDER/INTERVIEWS. Baggrundsoplysninger om tilbuddet Marjattas skole og behandlingshjem består af et skole tilbud, et dagtilbud for børnene og de unge efter skole. Derudover et døgntilbud inklusiv skole. Der er 27 døgnelever under 18 år, 25 døgnelever over 18 år, 21 dagelever under 18 år. I skolen (1.-10 klasse) er der i alt 46 elever, på ungdomsuddannelsen 15 elever og 12 unge voksne, som arbejder på forskellige beskyttede værksteder på ungdomsuddannelse. Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud Tilsynet bemærker, at der er en åben og positiv kultur på Marjatta både hos ledelsen, medarbejderne, børnene/de unge og hos de pårørende. Tilsynet vurderer, at der ved det anmeldte tilsyn i december 2010 var mange sammenfald imellem den service som ledelsen sagde at der blev ydet på Marjatta, og den ydelse som medarbejderne sagde de leverede, derudover var der positive enslydende meldinger om sammenfald på den kvalitet der blev ydet og oplevet. Tilsynet fortog observation af børnene på Marjatta, afdeling Bøgen. Tilsynet vurderede i den anledning, at medarbejderne er meget opmærksomme på børnenes forskelligheder og medarbejderne er rummelige og understøttende både for det enkelte barn, men også for gruppe samværet. Tilsynet konkluderer, at Marjatta arbejder målrettet og kvalitets orienteret i hverdagen. Marjatta fremstår som i overensstemmelse med deres værdier og mål. Tilsynet anbefaler, at afdelingslederne undersøger om der forligger samtykke på alle de børn og unge, der modtager homøopatisk medicin og medtager punktet om både medicinen og samtykke, på et af de møder de har med børnenes og de unges forældre som fast punkt, således at der er fokus for alle parter på, at samtykke foreligger. Tilsynet anbefaler, at Marjatta arbejder på at få, en nogenlunde ensartet politik, værdi, husregel i forhold til brug af TV, computer og mobil. Tilsynet opfordrer Marjatta til, at gå i dialog, med de pårørende om, hvad det er for typer motion de tilbyder børnene. Derudover bemærker tilsynet positivt, at der fokus på kost og motion på Marjatta. Side 3 af 21

4 Skriftlig handleplan Handleplanen kan rekvireres i Socialafdelingen, Region Sjælland. Ved tilsynsbesøgene er der talt med følgende personer Ledelsen Der er talt med forstander og stedfortræder for skolehjemmet samt 2 afdelingsledere. Øverste leder af Marjatta deltog ikke. Brugere Der er talt med 3 medarbejdere. Der er observeret på Bøgen, en gruppe med 6 børn. Der er talt med 3 pårørende. 1. Opfølgning på seneste tilsynsbesøg Ledelsen Ledelsen oplyser, at der er udarbejdet en rygepolitik, der træder i kraft den Politikken forskriver: Ingen rygning i arbejdstiden, ingen rygning på matriklen. Ledelsen oplyser endvidere at der er taget hånd om medarbejdernes viden om homøopatiskmedicin og de pårørendes accept af brugen af medicinen. Ledelsen oplyser, at badeværelserne er moderniseret. Medarbejderne fortæller, at der pr. den er indført en ny rygepolitik, der betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden, samt al rygning på matriklen er forbudt. Inden dette træder i kraft, har man på stedet flyttet rygestedet for ansatte, til en placering på området, hvor rygningen er skærmet, så børnene ikke kan se at der ryges. En medarbejder siger, at det nu bliver gjort meget svært for rygerne. I forbindelse med den nye rygepolitik, har medarbejderne (rygerne) fået tilbudt ryge stop kursus. Der var dog ingen at rygerne der tog imod dette tilbud. Der er mange der selv er stoppet med at ryge, efterhånden som rygningen er blevet besværliggjort. Problematikken som tilsynet har gjort opmærksom på i rapporten fra 2008 omkring homøopatisk medicin og udlevering af samme fortæller medarbejderne at der nu er styr på dette. Medarbejderne fortæller, at de nu har fået skemalagt medicinen. Der findes skemaer på hver afdeling hvor medicinen bliver beskrevet og samtidig en beskrivelse af, hvem af børnene der får hvilken medicin. Der ligger skriftlige fuldmagter fra forældrene på, at deres barn må få homøopatisk medicin. mener, at de kan forstå beskrivelser/bivirkninger osv. af medicinen. Medarbejderne oplyser endvidere, at det er en internt ansat læge der ordinerer homøopatisk medicin. Det er almen praksis, at man på stedet har en snak med forældrene om eventuelle bivirkninger/allergiske reaktioner hos deres barn. Medarbejderne oplyser, at de ikke har oplevet allergiske reaktioner, mens de har været ansat på stedet. Side 4 af 21

5 Tilsynet omtaler skriftligt tilsagn fra pårørende i forbindelse med brug af homøopatisk medicin. Ingen af de 3 pårørende mindes, at have underskrevet en fuldmagt på brugen af medicinen på deres børn. De pårørende er dog fulde af tillid til, at stedet ved hvad de har med at gøre og giver udtryk for, at stedet har stor viden om homøopatisk medicin. En af de pårørende siger, at det er en meget mild medicin og vedkommende er indforstået med brugen af dette, uden at have underskrevet nogen fuldmagt. Tilsynet bemærker, at der er både i tiden fra sidste tilsyn og nu fra den , foreligger lovlige retningslinjer for rygepolitikken på skolehjemmet Marjatta. Tilsynet bemærker endvidere at, badeværelserne er moderniseret. Tilsynet anbefaler, at afdelingslederne undersøger om der forligger samtykke på alle de børn og unge, der modtager homøopatisk medicin og medtager punktet om både medicinen og samtykke, på et af de møder de har med børnene og de unges forældre som fast punkt, således at der er fokus for alle parter at samtykke foreligger. 2. Serviceniveau, herunder omsættelighed på værdier og pædagogiske metoder Ledelsen Ledelsen fortæller, at der er skabt et fællesskab omkring værdiggrundlaget og dette værdigrundlag er implementeret i alle sammenhænge. Det fælles værdigrundlag er med til at skabe tryghed for både medarbejdere, børn og forældre. Værdiggrundlaget er med til at skabe ro og fast rytme på stedet, hvilket børnene profilerer af. Den forudsigelighed der er for både børn og medarbejdere, betyder at der kan frigives ressourcer som kan bruges i arbejdet med børnene. Ledelsen oplyser, at nye medarbejdere kommer igennem et introduktionsprogram. Dertil udarbejdes der et individuelt program der er tilpasset den enkelte medarbejder. Endvidere arbejdes der med sidemandsoplæring. Ledelsen oplyser, at der er børnekonference på hvert enkelt barn ca. hver 1 ½ år og alle medarbejderne deltager. Der udarbejdes mål/behandlings og elevplan for hvert enkelt barn i grupperne, som er for den nuværende periode samt året efter. Medarbejderne fortæller, at eleverne/børnene mødes med stor omsorg og deres oplevelse er, at børnene føler sig trygge/glade og der er en god kontakt børn og voksne imellem. Medarbejderne siger videre, at børnene oplever genkendelighed når de er på stedet. En siger, at kontinuiteten giver tryghed for børnene. Man møder børnene der hvor de er og med respekt. En medarbejder fortæller, at de har eksempler på børn der starter på institutionen uden selvværd, men at barnet forandrer sig når barnet mødes på det barnet kan, i stedet for det barnet ikke kan. Der arbejdes med anerkendelse og selvfølelse og det at man bygger barnet op herfra. Side 5 af 21

6 Der fortælles om, hvordan man altid mødes på Marjatta (hver morgen) med håndtryk og øjenkontakt. Medarbejderne fortæller, at de oplever, at det er en måde, hvorved man viser at man respekterer hinanden. Man møder også de pårørende på denne måde, men medarbejderne oplyser, at det er ikke alle pårørende der finder dette naturligt. En af medarbejderne fortæller, at man har fået et barn med ADHD, som i starten, betød mange magtanvendelser. Gennem kurser og tæt samarbejde med kollegaer og dialog med de andre børn, er det så lykkedes at begrænse magtanvendelserne på dette barn. Hvis et barn ikke trives på stedet, tages barnet problematik op i gruppen, med forstanderen, læreren og på børnekonferencen. Et nystartet barn iagttages meget i forhold til barnet begrænsninger / muligheder. Det fortælles også, at når der skal sættet grænser for børnene, foregår dette med omsorg og kærlighed. De 3 pårørende er enige i, at de er meget tilfredse med den støtte deres barn får på stedet. En siger, at man vil noget med barnet og børnene bliver stimuleret. En pårørende fortæller, at barnet hurtigt vænnede sig til stedet og blev glad for at være her. En pårørende fortæller, om et barn, der er vokset fra et lille forkølet barn til et ungt menneske der hviler i sig selv. En af de pårørende er videre meget imponeret over, hvor godt man på stedet kan beskrive barnet så præcist. Den pårørende kunne tænke sig mere støtte til barnet/den unge i, at være en begyndende voksen og det oprør der naturligt følger med i denne periode, af et menneskes liv. En af de pårørende siger, at Marjatta er fantastisk. Stedet ser værdierne i barnet og barnet bliver set, som det barnet er. Barnet trives. Vedkommende nævner også, at man på stedet er meget omsorgsfuld i forhold til udskiftning af personale, hvor man er meget opmærksom på, hvem man vælger som ny medarbejder. Det skal passe i forhold til børnene. Det der er vigtigt for denne pårørende er, at stedet ikke skal ændre på barnet, men respektere og støtte barnet som det er, hvilket pågældende også synes at stedet gør. Stedet måler og vejer barnet på hans egenskaber og kunnen og de tager hensyn til det enkelte menneske, hvilket man kan se ske i praksis. En af de pårørende med døgnbarn fortæller, at vedkommende har overnattet på stedet og fulgt dagens gang og er i den forbindelse imponeret over samarbejdet mellem børnene og medarbejderne. Vedkommende oplever, at man støtter barnet også i det man ved barnet har det svært ved, men ikke giver udtryk for. For eksempel hvis barnet gemmer sig bag en facade (f.eks. charme). Det får barnet ikke lov til. En pårørende siger, at selv om man er handicappet, skal man ikke bare køre derud af, man kan godt lære pli og omgang med andre mennesker. I forbindelse med ovenstående snak, bliver et emne vedr. TV, PC og Side 6 af 21

7 mobiltelefoner taget op. En pårørende er meget imod, at børnene, de unge skal have muligheden for at have disse ting på stedet. De pårørende er ikke enige om dette emne og en af de andre pårørende synes det er ok, at de unge kan se fjernsyn. Videre siger pågældende, at det er stedets forpligtigelse at være bekendt med samfundet uden for institutionen. En pårørende siger, at gadgets kan være en fiksering, hvor vedkommende siger noget om, hvor meget indflydelse disse ting har fået på de unges hverdag udenfor stedet, og mener, at disse gadgets måske vil blive mere fikserende for en handicappet. En pårørende mener at man på Marjatta burde overveje om børnene/de unge er blevet for beskyttet mod samfundet udenfor institutionen. Slutteligt siger en af de pårørende, at det der fylder, er om barnet har selvtillid/selvværd og mod til mødet med omverden. Stedet giver børnene og de unge mulighed for at få lært noget social intelligens. Tilsynet bemærker, at der overensstemmelse mellem de udmøntede og de oplevede værdier. 3. Brugerindflydelse Ledelsen Ledelsen oplyser, at børnene som sådan ikke har nogen indflydelse på skoledagen, idet skolegangen ligger i en fast struktur. Fritiden er mere flydende, men stadig med en vis struktur. Det oplyses at børnene holder møde med medarbejder, hvor de fremsætter ønsker om fritidsaktiviteter, besøg af venner m.m. De fremsatte ønsker bliver vurderet af medarbejderne og sammenholdt med barnets kunnen. De unge har stor indflydelse på deres hverdag. For eksempel hvad de har lyst til at udføre af praktiske opgaver, madlavning, samvær med venner, sætte knallerter i stand, tage knallertkørekort eller at deltage i arrangementer i fællesrummet. Det oplyses til tilsynet at der er en politik for computer og brug af mobiltelefon. Der er flere af de unge der har disse ting på Marjatta. Brug af mobil aftales endvidere med forældrene. En af afdelingerne har en fastlagt struktur for møde med børnene og de unge. En afdeling afholder spontane møder. En afdeling afholder ikke møder med børnene, men er løbende observante på børnenes ønsker. Marjatta har et lokalråd for skolehjemmet der består af 4 forældre. Der er valg hver andet år. Der er telefon møde med de pårørende 1 gang om ugen samt møder med de pårørende efter behov. Medarbejderne fortæller, at børnene og de unge har indflydelse på tilrettelæggelse af næste uges program, der ligger uden for det fastlagte skema. Dog vurderer de voksne om barnet er i stand til at klare de ønsker, som barnet giver udtryk for. og de unge har også indflydelse på, hvilke praktiske ting de vil deltage i på afdelingen. Side 7 af 21

8 På en af afdelingerne for de unge, holdes der møde 1 gang pr. uge, hvor man tager forskellige temaer op. Tilsynet spørger ind til børnenes mulighed for at se TV, for eksempel julekalender. En medarbejder fra en afdeling med unge giver klart udtryk for, at børnene ikke får lov til at se TV til kl. 23, og det med julekalender er ikke aktuelt, da man laver sin egen julekalender, der består af historie/lys tænding osv. Medarbejderne oplever ikke, at børnene spørger til at kunne se julekalender, da børnene går meget op i de julehistorier der læses for dem på afdelingen. Medarbejderne er klar over, at børnene ser julekalender og TV når de er hjemme. En medarbejder fra en anden afdeling med unge fortæller, at de ser julekalender. n fra afdelingen siger, at det rent faktisk er en ændring fra tidligere, hvor man ikke så TV. n fortæller, at der skal være individuelle forskelle i forhold til at se TV, da der er børn der ikke kan klare at komme op om morgenen, hvis de har set TV for sent om aftenen og nogen kan ikke klare at holde sig vågne om aftenen. Tilsynet undrer sig over, at to af afdelingerne, der har samme aldersklasse boende har forskellig holdning til TV kiggeri. Medarbejderne medgiver, at det virker underligt, at 2 ens afdelinger har hver deres TV politik, hvor den afdeling der ikke har TV på programmet siger, at det skyldes, at de ikke har udstyret, samt afdelingen er forholdsvis nyetableret. Tilsynet forholder medarbejderne tilsynets viden om, at der er børn der tidligere har forespurgt til muligheden for at kunne se TV? Medarbejderne virker overrasket over, at børnene / de unge har givet udtryk for dette. Sluttelig fortæller en medarbejder, at der er indkøbt DVD boks med Astrid Lindgrens film, men det er ikke muligt at vise dem, pga. det manglende udstyr eller dårligt udstyr. vedlægges som bilag Der er enighed imellem de pårørende om, at børnene/de unge har indflydelse og stedet giver dem lov til at være børn. De pårørende mener det er vigtigt, at børnene har indflydelse og stedet skal vær imødekommende overfor de værdier børnene/de unge har. En af de pårørende udtrykker, at det er vigtigt at komme et pubertets barn i møde. En forælder fortæller, at barnet bliver hjulpet ud af den lukkethed barnet har, ved at få barnet til at give udtryk for hvad det er barnet ønsker. Alle giver udtryk for, at samarbejdet fungerer godt. En af de pårørende siger, at der er blevet mindre kontakt i samarbejdet, efterhånden som barnet er blevet ældre. Side 8 af 21

9 En pårørende fortæller om, at der er oplevet god støtte til barnet fra Marjatta i forbindelse med en krise. Se i øvrigt punkt 2, pårørende vedr. TV, computer og mobil. Tilsynet bemærker, at der er overensstemmelse i støtten af det enkelte barn i forhold til indflydelse. Ligeledes er den forholdsvis overensstemmelse i forhold til generel indflydelse på hverdagen. Tilsynet vurderer, at det kunne være gavnligt for hele Marjattas skolehjem, at have en fælles dialog om børnenes og de unges indflydelse på de forskellige alderstrin set i lyset af Marjattas værdier og det omkring liggende samfund. Deriblandt en dialog om, en nogenlunde ensartet politik, værdi, hus regel i forhold til brug af TV, computer og mobil. 4. Aktiviteter, beskæftigelse og undervisning Ledelse Ledelsen oplyser at, børnene og de unge tilegner sig sociale færdigheder igennem aktiviteter for eksempel hvordan man opfører sig i et omklædningsrum, en svømmehal. Aktiviteterne bevirker, at børnene og de unge oplever en glæde ved at de magter noget nyt, for eksempel at kunne cykle. Ledelsen oplyser at de fysiske aktiviteter er med til, at børnene og de unge har det bedre fysisk og psykisk. De yngste målrettes i de fysiske aktiviteter for eksempel på shelter pladsen, hvor motoriske øvelser kan være med til at bedre indlæring. Det oplyses, at der er motoriske øvelser hver morgen. Legen der også anses for at være en aktivitet, oplyser ledelsen medvirker som en konfliktløser. Medarbejderne fortæller, at betydningen for børnene/de unge er, at de gennem de aktiviteter de vælger, skaber nye kontakter med andre børn/unge på stedet, som de normalt ikke er sammen med i dagligdagen. Derudover betyder aktiviteten (som de selv vælger), at medarbejderne oplever børn og unge, der glæder sig over at kunne klare nye udfordringer, samt at de får en ansvarsfølelse for det, de har valgt som deres aktivitet. /de unge får gennem deres aktivitet en bedre selvværdsfølelse. En afdeling fortæller, at det har været en stor succes, at man har haft cykling som et tema, hvor denne aktivitet har betydet, at alle på afdelingen nu kan cykle. Nogen på 2 hjul andre på 3, men man kan nu tage på tur sammen. Det oplyses, at mange går til svømning, andre til dans og andre igen til ridning. En medarbejder siger, at aktiviteterne sammen i grupper og på tværs af afdelinger, er med at skabe et sammenhold i gruppen. Tilsynet spørger til, hvad man gør hvis et barn/ung ikke ønsker at deltage, eller giver op midt i et forløb? Medarbejderne siger til dette, at man ikke tvinger dem til at deltage i en aktivitet, men man prøver at motivere barnet/den unge til at fortsætte, Side 9 af 21

10 gennem en støttende snak med barnet/ den unge. Videre siges der, at man også prøver at støtte barnet/den unge, ved at man tager barnet med til den aktivitet, som barnet ikke ønsker at deltage i. De pårørende oplyser, at der er en god vekselvirkning mellem leg og læring, det sker bl.a. gennem eventyr-sang- dans-ordspil og dukketeater. En af de pårørende fortæller, at barnet kommer hjem med tegninger der for barnet er en succesoplevelse og det giver barnet lyst til at lære mere. En anden siger, at aktiviteterne har været med til at åbne op for den unges ungdomsliv. Den pårørende oplever at den unge nu rider og danser. Det oplyses at forudsigelighed og overskueligheden har været vigtig for den unge. Den unge er glad for skolen og fortæller gladelig, om det de har lært. Den pårørende oplever, at der er ro på og den ro bringer børnene med sig. Samme ro oplever den pårørende, når pågældende har deltaget f.eks. ved middagsbordet på stedet. Det opleves at roen skabes af, at rammerne er kontrolleret på stedet. Tilsynet bemærker, god overensstemmelse mellem de intentioner ledelse og medarbejdere har med aktiviteterne for børnene og de unge, i forhold til den oplevelse de pårørende har af aktiviteterne på stedet. 5. Kost og motion Ledelse Ledelsen oplyser, at Marjatta bruger mange ressourcer på kost og motion. En del af børnene og de unge er på specialkost af forskellige årsager. Ledelsen oplyser endvidere, at der arbejdes med kost motivering. Ledelsen vurderer at børnene og de unge på stedet er forholdsvis normalvægtige og det mener ledelsen er på baggrund af, at der arbejdes så meget med kost og motion, som det er tilfældet på stedet. En medarbejder fortæller, at kost og motion kan være et tema på afdelingen, ligesom kærlighed og venskab kan være et tema. Når temaet er kost, snakker man om hvad kost og motion betyder for mennesket og man sætter fokus på mad og motion. En afdeling fortæller, at man motionerer 2 gange om ugen og det kan være både cykling eller løb. Medarbejderne, fortæller at man får både pizza og burgere, men af den sunde slags. Det er ikke noget der ofte sker, men indgår som en naturlig del af madplanen. En medarbejder fortæller, at næsten alle børn og unge har individuelle kostplaner behov og dette er accepteret af alle de øvrige børn og unge. Side 10 af 21

11 En af de pårørende mener, at børnene ikke får nok motion, der kan give sved på panden. Pågældendes barn er begyndt at tage på efter barnet er startet på stedet. Pågældende mener videre, at der mangler sport, der tilgodeser barnet kunnen. F.eks. dem der ikke kan spille fodbold pga. manglende forståelse for reglerne eller andre sportsgrene med konkurrence elementer. Så den pårørende opfordrer stedet til at finde en aktivitet der kan bruges af børn, der har det svært ved at forstå regler i spil. Samme pårørende mener også, at der spises for meget slik og kage og man burde skære ned på forbruget. Den pårørende siger endvidere, at man frem for hovedret og dessert skulle lave hovedret og forret, så man kunne undgå desserten. Pågældende siger, på trods af ovenstående, at kosten er fremragende. En anden pårørende siger, at hans søn spiser alt og det at man også i mad sammenhænge forsøger at lære børnene noget madkultur f.eks. at man spiser op og man ikke smasker ved bordet, synes pågældende er godt. At maden samtidig er så god som den er og den er økologisk og biodynamisk er et ekstra plus. Kosten er interessant og varieret og kokken er eminent dygtig. Som den første pårørende sagde, er vedkommende enig i, at sønnen heller ikke har nogen aktivitet der kan få pulsen op og det ville være fint, hvis der fandtes en aktivitet, hvor han også kunne være mere aktiv. Den sidste pårørende siger, at kosten er lødig og siger samtidig, at der godt kunne være mere drenge sport, hvor det ofte handler om at konkurrere, vindere og tabere, hvilket vedkommende måske er i tvivl om, passer ind i institutionens værdigrundlag/ pædagogik. Tilsynet bemærker at der fokus på kost og motion på Marjatta. De pårørende er generelt godt tilfredse, men tilsynet opfordrer Marjatta til at gå i dialog, med de pårørende om, hvad det er for typer motion de tilbyder børnene. 6. Rygning, alkohol og andre rusmidler Ledelsen Ledelsen oplyser, at de ikke har problemer med rygning, alkohol eller andre rusmidler blandt de unge. I forhold til medarbejderpolitik for rygning, henvises der til punkt 1 (Opfølgning på tilsyn). Medarbejderne oplever ikke problemer med alkohol og rygning på stedet. Medarbejderne er klar over, at nogle af børnene/de unge har kendskab til både rygning og alkohol hjemmefra og nogle af de unge formentlig har smagt alkohol hjemme. Medarbejderne oplyser, at de ansatte ikke drikker alkohol på matriklen. Tilsynet og medarbejderne snakker om, at man på stedet har undgået problemet med alkohol og rygning, måske hænger sammen med, at de fleste af Side 11 af 21

12 børn/unge der er på stedet, har været der længe. Ikke adspurgt herom. Tilsynet har ingen bemærkninger. 7. Medicin og lægefaglig bistand m.m. Ledelse Der henvises til punkt 1 (opfølgning på tilsyn). Der henvises til punkt 1 (opfølgning på tilsyn). Der henvises til punkt 1 (opfølgning på tilsyn). Der henvises til punkt 1 (opfølgning på tilsyn). 8. Personale forhold (i forhold til ydelsen til borgene) Ledelsen Ledelsen oplyser, at de synes faggrupperne matcher deres målgrupper. Der er en blanding af uddannede pædagoger, uudannede medarbejdere og studerende på de forskellige afdelinger. Mange af pædagogerne er også uddannet helsepædagoger. Ledelsen fortæller, at de tror at nogle af de pårørende gerne så at institutionen havde længere åbent i dagtimerne for dageleverne i sommer og juleferie. En medarbejder mener, at fagfordelingen er fin som den er. En anden medarbejder giver udtryk for, at vedkommende godt kunne tænke sig, at der kunne være mere supervision udefra på børnene, hvor der nu er en begrænsning i brugen af ekstern supervisor. En medarbejder giver udtryk for, at man har haft en god oplevelse med en kraniosakral terapeut og kunne godt se, at det ville være fint, at have sådan en fagperson tilknyttet. Medarbejderne giver udtryk for, at der hvor man bruger mange ressourcer er ved nyansættelser. Medarbejderne siger, at det er vigtigt når man skal have en ny medarbejder, at man mødes for at finde ud af, hvad det er man har behov for og være meget eksakt i dette ønske. Konsekvensen af ikke at have gjort dette undersøgende arbejde godt nok er, at man får mange ansøgere der ikke vil passe ind på stedet. Man søger ofte internt blandt tilkaldevikarerne, da disse har et kendskab til stedet og man slipper for en ressourcekrævende oplæring. bliver også Side 12 af 21

13 påvirket af, at der kommer nye kollegaer, der ikke kender til stedets værdigrundlag. Når man har valgt en medarbejder fra tilkaldevikarerne, er princippet, at nye vikarer bliver tilknyttet stedet og derved kommer i lære. Tilsynet spørger til, om ikke det kunne være fint med noget nyt blod, hvortil medarbejderne svarer, at det kunne være fint, men det kræver mange ressourcer af kollegaerne. Med hensyn til arbejdsplanen oplyser medarbejderne, at den fungerer fint, endda så fint, at en af afdelingerne overvejer, at bruge den nuværende arbejdsplan næste år. Medarbejderne siger, at det påvirker børnene, når det er fremmede der kommer på arbejde. Medarbejderne mener, at de pårørendes meninger er opdelt i forhold til, hvad de mener omkring afløsning ved ferie og sygdom. Nogen siger det er ok, mens andre har svært ved at forholde sig til de ændringer der sker, som f.eks. kan være praktiske ændringer omkring børnene. Der holdes personalemøder (hver anden uge), fællesmøder. Samarbejdet på stedet fungerer godt. Medarbejderne fortæller at der er et åbent samarbejde, hvor man som ansat er opmærksom på hinanden og man forsøger at sige når man bliver irriteret, til den man er irriteret på. Medarbejderne fortæller videre, at man afholder temadage på skolehjemmet som handler om samarbejde og dialog. På disse temadage kan man også tage enkelte elever op til diskussion, hvis man som medarbejder synes at eleven er svær at tyde. I konfliktsituationer medarbejdere imellem, forsøger man med den direkte dialog, hvor man i sidste ende kan bruge gruppelederen som mediator. Som nyansat har man 3 måneders introduktions periode, hvor dialogtræning indgår som et af temaerne. Hvis der opstår problemer i dette forløb, kan man benytte lederen. Ingen af de pårørende synes, der er problemer i forhold til personale forhold. En siger omkring medarbejdere, at vedkommende oplever at der er mere flow i medarbejdere på bostederne end i skoleregi. De pårørende udtrykker, at det er positivt at der ansættes unge der kan være med til at matche ungdomskulturen. Tilsynet vurderer, at der er de faggrupper der er brug for, til at løse opgaven på Marjatta. Tilsynet vurderer endvidere at, medarbejderne har mulighed for at opdatere deres viden. Tilsynet vurderer, at der er et konstruktivt og anerkendende samarbejde på Marjatta. Side 13 af 21

14 9. Kompetenceudvikling Ledelsen Ledelsen giver udtryk for, at kompetenceudvikling har stor betydning for organisationen. Ledelsen giver eksempler på nogle af de mange kurser der er mulighed for på Marjatta. For eksempel kurser der relaterer sig til Rudolf Steiner pædagogikken, kurser i autisme og ADHD. Den samlede ledelse giver personalegruppen 8-9 i kompetence, på en skala fra 0-10, hvor 10 er højest. Tilsynet spørger medarbejderne om de har kompetencerne til at løfte opgaven og til dette svarer medarbejderne ja, og hvis ikke, siger den ene, kan jeg få det værktøj jeg skal bruge i en given situation. Medarbejderne fortæller, at de alle bruger muligheden for at tage kurser og en siger, at det er med til at give ny energi. De store konferencer på stedet er også givende i forhold til viden, men også i forhold til at få mere energi i arbejdet. En pårørende mener, at det ville være godt, at medarbejderne tog kurser i de forskellige handicaps der er på stedet. En anden pårørende siger, at man på Marjatta, skal forberede sig på, at der efterhånden kommer en anden målgruppe ind på stedet og derfor forberede sig på dette skift gennem kurser osv. Tilsynet bemærker, at ledelse og medarbejdere er enige om, at de har de kompetencer de skal bruge, og hvis det ikke er tilfældet, så erhverves disse kompetencer. Tilsynet bemærker endvidere, at de pårørende er optaget af, at medarbejderne fagligt ruster sig til opgaven og til fremtiden. 10. Arbejdsmiljø Ledelsen Ledelsens status på handleplanen i forhold til arbejdsmiljø er, at der er færdiggjort et badeværelse, og der er kommet nye vinduer i børnehuset. Man er endvidere i gang med løbende udskiftning af vinduer i en afdeling og vinduer i andre afdelinger påtænkes også udskiftet. Ledelsen fortæller, at der pt. Ligger 7-8 ansøgninger om forbedringer/renoveringer af stedet til behandling i Daglig Ledelse med henblik på indstilling til Marjattas støttefond, som har ansvaret for vedligeholdelse og modernisering af bygningerne. Ledelsen oplyser at en afdeling har fået en ny stige, der gør, at man kan nå op i Side 14 af 21

15 skabe, som for øvrigt er nye. En anden afdeling har arbejdet med arbejdsmiljøet, omkring det at have en ny medarbejder der skal lærers op. Man har på afdelingen taget dette emne op på møderne. Det oplyses, at to af afdelingerne er gode til at arbejde sammen, når der er problemer der skal løses, hvilket giver begge afdelinger tryghed på arbejdet. På spørgsmålet om medarbejderne har ret i, at forbedringer på afdelingerne hænger sammen med økonomien, oplyser ledelsen at svaret er ja. Medarbejderne siger, at der er udarbejdet en APV. De fortæller videre omkring arbejdsmiljø, at der arbejdes med de ting der dukker op, og nogen gange bliver et problem løst her og nu, mens andre gange går der lang tid pga. økonomi og viden om problemet. ( f.eks. ventilationssystemet på en afdeling). Alle oplever en god stemning personalet imellem Tilsynet bemærker, at der er arbejdet med handleplanen for APV. 11. Samarbejde med eksterne parter Ledelsen Ledelsen fortæller, at der er store udfordringer i samarbejdet med kommunerne, hvor man kan mærke, at økonomien er strammet til. Ledelsen oplever at kommunerne overvejer meget mere nu end tidligere, om bevillinger til døgnanbringelse på Marjatta kan bevilges. Man oplever også, at der oftere gives afslag på tillægsydelser. Man har på stedet taget dette alvorlige dilemma op, da det har stor betydning for både barnet samt forældre. Derfor er man fra stedet begyndt at forberede forældrene på, at ansøgninger til kommunen vedr. deres barn, kan være et afslag. Man har på stedet en frygt for formodning om, at STU ungdomsuddannelsen (For de unge brugere) bliver sparet væk i fremtiden. Ikke adspurgt En af de pårørende giver udtryk for, at samarbejdet med f.eks. kommunen er meget løst og pågældende klarer sagerne selv. Vedr. samarbejde, de pårørende imellem. En pårørende oplyser, at man i normalskolen får adresselister på forældre, dette opleves ikke at være tilfældet på Marjatta. Side 15 af 21

16 Pågældende fortæller videre, at man har lavet en adresseliste på eget initiativ, hvilket har betydet, at man har fået en gruppe af forældre op at stå, som man som pårørende kan støtte sig til. En pårørende fortæller, at der for dagelevernes vedkommende er lavet en forældreadresseliste, hvilket var forældrenes ønske. Med denne liste er det lykkedes at samarbejde om børnenes fødselsdage, hvor man for eksempel inviterer børnene til fødselsdage, men hvor forældrene også deltager. Tilsynet har intet at bemærke. 12. Fysiske rammer Ledelsen På spørgsmålet om nye byggeplaner, fortæller ledelsen, at de har planer for nyt byggeri, men at økonomien for tiden ikke giver mulighed for dette. Medarbejderne nævner igen, at ventilationssystemet ikke fungerer, herudover fortæller de, at der er sat nye vinduer i nogle af bygningerne. Medarbejderne giver udtryk for, at de er klar over, at der ikke er økonomi til de store fysiske fornyelser. Generelt er de pårørende enige om, at stedet er godt og man er tilfreds med de fysiske rammer. En af de pårørende siger, at der bliver passet på tingene. En af de øvrige pårørende siger, at der er lækkert og æstetisk smukt på Marjatta. Tilsynet har intet at bemærke. 13. Hygiejne og rengøring Ledelsen Ledelsen er opmærksom på, at medarbejderne gerne vil prioritere det pædagogiske arbejde højest. Ledelsen har den holdning at rengøringsarbejdet ikke skulle volde de store forstyrrelser, da det altid ligger i perioden, hvor børnene er i skole. Ledelsen giver udtryk for, at det altid er barnet der har første prioritet. Så må rengøringen komme i anden række og laves på et andet tidspunkt, eller af en anden medarbejder. De forskellige afdelinger har rengøringsplaner for hvordan der skal gøres rent og der er forskellige ansvarsområder, for hver enkelt medarbejder på afdelingerne, i forhold til rengøringen. Medarbejderne er enige i, at man nogle gange kan komme i klemme mellem rengøring og det pædagogiske arbejde. En siger, at det er en udfordring at Side 16 af 21

17 holde stedet rent, når man samtidig skal have plads til børnene/ de unge. Dog giver medarbejderne udtryk for, at børnene kommer i første række. En medarbejder siger, at rengøringen ikke er det store problem, da værktøjet til rengøring er godt og rengøringen derved ikke tager så lang tid. Grundet de epidemier der har været oppe og vende i DK, har man indført engangshåndklæder, bedre håndhygiejne, afvaskning af dørhåndtag samt billeder af hvordan man vasker hænder, så børnene få en brugsanvisning som de så skal følge. De pårørende er generelt tilfredse med rengøringen. En af de pårørende udtrykker at der nogle gange er for pænt og siger i den forbindelse at Det levede livs spor må gerne være der. En af de pårørende siger, at der ikke dufter af desinficering, men af natursæbe. Tilsynet bemærker, at ledelsen og medarbejderne er enige om prioriteringen af rengøringen, derudover tillige at de pårørende er tilfredse med rengøringsstandarten. 14. Andre forhold Ledelsen I punkt 14 tager tilsynet emnet magtanvendelse op med ledelsen. Forstanden fortæller der bruges meget tid og megen snak omkring dette emne og i den forbindelse den fysiske kontakt til eleverne/barnet og den omsorgsdel der også kan være i den fysiske kontakt. Det har på Marjatta været drøftet, hvornår der er tale om magtanvendelse og hvornår det handler om en hjælpende/tryghedsgivende fysisk kontakt. Ledelsen udtrykker at det drejer sig om grænseflader, hvilket man debatterer jævnligt på stedet. En af afdelingslederne fortæller, at de jævnligt tager problematikken op om magtanvendelse, da de på afdelingen har et barn, der ofte giver anledning til magtanvendelse. En af lederne siger, at man på stedet hele tiden reflekterer over, hvordan man kan gøre tingene anderledes, for at undgå magtanvendelse. Tilsynet tager herefter problematikken op, omkring TV for beboerne /børnene. Tilsynet ved, at der er et ønske fra børnene om, at kunne se mere TV, hvilket også blev nævnt i tilsynsrapporten fra Der er ikke sket de store ændringer i børnenes TV kiggeri siden På Birken er tilsynet oplyst om, at det er meget svært at vise en film, da man ikke har udstyr til at spille en dvd film. Man har en PC der kan vise filmen, men dette er ikke optimalt. Skal man se TV foregår dette i festsalen, da man ikke har TV på afdelingerne. Skal man se TV, sker det også på PC. Side 17 af 21

18 Ledelsen har aldrig betragtet TV et som et problem, da der er andre aktiviteter der gør, at TV ikke har den store rolle på institutionen. Forstander er ikke modstander af TV. Han siger at det ikke handler om TV men handler om at kunne styre det, (forbruget af fjernsyns kiggeri ) ledelsen vil se på muligheden for at give børnene og de unge på Marjatta en ensartet mulighed for at se TV og PC. Under dette punkt tager tilsynet emnet magtanvendelse op. Tilsynet spørger til om medarbejderne er fortrolige med magtanvendelser og hvornår der er tale om magtanvendelse. En medarbejder siger, at vedkommende har været meget involveret i problematikken omkring magtanvendelse, da pågældende arbejder med et barn med ADHD. n fortæller, at der har været en del magtanvendelser, og gennem de indberetninger der følger med en magtanvendelse har pågældende reflekteret over, hvordan man som medarbejder kan handle anderledes/alternativt for at undgå en magtanvendelse. Gennem denne refleksion oplever pågældende, at man har kunnet handle anderledes og derved kunne undgå magtanvendelse, til gavn for barnet og medarbejderen samt de andre børn på afdelingen. Denne viden forsøger pågældende at give videre til kollegaerne. Ingen af medarbejderne som tilsynet snakkede med, var bange for at komme i en situation, hvor der skulle blive tale om en magtanvendelse. En medarbejder siger, at det vil være et svigt overfor barnet, hvis man ikke handler i en situation, der kan udvikle sig til magtanvendelse. En af medarbejderne synes det kan være svært at vurdere, hvornår der er tale om en magtanvendelse. F. eks. hvis en stor dreng ikke vil rejse sig! tager man ham i armen for at hjælpe, er det så en magtanvendelse eller hvad? Tilsynet giver en kort orientering om magtanvendelser og hvornår der er tale magtanvendelse og hvornår der er tale om at man hjælper barnet/den unge. En af de pårørende kunne tænke sig at man på Marjatta åbner op for omverden, så de kan se dette unikke sted. Man skal dog passe på ikke at miste det unikke i det administrative, siger pågældende videre. En af de pårørende siger, at pågældende kunne ønske sig, at det humanistiske fællesskab kunne videreføres uden for institutionen. En af de ting, en af de pårørende fremhæver, er de børnekonferencer der finder sted. Pågældende er imponeret over den viden og interesse der finder sted omkring et barn på disse konferencer. Tilsynet bemærkede ved observation af børnene at medarbejderne var tæt på grænsefladerne omkring magtanvendelse, så derfor vælger tilsynet at tage emnet op med både ledelse og Side 18 af 21

19 medarbejdere. Tilsynet vurderer, at der arbejdes med og reflekteres over magtanvendelse på Marjatta. Bilag Notat for observation af børnene Anmeldt tilsyn på Skolehjemmet Marjatta. Notat vedr. besøg på Bøgen. Der er 7 børn på Bøgen i alderen 7 til 12 år. Der var 4 børn den 1 dec.2010 på Bøgen, idet et barn var syg og nogle børn var hjemme hos forældrene. Tilsynet kom kl tilsynet fik oplyst at normalt var børnene nede hos hestene om onsdagen, men pga. at der var så meget sne og blæst ville det blive en gåtur med børnene i skoven, hvor der var mere læ for vinden. var nede i kælderen for at tage overtøj på. Der blev givet god tid til at børnene kunne tage tøj på og medarbejderne var roligt afventende på at børnene klarede mest muligt ved egen hjælp. fik valget om de ville følges med hinanden, en voksen eller ville gå selv, et af børnene fik hjælp til at sige fra over for et barn som ville holde i hånd. Under gåturen var der leg og snak. Et af børnene var drillende overfor flere af de andre børn, med at kaste med sne, hun blev flere gange stoppet roligt men bestemt, en enkelt gang ved et fast tag i armen. Barnet fik på forskellig måde forklaret at hun skulle respektere, at de andre børn ikke ønskede sne i hovedet. Et andet barn var ret hurtigt på vej i andre retninger, hvilket der hele tiden var en af medarbejderne der observant på og fulgte efter. Et tredje barn ville gerne gå bagved gruppen og dette ønske blev understøttet af medarbejderen. Der blev under turen taget hensyn til at nogle børn ville lege længere på legeplads end andre så personalet delte sig op således at 2 børn gik tilbage mod Bøgen og 2 børn blev og legede lidt længere på legepladsen. Efter gåturen der varede en til halvanden time gik børnene af sig selv på deres værelser for at høre musik og lege, der var meget ro over børnene, det var tydeligt at børnene er trygge i den kendte og struktureret dagsrytme. Et af børnene skulle til noget kropsterapi med en medarbejder, der sad og ventede på hende, da gruppen kom tilbage fra gåtur. Tilsynet bemærker, at der var 4 børn tilstede ud af 7. Så i den kontekst vurderer tilsynet, at børnene virkede trygge og glade, tilpas trygge til også at være sig selv og prøve grænser af. Tilsynet vurderer at medarbejderne er meget opmærksomme på børnenes forskelligheder og medarbejderne er rummelige og understøttende både for det enkelte barn, men også for gruppe samværet. Magtanvendelse for 2010 Per Svanborg & Janne Kryger Konsulent Konsulent Opgørelse for magtanvendelser på børn på Marjatta Socialafdelingen har modtaget 9 indberetninger om magtanvendelser foretaget overfor børn. Side 19 af 21

20 6 indberetninger er behandlet som tilladte i henhold til magtanvendelsesbekendtgørelsens 2 stk.1 nr indberetninger er behandlet som ikke tilladte og omhandler forstyrrende adfærd far børnene og de unge som grov tale og højtråben. Den faglige konsulent i Region Sjælland har en aftale med Skolehjemmet om at fortsætte den undervisning, som er foregået løbende på Marjattas Skolehjem. Anette Bjerkesmoen Olsen Socialfaglig konsulent Mødebeskrivelse Marjattas beskrivelse af møder med fagligt indhold. De ugentlige faste møder: Gruppeledermøde foregår altid fra kl til kl , hver mandag. Rytmen er således, at vi den ene gang arbejder mere organisatorisk og den anden gang er mere fordybet i eleverne ud fra det pædagogisk faglige arbejde. Hver 14 dag er der personalemøder i de enkelte grupper og nogen gange er der fælles optakt i salen, det kan være pædagogiske temaer, det kan også være personalepolitiske forhold som har været i MED og som skal ud eller lignende. På Skolehjemmet er der møde i ledelsesgruppen hver torsdag fra kl til Side 20 af 21

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Marjatta Voksencenter

Tilsynsrapport. for. Marjatta Voksencenter Tilsynsrapport for Marjatta Voksencenter Socialafdelingen Maj 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet 3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud 3 Skriftlig handleplan

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Glim Refugium

Tilsynsrapport. for. Glim Refugium Tilsynsrapport for Glim Refugium Socialafdelingen maj 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet 3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud 3 Skriftlig handleplan 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009

Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009 Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed 10.

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Søvn... 4 Mental sundhed... 5 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 6 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Journalnummer Udarbejdet af Huset på Holmvej Dato 13-04-2010 16.15.00-K09-25-07 Charlotte Lyk Tilsynsbesøg er aftalt

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Centralt i Marjattas tilbud for det unge menneske med gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Centralt i Marjattas tilbud for det unge menneske med gennemgribende udviklingsforstyrrelse 1 2.4 Ungdomsgrupperne. Marjatta skole og behandlingshjem har 4 ungdomsgrupper og 1 mindre ung voksengruppe. De ældste dagelever er tilknyttet de forskellige ungdomsgrupper som dagtilbud. Her bor deres

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø?

Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø? Kender du Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø? Kender du Farvergården? - hvor vi har særlig erfaring i at modtage børn og unge akut. Hvad og til hvem? Farvergården

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere