juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09"

Transkript

1 juli 2015 Nr. 7 Sæt tal på usikkerheden side 03 Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09

2 Indholdsfortegnelse Økonomi Plante & Miljø Moms- og skattekalender Økologisk markvandring Store Kartoffeldag Arrangementer senior Arrangementer, landboungdom Mød os på Landsskuet Af Daniel Vang Søndergaard,økonomirådgiver Forbrugsregistrering Har du et energiforbrug på over kwh om året? Så er forbrugsregistrering måske noget for dig. SKAT tilbyder i visse tilfælde, at virksomheder kan blive forbrugsregistreret for virksomhedens energiforbrug. En forbrugsregistrering gør, at virksomheden ikke skal afregne elafgiften til El-leverandøren, men i stedet afregner den ikke godtgørelsesberettigede afgift direkte til SKAT, hver måned, når energien er forbrugt. Virksomheden opnår herved en likviditetsfordel, idet virksomheden ikke skal vente på, at få de godtgørelsesberettigede afgifter tilbage via momsindberetningen. Der er visse hovedbetingelser for at kunne forbrugsregistreres: Virksomhedens årlige målte forbrug af energi indenfor samme lokalitet skal være over kwh/4000 GJ og Virksomheden skal kunne måle, angive og betale afgift af den energi, som anvendes til ikke-godtgørelsesberettigede formål Nettoafgiften skal betales hver måned. Angivelses- og betalingsfristen er senest den 15. i måneden efter energien er forbrugt. Såfremt du mener, at din virksomhed falder ind under ovenstående, så kontakt din rådgiver for en snak om forbrugsregistrering kunne være noget for dig. 02 Kontakt Heden & Fjorden Birk Nupark Tlf Kriserådgivning v/ socialøkonom Lilly Okkerstrøm, mobil og Karen Aagaard, mobil DLBR Forsikringsmæglerne A/S Birk Tlf LandboGruppen MidtVest Peter M. Mikkelsen Tlf og Jens Ravn tlf Akurat Rekruttering Vikar Rengøring Nupark Tlf Byggeri og Teknik I/S Birk Tlf SvineRådgivningen Birk Tlf Foto: Colourbox m.fl.

3 økonomi Af Søren Hansen, driftsøkonomirådgiver Sæt tal på usikkerheden Hvor har bedriften sin bedste chance? For at svare på spørgsmålet, er det nødvendigt at regne på økonomien i de alternative muligheder du ser for dig. Et er dog sikkert, og det er, at fremtiden er usikker og du er omgivet af usikkerhed. Det stiller krav om en langsigtet bevidsthed og en benhård prioritering. Heldigvis er det muligt at sætte tal på noget af usikkerheden som omgiver bedriften ved blot at svare på tre spørgsmål: hvad er den højeste og laveste værdi du kan forestille dig og hvad tror du er mest sandsynligt. For eksempel: minimum mælkepris 1,90 kr., maksimum mælkepris 3,00 kr. og mest sandsynlig mælkepris 2,40 kr. Ved at stille sig selv disse spørgsmål til udvalgte værdier på bedriften, kan du ved hjælp af et femårsbudget beregne sandsynlighederne for, at for eksempel trækket på kassekreditten ligger indenfor bestemte intervaller. I eksemplet som er vist på figuren, er der 25 procent risiko for at trækket på kassekreditten kommer under kr Udvikling kassekredit 2016 til Optimistisk (P90) P Mest sandsynlig P Pessimistisk (P10) Tanken er, at foretage beregningen på forskellige alternativer og herefter vælge en udviklingsretning som løfter bundlinjen på figuren for derigennem, at mindske truslerne mod virksomhedens eksistens. Den viste metode er også relevant at bruge på investeringsberegninger for at få et udtryk for usikkerhederne i projektet. 03

4 Af Sten Tøttrup, driftsøkonom og Søren N. Sørensen, økonomirådgiver Finansiering Har du fastrentelån er der mulighed for, at opnå en kursgevinst da de lange renter er steget en del de seneste måneder. Ved at omlægge til variabelrente, fastholdes den lave ydelse. Det giver mulighed for, at afdrage mere på bankgælden eller forkorte løbetiden på kreditforeningslånet, hvis du vil minimere en eventuel rentestigning. Undersøg også, om der kan udbetales et kontant beløb ved at fastholde hovedstolen i forhold til det indfriede lån. Er du til fast rente kan det udnyttes ved, at løbetiden er kortere på de lån der skal afdrages. Har du et lån hvor afdragsfriheden udløber indenfor de næste par år, er det vigtigt at få lavet et oplæg på, hvordan din finansiering kan komme til at være, inden afdragsfriheden udløber. Stigende rente påvirker den negative markedsværdi på swappen positivt. Har du fået hævet renten og/eller bidraget på grund af swappens indvirkning på egenkapitalen, skal der måske ses på det igen? Har du alle tilladelserne på plads inden nye ansøgningsrunder i årene ? 04 For at kunne udarbejde en ansøgning ved de netop afsluttede moderniseringsordninger i kvægstaldene, skulle der som noget nyt denne gang vedlægges en underskrevet finansieringserklæring fra et penge- eller realkreditinstitut. Derudover var der bonuspoint til de ansøgere, som kunne stille med en miljøgodkendelse og en byggetilladelse i de sager, hvor det var et krav. Kommende moderniseringsordninger i Tidligere i dette forår blev det besluttet, at afsætte 850 mio. kr. til nye ansøgningsrunder i landbruget i årene , hvoraf langt hovedparten af pengene skal gå til modernisering af kvæg- og svinestalde. Vi forventer, at en udarbejdet og underskrevet finansieringsplan, kombineret med de nødvendige offentlige tilladelser, vil være en fast bestanddel i de kommende års ansøgningsrunder. Sørg for at få udarbejdet en strategiplan med finansieringsplan og offentlige tilladelser. Vi kan derfor kun opfordre dig til at få udarbejdet og nedfældet den fremtidige strategi for bedriften. Sammen med planen skal der også vedlægges en aftale med dit pengeinstitut og de offentlige myndigheder. Disse dokumenter er ikke kun vigtige for dig i det øjeblik hvor naboejendommen pludselig kommer til salg, eller hvor der opstår andre muligheder for at udvikle markante produktionsændringer / -udvidelser. Nu kan dokumenterne også være gavnlige for dig når der opstår mulighed for ansøgning om tilskud!

5 plante & Miljø Af Erik Kjeldsen, planterådgiver NaturErhverv kender din adresse måske! NaturErhverv kender din adresse til almindlig brevpost, men de udfaser gradvist brugen af almindlig brevpost over en periode fra den 1. februar 2015 og frem. Det er derfor meget vigtigt, at NaturErhverv kender din adresse og/eller dit mobilnummer så de kan komme i kontakt med dig via eller SMS. Du har fem muligheder: 1. du har allerede tilmeldt en adresse og/eller et mobilnummer på NaturErhvervs Tast selv-service, og behøver ikke at fortage dig yderligere. 2. du kan tilmelde dig Heden & Fjordens "Tast-Selv"abonnement, hvor vi modtager s fra NaturErhverv og videresender dem til dig på papirpost. Skal der for eksempel svares på høringsbreve, vil det være til almindlig timetakst. Ring til planteavlsrådgiver Pia Kjær på tlf , og hør mere om hvordan du bliver tilmeldt Heden & Fjordens "Tast-Selv" abonnement. 3. Du kan få et nært familiemedlem, eller en god ven til at modtage s og/ eller SMS er fra NaturErhverv på dine vegne. Følg vejledningen i punkt 4, for at tilmelde en adresse og/eller et mobil nummer. 4. Vejledning: 1) Gå ind på 2) Log ind med dit NemID 3) Klik på Brugerindstillinger øverst til højre 4) Vælg her at du vil have dine breve på mail og/eller SMS 5) Indtast dine oplysninger 6) Gem 7) Dine breve finder du i fanen Oversigter og breve 5. Du kan bare lade stå til, med risiko for at miste hektartilskuddet

6 Af Birthe Buskov, planterådgiver Nyt om efterafgrøder 2015 Den nye plantedækkebekendtgørelse for 2015/2016 har været i høring, men er endnu ikke udstedt og bliver det ikke før efter valget den 18. juni Det forventes at kravet til pligtige efterafgrøder stiger med 3,4 procentpoint til 13,4 pct. henholdsvis 17,4 pct. Tidligere 10 pct. henholdsvis 14 pct. Det vil sige, at allerede i efteråret 2015 skal der være udlagt flere pligtige efterafgrøder. Under forudsætning af, at bekendtgørelsen bliver stadfæstet, bliver der nu mulighed for: At etablere rug, stauderug, vårbyg og honningurt frem til den 20. august i ren bestand som pligtige afgrøder og i blandinger, som kan tælle både som MFOefterafgrøde og pligtig efterafgrøde. Med de nye regler kan arealet med pligtige efterafgrøder opfyldes af: Korn og græs sået før eller efter høst, dog senest den 1. august. Korsblomstrede afgrøder, cikorie, honningurt, rug, stauderug og vårbyg sået senest 20. august. Frøgræs, der efter høst fortsætter som efterafgrøde. Udlæg af græs uden kløver. Vinterhvede og -byg, rug og triticale sået før den 7. september. 1 ha korn = 0,25 ha efterafgrøde. Braklagte arealer langs vandløb og søer. Korsblomstrede afgrøder (olieræddike, gul sennep, farvevajd og rybs) kan også indgå i MFO-blandinger. Markplan i marken Vi nærmer os høst og det er tid at evaluere årets planlægning og udførslen i marken Et besøg før høst er en rigtig god mulighed for at vurdere både din og din rådgivers indsats, og drage erfaringer til den næste vækstsæson. Der er rigtig mange emner, der kan tages op i et før høstbesøg. For eksempel: Afgrødernes aktuelle udvikling, behov for kvikbekæmpelse, sortsvalg til den kommende sæson og afgrødernes økonomiske konkurrenceforhold er emner, der kan drøftes og besluttes på besøget. Får du lavet årsrapport ved Heden & Fjorden kan vi sammenligne dine resultater med tilsvarende bedrifter. Sammenligningstallene kan være en god øjenåbner i forhold til hvor der kan være indtjeningsmuligheder på din bedrift. Hvis du får lavet en driftsgrensanalyse kan vi komme et spadestik dybere i din drift med en fraktilanalyse, hvor du bliver sammenlignet med tilsvarende bedrifter på otte parametre. Se skemaet på næste side.

7 Af Kjeld Nørgaard, chefrådgiver Fraktilanalyse for bedrift i gruppen: Salgsafgrøder, sandjord og husdyr 512 bedrifter i gruppen Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Udbytte pr. ha vårbyg, hkg Udbytte pr. ha vinterbyg, hkg Udbytte pr. ha vinterhvede, hkg 87,63 81,85 75,88 74,71 72,78 70,00 67,89 65,54 62,50 54,97 50,75 Udbytte pr. ha vinterraps, hkg Bruttoudbytte i alt pr. ha Stykomkostninger pr. ha Dækningsbidrag pr. ha Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha Øvrige omkostninger pr. ha Rest til jordleje ekskl. EU-støtte pr. ha Jordleje korrigeret for EU-støtte pr. ha I fraktilanalysen, kan du på hver af de otte parametre se hvor du ligger i forhold til de øvrige bedrifter (det grå felt) og hvor der er de største forbedringsmuligheder på din bedrift. På bedrifter med vintersæd og grovfoder vil det være oplagt allerede nu at få lavet næste års markplan. Kontakt din planterådgiver for et møde inden høst. 07

8 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden den 1. juli juli 2015 (ikke udtømmende) 1. juli Indsendelse af selvangivelse for indkomståret 2014 for bogførings- og regnskabspligtige personer og deres eventuelle ægtefæller (udvidet selvangivelse), herunder også udenlandsk indkomst 1. juli Indbetaling på konjunkturudligningskonto 1. juli Indbetaling på ophørspension for indkomståret 2014, hvis ønskes for fradrag for indkomståret juli Indbetaling af A-skat og AM-bidrag for juni måned juli Indbetaling af AES, AUB og finansieringsbidrag 15. juli Indbetaling af lønsumsafgift for juni måned 2015 og 2. kvartal juli Indbetaling af B-skat (6. rate af 10) 27. juli Listeangivelse for EU-salg uden moms for juni måned 2015 og 2. kvartal juli Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 28. februar 2015 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden den 1. august august 2015 (ikke udtømmende) august Selvangivelsen for selskaber skal indberettes digitalt 1. august Skattepligtige selskaber skal for hvert af indkomstårene 2002 til og med 2013 foretage digital indberetning til SKAT af resterende fremførselsberettigede underskud. Ved manglende indberetning fortabes fradrag for underskud. Der skal endvidere ske indberetning af skattefrie omstruktureringer, der har betydning for underskudsanvendelsen. 2. august Indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. januar august Indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb den 28. februar august Indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. marts august indbetaling til ATP 10. august Indberetning af A-skat og AM-bidrag for juli måned august Indbetaling til FerieKonto (timelønnede) 15. august Indbetaling af lønsum metode 2 og endelig afregning metode august Momsangivelse og indbetaling af moms for juni måned august Indbetaling af lønsumsafgift for juli måned august Indbetaling af B-skat (7. rate af 10) 20. august Indbetaling af 1. rate af personlig restskat 2014 over kr august Angivelse og indbetaling af moms for juli måned august Listeangivelse for EU-salg uden moms for juli måned august Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. marts 2015

9 Arrangementer Markvandring Store Kartoffeldag Tirsdag den 30. juni kl og Tirsdag den 28. juli kl Hos Børge Gjaldbæk-Nielsen, Bækdalvej 23, 6920 Videbæk. Ejendommen: Børge Gjaldbæk-Nielsen driver 175 ha økologisk planteavl, med markært, vinterrug, vårhvede, vårbyg, oliehør og kløvergræs Tema: Økologisk planteavl og forevisning af forsøg med økologisk vårbyg. Blandt andet tidlige vårbyg sorter, svovlgødskning af slætgræs i foråret og etablering af efterafgrøder. Rådgivere: Heden & Fjorden Økologi Den 30. juni deltager landskonsulenterne Inger Bertelsen og Tove Pedersen, SEGES Forfriskning: Der serveres kaffe og kage Heden & Fjorden Økologi EKSTRA Kom gerne begge dage og følg udviklingen fra første til andet besøg. Den 28. juli vises resultatet lige før høst! Torsdag den 6. august kl Kartoffelavlere og andre interesserede inviteres på rundtur i Ytteborgs forsøgsarealer på Kjargaarden. Torsdag den 6. august kl holder vi Store Kartoffeldag på Kjargaarden I/S, Sundsvej 24, 7430 Ikast. Forsøgsmarken er beliggende overfor indgang D. Seks poster er fordelt på marken med præsentation af blandt andet: Forskellige sorter af spise- og stivelseskartofler Maskiner og vandingsudstyr Sprøjter og godkendelse af sprøjter Ukrudtsbekæmpelse Kvælstof- og skimmelforsøg Læs detaljeret program på under arrangementer. Der vil kun være én rundvisning i løbet af dagen, så det anbefales at deltage fra dagens start. Der er en let frokost ca. kl Det er gratis at deltage og alle er velkomne. Jysk Landbrugsrådgivning, Lemvigegnens Landboforening, Vestjysk Landboforening, Forsøgsvirksomheden Ytteborg og Heden & Fjorden Arrangementer 09 03

10 Arrange senior Præstbjerg Naturcenter Onsdag den 15. juli kl Vi mødes i Præstbjerg Naturcenter og går en tur i området. Kl er grillen klar og du skal selv medbringe kød, bestik, drikkevarer og kaffe. Bestyrelsen sørger for salat. Tilmelding: senest lørdag den 11. juli til Aksel Poulsen på eller på tlf Hedeboernes seniorklub Eftermiddagstur til Fru Pedersens Have Onsdag den 19. august Vi mødes på Svømmecentrets p-plads i Ikast kl og kører til Skalstrupvej 36, 7570 Vemb. Vi drikker eftermiddagskaffe i haven der er plads hvad enten det er solskin eller regnvejr. Fru Pedersens Have kender vi vidst alle fra TV. Tilmelding: senest onsdag den 12. august til Ellen Christensen på tlf eller mobil Pris: 60 kr. per person Bowling i Søndervig Onsdag den 19. august Vi mødes i Hvide Sande ved Fiskeriets Hus kl Der er mulighed for at gå en kortere eller længere tur. Herefter drikker vi den medbragte kaffe hos Anne Lise og Knud Bak, Slusen 40. Dernæst kører vi til Søndervig hvor vi skal bowle fra kl og bagefter er der aftensmad. Menu: Ben, salatbar og softice Handbjerg Marina Tirsdag den 4. august kl Ikast-Bording LandboSenior Vi mødes på Handbjerg Marina, hvor Martin Daasbjerg fortæller om den flotte marina og dens tilblivelse. Kaffe på marinaen. Holstebro-Struer Landboforeningers Seniorklub Pris: Menu: 153,00 kr. per person Bowling og sko: 45,00 kr. per person Tilmelding: senest lørdag den 15. august til Anna Lise Larsen på eller på tlf Hedeboernes seniorklub 10 Arrange

11 menter Høstmøde med Sir Lyngbjerg selskabet Søndag den 23. august kl Vi er inviteret med til høstmøde med Sir Lyngbjerg selskabet og valgmenighedspræst Peter Hedegaard der med blandt andet højskolesangbogen sørger for en god eftermiddag. Medbring selv kaffe. Holstebro-Struer Landboforeningers Seniorklub Besøg på minkfarm Fredag den 21. august kl Vi kører i egne biler og besøger Ejgild Jacobsenes minkfarm, Galtmosevej 4, 6973 Ørnhøj. Der er rundvisning og Ejgild fortæller om minkavl og om det at drive en minkfarm. Der serveres kaffe med kage. LandboSenior Herning Landboungdom Bedriftsbesøg Onsdag den 1. juli kl Bedriftsbesøg hos Martin Dåsbjerg, Fjordbakken 9, Handbjerg, 7830 Vinderup Holstebro-Vinderup LU og Lemvigegnens LU Bondedyst Fredag den 3. juli Landsskue Bondedyst i Den Store Ring på Landsskuepladsen der er deltagelse af blandt andre Rigtige Mænd kendt fra TV LU MidtVest Traktortræk Lørdag den 4. juli Landsskue Regionsmesterskab i Traktortræk fra kl LU MidtVest Lerdueskydning Tirsdag den 7. juli Lerdueskydning på Stinsigvej 2a, 7570 Vemb. Tilmelding til Søren på mobil Lemvigegnens LU Paintball Onsdag den 15. juli Paintball i Hover. Tilmelding inden den 6. juli til Mathias på mobil Ringkøbing Ulfborg LU Traktortræk Lørdag den 18. juli Med bus til traktortræk i Sdr. Hygum. Skal du med så kontakt Lene på mobil VestJysk LU menter 11

12 Grovfoder Vi starter snitteren og viser hvordan udbytteregistrering foregår. Kom og få en snak. Superbowl Se, duft og mærk på finaleensilagerne i konkurrencen om Danmarks bedste 1. slæt. Fredag eftermiddag kårer vi, i samarbejde med koen, vinderen af konkurrencen. rådgivningscenter Heden&Fjorden på Landsskuet Kom forbi Heden & Fjordens stand på Landsskuet den juli og få en snak med vores dygtige rådgivere om det der er vigtigt for dig og din bedrift. Bestyrelsesmedlemmerne serverer kolde fadøl fra baren, og børnene kan underholdes på pedaltraktorbanen eller få sig en børnetatovering. Nyetablering Kom og få en snak med vores nyetablerede landmænd Generationsskifte Lad os drøfte din strategi Benchmarking Hvad gør de bedste? Sengebåseindretning Bliv inspireret! Her få du en enestående mulighed for at sammenligne sengebåse og se hvad der passer til din stald. Der er mulighed for at se fem forskellige typer senge - både nye og renoverede sengebåse. Der vises også forskellige strøelsestyper. Summax Fremtidens elektroniske bilagshåndtering og bogføringsværktøj Torsdag den 2. juli - Økologi Hør hvordan vi arbejder med økologi og mød Jørgen Friis Poulsen, sekretariatsansvarlig for økologiudvalget DK i Arla Foods kl Fredag den 3. juli - Miljø Vi diskuterer mulige udvidelser/tilpasninger af dit dyrehold og 3 natur udpegninger. Få sparring hvis du overvejer køb af nyt jord eller ejendom. Fredag den 3. juli - Kartofler Kom og hør hvad vi kan tilbyde dine kartofler og hvordan du kan tjene penge på dem. Se også kartoflerne under jorden... Redaktionen er afsluttet den 11. juni Birk Centerpark 24 DK-7400 Herning Tlf Fax Nupark 47 DK-7500 Holstebro Tlf Fax

Konference for kommende landmænd side 7

Konference for kommende landmænd side 7 januar 2015 Nr. 1 en tur i rutsjebanen side 3 møder og kurser om summax side 5 Konference for kommende landmænd side 7 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 februar 2015 Nr. 2 Nytårshilsen fra formanden side 03 overdragelse af betalingsrettigheder side 04 udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 Indholdsfortegnelse Nytårshilsen... 03 Økonomi...

Læs mere

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 maj 2015 Nr. 5 Stafet for livet side 03 udbyttemåling i grovfoderproduktionen side 04 temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 Indholdsfortegnelse Stafet for livet......................................

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

kommende ansøgningsrunder om tilskud

kommende ansøgningsrunder om tilskud april 2015 Nr. 4 kommende ansøgningsrunder om tilskud side 03 gylleanalyser side 05 kødkvæg ud på græs side 06 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Sommerkartoffeldag 4. august side 13

Sommerkartoffeldag 4. august side 13 Juli 2011 Nr. 07 Byd sommeren velkommen side 03 Heden & Fjorden på Christiansborg side 04 Sommerkartoffeldag 4. august side 13 Indholdsfortegnelse Plante & Miljø...................................... 04

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet?

Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? oktober 2014 Nr. 09 Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? "I Heden & Fjorden er vi klar over værdien af det tværfaglige samarbejde, hvor en række rådgivere

Læs mere

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 december 2014 Nr. 11 heden & Fjordens indkøbsklub side 2 bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 Aftenkongres den 8. december side 9 Indholdsfortegnelse Plante, Heden & Fjordens indkøbsklub..............

Læs mere

planteaften på ytteborg den 16. juni

planteaften på ytteborg den 16. juni juni 2015 Nr. 6 Mød os på Landsskuet side 03 investeringspakken til landbruget side 07 planteaften på ytteborg den 16. juni side 08 Indholdsfortegnelse Landsskuet... 03 Vandområdeplaner, miljø... 04 Landmand.dk.................................................

Læs mere

giv arbejdsglæden et tjek side 03

giv arbejdsglæden et tjek side 03 juli 2012 Nr. 07 giv arbejdsglæden et tjek side 03 nyt om randzoner side 04 Store kartoffeldag den 2. august side 13 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø....................................... 03 Plante&Miljø...

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

FlexNyt. Gratis krisehjælp til landmænd. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 36, 2015

FlexNyt. Gratis krisehjælp til landmænd. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 36, 2015 FlexNyt Indhold Info Gratis krisehjælp til landmænd Generel dispensation for efterafgrøder Tjek det nye udlæg Fravænning af føl Håndværkerfradraget 2015 De mest almindelige fejl i krydsoverensstemmelse

Læs mere

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil. Skattekonto Alle virksomheder har i august 2013 fået en skattekonto hos SKAT, som kan ses i Tast Selv Erhverv. Hver virksomhed, dvs. hvert CVR-nr. eller SE-nr., har deres egen skattekonto. Skattekontoen

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 marts 2015 Nr. 3 direkte arealstøtte 2015 side 04 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside,

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, 1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, www.egedalkommune.dk/friplads. Klik på linket Den digitale

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Fleksibel administration af tilladelser til markvanding

Fleksibel administration af tilladelser til markvanding Fleksibel administration af tilladelser til markvanding Oktober 2012 Notatet Fleksibel administration af tilladelser til markvandig er et oplæg til drøftelse med kommunerne, der er myndigheder for administration

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Lars Wiik, Sverige Stay-green projekt, 2003 2005 Udbytteoptimering i stivelseskartofler Helhedsvurdering

Læs mere

Tilmelding til Åbne løb i O-service

Tilmelding til Åbne løb i O-service Tilmelding til Åbne løb i O-service Før du kan tilmelde dig via O-service, skal du have et password til hjemmesiden. Det får du ved at sende en e-mail til Tove på: klubtilmelder@horsensok.dk. Du vil så

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Case 2: Investeringsberegninger med scenarier

Case 2: Investeringsberegninger med scenarier Case 2: Investeringsberegninger med scenarier Forudsætninger Det antages at jorden købes for 6.750.000 kr. og maskiner (vandingsmaskiner og vogne) for 400.000 kr. Den samlede investeringssum udgør derfor

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG...

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... SEGES Software DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... DLBR MARK MOBILE er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Kundecenter, se www.dlbr.dk/it eller ring på +45 7015

Læs mere

januar 2013 Nr. 01 Herning 100 års jubilæum side 03 Kapitalpension ophører side 05 Kurser og arrangementer side 09

januar 2013 Nr. 01 Herning 100 års jubilæum side 03 Kapitalpension ophører side 05 Kurser og arrangementer side 09 januar 2013 Nr. 01 Herning 100 års jubilæum side 03 Kapitalpension ophører side 05 Kurser og arrangementer side 09 Indholdsfortegnelse Herning 100 års jubilæum.......................... 03 Driftsøkonomi...

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Finanskrise eller ej - julen er på vej side 03. 40% støtte til investeringer hos økologer side 05. aftenkongres mandag den 10. dec.

Finanskrise eller ej - julen er på vej side 03. 40% støtte til investeringer hos økologer side 05. aftenkongres mandag den 10. dec. december 2012 Nr. 11 Finanskrise eller ej - julen er på vej side 03 40% støtte til investeringer hos økologer side 05 aftenkongres mandag den 10. dec. side 09 Indholdsfortegnelse Plante & Miljø......................................

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Risikoledelse i praksis

Risikoledelse i praksis i praksis Kvægkongressen i Herning Den 26. februar 2008 V/ Kristian Hedeager Nielsen Udviklingschef på LandboFyn Mælkeproducentens indtjenings- og kapitalforhold Historisk - Stabil indtjening på et lavere

Læs mere

Invitation til Sommerudflugt

Invitation til Sommerudflugt Invitation til Sommerudflugt 11.-12. juni 2009 Oplev grænselandet mellem Danmark og Tyskland Dette års sommerudflugt afholdes torsdag den 11. og fredag den 12. juni 2009. Turen går i år til det interessante

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Du kan købe medlemskab og lokalt medlemskab via Herning Kommunes hjemmeside til de fleste aktivitetscentre og aktivitetshuse.

Læs mere

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Temadag om rodukrudt på Nilles Kro, 4 Oktober, 2013 Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

Prisliste LHN 2015. Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time. Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer.

Prisliste LHN 2015. Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time. Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. PRISLISTE Prisliste LHN 2015 Alle priser er eks. moms. Hvor ikke andet er angivet er prisen pr. time. Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. KONTINGENT Bedriftsmedlemmer Grundkontingent opkræves

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

justering af Virksomhedsordningen

justering af Virksomhedsordningen november 2014 Nr. 10 justering af Virksomhedsordningen side 3 syn af Marksprøjter side 7 Efterårets arrangementer side 10-15 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Produktionsøkonomi. Planteavl 2009. Produktionsøkonomi Planteavl 1

Produktionsøkonomi. Planteavl 2009. Produktionsøkonomi Planteavl 1 Produktionsøkonomi Planteavl 2009 Produktionsøkonomi Planteavl 1 Produktions økonomi Planteavl Forfattere Der er anført forfatternavn ved hvert afsnit i pjecen. Hvor intet andet er anført, er forfatteren

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014 Refinansieringsmøde 7. oktober 2014 Velkommen Louise Helmer Administrerende direktør Program 19:00 Velkomst v/ Louise Helmer, administrerende direktør, Centrovice 19:05 Økonomisk vejrudsigt v/jens Schjerning,

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere