Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016"

Transkript

1 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud beliggende i hovedstadsregionen Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

2 Bilag Indledning Bilag 1 indeholder en oversigt over tilbud på det specialiserede socialområde, der er geografisk beliggende i hovedstadsregionen. Tilbuddene er trukket fra Tilbudsportalen pr Bemærk at data vedrørende Tilbudsportalen er fra december 2013, da Socialstyrelsen ikke har nyere data. Oversigten omfatter alle tilbud, som er registreret på Tilbudsportalen på tidspunktet for udtræk af data og omfatter kommunale, regionale og private tilbud. Oversigten omfatter ikke tilbud, som en af hovedstadsregionens kommuner eller regionen er driftsherre for, men som er geografisk beliggende uden for hovedstadsregionen. Tilbuddene er opdelt efter myndighed (kommune, region eller anden organisation). Oversigten giver oplysninger om tilbuddets navn, juridiske grundlag, tilbudstype og ejerform, som det fremgår af Tilbudsportalen. 2

3 Bilag 1 Udviklingsstrategi 2016 Tilbud på det specialiserede socialområde beliggende i hovedstadsregionen fordelt efter beliggenhedskommune (NB: data fra december 2013) Albertslund Kommune Bofællesskabet Miravænget SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Albertslund Kommune Bofællesskabet Hedemarken SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Albertslund Kommune Bofællesskabet Humlehusene SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Albertslund Kommune Klub Stoppestedet Lørdag SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Albertslund Kommune Boligerne Herstedøster Sidevej SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Albertslund Kommune Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Albertslund Kommune Klub Stoppestedet SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Albertslund Kommune Humlehusene 1 og 7 SEL 108 Plejebolig Kommunalt tilbud Albertslund Kommune KLUB VEST SEL 36 Aktivitets- og samværstilbud Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Albertslund Kommune Albo Omsorgscenter SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Albertslund Kommune Døgnplejegruppen 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Allerød Kommune Glad Mad SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Allerød Kommune Skovbo SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Allerød Kommune Gydevang Dagbehandling SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Allerød Kommune Red Barnets Børnehus Lindhøjgård SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Allerød Kommune Børne- og familieteamet 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Allerød Kommune Solvænget SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Allerød Kommune Mimosen Plejecenter SEL 192 Plejebolig Kommunalt tilbud Allerød Kommune Plejecenter Lyngehus SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Allerød Kommune Engholm SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Sønderhaven, Plejecentre ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Ukendt Ballerup Kommune Brydehusets udslusning Knastebakken SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Ballerup Ungdomspension SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Bofællesskabet Egebjerg SEL 108 Bofællesskab Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Bofællesskabet Klakkebjerg SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Bofællesskabet Hold-an Vej SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Aflastningsinstitutionen Torvevej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Larsbjerggård SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Bibliotekscafeen SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Sønderhaven, Bofællesskabet SEL 108 Bofællesskab Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Måløvgård SEL 107 Behandlingstilbud Privat tilbud Ballerup Kommune Dagtilbuddet Basen i Rødbo SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Klub Grønnemosen Anden lovgivning Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Ungdomsuddannelsescenter Brøndbyskoven SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Skolehaven SEL 107; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ballerup Kommune FONDEN CARPE DIEM HUSET SEL 66 nr. 5; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Ballerup Kommune Ballerup Kommune Familieplejen 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Netværksplejefamilie Ukendt Ballerup Kommune ÆLDRECENTER EGELY ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Stokholtbuen SEL 104; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ballerup Kommune PLEJECENTER KIRSTINEHAVEN ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Sikret botilbud Kommunalt tilbud 3

4 Ballerup Kommune Rødbo SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ballerup Kommune PLEJEHJEMMET LINDEHAVEN ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Ballerup Kommune PLEJECENTER TOFTEHAVEN ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Plejehjemmet Lundehaven ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Plejehjem Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Brydehusets alkoholbehandling SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Dagtilbud for Voksne Udviklingshæmmede - SEL 104 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Støttecenter Stedet Ballerup Kommune Dagtilbud for Voksne Udviklingshæmmede - SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Aktivitets- og samværstilbuddet Krumtappen Ballerup Kommune PLEJEHJEMMET ROSENHAVEN ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejehjem Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Aktivitetshuset Støberiet SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Ballerup Kommune Brydehuset stofbehandling SEL 101; SEL 104 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Ungehuset SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune KVINDEKRISECENTER BORNHOLM SEL 109 Krisecenter Privat tilbud Bornholms Regionskommune BROEN I/S SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Bornholms Regionskommune Lyspunktet SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Bornholms Regionskommune Kærbygård SEL 107 Rehabiliteringstilbud Privat tilbud Bornholms Regionskommune Sct. Ols - Olsker SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Bornholms Regionskommune Skovhjælperprojekt Klippely SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Bornholms Regionskommune Pilevang SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Bornholms Regionskommune Bofællesskabet Valmuen ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Bornholms Regionskommune Bornholms Behandlingscenter FONTANA SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Bornholms Regionskommune Christianshøj SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Bornholms Regionskommune Rønne Botilbud, Østergade 54, KOLLEGIET. SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Opholdsstedet "Højlyngen" v/lars-ulrik Preisler SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Bornholms Regionskommune NEXØHUSET ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Døgn- og aflastningsinstitutionen Løvstikken SEL 66, nr. 6 Ambulant tilbud til børn og unge Døgninstitution Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Rønne Botilbud, Stenbanen ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Almen bolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Ældrekollektivete Årsdale ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Nylars Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Nettet i Aakirkeby SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Birketoften/Bornholm SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Bornholms Regionskommune Socialpsykiatrisk Botilbud, Kommandanthøjen ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Værestedet Vestergade SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Midtpunktet - Psykiatri og Handicap - Område Vest SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Specialbørnhaven Mælkebøtten SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Rønne Botilbud, Gartnerparken ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Almen bolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Røbo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Almen bolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Plejehjemmet Toftegården SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Plejehjemmet Sønderbo SEL 192 Plejehjem Rehabiliteringstilbud Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Sct. Ols SEL 101; SEL 107 Behandlingstilbud Privat tilbud 4

5 Bornholms Regionskommune Kommunikationscentret SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Plejecenter Klippebo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Klintebo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Almen bolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune SACS Strøby SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Plejecenter Slottet ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Plejecenter Aabo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Plejecenter Snorrebakken ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Almen bolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune SACS Sandemandsgården SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Nørremøllecentret ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Bornholms Regionskommune Plejecenter Lunden ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Bornholms Regionskommune Psykiatri & handicap, Alkohol- og SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud stofmisbrugsbehandling Bornholms Regionskommune SACS Kulturhuset SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Bofællesskabet Tranumparken 10 Anden lovgivning Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Bofællesskabet Lundedammen 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Bio Café SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Boenheden Kisumparken ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Boligerne Albjergparken 3 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Ung I Egen Bolig Anden lovgivning; SEL 107 Almen bolig Privat tilbud Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Daghjemmet SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Hesselager Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Grønt hold og SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud værksted Brøndby Kommune Døgninstitutionen Dyringparken SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Kettehøj SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Boligerne Brøndbyøstervej SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Lionslund SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Værestedet 17 SEL 104 Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Brøndby Kommune, plejefamilier 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Brøndby Kommune Ungebehandlingen Horsedammen SEL 101 Ambulant tilbud til børn og unge Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Ældrecentret Nygårds Plads ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Cafeerne i Multihuset SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Knudslundsvej SEL 103; SEL 104 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Værkstedet SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Hesselager Brøndby Kommune Ældrecentret Gildhøjhjemmet ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Sikret botilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Ældrecentret Æblehaven ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Sikret botilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Langbjerg SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Brøndby Kommune Job & Aktivitetscenter Vestegnen SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Dragør Kommune PLEJEHJEMMET ENGGÅRDEN SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Egedal Kommune Plejeboligenhed Solkrogen SEL 192 Plejebolig Ukendt 5

6 Egedal Kommune Fonden Søhus SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Egedal Kommune hyldeborg aktivitets- og samværstilbud SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Egedal Kommune Bakkebo SEL 107; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Egedal Kommune Boligfællesskabet Dambo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 107 Almen bolig Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Egedal Kommune Botilbuddet Broen SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Egedal Kommune Opholdsstedet Fjordhus SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Egedal Kommune Fonden Opholdsstedet Hyldeborg SEL 107; SEL 66, nr. 6 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Egedal Kommune botilbud på Hyldeborg SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Egedal Kommune Boligfællesskabet Skovbo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 107 Almen bolig Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Egedal Kommune Boligfællesskabet Bakkehuset ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 107 Almen bolig Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Egedal Kommune Klub Camille Anden lovgivning Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Egedal Kommune Plejeboligenhed Engbo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Egedal Kommune Bo- og Servicecenter Søvænge SEL 107; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Sikret botilbud Kommunalt tilbud Egedal Kommune Egedal Rusmiddelteam SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Egedal Kommune Skelhøj SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Egedal Kommune Plejecentret Porsebakken ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Egedal Kommune Plejecenter Damgårdsparken ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Egedal Kommune Aktivitetscentret Anden lovgivning; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Egedal Kommune Egedal kommunes plejefamilier 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Fredensborg Kommune Linden SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Ukendt Fredensborg Kommune Grøn stue, Jellerød Børnegård SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Botilbuddet Skydebanegård SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Fredensborg Kommune Opholdsstedet Firkløver SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Fredensborg Kommune Det socialpædagogiske Opholdssted Cassiopeia SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Fredensborg Kommune Specialbørnehaven Spiren, Autismecenter SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Fredensborg Fredensborg Kommune Opholdsstedet Skydebanegård SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Ukendt Fredensborg Kommune Børnehusene Fredensborg SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Farvergården SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune SPECIALBØRNEHAVEN KARLEBO SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Den psykiatriske behandlingsinstitution Drosthuset Anden lovgivning; SEL 66, nr. 6 Behandlingstilbud Døgninstitution Særligt dagtilbud Privat tilbud Dyssegården Fredensborg Kommune Den Selvejende Institution Alfa - Fredensborg SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Behandlingstilbud Døgninstitution Privat tilbud Midlertidige botilbud til voksne Fredensborg Kommune ELSE MARIEHJEMMET ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Fredensborg Kommune Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Plejefamilier 66, nr. 1 og 2 Plejefamilie Ukendt Fredensborg Kommune Granbohus SEL 107; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Pleje -og aktivitetscenter Egelunden ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Øresundshjemmet ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Lindegården SEL 104; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud 6

7 Fredensborg Kommune Kost- og dagskolen på Slotsvænget Anden lovgivning; SEL 66 nr. 5; SEL 66, nr. 6 Socialpædagogisk kostskoletilbud Privat tilbud Fredensborg Kommune Rusmiddelcenter Fredensborg SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Johannes Hages Hus SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Fredensborg Kommune Mergeltoften Pleje- og Aktivitetscenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejehjem Kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Frederiksberg Kommune Pensionatet Frydendalsvej 13 SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Ukendt Frederiksberg Kommune Bofællesskabet Frydendalsvej 27 b SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune Psykiatrisk Bofællesskab SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune Døgninstitutionen Huset SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune Psykiatrisk Bofællesskab SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune Betty SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune Huset Lindevej SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune Dansk Kvindesamfunds Krisecenter SEL 109 Krisecenter Privat tilbud Frederiksberg Kommune BOAS FREDERIKSBERG ApS SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG CENTERET A/S SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til børn og unge Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune ALLEGAARDEN UNGDOMSCENTER SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Frederiksberg Kommune JOSEPHINE SCHNEIDERS HUS SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Frederiksberg Kommune Bülowsvej - For børn og familier SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Frederiksberg Kommune KOLLEGIET SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune BEHANDLINGSHJEMMET SOLBJERG SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNES PENSIONAT SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Bakkegården Frederiksberg Kommune Opgangsfællesskabet i Finsenshave Anden lovgivning Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune KIRKENS KORSHÆRS UNGDOMSCENTER SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud BOFÆLLESSKABET V/ KIRKENS KORSHÆR Frederiksberg Kommune UNGDOMSPENSIONEN SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Frederiksberg Kommune Soltoppen SEL 107; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune UVU-HUSENE PÅ FRYDENDALSVEJ 29 & 8 (UNGES VEL SEL 107; SEL 66, nr. 6 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud UNGDOMSPENSION) Frederiksberg Kommune DIAKONISSESTIFTELSENS HJEM FOR ÆLDRE SØSTRE SEL 192 Plejehjem Privat tilbud SØSTER SOPHIES MINDES PLEJEAFD. Frederiksberg Kommune Ok-Hjemmet Lotte SEL 192 Plejehjem Privat tilbud Frederiksberg Kommune Al-Efa SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune Værestedet Flinten SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune Plejeboligerne Betty Nansen ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune ths dagbehandling SEL 101; SEL 107; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune VÆRESTEDET BAKSPEJLET SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune Lærkehøj SEL 110 Forsorgshjem/herberg Privat tilbud Frederiksberg Kommune Bostedet Thea SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune SputnikKollegiet Frederiksberg SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Frederiksberg Kommune PLAN-A TERAPI- OG KURSUSCENTER ApS SEL 101 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud 7

8 Frederiksberg Kommune Klub BOAS er organiseret under Den Sociale SEL 104 Særligt klubtilbud Privat tilbud Udviklingsfond / BOAS Mentor ( 85 tilbud) Frederiksberg Kommune Sophie Amalie Gårdens plejeafdeling SEL 192 Plejehjem Privat tilbud Frederiksberg Kommune Herberget LINDEVANGEN KFUKs sociale arbejde SEL 110 Bofællesskab Forsorgshjem/herberg Midlertidige botilbud til Privat tilbud voksne Frederiksberg Kommune Café Paraplyen KFUM's Sociale Arbejde SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Frederiksberg Kommune Flintholm Plejeboliger ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune Nimbusparken Plejeboliger ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune OK-Centret Prinsesse Benedikte ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommunes Center for Beskæftigelse SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud og Aktivitet Frederiksberg Kommune BETANIAHJEMMET PLEJEHJEM SEL 192 Plejehjem Privat tilbud Frederiksberg Kommune Kong Frederik IXšs Hjem SEL 192 Plejehjem Privat tilbud Frederiksberg Kommune OK-Centret Dronning Anne Marie ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Frederiksberg Kommune S/I AKACIEGÅRDEN SEL 192 Plejehjem Privat tilbud Frederiksberg Kommune DEN SELVEJ INST SØNDERVANG SEL 192 Plejehjem Privat tilbud Frederiksberg Kommune Plejeboligerne ØSTERVANG ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune INGEBORGGÅRDEN SEL 192 Plejehjem Privat tilbud Frederiksberg Kommune Støtte-kontaktpersonordningen Anden lovgivning Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter 1 SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til børn og unge Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Botilbuddet Stendyssegaard SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Frederikssund Kommune Opholdsstedet Lærkegården SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Frederikssund Kommune Bofællesskabet Nordmandshusene SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Bofællesskabet Saltsøvej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Den Selvejende Institution Opholdsstedet SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Ejlekærgård Frederikssund Kommune Bofællesskabet Kongshøj Allè SEL 107 Bofællesskab Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Bofællesskabet Linde Allé ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Frederikssund Kommune Frederikssund Krisecenter SEL 109 Krisecenter Privat tilbud Frederikssund Kommune Opholdsstedet Strandager SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Frederikssund Kommune OPHOLDSSTEDET HAREBAKKEN SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Frederikssund Kommune Botilbuddet Parkvej 12 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; Anden Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud lovgivning Frederikssund Kommune Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården*) SEL 104; SEL 107; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Midlertidige botilbud til voksne Frederikssund Kommune Bofællesskabet Egeparken SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Frederikssund Kommune Bofællesskabet Skibet SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Kong Frederiks VII's Stiftelse, Danners Børn - Birkebo SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Frederikssund Kommune Ungekollegiet Lundevej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; Anden Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud lovgivning Frederikssund Kommune Bofællesskabet Vangedevej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud 8

9 Frederikssund Kommune Den selvejende institution Line Marie ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; Anden Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud lovgivning Frederikssund Kommune Kong Frederik VII's Stiftelse, Danners Børn - SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Hjortholm Frederikssund Kommune Bofællesskabet Møllehaven SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Botilbuddet LUNDEN SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Specialbørnehaven Åkanden SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Rosenfeldthusene SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Frederikssund Kommune Aktivitets- og samværstilbuddet GNISTEN SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Skibbyhøj SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Bofællesskabet Lykke Marie Anden lovgivning; Lov om friplejeboliger Bofællesskab Privat tilbud Frederikssund Kommune Støttecentret Parkvej SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Støttecenter Spiren SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Omsorgscentret Solgården ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Omsorgscenter Nordhøj ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Omsorgscenteret Tolleruphøj ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Omsorgscenteret De Tre Ege ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Støttecentret Under Elmen SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Omsorgscenteret Pedershave ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune AKUcenter Ejegod SEL 103 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Særligt dagtilbud Frederikssund Kommune Aktivitets- og Fritidscenter Stjerneskud SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune AKUcenter Højagergaard Anden lovgivning; SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Frederikssund Kommune Frederikssund kommune, plejefamilier 66, nr. 1 og 2 Netværksplejefamilie Plejefamilie Ukendt Furesø Kommune Bofællesskabet Jonstrup SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Furesø Kommune Bofællesskabet Bybækterasserne SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Furesø Kommune Specialgruppen SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Furesø Kommune Overgangsboligerne SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Furesø Kommune Langkærgård Bofællesskab SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Furesø Kommune Plejecentret Solbjerghaven ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Aktivitets- og samværstilbud Plejehjem Kommunalt tilbud Furesø Kommune Birketoften Aflastning/dagtilbud v/milo Olsen SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Furesø Kommune Børnehuset SIV SEL 66 nr. 5 Særligt dagtilbud Privat tilbud Furesø Kommune SOLVÆRKSTEDET/SOLHJORTEN DAGCENTER OG SEL 104; SEL 32; SEL 36 Særligt dagtilbud Privat tilbud SOLHJORTEN SFO Furesø Kommune Unges Uddannelses Center Anden lovgivning; SEL 104; SEL 36 Særligt dagtilbud Privat tilbud Furesø Kommune Søndersø Plejehjem ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Plejehjem Kommunalt tilbud Furesø Kommune Kulturhuset Lyspunktet SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Furesø Kommune Lysthuset SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Furesø Kommune Lynghuset SEL 103; SEL 104 Kommunalt tilbud Furesø Kommune Familieplejen 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Furesø Kommune Den selvejende Ældreboliginstitution Ryetbo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 192 Plejebolig Plejehjem Privat tilbud 9

10 Furesø Kommune Plejecenter Lillevang ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Aktivitets- og samværstilbud Plejehjem Kommunalt tilbud Gentofte Kommune DOHNS MINDE DØGNCENTER SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Gentofte Kommune Bofællesskabet Mosebuen ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Bofællesskabet Callisensvej SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Bostedet Øresundshøj SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Josephine Shneiders Ungdomsboliger Anden lovgivning; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Eget værelse Privat tilbud Gentofte Kommune Bofællesskabet Skelvej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Bofællesskabet Josephinehøj ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Privat tilbud Gentofte Kommune Hellerup krisecenter SEL 109 Krisecenter Privat tilbud Gentofte Kommune Bofællesskabet Hyldebo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Familieinstitutionen SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Aktivitetsstedet Delfinen SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Privat tilbud Gentofte Kommune Broen SEL 107; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Pilekrogen SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Børnecenter Camillehusene Hus 7, 9 og 13 SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Lundø SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Klub Kildebakken SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Herberget Overførstergården SEL 110 Forsorgshjem/herberg Privat tilbud Gentofte Kommune Aktivitetscentret Birkegården SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Gentofte Kommune Værestedet Kælderen SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Værestedet Stolpen SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Østerled Anden lovgivning Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Gentofte Kommune BØRNEHUSET TROLDEMOSEN SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Gentofte Håndarbejdsværksted SEL 103 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Gentofte Kommune Familieplejen i Gentofte 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Gentofte Kommune Ordruplund ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Botilbud Blomsterhusene SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Brogårdshøj ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Gentofte Kommune Salem SEL 192 Plejehjem Privat tilbud Gentofte Kommune Kløckershave ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Gentofte Kommune ADELAÏDE PLEJEBOLIGER ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Gentofte Kommune Kridthuset Nivå SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Egebjerg (Plejehjem) ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsensvej SEL 104; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Søndersøhave ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Nymosehave ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Hvide og Gule Hus Anden lovgivning; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Bofællesskab Privat tilbud Gentofte Kommune Helhedstilbuddet Blindenetværket SEL 104; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gentofte Kommune RYGÅRDSCENTRET ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 192 Plejebolig Plejehjem Kommunalt tilbud Gentofte Kommune Holmegårdsparken SEL 192 Plejehjem Privat tilbud 10

11 Gentofte Kommune Job- og Aktivitetscenteret SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune V15 SEL 66 nr. 5 Døgninstitution Privat tilbud Gladsaxe Kommune Vision 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Gladsaxe Kommune Klub Felix Anden lovgivning Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gladsaxe Kommune Bo-enheden Skovdiget SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Gladsaxe Kommune Botræningstilbud Buddinge Centret SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Vadstruphus Bofællesskab ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune INTEGRERET INSTITUTION LUNDEGÅRDEN II SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Buddinge Hovedgade ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Botilbuddet Ellekilde ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune BØRNEHUSET VED FORTET SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune FONDEN BOFÆLLESSKABET "HUSET" SEL 107 Behandlingstilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune Empata SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune Kildehuset SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Pilegården Gladsaxe kommunes lokale bofællesskab SEL 66, nr. 6 Eget værelse Kommunalt tilbud for unge Gladsaxe Kommune Unohuset, CFD SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Gladsaxe Kommune Kagsåhuse ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Almen bolig Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Beskæftigelsescenter for unge (BCU) SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune Bagsværd Observationshjem SEL 66, nr. 6 Behandlingstilbud Døgninstitution Privat tilbud Gladsaxe Kommune Døvblindehuset, CFD SEL 104; SEL 107; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Midlertidige botilbud til voksne Gladsaxe Kommune Fonden Egebo SEL 104; SEL 107; SEL 108 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Gladsaxe Kommune Fonden Boskov SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Gladsaxe Kommune Dagcentret Egebo I/S SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune Tornehøjgård SEL 110 Forsorgshjem/herberg Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Cathrinegården ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Det Private Botilbud Højtoft SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Gladsaxe Kommune Nybrogård ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Gladsaxe Kommune Kellersvej 6 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 104; Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Gladsaxe Kommune Egebækhus, CFD SEL 104; SEL 107; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Midlertidige botilbud til voksne Gladsaxe Kommune CFD - Døves Vaskeri Anden lovgivning; SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune Oktobervej, CFD ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 107; Længerevarende botilbud til voksne Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud SEL 108 Gladsaxe Kommune Gladsaxe Mødested SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune plejefamilier i Gladsaxe 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Gladsaxe Kommune CFD - Døves Aktivitetscenter SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune Kellersvej 8 og 9 SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Fonden SOVI SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud 11

12 Gladsaxe Kommune Carlshuse Carl Blochs alle nr Søborg SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Bagsværd Kostskole og Gymnasium SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk kostskoletilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune DAGCENTRET CHRISTIANEHØJ SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune Kellersvej 10 SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Daginstitutionen Troldehøj SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune UNGDOMSKLUBBEN KRIDTHUSET SEL 104; SEL 36 Aktivitets- og samværstilbud Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Træningscenter Gladsaxe ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 192 Plejebolig Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune DEN SELVEJENDE INSTITUTION HARESKOVBO ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Gladsaxe Kommune SOFIESKOLEN Anden lovgivning; SEL 107; SEL 32; SEL 36; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Midlertidige botilbud til voksne Særligt dagtilbud Særligt klubtilbud Privat tilbud Gladsaxe Kommune Seniorcenter Møllegården ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Aktivitetscentret Kellersvej SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Seniorcentret Bakkegården ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Sikret botilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Seniorcentret Rosenlund ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Sikret botilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Seniorcenter Egegården ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Rusmiddelcentret SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Fritids og ungdomsklub Piraten SEL 36 Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Klubben Søborg SEL 36 Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Gladsaxe Kommune Klubben SEL 36 Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Glostrup Kommune DSI NETTET II, Botilbuddet Ingersvej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Glostrup Kommune Lænke-pensionatet SEL 110 Forsorgshjem/herberg Privat tilbud Glostrup Kommune Drosthuset Glostrup SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Glostrup Kommune Glostrup Kommunes skole- og dagbehandlingstilbud Anden lovgivning; SEL 32 Ambulant tilbud til børn og unge Kommunalt tilbud Glostrup Kommune BO-ENHEDEN BAKKEHUSET SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Glostrup Kommune Ældrecenter Sydvestvej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Glostrup Kommune Parkvænget SEL 107; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Glostrup Kommune Omsorgscentret Hvissinge SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Glostrup Kommune Ældrecenter Dalvangen ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Glostrup Kommune Glostrup Lænke-ambulatorium SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Gribskov Kommune Dagskolen Ternen SEL 66, nr. 6 Særligt dagtilbud Ukendt Gribskov Kommune Dagskolen Norddal Anden lovgivning Særligt dagtilbud Privat tilbud Gribskov Kommune Botilbuddet Damsgaarden SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Gribskov Kommune Ethos-Bosted / dagtilbud ApS SEL 104; SEL 107 Aktivitets- og samværstilbud Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Gribskov Kommune Nordic park SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Gribskov Kommune DEN SELVEJENDE INSTITUTION DAMGÅRD SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune DEN SELVEJENDE INSTITUTION KRAAGSGAARD SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune DEN SELVEJENDE INSTITUTION TINGGÅRDEN SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune Opholdsstedet Søndertoftegård SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune Ungdomsboligerne Toftebo SEL 66 nr. 5 Eget værelse Privat tilbud Gribskov Kommune AFLASTNINGSHJEMMET KJÆRET SEL 107 Behandlingstilbud Privat tilbud Gribskov Kommune Skipperstræde -botilbud ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 108 Rehabiliteringstilbud Kommunalt tilbud 12

13 Gribskov Kommune Den Selvejende Institution Opholdsstedet Nordtofte SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune Snedkervej Ungdomsboliger SEL 66 nr. 5 Eget værelse Privat tilbud Gribskov Kommune DSI Opholdsstedet Kongsholm (Fond) SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Hestehaven ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Botilbuddet Symfonien SEL 107; SEL 66, nr. 6 Ambulant tilbud til børn og unge Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Behandlingstilbud Socialpædagogisk opholdssted Gribskov Kommune Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Kirkeleddet ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud Gribskov Kommune LUNDEKOLLEKTIVET FOND SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune Ahornstien ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Morelhuset SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune Søfryd ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Sætergården SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune DEN SELVEJENDE INSTITUTION KRAGEREDEGÅRD SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud FOND Gribskov Kommune Botilbuddet Kirkeleddet 8 SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Botilbuddet Ny Mårumvej SEL 107 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Gribskov Kommune Botilbuddet Kæderupvej APS SEL 107 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Gribskov Kommune Vega boliger ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Fonden til Weekendklubben for unge med ASF SEL 107; SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Gribskov Kommune Dagbehandling for Alkoholmisbrug SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Haragergård Bof 1 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud og Bof 2 Gribskov Kommune Gribskov Specialbørnehave SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Vega SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Socialpsykiatrisk botilbud Fabianhus SEL 107; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Kobbel-Husene afd. Kirkeleddet 6 SEL 104; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Nordlyset ( Nord-Bo) Anden lovgivning; SEL 107; SEL 66 nr. 5; SEL Eget værelse Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud 66, nr. 6 Gribskov Kommune Kobbelhusene afd. Gydevej 17A SEL 104; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Dagtilbuddet Kilden Anden lovgivning; SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Gribskov Kommune Fonden Vejby Bo & Beskæftigelse Anden lovgivning; SEL 103; SEL 104; SEL Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud 107 Midlertidige botilbud til voksne Gribskov Kommune ELLEN MARIE HJEMMET ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Gribskov Kommune ESRUM KOSTSKOLE Anden lovgivning; SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk kostskoletilbud Privat tilbud Gribskov Kommune Gribskov Bo- og Støttecenter afd Ahornparken SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Gribskov Misbrugsbehandling SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Gribskov Kommune Godhavn Anden lovgivning; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Gribskov Kommune Kongens Ø Munkerup (tidligere Arresøhøj) Anden lovgivning; SEL 107 Behandlingstilbud Privat tilbud Gribskov Kommune HAVREGÅRDEN KOSTSKOLE Anden lovgivning; SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk kostskoletilbud Privat tilbud Gribskov Kommune Plejecenter Bakkebo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Gribskov Kommune PlejeGribskov Anden lovgivning; SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud 13

14 Gribskov Kommune Plejefamilier Gribskov 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Halsnæs Kommune Bostedet "Kamæleonen" SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Halsnæs Kommune Davida SEL 107 Rehabiliteringstilbud Privat tilbud Halsnæs Kommune Fonden Opholdsstedet på Solsortvej SEL 107; SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Halsnæs Kommune Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) på SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Slettebjerggård Halsnæs Kommune Bostedet Aktiv på Slettebjerggård SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Halsnæs Kommune Aktiv beskæftigelse (SEL 103) på Slettebjerggård, SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Hundested Halsnæs Kommune OPHOLDSSTEDET HOME FOND SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Halsnæs Kommune BØRNECENTRET FJORDHØJ SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Halsnæs Kommune FREDERIKSVÆRK KRISECENTER SEL 109 Krisecenter Privat tilbud Halsnæs Kommune DROSTHUSET FREDERIKSVÆRK SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Halsnæs Kommune Døgninstitutionen Trianglen SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Halsnæs Kommune Villa Magnolia. KFBU Anden lovgivning; SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Halsnæs Kommune Abstinens-teamet SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Halsnæs Kommune Bo og dag tilbud MIDGÅRDEN SEL 104; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Halsnæs Kommune Trekløveret 85 (med 108 indhold) SEL 104; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Halsnæs Kommune Frederiksværk Plejecenter, Arresøparken og Solhjem ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Halsnæs Kommune Sølager SEL 103 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Halsnæs Kommune Plejefamilier, Halsnæs kommune 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Halsnæs Kommune Hundested Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4; SEL 192 Plejebolig Plejehjem Kommunalt tilbud Halsnæs Kommune Arresø Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejehjem Kommunalt tilbud Halsnæs Kommune Alkohol og Stofrådgivningen SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til børn og unge Ambulant tilbud til voksne Behandlingstilbud Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Bofællesskabet "Broen" - (Portnerboligen) SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune STEDET SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Helsingør Kommune Bofællesskabet Bybjerggård ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Privat tilbud Helsingør Kommune HELSINGØR KRISECENTER FOR KVINDER FOR SEL 109 Krisecenter Privat tilbud KVINDER OG MEDFL BØRN Helsingør Kommune Opgangsbofællesskabet Wisborg SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune SPUC, Ældrefællesskabet Vinkeldamsvej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Opgangsbofællesskabet Sudergade SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Kollegiet Vinkelvej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Helsingør Kommune HELSINGØR LOKALCENTER, Antoniehus SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Boligfællesskabet Vinkeldamsvej 1-9 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Boligerne Vinkeldamsvej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskab Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Kronborgsund ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune SPUC, Boligerne Anna Anchers Vej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Pensionatet SEL 110 Forsorgshjem/herberg Kommunalt tilbud 14

15 Helsingør Kommune BOFÆLLESSKABERNE PETERSBORG SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Socialpædagogisk botibud, Blå Kors hjemmet SEL 107 Forsorgshjem/herberg Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Espergærde Helsingør Kommune Bofællesskabet Valhalla SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Kronborg Kollegiet for unge med særlige behov SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Aktivitets- og samværstilbuddet "Seniorhuset" SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Specialbørnehaven Himmelhuset SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Helsingør Lokalcenter - Margarethagården SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Opholdsstedet Weekendskolen i Hellebæk SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Helsingør Kommune Botilbuddet Gefion & Domus SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Helsingør Kommune Kronborghus ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Aktivitets- og værestedet Klubben SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Beskæftigelsestilbudet AXELTORV SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Helsingør Kommune Aktivitets- og samværstilbuddet "Springvandet" SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Helsingør Kommune VÆRKSTEDET ELLEHAMMERSVEJ SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Plejehjemmet Strandhøj ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Plejehjemmet Bøgehøjgård SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Lindevang SEL 107; SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Helsingør Kommune Plejehjemmet Montebello ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Helsingør Kommune PLEJECENTRET KRISTINEHØJ ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Helsingør Kommune Center for job og oplevelse - Espergærde SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Helsingør Kommune BIRKEBO V/ADV ARUP OG HVIDT ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejehjem Privat tilbud Helsingør Kommune Center for Job og Oplevelse - Esbønderup SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Helsingør Kommune Ældre & sundhed Plejehjemmet Grønnehaven ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Helsingør Kommune Helsingør Kommunes Familiepleje 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Helsingør Kommune Helsingør Rusmiddelcenter SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Herlev Kommune Aktivitetsteamets botrænings- og akutboliger SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Herlev Kommune Café Harlekin SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Herlev Kommune Juvelhuset SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Herlev Kommune Skovgården SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Herlev Kommune Botilbud Højsletten SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Herlev Kommune Bofællesskaberne ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Aktivitets- og samværstilbud Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Herlev Kommune OMRÅDEINSTITUTIONEN DILDHAVEN SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Herlev Kommune Aktivisterne SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Herlev Kommune Aktivitetsteamets værested SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Herlev Kommune HERLEVGÅRD CENTER ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Herlev Kommune Herlev Kommune, Kagshuset SEL 101; SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Herlev Kommune LILLE BIRKHOLM CENTER ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Herlev Kommune Job & Aktivitetscenter Hørkær SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Herlev Kommune Herlev Lænke-ambulatorium SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Herlev Kommune Fonden Center for Autisme SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud 15

16 Særligt klubtilbud Hillerød Kommune Fonden Kighus SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Hillerød Kommune ConzeptBo SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Hillerød Kommune Opholdsstedet Den Gamle Brugs SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Hillerød Kommune HILLERØD KVINDECENTER FOND SEL 109 Krisecenter Privat tilbud Hillerød Kommune KRONHJORTEN SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Hillerød Kommune Lønhuset SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Georgs Æske SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Opholdsstedet Kurreholm SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Hillerød Kommune Teglgårdslund Ungdomsboliger, Den selvejende SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud institution Hillerød Kommune CSU Egedammens Fritidsordning SEL 104; SEL 36 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Hillerød Kommune DYSCON Alkoholambulatorium SUL 141 Ambulant tilbud til børn og unge Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Hillerød Kommune Boligerne på Skovstien SEL 107; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Boligerne på Skovstien 2-6 SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Substitutionsbehandling Trollesbro SEL 101 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Hillerød Kommune BEHANDLINGSHJEMMET STUTGÅRDEN Anden lovgivning; SEL 66, nr. 6 Ambulant tilbud til børn og unge Døgninstitution Privat tilbud Hillerød Kommune Boligerne på Herlufdalsvej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Lions Park plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Privat tilbud Hillerød Kommune Dagtilbuddet Regnbuen SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Plejecenter Ålholmhjemmet ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Plejecenter Bauneparken ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Rusmiddelkonsulenten SEL 101 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Hillerød Kommune Hvidbergconsult Alkoholbehandling SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Hillerød Kommune FØLSTRUPHUSENE ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Center for beskyttet beskæftigelse (Trollesbro) SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Plejecenter Sophienborg ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Kulturhuset Oasen SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Hillerød Alkoholbehandling SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Hillerød Kommune Plejecenter Skanselyet ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Hillerød Kommune Hillerød Kommune plejefamilier 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Hillerød Kommune Levuk Anden lovgivning; SEL 104; SEL 36 Aktivitets- og samværstilbud Særligt dagtilbud Særligt klubtilbud Privat tilbud Hillerød Kommune Hillerød Lænke-ambulatorium SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Hvidovre Kommune Bofællesskabet Hvidovregade SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Bofællesskabet Holmelundsvej SEL 107 Bofællesskab Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Bofællesskabet Gl. Køge Landevej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Bofællesskabet Lille Friheden SEL 107 Bofællesskab Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune BEHANDLINGSHJEMMET HVIDBORG SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Hvidovre Kommune Bofællesskabet Torndalshave ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Ungecenter Porten SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Plejekollektivet Holmelundsvej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud 16

17 Hvidovre Kommune HVIDOVRE KOMMUNE RÅDHUSET 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Hvidovre Kommune Dagcentret Karetmagerporten SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Hvidovre Kommune Klub Hvid SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Socialpsykiatrien - Hvidovre SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune PLEJEHJEMMET SVENDEBJERGHAVE SEL 192 Midlertidige botilbud til voksne Plejehjem Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Plejecenter Dybenskærhave SEL 192 Plejebolig Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune PLEJECENTER STRANDMARKSHAVE ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Den selvejende institution Søvangsgården SEL 192 Aktivitets- og samværstilbud Plejehjem Privat tilbud Hvidovre Kommune PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Hvidovre Kommune Hvidovre Lænke-ambulatorium SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Tværgaarden SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune BOFÆLLESSKABET STATIONSVEJ SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune BOFÆLLESSKABET PILE ALLE SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Bofællesskabet Crimestop SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Bofællessskabet Nørresøgård SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Bofællesskabet TreHusE Lov om friplejeboliger Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie SEL 107 Bofællesskab Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat SEL 110 Forsorgshjem/herberg Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Kløverhuset ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Forsorgshjem/herberg Plejebolig Sikret botilbud Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Frøgård Alle 6 SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Crimestop.dk SEL 101 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Ungetilbudet SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune HØJE-TAASTRUP KOMMUNE, plejefamilier 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Høje-Taastrup Kommune Regnbuehuset - Et Fontænehus SEL 103; SEL 104; SEL 32 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Vestervænget SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Plejecentret Henriksdal ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune DropUd Behandling SEL 101 Ambulant tilbud til børn og unge Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Særligt dagtilbud Høje-Taastrup Kommune Torstorp plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Sengeløse Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Fristedet - Aftenklub SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Plejecentret Baldersbo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Bo- og Opholdsstedet Grennessminde i Tåstrup SEL 107 Beskyttet beskæftigelsestilbud Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Høje-Taastrup Kommune Gasværket SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Taxhuset SEL 104; SEL 108 Aktivitets- og samværstilbud Bofællesskab Kommunalt tilbud Høje-Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Taastrup SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Behandlingstilbud Privat tilbud Hørsholm Kommune Bofællesskabet Højmose Vænge SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune Bolero SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune Gutfeldtshave SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune Selma Marie Bo- og Rehabiliteringstilbud SEL 107 Rehabiliteringstilbud Privat tilbud Hørsholm Kommune Plejefamilier i Hørsholm 66, nr. 1 og 2 Plejefamilie Ukendt 17

18 Hørsholm Kommune Bofællesskabet Rosen SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune BOFÆLLESSKABET SOLSKIN SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune Jobhuset SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune MARGRETHELUND ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune S/I Breelteparken SEL 192 Plejehjem Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune Plejeboligerne Sophielund ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Sikret botilbud Kommunalt tilbud Hørsholm Kommune Aktivitets- og værestedet Åstedet SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Ishøj Kommune Bofællesskabet spindehuset SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ishøj Kommune Bofællesskabet Løkkekrogen SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ishøj Kommune Thorshøjgård Afdeling Pedersborg SEL 107; SEL 66, nr. 6 Ambulant tilbud til børn og unge Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Døgninstitution Ishøj Kommune Thorshøjgård Afdeling Hedebo SEL 107; SEL 66, nr. 6 Ambulant tilbud til børn og unge Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Døgninstitution Midlertidige botilbud til voksne Ishøj Kommune Kløverengen 84, et bo- og behandlingstilbud SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ishøj Kommune Familieplejen i Ishøj 66, nr. 1 og 2 Familiepleje Ukendt Ishøj Kommune Rehabiliteringscentret for Etniske minoritets unge i SEL 109; SEL 110 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Danmark (R.E.D.) Ishøj Kommune Aflastning Ishøjgård SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Ishøj Kommune Kløverengen 72, et bo- og behandlingstilbud SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Ishøj Kommune Kløverengen - Job og Netværk SEL 103; SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelsestilbud Kommunalt tilbud Ishøj Kommune PLEJEHJEMMET TORSBO ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Plejehjem Kommunalt tilbud Ishøj Kommune Fritidshjemmet Frihjulet SEL 104; SEL 32; SEL 36 Aktivitets- og samværstilbud Særligt dagtilbud Særligt klubtilbud Kommunalt tilbud Ishøj Kommune Ishøj Lænke-ambulatorium SUL 141 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Ishøj Kommune OMSORGSCENTRET KÆRBO ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejebolig Rehabiliteringstilbud Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center Nordvest - Samværs- og aktivitetstilbud Pinta SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center City - samværs- og aktivitetstilbudet PEGASUS SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Københavns Kommune SUF BETA SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Ukendt Københavns Kommune De fire Årstider SEL 66, nr. 6 Eget værelse Særligt dagtilbud Ukendt Københavns Kommune Jobshop SEL 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud Ukendt Københavns Kommune Enkeltmandsprojekt - familiebotilbud VII SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Enkeltmandsprojekt - familiebotilbud V SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Enkeltmandsprojekt - familiebotilbud VI SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Lyngbo - enkeltmandsprojekt II SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Enkeltmandsprojekt - familiebotilbud III SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Ukendt Københavns Kommune Enkeltmandsprojekt - familiebotilbud II SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Ukendt Københavns Kommune Enkeltmandsprojekt - familiebotilbud IV SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Opholdsstedet Sverrig I/S SEL 107; SEL 66 nr. 5 Midlertidige botilbud til voksne Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Københavns Kommune Socialcenter Amager SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Matching-Botilbud SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune SOCIALCENTRET BISPEBJERG SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Nærumgård, SEL 66, nr. 6 Eget værelse Kommunalt tilbud 18

19 Hartmannshus Københavns Kommune Herlufs Skolen v/henning Schmidt SEL 107; SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Skovhusene, SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Skovtours < 18 år Københavns Kommune VIP Huset SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Københavns Kommune Specialinstitutionen Skodsborg SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center Nordvest - Akutboligerne Nattergalevej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Den Flyvende Hollænder SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Skovhusene, SEL 107 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Skovtours > 18 år Københavns Kommune Plan A fondens bofællesskab SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Center Nordvest - Solistbolig Tomsgårdsvej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Elmehuset, Toppen SEL 107; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Elmehuset, Hyblerne SEL 107; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Bostedet Guldbergshave SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Bo-selv projektet Solisterne SEL 107; SEL 66 nr. 5 Midlertidige botilbud til voksne Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Københavns Kommune AKUTINSTITUTIONEN FREDERIKSHOLM SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Basen Bosted SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Københavns Kommune MultifunC København SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Dagtilbuddet Tomatvej 11 SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Københavns Kommune Fonden Room Service SEL 107; SEL 66 nr. 5 Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Københavns Kommune KALLERUPHUS SELVEJD INSTITUTION SEL 107 Behandlingstilbud Privat tilbud Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Skovhusene, SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Skovsneglen Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Skovhusene, Kvisten SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune SOCIALCENTRET INDRE ØSTERBRO SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Villa Vivamus SEL 107; SEL 66 nr. 5 Behandlingstilbud Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Københavns Kommune Akutinstitutionen Kløvermarken SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune BOAS VALBY ApS SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Ekkenberg & Larsen Botilbud SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Skiftesporet SEL 66, nr. 6 Eget værelse Kommunalt tilbud Københavns Kommune Brorson SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Kunstskolen SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Københavns Kommune Kvindekrisecenter Klostermosegård SEL 109 Krisecenter Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center Nordvest - Solistbolig Skoleholdervej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center Nordvest - Solistbolig Arkaderne SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Elmehuset, Rampen SEL 107; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Akutinstitutionen Udsigten SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Baltic - Kollegiet SEL 109; SEL 110 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center Amager, Sundbyhus SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Alexandrakollegiet Anden lovgivning; SEL 107; SEL 66 nr. 5; Døgninstitution Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud 19

20 66, nr. 1 og 2 Københavns Kommune StopNu SEL 101 Ambulant tilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Nexus Anden lovgivning; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Bostedet Møllehuset SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Den Åbne Dør SEL 109; SEL 110 Krisecenter Privat tilbud Københavns Kommune Bostedet Hans Knudsens Plads SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Bostedet Griffenfeld SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Børnehjemmet Solliden SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center Nordvest - Ungetilbud på Bellahøj SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Fristedet SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune KAOSkonsulenterne SEL 107; SEL 66 nr. 5 Midlertidige botilbud til voksne Socialpædagogisk opholdssted Privat tilbud Københavns Kommune Ungdomspensionen Brydes Alle SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Københavns Kommune Boas Nørrebro SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Bostedet Skolegade ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Specialinstitutionen Jacob Michaelsens Minde SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Københavns Kommune Behandlingsinstitutionen Netværket SEL 101 Ambulant tilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Villa Kokkedal Anden lovgivning; SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Københavns Kommune Den selvejende institution Hovedhuset SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud Københavns Kommune 3kløver SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Københavns Kommune FRK JOSEPHINE SCHNEIDERS BØRNEHJEM SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Københavns Kommune Pensionatet Mette Marie SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Københavns Kommune Specialbørnehaven Krudtmøllen SEL 32 Særligt dagtilbud Kommunalt tilbud Københavns Kommune Den selvejende institution The Clean House/KRIS- SEL 104; SEL 107 Aktivitets- og samværstilbud Midlertidige botilbud til voksne Privat tilbud Danmark Københavns Kommune Kollektivet SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Center for Børn med Handicap - Nærumgård, SEL 66, nr. 6 Eget værelse Kommunalt tilbud Adlershus Københavns Kommune Center Amager - Sundbyhus Harm reduction SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Børne- og Familieinstitutuionen Wibrandtsvej SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Kommunalt tilbud Københavns Kommune SOCIALCENTRET VALBY SEL 107 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Fonden Valhalla SEL 101; SEL 107; SEL 66 nr. 5 Ambulant tilbud til voksne Behandlingstilbud Socialpædagogisk Privat tilbud opholdssted Københavns Kommune Ungetilbuddet Stubmøllevej SEL 107 Midlertidige botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Daghjemmet Øresund SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Kommunalt tilbud Københavns Kommune Glostrup Observations- og Behandlingshjem SEL 66, nr. 6 Døgninstitution Privat tilbud Københavns Kommune DEN SOCIALPÆDAGOGISKE DØGNINSTITUTION Anden lovgivning; SEL 66, nr. 6 Sikret døgninstitution Regions tilbud SØNDERBRO Københavns Kommune Bostedet Amager Strand SEL 108 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Danners Krisecenter SEL 109 Krisecenter Privat tilbud Københavns Kommune Botilbuddet Engholmen ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Længerevarende botilbud til voksne Kommunalt tilbud Københavns Kommune Dagklubben Lavuk SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud Privat tilbud 20

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007:

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007: Fordelingsoversigt Indhold: Region Hovedstaden Staten Kommuner - Albertslund Kommune - Ballerup Kommune - Brøndby Kommune - Dragør Kommune - Egedal Kommune - Furesø Kommune - Gentofte Kommune - Gladsaxe

Læs mere

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Bilag Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale i Helsingør Kommune Oversigt over plejehjem, permanente ældreboliger og sociale A. Plejehjem og permanente ældreboliger Navn Ældreområdet Plejehjemmet

Læs mere

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Liste over alle tilbud beliggende i region Hovedstaden Listen er fremkommet ved træk fra Tilbudsportalen fordelt efter kommunal/regional myndighed

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Region Hovedstadens Kommuner Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Tlf. 43 68 68 68 albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Forslag meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3

Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3 Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3 Kategori 2-tilbud med *indikerer, at kommunen ikke ønsker, at tilbuddet indgår i Styringsaftalen. Kategori 1 er ikke medtaget i denne oversigt. Der henvises til udtræk

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Udtræk fra Tilbudsportalen af alle tilbud, der er beliggende indenfor den midtjyske region

Udtræk fra Tilbudsportalen af alle tilbud, der er beliggende indenfor den midtjyske region 'UDSIGTEN' v/jette Andersen Århus Kommune SEL 66 nr. 5 Enkeltmandsvirksomhed 4 AKTIVITETSHUSET HAVKÆRPARKEN, Aktivitets- og Uddannelsescenter Aarhus Århus Kommune SEL 103 Kommunalt tilbud 95 Beskyttet

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

specialundervisning 2014

specialundervisning 2014 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 Kommunerne i hovedstadsregionen marts 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg Oktober 2011 maj 2013 Portrætfilm http://www.psykiatriregionh.dk/menu/uddannelse/lederudvikling/projek

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kommune og Region Aktivitetscentret

Kommune og Region Aktivitetscentret 26 Metal Hovedstaden, Det offentlige sekretariat Oktober kvartal 28 Timeløn Kommune og Region Aktivitetscentret Maskinarbejder 2 98,37 86,65,68,99 23,35 2,97-2,76 Aktivitetscentret total 3 94,46,45 22,89,57

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Himmelbjergvej 11 8680 Ry

Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Himmelbjergvej 11 8680 Ry Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge Himmelbjergvej 11 8680 Ry Resultat-, balance- og likviditetsbudget 1. juli 2014-30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Erklæringer Kassererens

Læs mere

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015 Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015 Kilde: www.kfs-hovedstadsregionen.dk Kommune Skole (undervisning) Fritid (SFO/klub) Dagtilbud Netværk 1 17-3-2015

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Oversigt over tilbud på socialområdet i Syddanmark

Oversigt over tilbud på socialområdet i Syddanmark "Oasen" Thurø "Stedet Roligheden" Svendborg SEL 66 nr. 5 SEL 66 nr. 5 1 til 1 Esbjerg Esbjerg SEL 66 nr. 5 AABENRAA KRISECENTER Aabenraa Aabenraa SEL 109 AABÆK EFTERSKOLE Aabenraa Aabenraa SEL 66 nr. 5

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. Takstbilag for 2014

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. Takstbilag for 2014 Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i bilag for Tilbud Ydelse Lovgrundlag Driftsherre Antal enhed Børn og unge (Udsatte eller handicappede børn og unge, inklusive sindslidelse)

Læs mere

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Stabs- og fællesfunktioner Stabsfunktioner Byrådssekretariatet BYRÅDSSEK 5790000386048 Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Ejendomme EJDKONTRAK

Læs mere

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2012

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2012 Netværk 1 Fredensborg Ullerødskolen, autisme 308.789 Ullerødskolen SFO 183.184 Specialbørnehaven i Karlebo 511.389 Specialbørnehaven Spiren 530.071 Helsingør Grydemoseskolen Team V 302.000 Team V, SFO,Trygkogeren

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Liste over Kommunens EAN numre

Liste over Kommunens EAN numre Liste over Kommunens EAN numre EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. By Telefon 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 Espergærde 49282828 5790001124656 Slet Gl. Holmene skole Knudemosevej

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012.

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012. Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til persner med erhvervet hjerneskade ktber 2011 februar 2012. 1. Tilbuddet har færre end 4 pladser (mulig fejl) På stamplysningsblankettens

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger

Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Anlæg og Regnskab Bilag 6 Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger En almen boligafdeling er en selvstændig økonomisk enhed, som

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Gennemsnitlige er for - 3. Note: Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller højere end den budgetterede er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Oversigt over tilbudsviften i den nordjyske region

Oversigt over tilbudsviften i den nordjyske region Udtræk fra tilbudsportalen d. 17/0/2013 Oversigt over tilbudsviften i den nordjyske region "Den Rette Opgang" 5 SEL 107 Aalborg "Huset Aarestrupvej" 8 SEL 66 nr. 5 Rebild A-Botilbud 79 ABL 105, stk. 2

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Takstoversigt 2015 19. december 2014

Takstoversigt 2015 19. december 2014 Assens Assens Misbrugscenter Ambulant misbrugsbehandling Personer med misbrug Klyngetilbud 150 98 88 Assens Duedalen Duedalen Døgn Senhjerneskadede 8 98 4177 Assens Erhvervs- og Aktivitetstilbud Aktivitets-

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest Værkstedet Hesselager 11 (Administration) Værkstedet Biblioteksvej Aktivitetscentret Ishøj Værkstedet Hulegården Brøndbyskovens Værkstedcenter Daghjemmet

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe maj juni 2012 Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Tilbud relateret

Læs mere

Oversigt over brandsyn udført i 2008

Oversigt over brandsyn udført i 2008 Beredskabskontoret Oversigt over brandsyn udført i 2008 Der er givet påbud ved 140 brandsyn 02.01.2009 Side 1 01.1 Fredede bygninger Interval : 5 år 1 i kategorien 0210 Mørkhøjgård Mørkhøj Bygade 19 02.1

Læs mere

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter.

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. I henhold til bekendtgørelse nr. 205 af 13.3.2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Takstoversigt. Forløbige takstindberetninger for 2009. Data er opdateret: 18JUL08:11:52

Takstoversigt. Forløbige takstindberetninger for 2009. Data er opdateret: 18JUL08:11:52 Takstoversigt Forløbige takstindberetninger for 2009 Data er opdateret: 18JUL08:11:52 Kommune Tilbudsnavn Ydelse Hovedmålgruppe Normering Belægningspct Takst Assens(420) Asabo beskyttet beskægtigelse og

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser

Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser Navn Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) Kernen Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Faxe Sociale

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

FSD Trend 14 Inspiration og netværksværksdannelse Dato: 21. august 2014 Start: kl. 08.30 Sted: Comwell Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte, Danmark.

FSD Trend 14 Inspiration og netværksværksdannelse Dato: 21. august 2014 Start: kl. 08.30 Sted: Comwell Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte, Danmark. Netværk 1 - Ledere indenfor jobcenterområdet Mødes den 21. november 2014 fra kl. 09.00-12.00, Hillerød Rådhus Tovholdere ved det første møde er Kirsten Launvig og Rikke Nyegaard Olesen, Hillerød Kommune

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag 23 20 SEL 104 C 22 22 SEL 104 C 30 30 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 6 6 SEL 108 C

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag 23 20 SEL 104 C 22 22 SEL 104 C 30 30 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 6 6 SEL 108 C Faxe Kommune Navn Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Kernen (Nyt navn) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt FSU (nyt navn) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Vest Aktivitetshus Haslev (nyt navn) Bo

Læs mere

Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge

Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge Himmelbjergvej 11 8680 Ry CVR-nr. 29 03 24 91 ÅRSRAPPORT 2013/14 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 1 Revisionspåtegning

Læs mere

Overførsel af merforbru g

Overførsel af merforbru g Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3

Læs mere

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter.

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. I henhold til bekendtgørelse nr. 205 af 13.3.2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og

Læs mere

BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE

BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE 2012 Bilag til Udviklingsstrategien... 3 Bilag 1: Hvilke tilbud er omfattet af rammeaftalen?... 3 Bilag 2: Politisk og administrativ proces... 5 Bilag 3: Kategorisering

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Takstoversigt 2014 20. december 2013

Takstoversigt 2014 20. december 2013 oversigt 2014 20. december 2013 Assens Assens Misbrugscenter Individuel sundhedsfaglig beh. Personer med misbrug Klyngetilbud 30 100 239 og motivationsgr. Assens Assens Misbrugscenter Problemløsende gruppe

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 AA2 AAM AB1L AB2L AD1 AD2 AE1L APFV Aatri Sengeafsnit, debuterende psykoser Sengeafsnit, kronisk skizofreni Akut modtageafsnit

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015. Side 1 af 60

Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015. Side 1 af 60 Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015 Tilbuddene kan opdeles i 3 kategorier: A. 1) Tilbud, som alene anvendes af driftsherren.(lokale tilbud) B. 2) Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT

PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT Udgiver: Københavns Amt, Psykiatrisekretariatet Stationsparken 27, 2600 Glostrup Tlf.: 4322 2222 Fax: 4322 2479 Hjemmeside: www.kbhamt.dk Udgivet april 2001 2. oplag: maj 2.001

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag. Privat 3) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt 23 23 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag. Privat 3) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt 23 23 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk. Samlet oversigt: Tilbudsportaler Faxe Kommune Navn Antal iflg. portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt 23 23 SEL 104

Læs mere

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Samlet oversigt: Tilbudsportaler Faxe Kommune Navn Antal iflg. portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt 23 23 SEL 104

Læs mere