10-4 dagbingo 12. børn på hjem 13. sejtklik 18. på mærkerne 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10-4 dagbingo 12. børn på hjem 13. sejtklik 18. på mærkerne 21"

Transkript

1 å r b o g

2 børnehjælpsdag hver dag 3 ledelsesberetning 4 årsregnskab 8 omplantning 9 foreningslivet dagbingo 12 børn på hjem 13 den gode omtale 14 viljen til at gøre en forskel 16 sejtklik % donation 20 på mærkerne 21 lillebror prisen 22 så englene sang 24 administration og bestyrelse 26 Side

3 Et jubilæumsår er gået med tanker både tilbage i tiden og på fremtiden. Én dag hvert år gennem et helt århundrede har Børnehjælpsdagen mindet danskerne om, at de bør støtte de børn i Danmark, som ikke har det godt. De flere millioner danskere, der i de forgangne 100 år har gjort en indsats eller givet et bidrag til vores arbejde, er vores rygrad, og mange børn er hjulpet på vej. Efter en periode, hvor verden åbnede sig, og vi alle så nødvendigheden af at hjælpe den 3. verden, er vores samfund igen blevet særligt opmærksom på vores egne børn. Fokus på os selv kommer ikke, fordi nationen er blevet navlebeskuende eller selvtilstrækkelig, men fordi vi har en forpligtigelse til først og fremmest at holde orden i egne rækker, hvis vi også skal kunne hjælpe i en verden, der i højere grad end nogensinde har brug for vores støtte. Det er vigtigt for enhver organisation at være selvkritisk og løbende genopfinde sig selv. Derfor har Børnehjælpsdagen specielt i de senere år udviklet sig i tråd med tiden 0g er vågnet op igen for at gøre hver dag til en Børnehjælpsdag i Danmark. Fra at indsamle én dag om året har vi udviklet os til en dynamisk organisation med aktiviteter året rundt. Efter en omstillingsfase har vi fundet et ståsted, hvor vi med et solidt fundament i både gamle og nye landsdækkende aktiviteter kan gøre en forskel både i det forebyggende arbejde og i støttearbejdet for anbragte børn. Vi har haft succes de sidste par år, hvilket skaber en åbning og dermed en mulighed for at bevæge os videre og gøre vores indsats endnu bedre. Vi har med vores storsponsor SAP udviklet et unikt samarbejde, der bærer frugt til vores aktionærer: børnene. Vi har blandt andet skrevet verdenshistorie med 100 % Donation samt internetportalen Sejtklik, og vi er i fuld gang med udviklingen af en vidensportal for voksne, der arbejder professionelt med børn og unge. Vi arbejder fortsat ufortrødent for børn i foreningerne, der også har overskud til at hjælpe andre, og bruger fælles ressourcer til de børn, der er anbragt uden for hjemmet. Vores netværk af omkring 1000 foreninger, erhvervslivet og 457 børnehjem i Danmark skal i fremtiden skabe en synergi, hvor den rigtige indsats vil aflede resultater, der kan mærkes. Tak til sponsorer, samarbejdspartnere og alle de, der har gjort en indsats, så jubilæumsåret blev mere end et historisk tilbageblik, men også en raketstart for nye mål. Klaus Gjede adm. direktør Side

4 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter i et jubilæumsår Børnehjælpsdagens styrke er vores foreninger, som med ildsjælens engagement indsamler penge til foreningens eget arbejde for børn og unge, samtidig med at de bidrager til Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn. Foreningernes antal, godt 1000, vidner om de muligheder, der er for videreudvikling af vores arbejde. Bestyrelse og direktion har undervejs været særligt opmærksomme på at sikre og videreudvikle foreningernes rolle, og vi arbejder på en solid konsolidering af det grundlag, der er opbygget gennem 100 år. Samtidig har vi sikret, at udviklingen af foreningsarbejdet er sket i overensstemmelse med Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn. Børnehjælpsdagens synlighed, genkendelighed, nærvær og troværdighed blev styrket ved julegaveuddeling til anbragte børn på Statens Museum for Kunst og på Aarhus Kunstmuseum. Kendte skuespillere gav anbragte børn en stor oplevelse i december med julegaver, frokost og samvær. Julelotteriet blev afholdt for 5. år i træk og er en aktivitet, der vokser stødt. Der var i år 121 foreninger, der solgte lotteriet, resultatet blev 978 t.kr.. Samarbejdet med Post Danmark, plakater og display med vores ambassadører har gjort lotteriet mere kendt over hele landet. Den 14. januar introducerede Post Danmark velgørenhedsfrimærket til fordel for Børnehjælpsdagen. Et festligt motiv med glade figurer tegnet af Flemming Quist Møller og en flot start på jubilæumsåret. Frimærket har indtil regnskabsårets slutning genereret 1.6 mio. kroner til vores arbejde for anbragte børn. Den 17. februar overrakte Hendes Majestæt Dronningen et farverigt malet fad i anledning af vores jubilæum. Dronningen huskede den specielle stemning, hun som barn fornemmede på Børnehjælpsdagene i København. Royal Copenhagen har fremstillet fadet i nummererede eksemplarer og lagde lokaler til den festlige højtidelighed, hvor Børnehjælpsdagen var vært, og Dronningen fik lejlighed til at hilse på bestyrelse, komitémedlemmer og samarbejdspartnere. Side

5 Børnehjælpsdagens styrke er vores foreninger, som med ildsjælens engagement indsamler penge til foreningens eget arbejde for børn og unge, samtidig med at de bidrager til Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn. Den 5. marts skrev vi danmarkshistorie med lanceringen af 100 % Donation på nettet. Hvis man her støtter ét af de 140 børnehjem, der har ønsker på sitet, går hele beløbet ubeskåret til ønsket. Samtidig kan man følge, hvor stort et beløb der i alt er indbetalt. Dette indsamlingsværktøj blev udviklet i forbindelse med opbygningen af Børnehjælpsdagens børne- og ungdomsportal Sejtklik. Den 1. april blev Lillebrorbutikken solgt til Jørgensen Engros A/S. Det er bestyrelsen og direktionens ønske at fokusere mere direkte på andre indtjeningsmuligheder, hvor foreningerne kan tilbydes engagement, i stedet for at drive forretning. Den 3. april startede en stor postkassebil sin rundtur til 31 byer i hele landet børn og voksne sendte en hilsen til det royale brudepar, og i samarbejde med Landsgardeforeningen blev der indsamlet midler til Børnehjælpsdagen. Den 3. maj begyndte selve jubilæumsfestlighederne med åbningen af en udstilling i Rådhushallen på Københavns Rådhus. Udstillingen viste fra den maj den unikke plakatsamling fra 1904 og frem til i dag samt belyste de 100 år gennem film, lyd og billeder. Børneog ungdomsportalen Sejtklik blev lanceret, og hundredvis af børn og voksne besøgte udstillingen hver dag. På selve jubilæumsdagen den 6. maj blev årets Lillebror Pris uddelt til TUBA Danmark ved en festaften med middag på Københavns Rådhus. TUBA Danmark arbejder på landsplan med at bryde den negative sociale arv blandt børn og unge fra alkoholiserede familier. Den 8. maj afholdtes en stor auktion i Københavns Rådhushal med 40 genstande doneret af kendte danskere, hvilket gav kr Ud over lokalkomitéernes arrangementer i forbindelse med Børnehjælpsdagene blev der på Rådhuspladsen i København afholdt loppemarked. Kræmmermarkedet på Bellahøj den maj var det 13. i rækken, og det typisk, danske sommervejr hindrede ikke, at der blev et flot overskud til de foreninger, der med stort engagement styrede aktivite- Side

6 Takkebreve er strømmet ind fra børn og pædagoger, hvilket vidner om vigtigheden i at kunne give gaver, der ellers er uopnåelige for de anbragte børn. terne på markedet. En fortsættelse af foreningsbetjente madsteder i samarbejde med professionelle restauratører gav flere involverede foreninger og forøgede indtægtsmulighederne. Den 20. maj afholdt vi en jubilæumsfestaften i det store telt, hvor alle foreningerne var inviteret, og 208 medlemmer deltog. Lillebror Lotteriet viste et resultat på kr , og der var 331 sælgende foreninger. Den 14. august solgte frivillige medarbejdere frimærker på én time ved Ledreborg Slotskoncert med DRs underholdningsorkester. Vores samarbejde med Egmont Serieforlaget fortsætter også i år, hvor 457 børnehjem og opholdssteder modtager et årsabonnement på Anders And. Takkebreve er strømmet ind fra børn og pædagoger, hvilket vidner om vigtigheden i at kunne give gaver, der ellers er uopnåelige for de anbragte børn. Udvikling i aktiviteter Et spændende år med skarp fokus på udvikling af vores netværk både blandt foreningerne og erhvervslivet. Børnehjælpsdagen vil sikre, at Side

7 Børnehjælpsdagen vil fortsat arbejde for børn i foreningerne, der også har overskud til at hjælpe andre, samtidig med at vi afsætter ressourcer til de børn, der er anbragt uden for hjemmet og derfor ikke har de samme muligheder i livet. udviklingen sker i takt med samfundet og i overensstemmelse med vores historiske fundament. Personalemæssigt fortsætter vi samarbejdet med Frederiksberg Kommune. Endvidere har vi et tæt samarbejde med universitetsstuderende, der via praktikpladser er med til at sikre faglig høj standard og engagement i det daglige arbejde. Øgede indtægter fra nye indtægtskilder er blevet implementeret i vores dagligdag. Børnehjælpsdagen har i år modtaget sponsorater for kr mod kr sidste år. Softwarefirmaet SAP er fortsat hovedsponsor til og med 2004, hvorefter de fortsætter som storsponsor på Sejtklik. Størstedelen af sponsoratet udgøres af støtte til aktiviteten Børn på Hjem og herunder udviklingen af børne- og ungdomsportalen Sejtklik. Sejtklik er på én gang en rådgivningsportal og et netværksforum. Her kan anbragte børn få gode råd og vejledning af kompetente voksne og samtidig etablere netværk med andre børn og unge. Sejtklik henvender sig ikke alene til anbragte børn, men er også en tak til de mange foreningsbørn, som hjælper Børnehjælpsdagen med at sælge lodder. Børnehjælpsdagen vil fortsat arbejde for børn i foreningerne, der også har overskud til at hjælpe andre, samtidig med at vi afsætter ressourcer til de børn, der er anbragt uden for hjemmet og derfor ikke har de samme muligheder i livet. Set i relation hertil er vores hverdag præget af dynamik og fremdrift, hvilket vil præge det kommende år. Udvikling i økonomiske forhold Årets resultat blev et overskud for Børnehjælpsdagen på t.kr. efter uddeling til foreningerne på t.kr. Egenkapitalen udgør t.kr. pr. 31. august Årsagerne til årets overskud skal primært findes i indtægter fra velgørenhedsfrimærket samt salg af Lillebrorbutikken, men resultatet er også påvirket af udgifter til de fremadrettede aktiviteter. De ekstraordinære indtægter på grund af jubilæet og salg af butik har præget årets regnskab, og Børnehjælpsdagen forventer kun et mindre overskud på omkring 100 t.kr i næste regnskabsår. Anvendt regnskabspraksis Selskabets anvendte regnskabspraksis følger årsregnskabsloven. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. En ny væsentlig fremadrettet aktivitet der startes i det nye regnskabsår, er oprettelsen af dagbingo. Som en følge af butikssalget ønskes en foreningsrelateret indtægtskilde, der skaber vækst for både foreningerne og Børn på Hjem. Denne aktivitet kaldes 10-4 dagbingo, og mulighederne afdækkes i en prøveperiode frem til og med januar I forbindelse hermed er indgået 2 lejemål samt køb af mindre forretningsejendom. Børnehjælpsdagen flytter pr kontor til lejede lokaler i Valby, der modsvarer vores fremtidige krav. Klaus Gjede, adm. direktør Side

8 ÅRSREGNSKAB 2003/2004 Beløb i 1000 kr Børnehjælpsdage Bruttoresultat 212 Udgifter -31 Resultat 181 Kræmmermarked Bellahøj Bruttoresultat Udgifter Resultat -36 Lillebrorbutik Bruttoresultat 839 Udgifter Resultat Lillebror Lotteri Bruttoresultat Udgifter Resultat Julelotteri Bruttoresultat Udgifter -933 Resultat 970 Børnehjælpsdagen har i alt uddelt kr til de foreninger, som er tilsluttet. Pengene er indtjent ved Lillebror Lotteri, Julelotteri, Kræmmermarked, Børnehjælpsdage og praktiske opgaver. På kan man hente den samlede oversigt over uddelinger samt gå ind på danmarkskortet og se de enkelte foreningers indtjening. Det er også muligt at rekvirere oversigten hos sekretariatet. Årsrapporten blev godkendt den 26. oktober 2004 og kan ligeledes rekvireres hos sekretariatet. Andre indtægter/udgifter Salg af Lillebrorbutikken års jubilæum Sponsorater 166 Sejtklik -539 Børn på Hjem -200 Lillebror Prisen -71 Donationer -1 Resultat TOTAL Resultat før uddeling Uddelinger og sælgerpræmier Årets resultat Side

9 Omplantning Af Bente Fredslund Christensen Birger Hauge Nielsen takker af som bestyrelsesformand for Børnehjælpsdagen efter ni år og overdrager posten til Gunnar Brüsch. Både Birger og Børnehjælpsdagen har haft megen glæde af et frugtbart samarbejde, der har ændret Børnehjælpsdagen. Fra venstre: Birger Hauge Nielsen og Gunnar Brüsch "Enhver havemand ved, at det er vigtigt at plante om. Der skal tilføres ny muld, rødderne skal rystes lidt, og de gamle blade nippes. Da jeg tiltrådte var det for at gribe om nældens rod og trække til også der hvor det gjorde ondt for at give plads til ny vækst. Det blev til et frugtbart samarbejde, der har ændret Børnehjælpsdagen både indadtil og udadtil. Organisationen er blevet en moderne virksomhed med energi og beslutsomhed som kendetegn", siger Birger Hauge Nielsen. Socialliberalistisk grundsyn Birger fandt, at det unikke ved Børnehjælpsdagen var det drive, som lå i parolen "hjælp til selvhjælp". Her tjener børne- og ungdomsforeninger penge til egne aktiviteter ved blandt andet at sælge lotterier for Børnehjælpsdagen. Denne ideologiske kerne var værd at bygge videre på og eventuelt udvide med et større humanistisk sigte. For at praktisere ideologien for alvor måtte man tænke økonomisk og drive Børnehjælpsdagen som enhver anden god virksomhed. Nye økonomiske tiltag var nødvendige, hvis Børnehjælpsdagen skulle overleve. Nyt sprog Med sin baggrund inden for reklamebranchen lærte Birger den gamle organisation et helt nyt sprog. Nye ord som "erhvervseksponering" og "ideologisk profilering" måtte terpes. Ikke alle fandt sproget lige let. Moderniseringen kørte i lavt gear henover organisationen. Nye ansigter kom til både i bestyrelse, ledelse og blandt Børnehjælpsdagens faste personale. Organisationen blev desuden elektronisk opdateret, kom på nettet og begyndte at oparbejde en salgbar profil udadtil. Lillebror Lotteriet fra 1926 blev landsdækkende, og Børnehjælpsdagen begyndte at finde tilbage til den humanistiske kerne, som var organisationens grundlag tilbage fra begyndelsen i Dette skete samtidigt med en grundig erhvervsprofilering. Profilering Med aktiviteten Børn på Hjem fokuserer Børnehjælpsdagen nu på én bestemt gruppe af børn, der af forskellige årsager er anbragt uden for hjemmet i plejefamilier eller på børnehjem. Visionen er at give disse børns liv et kvalitetsløft i form af særlige arrangementer, julefester, konfirmationsgaver og et VIP medlemskab i samfundet. Ud over det humanistiske tiltag blev Børn på Hjem samtidig et godt salgsargument over for virksomheder, der vil støtte en god sag. Børn på Hjem fik også tilknyttet ambassadører; offentligt kendte personer, som taler børnenes sag i Danmark og dermed skærper offentlighedens opmærksomhed om Børnehjælpsdagens arbejde. En ny begyndelse Med Birger som formand kom Børnehjælpsdagen på én gang tilbage til det oprindelige humanistiske sigte og fik samtidig skabt en klar, salgbar profil. Med alle de nye tiltag står Børnehjælpsdagen godt rustet til fremtiden. Birger Hauge Nielsen efterlader en stærk bestyrelse og en slagkraftig organisation, der er en del af sin tid. Side

10 foreningslivet Af Lizette Munck Fedt og foreningsliv Fedme er blevet et problem for et stigende antal børn og unge, hvilket på sigt kan få store samfundsmæssige konsekvenser. I dag er det mere end nogensinde vigtigt at få børnene op af stolene og væk fra computerskærmene. Det danske foreningsliv, som arbejder for at sikre børn og unge et sundt og aktivt fritidsliv, har på den baggrund brug for al den opbakning, det kan få. Vi er derfor stolte af, at vi bl.a. i år har uddelt mere end 2,5 millioner kroner til de ca. 400 foreninger, som har solgt vores lotterier og som derigennem er med til at skabe et endnu mere attraktivt foreningsliv. Foreningsliv hvor svært kan det være? Statistikkerne viser desværre, at det er en stadig større udfordring for mange foreninger at fastholde deres medlemmer. Vi er i høj grad blevet en generation af "zappere", der vælger klippekortordningen, hvor vi kan komme og gå som det passer os i stedet for at have faste træningsdage i klubben. At skaffe nye frivillige ledere bliver også sværere, idet det kræver engagement, ansvar, samt krav om faste mødetider og kontinuitet. Børnehjælpsdagen mærker problematikken, når vi tilbyder foreningerne at sælge vores lotterier. Langt de fleste vil gerne yde en indsats og dermed tjene ekstra penge til foreningskassen, men desværre oplever vi også, at en hel del foreninger melder fra, da de ikke har de ressourcer, det kræver, nemlig at en person kommitter sig til at være ansvarlig for salget af lodderne. Nyt liv i lodderne På trods af at foreningslivet i Danmark har det hårdt, valgte 338 foreninger at sælge det "nye" Lillebror Lotteri. De rullede Lillebrorlodder fik i foråret et tiltrængt ansigtsløft og det endda i den skrabede udgave, samtidig blev arket peppet op, så det passer til resten af vores image. Forandringerne var store, derfor var vi meget spændte, da skrabelodder for første gang blev præsenteret på gader og stræder. Danskerne tog godt imod de nye lodder og til trods for en lille nedgang i salget blev der omsat for kr Side

11 I dag er det mere end nogensinde vigtigt at få børnene op af stolene og væk fra computerskærmene. Fest og farver For at markere afslutningen på Lillebror Lotteriet og for at fejre vores 100 års jubilæum inviterede vi i foråret vores foreninger til fest i festteltet på Bellahøj. Ca. 200 glade børn og voksne mødte op til festlighederne, og sammen havde vi en dejlig aften, der bød på god mad og underholdning ved Rubber Band. Kræmmer liv Det traditionsrige kræmmermarked på Bellahøj blev en stor succes. 350 kræmmere fra ind- og udland fandt vej til markedet, og ca gæster fik nogle festlige dage på pladsen. 31 foreninger, det højeste antal i kræmmermarkedets 13 år lange historie, hjalp til med diverse gøremål og tjente således penge til foreningskassen. FAKTA: Foreningernes rolle Børnehjælpsdagen er en traditionelt opbygget hjælpeorganisation, der har fodfæste i den danske foreningstankegang - en tankegang der er baseret på frivillighed. De foreninger, der tjener penge via Børnehjælpsdagen, tjener penge til deres lokale arbejde. Samtidig støtter de organisationens humanitære arbejde - bl.a. aktiviteten Børn på Hjem. Foreningerne er stemmeberettigede på det årlige Hovedkomitémøde, hvor bestyrelsen vælges. FAKTA: Foreningernes fortjeneste I regnskabsåret 2002/2003 blev der uddelt 3,5 millioner kr. til foreningerne. Det er penge indtjent ved at sælge landslotterier, hjælpe til på kræmmermarkedet eller ved at arrangere lokale Børnehjælpsdage. FAKTA: Hæderspris Børnehjælpsdagens hæderspris blev i år uddelt til fire personer, som alle gennem årene har ydet en ekstraordinær indsats for Børnehjælpsdagen. Hædersprismodtagere var Anni Hofsø og Marie Christensen, FDF Birkerød, samt Nikolai og Birgit Bach, Sct. Georgs Gildet i Hvidovre. Hædersprisen blev overrakt af bestyrelsesformand Birger Hauge Nielsen. Side

12 10-4 Dagbingo Af Line Wolff-Petersen Sjov, spænding og samvær De tre s er er fællesnævnere for de spillere, der siden september har spillet 10 4 dagbingo på vores spillested på Nørrebro i København og siden oktober i Haderslev og i Rønne på Bornholm. gået, er de røde tal i omsætningen heldigvis skiftet ud med sorte. Det er vores store håb, at vi, når prøveperioden udløber i december måned, kan fortsætte med at tilbyde 10-4 dagbingo rundt i landet", siger Lizette Munck. Efter salget af Lillebrorbutikken har Børnehjælpsdagen fundet en ny indtægtskilde. "Vi så en oplagt mulighed i at bryde rammerne omkring det traditionelle bankospil og i stedet tilbyde et bingospil i dagtimerne i hyggelige og trygge rammer", fortæller afdelingsleder Lizette Munck fra Børnehjælpsdagen. "Dagbingo er en aktivitet, som vi forventer os meget af, og vender vi blikket mod Sverige, hvor svenskerne i de sidste 25 år har spillet dagbingo, kan vi se, at det for danskerne er en uudforsket sti, som vi vil prøve at cementere". Konceptet omkring 10-4 dagbingo er opbygget i samarbejde med Jørgensen Engros A/S. Selvom der er grund til at være stolt af resultatet, har Børnehjælpsdagen ifølge Lizette Munck måttet sande at al begyndelse er svær. "Succesen er ikke kommet den første dag, men som ugerne er Side

13 Børn på Hjem Af Bente Fredslund Christensen I indeværende år optimerer Børnehjælpsdagen Børn på Hjem med blandt andet ansættelsen af Maia Gøtzsche som konsulent for aktiviteten. Børn anbragt uden for familien er en ekstra udsat gruppe i dagens Danmark. Mange anbragte børn har oplevet et kolossalt svigt fra de voksnes side og mangler troen på, at de har noget at bidrage med, som kan bruges af andre. Med ansættelsen af Maia Gøtzsche har Børn på Hjem fået en vigtig stemme. Maia Gøtzsche har selv været anbragt og har derfor en stor forståelse for, hvad et anbragt barn føler, og hvad der kan gøre en glædelig forskel i hverdagen. Fokusområder Maias opgave er blandt andet at gøre offentligheden opmærksom på Børn på Hjem og dets tre hovedområder: Oplevelser og erfaringer Særlig opmærksomhed ved mærkedage Udvikling af kompetencer og evner De tre hovedområder dækker et bredt felt af opbyggende oplevelser, der alle kan være med til at give børnene et kvalitetsløft i hverdagen. Et godt og stabilt samarbejde mellem Børn på Hjem, institutionerne og bidragyderne er forudsætningen for, at Børn på Hjem fortsat kan udvikle sig. Maia Gøtzsches indsats er medvirkende til, at Børnehjælpsdagen kan arbejde langt mere målrettet og konsekvent. Her tænkes ikke kun på de specifikke bidrag til børnene, men også det omfattende fodarbejde for at skabe opmærksomhed i offentligheden omkring aktiviteten. Børn på Hjem Komitéen Børnehjælpsdagen har desuden tilknyttet en komité for Børn på Hjem besat med stærke personligheder. Komitéen består af Hanne Bech Hansen, politidirektør i Købehavn, Peter Gæmelke, præsident for Landbrugsrådet, Allan Søgaard Larsen, adm. direktør og koncernchef for Falck Danmark A/S samt Henrik Rasmussen adm. direktør for SAP Danmark. De fire personligheder fungerer som døråbnere for Børn på Hjem via deres brede netværk til institutioner, virksomheder og personer. Komitéen bidrager desuden som videns- og idébank på baggrund af deres arbejdsområde samt deres menneskelige og faglige erfaringer. Fremtiden På sigt skal Børn på Hjem være med til at opbygge sunde og velfungerende unge, som på lige fod med deres jævnaldrende kan indgå i samfundet. For at nå dertil er det yderst vigtigt, at børnene både styrkes i deres oplevelse af at kunne noget, og i troen på at de er noget særligt i sig selv. Side

14 den gode omtale Af Rikke Nalepa Olesen Børnehjælpsdagen er en humanitær organisation med få fastansatte. Et bevidst valg ud fra målsætningen om at støtte børn, her især anbragte børn, i Danmark direkte og professionelt med minimale administrationsomkostninger. Vi bygger vores arbejde på troværdighed, nærhed og tilstrækkelighed og har et sikkert netværk, som udgøres af vores kontakt til mere end 450 danske børnehjem. Den faste stab af ansatte kombineret med frivillig arbejdskraft på tværs af faggrænser giver et dynamisk og intensivt arbejdsforløb, hvor hvert enkelt projekt prioriteres og tilrettelægges, så det bedste resultat opnås. Vores målsætning for samarbejdet med erhvervslivet er at skabe en fælles forståelse for målet og et oprigtigt ønske om at gøre en forskel. Vi indfrier samtidig erhvervslivets ønske om at få et synligt afkast af deres investering. Gør ord til handling I dag er det ikke nok at positionere sig på traditionelle parametre som pris og kvalitet. Den øgede konkurrence, evnen til at kopiere hinandens produkter og bevidste forbrugere har lagt et stort pres på virksomhederne. Mange virksomheder vender derfor blikket mod immaterielle kendetegn, der kan vedhæftes deres produkter og brand, da sådanne kendetegn er sværere for konkurrenterne at kopiere. Kampen om den gode omtale og forbrugernes gunst bliver i dag vundet af de virksomheder, der omsætter ord til handling Ord som etik og værdier er blevet populære blandt virksomhedsledere, og et begreb som "Virksomhedens Samfundsmæssige Engagement" (VSE) er kommet i søgelyset. Kampen om den gode omtale og forbrugernes gunst bliver i dag vundet af de virksomheder, der omsætter ord til handling og lader deres etiske ståsted skinne igennem. Et samarbejde med Børnehjælpsdagen er en måde, hvorpå en virksomhed kan vise, at den tager sit sociale og samfundsmæssige ansvar alvorligt. Gennem et samarbejde bliver virksomheden associeret med værdier som socialt engagement, ansvarlighed og troværdighed, hvilket gør forbrugerne mere lydhør overfor såvel virksomhedens produkter som budskaber. For Børnehjælpsdagen er det vigtig, at et erhvervssamarbejde indeholder fordele også for virksomheden. Det er vigtigt, at virksomheden ser et samarbejde med os som en investering og ikke som en ren donation. Derfor bliver alle samarbejder nøje planlagt, så de opfylder en fælles målsætning og skaber resultater for alle involverede parter. Strategi, struktur og professionalisme I 2004 har Børnehjælpsdagen arbejdet på at styrke vores professionalisme overfor erhvervspartnere. Vi har blandt andet udarbejdet en sponsorstruktur. Derfor har vi i dag forskellige kategorier af erhvervspartnere. Virksomhederne kategoriseres ud fra størrelsen, typen og varigheden Side

15 af deres støtte. Dermed er det både muligt at støtte Børnehjælpsdagen over en længere periode med en stor ydelse eller at støtte i et enkeltstående tilfælde med en mindre ydelse. For Børnehjælpsdagen er begge former for støtte yderst vigtig, da de på hver deres måde er med til at sikre Børnehjælpsdagens fremtid som humanitær organisation. Vi har yderligere udarbejdet en sponsorstrategi, der betyder, at vi ikke sælger Børnehjælpsdagen i én bid. Samtidig skal strategien sikre, at vores sponsorer matcher hinanden og får patent på hver deres del af Børnehjælpsdagen og således opnår unikke fordele fra samarbejdet. Sammenhæng mellem virksomhed og sag Med den nye sponsorstrategi søger vi at styrke sammenhængen mellem vores erhvervspartnere og den del af Børnehjælpsdagen, de støtter. Sammenhæng er en af forudsætningerne for, at et samarbejde opfattes som troværdigt af forbrugerne. Det er derfor ikke tilfældigt, at SAPs hovedsponsorat af Børnehjælpsdagen i 2005 ændres til et storsponsorat af vores børne- og ungdomsportal Sejtklik. Denne ændring sikrer sammenhæng mellem SAP og Børnehjælpsdagen, idet Sejtklik er baseret på SAPs systemer. Herudover sikrer SAP sig en etisk profil, som giver virksomheden et socialt ansvarligt image. SAP er den eneste storsponsor på Sejtklik og har på denne måde patent på værdierne, associationerne og historierne forbundet med aktiviteten. Udover Sejtklik kan man blive sponsor på to andre hovedområder, anbragte børns hverdag samt mærkedage som jul og konfirmation. På samme måde som SAP har patent på hovedsponsoratet af Sejtklik, får de øvrige storsponsorer patent på de unikke associationer, der er forbundet med ovenstående aktiviteter. Fortæl omverdenen at du gør en forskel I Danmark er der ikke tradition for at fremhæve sine egne fortræffeligheder. Mange undersøgelser viser imidlertid, at når det kommer til sociale og humanitære sponsorater, skal virksomhederne lægge beskedenheden på hylden. De fleste forbrugere vil nemlig gerne vide, om og hvordan virksomhederne tager et samfundsmæssigt ansvar. Mange udtaler, at hvis de erfarer, at nogle virksomheder f.eks. indgår et samarbejde med en hjælpeorganisation, er de tilbøjelige til at vælge disse virksomheders produkter frem for konkurrenternes. I udlandet bruger virksomhederne deres støtte af en god sag aktivt i deres markedsføring, mens det i Danmark endnu ikke er så udbredt. Men hvorfor ikke drage nytte af de fordele, der ligger i at markedsføre et samfundsgavnligt samarbejde med en organisation? Det er jo ikke kun virksomhederne og organisationerne, der får noget ud af samarbejdet, på længere sigt gavner det oftest hele samfundet. Side

16 Viljen til at gøre en forskel Af Jeannette Fejerskov, kommunikationschef SAP Softwarevirksomheden SAP Danmark A/S er den første hovedsponsor i Børnehjælpsdagens mangeårige historie. Og måske netop derfor har det været væsentligt for begge parter, at hovedsponsoratet ikke udmønter sig alene i en økonomisk donation. Men at parterne derimod arbejder sammen omkring et større antal projekter, hvor SAPs forcer kan udnyttes bedst muligt. Og hvor udvekslingen af viden og ressourcer skal være medvirkende til at give anbragte børn i Danmark endnu bedre muligheder for et godt liv. Det handler om kompetence og om at være kompetencegivende Fundamentet er den gamle hjælpeorganisation og den moderne virksomhed i nært samarbejde og samspil. Desuden har såvel Børnehjælpsdagen som SAP Danmark det samme levebrød i hverdagen, nemlig en enslydende grundlæggende filosofi, der hedder: Det handler om at være kompetencegivende. Med afsæt i kunde- og menneskefokus er omdrejningspunktet for SAPs fremherskende filosofi og markedsstrategi åbenhed, fleksibilitet, integration og kontinuerlig kompetenceudvikling og -udveksling. Nævnte strategi har haft til formål at skabe en ny sammenhæng og give kunder og partnere friheden til at vælge tilbage for derved at skabe en ny virkelighed for føromtalte målgrupper ved sikring af nødvendig vækst og værdi. Det handler om værdier og værdiskabelse og om at gøre livet lettere og bedre. Samme omdrejningspunkt gør sig gældende i SAPs samarbejde med Børnehjælpsdagen: Engagementet i Børnehjælpsdagen har til formål at hjælpe nogen af de mest sårbare i samfundet med det, SAP er god til. Derudover er engagement en væsentlig del af virksomhedens værdisæt, som tager sit udgangspunkt i værdiskabelse mellem mennesker. Ved tilvejebringelse af løsninger, der gør livet lettere for mennesker og i dette tilfælde for børn. SAPs hovedsponsorat af Børnehjælpsdagen har til formål at give børn i Danmark endnu bedre muligheder for et godt liv. Specifikt adresseres de ca danske børn, der er anbragt uden for hjemmet, og som i dag er fordelt på lidt mere end 700 forskellige hjem rundt omkring i landet. Det handler om Sejtklik Hjælpen er blandt andet tilvejebragt i form af en webportal, hvor både børn, pædagoger, psykologer, lærerer og ikke mindst resten af befolkningen kan blive klogere på de daglige udfordringer, der melder sig i forbindelse med anbragte børn. Med SAPs portal åbnes der for et hidtil uset tværfagligt samarbejde og videndeling på tværs af de mange faggrupper, som arbejder med børn anbragt uden for hjemmet. Og det gælder både de mennesker, der tager sig af børnene i det daglige og alle andre. Informationer om enkeltindivider, metoder, behandling og tendenser kan inddeles i informationskategorier og beskyttes, så

17 alle har adgang til nogle sider, mens de forskellige faggrupper vil gøre brug af andre sider. Hver bruger af portalen har desuden mulighed for at publicere nye dokumenter samt abonnere på relevante informationskategorier. Og så snart der er nyt indhold i disse, modtager brugerne automatisk en notifikation. På den måde kan man udbrede kendskabet til "de glemte børn". Og samtidig sørge for, at de personlige oplysninger, råd og vurderinger ikke falder i de forkerte hænder. Portalen har derved til formål at hjælpe Børnehjælpsdagen med at ensrette indsatsen for at få børnene og de unge videre i livet. For børnene er den åbenlyse fordel, at de pludselig kan søge råd anonymt hos flere eksperter på én gang og få et ensrettet svar. Det giver en større tryghed for alle parter. Børnene kan se, at de ikke er alene, og forventningen er derfor, at Børnehjælpsdagen på den måde kan hjælpe flere børn mere effektivt. Med indførelsen af internet som et led i en bedre og mere effektiv omgang med de anbragte børn påregnes der ligeledes en positiv sideeffekt. De børn, der er anbragt på hjem, har en tung social arv, og undersøgelser viser, at omkring en tredjedel af deres børn ligeledes ender med at blive anbragt. Med SAPs portal og tilgangen til informationssamfundet er det softwareselskabets håb, at disse børn og alle deres øvrige jævnaldrende kan blive fortrolige med internet og ikke mindst kommunikation med andre mennesker på en sådan måde, at de bliver i stand til at løfte sig fra deres sociale arv. To mere synlige gevinster ved portalsamarbejdet mellem Børnehjælpsdagen og SAP er, at børnene direkte kan se, at "de voksne" gør noget for dem. Og parallelt hermed bliver samfundet gjort opmærksom på en stor gruppe, der har brug for hjælp. Videndelingportalen er fortsat en forholdsvis ny aktivitet under hovedsponsoratet og er derfor ikke endeligt tilgængelig. Det handler om socialt ansvar SAPs sociale ansvar, værdiarbejde og ambition om at gøre en forskel rækker på globalt plan langt videre end til hovedsponsoratet for og samarbejdet med Børnehjælpsdagen. Men i Danmark er det et af de væsentligste indsatsområder, som hele virksomheden tager del i og er stolte af at bidrage til. Side

18 Sejtklik Af Ida Nordentoft I forbindelse med vores 100 års jubilæum lancerede vi i maj måned børne- og ungdomsportalen Sejtklik. Portalen er blevet varmt modtaget blandt børnene og er allerede informativ og velfungerende. Sejtklik er Børnehjælpsdagens gave til alle børn i Danmark, men den henvender sig primært til de ca børn, som i dag er anbragt uden for eget hjem. På Sejtklik bliver de anbragte børn VIPmedlemmer og får særlige fordele. Målsætningen for redaktionen på Sejtklik er at skabe Danmarks bedste børne- og ungdomsportal, hvorfor vi hele tiden iværksætter nye tiltag. En børnevenlig portal Sejtkliks målgruppe er piger og drenge mellem 12 og 18 år. Med en så stor aldersmæssig spredning skal indholdet på portalen være meget gennemtænkt og afrettet. Sejtklik skal tale til begge køn og på tværs af alder, og vi er derfor meget bevidste om at skabe indhold, der imødekommer flere behov. Frivillig indsats På Sejtklik kan man blandt andet læse om de seneste udgivelser inden for både litteratur, film og musik. For at være fuldstændig opdateret har Sejtklik tilknyttet en stor gruppe af frivillige, som yder en flot indsats. De frivillige er primært studerende som qua deres uddannelse skaber et unikt og spændende univers på Sejtkliks mange zoner. Børn anmelder Sejtklik ønsker at tage børnene alvorligt og inddrage dem aktivt i portalen. De skal mærke, at de er værdsat, og at der er brug for dem. Derfor kan børnene i VIP-afsnittet også blive anmeldere. Som anmeldere får børnene tilsendt musik, film eller bøger, alt efter hvad de interesserer sig for. Så snart de har lavet en anmeldelse, bliver den lagt ud på Sejtklik. I dag er flere børn anmeldere på Sejtklik. Det private rum Sejtklik har fået sponsoreret 400 hjemmesider af Click-a-site, en Side

19 Unikt for Sejtklik er ekspertpanelet, som er tilknyttet VIPafsnittet. Ekspertpanelet består af veluddannede og professionelle fagfolk, blandt andre en præst, en læge, en socialarbejder samt en gruppe af tidligere anbragte børn. dansk virksomhed, der siden 1999 har udviklet programmer til internettet. Børnene får dermed mulighed for selv at udforme en hjemmeside, hvor de bl.a. kan lave et fotoalbum og oprette en profil. De private hjemmesider er tænkt som et personligt rum, hvor børnene kan råde frit inden for de sikkerhedsmæssige krav. Ved at skabe indhold til deres rum lærer børnene samtidigt at læse og skrive på en ny måde. Dermed er det både udfordrende og lærerigt at skabe et rum i cyberspace. Herudover har Sejtklik altid friske artikler i Læsestof, Sejtkliks artikelbase, hvor man kan blive opdateret inden for såvel sport som musik. Rådgivning på Sejtklik Unikt for Sejtklik er ekspertpanelet, som er tilknyttet VIP-afsnittet. Ekspertpanelet består af veluddannede og professionelle fagfolk, blandt andre en præst, en læge, en socialarbejder samt en gruppe af tidligere anbragte børn. Hos ekspertpanelet kan børnene anonymt søge rådgivning og få kompetent, pædagogisk og professionel respons. Konkurrencer, kitch og kloge ord Sjove og underholdende oplevelser er hovedingrediensen på Sejtklik. Vi har blandt andet mange konkurrencer med spændende præmier, så som fodboldbilletter, legetøj og ting til værelset. Alle præmierne bliver sponsoreret. For de kreative sjæle har Sejtklik mange gode tips og tricks. Børnene kan lære, hvordan de selv kan kreere sjove og billige ting, f.eks. tryk på T-shirts og lækre sæber. Side

20 100 % donation Af Trine Kjeldal Med 100 % Donation kan virksomheder og private yde direkte hjælp til anbragte børn og unge i Danmark. Donationerne går ubeskåret til det hjem, hvis gaveønske giveren har valgt at støtte. Børnehjælpsdagen betaler samtlige omkostninger i forbindelse med siden og pengetransaktionerne. Følg med i udviklingen Ca. 140 institutioner er i øjeblikket tilmeldt 100 % Donation på nettet. Her har de mulighed for at lave en beskrivelse af deres mål og virke samt publicere deres ønsker. Ønsker man at donere et beløb, kan man hurtigt danne sig et overblik, da hjemmene er sorteret efter amter og kommuner. Gode oplevelser til anbragte børn Ønskerne er mange på 100 % Donation. Her er alt fra skrivebordslamper til Motocross motorcykler og rekvisitter til gymnastiksale. Ønskerne er desuden ofte noget, som børn fra traditionelle familier tager for givet. Blandt andet skriver et børnehjem: "Vi ønsker os en tur til København. Enten for at se juleudstillingen i Tivoli eller besøge Tivoli i foråret, når det åbner. Derudover vil vi gerne se de forskellige seværdigheder i København, da vi synes, at det er vigtigt, at børnene lærer vores hovedstad at kende." En Tivoli-tur er ikke en årlig tilbagevendende begivenhed for anbragte børn. Før sådan en udflugt bliver en realitet, skal hjemmet ofte af flere omgange ansøge om pengebevillinger. Et ønske bliver opfyldt Børnehjælpsdagen modtog i august måned Lego legetøj til en værdi af ca kr. fra en anonym donator. Kasserne blev hurtigt delt op i to portioner og sendt af sted til to hjem, som begge havde ønsket sig Lego. Skovgården Skovgården var et af de hjem, som modtog Lego. De blev i efteråret 2003 kontaktet af Børnehjælpsdagen og spurgt, om de ønskede at være med i det nye tiltag 100 % Donation. "Vi var positive over for idéen og gik derfor i gang med at kreere vores egen side til 100 % Donation. I samråd med børnene på de enkelte afdelinger fandt vi frem til vores ønsker" fortæller Inge Lind Sørensen, som er forstander på skole- og behandlingshjemmet Skovgården, der har ca. 25 børn i alderen 7 til 16 år. Hun fortæller videre: "Donationen har gjort lykke. Både børn og voksne er meget begejstrede over indholdet og der bliver ivrigt leget og hygget på Skovgården. TAK." Struer Skole- og Behandlingshjem Struer Skole- og Behandlingshjem blev også opmærksom på 100 % Donation og mulighederne for at søge midler til børnene. "Jeg havde lidt på fornemmelsen, at børnene tænkte: Vi kan ønske os en masse ting - men det bliver sikkert ikke til noget", udtaler Anna Katrine Bruun, som er sekretær på Struer Skole- og Behandlingshjem. "STOR var overraskelsen derfor, da posten en dag leverede en kasse med mere end 20 spændende æsker Lego for børn i alle aldre. Æskerne blev fordelt til de forskellige afdelinger, og allerede næste morgen kunne pædagogerne berette om, hvordan mange af vore børn havde fået meget tid til at gå med at samle de mange klodser. Gaven har skabt meget glæde hos vore børn. Det giver dem ro, koncentration og fællesskab med hinanden - noget de har hårdt brug for i deres ofte forvirrede og problemfyldte verden", fortæller Anna Katrine Bruun. Med 100 % Donation har private og virksomheder mulighed for at give anbragte børn oplevelser og berige deres hverdag, som ofte er vanskelig og problemfuld. Side

Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge!

Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge! STATUSRAPPORT 212-213 Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge! www.aonbhd.dk INDHOLD Indledning Voksende berøringsflade Børnehjælpsdagens aktiviteter Aon United Dagen Aon Football

Læs mere

Velkommen til Julelotteriet

Velkommen til Julelotteriet Velkommen til Julelotteriet Børnehjælpsdagens Julelotteri siden 1999 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget af årets Julelotteri.

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSE SOS BØRNEBYERNE, DANMARK

ROLLEBESKRIVELSE SOS BØRNEBYERNE, DANMARK ROLLEBESKRIVELSE vedr. stillingen som ADMINISTRERENDE DIREKTØR hos SOS BØRNEBYERNE, DANMARK This document is the sole and exclusive property of Egon Zehnder and cannot be distributed to third parties without

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Ansvarlige Relationer

Ansvarlige Relationer 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed.

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed. 2008 DATS er inde i en lidt turbulent tid hvad angår DATS navn og de værdier, som navnet repræsenterer. Der har været år med faldende medlemstal, og det er efterhånden blevet tydeligt, at navnet Dansk

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Centerafdelingens. Nyhedsbrev. Godt og vel 100 dage med reformen Kære forældre på Centerafdelingen. Oversigt

Centerafdelingens. Nyhedsbrev. Godt og vel 100 dage med reformen Kære forældre på Centerafdelingen. Oversigt December 2014 Centerafdelingens Nyhedsbrev Udfordringer gør livet interessant at overkomme dem gør livet meningsfuldt Joshua J Marine Godt og vel 100 dage med reformen Kære forældre på Centerafdelingen

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse PND protein nedbrydnings defekt foreningen Projektbeskrivelse - fokusprojekt 2014 Vi er PND-foreningen (Protein Nedbrydnings Defekt foreningen), en lille patientforening hvor alle vores medlemmer primært

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

www.aalborgcity.dk Oplevelser og service - aldrig har det været vigtigere! Kære samarbejdspartner 20 12 I Aalborg City arbejder vi hver eneste dag året rundt hårdt på at arrangere events,

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Fundraising & Marketing

Fundraising & Marketing Fundraising & Marketing Indsamling af midler til forskning, forebyggelse og patientstøtte Markedsføring og branding af Hjerteforeningen og Børnehjertefonden Mio. kr. 170,0 Fundraising indtægter 2009-2013

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Nr. 2 - marts 2011 Nyhedsbrev Indhold: Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Popstjerner går sammen med miinto.dk for at støtte Børn, Unge & Sorg Vi søger 12 frivillige fundraisere

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere