Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi Side 1 af 60

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015. Side 1 af 60"

Transkript

1 Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015 Tilbuddene kan opdeles i 3 kategorier: A. 1) Tilbud, som alene anvendes af driftsherren.(lokale tilbud) B. 2) Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner end driftsherren.(klyngetilbud). 3) Tilbud, der i omfattende grad anvendes af andre kommuner end driftsherren.(regionale tilbud) Tilbud efter kategori 1 er ikke omfattet af styringsaftalen, da der ikke er tale om køb/salg mellem flere kommuner. De indgår i Rammeaftalen med en orienterende oversigt. Tilbud efter kategori 2 kan ligeledes undtages styringsaftalen. Det kræver dog, at der er indgået en aftale mellem de konkrete købere og sælgere, der som minimum involverer aftaler om takstudvikling, prisstruktur og afregningsningsfrister for det pågældende tilbud. I forbindelse med indgåelse af aftale er det vigtigt at være opmærksom på at aftalen også tager stilling til spørgsmålene om takstændringer i løbet af året og nedlukningsomkostninger. Tilbud efter kategori 3 er omfattet af styringsaftalen og kan ikke undtages denne. Skillelinie mellem kategorierne er defineret ved antallet af kommuner som køber pladser/antal kommuner som der sælges pladser til udover driftskommunen.: Kategori 2 tilbud er defineret ved at ma 4 kommuner køber pladser / ma 4 kommuner som der sælges pladser til - udover driftskommunen. Kategori 3 tilbud er tilsvarende defineret ved at mindst 5 kommuner køber pladser / mindst 5 kommuner som der sælges pladser til udover driftskommunen. Kategori 1 tilbud godt kan sælge enkelte pladser og stadig bevare status som et kategori 1 tilbud udenfor styringsaftalen så længe der kun er tale om salg af enkelte pladser. Ved salg udover enkelte pladser er tilbuddet enten kategori 2 eller 3 og dermed som udgangspunkt omfattet af styringsaftalen. Ved ændret kategorisering fra kategori 1 til 2 skal tilbuddet leve op til undtagelsesbestemmelserne for kategori 2. Ved ændret kategorisering fra 2 til 3 skal tilbuddet leve op til kravene for kategori 3. Skillelinien ift. antallet af kommuner som der sælges pladser til skal ses i forhold til den fremadrettede drift Tilbud ikke kan ændre kategori i løbet af året, men ændret kategorisering sker årligt i forbindelse med rammeaftalen for det næstfølgende år. Tilbud defineres som organisatorisk enhed dvs institutionsniveau. Ift omfattede tilbud henvises til udviklingstrategien for 2014 som er vedlagt udtræk fra Tilbudsportalen, som angiver hvilke tilbud der er omfattet. (Fra Styringsaftale 2014) Side 1 af 60

2 Fae Kommune Navn Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Kernen (Nyt navn) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt FSU (nyt navn) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Vest Aktivitetshus Haslev (nyt navn) Bo og Bekskæftigelse Midt Hertelsvej Bo og Beskæftigelse Midt Hertelsvej 16 Antal iflg. portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag SEL SEL SEL Tycho Brahes Vej Nyt Botilbud Bofællesskab Rådhusvej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og SEL 108 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Boligerne Kildebakken SEL 107 Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Boligerne Kildebakken, Førslevcenteret 8 8 SEL 108 Botilbudet på Lindersvold 6 6 SEL 107 Dalby Ældrecenter 24 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Danhostel Fae Vandrerhjem SEL 103 Side 2 af 60

3 SEL 104 EFTERSKOLEN WALDEMARSBO SEL 142, stk. 4 FAMILIEHUSET 4 1 SEL 142, stk. 5 Familieinstitutionen Skovvænge SEL 107 FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION BELLE-BO 5 (antal ændret) 2 1 SEL 142, stk. 5 SEL 107 Forkanten Frederiksgadecenteret 45 Grøndalshusene 50 HYLLEHOLT HUSGERNINGSSKOLE Hylleholtcentret 35 Jomsborgen I/S 12 Karise Efterskole ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SEL 142, stk. 5 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SEL 142, stk. 5 SEL 107 SEL 67, stk. 1-3 Karise Ungdomshus 13 (antal ændret) 8 SEL 142, stk. 5 Anden lovgivning Kariseuddannelsen SEL Side 3 af 60 SEL 142, stk. 5

4 Kildebo, enter for neurorehabilitering Kongsted Ældrecenter 19 Lindevejscentret SEL 107 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Misbrugsrådgivning. 100 SEL 101 SUL 141 UNDTAGET FRA STYRINGSAFTALEN UNDTAGET FRA STYRINGSAFTALEN Opholdsstedet " St.Torøje" 8 Opholdsstedet FREDENSLUND 6 Tal ændret 5 5 SEL 142, stk. 5 SEL 142, stk. 5 1 Anden lovgivning Opholdsstedet Piberhus 8 tal ændret 6 3 SEL 142, stk. 5 Anden lovgivning OPHOLDSTEDET PÅ LINDERSVOLD 12 tal ændret 8 1 SEL 142, stk Pionergården 4 Tal ændret 3 SEL 142 SETA Industri Fae Socialudviklingscenter 103 ( nyt navn) Solhavecentret SEL 103 Startskuddet 8 tal ændret 2 Side 4 af 60 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SEL 142, stk. 4

5 Teestrup Demenscenter 18 SEL 192 URANUS PROJEKTERNE ApS - SOIALPÆDAGOGISKE BOSTEDER Her under Uranus mini, Uranus projekt Øen tal ændret 29 Opholdstedet Vitus 4 7 SEL (antal ændret) 2 1 SEL 142, stk. 5 SEL 142, stk5 SEL 107 Enkeltmandsvirksomhed Side 5 af 60

6 Greve Kommune Navn DE UNGES HUS - Døgnafdeling Moeskær og Projekt-Turbo Antal, iflg. portal Familiepleje, Greve Greve Lænke-ambulatorium SUL 141 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) SEL 66 nr. 6 Anden lovgivning: der er alene tale om kommunalansatte familieplejekonsulenter, der har godkendelse og tilsyn med plejefamilier A Greve Rusmiddelcenter SUL 142, stk. 1 A Greve Rusmiddelcenter SEL 101 SUL 141 A A Havana Dagtilbudsloven 65 B Møllehøj Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 A Nældebjerg Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 A Omega, Greve Kommune SEL 101 B Nældebjerg Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 A Plejecentret Hedebo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 Rehabiliteringspladser, slusestue og akutpladser efter SEL 83, 84 eller 86 A A Strandcentret plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 A Langagergård Plejecenter 85 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 A Kommunale ældreboliger 200 Side 6 af 60 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 A

7 Udviklingscenter Greve SEL 66 nr. 6 B Side 7 af 60

8 Guldborgsund Kommune Lammehave Økologi Navn Antal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) 8 6 SEL 103 Det socialpædagogiske opholdssted Kernen Atrium - Lærkereden Handicapområdet Guldborgsund - Stubbekøbingvej Handicapområdet Guldborgsund - Parkvej Handicapområdet Guldborgsund Syrenvænget Incl. 4 aflastningspladser Handicapområdet Guldborgsund Nabohuset Bostedet Venus Bo og Støttecenter Saenhøj Bækkely Fonden Autismecenter Storstrøm Orehoved Autismecenter Storstrøm - Skærmet Enhed Fonden Østerly Botilbuddet Engsgaard Marie Grubbe Skolen Ungdomscentret Gjeddesgaard 2 2 SEL 142,5 4 4 SEL SEL 108 B SEL 108 B SEL 107, SEL 108, SEL 67, A,B 6 6 SEL 108 B SEL 107, 142, SEL 107, SEL SEL 142,5 7 7 SEL 108 B 5 5 SEL 108 B 6 6 SEL 142,5 4 4 SEL 107 & SEL 67, 1-3, SEL 142,5 Side 8 af 60

9 Frederiksminde Den Sociale Virksomhed Guldborgsund (80 pladser ændres til skånejob) Den Sociale Virksomhed Guldborgsund Den Sociale Virksomhed Guldborgsund Autismespektrum forstyrrelse Stubbekøbing Efterskole Plejecenter Toreby Atriumfonden - Villaen Orupgård Fonden Opholdsstedet Adriansminde enter for Afhængighed Plejecenter Doktorparken Atriumfonden - Gården Sofie Rifbjerg Efterskole Toldhuset Toldcafeen Fonden for Sølund Jordbrugsskole Nysted Efterskole Fonden Engsgaard Forsorgshjemmet Saenhøj (hvoraf de 10 pladser er kollegiet Nyk F.) 6+1 aflast. 7 SEL SEL 104 B 158,5 158,5 SEL 103 B SEL 104 B SEL 107, 142, ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & SEL SEL 142 stk SEL 101, SUL 141 A ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & SEL SEL 142,5 9 5 SEL 107 & SEL SEL 142,5, SEL 142,5 4 4 SEL SEL 110 A Side 9 af 60

10 Plejefamilier Guldborgsund Kommune Langholt Granlunden Sønderskovhjemmet Ungdomspension Nr. Alslev Opholdsstedet Lollehus Plejecentret Solgården Kernehuset Plantagen Fjordvang Saenhøj, alternativt plejehjem + Bøgely Øster Ulslev Atriumfonden - Firkløveren Marie Grubbe Kollegiet Mosegården Ovesengård Liv og Job Godthåb Stubbekøbing Børne - og Familiecenter, Guldborgsund Braruphus Botilbuddet Kareten SEL 142,1 B/ 6 6 SEL 107, SEL SEL 110, pladser, & , , ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & SEL 142,5 8 8 SEL 142, SEL SEL SEL 142,4 6 6 SEL 142, SEL SEL SEL 67, 1-2 A 8 8 SEL 107, 142,5 7 7 SEL 107 Side 10 af 60

11 Frejlev Brugs Opholdssted Kompagniet APS Dillesholm Plejecenter Kildehuset Krisecenter Hjemmet Selvejende Institution Nielstrup Plejecenter Kildebo Den Selvejende institution Granklunden 6 6 SEL 142,5 8 8 SEL 142,4 4 4 SEL ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & SEL SEL 142, ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & SEL 142,5 Side 11 af 60

12 Holbæk Kommune Navn Antal ifgl. Portalen Faktisk antal pr Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Aflastningsinstitutionen Egely Gaard 8 8 SEL 66 stk 5 Annegårdens Bosted SEL 107 Atriumhus SEL 66 stk 5 Arken 8 8 SEL 66 stk 5 Bennebovej 7 7 SEL 66 stk 5 Bjergbyhus Bjergbyhus SEL 107 Søvang 2 2 SEL 107 Birkehuset 7 7 SEL 107 Bo og servicecenter Holbæk - Tornhøj SEL 108 Bo og servicecenter Holbæk -Tåstrup Stræde ABL 105 stk 2 og 115, stk 2 og 4 A Bo- og servicecenter Holbæk Skarridsøhjemmet Bofællesskaber Holbæk Tilbud sindslidende 18 ÅR + Bostedet - Socialpsykiatrisk center Hybenvang Bostedet - Socialpsykiatrisk center Hybenvang SEL ABL 105 stk 2 og 115, stk 2 og 4 A 40 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B 2 2 SEL 107, aflastning B Botilbuddet Drosselvej 4 4 SEL 107 BOTILBUDDET SATELLITTEN ApS SEL 107 og 108 Side 12 af 60

13 arl Reffsvej Plejeboliger SEL 192 SU Holbæk 40 4 SEL SEL 104 B Dagbehandling Sofiehuset 15 9,5 SEL 101 9,5 SEL 141 B Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen 7 7 SEL 66 stk 5 Dagskolen Farmen Anden lovgivning Den Gamle Dyrlægegård 3 3 SEL 107 Integrationsnet SEL 66 stk 5 Den Maritime Base v/henrik Holm Olund 2 0 SEL 66 stk 5 Projektskibe 5 5 SEL 66 stk 5 DEN SELVEJENDE INSTITUTION HØRHAVEN 9 9 SEL 107 Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet " Rosenvænget" 7 7 SEL 66 stk 5 Elev og aflastningshjemmet Kikhøj SEL 67, stk. 1-3 B 4 SEL 107 B Elmelunden Plejecenter SEL 192 Fjordskolen Anden lovgivning (undervisning) Fonden Koloni SEL 66 st5k 5 1 SEL 107 Fonden Villaen 5 5 SEL 66 stk 5 Fonden/Den selvstændige Institution Opholdsstedet Arken 6 6 SEL 66 stk 5 Side 13 af 60

14 FORSORGSHJEMMET KARLSVOGNEN SEL 110 Grandbo 6 6 SEL 107 Grydelapper I/S priv beskyt beskæftigelse 6 6 SEL 103 Hellebo Hus SEL 107 Hesseløvej Plejeboliger 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Hjembækskolen Anden Lovgivning Huset i Tveje Merløse SEL 66 stk 5 Kildehøjen 8 4 SEL 52 KIG IND AKTIVITETSENTER SEL 104 A 50 SEL SEL 104 Kildehaven A/S 45 2 SEL SEL 66 stk 5 40 Lov om friplejeboliger Minnesota Gruppen Tjele A/S SUL 141 Møllevang Ældrecenter SEL ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Nybo 4 4 SEL 66 stk 5 Søbæk Knabstrup SEL 66 stk 5 Søbæk Jyderup SEL 66 stk 5 Side 14 af 60

15 Søbæk Kollegiet 6 6 SEL 66 stk 5 Opholdsstedet Habita 4 4 SEL 66, stk. 5 Kisserup Mølle 4 4 SEL 66 stk 5 Opholdsstedet Liv og Sjæl 3 3 SEL 66 stk 5 Opholdsstedet Skovly 9 9 SEL 66 stk 5 Opholdsstedet Sørningevej 12 I/S v/ Else & Kim Wemmer SEL 66 stk 5 4 SEL 107 Opholdsstedet Tornbrinken 7 7 SEL 66 stk. 5 Our amp 25 0 SEL 66, stk. 5 Osbjerggård Fonden 18 PILAGERGÅRD SELVEJENDE INSTITUTION 8 6 SEL SEL 142, stk. 5 7 SEL 66 stk 5 1 SEL 107 Projekt & Livstart I/S 5 2 SEL 107 SEL 66 stk 5 3 PS ontact SEL 107 PS ontact SEL 103 Multihuset SEL 104 A Rosenvænget Ældrecenter Pleje omsorg SEL 192 Side 15 af 60

16 12 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Rådgivningscentret SEL SUL 141 Kikhøj SEL 66, stk. 5 Skole- Behandlingshjemmet UNDLØSE - Børnespecialcenter SEL 67, stk. 1-3 B 24 Anden lovgivning, intern skole B Skovgaard 7 2 SEL SEL 66 stk. 5 Solgården SEL 104 B Specialbørnehaven Spiren, Daginstitutionen Møllevangen SEL 32 A STEDINGHUS V/MAI-BRITT Larsen 8 8 SEL 66 stk 5 Stenhusbakken Plejeboliger SEL 192 Suhrs Udviklings- og Botræning 13 8 SEL 66 stk 5 5 SEL 107 Tølløse Ældrecenter SEL 192 Ung & Aktiv, Holbæk, 9 9 SEL 66 stk 5 Ungekollegiet Holbæk Socialpsykiatrisk enter SEL 67, stk. 1-3, SEL 107 b Side 16 af 60

17 Minibo 5 SEL 67, stk. 1-3, SEL 107 Næsbygård 6 6 SEL 107 Hesselgården 9 9 SEL 107 Guiding- U 3 3 SEL 66 stk 5 Lykkegard 5 0 SEL 66 stk 5 Lykkegard 2 2 SEL 107 Løven SEL 66 stk 5 Løven Novus 6 6 SEL 66 stk 5 Malthesminde 6 1 SEL 66 stk 5 PS ontact SEL 107 På sporet 6 5 SEL 107 Rønnegården 8 5 SEL 66 stk 5 Satellitten SEL 107 Stubben 7 7 SEL 107 Vesterhuset 5 5 SEL 66 stk 5 PH Pleje 3 3 SEL 107 Ungebehandlingspladser (hos enter for Misbrug og Forsorg ikke med i skemaet, men på Tilbudsportalen) 30 SEL stk 7 er erstattet med 66 stk 5 som er den paragraf som Tilbudsportalen operer med. Side 17 af 60

18 Kalundborg Kommune Navn Antal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) B & U Basen SEL 142, stk. 7 Bo & Servicecenter Høng, takst 2 LAV 4 6 SEL 108 Bo & Servicecenter Høng, takst 3 MELLEM 26 SEL 108 Bo & Servicecenter Høng, takst 4 HØJ Bo & Vækstcenter Kalundborg - dagtilbud SEL 104 (heraf 3 deltidspladser) 42 SEL SEL 103 A 46 SEL 104 A Bo & Vækstcenter Kalundborg - Klostermosen ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B Bo & Vækstcenter Kalundborg - Klostermosen (autister) 4 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A Bo & Vækstcenter Kalundborg - Trekløveret ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A Bo & Vækstcenter Kalundborg - Lillebo botræningsprojekt SEL 107 A Bofællesskabet Løve 11 2 SEL SEL 107 (inkl. en akutplads) Botilbuddet Ebdrup 2 2 SEL 107 B Botilbuddet Fynsvej 4 v/jesper Jensen 7 7 SEL 107 Bregninge Plejecenter Side 18 af 60 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Inkl. 3 aflastningspladser afe Liv Dagtilbud SEL 103 A D.S.I Høng Erhvervsskole SEL 67, stk. 1-3

19 SEL 107 DEN SELVEJENDE INSTITUTION MÆLKEBØTTEN Det Gamle Apotek I/S v/ Gitte Bergmann & Niels Rossen DET SOIALPÆDAGOISKE BOFÆLLESSKAB DEN GAMLE KØBMANDSGÅRD 5 6 SEL 142, stk. 7 6 SEL 142, stk SEL 142, stk. 7 ESBERNHUS - EN SELVEJENDE INSTITUTION SEL 108 Finderuplund SEL 108 B Fonden Bofællesskabet Rosenhøj SEL 107 FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION ÅSEN 2 1,5 SEL 142, stk. 7 (Efterværn tæller kun ½) HERA DØTRENE 8 8 SEL 109 B HØNG ÆLDREENTER SEL 192 A Kaalund Kollegiet ApS 10 6 SEL 107 Kastaniegård 6 SEL 103 Kildebo SEL 107 B Lyngbo bo & udviklingsmiljøer 6 6 SEL 107 LÆRKEREDEN, Specialdaginstitution SEL 32 B Misbrugscentret Kalundborg SEL 101 B 55 SUL 141 B Møllehuset v/eva Sørensen & Kirsten Bjerge 4 4 SEL 142, stk. 7 Netværkstilbud (med arbejds og praktiknetværk tilknyttet) SIGRID UNDSET SKOLEN SEL 104 Nyvangsparken 66 SEL 192 A Side 19 af 60

20 Odinscentret Opholdsstedet Den Gamle Skole V/Thomas Petersen ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A SEL 192 Inkl. 14 midlertidige pladser 8 8 SEL 107 Opholdsstedet Egehøj 6 2 SEL 142, stk. 7 Opholdsstedet Orion 4 5 SEL 142, stk. 7 disp til 5 Plejecenter Jernholtparken ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A Plejecenter Loch Ness ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A Plejecenter Raklev ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Inkl. 8 aflastningspladser Privat Botilbud v/ann-dorte Jentoft SEL 107 Rørmosecentret ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A SEJERØ PLEJEHJEM ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Inkl. 1 aflastningsplads SOIALPROJEKTET HUSET I HØNG 8 8 SEL 142, stk. 7 (godkendt til 8) Specialcenter Kalundborg - Bostedet Præstehaven SEL 108 Specialcenter Kalundborg Raklevgården 15 SEL 103 B Specialcenter Kalundborg Raklevgården 29 SEL 104 B Ung og Aktiv 12 8 SEL 147 stk. 6 (Eget værelse) Ældrecentret Enggården ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Inkl. 4 aflastningspladser Å-Huset 4 SEL 103 A A A A Side 20 af 60

21 Køge Kommune Navn Antal iflg. portal Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Agerbækhuse SEL 108 Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Botilbuddet Jernstøbervænget 5 5 SEL 107 Dagcentret Blumesvej SEL 104 Den selvejende institution Birkholm 8 8 SEL 107 B Folkeligt Oplysningsforbund Køge/Vallø SEL 104 B Herfølge Krisecenter, Køge 8 8 SEL 109 I.T.., Køge SEL 103 B 48 SEL 104 Køge Lænke-ambulatorium SUL 141 B Køge Rådgivning- og Behandlingscenter 83 SEL 101 SEL 104 Køge Rådhus 84 SEL 142, stk. 1 A Lerbæk Torv Plejeboliger 67 Lyngbo 38 Lynghøj 38 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Lyngtoften SEL 108 Møllebo 25 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Side 21 af 60 B UDEN FOR RAMMEAFTALEN B UDEN FOR RAMMEAFTALEN Nørremarken 63 SEL 192 A A A A A

22 Opholdsstedet Aabrinken 6 SEL 142, stk. 5 Spanager 24 SEL 67, stk. 1-3 Pedersvej Plejeboliger 18 PEDERSVÆNGE 47 Plejeboligerne Boruphøj ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SEL 108 SEL 107 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Sandmarksbo 30 SEL 192 A Slimminge Skole- et skole- og dagbehandlingstilbud. Tingstedet SL 52 der er kun dagpladser ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Vasebæk, specialbørnehave SEL 32 Ældrecentret i Bjæverskov 20 Ellebækskolen Ølby Ældrecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Folkeskoleloven 20, stk ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Fændediget 4 SEL 107 A Perronen 20 SEL 104 udenfor rammeaftalen A A B A A A Fritages fra styringaft.? Omfattet af rammeaft.? Side 22 af 60

23 Lejre Kommune Navn Antal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Aktivitetsstedet Søholm SEL 104 Ammershøjparken SEL 192 Bofællesskabet Ebbemosen 8 3 SEL 108 Bofællesskabet Åbanken 4 4 SEL 108 Bofællesskabet Østbo 4 0 SEL SEL 108 Botilbuddet Bramsnæsvig SEL 108 Den selvejende Institution Højagergaard 5 5 SEL 107 DEN SELVEJENDE INSTITUTION KÆRNEN 4 4 SEL 142, stk. 5 Den selvejende institution Søholm SEL 107 Drosthuset 7 7 SEL 107 DUESLAGET OPHOLDSSTED FOR BØRN OG UNGE Fonden Den selvejende institution Opholdsstedet "De Unges Tao" Fonden Den selvejende institution Opholdsstedet "TAO" 6 6 SEL 142, stk SEL 142, stk SEL 142, stk. 5 Fonden Sjællands Weekendkolonier SEL 142, stk. 5 Hvalsø Ældrecenter - entergruppen SEL 192 Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) B B B B Side 23 af 60

24 Hvalsø Ældrecenter - Kløverhuset SEL 192 Lejre Lænke-ambulatorium SUL 141 Opholdstedet Østergaard 5 5 SEL 142, stk. 5 Socialpsykiatrisk enter SEL 104 Solvang - Socialpsykiatrisk Botilbud SEL 108 Specialskolen Bramsnæsvig 8 8 SEL 32 Toftekæret Bofællesskab 4 4 SEL 108 Ungdomscentret Gjeddesgaard SEL 142, stk. 5 GRO-akademi SEL 103 og 104 Botilbuddet Torsholm 4 4 SEL 107 A B Side 24 af 60

25 Lolland Kommune Navn Antal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Aktiv-Bo Lolland Dagcenter - Nakskov SEL 104 c Aktiv-Bo Lolland Dagcenter - Nakskov 0 12 SEL 104 c Aktiv-Bo Lolland Dagcenter - Nakskov 15 0 SEL 104 c Aktiv-Bo Lolland A-Huset i Fuglse SEL 104 c Aktiv-Bo Lolland - Flintebjerg SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland - Flintebjerg 8 7 SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland - Flintebjerg 8 7 SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland - Krogsbølle 8 7 SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland - Krogsbølle 8 8 SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland - Stormarken SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland - Stormarken SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland Beskyttet beskæftigelse SEL 103 c Alkohol Rådgivningen SUL 141 a Rådgivning for stofmisbrugere Nakskov SEL 101 a Ungeafdelingen No SEL 101 a Side 25 af 60

26 Nakskov Krisecenter 5 5 SEL 109 c Værestedet Kirsebærhuset 30 SEL 104 SEL 99 Værestedet Teglgården 30 SEL 104 SEL 99 Værestedet Skomagerens Hus 20 SEL 104 SEL 99 Socialpsykiatri Lolland Munkholmvej 33 og SEL 107 og 66, stk. 6 c Socialpsykiatri Lolland Hans Fugls Vej SEL 107 c Socialpsykiatri Lolland Hans Fugls Vej SEL 108 Socialpsykiatri Lolland Søndersø Bocenter 0 6 SEL 108 c Socialpsykiatri Lolland Søndersø Bocenter 0 7 SEL 107 c Søndersø Bocenter, afdeling Bellisvej SEL 108 c Søndersø Bocenter, senhjerneskadede SEL 108 c Søndersø Bocenter, senhjerneskadede SEL 108 c Lolland Kommune Rådhuset - Børn og Unge Rådgivningen Blomsterparken SEL 66, stk. 1 og 2 a ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Botilbud Utterselv Gamle Skole 7 SEL 107 Bøgelunden 21 Bøgevænget 40 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Side 26 af 60

27 Den Selvejende Institution Karen Marie 6 SEL 66, stk. 5 DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRREGAARD 5 SEL 66, stk. 5 Den Selvejende Institution Stokkemarkehus 8 SEL 66, stk. 5 Fonden "Friheden" 5 SEL 107 FONDEN DEN SELVEJEDE INSTITUTION LINDEBO 4 SEL 66, stk. 5 FONDEN STJERNEN 6 SEL 66, stk. 5 Fonden Svanegården 8 SEL 66, stk. 5 Fredsholmparken 20 Havrevænget 20 Horslunde Ældrecenter 21 Hvedevænget 25 Kirsebærhaven 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 KRUMSØ FRI- OG KOSTSKOLE 35 Anden lovgivning Lykkesejecentret 49 Margretecentret 56 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Marienlund 4 SEL 107 Møllecentret 52 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Side 27 af 60

28 Opholdsstedet Lovenia 5 SEL 66, stk. 5 Opholdsstedet Møllen 8 SEL 66, stk. 5 PEDERSTRUP EFTERSKOLE 63 SEL 66, stk. 6 Sandby Ældrecenter 21 Skolebakken 50 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Solvang v/karin Friis Birkedal 5 SEL 107 Stokkemarkecentret 19 Svanehøjcentret 26 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Specialbørnehaven Skovtrollen (ny) 10 Servicelovens 32 Frelsens Hær (ny) (driftsoverenskomst mellem Lolland Kommune og Frelsens Hær om driften af) 7 Servicelovens 110 Side 28 af 60

29 Næstved Kommune Navn Antal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Askov Møllehus Atterbakken SEL 107 B 3 3 SEL SEL 107 Behandlingscenter Sjælland ApS SEL 101 SEL 107 Birkebo Bofens enter for Socialt Udsatte Næstved, Bofællesskabet 1, Marskvej enter for Socialt Udsatte Næstved, Bofællesskabet 2, Marskvej enter for Socialt Udsatte Næstved, Forsorgshjemmet Marskvej enter for Socialt Udsatte Næstved, Udslusningsboliger Kindhestegade enter for Socialt Udsatte Næstved, Natherberg Marskvej (Varmestue) 6 6 SEL 107 B 7 7 SEL 107 B SEL 108 A 5 5 SEL 108 A 25 SEL 110 B SEL 110 B 6 SEL 110 B 20 SEL 67, stk. 1-3 Den Matrikelløse Døgninstitution 40 8 SEL SEL 76 Frelsens Hær 6 6 SEL 109 B Side 29 af 60

30 Fruerlund Holstedgaard SEL SEL 107 Karen Marie, værksted Karen Marie, botilbud SEL SEL 107 Kollegiet Rønnevej Konsulentbistand og Botilbud til Unge SEL SEL 107 Socialpsykiatrisk enter Næstved, afd. Neuropædagogisk enter, Aktivitetscenter Obovej Socialpsykiatrisk enter Næstved, afd. Neuropædagogisk enter, døgntilbud SEL 104 B 21 ABL 115, stk. 4 Næstved Sociale Virksomhed SEL 103 B 107 SEL 104 B Skovbrynet Socialpsykiatrisk enter Næstved, døgntilbud Socialpsykiatrisk enter Næstved, kollegiet Otiumsvej 6 6 SEL SEL 108 B SEL 107 B Socialpsykiatrisk enter Næstved, Kernehuset 8 8 SEL 107 B Socialpsykiatrisk enter Næstved, Grimstrupvej, Aktivitetstilbud - uvisiteret Socialpsykiatrisk enter Næstved, Fortuna Grimstrupvej - uvisiteret Socialpædagogisk enter Næstved, Rohavegård Socialpædagogisk enter Næstved, Aktivitetshuset Åsen 20 SEL 104 B SEL 104 B SEL 103 B SEL 104 Side 30 af 60

31 Socialpædagogisk enter Næstved, afd. Otterupvej 6-8, Eskadronsvej, Jasminvej 6-14, Sneppevej, Tommerupvej 10, Klyngehusene Socialpædagogisk enter Næstved, afd. Orions Bælte/PWS Socialpædagogisk enter Næstved, afd. Nellikevej Socialpædagogisk enter Næstved, afd. Otterupvej 5 inkl. aflastning Socialpædagogisk enter Næstved, Autismeenheden Toksværd Socialpædagogisk enter Næstved, afd. Højmosen/Røjlevej, hus 1 Socialpædagogisk enter Næstved, afd. Højmosen/Røjlevej, hus 2 Socialpædagogisk enter Næstved, afd. Højmosen/Røjlevej, hus 3 Socialpædagogisk enter Næstved, afd. Højmosen/Røjlevej, hus 4, inkl. aflastning oprettes pr Socialpædagogisk enter Næstved, Krummerup Højskole ABL 115, stk ABL 115, stk SEL SEL SEL 107 B 6 6 SEL 107 B 7 7 SEL 107 B 6 6 SEL 107 B Under afklaring Under afklaring SEL 107 SEL 67, stk. 1-3 B SEL 107 Anden lovgivning (USB) Solgaven ABL 115, stk. 4 5 SEL 104 B Hollænderhusene, Tulipanhuset, Troensevej 27 Hollænderhusene, Møllehuset, Troensevej 25 Hollænderhusene, Træskohuset, Korinthvej 6 & SEL 67, stk. 2 B SEL 67, stk. 2 B 4 4 SEL 67, stk. 2 B Side 31 af 60

32 Hollænderhusene, Kakkelhuset Elvergården Akaziehuset 3 3 SEL 67, stk. 2 B SEL 67, stk SEL 32 B Side 32 af 60

33 Odsherred Kommune Navn Antal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Bostederne Muslingen og Perlen SEL 107 Botilbudet Grønnehaven SEL 108 ENTRET I FÅREVEJLE 12 SUL ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBÆRGÅRDEN DET SOIALPÆDAGOGISKE OPHOLDSSTED BJERGESØ 7 7 SEL 142, stk mulighed etabl. 3 proj.pl. SEL 142, stk. 7 og proj.pl. 107 DIABETIKERHJEMMET SOLGLIMT SEL 67, stk. 1-3 c Anden lovgivning FAMILIEENTRET LILLE NØRREMARK 7 7 SEL 142, stk. 7 og 107 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde 6 + etabl. et antal proj. pladser SEL 107 Fonden Egedal 10 3 SEL SEL 142, stk. 7 Fonden Lindehuset 6 5 SEL 107 Fonden Opholdsstedet Knagebjerggård 7 7 SEL 142, stk. 7 Fonden Solutio SEL 107 Fonden. Enkesædet. 7 7 SEL 142, stk. 7 FRISKOLEN I STARREKLINTE SEL 67, stk. 1-3 Side 33 af 60

34 Ulstrup Efterskole (special efterskole) SEL 67, stk. 1-3 Møllegårdens Private Botilbud 12 8 SEL 107 SEL 142, stk. 7 Nordstjernen SEL 67, stk. 1-3 a Oasen 3 3 SEL 108 Odsherred Bo og Støttecenter SEL 107 OK-entret Baeshøjgaard ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 OPHOLDSSTEDET HOLMSTRUP ApS SEL 142, stk. 7 Opholdsstedet Solvognen 2 2 SEL 142, stk. 7 Plejecentret Grønnegården ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejecentret Præstevænget ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bakkegården Bobjergcentret Grevinge Solvognen Siriusparken, Bo-og servicetilbud SEL 108 b Socialpsykiatrien i Odsherred 240 Sundhedscenter SEL SEL 107 SEL SUL 141 Side 34 af 60

35 Granhøjen - Specialpsykiatrisk Tilbud Søegaard Fonden den selvejende institution Søegaard SEL 107 SEL 142, stk. 7 TENGSLEMARK BØRNEHAVE SEL 32 a Tjørneparken, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud Botilbuddet Lumsås, Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Grundtvigsvej, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud SEL SEL SEL 108 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud SEL 103 SEL 104 Twillingegården 9 Vesterbro 6 Det Gamle Kogeri 13 Dalhøjgård SEL 107 Egen/Egebjergvej 6 Rørmosegård 8 Skovgården 9 Side 35 af 60

36 Regionen Navn Bakkegården - sikret døgninstitution (koordineres på landsplan) Antal ifgl. Portalen Normeret pladsantal pr. 1. januar 2014 Tilbuddets juridiske grundlag SEL 67, stk. 1-3 Tilbudstype 1) Ældre 2) Bakkegården - åbne pladser 5 5 SEL 67, stk. 1-3 Bakkegården sikret døgnsinstitution 16 Folkeskolelovens 20 stk. 2 Bo og Naboskab Sydlolland, Aktivitetscentret SEL 104 Bo og Naboskab Sydlolland, Specialområdet og 7 ABL Bo og Naboskab Sydlolland, Almenområdet og 15 ABL Bo og Naboskab Sydlolland, Aflastning 1 SEL 107 Bo og Naboskab Sydlolland, Kereenter SEL 108 Bo- og aflastningstilbud Skelbakken SEL 67, stk Døgn og aflastningspladser u/18 år: 17 pl. Døgn og aflastningspladser o/18 år: 7 pl. Bo- og dagtilbud Else Hus SEL ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Børneskolen Filadelfia (Epil) 11,5 Folkeskolelovens 20 stk. 3 Børneskolen Filadelfia (ADHD) 10 Folkeskolelovens 20 stk. 3 Den sikrede institution Stevnsfortet (Koordineres på landsplan) SEL 67, stk. 1-3 Den sikrede institution Stevnsfortet 11 Folkeskolelovens 20 stk. 2 Side 36 af 60

37 DSI Hanne Mariehjemmet - Kvindely 8 8 SEL 109 Glim Refugium SEL SEL 36 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM SEL 67, stk Anden lovgivning (intern skole) 45 SEL 103 Kofoedsminde SEL 108 (åbne pladser) 34 (sikrede pladser) 108 stk SEL 36 Marjatta - Skole- og Behandlingshjem SEL 67, stk SEL Anden lovgivning (intern skole) Marjatta A-huset Sampovig og Sofiegården SEL 104 Marjattas 4 voksencentre SEL 108 Marjatta Værkstedet i Snesere SEL 103 Marjatta Værkstederne Ungdomsuddannelsen 17 SEL 103 Marjatta A-huset Odiliegården 4 SEL 104 Platangårdens Ungdomscenter SEL 67, stk SEL inkl. spiseforstyrrelse Side 37 af 60

38 Platangårdens Ungdomscenter 0 Platangårdens Ungdomscenter 6 20 Anden lovgivning (Afklaring til job - SEL 52 og LAB 32) Ambulant socialpsykiatrisk behandling under 18 år efter servicelovens 52. Ambulant socialpsykiatrisk behandling/dagbehandling over 18 år efter servicelovens 102. incl ambulant spiseforstyrrelse Spiseforstyrrelse - dag Afklaring til job/dagbehandling under 18 år efter servicelovens 52. Afklaring til job/dagbehandling over 18 år efter lov om aktiv beskæftigelse 32 og servicelovens 102. Psykiatrien Vordingborg SEL 104 ROSKILDEHJEMMET SEL 110 Døgnpladser inkl. internt værksted Roskildehjemmet udslusningsboliger (Æblehaven) Specialrådgivningen Filadelfia 5 SEL 110 Specialrådgivning Landsdækkende objektivt finansieret - SEL ,4 SEL 36 Synscenter Refsnæs SEL 67, stk. 1-3 / SEL 107 inkl. 10 pladser til efterskoletilbud (døgnophold) pr. 1. august Fyrrehøj / STU 8+20 Anden lovgivning (intern skole - 8 voksenpladser og 20 børnepladser) Side 38 af 60

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Liste over alle tilbud beliggende i region Hovedstaden Listen er fremkommet ved træk fra Tilbudsportalen fordelt efter kommunal/regional myndighed

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Takstoversigt 2014 20. december 2013

Takstoversigt 2014 20. december 2013 oversigt 2014 20. december 2013 Assens Assens Misbrugscenter Individuel sundhedsfaglig beh. Personer med misbrug Klyngetilbud 30 100 239 og motivationsgr. Assens Assens Misbrugscenter Problemløsende gruppe

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Tilbuddets navn 'UDSIGTEN' v/jette Andersen AKTIVITETSHUSET HAVKÆRPARKEN, Aktivitets- og Uddannelsescenter Aarhus ASFERG ÆLDRECENTER Aarhus

Tilbuddets navn 'UDSIGTEN' v/jette Andersen AKTIVITETSHUSET HAVKÆRPARKEN, Aktivitets- og Uddannelsescenter Aarhus ASFERG ÆLDRECENTER Aarhus Tilbuddets navn 'UDSIGTEN' v/jette Andersen AKTIVITETSHUSET HAVKÆRPARKEN, Aktivitets- og Uddannelsescenter Aarhus ASFERG ÆLDRECENTER Aarhus Krisecenter Administrationsbygningen Rosenholm Agerbo Agerbo

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

antvorskovskole@slagelse.dk Institutionsleder navn

antvorskovskole@slagelse.dk Institutionsleder navn Udbudsenhed nr. 1. (BESTÅR AF Inst.nr. 301+325) Inst.nr. 301 Antvorskov Skole Antvorskov Skole, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse Telefonnr.: 58 56 54 00 58 56 54 15 antvorskovskole@slagelse.dk Institutionsleder

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. juni 2010 kl. 16.00 18.15 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere