ISSN Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling"

Transkript

1 DA Europæisk ISSN narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013

2

3 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013

4 I Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) og er ophavsretligt beskyttet. EMCDDA påtager sig ingen form for ansvar for eventuelle følger af anvendelsen af de i dette dokument indeholdte oplysninger. Publikationens indhold er ikke nødvendigvis udtryk for de officielle holdninger hos EMCDDA s partnere, EU-medlemsstaterne eller Den Europæiske Unions institutioner eller agenturer. Yderligere oplysninger om EU er tilgængelige på internettet via Europaserveren ( Europe Direct er en tjeneste, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*): (*) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til numre eller tager betaling for sådanne opkald. Denne beretning foreligger på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. Alle oversættelser er foretaget af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer. Katalogoplysninger findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2013 ISBN doi: /87635 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, 2013 Gengivelse er tilladt med kildeangivelse. Printed in Spain Tryktpå ikke-klorblegetpapir Cais do Sodré, Lissabon, Portugal Tel I

5 I Indhold 5 Forord 9 Indledning og tak 11 I SAMMENDRAG Gamle og nye stofproblemer Det europæiske landskab i I KAPITEL 1 Udbuddet af stoffer i Europa 29 I KAPITEL 2 Stofbrug og stofrelaterede problemer 47 I KAPITEL 3 Tiltag over for narkotika 59 I KAPITEL 4 Narkotikapolitikker 65 I BILAG Nationale datatabeller

6

7 Om denne beretning Beretningen Tendenser og udvikling fremlægger et overblik på topplan over narkotikaspørgsmålet i Europa, som dækker udbud og brug af stoffer, folkesundhedsproblemer samt narkotikapolitik og forslag til løsninger. Sammen med online tidsskrifterne Statistical bulletin, Country overviews og Perspectives on drugs udgør den pakken kaldet Den Europæiske Narkotikaberetning Om EMCDDA Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) er samlingspunktet for stofrelaterede oplysninger i Den Europæiske Union. Det har til opgave at forsyne EU og medlemsstaterne med faktuelle, objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om narkotika og narkotikaafhængighed og de heraf følgende konsekvenser. Centeret blev etableret i Det åbnede dørene i Lissabon i 1995, og det er et af EU s decentraliserede agenturer. Med en stærk og tværfaglig personalegruppe forsyner det politiske beslutningstagere med det vidensbaserede grundlag, de behøver, for at kunne udforme lovudkast og strategier vedrørende narkotika. Det hjælper også fagfolk og forskere til at udpege bedste praksis og nye områder egnede til analyser. ISBN I Forord I år fremlægger EMCDDA sin årlige analyse af narkotikasituationen i et nyt format. Den europæiske narkotikarapport 2013 består af en pakke af indbyrdes forbundne produkter, som har til formål at tilbyde en enkelt indgang til EMCDDA s arbejde og give de forskellige målgrupper let adgang til de oplysninger, de har brug for. Årsrapporten indeholder en analyse, der er mere aktuel, interaktiv og sammenhængende end tidligere. Denne udvikling er nødvendig for at holde trit med såvel den meget omskiftelige narkotikasituation som vores målgruppers stigende behov og ændrede forventninger. Pakkens centrale element er denne årsrapport (der også findes online), som giver et overordnet sammendrag af tendenser og udviklinger. De ledsagende perspektiver vedrørende narkotika giver et mere indgående indblik i forskellige vigtige områder, som i år omfatter nye metoder til behandling af hepatitis C, højrisikobrug af cannabis og kontrol med den øgede tilgængelighed af nye psykoaktive stoffer. Andre lag i pakken stammer fra den statistiske bulletin og landeoversigterne, hvor der er adgang til nationale data og analyser. EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2013 Et sæt indbyrdes relaterede elementer, der giver fuld adgang til tilgængelige data om og analyser af stofbruget i Europa TD-AT DA-C DA EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2013 Tendenser og udvikling Europæisk narkotikarapport ISSN Tendenser og udvikling ,5 0,51 1 1,1 1,5 > 1,51 no data Tendenser og udvikling en overordnet analyse af den vigtigste udvikling Statistisk bulletin fuldstændige dataserier, forklarende figurer og oplysninger om metodologi Landeoversigter direkte adgang til nationale data og analyser Perspektiver vedrørende narkotika interaktive vinduer om centrale emner Denne tilgang skal ses i sammenhæng med iværksættelsen af EU s nye strategi for , hvor Den Europæiske Union igen understreger sin afbalancerede og evidensbaserede tilgang til narkotikaområdet. En vigtig del af EMCDDA s opgave er at medvirke til at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre denne strategi. Mange af de positive udviklinger omkring narkotikasituationen i Europa er resultatet af en debat, der er blevet næret af både en stadig større forståelse af problemerne og en konsekvent, videnskabelig vurdering af de foranstaltninger, der skal træffes for at håndtere dem. Vi er stolte over den rolle, EMCDDA har spillet i denne indsats. 5

8 Europæisk narkotikarapport 2013: Tendenser og udvikling Men vi er i lige så høj grad bevidst om de udfordringer, der ligger foran os. Mange af dimensionerne i EU s narkotikastrategi, der skal tage hensyn til et nyt politisk landskab, er behandlet i denne beretning, herunder den nødvendige forbedring af leveringen af tjenesteydelser til narkomaner i fængsler og de syntetiske stoffers stigende betydning. Strategien vil blive gennemført i en periode med økonomisk usikkerhed og store globale udviklingsmæssige og sociale forandringer. Globalisering og teknologisk innovation påvirker alle områder af det moderne liv. Det er derfor ikke overraskende, at de også har indflydelse på de narkotikaproblemer, vi står over for. Som informationsagentur reagerer vi på denne situation med moderne, tilpasningsdygtige ressourcer, der dækker et bredt spektrum. Det er vores opfattelse, at årsrapporten for 2013, både i indhold og form, er et stort fremskridt i retning af at løse de udfordringer, vi bliver stillet over for. Uanset om det handler om hurtig adgang til et strategisk overblik over narkotikasituationen eller en dybtgående analyse af nødvendige statistiske data, håber vi, at denne årsrapport giver en værdifuld, brugervenlig adgang til de betydelige ressourcer, der nu er tilgængelige på dette område. João Goulão Formand for EMCDDA s bestyrelse Wolfgang Götz Direktør for EMCDDA 6

9

10

11 I Indledning og tak Denne årsrapport er baseret på oplysninger, som EMCDDA har modtaget fra EU s medlemsstater, kandidatlandene Kroatien og Tyrkiet samt Norge. De statistiske data i årsrapporten dækker 2011 eller det senest tilgængelige år. Samlede tal og tendenser for Europa er baseret på de lande, der har indsendt tilstrækkelige og relevante data for den pågældende periode. I analysen af data er niveauer, tendenser og geografisk fordeling prioriteret. De nødvendige tekniske forbehold og begrænsninger vedrørende de anvendte data findes i den engelske onlineudgave af denne årsrapport og i EMCDDA s statistiske bulletin 2013, hvor der også findes oplysninger om metodologier, rapporteringslande og -år. Desuden indeholder onlineudgaven links til yderligere ressourcer. EMCDDA vil gerne takke følgende for deres indsats i forbindelse med udarbejdelsen af denne årsrapport: lederne af de nationale Reitox-knudepunkter og deres personale tjenestegrene og eksperter i de enkelte medlemsstater, som har indsamlet rådata til denne årsrapport medlemmerne af EMCDDA S bestyrelse og videnskabelige udvalg Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union især Den Horisontale Narkotikagruppe og Europa-Kommissionen Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Europol Europarådets Pompidou-gruppe, FN s Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet, WHO s regionalkontor for Europa, Interpol, Verdenstoldorganisationen, det europæiske skoleundersøgelsesprojekt om alkohol og andre stoffer (ESPAD) og Det Svenske Råd for Information om Alkohol og Andre Stoffer (CAN) Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Missing Element Designers og Composiciones Rali. Nationale Reitox-knudepunkter Reitox er det europæiske informationsnet for narkotika og narkotikamisbrug. Netværket består af Europa-Kommissionen og nationale knudepunkter i EUmedlemsstaterne, Norge og kandidatlandene. Knudepunkterne udnævnes af medlemsstaternes statslige myndigheder som de nationale myndigheder med ansvar for formidling af oplysninger om narkotikasituationen til EMCDDA. Kontaktoplysninger til de nationale knudepunkter findes på EMCDDA s websted. 9

12 Sammendrag Nutidens stofmarked forekommer mere flydende og dynamisk og mindre struktureret omkring plantebaserede stoffer, som sendes over lange afstande til forbrugermarkederne i Europa

13 Sammendrag Gamle og nye stofproblemer Det europæiske landskab i 2013 Det europæiske narkotikalandskab har i hovedtrækkene været stabilt i de senere år. Stofbruget er stadig højt efter historisk målestok, men der kan iagttages visse positive forandringer såsom det rekordstore behandlingstilbud og et vist opbrud i situationen med hensyn til intravenøs brug, ny heroinbrug, kokainbrug og rygning af cannabis. Optimismen skal dog vejes op mod bekymringen over, at ungdomsarbejdsløshed og nedskæringer i serviceudbuddet kan føre til, at de gamle problemer genopstår. En nærmere undersøgelse tyder desuden på, at narkotikabruget befinder sig i en overgangssituation på grund af de nye problemer, som udgør en udfordring for de nuværende politikog praksismetoder. Der opstår således nye syntetiske stoffer og tegner sig nye brugsmønstre, både på det ulovlige narkotikamarked og i forbindelse med ikkekontrollerede stoffer. Dagens narkotikamarked synes å ha blitt mer omskiftelig Nutidens stofmarked forekommer mere flydende og dynamisk og mindre struktureret omkring plantebaserede stoffer, som sendes over lange afstande til forbrugermarkederne i Europa. Her spiller globaliseringen og udviklingen i informationsteknologi en stor rolle. Mønstrene for stofbruget i lav- og mellemindkomstlande er i forandring, og dette kan også få betydning for Europas fremtidige narkotikaproblemer. Internettet frembyder store udfordringer, både som en mekanisme til hurtig spredning af nye tendenser og som en dynamisk, anonym markedsplads med global dækning. Dette skaber en ny og tættere sammenhæng i både stofbrug og stofudbud. Det giver dog også mulighed for at udvikle innovative behandlings-, forebyggelses- og skadesreduktionsforanstaltninger. Vi har endnu ikke et fuldstændigt billede af, hvordan disse forandringer påvirker folkesundheden. Tegnene på, at de nuværende politikker har fundet fodfæste på en række vigtige områder, skal ses i lyset af en narkotikasituation i forandring, som vil kræve tilpasninger af disse politikker, hvis de fortsat skal kunne opfylde deres formål. 11

14 Europæisk narkotikarapport 2013: Tendenser og udvikling I Cannabis Trods visse tegn på faldende tendenser, især i lande med en lang, veletableret tradition med høj prævalens, er cannabisbrugen i Europa fortsat høj efter historisk målestok, og der er et stort og relativt stabilt marked for dette stof. Der er også en stadig større spredning i cannabisprodukterne. Cannabisblade, som kan være meget potente, spiller nu sammen med de nye syntetiske cannabislignende produkter en stigende rolle. Begge dele er en udvikling, som er potentielt bekymringsvækkende rent folkesundhedsmæssigt. På grund af cannabis status som det mest udbredte stof indtager det en fremtrædende plads i det forebyggende arbejde over for unge, og på dette område er der stigende interesse for miljømæssige forebyggelsesstrategier. Dette skal ses på baggrund af, at miljømæssige tilgange har vist sig effektive med hensyn til at mindske de problemer, der opstår i forbindelse med brugen af lovlige stoffer såsom tobak og alkohol. Eventuelle positive ændringer i indikatorerne for det samlede forbrug af cannabis i Europa skal ses på baggrund af en relativt heterogen situation på nationalt plan. F.eks. fortæller nogle lande konsekvent om lave og stabile prævalensniveauer, mens brugen af cannabis i mange lande i Central- og Østeuropa steg kraftigt i løbet af 2000 erne. Tendenserne skal også ses i sammenhæng med forskellige brugsmønstre, hvor det navnlig er regelmæssig, langvarig brug, der er skadeligt. Der hersker nu større erkendelse og forståelse af problemerne med cannabis i Europa. Cannabis kommer ind på andenpladsen for klienter, som kommer i behandling for stofmisbrug. Selvom det især er relativt unge mænd, der søger behandling, er der tale om stigende erkendelse af ældre, kroniske brugeres problemer. Cannabis deler også den offentlige mening, idet nogle lande skelner skarpt mellem cannabis og andre stoffer i deres narkotikapolitik. I Heroin og andre opioider På baggrund af det generelt stigende behandlingstilbud til heroinbrugere tyder indikatorerne nu på en nedadgående tendens i både brug og tilgængelighed af dette stof. Den langsigtede tendens i mængden af beslaglagt heroin er nedadgående, og på det seneste er antallet af beslaglæggelser også faldet. Ifølge nogle lande er heroin i de sidste 10 år blevet erstattet af andre opioider på markedet. Andre lande har oplevet markedschok eller mangelsituationer, som generelt er blevet fulgt af et delvist genopsving. Antallet af heroinbrugere, der kommer i behandling for første gang, er også stadigt faldende, og overordnet set bliver de brugere, der er i behandling for heroinmisbrug, ældre og ældre. Der har også været en nedgang i opioidrelaterede dødsfald i de senere år. Traditionelt er heroin blevet indtaget intravenøst, men på lang sigt bliver denne indtagelsesvej mindre og mindre udbredt. Dette har - sammen med virkningen af de trufne foranstaltninger - sandsynligvis bidraget til faldet i antallet af hivsmittede, som skyldes stofbrug. Her er det dog foruroligende, at de nylige udbrud af hiv i Grækenland og Rumænien, der skyldes intravenøs stofbrug, har vendt denne positive tendens. Dette understreger, at det stadig er nødvendigt at konsolidere indsatsen, især med hensyn til skadesreduktion og effektiv stofbehandling, hvis problemerne på dette område fortsat skal nedbringes i Europa. Uanset de nye tendenser i heroinbrug er dette problem så kompliceret, at det stadig vil være et centralt aspekt for behandlingscentrene i de næste mange år. På grund af det store antal stofbrugere, der er i kontakt med behandlingscentrene, er der et stigende behov for at fokusere på kontinuiteten inden for behandling og sociale integrationstjenester og samtidig skabe enighed om, hvad det er realistisk at forvente af behandlingstilbuddene på lang sigt. I Kokain Kun enkelte lande fortæller om problemer med brug af crackkokain, og i de lande, hvor problemet findes, overlapper det ofte med problematisk brug af andre stoffer, herunder heroin. Brugen af pulverkokain er langt mere udbredt, men er generelt koncentreret i relativt få vesteuropæiske lande. Overordnet set har der i de seneste år været en nedgang i indikatorerne for kokainbrug og kokainudbud, og det kraftige fald i mængden af beslaglagt kokain skyldes sandsynligvis til dels, at der var været en stigende diversificering i de metoder og ruter, som organiserede kriminelle grupper benytter til at smugle stoffet. På Den Iberiske Halvø foretages der stadig mange beslaglæggelser, men forholdsvis færre end tidligere, mens indberetningerne om kokainbeslaglæggelser i Østeuropa er foruroligende og rejser spørgsmål om potentialet for yderligere udbredelse af dette stof. I lande med højere prævalens tyder data fra både undersøgelser og påbegyndte behandlinger på, at der i den seneste tid har været en nedgang i brugen af kokain, om end niveauet stadig er højt i historisk målestok. Antallet af dødsfald i forbindelse med kokain er faldet lidt, men tallene på dette område skal dog fortolkes med forsigtighed. Akutte problemer på grund af kokain har medført henvendelser på hospitalernes skadestuer i dele af 12

15 Sammendrag I Gamle og nye stofproblemer Det europæiske landskab i 2013 Europa, men EMCDDA s kapacitet til at følge problemerne på dette område er begrænset. På behandlingsområdet findes der nu specialtjenester for kokainbrugere i mange lande, og her understøtter de seneste resultater brugen af psykosociale behandlingsformer. I Syntetiske stimulanser Forståelsen af de overordnende tendenser i brugen af syntetiske stimulerende stoffer vanskeliggøres af, at stofferne ofte erstatter hinanden, fordi brugernes valg påvirkes af tilgængelighed, pris og den oplevede kvalitet. Amfetamin og ecstasy er stadig de mest brugte syntetiske stimulanser i Europa og konkurrerer i et vist omfang med kokain. Amfetamin er fortsat en vigtig komponent i stofbrugsbilledet i mange lande, og intravenøs brug af amfetamin har historisk udgjort en stor del af det kroniske stofproblem i mange nordlige lande. De fleste amfetaminindikatorer har længe været stabile, men de nyeste tal tyder på, at metamfetamin er blevet mere tilgængeligt, og på nogle markeder erstatter det nu amfetamin. Nogle tal viser, at ecstasy i de seneste år er blevet mindre populært, hvilket sandsynligvis skyldes, at mange af de tabletter, der sælges som ecstasy, ikke indeholder MDMA eller har en lav renhedsgrad. Det ser ud til, at ecstasyproducenterne på det seneste er blevet mere effektive med hensyn til at udtrække MDMA, og tabletternes indhold er blevet ændret tilsvarende. Det er stadig uvist, om dette vil skabe fornyet interesse for stoffet, men visse signaler peger i den retning. Stimulerende stoffer kan, især i høje doser, være sundhedsskadeligt, og der rapporteres hvert år om dødsfald. For brugere af stimulanser, der oplever problemer, er deres første kontakt med behandlingssystemet ofte hospitalernes skadestue. Der udvikles nu projekter i Europa, som skal forbedre overvågningen på dette område og skabe retningslinjer for en effektiv indsats i forbindelse med akutte situationer i nattelivet. Skønt stimulansrelaterede dødsfald er relativt sjældne, vækker de stor bekymring, især når de indtræffer blandt unge ellers sunde voksne. Nye psykoaktive stoffer, hvis giftighed er ukendt, skaber yderligere komplikationer. Et nyligt eksempel er det nye, ikkekontrollerede stimulansstof 4-MA, som dukkede op første gang i 2009 på markedet for ulovlige stoffer, og som enten sælges som sådant eller iblandet amfetamin. Flere samtidige dødsfald i tilknytning til dette stof har medført, at der nu foretages en risikovurdering med efterfølgende anbefalinger til kontrol på europæisk plan. I Nye psykoaktive stoffer Der findes i Europa et stigende antal nye psykoaktive stoffer, hvis virkninger skal efterligne virkningerne af kontrollerede stoffer. Nogle stoffer sælges direkte på det ulovlige marked, mens andre, de såkaldte legal highs, sælges mere åbent. Udviklingen går hurtigt på dette område, hvor der hele tiden kommer nye stoffer på markedet. Undertiden kommer der et stof, som bliver det foretrukne stof på det ulovlige marked, hvilket f.eks. har været tilfældet med mefedron. Også i 2013 modtog EU s tidlige varslingssystem ca. en gang om ugen anmeldelse om et nyt stof. De seneste år har været domineret af nye syntetiske cannabinoide receptoragonister, fenetylaminer og cathinoner, som i vid udstrækning ligner de mest populære ulovlige stoffer. På det seneste har det dog vist sig, at en stigende andel af de anmeldte stoffer kommer fra mindre kendte og mere obskure kemiske grupper. Mange af de produkter, der kan købes, indeholder blandinger af forskellige stoffer, og manglen på farmakologiske og toksikologiske data betyder, at det er svært at vurdere deres langsigtede sundhedsmæssige følger, men data viser i stigende grad, at nogle af disse stoffer skaber problemer, som kræver klinisk behandling, og der er rapporteret om dødsfald. Europa-Kommissionen udarbejder et nyt forslag til en styrkelse af EU s indsats over for nye psykoaktive stoffer. Skønt det især er unge fritidsbrugere, der indtager de nye psykoaktive stoffer, er brugen nu også udbredt til problematiske stofbrugere. Opioider er ifølge indberetninger fra lande med heroinmangel til en vis grad blevet erstattet med syntetiske stimulanser, især cathinoner. Grunden til overgangen fra intravenøs brug af heroin til cathinoner er uklar, men kan hænge sammen med den lette adgang til og den oplevede høje kvalitet af de nye stoffer. Det stigende omfang af intravenøs brug, psykiske problemer og fysiske skader skaber bekymring for folkesundheden. Til dato har landene forsøgt sig med en bred vifte af kontrolforanstaltninger som reaktion på problemet med de nye stoffer. Mindre veludviklet, men lige så vigtigt er behovet for at identificere og indføre hensigtsmæssige foranstaltninger til reduktion af efterspørgslen. 13

16 1 Cannabis er langt det mest brugte stof i Europa, og det er derfor naturligt nok også det stof, der beslaglægges mest af i Europa

17 Kapitel 1 Udbuddet af stoffer i Europa Europa er en vigtig aftager af kontrollerede stoffer og spiller også en begrænset rolle som transitområde for stoffer, der er tiltænkt andre regioner. Latinamerika, Vestasien og Nordafrika er vigtige kildeområder for stoffer, der kommer til Europa, men det moderne stofmarkeds dynamik betyder, at andre regioner i verden bliver vigtigere og vigtigere. Europa er også producentregion for cannabis og syntetiske stoffer. Mens næsten al produceret cannabis er beregnet på lokalt forbrug, fremstilles nogle syntetiske stoffer med henblik på eksport til andre regioner. Det stigende udbud af nye psykoaktive stoffer, som ikke er kontrolleret i henhold til internationale traktater om narkotikakontrol, står for en relativt ny udvikling på de europæiske narkotikamarkeder. Disse stoffer, der normalt produceres uden for Europa, kan skaffes gennem forhandlere på internettet og i specialforretninger og sælges undertiden også sammen med kontrollerede stoffer på det ulovlige narkotikamarked. I En Overvågning af udbuddet af narkotika Analysen i dette afsnit er baseret på en lang række datakilder: beslaglæggelser af stoffer, lukning af produktionsanlæg, beslaglæggelser af prækursorkemikalier, overtrædelser i forbindelse med salg af narkotika, detailpriser på stoffer samt retsmedicinske analyser af beslaglagt narkotika. Fuldstændige datasæt og omfattende noter om metodologi findes i den statistiske bulletin. Det skal bemærkes, at tendenser kan påvirkes af en lang række faktorer såsom håndhævelsesaktiviteternes omfang og forbudsforanstaltningernes effektivitet. Data om nye psykoaktive stoffer er baseret på anmeldelser til EU s tidlige varslingssystem, der bygger på data fra EMCDDA s og Europols nationale net. En fuldstændig beskrivelse af denne mekanisme findes på EMCDDA s websted under Action on new drugs. million beslaglæggelser af ulovlige stoffer i Europa Der har været en betydelig stigning i den langsigtede tendens med hensyn til antallet af beslaglæggelser af ulovlige stoffer i Europa, idet der blev foretaget omkring 1 mio. beslaglæggelser i De fleste drejede sig om små mængder stoffer, som blev konfiskeret fra brugerne, men tallet dækker også over store partier på adskillige kilo, som blev konfiskeret fra smuglere og producenter. 15

18 Europæisk narkotikarapport 2013: Tendenser og udvikling FIGUR 1.1 Antal indberettede beslaglæggelser pr. land (venstre) og andel af beslaglæggelser for de vigtigste stoffer (højre), 2011 Ecstasy 1 % Metamfetamin 1 % Amfetamin 4 % Cannabisblade 41 % Heroin 4 % 14 Kokain og crack 10 % Cannabisplanter 3 % Cannabisharpiks 36 % Beslaglæggelser (i tusinder) < >100 Ingen data NB: Antal beslaglæggelser (i tusinder) for de 10 lande med de højeste værdier. De fleste beslaglæggelser i 2011 blev indberettet fra kun to lande, Spanien og Det Forenede Kongerige, men Belgien og fire nordiske lande indberettede også relativt mange. Et andet vigtigt land i henseende til beslaglæggelser af stoffer er Tyrkiet, hvor en del af de beslaglagte stoffer var tiltænkt andre lande, både i Europa og Mellemøsten. Cannabis er langt det mest brugte stof i Europa, og det er derfor naturligt nok også det stof, der beslaglægges mest af i Europa (figur 1.1). Kokain kommer ind på en andenplads, idet der er foretaget dobbelt så mange beslaglæggelser af dette stof som af amfetamin eller heroin. Antallet af beslaglæggelser er lavere og er faldet betydeligt i de seneste år. europæisk plan er beslaglæggelserne af harpiks gennemsnitligt større end af blade. I løbet af de sidste 10 år har der været flere beslaglæggelser af blade end af harpiks, og de tegner sig nu for over halvdelen af alle cannabisbeslaglæggelser (figur 1.3). Dette afspejler til dels den stigende udbuddet af indenlandsk dyrkede cannabisblade i mange lande. Mængden af beslaglagt cannabisharpiks er stadig, selvom den er faldet i de senere år, meget højere end mængden af indberettede cannabisblade (483 ton mod 92 ton i 2011). I Cannabis: Ændringer i udbuddet Der findes to forskellige cannabisprodukter på det europæiske narkotikamarked: cannabisblade ( marihuana ) og cannabisharpiks ( hash ). Det årlige forbrug af disse produkter kan i grove træk anslås til ca ton. I Europa findes der både cannabisblade, som dyrkes lokalt, og blade, der smugles ind fra nabolande, skønt der i visse indberetninger tales om cannabisblade fra andre regioner, herunder Afrika. Størstedelen af al cannabisharpiks importeres fra Marokko, enten med skib eller fly. På I løbet af de sidste 10 år har der været flere beslaglæggelser af blade end af harpiks, og de tegner sig nu for over halvdelen af alle cannabisbeslaglæggelser 16

19 Kapitel 1 I Udbuddet af stoffer i Europa FIGUR 1.2 Mest udbredte cannabistype, harpiks eller blade, i beslaglæggelser i 2001 og Harpiks: % >75 % Blade: % >75 % Ingen data Harpiks CANNABIS 483 ton beslaglagt beslaglæggelser ton beslaglagt beslaglæggelser 504 ton beslaglagt, inkl. Tyrkiet beslaglæggelser, ton beslaglagt, beslaglæggelser, inkl. Tyrkiet Blade inkl. Tyrkiet inkl. Tyrkiet 18 4 % IQR 16 % 1 % IQR 16 % IQR 7 3 Pris (EUR/g) 5 % 11 % Styrke (% THC) % anmeldte forbrydelser ifm. udbud af stoffer af forbrydelser ifm. handel med stoffer for de seks vigtigste stoffer 5 % 10 % Styrke (% THC) 12 IQR 8 5 Pris (EUR/g) Cannabisproduktets pris og styrke: nationale gennemsnitsværdier, minimums-, maksimum- og interkvartilinterval (IQR). Omfattede lande varierer efter indikator. 17

20 Europæisk narkotikarapport 2013: Tendenser og udvikling FIGUR 1.3 Antal beslaglæggelser af cannabis og beslaglagte mængder i ton: Harpiks og blade, Antal beslaglæggelser Harpiks Blade Harpiks (Ton) Blade (Ton) Spanien Frankrig Andre lande Tyrkiet Italien Det Forenede Kongerige Portugal Tyrkiet Andre lande Det Forenede Kongerige Spanien Grækenland Italien Nederlandene Tendensen for beslaglæggelser af cannabis i Europa skal ses på den baggrund, at tallene fra et begrænset antal lande er uforholdsmæssigt store (figur 1.4). Spanien, der jo ligger tæt på Marokko og har et meget stort indre marked, tegner sig f.eks. for omkring to tredjedele af al harpiks, der blev beslaglagt i Europa i Med hensyn til cannabisblade har både Grækenland og Italien for nylig berettet om store stigninger i de beslaglagte mængder. Siden 2007 har Tyrkiet været det land, der har beslaglagt de største mængder cannabisblade. Beslaglæggelserne af cannabisplanter kan betragtes som en indikator for indenlandsk produktion, selvom kvaliteten af de foreliggende data på dette område er problematisk på grund af manglende sammenlignelighed. I 2011 blev der indberettet beslaglæggelser af cannabisplanter i Europa. Dette omfatter indberetninger af antal beslaglagte planter (4,4 mio. i alt) og mængder (33 ton). De største antal beslaglagte planter blev indberettet af Nederlandene (2 mio.), Italien (1 mio.) og Det Forenede Kongerige ( ), mens Spanien (26 ton) og Bulgarien (5 ton) berettede om de største beslaglæggelser efter vægt. I En ny dimension: Syntetiske cannabinoide receptoragonister Adgangen til nye produkter, som indeholder syntetiske cannabinoide receptoragonister, (CRA), der efterligner virkningerne af de naturligt forekommende psykoaktive stoffer i cannabis, føjer en ny dimension til cannabismarkedet. Disse produkter, som kan være utrolig potente, findes nu i så godt som alle lande i Europa. Stoffet importeres i pulverform i store mængder fra Asien, mens behandling og emballering derefter sker i Europa. Der er nu også eksempler på, at kildekemikalier transporteres gennem Europa. Således blev der for nylig beslaglagt næsten 15 kg rent CRA-pulver, som stammede fra Kina, men var på vej til Rusland. Mængden af beslaglagt heroin i 2011 var den laveste i de forgangne 10 år og kun omkring halvdelen af den mængde, der blev beslaglagt i

21 Kapitel 1 I Udbuddet af stoffer i Europa FIGUR 1.4 Mængde beslaglagt cannabisharpiks (venstre) og beslaglagte cannabisblade (højre), 2011 Harpiks Blade Ton < >100 NB: Beslaglagte mængder (i ton) for de 10 lande med de højeste værdier. I Heroin: Tegn på tilbagegang Historisk har der været adgang til to former for importeret heroin i Europa: Den mest almindelige er brun heroin (stoffets kemiske grundform), der især stammer fra Afghanistan, og så den meget mindre almindelige hvide heroin (en saltform), der traditionelt kom fra Sydøstasien, men nu kan fremstilles overalt. En vis begrænset produktion af opioider finder også sted i Europa, især valmueprodukter, der produceres i dele af Østeuropa. Afghanistan er stadig verdens største ulovlige producent af opium, og størsteparten af den heroin, der findes i Europa, anses for at være produceret der eller i mindre omfang i nabolandene Iran eller Pakistan. Heroinen transporteres til Europa ad to ikke præcist definerede smuglerruter. Traditionelt har den vigtigste været HEROIN 6,1 ton beslaglagt 13, beslaglæggelser, ton beslaglagt, inkl. Tyrkiet beslaglæggelser inkl. Tyrkiet % anmeldte forbrydelser ifm. udbud af stoffer af forbrydelser ifm. handel med stoffer for de seks vigtigste stoffer 6 % IQR 8 % 15 % Renhed (%) 44 % 57 IQR Pris (EUR/g) Pris og renhed for brun heroin: nationale gennemsnitsværdier, minimum-, maksimum- og interkvartilinterval (IQR). Omfattede lande varierer efter indikator. 19

Europæisk narkotikarapport

Europæisk narkotikarapport Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug da,. Europæisk narkotikarapport EUROPEAN DRUG REPORT 2013 Trends and developments ISSN 2314-9043 Tendenser og udvikling 2013 Det Europæiske

Læs mere

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL. 11.00 CET DEN 23.11.2006 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og

Læs mere

Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst«

Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst« STOFFER PÅ ET EUROPÆISK MARKED I FORANDRING EMCDDA-ANALYSE 2014 Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst«(27.5.2014, LISSABON, MÅ IKKE

Læs mere

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER Tegn på fremskridt: fald i antallet af narkotikadødsfald, nye tilfælde af HIV-infektioner og heroinbrug, men voksende bekymring for stigningen i brugen af andre narkotiske

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde

ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde (23.11.2006, LISSABON) Prisen på illegale stoffer på gaden i Europa er faldet i de seneste

Læs mere

EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis

EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis ÅRSBERETNINGEN FOR 2004:»UDVALGTE TEMAER«EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis (25.11.2004 LISSABON OFFENTLIGGØRELSE KL. 10.00 CET/Bruxelles tid) De specialiserede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1

ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1 ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1 EU's Narkotikaovervågningscenter udtrykker bekymring over et komplekst marked for centralstimulerende stoffer og store mængder pulvere og piller (15.11.2012, LISSABON

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2016 COM(2016) 548 final 2016/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1h-indol-3-

Læs mere

EMCDDA undersøger nye dynamikker og aspekter af Europas narkotikaproblem

EMCDDA undersøger nye dynamikker og aspekter af Europas narkotikaproblem EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2015 20 ÅRS OVERVÅGNING EMCDDA undersøger nye dynamikker og aspekter af Europas narkotikaproblem (4.6.2015, LISSABON MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL. 10.00 WET/Lissabontid) Nye

Læs mere

Europæisk narkotikarapport

Europæisk narkotikarapport DA ISSN 2314-9043 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 2014 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 2014 I Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter

Læs mere

EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig

EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig (31.5.2016, LISSABON MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL. 10.00 WET/Lissabontid)

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 94 Offentligt ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING SITUATIONEN I EUROPA

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 94 Offentligt ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING SITUATIONEN I EUROPA Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 94 Offentligt ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2011 SITUATIONEN I EUROPA ÅRSBERETNING 2011 NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA Retlig meddelelse Denne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2015 COM(2015) 674 final 2015/0309 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof 1-phenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerophenon,

Læs mere

PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER

PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER fra EU s Narkotika-agentur i Lissabon VIGTIGT: MÅ FØRST OFFENTLIGGØRES EFTER KLOKKEN 12.00 (CET) ONSDAG DEN 11. OKTOBER Årsberetning om Narkotikasituationen i EU 2000 PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096

ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2003: NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ÅRSBERETNING 2003 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Udkast RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2000 KOM(2000) 737 endelig om ketamin i henhold til den fælles aktion vedrørende nye former

Læs mere

En ud af fem har prøvet cannabis, og efterspørgslen efter behandlingstilbud er stigende

En ud af fem har prøvet cannabis, og efterspørgslen efter behandlingstilbud er stigende ÅRSBERETNING 2003 OM NARKOTIKASITUATIONEN I EU OG NORGE Grund til forsigtig optimisme, men det skal ikke få os til at hvile på laurbærrene, advarer Narkotikaagenturet (22.10.2003 LISSABON/FRIGIVELSE KL.

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE

ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2004 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE DA ÅRSBERETNING 2004 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2013 COM(2013) 436 final 2013/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste 5-(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger

Læs mere

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union ISSN 1609-6096 2001 Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union E.M.C.D.D.A. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug DA Juridisk meddelelse Denne publikation

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Sammendrag. ESPAD-rapport 2011 Brug af stoffer blandt skoleelever i 36 europæiske lande

Sammendrag. ESPAD-rapport 2011 Brug af stoffer blandt skoleelever i 36 europæiske lande Sammendrag ESPAD-rapport 2 Brug af stoffer blandt skoleelever i 36 europæiske lande DA Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 5. december 2002 FORELØBIG 2002/0217(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer

LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer Af Rasmus Axelsson, Sociolog og chefkonsulent i KABS, Partner i Global Drug Survey Det globale NGO Global Drug Survey indsamler hvert år erfaringer med rusmidler

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Asiatisk organiseret kriminalitet

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Europæisk narkotikarapport

Europæisk narkotikarapport DA ISSN 2314-943 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 217 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 217 Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, Skat og de tre retskemiske afdelinger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Syntetisk cannabis nye stoffer. Specialkonsulent Anne-Marie Sindballe Borgerrettet Forebyggelse

Syntetisk cannabis nye stoffer. Specialkonsulent Anne-Marie Sindballe Borgerrettet Forebyggelse Syntetisk cannabis nye stoffer Specialkonsulent Anne-Marie Sindballe Borgerrettet Forebyggelse Nye stoffer nye udfordringer Siden 2000 er der kommet stadig flere nye stoffer på det illegale marked = stoffer

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark ZA90 Flash Eurobarometer 9 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark FL9 Innobarometer 0 A Flashnummer FLA B Landekode FLB C Interviewnummer FLC

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-152-0247 Dok.: AKJ40293 Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2090 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF). Spørgsmål:

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

ISSN ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA

ISSN ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2006 NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA DA ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA2006 Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer

Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Efter dette oplæg vil du vide:

Efter dette oplæg vil du vide: Efter dette oplæg vil du vide: Hvilken indflydelse hashen har på det kognitive system i et lærings- og udviklingsperspektiv Hvilke skadevirkninger der er af hashmisbrug Hvilke klassiske myter eller flertalsmisforståelser

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.11.2009 KOM(2009) 635 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om erfaringerne med de statistiske undersøgelser af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af grænsekontrol på linje med, hvad der kendes fra andre Schengenlande

Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af grænsekontrol på linje med, hvad der kendes fra andre Schengenlande 2007/2 BSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. december 2007 af Morten Messerschmidt (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mia Falkenberg

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Handel med forfalskede og piratkopierede varer:

Handel med forfalskede og piratkopierede varer: Handel med forfalskede og piratkopierede varer: KORTLÆGNING AF DE ØKONOMISKE VIRKNINGER April 2016 SAMMENFATNING Denne undersøgelse giver en opdateret analyse af den virkning, som varemærkeforfalskede

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere