ÅRSBERETNING 2015 PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2016 NYKREDS / MARTS 2016 / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2015 PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2016 NYKREDS / MARTS 2016 / 1"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2015 PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2016 NYKREDS / MARTS 2016 / 1

2

3 FORORD NYKREDS bestyrelse: Marlene Holm, Kristina Andersen Skjøld, Susanne Møller Nielsen, Lars Peter Skaarup, Gert Kryger, Hans Lindholm, Olav Brusen Barsøe, Allan Kristiansen og Leif Vinther har været endnu et begivenhedsrigt år i såvel JN Data som i Nykredit - og deraf følger, at det også har været et begivenhedsrigt år i NYKREDS. Undervejs har vi kommenteret på begivenhederne i vores udsendte medlemsinformationer, så i denne beretning går vi ikke så meget i detaljer med det. I stedet tager vi en mere overordnet tilgang, hvor vi prøver at trække perspektiver fra det du oplever i din hverdag til de temaer, der til dagligt optager os i NYKREDS organisation. Den skriftlige beretning skal tillige ses i sammenhæng med den mundtlige beretning, som vil blive fremlagt på årets generalforsamling den 9. april i Middelfart. Vi glæder os meget til at byde dig og dine kolleger velkommen dér! København, den 18. marts 2016 På kredsbestyrelsens vegne Leif Vinther Formand NYKREDS / MARTS 2016 / 3

4 FORANDRINGER I NYKREDIT OG JN DATA Leif Vinther, formand for NYKREDS Nykredits planer om at gå på børsen og de annoncerede bidragsforhøjelser har sendt koncernen ud i en sand storm af harme og misforståelser. Helt almindelige medarbejdere, der blot passer deres arbejde, uanset om det er i linjen eller i stabene, har oplevet trusler og skældud over telefonen. Det er uheldigt, at de så at sige skal stå på mål for de ledelsesbeslutninger, der følger af Forretningsplan Og man kan godt være bekymret over, om den skade Nykredits image har lidt, kan få negativ effekt på virksomhedens evne til at fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere. Baggrunden for at forhøje bidragsprocenten er de øgede fremtidige kapitalkrav. Ved indgangen af 2019 skal Nykredit have en kernekapital på minimum 70 mia. kr. Nykredit kan bare ikke tjene penge nok i den takt som myndighederne forventer, fordi vores koncern er anderledes sammensat end vores konkurrenter, idet 90 procent af vores udlån er boligfinansiering, så hele vores arbejdsplads er afhængig af finansieringen, forklarer NYKREDS formand, Leif Vinther. Vi kan se, at der kommer krav om mere kapital, og at Nykredit er nødt til at tjene pengene selv, mens de andre med en børsnoteret bank i ryggen har meget mere frihed, siger Leif Vinther og tilføjer, at Nykredit er det største finansieringsinstitut i Danmark. Vi er den største udlånskilde i det danske samfund, men i den såkaldte Baselkomite forstår de simpelthen ikke den danske realkredit og vores balance: De har bare en frygt for, at når man laver boligfinansiering i obligationer, kan det gå galt. Hvor er trygheden? Men Nykredit skal ikke kun polstres til kapitalkravene, ledelsen vil også have lavere omkostninger, så der skal spares 250 mio. kr. med henblik på at Nykredit kan forrente egenkapitalen med 11 procent fra For at nå i mål indeholder planen forskellige såkaldte tilpasninger. Teoretisk set er vi igennem de fyringsrunder, som er blevet proklameret. Det gør ondt på os alle sammen, når ledelsen laver den slags, og derfor har det været vigtigt for NYKREDS at få sat en stopper for fyringsrunder og få virksomheden stabiliseret, så folk kan føle en form for tryghed. Jeg er bare ikke sikker på, at det er lykkes alle steder, siger Leif Vinther og peger på eksemplerne fra Markets, Nykredit Mægler og Produktionssupport. Vi frygter jo, at centralisering rammer hele organisationen ude i landet. Når ledelsen beslutter at centralisere geografisk, vil der altid være nogen, for hvem det er svært at flytte til et nyt sted, og så sker der et frafald. Om folk bliver direkte fyret, eller deres virkelighed bliver forandret, så kan de blive nødt til at tage imod en fratrædelse, der gør samme skade for den enkelte. Der er ikke så meget frygt for store fyringsrunder, men de frygter centraliseringer eller at funktioner bliver outsourcet. Et stykke er NYKREDS enige med ledelsen i strategien, men ikke desto mindre er der nogle knaster, siger Leif Vinther: Strategien indeholder omkostningsbesparelser, så der skal ske yderligere tilpasninger i medarbejderorganisationen. Alle vores personalegoder er stort set reduceret væk, og der er områder, hvor virksomheden har centraliseret meget. 4 / NYKREDS / MARTS 2016

5 Det gælder om at holde koncentrationen i top, når ens arbejdsplads forandrer sig så voldsomt som Nykredit gør i disse år. Her træner Annette Bruun, Tine Geirsson og Bettina Marcher den disciplin under tillidsmandsseminaret i september 15. Centraliseringerne i koncernen er en fortløbende proces, men Leif Vinther ser gerne, at Nykredit begynder at se på medarbejderne i forhold til vækst. Det kan blive svært at finde nye tilsvarende kompetencer, når væksten i samfund og sektor kommer i gang igen. I forhold til Nykredit Mægler har vi i NYKREDS aldrig forstået det økonomiske rationale bag ledelsens beslutning. Det virker ulogisk at flytte 30 mennesker herover til København, hvor der kun er ti. Jeg vil også tro at aflønningen er højere i København end i Aarhus. Vi har også oplevet tilpasninger i JN Data, men her var det rene fyringer og direkte vilkårsændringer i form af lønnedsættelser. Men en lønnedsættelse er uacceptabel, så længe en medarbejder udfører lige så kompliceret arbejde, som ved ansættelsen. Vi mærker, at ledelsens omkostningsfokus er anderledes aktivt også i JN Data nu, siger Leif Vinther: Der var klart en udfordring i forhold til overenskomsten, for det var helt tydeligt, at da man skulle reducere, var ni ud af ti medarbejdere virksomhedsoverdraget fra BRFkredit med en højere løn. Standardisering og specialisering Centraliseringen af Produktionssupport betyder, at supporterne placeres i Vejle og Høje Taastrup, hvor de skal stå for back office funktioner i forbindelse med bank- og realkreditlån. Det har været en fordel for rådgiverne i centrene at have en supportfunktion siddende ude bagved. Nu sidder de i Høje Taastrup eller Vejle. Men rådgiverne føler ikke, at de har fået helt den aflastning, de var stillet i udsigt. Supporterne oplever en specialisering og at deres kompetencer bliver indsnævret, når de kun sidder med enkelte afgrænsede områder. Men ledelsen mener, at den bedste måde er en standardisering: Meningen fra ledelsens side er, at det skaber effektivitet, når rådgiverne kun skal koncentrere sig om rådgivning af kunderne. Det er underligt, at centrene har afgivet supportere, men de har endnu ikke fået fuld valuta tilbage. Det påvirker faktisk rådgiverne, at de skal lave næsten den samme administration som førhen. Så er det svært at se fornyelsen, og de kan ikke se effekten, når man ikke lige kan gå ind til supporteren og få afklaret et spørgsmål. Nu skal spørgsmålet sendes og besvares i enten Høje Taastrup eller Vejle. Ledelsen sagde til supporterne: Vil du gerne blive her, så har vi et job til dig! Og ganske vist blev næsten alle supportere tilbudt et job, men virksomheden tog det forbehold, at det især var job som kundemedarbejder med lønnedsættelse, der var i spil. Rigtig mange kom ikke i betragtning til job som privatrådgiver eller assisterende erhvervsrådgiver i Retail, og jobbet som kundemedarbejder er en ren servicefunktion. Vi har bedt ledelsen om, at man tager hånd om de kompetencer, der allerede er, i stedet for at smide supporterne ud og så tage nogle andre ind. Hvorfor har man ikke lagt mere vægt på at udvikle vores supportere? Rådgiverne bruger meget af deres arbejdstid på det, de selv betragter som vigtigt. Teoretisk skal vi ikke følge NYKREDS / MARTS 2016 / 5

6 Koncernchef Michael Rasmussen og koncerndirektør Bente Overgaard mødte NYKREDS tillidsmænd til en spændende udveksling af synspunkter på Rigets tilstand under tillidsmandsseminaret i september op på direkte salgstal, vi skal gå op i kundeoplevelser, men ude lokalt oplever vi, at mange chefer stadig holder fast i at opnå bestemte resultater. Den tradition, man har været vant til at lede efter, er at følge op på salg, forklarer Leif Vinther Interessetid Det er aldrig lykkedes at få forklaret begrebet interessetid, men i NYKREDS har vi hørt, at medarbejdere opfordres til at arbejde ud over de ugentlige 37 timer uden at timerne registreres som fleks eller overarbejde. Vi kan se, at den type medarbejdere, der typisk rammes, er ansatte uden højeste tjenestetid. Ifølge overenskomsten skal alle med fuldtidsjob arbejde 37 timer, og det betyder, at man skal kompensere sig selv i et eller andet omfang, hvis man har ydet noget ekstra. Og der oplever vi et nyt begreb, der handler om, at noget af det, man gør, er at udvise interesse, fordi man skal være dedikeret. Begrebet interessetid findes ikke i overenskomsten, men det kommer ned gennem systemet, forklarer Leif Vinther, der ser en konflikt i det: Der er medarbejdere, som selv vil have ret til at disponere over tiden, og det er OK. Men det skaber pres på andre, der er i en livsfase, hvor interessen ligger i at udføre arbejdet og få det betalt efter overenskomsten. Der er forskellige tilgange, den personlige og den økonomiske, og dem skal vi tilgodese. I NYKREDS er man meget bevidst om, at der blandt medlemmerne er forskellige typer, når det gælder motivation: Vi har dem, der har brug for at kende reglerne, og så har vi andre, der selv vil bestemme, og ofte har et højere ambitionsniveau. Og vi står lige nu i et fagligt dilemma mellem de to tilgange. I overensstemmelse med de aftaler, der er gældende, opfordrer Leif Vinther alle medlemmer til, at de skal huske at få registreret deres arbejdstid - og hele deres arbejdstid! Hvis ikke vi får gjort det klart, hvor meget tid, der er brugt på en opgave, får vi ikke mulighed for at få dialogen om mængden af arbejdet. Derfor er alle nødt til at registrere deres arbejde, så vi kan se det reelle forbrug af timer i koncernen. Og den enkelte kan bruge det i den næste løndiskussion med sin leder. 6 / NYKREDS / MARTS 2016

7 NYT LØNSYSTEM OG TILLIDSMANDS- ORGANISATION Olav Brusen Barsøe, næstformand for NYKREDS NYKREDS har brugt 1½ år på at prøve at se, om vi kunne lave et nyt lønsystem i JN Data og vi er kommet langt ind i analysen sammen med ledelsen. Der har været en god fælles dialog om det fælles gods, vi har arvet, om hvorvidt det passer ind i en moderne verden. Men så sker der det, da selve forhandlingerne skal starte, at JN Data trækker sig ud og melder pause. I Nykredit kom vi aldrig i gang, da ledelsen ifølge Leif Vinther stillede nogle krav til at indgå i forhandlingerne, som NYKREDS ikke kunne honorere. Problemet var de forudsætninger, man stillede op for en forhandling. Vi skulle lægge alle medlemmernes penge ind på bordet, og vi skulle tage alle de lokale puljer og lægge ind i et nyt lønsystem, men Nykredit ville ikke garantere, at de ville lægge noget ind i et nyt lønsystem, siger Leif Vinther og så var der ingen grund til at starte en forhandling. Ikke desto mindre foregår der forskellige forandringer i lønsystemet - eller rettere: I tildelingen, som hænger sammen med performance. Vi oplever, at Nykredit i sin aflønningsform og i sin brug af titelstrukturen lægger mere og mere vægt på nogle begreber, som vi ikke har indsigt i, fordi det foregår uden åbenhed, og det bryder vi os ikke om, siger Leif Vinther og understreger: Folk må hellere end gerne tjene noget ekstra, men vi kan ikke få indsigt i kriterierne: hvad får jeg for hvad? Hvis du stiller et performancekrav op til mig, og jeg honorerer det, kan du så love mig en lønforhøjelse? Der er svaret nej. Man vil gerne have performance, men man ved ikke, om man vil betale. Det kommer an på så meget! Nogle steder har man fokus på den gode kundetilbagemelding. Men er det performance eller er det præstation? NYKREDS kan bare ikke få svar. Den lønglidning, der finder sted uden om overenskomsten bliver tildelt efter nogle kriterier, der ikke er lagt frem. Vi er ikke bange for den snak, vi vil bare have åbenhed og indsigt. Hvis en medarbejder siger nej tak, fordi vedkommende er i en livsfase, hvor man passer sit arbejde, men siger nej tak til yderligere, så skal det også være muligt, siger Leif Vinther og tilføjer: Vi vil have den garanti, at hvis vi involverer os mere i jobbet, skal vi have det, der er aftalt på lønnen, men den garanti kan vi ikke få. NYKREDS ønsker et mere åbent og gennemsigtigt lønsystem, som gør at medarbejderne kan se, hvordan de forskellige stillingskategorier er placeret i forhold til hinanden og med tydelige beskrivelser af hvordan man kan påvirke sin løn. Ny tillidsmandsaftale Koncerndirektør Bente Overgaard har sagt, at tillidsmanden er vigtig i behovet for at forstå de store forandringer, der sker i Nykredit koncernen. NYKREDS har sagt, at der er brug for stærke områdetillidsmænd, der kan fungere som det koordinerende og samlende midtpunkt i områderne og være en naturlig dialogpartner for områdets øverste ledelsesniveau. De to tilgange er lykkedes godt i NYKREDS nye tillidsmandsaftale med Nykredit. NYKREDS / MARTS 2016 / 7

8 Det samlede tillidsmandskorps træner samarbejde under tillidsmandsseminaret i september Til seminaret i 16 bliver der færre deltagere som følge af den nye tillidsmandsaftale i Nykredit - men til gengæld vil flere af dem være områdetillidsmænd. Vi har fået flere muskler, og med områdetillidsmanden har vi én, der skal bære signaler fra medlemmer og tillidsmænd direkte ind på bestyrelsesmødet om, hvad der foregår derude, siger NYKREDS næstformand Olav Brusen Barsøe. Han har været kredsens chefforhandler i en forhandling, hvor der er blevet givet og taget. Mens vi er lykkedes med at få anerkendt rollen som områdetillidsmand, så har vi flere steder måttet give køb på nærhedsprincippet, fordi der er blevet færre tillidsmandsområder i Retail. I Retail er man gået fra 65 tillidsmandsområder til 45, men samtidig har vi i retail seks områdetillidsmænd mod fire tidligere. Der bliver områdetillidsmænd i hver af de fem regioner og en i Retail i øvrigt. Områdetillidsmandens rolle er at samle de tillidsmænd, der er i området og sørge for, at signaler fra de enkelte tillidsmænd bliver båret videre. Det er en styrkelse af deres rolle, og så har vi sikret, at de områdetillidsmænd har en naturlig adgang og er en naturlig dialogpartner til vores niveau to ledere, der jo refererer til koncerndirektøren, siger Olav Brusen Barsøe og tilføjer, at en tillidsmand har dialog med de respektive centerdirektører, og tillidsmanden er via 9-samtalen sikret den fornødne tid til tillidsmandsarbejdet i de udvidede områder. Mere professionel organisation NYKREDS har fået flere tillidsmænd i enkelte af de store stabsområder. Til gengæld har vi i fht. visse af de mindre centre måttet sammenlægge en række tillidsmandsområder - det er det, vi har betalt med, siger Olav Brusen Barsøe, der måtte gå med til at fjerne 20 tillidsmandsområder i Retail, mod at få fire i stabene. Hertil kommer, at vi er lykkedes med at få en mere klart defineret og anerkendt rolle for vores områdetillidsmænd. De tillidsmænd, som er kommet ind i sammenlagte områder, får jo også et større ansvar, i og med, at de har dialog med flere chefer. Altså hvis man har tre chefer og skal have det til at fungere, så bliver man mere professionel som tillidsmand. Nykredit havde faktisk gerne set endnu større tillidsmandsområder, og dermed endnu færre tillidsmænd, men der sagde NYKREDS fra, for det skal stadig være sådan, at medlemmerne har den nærværende tillidsmand. Vi var lidt påpasselige med at få lagt områder sammen, hvilket jo betyder, at medlemmerne sidder på forskellige lokationer, så derfor har vi aftalt med Nykredit, at tillidsmanden skal have fri til at komme rundt i sit område, forklarer Olav Brusen Barsøe, der mener, at den enkelte tillidsmand har rammerne til at udfylde sin rolle som tillidsmand. Vi får så nogle tillidsmandsområder med flere medlemmer, og som har flere centre. Det gør så, at man har erfaring flere steder fra, så de tillidsmænd vil alt andet lige få en stærkere tilgang, når der er flere medlemmer og flere chefer. I hvert fald oplever vi, at der har været interesse for at være tillidsmand, for der har været kampvalg til flere poster end vi normalt ser. Det viser, at der er nogen der vil det. På spørgsmålet om det er blevet sværere at være tillidsmand, svarer Olav Brusen Barsøe: 8 / NYKREDS / MARTS 2016

9 Efter 1½ års dialog og analysearbejde med ledelsen i JN Data, valgte virksomheden at sætte projekt nyt lønsystem på pause, umiddelbart inden de reelle forhandlinger skulle starte i slutningen af Det er afgørende, at man som tillidsmand er bevist om at have rollen at sikre ro på arbejdspladsen. Når ledelsen melder ud, at nu skal medarbejderne gøre sådan, er det tillidsmanden, der mange gange udfordrer meldingen fra chefen, så medarbejderne får en bedre forklaring. Olav Brusen Barsøe opfatter ikke, at ledelserne i JN Data og Nykredit har den tilgang, at tillidsmænd bare er et nødvendigt onde. Det er vigtigt med tillidsmænd, for der er nogen ting, som bliver nemmere for en chef at være chef når der også er en tillidsmand. Helt håndgribeligt er det bedre for ledere i de ulykkelige situationer, hvor der er fyringer, at der sidder en tillidsmand med. Det er merværdi for medlemmer såvel som for chefen. Det giver også merværdi for medlemmerne at have en kollega tæt på, som kender og forstår situationen i det aktuelle område, og som kan bære signaler videre gennem systemet til de rette fora. Vi har senest oplevet det i forbindelse med omverdenens meget voldsomme reaktioner på stigningen i bidragssatserne. Her har tillidsmændene - sammen med de lokale ledere - så at sige været first level of support, når kolleger blev udsat for overgreb, og de har bragt vigtig viden ind til os på kredskontoret. De har hjulpet os til at forstå omfanget af problemerne, og det er altafgørende, når vi skal tage sagen op i forhold til arbejdsmiljøorganisation og ledelse, siger Olav Brusen Barsøe, og fortsætter: Vores tillidsmænd gør et kæmpe stykke arbejde derude, hvilket jeg gerne vil benytte lejligheden til at kvittere for. Og jeg vil gerne sige til vores medlemmer: Brug nu din tillidsmand! De er der for dig, og de kan formentlig bistå i langt flere situationer end du forestille dig. Og de gør det gerne! Vi har tålt meget I det daglige ser vi det tydeligt: De steder, hvor der er en tillidsmand, som vil påtage sig de roller, der handler om ansvar og bevidsthed, de steder kommer samarbejdet bare til at fungere bedre. Så findes der alle udgaver af tillidsmænd og alle udgaver af ledere, og de har ikke valgt hinanden, men de skal jo have det til at fungere i de afdelinger, hvor de nu måtte være, tilføjer Olav Brusen Barsøe, der stadig kan mærke de hårde forhandlinger om at forhandle 89 tillidsmandsområder ned til 71: Vi følte nok, at vi blev forhandlet helt ind til benet, altså vi kunne ikke tåle mere. Måske har vi tålt for meget, siger han og tilføjer: Det kan godt være, vi ikke er helt tilfredse, men nu er banen sådan, og der er en ny forhandling, når vi kommer til overenskomstforhandlingen i Hvis vi ikke er tilfredse med aftalen, så kan vi bringe den op igen. I NYKREDS bestyrelse havde vi et ønske om, at få områdetillidsmændene tættere på. En ekstraordinær generalforsamling i december vedtog en ny bestyrelsessammensætning så udgangspunktet nu er, at vores områdetillidsmænd er en del af kredsbestyrelsen. Tanken med den nye sammensætning er, at vi ad den vej, hurtigere får meldinger ind om hvad der rører sig i Nykredits og JN Datas organisationer, og dermed sætter os i stand til at handle mere rettidigt og præcist end hidtil. NYKREDS / MARTS 2016 / 9

10 KOMPETENCER OG TRIVSEL Marlene Holm, politisk sekretær i NYKREDS Vi arbejder for medlemmernes kompetencer, siger politisk sekretær Marlene Holm. Vi arbejder for medlemmernes mulighed for at fastholde jobegnethed og markedsværdi, og vi arbejder samtidig på at udbrede holdningen om, at medlemmerne selv skal tage et stort medansvar for det. Om baggrunden herfor siger Marlene, at finanssektoren jo bliver mindre, og vi har af ledelsen i Nykredit fået at vide, at vi skal være færre medarbejdere. Mens trygheden i gamle dage lå i fagforeningens evne til at bevare jobs, ligger trygheden nu i muligheden for løbende kompetenceudvikling, så den enkelte kan holde sig attraktiv, også i forhold til fremtidens job, i eller uden for virksomheden og sektoren. Ledelsen arbejder målrettet på at forenkle arbejdsprocesser, behovet for nye it-løsninger overflødiggør visse jobs, men skaber måske også andre, siger Marlene Holm, og fortsætter: Vi udfordrer løbende ledelsen på at fortælle os, hvilke kompetencer de ser, der skal bruges i fremtiden. Dette så den enkelte kan overveje, hvor det næste job mon ligger, og hvad der skal til for at være attraktiv der. Det er vigtigt selv at tage ansvar, og på den årlige udviklingssamtale gøre det klart for sin leder, hvad man gerne vil, og få lagt en udviklingsplan. Blandt medarbejderne i Nykredit og JN-Data er der en stigende erkendelse af behovet for løbende kompetenceudvikling, men en del medarbejdere mangler måske det sidste puf. NYKREDS har derfor travlt med at synliggøre Finansforbundets tilbud samt udbrede kendskabet til Finanskompetencepuljen, som kredsen har et rigtigt godt samarbejde med HR omkring. NYKREDS har i det forgangne år arbejdet på at udbrede kendskabet til Finansforbundets digitale karriereunivers, karrieresamtaler samt de mange gode kursus- og netværkstilbud et medlemskab giver adgang til. Også ledelsen bliver løbende udfordret i et nedsat kompetencearbejdsudvalg samt i samarbejdsudvalgene på de rammer, der stilles til rådighed for medarbejderne på kompetenceområdet, og på hvorvidt Finansforbundets mange gode tilbud på området kan indgå som et supplement. Fremadrettet vil vi gøre en endnu større indsats for at få nødvendigheden af løbende kompetenceudvikling højere op på dagsordenen. Vi kender nok alle det, at vores intentioner for egen udvikling er de bedste, og at vi så alligevel ikke får gjort, hvad vi godt ved er i vores egen bedste interesse. En fælles erkendelse af nødvendigheden hos tillidsvalgte, ledelse og medarbejdere er det, der for alvor vil kunne få kompetencemobiliseringen til at rykke, og det vil være til gavn for alle parter, siger Marlene Holm. Fokus på Trivslen Koncerndirektør Michael Rasmussen har tydeligt tilkendegivet, at tilfredse og motiverede medarbejdere er meget vigtigt for koncernen. Nykredit har gjort trivsel til et KPI-mål for lederne, hvilket naturligt giver skærpet opmærksomhed. Den øgede fokus på trivslen er vi glade for i NYKREDS siger Marlene Holm. Historisk har det været en udfordring, at den enkelte leders tilgang til eventuelle trivselsudfordringer har fået lov at være meget forskellig rundt om i organisationen. Dette har i visse områder kunnet udfordre tilliden til hele fokusmålingskonceptet. 10 / NYKREDS / MARTS 2016

11 Det er disse personer, du møder, når du kontakter NYKREDS sekretariat: Sekretær Bente Plambeck Geertsen, seniorprojektkonsulent Arne Stensgaard Berg, sekretariatschef Jan Michael Lindgreen og faglig konsulent Lisbeth Grimm. Vi har i arbejdsmiljøregi, sammen med HR, løbende arbejdet med en opstramning af procedurerne omkring behandlingen af fokusmålingsresultaterne, dette i forhold til behandlingen i samarbejdsudvalgene og ikke mindst ude lokalt, hvor lederne selvfølgelig har en opgave i at sætte trivslen på dagsordenen i samarbejde med tillidsvalgte og medarbejdere. Vi er endnu ikke helt i land i forhold til rammer for optimal behandling af fokusmålingsresultaterne, men hvis jeg skal fremhæve et par enkelte af de gode tiltag der er gennemført, vil jeg nævne den nye øgede åbenhed omkring fokusmålingsrapporterne samt det øgede direktionsfokus ved gentagne røde målinger. Jeg er fortrøstningsfuld omkring at vi i fællesskab nok skal få fundet en mere optimal procedure, hvor vi både får tilgodeset ønsket om fokus på medarbejdertrivsel, og samtidig har opmærksomhed på, at det at udarbejde lovpligtige handlingsplaner ikke må opfattes udelukkende som en administrativ byrde, men faktisk som en del af løsningen, siger Marlene Holm. En stemme der tæller Det er vigtigt at arbejde for at fastholde vores medlemmer, men også for at få flere med i Finansforbundet. Det er selvfølgelig helt grundlæggende vigtigt, at vi er mange nok til, at vi har en stemme, der tæller hos ledelsen. Ligesom det er vigtigt, at vi har fokus på at medlemssammensætningen afspejler medarbejdersammensætningen. Vi har områder hvor ikke alle medarbejder kan få øje på, at vi som forbund skulle være relevante for dem ; siger Marlene Holm og tilføjer, at det udmærket kan være, at Finansforbundet har gode tilbud, men hvis medarbejderne ikke kan få øje på det, så har NYKREDS som en del af forbundet, en opgave. Ud over at IT fylder mere og mere i sektoren, oplever vi yderligere skub i sektorbevægelsen i retning af flere akademikere. NYKREDS har derfor især sat fokus på at undersøge, hvad der vil kunne øge relevansen af et medlemskab blandt disse to medarbejdergrupper i Nykredit og JN Data. Ansvaret for at vedligeholde og udbygge medlemsskaren ligger naturligt hos den lokale tillidsmand. Centralt understøtter NYKREDS naturligvis alt hvad vi kan hvor der er behov, og vi henter også øget muskelkraft i Finansforbundet centralt, når det giver mening siger Marlene Holm. I NYKREDS ønsker vi bevidst tilfredse medlemmer, så det handler ikke bare om at tiltrække nye medlemmer, men grundlæggende om at involvere og gøre noget aktivt for de medlemmer vi allerede har, og der igennem synliggøre værdien af et medlemskab for de øvrige kolleger. At øge involveringen på alle niveauer er et klart fokusområde for os. Vi arbejder med at invitere forskellige medlemsgrupper ind for at få hjælp til udvikling af relevante medlemstilbud. For eksempel har vi etableret et glimrende samarbejde med NYA (Network of Young Academics) i Nykredit, startet et meget lovende samarbejde op med et par Graduates i Nykredit, og er lige på trapperne i forhold til samarbejde med et par studerende fra Nykredit. Det er meget inspirerende at samarbejde med og få input fra disse medlemsgrupper, og det øger jo unægtelig sandsynligheden for at de medlemstilbud vi udvikler, rent faktisk er relevante for målgruppen, hvilket jo tegner rigtig godt for fremtiden, afslutter Marlene Holm smilende. NYKREDS / MARTS 2016 / 11

12 RESULTATOPGØRELSE FOR t.kr. Kontingentandele Refunderede transportomkostninger fra Finansforbundet Indtægter i alt Generalforsamling ( ) (403) Medlemsmøder (80.566) (237) Tillidsmandsmøder ( ) (464) Bestyrelsesmøder (17.885) (34) Bestyrelsesseminar/kursus ( ) (333) Transportomkostninger ( ) (597) Ej refunderbare omkostninger (0) (10) Direkte medlemsrettede udgifter ( ) (2.078) Administrationsomkostninger* ( ) (231) Øvrige omkostninger ( ) (231) Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto (50.291) 245 Resultat før skat (36.090) 301 Skat af finansielle poster 0 (8) Årets resultat (36.090) 293 *Administrationsomkostninger = kontorholdsomkostninger og indeholder endvidere omkostninger til revision, småanskaffelser, udvalgs- og andre møder, sekretariat m.v. der henvises til kredskontoret, såfremt der ønskes tilsendt et regnskab med specifikationer. København, den 11. februar 2016 Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015 for NYKREDS Personalekredsen i Nykredit. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen samt god regnskabsskik. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kredsens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Leif Vinther, Olav Brusen Barsøe, Marlene Holm, Allan Kristiansen, Gert Kryger, Susanne Møller, Hans Lindholm, Lars Peter Skaarup, Kristina Andersen Skjøld 12 / NYKREDS / MARTS 2016

13 BALANCE PR t.kr. Tilgodehavende transportomkostninger Tilgodehavende skat Periodiserede renter 0 32 Tilgodehavende Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver AKTIVER Kapitalkonto Årets resultat (36.090) 293 Kapitalkonto Forudbetalte kontingenter og gruppeliv fra medlemmer Skyldige omkostninger Gæld PASSIVER Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kredsens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af kredsens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015 i overensstemmelse med god regnskabsskik tilpasset kredsens forhold. Revisionspåtegning afgivet af den interne revision: Vi har gennemgået årsregnskabet og foretaget stikprøver af bilagsmateriale for NYKREDS personalekredsen i Nykredit for 2015 og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Gennemgangen har endvidere på stikprøvebasis omfattet de af Finansforbundet refunderede rejseudgifter, og heller ikke har der været noget at bemærke. Vi har ikke foretaget revision i henhold til lov om fonde og visse foreninger. Hans Knudsen samt Finn Toelhøj NYKREDS / MARTS 2016 / 13

14 Det kræver blandt andet stort personligt mod at være tillidsmand. Her træner Kim Ørbo-Pedersen fra JN Data den disciplin under tillidsmandsseminaret i september års medlemstal i NYKREDS Aktive og passive medlemmer i alt pr. 1. januar Udgiver: NYKREDS Personalekredsen i Nykredit Anker Heegaards Gade København V Telefon Redaktion: Leif Vinther (ansv.) Carsten Rasmussen Jan Michael Lindgreen Layout: Arne Stensgaard Berg Fotos: Leif Vinther, Ole Winther, Arne Stensgaard Berg og Lisbeth Holten 14 / NYKREDS / MARTS 2016

15 GENERALFORSAMLING 2016 NYKREDS ordinære generalforsamling 2016 afholdes lørdag den 9. april 2016 på HUSET (tidl. Byggecentrum), Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart med starttidspunkt kl og gennemføres med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Orientering om Finansforbundets arbejde i det forløbne år 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 5. Godkendelse af regnskab med decharge 6. Forelæggelse af budget for 2016 til orientering 7. a. Valg af formand b. Valg af politisk sekretær 8. Valg af ekstern statsaut. revisor Valg af 2 (interne) revisorer Valg af 2 (interne) revisorsuppleanter 9. Eventuelt NYKREDS / MARTS 2016 / 15

16

MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014

MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014 MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014 BERETNING 2014 Du sidder nu med Kredsbestyrelsens skriftlige årsberetning en mulighed for at give dig som medlem et indblik

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Danske Kreds. Årsregnskab 2012

Danske Kreds. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Danske Kreds CVR-nr. 10 51

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / MARTS 2014. Generalforsamling i NYKREDS lørdag den 29. marts på Hotel Koldingfjord

MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / MARTS 2014. Generalforsamling i NYKREDS lørdag den 29. marts på Hotel Koldingfjord MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / MARTS 2014 Generalforsamling i NYKREDS lørdag den 29. marts på Hotel Koldingfjord 2 BERETNING NYKREDS Medarbejderne venter stadig på udmøntningen

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND.

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Bestyrelsens beretning for 2011 Kære hjemløse venner Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Det plejer at være formanden, der får lov at stå her og fortælle hvad der er sket i løbet af året.

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

1 Navn. 2 Formål. 3 Medlemsforhold

1 Navn. 2 Formål. 3 Medlemsforhold 1 Navn Logens navn er Gentle Adventure (GA) 2 Formål Formålet er at få en oplevelse ud over det sædvanlige og at skabe et kammeratskab som holder på tværs af personlige forhold og hele livet. Hvad skal

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr. 19731715

DANSK GAS FORENING. CVR. nr. 19731715 DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsregnskab 2003/2004 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2003 til 30. juni 2004 udviser et overskud på 23.936 kr. mod et overskud i 2002/2003 på

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Social kapital som arbejdsmiljøværktøj

Social kapital som arbejdsmiljøværktøj Social kapital som arbejdsmiljøværktøj Arbejdsmiljødage 25-26 marts 2015 Hanne V. Moltke & Jens Karlsmose hanne@newstories.dk 30 40 23 60 Program for workshoppen Forventningsafstemning Oplæg om social

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 10. april 2013 Regnskab 2012/2013 Budget 2013/2014 Bestyrelsen 2013/2014 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Lederforeningens forhandlingslogbog - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Årlig lønforhandling en mulighed for dig, men bruger du den? Lederforeningen i DSR ønsker, at ledende sygeplejersker

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 I alt var der 56 repræsenterede husstande ved tilstedeværelse eller fuldmagt. Formand Flemming Schou Nielsen indledte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen

Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen Juni 2015 Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen Campusparat Som forberedelse til NBA er gruppen, der arbejder med at gøre os campusparate, blevet bedt om at udarbejde et forslag til et

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2012 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle udtale

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND 18 Børnecoaching Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune Forståelse af sig selv og andre BAGGRUND Kort om metoden

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Sammen om De Yngste - SYNG

Sammen om De Yngste - SYNG Sammen om De Yngste - SYNG Ny velfærd for de 0-6 årige Hvorfor er der behov for at nytænke tilbuddene til de yngste? Fordi vi skal gøre det bedre. Og fordi vi skal gøre det billigere. Vi har en faglig

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne.

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne. SÆNKELOFT Erhvervsråd: DA-reformer vil sende 50.000 ud i fattigdom Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mia Fanefjord Pedersen Onsdag den 17. juni 2015, 05:00 Del: DA vil få 85.000 flere i arbejde ved at

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 INDLEDNING Om centret Familiecentret er Aarhus Kommunes myndighedscenter for udsatte børn, unge og familier. Familiecentret er forankret i Socialforvaltningen/

Læs mere

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015.

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. Erhvervsområdet har de seneste år været vant til at se

Læs mere

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt,

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Onsdag d.10.4,2013 Mødested: Patienthotellet, Kl.9-15 Mødelokalet på 7. Lille Mikkelsgade 2 8800 Viborg. Referent: Ann-.Birgitte Ordstyrer: Liselotte Tilstede:

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det.

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det. Indledning: Dette dokument er udarbejdet af styregruppen bag det tidligere benævnte projekt FDF version 2.0 og skal betragtes som et debatoplæg med henblik på at målrette og styrke FDFs strategiske arbejde.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Badminton Roskilde. CVR-nr. 35154132. Årsrapport 1. januar - 31. december 2015. Foreningens 3. regnskabsår

Badminton Roskilde. CVR-nr. 35154132. Årsrapport 1. januar - 31. december 2015. Foreningens 3. regnskabsår Badminton Roskilde CVR-nr. 35154132 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Foreningens 3. regnskabsår Årsrapporten er godkendt og fremlagt på foreningens generalforsamling den 8. marts 2016 Dirigent

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten.

Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. hklljkkjnionny8 Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. 1 Indhold Krav til ligestillingsredegørelser

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Til medarbejdere Fra stress til trivsel Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er stress? Stress er en reaktion, ikke en sygdom. Der findes flere former for stress - den

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere