ISSN Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling"

Transkript

1 DA Europæisk ISSN narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013

2

3 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013

4 I Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) og er ophavsretligt beskyttet. EMCDDA påtager sig ingen form for ansvar for eventuelle følger af anvendelsen af de i dette dokument indeholdte oplysninger. Publikationens indhold er ikke nødvendigvis udtryk for de officielle holdninger hos EMCDDA s partnere, EU-medlemsstaterne eller Den Europæiske Unions institutioner eller agenturer. Yderligere oplysninger om EU er tilgængelige på internettet via Europaserveren (http://europa.eu). Europe Direct er en tjeneste, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*): (*) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til numre eller tager betaling for sådanne opkald. Denne beretning foreligger på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. Alle oversættelser er foretaget af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer. Katalogoplysninger findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2013 ISBN doi: /87635 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, 2013 Gengivelse er tilladt med kildeangivelse. Printed in Spain Tryktpå ikke-klorblegetpapir Cais do Sodré, Lissabon, Portugal Tel I

5 I Indhold 5 Forord 9 Indledning og tak 11 I SAMMENDRAG Gamle og nye stofproblemer Det europæiske landskab i I KAPITEL 1 Udbuddet af stoffer i Europa 29 I KAPITEL 2 Stofbrug og stofrelaterede problemer 47 I KAPITEL 3 Tiltag over for narkotika 59 I KAPITEL 4 Narkotikapolitikker 65 I BILAG Nationale datatabeller

6

7 Om denne beretning Beretningen Tendenser og udvikling fremlægger et overblik på topplan over narkotikaspørgsmålet i Europa, som dækker udbud og brug af stoffer, folkesundhedsproblemer samt narkotikapolitik og forslag til løsninger. Sammen med online tidsskrifterne Statistical bulletin, Country overviews og Perspectives on drugs udgør den pakken kaldet Den Europæiske Narkotikaberetning Om EMCDDA Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) er samlingspunktet for stofrelaterede oplysninger i Den Europæiske Union. Det har til opgave at forsyne EU og medlemsstaterne med faktuelle, objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om narkotika og narkotikaafhængighed og de heraf følgende konsekvenser. Centeret blev etableret i Det åbnede dørene i Lissabon i 1995, og det er et af EU s decentraliserede agenturer. Med en stærk og tværfaglig personalegruppe forsyner det politiske beslutningstagere med det vidensbaserede grundlag, de behøver, for at kunne udforme lovudkast og strategier vedrørende narkotika. Det hjælper også fagfolk og forskere til at udpege bedste praksis og nye områder egnede til analyser. ISBN I Forord I år fremlægger EMCDDA sin årlige analyse af narkotikasituationen i et nyt format. Den europæiske narkotikarapport 2013 består af en pakke af indbyrdes forbundne produkter, som har til formål at tilbyde en enkelt indgang til EMCDDA s arbejde og give de forskellige målgrupper let adgang til de oplysninger, de har brug for. Årsrapporten indeholder en analyse, der er mere aktuel, interaktiv og sammenhængende end tidligere. Denne udvikling er nødvendig for at holde trit med såvel den meget omskiftelige narkotikasituation som vores målgruppers stigende behov og ændrede forventninger. Pakkens centrale element er denne årsrapport (der også findes online), som giver et overordnet sammendrag af tendenser og udviklinger. De ledsagende perspektiver vedrørende narkotika giver et mere indgående indblik i forskellige vigtige områder, som i år omfatter nye metoder til behandling af hepatitis C, højrisikobrug af cannabis og kontrol med den øgede tilgængelighed af nye psykoaktive stoffer. Andre lag i pakken stammer fra den statistiske bulletin og landeoversigterne, hvor der er adgang til nationale data og analyser. EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2013 Et sæt indbyrdes relaterede elementer, der giver fuld adgang til tilgængelige data om og analyser af stofbruget i Europa TD-AT DA-C DA EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2013 Tendenser og udvikling Europæisk narkotikarapport ISSN Tendenser og udvikling ,5 0,51 1 1,1 1,5 > 1,51 no data Tendenser og udvikling en overordnet analyse af den vigtigste udvikling Statistisk bulletin fuldstændige dataserier, forklarende figurer og oplysninger om metodologi Landeoversigter direkte adgang til nationale data og analyser Perspektiver vedrørende narkotika interaktive vinduer om centrale emner Denne tilgang skal ses i sammenhæng med iværksættelsen af EU s nye strategi for , hvor Den Europæiske Union igen understreger sin afbalancerede og evidensbaserede tilgang til narkotikaområdet. En vigtig del af EMCDDA s opgave er at medvirke til at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre denne strategi. Mange af de positive udviklinger omkring narkotikasituationen i Europa er resultatet af en debat, der er blevet næret af både en stadig større forståelse af problemerne og en konsekvent, videnskabelig vurdering af de foranstaltninger, der skal træffes for at håndtere dem. Vi er stolte over den rolle, EMCDDA har spillet i denne indsats. 5

8 Europæisk narkotikarapport 2013: Tendenser og udvikling Men vi er i lige så høj grad bevidst om de udfordringer, der ligger foran os. Mange af dimensionerne i EU s narkotikastrategi, der skal tage hensyn til et nyt politisk landskab, er behandlet i denne beretning, herunder den nødvendige forbedring af leveringen af tjenesteydelser til narkomaner i fængsler og de syntetiske stoffers stigende betydning. Strategien vil blive gennemført i en periode med økonomisk usikkerhed og store globale udviklingsmæssige og sociale forandringer. Globalisering og teknologisk innovation påvirker alle områder af det moderne liv. Det er derfor ikke overraskende, at de også har indflydelse på de narkotikaproblemer, vi står over for. Som informationsagentur reagerer vi på denne situation med moderne, tilpasningsdygtige ressourcer, der dækker et bredt spektrum. Det er vores opfattelse, at årsrapporten for 2013, både i indhold og form, er et stort fremskridt i retning af at løse de udfordringer, vi bliver stillet over for. Uanset om det handler om hurtig adgang til et strategisk overblik over narkotikasituationen eller en dybtgående analyse af nødvendige statistiske data, håber vi, at denne årsrapport giver en værdifuld, brugervenlig adgang til de betydelige ressourcer, der nu er tilgængelige på dette område. João Goulão Formand for EMCDDA s bestyrelse Wolfgang Götz Direktør for EMCDDA 6

9

10

11 I Indledning og tak Denne årsrapport er baseret på oplysninger, som EMCDDA har modtaget fra EU s medlemsstater, kandidatlandene Kroatien og Tyrkiet samt Norge. De statistiske data i årsrapporten dækker 2011 eller det senest tilgængelige år. Samlede tal og tendenser for Europa er baseret på de lande, der har indsendt tilstrækkelige og relevante data for den pågældende periode. I analysen af data er niveauer, tendenser og geografisk fordeling prioriteret. De nødvendige tekniske forbehold og begrænsninger vedrørende de anvendte data findes i den engelske onlineudgave af denne årsrapport og i EMCDDA s statistiske bulletin 2013, hvor der også findes oplysninger om metodologier, rapporteringslande og -år. Desuden indeholder onlineudgaven links til yderligere ressourcer. EMCDDA vil gerne takke følgende for deres indsats i forbindelse med udarbejdelsen af denne årsrapport: lederne af de nationale Reitox-knudepunkter og deres personale tjenestegrene og eksperter i de enkelte medlemsstater, som har indsamlet rådata til denne årsrapport medlemmerne af EMCDDA S bestyrelse og videnskabelige udvalg Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union især Den Horisontale Narkotikagruppe og Europa-Kommissionen Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Europol Europarådets Pompidou-gruppe, FN s Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet, WHO s regionalkontor for Europa, Interpol, Verdenstoldorganisationen, det europæiske skoleundersøgelsesprojekt om alkohol og andre stoffer (ESPAD) og Det Svenske Råd for Information om Alkohol og Andre Stoffer (CAN) Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Missing Element Designers og Composiciones Rali. Nationale Reitox-knudepunkter Reitox er det europæiske informationsnet for narkotika og narkotikamisbrug. Netværket består af Europa-Kommissionen og nationale knudepunkter i EUmedlemsstaterne, Norge og kandidatlandene. Knudepunkterne udnævnes af medlemsstaternes statslige myndigheder som de nationale myndigheder med ansvar for formidling af oplysninger om narkotikasituationen til EMCDDA. Kontaktoplysninger til de nationale knudepunkter findes på EMCDDA s websted. 9

12 Sammendrag Nutidens stofmarked forekommer mere flydende og dynamisk og mindre struktureret omkring plantebaserede stoffer, som sendes over lange afstande til forbrugermarkederne i Europa

13 Sammendrag Gamle og nye stofproblemer Det europæiske landskab i 2013 Det europæiske narkotikalandskab har i hovedtrækkene været stabilt i de senere år. Stofbruget er stadig højt efter historisk målestok, men der kan iagttages visse positive forandringer såsom det rekordstore behandlingstilbud og et vist opbrud i situationen med hensyn til intravenøs brug, ny heroinbrug, kokainbrug og rygning af cannabis. Optimismen skal dog vejes op mod bekymringen over, at ungdomsarbejdsløshed og nedskæringer i serviceudbuddet kan føre til, at de gamle problemer genopstår. En nærmere undersøgelse tyder desuden på, at narkotikabruget befinder sig i en overgangssituation på grund af de nye problemer, som udgør en udfordring for de nuværende politikog praksismetoder. Der opstår således nye syntetiske stoffer og tegner sig nye brugsmønstre, både på det ulovlige narkotikamarked og i forbindelse med ikkekontrollerede stoffer. Dagens narkotikamarked synes å ha blitt mer omskiftelig Nutidens stofmarked forekommer mere flydende og dynamisk og mindre struktureret omkring plantebaserede stoffer, som sendes over lange afstande til forbrugermarkederne i Europa. Her spiller globaliseringen og udviklingen i informationsteknologi en stor rolle. Mønstrene for stofbruget i lav- og mellemindkomstlande er i forandring, og dette kan også få betydning for Europas fremtidige narkotikaproblemer. Internettet frembyder store udfordringer, både som en mekanisme til hurtig spredning af nye tendenser og som en dynamisk, anonym markedsplads med global dækning. Dette skaber en ny og tættere sammenhæng i både stofbrug og stofudbud. Det giver dog også mulighed for at udvikle innovative behandlings-, forebyggelses- og skadesreduktionsforanstaltninger. Vi har endnu ikke et fuldstændigt billede af, hvordan disse forandringer påvirker folkesundheden. Tegnene på, at de nuværende politikker har fundet fodfæste på en række vigtige områder, skal ses i lyset af en narkotikasituation i forandring, som vil kræve tilpasninger af disse politikker, hvis de fortsat skal kunne opfylde deres formål. 11

14 Europæisk narkotikarapport 2013: Tendenser og udvikling I Cannabis Trods visse tegn på faldende tendenser, især i lande med en lang, veletableret tradition med høj prævalens, er cannabisbrugen i Europa fortsat høj efter historisk målestok, og der er et stort og relativt stabilt marked for dette stof. Der er også en stadig større spredning i cannabisprodukterne. Cannabisblade, som kan være meget potente, spiller nu sammen med de nye syntetiske cannabislignende produkter en stigende rolle. Begge dele er en udvikling, som er potentielt bekymringsvækkende rent folkesundhedsmæssigt. På grund af cannabis status som det mest udbredte stof indtager det en fremtrædende plads i det forebyggende arbejde over for unge, og på dette område er der stigende interesse for miljømæssige forebyggelsesstrategier. Dette skal ses på baggrund af, at miljømæssige tilgange har vist sig effektive med hensyn til at mindske de problemer, der opstår i forbindelse med brugen af lovlige stoffer såsom tobak og alkohol. Eventuelle positive ændringer i indikatorerne for det samlede forbrug af cannabis i Europa skal ses på baggrund af en relativt heterogen situation på nationalt plan. F.eks. fortæller nogle lande konsekvent om lave og stabile prævalensniveauer, mens brugen af cannabis i mange lande i Central- og Østeuropa steg kraftigt i løbet af 2000 erne. Tendenserne skal også ses i sammenhæng med forskellige brugsmønstre, hvor det navnlig er regelmæssig, langvarig brug, der er skadeligt. Der hersker nu større erkendelse og forståelse af problemerne med cannabis i Europa. Cannabis kommer ind på andenpladsen for klienter, som kommer i behandling for stofmisbrug. Selvom det især er relativt unge mænd, der søger behandling, er der tale om stigende erkendelse af ældre, kroniske brugeres problemer. Cannabis deler også den offentlige mening, idet nogle lande skelner skarpt mellem cannabis og andre stoffer i deres narkotikapolitik. I Heroin og andre opioider På baggrund af det generelt stigende behandlingstilbud til heroinbrugere tyder indikatorerne nu på en nedadgående tendens i både brug og tilgængelighed af dette stof. Den langsigtede tendens i mængden af beslaglagt heroin er nedadgående, og på det seneste er antallet af beslaglæggelser også faldet. Ifølge nogle lande er heroin i de sidste 10 år blevet erstattet af andre opioider på markedet. Andre lande har oplevet markedschok eller mangelsituationer, som generelt er blevet fulgt af et delvist genopsving. Antallet af heroinbrugere, der kommer i behandling for første gang, er også stadigt faldende, og overordnet set bliver de brugere, der er i behandling for heroinmisbrug, ældre og ældre. Der har også været en nedgang i opioidrelaterede dødsfald i de senere år. Traditionelt er heroin blevet indtaget intravenøst, men på lang sigt bliver denne indtagelsesvej mindre og mindre udbredt. Dette har - sammen med virkningen af de trufne foranstaltninger - sandsynligvis bidraget til faldet i antallet af hivsmittede, som skyldes stofbrug. Her er det dog foruroligende, at de nylige udbrud af hiv i Grækenland og Rumænien, der skyldes intravenøs stofbrug, har vendt denne positive tendens. Dette understreger, at det stadig er nødvendigt at konsolidere indsatsen, især med hensyn til skadesreduktion og effektiv stofbehandling, hvis problemerne på dette område fortsat skal nedbringes i Europa. Uanset de nye tendenser i heroinbrug er dette problem så kompliceret, at det stadig vil være et centralt aspekt for behandlingscentrene i de næste mange år. På grund af det store antal stofbrugere, der er i kontakt med behandlingscentrene, er der et stigende behov for at fokusere på kontinuiteten inden for behandling og sociale integrationstjenester og samtidig skabe enighed om, hvad det er realistisk at forvente af behandlingstilbuddene på lang sigt. I Kokain Kun enkelte lande fortæller om problemer med brug af crackkokain, og i de lande, hvor problemet findes, overlapper det ofte med problematisk brug af andre stoffer, herunder heroin. Brugen af pulverkokain er langt mere udbredt, men er generelt koncentreret i relativt få vesteuropæiske lande. Overordnet set har der i de seneste år været en nedgang i indikatorerne for kokainbrug og kokainudbud, og det kraftige fald i mængden af beslaglagt kokain skyldes sandsynligvis til dels, at der var været en stigende diversificering i de metoder og ruter, som organiserede kriminelle grupper benytter til at smugle stoffet. På Den Iberiske Halvø foretages der stadig mange beslaglæggelser, men forholdsvis færre end tidligere, mens indberetningerne om kokainbeslaglæggelser i Østeuropa er foruroligende og rejser spørgsmål om potentialet for yderligere udbredelse af dette stof. I lande med højere prævalens tyder data fra både undersøgelser og påbegyndte behandlinger på, at der i den seneste tid har været en nedgang i brugen af kokain, om end niveauet stadig er højt i historisk målestok. Antallet af dødsfald i forbindelse med kokain er faldet lidt, men tallene på dette område skal dog fortolkes med forsigtighed. Akutte problemer på grund af kokain har medført henvendelser på hospitalernes skadestuer i dele af 12

15 Sammendrag I Gamle og nye stofproblemer Det europæiske landskab i 2013 Europa, men EMCDDA s kapacitet til at følge problemerne på dette område er begrænset. På behandlingsområdet findes der nu specialtjenester for kokainbrugere i mange lande, og her understøtter de seneste resultater brugen af psykosociale behandlingsformer. I Syntetiske stimulanser Forståelsen af de overordnende tendenser i brugen af syntetiske stimulerende stoffer vanskeliggøres af, at stofferne ofte erstatter hinanden, fordi brugernes valg påvirkes af tilgængelighed, pris og den oplevede kvalitet. Amfetamin og ecstasy er stadig de mest brugte syntetiske stimulanser i Europa og konkurrerer i et vist omfang med kokain. Amfetamin er fortsat en vigtig komponent i stofbrugsbilledet i mange lande, og intravenøs brug af amfetamin har historisk udgjort en stor del af det kroniske stofproblem i mange nordlige lande. De fleste amfetaminindikatorer har længe været stabile, men de nyeste tal tyder på, at metamfetamin er blevet mere tilgængeligt, og på nogle markeder erstatter det nu amfetamin. Nogle tal viser, at ecstasy i de seneste år er blevet mindre populært, hvilket sandsynligvis skyldes, at mange af de tabletter, der sælges som ecstasy, ikke indeholder MDMA eller har en lav renhedsgrad. Det ser ud til, at ecstasyproducenterne på det seneste er blevet mere effektive med hensyn til at udtrække MDMA, og tabletternes indhold er blevet ændret tilsvarende. Det er stadig uvist, om dette vil skabe fornyet interesse for stoffet, men visse signaler peger i den retning. Stimulerende stoffer kan, især i høje doser, være sundhedsskadeligt, og der rapporteres hvert år om dødsfald. For brugere af stimulanser, der oplever problemer, er deres første kontakt med behandlingssystemet ofte hospitalernes skadestue. Der udvikles nu projekter i Europa, som skal forbedre overvågningen på dette område og skabe retningslinjer for en effektiv indsats i forbindelse med akutte situationer i nattelivet. Skønt stimulansrelaterede dødsfald er relativt sjældne, vækker de stor bekymring, især når de indtræffer blandt unge ellers sunde voksne. Nye psykoaktive stoffer, hvis giftighed er ukendt, skaber yderligere komplikationer. Et nyligt eksempel er det nye, ikkekontrollerede stimulansstof 4-MA, som dukkede op første gang i 2009 på markedet for ulovlige stoffer, og som enten sælges som sådant eller iblandet amfetamin. Flere samtidige dødsfald i tilknytning til dette stof har medført, at der nu foretages en risikovurdering med efterfølgende anbefalinger til kontrol på europæisk plan. I Nye psykoaktive stoffer Der findes i Europa et stigende antal nye psykoaktive stoffer, hvis virkninger skal efterligne virkningerne af kontrollerede stoffer. Nogle stoffer sælges direkte på det ulovlige marked, mens andre, de såkaldte legal highs, sælges mere åbent. Udviklingen går hurtigt på dette område, hvor der hele tiden kommer nye stoffer på markedet. Undertiden kommer der et stof, som bliver det foretrukne stof på det ulovlige marked, hvilket f.eks. har været tilfældet med mefedron. Også i 2013 modtog EU s tidlige varslingssystem ca. en gang om ugen anmeldelse om et nyt stof. De seneste år har været domineret af nye syntetiske cannabinoide receptoragonister, fenetylaminer og cathinoner, som i vid udstrækning ligner de mest populære ulovlige stoffer. På det seneste har det dog vist sig, at en stigende andel af de anmeldte stoffer kommer fra mindre kendte og mere obskure kemiske grupper. Mange af de produkter, der kan købes, indeholder blandinger af forskellige stoffer, og manglen på farmakologiske og toksikologiske data betyder, at det er svært at vurdere deres langsigtede sundhedsmæssige følger, men data viser i stigende grad, at nogle af disse stoffer skaber problemer, som kræver klinisk behandling, og der er rapporteret om dødsfald. Europa-Kommissionen udarbejder et nyt forslag til en styrkelse af EU s indsats over for nye psykoaktive stoffer. Skønt det især er unge fritidsbrugere, der indtager de nye psykoaktive stoffer, er brugen nu også udbredt til problematiske stofbrugere. Opioider er ifølge indberetninger fra lande med heroinmangel til en vis grad blevet erstattet med syntetiske stimulanser, især cathinoner. Grunden til overgangen fra intravenøs brug af heroin til cathinoner er uklar, men kan hænge sammen med den lette adgang til og den oplevede høje kvalitet af de nye stoffer. Det stigende omfang af intravenøs brug, psykiske problemer og fysiske skader skaber bekymring for folkesundheden. Til dato har landene forsøgt sig med en bred vifte af kontrolforanstaltninger som reaktion på problemet med de nye stoffer. Mindre veludviklet, men lige så vigtigt er behovet for at identificere og indføre hensigtsmæssige foranstaltninger til reduktion af efterspørgslen. 13

16 1 Cannabis er langt det mest brugte stof i Europa, og det er derfor naturligt nok også det stof, der beslaglægges mest af i Europa

17 Kapitel 1 Udbuddet af stoffer i Europa Europa er en vigtig aftager af kontrollerede stoffer og spiller også en begrænset rolle som transitområde for stoffer, der er tiltænkt andre regioner. Latinamerika, Vestasien og Nordafrika er vigtige kildeområder for stoffer, der kommer til Europa, men det moderne stofmarkeds dynamik betyder, at andre regioner i verden bliver vigtigere og vigtigere. Europa er også producentregion for cannabis og syntetiske stoffer. Mens næsten al produceret cannabis er beregnet på lokalt forbrug, fremstilles nogle syntetiske stoffer med henblik på eksport til andre regioner. Det stigende udbud af nye psykoaktive stoffer, som ikke er kontrolleret i henhold til internationale traktater om narkotikakontrol, står for en relativt ny udvikling på de europæiske narkotikamarkeder. Disse stoffer, der normalt produceres uden for Europa, kan skaffes gennem forhandlere på internettet og i specialforretninger og sælges undertiden også sammen med kontrollerede stoffer på det ulovlige narkotikamarked. I En Overvågning af udbuddet af narkotika Analysen i dette afsnit er baseret på en lang række datakilder: beslaglæggelser af stoffer, lukning af produktionsanlæg, beslaglæggelser af prækursorkemikalier, overtrædelser i forbindelse med salg af narkotika, detailpriser på stoffer samt retsmedicinske analyser af beslaglagt narkotika. Fuldstændige datasæt og omfattende noter om metodologi findes i den statistiske bulletin. Det skal bemærkes, at tendenser kan påvirkes af en lang række faktorer såsom håndhævelsesaktiviteternes omfang og forbudsforanstaltningernes effektivitet. Data om nye psykoaktive stoffer er baseret på anmeldelser til EU s tidlige varslingssystem, der bygger på data fra EMCDDA s og Europols nationale net. En fuldstændig beskrivelse af denne mekanisme findes på EMCDDA s websted under Action on new drugs. million beslaglæggelser af ulovlige stoffer i Europa Der har været en betydelig stigning i den langsigtede tendens med hensyn til antallet af beslaglæggelser af ulovlige stoffer i Europa, idet der blev foretaget omkring 1 mio. beslaglæggelser i De fleste drejede sig om små mængder stoffer, som blev konfiskeret fra brugerne, men tallet dækker også over store partier på adskillige kilo, som blev konfiskeret fra smuglere og producenter. 15

18 Europæisk narkotikarapport 2013: Tendenser og udvikling FIGUR 1.1 Antal indberettede beslaglæggelser pr. land (venstre) og andel af beslaglæggelser for de vigtigste stoffer (højre), 2011 Ecstasy 1 % Metamfetamin 1 % Amfetamin 4 % Cannabisblade 41 % Heroin 4 % 14 Kokain og crack 10 % Cannabisplanter 3 % Cannabisharpiks 36 % Beslaglæggelser (i tusinder) < >100 Ingen data NB: Antal beslaglæggelser (i tusinder) for de 10 lande med de højeste værdier. De fleste beslaglæggelser i 2011 blev indberettet fra kun to lande, Spanien og Det Forenede Kongerige, men Belgien og fire nordiske lande indberettede også relativt mange. Et andet vigtigt land i henseende til beslaglæggelser af stoffer er Tyrkiet, hvor en del af de beslaglagte stoffer var tiltænkt andre lande, både i Europa og Mellemøsten. Cannabis er langt det mest brugte stof i Europa, og det er derfor naturligt nok også det stof, der beslaglægges mest af i Europa (figur 1.1). Kokain kommer ind på en andenplads, idet der er foretaget dobbelt så mange beslaglæggelser af dette stof som af amfetamin eller heroin. Antallet af beslaglæggelser er lavere og er faldet betydeligt i de seneste år. europæisk plan er beslaglæggelserne af harpiks gennemsnitligt større end af blade. I løbet af de sidste 10 år har der været flere beslaglæggelser af blade end af harpiks, og de tegner sig nu for over halvdelen af alle cannabisbeslaglæggelser (figur 1.3). Dette afspejler til dels den stigende udbuddet af indenlandsk dyrkede cannabisblade i mange lande. Mængden af beslaglagt cannabisharpiks er stadig, selvom den er faldet i de senere år, meget højere end mængden af indberettede cannabisblade (483 ton mod 92 ton i 2011). I Cannabis: Ændringer i udbuddet Der findes to forskellige cannabisprodukter på det europæiske narkotikamarked: cannabisblade ( marihuana ) og cannabisharpiks ( hash ). Det årlige forbrug af disse produkter kan i grove træk anslås til ca ton. I Europa findes der både cannabisblade, som dyrkes lokalt, og blade, der smugles ind fra nabolande, skønt der i visse indberetninger tales om cannabisblade fra andre regioner, herunder Afrika. Størstedelen af al cannabisharpiks importeres fra Marokko, enten med skib eller fly. På I løbet af de sidste 10 år har der været flere beslaglæggelser af blade end af harpiks, og de tegner sig nu for over halvdelen af alle cannabisbeslaglæggelser 16

19 Kapitel 1 I Udbuddet af stoffer i Europa FIGUR 1.2 Mest udbredte cannabistype, harpiks eller blade, i beslaglæggelser i 2001 og Harpiks: % >75 % Blade: % >75 % Ingen data Harpiks CANNABIS 483 ton beslaglagt beslaglæggelser ton beslaglagt beslaglæggelser 504 ton beslaglagt, inkl. Tyrkiet beslaglæggelser, ton beslaglagt, beslaglæggelser, inkl. Tyrkiet Blade inkl. Tyrkiet inkl. Tyrkiet 18 4 % IQR 16 % 1 % IQR 16 % IQR 7 3 Pris (EUR/g) 5 % 11 % Styrke (% THC) % anmeldte forbrydelser ifm. udbud af stoffer af forbrydelser ifm. handel med stoffer for de seks vigtigste stoffer 5 % 10 % Styrke (% THC) 12 IQR 8 5 Pris (EUR/g) Cannabisproduktets pris og styrke: nationale gennemsnitsværdier, minimums-, maksimum- og interkvartilinterval (IQR). Omfattede lande varierer efter indikator. 17

20 Europæisk narkotikarapport 2013: Tendenser og udvikling FIGUR 1.3 Antal beslaglæggelser af cannabis og beslaglagte mængder i ton: Harpiks og blade, Antal beslaglæggelser Harpiks Blade Harpiks (Ton) Blade (Ton) Spanien Frankrig Andre lande Tyrkiet Italien Det Forenede Kongerige Portugal Tyrkiet Andre lande Det Forenede Kongerige Spanien Grækenland Italien Nederlandene Tendensen for beslaglæggelser af cannabis i Europa skal ses på den baggrund, at tallene fra et begrænset antal lande er uforholdsmæssigt store (figur 1.4). Spanien, der jo ligger tæt på Marokko og har et meget stort indre marked, tegner sig f.eks. for omkring to tredjedele af al harpiks, der blev beslaglagt i Europa i Med hensyn til cannabisblade har både Grækenland og Italien for nylig berettet om store stigninger i de beslaglagte mængder. Siden 2007 har Tyrkiet været det land, der har beslaglagt de største mængder cannabisblade. Beslaglæggelserne af cannabisplanter kan betragtes som en indikator for indenlandsk produktion, selvom kvaliteten af de foreliggende data på dette område er problematisk på grund af manglende sammenlignelighed. I 2011 blev der indberettet beslaglæggelser af cannabisplanter i Europa. Dette omfatter indberetninger af antal beslaglagte planter (4,4 mio. i alt) og mængder (33 ton). De største antal beslaglagte planter blev indberettet af Nederlandene (2 mio.), Italien (1 mio.) og Det Forenede Kongerige ( ), mens Spanien (26 ton) og Bulgarien (5 ton) berettede om de største beslaglæggelser efter vægt. I En ny dimension: Syntetiske cannabinoide receptoragonister Adgangen til nye produkter, som indeholder syntetiske cannabinoide receptoragonister, (CRA), der efterligner virkningerne af de naturligt forekommende psykoaktive stoffer i cannabis, føjer en ny dimension til cannabismarkedet. Disse produkter, som kan være utrolig potente, findes nu i så godt som alle lande i Europa. Stoffet importeres i pulverform i store mængder fra Asien, mens behandling og emballering derefter sker i Europa. Der er nu også eksempler på, at kildekemikalier transporteres gennem Europa. Således blev der for nylig beslaglagt næsten 15 kg rent CRA-pulver, som stammede fra Kina, men var på vej til Rusland. Mængden af beslaglagt heroin i 2011 var den laveste i de forgangne 10 år og kun omkring halvdelen af den mængde, der blev beslaglagt i

21 Kapitel 1 I Udbuddet af stoffer i Europa FIGUR 1.4 Mængde beslaglagt cannabisharpiks (venstre) og beslaglagte cannabisblade (højre), 2011 Harpiks Blade Ton < >100 NB: Beslaglagte mængder (i ton) for de 10 lande med de højeste værdier. I Heroin: Tegn på tilbagegang Historisk har der været adgang til to former for importeret heroin i Europa: Den mest almindelige er brun heroin (stoffets kemiske grundform), der især stammer fra Afghanistan, og så den meget mindre almindelige hvide heroin (en saltform), der traditionelt kom fra Sydøstasien, men nu kan fremstilles overalt. En vis begrænset produktion af opioider finder også sted i Europa, især valmueprodukter, der produceres i dele af Østeuropa. Afghanistan er stadig verdens største ulovlige producent af opium, og størsteparten af den heroin, der findes i Europa, anses for at være produceret der eller i mindre omfang i nabolandene Iran eller Pakistan. Heroinen transporteres til Europa ad to ikke præcist definerede smuglerruter. Traditionelt har den vigtigste været HEROIN 6,1 ton beslaglagt 13, beslaglæggelser, ton beslaglagt, inkl. Tyrkiet beslaglæggelser inkl. Tyrkiet % anmeldte forbrydelser ifm. udbud af stoffer af forbrydelser ifm. handel med stoffer for de seks vigtigste stoffer 6 % IQR 8 % 15 % Renhed (%) 44 % 57 IQR Pris (EUR/g) Pris og renhed for brun heroin: nationale gennemsnitsværdier, minimum-, maksimum- og interkvartilinterval (IQR). Omfattede lande varierer efter indikator. 19

EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis

EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis ÅRSBERETNINGEN FOR 2004:»UDVALGTE TEMAER«EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis (25.11.2004 LISSABON OFFENTLIGGØRELSE KL. 10.00 CET/Bruxelles tid) De specialiserede

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096

ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2003: NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ÅRSBERETNING 2003 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union ISSN 1609-6096 2001 Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union E.M.C.D.D.A. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug DA Juridisk meddelelse Denne publikation

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Polydrug use. EMCDDA 2002 selected issue. In EMCDDA 2002 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway

Polydrug use. EMCDDA 2002 selected issue. In EMCDDA 2002 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Polydrug use EMCDDA 2002 selected issue In EMCDDA 2002 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Kapitel 3 Udvalgte problematikker Dette kapitel kommer ind på tre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Beroligende middel: Cannabis

Beroligende middel: Cannabis Beroligende middel: Cannabis Sammenfatning Nuværende hollandsk Cannabis Politik Hvad sker der af nyt inden for forebyggelse og behandling Generelle bemærkninger om legalisering Nyere brugere, daglige

Læs mere

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Danish Sammendrag på dansk HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Sammendrag De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Den Europæiske Unions medlemsstater gennemførte i 2002 seks (6) fælles toldaktioner.

Den Europæiske Unions medlemsstater gennemførte i 2002 seks (6) fælles toldaktioner. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 4. juni 2003 (02.07) (OR. en) 10035/03 ENFOCUSTOM 20 NOTE fra: formandskabet til: Toldsamarbejdsgruppen Tidl. dok. nr.: 8353/02 ENFOCUSTOM 17 + COR 1, 13428/02

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Parkeringskort for personer med handicap i EU:

Parkeringskort for personer med handicap i EU: Parkeringskort for personer med handicap i EU: betingelser i medlemsstaterne Europa-Kommissionen Anbring den fritstående folder i vinduet ved siden af parkeringskortet, så sproget i det land, du besøger,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

DHL EUROCONNECT. DEN LETTESTE VEJ TIL EUROPA OG VIDERE ENDNU

DHL EUROCONNECT. DEN LETTESTE VEJ TIL EUROPA OG VIDERE ENDNU DHL EUROCONNECT. VEJ TIL EUROPA OG VIDERE ENDNU få mere at vide Det suveræne, alt-i et stykgodsprodukt fra DHL Freight FORSENDELSESMÅDE FOR DIG Ved transport af gods i Europa har du brug for et brugervenligt

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER

Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER Kriminalitet og illegale rusmidler Kriminalitet og illegale rusmidler Redigeret af

Læs mere

Drug and alcohol use among young people

Drug and alcohol use among young people Drug and alcohol use among young people EMCDDA 23 selected issue In EMCDDA 23 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Kapitel 3 Udvalgte problematikker Dette kapitel

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Nedenstående tabel viser elementerne i forsøget med kontrolleret legalisering af hash i København. De enkelte elementer uddybes efter tabellen.

Nedenstående tabel viser elementerne i forsøget med kontrolleret legalisering af hash i København. De enkelte elementer uddybes efter tabellen. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Bilag 2b Københavnermodel for 3-årigt forsøg med kontrolleret legalisering af hash Nedenstående tabel viser elementerne i forsøget med kontrolleret legalisering

Læs mere

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online!

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! ÅRETS TILBUD 2013 Invitation til Danmarks største EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! Nu samler vi alle ca. 30.000 danske eksportvirksomheder + kompetencer, produkter, services og varemærker Ét sted Online

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne.

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. STOF nr. 4, 2004 Rekreativt brug Rekreativt stofbrug Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. AF JOHANNE KORSDAL

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere