#40 Juni Satsede på Bosted System fra Dag 1. Ingen oplysninger om beboerne i mapper. bostednyt.dk. Har du styr på dine planer?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#40 Juni 2012. Satsede på Bosted System fra Dag 1. Ingen oplysninger om beboerne i mapper. bostednyt.dk. Har du styr på dine planer?"

Transkript

1 #40 Juni Mentor, Skive: Ingen oplysninger om beboerne i mapper TreHusE i Høje-Taastrup Satsede på Bosted System fra Dag Team Online: Kickstarter landsdækkende misbrugsnetværk Socialstyrelsen: DHUV bidrager til en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats Har du styr på dine planer? bostednyt.dk

2 Velkommen Dette nummer DHUV Digitalisering af sagsbehandlingen på Handicap Voksneområdet. Ordene ligger tungt i munden, men vi kan lige så godt lære det først som sidst. Den standardiserede Voksenudredningsmetode er kommet for at blive, fastslår Socialstyrelsen og formålet er at styrke kvaliteten i indsatsen over for den enkelte borger. Hidtil har mange haft den oplevelse, at DHUV kun har betydning for sagsbehandlerne i landets handicap- og socialforvaltninger. Men i dette nummer af Bosted Nyt har vi fået konsulent Jan Grove Korsholm fra Socialstyrelsen til at forklare, hvordan DHUV får indflydelse på alle, der arbejder inden for det specialiserede socialområde. I dette nummer har vi også været på besøg på to forskellige tilbud i Danmark, der på mange måder arbejder forskelligt, men dog med det til fælles, at de begge anvender Bosted System i hverdagen. På Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter i Kolding har medarbejderne specialiseret sig i arbejdet med voksne med hjerneskader. Udgangspunktet er neuropsykologien og Bosted System understøtter her husets samtlige faggruppers dokumentationsbehov uanset om det er køkkendamen eller neuropsykologen. På det nystartede private botilbud, TreHusE i Høje Taastrup spænder målgruppen langt bredere lige fra lettere udviklingshæmmede til svært hjerneskadede. Personalet på det kristne friplejehjem tilbyder desuden et helhedssyn på beboerne, der favner såvel de praktiske og pædagogiske opgaver som beboernes åndelige behov. Her besluttede lederen, at Bosted System skulle være en del af hverdagen fra Dag 1, og i dette nummer kan du læse om, hvilke udfordringer og fordele, det har givet. Endelig kan du også læse om effektmåling i en artikel skrevet af en af verdens førende eksperter på området, David E. K. Hunter. Hunter er ophavsmand til forandringsteorien og står således bag en lang række af de tiltag som kommunerne arbejder med p.t. Det gælder fx Den Flyvende Hollænder i København og voksen/handicap-området i Esbjerg Kommune, hvor effekten af den målrettede indsats måles ved at nedbryde hverdagens aktiviteter i meningsfulde indikatorer, som er lette at vurdere og dokumentere. For mange er det ved at være tid til sommerferie. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at ønske alle en god sommer håber mange af os ses på Bosted Temadag den 18. september. God fornøjelse med læsningen Michael Sandal Koncerndirektør BostedNYT BostedNYT er et magasin, som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbende orienteret om mulighederne for digitalisering og kommunikation i den sociale sektor. Ansvarshavende redaktør Koncerndirektør Michael Sandal Redaktion Per Roholt Lasse F. Mikkelsen Sidsel L. Sørensen Tekst Team Online Layout Natalie Staebler Tryk PR Offset A/S Foto Fotograferne Mikkel og Thomas Jens Nørgård Larsen / ScanPix BostedNYT udkommer 4 gange om året i et oplag på eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. BostedNYT er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til: Team Online A/S Edisonsvej Odense C Telefon Web 2

3 Indhold juni Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter BostedGruppen motiverer kollegerne 6 Kort NYT 8 TreHusE i Høje-Taastrup: Kristent bofællesskab med øje for dokumentation 10 DHUV: Med borgeren i centrum 12 Taktisk og strategisk målstyring I den sociale sektor 4 Bosted System bid for bid Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter valgte at starte i det små og sætte så få ting i gang som muligt. På den måde kunne vi nå at udvikle retningslinier for, hvordan systemet skal bruges hos os, forklarer socialpædagog Heidi Gornitzka 13 Seks hurtige til Mentor Om Bosted System 15 Nyt landsdækkende Misbrugsnetværk 16 Schuberts Minde: Kæft, trit & Bosted System 8 TreHusE med fokus på det hele menneske Selvfølgelig har vi fokus på beboernes fysiske behov og den socialpædagogiske opgave, men vi er også optaget af det åndelige, så vi kan vejlede beboerne om de mere eksistentielle spørgsmål i livet siger Marc Krabbe-Sørensen, der leder TreHusE, et kristent bofællesskab i Høje-Taastrup 18 MiljøForum Fyn: Hjalp Team Online i gang med miljøarbejdet Misbrugs-dialog Omgivelserne var eksotiske men udfordringerne konkrete, da Team Online samlede misbrugstilbud i Zoologisk Have i Odense for at etablere et landsdækkende misbrugsnetværk Udskældt behandlingshjem med styr på dokumentationen For en institution af vores karakter er det lige så vigtigt at have tjek på dokumentationen som at have tjek på økonomien, fortæller forstander Jørn Birk Nielsen, Schuberts Minde 16 3

4 udvikling Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter: BostedGruppen motiverer kollegerne Af Per Roholt, Team Online Heidi Gornitzka Dorte Jensen Hver måned samles en lille gruppe ansatte på Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter i Kolding i to timer. De fem medarbejdere udgør tilsammen BostedGruppen, der skal plante nye ideer i Bosted System, se tankerne modnes blandt kollegerne og hjælpe med at implementere dem i organisationen. Med i gruppen sidder blandt andet funktionsleder Dorte Jensen, som repræsentant for ledelsen og Heidi Gornitzka, som en af fire afdelingsrepræsentanter. Oprindelig blev gruppen dannet i for at sikre en løbende udvikling af vores brug af Bosted System og implementering af nye tiltag, forklarer funktionsleder Dorte Jensen. På mødet følger gruppen op på, hvad der er sket i forhold til systemet i den forløbne måned og diskuterer de spørgsmål og ønsker som deres kolleger har stillet til systemet. Og så deler vi ellers opgaverne imellem os, siger Heidi Gornitzka, og tilføjer, at gruppen er bredt sammensat af såvel mere drevne Bostedbrugere som mindre it-kyndige medarbejdere for at få så mange vinkler på som muligt, når gruppen skal vurdere, hvilke nye moduler og funktioner, som eventuelt skal tages i anvendelse på tilbuddet: Vi har fx lige taget vikarbooking-modulet i brug, fordi vi brugte rigtig lang tid på at finde vikarer. I gruppen forsøger vi også at afklare, hvilke forventninger vi har til medarbejdernes brug af de enkelte moduler i Bosted System og at udarbejde guidelines for anvendelse af de forskellige dele af systemet, fortæller socialpædagog Heidi Gornitzka, Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter. Cirka en gang om måneden holder Bosted- Gruppen desuden åbent hus, hvor kollegerne kan få tips og gode råd til, hvordan de får mest ud af systemet. Specialister i hjerneskader Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter i Kolding er et af landets få regionale botilbud til voksne med neurologiske skader, typisk medfødte hjerneskader eller senhjerneskader efter trafikuheld eller sygdom: Vi tager over når de kommunale tilbud ikke kan løse opgaven, og vores 27 beboere kommer faktisk fra kommuner i hele landet, forklarer Dorte Jensen. Bo- og dagcenteret er målrettet voksne fra 18 år, men beboerne er alle fra 30 år og op til folkepensionsalderen. Bo- og dagcenteret er målrettet voksne fra 18 år, men beboerne er alle fra 30 år og op til folkepensionsalderen. Fælles for vores beboere er, at de har så svære skader, at de har brug for hjælp til at leve et værdigt liv og det kræver en masse omsorg og pleje i dagligdagen sammen med en stor pædagogisk indsat. Derfor er medarbejderstaben også meget tværfagligt sammensat, forklarer Heidi Gornitzka. Alle faggrupper på systemet Ser man efter, tæller lønningslisten da også både ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedshjælpere og assistenter, foruden det mere tekniske og administrative personale: Vi har også ansat en neuropsykolog, der er med til at afdække den enkelte borgers skader og potentiale, så vi ved, hvad vi kan arbejde med og forlange af den enkelte borger. Det er vigtigt, når vi skal opbygge en tryg ramme og struktur omkring borgerens hverdag, så vi bruger vores resurser, hvor vi kan gøre en forskel, forklarer Heidi Gornitzka. Alt personale også det faste køkkenhold anvender Bosted System, som det daglige it-værktøj til videndeling og dokumentation. Dagbogen er fx delt op i typer. På den måde har terapeuterne fået deres helt egne dagbogstyper, hvor de kan føre deres egen journal i systemet: Vi bruger Bosted System til al dokumentation og kommunikation. I forhold til vores beboergruppe, hvor vi har et stort behov for at kunne lave en fælles indsats og skabe trygge rammer, er det vigtigt at have et fælles system, hvor alle 4

5 udvikling Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter i Kolding faggrupper kan følge med i, hvordan dagen har været for den enkelte borger, og hvordan man kan følge op på dagen, siger Dorte Jensen: Især fora er et rigtigt godt redskab i dagligdagen. Vi har en række faste og midlertidige fora, der benyttes rigtig meget. På et fora uploader vi fx dagsordener og mødereferater, så alle kan se, når der ligger et nyt, og læse hvad de har behov for. Stille start Fra starten valgte tilbuddet at starte i det små og sætte så få ting i gang som muligt. Vi valgt at undgå kaos i opstartsfasen ved at implementere Bosted System bid for bid. På den måde kunne vi nå at udvikle retningslinier for, hvordan systemet skal bruges hos os, forklarer Heidi Gornitzka. Vi valgte at undgå kaos i opstartsfasen ved at implementere Bosted System bid for bid I begyndelsen var fokus rettet på de grundlæggende dele af systemet som stamdata, kalender og samarbejdspartnere. Men efterhånden er flere og flere moduler som fora, medicin, beboerøkonomi og lommepenge bragt i spil. Selv om Dansk Røde Kors Bo- og Dagtilbud har anvendt Bosted System siden 2008, har den lokale BostedGruppe dog stadig meget at se til: Vi skal blandt andet stille og roligt i gang med de individuelle planer for bebeboerne. Vi har arbejdet en del med at tilpasse skabelonen, så alle faggrupper kan se sig selv i planen. Nu skal vi have koblet botilbud sammen med dagcenteret, så vi ender med et helhedsbillede, siger Heidi Gornitzka, der suppleres af funktionsleder Dorte Jensen: Ja, og mit kæmpe ønske lige nu er at få flyttet en del af dokumentationsarbejdet over på en mobil platform, fx en tablet eller smartphone, så medarbejderne kan dokumentere deres indsats, når de er i beboerens lejlighed sammen med beboeren. Det vil også give os mulighed for at give medarbejderne online adgang til fx instruktionsvideoer om procedurer ved påklædning og forflytninger. Men det må nok vente lidt, for vi er på centret blandt andet i gang med en organisations ændring fra afdelinger til team, hvor Bosted System skal tilpasses, forklarer funktionsleder, Dorte Jensen. Om Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter i Kolding er et tilbud til mennesker i alderen fra 18 år fortrinsvist med varigt handicap af neurologisk eller traumatisk oprindelse. Centret består af et botilbud og et dagcenter. Botilbuddet har 27 døgnpladser, mens dagcenteret har 10 fuldtidspladser pr. dag. Botilbuddet er omfattet af Servicelovens 108, og Dagcentret af Servicelovens 104. Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter er oprettet i 1982, og er i dag en selvejende institution med driftsoverenskomst med Region Syddanmark. Centret har omkring 130 ansatte med forskellige kompetencer, der arbejder i tværfaglige teams, hvor udgangspunktet er den neuropædagogiske tilgang. Læs mere på 5

6 Kort NYT Anny Winther, KL: Vi skal kunne dokumentere, at det vi gør, har en værdi KL er gået sammen med seks kommuner og Rambøll Management om et projekt, der har til formål at udvikle faglige kvalitetsoplysninger om indsatser i sociale tilbud til mennesker med funktionsnedsættelser. I projektet arbejder kommunerne med at dokumentere, om borgeren når de mål, som det er meningen, at den bevilgede støtte skal bidrage til. Social- og integrationsministeren har meldt ud, at vi skal gøre det der virker. Det er vi i KL enige i. Vi er derfor også meget optaget af, at vi i kommunerne bliver bedre til at effektmåle og dokumentere værdien af den indsats, vi yder overfor borgerne, mener Anny Winther, formand for KL's social- og sundhedsudvalg. I projektet har vi erfaret, at det er rigtig svært at arbejde med mål. Det kræver omtanke og refleksion at formulere gode mål for og sammen med borgeren, der både er konkrete og realistiske, og som det giver mening at følge op på. Kan vi fx følge op på, om borgeren får en højere livskvalitet? Og kan det lade sig gøre at dokumentere, at målet er nået? Læren fra projektet er bl.a., at man ikke kan følge op på så bredt et mål som højere livskvalitet. Det må afgrænses og konkretiseres. Det peger på en vigtig problemstilling på det sociale område. Hvis vi skal gøre det der virker, kræver det, at vi også får diskuteret og defineret klarere, hvad der er målet med indsatserne, siger Anny Winther, formand for KL's social- og sundhedsudvalg. Kvinder i krise: Det hjælper at hjælpe Projektet "Børn og kvinder i familier med vold" giver ny viden og nye metoder, som kan forbedre hjælpen til voldsramte kvinder og børn. Socialstyrelsen har i samarbejde med Danner og en række kommuner fået helt ny viden om, hvordan kommuner og kvindekrisecentre kan hjælpe voldsramte børn og kvinder. En evaluering af det treårige projekt "Børn og kvinder i familier med vold" viser, at det nytter at lave en forstærket indsats over for kvinder og børn i voldsramte familier, når de kommer på krisecenter og efter deres fraflytning. Metoderne kan være gruppebehandling, individuel behandling og et udslusningsforløb. Læs rapporten dk/products/stotte-og-behandling-til-kvinder-og-born-i Ny fremtidssikret hosting-platform Team Online har flyttet størsteparten af sine data til TDC Hosting. Umiddelbart kan det være svært at forklare hvor mange data, der blev flyttet. Men på nedenstående figur, kan du se et udvalg af de forskellige typer notater med mere, der blev overført til de nye servere. Med flytningen har vi fået en både stor og fremtidssikret internetforbindelse til både Danmark og USA med 40 GB på fire landlinjer, siger QAmanager Mette Kjær Andersen, Team Online Global. Medarbejdere Planer Borgere Hvis alle data var printet på A4-papir, ville hele molevitten have vejet ca.125 tons! Indikatorsvar Recepter Opgaver Adviser Dagbogsnotater Antal 6

7 Øgede krav til dokumentation Af Geert Jørgensen, Direktør i LOS Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud De private tilbud er en vigtig medspiller i løsningen af opgaver på det specialiserede socialområde og indenfor specialundervisning. Her oplever vi i disse år et stigende krav om dokumentation. Det startede med, at der blev rejst et øget krav om dokumentation af indsatsen hvad består den af? metode, pædagogik, processer? På det seneste er der kommet øget fokus på resultater. På hvad der kommer ud af indsatsen. I LOS har vi gennem tiden udviklet vores bud på dokumentation. Fra en start med udviklingen af en skabelon for standardbeskrivelse, siden gennem opbygningen af Akkreditering Danmark, der akkrediterer både private og offentlige sociale tilbud, og senest er vi sammen med Center for Akkreditering og Kvalitetsudvikling i gang med projekt "Hvad virker - Forstærket fokus på resultat og effekt." Med det øgede dokumentationskrav til det moderne sociale tilbud, er der derfor behov for smarte og smidige løsninger for både tilbuddets interne og eksterne formidling af tilbud, indsatser og resultater. Det kan være til den daglige afrapportering mellem personalet, klientsystemer, vagtplaner, indikatormålinger med mere. Disse systemer kan hjælpe os til en langt mere systematisk erfaringsopsamling, end vi tidligere har haft mulighed for. Hvis vi udnytter dette, får vi samtidig mulighed for at styrke kvaliteten i indsatsen til gavn for de udsatte børn, unge og voksne, som vi arbejder for og med i hverdagen. Ny Bosted-koordinator i Region Syddanmark Jens Monrad, pædagog og it-administrator på Østruplund, bliver ny Bostedkoordinator på Det Sociale Område i Region Syddanmark. Jens overtager posten fra Connie Maagaard Sandholm, stedfortræder på Bøge Alle 16. Jens Monrad bliver tilknyttet som koordinator for en 2-årig periode, startende den 1. maj Nye versionsnumre Fra og med juni-opdateringen har Team Online indført en ny måde at navngive opdateringerne på. Opdateringen den 13. juni har således versionsnummer 12.06, hvor det første tal er årstallet, mens det andet tal er måneden. De nye funktioner, som blev frigivet i denne opdatering, omfatter bl.a.: * Kontantbeholdning - mulighed for at tilknytte flere medarbejder - underskrifter på kvitteringer * Medicin - mulighed for at angive fler ekomentarer i medicinlog * Plan - mulighed for at angive flere felter i mål Du kan læse mere om de nye funktioner i vejledningen "Nyt i Bosted System og incorp ver ", som du finder ved at klikke på knappen "Hjælp" fra værktøjslinjen i systemet. Registrer alarmkald i Bosted System Hvis en plejer accepterer eller kvitterer for en alarm eller påmindelse, vil det automatisk fremgå i Bosted System. Det betyder, at en manuel indtastning ikke er nødvendig for at dokumentere opgaven hos den enkelte borger. Dermed frigøres ressourcer, der giver mere tid til omsorg. Kommunikationen mellem TeleVagt og Bosted System sker via en webservice, der stilles til rådighed af Team Online. Televagt bliver derved forbundet til internettet, og der kan køres VPN, hvis det er et krav. TeleVagt overfører på den måde data, der både viser alle sendte og kvitterede alarmer. 7

8 implementering TreHusE i Høje-Taastrup: Kristent bofællesskab med øje for dokumentation Af Per Roholt, Team Online Den 9. juni blev det 24 millioner kroner dyre og topmoderne botilbud, TreHusE, officielt erklæret for åbent ved en stor indvielsesfest i Høje Taastrup. Men allerede den 1. april flyttede de første af 12 voksne beboere med nedsat funktionsevne ind i bofællesskabet, der er friplejehjem under Kristelig Handicapforening. Rift om pladserne Nu skal de ledige lejligheder udlejes, men bestyrelsesformand Bent Rosenkrands er ikke i tvivl om, at de resterende pladser hurtigt bliver fyldt op. Vi har i flere år haft en lang venteliste med interesserede, forklarer Bent Rosenkrands, hvis egen søn var en af de første indflyttere på det private tilbud: Egentlig var han skrevet op til en bolig i Hedehusene. Men vi fik at vide, at der var otte års ventetid. Vi skulle finde et sted, hvor han kunne bo, når han fyldte 18, så jeg tog kontakt med Kristelig Handicapforening. Her blev jeg hurtigt dybt involveret i selv at være med til at skabe et bofællesskab baseret på kristne værdier, hvor min søn og andre unge med samme behov kunne bo, forklarer Bent Rosenkrands om forarbejdet, der begyndte helt tilbage i Efter to år godkendte Socialstyrelsen TreHusE som friplejebolig, og så kunne jagten på en byggegrund i det storkøbenhavnske område gå i gang. Valget faldt på en byggegrund i grønne omgivelser nær Høje Taastrup Station, og de 12 lejligheder på hver 38 kvm med en række fællesfaciliteter som dagligstue og teknikrum stod færdig 1.marts Et kristent livsgrundlag For bestyrelsesformanden er de tidssvarende lejligheder i sig selv et attraktivt tilbud til unge handicappede, men for ham er det bofællesskabets kristne værdier, der er TreHusEs egentlige styrke: Mange af vores beboere kommer jo fra hjem med kristne livsholdninger, som vi viderefører her. Vi har fx andagter ved aftensmaden, og sang og musik om aftenen, siger Bent Rosenkrands. TreHusE bekender sig ikke til en bestemt kirkelig retning, og leder Marc Krabbe-Sørensen er da også meget opmærksom på, at der er beboere fra familier, hvor kristendommen har spillet en mindre rolle i hverdagen: For mig som leder er det dog et stort privilegium at kunne se på det hele menneske. Selvfølgelig har vi fokus på beboernes fysiske behov og den socialpædagogiske opgave, men vi er også optaget af det åndelige, så vi kan vejlede beboerne om de mere eksistentielle spørgsmål i livet. Især det sidste har mange andre sociale tilbud jo ellers en vis berøringsangst over for eller direkte valgt fra, siger Marc Krabbe-Sørensen, der er meget opmærksom på at tage udgangspunkt i den enkelte beoers evner: På den ene side vil vi ikke svigte de unge i forhold til de livsholdninger, som de har med hjemmefra. På den anden side må vi heller ikke overdosere det kristne budskab, så vi begår overgreb på beboerne, siger Marc Krabbe- Sørensen. Bosted System fra dag 1 En af de første opgaver for forstanderen var i øvrigt at tage stilling til, hvilket dokumentationsværktøj TreHusE skulle anvende. Beboerne kommer nemlig fra vidt forskellige kommuner, der hver for sig har deres egne ønsker til dokumentation og kvalitetsstandarder. Som friplejehjem er vi meget bevidste om, 8

9 implementering at mange kommuner ser nøje på, hvad de får for pengene hos os. Vi skal løbende kunne dokumentere, hvordan vi leverer de enkelte ydelser i forhold til den tid, vi er blevet tildelt af kommunen, og det behov for hjælp og støtte som den enkelte borger har. Når vi holder statusmøde med kommunerne, skal vi kunne svare detaljeret på, hvad vi har brugt af tid på de enkelte beboere på de enkelte opgaver om det svarer til den ydelse som kommunen har visiteret borgeren til og om beboeren evt. har et større eller mindre behov end først antage, forklarer Marc Krabbe-Sørensen: Så da bestyrelsesformanden foreslog Bosted System, lyste jeg helt op. For jeg har en baggrund i Slagelse Kommune, hvor jeg havde prøvet både Bosted System og andre systemer, og jeg kan sige, at Bosted System er det mest brugervenlige system med det største potentiale og flest muligheder, som vi kunne få gavn af. Jeg kunne kun understøtte beslutningen om at vælge Bosted System, for funktionaliteten i systemet er langt bedre end i andre systemer, siger leder Marc Krabbe-Sørensen. Hurtig start et dilemma Umiddelbart var det dog ikke så let at implementere Bosted System samtidig med, at tilbuddet blev etableret: At implementere Bosted System fra Dag 1 var en stor mundfuld oven i alle de andre tiltag, indrømmer Marc Krabbe-Sørensen: Når man starter et nyt tilbud op, er der gang i mange processer lige fra at købe møbler og ansætte medarbejdere til nyt samarbejde med kommunerne og valg af it-systemer. Jeg fik heldigvis engageret to medarbejdere som superbrugere, der deltog på de to første opstartsdage. Men de var helt ærligt lidt blanke på 1. dagen, for de havde ikke haft Marc Krabbe-Sørensen og Bent Rosenkrands forudsætningerne for at forberede sig. Så det Krabbe-Sørensen, der mener, at fordelene ved var en svær fødsel at sætte systemet op, inden den hurtige opstart i sidste ende har opvejet vi for alvor kendte vores egen dagligdag og ulemperne: virkelighed. Heldigvis fik vi hjælp af et af vores Ulemperne har været systemets kompleksitet 10 søster-bofællesskaber, så vi kunne bruge kombineret med manglende viden om deres erfaringer med opsætning af systemet, vores egne daglige arbejdsrutiner, de kommende siger Marc Krabbe-Sørensen. beboere og deres behov. Fordelen har I første omgang skar TreHusE ind til benet og helt klart været, at vi har undgået kinabøgerne fokuserede på dagbogsnotater og stamdata på og den tilfældige dokumentation, siger Marc beboerne. Krabbe-Sørensen, der vil gøre sit til at få det Vi fik alle stamdata på den enkelte beboer mest mulige ud af systemet: ind i systemet fx tidligere handleplaner, Bosted System har uanede muligheder. visitationsskrivelser og lægelige vurderinger. Lige nu bruger vi nok kun 25 % af systemet, Og allervigtigst er vi kommet godt i gang med men det er også alt, hvad vi kan rumme. Det dagbogen og med at skrive løbende dagbogsnotater. vigtigste for mig er, at vi har fået en sikker Vores superbruger tager desuden lagring af alle data på beboerne, så levneds- opgaven meget seriøst og sørger for at holde beskrivelser med mere ikke kom til at ligge kollegerne til ilden. Bosted Systemet er fx et at flyde rundt omkring i mapper. Med Bosted fast punkt på vores personalemøde, hvor vi System i huset er alle data sikkert opbevaret, udveksler erfaring og viden om, hvordan vi lettilgængelige og brugbare, og det er en god bruger systemet bedst muligt og sikrer os, at start, mener Marc Krabbe-Sørensen, TreHusE. vi dokumenterer på samme måde, siger Marc Kristelig Handicapforening Bofællesskabet TreHuse i Høje-Taastrup er en del af Kristelig Handicapforening, der har tre formål: At fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende at arbejde for at der bliver oprettet flere kristne bofællesskaber for handicappede og at varetage de handicappedes sag generelt Foreningen har 10 bofællesskaber fordelt over hele landet og det 11. er på vej. Læs mere om Kristelig Handicapforening på TreHusE TreHuseE er som friplejebolig godkendt af Socialstyrelsen til at levere følgende ydelser: Personlig hjælp efter servicelovens 83 og 87 Praktisk bistand efter servicelovens 83 og 87 Socialpædagogisk bistand og træning efter servicelovens 85 Ledsagelse efter servicelovens 97 Læs mere på www. TreHusE.dk 9

10 Tema Af Jan Grove Korsholm (Metode, Socialstyrelsen) DHUV: Med borgeren i centrum Du har sandsynligvis hørt om Voksen udredningsmetoden (VUM) og DHUVprojektet, men mangler måske viden om, hvilke muligheder metoden giver dig. Artiklen forsøger derfor at give dig indblik i den betydning, som metoden kan få for udfører og leverandører, når størstedelen af landets kommuner i disse dage er i gang med at implementere metoden i sagsbehandlingen på handicap- og udsatteområdet. 10 Jan Grove Korsholm Voksenudredningsmetoden er et bidrag til en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats for voksne borgere på handicap- og udsatteområdet. Målet er at sætte borgeren i centrum bl.a. gennem mere systematik og ensartethed i bestillingen af sociale tilbud og lettere kommunikation mellem myndighed og udfører. Voksenudredningsmetoden er udviklet i samarbejde med sagsbehandlere og ledere fra 9 pilotkommuner, 12 netværkskommuner, forskningseksperter og udfører. Samarbejdet har bidraget til, at metoden bygger på aktuelt bedste viden på området og samtidig er brugbar og anvendelig for praksisfeltet. Det vigtige samspil mellem sagsbehandler og udfører De seks faser i Voksenudredningsmetoden åbner op for en mere systematiseret arbejdsgang fra borgerens henvendelse (sagsåbning) til opfølgning på den iværksatte indsats (sagsopfølgning). Med i metoden følger en række understøttende redskaber som fx handleplan, bestilling og opfølgning, som bidrager til en større ensartethed og mere entydig kommunikation og koordinering i sagsbehandlingens faser. Hensigten er desuden at styrke samspillet mellem jer som udfører og sagsbehandlerne, så borgeren i højere grad kan sættes i centrum. Hvornår vil du særligt opleve en forskel? Allerede i definitionen af bestillingen, vil du som udfører opleve en forskel og forbedring af dine

11 metode muligheder for at levere den rette indsats. Som en del af sagsbehandlingsprocessen udarbejder sagsbehandleren nemlig: En handleplan, som udelukkende er et dokument mellem sagsbehandler og borger en bestilling et dokument mellem sagsbehandler og dig som udfører. Dokumentet danner grundlag for selve leveringen af indsatsen og den videre dialog Centralt i bestillingen er indsatsformålet og indsatsmålene. Formålet kan fungere som pejle mærke for indsatsen, også når der er tale om flere og forskellige typer af indsatser til borgeren. Målene er de konkrete resultater, der nås for at realisere indsatsen som helhed. Case: Morten er bevilget et midlertidigt ophold på et bosted Indsatsformålet er, at Morten kan varetage de praktiske opgaver i hjemmet, så han kan flytte i egen bolig. Indsatsmålene skal være individuelle, konkrete og så målbare som muligt. Målene kunne være: 1) Morten kan selv varetage rengøring og tøjvask. 2) Morten kan selv planlægge indkøb og lave mad osv. Klart definerede mål kan være retningsgivende for selve leveringen af indsatsen og danner dermed grundlag for en systematisk opfølgning på, hvorvidt de ønskede resultater og effekter af indsatsen nås. Det er altså allerede i bestillingen, at Voksenudredningsmetoden styrker kommunikationen og tydeliggør forventningerne tilb indsatsens effekt. Det giver sammen med oplysninger om borger, indsatsen samt evt. behov for koordination dig det nødvendige grundlag for at iværksætte en målrettet, effektiv og helhedsorienteret indsats overfor borgeren. Eller som en leder af et botilbud siger det: Bestillingen skaber et godt overblik og betyder samtidig, at sagsbehandlerne sætter nogle klare mål og rammer for indsatsen. Voksenudredningsmetoden understøtter desuden opfølgningsfasen i en sagsbehandling gennem en fokuseret og struktureret opfølgning med inddragelse af både borger, sagsbehandler og dig som udfører. Opfølgningen på målene danner således afsæt for eventuelle justeringer af det fremadrettede forløb. Ansvaret for at konkludere på opfølgningen og træffe beslutninger om eventuelle ændringer i indsatsen eller målene ligger fortsat hos sagsbehandleren. Den individuelle betydning af Voksenudredningsmetoden afhænger i sagens natur meget af, hvordan sagsbehandlerne tidligere har bestilt og fulgt op på indsatsen med dig. En ting er dog sikkert: Voksenudredningsmetoden er et forbedret fundament for en mere klar og præcis kommunikation mellem sagsbehandler og udfører med borgeren i centrum. Bliv skarpere på metoden og dens værktøjer på Team Online klar med DHUV-understøttelse På ganske få måneder har DHUV-bølgen ramt det kommunale landskab og er nu ved at ændre visitationsprocesser og sagsbehandling i kommuner i hele landet: Udbredelsen af DHUV i kommunerne er gået overraskende hurtigt, men det skyldes naturligvis også det store forarbejde, der er blevet gjort med at udvikle og informere om den nye sagsmodel, siger Dennis Vestergaard Larsen, der er Team Onlines projektleder på udvikling og implementering af DHUV-metoden, som er implementeret i myndighedssystemet incorp Portal. Allerede nu har Team Online den første håndfuld kommuner på systemet, og i løbet af efteråret forventes et tilsvarende antal kommuner at tage DHUV-modellen i anvendelse. Om DHUV Bag DHUV står KL og Social- og Integrationsministeriet, der har samarbejdet om at få digitaliseret sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksneområdet. Målet har været at forbedre it-understøttelsen og etablere fælles metoder på området, samt at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Bag DHUV Socialstyrelsen, KL og Social- og Integrationsministeriet samarbejder om Digitalisering af sagsbehandlingen på Handicap og Udsatte Voksenområdet - DHUV. Projektet har udviklet en sagsbehandlingsmetode kaldet Voksenudredningsmetoden (VUM) til borgergruppen af voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og/eller sociale problemer. Metoden dækker hele sagsbehandlingen på handicap- og udsatteområdet for voksne og indeholder redskaber til alle væsentlige faser, såsom bestilling og opfølgning

12 indikator Taktisk og strategisk målstyring i den sociale sektor Af David E. K. Hunter, Hunter Consulting, LLC Om målstyring og behovet for et IT-system, der understøtter målstyringen Emnet målstyring vækker ikke stor begejstring blandt medarbejderne i den sociale sektor. En af grundene til, at målstyring ikke har begejstret medarbejderne er, at den siden introduktionen i begyndelsen af 1900-tallet mest har været brugt til at sikre, at de opgaver, ledelsen nu engang havde besluttet sig for at prioritere rent faktisk også blev udført med et kraftigt islæt af topstyring. Målstyring blev således en måde at styre arbejdet, men ikke resultaterne, på. Det giver i virkeligheden mere mening at beskrive denne fase i målstyringens historie som medarbejderstyring. Efterhånden begyndte folk dog at spørge sig selv, hvorfor de enkelte opgaver skulle udføres, og således fokusere på resultaterne. Det var sådan målstyring blev til. Hvad er målstyring? Manden bag forandringsteorien Målopfyldelse er den udstrækning i hvilken en organisation er i stand til at nå sine mål gennem planlagte handlinger. Det kræver at man regelmæssigt evaluerer, så man kan lære noget af, hvilke resultater man har nået og ikke nået, udvikle en forståelse af årsagerne til disse resultater, og om nødvendigt ændre organisationens struktur, interne arbejdsgange og processer, personale og ressourceanvendelse så man på den måde forbedrer muligheden for at nå de opstillede mål. Den form for evaluering og tilpasning er kernen i målstyring. Taktisk målstyring består i, at man overvåger aktiviteter og resultater på daglig basis med feedback til frontlinjemedarbejderne, så de kan ændre deres fremgangsmåde med det samme, og på den måde nå de resultater, som de bliver bedømt på. Det er altså en ufravigelig del af taktisk målstyring at overvåge aktiviteterne dagligt og registrere de ganske små skridt frem mod organisationens samlede resultat. Den bedste taktiske målstyring er en selvledelse med støtte, der gør frontlinjemedarbejderne medansvarlige for resultaterne. Ud fra hvad jeg har set, bruges taktisk målstyring bemærkelsesværdigt lidt i Danmark. Det lader dog til, at det går den rigtige vej med Københavns kommunes bestræbelser på at indføre målstyring. Strategisk målstyring består i, at man overvåger aktiviteter og resultater fortløbende over længere perioder for eksempel over kvartaler eller år med en feedback der driver mere gennemgribende og mindre hyppige ændringer end dem, som taktisk målstyring kræver. Denne form for målstyring har man i Danmark implementeret bredt og dygtigt, bortset fra at der stadig lader til at være en stærk topstyring i ledelsen af den. Da Den flyvende Hollænder i København i samarbejde med Rambøll Management besluttede at arbejde med indikatormålinger, tog man udgangspunkt i den amerikanske ekspert David E.K. Hunters forandringsteori. Forandringsteorien er en stærk metode til at fastholde fokus på de unge, idet den kobler den enkelte unges behov og målet for den unge med de aktiviteter, som kommunerne iværksætter. Resultatet af arbejdet med indikatormålinger på Den Flyvende Hollænder er nu integreret i Bosted System idet registreringer af børnenes adfærd foregår Bosted Systems Indikatormodul. Læs mere om David Hunter på og om Performance Management som metode på Hvor strategisk målstyring skaber rammerne og fastlægger målene for organisationens arbejde, er det den taktiske målstyring, der i sidste ende leverer resultaterne. Nogle afsluttende tanker: 1. At designe og implementere et målstyringssystem er ikke helt enkelt. Men det færdige system bør i sig selv være tilgængeligt og elegant og have et brugervenligt interface. Det er min erfaring at det kræver specialiseret konsulenthjælp at nå det mål. Som eksempel kan nævnes Den Flyvende Hollænder i København, et program for kriminalitetstruede unge. Programmet har en klar operationel ramme (udarbejdet af ledelse og medarbejdere i en proces faciliteret af Rambøll Management, og i hvilken jeg også tog del) samt et effektivt IT-system til målstyring, Team Onlines Bosted System, som følger: a. den behandling de unge modtager, b. de aktiviteter de deltager i c. deres fremskridt i forhold til definerede mål. 2. Den største fejltagelse man kan begå, er at tænke på målstyring som udelukkende en IT-ting. Vellykket målstyring er afhængig af brugen af et fleksibelt, brugervenligt IT-system, som fokuserer på nogle få, væsentlige data, men den menneskelige faktor er langt den vigtigste: at overtale og derefter støtte medarbejderne i at indsamle, følge og bruge data i det daglige for at skabe de optimale resultater i deres arbejde. 3. Den næststørste fejltagelse er ikke at budgettere med og investere i opbygningen af lokal kapacitet og kompetencer, sådan at målstyring kan realiseres af frontlinjemedarbejderne helt ude hos borgerne, og i stedet bliver et spareinstrument og medarbejderstyring i forklædning. 12

13 bosted system Seks hurtige til Mentor om Bosted System Af Sidsel Lynggaard Sørensen Mentor er et tilbud under Skive Kommune til børn og voksne med autismespektrum forstyrrelser. Bosted NYT har stillet fem hurtige spørgsmål om Mentor og Bosted System til afdelingsleder Lene Dølby Johansen Hvordan forløber en almindelig arbejdsdag hos jer? Mentor spænder meget bredt. Vi har børn i aflastning ned til seks år, vi har svagt fungerende og udadreagerende beboere med 1-til-1 støtte, og vi yder hjemmestøtte til unge, som bor i egen lejlighed og klarer sig med helt ned til seks timers støtte i ugen. Som hovedregel er alle beboerne i beskæftigelse. Det betyder, at dagen starter omkring kl , hvor personalet møder ind og fordeler opgaverne mellem sig. Alle afdelinger undtagen Gefionsvej har en rådighedsvagt, som hjælper med morgenopgaverne, inden de går hjem. Gefionsvej har vågen nattevagt. Hvor ofte anvender I Bosted System? Vi anvender systemet mange gange om dagen. Personalet benytter at logge sig på hjemmefra og vikarer tjekker, om der er ledige vagter. Når vi tager på ferieture, tager vi en pc og mobilt bredbånd med. Dermed har vi adgang til alle oplysninger omkring beboeren og kan skrive dagbogsnotater løbende som de forældre der har adgang til extranet, kan sidde hjemme og læse. Vi har ikke længere oplysninger om beboerne siddende i mapper: Alle data findes kun i Bosted System. Hvilke moduler anvender I mest? Og til hvad? Alle, der er på arbejde, bruger dagbøger, handleplaner med dagbogsnotater på delmål, fora og advis mange gange om dagen. Kalenderen bruges lidt forskelligt af medarbejderne. Alle dokumenter om den enkelte borger er uploadet til systemet lige fra ugeskemaer til udredningspapirer. Alle medarbejdere har desuden deres egen i Bosted System. Hvilke moduler eller funktioner har I senest taget i anvendelse? Magtanvendelser hvor vi ønsker os en blanket til brug i forbindelse med børn! Hvordan oplærer I nye medarbejdere i Bosted System? Sidemands oplæring! Vi havde en-dags kurser for alle afdelinger, da vi i sin tid introducerede systemet. Jeg må indrømme, at vi var skeptiske, da vi fik at vide, at vi fremover selv kunne oplære nye kollegaer. Men det har faktisk aldrig været noget problem. Vi har superbrugere i alle afdelinger, som mødes efter behov og er med til at introducere nye funktioner i systemet. Er der et særligt modul eller område i Bosted System, som du vil fremhæve? Og hvorfor? Uh det er svært at fremhæve et særligt modul. Men måske handleplanen? Det er rigtig godt at kunne skrive dagbogsnotater på et delmål, og det er meget let at følge op. Handleplanen er på den måde blevet et dagligt værktøj i stedet for noget, som lå i en skuffe og blev fundet frem en gang i mellem. Da vi er en organisation spredt på seks forskellige adresser med medarbejdere, som arbejder på alle tider af døgnet, bruger vi Bosted System meget til at kommunikere og informere. Det højner informationsniveauet og så mindsker det fejlmulighederne, når det er så let at dele og genbruge oplysninger i systemet. Det bedste ved Bosted System er, at systemet understøtter alle de funktioner, som vi skal udføre, og at vi har al dokumentationen gemt samme sted, så vi skal ikke bruge tid på at lede. Alt vedrørende beboerne er samlet på den enkelte beboer, og alt vedrørende afdeling er samlet under den enkelte afdeling. Så det er let og overskueligt. Et bredt favnende tilbud Mentor i Skive tilbyder aflastning til børn og unge i alderen 5-25 år botræning til unge i alderen år hjemmestøtte i egen bolig og varige botilbud til voksne over 18 år. Tilbudet råder over 31 faste pladser, 11 aflastningspladser og yder desuden hjemmestøtte til seks udeboende. Mentor er en del af Skive kommunes sociale tilbud. Navnet Mentor hentyder til en græsk sagnfigur, en ven af Odysseus. Mentor tog sig i Odysseus' fravær, af hans søn Telemakhos. Hans navn bruges rosende om en lærer, opdrager, rådgiver og omsorgsperson. Læs mere på 13

14 Tema Stofmisbrugsdatabasen: Lettere indberetning via klientsystem Af Per Roholt, Team Online Klaus Otto Hansen Digitalisering af misbrugsområdet er med til at løfte hele området fagligt. Ellers spilder vi jo folks tid! Det mener projektleder, Klaus Otto Hansen, Socialstyrelsen, der i de sidste to år har været travlt optaget med at skabe en fælles national platform for indberetning af data på stofmisbrugsområdet. Stofmisbrugsdatabasen eller bare SMDB, som den kaldes i daglig tale, er skabt i et tæt samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. I stedet for at lægge registrene sammen har vi skabt et fælles indberetningssystem for ikke mindre end fem forskellige registre på stofmisbrugsområdet, herunder Socialstyrelsens VBGS, der omfatter ventetider på social stofmisbrugsbehandling, og DanRIS-ambulant. Ved at samle indtastningen fra de mange registre et sted uden at sammenlægge registrene, kan vi fastholde de enkelte registre med deres karakteristika og mulighed for statistiske udtræk og samtidig reducere mængden af dobbeltindtastninger. Fx behøver man jo nu kun at indtaste CPR-nummer på borgeren, kommunenavn og behandlingssted én gang, forklarer Klaus Otto Hansen. Derudover genbruger Stofmisbrugsdatabasen allerede indhentede oplysninger fra Tilbudsportalen om stamdata og ydelser på behandlingsstederne. Med den nye Stofmisbrugsdatabase har vi skabt et værktøj, der både kan sikre den lovpligtige nationale statistik på området, men et sted, men alligevel opfordrer vi så mange som som også vil være i stand til at levere data med muligt til at anvende klientsystemer, der kan værdi til kommunerne og det enkelte tilbud, indberette data automatisk til Stofmisbrugsdatabasen. siger Klaus Otto Hansen. System til system indberetning Fremover vil der i en periode givetvis stadig være en del tilbud, der indtaster data direkte i Stofmisbrugsdatabasen, men Socialstyrelsen forventer og håber dog, at flere og flere vil benytte sig af et klientsystem, som fx Bosted System: Vi ser stadig eksempler på, at man på misbrugssteder indtaster data i de offentlige registre direkte fra kinabøger med alle de fejlmuligheder, som det giver, når samme data skal indtastes i flere registre. Nu skal man så kun indtaste data Få mere at vide Vi er af den overbevisning af datakvaliteten altid er bedst, når data indtastes i klientsystemet af de brugere, der bagefter har brug for at kunne trække data ud igen, fx i forbindelse med økonomiafregning. Jo tættere på forretningen data indtastes, jo mere omhyggelig er man som regel med kvaliteten af data. Derfor ser vi det som en stor fordel, hvis brugerne kan indtaste data i deres egne klientsystemer, som herefter indberetter automatisk til os, siger Klaus Otto Hansen, Socialstyrelsen. Team Online A/S har indgået en integrationsaftale med Socialstyrelsen om automatisk overførsel af data. System-til-system servicen er en snitflade, der gør det muligt automatisk at udveksle data mellem Bosted System og Stofmisbrugsdatabasen. Hvis du har spørgsmål vedrørende Socialstyrelsens tidsplan i forhold til konvertering og migrering af data fra den gamle version til den nye version af Stofmisbrugsdatabasen eller spørgsmål i forbindelse med nyoprettelse af profiler og ydelser i Stofmisbrugsdatabasen herunder samspillet mellem Tilbudsportalen og ydelser i Stofmisbrugsdatabasen, skal I kontakte Stofmisbrugsdatabasens support på telefon eller på servicestyrelsen.dk Hvis du har spørgsmål til den nye fælles indberetningsløsning via incorp Portal og Bosted System, er du velkommen til at kontakte Team Online på tlf eller på 14

15 misbrugsnetværk Nyt landsdækkende Misbrugsnetværk Sammen med en række små og store misbrugstilbud har Team Online stiftet et nationalt innovationsnetværk for misbrugscentre. Af Per Roholt, Team Online Formålet med netværket er at skabe tættere relationer mellem Team Online og vores brugere på misbrugsområdet, så vi sammen kan arbejde på at forbedre funktionaliteten i Bosted System og incorp, så systemerne i højere grad er tilpasset arbejdsgange på misbrugsområdet, siger markeds- og kundechef Mikkel Christoffersen, der var med da netværket blev stiftet i april i eksotiske omgivelser i Zoo i Odense. Blandt deltagerne i det stiftende netværksmøde var lederen af Social Psykiatri og Misbrug i Haderslev Kommune, Niels N. Poulsen, der havde valgt at tage til mødet, selv om det faktisk var samme dag, hvor hans misbrugscenter gik LIVE på Bosted System: Jeg har sat min telefon på lydløs, men jeg er også fortrøstningsfuld. Det skal nok gå, forklarede Niels N. Poulsen, der altså prioriterede at være med til at skubbe det nye netværk godt i gang: Som misbrugscentre er vi meget forskellige, men også alle meget tæt på borgerne. Derfor er det en rigtig god ide med et netværk, mener Niels N. Poulsen: Ude i praksis har vi mange forventninger til et system som Bosted System. Derfor er det vigtigt med en dialog mellem brugerne og leverandøren, sagde Niels N. Poulsen, der er tilfreds med at Team Online har sat fokus på misbrugsområdet: Systemet er nyt for os, og vi er spændte på, hvordan man kan udvikle ny funktionalitet, så jeg synes det er en kanon god ide at starte et netværk op, sagde Niels N. Poulsen, der blev bakket op af kolleger fra hele landet, som dog også understregede at deltagerne skal have noget ud af at deltage i netværket. Fælles Medicinkort på dagsordenen Allerede på det første netværksmøde fik deltagerne dog udbytte af erfaringsudvekslingen omkring bordet og i pauserne. Et oplæg om det danske sundhedsdatanet og nationale itstrategier af souschef Lars Hulbæk, MedCom gjorde det nemlig klart for alle, at der er et stort behov for at få landets misbrugstilbud koblet på Det Fælles Medicinkort. Det Fælles Medicinkort er en løsning, der skal give alle borgere i Danmark et elektronisk medicinkort på en central database. Medicinkortet skal give et overblik over borgernes aktuelle medicinering. Men landets misbrugstilbud er ikke med på løsningen: Vores læger tjekker naturligvis om en borger får udskrevet medicin, der konflikter med den medicin, som de ordinerer som led i misbrugsbehandlingen. Det er centralt, at borgerens egen læge kan gøre det samme, og at de ordinationer, der fortages i misbrugsbehandlingen, fx metadonordinationer, indberettes til Det Fælles Medicinkort. Det er en opgave som kommuner fælles står over for, forklarede Reinhold Schæfer, der er leder af Socialpsykiatrien/ Rådgivningscentret Ringsted Kommune. Der var generelt stor opbakning til at gøre en fælles indsats for at få det glemte område med på kortet i det landsdækkende arbejde med at indføre Det Fælles Medicinkort: Det er helt klart vigtigt at få italesat det problem over for styregruppen for Det Fælles Medicinkort, og jeg vil gerne tage budskabet med tilbage, sagde souschef Lars Hulbæk, MedCom, derfor til deltagerne i netværksmødet. To møder årligt Planen er, at det nye nationale innovationsnetværk for misbrugscentre skal mødes to gange om året. Team Online er tovholder for møderne, hvor alle misbrugscentre inden for alkohol- og stofmisbrugsområdet, som anvender Bosted System og incorp Portal repræsenteret ved en centerleder samt en til tre nøglepersoner fra hvert misbrugscenter. Vi forestiller os, at vi på møderne skal udveksle erfaringer og lægger op til at køre særlige elementer på møderne i to spor; et ledelses-, politisk- og strategisk spor målrettet centerledelsen samt et praktisk og mere systemnært spor for administratorer og superbrugere, siger markeds- og kundechef Mikkel Christoffersen. På møderne vil der være et eller flere oplæg af fagpersoner, som kan bidrage til fagligt indhold, enten på systemniveau eller på et fagligt niveau på misbrugsområdet. Desuden skal der være plads til at drøfte og indgå OPI-udviklingssamarbejder, hvor centrene har mulighed for at byde ind med og diskutere de udviklingstiltag, som ville kunne forbedre systemernes anvendelse på misbrugsområdet. Niels N. Poulsen Odense Zoo 15 Netværksmøde

16 dokumentation Schuberts Minde: Kæft, trit & Bosted System Af Per Roholt, Team Online Trine Brunsgaard Nielsen og Jørn Birk Nielsen Da 2. afsnit af dokumentarserien, Kæft, trit og flere knus rullede over skærmen på DR1, havde forstander Jørn Birk Nielsen ingen anelse om, hvilken mediestorm, der ventede Schuberts Minde. Men i det famøse tv-indslag var glasuren skrabet af virkeligheden, og DR viste en magtanvendelse mod én af de unge, hvilket fik tvanmeldere, politikere, fagpersoner og tidligere beboere til at kaste sig over behandlingshjemmets pædagogiske metoder i debatindlæg på nettet og i landets medier. Åbenhed med bagslag Helt ærligt, så er vi dødkede af hele den historie, udtaler forstander og psykolog Jørn Birk Nielsen, Schuberts Minde: Vi har jo intet at skjule; vi havde netop valgt at være helt åbne og lægge vores metoder åbent frem. Vi kan dokumentere, alt hvad vi gør, siger forstander Jørn Birk Nielsen, der gerne fortæller om tilbuddets konsekvente pædagogik med en række daglige SKAL-opgaver for de unge og obligatorisk deltagelse i sport og fællesaktiviteter. For selv om mange af de unge er skadede og svært understimulerede, når de ankommer til Schuberts Minde, er han overbevist om, at alle unge - uanset diagnose og fortid - kan rette sig, når de får støtte af engagerede, kærlige og konsekvente voksne. Dokumentation i fokus Tidligere foregik dokumentationen i Ringkøbing Kommunes system, men da tilbuddet blev selvejende fra starten af 2012 valgte Schuberts Minde at digitalisere arbejdet med at dokumentere deres pædagogiske indsats med det socialfaglige it-system, Bosted System. For en institution af vores karakter er det lige så vigtigt at have tjek på dokumentation som at have tjek på økonomien. Historien viser jo, at vi hele tiden skal kunne dokumentere vores indsats og arbejdet med de unge. Derfor er det supergodt, at vi nu har fået Bosted System i huset. Når jeg møder på kontoret om morgenen, starter jeg med at åbne systemet og får straks overblik over døgnets vigtigste begivenheder. Så kan jeg gå direkte ind på det enkelte barns mappe, læse de nødvendige detaljer og behandle sagen lige på stedet. Det går meget hurtigere end før, mener Jørn Birk Nielsen. Bosted System styrker dokumentationen Arbejdet med Bosted System har været i drift på Schuberts Minde i mindre end seks måneder, men det er allerede godt integreret i hverdagen. Medarbejderne har blandt andet valgt at anvende en række skræddersyede dagbogstyper, der understøtter tilbuddets pædagogiske tilgang, så de dagligt dokumenterer deres indsats i forhold til barnets tanker, følelser, fysiologi og adfærd. Bosted Systemet har også fået en central betydning på de daglige morgenmøder. Her samles de pædagoger, der har været på døgn, omkring forstanderens bord og deler deres viden om, hvad der er sket i de sidste 24 timer i de enkelte afdelinger og for det enkelte barn. Er behandlingsplanen blevet fulgt? Under mødet skriver én af medarbejderne referatet direkte ind i Bosted System i fora, så alle bagefter kan se, hvad der er blevet talt om og aftalt på dagens møde. Jeg får som leder også læst flere dagbogsnotater for de enkelte børn, for de popper jo automatisk op på min skærm, når jeg møder om morgenen. Jeg kan på den måde også hele tiden holde øje med om, der bliver skrevet dagbogsnotater, og det er et godt styringsredskab, mener Jørn Birk Nielsen. Læs mere om Schuberts Minde på 16

17 ny bog Fik du læst bogen Kæft, Trit & Knus? Det hele skal nok gå. Det skal nok blive godt bare vent og se det vender. Sådan lyder de trøstende ord fra en tidligere beboer på Schuberts Minde i Ringkøbing til et nyankommet barn, der forsøger at finde sig tilrette med de faste rammer på behandlingshjemmet. Og noget tyder på, at han har ret. For efter at have boet på hjemmet i 10 år er han blevet færdig som garder og har taget hul på uddannelsen til pædagog. Den lille anekdote pryder omslaget på bogen, Kæft, Trit & Knus, som er udgivet i I bogen kan du læse 11 børns oplevelser på tilbuddet, herunder 16-årige Ulriks fortælling om sine første dage på stedet. I bogen forklarer han, hvordan et forsøg på at spare fødderne for en 10 km gåtur slet ikke gav pote: De voksne her på Schuberts Minde, de mener sgu, hvad de siger altså, når de siger noget, så holder de fast, uanset hvad. Det havde jeg aldrig mødt før; jeg havde kun mødt voksne, som ikke kunne holde den længere end mig, og på den måde blev det mig, der bestemte. Her på Schuberts Minde ved de, at den unge kan og derfor skal barnet også, fortæller Ulrik, der har boet på behandlingshjemmet i tre år. Læs og bedøm selv! For som én af de unge, Tilde på 16, siger i bogen: Man bør gå mere til bunds i, hvad det enkelte barn har brug for og behøver, sådan at barnet ikke anbringes alt for mange steder, inden man endelig finder det helt rigtige sted til barnet. Handling ska ber forvandling Alle bogens interviews beskriver på gribende vis den forvandling, som er det vigtigste mål for de unge, som anbringes på behandlingshjemmet, og er derfor også et åbent forsøg på at dokumentere effekten af tilbuddets pædagogiske metoder. Bogens forfattere indrømmer gerne, at de har valgt at vise en række af stedets succeshistorier: For vi er helt bekendt med, at alle behandlingsopgaver på Schuberts Minde ikke lykkes, skriver forfatterne, der dog fastholder, at de udvalgte børn og unge repræsenterer et aktuelt udsnit af beboerne på behandlingshjemmet: Vi håber bare, at bogens læsere får forståelse af at børn er unikke og skal behandles vidt forskelligt. Om bogen Kæft, Trit og Knus er skrevet af Iben Bjerg Hollesen og Jørn Birk Nielsen. Bogen er udgivet på Bollerup Boghandels Forlag, Ringkøbing Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet, pris kr. 198,- 17

18 Tema MiljøForum Fyn: Hjalp Team Online i gang med miljøarbejdet Af projektleder Christina Melvang, MiljøForum Fyn Team Online har modtaget miljødiplom som et bevis for, at virksomheden tager ansvar for sine miljøpåvirkninger og fremadrettet vil være opmærksom på, hvordan miljøbelastningen kan reduceres både på virksomheden selv, hos leverandørerne og hos kunderne. Det er erhvervsnetværket MiljøForum Fyn, som har tildelt diplomet på baggrund af Team Onlines miljøredegørelse, som indeholder en kortlægning af de nuværende miljøbelastninger og en plan for løbende forbedringer. Grønt startskud Team Onlines første miljøredegørelse er startskuddet til en proces, der skal videreføres i fremtiden. Selvom virksomheden ikke er en egentlig miljøtung virksomhed, så handler de første målsætninger om: at bruge energivenlige computere og printere at slukke for IT udstyr, der står på standby at vente med at købe nyt IT udstyr til det eksisterende ikke længere fungerer hensigtsmæssigt at fravælge aircondition at anvende miljømærkede rengøringsmidler at stille grønne krav til leverandører og i det hele taget købe de varer og tjenesteydelser, der under produktion, brug og bortskaffelse medfører mindst muligt resursespild og forurening. Ingen green wash MiljøForum Fyn har hjulpet Team Online igennem processen - både med at få en CSR strategi på plads og med at dokumentere miljøarbejdet. I hele processen har der været fokus på de faktiske forhold i virksomheden og realistiske indsatser for at skåne miljøet, og det er helt i tråd med MiljøForum Fyns ånd: Om MiljøForum Fyn MiljøForum Fyn er Fyns største erhvervs- og miljønetværk med 120 medlemmer - en foreningen med både private og offentlige virksomhedsmedlemmer, som de fynske kommuner står bag. I MiljøForum Fyn får medlemsvirksomhederne adgang til systematiske ledelsesværktøjer inden for miljø, klima, kemikalier mm., så virksomhederne bliver i stand til at varetage miljøarbejdet med systematik og overblik. Foreningen er samtidig et netværk, hvor man mødes og udveksler erfaringer samt får ny viden på miljøområdet Læs mere om MiljøForum Fyn på Vær selv et miljøbevidste tilbud Sociale tilbud kan også gøre en indsats for miljøet. Her er fem gode råd til miljøarbejdet på en typisk institution: 1. Den grønneste energi er den energi, man sparer. Hold øje med dit energiforbrug, og sluk for udstyr, der ikke benyttes. 2. Affald er ikke ubrugeligt, det er fremtidens ressourcer - Sorter affaldet og begræns mængden af affald der ikke kan genbruges. 3. Kemikalier skader både miljø og sundhed vær opmærksom på produkter, som indeholder kemi. 4. Tag ansvar for miljøet ved at købe grønt ind - køb miljømær kede produkter hvor det er muligt. 5. Sig hvad I gør og gør, som I siger kommuniker jeres miljøarbejde ud til alle, så hjælper de jer med at spare. 18

19 miljø Vi lægger stor vægt på, at en virksomheds miljøindsats ikke kun skal være vinduespynt, men afspejle virksomhedens reelle handlinger. Det modsatte kalder medierne for green wash, forklarer sekretariatschef Mogens Michael Møller, Miljø Forum Fyn: Omvendt synes vi da også, at en virksomhed som Team Online har lov til at være stolt af sine resultater og skal huske at fortælle de gode historier, og på den måde gøre miljø- og klimaarbejdet til en del af virksomhedens strategi for både udvikling og markedsføring, tilføjer sekretariatsleder Mogens Michael Møller, der er glad for, at netværket nu har fået en IT-virksomhed som medlem. Som IT virksomhed er Team Online nemlig et eksempel på, at det ikke kun er de miljøtunge industrivirksomheder, som har glæde af at tage ansvar for miljøet. For det er både enkelt og attraktivt for alle typer virksomheder at have styr på sine miljøforhold. Og selv om hver enkelt virksomhed ikke har så store miljøpåvirkninger, har indsatsen samlet set stor betydning, mener sekretariatschef Mogens Michael Møller, der peger på, at en god miljøindsats har positiv effekt på både miljøet og bundlinjen. En IT-virksomhed som Team Online har mange relationer til både kunder og leverandører, og derfor skal man heller ikke undervurdere, at Team Onlines initiativ er med til at udbrede et budskab det kan sprede sig som ringe i vandet og dermed få en endnu større effekt fordi andre bliver inspireret til at gøre det samme, fortsætter Mogens Michael Møller. Starten på en grøn bølge I MiljøForum Fyn har miljøkonsulenterne i flere år arbejdet med miljø- og klimapåvirkninger på uddannelsesinstitutionerne, hvor miljøredegørelsen og miljødiplomet er med til at skærpe den grønne bevidsthed både blandt personalet og blandt eleverne. Og det er en ide, som meget vel kan overføres på landets sociale tilbud, mener koncerndirektør Michael Sandal, Team Online: Vi er naturligvis glade for anerkendelsen fra MiljøForum Fyn. Miljøredegørelsen er egentlig en naturlig konsekvens af virksomhedens CSR-strategi, der samlet set skal sikre, at virksomheden lever op til egne ambitioner om at være en troværdig leverandør og ansvarlig samfundsaktør. Derfor har det da også været lærerigt at få dokumenteret indsatsen sort på hvidt, og vi er selvfølgelig blevet klar over, at der altid er noget, som man som producent, selv af software, kan gøre bedre. Det betyder blandt andet, at vi i de næste par år sætter yderligere fokus på vores el-forbrug, affaldsminimering og ikke mindst arbejdet med at højne medarbejdernes og kundernes - miljøbevidsthed. Inspireret af MiljøForum Fyn vil vi derfor også gerne se på dokumentationsmetoder, der kan understøtte arbejdet med miljø på landets mange sociale tilbud, ud fra tanken om, at mange bække små trods alt gør en stor å, siger Michael Sandal Team Online A/S 19

20 Bosted Temadag efterår 2012 Kom til Bosted Temadag 18. september To gange om året holder Team Online Bosted Temadage i samarbejde med forsknings- og udviklingscentret, Knowledge Lab. Næste temadag er tirsdag den 18. september, hvor vi sætter fokus på metoder som DHUV-voksenudredningsmetoden i praksis. På Bosted Temadag møder du ca. 200 andre Bosted System-brugere fra sociale tilbud i hele landet på en inspirerende dag med workshops, åben spørgetid hos Team Online s konsulenter og foredrag med faglige oplægsholdere, der kan give dig en masse nye inputs til, hvordan I kan få det optimale ud af Bosted System i dagligdagen. Er du klar til ny viden? Vil du have opgraderet din viden om nye moduler og funktioner i Bosted System? Vil du have svar på dine spørgsmål om Bosted System hos en konsulent? Vi åbner for tilmelding den 6. august! Vil du sikre dig, at I på jeres tilbud får det optimale ud af jeres Bosted System i dagligdagen? Vil du være med til at dele erfaringer og viden med andre fra det socialfaglige felt? Så er Bosted Temadag noget for dig. Der er begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet, så husk at tilmelde dig i tide! Læs mere om Bosted Temadag på vores hjemmeside:

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Om effektmåling og resultatbaseret styring. Effektkonference. Hårde data om bløde indsatser. 3. September 2013

Om effektmåling og resultatbaseret styring. Effektkonference. Hårde data om bløde indsatser. 3. September 2013 3. September 2013 Effektkonference Hårde data om bløde indsatser ODENSE Effektkonference - 3. september 2013, Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Om effektmåling og resultatbaseret styring

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere