Økonomi og Løn/ /hs 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1"

Transkript

1 Sundhedsudvalget Sygehusbehandling og genoptræning Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Økonomi og Løn - øvrige områder Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs Stationær somatik XG Ambulant somatik XG Stationær psykiatri XG Ambulant psykiatri XG Praksissektoren (sygesikring) XG Genoptræning under indlæggelse XG Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Opholdskommunerefusion Træning 86 XG Kommunal genop- og vedligeh. træning Kommunal genop- og vedligeh. træning XG Kommunal genop- og vedligeh. træning XG Genoptræning - frit valg ordningen XG Materiale- og aktivitets Betaling offentlige myndigheder Indtægter Alm. spec. genopt. ved praksissektoren XG Leje af varmtvandsbassin XG Ledelse og administration XG Økonomi og Løn/26-02-/hs 1

2 Administrations Betaling offentlige myndigheder -3 3 Diplomuddannelse styring af komplekse sa XG Administrations Ambulant spec. genoptr. (sundhed. 140) XG Ambulant spec. genoptr. (sundh 140) XG Personbefordring XG Personbefordring XG Befordring specialiseret genoptræning XG Vederlagsfri fysioterapi i kommunal regi XG Kommunalt fysioterapi på børneområdet XG Materiale- og aktivitets Administrations Betaling offentlige myndigheder Kom. fysioterapeut på plejehjem/centre XG Administrations Kommunal genop- og vedligeh. træning Økonomi og Løn/26-02-/hs 2

3 Arbejdsskadeforsikring Materiale- og aktivitets Administrations Konsulentbistand, revision, mv Betaling offentlige myndigheder 11 regulering Personbefordring E Personbefordring E4 XG Befordring genoptræning E4 XG Befordring specialiseret genoptræning E4 XG Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Betaling for bassinleje til regionen kr. for perioden er betalt i Vederlagsfri behandling hos fysioterapeu Vederlagsfri behandling hos fysioterapeu XG Øvrige XG Administrations Betaling offentlige myndigheder Statusattester XG Vederlagsfri ridefysioterapi Ejerforh Vederlagsfri behandling hos fysioterapeu XG Ridefysioterapi XG Økonomi og Løn/26-02-/hs 3

4 Forebyggelse og sundhedsfremme Kommunal tandpleje TR-tillæg TR-tillæg XG Den Kommunale Tandpleje XG Den Kommunale Tandpleje Tandpleje for 0-18 årige egne klinikker XG Overførsel i 2012: kr. Klinikdrift XG Beklædning Materiale- og aktivitets Materialer Sundhedsmæssig behandling Administrations Kontrakter/aftaler Afgifter og gebyr Intern tandregulering XG Hjælpepersonale XG Øvrige XG Betaling til og fra andre kommuner XG Tandpleje for 0-18 årige øvrige udbydere XG Nødbehandling XG Tandregulering fravalgte XG Økonomi og Løn/26-02-/hs 4

5 Betaling for tandregulering i privat XG Ungdomstandpleje XG Fravalgte 0-15 år XG Behandling for specialistbehandling XG Omsorgs- og specialtand. egne klinik XG Omsorgstandpleje XG Tandlæge XG Hjælpepersonale XG Øvrige XG Materiale- og aktivitets Administrations Indtægter Omsorgs- og specialtandpleje øvr. udbyd. XG Betaling offentlige myndigheder Indtægter Center Tandreg.Nordvestjyll. XG Betaling for tandregulering XG Den Kommunale Tandpleje Beklædning Arbejdsskadeforsikring Øvrige personale Materiale- og aktivitets Materialer Økonomi og Løn/26-02-/hs 5

6 Sundhedsmæssig behandling Administrations Forsikringer Energiforbrug el Energiforbrug varme Energiforbrug vand Renovation og affaldshåndtering Ejendomsskatter 0 Alarmsystemer Rengøring og renholdelse regulering Center for Tandregulering Nordvestjyll Tek.drift - Tandplejen Gimsinghovedvej Overførsel i 2012: kr. Interne overførsler (art 9) af veje og grønner område Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholselse Udendørs arealer Rengøring og renholdelse regulering Tek.drift - Tandplejen Humlum Økonomi og Løn/26-02-/hs 6

7 Rengøring og renholdelse Tek.drift - Tandplejen Langhøj Planlagt vedligeholselse Tek.drift - Tandplejen Thyholm regulering Tek.drift - Tandplejen Parkskolen Rengøring og renholdelse Sundhedsfremme og forebyggelse TR-tillæg Sundhedscenter Struer TR-tillæg XG Udvikling og Administration Fordeling til øvr. konti XG Sundhed XG Interne overførsler (art 9) SundhedscenterStruer XG Underskud på Sundhed og ældre: Udvikling og Administration er en del af SundhedscenterStruer Ledelse og administration XG Administrations Økonomi og Løn/26-02-/hs 7

8 Praksiskonsulent XG Praksiskonsulent XG Projekters betaling for administration XG Projekters betaling for administration XG SundhedscenterStruer Arbejdsskadeforsikring Øvrige personale Materiale- og aktivitets Administrations Forsikringer Energiforbrug el Energiforbrug varme Energiforbrug vand Renovation og affaldshåndtering Ejendomsskatter Alarmsystemer Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholselse Udendørs arealer Rengøring og renholdelse regulering Økonomi og Løn/26-02-/hs 8

9 Besparelse ved rengøring og tekniskserv Sundhedsfremme og forebyggelse Projektpulje, udisponeret XG Projektpulje, udisponeret XG Pulje til forebyggelse, udisponeret XG Pulje til forebyggelse, udisponeret XG Naturprojekt den grønne ring, sundh. na XG Naturprojekt den grønne ring, sundh. nat XG regulering Energitræning til kræftpatient XG Energitræning til kræftpatient XG Tobaksforebyggelse XG Tobaksforebyggelse XG Vægtstoprådgivning XG Vægtstoprådgivning XG Kronikerpuljen lukkes XG Tilbagebetales til staten Kronikerpuljen lukkes XG Pulje rehab. Hj. skade XG Pulje rehab. Hj. skade XG Sex og samfund XG Sex og samfund XG Patientuddannelser, diagnoser på tværs XG KOL XG Diagnoser på tværs XG Avaleo - case flow XG Overføres til 65 Projektpulje Avaleo - case flow XG Økonomi og Løn/26-02-/hs 9

10 Projekt indflydelse på egen sundhed XG Projekt indflydelse på egen sundhed XG Sunde skridt til indskolingen XG Sunde skridt til indskolingen XG Sundhedskonsulent XG XG Materiale- og aktivitets Materialer Kræftplan III XG Kræftplan III XG Moeva (kronisk syge) XG Overføres til 65 Projektpulje Moeva (kronisk syge) XG Ældrevejledning XG Ældrevejledning XG Sundhedscenter Thyholm Projektledelse XG Projektleder XG Projektmedarbejder XG Uddannelse, kurser og lign. XG Uddannelse, kurser og lign. XG Relevante kurser, temadage m.m. XG Aktiviteter XG Mental sundhed XG Fysisk aktivitet XG Tobak XG Alkohol XG Økonomi og Løn/26-02-/hs 10

11 Sundhedssamtaler XG KOL-indsatser XG Fælles XG Overvægt XG Kommunikation, fomidling og materialer XG Rejser og transport incl. opholdsudgifte XG Rejser og transport incl. opholdsudgifte XG Transport medarbejdere XG Transport og ophold ifm. udd. og lign. XG Administration, revision XG XG Administrations Kontorartikler Telefoni /vedl. af inventar /vedl. af IT Energiforbrug vand Almindelig vedligeholdelse Leje Andet XG Afsluttende sundhedsprofil XG Tilskud XG teret overskud XG Materiale- og aktivitets Aktiviteter Økonomi og Løn/26-02-/hs 11

12 Sundhedscenter Thyholm regulering Tek.drift - Sundhedscenter Struer Overførsel i 2012: kr. Interne overførsler (art 9) Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholselse Udendørs arealer Rengøring og renholdelse regulering Tek.drift - Sundhedscenter Thyholm Interne overførsler (art 9) af veje og grønner område Alarmsystemer Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholselse Udendørs arealer Rengøring og renholdelse regulering Anlæg Kommunal sundhedstjeneste Overførsel i 2012: kr. TR-tillæg Økonomi og Løn/26-02-/hs 12

13 Sundhedstjenesten TR-tillæg XG Sundhedstjenesten Instrumenter og programmer XG Instrumenter XG Novax XG Sundhedstjenesten Arbejdsskadeforsikring Øvrige personale Honorar og pensioner Materiale- og aktivitets Administrations Betaling offentlige myndigheder regulering Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg XG Overførsel i 2012: kr. Forebyggende hjemmebesøg XG Forebyggende hjemmebesøg XG regulering Forebyggende hjemmebesøg, Overførsel XG Forebyggende hjemmebesøg, Overførsel XG Økonomi og Løn/26-02-/hs 13

14 Administrations Forebyggende hjemmebesøg, U/overførsel XG Arbejdsskadeforsikring Høreomsorg XG regulering Høreomsorg, overførsel XG Materiale- og aktivitets Administrations Høreomsorg, u/overførsel XG Arbejdsskadeforsikring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Betaling for rådgivn. tale, høre og syn XG Betaling for rådgivn. tale, høre og syn XG Rådgivn. arm- og benproteser XG Rådgivn. arm- og benproteser XG Rådgivning og rådgivningsinst. ejer Kontrakt med Center for Kommunikation Kontrakt med Holstebro Kommune Rådgivning i forbindelse med boligindretning Økonomi og Løn/26-02-/hs 14

15 Ekstern rådgiv. ydelse specialbistand XG Ekstern rådgiv.yd. specialbist.off. e 4 XG Ekstern rådgiv.yd. specialbistand pri.e4 XG Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund Alkoholbeh. og beh.hjem alkoholskadede Alkoholbehandling og behandlingshjem XG Dagbehandling XG Døgnbehandling XG Abonnementsordning med Holstebro Kommune Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Narkobehandling ejerforhold Dagtilbud 18 år og derover, eje.3 XG Døgntilbud 18 år og derover, eje 3 XG Abonnementsordning med Holstebro Kommune Narkobehandling ejerforhold Narkobehandling pgf. 101 XG Døgntilbud 18 år og derover, eje 4 XG Andre sundheds Andre sundheds Plejetakst for færdigbhandlede patienter XG Kommunale til hospice XG Begravelseshjælp XG Befordringsgodtg.til personer XG Befordringsgodtgørelse XG Befordringsgodtgørelse E4 XG Kommunens andel af udg. patientklagenævn XG Økonomi og Løn/26-02-/hs 15

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Sundhedsområdet Struer Kommune

Sundhedsområdet Struer Kommune Sundhedsområdet Struer Kommune Agenda 1. Strukturreformens mål og betydning for kommunerne 2. Sundhedsloven 3. Eksempler på nye kommunale ansvarsområder 4. Den økonomiske ramme, takster og styring heraf

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej

Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej 82.242.398 79.138.820 75.718.820 0 3.420.000 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere