Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016"

Transkript

1 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud beliggende i hovedstadsregionen Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

2 Bilag Indledning Bilag 1 indeholder en oversigt over tilbud på det specialiserede socialområde, der er geografisk beliggende i hovedstadsregionen. Tilbuddene er trukket fra Tilbudsportalen pr Bemærk at data vedrørende Tilbudsportalen er fra december 2013, da Socialstyrelsen ikke har nyere data. Oversigten omfatter alle tilbud, som er registreret på Tilbudsportalen på tidspunktet for udtræk af data og omfatter kommunale, regionale og private tilbud. Oversigten omfatter ikke tilbud, som en af hovedstadsregionens kommuner eller regionen er driftsherre for, men som er geografisk beliggende uden for hovedstadsregionen. Tilbuddene er opdelt efter myndighed (kommune, region eller anden organisation). Oversigten giver oplysninger om tilbuddets navn, juridiske grundlag, tilbudstype og ejerform, som det fremgår af Tilbudsportalen. 2

3 Bilag 1 Udviklingsstrategi 2016 Tilbud på det specialiserede socialområde beliggende i hovedstadsregionen fordelt efter beliggenhedskommune (NB: data fra december 2013) Albertslund Kommune Bofællesskabet Miravænget SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Albertslund Kommune Bofællesskabet Hedemarken SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Albertslund Kommune Bofællesskabet Humlehusene SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Albertslund Kommune Klub Stoppestedet Lørdag SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Albertslund Kommune Boligerne Herstedøster Sidevej SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Albertslund Kommune Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Albertslund Kommune Klub Stoppestedet SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Albertslund Kommune Humlehusene 1 og 7 SEL 108 Plejebolig Kommunalt tilbud Albertslund Kommune KLUB VEST SEL 36 Aktivitets- og samværstilbud Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Albertslund Kommune Albo Omsorgscenter SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Albertslund Kommune Døgnplejegruppen 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Allerød Kommune Glad Mad SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Allerød Kommune Skovbo SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Allerød Kommune Gydevang Dagbehandling SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Allerød Kommune Red Barnets Børnehus Lindhøjgård SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Allerød Kommune Børne- og familieteamet 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Allerød Kommune Solvænget SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Allerød Kommune Mimosen Plejecenter SEL 192 Plejebolig Kommunalt tilbud Allerød Kommune Plejecenter Lyngehus SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Allerød Kommune Engholm SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Sønderhaven, Plejecentre ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Ukendt Ballerup Kommune Brydehusets udslusning Knastebakken SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Ballerup Ungdomspension SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Bofællesskabet Egebjerg SEL 108 Bofællesskab Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Bofællesskabet Klakkebjerg SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Bofællesskabet Hold-an Vej SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Aflastningsinstitutionen Torvevej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Larsbjerggård SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Bibliotekscafeen SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Sønderhaven, Bofællesskabet SEL 108 Bofællesskab Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Måløvgård SEL 107 Behandlingstilbud Privat tilbud Ballerup Kommune Dagtilbuddet Basen i Rødbo SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Klub Grønnemosen Anden lovgivning Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Ungdomsuddannelsescenter Brøndbyskoven SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Skolehaven SEL 107; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ballerup Kommune FONDEN CARPE DIEM HUSET SEL 66 nr. 5; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Ballerup Kommune Ballerup Kommune Familieplejen 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Netværksplejefamilie Ukendt Ballerup Kommune ÆLDRECENTER EGELY ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Stokholtbuen SEL 104; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ballerup Kommune PLEJECENTER KIRSTINEHAVEN ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Sikret botilbud Kommunalt tilbud 3

4 Ballerup Kommune Rødbo SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ballerup Kommune PLEJEHJEMMET LINDEHAVEN ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Ballerup Kommune PLEJECENTER TOFTEHAVEN ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Plejehjemmet Lundehaven ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Plejehjem Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Brydehusets alkoholbehandling SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Dagtilbud for Voksne Udviklingshæmmede - SEL 104 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Støttecenter Stedet Ballerup Kommune Dagtilbud for Voksne Udviklingshæmmede - SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Aktivitets- og samværstilbuddet Krumtappen Ballerup Kommune PLEJEHJEMMET ROSENHAVEN ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejehjem Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Aktivitetshuset Støberiet SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Brydehuset stofbehandling SEL 101; SEL 104 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Ungehuset SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune KVINDEKRISECENTER BORNHOLM SEL 109 Krisecenter Privat tilbud Bornholms Regionskommune BROEN I/S SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Bornholms Regionskommune Lyspunktet SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Bornholms Regionskommune Kærbygård SEL 107 Rehabiliteringstilbud Privat tilbud Bornholms Regionskommune Sct. Ols - Olsker SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Bornholms Regionskommune Skovhjælperprojekt Klippely SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Bornholms Regionskommune Pilevang SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Bornholms Regionskommune Bofællesskabet Valmuen ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Bornholms Regionskommune Bornholms Behandlingscenter FONTANA SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Bornholms Regionskommune Christianshøj SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Bornholms Regionskommune Rønne Botilbud, Østergade 54, KOLLEGIET. SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Opholdsstedet "Højlyngen" v/lars-ulrik Preisler SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Bornholms Regionskommune NEXØHUSET ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Døgn- og aflastningsinstitutionen Løvstikken SEL 66, nr. 6 Ambulant tilbud til børn og unge Døgninstitution Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Rønne Botilbud, Stenbanen ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Almen bolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Ældrekollektivete Årsdale ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Nylars Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Nettet i Aakirkeby SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Birketoften/Bornholm SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Bornholms Regionskommune Socialpsykiatrisk Botilbud, Kommandanthøjen ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Værestedet Vestergade SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Midtpunktet - Psykiatri og Handicap - Område Vest SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Specialbørnhaven Mælkebøtten SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Rønne Botilbud, Gartnerparken ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Almen bolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Røbo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Almen bolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Plejehjemmet Toftegården SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Plejehjemmet Sønderbo SEL 192 Plejehjem Rehabiliteringstilbud Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Sct. Ols SEL 101; SEL 107 Behandlingstilbud Privat tilbud 4

5 Bornholms Regionskommune Kommunikationscentret SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Plejecenter Klippebo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Klintebo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Almen bolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune SACS Strøby SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Plejecenter Slottet ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Plejecenter Aabo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Plejecenter Snorrebakken ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Almen bolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune SACS Sandemandsgården SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Nørremøllecentret ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Bornholms Regionskommune Plejecenter Lunden ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Psykiatri & handicap, Alkohol- og SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud stofmisbrugsbehandling Bornholms Regionskommune SACS Kulturhuset SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Bofællesskabet Tranumparken 10 Anden lovgivning Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Bofællesskabet Lundedammen 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Bio Café SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Boenheden Kisumparken ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Boligerne Albjergparken 3 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Ung I Egen Bolig Anden lovgivning; SEL 107 Almen bolig Privat tilbud Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Daghjemmet SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Hesselager Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Grønt hold og SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud værksted Brøndby Kommune Døgninstitutionen Dyringparken SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Kettehøj SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Boligerne Brøndbyøstervej SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Lionslund SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Værestedet 17 SEL 104 Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Brøndby Kommune, plejefamilier 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Brøndby Kommune Ungebehandlingen Horsedammen SEL 101 Ambulant tilbud til børn og unge Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Ældrecentret Nygårds Plads ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Cafeerne i Multihuset SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Knudslundsvej SEL 103; SEL 104 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Værkstedet SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Hesselager Brøndby Kommune Ældrecentret Gildhøjhjemmet ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Sikret botilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Ældrecentret Æblehaven ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Sikret botilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Langbjerg SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Dragør Kommune PLEJEHJEMMET ENGGÅRDEN SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Egedal Kommune Plejeboligenhed Solkrogen SEL 192 Plejebolig Ukendt 5

6 Egedal Kommune Fonden Søhus SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Egedal Kommune hyldeborg aktivitets- og samværstilbud SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Egedal Kommune Bakkebo SEL 107; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Egedal Kommune Boligfællesskabet Dambo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 107 Almen bolig Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Egedal Kommune Botilbuddet Broen SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Egedal Kommune Opholdsstedet Fjordhus SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Egedal Kommune Fonden Opholdsstedet Hyldeborg SEL 107; SEL 66, nr. 6 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Egedal Kommune botilbud på Hyldeborg SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Egedal Kommune Boligfællesskabet Skovbo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 107 Almen bolig Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Egedal Kommune Boligfællesskabet Bakkehuset ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 107 Almen bolig Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Egedal Kommune Klub Camille Anden lovgivning Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Egedal Kommune Plejeboligenhed Engbo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Egedal Kommune Bo- og Servicecenter Søvænge SEL 107; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Sikret botilbud Kommunalt tilbud Egedal Kommune Egedal Rusmiddelteam SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Egedal Kommune Skelhøj SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Egedal Kommune Plejecentret Porsebakken ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Egedal Kommune Plejecenter Damgårdsparken ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Egedal Kommune Aktivitetscentret Anden lovgivning; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Egedal Kommune Egedal kommunes plejefamilier 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Fredensborg Kommune Linden SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Ukendt Fredensborg Kommune Grøn stue, Jellerød Børnegård SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Botilbuddet Skydebanegård SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Fredensborg Kommune Opholdsstedet Firkløver SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Fredensborg Kommune Det socialpædagogiske Opholdssted Cassiopeia SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Fredensborg Kommune Specialbørnehaven Spiren, Autismecenter SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Fredensborg Fredensborg Kommune Opholdsstedet Skydebanegård SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Ukendt Fredensborg Kommune Børnehusene Fredensborg SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Farvergården SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune SPECIALBØRNEHAVEN KARLEBO SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Den psykiatriske behandlingsinstitution Drosthuset Anden lovgivning; SEL 66, nr. 6 Behandlingstilbud Døgninstitution Særligt dagtilbud Privat tilbud Dyssegården Fredensborg Kommune Den Selvejende Institution Alfa - Fredensborg SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Behandlingstilbud Døgninstitution Privat tilbud Midlertidige botilbud til voksne Fredensborg Kommune ELSE MARIEHJEMMET ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Fredensborg Kommune Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Plejefamilier 66, nr. 1 og 2 Plejefamilie Ukendt Fredensborg Kommune Granbohus SEL 107; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Pleje -og aktivitetscenter Egelunden ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Øresundshjemmet ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Lindegården SEL 104; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud 6

7 Fredensborg Kommune Kost- og dagskolen på Slotsvænget Anden lovgivning; SEL 66 nr. 5; SEL 66, nr. 6 Socialpædagogisk kostskoletilbud Privat tilbud Fredensborg Kommune Rusmiddelcenter Fredensborg SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Johannes Hages Hus SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Fredensborg Kommune Mergeltoften Pleje- og Aktivitetscenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejehjem Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Frederiksberg Kommune Pensionatet Frydendalsvej 13 SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Ukendt Frederiksberg Kommune Bofællesskabet Frydendalsvej 27 b SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune Psykiatrisk Bofællesskab SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune Døgninstitutionen Huset SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune Psykiatrisk Bofællesskab SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune Betty SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune Huset Lindevej SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune Dansk Kvindesamfunds Krisecenter SEL 109 Krisecenter Privat tilbud Frederiksberg Kommune BOAS FREDERIKSBERG ApS SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG CENTERET A/S SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til børn og unge Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune ALLEGAARDEN UNGDOMSCENTER SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Frederiksberg Kommune JOSEPHINE SCHNEIDERS HUS SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Frederiksberg Kommune Bülowsvej - For børn og familier SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Frederiksberg Kommune KOLLEGIET SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune BEHANDLINGSHJEMMET SOLBJERG SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNES PENSIONAT SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Bakkegården Frederiksberg Kommune Opgangsfællesskabet i Finsenshave Anden lovgivning Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune KIRKENS KORSHÆRS UNGDOMSCENTER SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud BOFÆLLESSKABET V/ KIRKENS KORSHÆR Frederiksberg Kommune UNGDOMSPENSIONEN SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Frederiksberg Kommune Soltoppen SEL 107; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune UVU-HUSENE PÅ FRYDENDALSVEJ 29 & 8 (UNGES VEL SEL 107; SEL 66, nr. 6 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud UNGDOMSPENSION) Frederiksberg Kommune DIAKONISSESTIFTELSENS HJEM FOR ÆLDRE SØSTRE SEL 192 Plejehjem Privat tilbud SØSTER SOPHIES MINDES PLEJEAFD. Frederiksberg Kommune Ok-Hjemmet Lotte SEL 192 Plejehjem Privat tilbud Frederiksberg Kommune Al-Efa SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune Værestedet Flinten SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune Plejeboligerne Betty Nansen ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune ths dagbehandling SEL 101; SEL 107; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune VÆRESTEDET BAKSPEJLET SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune Lærkehøj SEL 110 Forsorgshjem/herberg Privat tilbud Frederiksberg Kommune Bostedet Thea SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune SputnikKollegiet Frederiksberg SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune PLAN-A TERAPI- OG KURSUSCENTER ApS SEL 101 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud 7

8 Frederiksberg Kommune Klub BOAS er organiseret under Den Sociale SEL 104 Særligt klubtilbud Privat tilbud Udviklingsfond / BOAS Mentor ( 85 tilbud) Frederiksberg Kommune Sophie Amalie Gårdens plejeafdeling SEL 192 Plejehjem Privat tilbud Frederiksberg Kommune Herberget LINDEVANGEN KFUKs sociale arbejde SEL 110 Bofællesskab Forsorgshjem/herberg Midlertidige botilbud til Privat tilbud voksne Frederiksberg Kommune Café Paraplyen KFUM's Sociale Arbejde SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Frederiksberg Kommune Flintholm Plejeboliger ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune Nimbusparken Plejeboliger ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune OK-Centret Prinsesse Benedikte ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommunes Center for Beskæftigelse SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud og Aktivitet Frederiksberg Kommune BETANIAHJEMMET PLEJEHJEM SEL 192 Plejehjem Privat tilbud Frederiksberg Kommune Kong Frederik IXšs Hjem SEL 192 Plejehjem Privat tilbud Frederiksberg Kommune OK-Centret Dronning Anne Marie ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Frederiksberg Kommune S/I AKACIEGÅRDEN SEL 192 Plejehjem Privat tilbud Frederiksberg Kommune DEN SELVEJ INST SØNDERVANG SEL 192 Plejehjem Privat tilbud Frederiksberg Kommune Plejeboligerne ØSTERVANG ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune INGEBORGGÅRDEN SEL 192 Plejehjem Privat tilbud Frederiksberg Kommune Støtte-kontaktpersonordningen Anden lovgivning Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter 1 SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til børn og unge Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Botilbuddet Stendyssegaard SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Frederikssund Kommune Opholdsstedet Lærkegården SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Frederikssund Kommune Bofællesskabet Nordmandshusene SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Bofællesskabet Saltsøvej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Den Selvejende Institution Opholdsstedet SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Ejlekærgård Frederikssund Kommune Bofællesskabet Kongshøj Allè SEL 107 Bofællesskab Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Bofællesskabet Linde Allé ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Frederikssund Kommune Frederikssund Krisecenter SEL 109 Krisecenter Privat tilbud Frederikssund Kommune Opholdsstedet Strandager SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Frederikssund Kommune OPHOLDSSTEDET HAREBAKKEN SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Frederikssund Kommune Botilbuddet Parkvej 12 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; Anden Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud lovgivning Frederikssund Kommune Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården*) SEL 104; SEL 107; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Midlertidige botilbud til voksne Frederikssund Kommune Bofællesskabet Egeparken SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Frederikssund Kommune Bofællesskabet Skibet SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Kong Frederiks VII's Stiftelse, Danners Børn - Birkebo SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Frederikssund Kommune Ungekollegiet Lundevej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; Anden Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud lovgivning Frederikssund Kommune Bofællesskabet Vangedevej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud 8

9 Frederikssund Kommune Den selvejende institution Line Marie ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; Anden Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud lovgivning Frederikssund Kommune Kong Frederik VII's Stiftelse, Danners Børn - SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Hjortholm Frederikssund Kommune Bofællesskabet Møllehaven SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Botilbuddet LUNDEN SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Specialbørnehaven Åkanden SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Rosenfeldthusene SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Frederikssund Kommune Aktivitets- og samværstilbuddet GNISTEN SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Skibbyhøj SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Bofællesskabet Lykke Marie Anden lovgivning; Lov om friplejeboliger Bofællesskab Privat tilbud Frederikssund Kommune Støttecentret Parkvej SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Støttecenter Spiren SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Omsorgscentret Solgården ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Omsorgscenter Nordhøj ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Omsorgscenteret Tolleruphøj ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Omsorgscenteret De Tre Ege ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Støttecentret Under Elmen SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Omsorgscenteret Pedershave ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune AKUcenter Ejegod SEL 103 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Særligt dagtilbud Frederikssund Kommune Aktivitets- og Fritidscenter Stjerneskud SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune AKUcenter Højagergaard Anden lovgivning; SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Frederikssund kommune, plejefamilier 66, nr. 1 og 2 Netværksplejefamilie Plejefamilie Ukendt Furesø Kommune Bofællesskabet Jonstrup SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Furesø Kommune Bofællesskabet Bybækterasserne SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Furesø Kommune Specialgruppen SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Furesø Kommune Overgangsboligerne SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Furesø Kommune Langkærgård Bofællesskab SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Furesø Kommune Plejecentret Solbjerghaven ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Aktivitets- og samværstilbud Plejehjem Kommunalt tilbud Furesø Kommune Birketoften Aflastning/dagtilbud v/milo Olsen SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Furesø Kommune Børnehuset SIV SEL 66 nr. 5 Særligt dagtilbud Privat tilbud Furesø Kommune SOLVÆRKSTEDET/SOLHJORTEN DAGCENTER OG SEL 104; SEL 32; SEL 36 Særligt dagtilbud Privat tilbud SOLHJORTEN SFO Furesø Kommune Unges Uddannelses Center Anden lovgivning; SEL 104; SEL 36 Særligt dagtilbud Privat tilbud Furesø Kommune Søndersø Plejehjem ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Plejehjem Kommunalt tilbud Furesø Kommune Kulturhuset Lyspunktet SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Furesø Kommune Lysthuset SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Furesø Kommune Lynghuset SEL 103; SEL 104 Kommunalt tilbud Furesø Kommune Familieplejen 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Furesø Kommune Den selvejende Ældreboliginstitution Ryetbo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 192 Plejebolig Plejehjem Privat tilbud 9

10 Furesø Kommune Plejecenter Lillevang ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Aktivitets- og samværstilbud Plejehjem Kommunalt tilbud Gentofte Kommune DOHNS MINDE DØGNCENTER SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Gentofte Kommune Bofællesskabet Mosebuen ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Bofællesskabet Callisensvej SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Bostedet Øresundshøj SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Josephine Shneiders Ungdomsboliger Anden lovgivning; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Eget værelse Privat tilbud Gentofte Kommune Bofællesskabet Skelvej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Bofællesskabet Josephinehøj ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Privat tilbud Gentofte Kommune Hellerup krisecenter SEL 109 Krisecenter Privat tilbud Gentofte Kommune Bofællesskabet Hyldebo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Familieinstitutionen SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Aktivitetsstedet Delfinen SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Privat tilbud Gentofte Kommune Broen SEL 107; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Pilekrogen SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Børnecenter Camillehusene Hus 7, 9 og 13 SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Lundø SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Klub Kildebakken SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Herberget Overførstergården SEL 110 Forsorgshjem/herberg Privat tilbud Gentofte Kommune Aktivitetscentret Birkegården SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Gentofte Kommune Værestedet Kælderen SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Værestedet Stolpen SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Østerled Anden lovgivning Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Gentofte Kommune BØRNEHUSET TROLDEMOSEN SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Gentofte Håndarbejdsværksted SEL 103 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Gentofte Kommune Familieplejen i Gentofte 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Gentofte Kommune Ordruplund ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Botilbud Blomsterhusene SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Brogårdshøj ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Gentofte Kommune Salem SEL 192 Plejehjem Privat tilbud Gentofte Kommune Kløckershave ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Gentofte Kommune ADELAÏDE PLEJEBOLIGER ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Gentofte Kommune Kridthuset Nivå SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Egebjerg (Plejehjem) ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsensvej SEL 104; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Søndersøhave ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Nymosehave ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Hvide og Gule Hus Anden lovgivning; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Bofællesskab Privat tilbud Gentofte Kommune Helhedstilbuddet Blindenetværket SEL 104; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gentofte Kommune RYGÅRDSCENTRET ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 192 Plejebolig Plejehjem Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Holmegårdsparken SEL 192 Plejehjem Privat tilbud 10

11 Gentofte Kommune Job- og Aktivitetscenteret SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune V15 SEL 66 nr. 5 Døgninstitution Privat tilbud Gladsaxe Kommune Vision 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Gladsaxe Kommune Klub Felix Anden lovgivning Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gladsaxe Kommune Bo-enheden Skovdiget SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Gladsaxe Kommune Botræningstilbud Buddinge Centret SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Vadstruphus Bofællesskab ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune INTEGRERET INSTITUTION LUNDEGÅRDEN II SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Buddinge Hovedgade ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Botilbuddet Ellekilde ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune BØRNEHUSET VED FORTET SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune FONDEN BOFÆLLESSKABET "HUSET" SEL 107 Behandlingstilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune Empata SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune Kildehuset SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Pilegården Gladsaxe kommunes lokale bofællesskab SEL 66, nr. 6 Eget værelse Kommunalt tilbud for unge Gladsaxe Kommune Unohuset, CFD SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Gladsaxe Kommune Kagsåhuse ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Almen bolig Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Beskæftigelsescenter for unge (BCU) SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune Bagsværd Observationshjem SEL 66, nr. 6 Behandlingstilbud Døgninstitution Privat tilbud Gladsaxe Kommune Døvblindehuset, CFD SEL 104; SEL 107; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Midlertidige botilbud til voksne Gladsaxe Kommune Fonden Egebo SEL 104; SEL 107; SEL 108 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Gladsaxe Kommune Fonden Boskov SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Gladsaxe Kommune Dagcentret Egebo I/S SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune Tornehøjgård SEL 110 Forsorgshjem/herberg Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Cathrinegården ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Det Private Botilbud Højtoft SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Gladsaxe Kommune Nybrogård ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Gladsaxe Kommune Kellersvej 6 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 104; Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Gladsaxe Kommune Egebækhus, CFD SEL 104; SEL 107; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Midlertidige botilbud til voksne Gladsaxe Kommune CFD - Døves Vaskeri Anden lovgivning; SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune Oktobervej, CFD ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 107; Længerevarende botilbud til voksne Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud SEL 108 Gladsaxe Kommune Gladsaxe Mødested SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune plejefamilier i Gladsaxe 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Gladsaxe Kommune CFD - Døves Aktivitetscenter SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune Kellersvej 8 og 9 SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Fonden SOVI SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud 11

12 Gladsaxe Kommune Carlshuse Carl Blochs alle nr Søborg SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Bagsværd Kostskole og Gymnasium SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk kostskoletilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune DAGCENTRET CHRISTIANEHØJ SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune Kellersvej 10 SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Daginstitutionen Troldehøj SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune UNGDOMSKLUBBEN KRIDTHUSET SEL 104; SEL 36 Aktivitets- og samværstilbud Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Træningscenter Gladsaxe ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 192 Plejebolig Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune DEN SELVEJENDE INSTITUTION HARESKOVBO ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Gladsaxe Kommune SOFIESKOLEN Anden lovgivning; SEL 107; SEL 32; SEL 36; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Midlertidige botilbud til voksne Særligt dagtilbud Særligt klubtilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune Seniorcenter Møllegården ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Aktivitetscentret Kellersvej SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Seniorcentret Bakkegården ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Sikret botilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Seniorcentret Rosenlund ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Sikret botilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Seniorcenter Egegården ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Rusmiddelcentret SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Fritids og ungdomsklub Piraten SEL 36 Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Klubben Søborg SEL 36 Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Klubben SEL 36 Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Glostrup Kommune DSI NETTET II, Botilbuddet Ingersvej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Glostrup Kommune Lænke-pensionatet SEL 110 Forsorgshjem/herberg Privat tilbud Glostrup Kommune Drosthuset Glostrup SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Glostrup Kommune Glostrup Kommunes skole- og dagbehandlingstilbud Anden lovgivning; SEL 32 Ambulant tilbud til børn og unge Kommunalt tilbud Glostrup Kommune BO-ENHEDEN BAKKEHUSET SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Glostrup Kommune Ældrecenter Sydvestvej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Glostrup Kommune Parkvænget SEL 107; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Glostrup Kommune Omsorgscentret Hvissinge SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Glostrup Kommune Ældrecenter Dalvangen ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Glostrup Kommune Glostrup Lænke-ambulatorium SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Gribskov Kommune Dagskolen Ternen SEL 66, nr. 6 Særligt dagtilbud Ukendt Gribskov Kommune Dagskolen Norddal Anden lovgivning Særligt dagtilbud Privat tilbud Gribskov Kommune Botilbuddet Damsgaarden SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Gribskov Kommune Ethos-Bosted / dagtilbud ApS SEL 104; SEL 107 Aktivitets- og samværstilbud Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Gribskov Kommune Nordic park SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Gribskov Kommune DEN SELVEJENDE INSTITUTION DAMGÅRD SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune DEN SELVEJENDE INSTITUTION KRAAGSGAARD SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune DEN SELVEJENDE INSTITUTION TINGGÅRDEN SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune Opholdsstedet Søndertoftegård SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune Ungdomsboligerne Toftebo SEL 66 nr. 5 Eget værelse Privat tilbud Gribskov Kommune AFLASTNINGSHJEMMET KJÆRET SEL 107 Behandlingstilbud Privat tilbud Gribskov Kommune Skipperstræde -botilbud ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 108 Rehabiliteringstilbud Kommunalt tilbud 12

13 Gribskov Kommune Den Selvejende Institution Opholdsstedet Nordtofte SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune Snedkervej Ungdomsboliger SEL 66 nr. 5 Eget værelse Privat tilbud Gribskov Kommune DSI Opholdsstedet Kongsholm (Fond) SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Hestehaven ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Botilbuddet Symfonien SEL 107; SEL 66, nr. 6 Ambulant tilbud til børn og unge Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Behandlingstilbud Socialpædagogisk opholdssted Gribskov Kommune Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Kirkeleddet ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud Gribskov Kommune LUNDEKOLLEKTIVET FOND SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune Ahornstien ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Morelhuset SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune Søfryd ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Sætergården SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune DEN SELVEJENDE INSTITUTION KRAGEREDEGÅRD SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud FOND Gribskov Kommune Botilbuddet Kirkeleddet 8 SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Botilbuddet Ny Mårumvej SEL 107 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Gribskov Kommune Botilbuddet Kæderupvej APS SEL 107 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Gribskov Kommune Vega boliger ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Fonden til Weekendklubben for unge med ASF SEL 107; SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune Dagbehandling for Alkoholmisbrug SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Haragergård Bof 1 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud og Bof 2 Gribskov Kommune Gribskov Specialbørnehave SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Vega SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Socialpsykiatrisk botilbud Fabianhus SEL 107; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Kobbel-Husene afd. Kirkeleddet 6 SEL 104; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Nordlyset ( Nord-Bo) Anden lovgivning; SEL 107; SEL 66 nr. 5; SEL Eget værelse Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud 66, nr. 6 Gribskov Kommune Kobbelhusene afd. Gydevej 17A SEL 104; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Dagtilbuddet Kilden Anden lovgivning; SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Gribskov Kommune Fonden Vejby Bo & Beskæftigelse Anden lovgivning; SEL 103; SEL 104; SEL Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud 107 Midlertidige botilbud til voksne Gribskov Kommune ELLEN MARIE HJEMMET ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Gribskov Kommune ESRUM KOSTSKOLE Anden lovgivning; SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk kostskoletilbud Privat tilbud Gribskov Kommune Gribskov Bo- og Støttecenter afd Ahornparken SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Gribskov Misbrugsbehandling SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Godhavn Anden lovgivning; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Gribskov Kommune Kongens Ø Munkerup (tidligere Arresøhøj) Anden lovgivning; SEL 107 Behandlingstilbud Privat tilbud Gribskov Kommune HAVREGÅRDEN KOSTSKOLE Anden lovgivning; SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk kostskoletilbud Privat tilbud Gribskov Kommune Plejecenter Bakkebo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Gribskov Kommune PlejeGribskov Anden lovgivning; SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud 13

14 Gribskov Kommune Plejefamilier Gribskov 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Halsnæs Kommune Bostedet "Kamæleonen" SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Halsnæs Kommune Davida SEL 107 Rehabiliteringstilbud Privat tilbud Halsnæs Kommune Fonden Opholdsstedet på Solsortvej SEL 107; SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Halsnæs Kommune Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) på SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Slettebjerggård Halsnæs Kommune Bostedet Aktiv på Slettebjerggård SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Halsnæs Kommune Aktiv beskæftigelse (SEL 103) på Slettebjerggård, SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Hundested Halsnæs Kommune OPHOLDSSTEDET HOME FOND SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Halsnæs Kommune BØRNECENTRET FJORDHØJ SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Halsnæs Kommune FREDERIKSVÆRK KRISECENTER SEL 109 Krisecenter Privat tilbud Halsnæs Kommune DROSTHUSET FREDERIKSVÆRK SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Halsnæs Kommune Døgninstitutionen Trianglen SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Halsnæs Kommune Villa Magnolia. KFBU Anden lovgivning; SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Halsnæs Kommune Abstinens-teamet SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Halsnæs Kommune Bo og dag tilbud MIDGÅRDEN SEL 104; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Halsnæs Kommune Trekløveret 85 (med 108 indhold) SEL 104; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Halsnæs Kommune Frederiksværk Plejecenter, Arresøparken og Solhjem ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Halsnæs Kommune Sølager SEL 103 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Halsnæs Kommune Plejefamilier, Halsnæs kommune 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Halsnæs Kommune Hundested Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 192 Plejebolig Plejehjem Kommunalt tilbud Halsnæs Kommune Arresø Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejehjem Kommunalt tilbud Halsnæs Kommune Alkohol og Stofrådgivningen SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til børn og unge Ambulant tilbud til voksne Behandlingstilbud Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Bofællesskabet "Broen" - (Portnerboligen) SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune STEDET SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Helsingør Kommune Bofællesskabet Bybjerggård ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Privat tilbud Helsingør Kommune HELSINGØR KRISECENTER FOR KVINDER FOR SEL 109 Krisecenter Privat tilbud KVINDER OG MEDFL BØRN Helsingør Kommune Opgangsbofællesskabet Wisborg SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune SPUC, Ældrefællesskabet Vinkeldamsvej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Opgangsbofællesskabet Sudergade SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Kollegiet Vinkelvej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Helsingør Kommune HELSINGØR LOKALCENTER, Antoniehus SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Boligfællesskabet Vinkeldamsvej 1-9 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Boligerne Vinkeldamsvej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Kronborgsund ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune SPUC, Boligerne Anna Anchers Vej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Pensionatet SEL 110 Forsorgshjem/herberg Kommunalt tilbud 14

15 Helsingør Kommune BOFÆLLESSKABERNE PETERSBORG SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Socialpædagogisk botibud, Blå Kors hjemmet SEL 107 Forsorgshjem/herberg Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Espergærde Helsingør Kommune Bofællesskabet Valhalla SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Kronborg Kollegiet for unge med særlige behov SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Aktivitets- og samværstilbuddet "Seniorhuset" SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Specialbørnehaven Himmelhuset SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Helsingør Lokalcenter - Margarethagården SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Opholdsstedet Weekendskolen i Hellebæk SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Helsingør Kommune Botilbuddet Gefion & Domus SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Helsingør Kommune Kronborghus ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Aktivitets- og værestedet Klubben SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Beskæftigelsestilbudet AXELTORV SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Helsingør Kommune Aktivitets- og samværstilbuddet "Springvandet" SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Helsingør Kommune VÆRKSTEDET ELLEHAMMERSVEJ SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Plejehjemmet Strandhøj ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Plejehjemmet Bøgehøjgård SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Lindevang SEL 107; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Helsingør Kommune Plejehjemmet Montebello ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Helsingør Kommune PLEJECENTRET KRISTINEHØJ ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Helsingør Kommune Center for job og oplevelse - Espergærde SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Helsingør Kommune BIRKEBO V/ADV ARUP OG HVIDT ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejehjem Privat tilbud Helsingør Kommune Center for Job og Oplevelse - Esbønderup SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Ældre & sundhed Plejehjemmet Grønnehaven ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Helsingør Kommune Helsingør Kommunes Familiepleje 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Helsingør Kommune Helsingør Rusmiddelcenter SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Herlev Kommune Aktivitetsteamets botrænings- og akutboliger SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Herlev Kommune Café Harlekin SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Herlev Kommune Juvelhuset SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Herlev Kommune Skovgården SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Herlev Kommune Botilbud Højsletten SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Herlev Kommune Bofællesskaberne ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Aktivitets- og samværstilbud Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Herlev Kommune OMRÅDEINSTITUTIONEN DILDHAVEN SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Herlev Kommune Aktivisterne SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Herlev Kommune Aktivitetsteamets værested SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Herlev Kommune HERLEVGÅRD CENTER ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Herlev Kommune Herlev Kommune, Kagshuset SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Herlev Kommune LILLE BIRKHOLM CENTER ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Herlev Kommune Job & Aktivitetscenter Hørkær SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Herlev Kommune Herlev Lænke-ambulatorium SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Herlev Kommune Fonden Center for Autisme SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud 15

16 Særligt klubtilbud Hillerød Kommune Fonden Kighus SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Hillerød Kommune ConzeptBo SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Hillerød Kommune Opholdsstedet Den Gamle Brugs SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Hillerød Kommune HILLERØD KVINDECENTER FOND SEL 109 Krisecenter Privat tilbud Hillerød Kommune KRONHJORTEN SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Hillerød Kommune Lønhuset SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Georgs Æske SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Opholdsstedet Kurreholm SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Hillerød Kommune Teglgårdslund Ungdomsboliger, Den selvejende SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud institution Hillerød Kommune CSU Egedammens Fritidsordning SEL 104; SEL 36 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Hillerød Kommune DYSCON Alkoholambulatorium SUL 141 Ambulant tilbud til børn og unge Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Hillerød Kommune Boligerne på Skovstien SEL 107; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Boligerne på Skovstien 2-6 SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Substitutionsbehandling Trollesbro SEL 101 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Hillerød Kommune BEHANDLINGSHJEMMET STUTGÅRDEN Anden lovgivning; SEL 66, nr. 6 Ambulant tilbud til børn og unge Døgninstitution Privat tilbud Hillerød Kommune Boligerne på Herlufdalsvej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Lions Park plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Hillerød Kommune Dagtilbuddet Regnbuen SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Plejecenter Ålholmhjemmet ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Plejecenter Bauneparken ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Rusmiddelkonsulenten SEL 101 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Hillerød Kommune Hvidbergconsult Alkoholbehandling SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Hillerød Kommune FØLSTRUPHUSENE ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Center for beskyttet beskæftigelse (Trollesbro) SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Plejecenter Sophienborg ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Kulturhuset Oasen SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Hillerød Alkoholbehandling SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Hillerød Kommune Plejecenter Skanselyet ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Hillerød Kommune plejefamilier 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Hillerød Kommune Levuk Anden lovgivning; SEL 104; SEL 36 Aktivitets- og samværstilbud Særligt dagtilbud Særligt klubtilbud Privat tilbud Hillerød Kommune Hillerød Lænke-ambulatorium SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Hvidovre Kommune Bofællesskabet Hvidovregade SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Bofællesskabet Holmelundsvej SEL 107 Bofællesskab Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Bofællesskabet Gl. Køge Landevej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Bofællesskabet Lille Friheden SEL 107 Bofællesskab Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune BEHANDLINGSHJEMMET HVIDBORG SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Hvidovre Kommune Bofællesskabet Torndalshave ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Ungecenter Porten SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Plejekollektivet Holmelundsvej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud 16

17 Hvidovre Kommune HVIDOVRE KOMMUNE RÅDHUSET 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Hvidovre Kommune Dagcentret Karetmagerporten SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Hvidovre Kommune Klub Hvid SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Socialpsykiatrien - Hvidovre SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune PLEJEHJEMMET SVENDEBJERGHAVE SEL 192 Midlertidige botilbud til voksne Plejehjem Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Plejecenter Dybenskærhave SEL 192 Plejebolig Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune PLEJECENTER STRANDMARKSHAVE ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Den selvejende institution Søvangsgården SEL 192 Aktivitets- og samværstilbud Plejehjem Privat tilbud Hvidovre Kommune PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Hvidovre Lænke-ambulatorium SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Tværgaarden SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune BOFÆLLESSKABET STATIONSVEJ SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune BOFÆLLESSKABET PILE ALLE SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Bofællesskabet Crimestop SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Bofællessskabet Nørresøgård SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Bofællesskabet TreHusE Lov om friplejeboliger Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie SEL 107 Bofællesskab Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat SEL 110 Forsorgshjem/herberg Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Kløverhuset ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Forsorgshjem/herberg Plejebolig Sikret botilbud Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Frøgård Alle 6 SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Crimestop.dk SEL 101 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Ungetilbudet SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune HØJE-TAASTRUP KOMMUNE, plejefamilier 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Høje-Taastrup Kommune Regnbuehuset - Et Fontænehus SEL 103; SEL 104; SEL 32 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Vestervænget SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Plejecentret Henriksdal ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune DropUd Behandling SEL 101 Ambulant tilbud til børn og unge Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Særligt dagtilbud Høje-Taastrup Kommune Torstorp plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Sengeløse Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Fristedet - Aftenklub SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Plejecentret Baldersbo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Bo- og Opholdsstedet Grennessminde i Tåstrup SEL 107 Beskyttet beskæftigelsestilbud Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Gasværket SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Taxhuset SEL 104; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Bofællesskab Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Taastrup SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Behandlingstilbud Privat tilbud Hørsholm Kommune Bofællesskabet Højmose Vænge SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune Bolero SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune Gutfeldtshave SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune Selma Marie Bo- og Rehabiliteringstilbud SEL 107 Rehabiliteringstilbud Privat tilbud Hørsholm Kommune Plejefamilier i Hørsholm 66, nr. 1 og 2 Plejefamilie Ukendt 17

18 Hørsholm Kommune Bofællesskabet Rosen SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune BOFÆLLESSKABET SOLSKIN SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune Jobhuset SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune MARGRETHELUND ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune S/I Breelteparken SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune Plejeboligerne Sophielund ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Sikret botilbud Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune Aktivitets- og værestedet Åstedet SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Ishøj Kommune Bofællesskabet spindehuset SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ishøj Kommune Bofællesskabet Løkkekrogen SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ishøj Kommune Thorshøjgård Afdeling Pedersborg SEL 107; SEL 66, nr. 6 Ambulant tilbud til børn og unge Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Døgninstitution Ishøj Kommune Thorshøjgård Afdeling Hedebo SEL 107; SEL 66, nr. 6 Ambulant tilbud til børn og unge Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Døgninstitution Midlertidige botilbud til voksne Ishøj Kommune Kløverengen 84, et bo- og behandlingstilbud SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ishøj Kommune Familieplejen i Ishøj 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Ishøj Kommune Rehabiliteringscentret for Etniske minoritets unge i SEL 109; SEL 110 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Danmark (R.E.D.) Ishøj Kommune Aflastning Ishøjgård SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Ishøj Kommune Kløverengen 72, et bo- og behandlingstilbud SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ishøj Kommune Kløverengen - Job og Netværk SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Ishøj Kommune PLEJEHJEMMET TORSBO ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Plejehjem Kommunalt tilbud Ishøj Kommune Fritidshjemmet Frihjulet SEL 104; SEL 32; SEL 36 Aktivitets- og samværstilbud Særligt dagtilbud Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Ishøj Kommune Ishøj Lænke-ambulatorium SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Ishøj Kommune OMSORGSCENTRET KÆRBO ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Rehabiliteringstilbud Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center Nordvest - Samværs- og aktivitetstilbud Pinta SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center City - samværs- og aktivitetstilbudet PEGASUS SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Københavns Kommune SUF BETA SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Ukendt Københavns Kommune De fire Årstider SEL 66, nr. 6 Eget værelse Særligt dagtilbud Ukendt Københavns Kommune Jobshop SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Ukendt Københavns Kommune Enkeltmandsprojekt - familiebotilbud VII SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Enkeltmandsprojekt - familiebotilbud V SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Enkeltmandsprojekt - familiebotilbud VI SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Lyngbo - enkeltmandsprojekt II SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Enkeltmandsprojekt - familiebotilbud III SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Ukendt Københavns Kommune Enkeltmandsprojekt - familiebotilbud II SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Ukendt Københavns Kommune Enkeltmandsprojekt - familiebotilbud IV SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Opholdsstedet Sverrig I/S SEL 107; SEL 66 nr. 5 Midlertidige botilbud til voksne Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Københavns Kommune Socialcenter Amager SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Matching-Botilbud SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune SOCIALCENTRET BISPEBJERG SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Nærumgård, SEL 66, nr. 6 Eget værelse Kommunalt tilbud 18

19 Hartmannshus Københavns Kommune Herlufs Skolen v/henning Schmidt SEL 107; SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Skovhusene, SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Skovtours < 18 år Københavns Kommune VIP Huset SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Københavns Kommune Specialinstitutionen Skodsborg SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center Nordvest - Akutboligerne Nattergalevej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Den Flyvende Hollænder SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Skovhusene, SEL 107 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Skovtours > 18 år Københavns Kommune Plan A fondens bofællesskab SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Center Nordvest - Solistbolig Tomsgårdsvej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Elmehuset, Toppen SEL 107; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Elmehuset, Hyblerne SEL 107; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Bostedet Guldbergshave SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Bo-selv projektet Solisterne SEL 107; SEL 66 nr. 5 Midlertidige botilbud til voksne Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Københavns Kommune AKUTINSTITUTIONEN FREDERIKSHOLM SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Basen Bosted SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Københavns Kommune MultifunC København SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Dagtilbuddet Tomatvej 11 SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Københavns Kommune Fonden Room Service SEL 107; SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Københavns Kommune KALLERUPHUS SELVEJD INSTITUTION SEL 107 Behandlingstilbud Privat tilbud Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Skovhusene, SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Skovsneglen Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Skovhusene, Kvisten SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune SOCIALCENTRET INDRE ØSTERBRO SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Villa Vivamus SEL 107; SEL 66 nr. 5 Behandlingstilbud Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Københavns Kommune Akutinstitutionen Kløvermarken SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune BOAS VALBY ApS SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Ekkenberg & Larsen Botilbud SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Skiftesporet SEL 66, nr. 6 Eget værelse Kommunalt tilbud Københavns Kommune Brorson SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Kunstskolen SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Københavns Kommune Kvindekrisecenter Klostermosegård SEL 109 Krisecenter Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center Nordvest - Solistbolig Skoleholdervej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center Nordvest - Solistbolig Arkaderne SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Elmehuset, Rampen SEL 107; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Akutinstitutionen Udsigten SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Baltic - Kollegiet SEL 109; SEL 110 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center Amager, Sundbyhus SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Alexandrakollegiet Anden lovgivning; SEL 107; SEL 66 nr. 5; Døgninstitution Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud 19

20 66, nr. 1 og 2 Københavns Kommune StopNu SEL 101 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Nexus Anden lovgivning; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Bostedet Møllehuset SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Den Åbne Dør SEL 109; SEL 110 Krisecenter Privat tilbud Københavns Kommune Bostedet Hans Knudsens Plads SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Bostedet Griffenfeld SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Børnehjemmet Solliden SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center Nordvest - Ungetilbud på Bellahøj SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Fristedet SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune KAOSkonsulenterne SEL 107; SEL 66 nr. 5 Midlertidige botilbud til voksne Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Københavns Kommune Ungdomspensionen Brydes Alle SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Københavns Kommune Boas Nørrebro SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Bostedet Skolegade ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Specialinstitutionen Jacob Michaelsens Minde SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Københavns Kommune Behandlingsinstitutionen Netværket SEL 101 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Villa Kokkedal Anden lovgivning; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Københavns Kommune Den selvejende institution Hovedhuset SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Københavns Kommune 3kløver SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Københavns Kommune FRK JOSEPHINE SCHNEIDERS BØRNEHJEM SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Københavns Kommune Pensionatet Mette Marie SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Specialbørnehaven Krudtmøllen SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Københavns Kommune Den selvejende institution The Clean House/KRIS- SEL 104; SEL 107 Aktivitets- og samværstilbud Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Danmark Københavns Kommune Kollektivet SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Nærumgård, SEL 66, nr. 6 Eget værelse Kommunalt tilbud Adlershus Københavns Kommune Center Amager - Sundbyhus Harm reduction SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Børne- og Familieinstitutuionen Wibrandtsvej SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune SOCIALCENTRET VALBY SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Fonden Valhalla SEL 101; SEL 107; SEL 66 nr. 5 Ambulant tilbud til voksne Behandlingstilbud Socialpædagogisk Privat tilbud opholdssted Københavns Kommune Ungetilbuddet Stubmøllevej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Daghjemmet Øresund SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Københavns Kommune Glostrup Observations- og Behandlingshjem SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Københavns Kommune DEN SOCIALPÆDAGOGISKE DØGNINSTITUTION Anden lovgivning; SEL 66, nr. 6 Sikret døgninstitution Regions tilbud SØNDERBRO Københavns Kommune Bostedet Amager Strand SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Danners Krisecenter SEL 109 Krisecenter Privat tilbud Københavns Kommune Botilbuddet Engholmen ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Dagklubben Lavuk SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud 20

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over tilbud beliggende i hovedstadsregionen Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 Bilag Indledning Bilag 2 indeholder en oversigt over tilbud

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2014 inklusiv kapacitetstal for 2014-2016 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Oversigt over omfattet af Rammeaftale 2013 inklusiv kapacitetstal 2013-2015 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 Tabel 1: Oversigt over til voksne

Læs mere

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal.

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal. Side 1 af 6. Samlet oversigt Gladsaxe 020 stk 2 Sofieskolen Autisme dag 37 37 37 37 37 37 Ishøj Vallensbæk 020 stk 2 Thorshøjgård Psykisk udviklingshæmning dag 6 6 6 6 6 6 Fredensborg 020 stk 2 Dyssegården

Læs mere

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2016 inklusiv kapacitetstal for 2016-2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Afgrænsning af

Læs mere

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007:

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007: Fordelingsoversigt Indhold: Region Hovedstaden Staten Kommuner - Albertslund Kommune - Ballerup Kommune - Brøndby Kommune - Dragør Kommune - Egedal Kommune - Furesø Kommune - Gentofte Kommune - Gladsaxe

Læs mere

Frederikssund Handicap Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning

Frederikssund Handicap Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning Oversigt over kommns forbrug af pladser inden for rammeaftalens komm 32 36 20 stk 2 67 stk 2 Særlige dagtilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk Klubtilbud til børn og unge med

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 inklusiv kapacitetstal for 2015-2017 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Bilag Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale i Helsingør Kommune Oversigt over plejehjem, permanente ældreboliger og sociale A. Plejehjem og permanente ældreboliger Navn Ældreområdet Plejehjemmet

Læs mere

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Liste over alle tilbud beliggende i region Hovedstaden Listen er fremkommet ved træk fra Tilbudsportalen fordelt efter kommunal/regional myndighed

Læs mere

U D K A S T. Rammeaftale 2013 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 4 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen

U D K A S T. Rammeaftale 2013 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 4 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen U D K S T Rammeaftale 2013 for kommunerne i region Hovedstaden Liste over alle tilbud beliggende i region Hovedstaden Listen er fremkommet ved træk fra Tilbudsportalen fordelt efter kommunal/regional myndighed

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Rammeaftale 2012 for region Hovedstaden Bilag 2: Takster for tilbud i rammeaftalen

Rammeaftale 2012 for region Hovedstaden Bilag 2: Takster for tilbud i rammeaftalen Side 1 af 7 Albertslund 108 Herstedøster Sidevej Botilbud 24 1.174 Allerød 108 Boliger GL. Lyngevej Boliger Gl lyngevej 12 2.357 Ballerup 10-12 & 112 UUC Brøndbyskoven UUC Brøndbyskoven 10 1.371 UUC Maglemosen

Læs mere

Takster 2007 og 2008 fordelt på børn /voksen tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15.

Takster 2007 og 2008 fordelt på børn /voksen tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15. Takster og fordelt på børn /vo tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15. Børn Handicap 32 Fredensborg Karlebo Børnehave Specialbørnehave 1.303 1.498 15,0% Spiren Specialbørnehave 1.366 1.439 5,3%

Læs mere

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Region Hovedstadens Kommuner Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Tlf. 43 68 68 68 albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017

Bilag 2 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 Bilag 2 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 Oversigt over tilbud beliggende i hovedstadsregionen Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2017 Indledning Bilag 2 til Udviklingsstrategien

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Forslag Rammeafe 2010 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

ambulant behandlingstilbud til børn og unge

ambulant behandlingstilbud til børn og unge 1 af 13 15-01-2015 12:46 Artikler 52 artikler. tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser. ambulant tilbud tilbud,

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3

Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3 Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3 Kategori 2-tilbud med *indikerer, at kommunen ikke ønsker, at tilbuddet indgår i Styringsaftalen. Kategori 1 er ikke medtaget i denne oversigt. Der henvises til udtræk

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Forslag meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Takster for 2009 og 2010 på tilbud i Rammeaftale 2010

Takster for 2009 og 2010 på tilbud i Rammeaftale 2010 Albertslund 36 Klub Vest - feriefridagsklub Klub- ferie fridag årspris 52.039 52.263 0,4% Klub Vest - fritidsklub Klub- fritids årspris 157.239 157.576 0,2% Klub Vest - lørdagsklub Klub- lørdagsklub årspris

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

aktivitets- og samværstilbud værested varmestue døgnplejehjem privat døgnpleje plejebarn 1 af :56 Artikler 60 artikler.

aktivitets- og samværstilbud værested varmestue døgnplejehjem privat døgnpleje plejebarn 1 af :56 Artikler 60 artikler. 1 af 11 15-01-2015 13:56 Artikler 60 artikler. aktivitets- og samværstilbud Vejledende lovhjemmel: SEL 104 dagtilbud til voksne, der leverer aktivitets- og samværsydelser til opretholdelse eller forbedring

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kontaktperson: Annette Femerling Kommunen som driftsherre for

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud beliggende i hovedstadsregionen Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Bilag Indledning Bilag 1 indeholder en oversigt over tilbud

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Herlev Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Herlev Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Takster 2008 og 2009 fordelt på kommuner og tilbudstyper - Region Hovedstaden

Takster 2008 og 2009 fordelt på kommuner og tilbudstyper - Region Hovedstaden koune Albertslund Ballerup Bornholm Brøndby sindslidelse Misbrugsbehand ling døgntilbud - aflastning 36 Klub Vest - feriefridagsklub 58.057 52.039-10,4% Klub- ferie fridag årspris Klub Vest - fritidsklub

Læs mere

tilbud Foretrukken term leverandør tilbud til voksne ambulant tilbud til voksne ambulant behandlingstilbud til voksne ambulant behandlingstilbud

tilbud Foretrukken term leverandør tilbud til voksne ambulant tilbud til voksne ambulant behandlingstilbud til voksne ambulant behandlingstilbud 1 af 7 15-01-2015 13:29 Artikler 24 artikler. tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser. tilbud til voksne tilbud,

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Flere institutioner Antal besvarelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Oversigt over P nummer i Egedal kommune (maj 2015) CvrNr ProdNr Antal BraKode Navn Adresse PostNrPostDistr Rådhusene 29188386 1003283851 541 841100

Oversigt over P nummer i Egedal kommune (maj 2015) CvrNr ProdNr Antal BraKode Navn Adresse PostNrPostDistr Rådhusene 29188386 1003283851 541 841100 Oversigt over P nummer i Egedal kommune (maj 2015) CvrNr ProdNr Antal BraKode Navn Adresse PostNrPostDistr Rådhusene 29188386 1003283851 541 841100 Egedal Rådhus Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Belægning

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Belægning Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Skema til kommunens belægningsoplysninger til regionen Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Line

Læs mere

Kommuneprofil for Brøndby Kommune

Kommuneprofil for Brøndby Kommune - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Brøndby Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 dgifter 847.145 857.157 858.626 865.353 ndtægter -87.768-89.869-89.869-89.869 SS - Samlet budget (Netto) 759.377 767.288 768.757 775.484 Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte mv. 138.706 139.520

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

EAN-numre. 07-10-2015 Side 1 af 8

EAN-numre. 07-10-2015 Side 1 af 8 EAN-numre Strategi, Service & Koordination Byrådssekretariat 5798008057656 Byrådssekretariatet Torvet 2 3600 Frederikssund 5798008059896 Kommunikation Torvet 2 3600 Frederikssund Personaleafdelingen 5798008057687

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 227.414.831 010 Boligpolitik 584.135 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 584.135 25 Faste ejendomme 584.135 18 Driftsikring af boligbyggeri 584.135

Læs mere

EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.

EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk. EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.dk Lautrupvej 4 2750 Ballerup 5798008801280 Borgertorvet Borgertorvet

Læs mere

Takstoversigt 2016. Assens Erhvervs- og Aktivitetstilbud Beskyttet beskæftigelse 103 Udviklingshæmmede Klyngetilbud 51 98 318

Takstoversigt 2016. Assens Erhvervs- og Aktivitetstilbud Beskyttet beskæftigelse 103 Udviklingshæmmede Klyngetilbud 51 98 318 Assens Assens Misbrugscenter Ambulant misbrugsbehandling Personer med misbrug Klyngetilbud 150 90 112 Assens Bryggervangen Bryggervangen Sindslidende Klyngetilbud 6 94 807 Assens Duedalen Duedalen Døgn

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 11 60 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation,

Læs mere

Nærværende sæt skemaer er udarbejdet ud fra de oplysninger, der indgik i kommunens redegørelse 2007 pr. 1. maj 2007 og i Rammeaftalen for 2008.

Nærværende sæt skemaer er udarbejdet ud fra de oplysninger, der indgik i kommunens redegørelse 2007 pr. 1. maj 2007 og i Rammeaftalen for 2008. Indledning Side 1. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Randi WestTlf. nr. 44526025 Mail: ssfsocret@herlev.d Overskrifter

Læs mere

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Kommuneprofil for Ishøj Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Ishøj Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Ishøj Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Ishøj Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5 1.1

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen

EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen 1 5798008803284 Ballerup Bibliotek - materialer og it

Læs mere

Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov

Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov Psykiatri- og Socialforvaltningen Københavns Amt September 2005 1. Baggrund for og

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Juni 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Juni 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Juni 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks. lægepraksis, fysioterapeuter,

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Indberetninger af magtanvendelser, Center for Psykiatri og Handicap, 2013

Indberetninger af magtanvendelser, Center for Psykiatri og Handicap, 2013 Tilbud Indgreb Voksne SKEMA 1 125-128 Registrering og indberetning af godkendt magtanven-delse (personlig alarm, pejlesystem, fastholdelse i hygiejnesituationer mv.) Voksne SKEMA 2 126, stk. 1 Registrering

Læs mere

Udtræk fra Tilbudsportalen af alle tilbud, der er beliggende indenfor den midtjyske region

Udtræk fra Tilbudsportalen af alle tilbud, der er beliggende indenfor den midtjyske region 'UDSIGTEN' v/jette Andersen Århus Kommune SEL 66 nr. 5 Enkeltmandsvirksomhed 4 AKTIVITETSHUSET HAVKÆRPARKEN, Aktivitets- og Uddannelsescenter Aarhus Århus Kommune SEL 103 Kommunalt tilbud 95 Beskyttet

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Karen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark

Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark Forudsætningen for markedsanalyse Analyse er baseret på baggrund af data indsamling fra alle 98 kommuner i Danmark. Data er indsamlet fra den 25.

Læs mere

Oversigt over brandsyn udført i 2010

Oversigt over brandsyn udført i 2010 Beredskabskontoret Oversigt over brandsyn udført i 2010 Der er givet påbud ved 149 brandsyn 29.12.2010 Side 1 01.1 Fredede bygninger Interval : 5 år 1 i kategorien 1 påbud givet 0210 Mørkhøjgård Mørkhøj

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 55.10 Tilbud til voksne med særlige behov Afgrænsning af bevillingsområdet BEVILLINGSOMRÅDE 55.10 Udvalg Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Bevillingsområdet omfatter

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Foreløbige takster 2018

Foreløbige takster 2018 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 6. september 2017 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-7-16 Foreløbige takster 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets område Side 1 Ældre og Pleje Madservice

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Socialudvalget Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter social service samt råd og vejledning

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden 1 Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden - Arresødal Hospice, - Diakonissestiftelsens Hospice, - Sankt Lukas Hospice, - Søndergaard Hospice. modtager nu kun elektroniske

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Oversigt over brandsyn udført i 2007

Oversigt over brandsyn udført i 2007 Beredskabskontoret Oversigt over brandsyn udført i 2007 Der er givet påbud ved 113 brandsyn 03.01.2008 Side 1 02.1 Hoteller m.v. over 10 sovepladser Interval : 1 år 14 i kategorien 5 påbud givet 0162 Bagsværd

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET FORBEREDELSESSEKRETARIATET VEDR. RAMMEAFTALER RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Den specialiserede del om de enkelte sociale tilbud og specialundervisningstilbud, der indgår i rammeaftalen

Læs mere

Den samlede budgetramme 2016 for Social Service opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2016 for Social Service opgøres som følger: Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2016 for Social Service opgøres som følger: Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Social Service 228.023 218.357 214.544 214.544

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

BØRNEHUS HOVEDSTADEN

BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BISTÅR KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige

Læs mere

Kommune og Region Aktivitetscentret

Kommune og Region Aktivitetscentret 26 Metal Hovedstaden, Det offentlige sekretariat Oktober kvartal 28 Timeløn Kommune og Region Aktivitetscentret Maskinarbejder 2 98,37 86,65,68,99 23,35 2,97-2,76 Aktivitetscentret total 3 94,46,45 22,89,57

Læs mere

Takser 2007 og 2008 fordelt på kommuner og tilbudstyper -Region Hovedstaden Side 1 af 16.

Takser 2007 og 2008 fordelt på kommuner og tilbudstyper -Region Hovedstaden Side 1 af 16. Takser 2007 og 2008 fordelt på kommuner og tilbudstyper -Region Hovedstaden Side 1 af 16. Tilbud Takst type Takst kr. 2007 Takst kr. 2008 Albertslund Børn Børn og unge dagtilbud 36 Klub Vest - ferie-fridagsklub

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2016 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2016 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2016 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere