juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09"

Transkript

1 juli 2015 Nr. 7 Sæt tal på usikkerheden side 03 Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09

2 Indholdsfortegnelse Økonomi Plante & Miljø Moms- og skattekalender Økologisk markvandring Store Kartoffeldag Arrangementer senior Arrangementer, landboungdom Mød os på Landsskuet Af Daniel Vang Søndergaard,økonomirådgiver Forbrugsregistrering Har du et energiforbrug på over kwh om året? Så er forbrugsregistrering måske noget for dig. SKAT tilbyder i visse tilfælde, at virksomheder kan blive forbrugsregistreret for virksomhedens energiforbrug. En forbrugsregistrering gør, at virksomheden ikke skal afregne elafgiften til El-leverandøren, men i stedet afregner den ikke godtgørelsesberettigede afgift direkte til SKAT, hver måned, når energien er forbrugt. Virksomheden opnår herved en likviditetsfordel, idet virksomheden ikke skal vente på, at få de godtgørelsesberettigede afgifter tilbage via momsindberetningen. Der er visse hovedbetingelser for at kunne forbrugsregistreres: Virksomhedens årlige målte forbrug af energi indenfor samme lokalitet skal være over kwh/4000 GJ og Virksomheden skal kunne måle, angive og betale afgift af den energi, som anvendes til ikke-godtgørelsesberettigede formål Nettoafgiften skal betales hver måned. Angivelses- og betalingsfristen er senest den 15. i måneden efter energien er forbrugt. Såfremt du mener, at din virksomhed falder ind under ovenstående, så kontakt din rådgiver for en snak om forbrugsregistrering kunne være noget for dig. 02 Kontakt Heden & Fjorden Birk Nupark Tlf Kriserådgivning v/ socialøkonom Lilly Okkerstrøm, mobil og Karen Aagaard, mobil DLBR Forsikringsmæglerne A/S Birk Tlf LandboGruppen MidtVest Peter M. Mikkelsen Tlf og Jens Ravn tlf Akurat Rekruttering Vikar Rengøring Nupark Tlf Byggeri og Teknik I/S Birk Tlf SvineRådgivningen Birk Tlf Foto: Colourbox m.fl.

3 økonomi Af Søren Hansen, driftsøkonomirådgiver Sæt tal på usikkerheden Hvor har bedriften sin bedste chance? For at svare på spørgsmålet, er det nødvendigt at regne på økonomien i de alternative muligheder du ser for dig. Et er dog sikkert, og det er, at fremtiden er usikker og du er omgivet af usikkerhed. Det stiller krav om en langsigtet bevidsthed og en benhård prioritering. Heldigvis er det muligt at sætte tal på noget af usikkerheden som omgiver bedriften ved blot at svare på tre spørgsmål: hvad er den højeste og laveste værdi du kan forestille dig og hvad tror du er mest sandsynligt. For eksempel: minimum mælkepris 1,90 kr., maksimum mælkepris 3,00 kr. og mest sandsynlig mælkepris 2,40 kr. Ved at stille sig selv disse spørgsmål til udvalgte værdier på bedriften, kan du ved hjælp af et femårsbudget beregne sandsynlighederne for, at for eksempel trækket på kassekreditten ligger indenfor bestemte intervaller. I eksemplet som er vist på figuren, er der 25 procent risiko for at trækket på kassekreditten kommer under kr Udvikling kassekredit 2016 til Optimistisk (P90) P Mest sandsynlig P Pessimistisk (P10) Tanken er, at foretage beregningen på forskellige alternativer og herefter vælge en udviklingsretning som løfter bundlinjen på figuren for derigennem, at mindske truslerne mod virksomhedens eksistens. Den viste metode er også relevant at bruge på investeringsberegninger for at få et udtryk for usikkerhederne i projektet. 03

4 Af Sten Tøttrup, driftsøkonom og Søren N. Sørensen, økonomirådgiver Finansiering Har du fastrentelån er der mulighed for, at opnå en kursgevinst da de lange renter er steget en del de seneste måneder. Ved at omlægge til variabelrente, fastholdes den lave ydelse. Det giver mulighed for, at afdrage mere på bankgælden eller forkorte løbetiden på kreditforeningslånet, hvis du vil minimere en eventuel rentestigning. Undersøg også, om der kan udbetales et kontant beløb ved at fastholde hovedstolen i forhold til det indfriede lån. Er du til fast rente kan det udnyttes ved, at løbetiden er kortere på de lån der skal afdrages. Har du et lån hvor afdragsfriheden udløber indenfor de næste par år, er det vigtigt at få lavet et oplæg på, hvordan din finansiering kan komme til at være, inden afdragsfriheden udløber. Stigende rente påvirker den negative markedsværdi på swappen positivt. Har du fået hævet renten og/eller bidraget på grund af swappens indvirkning på egenkapitalen, skal der måske ses på det igen? Har du alle tilladelserne på plads inden nye ansøgningsrunder i årene ? 04 For at kunne udarbejde en ansøgning ved de netop afsluttede moderniseringsordninger i kvægstaldene, skulle der som noget nyt denne gang vedlægges en underskrevet finansieringserklæring fra et penge- eller realkreditinstitut. Derudover var der bonuspoint til de ansøgere, som kunne stille med en miljøgodkendelse og en byggetilladelse i de sager, hvor det var et krav. Kommende moderniseringsordninger i Tidligere i dette forår blev det besluttet, at afsætte 850 mio. kr. til nye ansøgningsrunder i landbruget i årene , hvoraf langt hovedparten af pengene skal gå til modernisering af kvæg- og svinestalde. Vi forventer, at en udarbejdet og underskrevet finansieringsplan, kombineret med de nødvendige offentlige tilladelser, vil være en fast bestanddel i de kommende års ansøgningsrunder. Sørg for at få udarbejdet en strategiplan med finansieringsplan og offentlige tilladelser. Vi kan derfor kun opfordre dig til at få udarbejdet og nedfældet den fremtidige strategi for bedriften. Sammen med planen skal der også vedlægges en aftale med dit pengeinstitut og de offentlige myndigheder. Disse dokumenter er ikke kun vigtige for dig i det øjeblik hvor naboejendommen pludselig kommer til salg, eller hvor der opstår andre muligheder for at udvikle markante produktionsændringer / -udvidelser. Nu kan dokumenterne også være gavnlige for dig når der opstår mulighed for ansøgning om tilskud!

5 plante & Miljø Af Erik Kjeldsen, planterådgiver NaturErhverv kender din adresse måske! NaturErhverv kender din adresse til almindlig brevpost, men de udfaser gradvist brugen af almindlig brevpost over en periode fra den 1. februar 2015 og frem. Det er derfor meget vigtigt, at NaturErhverv kender din adresse og/eller dit mobilnummer så de kan komme i kontakt med dig via eller SMS. Du har fem muligheder: 1. du har allerede tilmeldt en adresse og/eller et mobilnummer på NaturErhvervs Tast selv-service, og behøver ikke at fortage dig yderligere. 2. du kan tilmelde dig Heden & Fjordens "Tast-Selv"abonnement, hvor vi modtager s fra NaturErhverv og videresender dem til dig på papirpost. Skal der for eksempel svares på høringsbreve, vil det være til almindlig timetakst. Ring til planteavlsrådgiver Pia Kjær på tlf , og hør mere om hvordan du bliver tilmeldt Heden & Fjordens "Tast-Selv" abonnement. 3. Du kan få et nært familiemedlem, eller en god ven til at modtage s og/ eller SMS er fra NaturErhverv på dine vegne. Følg vejledningen i punkt 4, for at tilmelde en adresse og/eller et mobil nummer. 4. Vejledning: 1) Gå ind på 2) Log ind med dit NemID 3) Klik på Brugerindstillinger øverst til højre 4) Vælg her at du vil have dine breve på mail og/eller SMS 5) Indtast dine oplysninger 6) Gem 7) Dine breve finder du i fanen Oversigter og breve 5. Du kan bare lade stå til, med risiko for at miste hektartilskuddet

6 Af Birthe Buskov, planterådgiver Nyt om efterafgrøder 2015 Den nye plantedækkebekendtgørelse for 2015/2016 har været i høring, men er endnu ikke udstedt og bliver det ikke før efter valget den 18. juni Det forventes at kravet til pligtige efterafgrøder stiger med 3,4 procentpoint til 13,4 pct. henholdsvis 17,4 pct. Tidligere 10 pct. henholdsvis 14 pct. Det vil sige, at allerede i efteråret 2015 skal der være udlagt flere pligtige efterafgrøder. Under forudsætning af, at bekendtgørelsen bliver stadfæstet, bliver der nu mulighed for: At etablere rug, stauderug, vårbyg og honningurt frem til den 20. august i ren bestand som pligtige afgrøder og i blandinger, som kan tælle både som MFOefterafgrøde og pligtig efterafgrøde. Med de nye regler kan arealet med pligtige efterafgrøder opfyldes af: Korn og græs sået før eller efter høst, dog senest den 1. august. Korsblomstrede afgrøder, cikorie, honningurt, rug, stauderug og vårbyg sået senest 20. august. Frøgræs, der efter høst fortsætter som efterafgrøde. Udlæg af græs uden kløver. Vinterhvede og -byg, rug og triticale sået før den 7. september. 1 ha korn = 0,25 ha efterafgrøde. Braklagte arealer langs vandløb og søer. Korsblomstrede afgrøder (olieræddike, gul sennep, farvevajd og rybs) kan også indgå i MFO-blandinger. Markplan i marken Vi nærmer os høst og det er tid at evaluere årets planlægning og udførslen i marken Et besøg før høst er en rigtig god mulighed for at vurdere både din og din rådgivers indsats, og drage erfaringer til den næste vækstsæson. Der er rigtig mange emner, der kan tages op i et før høstbesøg. For eksempel: Afgrødernes aktuelle udvikling, behov for kvikbekæmpelse, sortsvalg til den kommende sæson og afgrødernes økonomiske konkurrenceforhold er emner, der kan drøftes og besluttes på besøget. Får du lavet årsrapport ved Heden & Fjorden kan vi sammenligne dine resultater med tilsvarende bedrifter. Sammenligningstallene kan være en god øjenåbner i forhold til hvor der kan være indtjeningsmuligheder på din bedrift. Hvis du får lavet en driftsgrensanalyse kan vi komme et spadestik dybere i din drift med en fraktilanalyse, hvor du bliver sammenlignet med tilsvarende bedrifter på otte parametre. Se skemaet på næste side.

7 Af Kjeld Nørgaard, chefrådgiver Fraktilanalyse for bedrift i gruppen: Salgsafgrøder, sandjord og husdyr 512 bedrifter i gruppen Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Udbytte pr. ha vårbyg, hkg Udbytte pr. ha vinterbyg, hkg Udbytte pr. ha vinterhvede, hkg 87,63 81,85 75,88 74,71 72,78 70,00 67,89 65,54 62,50 54,97 50,75 Udbytte pr. ha vinterraps, hkg Bruttoudbytte i alt pr. ha Stykomkostninger pr. ha Dækningsbidrag pr. ha Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha Øvrige omkostninger pr. ha Rest til jordleje ekskl. EU-støtte pr. ha Jordleje korrigeret for EU-støtte pr. ha I fraktilanalysen, kan du på hver af de otte parametre se hvor du ligger i forhold til de øvrige bedrifter (det grå felt) og hvor der er de største forbedringsmuligheder på din bedrift. På bedrifter med vintersæd og grovfoder vil det være oplagt allerede nu at få lavet næste års markplan. Kontakt din planterådgiver for et møde inden høst. 07

8 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden den 1. juli juli 2015 (ikke udtømmende) 1. juli Indsendelse af selvangivelse for indkomståret 2014 for bogførings- og regnskabspligtige personer og deres eventuelle ægtefæller (udvidet selvangivelse), herunder også udenlandsk indkomst 1. juli Indbetaling på konjunkturudligningskonto 1. juli Indbetaling på ophørspension for indkomståret 2014, hvis ønskes for fradrag for indkomståret juli Indbetaling af A-skat og AM-bidrag for juni måned juli Indbetaling af AES, AUB og finansieringsbidrag 15. juli Indbetaling af lønsumsafgift for juni måned 2015 og 2. kvartal juli Indbetaling af B-skat (6. rate af 10) 27. juli Listeangivelse for EU-salg uden moms for juni måned 2015 og 2. kvartal juli Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 28. februar 2015 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden den 1. august august 2015 (ikke udtømmende) august Selvangivelsen for selskaber skal indberettes digitalt 1. august Skattepligtige selskaber skal for hvert af indkomstårene 2002 til og med 2013 foretage digital indberetning til SKAT af resterende fremførselsberettigede underskud. Ved manglende indberetning fortabes fradrag for underskud. Der skal endvidere ske indberetning af skattefrie omstruktureringer, der har betydning for underskudsanvendelsen. 2. august Indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. januar august Indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb den 28. februar august Indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. marts august indbetaling til ATP 10. august Indberetning af A-skat og AM-bidrag for juli måned august Indbetaling til FerieKonto (timelønnede) 15. august Indbetaling af lønsum metode 2 og endelig afregning metode august Momsangivelse og indbetaling af moms for juni måned august Indbetaling af lønsumsafgift for juli måned august Indbetaling af B-skat (7. rate af 10) 20. august Indbetaling af 1. rate af personlig restskat 2014 over kr august Angivelse og indbetaling af moms for juli måned august Listeangivelse for EU-salg uden moms for juli måned august Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. marts 2015

9 Arrangementer Markvandring Store Kartoffeldag Tirsdag den 30. juni kl og Tirsdag den 28. juli kl Hos Børge Gjaldbæk-Nielsen, Bækdalvej 23, 6920 Videbæk. Ejendommen: Børge Gjaldbæk-Nielsen driver 175 ha økologisk planteavl, med markært, vinterrug, vårhvede, vårbyg, oliehør og kløvergræs Tema: Økologisk planteavl og forevisning af forsøg med økologisk vårbyg. Blandt andet tidlige vårbyg sorter, svovlgødskning af slætgræs i foråret og etablering af efterafgrøder. Rådgivere: Heden & Fjorden Økologi Den 30. juni deltager landskonsulenterne Inger Bertelsen og Tove Pedersen, SEGES Forfriskning: Der serveres kaffe og kage Heden & Fjorden Økologi EKSTRA Kom gerne begge dage og følg udviklingen fra første til andet besøg. Den 28. juli vises resultatet lige før høst! Torsdag den 6. august kl Kartoffelavlere og andre interesserede inviteres på rundtur i Ytteborgs forsøgsarealer på Kjargaarden. Torsdag den 6. august kl holder vi Store Kartoffeldag på Kjargaarden I/S, Sundsvej 24, 7430 Ikast. Forsøgsmarken er beliggende overfor indgang D. Seks poster er fordelt på marken med præsentation af blandt andet: Forskellige sorter af spise- og stivelseskartofler Maskiner og vandingsudstyr Sprøjter og godkendelse af sprøjter Ukrudtsbekæmpelse Kvælstof- og skimmelforsøg Læs detaljeret program på under arrangementer. Der vil kun være én rundvisning i løbet af dagen, så det anbefales at deltage fra dagens start. Der er en let frokost ca. kl Det er gratis at deltage og alle er velkomne. Jysk Landbrugsrådgivning, Lemvigegnens Landboforening, Vestjysk Landboforening, Forsøgsvirksomheden Ytteborg og Heden & Fjorden Arrangementer 09 03

10 Arrange senior Præstbjerg Naturcenter Onsdag den 15. juli kl Vi mødes i Præstbjerg Naturcenter og går en tur i området. Kl er grillen klar og du skal selv medbringe kød, bestik, drikkevarer og kaffe. Bestyrelsen sørger for salat. Tilmelding: senest lørdag den 11. juli til Aksel Poulsen på eller på tlf Hedeboernes seniorklub Eftermiddagstur til Fru Pedersens Have Onsdag den 19. august Vi mødes på Svømmecentrets p-plads i Ikast kl og kører til Skalstrupvej 36, 7570 Vemb. Vi drikker eftermiddagskaffe i haven der er plads hvad enten det er solskin eller regnvejr. Fru Pedersens Have kender vi vidst alle fra TV. Tilmelding: senest onsdag den 12. august til Ellen Christensen på tlf eller mobil Pris: 60 kr. per person Bowling i Søndervig Onsdag den 19. august Vi mødes i Hvide Sande ved Fiskeriets Hus kl Der er mulighed for at gå en kortere eller længere tur. Herefter drikker vi den medbragte kaffe hos Anne Lise og Knud Bak, Slusen 40. Dernæst kører vi til Søndervig hvor vi skal bowle fra kl og bagefter er der aftensmad. Menu: Ben, salatbar og softice Handbjerg Marina Tirsdag den 4. august kl Ikast-Bording LandboSenior Vi mødes på Handbjerg Marina, hvor Martin Daasbjerg fortæller om den flotte marina og dens tilblivelse. Kaffe på marinaen. Holstebro-Struer Landboforeningers Seniorklub Pris: Menu: 153,00 kr. per person Bowling og sko: 45,00 kr. per person Tilmelding: senest lørdag den 15. august til Anna Lise Larsen på eller på tlf Hedeboernes seniorklub 10 Arrange

11 menter Høstmøde med Sir Lyngbjerg selskabet Søndag den 23. august kl Vi er inviteret med til høstmøde med Sir Lyngbjerg selskabet og valgmenighedspræst Peter Hedegaard der med blandt andet højskolesangbogen sørger for en god eftermiddag. Medbring selv kaffe. Holstebro-Struer Landboforeningers Seniorklub Besøg på minkfarm Fredag den 21. august kl Vi kører i egne biler og besøger Ejgild Jacobsenes minkfarm, Galtmosevej 4, 6973 Ørnhøj. Der er rundvisning og Ejgild fortæller om minkavl og om det at drive en minkfarm. Der serveres kaffe med kage. LandboSenior Herning Landboungdom Bedriftsbesøg Onsdag den 1. juli kl Bedriftsbesøg hos Martin Dåsbjerg, Fjordbakken 9, Handbjerg, 7830 Vinderup Holstebro-Vinderup LU og Lemvigegnens LU Bondedyst Fredag den 3. juli Landsskue Bondedyst i Den Store Ring på Landsskuepladsen der er deltagelse af blandt andre Rigtige Mænd kendt fra TV LU MidtVest Traktortræk Lørdag den 4. juli Landsskue Regionsmesterskab i Traktortræk fra kl LU MidtVest Lerdueskydning Tirsdag den 7. juli Lerdueskydning på Stinsigvej 2a, 7570 Vemb. Tilmelding til Søren på mobil Lemvigegnens LU Paintball Onsdag den 15. juli Paintball i Hover. Tilmelding inden den 6. juli til Mathias på mobil Ringkøbing Ulfborg LU Traktortræk Lørdag den 18. juli Med bus til traktortræk i Sdr. Hygum. Skal du med så kontakt Lene på mobil VestJysk LU menter 11

12 Grovfoder Vi starter snitteren og viser hvordan udbytteregistrering foregår. Kom og få en snak. Superbowl Se, duft og mærk på finaleensilagerne i konkurrencen om Danmarks bedste 1. slæt. Fredag eftermiddag kårer vi, i samarbejde med koen, vinderen af konkurrencen. rådgivningscenter Heden&Fjorden på Landsskuet Kom forbi Heden & Fjordens stand på Landsskuet den juli og få en snak med vores dygtige rådgivere om det der er vigtigt for dig og din bedrift. Bestyrelsesmedlemmerne serverer kolde fadøl fra baren, og børnene kan underholdes på pedaltraktorbanen eller få sig en børnetatovering. Nyetablering Kom og få en snak med vores nyetablerede landmænd Generationsskifte Lad os drøfte din strategi Benchmarking Hvad gør de bedste? Sengebåseindretning Bliv inspireret! Her få du en enestående mulighed for at sammenligne sengebåse og se hvad der passer til din stald. Der er mulighed for at se fem forskellige typer senge - både nye og renoverede sengebåse. Der vises også forskellige strøelsestyper. Summax Fremtidens elektroniske bilagshåndtering og bogføringsværktøj Torsdag den 2. juli - Økologi Hør hvordan vi arbejder med økologi og mød Jørgen Friis Poulsen, sekretariatsansvarlig for økologiudvalget DK i Arla Foods kl Fredag den 3. juli - Miljø Vi diskuterer mulige udvidelser/tilpasninger af dit dyrehold og 3 natur udpegninger. Få sparring hvis du overvejer køb af nyt jord eller ejendom. Fredag den 3. juli - Kartofler Kom og hør hvad vi kan tilbyde dine kartofler og hvordan du kan tjene penge på dem. Se også kartoflerne under jorden... Redaktionen er afsluttet den 11. juni Birk Centerpark 24 DK-7400 Herning Tlf Fax Nupark 47 DK-7500 Holstebro Tlf Fax

giv arbejdsglæden et tjek side 03

giv arbejdsglæden et tjek side 03 juli 2012 Nr. 07 giv arbejdsglæden et tjek side 03 nyt om randzoner side 04 Store kartoffeldag den 2. august side 13 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø....................................... 03 Plante&Miljø...

Læs mere

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 marts 2015 Nr. 3 direkte arealstøtte 2015 side 04 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 maj 2015 Nr. 5 Stafet for livet side 03 udbyttemåling i grovfoderproduktionen side 04 temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 Indholdsfortegnelse Stafet for livet......................................

Læs mere

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 december 2014 Nr. 11 heden & Fjordens indkøbsklub side 2 bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 Aftenkongres den 8. december side 9 Indholdsfortegnelse Plante, Heden & Fjordens indkøbsklub..............

Læs mere

justering af Virksomhedsordningen

justering af Virksomhedsordningen november 2014 Nr. 10 justering af Virksomhedsordningen side 3 syn af Marksprøjter side 7 Efterårets arrangementer side 10-15 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10 INFORMATION FRA HEDEN & FJORDEN // NR. 27 // MAJ 2015 Maskinstationen tager risikoen side 4 Landmand for livet side 8 Samarbejde giver stor 6 budgetsikkerhedside Mavefornemmelsen er udgangspunktet side

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 E-faktura og E-arkiv 4 Farmsekretær 5 Den økonomiske situation 5 Håndværkerfradrag 6 Virksomhedsordningenprivat

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER -------------- 3 KALENDER -----------------------------------------------

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Udviklingschef 4 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 3 Maj 2015 Ændring af virksomhedsskatteordningen 5 Hævninger i virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af www.landboforening.dk Nr. 36 Februar 2008 Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af forpagtningsafgifter side 13

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 43 Januar 2010 DJURSLAND LANDBOFORENING Generalforsamlingen side 7 Landmandsportræt: Et landmandsliv på toppen side 8 Revision af miljøgodkendelsesloven side 18 Vær opmærksom på hackernes ønskeliste

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening April 2013 Læs bl.a om: Har du APVèn klar til arbejdstilsynet? ellers kontakt Per Dalsby,

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012 #4 SEPTEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hvornår lytter ministeren 2 Tak

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Nyt fra LandboThy Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Indhold Medarbejdernyt... Stor interesse for Åbent Landbrug... 1 Henvendelser fra SKAT... 2 Forventes en større restskat for 2008?... 2

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

MØDE- OG KURSUSPROGRAM 2014-2015 NYHEDSBREV OKTOBER 2014

MØDE- OG KURSUSPROGRAM 2014-2015 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 MØDE- OG KURSUSPROGRAM 2014-2015 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Industrivej 53 7620 Lemvig Telefon 9663 0544 Telefax 9663 0545 E-mail: ll@lemvig-landbo.dk www.lemvig-landbo.dk MØDEPROGRAM 2014-2015 Så er vinterprogrammet

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 61 April 2014 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Køerne kom for at blive side 4 Går du med tanker om at bygge nyt på din landejendom? side 13 Nye omsætningsgrænser for moms side 18 Pas på som

Læs mere

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 1-2 014 Højt sygefravær er dyrt Kom med på e-faktura og e-arkiv Skat, hvem hæfter nu? Tilskud til naturpleje INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? Af Ole Olsen,

Læs mere