juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09"

Transkript

1 juli 2015 Nr. 7 Sæt tal på usikkerheden side 03 Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09

2 Indholdsfortegnelse Økonomi Plante & Miljø Moms- og skattekalender Økologisk markvandring Store Kartoffeldag Arrangementer senior Arrangementer, landboungdom Mød os på Landsskuet Af Daniel Vang Søndergaard,økonomirådgiver Forbrugsregistrering Har du et energiforbrug på over kwh om året? Så er forbrugsregistrering måske noget for dig. SKAT tilbyder i visse tilfælde, at virksomheder kan blive forbrugsregistreret for virksomhedens energiforbrug. En forbrugsregistrering gør, at virksomheden ikke skal afregne elafgiften til El-leverandøren, men i stedet afregner den ikke godtgørelsesberettigede afgift direkte til SKAT, hver måned, når energien er forbrugt. Virksomheden opnår herved en likviditetsfordel, idet virksomheden ikke skal vente på, at få de godtgørelsesberettigede afgifter tilbage via momsindberetningen. Der er visse hovedbetingelser for at kunne forbrugsregistreres: Virksomhedens årlige målte forbrug af energi indenfor samme lokalitet skal være over kwh/4000 GJ og Virksomheden skal kunne måle, angive og betale afgift af den energi, som anvendes til ikke-godtgørelsesberettigede formål Nettoafgiften skal betales hver måned. Angivelses- og betalingsfristen er senest den 15. i måneden efter energien er forbrugt. Såfremt du mener, at din virksomhed falder ind under ovenstående, så kontakt din rådgiver for en snak om forbrugsregistrering kunne være noget for dig. 02 Kontakt Heden & Fjorden Birk Nupark Tlf Kriserådgivning v/ socialøkonom Lilly Okkerstrøm, mobil og Karen Aagaard, mobil DLBR Forsikringsmæglerne A/S Birk Tlf LandboGruppen MidtVest Peter M. Mikkelsen Tlf og Jens Ravn tlf Akurat Rekruttering Vikar Rengøring Nupark Tlf Byggeri og Teknik I/S Birk Tlf SvineRådgivningen Birk Tlf Foto: Colourbox m.fl.

3 økonomi Af Søren Hansen, driftsøkonomirådgiver Sæt tal på usikkerheden Hvor har bedriften sin bedste chance? For at svare på spørgsmålet, er det nødvendigt at regne på økonomien i de alternative muligheder du ser for dig. Et er dog sikkert, og det er, at fremtiden er usikker og du er omgivet af usikkerhed. Det stiller krav om en langsigtet bevidsthed og en benhård prioritering. Heldigvis er det muligt at sætte tal på noget af usikkerheden som omgiver bedriften ved blot at svare på tre spørgsmål: hvad er den højeste og laveste værdi du kan forestille dig og hvad tror du er mest sandsynligt. For eksempel: minimum mælkepris 1,90 kr., maksimum mælkepris 3,00 kr. og mest sandsynlig mælkepris 2,40 kr. Ved at stille sig selv disse spørgsmål til udvalgte værdier på bedriften, kan du ved hjælp af et femårsbudget beregne sandsynlighederne for, at for eksempel trækket på kassekreditten ligger indenfor bestemte intervaller. I eksemplet som er vist på figuren, er der 25 procent risiko for at trækket på kassekreditten kommer under kr Udvikling kassekredit 2016 til Optimistisk (P90) P Mest sandsynlig P Pessimistisk (P10) Tanken er, at foretage beregningen på forskellige alternativer og herefter vælge en udviklingsretning som løfter bundlinjen på figuren for derigennem, at mindske truslerne mod virksomhedens eksistens. Den viste metode er også relevant at bruge på investeringsberegninger for at få et udtryk for usikkerhederne i projektet. 03

4 Af Sten Tøttrup, driftsøkonom og Søren N. Sørensen, økonomirådgiver Finansiering Har du fastrentelån er der mulighed for, at opnå en kursgevinst da de lange renter er steget en del de seneste måneder. Ved at omlægge til variabelrente, fastholdes den lave ydelse. Det giver mulighed for, at afdrage mere på bankgælden eller forkorte løbetiden på kreditforeningslånet, hvis du vil minimere en eventuel rentestigning. Undersøg også, om der kan udbetales et kontant beløb ved at fastholde hovedstolen i forhold til det indfriede lån. Er du til fast rente kan det udnyttes ved, at løbetiden er kortere på de lån der skal afdrages. Har du et lån hvor afdragsfriheden udløber indenfor de næste par år, er det vigtigt at få lavet et oplæg på, hvordan din finansiering kan komme til at være, inden afdragsfriheden udløber. Stigende rente påvirker den negative markedsværdi på swappen positivt. Har du fået hævet renten og/eller bidraget på grund af swappens indvirkning på egenkapitalen, skal der måske ses på det igen? Har du alle tilladelserne på plads inden nye ansøgningsrunder i årene ? 04 For at kunne udarbejde en ansøgning ved de netop afsluttede moderniseringsordninger i kvægstaldene, skulle der som noget nyt denne gang vedlægges en underskrevet finansieringserklæring fra et penge- eller realkreditinstitut. Derudover var der bonuspoint til de ansøgere, som kunne stille med en miljøgodkendelse og en byggetilladelse i de sager, hvor det var et krav. Kommende moderniseringsordninger i Tidligere i dette forår blev det besluttet, at afsætte 850 mio. kr. til nye ansøgningsrunder i landbruget i årene , hvoraf langt hovedparten af pengene skal gå til modernisering af kvæg- og svinestalde. Vi forventer, at en udarbejdet og underskrevet finansieringsplan, kombineret med de nødvendige offentlige tilladelser, vil være en fast bestanddel i de kommende års ansøgningsrunder. Sørg for at få udarbejdet en strategiplan med finansieringsplan og offentlige tilladelser. Vi kan derfor kun opfordre dig til at få udarbejdet og nedfældet den fremtidige strategi for bedriften. Sammen med planen skal der også vedlægges en aftale med dit pengeinstitut og de offentlige myndigheder. Disse dokumenter er ikke kun vigtige for dig i det øjeblik hvor naboejendommen pludselig kommer til salg, eller hvor der opstår andre muligheder for at udvikle markante produktionsændringer / -udvidelser. Nu kan dokumenterne også være gavnlige for dig når der opstår mulighed for ansøgning om tilskud!

5 plante & Miljø Af Erik Kjeldsen, planterådgiver NaturErhverv kender din adresse måske! NaturErhverv kender din adresse til almindlig brevpost, men de udfaser gradvist brugen af almindlig brevpost over en periode fra den 1. februar 2015 og frem. Det er derfor meget vigtigt, at NaturErhverv kender din adresse og/eller dit mobilnummer så de kan komme i kontakt med dig via eller SMS. Du har fem muligheder: 1. du har allerede tilmeldt en adresse og/eller et mobilnummer på NaturErhvervs Tast selv-service, og behøver ikke at fortage dig yderligere. 2. du kan tilmelde dig Heden & Fjordens "Tast-Selv"abonnement, hvor vi modtager s fra NaturErhverv og videresender dem til dig på papirpost. Skal der for eksempel svares på høringsbreve, vil det være til almindlig timetakst. Ring til planteavlsrådgiver Pia Kjær på tlf , og hør mere om hvordan du bliver tilmeldt Heden & Fjordens "Tast-Selv" abonnement. 3. Du kan få et nært familiemedlem, eller en god ven til at modtage s og/ eller SMS er fra NaturErhverv på dine vegne. Følg vejledningen i punkt 4, for at tilmelde en adresse og/eller et mobil nummer. 4. Vejledning: 1) Gå ind på 2) Log ind med dit NemID 3) Klik på Brugerindstillinger øverst til højre 4) Vælg her at du vil have dine breve på mail og/eller SMS 5) Indtast dine oplysninger 6) Gem 7) Dine breve finder du i fanen Oversigter og breve 5. Du kan bare lade stå til, med risiko for at miste hektartilskuddet

6 Af Birthe Buskov, planterådgiver Nyt om efterafgrøder 2015 Den nye plantedækkebekendtgørelse for 2015/2016 har været i høring, men er endnu ikke udstedt og bliver det ikke før efter valget den 18. juni Det forventes at kravet til pligtige efterafgrøder stiger med 3,4 procentpoint til 13,4 pct. henholdsvis 17,4 pct. Tidligere 10 pct. henholdsvis 14 pct. Det vil sige, at allerede i efteråret 2015 skal der være udlagt flere pligtige efterafgrøder. Under forudsætning af, at bekendtgørelsen bliver stadfæstet, bliver der nu mulighed for: At etablere rug, stauderug, vårbyg og honningurt frem til den 20. august i ren bestand som pligtige afgrøder og i blandinger, som kan tælle både som MFOefterafgrøde og pligtig efterafgrøde. Med de nye regler kan arealet med pligtige efterafgrøder opfyldes af: Korn og græs sået før eller efter høst, dog senest den 1. august. Korsblomstrede afgrøder, cikorie, honningurt, rug, stauderug og vårbyg sået senest 20. august. Frøgræs, der efter høst fortsætter som efterafgrøde. Udlæg af græs uden kløver. Vinterhvede og -byg, rug og triticale sået før den 7. september. 1 ha korn = 0,25 ha efterafgrøde. Braklagte arealer langs vandløb og søer. Korsblomstrede afgrøder (olieræddike, gul sennep, farvevajd og rybs) kan også indgå i MFO-blandinger. Markplan i marken Vi nærmer os høst og det er tid at evaluere årets planlægning og udførslen i marken Et besøg før høst er en rigtig god mulighed for at vurdere både din og din rådgivers indsats, og drage erfaringer til den næste vækstsæson. Der er rigtig mange emner, der kan tages op i et før høstbesøg. For eksempel: Afgrødernes aktuelle udvikling, behov for kvikbekæmpelse, sortsvalg til den kommende sæson og afgrødernes økonomiske konkurrenceforhold er emner, der kan drøftes og besluttes på besøget. Får du lavet årsrapport ved Heden & Fjorden kan vi sammenligne dine resultater med tilsvarende bedrifter. Sammenligningstallene kan være en god øjenåbner i forhold til hvor der kan være indtjeningsmuligheder på din bedrift. Hvis du får lavet en driftsgrensanalyse kan vi komme et spadestik dybere i din drift med en fraktilanalyse, hvor du bliver sammenlignet med tilsvarende bedrifter på otte parametre. Se skemaet på næste side.

7 Af Kjeld Nørgaard, chefrådgiver Fraktilanalyse for bedrift i gruppen: Salgsafgrøder, sandjord og husdyr 512 bedrifter i gruppen Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Udbytte pr. ha vårbyg, hkg Udbytte pr. ha vinterbyg, hkg Udbytte pr. ha vinterhvede, hkg 87,63 81,85 75,88 74,71 72,78 70,00 67,89 65,54 62,50 54,97 50,75 Udbytte pr. ha vinterraps, hkg Bruttoudbytte i alt pr. ha Stykomkostninger pr. ha Dækningsbidrag pr. ha Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha Øvrige omkostninger pr. ha Rest til jordleje ekskl. EU-støtte pr. ha Jordleje korrigeret for EU-støtte pr. ha I fraktilanalysen, kan du på hver af de otte parametre se hvor du ligger i forhold til de øvrige bedrifter (det grå felt) og hvor der er de største forbedringsmuligheder på din bedrift. På bedrifter med vintersæd og grovfoder vil det være oplagt allerede nu at få lavet næste års markplan. Kontakt din planterådgiver for et møde inden høst. 07

8 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden den 1. juli juli 2015 (ikke udtømmende) 1. juli Indsendelse af selvangivelse for indkomståret 2014 for bogførings- og regnskabspligtige personer og deres eventuelle ægtefæller (udvidet selvangivelse), herunder også udenlandsk indkomst 1. juli Indbetaling på konjunkturudligningskonto 1. juli Indbetaling på ophørspension for indkomståret 2014, hvis ønskes for fradrag for indkomståret juli Indbetaling af A-skat og AM-bidrag for juni måned juli Indbetaling af AES, AUB og finansieringsbidrag 15. juli Indbetaling af lønsumsafgift for juni måned 2015 og 2. kvartal juli Indbetaling af B-skat (6. rate af 10) 27. juli Listeangivelse for EU-salg uden moms for juni måned 2015 og 2. kvartal juli Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 28. februar 2015 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden den 1. august august 2015 (ikke udtømmende) august Selvangivelsen for selskaber skal indberettes digitalt 1. august Skattepligtige selskaber skal for hvert af indkomstårene 2002 til og med 2013 foretage digital indberetning til SKAT af resterende fremførselsberettigede underskud. Ved manglende indberetning fortabes fradrag for underskud. Der skal endvidere ske indberetning af skattefrie omstruktureringer, der har betydning for underskudsanvendelsen. 2. august Indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. januar august Indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb den 28. februar august Indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. marts august indbetaling til ATP 10. august Indberetning af A-skat og AM-bidrag for juli måned august Indbetaling til FerieKonto (timelønnede) 15. august Indbetaling af lønsum metode 2 og endelig afregning metode august Momsangivelse og indbetaling af moms for juni måned august Indbetaling af lønsumsafgift for juli måned august Indbetaling af B-skat (7. rate af 10) 20. august Indbetaling af 1. rate af personlig restskat 2014 over kr august Angivelse og indbetaling af moms for juli måned august Listeangivelse for EU-salg uden moms for juli måned august Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. marts 2015

9 Arrangementer Markvandring Store Kartoffeldag Tirsdag den 30. juni kl og Tirsdag den 28. juli kl Hos Børge Gjaldbæk-Nielsen, Bækdalvej 23, 6920 Videbæk. Ejendommen: Børge Gjaldbæk-Nielsen driver 175 ha økologisk planteavl, med markært, vinterrug, vårhvede, vårbyg, oliehør og kløvergræs Tema: Økologisk planteavl og forevisning af forsøg med økologisk vårbyg. Blandt andet tidlige vårbyg sorter, svovlgødskning af slætgræs i foråret og etablering af efterafgrøder. Rådgivere: Heden & Fjorden Økologi Den 30. juni deltager landskonsulenterne Inger Bertelsen og Tove Pedersen, SEGES Forfriskning: Der serveres kaffe og kage Heden & Fjorden Økologi EKSTRA Kom gerne begge dage og følg udviklingen fra første til andet besøg. Den 28. juli vises resultatet lige før høst! Torsdag den 6. august kl Kartoffelavlere og andre interesserede inviteres på rundtur i Ytteborgs forsøgsarealer på Kjargaarden. Torsdag den 6. august kl holder vi Store Kartoffeldag på Kjargaarden I/S, Sundsvej 24, 7430 Ikast. Forsøgsmarken er beliggende overfor indgang D. Seks poster er fordelt på marken med præsentation af blandt andet: Forskellige sorter af spise- og stivelseskartofler Maskiner og vandingsudstyr Sprøjter og godkendelse af sprøjter Ukrudtsbekæmpelse Kvælstof- og skimmelforsøg Læs detaljeret program på under arrangementer. Der vil kun være én rundvisning i løbet af dagen, så det anbefales at deltage fra dagens start. Der er en let frokost ca. kl Det er gratis at deltage og alle er velkomne. Jysk Landbrugsrådgivning, Lemvigegnens Landboforening, Vestjysk Landboforening, Forsøgsvirksomheden Ytteborg og Heden & Fjorden Arrangementer 09 03

10 Arrange senior Præstbjerg Naturcenter Onsdag den 15. juli kl Vi mødes i Præstbjerg Naturcenter og går en tur i området. Kl er grillen klar og du skal selv medbringe kød, bestik, drikkevarer og kaffe. Bestyrelsen sørger for salat. Tilmelding: senest lørdag den 11. juli til Aksel Poulsen på eller på tlf Hedeboernes seniorklub Eftermiddagstur til Fru Pedersens Have Onsdag den 19. august Vi mødes på Svømmecentrets p-plads i Ikast kl og kører til Skalstrupvej 36, 7570 Vemb. Vi drikker eftermiddagskaffe i haven der er plads hvad enten det er solskin eller regnvejr. Fru Pedersens Have kender vi vidst alle fra TV. Tilmelding: senest onsdag den 12. august til Ellen Christensen på tlf eller mobil Pris: 60 kr. per person Bowling i Søndervig Onsdag den 19. august Vi mødes i Hvide Sande ved Fiskeriets Hus kl Der er mulighed for at gå en kortere eller længere tur. Herefter drikker vi den medbragte kaffe hos Anne Lise og Knud Bak, Slusen 40. Dernæst kører vi til Søndervig hvor vi skal bowle fra kl og bagefter er der aftensmad. Menu: Ben, salatbar og softice Handbjerg Marina Tirsdag den 4. august kl Ikast-Bording LandboSenior Vi mødes på Handbjerg Marina, hvor Martin Daasbjerg fortæller om den flotte marina og dens tilblivelse. Kaffe på marinaen. Holstebro-Struer Landboforeningers Seniorklub Pris: Menu: 153,00 kr. per person Bowling og sko: 45,00 kr. per person Tilmelding: senest lørdag den 15. august til Anna Lise Larsen på eller på tlf Hedeboernes seniorklub 10 Arrange

11 menter Høstmøde med Sir Lyngbjerg selskabet Søndag den 23. august kl Vi er inviteret med til høstmøde med Sir Lyngbjerg selskabet og valgmenighedspræst Peter Hedegaard der med blandt andet højskolesangbogen sørger for en god eftermiddag. Medbring selv kaffe. Holstebro-Struer Landboforeningers Seniorklub Besøg på minkfarm Fredag den 21. august kl Vi kører i egne biler og besøger Ejgild Jacobsenes minkfarm, Galtmosevej 4, 6973 Ørnhøj. Der er rundvisning og Ejgild fortæller om minkavl og om det at drive en minkfarm. Der serveres kaffe med kage. LandboSenior Herning Landboungdom Bedriftsbesøg Onsdag den 1. juli kl Bedriftsbesøg hos Martin Dåsbjerg, Fjordbakken 9, Handbjerg, 7830 Vinderup Holstebro-Vinderup LU og Lemvigegnens LU Bondedyst Fredag den 3. juli Landsskue Bondedyst i Den Store Ring på Landsskuepladsen der er deltagelse af blandt andre Rigtige Mænd kendt fra TV LU MidtVest Traktortræk Lørdag den 4. juli Landsskue Regionsmesterskab i Traktortræk fra kl LU MidtVest Lerdueskydning Tirsdag den 7. juli Lerdueskydning på Stinsigvej 2a, 7570 Vemb. Tilmelding til Søren på mobil Lemvigegnens LU Paintball Onsdag den 15. juli Paintball i Hover. Tilmelding inden den 6. juli til Mathias på mobil Ringkøbing Ulfborg LU Traktortræk Lørdag den 18. juli Med bus til traktortræk i Sdr. Hygum. Skal du med så kontakt Lene på mobil VestJysk LU menter 11

12 Grovfoder Vi starter snitteren og viser hvordan udbytteregistrering foregår. Kom og få en snak. Superbowl Se, duft og mærk på finaleensilagerne i konkurrencen om Danmarks bedste 1. slæt. Fredag eftermiddag kårer vi, i samarbejde med koen, vinderen af konkurrencen. rådgivningscenter Heden&Fjorden på Landsskuet Kom forbi Heden & Fjordens stand på Landsskuet den juli og få en snak med vores dygtige rådgivere om det der er vigtigt for dig og din bedrift. Bestyrelsesmedlemmerne serverer kolde fadøl fra baren, og børnene kan underholdes på pedaltraktorbanen eller få sig en børnetatovering. Nyetablering Kom og få en snak med vores nyetablerede landmænd Generationsskifte Lad os drøfte din strategi Benchmarking Hvad gør de bedste? Sengebåseindretning Bliv inspireret! Her få du en enestående mulighed for at sammenligne sengebåse og se hvad der passer til din stald. Der er mulighed for at se fem forskellige typer senge - både nye og renoverede sengebåse. Der vises også forskellige strøelsestyper. Summax Fremtidens elektroniske bilagshåndtering og bogføringsværktøj Torsdag den 2. juli - Økologi Hør hvordan vi arbejder med økologi og mød Jørgen Friis Poulsen, sekretariatsansvarlig for økologiudvalget DK i Arla Foods kl Fredag den 3. juli - Miljø Vi diskuterer mulige udvidelser/tilpasninger af dit dyrehold og 3 natur udpegninger. Få sparring hvis du overvejer køb af nyt jord eller ejendom. Fredag den 3. juli - Kartofler Kom og hør hvad vi kan tilbyde dine kartofler og hvordan du kan tjene penge på dem. Se også kartoflerne under jorden... Redaktionen er afsluttet den 11. juni Birk Centerpark 24 DK-7400 Herning Tlf Fax Nupark 47 DK-7500 Holstebro Tlf Fax

JULI 2016 NR. 7. side 05 MARKPLAN I MARKEN. LIGE PÅ KORNET side 08. STORE KARTOFFELDAG DEN 4. AUGUST side 09

JULI 2016 NR. 7. side 05 MARKPLAN I MARKEN. LIGE PÅ KORNET side 08. STORE KARTOFFELDAG DEN 4. AUGUST side 09 JULI 2016 NR. 7 MARKPLAN I MARKEN side 05 LIGE PÅ KORNET side 08 STORE KARTOFFELDAG DEN 4. AUGUST side 09 INDHOLDSFORTEGNELSE Mød os på Landsskuet!............................. 02 Regnskab & Økonomi...

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Konference for kommende landmænd side 7

Konference for kommende landmænd side 7 januar 2015 Nr. 1 en tur i rutsjebanen side 3 møder og kurser om summax side 5 Konference for kommende landmænd side 7 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Hvad er din fremstillingspris på korn? A. under 120 kr/hkg B. 120-150 kr/hkg C. over 150 kr/hkg

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 februar 2015 Nr. 2 Nytårshilsen fra formanden side 03 overdragelse af betalingsrettigheder side 04 udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 Indholdsfortegnelse Nytårshilsen... 03 Økonomi...

Læs mere

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 maj 2015 Nr. 5 Stafet for livet side 03 udbyttemåling i grovfoderproduktionen side 04 temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 Indholdsfortegnelse Stafet for livet......................................

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Det økonomiske økosædskifte

Det økonomiske økosædskifte Det økonomiske økosædskifte Peter Mejnertsen og Michael Tersbøl Emner i præsentationen: Økonomisk vurdering af sædskifterne Betydningen af dyrkningsfaktorer Bekæmpelse af rodukrudt økonomisk set Forslag

Læs mere

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK HVORFOR ANALYSE AF RISIKO OG FØLSOMHED? Risiko og følsomhed er et vigtigt beslutningsparameter Såvel upsides som downsides

Læs mere

kommende ansøgningsrunder om tilskud

kommende ansøgningsrunder om tilskud april 2015 Nr. 4 kommende ansøgningsrunder om tilskud side 03 gylleanalyser side 05 kødkvæg ud på græs side 06 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU EFTERAFGRØDER NYE UDFORDRINGER Status: I 2016: Pligtige efterafgrøder Efterafgrøder

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Heden Fjorden & moderniseringsordningen. en sæson med mere kvælstof side 07. skal dine dyr gå naturskønt? side 09. rådgivningscenter.

Heden Fjorden & moderniseringsordningen. en sæson med mere kvælstof side 07. skal dine dyr gå naturskønt? side 09. rådgivningscenter. april 2016 Nr. 4 moderniseringsordningen side 03 en sæson med mere kvælstof side 07 skal dine dyr gå naturskønt? side 09 Heden Fjorden & rådgivningscenter Indholdsfortegnelse Regnskab & Økonomi... 03 Nyt

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Sommerkartoffeldag 4. august side 13

Sommerkartoffeldag 4. august side 13 Juli 2011 Nr. 07 Byd sommeren velkommen side 03 Heden & Fjorden på Christiansborg side 04 Sommerkartoffeldag 4. august side 13 Indholdsfortegnelse Plante & Miljø...................................... 04

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet?

Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? oktober 2014 Nr. 09 Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? "I Heden & Fjorden er vi klar over værdien af det tværfaglige samarbejde, hvor en række rådgivere

Læs mere

Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø

Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø Tirsdag den 3. februar 2015 Fokus på faglighed og bundlinje Udvalgte emner til aftenen Nyt fra udvalg og formand Nyt fra afdelingen Lidt om kvælstof Foderbyg Cup

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

giv arbejdsglæden et tjek side 03

giv arbejdsglæden et tjek side 03 juli 2012 Nr. 07 giv arbejdsglæden et tjek side 03 nyt om randzoner side 04 Store kartoffeldag den 2. august side 13 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø....................................... 03 Plante&Miljø...

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

ØKONOMISTYRING SOM BESLUTNINGSUNDERSTØTTENDE VÆRKTØJ VELKOMST, PROGRAM OG PRÆSENTATION AF DELTAGERE

ØKONOMISTYRING SOM BESLUTNINGSUNDERSTØTTENDE VÆRKTØJ VELKOMST, PROGRAM OG PRÆSENTATION AF DELTAGERE SEGES, den 1. oktober 2015 Mai-Britt Soo Mortensen Økonomi og Virksomhedsledelse ØKONOMISTYRING SOM BESLUTNINGSUNDERSTØTTENDE VÆRKTØJ VELKOMST, PROGRAM OG PRÆSENTATION AF DELTAGERE VELKOMST Hovedformål

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Ny gødskningsbekendtgørelse er på gaden. Omkring har ikke modtaget SMS-besked om breve i

Ny gødskningsbekendtgørelse er på gaden. Omkring har ikke modtaget SMS-besked om breve i FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Ny gødskningsbekendtgørelse er på gaden Omkring 4.000 har ikke modtaget SMS-besked om breve i Tast

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 10. marts 2016

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 10. marts 2016 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 10. marts 2016 v/ Peder Østergaard og Henrik Damgren En barsk verden Medarbejdere Bemanding i afdelingerne: 5 økonomirådgivere 3 driftsøkonomirådgivere

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Risiko-regneark Planteproduktionen

Risiko-regneark Planteproduktionen Risiko-regneark Planteproduktionen, 8200 Aarhus N For en planteproducent er det forventede dækningsbidrag baseret på forventede udbytter og forventede priser. Derfor er der altid en risiko for, at udbytter

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder

Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder NYETABLERET - med succes! FORÅRSKONFERENCE 2014 v. virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Hvem er Heden & Fjorden? Rådgivningscenter

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

planteaften på ytteborg den 16. juni

planteaften på ytteborg den 16. juni juni 2015 Nr. 6 Mød os på Landsskuet side 03 investeringspakken til landbruget side 07 planteaften på ytteborg den 16. juni side 08 Indholdsfortegnelse Landsskuet... 03 Vandområdeplaner, miljø... 04 Landmand.dk.................................................

Læs mere

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Kvæg Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Tid og sted 17.-21. marts og 3. juni 2003 på AgroForum Koldkærgård Modul 2: 1.-3. september og 2. oktober 2003 på AgroForum

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Økologimøde. 25. januar 2017

Økologimøde. 25. januar 2017 Økologimøde 25. januar 2017 Velkomst v/ Leif Hagelskjær Afdelingschef Planteavl Få nok ud af gødningen v/ Diana Boysen Poulsen Økologikonsulent Program Kort om gødningsreglerne Sædskifte Efterafgrøder

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder er fremtiden! Men i hvilken form? Hvordan skal snitfladen være mellem de to hovedgrupper? De helt frivillige

Læs mere

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 december 2014 Nr. 11 heden & Fjordens indkøbsklub side 2 bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 Aftenkongres den 8. december side 9 Indholdsfortegnelse Plante, Heden & Fjordens indkøbsklub..............

Læs mere

PROGRAM. Driftsøkonomi på kvægbedrifter. - for fagrådgivere

PROGRAM. Driftsøkonomi på kvægbedrifter. - for fagrådgivere PROGRAM Driftsøkonomi på kvægbedrifter - for fagrådgivere Tid og sted 1. del: 15. 17. august 2005, Aarslev Kro, Århus 2. del 5. 7. september 2005, Aarslev Kro, Århus Opsamlingsdag: 3. oktober 2005, Landscentret,

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring Økonomi Kontering og bogføring 600 kr. Bogholder hos dig (min. 3 hele dage af 7 timer pr. dag pr. kvartal) + kørselsgebyr 450 kr. Bogholderen kommer ud til dig og laver kun bogføring. Ønskes bogholder

Læs mere

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i spannmålsdominerade odlingssystem Organisk stof i kornsædskifter Lange

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen ØkologiRådgivning Danmark

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen  ØkologiRådgivning Danmark Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen jkh@jlbr.dk era@oerd.dk ØkologiRådgivning Danmark Fordi der er mangel på råvarer!!! Øvrige varer Mælk Oksekød Grønsager Æg Svinekød Frugt

Læs mere

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 Optimering af virksomheden Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 1 30. oktober 2015 5 hovedbudskaber hvordan og hvorfor Kend dine fremstillingspriser gerne løbende Fokuser

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil. Skattekonto Alle virksomheder har i august 2013 fået en skattekonto hos SKAT, som kan ses i Tast Selv Erhverv. Hver virksomhed, dvs. hvert CVR-nr. eller SE-nr., har deres egen skattekonto. Skattekontoen

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828. Lovtidende A 2015 Udgivet den 7. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 828. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 2 og 3, 18, 19, stk. 1 og 3, 20, 26 a, stk. 1-3, og

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Indhold Formål og målgruppe... 1 Koncept... 1 Vejledning til modellen MED @Risk og risikosimulering... 2 Indtastningsfelter...

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring Økonomi Gebyr Timepris Kontering og bogføring 600 kr. Bogholder hos dig (min. 3 hele dage af 7 timer pr. dag pr. kvartal) + kørselsgebyr 450 kr. Bogholderen kommer ud til dig og laver kun bogføring. Ønskes

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN.

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. 1 Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. Der gives her en kort beskrivelse af hvordan efterafgrøder håndteres i FarmN og hvilken effekt efterafgrøder har på N-udvaskning i standardsædskifterne. Alle beregninger

Læs mere

Flerårige energiafgrøder

Flerårige energiafgrøder Flerårige energiafgrøder Søren Ugilt Larsen, AgroTech Karen Jørgensen, Videncentret for Landbrug Uffe Jørgensen, Århus Universitet Plantekongres 2013, Herning, 15. januar 2013 Den Europæiske Union ved

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret.

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret. Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fremgangsmåde I tabel 1 vises

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere