Brugervejledning til Regnskab Basis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Regnskab Basis"

Transkript

1 Brugervejledning til Regnskab Basis Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen maj 2016

2 1. INDLEDNING OVERORDNET OM PROCESSEN TEKNIK OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET LØSNINGENS FLOW TEKSTSTYKKER GEMME-FUNKTIONALITET VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST KLADDEFUNKTION DEL KLADDEFUNKTION SPØRGSMÅLSTEGNSFUNKTION SAMMENLIGNINGSTAL OMGØRELSE KALENDER-FUNKTIONALITET VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER INFORMATION OM GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORTEN VALUTA INFORMATION OM REVISORVIRKSOMHED LEDELSESPÅTEGNING REVISION REVISION ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG FRAVALG AF REVISION REVIEW-ERKLÆRING OPGAVE OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB-ERKLÆRING UNDEROVERSKRIFTER LEDELSESBERETNING NØGLETAL ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS SÆRLIGT FOR REGNSKABSKLASSE B MIKRO SÆRLIGT FOR REGNSKABSKLASSE B RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE VISNING AF EKSTRA FELTER AUTOSUMMERING FORTEGN UDARBEJDELSE AF NOTER EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE UDLODDET EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTER AFSLUT INDTASTNING FEJLKODER ANVENDELSE AF INTERNET BROWSER

3 16. TEKSTKOPIERING MULIGHED FOR VEDLÆGGELSE AF BILAG AFSLUTNING KONTAKT

4 1. Indledning Regnskab Basis kan anvendes af danske virksomheder og erhvervsdrivende fonde i regnskabsklasse B, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven. Regnskab Basis kan herudover ligeledes anvendes af virksomheder og erhvervsdrivende fonde i regnskabsklasse C, hvis Regnskab Basis indeholder de elementer for regnskabsklasse C, som den pågældende virksomhed har behov for ved indberetning af årsrapporten. Det er ikke muligt at indberette koncernregnskab i Regnskab Basis. Det kan man derimod gøre via indberetningsløsningen Regnskab Special eller via system til system-løsning. Regnskab Basis er et værktøj til udarbejdelse og indsendelse af digitale årsrapporter. Det er ikke nødvendigt for brugere af Regnskab Basis at investere i særligt XBRL-software. Det skal bemærkes, at virksomhedens ledelse altid vil være ansvarlig for, at årsrapporten opfylder gældende lovgivning. Denne vejledning skal betragtes som en teknisk brugervejledning til virksomheder, der anvender Regnskab Basis til indberetning af virksomhedens årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Denne vejledning er således ikke en regnskabsvejledning. Hvis en virksomhed har brug for regnskabsmæssig rådgivning i forbindelse med indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, skal virksomheden kontakte en revisor eller en anden regnskabskyndig person. Vejledningen er rettet mod små virksomheder, der indberetter årsrapport udarbejdet efter regnskabsklasse B. Nogle steder er det nævnt, at det er muligt at tilvælge elementer fra regnskabsklasse C. På nuværende tidspunkt for udarbejdelsen af nærværende brugervejledning, er der to årsregnskabslove gældende. Lovbekendtgørelsen nr af 1. november 2013, som er benævnt årsregnskabsloven i vejledningen, og lovbekendtgørelsen nr. 783 af 1. juni 2015, der er benævnt den ændrede årsregnskabslov i vejledningen. For årsrapporter der starter den 1. januar 2016 eller senere, er det pligtig at følge den ændrede årsregnskabslov. Årsrapporter der slutter den 31. december 2015 eller senere kan frivilligt førtidsimplementere den ændrede årsregnskabslov. 2. Overordnet om processen Brugeren af Regnskab Basis skal have en Nem ID/digital signatur, som anvendes til logon på indberet.virk.dk. Efter logon kan løsningen straks anvendes til regnskabsudarbejdelse. Processen for anvendelse af Regnskab Basis: Gå ind på Vælg søg og skriv Regnskab Basis Indtast/og eller kopier alle regnskabsoplysninger Udskriv en papirkopi af årsrapporten og få den godkendt og underskrevet på generalforsamlingen Log atter på vælg Søg og skriv Regnskab Basis Vælg din oprettede kladde og klik på Indberet godkendt årsrapport Gem din kvittering og den underskrevne kopi af årsrapporten 4

5 2.1 Teknik Regnskab Basis danner på baggrund af de indtastede oplysninger en digital årsrapport i XBRL format og PDF-format. Løsningen bygger på formatet inline-xbrl, som bl.a. bruges til dannelsen af hhv. XBRL og PDF. 3. Overordnet om opbygning og funktionalitet 3.1 Løsningens flow Flowet i Regnskab Basis er opbygget med udgangspunkt i en typisk årsrapport. Regnskab Basis består af en række forskellige sider, som man skal igennem, inden årsrapporten er færdig. Man starter på siden Start og ender på siden Godkendt. Man kan dog ikke gå direkte til Godkend før man har trykket Afslut indtastning. Ved tryk på Afslut indtastning validerer Regnskab Basis de indtastede regnskabsoplysninger. Man kan løbende følge med i hvor langt, man er i processen. I venstre side vises en oversigt, hvor det er markeret, hvor man befinder sig. Det er muligt selv at vælge den rækkefølge, man ønsker at udarbejde årsrapporten i. Figur: Visning af oversigt af flowet i løsningen. På startsiden til Regnskab Basis starter brugeren på mine kladder, hvis brugeren har eksisterende kladder liggende. Har brugeren ingen kladder liggende, starter brugeren på siden indberet årsrapport. Det er muligt at navigere mellem fanerne. 5

6 3.2 Tekststykker I Regnskab Basis vil man blive præsenteret for nogle hele tekstafsnit, hvor man skal indtaste. Det skal dog bemærkes, at der er nogle specifikke oplysninger, som skal indtastes særskilt. Det gælder fx ledelsespåtegningen, hvor selve erklæringen indtastes i et helt tekstafsnit, men navn og titel på de enkelte ledelsesmedlemmer indtastes i separate tekstafsnit. 3.3 Gemme-funktionalitet Regnskab Basis gemmer med korte intervaller, hvilket betyder, at man har mulighed for at arbejde videre med årsrapporten. Det vil sige, at du kan arbejde med en virksomheds årsrapport over flere dage. Regnskab Basis gemmer løbende de indtastede data, og man kan logge af og på, som man vil. 3.4 Vis årsrapport i udkast Man har løbende mulighed for at se indhold og udseende for den digitale årsrapport. Øverst på de enkelte sider i løsningen findes feltet Vis årsrapport i udkast. Ved at trykke herpå får man vist årsrapporten i udkast som PDF. Figur: Visning af Vis årsrapport i udkast knappen. 3.5 Kladdefunktion Regnskab Basis understøtter ligeledes en kladdefunktion. Dette betyder, at du altid vil få vist dine igangværende kladder, når du er logget på løsningen. Herudover muliggør kladdefunktionen, at du kan arbejde med flere årsrapporter samt over flere dage. 3.6 Del kladdefunktion Under Mine kladder kan man dele en regnskabskladde med Erhvervsstyrelsen, hvis brugeren oplever en teknisk udfordring, hvor Erhvervsstyrelsen kan hjælpe. Det skal understreges, at brugeren stadigvæk skal kontakte Erhvervsstyrelsen, da Erhvervsstyrelsen ikke automatisk bliver orienteret om, at en bruger har delt en kladde med Erhvervsstyrelsen. Det er også muligt at dele kladden ved Afslut indtastning. 3.7 Spørgsmålstegnsfunktion I Regnskab Basis er der løbende spørgsmålstegn, hvor brugeren kan trykke og få information. Fx under ledelsespåtegning kan man trykke og få mere information om, hvornår man kan fravælge en ledelsespåtegning. 3.8 Sammenligningstal For at kunne indtaste sammenligningstal i resultatopgørelsen og balancen, er man nødt til at indtaste foregående regnskabsperiode under afsnittet Virksomhedsoplysninger. Sammenligningstallene skal angives i hele kroner, og de kan altså ikke indtastes som tusind kroner. Ved førstegangsindberetning af digitale regnskaber er det nødvendigt at indtaste både indeværende års regnskabstal og sammenligningstal. Vær opmærksom på, at der ikke sker autosummering af sammenligningstallene. Ved efterfølgende indrapporteringer er Regnskab 6

7 Basis dog udviklet således, at tidligere sammenligningstal vil blive gemt med mulighed for at kunne blive hentet frem. Dette hjælper med til at spare regnskabsbrugeren for genindtastning. Figur: Visning af mulighed for indhentning af sammenligningstal Når brugeren har valgt at bruge sammenligningstal, bliver der også mulighed for at få genindlæst enkelte dele af den tidligere indberettede årsrapport, herunder ledelsespåtegning, ledelsesberetning og hoved- og nøgletalsoversigt, anvendt regnskabspraksis samt noter. Brugeren vil få tilbudt at bruge den tidligere indberettede tekst som sin nye skabelon, se eksempel på anvendt regnskabspraksis nedenfor. 7

8 Figur: Visning af mulighed for anvendelse af gammel anvendt regnskabspraksis 3.9 Omgørelse Hvis brugeren har konstateret en væsentlig fejl i regnskabet, efter indberetningen, er det muligt at få omgjort sit regnskab. Regnskab Basis gør det muligt at få genindlæst sit regnskab, så væsentlige fejl kan korrigeres og indberette på ny. Det er dog en forudsætning, at man anvender samme digitale signatur, som man gjorde ved første indberetning. Det gøres ved at indtaste CVR nummer igen også får man mulighed for at vælge omgørelse, se nedenfor. Figur: Visning af mulighed for anvendelse omgørelse. Hvis man ikke kan fremfinde sin regnskabskladde, og man har flere digitale signaturer, da check for en sikkerheds skyld om kladden ikke er knyttet til en af dem. 8

9 Det skal hertil bemærkes, at omgørelse af et regnskab udelukkende er muligt i tilfælde af væsentlige fejl. Til sidst i indtastningsløsningen vil man blive bedt om at redegøre for omgørelse. Her skal man således angive, hvorfor der indberettes en ny årsrapport. Styrelsen vil på baggrund af det ændrede regnskab og redegørelsen vurdere, hvorvidt omgørelse tillades. Det omgjorte regnskab vil således først blive offentliggjort efter styrelsens godkendelse. Såfremt det ikke er muligt at fremfinde den digitale signatur, har man stadig mulighed for at omgøre årsrapporten. Som alternativ kan man oprette en helt ny årsrapport, og indtaste på ny med den korrekte regnskabsperiode Kalender-funktionalitet Ved indtastning af regnskabsperiode kan kalender-funktionaliteten benyttes. Funktionaliteten er tilgængelig for både indeværende regnskabsperiode og foregående regnskabsperiode. Figur: Visning af mulighed for at benytte kalender-funktion ved indtastning af regnskabsperiode. 4. Virksomhedsoplysninger Regnskab Basis henter på baggrund af indtastet CVR-nr. de offentligt registrerede virksomhedsoplysninger, så brugeren sparer tid. Såfremt oplysningerne ikke er korrekte, kan disse tilrettes manuelt i løsningen. Bemærk dog, at virksomheden har pligt til særskilt at anmelde ændringen til Erhvervsstyrelsen. 4.1 Information om godkendelse af årsrapporten Det er muligt at angive, om årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen eller på et årsregnskabsmøde. Godkendelse af årsrapporten på et årsregnskabsmøde er typisk relevant for de erhvervsdrivende fonde, der ikke afholder generalforsamling. Teksten på forsiden af den genererede PDF vil ændre sig alt afhængig af typen af møde. 4.2 Valuta På fanen virksomhedsoplysninger er det muligt at skifte mellem indberetningsvaluta. Øverst på siden kan man vælge at ændre indberetningsvalutaen. Ved tryk på den valgte valuta, præsenteres man for forskellige indberetningsvalutaer i en drop down menu. 9

10 Figur: Visning af mulighed for ændring af valuta 4.3 Information om revisorvirksomhed Det er muligt ved indtastning af information om revisorvirksomhed at angive revisorvirksomhedens CVR-nummer. Systemet henter derefter de registrerede oplysninger om revisorvirksomheden frem. Vær dog opmærksom på, at det er nødvendigt aktivt at klikke på den fremkomne adresse, før informationen lagres. 10

11 Figur: Visning af hentning af information om revisorvirksomhed 5. Ledelsespåtegning På denne side har brugeren mulighed for at skrive sin ledelsespåtegning. Brugeren har også mulighed for at fravælge ledelsespåtegning efter den ændrede årsregnskabslov, såfremt virksomhedens ansvarlige ledelsesorgan kun består af ét medlem på tidspunktet for årsrapportens godkendelse. 11

12 Figur: Visning af mulighed for ledelsespåtegning Det er muligt at kopiere tekst fra eksempelvis word. Erhvervsstyrelsen anbefaler dog, at teksten først kopieres over i et simplet tekstprogram, som f.eks. Notesblok eller lign. Dermed sikres det, at der ikke medtages skjult formatering, se også afsnit

13 Figur: visning af indtastning af specifikke oplysninger til ledelsespåtegning. I ledelsespåtegningen skal man oplyse om sted og dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten samt navn og titel på de respektive ledelsesmedlemmer eller likvidator, såfremt han/hun træder i ledelsens sted. Dette gøres særskilt i tilknytning til ledelsespåtegningen i indtastningsløsningen. Ud for de respektive ledelsesmedlemmer er det muligt at oprette en note (se rød pil). Denne note har til formål, hvis et ledelsesmedlem har indvindinger mod, at årsrapporten godkendes med det indhold, der er besluttet. Det skal nævnes, at ledelsesmedlemmet stadig skal underskrive årsrapporten, men medlemmet kan tilkendegive sine indvindinger. Sted og dato, navn og titel og evt. uenighed vil fremgå som et helt afsnit sammen i PDF en i tilknytning til ledelsespåtegningen. I tilknytning til ledelsespåtegningen er det muligt at angive, om der er truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Det skal nævnes, at det ikke er tilstrækkeligt at indtaste Ja, men at der skal formuleres en erklæring omkring dette. 6. Revision Regnskab Basis vil først spørge brugeren, hvorvidt der er fravalgt revision eller ej. 13

14 6.1 Revision Hvis virksomheden aflægger årsrapport, som er revideret af en godkendt revisor, skal brugeren på denne side indtaste erklæringen. Det er muligt selv at udfylde de angivne felter, eller man kan vælge mellem et antal skabeloner, som dækker forskellige erklæringstyper, se nedenfor: Figur: Visning af valg af mulige skabeloner i forbindelse med revision Skabelonerne afspejler FSR danske revisorers standardpåtegninger. Er det en godkendt revisor, som foretager indberetningen af årsrapporten, lægger han/hun sin afgivne erklæring ind i løsningen. Er det virksomheden, som foretager indberetningen af årsrapporten, lægger han/hun erklæringen ind på vegne af den godkendte revisor. Det skal bemærkes, at skabelonerne blot er vejledninger, og afvigelser kan ske alt efter erklæringens karakter. 6.2 Erklæring om udvidet gennemgang En virksomhed i regnskabsklasse B, som har pligt til at udarbejde årsrapport, kan i stedet lade sit regnskab revidere efter erklæringsstandarden udvidet gennemgang. Det er muligt selv at udfylde de angivne felter, eller man kan vælge skabeloner, som automatisk udfylder tekster i felterne. 14

15 Figur: Visning af erklæring om udvidet gennemgang ved nej til fravalg af revision forud for aflæggelse af regnskab. Skabelonerne er udarbejdet efter vejledning fra Erhvervsstyrelsen og FSR danske revisorer. Det skal bemærkes, at skabelonerne blot er vejledninger, og afvigelser kan ske alt efter erklæringens karakter. Følgende virksomheder kan ikke benytte sig af udvidet gennemgang: Virksomheder i regnskabsklasse C og D Erhvervsdrivende fonde 1 Holdingvirksomheder, hvis holdingvirksomheden og de virksomheder, der besidder kapitalandele i og udøver betydelige indflydelse over, tilsammen overskrider to af følgende størrelser: o en balancesum på 44 mio. kr. o en nettoomsætning på 89 mio. kr. o et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på Fravalg af revision Hvis virksomheden opfylder betingelserne om fravalg af revision, kan brugeren gå direkte videre til næste side. Betingelserne for fravalg af revision er følgende: Hvis årsregnskabet revideres, skal det i tilknytning til ledelsespåtegningen oplyses, hvis generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan i en virksomhed, der opfylder 1 Størrelsesgrænserne er efter den ændrede årsregnskabslov. Efter årsregnskabsloven er størrelsesgrænserne: a) en balancesum på 36 mio. kr. b) en nettoomsætning på 72 mio. kr. og c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på

16 betingelserne for fravalg af revision, har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Herudover skal medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer i ledelsespåtegningen for denne regnskabsperiode erklære, hvorvidt virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revision. En virksomhed, som er omfattet af regnskabsklasse B kan undlade at lade årsrapporten revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: En balancesum på 4 mio. kr. En nettoomsætning på 8 mio. kr. og Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 Undtagelsen gælder ikke for erhvervsdrivende fonde, idet disse har pligt til at lade årsrapporten revidere uanset størrelse. Hvis generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan har fravalgt revision i regnskabsåret forud for det regnskab, der aflægges for, har virksomheden mulighed for at benytte sig af erklæringen om udvidet gennemgang for det aflæggende regnskab. Her kan man selv vælge at udfylde de angivne felter, eller man kan benytte sig af skabelonerne, som automatisk udfylder felterne. 16

17 Figur: Visning af erklæring om udvidet gennemgang ved fravalg af revision for regnskabsåret forud for aflæggelse af regnskab. Skabelonerne er udarbejdet efter vejledning fra Erhvervsstyrelsen og FSR danske revisorer. Det skal dog bemærkes, at skabelonerne blot er vejledninger, og afvigelser kan forekomme alt efter erklæringens karakter. 6.4 Review-erklæring Brugeren har ligeledes mulighed for at tilføje en review-erklæring. Det er muligt selv at udfylde de angivne felter, eller man kan vælge mellem et antal skabeloner, som dækker forskellige erklæringstyper, se nedenfor. Det skal bemærkes, at skabelonerne blot er vejledninger, og afvigelser kan ske alt efter erklæringens karakter. 17

18 Figur: Visning af valg af mulige skabeloner i forbindelse med review Er det en godkendt revisor, som foretager indberetningen af årsrapporten, lægger han/hun sin afgivne erklæring ind i løsningen. Er det virksomheden, som foretager indberetningen af årsrapporten, lægger han/hun erklæringen ind på vegne af den godkendte revisor. 18

19 6.5 Opgave om opstilling af årsregnskab-erklæring Brugeren har ligeledes mulighed for at vælge opgave om opstilling af årsregnskab-erklæring. Figur: Visning af mulighed for opgave om opstilling af årsregnskab erklæring Vælges opgave om opstilling af årsregnskab-erklæring medfører dette, at der på forsiden af årsrapporten kommer til at stå, at den er urevideret. 19

20 Figur: Visning af forside af årsrapport ved opgave om opstilling af årsregnskab -erklæring 6.6 Underoverskrifter Årsrapporter med en uafhængig revisors påtegning eller en erklæring om udvidet gennemgang har mulighed for at angive modifikation til revisors konklusion. Hvis der ikke er nogle modifikationer til revisors konklusion, så kan man vælge ingen underoverskrift. 20

21 Figur: Visning af underoverskrifter i afsnittet Revision. På figuren er der vist et eksempel på en konklusion med forbehold. 7. Ledelsesberetning Ved ledelsesberetning skal man enten vælge at udfylde en ledelsesberetning eller en note om hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold. Det skyldes, at virksomheden efter årsregnskabsloven skal oplyse om virksomhedens hovedaktivitet, og det skal enten i en ledelsesberetning eller i noten. Ved valg af ledelsesberetning er det muligt særskilt at indtaste en redegørelse for samfundsansvar og/eller virksomhedsledelse og/eller den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Se nedenfor med redegørelse for samfundsansvar som eksempel. 21

22 Figur: visning af angivelse af redegørelse for samfundsansvar Det er også muligt at angive et link til de respektive redegørelser, se nedenfor: Figur: visning af angivelse af link til redegørelse for samfundsansvar Indtastning i tekstboksen og de respektive redegørelser vil fremgå som én samlet ledelsesberetning. Hvis man ikke ønsker at indtaste nogle af de ovenstående redegørelser, skal man fx for samfundsansvar afkrydse i ingen redegørelse for samfundsansvar. Som udgangspunkt er der ikke afkrydsning i nogle af felterne. Det er muligt at kopiere tekst fra eksempelvis word. Erhvervsstyrelsen anbefaler dog, at teksten først kopieres over i et simpelt tekstprogram, som f.eks. Notesblok eller lign. Dermed sikres det, at der ikke medtages skjult formatering, se også afsnit

23 7.1 Nøgletal Der er mulighed for at indrapportere nøgletal i forbindelse med ledelsesberetningen. Det er ikke et krav for virksomheder i regnskabsklasse B at angive hoved- og nøgletal i forbindelse med ledelsesberetningen. Det er udelukkende en mulighed, såfremt man har tilvalgt dette element fra regnskabsklasse C, jf. årsregnskabslovens 101. Figur: Visning af tabellen Nøgletal under fanen ledelsesberetning 8. Anvendt regnskabspraksis På denne side har brugeren mulighed for at indtaste afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Udover at indtaste tekstafsnittet til anvendt regnskabspraksis, skal brugeren også særskilt indtaste oplysning om virksomhedens regnskabsklasse, om der er tilvalg af elementer fra en højere regnskabsklasse, og/eller om der er sket ændringer af anvendt regnskabspraksis. 23

24 Figur: visning af mulighed for oplysning om regnskabsklasse. Figur: visning af mulighed for oplysning om tilvalg fra højere regnskabsklasse og eventuelle ændringer i regnskabspraksis I tekstboksen er det muligt at markere, såfremt virksomheden har valgt at undlade pengestrømsopgørelse 2. Det gøres ved at skrive teksten, hvorefter teksten markeres med markøren, og der trykkes på knappen Forklaring på manglende pengestrømsopgørelse. Grunden hertil er, at denne information inddateres specifikt i den digitale årsrapport, der indberettes til Erhvervsstyrelsen. 2 For virksomheder i regnskabsklasse C er det pligtig at have en pengestrømsopgørelse, men kan undlade den, hvis den er indeholdt i en pengestrømsopgørelse for en koncern, jf. årsregnskabslovens 86, stk

25 Figur: visning af mulighed for at særkilte at oplyse om forklaring for manglende pengestrømsopgørelse. Alle oplysningerne vil fremgå som ét helt tekstafsnit i den indberettede PDF-version af årsrapporten. Det er muligt at kopiere tekst fra eksempelvis word. Erhvervsstyrelsen anbefaler dog, at teksten først kopieres over i et simpelt tekstprogram, som f.eks. Notesblok eller lign. Dermed sikres det, at der ikke medtages skjult formatering, se også afsnit Særligt for regnskabsklasse B mikro Hvis virksomheden opfylder størrelsesgrænserne for mikrovirksomheder, er det bl.a. muligt at undlade at oplyse om anvendt regnskabspraksis 3. Hvis anvendt regnskabspraksis ikke vælges danner løsningen automatisk noten Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder, hvori en standard erklæring fremgår vedrørende undladelsen af anvendt regnskabspraksis efter den ændrede årsregnskabslovs 22 b. Ved mikrovirksomheder forstås meget små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 1. En balancesum på kr. 2. en nettoomsætning på kr. 3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10 3 Det er kun muligt efter den nye ændrede årsregnskabslov. 25

26 8.2 Særligt for regnskabsklasse B Mellemstore dattervirksomheder (omfattet af regnskabsklasse C) kan vælge at aflægge årsrapport efter regnskabsklasse B, hvis en række betingelser er opfyldt 4. En af betingelserne er bl.a., at virksomheden i forbindelse med indberetning skal vedhæfte et koncernregnskab, hvori dattervirksomheden indgår. Vedhæftning af koncernregnskab sker til sidst i indtastningsløsningen, se afsnit 17. Figur: visning af mulighed for undtagelsen i den ændrede årsregnskabslovs 78 a. 9. Resultatopgørelse og balance Brugeren bliver til at starte med mødt med et valg mellem en arts- eller funktionsopdelt resultatopgørelse. For balancen bliver brugeren præsenteret for valg mellem balance i kontoform og balance i kontoform opdeling i lang- og kortfristede aktiver og forpligtelser. Sidstnævnte balanceform er kun muligt efter den ændrede årsregnskabslov. Resultatopgørelse og balance er opbygget efter bilag 2 i årsregnskabsloven. Herudover er der enkelte tilføjelser, som er almen praksis at anvende. Det betyder, at brugeren kun kan anvende de foruddefinerede elementer i resultatopgørelse og balance. Det er dermed ikke muligt at opfinde egne tekster for de enkelte elementer. Brugeren skal kun indtaste tal for de regnskabsposter, som er relevante for virksomhedens udarbejdelse af årsrapporten. Dvs. brugeren skal ikke indtaste fx et nul for en regnskabspost, som ikke er relevant for virksomhedens årsrapport. 9.1 Visning af ekstra felter Som udgangspunkt præsenteres brugeren for de hyppigst anvendte felter først. Såfremt man ikke umiddelbart kan finde det felt, man ønsker at anvende, kan man klikke på feltet vis ekstra felter ovenfor den givne gruppe. Når visning af alle felter er slået til, vises de felter, man har mulighed for at indtaste i. 4 Betingelserne er nærmere beskrevet i den ændrede årsregnskabslovs 78 a. 26

27 Figur: Visning af mulighed for Vis ekstra felter og autosummering. 9.2 Autosummering Der er indbygget autosummeringer i resultatopgørelse og balance på dette års tal, uanset om man anvender den simple visning eller visning af ekstra felter. Hvis man oplever nogle besværligheder ved autosummeringer, så har man mulighed for at slå autosum fra og manuelt indtaste sine oplysninger. 9.3 Fortegn Ved indtastning af tal i resultatopgørelse og balance skal beløbene angives med deres naturlige værdi. Det vil eksempelvis sige, at negative tal skal angives med minus foran. 9.4 Udarbejdelse af noter Ønsker brugeren at tilføje en note til en given post i resultatopgørelsen og balancen, skal dette ske på siden for indtastning af tal til henholdsvis resultatopgørelse og balance. Når man står ud for en linje, hvor man ønsker en note, trykker man på note. Herefter har man mulighed for at udarbejde en note. Figur: Visning af ikon til anvendelse for noter På de hyppigst anvendte noter er der udarbejdet standardnoter, man kan bruge som inspiration, eksempelvis standardnoten for materielle anlægsaktiver nedenfor: 27

28 Figur: Visning af standard note for materielle anlægsaktiver Herudover kan man i noterne ligeledes vælge mellem tre typer standard skabeloner. Brugeren skal blot klikke på skabelon ikonet i notens øverste venstre hjørne. Herefter åbnes et vindue, hvor man kan vælge mellem tre typer skabeloner. Hertil skal det nævnes, at såfremt man ikke ønsker at slette det eksisterende indhold i noten, skal man huske at fjerne fluebenet ved erstat det faktiske indhold, inden man vælger skabelontype. Figur: Visning af indsættelse af standard skabeloner Når man har udarbejdet en note, skal man trykke på feltet Gem, hvorefter noten gemmes og vises som en del af årsrapporten. Det er muligt at foretage standard korrektioner, slet, omdøb osv. Ønsker man at tilføje en ekstra linje, er dette også muligt. Blot højreklik i skabelonerne inde i noten og gå ned under række og indsæt række. Samme metode gælder også for indsættelse af kolonner. 28

29 Figur: Visning af mulighed for indsættelse af ekstra rækker 9.5 Ekstraordinært udbytte udloddet efter regnskabsårets udløb Efter den ændrede årsregnskabslov skal man oplyse om ekstraordinært udloddet udbytte efter regnskabsårets udløb, hvis det er relevant. Figur: Visning af mulighed for angivelse af ekstraordinært udbytte udloddet efter regnskabsårets udløb. 10. Egenkapitalopgørelse Efter den ændrede årsregnskabslov er det for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B frivilligt, om man ønsker at udarbejde en selvstændig egenkapitalopgørelse. For virksomheder omfattet af regnskabsklasse C er det dog pligtigt at udarbejde en egenkapitalopgørelse. 29

30 Figur: Visning af egenkapitalopgørelse. Ved valg ja til egenkapitalopgørelsen fremkommer et skema, hvorefter man kan slette og tilføje rækker og kolonner og indtaste de oplysninger, der er behov for. Det skal dog oplyses, at det maksimalt er muligt at have 4 kolonner. I tilknytning til egenkapitalopgørelse er der et tekstafsnit, hvor man kan indtaste yderligere oplysninger i sammenhæng til egenkapitalopgørelsen. Egenkapitalopgørelsen fungerer på samme måde som resultatopgørelsen og balancen ved, at man blot indtaster de relevante data i de tilhørende felter. Egenkapitalopgørelsen er som udgangspunkt prædefineret med autosum. For at fjerne dette, klikkes blot i feltet autosum. Og man kan anvende flere felter ved at trykke på vis ekstra felter. 11. Pengestrømsopgørelse På denne side har brugeren mulighed for at udarbejde en pengestrømsopgørelse. Det er ikke et krav for virksomheder i regnskabsklasse B at udarbejde en pengestrømsopgørelse. Det er udelukkende en mulighed, såfremt man har tilvalgt dette element fra regnskabsklasse C. jf. årsregnskabsloven 78, stk

31 Figur: Visning af mulighed for indsættelse af pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen fungerer på samme måde som resultatopgørelsen og balancen ved, at man blot indtaster de relevante data i de tilhørende felter. Pengestrømsopgørelsen er som udgangspunkt prædefineret med autosum. For at fjerne dette klikkes blot i feltet autosum. Figur: Visning af mulighed for fravalg af autosum 31

32 12. Noter Såfremt man ønsker at indsætte en note, der ikke relaterer sig til et bestemt regnskabstal fra resultatopgørelse eller balance, har man muligheden på siden Noter. Figur: Visning af mulighed for indsættelse af ekstra noter Her kan man vælge mellem et antal noter. For mikrovirksomheder kan man her oprette noten (oplysninger om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder), hvori virksomheden erklærer, at den har undladt oplysninger, som er tilladt for mikrovirksomheder efter den ændrede årsregnskabslovs 22 b. 13. Afslut indtastning Ved tryk på afslut indtastning validerer systemet den indtastede årsrapport. Regnskab Basis laver en teknisk og en forretningsmæssig validering. Ved teknisk validering skal man forstå, om det indtastede er teknisk korrekt. Erhvervsstyrelsen har erfaret, at der her kan opstå udfordringer, hvis man har kopieret tekst ind i Regnskab Basis fra fx Word se afsnit 16. Ved forretningsmæssig validering skal man forstå det regnskabsmæssige indhold af den indtastede årsrapport fx om årets resultat i resultatopgørelsen er udfyldt 5, se nedenfor. 5 For nærmere beskrivelse af de forretningsmæssige regler se følgende link: 32

33 Figur: Visning af afslut indtastning og validering af det indtastede, hvor årets resultat i resultatopgørelsen ikke er udfyldt. Såfremt validering af det indtastede fejler, er det muligt for brugeren at dele kladden, så Erhvervsstyrelsen kan hjælpe. Det skal bemærkes, at det ikke skal forstås som en indberetning af årsrapporten eller kan tilsidesættes som sådan. Og brugeren skal tage kontakt til Erhvervsstyrelsen, før Erhvervsstyrelsen kan hjælpe. 14. Fejlkoder Fejlkode 10001: Der er opstået en fejl ved kald til de underliggende systemer for CVRoplysninger. Prøv eventuelt igen lidt senere. Fejlkode 10002: Fandt ingen virksomhed til det angivne CVR-nummer. CVR-nr. skal bestå af 8 sammenhængende cifre. Fejlkode 10003: Du har allerede en eksisterende årsrapport klar til indsendelse for dette CVR-nummer. Du kan derfor ikke oprette en TEST-kladde for samme CVR-nummer. Fejlkode 10004: Du har allerede en eksisterende kladde for dette CVR-nummer. Du kan derfor ikke oprette en TEST-kladde for samme CVR-nummer. Fejlkode 10007: Der skal angives et CVR-nummer ved start af indtastning. Fejlkode 10008: Det angivne CVR-nummer skal bestå af 8 sammenhængende cifre. Fejlkode 10009: Der er angivet en forkert dato. Husk datoformatet er dd-mm-åååå. Eller værdien er ikke en gyldig dato. Formatet er dd-mm-åååå. Fejlkode 10010: Generalforsamlingsdatoen må ikke være før regnskabsperiodens slutdato. Fejlkode 10011: Dokumentet er ikke et validt XML dokument. 33

34 Fejlkode 10025: Generalforsamlingsdatoen må ikke ligge efter dags dato. Fejlkode 10029: Datoen må ikke være før år 2000 eller efter år Fejlkode 11001: Du har indtastet en der slutter før den starter. Fejlkode 11002: Du har indtastet en foregående regnskabsperiode der overlapper Regnskabsperioden. Fejlkode 11003: Du har indtastet en Sidste regnskabsperiode der ikke slutter dagen før Regnskabsperioden starter. Fejlkode 11004: Feltet Regnskabsperiode (fra) skal udfyldes, og feltet Regnskabsperiode (til) skal udfyldes. Fejlkode 11006: Feltet Virksomhedens Navn skal udfyldes. Fejlkode 11007: Kunne ikke hente revisionsvirksomhed. Check CVR-nummeret og prøv evt igen. Ellers kan firmanavn indtastes manuelt. Fejlkode 11008: Du har kun indtastet halvdelen af Foregående regnskabsperiode. Fejlkode 11009: Feltet [feltnavn] kunne ikke formateres til et heltal. Fejlkode 11010: Værdien i feltet [feltnavn] SKAL være præcis den samme som i feltet [feltnavn]. Fejlkode : Felt for begrundelse af omgørelse skal udfyldes. 15. Anvendelse af internet browser I nogle henseender kan man opleve, at siden på Regnskab Basis ikke ser optimal ud. Det kan være i forbindelse med layout, nogle funktioner ikke fungerer hensigtsmæssigt, eller man har problemer med at navigere i selve løsningen. Dette kan i nogle tilfælde være et browserproblem. Det kan derfor være en god idé at forsøge sig i en anden browser og se om problemet er det samme. Man kan f.eks. forsøge sig i Mozilla Firefox, Internet Explorer eller en tredje internet browser. 16. Tekstkopiering Erhvervsstyrelsen anbefaler ikke, at man kopierer direkte fra sit tekstediteringsprogram fra f.eks. Word eller Excel eller lignende. Dette begrundes med, at der ved kopieringen kan komme skjult formateringskode med over i Regnskab Basis, som man ikke umiddelbart kan se, og som systemet ikke nødvendigvis accepterer. Dette vil fremkomme ved en valideringsfejl under Afslut indtastning. Erhvervsstyrelsen anbefaler, at man kopierer fra et simpelt tekstediteringsprogram, som f.eks. notesblok eller lignende. På denne måde kan man imødekomme eventuelle valideringsfejl. Helt konkret kan man kopiere tekst fra Word, Excel eller et tredje tekstprogram over i eksempelvis notesblok og derefter videre i indtastningsløsningen. Notesblok kan hentes via Start/Programmer/Tilbehør 17. Mulighed for vedlæggelse af bilag I forbindelse med indberetning af den endelige og godkendte årsrapport, er det muligt at vedhæfte bilag. Det kan fx være tilfælde, hvor en virksomhed udnytter årsregnskabslovens 112, hvor virksomheden skal vedlægge det overliggende koncernregnskab. 34

35 For en dansk modervirksomhed kræver det, at det overliggende koncernregnskab indberettes først, hvorefter det mellemliggende moderselskab kan fremsøge det nævnte koncernregnskab i indtastningsløsningen. Det er også her det er muligt at vedlægge koncernregnskab efter årsregnskabslovens 78 a, jf. afsnit 8.2. Figur: Visning af mulighed for at vedlægge bilag i forbindelse med indberetning af årsrapport. For erhvervsdrivende fonde er det muligt at vedlægge koncernregnskab efter årsregnskabslovens 111, stk. 3 og legatarfortegnelse. Disse muligheder kommer kun frem, når virksomheden er en erhvervsdrivende fond. 18. Afslutning Når årsrapporten er færdigudarbejdet og klar til godkendelse på generalforsamlingen, udskrives, godkendes og underskrives denne, hvorefter der sker endelig indberetning på sidste side i Regnskab Basis. Ved indberetning bliver brugeren bedt om at oplyse navn og adresse, som skal bruges til fremsendelse af kvittering. Herudover modtager brugeren en kvittering direkte på skærmen, som ligeledes bliver sendt til indberetters oplyste adresse. Bemærk, at indberetter indestår for, at der foreligger et underskrevet eksemplar af årsrapporten. Hvis man konstaterer, at den indtastede årsrapport indeholder fejl eller mangler efter man har trykket afslut indtastning eller på generalforsamlingen, så er det muligt at redigere årsrapporten, inden den endelig indberettes til Erhvervsstyrelsen. Det gøres ved at trykke på rediger som regnskabskladde, hvorefter man kommer tilbage til indtastningsflowet. 35

36 Figur: Visning af mulighed for at redigere regnskabskladde. 19. Kontakt Du er velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis du har spørgsmål, forbedringsforslag eller lignende. Henvendelse kan ske til Erhvervsstyrelsens kundecenter på tlf eller via kontaktformularen på 36

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende.

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende. Erhvervsstyrelsen, 18. marts 2014 Grethe Krogh Jensen J.nr. 2014-0037032 Bestemmelser med indholdsmæssige ændringer i udkast til Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2015.8

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2015.8 Nyheder og vejledninger 8. januar 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 3 Generelt for Årsafslutning... 3 Virksomheds regnskaber:... 3 Personlig regnskab:... 4 Virksomhedsregnskab... 5 Tilpasning til

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Folketingets Skatteudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 1. juni 2016 Besvarelse af spørgsmål 466 alm. del stillet af udvalget

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen.

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode 30. januar 2015 Pr. e-mail: lisfod@erst.dk Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, september 201 Version 1.2 Erhvervsstyrelsen, september 201, Version 1.2 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen) BEK nr 778 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016599 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, august 2016 Version 1.6 Erhvervsstyrelsen, august 2016, version 1.6 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 04 Version.3 Erhvervsstyrelsen, december 04, Version.3 Side Forord Siden maj 009 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, januar 208 Version.9 Erhvervsstyrelsen, januar 208, Version.8 Side Forord Dette dokument beskriver

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 1.1 FORRETNINGSMÆSSIG UNDERSTØTTELSE

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 2015 Version 1. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder til version 2011.5 Indledning - Magnus:Årsafslutning 1 Nyheder til version 2011.5 2 1. Automatisk indsendelse af XBRL til E&S 2 2. Behold egne kontointervaller ved opdatering

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 1057 af 08/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Senere ændringer

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, januar 208 Version.8 Erhvervsstyrelsen, januar 208, Version.8 Side Forord Dette dokument beskriver

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE Du kan nemt lave din egen selvangivelse ved at logge ind med dit NemID på www.skat.dk. Du forbereder dig ved at have følgende parat: NemID Dit investorskattebilag

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 5. januar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Micro-opdatering... 3 Virksomhedsregnskaber... 6 Ny taksonomi (01-10-2016)... 6 Nye erklæringer... 7 Opdatering

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Kursisten sender elektronisk til vejleder og til uddannelseskonsulenten: En opgave inklusiv godkendelsesskema (bilag 5, findes

Læs mere

Vejledning til online blanketten Svinetællingen

Vejledning til online blanketten Svinetællingen Vejledning til online blanketten Svinetællingen Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Sagsnr.: 16/02746 April 2017 Indhold 1. Brugernavn, kodeord og login...

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Brunata WebMon Brugermanual for beboer

Brunata WebMon Brugermanual for beboer Brugermanual for beboer QB 10.1430 / 25.01.2011 Indhold Side Hvad er Brunata WebMon beboeradgang? 2 Hvem har adgang til systemet? 2 Din Browser 2 Sådan ændrer du skriftstørrelsen 2 Forsiden 3 Navngiv selv

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere