EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«"

Transkript

1 EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Se inde i bladet hvad der gemmer sig bag dette spændende indgangsparti September

2 Fra formanden - Hans Vedderkop Så nærmer sæsonafslutningen sig selvom vi jo nu har fået lov til også at være her i oktober måned. Og hvilken sæson! Efter en stribe typisk danske normalsomre fik vi vel i år fuld kompensation i form af sol-sol-sol i uge efter uge. Der burde ikke være medlemmer, der kommer til at lide af D-vitaminmangel i den kommende vinter! Ombygning af Statenegården Byggeprojektet ventes startet og afsluttet senest Gården kan ikke lejes i den periode, og diverse klubaktiviteter må finde et andet sted at være, men vi forventer at kontortiderne kan afholdes på gården som normalt. Fællesarbejdet Det grønne udvalg havde i år valgt at fordele fællesarbejdet på 8 dage i stedet for 10, som i de foregående år. Det betød, at der så mødte lidt flere op på hver af dagene. Alligevel lykkedes det at få fordelt de fremmødte på en række tiltrængte opgaver, og der blev ydet en god arbejdsindsats trods megen varme på nogle af dagene. En stor tak til de fremmødte. Vedligehold af haver og stier Sti- og Ordensudvalgene har som sædvanlig været på inspektionsrunder. Som enhver kan se, varierer vedligeholdelsen af haverne meget; men langt de fleste formår dog som minimum at holde haverne, så ukrudtet typisk bliver ryddet inden det går i frø og spredes til naboerne. Men der er desværre en del, som først får gjort noget ved tingene, når de får påtale med besked om, at næste gang, sætter vi gartner på og sender regningen. Tilsvarende er der en del, som ikke helt har forstået, at alle har pligt til at holde deres andel af stien ryddet for bevoksning/ukrudt ud til midten af stien. Og for mange gør også først noget ved den sag, når brevet om gartneren kommer. Også i år har vi måttet sætte gartner på et antal haver og stier, og det kan undre, at nogen lader det komme så vidt. Som bestyrelse er det irriterende, at vi skal bruge så relativt megen tid på få medlemmer til at leve op til minimumskravene til vedligeholdelse af sti og have. Vi synes, at der var mange andre opgaver, som vi kunne bruge tiden mere meningsfuldt på. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at de sendrægtige kommer lidt op på mærkerne fremover måske hjulpet af nogle venlige påmindelser fra naboer og genboer. Måske ekstraregning for renovation Den nye lokalplan har givet os oktober måned med som sæson. Det kan være ok, men vi tror nu ikke, at det vil betyde nævneværdigt flere beboere i Sommerbyen i oktober. Vi tror, at langt de fleste - som hidtil - lukker deres huse ned i september eller endog tidligere. Men kommunen har meddelt, at den udvidede sæson betyder, at der vil blive afhentet dagrenovation hver uge i oktober. I skrivende stund forsøger vi, om vi kan undgå denne afhentning eller måske få etableret en billigere løsning i oktober for det vil betyde en ekstraregning på ca kr Når der formentlig kun er affald at hente 2

3 fra omkring 15 % af husene, synes vi, at det er helt urimeligt at vi skal have udført og skal betale for en normalafhentning, hvor der vel typisk er affald fra % af husene. Det er uafklaret, om vi får en ordning men hvis ikke, kommer der måske en ekstraregning til alle på ca. kr Det var jo ikke en udgift, vi havde på budgettet. Byggesagsbehandling Den nye lokalplan har også betydet, at kommunen har taget byggesagsbehandlingen tilbage til kommunen. Du skal derfor fremover sende din anmodning om godkendelse af planlagt byggeri til kommunen, jævnfør vejledningen i lokalplanen. Og kommunen opkræver ikke gebyr for at behandle din sag. Foreningen har imidlertid i lejekontrakten med Kolonihaveforbundet/Staten på jorden et ansvar for, at der kun bygges lovligt i haverne. Belært af erfaringen finder bestyrelsen det nødvendigt, at bestyrelsen tjekker færdiggjorte byggerier, så vi sikrer, at medlemmet ikke har glemt at oplyse kommunen om for stort, eksisterende byggeri, når man søger om godkendelse af om- eller tilbygning, eller at den nye bygning ikke er blevet for stor eller fejlplaceret ved et tilfælde. Kommunen kommer kun ud og kontrollerer, hvis de bliver anmodet om det, fx hvis nogen klager over opført byggeri. Bestyrelsen vil derfor foretage det, vi igennem nogle år har kaldt en Besigtigelse, når de af kommunen godkendte byggerier er blevet afsluttet. Det vil sige, at vi foretager en opmåling og en kontrol af, at den samlede bebyggelse stemmer overens med de godkendte tegninger. Du bedes derfor som hidtil give bestyrelsen besked, når du er færdig med det byggeri, som du har få godkendt tegninger til fra kommunen. Besigtigelser har vi hidtil gennemført, når vi er blevet opmærksomme på byggerier, som ikke så lovlige ud, og når medlemmer ønskede partnere eller nærmeste familie optaget som medlejere på medlemsbeviset. Men fremover vil vi altså også gennemføre besigtigelse af alle, nye byggesager. Medlemsaktiviteter Bestyrelsen tog inden sæsonstart initiativ til, at Festudvalget, Sporten, Tirsdagsklubben og Søens Folk holdt et koordineringsmøde, hvor vi fik spredt aktiviteterne lidt mere ud over sæsonen end tidligere, og hvor der kun blev en enkelt dag, hvor to arrangementer overlappede. Vi planlægger en tilsvarende koordinering for 2014, men jeg vil her sige alle klubber og udvalg tak for nogle gode arrangementer i sæsonen løb. Bestyrelsesarbejdet måske ledige poster på næste generalforsamling 3 bestyrelsesmedlemmer har varslet, at de stopper ved næste generalforsamling. Det er jeg selvfølgelig ked af, men jeg er glad for, at de har varslet i god tid, så vi forhåbentlig kan få fundet nogle kvalificerede kandidater til at overtage arbejdet fra de, der stopper. Hvis du synes, det kunne være spændende at deltage i bestyrelsesarbejdet, så læs venligst den særskilte artikel andetsteds i bladet. Hans Vedderkop Lukning af stierne Det forventes at stierne lukkes senest i uge 44. Du kan i særlige tilfælde få låst op i vinterens løb, men kun hvis stierne kan tåle at blive kørt på. Kontakt næstformanden nogle dage inden du måtte have brug for at få åbnet. Bestyrelsen 3

4 Indfrielse af lån til vandmålerbrønde Hvis du skal sælge din have, og har benyttet dig af det kollektive lån til vandmålerbrønden, skal lånet overdrages til køber. Når du udfylder overdragelsesdokumentet, skal værdien af vandmålerlånet fratrækkes salgsbeløbet, hvorefter køberen overtager lånet. Hvis du sælger efter 10 september 2013 er beløbet kr ,-. Lånet kan herefter indfries i perioden 15. juli til 10. september Du skal aflevere en underskrevet seddel til kasseren med navn og havenummer samt besked om, at du ønsker at indfri lånet. Kassereren Besøg Storkøbenhavns største udstilling af: Vinduer & døre Vi forhandler alle typer, også efter specialmål. Salg - Levering - Montering PREBEN ONSBERG APS ISLEVHUSVEJ 83 TLF BYGGEUDSTILLING 2700 BRØNSHØJ Beholder til haveaffald Hvis du vil stille haveaffald frem i beholdere, skal det være i godkendte beholdere på enten 140 liter eller 240 liter. Det anbefales at benytte 240 liters beholdere, da det har vist sig, at haveaffaldet tit og ofte sætter sig fast i 140 liters beholderne. Beholderne koster kr. 575 for 240 liters beholderen, og kr. 415 for den på 140 liter. Du kan bestille på tlf eller Beholderne vil blive frit leveret i haven i monteret stand, og regning vil blive sendt til din folkeregisteradresse. 4

5 Skovlunde Bybjergvej 2, 2740 Skovlunde Tlf ÅBNINGSTIDER Butikkens Mandag Søndag 9-20 Bagerens Mandag Søndag 7-20 Fri parkering 5

6 Til alle i Sommerbyen Nedbør 2013 Har man brug for en sygetransport eller ældrekørsel, eller er man så uheldig at få brug for et udrykningskøretøj, så gør udtrykkeligt opmærksom på hvor man skal køre ind fra, især for ens egen skyld. Der er flere eksempler på, at der køres ind til Chr. Greens Allé fra Borgm. Munks Allé, og det viser sig at der skal køres ind fra Borgm. Sortsøs Allé. Et andet eksempel: Et køretøj bestilles til omkring Sporten. Der bliver kørt ind fra Dalskovs Allé og Spurvestien, som er blind, i stedet for ind fra Borgm. Sortsøs Allé. Årsagen er, at GPS en på de forskellige centraler ikke er opdateret. Redaktøren Endelig viste vejrguderne sig fra deres bedste side. Især juli og august har det været fantastisk. Når man sammenligner nedbørsmængden i juli 2011 med i år, så er der en forskel på 184 mm utroligt. År Jun Juli August Sammenligner man de sidste tre år, i juni, juli og august er forskellen mærkbar. Tallene sammenlagt er 371, 216 og 144 mm i år. OBS! Efter store regnskyl er det ikke tilladt at lede vandet ind i andres haver. Redaktøren Springvandet i søen På et bestyrelsesmøde den 11. juni blev det besluttet at Sommerbyn betaler strømforbruget til springvandet i søen. Begrundelsen er, at springvandet har en positiv indvirkning på vandkvaliteten og dermed dyrelivet i søen. I forvejen betaler foreningen til de øvrige fællesaktiviteter, herunder Sporten og festudvalget. Med venlig hilsen Fritz Sutrowitz Bestyrelsesmedlem 6

7 7

8 Gratis ventilation og tør, varm luft til sommerhuset - eller til kælderen, garagen, helårsboligen m.m. Den lune, tørre luft blæses ind i boligen. SolarVenti luftsolfangere er velegnede til affugtning og ventilation i sommer- og fritidshuse, kolonihavehuse, helårsboliger, værksteder, kældre, garager - alle tænkelige steder, hvor du ønsker et bedre og sundere indeklima. Fås i 6 standardmodeller i 3 farver. Forhandler: Solar Varme v/ ERLING HANSEN Herlev Hovedgade Herlev - tlf Forhandler nu også TOSHIBA varmepumper 8

9 Hvis du skal sælge Tingbogsudskrift Hvis du ønsker det, kan du få dine have slået op til salg på opslagstavlen på Statenegården. Den liste, som vi hænger i opslagstavlen, bliver automatisk også lagt på foreningens hjemmeside, Ved henvendelse til hjemmesidens redaktør, Kim Limkilde-Welcher, kan du få lagt et par billeder af dit hus på hjemmesiden sammen med listen over huse til salg. En anden, gratis annonceringsmulighed finder du på Salget af kolonihaver går rimeligt, men haverne ligger dog normalt nogle måneder, inden der viser sig en køber. Det går altså ikke helt så nemt, som inden finanskrisen men heldigvis har vi på intet tidspunkt været ramt ligeså hårdt, som det almindelige boligmarked. Der står et mindre antal interesserede på Interesselisten, men de fleste på listen har efterhånden sagt nej-tak til adskillige tilbud, så en eller anden form for annoncering er du nok nødsaget til for at finde en køber. Med venlig hilsen Sekretæren Udlån af kolonihavehuse Bestyrelsen har mistanke om, at nogen låner eller lejer deres hus ud i kortere eller længere perioder. Dette er ikke tilladt, hverken i vinter- eller sommerhalvåret. Udlån eller udlejning af kolonihavehus kan medføre eksklusion. Bestyrelsen Ved salg af haven efter vurdering, skal sælger aflevere en tingbogsudskrift på, at der ikke er lån i huset og dette er gældfrit. Adressen er: Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro, tlf Tingbogsoplysninger kan rekvireres ved skriftlig henvendelse. På nettet kan attesten bestilles på: selvbetjening/attester/pages/ Tingbogen.aspx I højre fane skal du så klikke på»kolonihavehuse«- her er vejledning og formular til bestilling af tingbogsudskriften. Husk at opgive navn, adresse hvor attesten ønskes sendt til. Matrikel nr. for Sommerbyen er: 11d m.fl. Ejerlav: Ejby by, Glostrup. Havenummer: Adresse: Stinavn og nr. Vær opmærksom på, at skemaet ikke kan sendes elektronisk. Vi beklager fejl i opkrævningen Der er desværre sket en fejl i opkrævningen fra juli måned, da alle dem som IKKE har vandmålerlån er blevet opkrævet for 150 kr. ekstra. Fejlen vil blive rettet i oktober opkrævningen. Kassereren 9

10 Nyt fra Indmeldelse koster stadig kr. 200,- og det årlige kontingent er valgfrit, dog mindst kr. 50. Kan indbetales på støtteforeningens konto , husk at mærke indbetalingen med havenummer. Du kan også indbetale ved henvendelse til formanden, der også udleverer medlemsbeviser: Stefan, Spurvestien 13. Med venlig hilsen Stefan Prokesch Rock ved søen Fredag den 14. juni mødte ca. 200 mennesker op til god gammeldags rock ved søen. Det var noget nyt vi prøvede, som viste sig at være en stor succes. Vort fadølsanlæg havde dog meget svært ved at følge med pga. den store tilslutning. 10

11 Skt. Hans aften Søndag den 23. juni holdt vi Skt. Hans aften ved søen. Der var 75 personer til spisning og ca. 200 besøgende i løbet af aftenen. Festudvalget havde sørget for de sædvanlige hoppeborge på sportspladsen og Søens Folk uddelte slikposer til børnene. Formand Hans holdt båltalen, hvorefter bålet blev tændt. Musikerne fra sidste år underholdt til kl , hvor festudvalget igen havde arrangeret et pragtfuldt fyrværkeri som afslutning på aftenen. Musik ved søen Fredag den 5. juli var der igen musik ved søen. Denne gang folkemusikerne fra spillemandsforeningen i Køge. Vi havde som vanlig tændt op i grillerne, hvor der blev grillet pølser og flammestegte bøffer - og igen var der omkring 200 besøgende i løbet af aftenen. Som det kan ses på billedet herunder, var igen et hårdt pres på vort fadølsanlæg. Der dog håb forude - vi er blevet lovet et ekstra fadølsanlæg til næste sæson. Det siger vi mange tak for! 11

12 Generalforsamling Søndag den 21. juli afholdt Søens Folk den årlige generalforsamling i teltet. Vi havde arrangeret helstegt pattegris, hvor 45 medlemmer deltog i spisningen. Bestyrelsen blev genvalgt - dog var der 2 der gerne ville være suppleanter, så vi udvidede til 2 personer, nemlig Bo og Sven. Bestyrelsen opfordrede medlemmer at melde sig til et festudvalg, hvor 14 meldte sig - imponerende. Chili con carne Lørdag den 7. september var 12 personer mødt op til chili con carne på grillpladsen ved søen. Det var en spontan idé Stefan fik sidste år, hvor vi var 5 personer til spisning. Det er i øvrigt også Stefan der tilbereder maden. Det vil vi prøve at arrangere hvert år, som en slags afslutning på sæsonen. I år var vejret med os! Tak til sponsorerne Bjarne har været flink at låne os borde og bænke til vore arrangementer. Sonny fra Gardeniastien har foræret os vort fadølsanlæg og gav os juletræet til juleaften. donerede halvdelen af pattegrisen til generalforsamlingen. Nancy fra Julerosestien vil give os et fadølsanlæg til foråret. Anonyme har doneret ekstra beløb til fadølsanlæg - selvfølgelig også en tak til alle de medlemmer der givet ekstra kontingent. 12

13 MURER TØMRER VVS KLOAK Kontakt os Combi Byg ApS Prøvensvej Rødovre Tlf.:

14 Med en IVT Nordic Inverter luft/luft varmepumpe opnår du: stor besparelse på varmeregningen beskytter dine værdier i sommerhuset 10 graders vedligeholdsvarme effektiv også ved minus 30 grader forbedret indeklima som tilbehør: mulighed for fjernstyring af varmepumpen via telefonen 5 års tryghedsgaranti. Kontakt os for et uforpligtende og gratis konsulentbesøg, eller besøg vor udstilling. Rentemestervej 32-34, 2400 København NV Industrivænget 30a, 3400 Hillerød tlf.: HUSK at gå ind på foreningens hjemmeside, der står mange nyttige oplysninger. Adressen er

15 Vurdering og salg af haver Når du vil sælge din have, så husk: - Inden du kan sætte dit hus til salg, skal huset vurderes. - Vurdering bestilles hos næstformanden og koster kr ,-. - HUSK! Går vurderingsholdet forgæves, koster det et gebyr på kr. 800,-. - Der skal foreligge en godkendt tegning af huset - enten fra Glostrup kommune eller fra Sommerbyen Ejbys bestyrelse. - I din egen interesse bør du på vurderingsdagen give os en kopi af bilag på de byggematerialer/byggeudgifter, som du har afholdt i din ejertid til nybygning eller væsentlige forbedringer, og som du mener, bør komme dig til gode i vurderingen. Bilagene skal i givet fald være samlet i sammentalte opstillinger over de enkelte nybyggerier/forbedringer. Hvis du ikke har bilag på det byggeri eller de forbedringer, som du mener bør komme dig til gode, bør du på en eller anden måde kunne sandsynliggøre hvilke udgifter, du har haft. Udgifter til almindelig vedligeholdelse er vurderingen uvedkommende. - Hvis du har kendskab til mangler ved huset i særdeleshed skjulte mangler, som for eksempel råd i skjulte konstruktioner bør du til vurderingsdagen udarbejde en liste til os over sådanne mangler, så du ikke på vurderingsdagen glemmer at orientere om eventuelle mangler. Tilsvarende gælder eventuelle ulovligheder i byggeriet eller i havens anlæg. Du har pligt til at oplyse om skjulte mangler og ulovligheder ved vurderingen og over for køber. - Huset (det bebyggede areal) skal passe med den godkendte tegning. Diverse haveanlægsforhold skal være lovliggjort inden overdragelse kan finde sted. Be byggelsen skal altså ikke blot holde sig inden for de gældende regler - den skal også være godkendt. Konstaterer vur de rings folkene, at bebyggelsen er anderledes end tegningen - så går de uden at foretage vurdering! Er du i tvivl, så tal med næstformanden og få bragt forholdene i orden, inden du bestiller vurdering. - Har du forlagt din (godkendte) tegning af huset, så har vi formentlig originalen i arkivet, som du kan få en kopi af. Kontakt sekretæren i kontortiden. - Når du - efter vurderingen - har fundet en køber, skal du udfylde overdragelsesdokumenterne og aflevere foreningens eksemplar sammen med tingbogsattesten i postkassen på Statenegården. Kontakt derefter kassereren og bestil tid for overdragelse. Er du i tvivl om udfyldelsen af overdragelsesdokumenterne, kan du også kontakte kassereren. Tinglyst adkomst Når der først er tinglyst adkomst på et havelod, så skal der altid en ny tinglysning til, uanset om der er gæld på ejendommen. Da vi har haft en del problemer med hvem som skal betale tinglysningen, er vi nød til fremover at opkræve et depositum på kr ,-, når haven bliver solgt. Depositum skal - hvis andet ikke er aftalt mellem køber og sælger - betales af køber. Det er altid haveforeningens advokat som står for tinglysningen. Et evt. overskydende beløb, vil blive returneret til køber efter tinglysningen.vi kan ikke sige hvor meget en tinglysning generelt koster, da omkostningerne er afhængige af salgsprisen for ejendommen, og om der er særlige problemstillinger i den konkrete handel. Venlig hilsen - Bestyrelsen 15

16 Bestyrelsesmedlemmer søges Som nævnt i indlægget Fra Formanden, har 3 bestyrelsesmedlemmer varslet, at de ønsker at stoppe til generalforsamlingen i Vi søger derfor kvalificerede afløsere, som vil stille op til de ledigblivende poster. Og jo før, vi kommer i kontakt med kandidater, jo bedre, for så kan vi nå at få en god snak om, hvad arbejdet kræver, så ingen stiller op til valg under forkerte forudsætninger. Efter generalforsamlingen fordeler bestyrelsen arbejdsopgaverne mellem sig, så de nye skal ikke nødvendigvis overtage netop de opgaver, som de udtrådte bestyrelsesmedlemmer har varetaget. Der er derfor god mulighed for, at du blandt andet! kan komme til at arbejde på områder, som måtte have din særlige interesse. Men har du fx noget indsigt i områder som VVS, Kloak og Dræning, vil det aktuelt være kærkomment! Arbejdet i bestyrelsen bringer dig i kontakt med en masse, hyggelige og rare medlemmer og bærer i den grad lønnen i sig selv hvilket er godt, fordi honoraret ikke er overvældende. Sagt på anden måde: Hvis du ikke ville kunne tjene en højere timeløn ved at lave noget andet så har du formentlig ikke de kvalifikationer, vi har brug for. Ingen bestyrelsesposter i foreningen, kan udføres ordentligt på under timer om ugen i sæsonen - og noget mindre i vinterhalvåret. Til gengæld er der rig mulighed for at lave meningsfuldt arbejde i flere timer, hvis du har lyst og interesse for det? Har du mod på at lade dig opstille, så kontakt undertegnede, så vi kan få en nærmere snak med dig om, hvad arbejdet indebærer. Du er også velkommen til, at kontakte hvem som helst i bestyrelsen for yderligere oplysninger. De udtrædende har lovet, at de nok skal være behjælpelige med at få overdraget deres ansvarsområder til efterfølgerne, på bedst mulig måde. Men nærmer du dig en positiv beslutning, så kontakt mig gerne hurtigst muligt. Der er selvfølgelig ingen garanti for, at generalforsamlingen vælger dig til sin tid, men jeg tror og håber, at generalforsamlingen vil se positivt på kandidater, som har gjort sig den ulejlighed på forhånd at undersøge, hvad tjansen indebærer og som bestyrelsen har haft nogle positive samtaler med. Med venlig hilsen Hans Vedderkop KLINIK FOR FODTERAPI Elisabeth Ege Brandt Telefon Ejbydalsvej Glostrup 16

17 Generalforsamling 2014 Generalforsamlingen holder flyttedag og skal fremover holdes i Ejbyhallen, der befinder sig på Mosetoften 35. Adressen er en sidevej til Ejbymosevej, første vej efter Brandsbjergvej. Datoen er den 27. april kl Bestyrelsen Sommerbyens beskæringskursus Dette er sløjfet, hvilket skyldes det ringe fremmøde. Det er indtil nu uvist, om der kommer noget til foråret, eller om det helt nedlægges. Bestyrelsen Vinterlukning af vand Lukkemekanismen består af 2 lukkehaner og en udluftningsventil. Lukkehanen til venstre (den røde) lukker for vandet fra hovedledningen til måleren og til huset. Lukkehanen til højre (ved udluftningsventilen) lukker kun for vandet til huset. Udluftningsventilen sidder over lukkehanen til højre. Vinterlukning foregår som følger: Den røde lukkehane (til ventre) drejes til vandret. Inde i huset åbnes hanerne i køkken og bad, så vandet løber ud i afløbet. Vandvarmeren tømmes - husk at afbryde for strøm til vandvarmeren inden. Luk alle haner i køkken og bad igen. Tøm cisternen, og fyld derefter en lille håndfuld salt i toilettet. Tap vand af vaske- & opvaskemaskine. Udluftningsventilen i målerbrønden åbnes ved at dreje ventilen til venstre. Herefter pumpes det resterende vand fra huset ud i målerbrønden. Husk at lukke for hovedhanen inde i huset - og lukke for udluftningsventilen i målerbrønden. 17

18 Byggesagsbehandling - inden du bygger Når du ønsker at bygge nyt, skal du ansøge kommunen om godkendelse af det byggeri, du planlægger. Se nærmere vejledning i Lokalplan EL 30, som er udleveret til alle haver, og kan findes på vores hjemmeside eller på kommunens hjemmeside, Når du søger godkendelse, skal du aflevere en tegning(er) til kommunen af det, du vil bygge. Tegningerne skal blandt andet vise bebyggelsens grundareal og hvor bygningen ligger på grunden. Tegningerne skal også vise, hvordan taget er udformet og med hvilke højder. Du skal altid søge godkendelse, hvis du vil ændre på bebyggelsens udvendige mål eller på bygningers placering på grunden. Hvis du er i tvivl om, hvordan tegninger bør udformes og hvad man må/ikke må, er du velkommen til at komme på foreningens kontor i en kontortid og få lidt gode råd og vejledning. Kommunen kræver ikke gebyr for godkendelse af byggeplaner, og foreningen kræver ikke gebyr for rådgivning. Godkendelse af byggeriet Når du modtager godkendelsen af dine byggeplaner fra Kommunen, kan du gå i gang med byggeriet. Foreningen modtager besked direkte fra kommunen om alle godkendelser af byggerier i foreningen, så du behøver ikke give os kopi af den tegning, som du har fået godkendt af kommunen. Når du er færdig med byggeriet Når du har afsluttet dit byggeri, skal du give foreningen en besked herom. Kommunen beder dig ikke om en færdigmelding. Bestyrelsen vil herefter foretage en Besigtigelse af din bebyggelse. Det vil sige, at vi opmåler den samlede bebyggelse og kontrollerer, at den samlede bebyggelse svarer til de af kommunen godkendte tegninger, samt at alt byggeri er placeret på din grund, som vist på tegningerne. Besigtigelsen aftaler du på foreningens kontor i kontortiden, når du færdigmelder dit byggeri. En Besigtigelse koster kr Med venlig hilsen Hans-Jørgen Jensen Næstformand 18

19 Læserbrev Billedet taler sit tydelige sprog. Både have og hus ser forfærdeligt ud. Man kan vel dårlig tale om et hus. Ud over et par enkelte vinduer, så er der kun nogle synlige bjælker til at bære taget. Jeg har været hos bestyrelsen for længe siden, så de kunne kontakte haveejeren, med påbud om at få bragt huset i en ordentlig stand, men intet er sket. Det finder jeg for dårligt. Folk der går forbi på stien, undrer sig over, at det sådan kan få lov til at forfalde, uden der bliver grebet ind. Efter billedet er taget, så er haven blevet ordnet. Det er fint der sker noget, men efter hækken er blevet klippet, så har jeg som genbo direkte udsigt til det hele. Det får mig til at tænke over, at nogen har udsigt til søen, mens jeg har udsigt til en ruin. Med mit læserbrev håber jeg der bliver gjort noget ved sagen. Med venlig hilsen Peter Wiedmeyer Orkidestien Tættere kommer man nok ikke på et håndværkertilbud Svar fra bestyrelsen I starten af 2011 døde den daværende haveejer, som i de foregående 3-4 år havde problemer med havevedligeholdelsen. Dødsbobehandlingen tog det mest af 2011 hvorfor huset først fik ny ejer i slutningen af Vi ved ikke hvorfor, men i slutningen af 2012 satte den nye ejer atter huset til salg, uden at der var blevet gjort noget ved huset. Og vi kan godt se, at den seneste ejer, som overtog huset i starten af 2013, heller ikke kommet særlig langt i løbet af sit første medlems år. Bestyrelsen er helt enig i, at det ikke pynter med huse i den stand. Men nye haveejere plejer altid at få en rimelig tid, til at få styr på tingene, og bestyrelsen kan og vil ikke give en ny ejer påbud vedrørende huset, i ejerens første medlemsår. Desværre er der mange nybyggere som glemmer, eller måske ikke tror, at man i byggeperioder skal huske, at bruge tid på den mest nødvendige havevedligeholdelse dvs. at klippe hækken, holde ukrudtet nede samt holde stien. At haven nu er blevet ordnet lidt gør ikke helhedsindtrykket særligt meget bedre. Med venlig hilsen Bestyrelsen 19

20 ALTID GODE TILBUD! - SE VORES HJEMMESIDE Cykelcentret Skovlunde Center Syd Bybjergvej 4D, Skovlunde, Tlf CERTIFICERET CYKELHANDLER Certificeret med 5 stjerner Her kan du købe uden udbetaling på Danaktiv

21 Slægtsforskning for medlemmer af Sommerbyen Ejby Af Svend Vinther, Følfodstien 21 Som nævnt i sidste Ejbypost arbejder jeg på at etablere en studiekreds i slægtsforskning i Sommerbyen EJBY, og i skrivende stund planlægges et stiftende møde på Statenegården for interesserede medlemmer den 29. august 2013 kl. 10. Mødet annonceres ved opslag i foreningen og jeg vil snarest kontakte Sporten, Tirsdagsklubben og Søens Folk, for at drøfte muligheden for et samarbejde. Naturligvis vil jeg også have en dialog med bestyrelsen for at sikre bedst mulige betingelser for Studiekredsen. Forhåbentlig kan vi få valgt en styregruppe/ bestyrelse, som kan bruge vinteren på nærmere tilrettelægning af aktiviteten. I den forestående vinter skal Statenegården som bekendt ombygges, så Studiekredsen kan ikke komme rigtigt i gang før i det tidlige forår For at udnytte den lange vinter skal jeg opfordre til, at man begynder at indsamle informationer om forældres samt bedsteog oldeforældres data. Det drejer sig om fødselsdag, vielse, dødsdag og de kirker og sogne, hvor handlingerne har fundet sted. De fleste af os har ikke selv disse oplysninger, men er nød til at spørge ældre familiemedlemmer. I vil hurtigt opdage, hvor svært det er, men også hvor spændende det er. Pludselig har alle noget at tale om og I kommer hinanden ved! Det gælder jo også om at opsamle de gode og dårlige historier som cirkulerer i familien. Det er ofte bedre (i historisk forstand) at nedstamme fra en prostitueret eller en forbryder, om hvem der er ført lang retssager, end fra en person, som er glemt af alle. På samme måde er det beskæmmende at nedstamme fra grever og baroner, hvis man ikke selv er adelig. For så er det jo gået tilbage for familien! Husk at udnytte enhver familiekomsammen den kommende vinter til at pumpe de ældste i familien for oplysninger. Skulle alle disse muligheder glippe, kan man henvende sig til sin bopælskommune. Kommunens Borgerservice er normalt behjælpelig med at fremskaffe oplysninger om dine forfædre i den udstrækning, de har oplysningerne. Jeg har udarbejdet et aneskema, som I med fordel kan benytte til registreringen. Skemaet kan fås hos mig, på Statenegården og ved opslagstavlen i VIVO. Jeg modtager meget gerne kommentarer til, hvordan vi i fællesskab griber sagen an. Jeg kan anbefale nybegyndere at udnytte vinteren til at melde sig til et kursus i slægtsforskning i Ældre Sagen. Kurser afholdes både i København og på Frederiksberg. Er der interesse for det, har jeg en aftale med A-Huset i Valdemarsgade 8 om, at vi i mangel af Statenegården kan afholde Studiekredsen i deres lokaler til vinter. Men så er det nu du skal melde dig! I givet fald afholdes kurset torsdag formiddag kl Deltagelse er betinget af et medlemskab af Ældre Sagen og koster 350 kr. for 4 måneder. Under alle omstændigheder står jeg til rådighed her til vinter med råd og vejledning om slægtsforskning! Skriv til ring på , eller komme forbi min have! 21

22 Henning Gram som forsanger ved Sportens fest for de unge på 40 Husk bopælsattest når du melder flytning Ved flytning skal foreningen have en bopælsattest senest 14 dage efter din flytning og det er ikke nok med fx en kopi af dit sygesikringsbevis. Når du anmelder flytning, kan du ofte få en kvittering for anmeldelsen gratis. Denne kvittering er tilstrækkelig til foreningen. Hvis du ikke husker at få kvitteringen, skal du betale for en bopælsattest fra din kommune. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man bestiller en bopælsattest se din kommunes hjemmeside. Hvis du vil spare udgiften til en bopælsattest, kan du selv udskrive en tilstrækkelig side fra Borger.dk. Det sker på følgende måde. Gå ind på 22 Log dig ind med NemID og klik ind på»min Side«. I menuen i venstre side står den adresse, du er registreret på. Klik på adressen. Så kommer et vindue, hvor der blandt andet står»bolig«. Klik på»bolig«. Så kommer en side frem, hvor der er et vindue med overskriften»digital flytning«, hvor din nuværende og tidligere adresse står sammen med tidspunktet for din flytning til den nye adresse. Print denne side ud, skriv dit havenummer på siden og aflever den på kontoret til kassereren du kan bare lægge sedlen i postkassen på Statenegården. Men husk meget gerne at skrive dit havenummer på sedlen så er det nemmest for kassereren at finde dig i kartoteket og få rettet din adresse :-) Med venlig hilsen - Bestyrelsen

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Disse store lindetræer der adskiller H/F OF og Sommerbyen skal fældes til januar. 4 2012 December Fra formanden - Hans Vedderkop Sæsonens sidste måneder bød

Læs mere

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen Se artiklen inde i bladet 205 Marts Formandens beretning for året

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA Ildsjæl i Nord. Side 5. Nu skal Grønningen og friarealer forskønnes. Side 7. Rejsen tilbage til år 900. Side

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 Gravemaskinerne er i gang med at fylde op i grusgraven vest for Jeksenvej. Trods frostvejr kommer

Læs mere

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37.

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37. Nummer 2, 19. årgang, februar 2013 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Pers hus brændte ned Læs side 3 Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19 Den første

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 Privat udlejning MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Højesteret: Udlejer har pligt til at vedligeholde varmeanlægget En gang imellem kan en tabt sag for lejerne medføre

Læs mere