AUGUST midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM MIN TID SOM TELEFONVAGT SIDE 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUGUST 2010. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM MIN TID SOM TELEFONVAGT SIDE 6"

Transkript

1 AUGUST 2010 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM MIN TID SOM TELEFONVAGT SIDE 6

2 SEKRETARIATET Anonyme Alkoholikere Telefon: Postboks 573 Kontonr: hattepenge 8600 Skanderborg mail: REGIONSRÅDET Formand: Susanne Næstformand: Søren Sekretær: Ole Kasserer: Erik HSR repræsentant: Erland Informationsudvalg: Keld UDVALG Informationsudvalg Keld Bladudvalg. Ans. Helle INDHOLD 4 Hvor godt et AA medlem er jeg egentlig? 6 Min tid som telefonvagt 8 Hattepenge 9 En lille historie om en uventet samtale 10 Mødeliste 14 De tolv trin 15 De tolv traditioner 16 Åbent konvent i Århus SPEAKERBANK - Pepe TELEFONVAGT Vil du være telefonvagt eller kontaktperson i dit område. kontakt: Ingerlise H Send dine oplevelser og tanker til bladet: LANDSMØDE I REGION MIDT 2011 Så er det Region-Midt, som skal holde Landsmøde 2011 og vi starter allerede på forbedredelserne nu. Det er et stort arrangement og der bliver brug for rigtig meget hjælp. Landsmødet plejer at blive afholdt i september. Den endelige dato kommer i et senere blad. Hvis du vil være med til at gøre et stykke servicearbejde, så skriv til Regionen: Mange hilsner Region-midt AA-INFO i SILKEBORG SERVICEKONFERENCE Da jeg de sidste fire år har været med til Servicekonference vil jeg skrive lidt om hvad det har gjort for mig. Det har været rigtig godt at se hvordan AA hænger sammen. Se hvordan den omvendte pyramide fungerer i praksis. At det er nede fra Gruppen nye foreslag eller noget, som skal have en anden ordlyd så det passer til AA `s traditioner. Som for mig er AA s udvikling. Det at komme til at se at ord og foreslag kan forstås på flere måder har været rigtig godt for mig (jo ikke lige min mening som er lov) Godt at blive mindet om at jeg kun er tjener. Jeg bestemmer ikke. Ligeledes har det, som det altid er godt at være sammen med andre fra AA. Følelsen af at høre til. Glæden ved at møde de samme og nye AA ere og dele erfaring, styrke og håb. Men fire år er gået og andre skal til. Jeg håber I får en rigtig god oplevese ved at være med. Tak til alle som laver service. Uden jer var vi intet. Knus fra Helle 3

3 HVOR GODT ET Fortsat. 3. del AA MEDLEM Der er noget, der hedder at være over-loyal mod en enkelt gruppe. Føler jeg mig sat udenfor, når en anden gruppe starter og medlemmer fra min gruppe forlader den for at tilslutte sig i det nye område? Eller sender jeg dem af sted med mine bedste ønsker? Besøger jeg den nye udbrydergruppe og hjælper dem at komme i gang? Eller bliver jeg siddende og gnaver i mit eget telt? AA udvikler sig ved konstant opstart af nye grupper. Jeg må erkende, at det er godt for en stor gruppe, at den deler sig i mindre grupper også selv om det skulle betyde, at den store gruppe- min gruppe- bliver mindre. Er jeg indstillet på, at møderne somme tider keder mig? Er jeg villig til gentagelser af AA principperne? Er jeg villig gang på gang at høre det samme? Er jeg villig til en lang personlig drikkehistorie, hvis det måske kan hjælpe ER JEG EGENTLIG et nyt medlem? Er jeg villig til tålmodigt at overhøre mangeårige medlemmer detaljeret berette om deres fortid? Er jeg villig til dette, fordi det måske kan hjælpe dem selv og lette en byrde fra deres skuldre? Mine egne følelser er ikke så vigtige. Det der er bedst for AA, kommer først også selvom det keder. Når der kommer nye medlemmer i min gruppe, gør jeg mig så særlig umage, for at få dem til at føle sig hjemme? Træder jeg selv i baggrunden for at lytte til dem, også selvom deres ideer om AA er uklare? Gør jeg det til en vane at tale med alle de nye medlemmer selv, eller overlader jeg ofte dette til andre? Måske er jeg ikke i stand til at hjælpe dem, men måske er noget af det, jeg siger med til hjælpe dem på rette spor. Når jeg ser et medlem sidde alene, går jeg så hen og taler med det, eller holder jeg min egen kilde og lader det, forblive ude i kulden? Hvor god en sponsor er jeg? Når jeg bringer nye medlemmer til et møde, føler jeg så, mit ansvar er overstået? Eller anser jeg det for min pligt, at forblive hos dem, indtil de enten er blevet gode medlemmer eller har fundet en anden sponsor? Hvis de ikke kommer til et møde, siger jeg så til mig selv: Nå, nu har de i al fald fået budskabet, hvis de ikke ønsker at tage imod det, så kan jeg ikke gøre mere Eller opsøger jeg dem og finder ud af om der er en grund til deres fravær eller om de ikke ønsker AA? Gør jeg mig den ulejlighed at undersøge om der er mere jeg kan gøre? Er jeg stadig en nyder i AA? Vil jeg stadig kun nyde uden at yde? Går jeg med til møderne for at sætte mig i det fjerneste hjørne og lade de andre om at gøre arbejdet? Mener jeg, det er mere end nok, bare jeg holder mig ædru og hviler trygt på disse laurbær? Forholder det sig Måske burde jeg komme ud af mit hjørne og være en deltager i spillet. Jeg er ikke bare tilskuer. Man forventer jeg er med på holdet. sådan, så er jeg ikke kommet ret langt i programmet, ej heller får jeg det, som programmet kan give mig ved at være brugbar. Jeg vil fortsætte som et svagt medlem, indtil jeg går ind for at hjælpe med til at bære byrden. Måske burde jeg komme ud af mit hjørne og være en deltager i spillet. Jeg er ikke bare tilskuer, man forventer jeg er med på holdet. Alt arbejde i AA er på total frivillig basis. Det af- hænger helt og holdent af det enkelte medlem frivilligt at bære sin del af byrden. Nye medlemmer kan holde sig i baggrunden, indtil den første nervøsitet og forvirring har fortaget sig. De har krav på alles støtte, indtil de kan stå på egne ben. Men den tid kommer uvægerligt, hvor de selv bliver nødt til at tage bladet fra munden og yde deres bidrag til møderne og tolv-trins arbejdet. Først da bliver de en vital del af AA. Først da er de under optagelse til at blive en del af AA. Hvor stor en del af mit liv udgør AA? Er det blot en af mine aktiviteter blandt mange, måske enddog en af de mindre? Går jeg kun sjældent til AA møder? Og med mellemrum slet ikke? Er det kun lejlighedsvis, jeg skænker AA en tanke? Undlader jeg at omtale AA for mennesker der har behov for hjælp? Eller udgør AA en betydelig del af min tilværelse? Er det grundlaget for hele mit liv? Hvor var jeg nu, hvis ikke det havde været for AA? Afhænger alt hvad jeg er og har af min tilknytning til AA? Af ukendt oprindelse, Sidste afsnit i næste nr. HUSK regionsmøde i Århus den 4. september

4 midtjylland REGION NYT MIN TID SOM TELEFONVAGT Som tiden dog går. Efter at have tænkt over det, kommer jeg frem til, at det snart er 18 år siden, jeg begyndte som telefonvagt Det begyndte med, at jeg året før, 1991, som nyædru var til Nordisk Møde i Brøndby Hallerne, hvor jeg mødte Karin, som gik til AA møde i Silkeborg, og som var en slags primus motor for oprettelsen af det, der dengang hed Telefonvagt Vest. Der var dengang også en særskilt vagt på Servicekontoret, Telefonvagt Øst, som uden for den begrænsede tid, og på hverdage oplyste Telefonvagt Vest s telefonnummer, da den vagt allerede den gang var fra Hvorfor jeg er blevet ved så længe? Det har givet mig utrolig meget til gavn for min ædruelighed at være de lidende til hjælp og gavn, hvilket det har været i mange tilfælde. Selvfølgelig har der været tilfælde, hvor hjælp var umulig, men jeg har mange gange oplevet, at jeg i forbindelse med f.eks. landsmøder, servicekonferencer og AA møder rundt omkring i landet har mødt folk, der kunne genkende min stemme fra en telefonsamtale en tid forinden, og det varmede virkelig mit hjerte. Så har min indsats ikke været forgæves. En anden ting var, at det bevirkede, at jeg lærte en masse mennesker, at kende rigtig godt. En ting, der også skal nævnes, er, at jeg har været kontaktperson, og er det stadig. Det har resulteret i en del nye AA ere, flest af dem er blevet hjulpet i behandling, men der har også været mange mislykkede kontakter. Det kan ikke undgås. Det var svært at kapere i begyndelsen, og der lærte jeg virkelig, hvor vigtigt det var, og er, at få delt med andre eller en anden om den slags ting, men da jeg så godt som altid har været sammen med en anden AA er om disse kontakter, voldte det ikke de store problemer for mig. Senere, da jeg havde gået trinene, hjalp det mig det sidste stykke at tale med min højere magt, som jeg kalder Gud, om det. Der har naturligvis også været mange tilfælde, som ikke var til det gode. Noget, der gjorde og gør mig meget ked af det, er rørlæggerne, dvs. dem, der i nogle vagters tilfælde afbryder, før de præsenterer sig, når de hører den vagthavendes præsentation, og det synes jeg bare ikke er ok at gøre. Det kan selvfølgelig være en lidende, der mister modet, og så er det i orden, men i rigtig mange tilfælde er det efter min erfaring gengangere, som ringer flere gange om dagen og sorterer i hvilken vagt de vil tale med, og måske kan manipulere med. Det kunne de også i flere tilfælde gøre med mig de første år, men det var først, efter jeg tog trinene og kendte dem og deres helbredelse, der for alvor blev sat en stopper for det, så den dér anvendte tid kunne bruges mere fornuftigt. Selvfølgelig lærte jeg også af det, men kunne alligevel godt ønske, at den slags ikke er så udbredt. Disse folk kan i værste tilfælde være årsag til en lidendes død. Der er naturligvis også nogle ind i mellem, der lige savner en at snakke med. Jeg har da selv gjort nævnte fejltagelse en gang imellem i andre tilfælde men har fået dårlig samvittighed af det, hvilket kan klares ved, om muligt, at ringe op til vedkommende igen og undskylde. Det er ikke bare folk med alkoholproblemer, der ringer. Der er faktisk lige så mange pårørende. Dem kan vagten hjælpe videre til f. eks. Al Anon/ala-teen og/eller ACA, eller de kan Det har givet mig utrolig meget til gavn for min ædruelighed at være de lidende til hjælp og gavn måske forsøge at få den lidende overtalt til at ringe, eller om muligt få denne til at komme til telefonen med det samme. Ligeledes er der AA ere, der ringer for at få oplysninger om møder og andre ting. Endvidere er der også andre afhængighedsrelaterede emner, der kommer henvendelser om, til hvilke der ligesom henvendelser om behandlingshjem kan henvises til DCAA (Dansk Center for Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme). I enkelte tilfælde er der tillige henvendelser fra nogle, der har fået fat i et forkert telefonnummer, som måske skulle i forbindelse med Træfpunkt eller ligefrem Livslinien eller noget helt andet. I løbet af de mange år har jeg brugt en del tid på service, ud over en del år i regionen siden dens start, også mere eller mindre i alle årene i telefonvagten. Der var før 2001 ikke noget decideret Telefonvagtsudvalg. Da blev der, i hvert fald i det der dengang hed Telefonvagt Vest, kun valgt en 6 7

5 midtjylland REGION NYT formand, der gjorde alt arbejde så som udsendelse af lister af alle de forskellige slags, bl.a. over kontaktpersoner, som ikke var helt så opdaterede som i dag, og flere andre ting. Efter sammenlægningen til en landsdækkende telefonvagt kom der med oprettelsen af et telefonvagtsudvalg efterhånden, efter en ret svær overgangsperiode, mere system i tingene. I dag er der en formand, tre koordinatorer, en for hver side af Storebælt for de hjemmefra passede vagter og en for kontorvagten på Hovedservicekontoret. Derudover er der bl.a. en repræsentant fra alle landets regioner. Det var en spændende tid med mange gode oplevelser. Efter alle disse år syntes jeg i slutningen af 2009, jeg havde udtjent min værnepligt og at det var på tide at stoppe. Det var også med en vis vemod, jeg stoppede som telefonvagt. I dag har jeg det godt med at have sluppet tøjlerne og overladt dem til andre, og ærlig talt var jeg lidt udbrændt og nyder friheden. Nu nærmer pensionstiden sig og det er så småt på tide, at yngre kræfter må tage helt over, så når jeg har været i bladudvalget en tid, er det nok for mig kun at tjene min hjemmegruppe med, hvad jeg kan udrette der. Jeg har ikke fortrudt noget som helst af, hvad jeg lagde i det af energi og kan kun anbefale andre at involvere sig i den form for service. Det har givet mig utrolig meget og styrket min ædruelighed lige som arbejdet i Regionsrådet gjorde det og som det at være grupperepræsentant også gør det. Det gør service ved alle, er min erfaring, både i og for gruppen. De kærligste hilsner Ole P. Skive HATTEPENGE Skanderborg Lukas Århus Konvent Jægergrdsgade År Annagade Odder Skive Vor frue Kirke Århus Janesvej Århus Viborg Tjele Viby Sognegård Serviceafd, Skanderborg Lukas Århus Skive Ringkøbing Struer Randers Herning Ringkøbing Annagade århus Kjellerup SKRIV ET INDLÆG TIL DIT BLAD Har du en historie, eller gode som dårlige hverdagsoplevelser, som du gerne vil dele med andre. Så send den i et Worddokument til bladudvalget på mail: EN LILLE HISTORIE OM EN UVENTET SAMTALE For nogle måneder siden gik jeg en tur igennem byen. Jeg var på vej til en tøjforretning for, at købe en flot skjorte jeg havde haft kig på i rigtig lang tid. Jeg var glad og taknemmelig over at kunne gå ud i byen i den slags ærinder og være helt fri for dumme ideer om lige, at runde den første knejpe jeg stødte på for at få en enkelt lille en. En bønne eller 12 Oppe i Ryesgade i Århus støder jeg på ham. Min gamle værtshusfælle og fortrolige ven når det gjaldt om at betragte den svære tilværelse og vores skrøbelige kunstneriske sind, som grafiske designere, i en broget flok af højt talende forretningsfolk, advokater, arkitekter, revisorer og andre der tilsyneladende havde fuldstændig styr på livet, især når de havde fået en bønne eller 12. Han så slet ikke godt ud, min gamle fælle. Ansigtsfarven var askegrå, måske ligefrem med en anelse gul. Ikke en eneste lille spot i hans ansigt havde antydningen af smil eller glæde over noget som helst. Hans holdning var krum og underdanig, og spritlugten fra ham understregede hele den personlige apokalypse han var midt i. Abstinenser og kolbøttefabrik Vi hilser på hinanden, og han spørger mig hvorfor jeg ikke er mødt ind på værtshuset de sidste ca. otte måneder. Jeg fortæller, at jeg efter sidste tur på kolbøttefabrikken, som han selv overværede begyndelsen på fordi jeg skvattede om i baren med abstinenskramper og forlod knejpen i en ambulance, havde fået nok, og at jeg helt enkelt stod foran et valg om at leve eller dø. Han kunne ikke være i tvivl om hvad jeg havde valgt da han kiggede mig yderligere an. Modsat fortalte han, at han stod foran en tur i spjældet for spritkørsel, og at en behandlingsdom ventede på ham når han kom ud. Han var meget elendig og gav udtryk for, at han så gerne ville ud af sit misbrug. På den anden side gav han også udtryk for håbløshed og manglende tro på, at noget som helst kunne hjælpe ham. Hele situationen lå lige til højrebenet og jeg fortalte ham hvad jeg havde fået ind i mit liv. Min gamle fælle virkede faktisk lydhør og stillede mig flere spørgsmål der gjorde, at jeg troede på at se ham til et møde inden længe. Et lille kim Det gjorde jeg desværre ikke, men jeg er overbevist om at han har det i tankerne, og at der er lagt et lille kim i hans omtågede hoved. Jeg tænker ofte på ham for jeg holder rigtig meget af ham. Nu har jeg fundet hans telefonnummer, og vil ringe og spørge ham om han vil komme og opleve vores fællesskab. Måske finder han også den fornødne fred inden i sig selv til at blive åndelig ædru. Jeg beder for dig G. Mange hilsner Hans-Michael 8 9

6 mødeliste DAG BY ADRESSE TIDSPUNKT MØDEEMNER Tirsdag Brande Vejlevej 6 Baptist Kirken Kl Emnemøde Søndag Brædstrup Østergade 9, Tinghuset Til daglig eftertanke. Åbne møder, første søndag i måneden. Fredag Ebeltoft Kirkegade 13 Sognegården Åbne møder sidste fredag i måneden Mandag Grenå Grenå Søgade 33 Simon Peters Kirke Åbne møder første mandag i måneden Mandag Grindsted Borgergade 38 Cafe Jydepotten Åbne møder anden mandag i måneden Torsdag Grindsted Borgergade 38 Cafe Jydepotten Åbne møder anden torsdag i måneden Torsdag Hedensted Østerbrogade 21 B Frivillighedshuset Emnemøde. Åbne møder tredje torsdag i måneden Mandag Herning Øster Kirkevej 1 Kirkehuset Trinmøde Tirsdag Herning Nørregade 7 Kulturellen Pause. Til daglig eftertanke. Emnemøde speakermøde sidste møde hvert kvartal Fredag Herning Nørregade 7Kulturellen Lysmøde. At leve ædru. Alle møder åbne Torsdag Herning Øster Kirkevej 1 Kirkehuset Pause Lørdag Herning Øster Kirkevej 1 Kirkehuset Pause Tirsdag Holstebro Døesvej 1 Nørrelandskirken Åbne møder anden tirsdag i måneden Torsdag Holstebro Døesvej 1 Nørrelandskirken Åbne møder sidste torsdag i måneden Mandag Horsens Sønderbrogade 21, st. th Store Bog Tirsdag Horsens Sønderbrogade 21, st. th Store Bog Onsdag Horsens Sønderbrogade 21, st. th Torsdag Horsens Sønderbrogade 21, st. th Fredag Horsens Sønderbrogade 21, st. th Til daglig eftertanke Lørdag Horsens Sønderbrogade 21, st. th Aa s egne lokaler. Emnemøde. Åbne møder fjerde onsdag i måneden. Søndag Horsens Sønderbrogade 21, st. th trin. Lysmøde. Åbne møder: alle Søndag Horsens Havne Allé 12. Menighedshuset. Indgang Havne Allé 12A Der findes en løsning. 12 trin efter store bog. Indledningsspeak. Åbne møder: Alle Onsdag Lemvig Torvet 10 Kirkehuset Til daglig eftertanke Søndag Lemvig Torvet 10 Kirkehuset Emnemøde Mandag Odder Kirkesti 3 Kirkecentret Åbne møde sidste mandag i måneden. Speaker Torsdag Odder Kirkesti 3 Kirkecentret Store Bog Mandag Randers NV Viborgvej Åbne møder første mandag i måneden Tirsdag Randers NV Viborgvej Åbne møder første tirsdag i måneden Onsdag Randers Stemannsgade 2 Kulturhuset, mødelok Åbne møder første onsdag i måneden Torsdag Randers NV Viborgvej Kvindemøde (ej restriktivt). Emnemøde. Åbne møder første torsdag i måneden Fredag Randers NV Viborgvej Åbne møder første fredag i måneden Søndag Randers Vorup Boulevard 29 John.Kirken, Spejderlokalet, indg. Hjørringvej Trinmøde. Åbne møder første søndag i måneden Tirsdag Ringkøbing Holmegårdsbakken 2 Aktivitetscenteret Åbne møder sidste tirsdag i måneden Tirsdag Rønde Hovedgaden 10 Medborgerhuset, storstuen Store Bog. Åbne møder sidste tirsdag i måneden Mandag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Nykommere. Trin & Traditioner. Åbne møder alle Tirsdag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Til daglig eftertanke. Åbne møder første tirsdag i måneden Tirsdag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Pause. Åbne møder sidste tirsdag i ulige måneder Onsdag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Nykommer. At leve ædru Torsdag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Emnemøde Fredag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Lysmøde. Åndelighed, kom til at tro. Åbne møder alle Lørdag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Trinmøde Lørdag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Trin efter Store Bog. Åbne møder første lørdag i måneden Søndag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Store Bog 10 11

7 mødeliste DAG BY ADRESSE TIDSPUNKT MØDEEMNER Mandag Skanderborg Kirkebakken 4 Kirkecentret, underetagen Kl trin og tolv traditioner Torsdag Skanderborg Kirkebakken 4 Kirkecentret, underetagen Emnemøde. Åbne møder sidste torsdag i måneden Mandag Skive Kirke Allé 111 B Egeris Kirkes Sognehus Trinene efter Store Bog. 1. mandag i måneden meditationsmøde. Alle møder åbne Tirsdag Skive Nørre Allè 2 D Den Blå Viol Åbne møder første tirsdag i måneden Onsdag Skjern Anlægsvej Seniorcenteret Pause Sidste onsdag i måneden Torsdag Tjele Hobro Landevej Rygepause Åbne møder første torsdag i måneden Mandag Vejle Søndermarksvej 84 Menighedshuset Trinmøde Åbne møder første mandag i lige måneder Tirsdag Vejle Gormsgade 9 A Som Bill ser på det Tirsdag Vejle Gormsgade 9 A Pigemøde, ej restriktivt. Åbne møder første tirsdag i lige måneder Onsdag Vejle Gormsgade 9 A Emnegruppe Torsdag Vejle Borgvold 12 b. 4 sal th. Frivilligcenter Der findes en løsning, Trin - Workshop, Torsdag Vejle Gormsgade 9 A Store Bog. Åbne møder første torsdag i ulige måneder Fredag Vejle Gormsgade 9 A Emne Fredag Vejle Gormsgade 9 A Lysmøde, til daglig eftertanke. Åbne møder alle Lørdag Vejle Gormsgade 9 A Litteraturmøde Søndag Vejle Gormsgade 9 A Trinmøde Mandag Viborg Spurvevej 12 Husflidsskolens kantine Ugen der gik, pause, åbne møder første mandag i lige måneder Onsdag Viborg Stænderpladsen 3 Sognegården Pause, Store Bog. Åbne møder første onsdag i ul. måneden Speakermøde Fredag Viborg Spurvevej 12 Husflidsskolens Kantine Store bog. Første fredag i ulige måneder, speak. Fredag Viborg Stænderpladsen 3, Sognegården trinsmøde. Afh. kun første fre. i mdr. sept, juni, ifbm. Natkirken, Domkirken. Åbne. Søndag Viborg Spurvevej 12 Husflidsskolens kantine Emnemøde. Åbne møder første søn. i måneden Mandag Århus Birkeparken 4 - Kaffe fra Alle Mandag Århus Hjulbjergvej 175 Holme Sognegård Emnemøde. Anden man. i md. Traditioner. Første man. i md. Åbent første man. i md. Mandag Århus Janesvej 11, kld th Indg. fra pakeringsplads Trinmøde Mandag Århus Solbakken 2, 1. sal Risskov Kirkes Sognegård Keep it simple. Åbne møder første mandag i hvert kvartal. Speaker Tirsdag Århus Janesvej 11, kld th Indg. fra pakeringsplads Tirsdag Århus Vejlby Centervej 25 Vejlby Sognegård Store Bog. Trinmøde. Åbne møder fjerde tirsdag i måneden Tirsdag Århus Hjulbjergvej 175 Holme Sognegård Speakermøde i lige måneder Åbne møder første tirsdag i måneden Onsdag Århus Janesvej 11, kld th Indg. fra pakeringsplads Onsdag Århus Jægergårdsgade 2 A Det Blå Sted Trinmøde efter Store Bog Onsdag Århus Katrinebjergvej Store Bog, rygermøde Onsdag Århus Skt. Markus Kirkepl. 1 Sognegården Pause. Åbne møder første onsdag i måneden. I lige måneder. Speakermøde Torsdag Århus Janesvej 11, kld th Indg. fra pakeringsplads Emnemøde Torsdag Århus Kirkebakken 58 Beder Sognegård Store Bog - de første 166 sider. Åbne møder alle Torsdag Århus Kunnerupvej 113 Kolt Sognegård Som Bill ser på det. Åbne møder første torsdag i måneden Torsdag Århus Møllevangs Allé 49 Møllevangskirken, Krypten Kvindemøde, ej restriktivt. Åbne møder fjerde torsdag i måneden Fredag Århus Hjulbjergvej 175 Holme Sognegård I ulige måneder, Speaker.Åbne møder tredje fredag i måneden Fredag Århus Ingerslev Boulevard Krypten Sct. Lukas Kirke Åbne møder første fredag i måneden. Speakermøde Fredag Århus Janesvej 11, kld th Indg. fra pakeringsplads Nykommermøde Lørdag Århus Janesvej 11, kld th Indg. fra pakeringsplads Lørdag Århus Skt. Markus Kirkepl. 1 Sognegården Åbne møder første lørdag i måneden Lørdag Århus Vestergade 21, st. Vor Frue Kirke Sognegård Åndelighed. Kom til at tro. Åbne møder anden lørdag i måneden Søndag Århus Janesvej 11, kld th Indg. fra pakeringsplads Søndag Århus Kirkepladsen 2 A Skødstrup Kirkes Sognegård Trinmøde. Åbne møder tredje søndag i måneden Søndag Århus Grundtvigsvej 4 Viby Sognegård Store Bog. Åbne møder alle Søndag Århus Sct. Anna Gade 40 Frederiksbjerg Beboerhus Trinmøde 12 13

8 ANONYME ALKOHOLIKERES TOLV TRIN ANONYME ALKOHOLIKERES TOLV TRADITIONER 1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol at vi ikke kunne klare vort liv. 2. Vi kom til at tro, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. 3. Vi besluttede at give vor vilje og vort liv over til Guds omsorg Gud sådan som vi opfattede Ham. 4. Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt. 5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl. 6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter. 7. Vi bad Ham ydmygt om at fjerne vore fejl. 8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre. 10. Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks. 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Hans vilje med os og om styrken til at udføre den. 12. Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at efterleve disse principper i alt, hvad vi gjorde. 1. Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. 2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet en kærlig Gud, sådan som Han måtte udtrykke sig i vor gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere; de bestemmer ikke. 3. Den eneste betingelse for at blive medlem af AA er et ønske om at holde op med at drikke. 4. Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager der angår andre grupper eller AA som helhed. 5. Hver gruppe har kun et hovedformål at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider. 6. En AA-gruppe bør aldrig støtte, finansiere eller låne AA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at problemer med penge, ejendom og prestige ikke skal aflede os fra vort egentlige formål. 7. Enhver AA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra. 8. Anonyme Alkoholikere bør altid forblive ikke-professionelle, men vore servicekontorer kan ansætte kvalificeret personale. 9. AA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener. 10. Anonyme Alkoholikere tager ikke stilling til spørgsmål uden for Fællesskabet; AA-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter. 11. Vor udbredelse af kendskabet til AA er i højere grad baseret på tiltrækning end hvervning og reklame; når det gælder presse, radio og TV, bør personlig anonymitet altid bevares. 12. Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at principper går forud for personer

9 Åbent AA konvent i Århus august 2010 Glad, lykkelig og fri Skt. Anna Gade 38-40, 8000 Århus C, den gamle Skt. Anna Gade Skole Det er gratis at deltage - tilmelding er ikke nødvendig. Om konventet Vi har sammensat et program, hvor en række AAer fra såvel udlandet som Danmark kommer og fortæller om deres erfaringer med AAs 12 trin og det at bringe AA s budskab videre, blandt andet som sponsor samt hvad dette indebærer. Det detaljerede program vil blive slået op på selve konventet. Konventet er åbent for alle; pårørende til alkoholikere, venner fra andre tolv-trins fællesskaber og alle øvrige interesserede. Praktiske oplysninger Den gamle Skt. Anna Gade Skole er centralt beliggende nær banegården og rutebilstationen, konventet foregår i Aulaen. Dørene åbnes fredag den 27 august kl og lørdag den 28. august åbnes dørene klokken Konventet slutter lørdag aften med hygge og cafe. Under konventet vil der være pauser hvor der kan købes kaffe, sodavand mm. Lørdag morgen, inden dørene åbnes, er der fælles morgenmad, og lørdag aften er der fælles aftensmad. Der er ikke mulighed for overnatning på skolen. Alle er velkomne Så mød op og få et par gode dage i selskab med en flok glade Anonyme Alkoholikere!

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

SYD eren. Marts 2011

SYD eren. Marts 2011 SYD eren Marts 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 SLAA s Tolv Trin*... 3 SLAA s Tolv Traditioner **... 5 Formålsparagraf for SLAA... 7 Karakteristika ved afhængighed af sex og kærlighed...

Læs mere

En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin

En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin Fra Dr. Bobs hjemmegruppe, AA gruppe nr. 1, Akron Ohio, 1940 Dette er en af fem foldere som på foranledning af dr. Bob blev skrevet og udgivet af the King School

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Stræben efter ædruelighed

Stræben efter ædruelighed Under en debat om AAs program, AA eres rettigheder, ansvar og pligter i gruppen, kom der en henvisning til et engelsksproget skrift, skrevet af Cliff B., Primary Purpose Group, Dallas, Texas. Da jeg læste

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Det lille hæfte om gruppen

Det lille hæfte om gruppen Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA) Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?...

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

TUBA-undersøgelse januar 2008

TUBA-undersøgelse januar 2008 TUBA-undersøgelse januar 2008 I TUBA arbejder vi med unge pårørende til alkoholmisbrugere. Vi har derfor længe ønsket os at få tal på omfanget af den problemstilling. Indtil nu har man baseret sine skøn

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere