AUGUST midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM MIN TID SOM TELEFONVAGT SIDE 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUGUST 2010. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM MIN TID SOM TELEFONVAGT SIDE 6"

Transkript

1 AUGUST 2010 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM MIN TID SOM TELEFONVAGT SIDE 6

2 SEKRETARIATET Anonyme Alkoholikere Telefon: Postboks 573 Kontonr: hattepenge 8600 Skanderborg mail: REGIONSRÅDET Formand: Susanne Næstformand: Søren Sekretær: Ole Kasserer: Erik HSR repræsentant: Erland Informationsudvalg: Keld UDVALG Informationsudvalg Keld Bladudvalg. Ans. Helle INDHOLD 4 Hvor godt et AA medlem er jeg egentlig? 6 Min tid som telefonvagt 8 Hattepenge 9 En lille historie om en uventet samtale 10 Mødeliste 14 De tolv trin 15 De tolv traditioner 16 Åbent konvent i Århus SPEAKERBANK - Pepe TELEFONVAGT Vil du være telefonvagt eller kontaktperson i dit område. kontakt: Ingerlise H Send dine oplevelser og tanker til bladet: LANDSMØDE I REGION MIDT 2011 Så er det Region-Midt, som skal holde Landsmøde 2011 og vi starter allerede på forbedredelserne nu. Det er et stort arrangement og der bliver brug for rigtig meget hjælp. Landsmødet plejer at blive afholdt i september. Den endelige dato kommer i et senere blad. Hvis du vil være med til at gøre et stykke servicearbejde, så skriv til Regionen: Mange hilsner Region-midt AA-INFO i SILKEBORG SERVICEKONFERENCE Da jeg de sidste fire år har været med til Servicekonference vil jeg skrive lidt om hvad det har gjort for mig. Det har været rigtig godt at se hvordan AA hænger sammen. Se hvordan den omvendte pyramide fungerer i praksis. At det er nede fra Gruppen nye foreslag eller noget, som skal have en anden ordlyd så det passer til AA `s traditioner. Som for mig er AA s udvikling. Det at komme til at se at ord og foreslag kan forstås på flere måder har været rigtig godt for mig (jo ikke lige min mening som er lov) Godt at blive mindet om at jeg kun er tjener. Jeg bestemmer ikke. Ligeledes har det, som det altid er godt at være sammen med andre fra AA. Følelsen af at høre til. Glæden ved at møde de samme og nye AA ere og dele erfaring, styrke og håb. Men fire år er gået og andre skal til. Jeg håber I får en rigtig god oplevese ved at være med. Tak til alle som laver service. Uden jer var vi intet. Knus fra Helle 3

3 HVOR GODT ET Fortsat. 3. del AA MEDLEM Der er noget, der hedder at være over-loyal mod en enkelt gruppe. Føler jeg mig sat udenfor, når en anden gruppe starter og medlemmer fra min gruppe forlader den for at tilslutte sig i det nye område? Eller sender jeg dem af sted med mine bedste ønsker? Besøger jeg den nye udbrydergruppe og hjælper dem at komme i gang? Eller bliver jeg siddende og gnaver i mit eget telt? AA udvikler sig ved konstant opstart af nye grupper. Jeg må erkende, at det er godt for en stor gruppe, at den deler sig i mindre grupper også selv om det skulle betyde, at den store gruppe- min gruppe- bliver mindre. Er jeg indstillet på, at møderne somme tider keder mig? Er jeg villig til gentagelser af AA principperne? Er jeg villig gang på gang at høre det samme? Er jeg villig til en lang personlig drikkehistorie, hvis det måske kan hjælpe ER JEG EGENTLIG et nyt medlem? Er jeg villig til tålmodigt at overhøre mangeårige medlemmer detaljeret berette om deres fortid? Er jeg villig til dette, fordi det måske kan hjælpe dem selv og lette en byrde fra deres skuldre? Mine egne følelser er ikke så vigtige. Det der er bedst for AA, kommer først også selvom det keder. Når der kommer nye medlemmer i min gruppe, gør jeg mig så særlig umage, for at få dem til at føle sig hjemme? Træder jeg selv i baggrunden for at lytte til dem, også selvom deres ideer om AA er uklare? Gør jeg det til en vane at tale med alle de nye medlemmer selv, eller overlader jeg ofte dette til andre? Måske er jeg ikke i stand til at hjælpe dem, men måske er noget af det, jeg siger med til hjælpe dem på rette spor. Når jeg ser et medlem sidde alene, går jeg så hen og taler med det, eller holder jeg min egen kilde og lader det, forblive ude i kulden? Hvor god en sponsor er jeg? Når jeg bringer nye medlemmer til et møde, føler jeg så, mit ansvar er overstået? Eller anser jeg det for min pligt, at forblive hos dem, indtil de enten er blevet gode medlemmer eller har fundet en anden sponsor? Hvis de ikke kommer til et møde, siger jeg så til mig selv: Nå, nu har de i al fald fået budskabet, hvis de ikke ønsker at tage imod det, så kan jeg ikke gøre mere Eller opsøger jeg dem og finder ud af om der er en grund til deres fravær eller om de ikke ønsker AA? Gør jeg mig den ulejlighed at undersøge om der er mere jeg kan gøre? Er jeg stadig en nyder i AA? Vil jeg stadig kun nyde uden at yde? Går jeg med til møderne for at sætte mig i det fjerneste hjørne og lade de andre om at gøre arbejdet? Mener jeg, det er mere end nok, bare jeg holder mig ædru og hviler trygt på disse laurbær? Forholder det sig Måske burde jeg komme ud af mit hjørne og være en deltager i spillet. Jeg er ikke bare tilskuer. Man forventer jeg er med på holdet. sådan, så er jeg ikke kommet ret langt i programmet, ej heller får jeg det, som programmet kan give mig ved at være brugbar. Jeg vil fortsætte som et svagt medlem, indtil jeg går ind for at hjælpe med til at bære byrden. Måske burde jeg komme ud af mit hjørne og være en deltager i spillet. Jeg er ikke bare tilskuer, man forventer jeg er med på holdet. Alt arbejde i AA er på total frivillig basis. Det af- hænger helt og holdent af det enkelte medlem frivilligt at bære sin del af byrden. Nye medlemmer kan holde sig i baggrunden, indtil den første nervøsitet og forvirring har fortaget sig. De har krav på alles støtte, indtil de kan stå på egne ben. Men den tid kommer uvægerligt, hvor de selv bliver nødt til at tage bladet fra munden og yde deres bidrag til møderne og tolv-trins arbejdet. Først da bliver de en vital del af AA. Først da er de under optagelse til at blive en del af AA. Hvor stor en del af mit liv udgør AA? Er det blot en af mine aktiviteter blandt mange, måske enddog en af de mindre? Går jeg kun sjældent til AA møder? Og med mellemrum slet ikke? Er det kun lejlighedsvis, jeg skænker AA en tanke? Undlader jeg at omtale AA for mennesker der har behov for hjælp? Eller udgør AA en betydelig del af min tilværelse? Er det grundlaget for hele mit liv? Hvor var jeg nu, hvis ikke det havde været for AA? Afhænger alt hvad jeg er og har af min tilknytning til AA? Af ukendt oprindelse, Sidste afsnit i næste nr. HUSK regionsmøde i Århus den 4. september

4 midtjylland REGION NYT MIN TID SOM TELEFONVAGT Som tiden dog går. Efter at have tænkt over det, kommer jeg frem til, at det snart er 18 år siden, jeg begyndte som telefonvagt Det begyndte med, at jeg året før, 1991, som nyædru var til Nordisk Møde i Brøndby Hallerne, hvor jeg mødte Karin, som gik til AA møde i Silkeborg, og som var en slags primus motor for oprettelsen af det, der dengang hed Telefonvagt Vest. Der var dengang også en særskilt vagt på Servicekontoret, Telefonvagt Øst, som uden for den begrænsede tid, og på hverdage oplyste Telefonvagt Vest s telefonnummer, da den vagt allerede den gang var fra Hvorfor jeg er blevet ved så længe? Det har givet mig utrolig meget til gavn for min ædruelighed at være de lidende til hjælp og gavn, hvilket det har været i mange tilfælde. Selvfølgelig har der været tilfælde, hvor hjælp var umulig, men jeg har mange gange oplevet, at jeg i forbindelse med f.eks. landsmøder, servicekonferencer og AA møder rundt omkring i landet har mødt folk, der kunne genkende min stemme fra en telefonsamtale en tid forinden, og det varmede virkelig mit hjerte. Så har min indsats ikke været forgæves. En anden ting var, at det bevirkede, at jeg lærte en masse mennesker, at kende rigtig godt. En ting, der også skal nævnes, er, at jeg har været kontaktperson, og er det stadig. Det har resulteret i en del nye AA ere, flest af dem er blevet hjulpet i behandling, men der har også været mange mislykkede kontakter. Det kan ikke undgås. Det var svært at kapere i begyndelsen, og der lærte jeg virkelig, hvor vigtigt det var, og er, at få delt med andre eller en anden om den slags ting, men da jeg så godt som altid har været sammen med en anden AA er om disse kontakter, voldte det ikke de store problemer for mig. Senere, da jeg havde gået trinene, hjalp det mig det sidste stykke at tale med min højere magt, som jeg kalder Gud, om det. Der har naturligvis også været mange tilfælde, som ikke var til det gode. Noget, der gjorde og gør mig meget ked af det, er rørlæggerne, dvs. dem, der i nogle vagters tilfælde afbryder, før de præsenterer sig, når de hører den vagthavendes præsentation, og det synes jeg bare ikke er ok at gøre. Det kan selvfølgelig være en lidende, der mister modet, og så er det i orden, men i rigtig mange tilfælde er det efter min erfaring gengangere, som ringer flere gange om dagen og sorterer i hvilken vagt de vil tale med, og måske kan manipulere med. Det kunne de også i flere tilfælde gøre med mig de første år, men det var først, efter jeg tog trinene og kendte dem og deres helbredelse, der for alvor blev sat en stopper for det, så den dér anvendte tid kunne bruges mere fornuftigt. Selvfølgelig lærte jeg også af det, men kunne alligevel godt ønske, at den slags ikke er så udbredt. Disse folk kan i værste tilfælde være årsag til en lidendes død. Der er naturligvis også nogle ind i mellem, der lige savner en at snakke med. Jeg har da selv gjort nævnte fejltagelse en gang imellem i andre tilfælde men har fået dårlig samvittighed af det, hvilket kan klares ved, om muligt, at ringe op til vedkommende igen og undskylde. Det er ikke bare folk med alkoholproblemer, der ringer. Der er faktisk lige så mange pårørende. Dem kan vagten hjælpe videre til f. eks. Al Anon/ala-teen og/eller ACA, eller de kan Det har givet mig utrolig meget til gavn for min ædruelighed at være de lidende til hjælp og gavn måske forsøge at få den lidende overtalt til at ringe, eller om muligt få denne til at komme til telefonen med det samme. Ligeledes er der AA ere, der ringer for at få oplysninger om møder og andre ting. Endvidere er der også andre afhængighedsrelaterede emner, der kommer henvendelser om, til hvilke der ligesom henvendelser om behandlingshjem kan henvises til DCAA (Dansk Center for Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme). I enkelte tilfælde er der tillige henvendelser fra nogle, der har fået fat i et forkert telefonnummer, som måske skulle i forbindelse med Træfpunkt eller ligefrem Livslinien eller noget helt andet. I løbet af de mange år har jeg brugt en del tid på service, ud over en del år i regionen siden dens start, også mere eller mindre i alle årene i telefonvagten. Der var før 2001 ikke noget decideret Telefonvagtsudvalg. Da blev der, i hvert fald i det der dengang hed Telefonvagt Vest, kun valgt en 6 7

5 midtjylland REGION NYT formand, der gjorde alt arbejde så som udsendelse af lister af alle de forskellige slags, bl.a. over kontaktpersoner, som ikke var helt så opdaterede som i dag, og flere andre ting. Efter sammenlægningen til en landsdækkende telefonvagt kom der med oprettelsen af et telefonvagtsudvalg efterhånden, efter en ret svær overgangsperiode, mere system i tingene. I dag er der en formand, tre koordinatorer, en for hver side af Storebælt for de hjemmefra passede vagter og en for kontorvagten på Hovedservicekontoret. Derudover er der bl.a. en repræsentant fra alle landets regioner. Det var en spændende tid med mange gode oplevelser. Efter alle disse år syntes jeg i slutningen af 2009, jeg havde udtjent min værnepligt og at det var på tide at stoppe. Det var også med en vis vemod, jeg stoppede som telefonvagt. I dag har jeg det godt med at have sluppet tøjlerne og overladt dem til andre, og ærlig talt var jeg lidt udbrændt og nyder friheden. Nu nærmer pensionstiden sig og det er så småt på tide, at yngre kræfter må tage helt over, så når jeg har været i bladudvalget en tid, er det nok for mig kun at tjene min hjemmegruppe med, hvad jeg kan udrette der. Jeg har ikke fortrudt noget som helst af, hvad jeg lagde i det af energi og kan kun anbefale andre at involvere sig i den form for service. Det har givet mig utrolig meget og styrket min ædruelighed lige som arbejdet i Regionsrådet gjorde det og som det at være grupperepræsentant også gør det. Det gør service ved alle, er min erfaring, både i og for gruppen. De kærligste hilsner Ole P. Skive HATTEPENGE Skanderborg Lukas Århus Konvent Jægergrdsgade År Annagade Odder Skive Vor frue Kirke Århus Janesvej Århus Viborg Tjele Viby Sognegård Serviceafd, Skanderborg Lukas Århus Skive Ringkøbing Struer Randers Herning Ringkøbing Annagade århus Kjellerup SKRIV ET INDLÆG TIL DIT BLAD Har du en historie, eller gode som dårlige hverdagsoplevelser, som du gerne vil dele med andre. Så send den i et Worddokument til bladudvalget på mail: EN LILLE HISTORIE OM EN UVENTET SAMTALE For nogle måneder siden gik jeg en tur igennem byen. Jeg var på vej til en tøjforretning for, at købe en flot skjorte jeg havde haft kig på i rigtig lang tid. Jeg var glad og taknemmelig over at kunne gå ud i byen i den slags ærinder og være helt fri for dumme ideer om lige, at runde den første knejpe jeg stødte på for at få en enkelt lille en. En bønne eller 12 Oppe i Ryesgade i Århus støder jeg på ham. Min gamle værtshusfælle og fortrolige ven når det gjaldt om at betragte den svære tilværelse og vores skrøbelige kunstneriske sind, som grafiske designere, i en broget flok af højt talende forretningsfolk, advokater, arkitekter, revisorer og andre der tilsyneladende havde fuldstændig styr på livet, især når de havde fået en bønne eller 12. Han så slet ikke godt ud, min gamle fælle. Ansigtsfarven var askegrå, måske ligefrem med en anelse gul. Ikke en eneste lille spot i hans ansigt havde antydningen af smil eller glæde over noget som helst. Hans holdning var krum og underdanig, og spritlugten fra ham understregede hele den personlige apokalypse han var midt i. Abstinenser og kolbøttefabrik Vi hilser på hinanden, og han spørger mig hvorfor jeg ikke er mødt ind på værtshuset de sidste ca. otte måneder. Jeg fortæller, at jeg efter sidste tur på kolbøttefabrikken, som han selv overværede begyndelsen på fordi jeg skvattede om i baren med abstinenskramper og forlod knejpen i en ambulance, havde fået nok, og at jeg helt enkelt stod foran et valg om at leve eller dø. Han kunne ikke være i tvivl om hvad jeg havde valgt da han kiggede mig yderligere an. Modsat fortalte han, at han stod foran en tur i spjældet for spritkørsel, og at en behandlingsdom ventede på ham når han kom ud. Han var meget elendig og gav udtryk for, at han så gerne ville ud af sit misbrug. På den anden side gav han også udtryk for håbløshed og manglende tro på, at noget som helst kunne hjælpe ham. Hele situationen lå lige til højrebenet og jeg fortalte ham hvad jeg havde fået ind i mit liv. Min gamle fælle virkede faktisk lydhør og stillede mig flere spørgsmål der gjorde, at jeg troede på at se ham til et møde inden længe. Et lille kim Det gjorde jeg desværre ikke, men jeg er overbevist om at han har det i tankerne, og at der er lagt et lille kim i hans omtågede hoved. Jeg tænker ofte på ham for jeg holder rigtig meget af ham. Nu har jeg fundet hans telefonnummer, og vil ringe og spørge ham om han vil komme og opleve vores fællesskab. Måske finder han også den fornødne fred inden i sig selv til at blive åndelig ædru. Jeg beder for dig G. Mange hilsner Hans-Michael 8 9

6 mødeliste DAG BY ADRESSE TIDSPUNKT MØDEEMNER Tirsdag Brande Vejlevej 6 Baptist Kirken Kl Emnemøde Søndag Brædstrup Østergade 9, Tinghuset Til daglig eftertanke. Åbne møder, første søndag i måneden. Fredag Ebeltoft Kirkegade 13 Sognegården Åbne møder sidste fredag i måneden Mandag Grenå Grenå Søgade 33 Simon Peters Kirke Åbne møder første mandag i måneden Mandag Grindsted Borgergade 38 Cafe Jydepotten Åbne møder anden mandag i måneden Torsdag Grindsted Borgergade 38 Cafe Jydepotten Åbne møder anden torsdag i måneden Torsdag Hedensted Østerbrogade 21 B Frivillighedshuset Emnemøde. Åbne møder tredje torsdag i måneden Mandag Herning Øster Kirkevej 1 Kirkehuset Trinmøde Tirsdag Herning Nørregade 7 Kulturellen Pause. Til daglig eftertanke. Emnemøde speakermøde sidste møde hvert kvartal Fredag Herning Nørregade 7Kulturellen Lysmøde. At leve ædru. Alle møder åbne Torsdag Herning Øster Kirkevej 1 Kirkehuset Pause Lørdag Herning Øster Kirkevej 1 Kirkehuset Pause Tirsdag Holstebro Døesvej 1 Nørrelandskirken Åbne møder anden tirsdag i måneden Torsdag Holstebro Døesvej 1 Nørrelandskirken Åbne møder sidste torsdag i måneden Mandag Horsens Sønderbrogade 21, st. th Store Bog Tirsdag Horsens Sønderbrogade 21, st. th Store Bog Onsdag Horsens Sønderbrogade 21, st. th Torsdag Horsens Sønderbrogade 21, st. th Fredag Horsens Sønderbrogade 21, st. th Til daglig eftertanke Lørdag Horsens Sønderbrogade 21, st. th Aa s egne lokaler. Emnemøde. Åbne møder fjerde onsdag i måneden. Søndag Horsens Sønderbrogade 21, st. th trin. Lysmøde. Åbne møder: alle Søndag Horsens Havne Allé 12. Menighedshuset. Indgang Havne Allé 12A Der findes en løsning. 12 trin efter store bog. Indledningsspeak. Åbne møder: Alle Onsdag Lemvig Torvet 10 Kirkehuset Til daglig eftertanke Søndag Lemvig Torvet 10 Kirkehuset Emnemøde Mandag Odder Kirkesti 3 Kirkecentret Åbne møde sidste mandag i måneden. Speaker Torsdag Odder Kirkesti 3 Kirkecentret Store Bog Mandag Randers NV Viborgvej Åbne møder første mandag i måneden Tirsdag Randers NV Viborgvej Åbne møder første tirsdag i måneden Onsdag Randers Stemannsgade 2 Kulturhuset, mødelok Åbne møder første onsdag i måneden Torsdag Randers NV Viborgvej Kvindemøde (ej restriktivt). Emnemøde. Åbne møder første torsdag i måneden Fredag Randers NV Viborgvej Åbne møder første fredag i måneden Søndag Randers Vorup Boulevard 29 John.Kirken, Spejderlokalet, indg. Hjørringvej Trinmøde. Åbne møder første søndag i måneden Tirsdag Ringkøbing Holmegårdsbakken 2 Aktivitetscenteret Åbne møder sidste tirsdag i måneden Tirsdag Rønde Hovedgaden 10 Medborgerhuset, storstuen Store Bog. Åbne møder sidste tirsdag i måneden Mandag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Nykommere. Trin & Traditioner. Åbne møder alle Tirsdag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Til daglig eftertanke. Åbne møder første tirsdag i måneden Tirsdag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Pause. Åbne møder sidste tirsdag i ulige måneder Onsdag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Nykommer. At leve ædru Torsdag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Emnemøde Fredag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Lysmøde. Åndelighed, kom til at tro. Åbne møder alle Lørdag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Trinmøde Lørdag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Trin efter Store Bog. Åbne møder første lørdag i måneden Søndag Silkeborg Nattergalevej 1 Pavilionen v/seminariet Store Bog 10 11

7 mødeliste DAG BY ADRESSE TIDSPUNKT MØDEEMNER Mandag Skanderborg Kirkebakken 4 Kirkecentret, underetagen Kl trin og tolv traditioner Torsdag Skanderborg Kirkebakken 4 Kirkecentret, underetagen Emnemøde. Åbne møder sidste torsdag i måneden Mandag Skive Kirke Allé 111 B Egeris Kirkes Sognehus Trinene efter Store Bog. 1. mandag i måneden meditationsmøde. Alle møder åbne Tirsdag Skive Nørre Allè 2 D Den Blå Viol Åbne møder første tirsdag i måneden Onsdag Skjern Anlægsvej Seniorcenteret Pause Sidste onsdag i måneden Torsdag Tjele Hobro Landevej Rygepause Åbne møder første torsdag i måneden Mandag Vejle Søndermarksvej 84 Menighedshuset Trinmøde Åbne møder første mandag i lige måneder Tirsdag Vejle Gormsgade 9 A Som Bill ser på det Tirsdag Vejle Gormsgade 9 A Pigemøde, ej restriktivt. Åbne møder første tirsdag i lige måneder Onsdag Vejle Gormsgade 9 A Emnegruppe Torsdag Vejle Borgvold 12 b. 4 sal th. Frivilligcenter Der findes en løsning, Trin - Workshop, Torsdag Vejle Gormsgade 9 A Store Bog. Åbne møder første torsdag i ulige måneder Fredag Vejle Gormsgade 9 A Emne Fredag Vejle Gormsgade 9 A Lysmøde, til daglig eftertanke. Åbne møder alle Lørdag Vejle Gormsgade 9 A Litteraturmøde Søndag Vejle Gormsgade 9 A Trinmøde Mandag Viborg Spurvevej 12 Husflidsskolens kantine Ugen der gik, pause, åbne møder første mandag i lige måneder Onsdag Viborg Stænderpladsen 3 Sognegården Pause, Store Bog. Åbne møder første onsdag i ul. måneden Speakermøde Fredag Viborg Spurvevej 12 Husflidsskolens Kantine Store bog. Første fredag i ulige måneder, speak. Fredag Viborg Stænderpladsen 3, Sognegården trinsmøde. Afh. kun første fre. i mdr. sept, juni, ifbm. Natkirken, Domkirken. Åbne. Søndag Viborg Spurvevej 12 Husflidsskolens kantine Emnemøde. Åbne møder første søn. i måneden Mandag Århus Birkeparken 4 - Kaffe fra Alle Mandag Århus Hjulbjergvej 175 Holme Sognegård Emnemøde. Anden man. i md. Traditioner. Første man. i md. Åbent første man. i md. Mandag Århus Janesvej 11, kld th Indg. fra pakeringsplads Trinmøde Mandag Århus Solbakken 2, 1. sal Risskov Kirkes Sognegård Keep it simple. Åbne møder første mandag i hvert kvartal. Speaker Tirsdag Århus Janesvej 11, kld th Indg. fra pakeringsplads Tirsdag Århus Vejlby Centervej 25 Vejlby Sognegård Store Bog. Trinmøde. Åbne møder fjerde tirsdag i måneden Tirsdag Århus Hjulbjergvej 175 Holme Sognegård Speakermøde i lige måneder Åbne møder første tirsdag i måneden Onsdag Århus Janesvej 11, kld th Indg. fra pakeringsplads Onsdag Århus Jægergårdsgade 2 A Det Blå Sted Trinmøde efter Store Bog Onsdag Århus Katrinebjergvej Store Bog, rygermøde Onsdag Århus Skt. Markus Kirkepl. 1 Sognegården Pause. Åbne møder første onsdag i måneden. I lige måneder. Speakermøde Torsdag Århus Janesvej 11, kld th Indg. fra pakeringsplads Emnemøde Torsdag Århus Kirkebakken 58 Beder Sognegård Store Bog - de første 166 sider. Åbne møder alle Torsdag Århus Kunnerupvej 113 Kolt Sognegård Som Bill ser på det. Åbne møder første torsdag i måneden Torsdag Århus Møllevangs Allé 49 Møllevangskirken, Krypten Kvindemøde, ej restriktivt. Åbne møder fjerde torsdag i måneden Fredag Århus Hjulbjergvej 175 Holme Sognegård I ulige måneder, Speaker.Åbne møder tredje fredag i måneden Fredag Århus Ingerslev Boulevard Krypten Sct. Lukas Kirke Åbne møder første fredag i måneden. Speakermøde Fredag Århus Janesvej 11, kld th Indg. fra pakeringsplads Nykommermøde Lørdag Århus Janesvej 11, kld th Indg. fra pakeringsplads Lørdag Århus Skt. Markus Kirkepl. 1 Sognegården Åbne møder første lørdag i måneden Lørdag Århus Vestergade 21, st. Vor Frue Kirke Sognegård Åndelighed. Kom til at tro. Åbne møder anden lørdag i måneden Søndag Århus Janesvej 11, kld th Indg. fra pakeringsplads Søndag Århus Kirkepladsen 2 A Skødstrup Kirkes Sognegård Trinmøde. Åbne møder tredje søndag i måneden Søndag Århus Grundtvigsvej 4 Viby Sognegård Store Bog. Åbne møder alle Søndag Århus Sct. Anna Gade 40 Frederiksbjerg Beboerhus Trinmøde 12 13

8 ANONYME ALKOHOLIKERES TOLV TRIN ANONYME ALKOHOLIKERES TOLV TRADITIONER 1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol at vi ikke kunne klare vort liv. 2. Vi kom til at tro, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. 3. Vi besluttede at give vor vilje og vort liv over til Guds omsorg Gud sådan som vi opfattede Ham. 4. Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt. 5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl. 6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter. 7. Vi bad Ham ydmygt om at fjerne vore fejl. 8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre. 10. Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks. 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Hans vilje med os og om styrken til at udføre den. 12. Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at efterleve disse principper i alt, hvad vi gjorde. 1. Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. 2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet en kærlig Gud, sådan som Han måtte udtrykke sig i vor gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere; de bestemmer ikke. 3. Den eneste betingelse for at blive medlem af AA er et ønske om at holde op med at drikke. 4. Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager der angår andre grupper eller AA som helhed. 5. Hver gruppe har kun et hovedformål at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider. 6. En AA-gruppe bør aldrig støtte, finansiere eller låne AA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at problemer med penge, ejendom og prestige ikke skal aflede os fra vort egentlige formål. 7. Enhver AA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra. 8. Anonyme Alkoholikere bør altid forblive ikke-professionelle, men vore servicekontorer kan ansætte kvalificeret personale. 9. AA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener. 10. Anonyme Alkoholikere tager ikke stilling til spørgsmål uden for Fællesskabet; AA-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter. 11. Vor udbredelse af kendskabet til AA er i højere grad baseret på tiltrækning end hvervning og reklame; når det gælder presse, radio og TV, bør personlig anonymitet altid bevares. 12. Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at principper går forud for personer

9 Åbent AA konvent i Århus august 2010 Glad, lykkelig og fri Skt. Anna Gade 38-40, 8000 Århus C, den gamle Skt. Anna Gade Skole Det er gratis at deltage - tilmelding er ikke nødvendig. Om konventet Vi har sammensat et program, hvor en række AAer fra såvel udlandet som Danmark kommer og fortæller om deres erfaringer med AAs 12 trin og det at bringe AA s budskab videre, blandt andet som sponsor samt hvad dette indebærer. Det detaljerede program vil blive slået op på selve konventet. Konventet er åbent for alle; pårørende til alkoholikere, venner fra andre tolv-trins fællesskaber og alle øvrige interesserede. Praktiske oplysninger Den gamle Skt. Anna Gade Skole er centralt beliggende nær banegården og rutebilstationen, konventet foregår i Aulaen. Dørene åbnes fredag den 27 august kl og lørdag den 28. august åbnes dørene klokken Konventet slutter lørdag aften med hygge og cafe. Under konventet vil der være pauser hvor der kan købes kaffe, sodavand mm. Lørdag morgen, inden dørene åbnes, er der fælles morgenmad, og lørdag aften er der fælles aftensmad. Der er ikke mulighed for overnatning på skolen. Alle er velkomne Så mød op og få et par gode dage i selskab med en flok glade Anonyme Alkoholikere!

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM Maj 2011 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM SEKRETARIATET. Anonyme Alkoholikere, Postboks 320, 8700 Horsens Telefon: 20 93 92 85 Kontonr. hattepenge: 1551-0000912646

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

Oktober. Regionsnyt. Anonyme Alkoholikere. Et blad fra AA ere til AA ere. i k e r e. l k o h o. W o r. A n n o n y m o u s. D a n m a r k. l d W.

Oktober. Regionsnyt. Anonyme Alkoholikere. Et blad fra AA ere til AA ere. i k e r e. l k o h o. W o r. A n n o n y m o u s. D a n m a r k. l d W. l i c l c o h o A n n o n y m o u s A W o r i d e l d W Regionsnyt Anonyme Alkoholikere A l k o h o A n n o n y m e l i k e r e D a n m a r k i Enhed Service Helbredelse Region Midtjylland Et blad fra

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N Emne: Service i og for AA Hvorfor er jeg medlem af AA? Stol på Gud Gør hovedrent Hjælp andre

Læs mere

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 SLAA s Tolv Trin*... 3 SLAA s Tolv Traditioner **... 5 Formålsparagraf for SLAA... 7 Karakteristika ved afhængighed af sex og kærlighed...

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

ANONYME ALKOHOLIKERE

ANONYME ALKOHOLIKERE MØDELISTE for ANONYME ALKOHOLIKERE i Danmark AA Telefonvagten i Danmark 70 10 12 24 Er åben alle ugens dage 08:00-24:00 www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk E-mailvagt: kontakt@anonyme-alkoholikere.dk

Læs mere

Hvad det er og hvordan det hænger sammen

Hvad det er og hvordan det hænger sammen Hvad det er og hvordan det hænger sammen Anonyme Alkoholikere Fællesskabet og bogen Fællesskabet findes i mindst 160 lande Der er anslået mere end 2.000.000 medlemmer Det er åndeligt fællesskab Der er

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Referat af AA Regionsmøde, lørdag den 21. FEB 09 kl. 1000.

Referat af AA Regionsmøde, lørdag den 21. FEB 09 kl. 1000. Side 1 Regionsmøde i Ebeltoft 21. februar 09. Referat af AA Regionsmøde, lørdag den 21. FEB 09 kl. 1000. Mødet blev afviklet i Ebeltoft sognegård under følgende dagsorden: 1. Velkomst. (side 1) 2. Valg

Læs mere

SYD eren. September 2011

SYD eren. September 2011 SYD eren September 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003.

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003. Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003. Dagsorden: 1. Sindsrobøn. 2. Præsentation. 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud. 4. Oplæsning af N.A.`s 12 koncepter. 5. Oplæsning og

Læs mere

Opstart af gruppe Mødeforløb Tekster

Opstart af gruppe Mødeforløb Tekster Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Adult Children of Alcoholics Opstart af gruppe Mødeforløb

Læs mere

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 Område: Midtjylland Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Post adresse: OSK.NA Midtjylland Postboks 430 8100 Århus C. Danmark

Læs mere

Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle.

Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle. Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle. Der er desværre udsendt 2 forskellige dagsordener,det er den sidst udsendte,der er gældende. 1.Formandens velkomst. Carsten

Læs mere

SYD eren. Marts 2011

SYD eren. Marts 2011 SYD eren Marts 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Stræben efter ædruelighed

Stræben efter ædruelighed Under en debat om AAs program, AA eres rettigheder, ansvar og pligter i gruppen, kom der en henvisning til et engelsksproget skrift, skrevet af Cliff B., Primary Purpose Group, Dallas, Texas. Da jeg læste

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 SYD eren Juni 2014 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk

Læs mere

LANDSMØDE 2011. Planlægningsudvalget består af : Karsten Stig 26214886 Vibeke 20768999 Niels Otto 20859282 Helle 9404458

LANDSMØDE 2011. Planlægningsudvalget består af : Karsten Stig 26214886 Vibeke 20768999 Niels Otto 20859282 Helle 9404458 LANDSMØDE 2011 Vi har på Regionsmødet den 4-9-2010 nedsat et Planlægningsudvalg til Landsmøde2011 Udvalget er godt igang, vi vil her i bladet informere mere jo længere vi kommer frem i planlægningen. Planlægningsudvalget

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 2. Marts 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Claudia observatør Thomas, GSR Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus og næstformand OI. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

SYD eren. December 2012

SYD eren. December 2012 SYD eren December 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 formand@aa-syd.dk

Læs mere

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA IP Nr. 24 Penge har betydning Selvforsyning i NA Enhver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag udefra. Syvende Tradition Der fortælles en historie fra Narcotics Anonymous tidlige

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Introduktion til OSK

Introduktion til OSK Narcotics Anonymous OSK Mappe Introduktion til OSK OSK består af repræsentanter; Gruppe Service Repræsentanter- (herefter ), fra grupper indenfor et bestemt område, som mødes månedligt m. det besternte

Læs mere

SYD eren. Marts 2013

SYD eren. Marts 2013 SYD eren Marts 2013 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.dkaa.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk Næstformand

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10 Foldere på dansk Al-Anon - er det noget for dig? Tyve personlige spørgsmål, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du har brug for Al-Anon. For eksempel: er du såret eller bekymret over en andens drikkeri?

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker Referat Konvent møde den 2. marts 2015 Konvent & camp 2015 Mirakler sker www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af referat & ordstyrer 4. Oplæsning

Læs mere

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?.

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?. Dagsorden OSK møde Torsdag 09/09 2010 - kl. 18.30 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær)

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær) Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april.

Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april. Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april. Tilstede:Lise-Lotte,Ove,Kurt,Hans-Henrik og Mona 1 Oplæsning af formålet med AA. 2 Valg af ordstyrer:ove 3 Valg af Referent:Mona 4 Tovholder:Sekretær Bill var

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Den 17. september 2009 Inge Wittrup, Center for Aarhus Universitet Dagens overskrifter: Præsentation

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 - Åbne Døres dag Den 5. november 2011 På Åbne Døres inspirationsdag

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Årsrapport 2009 A-Klubben i Svendborg

Årsrapport 2009 A-Klubben i Svendborg Årsrapport 2009 A-Klubben i Svendborg A-Klubben i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde i Danmark 1. Indledning 2 2. Visioner 2 3. Brugere 2 4. Aktiviteter

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager.

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager. Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland. 02.08.2012 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde Bestyrelse: Peter, Formand. Thomas, Sekretær. Davis, OSS Stephanie, Kasserer. GSR er: Birgitte, Soulmates Christian,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Torsdag den 31. oktober 2013 fredag den 1. november 2013 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab Vold

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

FORORD TIL ANDEN UDGAVE

FORORD TIL ANDEN UDGAVE Forordet til anden udgave er en kort historie om de første 20 år efter dannelsen af Anonyme Alkoholikere. I dette forord fortæller Bill W., hvordan han igennem Dr. Silkworth og Oxford Gruppen fandt en

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere