Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark"

Transkript

1 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel medlemmer deltog i undersøgelsen. Svarprocenten var 47. Hovedkonklusioner: 84 procent af medlemmerne er helt eller delvist enige i, at ulighed er et problem i Danmark. 83 procent er helt eller delvist enige i, at FOA skal blande sig i debatten om ulighed. 85 procent er helt eller delvist enige i, at FOA bør tilbyde lavere kontingent til medlemmer, der har mistet retten til arbejdsløshedsdagpenge. Lidt over halvdelen (51%) af medlemmer, der er ansat i ældreplejen oplever, at uligheden blandt de ældre borgere, som de møder i deres arbejde, er steget inden for de sidste fem år (helt eller delvist enige). Lidt over halvdelen (54%) af medlemmer, der er ansat indenfor det pædagogiske område oplever, at uligheden blandt børn og forældre, som de møder i deres arbejde, er steget inden for de sidste fem år (helt eller delvist enige). 56 procent af medlemmer, der er ansat på sygehuse, genoptræningstilbud, rehabiliteringscentre, i behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien oplever, at uligheden mellem borgere med et godt helbred og borgere med et dårligt helbred er steget inden for de sidste fem år (helt eller delvist enige). Et flertal på 88 procent af de adspurgte tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter synes i høj eller nogen grad, det er en god idé, hvis tillids- og fællestillidsrepræsenter orienterer deres lokale FOA-afdelinger om ledige job inden for de områder, de dækker. Til gengæld viser undersøgelsen, at det kun er et lille mindretal på 13 procent af de adspurgte tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, som altid gør det. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Lars Ole Preisler Hansen Tlf

2 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 2 Ulighed er et problem i Danmark 84 procent af medlemmerne er helt eller delvist enige i, at uligheden er et problem i Danmark. 38 procent er helt enige, mens 46 procent er delvist enige. Ni procent er delvist uenige og kun to procent er helt uenige. Fem procent har svaret Ved ikke. Figur 1 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Ulighed er et problem i Danmark 9% 46% 2% 5% 38% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Kilde:FOAs medlemspuls maj 2014 Figur 2 viser spørgsmålet fordelt på alder. Af figuren fremgår det, at der er en tendens til, at medlemmernes opfattelse af, hvorvidt ulighed i Danmark udgør et problem, stiger med alderen. Hvor 40 procent af medlemmerne i alderen fra 50 år og derover er helt enige i, at ulighed udgør et problem, er kun 31 procent af medlemmerne under 35 år helt enige. På samme måde svarer kun 10 procent af medlemmerne på 50 år og derover, at de er helt eller delvist uenige, mens 18 procent af medlemmerne i den yngste kategori svarer, de er helt eller delvist uenige.

3 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 3 Figur 2 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Ulighed er et problem i Danmark Krydset med alder 50 år og derover 40% 45% 8% 2% 5% år 32% 49% 9% 3% 7% Under 35 år 31% 42% 16% 2% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Kilde:FOAs medlemspuls maj 2014 I et åbent kommentarfelt havde medlemmerne mulighed for frit at kommentere på emnet ulighed. Det har 130 medlemmer benyttet sig af. I mange af kommentarerne giver medlemmerne udtryk for bekymring over stigende ulighed i Danmark, men der er også enkelte medlemmer, der ikke opfatter ulighed som et problem. Her er nogle udsagn fra det åbne kommentarfelt, som eksemplificerer medlemmernes holdninger til spørgsmålet: Der er blevet markant større fattigdom i Danmark. Dette er bekymrende. Holdninger til medborgere og generelt medmennesker med psykosociale problemstillinger er bekymrende. Mange bliver tabt på gulvet. Uligheden har aldrig været større, end den er i dag, og det bliver værre fra dag til dag. Kunne ønske, at de virkelig fattige blev hjulpet via skattelettelser. Ældre fik mere i pension. Arbejdsløse ikke blev trukket rundt i manegen". Uligheden i Danmark kan ikke være mindre, hvis det skal kunne betale sig at gå på arbejde.

4 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 4 FOA skal blande sig i debatten om ulighed Figur 3 viser, at 83 procent af medlemmerne er helt eller delvist enige i, at FOA skal blande sig i debatten om ulighed. Næsten halvdelen (48%) er helt enige, mens 35 procent er delvist enige. Seks procent er delvist uenige, mens kun fire procent er helt uenige. Syv procent har svaret Ved ikke. Figur 3 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? FOA skal blande sig i debatten om ulighed 6% 4% 7% Helt enig 48% Delvist enig Delvist uenig Helt uenig 35% Ved ikke Antal svar: Kilde: FOAs medlemspuls maj 2014 Figur 4 viser en statistisk sikker sammenhæng mellem medlemmernes alder og deres holdninger til spørgsmålet. 52 procent af medlemmerne i alderen fra 50 år og derover er helt enige i, at FOA skal blande sig i debatten om ulighed. Til sammenligning er det 34 procent af medlemmerne under 35 år, der svarer dette. Sammenlignet med de ældre alderskategorier svarer en markant højere procentdel af medlemmerne under 35 år Ved ikke.

5 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 5 Figur 4 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? FOA skal blande sig i debatten om ulighed Krydset med alder 50 år og derover 52% 34% 6% 4% 5% år 40% 39% 7% 5% 9% Under 35 år 34% 34% 9% 6% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Kilde: FOAs medlemspuls maj 2014 Flere af medlemmerne giver i deres kommentarer udtryk for, at de synes, det er vigtigt, at FOA blander sig debatten. Enkelte er uenige. Dejligt at FOA går ind og gør opmærksom på den desværre stigende ulighed. Det kan der ikke gøres nok for at markere FOAs holdning til. Meget vigtigt at fagbevægelsen sætter spot på voksende ulighed i Danmark (og resten af Europa). Vigtigt også at være talerør for de grupper, som udstødes af arbejdsmarkedet. FOA er en fagforening ikke et politisk parti. FOA er en fagforening, og det ville være dejligt, hvis det var mit fysiske og psykiske arbejdsmiljø, samt min løn, som FOA koncentrerede sig om.

6 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 6 Hvor vigtigt er det for dig, at FOA gør opmærksom på uligheden inden for følgende områder? Figur 5 viser, hvor vigtigt medlemmerne synes, det er, at FOA gør opmærksom på uligheden inden for følgende 4 områder: 1. Sundhed, levetid og helbred. 2. Ældre borgeres indkomster og muligheder for socialt liv mv. 3. Børns opvækst, deres sociale baggrund og muligheder mv. 4. Dagpengereformen (kortere dagpengeperiode, større krav til arbejde, før man genoptjener sin ret til dagpenge). Figur 5 Hvor vigtigt er det for dig, at FOA er med til at gøre opmærksom på ulighed inden for følgende områder? Sundhed, levetid og helbred 46% 41% 9% 2% 3% Ældre borgeres indkomster og muligheder for socialt liv mv. 39% 46% 10% 2% 3% Børns opvækst, deres sociale baggrund og muligheder mv. 48% 39% 8% 2% 4% Dagpengereformen (kortere dagpengeperiode; større krav til arbejde, før man genoptjener sin ret til dagpenge) 47% 38% 7% 3% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Antal svar: Mellem og 2.120

7 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 7 Det er generelt for alle fire områder, at et stort flertal på mellem 85 og 87 procent af medlemmerne siger, at det er vigtigt eller meget vigtigt for dem, at FOA er med til at gøre opmærksom på området. For alle fire områder gælder endvidere, at kun et lille mindretal på sammenlagt ca. 10 procent svarer mindre vigtigt eller slet ikke vigtigt, og heraf er det kun to til tre procent, det svarer slet ikke vigtigt. Det område, som medlemmerne samlet set synes er vigtigst, at FOA gør opmærksom på, er ulighed i forhold til Børns opvækst, deres sociale baggrund og muligheder skarpt efterfulgt af Sundhed, levetid og helbred og Dagpengereformen. Det område, som medlemmerne samlet set finder mindst vigtigt, er Ældre borgeres indkomster og muligheder for socialt liv, men det må understreges, at forskellene er små.

8 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8 Ulighed blandt ældre Figur 6 viser spørgsmålet: Hvor vigtigt er det for dig, at FOA er med til at gøre opmærksom på ulighed i forbindelse med følgende områder? - Ældre borgeres indkomster og muligheder for socialt liv. Figuren er fordelt på alder og sektortilhørsforhold. Figur 6 Hvor vigtigt er det for dig, at FOA er med til at gøre opmærksom på ulighed inden for følgende områder? - Ældre borgeres indkomster og muligheder for socialt liv. Krydset med alder I alt 2% 10% 46% 39% 3% Under 35 år 3% 18% 43% 31% 6% år 2% 13% 48% 34% 3% 50 år og derover 2% 8% 45% 42% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Slet ikke vigtigt Mindre vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Krydset med sektor Teknik- og Servicesektoren 4% 12% 47% 33% 5% Social- og Sundhedssektoren 2% 11% 46% 37% 4% Pædagogisk Sektor 1% 6% 46% 44% 2% Kost- og Servicesektoren 1% 16% 39% 41% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Slet ikke vigtigt Mindre vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Antal svar: 2.120

9 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 9 I alt svarer 85 procent, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at FOA er med til at gøre opmærksom på uligheden i forhold til ældre. 10 procent synes, det er mindre vigtigt, mens kun knap to procent svarer slet ikke vigtigt. Medlemmer i alderskategorien 50 år og derover vægter problemstillingen højere end alderskategorierne under 35 år og år. Forskellene er statistisk sikre. Ligeledes fremgår det, at medlemmerne af de fire sektorer overordnet ser meget ens på spørgsmålet. Dog er der en tendens til, at medlemmerne af Pædagogisk Sektor synes, at spørgsmålet er en anelse vigtigere end de øvrige sektorer. Figur 7 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Uligheden blandt de ældre, jeg møder i mit arbejde, er steget inden for de seneste 5 år 24% 20% Helt enig Delvist enig 8% Delvist uenig Helt uenig 17% 31% Ved ikke Antal svar: 829. Spørgsmålet blev kun stillet til medlemmer, der er ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter. Kilde: FOAs medlemspuls maj 2014 Som figur 7 illustrerer, blev medlemmer ansat i ældreplejen spurgt om, hvorvidt de oplever, at uligheden blandt de ældre borgere, de møder gennem deres arbejde, har været stigende gennem de seneste fem år. Til det svarede 20 procent helt enig, mens 31 procent svarede delvist enig. 17 procent svarede delvist uenig og otte procent helt uenig. En relativ stor gruppe (næsten hver fjerde) har svaret Ved ikke.

10 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 10 Medlemmerne har skrevet følgende kommentarer om ulighed i forhold til ældre: Mener man skal have ret til omsorg fra hjemmeplejen, at der tages hensyn til, at der er mange uden netværk eller ringe netværk. Faktisk i praksis tid til varme hænder, så det bliver mindre ud af døren, før man kommer ind. Det må være lige så vigtigt, som for andre, at folkepensionister får samme lønstigning som resten af samfundet. Klik her for at angive kilde.

11 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 11 Ulighed blandt børn og forældre Figur 8 viser spørgsmålet: Hvor vigtigt er det for dig, at FOA er med til at gøre opmærksom på ulighed i forbindelse med følgende områder? - Børns opvækst, deres sociale baggrund og muligheder mv. Besvarelserne er fordelt på sektortilhørsforhold og alder. Figur 8 Hvor vigtigt er det for dig, at FOA er med til at gøre opmærksom på ulighed inden for følgende områder? - Børns opvækst, deres sociale baggrund og muligheder mv. Krydset med sektor I alt 3% 8% 39% 47% 4% Teknik- og Servicesektoren 7% 11% 41% 37% 5% Social- og Sundhedssektoren 3% 9% 39% 44% 4% Pædagogisk Sektor 1% 2% 37% 58% 2% Kost- og Servicesektoren 2% 12% 41% 40% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Slet ikke vigtigt Mindre vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Krydset med alder I alt 3% 8% 39% 47% 4% Under 35 år 5% 12% 38% 38% 8% år 3% 10% 38% 45% 3% 50 år og derover 2% 7% 39% 49% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Slet ikke vigtigt Mindre vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Antal svar: 2.120

12 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 12 I alt svarer 86 procent, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at FOA er med til at gøre opmærksom på uligheden i forhold til ældre. Otte procent synes, det er mindre vigtigt, mens kun knap tre procent svarer slet ikke vigtigt. Pædagogisk Sektor er den sektor, der samlet set synes, det er vigtigst, at FOA er med til at gøre opmærksomhed på ulighed i forbindelse med børns opvækst, sociale baggrund og muligheder. 58 procent af medlemmerne fra Pædagogisk Sektor har svaret meget vigtigt, mens 37 procent har svaret vigtigt. Kun sammenlagt tre procent af medlemmerne fra pædagogisk sektor har svaret mindre vigtigt eller slet ikke vigtigt. Figur 9 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Uligheden blandt de børn og deres forældre, jeg møder i mit arbejde, er steget inden for de seneste 5 år 21% 18% Helt enig Delvist enig 8% Delvist uenig 17% 36% Helt uenig Ved ikke Antal svar: 467. Spørgsmålet blev kun stillet til medlemmer, der er ansat i en daginstitution, SFO, dagplejen, eller på skole, rådhus, forvaltning eller lignende. Kilde: FOAs medlemspuls maj 2014 Medlemmer ansat på det pædagogiske område blev spurgt om, hvorvidt de oplever, at uligheden blandt børn og forældre, de møder gennem deres arbejde, har været stigende gennem de seneste fem år (se figur 9). 18 procent af de adspurgte var helt enige, mens 36 procent var delvist enige. Modsat svarede 17 procent, at de var delvist uenige og otte procent var helt uenige. 21 procent svarede Ved ikke.

13 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 13 Et medlem skriver følgende i undersøgelsens åbne kommentarfelt: Belastede områders daginstitutioner og skoler burde have bedre ressourcer ift. uddannelse af personale, normeringer og rammer.

14 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 14 Ulighed og sundhed Figur 10 viser spørgsmålet: Hvor vigtigt er det for dig, at FOA er med til at gøre opmærksom på ulighed i forbindelse med følgende områder? Sundhed, levetid og helbred. Besvarelserne er fordelt på alder. I alt svarer 87 procent, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at FOA er med til at gøre opmærksom på uligheden i forhold til ældre. Ni procent synes, det er mindre vigtigt, mens kun knap to procent svarer slet ikke vigtigt. Der er tendens til, at medlemmernes vægtning af områdets betydning stiger med alderen. Forskellene er dog så små, at de ikke er statistisk sikre. Andelen af medlemmer, der svarer Ved ikke, er størst i den yngste alderskategori. Der er ingen markante forskelle på fordelingen af de fire sektores besvarelser. Figur 10 Hvor vigtigt er det for dig, at FOA er med til at gøre opmærksom på ulighed inden for følgende områder? Sundhed, levetid og helbred. Krydset med alder I alt 1,6% 8,5% 40,5% 46,4% 3,0% Under 35 år 3,3% 12,5% 33,3% 42,5% 8,3% år 1,4% 10,2% 40,4% 45,4% 2,5% 50 år og derover 1,5% 7,6% 41,1% 47,1% 2,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke vigtigt Mindre vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Antal svar: 2.119

15 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 15 Medlemmer ansat på sygehuse, genoptræningstilbud, rehabiliteringscentre, i behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien blev spurgt om, hvorvidt de oplever, at uligheden mellem borgere med et godt helbred og borgere med et dårligt helbred, har været stigende gennem de sidste fem år (se figur 11). 56 procent er helt eller delvist enige, heraf svarede 24 procent helt enig. Modsat er 16 procent helt eller delvist uenige. Mere end hver fjerde (28%) har svaret Ved ikke. Figur 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Uligheden mellem de borgere, jeg møder i mit arbejde med et godt helbred og et dårligt helbred, er steget inden for de seneste 5 år 28% 24% Helt enig Delvist enig Delvist uenig 5% Helt uenig Ved ikke 11% 32% Antal svar: 231. Spørgsmålet blev kun stillet til medlemmer, der er ansatpå et hospital/sygehus, genoptræningstilbud eller rehabiliteringscenter, behandlingspsykiatrien eller distrikspsykiatrien. Kilde: FOAs medlemspuls maj 2014 Medlemmerne skriver følgende om ulighed og sundhed: Det bliver ikke kun spørgsmål om rig og fattig. Det bliver i høj grad også om rask eller syg. Sygehusvæsenet yder meget hjælp til dem, som kan selv, eksempelvis akademikeren, som selv evner at finde oplysninger omkring sine rettigheder og andet. De får større hjælp/informationer end den hjemløse, som ikke har nogen til at hjælpe sig/støtte sig. Det er simpelthen ikke ok, den måde OS, der er ramt af sygdom, bliver behandlet på. Det kan ikke passe, at man udover at være syg også skal behandles på den måde, vi bliver i dette system. Det tager hårdt på en oven i.

16 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 16 Ulighed og dagpengereform Figur 12 viser spørgsmålet: Hvor vigtigt er det for dig, at FOA er med til at gøre opmærksom på ulighed i forbindelse med følgende områder? Dagpengereformen (kortere dagpengeperiode, større krav til arbejde før man genoptjener sin ret til dagpenge). Besvarelserne er fordelt på alder og sektortilhørsforhold. Figur 12 Hvor vigtigt er det for dig, at FOA er med til at gøre opmærksom på ulighed inden for følgende områder? Dagpengereformen (kortere dagpengeperiode, større krav til arbejde før man genoptjener sin ret til dagpenge) Krydset med alder I alt 3% 7% 38% 47% 5% Under 35 år 6% 17% 41% 26% 11% år 3% 7% 39% 46% 4% 50 år og derover 3% 6% 37% 49% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Slet ikke vigtigt Mindre vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Krydset med sektor Teknik- og Servicesektoren 2% 5% 38% 51% 4% Social- og Sundhedssektoren 3% 7% 39% 45% 6% Pædagogisk Sektor 4% 7% 38% 48% 4% Kost- og Servicesektoren 2% 6% 29% 55% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Slet ikke vigtigt Mindre vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Antal svar: 2.119

17 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 17 I alt svarer 85 procent, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at FOA er med til at gøre opmærksom på uligheden i forhold til ældre. Syv procent synes, det er mindre vigtigt, mens tre procent svarer slet ikke vigtigt. Figuren viser, at medlemmernes vurdering af områdets betydning er markant højere for aldersgrupperne år og 50 år og derover, end den er for medlemmer i alderen under 35 år. Forskellene er statistisk sikre. Kost- og servicesektoren er den sektor, der samlet set synes, at det er vigtigst, at FOA er med til at gøre opmærksom på ulighed i forbindelse med dagpengereformen. Medlemmerne havde mange kommentarer om dagpengereformen og kontanthjælp. Her er nogle eksempler på de væsentligste pointer: Der er stor ulighed for de familier, der mister dagpengeretten. Selvom Danmark har et rigtig godt socialt netværk, er der rigtig mange, der kommer i klemme under de nye regler, og det skaber stor ulighed. Den gensidige forsørgerpligt rammer alt for mange. Uskyldige mennesker, der i forvejen har lav indkomst, bliver ramt dobbelt så hårdt. Husk lige førtidspensionisterne også!

18 Antal svar: Lavere medlemskontingent til medlemmer, der har mistet retten til arbejdsløshedsdagpenge 85 procent er helt eller delvist enige i, at FOA bør tilbyde et lavere medlemskontingent til medlemmer, som har mistet retten til arbejdsløshedsdagpenge. 45 procent svarede helt enig, mens 30 procent svarede delvist enig. 17 procent er helt eller delvist uenige, heraf ni procent delvist uenig, og otte procent helt uenig. Otte procent har svaret Ved ikke. Figur 13 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? FOA bør tilbyde lavere kontingent til medlemmer, der har mistet retten til arbejdsløshedsdagpenge 8% 8% 9% 45% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke 30% Antal svar: Kilde: FOAs medlemspuls maj 2014 Et medlem skriver følgende: Folk, som er arbejdsløse, bør få gratis medlemskab af faglig afdeling og nedsat kontingent af a- kassen. Folk, som har mistet retten til dagpenge, bør få gratis medlemskab af begge.

19 Antal svar: TR bør orientere deres lokale FOA-afdelinger om ledige job Medlemspanelets tillids- og fællestillidsrepræsentanter blev spurgt, hvorvidt de synes, det er en god idé, at tillidsrepræsentanter orienterer deres lokale FOA-afdeling om ledige job på det område, de dækker. Figur 14 viser, at 60 procent af de adspurgte i høj grad synes, det er en god idé, mens 28 procent i nogen grad synes, det er god idé. Fem procent har svaret i mindre grad, mens kun tre procent svarer, at de slet ikke synes, det er en god idé. Til gengæld viser figur 15, at det kun er et mindretal af de tillidsvalgte, der reelt gør det. Hele 48 procent (altså næsten hver anden) svarer, at de ikke orienterer deres afdelinger, mens kun lidt mere end hver tiende har svaret, at de altid gør det. 20 procent har svaret, at de gør det nogle gange og 8 procent har svaret ja, men kun sjældent. Figur 14 Synes du, det er en god idé, hvis tillidsrepræsentanterne orienterer deres lokale FOAafdeling om ledige job på det område, de dækker? I høj grad 60% I nogen grad 28% I mindre grad 5% Slet ikke 3% Ved ikke 5% Jeg er hverken TR eller FTR 0,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Antal svar: 252. Spørgsmålet er kun stillet til TR og FTR

20 Antal svar: Figur 15 Oplyser du normalt din lokale FOA-afdeling om ledige job på det område, du dækker som TR/FTR? Ja, altid 13% Ja, nogle gange 20% Ja, men kun sjældent 8% Nej 48% Ved ikke/husker ikke 1% Der har ikke været nogen ledige job det sidste år 10% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Antal svar: 251. Spørgsmålet er kun stillet til TR og FTR

21 Antal svar: Hvad kan FOA bedst gøre for at hjælpe ledige medlemmer? I et åbent kommentarfelt kunne panelets tillids- og fællestillidsrepræsentanter skrive, hvordan de bedst mener, FOA kan hjælpe ledige medlemmer? 55 tillidsvalgte besvarede spørgsmålet. Flest besvarelser handler om opkvalificering og uddannelse. Her følger nogle eksempler: Hjælpe medlemmer med at få lavet en god plan med jobcenter i forhold til opkvalificering og evt. uddannelse. Hvis der ingen ledige job er, vil det være en god ide, at de/den ledige bliver opfordret til at tage kurser og herved blive mere attraktive, når der skal vælges en ny medarbejder. Uddannelse og økonomi i forbindelse med dette. En del besvarelser handler om hjælp til den konkrete jobsøgning fx gennem forbedret jobformidling, hjælp til jobansøgning, forberedelse til jobsamtale mv: Det er måske netop ved, at vi som TR viderbringer afdelingen oplysninger om ledige job. Vi opfordrer ofte distriktsledere til, at de tager kontakt til FOAs a-kasse, hvis de mangler personale. Det har givet nogle ledige vikariater eller fast arbejde. Begynde at samarbejde med de private leverandører til frit valg, som har samme overenskomst som os, om de har ledige stillinger. Vi kan sætte vores ledige medlemmer på vikarlister, som opdateres en gang månedligt og sendes ud i kommunens institutioner delt op efter fag. Hjælpe med at skrive ansøgning. Forberedelse til jobsamtalen.

22 Antal svar: Enkelte indlæg handler om den mere generelle fagpolitiske interessevaretagelse, fx at FOA skal arbejde for en lempelse af de nuværende dagpengeregler og kæmpe imod nedskæringer inden for medlemmernes fagområder. FOA skal gøre opmærksom på, hvad dagpengereformen har betydet for mange ledige. Dagpengeperioden er for kort. Få lavet optjeningskriteriet om, så det bliver halveret (som det var før = 1/2 år). Ved at arbejde for, at der ikke skæres unødigt ned på "varme hænder" og iøvrigt medvirke til opmærksomhed på, at ekstraordinære ansatte og frivillige ikke varetager faglige jobs. Endelig er der flere indlæg, som understreger betydningen af moralsk opbakning til de ledige medlemmer: Støtte med moralsk opbakning, så ledige ikke føler, at det er deres personlige ansvar, at de blevet ledige. Det er det i hvert fald ikke altid. At man altid bliver mødt med stor forståelse og indlevelse. FOA kan bedst hjælpe, hvis de er imødekommende og venlige - ingen stess.

23 Antal svar: Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen blev gennemført i dagene maj Medlemmerne fik én påmindelse i perioden. Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgsskemaundersøgelse sendt ud til medlemmer af forbundets medlemspanel. Målgruppen Samtlige medlemmer af forbundets medlemspanel blev inviteret til undersøgelsen pr. mail. 138 mails nåede imidlertid ikke frem, så det reelle antal inviterede var Antal besvarelser og svarprocent medlemmer gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 140 afgav nogen svar. Den samlede svarprocent var 47. Vægtning af data Data er vægtede for sektortilhørsforhold

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere