Årsrapport Pressemøde. København, 5. februar 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004"

Transkript

1 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004

2 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån overgår forventningerne Fremgang i kundetilfredshed i Danmark Positiv udvikling i markedsandelene i Danmark siden sommeren IT-nedbrud med efterfølgende investeringer i yderligere IT-sikkerhed Danica opgraderet til (AA-) og Realkredit Danmark tildelt højest mulige rating (AAA) 2

3 1. Resumé af 2003 Resumé af Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 13 pct. til 9,3 mia. kr. Basisindtægter på uændret niveau Omkostningerne falder 4 pct. Tab og hensættelser fortsat på et lavt niveau Basisindtjeningen stiger 3 pct. Resultatopgørelse Mio. kr Indeks Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før hens Tab og hensættelser Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat

4 2. Finansielle hovedtal Udlån - Moderat vækst i bankudlånet Bankudlån 1,5 pct. (i lokal valuta) Vækst i Sverige og Norge Danmark påvirket af erhvervslivets afdæmpede investeringslyst Målt i danske kroner falder bankudlånet med 1 pct. Realkreditudlånet vokser fortsat, i 2003 med 6 pct. Mia. kr Udviklingen i udlån Eksklusiv valutakurseffekt -10 BA UK Øvrige BA DK BA NO BA SE I alt 4

5 2. Finansielle hovedtal Nøgletal - Forbedring i centrale nøgletal Udbytte pr. aktie 38 pct. Året resultat pr. aktie stiger 16 pct. til13,3 kr. som følge af fremgang i resultat og aktietilbagekøb Kr Resultat og udbytte pr. aktie 16 pct 38 pct Udbytte pr. aktie stiger 38 pct. til 6,55 kr. Forrentning af egenkapitalen stiger til 15,2 pct. Omkostningsprocenten forbedres fra 57,2 til 55,0 Forøgelse af udbytteprocenten til Årets resultat pr. aktie Udbytte pr. aktie Nøgletal Indeks Egenkapitalsforrentning 14,0 15,2 109 Omkostningsprocent 57,2 55,0 96 5

6 3. Udvikling i regnskabsposter Nettorenteindtægter - Høj konverteringsaktivitet og udlånsvækst bidrager positivt Nettorenteindtægter 1,5 pct Mia. kr. Nettorenteindtægter Pct. Dansk rentefald på 1 %-point har negativ effekt på 1,2 mia. kr. Høj udlånsvækst i RD, Norge og Sverige 5,0 2,5 6,0 4,0 2,0 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Dansk pengemarkedsrente 0,0 6

7 3. Udvikling i regnskabsposter Omkostninger - Fortsat gunstig udvikling Omkostningerne 4 pct. Omkostningsprocenten forbedret fra 57 til 55 Langsigtet mål uændret 50 Mia. kr. Omkostninger Pct. 20, , ,0 12, Omkostninger Omkostningsprocent

8 3. Udvikling i regnskabsposter Tab og hensættelser - Stadigt på lavt niveau og høj kvalitet i låneporteføljen Tab og hensættelser 17 pct. Tab og hensættelser udgør 15 bp. af udlån og garantier De gennemsnitlige forventede tab over en konjunkturcyklus reduceret til 19 bp. 50 pct. af porteføljen er sikre realkreditlån Mio. kr. Tab og hensættelser Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Gennemsnit 8

9 4. Kapitalstruktur Kapitalstruktur - 28 mia. kr. i samlet udlodning de seneste 4 år Betydelig udlodning til aktionærerne Aktietilbagekøb i 2003 for 5 mia. kr. Udbytteprocenten øges til cirka 50 mod tidligere 40 Samlet udlodning for 2003 udgør 104 pct. af årets resultat Uændret kernekapitalprocent på 7,7 pct. Mia. kr Akkumuleret udlodning Siden fusionen med RealDanmark er der samlet set udloddet 28 mia. kr. i form af udbytter og aktietilbagekøb Aktietilbagekøb på 3 mia. kr. i 1. halvår I alt Akkumuleret udlodning Aktietilbagekøb Udbytte 9

10 5. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Danmark - Rentefald medfører tilbagegang i indtjeningen Basisindtjening før hensættelser 4 pct. Rentefald påvirker indtægterne negativt - korrigeret herfor opnås en vækst i basisindtjeningen før hensættelser på 8 pct. Omkostningsfald på 8 pct. Omkostningsprocent forbedret fra 59,9 til 58,9 Mia. kr. Basisindtjening før hensættelser 6,0 5,5 5,0 Øget fokus på de to danske bank brands Øget brand individualitet Høj rentabilitet i begge brands Kundetilfredshed såvel som kundeloyalitet er stigende i begge brands Markedsandel Antal filialer Kundeantal ROE før tab > 20 pct. 292 > 1.5 mill. > 35 pct. > 10 pct. 173 > 0,8 mill. > 40 pct. 10

11 5. Udvikling i forretningsområder Markedsandel, Danmark - Kunderne vender for alvor tilbage Positiv udvikling i 2. halvår af 2003 Pct. 31 Markedsandel, udlån Øget kundefokus samt nye produkter er væsentlige årsager til den positive udvikling Total Erhverv 25 Privat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Meget tilfredsstillende salg af kundepakker Der er solgt over kundepakker i 2003 Alene af Danske Ekstra er solgt i 2003 Stor tilfredshed med kundepakkerne blandt kunderne stk Antal kundepakker Danske Bank BG Bank Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

12 5. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Norge - Positiv kundeudvikling - tilbagegang i resultatet Basisindtjening før hensættelser 21 pct. ( 10 pct. i lokal valuta) Udlånsvækst på 10 pct. bidrager positivt Svage kapitalmarkeder bidrager negativt Omkostningerne er negativt påvirket af filialåbninger og pensionshensættelser Stigende markedsandel Langsigtet målsætning uændret 10 pct. Stigende markedsandel i 2003 Fortsat udbygning af filialnettet Mio. kr Pct Basisindtjening før hensættelser Ved uændret valutakurs ift 2002 Markedsandel Indlån Udlån Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

13 5. Udvikling i forretningsområder Bankaktiviteter Sverige - Høj vækst i indtjening og forretningsomfang Basisindtjening før hensættelser 109 pct. ( 107 pct. i lokal valuta) Udlånsvækst på 15 pct. bidrager positivt Omkostningerne falder 17 pct. som følge af ekstraordinære IT-investeringer i 2002 Mio. kr Basisindtjening før hensættelser Ved uændret valutakurs ift 2002 Stigende markedsandel Langsigtet målsætning uændret 10 pct. Fortsat udbygning af filialnettet ÖEB kåret som bedste landsdækkende bank i Sverige af kunderne Pct Markedsandel Udlån Indlån Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

14 5. Udvikling i forretningsområder Realkredit - Stigende markedsandel hjulpet af erhvervsudlån Basisindtjening før hensættelser 3 pct. Rentefaldet påvirker negativt - korrigeret herfor øges indtjeningen med 7 pct. Positiv effekt af forårets konverteringsbølge Betydelige omkostninger til IT-udvikling Markedsandel for nettonyudlån på 31,0 pct. Positiv udvikling i erhvervssegmentet Privatsegmentet påvirket af bankens salg af boligfinansieringsprodukter Højeste niveau siden primo 2002 Mia. kr. 2,3 2,2 2,1 2,0 Pct Basisindtjening før hensættelser Markedsandel Bruttoudlån Nettonyudlån Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

15 5. Udvikling i forretningsområder Afdragsfrie lån - RD er kommet bedst fra start Markedsandel på knap 50 pct. RD har afgivet lånetilbud for 28 mia. kr., hvoraf 26 mia. kr. er resulteret i udlån RD har det mest fleksible produkt på markedet 70 pct. af alle nye realkreditlån er afdragsfri Afdragsfriheden anvendes til konsolidering Kunderne anvender i høj grad lempelsen som følge af afdragsfrihed til indfrielse af anden gæld eller som indbetaling på pensionsordning 31 pct. anvendes til yderligere forbrug Mia. kr Andet Lånetilbud Volumenudvikling Accepteret lånetilbud Okt. Nov. Dec. Orlov 3% 2003 Låneanvendelse 18% 41% 31% 7% Indfrielse af anden gæld Forbrug Pensionsopsparing 15

16 5. Udvikling i forretningsområder Danske Markets - Fortsat god indtjening Basisindtjening før hensættelser 231 pct. ( 66 pct. ekskl. restruktureringsomk.) God udnyttelse af gunstige markedsbetingelser Fastholdelse af markedsposition som ledende aktør på de nordiske rentemarkeder 2002 indeholder restruktureringsomkostninger i forbindelse med Danske Securities på 350 mio. kr. Mia. kr. 1,5 1,0 0,5 0,0 Basisindtjening før hensættelser Restruktureringsomkostninger i forbindelse med Danske Securitities 16

17 5. Udvikling i forretningsområder Danica Pension - God vækst i forretningen, men fald i basisindtjeningen Markant vækst i bruttopræmierne Bruttopræmierne stiger 13 pct. Mia. kr. 15,0 Bruttopræmier 13 pct Bruttopræmier fra unit-link på uændret niveau omkring 2,2 mia. kr. Vækst i sundhedssikringer på 20 pct. 12,5 17 pct 10,0 Basisindtjening før hensættelser 10 pct. Lavere risikofrit afkast af egenkapitalen Porteføljevæksten bidrager positivt Mio. kr Basisindtjening før hensættelser

18 5. Udvikling i forretningsområder Beholdningsindtjening - God performance og risikotillæg fordobler resultatet Beholdningsindtjeningen i alt 155 pct. Tilfredsstillende afkast af rente og valuta Resultat af rentehedge på 286 mio. kr. Indtægtsførsel af risikotillægget fra Danica Mia. kr. 3 2 Beholdningsindtjening i alt

19 6. Forventninger til 2004 Forventninger til 2004 Makroøkonomisk vækst på et højere niveau end 2003 Basisindtægter på niveau med 2003 Omkostninger på et lidt lavere niveau end 2003 Boniteten i låneporteføljen forbliver tilfredsstillende, med tab og hensættelser på et relativt lavt niveau Basisindtjening på et lidt højere niveau end 2003 Beholdningsindtjeningen i både bank og forsikring vil som vanligt afhænge af udviklingen på de finansielle markeder Koncernens skat ventes at udgøre 30 pct. 19

20 6. Forventninger til 2004 Medarbejderaktier - ny model - Baseret på indtjening, kundetilfredshed og markedsandel Mål Basisindtjening Bonusmodel Koncernmodel - Alle eller ingen får Kundetilfredshed Aktier som bonus - 50% rabat på aktiekøb Markedsandel Puljen - Op til 100 mio. kr pr år. 20

21

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne BESTYRELSE Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør Henning Christophersen Gårdejer

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14.00 i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2, 2012 Til Nasdaq OMX København og Pressen 8. februar 2012 For yderligere information, kontakt: ÅRSRAPPORT ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Resultat før skat på 345 mio.

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. juli 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Ordinært resultat for 1. halvår steg 21 pct. til EUR 1.952 mio. (DKK 14,6 mia.) Koncernchef Christian Clausens kommentar

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Til Københavns Fondsbørs Den 20. februar 2002 og pressen REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 33 42 10 00 Fax 33 77

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere