Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq"

Transkript

1 Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Årsredegørelse 2011

2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsen... 3 Omstrukturering. 3 Mælkebøttens administration funktionsområder og udviklingsprojekter.. 3 SFI forskningsundersøgelse Mælkebøttebarn fra social udsat til mønsterbryder. 4 Kompetenceudvikling... 4 Psykolog... 5 Sommerferie Helårshus i Kapisillit. 5 Hjemmesiden 6 Brochurer... 6 Mange besøg... 6 Kontakt til netværk 7 Personalet. 7 Årets gang i Mælkebøtten 7 Prins Joachim besøger Mælkebøtten... 7 Gulvene lakeret. 7 Fødselsdag 8 Sommerlejr 8 Julefest 8 Døgnafdelingen 8 Værkstederne 9 Indvielse af Mælkebøttens musikværksted.. 9 Børnemøder 10 Besøgstal. 10 Den nye bo-enhed Ilasiaq.. 10 Årets gang i boenheden Ilasiaq.. 10 Økonomi. 11 Fremtiden Resumé om baggrunden for etablering af Børne og Ungehuset Mælkebøtten Og Bo-enheden Ilasiaq Bilag1 Organisationsplan Børne- og ungehuset Mælkebøtten i Nuuk har den 29. marts 2012 eksisteret i 6 år. Bestyrelsen 2

3 Mælkebøttens bestyrelse har i 2011 afholdt 6 fysiske møder. Derudover har der været kontinuerlig kontakt via mail og ved møder mellem formanden og forstanderen. Det har igen været et år med et godt og konstruktivt samarbejde. Bestyrelsen består af Henrik Sørensen (formand) repræsentant fra Grønlands Arbejdsgiverforening, Jens Olsen, repræsentant fra Lions Club i Nuuk, Preben Kold Larsen repræsentant fra Nuuk Rotary Klub. Derudover har kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq udpeget Poul Hansen som tilforordnet i bestyrelsen. Forstander Kirsten Ørgaard deltager i bestyrelsesmøderne og fungerer som sekretær. Omstrukturering 2011 har været et spændende og udfordrende år for Mælkebøtten, og der er sket mange nye tiltag inden for husets rammer og for hele organisationen. Mælkebøtten er godt forankret og fortsat i positiv udvikling men vi stopper ikke udviklingen blot fordi projektet er implementeret. De erfaringer vi har fået fra arbejdet med børnene i Mælkebøtten, og de behov der eksisterer for hjælp til udsatte børn og unge, anvender vi i praksis i det videre udviklingsarbejde. Dette har resulteret i, at der er igangsat en del udviklingsprojekter for tiltag, der yderligere skal forbedre vilkårene for de omsorgssvigtede børn og unge. Det fordrer flere ressourcer, og derfor har det været nødvendigt at ansætte flere medarbejdere og omstrukturere Mælkebøttens organisation. Den nye organisationsplan for Mælkebøtteorganisationen er vedlagt som bilag 1. På grund af pladsmangel i Mælkebøttens hus, er selve administrationen flyttet til en lejet bolig i nærheden af Mælkebøtten. På trods af denne adskillelse har der været kontinuerlig kontakt mellem både Administrationen, Mælkebøtten og den nyetablerede Bo-enhed Ilasiaq, der omtales senere, så det har ikke haft nogen nævneværdig betydning for ledelsen og selve driften af institutionerne, at hele organisationen ikke er samlet i et hus. I administrationen indgår Kirsten Ørgaard, forstander, psykolog og leder for hele organisationen, Vivian Mørch Simonsen administrator og stedfortræder for forstanderen, Marianne Wind Meinel administrativ konsulent og Ingeborg Olsen projektmedarbejder. I Mælkebøtten er Naja Sarkov daglig leder og Pilu Noahsen stedfortræder. I Ilasiaq er Nuka Fleischer afd.leder. Mælkebøttecentrets administration funktionsområder og udviklingsprojekter Administrationen varetager den overordnede administration i forhold til Mælkebøtten, Ilasiaq og både de igangværende og kommende udviklingsprojekter. Der tilrettelægges og gennemføres bl.a. strategi- og projektudvikling/projektstyring, fundraising samt PR og markedsføring. Visiteringen af børn og unge til både Mælkebøtten og Ilasiaq varetages af organisationens ledelse. SFI s forskningsundersøgelse Mælkebøttebarn fra social udsat til mønsterbryder Forskningsundersøgelsen i regi af SFI, hvor vi følger de børn der har været i social udredning i Mælkebøtten, for at se hvordan de klarer sig, fungerer fint. Koordineringen af 3

4 undersøgelsesfasens dataindsamling sker i administrationen, og medarbejdere i Mælkebøtten og administrationen medvirker i indsamling af data. Undersøgelse blev præsenteret på europæisk konference i Finland. Fra den September 2011 deltog psykolog og seniorforsker Else Christensen fra SFI og psykolog og forstander for Mælkebøtten Kirsten Ørgaard, på den 12 th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse ans Neglect, der fandt sted i Tampere i Finland. Emnet var Challenging social responsibilities for child abuse and neglect. På konferencen deltog forskere og andre fagfolk fra en stor del af verden og fælles for alle var, at de var beskæftiget med omsorgssvigtede og seksuelt misbrugte børn og unge. Relevante emner blev drøftet og mange erfaringer udvekslet. Else Christensen fortalte om de første resultater fra undersøgelsen om børn, der har boet i Mælkebøttens døgnafdeling, mens deres forhold blev undersøgt. Udgangspunktet var, at mange børn har et svært liv. Børnene får det bedre, mens de bor i Mælkebøtten, men de har stadigvæk flere vanskeligheder, end de fleste børn, når de flytter. Mælkebøttens opgave er bl.a. at vende den negative udvikling barnet har haft inden anbringelsen i Mælkebøtten, og sørge for at børnene kommer videre til noget der er bedre end det, de kom fra. Der er endnu ikke resultater for, hvordan deres liv er ét år efter, de er flyttet fra Mælkebøtten, men der indsamles data om dette. Offentliggørelsen af den første rapport vil finde sted i slutningen af Kompetenceudvikling Mange fagfolk og ufaglærte arbejder inden for det sociale område og forsøger at afhjælpe de sociale problemer i familierne, som afstedkommer at mange børn dagligt udsættes for omsorgssvigt. Der er mangel på uddannede fagfolk, og efteruddannelse til det personale, der arbejder med børn og unge, er sparsom. Derfor vokser mange børn og unge op med sociale og psykiske traumer, som aldrig bliver bearbejdet, og som resulterer i, at de har svært ved at fungere i voksentilværelsen. Der er et stort behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse for medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte børen og unge, og for at bidrage til dette er der indledt et samarbejde mellem Kommuneqarfik Sermersooq, Aalborg Kommune og Mælkebøtten om at tilgodese dette behov. Formålet med samarbejdet er at skabe grundlag for kompetenceudvikling målrettet relevante emner og en styrkelse af de faglige kvalifikationer for de medarbejdere der i hverdagen arbejder med sociale udsatte børn og unge samt deres familier. Det er hensigten at medarbejderne videreudvikler deres faglighed og tilegner sig redskaber, der kan anvendes i det daglige arbejde med børn og unge, og derved medvirke til at videreudvikle en faglig effektivitet. Det handler også om at opbygge et fagligt netværk til erfaringsudveksling faglig sparring, medarbejderudveksling og supervision. Lære det konstruktive i at tænke i udvikling og kreativitet i stedet for i faglige barrierer og vanskeligheder, for herigennem at styrke det tværfaglige samarbejde. Ligeledes vil der indgå læring om at evaluere arbejdsprocesser, og hvorledes resultaterne kan anvendes i praksis. Formålet er også at tilbyde kompetenceudvikling inden for ledelsesområdet, hvor de ledere, der arbejder inden for det sociale område får mulighed for ledertræning og ledelsesudvikling samt opbygning af netværk til andre ledere. Projektet er endnu ikke endelig finansieret og der afventes svar på økonomisk støtte fra fonde og offentlige myndigheder, men vi håber at kunne igangsætte projektet i løbet af Psykolog 4

5 Da mange af de børn, der anbringes til social udredning i Mælkebøtten er mere psykisk og socialt skadede end for blot 3 år siden, har vi taget konsekvensen af dette, og er p.t. i gang med at få ansat en psykolog. Psykologen tilknyttes Mælkebøtteorganisationens administration. Og skal i samarbejde med ledelsen sikre gennemførelsen og koordineringen af de daglige gøremål for Mælkebøtte-organisationen, og servicering af Mælkebøtten og bo-enheden inden for sociale og psykologiske problemstillinger. Psykologen skal medvirke til at sikre gode livsbetingelser for børnene i Mælkebøtten og faglig udvikling for medarbejderne. Psykologen har ansvaret for at medvirke i udviklingen af Mælkebøtteorganisationens psykologrådgivning, så de sociale og psykologiske problemstillinger i Mælkebøtten og boenheden Ilasiaq tilgodeses, og der findes hensigtsmæssige løsninger for både børn og personale. Psykologen skal arbejde med psykologisk udredning og psykologiske undersøgelser (testning) af de børn der er anbragt i Mælkebøtten og Ilasiaq. Psykologen skal arbejde med behandlingsopgaver så som individuel terapi af børn og unge eller gruppeterapi af børn og unge anbragt i Mælkebøtten eller bo-enheden. Familierådgivning vil også være en mulighed for de børns forældre, der er anbragt i Mælkebøtten eller Ilasiaq. Skulle der være ressourcer til det, vil vi særskilt og mod betaling kunne tilbyde kommunen psykologisk udredning af børn og unge, der ikke er anbragt i Mælkebøtten. Sommerferie 2012 Mælkebøtten har erfaret, at der er et stort behov for rekreative og stimulerende aktiviteter for socialt udsatte børn og unge. Størsteparten af de anbragte børn i Mælkebøtten og Mælkebøttens bo-enhed Ilasiaq har ikke mulighed for at komme på sommerferie hverken i Grønland eller i Danmark. Derfor er vi i gang med at søge om økonomisk støtte til en sommerferietur til Danmark for børn og unge, der bor i Mælkebøtten og Ilasiaq i sommeren Børnene er omsorgssvigtede og kommer fra ressourcesvage familier med sociale problemer og ofte også misbrugsproblemer. Børn fra disse familier har af økonomiske og sociale årsager ikke de samme muligheder for at komme på ferie som deres jævnaldrende, og får derved ikke de kreative og sociale stimuli, en ferie med spændende oplevelser sammen med andre børn, kan give. Børnene lever i Nuuk og er sjældent væk fra byen, så de får ikke kulturelle eller andre ferieoplevelser som andre børn. Børnene vil få stor glæde af, et ferieophold i Danmark, som vil opleves som et pusterum fra en vanskelig hverdag, hvor de får mulighed for at slippe problemer og bekymringer for en tid og i stedet deltage i aktiviteter og alle de tilbud om feriefornøjelser for børn, der er i Danmark, eksempelvis LEGO-land, Fårup Sommerland, Zoo, Dyreparker mv. Disse oplevelser og de stimuli det giver børnene, vil ligeledes kunne være medvirkende til at udvikle mønsterbrydere. Det vil sige, at kunne bryde den negative sociale arv og den negative psykologiske arv. Helårshus i Kapisillit Siden Mælkebøtten åbnede i 2006, har vi erfaret, at de børn der anbringes i Mælkebøttens døgnafdeling bliver mere og mere behandlingskrævende, og en stor del af disse børn færdes i socialt belastede miljøer, som ikke er egnede for børn og unge, og som har en negativ indvirkning på deres udvikling. Ofte er der tale om børn uden voksenkontakt og de har været overladt til sig selv og et liv på gaden, sammen med andre børn i samme situation. Det er børn med en høj social og psykisk belastningsgrad, som ofte stikker af fra Mælkebøtten og opsøger de belastede miljøer med bl.a. rusmiddelmisbrug, hvor de kan 5

6 være lette ofre for overgreb. Børnene reagerer negativt og ofte aggressivt udad reagerende på krav og grænsesætning og størsteparten af disse børn har behov for et miljø-skift til rolige omgivelser sammen med omsorgsskabende voksne. Derfor har vi længe haft et ønske om at få et hus i bygden Kapisillit, da den grønlandske natur med sin storslåethed er velegnet til at arbejde både pædagogisk og terapeutisk med denne type børn, så de kan lære at bryde det mønster de havde i deres hverdag. Målgruppen er de børn og unge, mellem 3-17 år, der er anbragt i sociale udredning i Mælkebøtten eller er anbragt i bo-enheden Ilasiaq, og som har behov for et miljøskift. Børnene kan i en begrænset periode bo i huset i bygden Kapisillit og få indlært en struktureret hverdag i et overskueligt miljø. Mælkebøtten samarbejder med 15. juni Fonden om udvikling af projektet og fonden har i 2011 ydet 2.5 millioner kroner til projektet. Detailplanlægningen er indledt, og vi forventer, at huset er færdigbygget i Derudover vil huset blive brugt som et feriested, for børn i Mælkebøtten og Ilasiaq, og for de børn der benytter de kreative væresteder. Der vil i alt være plads til 8 børn og 2 voksne. Hjemmesiden I 2011 er der blevet arbejdet med en ny struktur for Mælkebøttens hjemmeside, der længe har trængt til fornyelse. Vi forventer at kunne offentliggøre hjemmesiden i februar Brochurer Da Mælkebøtten i 2011 blev 5 år, er en del af vores materiale og brochurer ikke tidssvarende. Derfor er vi i gang med at producere en ny pjece på både dansk, grønlandsk og engelsk. Mange besøg Vi får stadig mange besøg af fagfolk og andre interesserede, der gerne vil høre om vores arbejde. Traditionen tro fik vi også i år besøg af guvernøren fra både Lions og Rotary. Vi har også oplevet at skoleklasser besøger Mælkebøtten, så børnene kan få indtryk af hvad Mælkebøtten er, og hvad der sker i huset. Det er en fornøjelse fortsat at opleve den store interesse for Mælkebøtten, og det arbejde vi udfører. Den 1. september havde vi besøg af Professor Dr. Egon Jüttner, en tysk politiker, var på rundtur i Grønland, for at udforske landet. Dr. Egon Jüttner var i den forbindelse også forbi Mælkebøtten, for at høre til de sociale problemer i Grønland, og hvad der blev gjort for at afhjælpe problemerne. Hans besøg blev tilrettelagt med en rundvisning og så et oplæg udført af forstander Kirsten Ørgaard. I slutningen af november havde vi lige ledes besøg af Socialministeren fra Nunavut i Canada, Lynn Ryan, der i forbindelse med en mini konference var her i Nuuk. Hun var på besøg i Mælkebøtten for at høre om vores koncept, idet de gerne ville lave en lignenede institution i Nunavut, og på sigt er det hensigten at etablere et fagligt samarbejde mellem Mælkebøtten og institutionen i Nunavut. Kontakt til netværk Forstander Kirsten Ørgaard har også i år haft kontakt med netværk både i Grønland og Danmark det er blevet til både foredrag, møder og modtagelse af donationer. Der er opbygget et fagligt netværk til institutioner og relevante fagfolk både i Grønland og i 6

7 Danmark. Yderligere har vi et bredt netværk af kontakter til fonde, bidragydere, erhvervslivet og organisationer både i Grønland samt i Norden og Nordeuropa. Hen over året har der også været afholdt møder og forhandlinger med Velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq omkring samarbejdsaftale og finansiering af driften for både Ilasiaq og Mælkebøtten. Personalet Administrationen varetager alt vedrørende personaleadministration for hele organisationen fra ansættelser, afskedigelser, løn, feriepenge, samtaler og gennemførelse af lovbestemmelser vedrørende ansatte til udarbejdelse af forskellige retningslinjer og politikker vedrørende arbejdet i organisationen eksempelvis IT-politik, rygepolitik og alkoholpolitik. Alt dette indgår i personalehåndbogen. Da flere af vores medarbejdere skulle videre med uddannelse eller deres ophold i Nuuk udløb, har vi hen over året fået en del nye medarbejdere. Vi har stadig en fast base af medarbejdere nogle har været med i flere år andre i få år, men fælles for alle er, at de stabile og fagligt kvalificerede til jobbet. Hver 6. uge modtager personalet supervision af klinisk psykolog Conni Gregersen. Der har også været afholdt 1. hjælps kursus for medarbejderne. Årets gang i Mælkebøtten Prins Joachim besøger Mælkebøtten i Nuuk Tirsdag den 22. Marts 2011 fik Mælkebøtten besøg af HKH Prins Joachim. Det Kongelige Grønlandsfond holdt bestyrelsesmøde i Nuuk, og det var i sin egenskab som formand for bestyrelsen at HKH Prins Joachim besøget Mælkebøtten. Det Kongelige Grønlandsfond har tidligere ydet en donation til Mælkebøtten, og bestyrelsen havde ydret ønsket om at besøge institutionen. Ud over HKH Prins Joachim består bestyrelsen af Landsstyreformand Kuupik Kleist, Departementschef Christian Kettel Thomsen, Marianne Jensen, Direktør Kay Dam Steffensen og lektor Birgit Kleist Pedersen. HKH Prins Joachim og bestyrelsen blev modtaget af Henrik Sørensen, formand for Mælkebøttens bestyrelse og Kirsten Ørgaard, forstander for Mælkebøtten. Herefter blev der holdt et kort oplæg om baggrunden for Mælkebøtten og den fortsatte udvikling. Derefter var der rundvisning i Mælkebøttens kreative værksteder, hvor børnene fik lejlighed til at hilse på HKH Prins Joachim og resten af bestyrelsen. HKH Prins Joakim tog sig et spil bordfodbold og bordtennis med nogle af børnene. Gulvene lakeret Mælkebøtten har i starten af året fået slebet og lakeret gulve i hele huset, og det har givet nogle udfordringer, da der er anbragte børn i døgnafdelingen hele året rundt. Denne udfordring har vi taget med et smil og flyttet hele døgnafdelingen ned i værestedet i den periode gulvene blev lakeret på førstesalen. Det har så resulteret i at vi har haft lukket værestedet i denne korte periode. Fødselsdag Igen i år holdte Mælkebøtten kaffemik for hele byen, i forbindelse med vores 5 års fødselsdag den 29. marts og fødselsdagen blev traditionel tro fejret med lækre kager, kaffe, the og vand sponsoreret af erhvervslivet i Nuuk. Det mærkes tydeligt, at vi er ved at 7

8 være kendt af befolkningen i Nuuk, idet at der for hvert år der går, kommer flere og flere gæster til vores arrangementer, over 275 gæster strømmede gennem huset i år. Sommerlejr Det er i år 5. gang vi har haft mulighed for, at tilbyde børnene der er anbragt i døgnafdelingen og brugerne af værestedet en lejertur ind i Godthåbsfjorden, af 2 ugers varighed. I hytten er der plads til 4 børn og 2 voksne. De fleste aktiviteter foregår i fjeldet eller ved vandet, hvor der fiskes, hentes vand, tømmes wc-spand mv. Der bliver snakket om naturen og om hvordan vi skal passe på den. Ofte er børnene med til at skaffe aftensmaden ved at fiske ørreder ved elven, som bliver spist samme aften. Børnene lærte også hurtigt, at spare på vandet, for i hytten er det ikke bare noget der kommer ud af vandhanen, idet at vandet skal hentes i dunke ved elven. Det var igen i år en dejlig og vellykket tur for både børn og personale. Hytten ejes af Jackie, tidligere ejer af Møbelmagasinet, og igen i år lånte vi hytten gratis. Sejladsen foregik med MR Charter, ejet at Mikael Rosing. Hen over sensommeren blev der også tid til ture i naturen med fiskeri og bærplukning. Især fiskeriet var et hit, da der altid er fangst af både torsk og rødfisk. Julefest Den 16. december afholdt vi traditionen tro julefest for børnene. Både børn der benytter værestedet og børnene der er anbragt i døgnafdelingen, deltog ved festligheden. Der blev serveret lammesteg, moskusoksesteg og andesteg, med brune kartofler, hvide kartofler, rødkål og brun sovs. Til dessert fik de ris a la mande med kirsebær sovs. Derefter kom julemanden på besøg, der blev danset og sunget om juletræet. Efter dans og sang delte julemanden gaver ud til alle. Efter en hyggelig aften med mad og gaver, fik børnene julegodter med på vejen hjem. I år deltog knap 80 børn, det er en stigning på 20 børn i forholdet til sidste år. Også i år blev arrangementet stort set sponsoreret af erhvervslivet i Nuuk og bidragydere fra Danmark. Døgnafdelingen Mælkebøttens døgnafdeling ligger på 1. sal i huset, og her er der plads til 9 anbragte børn. Afdelingen er indrettet så hjemligt som muligt, og er den mere rolige del i huset. De børn, der bor i Mælkebøtten, er anbragt af velfærdsforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq, og størsteparten som følge af omsorgssvigt i hjemmet. Vi har også børn, der anbringes akut som følge af husspektakler eller at forældrene er på druk, børn i aflastning fra plejefamilier, og børn hvis forældre er boligløse. Størsteparten af børnene anbringes med henblik på social udredning. Det vil sige, at vi samarbejder med barnets netværk, skole, fritidshjem, forældre og velfærdsforvaltning, om at finde den bedste helhedsløsning for barnets fremtid. Såfremt vi får forældrenes godkendelse indgår børnene i forskningsundersøgelsen Mælkebøttebarn fra social udsat til mønsterbryder, hvor vi følger deres trivsel flere år efter, de er flyttet fra Mælkebøtten. Mælkebøtten og velfærdsforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq har stadig et godt samarbejde, der bl.a. indebærer møde hver måned omkring social udredning, handleplaner som indgår i de helhedsløsninger, der arbejdes på at etablere for det enkelte barn og dets familie. Også i 2011 er det lykkedes at give mange børn en bedre tilværelse. 8

9 I 2010 havde vi 36 anbringelser fordelt på 30 børn, hvoraf 6 børn var gengangere. Af de 30 børn var 16 af dem drenge og 14 af dem var piger. I 2011 havde vi 41 anbringelser fordelt på 40 børn, hvoraf 1 var genganger. Af de 40 børn var 12 af dem drenge og 28 af dem var piger. Mælkebøttens anbragte børn i 2010 er fordelt på; 15 akutte anbringelser, 9 aflastninger og 17 anbringelser i social udredning. I 2011 er Mælkebøttens anbragte børn fordelt på; 20 akutte anbringelser, 7 aflastninger og 14 anbringelser i social udredning. I 4 af de akutte anbringelser der er blevet til social udredning. Derudover har vi haft 5 børn overnattende, der enten skulle fra nord til syd Grønland eller syd til nord Grønland. Den gennemsnitlige anbringelsestid for børn anbragt Mælkebøttens døgnafdeling i 2010 var 70 dage. I 2011 var den gennemsnitlige anbringelsestid 53,5 dage. Mælkebøtten, der har plads til 9 anbragte børn havde, i gennemsnit 7,7 anbragte børn pr. døgn i 2010, tallet for 2011 viser at der i gennemsnit var anbragt 6,2 børn pr. døgn i Årsagen til, at der ses en stigning i antallet af anbringelser, kan hænge sammen med at den gennemsnitlige anbringelsestid pr. barn er faldet. Dette skal også ses i sammenhæng med at Mælkebøttecentret i 2011 åbnede en ny afdeling Bo-enheden Ilasiaq hvor 6 børn kan bo i et længerevarende ophold. Vi har dog stadig en del børn, hvor den sociale udredning er gennemført, der er udarbejdet redegørelser og handleplaner med henblik på en egnet placering, som forbliver anbragt i Mælkebøtten i op til 9-12 måneder ekstra, som følge af mangel på anbringelsessteder. Årsagen til et fald i det gennemsnitlige antal anbragte børn pr. døgn skyldes, at der har været perioder hvor Kommuneqarfik Sermersooq ikke har brugt alle pladserne. Størsteparten af børnene blev efter opholdet i Mælkebøtten anbragt i familiepleje, på en døgninstitution/behandlingshjem eller i Bo-enheden Ilasiaq. Værkstederne I Mælkebøttens stueetage ligger alle de kreative værksteder, hvor der dagligt deltager mange børn i de forskellige aktiviteter. Der udarbejdes en månedlig aktivitetsplan, som hænges op på alle skolerne. Det har bl.a. bevirket at også mange ressourcestærke børn benytter sig af de forskellige tilbud om aktiviteter som Mælkebøtten tilbyder. Indvielse af Mælkebøttens musikværksted Fredag den 11. februar 2011 blev Mælkebøttens musikværksted indviet. Vi har lige siden Mælkebøtten åbnede i 2006 samlet penge ind til at kunne bygge et nyt musikværksted, og dette er nu en realitet, som vi alle glæder os over. Både bygningen, inventaret og instrumenterne er finansieret af donationer. Formålet med musikværkstedet er at skabe glæde og give alle børn mulighed for at bruge deres musiske evner. Vi har af og til arrangeret musiske temaaktiviteter, eksempelvis i forbindelse med besøget af Kronprinsparret i sommeren Og vi har indtryk af at mange af børnene, der benytter Mælkebøttens kreative værksteder har musiske evner og det er disse evner vi gerne vil medvirke til at stimulere. Det at kunne spille musik og synge giver glæde hos mange børn, der ofte lever med en problematisk hverdag. Vi håber vores musikværksted kan være med til at stimulere børnene musisk og give dem en positiv oplevelse og bidrage til glæde og sjov i fællesskab med andre børn og voksne. 9

10 I 2011 har vi forsøgt at få ansat en musik lærer til at undervise børnene 2-3 timer dagligt, men det er ikke lykkedes endnu. Men vi forventer at få ansat en underviser i Flere at de lokale musikere og sangere har i perioder undervist børnene. Børnemøder I 2011 fortsatte vi med at holde børnemøder, som vi kalder burger-fest, hotdog party og pizza-party, for ellers kommer børnene ikke. De forbinder møder med noget kedeligt. Vi har erfaret at børnemøderne har en gavnlig effekt dels på formidling af forskellige emner og dels på stemningen og sammenholdet blandt børnene. Emner der drøftes er reglerne i huset, at være en god kammerat og undgå mobning, hash- og tobaksrygnings skadelig virkning. Forebyggelse af kriminalitet, info om trafiksikkerhed og formidling af at politiet er vores venner og ikke vores fjender. Efter hvert møde serveres mad. Besøgstal De kreative værksteder er åbent alle dage - også i weekenderne og i højtiderne - fra kl Det er stadig meget svingende, hvor mange børn der benytter sig at tilbuddene i de kreative værksteder, og det afhænger bl.a. af hvad der ellers sker i byen. Nogle dage er der børn på besøg, og andre dage ligger tallet på under 10. De senere år er Mælkebøttens værksteder blevet besøgt af gennemsnitligt 21 børn pr. dag. Dog ses en nedgang i 2010, da der i gennemsnit været 14,5 barn pr. dag. Årsagen til nedgangen skyldes at værkstederne i forbindelse med tilbygning af musikværksted og skur, renovering af facade, nye vinduer og nyt tag, har været en del lukket hen over foråret, samt lidt af sommeren for at give plads til håndværkerne. Dette har selvfølgelig betydning for gennemsnittet af besøgende pr. dag, så man skal ikke lægge for meget i tallet for Men så snart værkstederne er åbne igen, så varer det kun få dage, så er børnene tilbage. I 2011 er Mælkebøttens værksteder blevet besøgt af gennemsnitligt 25,21 børn pr. dag, så der er tale om en stigning på over 4 børn, der i gennemsnit dagligt benytter værkstederne. Alle tallene er uden gengangere. (For yderligere uddybning se Resume om baggrunden for etablering af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Bo-enheden Ilasiaq ) Den nye bo-enhed Ilasiaq På baggrund af evalueringen af Mælkebøtten, og de erfaringer det har givet, er det konstateret, at der er et stort behov for flere anbringelsessteder til de børn, der ikke kan sendes hjem igen til forældrene på grund af sociale problemer i hjemmet. Der mangler anbringelsessteder, og børn der har været igennem en social udredning bor i Mælkebøtten længere tid end nødvendigt, så derfor har Mælkebøtten længe haft et stort ønske om, at udvide med foreløbigt en bo-enhed tilknyttet Mælkebøtten. Villum Fonden, der er den ene af Velux Fondene, har i 2010 tilkendegivet økonomisk støtte med knap 4,8 millioner kroner, der skal anvendes til etablering af 1 bo-enhed for socialt udsatte børn og unge, og noget af driften de første to år. Der er tale om et døgntilbud til de børn fra 3-17 år der på grund af sociale problemer i hjemmet ikke længere kan bo hos forældrene. Det er omsorgssvigtede børn og unge, der endnu ikke er blevet ekstremt behandlingskrævende, men har behov for trygge rammer i familielignende bo-enheder. Det er primært kun børn der har været anbragt i Mælkebøtten og været igennem en udredningsperiode der tilbydes denne foranstaltning. Grunden til at aldersgrænsen er så bred skyldes, at søskende skal have mulighed for at bo sammen. 10

11 Årets gang i Boenheden Ilasiaq Udviklingen af projektet i 2011 har været præget af, at der primært har været tale om gennemførelsen af etableringsfasen. Det har været et spændende år med en masse udfordringer lige fra at finde et hus, som passede til formålet samt indretningen af huset med det formål at give børnene stabile og trygge rammer i et familielignende fælleskab med omsorgsskabende voksne til ansættelse af medarbejderne, der skal udføre opgaverne. Det lykkedes at finde et hus i rolige omgivelser, hvor der er plads til 6 anbragte børn, samt personale. Huset som ligger i et villakvarter i Nuussuaq, er et stort 2 plan hus med et samlet areal på ca. 180 kvm. Bestyrelsen for Mælkebøtten og ledelsen besluttede at boenheden skulle hedde Ilasiaq, som betyder at tage én til sig. At etablere en døgninstitution er en langvarig process, da det fordrer mange godkendelser fra henholdsvis Grønlands Selvstyre, brandmyndighederne, veterinærmyndigheden, miljøog anlægsafdelingen, nabohøring og samarbejdsaftalen med Kommuneqarfik Sermersooq. I vores planlægning har vi været for optimistiske i forhold til at få disse tilladelser på plads, så den forventede åbning af institutionen den blev rykket til december. Ilasiaq er normeret til 6 medarbejdere samt afd.lederen, og det lykkedes at få alle stillingerne besat med kvalificeret personale. Afdelingslederen og 3 af medarbejderne var blevet ansat, og arbejdede med klargøring af Ilasiaq, og efterfølgender i Mælkebøtten i ventetiden derved fik de lært børnene at kende og den kommende struktur for Ilasiaq, der er ensligende med konceptet for Mælkebøttens døgnafdeling. De øvrige 3 medarbejdere ventede tålmodigt på, at de kunne blive ansat, når alle tilladelserne var på plads. Yderligere er det lykkes at få ansat 3 vikarer. Alle medarbejderne har deltaget i 2 dages introduktion til det at arbejde i Ilasiaq. Indholdet i introduktionen var bl.a. oplæg om bagrunden for Mælkebøtten og Ilasiaq selve processen med at igangsætte udviklingsprojekter og hvilke resultater der er opnået med bl.a. Mælkebøtten og en orintering om fremtidige projekter. Specifikt blev konceptet for institutionens struktur og arbejdsmetode gennemgået. Desuden blev der holdt oplæg om omsorgssvigt af børn. Introduktionen blev gennemført af forstander Kirsten Ørgaard og afd.leder Nuka Fleischer. Den 9. december flyttede foreløbigt 3 børn ind i llasiaq, og snarest i 2012 forventer vi, at ydereligere tre udsatte børn og unge anbringes i Ilasiaq. Bo-enhedens faglige udvikling - primært i forhold til børnenes trivsel og udvikling vil blive evalueret af seniorforsker Else Christensen fra SFI i Danmark. (For yderligere uddybning se Resume om baggrunden for etablering af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Bo-enheden Ilasiaq) Økonomi Økonomien er altid det sårbare punkt som giver anledning til bekymring. Vi er ikke som andre institutioner sikret en fast driftsbevilling fra det offentlige, og alle de penge, der driver Mælkebøtten og Ilasiaq er der forhandlet eller ansøgt om. Vi får ikke længere driftstilskud fra Grønlands Selvstyre. I forhold til Kommuneqarfik Sermersooq er der indgået en samarbejdsaftale, der omhandler definition af ydelser, driftstilskud og døgntaksten der 11

12 betales for de børn der er anbragt i Mælkebøtten og Ilasiaq Den eneste kende årlige donation kommer fra Greenland Contractors. Desuden har vi igen i 2011 haft den glæde at mange har doneret penge til Mælkebøtten, som vi ikke har ansøgt om penge som vi naturligvis ikke kan kalkulere med i budgetlægningen, da de er ukendte. Størsteparten af disse donationer er øremærkede. Vi skal ikke tjene på Mælkebøtten, men samtidig skal økonomien også hænge sammen, så der er økonomi til en stabil drift hele året. Ud over den økonomiske støtte oplever vi fortsat befolkningens opbakning i form af gaver, tøj, legetøj, bøger mv., der efter oprydning afleveres til genbrug i Mælkebøtten. Inden for det første kvartal udarbejdes årsregnskab, der revideres af Deloitte. Regnskaberne siden åbningen af Mælkebøtten kan ses på vores hjemmeside Fremtiden I 2011 blev endnu flere af Mælkebøttens udviklingsprojekter udviklet, og der blev dannet basis for nogle af projekternes gennemførelse. Vægten i 2012 vil blive lagt i at vedligeholde Mælkebøttens fortsatte forankring og samtidig sikre at Ilasiaq forankres og implementeres. Opbygning af den psykologiske rådgivning og kompetenceudvikling, bygning af huset i Kapisillit samt forskningsprojektet vil ligeledes bliver prioriteret. Desuden er vi klar til at medvirke i udvikling af sociale projekter i andre kommuner, såfremt der er behov for dette. Resume om baggrunden for etablering af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Bo-enheden Ilasiaq Bestyrelsen for Grønlands Arbejdsgiverforening ønskede i efteråret 2002 at tage et socialt ansvar og medvirke i initiativer og projekter, der kan forbedre omsorgssvigtede børn og unges vilkår og forebygge yderligere omsorgssvigt. Som dokumentation for problemernes omfang med henblik på fagligt at kunne tilrettelægge og udvikle indsatsområder, tog Grønlands Arbejdsgiverforening initiativ til at få gennemført undersøgelsen Børn og unge i politiets døgnrapporter hvem og hvorfor? Undersøgelsen viser, hvor mange børn og unge fra 0-17 år, der i 2002 og 2003 i Nuuk kommer i berøring med politiet enten som ofre, gerningsmænd, eller involveret i en episode. Der er i alt registreret 1075 forskellige børn i disse 2 år. 3,5 pct. af de registrerede børn og unge vurderes som groft omsorgssvigtede med en høj social og psykisk belastningsgrad. Mens 8 pct. af børnene udsættes for en mindre grad af omsorgssvigt. Denne gruppe børn er Mælkebøttens primære målgruppe. På baggrund af undersøgelsen, samt møder og temadage med fagfolk i Nuuk, blev ideen til et børnehus formet. Red Barnet, Nuuk Rotary Klub, Lions Club Nuuk og Grønlands Arbejdsgiverforening gik sammen om at skaffe kapital og driftsmidler til et børne- og unge hus i Nuuk. I marts 2006 blev Mælkebøtten en realitet. Formålet 12

13 Børne- og ungehuset Mælkebøtten er en kombination af et kreativt aktivitetscenter (værkstederne) og et krisecenter for børn og unge, hvor i alt 9 børn kan bo efter aftale med velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq.Bo-enheden Ilasiaq er en mini døgninstitution for socialt udsatte børn og unge, der har været igennem en social udredning i Mælkebøtten. En væsentlig del af formålet er, at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge for her igennem at forebygge yderligere omsorgssvigt. Indsatsen skal bl.a. medvirke til at bryde den negative sociale og negative psykologiske arv. Nogle af de vigtigste helt konkrete formål i er at: Skabe mønsterbrydere Forebygge selvmord Forebygge seksuelt misbrug Forebygge kriminalitet blandt unge Vi medvirker til at styrke børnene, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de lever i. Børnene ved, at de i Mælkebøtten og Ilasiaq kan få opfyldt deres basale behov som mad, et varmt bad, vasket tøj og få noget af det tøj, som vi har i skabene, der er givet af borgere i Nuuk. Vi giver børnene redskaber i form af målrettede problemløsninger, så de lærer, at frustrationer og barrierer kan overvindes og problemer kan løses, så man ikke skal vælge den ultimative løsning som f. eks. selvmord, hvis der opstår vanskelige problemer i livet. Vi opmuntrer, roser og motiverer, så børnene selv oplever den sejr, det er, at løse et problem eller overvinde en forhindring det kan være at gennemføre et maratonløb for børn, at passe sin skole, at lave god mad, at rydde op på værelset, at lave sine lektier osv. I forhold til seksuelle overgreb er vi meget opmærksomme på, hvorledes vi som voksne kan beskytte barnet, og hvordan barnet kan beskytte sig selv. Det er os som voksne, der har ansvaret for at hjælpe barnet. Vi udspørger aldrig børn, men er opmærksomme på deres signaler. De børn, der betror sig til en medarbejder om seksuelle krænkelser, hjælper vi ved at få alarmeret de sociale myndigheder og ved, at barnet får lov til at fortælle om sine oplevelser og får vished for, at der er hjælp at hente. Samtidig er vi bevidste om, at det at lære barnet at sætte grænser ikke er det samme som at give barnet ansvaret for egen sikkerhed for det vil altid være den voksnes ansvar at hindre seksuelle overgreb, det er aldrig børnenes ansvar. Værdier Nøgleordene i arbejdet i Mælkebøtten og Ilasiaq er dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning vi forsøger at lære børnene at bruge sproget frem for at slå eksempelvis er mobning forbudt, og der arbejdes meget med konfliktløsning blandt børnene for i Mælkebøtten og Ilasiaq skal der være plads til alle. Her er voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt. Indholdet tager højde for de særlige behov (nærhed, omsorg, struktur, forudsigelighed, troværdighed, tillid, at kunne lytte), som omsorgssvigtede børn og unge har, men også ressourcestærke børn og unge kommer i Mælkebøtten. De ressourcestærke børn, der kommer i Mælkebøtten, er også en del af dette fællesskab hvor de ressourcestærke får 13

14 en social indsigt om, at ikke alle børn har det godt, og samtidig forståelse for hensynet til de, der er svage, og at det nytter noget at være en god kammerat. Mål og visioner De generelle mål og visioner: generelt skal indsatsen medvirke til at bryde den negative sociale og den negative psykologiske arv. at det er børnenes sted, og børnene skal være i centrum at der skabes en familielignende bo-enhed, hvor der er omsorgsskabende voksne under ordnede, regulerede og lovlige rammer. at der i bo-enheden er faste retningslinier og rammer som sikre, at der er plads og rummelighed til alle der bor der. at indholdet i huset kontinuerligt skal være i udvikling, og tilpasset de behov der eksisterer. at den hjemlige hygge i fredelige omgivelser kombineres med kreativitet og spontanitet i et struktureret miljø. Mælkebøtten og Ilasiaq er et alkohol- og røgfrit miljø projektet skal kunne danne grundlag for en bæredygtig udviklingsmodel, der kan anvendes andre steder. Specifikke mål og visioner: at skabe et indholdsrigt liv for børn og unge at børnene tilbydes indlæring af redskaber til problemløsninger. at der skabes rammer, hvor det er almindeligt, at stille krav og forventninger til hinanden. at vise børn og unge, at der er konsekvenser ved at lave en aftale og bryde en aftale. at børn og unge får en grundlæggende tillid til, at de kan stole på voksne. at børn og unge oplever accept og anerkendelse og derved styrker selvværdet og selvtilliden. at børn og unge gives mulighed for at påvirke deres egen hverdag, ved at give udtryk for egne behov og ønsker. at forebygge at børnene bliver behandlingskrævende at børnene forbliver i deres nærmiljø og undgå de mange skift i anbringelsessteder, som mange børn oplever i dag. Således at børnene kan have den kontakt med forældrene, der nu er mulig. Grundbegreberne vi arbejder med at give børnene er: Tryghed At give børn og unge kærlighed, tryghed, faste og forudsigelige rammer 14

15 Fællesskab Børnene skal opleve, at de betyder noget for nogen og at de er nødvendige. Identitet At skabe åbenhed om og accept af, at børn og unge i perioder kan være udsat for livsvilkår, som er svære for dem at være i. Tillid At børn og unge får en grundlæggende tillid til, at de kan stole på voksne, og at de oplever at der er hjælp at hente. Anerkendelse At børn og unge gives mulighed for at påvirke deres egen hverdag, ved at give udtryk for egne behov og ønsker, samt at de oplever værdi i at være til og være sig selv. Ansvar Ar børnene lærer at tage ansvar, holde aftaler, være en man kan stole på og være en god kammerat. Organisatorisk struktur Forstanderen har ansvaret for den overordnede ledelsen i både Mælkebøtten og Ilasiaq. Der praktiseres udviklings- og kvalitetsledelse og medarbejderne bliver inddraget i beslutningsprocesserne. Der tilbydes supervision efter behov. Desuden afholdes med jævne mellemrum faglige temadage for hele medarbejdergruppen over relevante faglige temaer relateret til arbejdet. Mælkebøtten er en selvejende institution, og organisatorisk placeres bo-enhederne som en paraplyorganisation til Mælkebøttens eksisterende struktur. Der er ansat en afdelingsleder for Ilasiaq, der har ansvar og kompetence til den daglige ledelse, og refererer til forstanderen. Afdelingslederne indgår i Mælkebøttens ledergruppe, der mødes en gang ugentligt. Desuden er det hensigten at der holdes personalemøder en gang ugentligt i hver bo-enhed og i Mælkebøtten og en gang i kvartalet er der et fælles personalemøde. Der er udarbejdet jobbeskrivelser for personalet, hvoraf det fremgår hvorledes arbejdet skal udføres og kompetence- og ansvarsfordelingen mellem ledelsen og medarbejderne. Både Mælkebøtten og Ilasiaq er alkohol og røgfrit område. Ligeledes er der udarbejdet en personalehåndbog der indeholder relevante oplysninger om bl.a. lovgivning, vejledning i magtanvendelse, arbejds- og funktionsgrundlag, pædagogisk arbejdsmetode, strukturen i institutionen, underretningspligt, husregler, jobbeskrivelser, kostpolitik, alkoholpolitik IT-politik og rygepolitik. Der er indgået overenskomst med PIP for pædagogisk uddannet personale. Alle der ansættes i Mælkebøtten eller i Ilasiaq skal aflevere en ren straffeattest og børneattest. 15

16 Alle der ansættes i Mælkebøtten eller I Ilasiaq har enten en faglig baggrund og/eller erfaringer inden for arbejdet med børn og unge. Der er skabt et tværfagligt team, med en bred uddannelsesmæssig baggrund som folkeskolelærer, pædagoger, socialrådgivere, politibetjente, anstaltsbetjente socialassistenter og sundhedsassistenter. Forstanderen er uddannet psykolog. Der er udviklet et godt samarbejde med velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq, hvormed der er indgået en samarbejdsaftale om anbringelse af børn. Der holdes jævnligt møde med socialforvaltningens sagsbehandlere hvor indsatsen omkring de indskrevne børn drøftes, og der udarbejdes helhedsløsninger for at sikre børnenes tarv og livsvilkår. Om Mælkebøttens hus Huset er kendetegnet ved et aktivitetscenter, hvor der er plads til alle. I stueetagen indeholder huset en ungdomscafé, internetcafé, kreative værksteder, hvor der eksempelvis arbejdes med cykler eller træ, og der er tilbud om aktiviteter som tegning, perlearbejde, smykkefremstilling og syning. Derudover er der en stor sal, der bruges til motion, teater og drama. På 1. salen er døgnafdelingen etableret. Denne er indrettet med køkken-alrum, stue, overnatningsværelser og kontorer. Døgnafdelingen med plads til 9 overnattende børn, er den mere rolige del i huset, hvor der er fysiske rammer, der minder om almindelige hjemlige forhold. Det har været vigtigt for os at få skabt plads til både glæde og livsudfoldelse men også tid til stille stunder, omsorg og eftertænksomhed. Samarbejde med Kommunerafik Sermersooq Der er indgået samarbejdsaftale med Kommunerafik Sermersooq, hvor Mælkebøtten tilbyder følgende ydelser for udsatte børn og unge: Akut anbringelse døgnet rundt Anbringelse i udredningsperioden mhp. udarbejdelse af tværfaglige helhedsløsninger Aflastning for plejefamilier Aflastning for socialt belastede familier Overvåget samkvem Samkvem for børn, der er anbragt uden for eget hjem og deres forældre For de børn der er anbragt i Mælkebøtten til social udredning samarbejder vi med barnets netværk, skole, fritidshjem, forældre og socialforvaltning, om at finde den bedste helhedsløsning for barnet, hvor målet er, at barnet skal videre til noget, der er bedre end det, barnet kom fra, så det bedst muligt grundlag for at blive mønsterbryder er etableret. Om bo-enheden Ilasiaq Der er imidlertid et stort behov for flere anbringelsessteder til de børn, der ikke kan sendes hjem igen til forældrene på grund af sociale problemer i hjemmet, hvorfor vi har udvidet med en bo-enhed Ilasiaq, der er et socialpædagogisk bo-tilbud til socialt udsatte børn og unge, der af sociale årsager ikke kan bo hjemme. Grønlands Selvstyre har godkendt Ilasiaq som en underafdeling af Mælkebøtten med en normering på 6 pladser til børn og unge i alderen mellem 3 og 17 år, der har været i social udredning i Mælkebøtten. Villum 16

17 Fonden har ydet en donation, der sikre etablering af institutionen og noget af driften de første to år. Ilasiaq er etableret i et stort hus i Nuussuaq, der er lejet til formålet. Efter endt udredning i Mælkebøtten tilbydes nogle af børnene stabile og trygge rammer i bo-enheden, der er tilrettelagt så der er tale om et familielignende fællesskab med omsorgsskabende voksne. Bo-enhederne skal betragtes som et supplement til anbringelser i familiepleje og på børnehjem. Samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq Der er indgået samarbejdsaftale med Kommuneqarfik Sermersooq, omkring de børn og unge der anbringes i Ilasiaq Ilasiaq modtager børn, hvis baggrund omfatter omsorgssvigt, overgreb og andre traumer, som har medført visse grader af følelsesmæssige, udviklingsmæssige og sociale vanskeligheder. Der vil blive lagt vægt på, om det socialpædagogiske miljø er i stand til at tilgodese barnets behov. Er der behov for det, kan overvåget samvær tilbydes for de børn, der er anbragt i Ilasiaq. Derudover tilbydes overvåget samvær, hvor sagsbehandler observerer. Der tilbydes også samvær for forældre (f.eks. boligløse) og børn, der er anbragt i Ilasiaq. Ydelser der vedrører samvær eller overvåget samvær aftales særskilt med Ilasiaq og antallet tilpasses øvrige aktiviteter i Ilasiaq. Vi vil sige stor tak til alle, der har støttet Mælkebøtten og Ilasiaq. 17

18 Bilag 1 Organisationsplan for Mælkebøttecentret Bestyrelse Forstander Adm. konsulent Psykolog Administrator Projektmedarbejder Afd. leder Bo-enhed nr. 1 Daglig leder Mælkebøtten Afd.leder Bo-enhed nr. 2

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2008

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2008 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2008 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne-og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2008 Indholdsfortegnelse Generelt

Læs mere

Årsredegørelse 2010. Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten

Årsredegørelse 2010. Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten Årsredegørelse 2010 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2010 Indholdsfortegnelse Bestyrelsen...3

Læs mere

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2007

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2007 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2007 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2007 Indholdsfortegnelse Generelt

Læs mere

Mælkebøttecentret. info og ydelseskatalog. Marts 2015. Mælkebøttecentret info og ydelseskatalog 1

Mælkebøttecentret. info og ydelseskatalog. Marts 2015. Mælkebøttecentret info og ydelseskatalog 1 Mælkebøttecentret info og ydelseskatalog Marts 2015 Mælkebøttecentret info og ydelseskatalog 1 INDHOLD ORGANISATORISK STRUKTUR.... 3 FORMÅL... 4 VÆRDIGRUNDLAG.... 4 HVERDAGENS PRAKSIS.... 5 MÆLKEBØTTEN..........................................6

Læs mere

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2009

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2009 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2009 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne-og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2009 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Idé handling - realitet

Idé handling - realitet Mælkeb lkebøtten Et kreativt aktivitetscenter og krisecenter for børn b og unge i Nuuk Idé handling - realitet Kirsten Ørgaard Cand. psych. og forstander for MælkebM lkebøtten Baggrund Initiativtagere:

Læs mere

Årsredegørelse 2012 Mælkebøttecentret Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq

Årsredegørelse 2012 Mælkebøttecentret Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Årsredegørelse 2012 Mælkebøttecentret Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq 0 Mælkebøttecentret Årsredegørelse 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsen...2 Mælkebøttens administration funktionsområder

Læs mere

Årsredegørelse 2013 Mælkebøttecentret. Børne- og ungehuset Mælkebøtten & Boenheden Ilasiaq

Årsredegørelse 2013 Mælkebøttecentret. Børne- og ungehuset Mælkebøtten & Boenheden Ilasiaq Årsredegørelse 2013 Mælkebøttecentret Børne- og ungehuset Mælkebøtten & Boenheden Ilasiaq 1 Indhold Indledning... 2 Bestyrelsen... 2 Ledelsen... 3 Mælkebøttecenterets administration... 3 Administrationen...

Læs mere

Årsredegørelse MÆLKEBØTTECENTRET 2014

Årsredegørelse MÆLKEBØTTECENTRET 2014 Årsredegørelse MÆLKEBØTTECENTRET 2014 1 Kontaktinfo Mælkebøttecentret Nuukullak 35 +299 38 19 52 www.mb.gl info@mb.gl Direktør Kirsten Ørgaard, cand.psych. +299 38 19 53 oergaard@mb.gl Souschef Ingeborg

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Den sociale indsats er afgørende i det videre arbejde Den sociale indsats i Grønland bygger på 2 grundlæggende indsatser: En social indsats, der sikrer rimelige grundvilkår

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Statusrapport Opholdssteder Rebild Kommune 2012

Statusrapport Opholdssteder Rebild Kommune 2012 Opholdsstedets navn Skovhuset Glerupvej 115 Vester Korup 9575 Terndrup Målgruppe Børn og unge (10-16 år) der med baggrund i opvækstbetingede forhold har følelsesmæssige, psykiske og sociale problemer.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr.

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr. Inuusuttut Inaat Hvem er vi? Inuusuttut Inaat er en døgninstitution under Grønlands selvstyre, Departementet for familie, ligestilling og socialvæsen og ligger i Qaqortoq i Sydgrønland. Vores adresse er:

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

MÆLKEBØTTECENTRET HR-STRATEGI

MÆLKEBØTTECENTRET HR-STRATEGI 2 Indhold Mælkebøttecentret HR-strategi...3 Formål...3 Hvem er vi?...3 Organisation...4 Rekruttering...4 Medarbejdersamtale...5 Ansættelse...5 Kultur, værdier og arbejdsgrundlag...7 Økonomi...9 Afrunding...9

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon 314 114 og e- Navn, adr. telefon og e-mail

Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon 314 114 og e- Navn, adr. telefon og e-mail LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser Journalnummer Dato 12-12-2012 Udarbejdet af Lane Lund Dato for Tilsynsbesøg

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

HAR MÆLKEBØTTENS INDSATS BETYDNING FOR UDSATTE BØRN I GRØNLAND?

HAR MÆLKEBØTTENS INDSATS BETYDNING FOR UDSATTE BØRN I GRØNLAND? HAR MÆLKEBØTTENS INDSATS BETYDNING FOR UDSATTE BØRN I GRØNLAND? NFBO, Stockholm, maj 2016 Else Christensen Tidligere seniorforsker ved SFI-Det nationale Forskningscenter for Velfærd, København MÆLKEBØTTECENTRET

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber 1 KONFERENCEN: SOCIAL RESILIENS UDVIKLING AF GENSIDIGT FORPLIGTENDE RELATIONER I FÆLLESSKABER MELLEM BØRN OG UNGE 3. OKTOBER, 2017 HANS

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Behandlingsmetode. Visitation. Yderligere information

Behandlingsmetode. Visitation. Yderligere information Behandlingsmetode Visitation Relationsorienteret og anerkendende metode Kognitiv adfærdsterapi NLP Jeg-støttende samtale Når en ung henvises til Soranahus, er det fordi det via fagpersoner og psykologiske

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere