Transport og slutdisponering af slam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transport og slutdisponering af slam"

Transkript

1 AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M.

2

3 TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM Indledning Dette rettelsesbrev no. 2 er offentliggjort den 10. august 2012 på under menupunktet "Udbud/Indkøb". 1.2 Rettelse til udbudsspecifikation Afsnit 3.2 Sidst i afsnit 3.2 "Beskrivelse af slammet " tilføjes følgende tekst: Analyserapporter fra Renseanlæggene Løgumkloster, Tønder, Skærbæk, Højer, Toftlund og Bredebro er vedlagt som bilag 5 til udbudsspecifikation. Bilag 5 er vedlagt nærværende rettelsesbrev nr. 2. Afsnit Følgende tekst under afsnittet om Planlægning udgår: Tømning af slambede og anbringelse på landbrugsjord skal ske i perioden 1. februar - 1. maj 2013 hhv Erstattes af: Tømning af slambede og anbringelse på landbrugsjord skal ske i perioden 1. februar - 1. maj 2013 hhv eller i perioden 1. august - 1. november 2013 hhv Følgende tekst under afsnittet om Retablering udgår: Retableringsarbejder omfatter evt. genudlægning af muld Alle berørte arealer, herunder adgangsvejene skal ved arbejdets afslutning være retableret og ryddet. C:\Documents and Settings\MENO\Desktop\Tønder forsyning\rettelsesbrev nr 2\Rettelsesbrev nr 2.docx

4 TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 4 Erstattes af: Retableringsarbejder omfatter genudlægning af muld Alle berørte arealer, herunder adgangsvejene, pladser, arealer omkring bedene, indvendige kanter ind mod filteroverflader etc. skal ved arbejdets afslutning være ryddede og retablerede svarende til det oprindelige niveau/udgangspunkt. Afsnit Følgende tekst under afsnittet om Tønder Renseanlæg udgår: Afvandet slam ledes til containere med et rumindhold på ca. 12 m 3. Samlet vægt pr. container vil maks. være 13 tons. Erstattes af: På Tønder Renseanlæg vil der ved kontraktopstart blive opsat to containere til opsamling af afvandet slam. Samlet vægt pr. container vil maks. være 16 tons. Afsnit Følgende tekst under afsnittet om Højer Renseanlæg udgår: Varsel ved bortkørsel 2 uger Biologisk overskudsslam ledes til afvanding i 2 Geotubes, som ventes fyldt i Herefter transporterer Forsyningen overskudsslammet fra Højer Renseanlæg til slutafvanding på Tønder Renseanlæg. C:\Documents and Settings\MENO\Desktop\Tønder forsyning\rettelsesbrev nr 2\Rettelsesbrev nr 2.docx

5 TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 5 Erstattes af: Biologisk overskudsslam fra Højer renseanlæg er tidligere ledt til afvanding i to geotubes, men disse er ved udgangen af juli måned 2012 fyldte. Tilbudsgiver skal tømme, transportere og slutdisponere overskudsslammet, der er opsamlet i de to geotubes. Tilbudsgiver skal umiddelbart efter tømning af de to geotubes bortskaffe de tomme og kasserede geotubes til Tønder Deponi A/S, Nyhedevej 1, Vester Gammelby, 6280 Højer, og omkostninger i den forbindelse skal være indeholdt i den afgivne enhedspris. Behandlings- og affaldsafgiften for modtagelse af deponiaffald på Tønder deponi A/S afholdes af Tønder Spildevand. Tilbudsgiver bestemmer selv, hvorvidt de to geotubes tømmes i 2013 eller i Fremover vil Tønder Spildevand A/S ikke anvende geotubes til opsamling af overskudsslam. I stedet transporterer Tønder Spildevand A/S overskudsslammet fra Højer Renseanlæg til slutafvanding på Tønder Renseanlæg og denne fremgangsmåde forventer Tønder Spildevand A/S at fortsætte med. Afsnit Følgende tekst under afsnittet om Skærbæk Renseanlæg udgår: Forsyninger stiller det nødvendige antal containere til rådighed for det centrifugerede slam. Erstattes af: På Skærbæk Renseanlæg vil der ved kontraktopstart blive opsat en container til opsamling af afvandet slam. Containeren vil maks. kunne laste ca tons. Tilbudsliste Eksisterende tilbudsliste udgår og erstattes af Revideret tilbudsliste af 10. juli Den reviderede tilbudsliste er indeholdt i nærværende Rettelsesbrev nr. 2. C:\Documents and Settings\MENO\Desktop\Tønder forsyning\rettelsesbrev nr 2\Rettelsesbrev nr 2.docx

6 TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 6 C:\Documents and Settings\MENO\Desktop\Tønder forsyning\rettelsesbrev nr 2\Rettelsesbrev nr 2.docx

7 Bilag 1 Tilbudsliste

8

9 Revideret tilbudsliste af 10. august 2012 Transport og disponering af slam Tønder Spildevand A/S Arbejdsoperation Renseanlæg Skønnet mængde inkl. enhed Tørstof % Pris, Kr./enhed Transport af slam fra renseanlæg til slutdisponering samt behandlingspris for slutdisponering Transport af slam fra slammineraliseringsbede til slutdisponering samt behandlingspris for slutdisponering Genplantning af tagrør på slammineraliseringsbede Løgumkloster 983 tons/år 16 Tønder tons/år 21 Skærbæk tons/år 21* Skærbæk tons 20 Højer 750 tons 12 Bedsted 300 tons 20 Toftlund tons 16 Øster Højst 250 tons 20 Bredebro tons 20 Alle slammineraliserings anlæg m 2/ år *skønnet værdi Udbudsmaterialet er ikke vedlagt analyserapporter fra Bedsted Renseanlæg og Øster Højst Renseanlæg. Disse to anlæg belastes med almindelig husspildevand og ved afgivelse af en enhedspris for transport og slutdisponering af slam fra disse to anlæg skal Tilbudsgiver forudsætte, at slamkvaliteten svarer til slamkvaliteten fra Bredebro Renseanlæg. Tilbud afgives ved at udfylde ovenstående tilbudsliste for alle ydelser vedrørende én, flere eller alle delentrepriser. Tilbud Undertegnede tilbudsgiver tilbyder herved i overensstemmelse med nærværende udbudsmateriale at udføre afhentning, håndtering og slutdisponering af slam fra renseanlæg under Tønder Spildevand A/S m.m. for ovenstående priser i danske kr. ekskl. moms. Endelig afregning sker efter de faktisk håndterede mængder. De tilbudte priser skal indeholde alle omkostninger til afhentning, transport, håndtering, behandling, evt. oplagring, betaling til modtageanlæg etc.

10 Der er mulighed for at regulere prisen afhængig af tørstofindholdet i det faktisk leverede slam jfr. tilbudslisten. Tilbudsgiverens bekræftelse Dato Underskrift og firmastempel

11 Bilag 5 Analyserapporter fra Renseanlæg

12

13 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Tønder Forsyning A/S Registernr.: C81062 Kundenr.: Stationsvej 5 Ordrenr.: Att.: Anne Magrethe Brink Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Tønder Forsyning A/S Stationsvej 5, Prøvested...: Løgumkloster Renseanlæg - U020012/ Prøvetype...: Slam Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten Kundeoplysninger.: Sidenr.: 1 af 1 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: **Kravværdier Detekt. Um Prøvemærke: Enheder Min. Max. grænse Metoder (%) Tørstof 14 % 0.05 DS 204 mod. 10 Kvælstof, total 7400 mg/kg 5 NF Kvælstof, total mg/kg ts. Beregning 20 Phosphor, total mg/kg ts. 100 DS259/SM3120ICP 30 Phosphor, total 4900 mg/kg Beregning Bly (Pb) 22 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Bly (Pb) pr. phosphorenhed 640 mg/kg TP Beregning Cadmium (Cd) 1.3 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Cadmium (Cd) pr.phosphorenhed 38 mg/kg TP 100 Beregning Chrom (Cr) 17 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Kobber (Cu) 160 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Kviksølv (Hg) 0.71 mg/kg ts SM3112AASco.vap 30 Kviksølv (Hg) pr.phosphorenhed 21 mg/kg TP 200 Beregning Nikkel (Ni) 20 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Nikkel (Ni) pr. phosphorenhed 580 mg/kg TP 2500 Beregning Zink (Zn) 700 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Kopi af rapporten er sendt til: - Naturstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe - Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Lyngby - Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K **) Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: 28. juni 2012 RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Birgit Neess Fredslund Kontaktperson Godkendt af Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

14 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Tønder Forsyning A/S Registernr.: C81045 Kundenr.: Stationsvej 5 Ordrenr.: Att.: Anne Magrethe Brink Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Tønder Forsyning A/S Stationsvej 5, Prøvested...: Tønder Renseanlæg - U020007/ Prøvetype...: Slam Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten Kundeoplysninger.: Sidenr.: 1 af 2 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: **Kravværdier Detekt. Um Prøvemærke: Slam Enheder Min. Max. grænse Metoder (%) Tørstof 21 % 0.05 DS 204 mod. 10 Kvælstof, total mg/kg 5 NF Kvælstof, total mg/kg ts. Beregning 20 Phosphor, total mg/kg ts. 100 DS259/SM3120ICP 30 Phosphor, total 4000 mg/kg Beregning Bly (Pb) 19 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Bly (Pb) pr. phosphorenhed 970 mg/kg TP Beregning Cadmium (Cd) 0.65 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Cadmium (Cd) pr.phosphorenhed 34 mg/kg TP 100 Beregning Chrom (Cr) 15 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Kobber (Cu) 160 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Kviksølv (Hg) 0.30 mg/kg ts SM3112AASco.vap 30 Kviksølv (Hg) pr.phosphorenhed 15 mg/kg TP 200 Beregning Nikkel (Ni) 13 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Nikkel (Ni) pr. phosphorenhed 670 mg/kg TP 2500 Beregning Zink (Zn) 680 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Blødgørere Diethylhexylphthalat (DEHP) 8.9 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Lineære alkylbenzensulfonater LAS <50 mg/kg ts M0005 HPLC/FL 6 Nonylphenoler Nonylphenoler 1.4 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Nonylphenolmonoethoxylater <0.60 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Nonylphenoldiethoxylater <0.60 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Sum af Nonylphenoler 1.4 mg/kg ts. 10 PAH-forbindelser Acenaphthen <0.020 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 **) Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

15 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Tønder Forsyning A/S Registernr.: C81045 Kundenr.: Stationsvej 5 Ordrenr.: Att.: Anne Magrethe Brink Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Tønder Forsyning A/S Stationsvej 5, Prøvested...: Tønder Renseanlæg - U020007/ Prøvetype...: Slam Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten Kundeoplysninger.: Sidenr.: 2 af 2 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: **Kravværdier Detekt. Um Prøvemærke: Slam Enheder Min. Max. grænse Metoder (%) Fluoren mg/kg ts M0068 GC/MS 12 Phenanthren mg/kg ts M0068 GC/MS 12 Fluoranthen 0.19 mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Pyren 0.23 mg/kg ts M0068 GC/MS 30 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.16 mg/kg ts M0068 GC/MS 30 Benzo(a)pyren mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Benzo(g,h,i)perylen mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Sum af 9 PAH'er 0.95 mg/kg ts. 3 Polychlorerede biphenyler PCB nr. 28 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 52 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 101 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 118 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 138 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 153 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 180 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 Kopi af rapporten er sendt til: - Naturstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe - Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Lyngby - Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K **) Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: 02. juli 2012 RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Birgit Neess Fredslund Kontaktperson Godkendt af Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

16 Analyserapport Rekvirent: Tønder Forsyning A/S Sagsnavn: Slammineraliseringsanlæg, Skærbæk (bed 2) Tønder Spildevand Stationsvej 5 Prøver modtaget: Analyse påbegyndt: Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: 0 Lab. nr Prøvetype Slam Emballage: ok Prøvetagning: Højvang Prøvetager: MDH Udtaget fra dato: Prøve ID Skærbæk Detek- Bed 2 tions- Usikker- Parameter Maksimum Enhed Metode grænse hed Tørstof, TS 12 % DS 204:1980 (mod.) 0,002 +/- 6 % Nitrogen,total mg/kg TS NP 1975:6 1) 100 +/- 10 % Phosphor, total mg/kg TS DS(11885: :2003) 600 +/- 14 % Bly mg/kg TS DS(11885: :2003) 0,7 +/- 14 % Cadmium 1,1 0,8 mg/kg TS DS(11885: :2003) 0,01 +/- 14 % Chrom mg/kg TS DS(11885: :2003) 0,4 +/- 14 % Kobber mg/kg TS DS(11885: :2003) 0,4 +/- 14 % Nikkel mg/kg TS DS(11885: :2003) 0,3 +/- 14 % Zink mg/kg TS DS(11885: :2003) 1,5 +/- 14 % Kviksølv 1,3 0,8 mg/kg TS DS259+DS/EN1483:2007 0,02 +/- 14 % Bly mg/kg total P Beregnet Cadmium mg/kg total P Beregnet Nikkel mg/kg total P Beregnet Kviksølv mg/kg total P Beregnet Acenaphthen <0,03** mg/kg TS MST 13/Reflab1:1998, FID 0,01 +/- 15 % Fluoren <0,03** mg/kg TS MST 13/Reflab1:1998, FID 0,01 +/- 15 % Phenanthren 0,079 mg/kg TS MST 13/Reflab1:1998, FID 0,01 +/- 15 % Fluoranthen 0,30 mg/kg TS MST 13/Reflab1:1998, FID 0,01 +/- 15 % Pyren 0,30 mg/kg TS MST 13/Reflab1:1998, FID 0,01 +/- 15 % Benz(b+j+k)fluoranthen 0,19 mg/kg TS MST 13/Reflab1:1998, FID 0,01 +/- 15 % Benz(a)pyren 0,099 mg/kg TS MST 13/Reflab1:1998, FID 0,01 +/- 15 % Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,093 mg/kg TS MST 13/Reflab1:1998, FID 0,01 +/- 15 % Benz(g,h,i)perylen 0,045 mg/kg TS MST 13/Reflab1:1998, FID 0,01 +/- 15 % Sum PAH (11 stk) 1,1 3 mg/kg TS Beregnet +/- 15 % DEHP 3,1 50 mg/kg TS GC-MS 1) 0,5 +/- 15 % NPE 0,9 10 mg/kg TS GC-MS 1) 0,6 +/- 15 % LAS mg/kg TS HPLC,UV 1) 50 +/- 15 % Højvang Miljølaboratorium A/S - Industri Vest Dianalund - Tlf Fax Side 1 af 2

17 Analyserapport Rekvirent: Tønder Forsyning A/S Sagsnavn: Slammineraliseringsanlæg, Skærbæk (bed 2) Tønder Spildevand Stationsvej 5 Prøver modtaget: Analyse påbegyndt: Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: 0 Overskridelser: Ja (markeret med understregning) Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50 %. **Ændret detektionsgrænse p.g.a. det ret lave tørstof-indhold. Max-værdier er opgivet efter BEK nr. 56 af 24/01/2000 om tilsyn med spildevandsslam m.m. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. 1) Analysen er udført af andet akkrediteret laboratorium DANAK nr.: 401 Rapport sendes med post til: Rapport sendes pr. til: Tønder Forsyning A/S, Anne Margrethe Brink, Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Bente Jensen Farmaceut Højvang Miljølaboratorium A/S - Industri Vest Dianalund - Tlf Fax Side 2 af 2

18 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Tønder Forsyning A/S Registernr.: U06591 Kundenr.: Stationsvej 5 Ordrenr.: Att.: Anne Magrethe Brink Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Tønder Forsyning A/S Stationsvej 5, Prøvested...: Højer Renseanlæg Geotube - U020008/ Prøvetype...: Slam Prøveudtagning...: kl. 11:50 Prøvetager...: Eurofins Miljø A/S (NIO) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 1 af 2 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: **Kravværdier Detekt. Um Prøvemærke: Geotube 1 Enheder Min. Max. grænse Metoder (%) Tørstof 16 % 0.05 DS 204 mod. 10 Kvælstof, total 6100 mg/kg 5 NF Kvælstof, total mg/kg ts. Beregning 20 Phosphor, total mg/kg ts. 100 DS259/SM3120ICP 30 Phosphor, total 5300 mg/kg Beregning Bly (Pb) 52 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Bly (Pb) pr. phosphorenhed 1600 mg/kg TP Beregning Cadmium (Cd) 0.90 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Cadmium (Cd) pr.phosphorenhed 27 mg/kg TP 100 Beregning Chrom (Cr) 22 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Kobber (Cu) 240 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Kviksølv (Hg) 0.40 mg/kg ts SM3112AASco.vap 30 Kviksølv (Hg) pr.phosphorenhed 12 mg/kg TP 200 Beregning Nikkel (Ni) 20 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Nikkel (Ni) pr. phosphorenhed 590 mg/kg TP 2500 Beregning Zink (Zn) 900 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Blødgørere Diethylhexylphthalat (DEHP) 5.9 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Lineære alkylbenzensulfonater LAS <50 mg/kg ts M0005 HPLC/FL 6 Nonylphenoler Nonylphenoler 1.8 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Nonylphenolmonoethoxylater <0.60 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Nonylphenoldiethoxylater <0.60 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Sum af Nonylphenoler 1.8 mg/kg ts. 10 PAH-forbindelser Acenaphthen 0.10 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 **) Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

19 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Tønder Forsyning A/S Registernr.: U06591 Kundenr.: Stationsvej 5 Ordrenr.: Att.: Anne Magrethe Brink Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Tønder Forsyning A/S Stationsvej 5, Prøvested...: Højer Renseanlæg Geotube - U020008/ Prøvetype...: Slam Prøveudtagning...: kl. 11:50 Prøvetager...: Eurofins Miljø A/S (NIO) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 2 af 2 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: **Kravværdier Detekt. Um Prøvemærke: Geotube 1 Enheder Min. Max. grænse Metoder (%) Fluoren 0.24 mg/kg ts M0068 GC/MS 12 Phenanthren 0.66 mg/kg ts M0068 GC/MS 12 Fluoranthen 0.45 mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Pyren 0.41 mg/kg ts M0068 GC/MS 30 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.41 mg/kg ts M0068 GC/MS 30 Benzo(a)pyren 0.20 mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.14 mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Benzo(g,h,i)perylen 0.19 mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Sum af 9 PAH'er 2.8 mg/kg ts. 3 Polychlorerede biphenyler PCB nr. 28 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 52 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 101 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 118 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 138 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 153 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 180 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB, sum # mg/kg ts. Beregning 30 Analysekommentarer: Bilag i form af tegning eftersendes. Kopi af rapporten er sendt til: - Naturstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe - Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Lyngby - Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K **) Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: 20. juli 2012 RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Lars Møller Jensen Kontaktperson Godkendt af Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

20 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Tønder Forsyning A/S Registernr.: U06592 Kundenr.: Stationsvej 5 Ordrenr.: Att.: Anne Magrethe Brink Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Tønder Forsyning A/S Stationsvej 5, Prøvested...: Højer Renseanlæg Geotube - U020008/ Prøvetype...: Slam Prøveudtagning...: kl. 12:15 Prøvetager...: Eurofins Miljø A/S (NIO) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 1 af 2 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: **Kravværdier Detekt. Um Prøvemærke: Geotube 2 Enheder Min. Max. grænse Metoder (%) Tørstof 13 % 0.05 DS 204 mod. 10 Kvælstof, total 6000 mg/kg 5 NF Kvælstof, total mg/kg ts. Beregning 20 Phosphor, total mg/kg ts. 100 DS259/SM3120ICP 30 Phosphor, total 4900 mg/kg Beregning Bly (Pb) 41 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Bly (Pb) pr. phosphorenhed 1100 mg/kg TP Beregning Cadmium (Cd) 0.91 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Cadmium (Cd) pr.phosphorenhed 24 mg/kg TP 100 Beregning Chrom (Cr) 22 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Kobber (Cu) 250 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Kviksølv (Hg) 0.40 mg/kg ts SM3112AASco.vap 30 Kviksølv (Hg) pr.phosphorenhed 11 mg/kg TP 200 Beregning Nikkel (Ni) 20 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Nikkel (Ni) pr. phosphorenhed 520 mg/kg TP 2500 Beregning Zink (Zn) 1000 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Blødgørere Diethylhexylphthalat (DEHP) 5.3 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Lineære alkylbenzensulfonater LAS 71 mg/kg ts M0005 HPLC/FL 6 Nonylphenoler Nonylphenoler 2.2 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Nonylphenolmonoethoxylater <0.60 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Nonylphenoldiethoxylater <0.60 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Sum af Nonylphenoler 2.2 mg/kg ts. 10 PAH-forbindelser Acenaphthen <0.020 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 **) Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

21 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Tønder Forsyning A/S Registernr.: U06592 Kundenr.: Stationsvej 5 Ordrenr.: Att.: Anne Magrethe Brink Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Tønder Forsyning A/S Stationsvej 5, Prøvested...: Højer Renseanlæg Geotube - U020008/ Prøvetype...: Slam Prøveudtagning...: kl. 12:15 Prøvetager...: Eurofins Miljø A/S (NIO) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 2 af 2 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: **Kravværdier Detekt. Um Prøvemærke: Geotube 2 Enheder Min. Max. grænse Metoder (%) Fluoren mg/kg ts M0068 GC/MS 12 Phenanthren 0.22 mg/kg ts M0068 GC/MS 12 Fluoranthen 0.49 mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Pyren 0.48 mg/kg ts M0068 GC/MS 30 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.44 mg/kg ts M0068 GC/MS 30 Benzo(a)pyren 0.26 mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.14 mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Benzo(g,h,i)perylen 0.23 mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Sum af 9 PAH'er 2.3 mg/kg ts. 3 Polychlorerede biphenyler PCB nr. 28 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 52 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 101 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 118 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 138 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 153 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 180 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB, sum # mg/kg ts. Beregning 30 Analysekommentarer: Bilag i form af tegning eftersendes. Kopi af rapporten er sendt til: - Naturstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe - Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Lyngby - Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K **) Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: 20. juli 2012 RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Lars Møller Jensen Kontaktperson Godkendt af Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

22 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Tønder Forsyning A/S Registernr.: T88569/Rev.1 Kundenr.: Stationsvej 5 Ordrenr.: Att.: Anne Magrethe Brink Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Tønder Forsyning A/S Stationsvej 5, Prøvested...: Toftlund Renseanlæg - U / Prøvetype...: Slam Prøveudtagning...: kl. 10:00 Prøvetager...: Eurofins Miljø A/S (NIO) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 1 af 2 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: **Kravværdier Detekt. Um Prøvemærke: bed 6 Enheder Min. Max. grænse Metoder (%) Tørstof 19 % 0.05 DS 204 mod. 10 Kvælstof, total 5800 mg/kg 5 NF Kvælstof, total mg/kg ts. Beregning 20 Phosphor, total mg/kg ts. 100 DS259/SM3120ICP 30 Phosphor, total 9300 mg/kg Beregning Bly (Pb) 62 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Bly (Pb) pr. phosphorenhed 1300 mg/kg TP Beregning Cadmium (Cd) 0.81 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Cadmium (Cd) pr.phosphorenhed 17 mg/kg TP 100 Beregning Chrom (Cr) 25 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Kobber (Cu) 240 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Kviksølv (Hg) 0.97 mg/kg ts SM3112AASco.vap 30 Kviksølv (Hg) pr.phosphorenhed 20 mg/kg TP 200 Beregning Nikkel (Ni) 25 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Nikkel (Ni) pr. phosphorenhed 520 mg/kg TP 2500 Beregning Zink (Zn) 950 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Blødgørere Diethylhexylphthalat (DEHP) 4.6 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Lineære alkylbenzensulfonater LAS <50 mg/kg ts M0005 HPLC/FL 6 Nonylphenoler Nonylphenoler 5.1 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Nonylphenolmonoethoxylater <0.60 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Nonylphenoldiethoxylater <0.60 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Sum af Nonylphenoler 5.1 mg/kg ts. 10 PAH-forbindelser Acenaphthen <0.020 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 **) Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

23 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Tønder Forsyning A/S Registernr.: T88569/Rev.1 Kundenr.: Stationsvej 5 Ordrenr.: Att.: Anne Magrethe Brink Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: Tønder Forsyning A/S Stationsvej 5, Prøvested...: Toftlund Renseanlæg - U / Prøvetype...: Slam Prøveudtagning...: kl. 10:00 Prøvetager...: Eurofins Miljø A/S (NIO) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 2 af 2 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: **Kravværdier Detekt. Um Prøvemærke: bed 6 Enheder Min. Max. grænse Metoder (%) Fluoren <0.020 mg/kg ts M0068 GC/MS 12 Phenanthren mg/kg ts M0068 GC/MS 12 Fluoranthen 0.28 mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Pyren 0.33 mg/kg ts M0068 GC/MS 30 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.57 mg/kg ts M0068 GC/MS 30 Benzo(a)pyren 0.21 mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.22 mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Benzo(g,h,i)perylen 0.25 mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Sum af 9 PAH'er 1.9 mg/kg ts. 3 Polychlorerede biphenyler PCB nr. 28 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 52 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 101 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 118 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 138 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 153 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 180 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 Analysekommentarer: Revideret analyserapport erstatter tidligere fremsendte: Tilføjet lille slam program. Kopi af rapporten er sendt til: - Naturstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe **) Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: 23. februar 2012 RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Karen Marie Eriksen Kontaktperson Godkendt af Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

24 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Tønder Forsyning A/S Registernr.: U03843 Kundenr.: Stationsvej 5 Ordrenr.: Att.: Anne Magrethe Brink Modt. dato: ANALYSERAPPORT Sidenr.: 1 af 3 Rekvirent...: Tønder Forsyning A/S Stationsvej 5, Prøvested...: Bredebro Renseanlæg - U020005/ Prøvetype...: Slam Prøveudtagning...: kl. 12:30 Prøvetager...: Eurofins Miljø A/S (NIO) Kundeoplysninger.: 4 bede til slammineralisering. Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: **Kravværdier Detekt. Um Prøvemærke: Slambede Enheder Min. Max. grænse Metoder (%) Tørstof 19 % 0.05 DS 204 mod. 10 Kvælstof, total 5300 mg/kg 5 NF Kvælstof, total mg/kg ts. Beregning 20 Phosphor, total mg/kg ts. 100 DS259/SM3120ICP 30 Phosphor, total 7200 mg/kg Beregning Bly (Pb) 52 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Bly (Pb) pr. phosphorenhed 1400 mg/kg TP Beregning Cadmium (Cd) 2.9 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Cadmium (Cd) pr.phosphorenhed 77 mg/kg TP 100 Beregning Chrom (Cr) 23 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Kobber (Cu) 290 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Kviksølv (Hg) 0.82 mg/kg ts SM3112AASco.vap 30 Kviksølv (Hg) pr.phosphorenhed 22 mg/kg TP 200 Beregning Nikkel (Ni) 45 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Nikkel (Ni) pr. phosphorenhed 1200 mg/kg TP 2500 Beregning Zink (Zn) 1200 mg/kg ts DS259/SM3120ICP 30 Blødgørere Diethylhexylphthalat (DEHP) 5.8 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Lineære alkylbenzensulfonater LAS <50 mg/kg ts M0005 HPLC/FL 6 Nonylphenoler Nonylphenoler 0.70 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Nonylphenolmonoethoxylater <0.60 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Nonylphenoldiethoxylater <0.60 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 Sum af Nonylphenoler 0.70 mg/kg ts. 10 PAH-forbindelser Acenaphthen <0.020 mg/kg ts M0068 GC/MS 24 **) Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

25 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Tønder Forsyning A/S Registernr.: U03843 Kundenr.: Stationsvej 5 Ordrenr.: Att.: Anne Magrethe Brink Modt. dato: ANALYSERAPPORT Sidenr.: 2 af 3 Rekvirent...: Tønder Forsyning A/S Stationsvej 5, Prøvested...: Bredebro Renseanlæg - U020005/ Prøvetype...: Slam Prøveudtagning...: kl. 12:30 Prøvetager...: Eurofins Miljø A/S (NIO) Kundeoplysninger.: 4 bede til slammineralisering. Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: **Kravværdier Detekt. Um Prøvemærke: Slambede Enheder Min. Max. grænse Metoder (%) Fluoren <0.020 mg/kg ts M0068 GC/MS 12 Phenanthren mg/kg ts M0068 GC/MS 12 Fluoranthen 0.19 mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Pyren 0.21 mg/kg ts M0068 GC/MS 30 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.29 mg/kg ts M0068 GC/MS 30 Benzo(a)pyren 0.11 mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Benzo(g,h,i)perylen 0.14 mg/kg ts M0068 GC/MS 20 Sum af 9 PAH'er 1.1 mg/kg ts. 3 Polychlorerede biphenyler PCB nr. 28 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 52 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 101 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 118 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 138 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 153 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 PCB nr. 180 < mg/kg ts M2060 GC/MS 30 Oplysninger fra prøvetageren: Antal delprøver 8 Prøvetagningsdato Prøvetagningsmetode Partistørrelse (ca.tons) Prøvetagningsudstyr Prøveneddeling Produkttype STIK UKENDT SPYD ANDET SLAM **) Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

26 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Tønder Forsyning A/S Registernr.: U03843 Kundenr.: Stationsvej 5 Ordrenr.: Att.: Anne Magrethe Brink Modt. dato: ANALYSERAPPORT Sidenr.: 3 af 3 Rekvirent...: Tønder Forsyning A/S Stationsvej 5, Prøvested...: Bredebro Renseanlæg - U020005/ Prøvetype...: Slam Prøveudtagning...: kl. 12:30 Prøvetager...: Eurofins Miljø A/S (NIO) Kundeoplysninger.: 4 bede til slammineralisering. Analyseperiode...: Kopi af rapporten er sendt til: - Naturstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe - Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Lyngby - Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: 02. juli 2012 RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Birgit Neess Fredslund Kontaktperson Godkendt af Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Transport og slutdisponering af spildevandsslam

Transport og slutdisponering af spildevandsslam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af spildevandsslam SVARSKRIVELSE NO. 1 VEDR.: SLAMKVALITET M.M. 1.1 Indledning Dette rettelsesbrev no. 1 er offentliggjort den 10.

Læs mere

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller Notat Den 22. november 2010 Undersøgelse af vandhuller Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller er påvirket

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 9 2 RENSEANLÆG OG SLAMMÆNGDER 11 3 SLAMBEHANDLING

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Randersvej 135, 8670 Låsby Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 24. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0048 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Tidligere Rissa Bilopphuggeri, Trondheim Rekvirent: Miljødirektoratet Dato: 9. januar 2015 DMR-saksnr.: 14-0029 Dansk Miljørådgivning A/S Smedgata 32, 0651 Oslo

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk Teknisk Notat

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30 Telefon: 7022 4266 Martofte Vandværk Søvej 17 5390 Martofte Att.: Jørgen Braad Jørgensen Analyserapport Prøvested: Martofte Vandværk. Ledningsnet - V02200058 / 4439001099 Udtagningsadresse: Snavevej 150,

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 5-13, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 18. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Projekt 25.1502.71 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Juli 2015 Sag 25.1502.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Flex Gødning A/S v/ Chr. Birk Sørensen Ternevej 5, Masnedø 4760 Vordingborg. Mail: info@flex-godning.dk KLAPTILLADELSE

Flex Gødning A/S v/ Chr. Birk Sørensen Ternevej 5, Masnedø 4760 Vordingborg. Mail: info@flex-godning.dk KLAPTILLADELSE Flex Gødning A/S v/ Chr. Birk Sørensen Ternevej 5, Masnedø 4760 Vordingborg Vand- og naturområdet J.nr. Ros-421-00049 Ref. Den 10. december 2008 Mail: info@flex-godning.dk KLAPTILLADELSE Miljøcenter Roskilde

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg

Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 0 4000 Roskilde Ressource Direkte tlf. 795 4655 E-mail lalo@hofor.dk Dato 9.05.015 Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg Indhold Formål...

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Vand på golfbaner - Vandkvalitet

Vand på golfbaner - Vandkvalitet Vand på golfbaner - Vandkvalitet Simon Toft Ingvertsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Indhold Forureningsprofilen af regnvand fra tage og veje Lidt om krav til jordkvalitet og vandingsvand

Læs mere

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Region Midtjylland 28. juni 2011 Sag nr. 203478 Udarbejdet af HSL/RLN Kontrolleret af BOA Godkendt af NCD LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Forureningsundersøgelse på arealer syd for Collstropgrunden, Edwin

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Rambøll A/S Analyseperiode: - 18.02.2015 1 26984601 Tørstof 41 % 0.2 DS 204 mod. 10 Rumvægt BD 339 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011 Phosphor, total 1300 mg/kg ts. 100 SM 3120 ICP/OES 30 Fosfor, BD 170

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald.

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 110, Postboks 209 5100 Odense C Att.: Civilingeniør Rasmus Olsen Kun sendt pr. e-mail til rao@hjhansen.dk Aarhus J.nr. AAR-430-00358 Ref. anaje/katam Den 21.

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Tilslutningstilladelse til offentlig kloak

Tilslutningstilladelse til offentlig kloak 1 of 33 Tilslutningstilladelse til offentlig kloak i henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven). Virksomhedens navn og adresse: Telefon

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand Norddjurs Vandråd Jesper Normand Stange Bygtoften 50, Selkær Mølle 8585 Glesborg Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 DK-6600 VEJEN Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 miljo@eurofins.dk www.eurofins.dk

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Klaus Larsen fra ventilationsfirmaet Alvent har oplyst, at ventilationen har kørt uforstyrret i måleperioden, ifølge hans log på anlægget.

Klaus Larsen fra ventilationsfirmaet Alvent har oplyst, at ventilationen har kørt uforstyrret i måleperioden, ifølge hans log på anlægget. NOTAT 5 DATO 01-06-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A4

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger.

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger. NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-21 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Supplerende udvaskningstests på slagger fra skrænten/dæmningen

Læs mere

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Anke Oberender DHI Afdeling By & Industri Møde i ATV Jord og Grundvand om projekter med forurenet jord Mødenummer 95 Onsdag den 8. maj 2013 Agenda Kategorisering

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

EnviNa - Temadag om oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Klassificering af sediment Planlægning og strategi

EnviNa - Temadag om oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Klassificering af sediment Planlægning og strategi EnviNa - Temadag om oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Klassificering af sediment Planlægning og strategi 1 Hvem er jeg? Maja Rasmussen (MAJR) Kontor: Aarhus/Holstebro Områder: Undersøgelse

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere