Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning? eller Hvorfor den sunde smags dannelse er en svær kamel at sluge?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning? eller Hvorfor den sunde smags dannelse er en svær kamel at sluge?"

Transkript

1 Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning? eller Hvorfor den sunde smags dannelse er en svær kamel at sluge? Af Frank Juul Agerholm APPETIZER I artiklen anrettes en menu, hvis hovedret består af argumentation for, hvorfor en aktuel sundhedsoplysningstendens, der kan beskrives som den sunde smags dannelse, er potentielt forførerisk, foregøglende, umyndiggørende, sygeliggørende, stigmatiserende eo ipso antioplysende endog tendentielt sundhedsfascistisk. Der argumenteres for, at en radikal form for tendensforskning kan tilbydes som foregribende orientering imod en mulig udvikling af den slags sundhedsuvæsen. I forlængelse heraf serveres til dessert en plaidoyer for sundhedsoplysning på et pædagogisk-filosofisk grundlag, hvor den sunde levemåde (igen) gøres til et spørgsmål om diæt etisk bemestring og ikke kun diætetisk profylakse i moderne fysiologisk, ernæringsvidenskabelig forstand. FORRET Der er væsentlige forhold ved menneskets helbred, som det ikke selv er herre over. Helbredets idéhistorie vidner imidlertid om den gennemgående tanke, at mennesket, uafhængigt af de ydre levevilkår og omstændigheder og de indre legemlige og sjælelige dispositioner det ikke er herre over, har mulighed for selvstændigt at tage vare på dets helbred gennem regulering af levemåden. Dette er diætetikkens 1 domæne i klassisk forstand. Hvis vi med henvisning til Kants berømte ord om oplysning fra 1784 forstår sundhedsoplysning som menneskets udgang af dets selvforskyldte sundhedsumyndighed, så er sundhedsoplysning for så vidt én blandt flere andre manifestationer af denne gennemgående diætetiske tanke. Kun hvis man samtidig støtter sig til et diætetisk princip om menneskets mulighed for igennem levemådens regulering i større eller mindre omfang selv at drage omsorg for dets sundhed, giver sundhedsoplysning mening. Hvis vi skal forstå oplysningens begreb i forlængelse af myndighedsbegrebets idéhistorie og Kants besvarelse af spørgsmålet om oplysning, så er det stærkt diskutabelt om en del af de aktuelle sundhedsoplysningsstrategier drejer sig om egentlig sundhedsoplysning. Det kunne man ellers foranlediges til at tro, al den stund at der inden for denne del af det profylaktiske 2 område i en årrække har været fokus på handlekompetence 3, der i bund og grund er en nyere variant af myndighedsbegrebet 4. Intentionen bag mange aktuelle strategier, der føres i felten som sundhedsoplysende, er vel nok at udvikle borgernes handlekompetence, strategierne synes dog i nogen grad at ville vejen uden om forstand, dømmekraft og fornuft, hvis brug og skærpelse der ellers har været og vel fortsat må siges at være fattet som den pædagogiske kongevej til myndighed og oplysning. Den aktuelle tendens forekommer mig at være, at en del af strategierne ikke alle, bevares vil det, at vejen til sundhed 1 Af gr. diaita: levemåde, levevis, leveorden. 2 Af gr. profylakse: forpost, udstillet feltvagt. Eftersom det ikke er mit ærinde at gå ind i en diskussion om eventuelle forskelle og ligheder mellem sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, anvendes betegnelsen profylakse som en samlebetegnelse. Pointen er, at sundhedsoplysning fattes som én blandt flere profylaktiske strategier. 3 Jensen, B. B. (2006). Sundhedsfremme i dannelsesmæssigt og pædagogisk perspektiv. I Akselsen K & Koch B (red). Sundhed, udvikling og læring Professionelle perspektiveringer på børn og unges sundhed. Værløse: Billesø & Baltzer. s Se hertil fx Schnack, K. (1998). Handlekompetence. I N. J. Bisgaard (1998). Pædagogiske teorier, 3. udg. Værløse: Billesøe & Baltzer. s

2 går over den enkeltes sanselighed. Nu klinger profylakse måske ikke umiddelbart særlig sanseligt som i sexet eller vellystent. Ikke desto mindre har en række profylaktiske hits med erotiske undertoner været i kraftig rotation i æteren de seneste år. Det er tale om landeplager af nærmest epidemisk karakter som fx KRAM 5, 6 om dagen! 6, Sex er sundt. Tænk over det! 7, Get moving! 8, Hver eneste cigaret skader dig! 9, der i den her anførte rækkefølge næsten kan lede tankerne i retning af forspil, fuldbyrdelse og efterspil. Her kunne man så gøre sig yderligere lystig/lysten og tilføje 2 gange om ugen 10, tak! Også her skal vi angiveligt være varsomme, for som vi påmindes: Kun med kondom er I alene i sengen! 11. Spøg til side. For selv om dét at leve sundt helst skal være sjovt eller i det mindste stemme overens med vores personlige smag, for at vi, som vi måske i dag flest er, hopper med, så er sundhed også en alvorlig sag, hvilket vi i tide og utide mindes om. Og her er det sanselige mere end blot kommunikationsstrategisk staffage. Lyst og i al overvejende grad i en reduktiv version forstået som en umiddelbar følelse af behagelighed synes i stigende grad at blive fremstillet som styrende princip i forbindelse med fremme af såkaldt sund livsstil. Den sunde livsstil skal ikke styres af forstand, fornuft og/eller dømmekraft, om end strategierne ofte snylter på æstetisk dømmekraft, i og med at de i deres forsøg på at stilisere livet efter sundhedens grund- og stereotypi går via en dannelse af smagen for det sunde (og afsmagen for det usunde). Den aktuelle sundhedsstemning synes præget af en mere eller mindre skjult forventning om, at man ikke blot disciplineret skal tage vare på sit helbred, fordi det kan være fornuftigt, men at man ligefrem skal kunne lide det sunde, have lyst til det, finde det umiddelbart behageligt. Ha det godt!, som der i en periode blev prædiket i bedste sendetid fra alteret centralt placeret foran sofaen. TV-programmet Ha det godt!, der sætter»fokus på de hundredtusindvis af danskere, der bærer diagnosen 'rask' [sic], men som sagtens kan leve sundere og føle sig bedre tilpas alligevel«, er ikke blot af titel, men også af indhold tidstypisk i forhold til forsøg på at danne vores smag for det sunde. Som seriens værtinde Marianne Florman meget rammende udtrykker det på hjemmesiden:» der findes en motionsform for alle og sund kost kan tilpasses enhvers smag og kulinariske formåen«12. Eller som det hedder i en vægttabsguide fra Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning:»Tag små skridt nu! Små skridt er skridt, du oplever som små. Små skridt er ændringer i dine nuværende vaner ændringer som du selv har lyst til, og som du let kan fortsætte med på lang sigt.«13. Den lystbetonede stilisering af sundheden angår dog ikke blot de overvægtige; nej, det handler netop om»at gøre det attraktivt og muligt for alle befolkningsgrupper, uanset baggrund, at vælge en sund livsstil.«14. Tendensen er med andre ord, at det sunde skal kunne synkes uden besvær ja, allerhelst med velbehagelighed og af så mange som muligt. Og hvis det at leve sundt i udgangspunktet ikke passer til vores personlige smag, da må smagen dannes, så den passer til dét at leve sundt, synes rationalet at være. Smagen 5 Undersøgelsen & kampagne i samarbejde mellem Det Nationale Råd for Folkesundhed, Statens Institut for Folkesundhed, TrygFonden og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om dagen-kampagnen er et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Gartneri, FDB, Forskningsforeningen for frugt, grønt og kartofler, Fødevarestyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen. 7 Kampagnen iværksat af det tidligere Nordjyllands Amt. 8 Sundhedsstyrelsens årligt tilbagevendende kampagne i uge 41 med fokus på børns fysiske aktivitet. 9 National rygestop-kampagne. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen 10 Kampagne i samarbejde mellem Fiskebranchen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Den Europæiske Fiskerifond. 11 Kampagne fra Sundhedsstyrelsen i samarbejde med bl.a. Sex og samfund Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning (2009). Små skridt til vægttab der holder. s Sundhedsstyrelsen (2010). Vi arbejder for sundheden. Strategiske fokusområder for Sundhedsstyrelsen s. 6 2

3 skal tilvænnes det sunde, blive en såkaldt acquired taste, der finder velbehag ved det sunde (og ubehag ved det usunde?!), sådan at den rodfæstes som en egentlig stil, nemlig såkaldt sund livsstil. Denne tendens er, hævder jeg, potentielt forførerisk, foregøglende, sygeliggørende, umyndiggørende, stigmatiserende eo ipso antioplysende endog med potentiale for at udarte sig til en form for sundhedsfascisme. Den er udtryk for en umådeholden diætetisk fornuft, der, på trods af nej, på grund af! at dens væsentligste interesse er et langt og sundt liv, ikke er at forveksle med såkaldt sund fornuft. Som det er tilfældet med andre af fornuftens former, har også den diætetiske en iboende hang til at bevæge sig ud over grænserne for egen formåen. Og ikke blot bevæger den sig ud over grænserne for egen formåen, i en balstyrisk form rummer den også potentialet til at slå om i det modsatte af det, der er dens oprindelige interesse, hvorved den bærer ved til et bål, der med henvisning til Adorno og Horkheimer kunne benævnes sundhedsoplysningens dialektik. Sundhedens regimentering må med andre ord selv regimenteres, hvis den ikke skal blive ustyrlig. Sundhedsoplysning må (igen) reflekteres pædagogisk-filosofisk, og den sunde levemåde gøres til et spørgsmål om diæt etisk bemestring og ikke blot og bar diætetisk profylakse i moderne fysiologisk, ernæringsvidenskabelig forstand HOVEDRET Myndighed og mangel For Kant drejer oplysning sig om et skridt ind i myndighed. Mennesket har et iboende potentiale for myndighed. Umyndighed er det, der er, indtil skridtet ind i myndighed tages. Myndighed er det, der skal komme, men endnu ikke er. Umyndighed bliver med andre ord en menneskelig endnuikke-tilstand (en endnu-ikke-myndig tilstand), der bl.a. påkalder sig pædagogisk opmærksomhed. Det er præcis også inden for denne tankekreds, vi kan og skal forstå Kants indledende ord i Om pædagogik om, at mennesket i modsætning til dyret behøver»en fornuft, som er dets egen. Det har intet instinkt og må selv gøre sig en plan for sin adfærd. Da det imidlertid ikke er i stand til at gøre dette med det samme, men kommer ufærdigt til verden, så må andre gøre det for det.«15. Mennesket er, som det er tilfældet hos Herder, Scheler m.fl., hos Kant et mangelvæsen. Derfor er mennesket for Kant også den eneste skabning, der behøver opdragelse. Det er netop qua dets åbenlyse mangler, ufærdighed, endnu-ikke-tilstand m.v., mennesket påkalder sig pædagogisk opmærksomhed. Andre må hjælpe det på vej. Profylaktiske påmindelser, som de indledningsvist anførte, kan for så vidt anskues ud fra en lignende tankegang. Sådanne slogans siger egentlig: Du er endnu ikke er, hvad du kunne, burde, skulle være. Du er ufuldkommen, mangelfuld og i den forstand håbløs! Påmindelserne siger dog også bare rolig, der er håb endnu. Dette derved, at der i rationalet bag antages, at vi kan formes, dannes, forandres, ændres samt at påmindelserne er en hjælp og opfordring til selv at iværksætte forandringer. Bevidst eller ubevidst må antagelsen bag med andre ord være, at mennesket besidder Bildsamkeit, og at påmindelserne er en opfordring til selvvirksomhed 16 : Get moving! Kom nu i gang, så er der håb endnu! For den, hvorpå påmindelsen bider, smager budskabet måske lidt i retning af Østkysthustlers refræn fra nummeret Håbløs:»Så længe jeg er håbløs, så er der håb endnu«. Sagt på en anden måde, så støtter påmindelserne sig på den forestilling, at vi er imperfekte, men at vores iboende perfektibilitet udmærker os. Eller som håbets hoffilosof Ernst Bloch med afsæt i sin endnu-ikke-ontologiske antropologi udtrykker dette forhold:»vi er som mennesker man- 15 Kant, I. (1977). Über Pädagogik. Werkausgabe. Band XII. Frankfurt: Suhrkamp 16 Dette forhold mellem Bildsamkeit, som det blev benævnt af Herbart, og opfordringen til den frie selvvirksomhed, som Fichte karakteriserede som opdragelse, er et centralt tema i moderne pædagogik. Se fx Oettingen, A. (2006). Pædagogisk filosofi som reflekteret omgang med pædagogiske antinomier En perspektivering af Knud Grue-Sørensens filosofiske pædagogik. Århus: Forlaget Klim 3

4 gelvæsner par excellence.«17. På trods af andre ellers meget vægtige forskelle og dybe uoverensstemmelser, så er det for så vidt en meget lignende tanke, vi finder hos Arnold Gehlen 18, om end han fremstiller den på et biologisk-antropologisk grundlag. Og selv om jeg finder såvel Blochs sværmerier med stalinismen som Gehlens nazistiske tilbøjeligheder underlødige og forkastelige, er der ingen grund til at forkaste enhver tanke i deres respektive værker. Det ville for mig at se være lige så tåbeligt som at hævde, at der intet er at hente i fx Heideggers filosofi pga. lignende sværmerier hos ham som person. Jeg hævder, som det forhåbentlig fremgår, ikke, at Kants, Herders, Schelers, Gehlens og Blochs respektive filosofier er umiddelbart kongeniale. Det er de ikke. Men de har på tværs af væsentlige forskelligheder den fælles tanke, at mennesket udmærker sig ved at være mangelvæsen. Og det er for så vidt dette menneskelige grundvilkår, der bliver pædagogikkens raison d être hos Kant; og det samme vilkår kunne man anføre som den aktuelle sundhedsoplysnings ditto. At denne grundtanke, som vi også kan genfinde hos andre tænkere og i andre teorier, kan føres ud i vidt forskellige mere eller mindre lødige tilbøjeligheder, ideer og idealer er for så et vink med en vognstang om, at det er værd at være på vagt over for såvel pædagogiske som profylaktiske forehavender. Også her må der dannes forpost. Det gælder i høj grad også i forhold til vor tids profylaktiske toner. Det er nemlig ikke blot mindre defekter eller mangler, som du og jeg opfordres til at udbedre, men hele stilen, hvormed vi udlever vores liv. Det handler om livsstilsændringer der vel at mærke implicit ses som forbedringer og ikke blot og bart om 600 gram frugt og grønt om dagen eller cigaretten i sig selv. Som sådan betragtet siger påmindelserne for så vidt, du mangler (sund livs-)stil, du har en dårlig smag: Smagen for det sunde må dannes, og livet stiliseres i det sundes billede! Med smag skal liv stiliseres Interessen for sund livsstil er for så vidt både ny og oldgammel. Den er oldgammel i den forstand, at vi helt tilbage til tidlig egyptisk, kinesisk, persisk og græsk kultur kan finde vidnesbyrd om en form for tænkning, som vi kan kalde diætetisk fornuft. Det vil sige en tænkning, hvis væsentligste anliggende er det, som mennesket i håb om et langt og sundt liv eller i frygt for det modsatte har mulighed for selvstændigt at tage vare på ved at bemestre en sund levemåde. Jeg skal senere foretage nogle nedslag i diætens og diætetikkens idéhistorie. Først dog et blik på den aktuelle interesse for såkaldt sund livsstil. Ser vi for et øjeblik bort fra det forhold, at der er en årtusinde lang tradition, der vidner om tanker i retning af bemestring af levemåden med henblik på et langt og sundt liv, så er interessen for såkaldt sund livsstil for så vidt ny. Eller rettere, interessen er præcis ikke ny, det nye består snarere i en ny overskrift for denne interesse. Affødt af sociologisk inspirerede studier af forholdet mellem fysisk helbred og habituelle sundhedspraksisser i sidste halvdel af det 20. århundrede (i høj grad ansporet af Bellocs og Breslows 19 ), synes en særlig sundhedsfaglig interesse for forholdet mellem livsstil og sundhed i nyere tid at have vundet indpas 20. Siden har livsstilstermen bredt sig som en steppebrand inden for det sundhedsfaglige felt og er i dag blevet en mestendels ureflekteret en vogue etiket, der desværre ofte bliver»misbrugt enten som en tom frase anvendt til at sælge forskningsfeltet gamle ideer under en ny overskrift eller som en ruskomsnusk-kategori for stort set alt, 17 Bloch, E. (1965). Antizipierte Realität Wie geschieht und was leistet utopisches Denken? I Bloch, E. (1980). Abschied von der Utopie? Vorträge. Frankfurt: Suhrkamp. s Gehlen, A. (1993). Der Mensch: seine Natur und Stellung in der Welt. Gesamtausgabe Bd. 3. Frankfurt: Vittorio Klostermann 19 Belloc, N.B. & Breslow, L. (1972). Relationship of Physical Health Status and Health Practices. Preventive Medicine 1: Abel, T., Cockerham, W.C. & Niemann, S. (2000). A critical approach to lifestyle and health. In Watson, J. & Platt, S. (2000). Researching Health Promotion. London: Routledge. s. 55 4

5 der på en eller anden måde har med social adfærd og sundhed at gøre«21. Det betyder også, at der i forbindelse med såkaldt sund livsstil bliver et hav af forhold, som angiveligt må regimenteres, for at livet kan stiliseres efter sundhedens ideal. Hvis og jeg skriver hvis dette ideal tilmed bliver et abstrakt utopisk og absolutistisk af slagsen i stil med WHOs, hvor sundhed forstås som»en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velvære og ikke blot fraværet af sygdom eller svagelighed«22, da er der i bund og grund ingen grænser for mangeludbedringen. Dog forbindes sund livsstil i dag oftest med det, der i Danmark er kendt som KRAMfaktorerne, dvs. kost, rygning, alkohol og motion, ligesom især stress, for lidt eller for ringe søvn ofte anføres som væsentlige faktorer af sundhedsmæssig betydning. Og på trods af mangen holistisk skåltale for sundheden og anprisning af dens fysiske, mentale og sociale sider, så bliver der i praksis vel nok talt en hulens masse flere kalorier og skridt, end der bliver talt om vigtigheden af at opleve tilværelsen som mentalt og socialt nærende og bevægende. Eller rettere så fås det mentale og sociale næringsstof også i stigende grad i lightversioner, i pseudoeksistentialistiske rum hos diverse livsstilscoaches, flowfolk og mindfulnessmentorer, fremfor dér hvor det virkeligt nærende og bevægende mentale og sociale liv egentlig udspiller sig. Og det er måske nok et af de mest betænkelige problemer ved det aktuelle fokus på såkaldt sund livsstil: dets ureflekterede holisme. Det risikerer nemlig at slå om i totalitarisme, der (om end dets holistiske afsæt i bund og grund mestendels er fysiologisk informeret) tvinger det sunde ned over alle aspekter af livet den enkeltes såvel som det samfundsmæssige. Og der er hulens til forskel på reflekteret at bemestre en sund levemåde, og det at betvinge livet en ureflekteret sundhedstotalitarisme. Nu er aktuelle tendenser vel at mærke ikke udtryk for en samlet strategisk sammensværgelse, der som led i et totalitaristisk komplot betvinger livet det sunde. Der er snarere tale om et plot, hvorunder langt mere subtile, ikke-sammensvorne, men dog beslægtede strategier udspilles. Og her er en dominerende tendens som bemeldt, at vejen til det sunde går over sanseligheden, over smagen. Traditionelt set udgør smagen sammen med syns-, høre-, lugte-, og følesansen de fem menneskelige sanser 23. Som sådan har smagen også en vis erkendelsesmæssig funktion og betydning for dannelse af erfaring. Og i anatomisk og fysiologisk forstand er smagssansen»vigtig for at kontrollere det, man spiser og drikker, og for den bevidste afgørelse af, om vi skal synke det, som er i munden.«24. Smagssansen, og den dertil knyttede bevidste afgørelse af om vi skal synke det smagte, fordrer berøring. Denne pointe er ingenlunde triviel, ej heller når det handler om smagsudøvelse i den mere udvidede betydning af æstetisk dømmekraft, der traditionelt det vil især sige med reference til Kants filosofi udlægges som en formåen til at skelne mellem følelse af lyst og ulyst i relation til det behagelige, skønne og gode 25. Der er en meget nær sammenhæng mellem sanselighedens æstetiske og hedonistiske aspekter. Fysiologisk betragtet muliggør smagssansen (i tæt forening med lugtesansen) en æstetisk skelnen mellem de grundlæggende smagskvaliteter salt, surt, sødt, bittert og umami, som i de seneste år er blevet anerkendt og tilføjet de klassiske fire. Og som den garvede kok ved, er den rette blanding og koncentration af ingredienser med disse smagskvaliteter afgørende for, hvorvidt det smagte hedoni- 21 Ibid. s WHO (2006/1946). Constitution of the World Health Organization. Basic Documents, Forty-fifth edition, Supplement, October s Inden for moderne anatomi og fysiologi følger inddelingen og antallet af sanserne ikke helt denne traditionelle opfattelse. Synssansen, hørelsen, lugtesansen og smagssansen benævnes fortsat som selvstændige sanser. Følesansen benævnes ikke for sig selv som én sans, derimod tales der om 1) kropssanser som tryk- og berøringssansen (den taktile sans), temperatursansen (thermoception) og muskel- og skeletsansen (propioception), 2) smertesansen (nociception) og 3) ligevægtssansen (equilibrioception). Se hertil fx Sand, O., Sjaastad, Ø.V, Haug, E. & Bjålie, J.G. (2008). Menneskets anatomi og fysiologi. 2. danske udg. København: Gads Forlag. s Ibid. s Kant, I. (1977). Kritik der Urteilskraft. Werkausgabe. Band X. Frankfurt: Suhrkamp. s. 122 [B 15] 5

6 stisk betragtet findes mere eller mindre vel- eller ubehageligt. Såvel det smagte som det lugtede, følte, hørte og sete påvirker vores affekter og vice versa. Det sansede påvirker med andre ord vores sindsbevægelser, ligesom det omvendte er tilfældet. Og netop fordi det omvendte, at vores sindsbevægelser kan påvirke, hvorledes det sansede affects us, også er tilfældet, kan man tale om såkaldt acquired taste. Denne opnåede smag og kunstigt frembragte smag er en af hhv. til vane gjort smag eller netop en såkaldt tilvænnet smag. Noget, der for den ikke tilvænnede smag ville blive afværget som ubehageligt, kan henvende sig til og vække begejstring hos gourmeten, ligesom noget, der henvender sig til den ikke tilvænnede smag, kan mødes af en afværgende stemning hos gourmeten. Gourmetens tilvænnede smag er med andre ord udtryk for et sind, der på godt og ondt allerede er stemt på en særlig måde. Gourmetens skærpede smag og stemte sind afføder hhv. fødes af en holdning til maden, vinen, m.m. Gourmeten er en smagsdommer, der i og med sin dom udtrykker en holdning, der handler om forsmag for en bestemt stil, der idealiseres som værende særlig kultiveret og civiliseret. Samtidig kan der være tale om en afsmag og endog en foragt for den (gourmetens præferencer til følge) ukultiverede og uciviliserede stil. Når gourmeten idealiserer bestemte kvaliteter ved maden, vinen, kaffen, cognacen, cigaren osv., er det ikke blot et isoleret udtryk for sanselighed, men også for sindets stemthed. Forsøg på at danne smagen er med andre ord også at betragte som holdningsdannende intonering af sindets stemthed, af henvendelses- og afværgeaffekter, af afgørelses- og dømmekraftens evne til at udøve smag og afsmag. På lignende vis er aktuelle forsøg på at fremme såkaldt sund livsstil en holdningsdannende intonering af sindets stemthed. Den sunde livsstil gøres på godt og ondt til et spørgsmål om acquired taste ; om end der her ikke lige nøjagtig er tale om gourmetens holdning og foretrukne stil og da slet ikke gourmandens umådeholdne nydelse. Det handler ikke om at lide for sundheden (og skønheden), men om langsomt (med små skridt ) at lære at kunne lide den. I en i øvrigt korrekt erkendelse af at der er forskel på sansernes æstetisk-hedonistiske og mavens bio-fysiologiske appetit, søges smagen dannet til at døje det sunde, så maven kan få det i ernæringsvidenskabelig forstand sundhedsmæssigt rette at fordøje. Det usunde derimod må (for guds skyld havde jeg nær sagt) ikke synkes eller for den sags skyld indåndes. Sat på spidsen handler den sunde smags dannelse og stiliseringen af livet i sundhedens billede altså aktuelt ikke så meget om at styre sig, men om at omforme begæret, så det styrer een i den rette retning, hvilket i dette tilfælde vil sige mod det sunde. Både i tid og pædagogisk-filosofisk er der enorm afstand mellem Kants plaidoyer for den enkeltes mod til at betjene sig af sin egen forstand og aktuelle bestræbelser på at installere sundhed som en kollektiv erotisk fetich. Sidstnævnte er præcis ikke en styrkelse af den enkeltes myndighed, den enkeltes evner til autonomt at erkende og handle, men snarere en form for adfærdsmodificering, der sigter på at omkalfatre de begærslige impulser, som bestemte stimuli udløser. Sagt med lidt andre ord, så (af)retter installationen af sundhed som en erotisk fetich potentielt begæret på en måde, der såvel i bogstaveligste forstand som i overført betydning bedøver vores smagsløg og hæmmer den bevidste afgørelse af, om vi skal synke det, der serveres for os. Dette gør os ikke i egentlig forstand handlekompetente og da slet ikke myndige. Det gør ikke vores karakter skikket til velhandlen, til at træffe de rette beslutninger, men erstatter dybest set blot én begærslig reaktion med en anden: Vi skal i hengivelse elske det sunde i stedet for det usunde. Dette kærlighedsbud betyder imidlertid ikke, at sundhed er blevet til en ny religion, hvilket nogle forskere og journalister de seneste år har fået for vane at sige. Det er snarere tale om et potentielt langt farligere intimforhold, nemlig en åndløs, ukritisk og tendentiøs dyrkelse af det sunde, der omkalfatrer menneskets tendentielt myndige bemestring af den sunde levemåde til umyndiggørende og potentielt sygeliggørende beherskelse af menneskelivet. 6

7 Life is like a box of chocolates Et væsentligt problem, når det kommer til stilisering af liv, er, som Forrest Gump citerer sin mor for at have sagt, at»life is like a box of chocolates; you never know what you re gonna get«. At stilisere vil sige at skabe, danne, frembringe noget efter regelbundne grundtyper. Og sundhedsoplysning er bl.a. kendetegnet derved, at der er tale om et forehavende med en særlig rettethed mod at frembringe noget. Og her ikke blot et hvilket som helst tilstedeværende, men noget der er sundere, bedre eller mindre lidelsesfuldt, mindre ringe end det nuværende. At det så sidenhen kan vise sig, at det frembragte ikke er sundere, bedre, mindre lidelsesfuldt eller mindre ringe (you never know, what you re gonna get), ændrer ikke på, at det, der oprindeligt gav forehavendet mening, var en art vilje til godgørenhed. En vilje der i reglen er bundet op på grund- og stereotyperne det lange liv og det sunde liv, der ofte (og uden videre omtanke og nærmere begrundelse) gøres synonymt med det såkaldt gode liv. Måske det bl.a. er denne vilje og iver efter godgørenhed, der gør det yderligere svært for moderne agenter i den sunde sags tjeneste at acceptere et vist ubehag i forbindelse med stiliseringen af det sunde og lange liv. Nu er der ikke nødvendigvis noget ondt eller forgjort i, at man ud af sådan uvilje mod det ubehagelige ønsker, at mennesket kan forholde sig sundt uden den helt store møje. Og ubehag eller lidelse for ubehagets eller lidelsens skyld er vel heller ikke noget, vi med vold og magt skal efterstræbe. Et problem med en for omfattende betoning af lystprincippet er dog, at vi potentielt foregøgles, at det er behageligt at tage vare på vores sundhed. Det er det ikke i hvert fald næppe i sit hele! For at det i visse sammenhænge kan være det, er ikke det samme som, at det i det hele taget er det. Faktisk kan det være noget af et møje at tage vare på og rette sin opmærksomhed mod sin sundhed. Desuden indeholder mundheldet no pain, no gain en vis sandhed om sundhed. Dette gælder ikke mindst, når det kommer til den del heraf, der drejer sig om at holde sig i ordentlig fysisk form. Dette element af møje og drøjhed i forbindelse med fysisk aktivitet indeholdes også i såvel idræts som gymnastiks etymologi. Idræt kommer af det oldnordiske Íþrótt, der er beslægtet med ordet drøj. Den oldgræske pendant til idræt er gymnastikos, der ganske vist refererer til legemsøvelser, men tillige til møje og hårdt arbejde. Man kan måske nok vænne sig til og gøre det møjsommelige, hårde og drøje tåleligt. Og hård fysisk aktivitet kan indrømmet være en sammensat følelse af såvel behag som ubehag. Men stringent set er det vel næppe noget, der udelukkende fremkalder det helt store velbehag. Slet ikke til en start hvor man ofte med besvær forsøger at gøre det til en god vane og få smag for det, som man siger. Og uden man nødvendigvis behøver at følge Nitzsches kendte aforisme og hævde, at»hvad der ikke slår mig ihjel, gør mig stærkere«26, så er det (også) på sundhedens område godt og fornuftigt med lidt møje og hårdt fysisk arbejde. Vel at mærke ikke kun for fysikken, men også for karakteren, for vedholdenhed, selvdisciplin, gå på mod osv. For også at blive hærdet til andre af livets uundgåelige ubehageligheder. Her er sundhedsoplysning og oplysning i det hele taget dog oppe mod en stærk tendens. For nu hører jeg råben fra alle sider: behag mig! Soldaten siger: Befal mig ikke, giv mig spænding! Forbrugeren siger: Fri mig for de økonomiske vismænd, belån mig! Kirkegængeren siger: Forlang ikke af mig at jeg skal tro, men giv mig et rum at udfolde livets store begivenheder i! Eleven og den studerende siger: Undervis mig ikke, men underhold mig! Den, der trænger til at leve sundere, siger: Oplys mig ikke, men giv mig lyst! (Stort set ingen siger: Det behagelige er ikke altid af det gode!). Og hvis jeg nu skulle blive spurgt, om vi lever i en oplyst tidsalder? er svaret: Nej, men vel nok i lystens tidsalder 27. En tåbelighedens tidsalder, der i det mindste i nogen grad mangler fornuften 26 Nietzsche, F. (1967). Götzen-Dämmerung. Werke in Zwei Bänden. Band II. München: Carl Hanser Verlag. s Her parafraseres over følgende:»men nu hører jeg råben fra alle sider: ræsonnér ikke! Officeren siger: ræsonnér ikke, men eksercér! Finansråden siger: ræsonnér ikke, men betal! Den gejstlige: ræsonnér ikke, men tro! (Kun en eneste herre i verden siger: ræsonnér, så meget I vil, og over hvad I vil; men adlyd!)«&»når der nu bliver spurgt: lever vi i dag i en 7

8 til at indse, at»(s)elv i de mest almindelige samtaler skelner man det behagelige fra det gode. Om en ret, hvis smag er piftet op ved hjælp af krydderier og andre tilsætninger, siger man uden tøven, den er behagelig, og indrømmer tillige, at den ikke er god: for om end den vel nok umiddelbart behager sanserne, så mishager den middelbart betragtet, dvs. gennem fornuften, der har følgerne for øje. Selv i bedømmelsen af sundhed kan man endda bemærke denne forskel. Den er umiddelbart behagelig (i det mindste negativt, dvs. som fravær af alle kropslige smerter) for enhver, der er i besiddelse heraf. Men for at sige om den er god, må man vurdere den med fornuft i forhold til formål, nemlig at den er en tilstand, der gør os oplagte til alle vore forehavender.«28. Når jeg harcelerer mod tendenser som de bemeldte, så er min pointe selvsagt ikke, at sundhed ikke er godt, men at vi må skelne mellem det gode og det behagelige. Og in toto er det ikke behageligt at tage vare på sin sundhed, om end det er godt og fornuftigt. Skal ret være ret, så er det heller ikke det, der aktuelt prædikes fra alle kanter. Det er dog ikke det væsentlige her. Det væsentlige er, at der er en stærk tendens til, at der fra mange og toneangivende kanter i forbindelse med sund livsstil snyltes på det behagelige. Og det er hverken godt eller fornuftigt. Det tegner nemlig potentielt et forvansket billede af de affekter, der er forbundet med at drage omsorg for ens sundhed. Og den arme synder, der ikke har fået smag for det sunde og ikke genkender disse affekter i sig selv, kan opleve en følelse af at være skyldig, unormal, ja måske ligefrem sygelig, på trods af at vedkommende kan være uskyldig, normal, sund og rask. Også den, der for alvor har fået smag for det sunde, risikerer et anstrengt eller ligefrem sygeligt forhold hertil, så selv ikke det sunde længere kan nydes. Det kan gå ud over forholdet til fx mad og krop; og er kroppen, som Zygmunt Bauman og Tim May skriver,»en gang blevet et defensivt fæstningsværk, er der en tendens til, at hele det omkringliggende territorium og de veje, der leder frem til det, bliver genstand for intens overvågning. Vi må konstant være på vagt: kroppen er udsat for angreb eller kan komme under belejring, hvad øjeblik det skal være, også selv om fjenden indtil videre er skjult. Fæstningsværket må udvides med voldgrave, kanontårne og vindebroer, og der må holdes udkig fireogtyve timer i døgnet. Femtekolonnefolk slår sig ned og foregiver at være en del af kroppen, hvad de faktisk ikke er de forbliver indre fremmedlegemer. For eksempel er fedt, som vi opfatter som noget, der er på kroppen, men ikke er en del af kroppen, et godt eksempel på en sådan infiltration. Der må findes frem til disse durkdrevne og svigefulde forrædere, som blot venter på at slå til, således at de kan drives ud af systemet og tages ud af cirkulation. Der er ingen mangel på tjenester, der tilbyder at indkredse, udrense, deportere og presse dem ud.«29. Den sunde levemåde er i høj grad, som ordsproget vil det, et spørgsmål om alting med måde. Det gælder også forholdet til den sunde levemåde, hvilket også må være mådeholdent, hvis der skal være tale om myndig bemestring af og ikke et usundt forhold til det sunde, hvor hungeren, begæret, stræben efter det sunde ureflekteret behersker livet. Dann haben wir andere Methoden Dannelsen af smagen kommer, som det fremgår, ikke blot til at vedrøre smagens sanselige aspekter, men præcis også holdningen og hermed sindets stemthed i forhold til det sunde hhv. usunde, der såvel historisk som aktuelt er tæt forbundet med det såkaldt skønne og gode. Der er, som det lader sig læse ud af Kants kritik af den æstetiske dømmekraft, finurlige sammenviklinger mellem tilbøjeligheden for det behagelige, gunsten for det skønne og agtelsen for det gode. Måske der også kunne tænkes at være mere spidsfindige sammenviklinger end som så mellem hedonistisk tilbøjelighed, æstetisk gunst og moralsk agtelse i henseende til dannelsen af smagen for det sunde. Stiliseringen af oplyst tidsalder? er svaret: Nej, men vel nok i en oplysningens tidsalder«kant, I. (1977). Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Werkausgabe Band XI. Frankfurt: Suhrkamp. s. 55 & 59 [A485 & A491] 28 Kant, I. (1977). Kritik der Urteilskraft. I Werkausgabe Band X. Frankfurt: Suhrkamp. s. 120f. [B12-13] 29 Bauman, Z. & May, T. (2001). Thinking sociologically. 2 nd edition. Oxford: Blackwell Publishing. s. 98 8

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS Filosofi SDU Odense Refleks er et uafhængigt filosofisk magasin, der udgives med støtte fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier - Syddansk Universitet,

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Sundhed og sygdom. Ungdomsforskning:

Sundhed og sygdom. Ungdomsforskning: Ungdomsforskning: Sundhed og sygdom For unge og for mange andre er sundhed ikke længere en entydig størrelse, der kan defineres ved fraværet af sygdom. I stedet er sundhed blevet en relativ størrelse man

Læs mere

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop Positiv Psykologi Hans Henrik knoop æn e au e POSITIV PSYKOLOGI Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

smikebog 10/30/00 4:54 PM Side 1 Das Kant an sich Interview med en god ven

smikebog 10/30/00 4:54 PM Side 1 Das Kant an sich Interview med en god ven smikebog 10/30/00 4:54 PM Side 1 Das Kant an sich Interview med en god ven smikebog 10/30/00 4:54 PM Side 2 Smike Käszner Das Kant an sich Interview med en god ven Oversat fra tysk af Kasper David Friedrich

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Det har været et spændende år. Specielt for folkeskolen. Lidt

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention?

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Master i sundhedsfremme Modul 2, juni 2013 Roskilde universitet Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Azra Hasanbegovic Marlene Højmark

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Hvordan er det gået til?

Hvordan er det gået til? STOF 4.2 04/12/04 19:19 Side 54 EN KLASSIKER Hvordan er det gået til? Introduktion til klassikeren. Af Michael Jourdan I TV-serien, Huset på Christianshavn, er der en episode 1, hvor beboerne samles hos

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

I den danske sundhedspolitik har der igennem

I den danske sundhedspolitik har der igennem 45 ER SUNDT OGSÅ GODT? Af Ulla Hariet Jensen Der er i disse år stort fokus på danskernes sundhed. Det står klart, at oplysning i sig selv ikke får befolkningen til at ændre sundhedsadfærd; derfor fokuseres

Læs mere

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE ELSE FRØLICH, VINTER 2003 INDHOLD: EMNEBESKRIVELSE:...A PROBLEMFORMULERING:...A RESUMÉ...C ENGLISH SUMMARY...C Indledning...

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Døden på tredje klasse

Døden på tredje klasse Døden på tredje klasse Den palliative indsats for ældre socialt udsatte Afsluttende Masterafhandling i Humanistisk Palliation 2012 Aalborg Universitet Birgitte Due Jensen Koch Vejleder: Louise Lund Simuyemba

Læs mere