AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer"

Transkript

1 AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer Maj årgang Sommer

2 Redaktørens spalte Var det sommeren der kom? Den engelske forfatter George Orwell har ikke levet forgæves. Selv om årstallet for hans berømte roman 1984 er passeret kan man i dagligdagen erfare, at der er nogen som har lært af ham. Særligt hans nysprog har fanget magthaverne. Der står således i tillægget til bogen 1984 : Nysprog var Oceaniens officielle sprog og var konstrueret med Engsocs (den Engelske Socialismes) ideologiske krav for øje. I året 1984 var der endnu ingen, der i skrift eller tale udelukkende anvendte Nysprog. Man regnede med, at Nysprog endeligt ville have afløst Gammelsprog cirka år Det vandt imidlertid stadig terræn, og alle partimedlemmer bestræbte sig på i stadig højere grad at bruge Nysprog-gloser og vendinger i deres daglige tale. Formålet med Nysprog var ikke blot at skabe et udtryksmiddel for den verdensanskuelse og de politiske tanker der sømmede sig for alle tilhængere af Engsoc, men også at gøre enhver anden form for tænkning umulig. Måske skulle du finde bogen frem og læse det 10 siders tillæg om Nysprog. Og hvorfor så lige det? Jo, har du ikke lagt mærke til, at der er mange ord som forsvinder. Det hedder fx ikke længer Undervisningsministeriet, og man snakker ikke længere om at skære ned men om at prioritere. Hvad bliver der af det som ikke prioriteres? Bliver det bare væk eller nedskæres det? Selvfølgelig kan der ligge gode argumenter i at flytte fokus fra det negative til det positive, til det som prioriteres eller op-prioriteres. Men måske skulle vi lægge arbejdsindsatsen der hvor det gør ondt, på det som ikke prioriteres eller nedskæres. Jeg læste for nylig, at næsten 50 procent af alle anbringelser af børn skyldes misbrugsproblemer hos forældrene. Og hvad gør vi så lige ved det? Det er ikke blevet lettere at være barn i dagens Danmark. Så er det legalt at tælle baglæns til den kommende sommerferie. Jeg håber du vil nyde den og få stresset af. Husk badetøjet! Mange hilsener Kai Kai Pedersen AKTbladet Børns adfærd og trivsel 9. årgang, nummer maj 2013 ISSN (papir) ISSN (online) * Redaktionen: Kai Pedersen Ansvarshavende redaktør * Abonnement: * Hjemmeside: * Blog: Aktbladet.blogspot.dk * Kontor: AKTbladet Børns adfærd og trivsel Banevej Sorø * Telefon: (9-21) * Lay out: Redaktionen * Tryk: Alfa bogtryk, Sorø * Bank Danske Bank Reg.nr Konto nr * Udgiver: AKTbladet CVR * AKTbladet: Udkommer 10 gange om året. # august 2013 # september 2013 # oktober 2013 # november 2013 # december 2013 # januar 2014 # februar 2014 # marts 2014 Udsagn i AKTbladet dækker nødvendigvis ikke redaktionens synspunkter. AKTbladet - Børns adfærd og trivsel - 9. årgang, Nummer Side 2

3 Sociale lege nr. 31 Sociale lege 1-30 blev bragt i tidligere AKTblade. Har du forslag til sociale lege så send dem endelig til bladet, så kommer de i samlingen. Skriv til: Tekst: Kai Pedersen. Tegninger: Jørgen Løvgret (JOLO) Titel: Æg beskyttelsen Klassetrin: klasse Antal elever: Hele klassen inddelt i hold af 4 til 5 elever. Varighed: minutter Brugsstoffer: Pr hold: et rå æg, 8 stykker A4 papir, en rulle tape Kompetenceudvikling: Kreativitet, holdarbejde Beskrivelse: Arbejdsopgaven for hvert hold er at beskytte ægget fra at gå i stykker. Hertil må anvendes de udleverede materialer. Når holdet har lavet sin æg-beskyttelse, der skal sidde på ægget, består testen i at man skal lade ægget falde fra en højde på 3 meter. Vinder er den gruppe hvis æg overlever faldet. Desuden kan der gives point for kreativitet og originalitet, skønhed og stabilitet. Variation: Andre materialer kan vælges. Titel: Æblekender Klassetrin: 5.-9.klasse Antal elever: Hele klassen Varighed: 30 minutter Brugsstoffer: Æbler af samme sort i et antal svarende til elever i klassen. Det skal være æbler fra egen have. De ens æbler man kan købe duer ikke. Kompetenceudvikling: Fordybelse, iagttagelse Beskrivelse: Eleverne sidder i en ring. Læreren placerer æblerne i en kurv og beder hver elev tage et. Eleverne får nu besked på, at se meget nøje på deres æble og føle på dem så de kan kende det igen. Ingen elever må snakke. Efter ca 10 minutter samler læreren æblerne i kurven. Æblerne bliver igen runddelt. Eleverne får nu besked på at undersøge, om det er deres eget æble de har fået. Hvis ikke skal de give det til den som sidder til venstre. De elever som får deres eget æble går ud af ringen. Efter 30 minutter afbrydes legen. Hvem har fået sit eget æble? Hvad blev æblet genkendt på? Hvilke erfaringer har eleverne fået? Variation: Der kan også bruges andre genstande end æbler, som fx sten, grenstykker etc. AKTbladet - Børns adfærd og trivsel - 9. årgang, Nummer Side 3

4 1 Af Karin Villumsen, antropolog og master i evaluering, specialkonsulent i psykisk undervisningsmiljø, DCUM. Er du glad for at gå i skole? Sådan lyder ét af spørgsmålene i Termometeret, som Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har udviklet og frit stiller til rådighed for grundskoler. Termometeret indeholder en række spørgeskemaer målrettet eleverne i indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen, SFO, specialklasser og efterskoler. Formålet er at tage temperaturen på elevernes trivsel og deres oplevelse af undervisningsmiljøet i skole og SFO. trivselsarbejdet? Det er her, Termometeret kommer ind i billedet. AKT og Termometeret Når AKT-personalet er i gang med trivselsfremmende indsatser, kan Termometeret være et godt status- og evalueringsværktøj at bruge, fx til trivselsmålinger ved starten af en indsats, undervejs og ved udfasningen eller afslutning på indsatsen. AKT-personalet kan med fordel benytte Termometeret i deres arbejde. Det giver mulighed for systematisk at indfange elevernes stemmer, og at få status og overblik over trivselsaktiviteter. En status, der kan medvirke til refleksion og dialog om, hvorvidt trivselsfremmende aktiviteter og processer går i den rigtige retning, eller om de voksne i skolen har blinde pletter om elevernes trivsel. Trivsel i skolen At trives i skolen er en vigtig del af læringsprocesser og af at være motiveret for at gå i skole og deltage i de forskellige aktiviteter og sociale relationer. Trivsel handler både om personlig og psykisk trivsel og om social og relationel trivsel. Der er selvfølgelig også en faglig trivsel samt en mere sundhedsorienteret trivsel, men i denne artikel er der tænkt på social og psykisk trivsel, om end det hele hænger sammen. Når AKT-personalet arbejder med elevernes trivsel i skolen, fx konflikthåndtering, ro-uro, antimobning osv., trækker AKT-personalet på en viden om og metoder til at forebygge, intervenere og/eller genoprette sociale relationer og problemstillinger i en gruppe eller klasse. Men hvordan måler og vejer skolen og AKTpersonalet elevernes trivsel og indsatsen af Når eleverne i Termometeret svarer på spørgsmål omkring klassen og fællesskab, bliver de fx spurgt Er du glad for din klasse?, Behandler I hinanden godt i klassen?, Har du nogen venner i klassen? og Sker det, at du bliver uvenner (uenig, skændes osv.) med nogen i skolen?. Ved at se på fordelingen af svar kan AKT -personalet få et overblik over, hvor eleverne selv oplever klassetrivslen samt hvor problemerne eventuelt er gemt: er det mangel på venner, er det en dårlig behandling af hinanden, er det specielt pigerne eller drengene, der oplever uvenskaber osv. På den måde kan resultatet bruges til dels at identificere problemstillinger samt at målrette det videre arbejde med trivselsaktiviteter. Samtidig er Termometeret også et værktøj, der i en proces kan bidrage til en fælles dialog med klassen om resultater af undersøgelsen samt elevernes forslag til problemløsninger. Ved at tage resultaterne op på fx spørgsmålet om Behandler I hinanden godt i klassen? kan eleverne være med til at uddybe, hvad de mener samt komme med forslag til, hvordan det kan blive bedre. Derved understøttes en pædagogisk og elevinddragende proces, der kan bidrage til at skabe mere klarhed om handlinger, ansvar, trivsel og fællesskab. AKTbladet - Børns adfærd og trivsel - 9. årgang, Nummer Side 4

5 2 Af Karin Villumsen, antropolog og master i evaluering, specialkonsulent i psykisk undervisningsmiljø, DCUM. Undersøgelsestyper i Termometeret Termometeret er et internetbaseret spørgeskemasystem, som hele personalegruppen på en skole har adgang til også AKT-personalet. Der kan vælges mellem fire for forskellige undersøgelsestyper i Termometeret. UMV Basis er et fast spørgeskema bestående af spørgsmål, der afdækker de fem temaer i Termometeret med et minimum antal spørgsmål. UMV + er en undersøgelsestype, der giver mulighed for at vælge blandt ekstra spørgsmål til hvert tema, dog er basis spørgsmålene obligatoriske. UMV Tema giver adgang til at vælge hele tematiske spørgeskemaer, fx trivsel eller sundhed. Denne undersøgelsestype kan være særlig relevant for AKT-personalet at anvende som led i en trivselsproces for en klasse eller årgang. Men AKT-personalet kan også med fordel anvende de andre undersøgelsestyper og resultaterne heraf gerne i dialog med personaleteamet omkring en klasse eller årgang. UMV SFO/Klub er faste spørgeskemaer målrettet elever i SFO samt specialklasseelever i SFO og Klub (Klub er til de ældste specialklasseelever). Undersøgelsestyper er forklaret nærmere i Termometeret under fanen Hjælp, hvor alle spørge- Foto: Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM. AKTbladet - Børns adfærd og trivsel - 9. årgang, Nummer Side 5

6 3 Af Karin Villumsen, antropolog og master i evaluering, specialkonsulent i psykisk undervisningsmiljø, DCUM. skemaer også kan hentes som pdf-filer til overblik og hjælp. Elevernes stemmer gennem Termometeret Spørgeskemaer er struktureret efter temaer, der indfanger elevernes perspektiver på undervisningsmiljøet. Temaerne er trivsel, fagligt læringsmiljø, sundhed, fysiske og æstetiske rammer samt indeklima. Spørgeskemaerne afdækker disse temaer med spørgsmål og svarkategorier, der tager hensyn til elevernes aktuelle klassetrin. Spørgeskemaerne er udviklet i samarbejde med en række eksperter, der har givet sparring på temaer, spørgsmål og svarkategorier, ligesom både elever og lærere har bidraget med input, sparring og test. Formålet har været at sikre et spørgeskemasystem, der taler direkte til elevernes skoleverden og samtidig lever op til viden og krav om trivsel og undervisningsmiljø generelt i skolen. På den måde kan Termometeret indfange elevernes stemmer og oplevelser af trivsel og undervisningsmiljøet i skolen som et her-og-nu billede. Og det er nemt for personalet at oprette undersøgelser, der enten medtager en klasse, et hold, en afdeling eller alle elever på skolen. På en smidig måde kan skolen høre mange elevers stemmer, og eleverne har på den anden side mulighed for at afgive anonyme svar på spørgsmål, der har betydning for deres undervisningsmiljø og trivsel. Foto: Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM. Elevernes besvarelse af spørgeskemaer Eleverne besvarer spørgeskemaet over nettet på enten computer, tablet eller smartphone. Det er muligt for den enkelte elev at vælge lyd på spørgsmål og svarmuligheder, så det er en god idé med et headset. Når den aktuelle undersøgelse er igangsat kan eleverne logge på og få adgang til spørgeskemaet med deres UNI-Login fra Det kan tage mellem 5 og 20 minutter at besvare skemaet, afhængigt af undersøgelsestype, alder og koncentration. DCUM anbefaler at forberede eleverne til den undersøgelse og dermed det spørgeskema, som de skal besvare, fx: Hvorfor: hvad er formålet med undersøgelsen? Introduktion til temaer uden at gå i de- AKTbladet - Børns adfærd og trivsel - 9. årgang, Nummer Side 6

7 4 Af Karin Villumsen, antropolog og master i evaluering, specialkonsulent i psykisk undervisningsmiljø, DCUM. taljen Teknik: hvordan de logger på og besvarer samt hvornår de er færdige At de tager sig god tid: det er vigtigt, at de svarer ærligt og for sig selv At besvarelserne er anonyme, og hvad det betyder At eleverne tager hensyn til, at de hver især skal have ro til at gøre deres besvarelse færdig At der bliver fulgt op på resultatet, eventuelt hvornår og hvordan. Rapporter og opfølgning Rapporterne som genereres i systemet kan bruges som præsentation for og dialog med eleverne, afhængigt af deres alder mv. Forståelsen af en klasses rapporter kvalificeres i dialog med personale, elever og forældre, ligesom fremadrettede handlingsplaner på baggrund af en undersøgelse i Termometeret også bedst skabes i dialog med de relevante parter. AKT-personalet kan sammen med teampersonalet gennemgå resultaterne og efterfølgende vurdere resultater og problemstillinger med eleverne i en klasse/gruppe for at finde mulige løsninger. Afhængigt af resultater skal personalet tage højde for etiske problemstillinger og pædagogiske begrundelser for, hvordan eleverne indgår i en dialogproces om det fx er fordelagtigt at dele eleverne op i grupper eller tage enkeltsamtaler. Det sidste bør overvejes, hvis der er tale om mobning, et højt konfliktniveau, angst og ensomhed. AKT, trivselsmålinger og UMV AKT-personalet kan ud over at spille en stor rolle i trivselsarbejdet på en skole også have en vigtig rolle i det bredere undervisningsmiljøarbejde, fx i forbindelse med udarbejdelsen af den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, UMV. For at skabe sammenhæng i indsatser, evaluering/dokumentation, handlingsplaner og organisering anbefaler DCUM et gennemsigtigt samarbejde mellem ledelse, afdelinger og de forskellige ressourcepersoner på en skole. Det er vigtigt at have overblik over fx de forskellige krav og undersøgelser på tværs af skolen, samt hvem der skal involveres hvornår og hvordan. Er det fx klasselærerne, hele teamet, elevrådet, sundhedspersonalet, AKT-personalet, pædagogerne, arbejdsmiljøorganisationen, undervisningsmiljørepræsentanterne og kun udvalgte eller alle klasser, der skal involveres i en trivselsundersøgelse, en UMV eller en sundhedsundersøgelse? Termometeret kan bruges til det hele prøv det og find ud af, hvordan I bedst kan bruge værktøjet på jeres skole og i jeres AKT-arbejde. Nysgerrig? Prøv Termometeret på - det er gratis og lige til at gå til. Endelig kan resultater også bruges som dialog med forældre enten på enkelte forældremøder eller på klasseforældremøder. AKTbladet - Børns adfærd og trivsel - 9. årgang, Nummer Side 7

8 Ny dokumentar og debat taber børnene igen i debatten om ADHD? (1) Af Anders Dinsen DOXBIOevent og 16 biblioteker inviterer til film og debat den 27/5 kl på biblioteker over hele landet. Debatten, der bliver livetransmitteret handler om børn i en diagnosetid : For og imod medicinering, hvad er alternativerne? Det at hæfte en diagnose på menneskers sind er dilemmafyldt, for diagnosen beskriver ikke bare mennesket ud fra nogle objektive kriterier, den påvirker også dette menneskes selvbillede og identitet. Det er i modsætning til hårfarve: Dit hår ændrer sig ikke om du bliver diagnosticeret som rødhåret. Det er vigtigt at psykiatriske diagnoser i hvert enkelt tilfælde bliver oplevet som en nøgle, der ultimativt lukker op for bedre livskvalitet, og ikke bliver et stigmatiserende stempel. Filmen, der vises som optakt til diskussionen er Erlend E. Mo's Jeg hader ADHD, børn i en diagnosetid med den alternative titel Emil, A- klassen, hvor vi følger en specialklasse på Lindevang Skole på Frederiksberg. Der går 6 elever i klassen og børnene kæmper, ifølge beskrivelsen af filmen, med problemer som ADHD, epilepsi, aggression og sociale problemer. Ingen har set filmen endnu, men lige nu er jeg skeptisk, for selvom det er klart at man kan have forskellige holdninger til medicinsk behandling af ADHD og at vi som samfund selvfølgelig bør tage diskussionen for og imod diagnoser som sådan, så tænker jeg, at hvis filmens mål er at sætte fokus på nogle konkrete børns konkrete problemer i hverdagen og hvordan de bliver mødt, og alene gøre det for at stimulere en samfundsdebat om medicinering og diagnosticering, så er det altså for uambitiøst. Jeg har mødt mange mennesker med ADHD og flere har fortalt mig om, hvordan det er at have ADHD. Nogle af dem hader det, og det er tit både ADHD'en og det at den bliver et stempel i panden på dem, der er problemet. Når vi diagnosticerer et menneske med ADHD kategoriserer vi dette menneske. Det er den samme form for kategorisering som finder sted når man i en jobsamtale bliver personlighedstestet og beskrevet som den ene eller anden type. Vi kategoriserer jævnligt hinanden, f.eks. udfra hårfarve: Jeg er mørkhåret, lidt leverpostejsfarvet, men stænk af gråt, f.eks. Men det afgørende er at mens en beskrivelse af mit hår ikke kan ændre hverken farven eller sammensætning, så er det anderledes med personlighedstyper og især diagnoser som ADHD: Fordi diagnosen beskriver personligheden, så rører den noget mere intimt, nemlig en selv. Diagnosen bliver en del af personligheden, ja den forandrer endda personligheden. Derfor skal vi være forsigtige når vi taler om ADHD - vi skal vi tale ordentligt om det. En af deltagerne i den efterfølgende debat er psykiater Søren Hertz som er kendt for at have et bredere syn på diagnoser end man almindeligvis har i psykiatrien. Han er nemlig kendt for at se mere på sociale faktorer end de fleste psykiatere når han møder børn og især unge i problemer. Søren Hertz er kendt som en meget dygtig ungdomspsykiater, så det bliver interessant at høre ham. De to andre deltagere i debatten kender jeg ikke. Filmens titel og overskriften for debatten er catchy. Men den er også simplificerende: Den stiller skarpt på diagnosen, ikke mennesket. Det vil sikkert trække folk til! Det er vigtigt at debattere, hvad det gør ved mennesker at få en diagnose, for diagnoser stigmatiserer. Men jeg vil hellere diskutere, hvad vi gør for at styrke det diagnosticerede menneskes selvbillede (og ultimativt dets selvværd), frem for at diskutere medicinen. AKTbladet - Børns adfærd og trivsel - 9. årgang, Nummer Side 8

9 Ny dokumentar og debat taber børnene igen i debatten om ADHD? (2) Af Anders Dinsen Problemet er jo ikke medicinen i sig selv eller diagnosen i sig selv. Problemet er, hvad vi andre gør diagnosen til og, hvordan vi andre ser på medicinen. Diskussionen efter filmen er på forhånd sat op til at fokusere på alternativer til medicinsk behandling. Det skal de være velkomne til, men det er altså ikke et spændende emne. Det spændende emne er, hvordan vi (dig og mig) møder mennesker, der af den ene eller anden grund, og aldrig fordi de selv er skyld i det (!), har fået en psykiatrisk diagnose og tager piller for det. Er du klar til at anerkende dem som medmennesker, der skal mødes på lige fod som alle andre, eller ser du diagnosen først? Gør du noget ekstra så de føler sig værdsat og elsket, eller er du mere optaget af at bekymre dig over at de har fået en etiket hæftet på sig og alt det dårlige du har hørt om medicin? Tænker du på dit medmenneske i problemer, eller vil du hellere filosofere over et abstrakt samfundsproblem? For mange gør desværre det sidste, oplever jeg. Folk er meget interesserede i arrangementer som dette, der rejser dilemmaer om samfundsudviklingen. Måske fordi det handler om deres egne skattekroner hvad ved jeg? Jeg håber filmen er god og at debatten vil løfte sig ud over den navlepillende danskers selvoptagethed, men jeg frygter at det kan blive endnu en dum diskussion om at ADHD måske ikke findes og at nogen bare skal tage sig sammen. I den diskussion er der altid én taber: Mennesket i problemer, hvis ADHD diagnose gerne skulle være en del af en nøgle til et bedre liv. AKTbladet - Børns adfærd og trivsel - 9. årgang, Nummer Side 9

10 Børneportalen 1 Børneportalen.dk - en ny hjemmeside, der hjælper børn med at finde vej til rådgivning og rettigheder. Den 13. maj offentliggjorde Børnerådet sin nye nye hjemmeside til børn og unge. Børneportalen.dk giver børn og unge en let og hurtig genvej til råd, hjælp og viden om rettigheder. Først og fremmest skal børn og unge kunne finde frem til netop den rådgivning, de har brug for og føler sig trygge ved at henvende sig til. Det vil sikre, at børnene får fat i den rådgivning, der passer bedst til netop deres problem. Dermed undgår de at skulle kontakte flere forskellige rådgivninger, før de når frem til den hjælp, der er bedst for netop dem. Samtidig skal hjemmesiden fortælle børn og unge om deres rettigheder på de mange forskellige områder, man kan få hjælp og rådgivning inden for. FN s Børnekomité har i tidligere år kritiseret Danmark for at være for dårlig til at fortælle børn og unge om deres rettigheder. Det skal Børneportalen være med til at rette op på, og man kan fx få klar besked om hele Børnekonventionen på hjemmesiden. Hurtig vej til den rigtige hjælp Børneportalen giver direkte kontakt til rådgivningstilbud inden for 11 forskellige områder: Afhængighed om alkohol, hash, stoffer og spil Anbragt når du ikke kan bo derhjemme Skilsmisse når far og mor ikke kan bo sammen Seksualitet om din krop, dit køn og sex Overgreb om seksuelt misbrug og vold Mobning når drillerierne bliver for meget Skole og Uddannelse om dine rettigheder som elev AKTbladet - Børns adfærd og trivsel - 9. årgang, Nummer Side 10

11 Børneportalen 2 Psykisk Sårbar når livet føles svært Etnisk når du har en anden etnisk baggrund en dansk Sygdom og Sorg når sygdom og død kommer tæt på Handicap når du brug for rådgivning om dine muligheder som handicappet Ikke kun for børn og unge Hjemmesiden henvender sig til de årige, men undersøgelser, Børnerådet har lavet i forbindelse med etablering af siden, har vist, at det er vigtigt, at de voksne omkring børn og unge også kender til de mange gode hjælpetilbud, der findes. Derfor vil Børneportalen både henvende sig til børn og unge bl.a. via facebook.com/ børneportalen og til lærere, pædagoger, psykologer, sundhedspersonale og mange andre faggrupper, der er tæt på børn og unge i hverdagen. Også blandt sports- og fritidsforeninger er der ofte behov for viden om, hvordan man kan hjælpe børn og unge, der har personlige eller familiemæssige vanskeligheder. Børnerådet har udviklet Børneportalen i samarbejde med børn og unge fra: Vesterbro Ungdomsgård Kaptajn Johnsens Skole Islev Skole Kirkebjerg Skole Holbergskolen Behandlingshjemmet Donekrogen Behandlingshjemmet Godhavn Finansiering og drift Børneportalen er finansieret af satspuljemidler under projektet Én indgang for alle. Den er udviklet og bliver drevet af Børnerådet. Yderligere information Kommunikationschef Flemming Schultz, tlf Et netværk af rådgivningstilbud for børn og unge Børnerådet har samlet de mange rådgivningstilbud i et netværk, hvor man skal diskutere, hvordan man kan blive endnu bedre til at støtte op om de mange børn og unge, der hver dag rækker ud efter hjælp og rådgivning. Netværket tæller indtil videre 20 organisationer, der går sammen for at udveksle erfaringer og viden om børn og unges brug af rådgivningstilbud. Udviklet med børn og unge Børneportalen.dk AKTbladet - Børns adfærd og trivsel - 9. årgang, Nummer Side 11

12 Kurser, konferencer, seminarer m.m. 1 Konference: Psykologisk Ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde. UC Lillebælt konferencen Psykologisk Ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde på baggrund af bogen af samme navn. Hovedtaler er Jan Tønnesvang, psykologiprofessor på Aarhus Universitet. Eftermiddagen består af 8 workshops med deltagere fra et netværk omkring Jan Tønnesvang, der viser, hvordan de har brugt hans teorier i praksis.. Tid: , reserver allerede nu dagen. Sted: UC Lillebælt, Asylgade, Odense Pris: Nærmere følger senere her i bladet. Information: Nærmere følger senere her i bladet. Tilmelding: Nærmere følger senere her i bladet. Arrangør: UC Lillebælt Konference: AKT konference - Odense Tilmelding: Nærmere følger her i bladet. Arrangør: UC Lillebælt. Konference: Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Det er simpelthen min største frygt! Bekymringen stod malet i ansigtet på moderen, og det var tydeligt, at katastrofetankerne drønede rundt i hovedet på hende. For tænk nu, hvis hendes datter blev udsat for et seksuelt overgreb. Og tænk nu, hvis overgrebet blev begået af en, som datteren havde tillid til. En pædagog. Eller en pædagogmedhjælper. Et seksuelt overgreb mod et barn er en afskyelig forbrydelse, som kan sætte sig dybe spor. Derfor er det også naturligt, at vi både som forældre og samfund vil gøre alt for at beskytte vores børn. Men hvordan gør vi det bedst muligt? Og hvordan undgår, at vi frygten bliver så stærk, at vi bliver mistænkelige over for al kropslig kontakt mellem voksne og børn? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive taget under grundig behandling på denne konference. UC Lillebælt afholder som vanligt deres årlige AKT konference med to rigtigt spændende danske navne! Susan Hart, psykolog og fremragende teoretiker, der har skrevet en hel række bøger i de senere år er på om formiddagen og eftermiddagen besættes af Søren Hertz, spændende psykiater, der arbejder med bevægelsen fra Recovery til Discovery. Tid: , reserver allerede nu dagen. Sted: Odense Pris: Nærmere følger her i bladet. Information: Nærmere følger her i bladet Program: 9.00: Ankomst og registrering 9.20: Velkomst 9.30: Hvordan redder du et barn? v/lisbeth Zornig Andersen. Lisbeth Zornig Andersen fortæller med udgangspunkt i sit eget liv om, hvordan en pædagog bedst muligt kan støtte børn, der har været udsat for seksuelle overgreb. Desuden sætter hun fokus på de usynlige skader, som det misbrugte barn lever med, og om hvad man som fagperson kan gøre, når mistanken om misbrug opstår : Pause 10.45: Hvordan ser en pædofil ud? v/kuno Sø- AKTbladet - Børns adfærd og trivsel - 9. årgang, Nummer Side 12

13 Kurser, konferencer, seminarer m.m. 2 rensen. Hvad er det, der får voksne til at opsøge børn for at få tilfredsstillet egne seksuelle behov? Opsøger pædofile kun små børn, eller er de til alle slags børn? Kan pædofile helbredes eller hjælpes? Er det kun mænd, der begår overgreb? Undersøgelser viser, at flertallet af personer dømt for seksuelle overgreb på børn kunne ønske sig et almindeligt sexliv med en voksen. Så hvem er det, vi skal kigge efter, når vi vil beskytte børn mod overgreb? Gennem aflivning af myter og fordomme og ved dokumentation og fakta vil Kuno Sørensen tegne et billede af de personer, vi i daglig tale kalder pædofile, og pege på muligheder for at forebygge seksuelle overgreb : Frokost 12.45: Børns seksualitet v/ Katrine Zeuthen. Katrine Zeuthen fortæller om børns seksualitet med udgangspunkt i den psykoanalytiske tradition. Hun beskriver, hvordan udviklingen af børns seksualitet altid finder sted i deres nære relationer, og hvordan seksuelle traumer forhindrer børn i at udvikle sig i deres relationer på deres egne præmisser. Gennem eksempler fra sit kliniske arbejde med børn udsat for seksuelle overgreb samt eksempler fra litteratur, film og kunst lægges der op til en diskussion om, hvordan vi som voksne kan tage ansvaret for, at udviklingen af barnets seksualitet finder sted på barnets præmisser : Pause 14.00: Når man ikke længere tør tage et barn på skødet v/ Else-Marie Buch Leander. Nye forskningsresultater har vist, at frygt for pædofili og pædofilianklager spiller en væsentlig rolle i danske daginstitutioner. Else-Marie Buch Leander medlem af forskningsgruppen bag undersøgelsen vil fortælle om, hvordan frygten øver indflydelse på institutionernes hverdag, og hvilke konsekvenser det har for børn, personale og den pædagogiske praksis. Hun sætter også fokus på det kulturskifte, det er, når det ikke længere er naturligt at trøste et barn ved at tage det på skødet. Et kulturskifte, man også finder spor af i resten af samfundet, og som florerer i stærk grad i f.eks. Storbritannien og USA : Pause 15.20: Mellem omsorg og omklamring forebyggelsens svære kunst v/ Christian Graugaard. Sexologiprofessor Christian Graugaard afslutter dagen med at tale om den svære balance mellem omsorg og misforstået omklamring i vores samvær med børn. Han vil diskutere vigtigheden af forebyggelse og sundhedsfremme i alle aldre og argumentere for, at det vigtigste værn mod grænseoverskridelser og overgreb er trygge, glade og nysgerrige børn med selvtillid og kropslig integritet. I stedet for forbud, overvågning og restriktioner bør vi efter hans mening satse på at skabe krops- og seksualitetsvenlige rammer om børnenes opvækst. Men det kræver pædagogisk refleksion. Og det kræver en nedbrydning af tabuer, som begynder hos os selv : Farvel og tak for i dag. Oplægsholdere Lisbeth Zornig Andersen, er cand. polit. og stifter af huset Zornig, tænketanken Social innovations forum og den almennyttige fonden Zornig. hun er tidl. formand for Børnerådet, it-strategisk rådgiver og adm. dir. for Specialisterne, initiativtager til Børnenes itfond, bestyrelsesmedlem på it-universitet og det Sociale netværk, ambassadør for Specialist People foundation, ambassadør for Lolland, protektor for Børns rettigheder, tidligere børnehjemsbarn og mor til fem. Kuno Sørensen, er autoriseret psykolog med specialistuddannelse i psykoterapi. Siden 2001 har Kuno Sørensen arbejdet i red Barnet, hvor han primært har beskæftiget sig med rådgivning om seksuelle overgreb på børn og unge. Katrine Zeuthen, er ansat som lektor i klinisk børnepsykologi på Københavns universitet. i sit arbejde har hun særligt fokus på sammenhængen mellem udviklingen af AKTbladet - Børns adfærd og trivsel - 9. årgang, Nummer Side 13

14 Kurser, konferencer, seminarer m.m. 3 børns seksualitet, seksuelle overgreb og traumer. Else-Marie Buch Leanders er ansat på Aarhus Universitet og medlem af forskningsgruppen Paradox, der forsker i frygt for pædofili. Hun har været projektleder på gruppens empiriske undersøgelser og er endvidere i gang med et ph.d.-projekt, der undersøger danske forældres frygt for pædofili og forældrenes rolle i pædofilifrygten på daginstitutionerne. Christian Graugaard, er professor i sexologi ved Aalborg Universitet. I sin forskning har han især beskæftiget sig med kroppens, kønnets og seksualitetens kultur- og videnskabshistorie. Han var i perioden formand for Sex & Samfund og er aktiv som litteraturanmelder, columnist og kulturskribent på dagbladet Politiken. han er forfatter til en række bøger bl.a. corpus - rejser i menneskekroppen, Tid: (Roskilde) og (Århus) kl Sted: Scandic Roskilde, Søndre ringvej 33, 4000 Roskilde. Scandic Aarhus City, Østergade 8-10, 8000 Aarhus C. Pris: Kr ,- + moms. Prisen inkluderer forplejning. Information: Lars Hansen, tlf Tilmelding: Arrangør: Generator Kursus: Susan Hart. DEN FØLSOMME HJERNE og relationernes betydning. Indhold Hjerneforskningen viser, at barnets tidlige livserfaringer har en stor betydning for nervesystemets organisering på det følelsesmæssige område. Når børn udsættes for svigt eller brud i deres tilknytningsproces, får det således stor betydning for deres hjernemæssige udvikling og dermed deres følelsesliv og personlighedsdannelse. Ved at bygge bro mellem teorier om hjernens udvikling og udviklingspsykologiske teoridannelser kan vi forstå børns udvikling og eventuelle fejludvikling på en langt mere nuanceret måde, og derved også sikre mere målrettede behandlings- og interventionstiltag. Kursusdagen handler om neuroaffektiv udviklingspsykologi og dens betydning for børns tilknytningsprocesser. Du møder landets førende og mest efterspurgte specialist indenfor neuroaffektiv udviklingspsykologi, Susan Hart, som sætter fokus på, hvordan vi bedst muligt kan forstå og støtte børn, der tidligt har været udsat for svigt eller brud i deres tilknytningsproces. Kursusdagen fokuserer på De hjernestrukturer, som er afgørende for udvikling af mellemmenneskelige relationer, personlighedsudvikling og følelser. Du hører bl.a. om, hvordan det menneskelige central-nervesystem er i stand til at udvikle evne til empati, mentalisering og refleksion, og hvilken betydning denne viden kan have i arbejdet med børn og unge med særlige behov. Du får indsigt i, hvordan barnets psykiske struktur opbygges i et tæt samspil mellem nervesystemets medfødte forudsætninger og barnets nære omsorgsmiljø. Forudsætningen for en sund udvikling af nervesystemet er, at barnet gennem opvæksten indgår i et samspil med kærlige omsorgspersoner. AKTbladet - Børns adfærd og trivsel - 9. årgang, Nummer Side 14

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

42 veje til bedre trivsel

42 veje til bedre trivsel Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel M E T O D E H Å N D B O G Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel Nærværende metodehåndbog er en del af kampagnen Attention Mobning, der er et

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien Arbejdshæfte 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier Teenageproblematikker i plejefamilien Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Mere end 55.000 danskere har autisme i en af diagnosens mange former, og mindst hver fjerde skønnes at være

Læs mere

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 12 27. juni 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening HELT TOM Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 Leder Tanker

Læs mere