10-4 dagbingo 12. børn på hjem 13. sejtklik 18. på mærkerne 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10-4 dagbingo 12. børn på hjem 13. sejtklik 18. på mærkerne 21"

Transkript

1 å r b o g

2 børnehjælpsdag hver dag 3 ledelsesberetning 4 årsregnskab 8 omplantning 9 foreningslivet dagbingo 12 børn på hjem 13 den gode omtale 14 viljen til at gøre en forskel 16 sejtklik % donation 20 på mærkerne 21 lillebror prisen 22 så englene sang 24 administration og bestyrelse 26 Side

3 Et jubilæumsår er gået med tanker både tilbage i tiden og på fremtiden. Én dag hvert år gennem et helt århundrede har Børnehjælpsdagen mindet danskerne om, at de bør støtte de børn i Danmark, som ikke har det godt. De flere millioner danskere, der i de forgangne 100 år har gjort en indsats eller givet et bidrag til vores arbejde, er vores rygrad, og mange børn er hjulpet på vej. Efter en periode, hvor verden åbnede sig, og vi alle så nødvendigheden af at hjælpe den 3. verden, er vores samfund igen blevet særligt opmærksom på vores egne børn. Fokus på os selv kommer ikke, fordi nationen er blevet navlebeskuende eller selvtilstrækkelig, men fordi vi har en forpligtigelse til først og fremmest at holde orden i egne rækker, hvis vi også skal kunne hjælpe i en verden, der i højere grad end nogensinde har brug for vores støtte. Det er vigtigt for enhver organisation at være selvkritisk og løbende genopfinde sig selv. Derfor har Børnehjælpsdagen specielt i de senere år udviklet sig i tråd med tiden 0g er vågnet op igen for at gøre hver dag til en Børnehjælpsdag i Danmark. Fra at indsamle én dag om året har vi udviklet os til en dynamisk organisation med aktiviteter året rundt. Efter en omstillingsfase har vi fundet et ståsted, hvor vi med et solidt fundament i både gamle og nye landsdækkende aktiviteter kan gøre en forskel både i det forebyggende arbejde og i støttearbejdet for anbragte børn. Vi har haft succes de sidste par år, hvilket skaber en åbning og dermed en mulighed for at bevæge os videre og gøre vores indsats endnu bedre. Vi har med vores storsponsor SAP udviklet et unikt samarbejde, der bærer frugt til vores aktionærer: børnene. Vi har blandt andet skrevet verdenshistorie med 100 % Donation samt internetportalen Sejtklik, og vi er i fuld gang med udviklingen af en vidensportal for voksne, der arbejder professionelt med børn og unge. Vi arbejder fortsat ufortrødent for børn i foreningerne, der også har overskud til at hjælpe andre, og bruger fælles ressourcer til de børn, der er anbragt uden for hjemmet. Vores netværk af omkring 1000 foreninger, erhvervslivet og 457 børnehjem i Danmark skal i fremtiden skabe en synergi, hvor den rigtige indsats vil aflede resultater, der kan mærkes. Tak til sponsorer, samarbejdspartnere og alle de, der har gjort en indsats, så jubilæumsåret blev mere end et historisk tilbageblik, men også en raketstart for nye mål. Klaus Gjede adm. direktør Side

4 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter i et jubilæumsår Børnehjælpsdagens styrke er vores foreninger, som med ildsjælens engagement indsamler penge til foreningens eget arbejde for børn og unge, samtidig med at de bidrager til Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn. Foreningernes antal, godt 1000, vidner om de muligheder, der er for videreudvikling af vores arbejde. Bestyrelse og direktion har undervejs været særligt opmærksomme på at sikre og videreudvikle foreningernes rolle, og vi arbejder på en solid konsolidering af det grundlag, der er opbygget gennem 100 år. Samtidig har vi sikret, at udviklingen af foreningsarbejdet er sket i overensstemmelse med Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn. Børnehjælpsdagens synlighed, genkendelighed, nærvær og troværdighed blev styrket ved julegaveuddeling til anbragte børn på Statens Museum for Kunst og på Aarhus Kunstmuseum. Kendte skuespillere gav anbragte børn en stor oplevelse i december med julegaver, frokost og samvær. Julelotteriet blev afholdt for 5. år i træk og er en aktivitet, der vokser stødt. Der var i år 121 foreninger, der solgte lotteriet, resultatet blev 978 t.kr.. Samarbejdet med Post Danmark, plakater og display med vores ambassadører har gjort lotteriet mere kendt over hele landet. Den 14. januar introducerede Post Danmark velgørenhedsfrimærket til fordel for Børnehjælpsdagen. Et festligt motiv med glade figurer tegnet af Flemming Quist Møller og en flot start på jubilæumsåret. Frimærket har indtil regnskabsårets slutning genereret 1.6 mio. kroner til vores arbejde for anbragte børn. Den 17. februar overrakte Hendes Majestæt Dronningen et farverigt malet fad i anledning af vores jubilæum. Dronningen huskede den specielle stemning, hun som barn fornemmede på Børnehjælpsdagene i København. Royal Copenhagen har fremstillet fadet i nummererede eksemplarer og lagde lokaler til den festlige højtidelighed, hvor Børnehjælpsdagen var vært, og Dronningen fik lejlighed til at hilse på bestyrelse, komitémedlemmer og samarbejdspartnere. Side

5 Børnehjælpsdagens styrke er vores foreninger, som med ildsjælens engagement indsamler penge til foreningens eget arbejde for børn og unge, samtidig med at de bidrager til Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn. Den 5. marts skrev vi danmarkshistorie med lanceringen af 100 % Donation på nettet. Hvis man her støtter ét af de 140 børnehjem, der har ønsker på sitet, går hele beløbet ubeskåret til ønsket. Samtidig kan man følge, hvor stort et beløb der i alt er indbetalt. Dette indsamlingsværktøj blev udviklet i forbindelse med opbygningen af Børnehjælpsdagens børne- og ungdomsportal Sejtklik. Den 1. april blev Lillebrorbutikken solgt til Jørgensen Engros A/S. Det er bestyrelsen og direktionens ønske at fokusere mere direkte på andre indtjeningsmuligheder, hvor foreningerne kan tilbydes engagement, i stedet for at drive forretning. Den 3. april startede en stor postkassebil sin rundtur til 31 byer i hele landet børn og voksne sendte en hilsen til det royale brudepar, og i samarbejde med Landsgardeforeningen blev der indsamlet midler til Børnehjælpsdagen. Den 3. maj begyndte selve jubilæumsfestlighederne med åbningen af en udstilling i Rådhushallen på Københavns Rådhus. Udstillingen viste fra den maj den unikke plakatsamling fra 1904 og frem til i dag samt belyste de 100 år gennem film, lyd og billeder. Børneog ungdomsportalen Sejtklik blev lanceret, og hundredvis af børn og voksne besøgte udstillingen hver dag. På selve jubilæumsdagen den 6. maj blev årets Lillebror Pris uddelt til TUBA Danmark ved en festaften med middag på Københavns Rådhus. TUBA Danmark arbejder på landsplan med at bryde den negative sociale arv blandt børn og unge fra alkoholiserede familier. Den 8. maj afholdtes en stor auktion i Københavns Rådhushal med 40 genstande doneret af kendte danskere, hvilket gav kr Ud over lokalkomitéernes arrangementer i forbindelse med Børnehjælpsdagene blev der på Rådhuspladsen i København afholdt loppemarked. Kræmmermarkedet på Bellahøj den maj var det 13. i rækken, og det typisk, danske sommervejr hindrede ikke, at der blev et flot overskud til de foreninger, der med stort engagement styrede aktivite- Side

6 Takkebreve er strømmet ind fra børn og pædagoger, hvilket vidner om vigtigheden i at kunne give gaver, der ellers er uopnåelige for de anbragte børn. terne på markedet. En fortsættelse af foreningsbetjente madsteder i samarbejde med professionelle restauratører gav flere involverede foreninger og forøgede indtægtsmulighederne. Den 20. maj afholdt vi en jubilæumsfestaften i det store telt, hvor alle foreningerne var inviteret, og 208 medlemmer deltog. Lillebror Lotteriet viste et resultat på kr , og der var 331 sælgende foreninger. Den 14. august solgte frivillige medarbejdere frimærker på én time ved Ledreborg Slotskoncert med DRs underholdningsorkester. Vores samarbejde med Egmont Serieforlaget fortsætter også i år, hvor 457 børnehjem og opholdssteder modtager et årsabonnement på Anders And. Takkebreve er strømmet ind fra børn og pædagoger, hvilket vidner om vigtigheden i at kunne give gaver, der ellers er uopnåelige for de anbragte børn. Udvikling i aktiviteter Et spændende år med skarp fokus på udvikling af vores netværk både blandt foreningerne og erhvervslivet. Børnehjælpsdagen vil sikre, at Side

7 Børnehjælpsdagen vil fortsat arbejde for børn i foreningerne, der også har overskud til at hjælpe andre, samtidig med at vi afsætter ressourcer til de børn, der er anbragt uden for hjemmet og derfor ikke har de samme muligheder i livet. udviklingen sker i takt med samfundet og i overensstemmelse med vores historiske fundament. Personalemæssigt fortsætter vi samarbejdet med Frederiksberg Kommune. Endvidere har vi et tæt samarbejde med universitetsstuderende, der via praktikpladser er med til at sikre faglig høj standard og engagement i det daglige arbejde. Øgede indtægter fra nye indtægtskilder er blevet implementeret i vores dagligdag. Børnehjælpsdagen har i år modtaget sponsorater for kr mod kr sidste år. Softwarefirmaet SAP er fortsat hovedsponsor til og med 2004, hvorefter de fortsætter som storsponsor på Sejtklik. Størstedelen af sponsoratet udgøres af støtte til aktiviteten Børn på Hjem og herunder udviklingen af børne- og ungdomsportalen Sejtklik. Sejtklik er på én gang en rådgivningsportal og et netværksforum. Her kan anbragte børn få gode råd og vejledning af kompetente voksne og samtidig etablere netværk med andre børn og unge. Sejtklik henvender sig ikke alene til anbragte børn, men er også en tak til de mange foreningsbørn, som hjælper Børnehjælpsdagen med at sælge lodder. Børnehjælpsdagen vil fortsat arbejde for børn i foreningerne, der også har overskud til at hjælpe andre, samtidig med at vi afsætter ressourcer til de børn, der er anbragt uden for hjemmet og derfor ikke har de samme muligheder i livet. Set i relation hertil er vores hverdag præget af dynamik og fremdrift, hvilket vil præge det kommende år. Udvikling i økonomiske forhold Årets resultat blev et overskud for Børnehjælpsdagen på t.kr. efter uddeling til foreningerne på t.kr. Egenkapitalen udgør t.kr. pr. 31. august Årsagerne til årets overskud skal primært findes i indtægter fra velgørenhedsfrimærket samt salg af Lillebrorbutikken, men resultatet er også påvirket af udgifter til de fremadrettede aktiviteter. De ekstraordinære indtægter på grund af jubilæet og salg af butik har præget årets regnskab, og Børnehjælpsdagen forventer kun et mindre overskud på omkring 100 t.kr i næste regnskabsår. Anvendt regnskabspraksis Selskabets anvendte regnskabspraksis følger årsregnskabsloven. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. En ny væsentlig fremadrettet aktivitet der startes i det nye regnskabsår, er oprettelsen af dagbingo. Som en følge af butikssalget ønskes en foreningsrelateret indtægtskilde, der skaber vækst for både foreningerne og Børn på Hjem. Denne aktivitet kaldes 10-4 dagbingo, og mulighederne afdækkes i en prøveperiode frem til og med januar I forbindelse hermed er indgået 2 lejemål samt køb af mindre forretningsejendom. Børnehjælpsdagen flytter pr kontor til lejede lokaler i Valby, der modsvarer vores fremtidige krav. Klaus Gjede, adm. direktør Side

8 ÅRSREGNSKAB 2003/2004 Beløb i 1000 kr Børnehjælpsdage Bruttoresultat 212 Udgifter -31 Resultat 181 Kræmmermarked Bellahøj Bruttoresultat Udgifter Resultat -36 Lillebrorbutik Bruttoresultat 839 Udgifter Resultat Lillebror Lotteri Bruttoresultat Udgifter Resultat Julelotteri Bruttoresultat Udgifter -933 Resultat 970 Børnehjælpsdagen har i alt uddelt kr til de foreninger, som er tilsluttet. Pengene er indtjent ved Lillebror Lotteri, Julelotteri, Kræmmermarked, Børnehjælpsdage og praktiske opgaver. På kan man hente den samlede oversigt over uddelinger samt gå ind på danmarkskortet og se de enkelte foreningers indtjening. Det er også muligt at rekvirere oversigten hos sekretariatet. Årsrapporten blev godkendt den 26. oktober 2004 og kan ligeledes rekvireres hos sekretariatet. Andre indtægter/udgifter Salg af Lillebrorbutikken års jubilæum Sponsorater 166 Sejtklik -539 Børn på Hjem -200 Lillebror Prisen -71 Donationer -1 Resultat TOTAL Resultat før uddeling Uddelinger og sælgerpræmier Årets resultat Side

9 Omplantning Af Bente Fredslund Christensen Birger Hauge Nielsen takker af som bestyrelsesformand for Børnehjælpsdagen efter ni år og overdrager posten til Gunnar Brüsch. Både Birger og Børnehjælpsdagen har haft megen glæde af et frugtbart samarbejde, der har ændret Børnehjælpsdagen. Fra venstre: Birger Hauge Nielsen og Gunnar Brüsch "Enhver havemand ved, at det er vigtigt at plante om. Der skal tilføres ny muld, rødderne skal rystes lidt, og de gamle blade nippes. Da jeg tiltrådte var det for at gribe om nældens rod og trække til også der hvor det gjorde ondt for at give plads til ny vækst. Det blev til et frugtbart samarbejde, der har ændret Børnehjælpsdagen både indadtil og udadtil. Organisationen er blevet en moderne virksomhed med energi og beslutsomhed som kendetegn", siger Birger Hauge Nielsen. Socialliberalistisk grundsyn Birger fandt, at det unikke ved Børnehjælpsdagen var det drive, som lå i parolen "hjælp til selvhjælp". Her tjener børne- og ungdomsforeninger penge til egne aktiviteter ved blandt andet at sælge lotterier for Børnehjælpsdagen. Denne ideologiske kerne var værd at bygge videre på og eventuelt udvide med et større humanistisk sigte. For at praktisere ideologien for alvor måtte man tænke økonomisk og drive Børnehjælpsdagen som enhver anden god virksomhed. Nye økonomiske tiltag var nødvendige, hvis Børnehjælpsdagen skulle overleve. Nyt sprog Med sin baggrund inden for reklamebranchen lærte Birger den gamle organisation et helt nyt sprog. Nye ord som "erhvervseksponering" og "ideologisk profilering" måtte terpes. Ikke alle fandt sproget lige let. Moderniseringen kørte i lavt gear henover organisationen. Nye ansigter kom til både i bestyrelse, ledelse og blandt Børnehjælpsdagens faste personale. Organisationen blev desuden elektronisk opdateret, kom på nettet og begyndte at oparbejde en salgbar profil udadtil. Lillebror Lotteriet fra 1926 blev landsdækkende, og Børnehjælpsdagen begyndte at finde tilbage til den humanistiske kerne, som var organisationens grundlag tilbage fra begyndelsen i Dette skete samtidigt med en grundig erhvervsprofilering. Profilering Med aktiviteten Børn på Hjem fokuserer Børnehjælpsdagen nu på én bestemt gruppe af børn, der af forskellige årsager er anbragt uden for hjemmet i plejefamilier eller på børnehjem. Visionen er at give disse børns liv et kvalitetsløft i form af særlige arrangementer, julefester, konfirmationsgaver og et VIP medlemskab i samfundet. Ud over det humanistiske tiltag blev Børn på Hjem samtidig et godt salgsargument over for virksomheder, der vil støtte en god sag. Børn på Hjem fik også tilknyttet ambassadører; offentligt kendte personer, som taler børnenes sag i Danmark og dermed skærper offentlighedens opmærksomhed om Børnehjælpsdagens arbejde. En ny begyndelse Med Birger som formand kom Børnehjælpsdagen på én gang tilbage til det oprindelige humanistiske sigte og fik samtidig skabt en klar, salgbar profil. Med alle de nye tiltag står Børnehjælpsdagen godt rustet til fremtiden. Birger Hauge Nielsen efterlader en stærk bestyrelse og en slagkraftig organisation, der er en del af sin tid. Side

10 foreningslivet Af Lizette Munck Fedt og foreningsliv Fedme er blevet et problem for et stigende antal børn og unge, hvilket på sigt kan få store samfundsmæssige konsekvenser. I dag er det mere end nogensinde vigtigt at få børnene op af stolene og væk fra computerskærmene. Det danske foreningsliv, som arbejder for at sikre børn og unge et sundt og aktivt fritidsliv, har på den baggrund brug for al den opbakning, det kan få. Vi er derfor stolte af, at vi bl.a. i år har uddelt mere end 2,5 millioner kroner til de ca. 400 foreninger, som har solgt vores lotterier og som derigennem er med til at skabe et endnu mere attraktivt foreningsliv. Foreningsliv hvor svært kan det være? Statistikkerne viser desværre, at det er en stadig større udfordring for mange foreninger at fastholde deres medlemmer. Vi er i høj grad blevet en generation af "zappere", der vælger klippekortordningen, hvor vi kan komme og gå som det passer os i stedet for at have faste træningsdage i klubben. At skaffe nye frivillige ledere bliver også sværere, idet det kræver engagement, ansvar, samt krav om faste mødetider og kontinuitet. Børnehjælpsdagen mærker problematikken, når vi tilbyder foreningerne at sælge vores lotterier. Langt de fleste vil gerne yde en indsats og dermed tjene ekstra penge til foreningskassen, men desværre oplever vi også, at en hel del foreninger melder fra, da de ikke har de ressourcer, det kræver, nemlig at en person kommitter sig til at være ansvarlig for salget af lodderne. Nyt liv i lodderne På trods af at foreningslivet i Danmark har det hårdt, valgte 338 foreninger at sælge det "nye" Lillebror Lotteri. De rullede Lillebrorlodder fik i foråret et tiltrængt ansigtsløft og det endda i den skrabede udgave, samtidig blev arket peppet op, så det passer til resten af vores image. Forandringerne var store, derfor var vi meget spændte, da skrabelodder for første gang blev præsenteret på gader og stræder. Danskerne tog godt imod de nye lodder og til trods for en lille nedgang i salget blev der omsat for kr Side

11 I dag er det mere end nogensinde vigtigt at få børnene op af stolene og væk fra computerskærmene. Fest og farver For at markere afslutningen på Lillebror Lotteriet og for at fejre vores 100 års jubilæum inviterede vi i foråret vores foreninger til fest i festteltet på Bellahøj. Ca. 200 glade børn og voksne mødte op til festlighederne, og sammen havde vi en dejlig aften, der bød på god mad og underholdning ved Rubber Band. Kræmmer liv Det traditionsrige kræmmermarked på Bellahøj blev en stor succes. 350 kræmmere fra ind- og udland fandt vej til markedet, og ca gæster fik nogle festlige dage på pladsen. 31 foreninger, det højeste antal i kræmmermarkedets 13 år lange historie, hjalp til med diverse gøremål og tjente således penge til foreningskassen. FAKTA: Foreningernes rolle Børnehjælpsdagen er en traditionelt opbygget hjælpeorganisation, der har fodfæste i den danske foreningstankegang - en tankegang der er baseret på frivillighed. De foreninger, der tjener penge via Børnehjælpsdagen, tjener penge til deres lokale arbejde. Samtidig støtter de organisationens humanitære arbejde - bl.a. aktiviteten Børn på Hjem. Foreningerne er stemmeberettigede på det årlige Hovedkomitémøde, hvor bestyrelsen vælges. FAKTA: Foreningernes fortjeneste I regnskabsåret 2002/2003 blev der uddelt 3,5 millioner kr. til foreningerne. Det er penge indtjent ved at sælge landslotterier, hjælpe til på kræmmermarkedet eller ved at arrangere lokale Børnehjælpsdage. FAKTA: Hæderspris Børnehjælpsdagens hæderspris blev i år uddelt til fire personer, som alle gennem årene har ydet en ekstraordinær indsats for Børnehjælpsdagen. Hædersprismodtagere var Anni Hofsø og Marie Christensen, FDF Birkerød, samt Nikolai og Birgit Bach, Sct. Georgs Gildet i Hvidovre. Hædersprisen blev overrakt af bestyrelsesformand Birger Hauge Nielsen. Side

12 10-4 Dagbingo Af Line Wolff-Petersen Sjov, spænding og samvær De tre s er er fællesnævnere for de spillere, der siden september har spillet 10 4 dagbingo på vores spillested på Nørrebro i København og siden oktober i Haderslev og i Rønne på Bornholm. gået, er de røde tal i omsætningen heldigvis skiftet ud med sorte. Det er vores store håb, at vi, når prøveperioden udløber i december måned, kan fortsætte med at tilbyde 10-4 dagbingo rundt i landet", siger Lizette Munck. Efter salget af Lillebrorbutikken har Børnehjælpsdagen fundet en ny indtægtskilde. "Vi så en oplagt mulighed i at bryde rammerne omkring det traditionelle bankospil og i stedet tilbyde et bingospil i dagtimerne i hyggelige og trygge rammer", fortæller afdelingsleder Lizette Munck fra Børnehjælpsdagen. "Dagbingo er en aktivitet, som vi forventer os meget af, og vender vi blikket mod Sverige, hvor svenskerne i de sidste 25 år har spillet dagbingo, kan vi se, at det for danskerne er en uudforsket sti, som vi vil prøve at cementere". Konceptet omkring 10-4 dagbingo er opbygget i samarbejde med Jørgensen Engros A/S. Selvom der er grund til at være stolt af resultatet, har Børnehjælpsdagen ifølge Lizette Munck måttet sande at al begyndelse er svær. "Succesen er ikke kommet den første dag, men som ugerne er Side

13 Børn på Hjem Af Bente Fredslund Christensen I indeværende år optimerer Børnehjælpsdagen Børn på Hjem med blandt andet ansættelsen af Maia Gøtzsche som konsulent for aktiviteten. Børn anbragt uden for familien er en ekstra udsat gruppe i dagens Danmark. Mange anbragte børn har oplevet et kolossalt svigt fra de voksnes side og mangler troen på, at de har noget at bidrage med, som kan bruges af andre. Med ansættelsen af Maia Gøtzsche har Børn på Hjem fået en vigtig stemme. Maia Gøtzsche har selv været anbragt og har derfor en stor forståelse for, hvad et anbragt barn føler, og hvad der kan gøre en glædelig forskel i hverdagen. Fokusområder Maias opgave er blandt andet at gøre offentligheden opmærksom på Børn på Hjem og dets tre hovedområder: Oplevelser og erfaringer Særlig opmærksomhed ved mærkedage Udvikling af kompetencer og evner De tre hovedområder dækker et bredt felt af opbyggende oplevelser, der alle kan være med til at give børnene et kvalitetsløft i hverdagen. Et godt og stabilt samarbejde mellem Børn på Hjem, institutionerne og bidragyderne er forudsætningen for, at Børn på Hjem fortsat kan udvikle sig. Maia Gøtzsches indsats er medvirkende til, at Børnehjælpsdagen kan arbejde langt mere målrettet og konsekvent. Her tænkes ikke kun på de specifikke bidrag til børnene, men også det omfattende fodarbejde for at skabe opmærksomhed i offentligheden omkring aktiviteten. Børn på Hjem Komitéen Børnehjælpsdagen har desuden tilknyttet en komité for Børn på Hjem besat med stærke personligheder. Komitéen består af Hanne Bech Hansen, politidirektør i Købehavn, Peter Gæmelke, præsident for Landbrugsrådet, Allan Søgaard Larsen, adm. direktør og koncernchef for Falck Danmark A/S samt Henrik Rasmussen adm. direktør for SAP Danmark. De fire personligheder fungerer som døråbnere for Børn på Hjem via deres brede netværk til institutioner, virksomheder og personer. Komitéen bidrager desuden som videns- og idébank på baggrund af deres arbejdsområde samt deres menneskelige og faglige erfaringer. Fremtiden På sigt skal Børn på Hjem være med til at opbygge sunde og velfungerende unge, som på lige fod med deres jævnaldrende kan indgå i samfundet. For at nå dertil er det yderst vigtigt, at børnene både styrkes i deres oplevelse af at kunne noget, og i troen på at de er noget særligt i sig selv. Side

14 den gode omtale Af Rikke Nalepa Olesen Børnehjælpsdagen er en humanitær organisation med få fastansatte. Et bevidst valg ud fra målsætningen om at støtte børn, her især anbragte børn, i Danmark direkte og professionelt med minimale administrationsomkostninger. Vi bygger vores arbejde på troværdighed, nærhed og tilstrækkelighed og har et sikkert netværk, som udgøres af vores kontakt til mere end 450 danske børnehjem. Den faste stab af ansatte kombineret med frivillig arbejdskraft på tværs af faggrænser giver et dynamisk og intensivt arbejdsforløb, hvor hvert enkelt projekt prioriteres og tilrettelægges, så det bedste resultat opnås. Vores målsætning for samarbejdet med erhvervslivet er at skabe en fælles forståelse for målet og et oprigtigt ønske om at gøre en forskel. Vi indfrier samtidig erhvervslivets ønske om at få et synligt afkast af deres investering. Gør ord til handling I dag er det ikke nok at positionere sig på traditionelle parametre som pris og kvalitet. Den øgede konkurrence, evnen til at kopiere hinandens produkter og bevidste forbrugere har lagt et stort pres på virksomhederne. Mange virksomheder vender derfor blikket mod immaterielle kendetegn, der kan vedhæftes deres produkter og brand, da sådanne kendetegn er sværere for konkurrenterne at kopiere. Kampen om den gode omtale og forbrugernes gunst bliver i dag vundet af de virksomheder, der omsætter ord til handling Ord som etik og værdier er blevet populære blandt virksomhedsledere, og et begreb som "Virksomhedens Samfundsmæssige Engagement" (VSE) er kommet i søgelyset. Kampen om den gode omtale og forbrugernes gunst bliver i dag vundet af de virksomheder, der omsætter ord til handling og lader deres etiske ståsted skinne igennem. Et samarbejde med Børnehjælpsdagen er en måde, hvorpå en virksomhed kan vise, at den tager sit sociale og samfundsmæssige ansvar alvorligt. Gennem et samarbejde bliver virksomheden associeret med værdier som socialt engagement, ansvarlighed og troværdighed, hvilket gør forbrugerne mere lydhør overfor såvel virksomhedens produkter som budskaber. For Børnehjælpsdagen er det vigtig, at et erhvervssamarbejde indeholder fordele også for virksomheden. Det er vigtigt, at virksomheden ser et samarbejde med os som en investering og ikke som en ren donation. Derfor bliver alle samarbejder nøje planlagt, så de opfylder en fælles målsætning og skaber resultater for alle involverede parter. Strategi, struktur og professionalisme I 2004 har Børnehjælpsdagen arbejdet på at styrke vores professionalisme overfor erhvervspartnere. Vi har blandt andet udarbejdet en sponsorstruktur. Derfor har vi i dag forskellige kategorier af erhvervspartnere. Virksomhederne kategoriseres ud fra størrelsen, typen og varigheden Side

15 af deres støtte. Dermed er det både muligt at støtte Børnehjælpsdagen over en længere periode med en stor ydelse eller at støtte i et enkeltstående tilfælde med en mindre ydelse. For Børnehjælpsdagen er begge former for støtte yderst vigtig, da de på hver deres måde er med til at sikre Børnehjælpsdagens fremtid som humanitær organisation. Vi har yderligere udarbejdet en sponsorstrategi, der betyder, at vi ikke sælger Børnehjælpsdagen i én bid. Samtidig skal strategien sikre, at vores sponsorer matcher hinanden og får patent på hver deres del af Børnehjælpsdagen og således opnår unikke fordele fra samarbejdet. Sammenhæng mellem virksomhed og sag Med den nye sponsorstrategi søger vi at styrke sammenhængen mellem vores erhvervspartnere og den del af Børnehjælpsdagen, de støtter. Sammenhæng er en af forudsætningerne for, at et samarbejde opfattes som troværdigt af forbrugerne. Det er derfor ikke tilfældigt, at SAPs hovedsponsorat af Børnehjælpsdagen i 2005 ændres til et storsponsorat af vores børne- og ungdomsportal Sejtklik. Denne ændring sikrer sammenhæng mellem SAP og Børnehjælpsdagen, idet Sejtklik er baseret på SAPs systemer. Herudover sikrer SAP sig en etisk profil, som giver virksomheden et socialt ansvarligt image. SAP er den eneste storsponsor på Sejtklik og har på denne måde patent på værdierne, associationerne og historierne forbundet med aktiviteten. Udover Sejtklik kan man blive sponsor på to andre hovedområder, anbragte børns hverdag samt mærkedage som jul og konfirmation. På samme måde som SAP har patent på hovedsponsoratet af Sejtklik, får de øvrige storsponsorer patent på de unikke associationer, der er forbundet med ovenstående aktiviteter. Fortæl omverdenen at du gør en forskel I Danmark er der ikke tradition for at fremhæve sine egne fortræffeligheder. Mange undersøgelser viser imidlertid, at når det kommer til sociale og humanitære sponsorater, skal virksomhederne lægge beskedenheden på hylden. De fleste forbrugere vil nemlig gerne vide, om og hvordan virksomhederne tager et samfundsmæssigt ansvar. Mange udtaler, at hvis de erfarer, at nogle virksomheder f.eks. indgår et samarbejde med en hjælpeorganisation, er de tilbøjelige til at vælge disse virksomheders produkter frem for konkurrenternes. I udlandet bruger virksomhederne deres støtte af en god sag aktivt i deres markedsføring, mens det i Danmark endnu ikke er så udbredt. Men hvorfor ikke drage nytte af de fordele, der ligger i at markedsføre et samfundsgavnligt samarbejde med en organisation? Det er jo ikke kun virksomhederne og organisationerne, der får noget ud af samarbejdet, på længere sigt gavner det oftest hele samfundet. Side

16 Viljen til at gøre en forskel Af Jeannette Fejerskov, kommunikationschef SAP Softwarevirksomheden SAP Danmark A/S er den første hovedsponsor i Børnehjælpsdagens mangeårige historie. Og måske netop derfor har det været væsentligt for begge parter, at hovedsponsoratet ikke udmønter sig alene i en økonomisk donation. Men at parterne derimod arbejder sammen omkring et større antal projekter, hvor SAPs forcer kan udnyttes bedst muligt. Og hvor udvekslingen af viden og ressourcer skal være medvirkende til at give anbragte børn i Danmark endnu bedre muligheder for et godt liv. Det handler om kompetence og om at være kompetencegivende Fundamentet er den gamle hjælpeorganisation og den moderne virksomhed i nært samarbejde og samspil. Desuden har såvel Børnehjælpsdagen som SAP Danmark det samme levebrød i hverdagen, nemlig en enslydende grundlæggende filosofi, der hedder: Det handler om at være kompetencegivende. Med afsæt i kunde- og menneskefokus er omdrejningspunktet for SAPs fremherskende filosofi og markedsstrategi åbenhed, fleksibilitet, integration og kontinuerlig kompetenceudvikling og -udveksling. Nævnte strategi har haft til formål at skabe en ny sammenhæng og give kunder og partnere friheden til at vælge tilbage for derved at skabe en ny virkelighed for føromtalte målgrupper ved sikring af nødvendig vækst og værdi. Det handler om værdier og værdiskabelse og om at gøre livet lettere og bedre. Samme omdrejningspunkt gør sig gældende i SAPs samarbejde med Børnehjælpsdagen: Engagementet i Børnehjælpsdagen har til formål at hjælpe nogen af de mest sårbare i samfundet med det, SAP er god til. Derudover er engagement en væsentlig del af virksomhedens værdisæt, som tager sit udgangspunkt i værdiskabelse mellem mennesker. Ved tilvejebringelse af løsninger, der gør livet lettere for mennesker og i dette tilfælde for børn. SAPs hovedsponsorat af Børnehjælpsdagen har til formål at give børn i Danmark endnu bedre muligheder for et godt liv. Specifikt adresseres de ca danske børn, der er anbragt uden for hjemmet, og som i dag er fordelt på lidt mere end 700 forskellige hjem rundt omkring i landet. Det handler om Sejtklik Hjælpen er blandt andet tilvejebragt i form af en webportal, hvor både børn, pædagoger, psykologer, lærerer og ikke mindst resten af befolkningen kan blive klogere på de daglige udfordringer, der melder sig i forbindelse med anbragte børn. Med SAPs portal åbnes der for et hidtil uset tværfagligt samarbejde og videndeling på tværs af de mange faggrupper, som arbejder med børn anbragt uden for hjemmet. Og det gælder både de mennesker, der tager sig af børnene i det daglige og alle andre. Informationer om enkeltindivider, metoder, behandling og tendenser kan inddeles i informationskategorier og beskyttes, så

17 alle har adgang til nogle sider, mens de forskellige faggrupper vil gøre brug af andre sider. Hver bruger af portalen har desuden mulighed for at publicere nye dokumenter samt abonnere på relevante informationskategorier. Og så snart der er nyt indhold i disse, modtager brugerne automatisk en notifikation. På den måde kan man udbrede kendskabet til "de glemte børn". Og samtidig sørge for, at de personlige oplysninger, råd og vurderinger ikke falder i de forkerte hænder. Portalen har derved til formål at hjælpe Børnehjælpsdagen med at ensrette indsatsen for at få børnene og de unge videre i livet. For børnene er den åbenlyse fordel, at de pludselig kan søge råd anonymt hos flere eksperter på én gang og få et ensrettet svar. Det giver en større tryghed for alle parter. Børnene kan se, at de ikke er alene, og forventningen er derfor, at Børnehjælpsdagen på den måde kan hjælpe flere børn mere effektivt. Med indførelsen af internet som et led i en bedre og mere effektiv omgang med de anbragte børn påregnes der ligeledes en positiv sideeffekt. De børn, der er anbragt på hjem, har en tung social arv, og undersøgelser viser, at omkring en tredjedel af deres børn ligeledes ender med at blive anbragt. Med SAPs portal og tilgangen til informationssamfundet er det softwareselskabets håb, at disse børn og alle deres øvrige jævnaldrende kan blive fortrolige med internet og ikke mindst kommunikation med andre mennesker på en sådan måde, at de bliver i stand til at løfte sig fra deres sociale arv. To mere synlige gevinster ved portalsamarbejdet mellem Børnehjælpsdagen og SAP er, at børnene direkte kan se, at "de voksne" gør noget for dem. Og parallelt hermed bliver samfundet gjort opmærksom på en stor gruppe, der har brug for hjælp. Videndelingportalen er fortsat en forholdsvis ny aktivitet under hovedsponsoratet og er derfor ikke endeligt tilgængelig. Det handler om socialt ansvar SAPs sociale ansvar, værdiarbejde og ambition om at gøre en forskel rækker på globalt plan langt videre end til hovedsponsoratet for og samarbejdet med Børnehjælpsdagen. Men i Danmark er det et af de væsentligste indsatsområder, som hele virksomheden tager del i og er stolte af at bidrage til. Side

18 Sejtklik Af Ida Nordentoft I forbindelse med vores 100 års jubilæum lancerede vi i maj måned børne- og ungdomsportalen Sejtklik. Portalen er blevet varmt modtaget blandt børnene og er allerede informativ og velfungerende. Sejtklik er Børnehjælpsdagens gave til alle børn i Danmark, men den henvender sig primært til de ca børn, som i dag er anbragt uden for eget hjem. På Sejtklik bliver de anbragte børn VIPmedlemmer og får særlige fordele. Målsætningen for redaktionen på Sejtklik er at skabe Danmarks bedste børne- og ungdomsportal, hvorfor vi hele tiden iværksætter nye tiltag. En børnevenlig portal Sejtkliks målgruppe er piger og drenge mellem 12 og 18 år. Med en så stor aldersmæssig spredning skal indholdet på portalen være meget gennemtænkt og afrettet. Sejtklik skal tale til begge køn og på tværs af alder, og vi er derfor meget bevidste om at skabe indhold, der imødekommer flere behov. Frivillig indsats På Sejtklik kan man blandt andet læse om de seneste udgivelser inden for både litteratur, film og musik. For at være fuldstændig opdateret har Sejtklik tilknyttet en stor gruppe af frivillige, som yder en flot indsats. De frivillige er primært studerende som qua deres uddannelse skaber et unikt og spændende univers på Sejtkliks mange zoner. Børn anmelder Sejtklik ønsker at tage børnene alvorligt og inddrage dem aktivt i portalen. De skal mærke, at de er værdsat, og at der er brug for dem. Derfor kan børnene i VIP-afsnittet også blive anmeldere. Som anmeldere får børnene tilsendt musik, film eller bøger, alt efter hvad de interesserer sig for. Så snart de har lavet en anmeldelse, bliver den lagt ud på Sejtklik. I dag er flere børn anmeldere på Sejtklik. Det private rum Sejtklik har fået sponsoreret 400 hjemmesider af Click-a-site, en Side

19 Unikt for Sejtklik er ekspertpanelet, som er tilknyttet VIPafsnittet. Ekspertpanelet består af veluddannede og professionelle fagfolk, blandt andre en præst, en læge, en socialarbejder samt en gruppe af tidligere anbragte børn. dansk virksomhed, der siden 1999 har udviklet programmer til internettet. Børnene får dermed mulighed for selv at udforme en hjemmeside, hvor de bl.a. kan lave et fotoalbum og oprette en profil. De private hjemmesider er tænkt som et personligt rum, hvor børnene kan råde frit inden for de sikkerhedsmæssige krav. Ved at skabe indhold til deres rum lærer børnene samtidigt at læse og skrive på en ny måde. Dermed er det både udfordrende og lærerigt at skabe et rum i cyberspace. Herudover har Sejtklik altid friske artikler i Læsestof, Sejtkliks artikelbase, hvor man kan blive opdateret inden for såvel sport som musik. Rådgivning på Sejtklik Unikt for Sejtklik er ekspertpanelet, som er tilknyttet VIP-afsnittet. Ekspertpanelet består af veluddannede og professionelle fagfolk, blandt andre en præst, en læge, en socialarbejder samt en gruppe af tidligere anbragte børn. Hos ekspertpanelet kan børnene anonymt søge rådgivning og få kompetent, pædagogisk og professionel respons. Konkurrencer, kitch og kloge ord Sjove og underholdende oplevelser er hovedingrediensen på Sejtklik. Vi har blandt andet mange konkurrencer med spændende præmier, så som fodboldbilletter, legetøj og ting til værelset. Alle præmierne bliver sponsoreret. For de kreative sjæle har Sejtklik mange gode tips og tricks. Børnene kan lære, hvordan de selv kan kreere sjove og billige ting, f.eks. tryk på T-shirts og lækre sæber. Side

20 100 % donation Af Trine Kjeldal Med 100 % Donation kan virksomheder og private yde direkte hjælp til anbragte børn og unge i Danmark. Donationerne går ubeskåret til det hjem, hvis gaveønske giveren har valgt at støtte. Børnehjælpsdagen betaler samtlige omkostninger i forbindelse med siden og pengetransaktionerne. Følg med i udviklingen Ca. 140 institutioner er i øjeblikket tilmeldt 100 % Donation på nettet. Her har de mulighed for at lave en beskrivelse af deres mål og virke samt publicere deres ønsker. Ønsker man at donere et beløb, kan man hurtigt danne sig et overblik, da hjemmene er sorteret efter amter og kommuner. Gode oplevelser til anbragte børn Ønskerne er mange på 100 % Donation. Her er alt fra skrivebordslamper til Motocross motorcykler og rekvisitter til gymnastiksale. Ønskerne er desuden ofte noget, som børn fra traditionelle familier tager for givet. Blandt andet skriver et børnehjem: "Vi ønsker os en tur til København. Enten for at se juleudstillingen i Tivoli eller besøge Tivoli i foråret, når det åbner. Derudover vil vi gerne se de forskellige seværdigheder i København, da vi synes, at det er vigtigt, at børnene lærer vores hovedstad at kende." En Tivoli-tur er ikke en årlig tilbagevendende begivenhed for anbragte børn. Før sådan en udflugt bliver en realitet, skal hjemmet ofte af flere omgange ansøge om pengebevillinger. Et ønske bliver opfyldt Børnehjælpsdagen modtog i august måned Lego legetøj til en værdi af ca kr. fra en anonym donator. Kasserne blev hurtigt delt op i to portioner og sendt af sted til to hjem, som begge havde ønsket sig Lego. Skovgården Skovgården var et af de hjem, som modtog Lego. De blev i efteråret 2003 kontaktet af Børnehjælpsdagen og spurgt, om de ønskede at være med i det nye tiltag 100 % Donation. "Vi var positive over for idéen og gik derfor i gang med at kreere vores egen side til 100 % Donation. I samråd med børnene på de enkelte afdelinger fandt vi frem til vores ønsker" fortæller Inge Lind Sørensen, som er forstander på skole- og behandlingshjemmet Skovgården, der har ca. 25 børn i alderen 7 til 16 år. Hun fortæller videre: "Donationen har gjort lykke. Både børn og voksne er meget begejstrede over indholdet og der bliver ivrigt leget og hygget på Skovgården. TAK." Struer Skole- og Behandlingshjem Struer Skole- og Behandlingshjem blev også opmærksom på 100 % Donation og mulighederne for at søge midler til børnene. "Jeg havde lidt på fornemmelsen, at børnene tænkte: Vi kan ønske os en masse ting - men det bliver sikkert ikke til noget", udtaler Anna Katrine Bruun, som er sekretær på Struer Skole- og Behandlingshjem. "STOR var overraskelsen derfor, da posten en dag leverede en kasse med mere end 20 spændende æsker Lego for børn i alle aldre. Æskerne blev fordelt til de forskellige afdelinger, og allerede næste morgen kunne pædagogerne berette om, hvordan mange af vore børn havde fået meget tid til at gå med at samle de mange klodser. Gaven har skabt meget glæde hos vore børn. Det giver dem ro, koncentration og fællesskab med hinanden - noget de har hårdt brug for i deres ofte forvirrede og problemfyldte verden", fortæller Anna Katrine Bruun. Med 100 % Donation har private og virksomheder mulighed for at give anbragte børn oplevelser og berige deres hverdag, som ofte er vanskelig og problemfuld. Side

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2013 Forebyggelse i Reden København Pro Odense et godt samarbejde med kommunen Nye spændende aktiviteter i Krisecentret Formandens beretning 2013-2014

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2015 Torsdag d. 26. februar 2015 HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE HILSEN TIL ÅUF S ÅRSMØDE FRA RABIH AZAD-AHMAD, RÅDMAND FOR KULTUR OG BORGERSERVICE I

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE - En undersøgelse af samarbejde mellem lokale virksomheder og foreninger Udarbejdet af Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave 2010 Frivilligcenter Vesterbro/Kgs.Enghave,

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Stjernerne og Bossen Stjernerne og Bossen Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Udarbejdet af Klaus G. Henriksen, Udviklings- og Formidlingscenter for Socialt Arbejde med Unge. Forsidefoto: Musikprojektet

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Muskelkraft. Rejs ud i verden. Muskelsvindfonden i 1970 erne Side 7. information i refleksion i inspiration i 1/2011. Side 45 1 9 7 1-2 0 1 1

Muskelkraft. Rejs ud i verden. Muskelsvindfonden i 1970 erne Side 7. information i refleksion i inspiration i 1/2011. Side 45 1 9 7 1-2 0 1 1 Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 1/2011 Rejs ud i verden Side 45 40 MUSK ELSVINDFONDEN 1 9 7 1-2 0 1 1 MU Muskelsvindfonden i 1970 erne Side 7 5 Humanitær pris for sit ALS-arbejde 12

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

Alle kan arbejde med socialt ansvar

Alle kan arbejde med socialt ansvar Alle kan arbejde med socialt ansvar Håndbog for virksomheder, kommuner og institutioner Erfaringer fra Galleri Hamlet Danmarks største gadegalleri Publikationen er gratis og kan rekvireres hos: Indenrigs-

Læs mere