Renovering af Nørreport Station fra Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering af Nørreport Station fra 2011 2014 Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent"

Transkript

1 Renovering af Nørreport Station fra Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent

2 PROGRAM Anlæggets fødsel Boulevardtunnellen De 4 delprojekter Moderniseringsprojektet Kn14 Hovedistandsættelse Byrum og trafik projekterne CAD samarbejdet og udfordringer i projekteringsfasen Finansiering og ejerskab Afrunding og spørgsmål

3 Anlæggets fødsel Projektplan 1903

4 Anlæggets fødsel

5 Anlæggets fødsel Etablering af Boulevardtunnelen inkl. Nørreport station Entreprise I, nov ,- kr Entreprise III, okt ,- kr Entreprise IV, nov ,- kr Entreprise V, juni ,- kr ,- kr Tillægskontrakt sep ,- kr Samlet pris ,- kr Prisoverslag ,- kr

6 Anlæggets fødsel

7 De 4 delprojekter kort fortalt Aftale fra 2005 mellem Københavns Kommune og staten om: at forbedre luftkvaliteten mest muligt på Nørreport Station at sikre, at stationen fortsat er brandmæssigt godkendt at opfriske passagervendte faciliteter at sikre en sammentænkning af renoveringen under jorden, med renoveringen over jorden. Det afføder 4 delprojekter, som bliver udbudt selvstændigt: Moderniseringsprojekt Forbedring af ventilation og lys på fjerntogsperron Hovedistandsættelse af betonkonstruktioner Udskifte fuger og fugtisolering på overside tunneldæk, og renovere betonkonstruktioner i tunnelen Byrumsprojektet Ny plads på gadeplan med plads til cykler og nye bygninger Trafikprojektet Flytte trafik på den ene side af pladsen

8 De 4 delprojekter projekteringsgrupper Moderniseringsprojekt Banedanmark: Bygherre Grontmij Carlbro: Konstruktioner, El, VVS, Belysning Public Arkitekter: Arkitektur Atkins: Spor Hovedistandsættelse af betonkonstruktioner Banedanmark: Bygherre Grontmij Carl Bro: Betonrenovering, ledninger, installationer, miljø Public Arkitekter: Arkitektur Atkins: Spor Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut: Brand Byrumsprojektet Københavns kommune: Bygherre for plads DSB: Bygherre for bygninger Public Arkitekter og COBE: Plads og bygninger Bartenbach LichtLabor: Belysning Grontmij Carl Bro: Konstruktioner, VVS, El, terræn Trafikprojektet Københavns kommune: Bygherre Rambøll: Vej og signal

9 Moderniseringsprojektet Forbedret luftkvalitet på fjerntogsperron, lysere og mere trygt stationsrum Nyt ventilationsanlæg med større effekt og bedre styring på fjerntogsperronen. Ventilationen sker gennem nye store ventilationsrør Ventilationsanlæg fra fjern- og S-togsperroner støjdæmpes Øget fokus på at reducere træk Nyt perronloft og belysning Ny beklædning af søjler Afrensning af betonoverflader I loftet Bedre akustik ved dæmpning af loft og vægge

10 Hovedistandsættelse af betonkonstruktioner Fakta om bygværket Etableret Ca. 400 m lang, in-situ støbt beton Bredde mellem 22 m udenfor perroner op til 36 m ved perroner 0,15 procent tværfald og 0,5 procent længdefald Jorddækning ca. 1 m Hoved problem er vand. Dette medfører: Overside af bygværket: Omisolering af m2 dæk Etablering af 1,100 m fuger Udlægning af 800 m dræn langs yderside væg Indvendig i bygværket: 750 m (4 x 23 stk.) tværbjælker med sektionsfuger 200 m hvælvinger med sektionsfuger Lokal betonreparationer af bjælker og søjler (ca m2) 400 m lodrette fugebånd i sektionsfuger i ydervægge

11 Afgrænsning af tunnelen

12 Renovering af betonkonstruktioner inde i bygværket

13 En ny helhedsløsning i gadeplan Baggrund: Projektkonkurrence udskrevet april 2009 Hovedformål: At skabe bedre cykelparkering At skabe større overskuelighed At skabe bedre skifteforhold Rammer/bindinger: En ændret trafikløsning Nye stationsbygninger 2500 cykelparkeringspladser Eksisterende trapper og elevatorer Eksisterende og nye ventilationsrør og huller

14 En ny helhedsløsning i gadeplan Ændret trafikløsning: Én vognbane i hver retning Stoppesteder koncentreret ved stationen Busdepot mellem Linnésgade og Vendersgade. Før Efter

15 Vinderforslaget

16 En ny helhedsløsning i gadeplan Tegnet med dine fødder grundprincip A: Analyser viser fodgængeres flow over pladsen Zoner til placering af bygninger, cykelparkeringspladser mm., hvor folk ikke går Runde former giver bedre flow og giver pladsen et sammenhængende udtryk.

17 En ny helhedsløsning i gadeplan Vi bygger en åben og overskuelig plads grundprincip B: cykelparkeringspladser bliver anlagt i flere lettilgængelige cykelbede, som er sænket cm. Cykelbedene giver overskuelighed og udsyn over pladsen Sammen med lette tage og transparente stationsbygninger fremmer det oplevelsen af tryghed.

18 Færdigt overfladeprojekt

19 Ny Nørreport derfor gør vi det sammen Vi kalder projektet Ny Nørreport. Under det navn udfører vi arbejdet og kommunikerer sammen for at: reducere gener mest muligt billiggøre projekterne samlet, fordi vi kan tænke i helheder og ikke gentager dele af arbejdet sikre borgerne nem adgang til information gennem fælles hjemmeside og andre fælles kommunikationskanaler give borgerne optimal mulighed for dialog med projektet. Resultatet bliver ét sæt samlet udbudsmateriale Fælles CAD aftale med afsæt i bips IKT CAD specifikation ProjectWeb til udveksling af data Fælles resursefiler Fælles tegningsliste Tegninger delt op i fælles tegninger med input fra flere delprojekter og tegninger til de enkelte fag Økonomien skal holdes adskilt under hele forløbet

20 Ny Nørreport Anvendte CAD software Moderniseringsprojekt Grontmij Carlbro: Revit, AutoCAD Public Arkitekter: AutoCAD Atkins: MicroStation, Bentley Rail Track Hovedistandsættelse af betonkonstruktioner Grontmij Carl Bro: MicroStation, InRoads, Bentley Rail Track, CloudWorx Public Arkitekter: AutoCAD Atkins: MicroStation, Bentley Rail Track Byrumsprojektet Public Arkitekter og COBE: Rhino, AutoCAD Bartenbach LichtLabor:? Grontmij Carl Bro: Revit, AutoCAD Trafikprojektet Rambøll: Novapoint, AutoCAD

21 Ny Nørreport samarbejdet på tværs skaber nye behov Behov for nøjagtig placering af eksisterende konstruktioner i grænsefladeområdet Behov for 3D modellering af konstruktioner ifm. Interim foranstaltninger og nye konstruktioner De synlige konstruktioner er registreret i laserscanningen

22 Ny Nørreport analyse af behov for 3D modellering Eksisterende forhold Nødvendig i delprojekt Bygningsdel Fagmodel Kn 14 TS-M Byrum Trafik Ansvarlig fag Modelansvarli Dæk Eks. Bro x x x Brorenovering TRL/GMN Trapper Eks. Bro x x x KON ACT Bjælker Eks. Bro x x x KON TRL Søjler Eks. Bro x KON/ARK ACT Betonvæg/bjælke mellem F og S Eks. Bro x KON ACT Tunnelvægge Eks. Bro x x Brorenovering TRL/GMN Betonkonstruktioner på overside dæk Eks. Bro x x VVS/KON MRJ/ACT Mellemetage Eks. Bro x KON/VVS/ARK JPJ Perron Eks. Bro x ARK JPJ/GMN Spor og sporkasse Eks. Bane x x Bane Atkins Ledninger Eks. Ledninger x x x Ledninger MMD/GMN Eksisterende terræn Eks. Terræn x x x x Terræn IRU/GMN Nye forhold Nødvendig i delprojekt Bygningsdel Kn 14 TS-M Byrum Trafik Ansvarlig fag Modelansvarli Nye udsparringer i dæk x x KON ACT Loftkonstruktioner x ARK/KON JPJ Udgravningsmodel x Terræn IRU Påfyldning x x x Terræn/Vej IRU/HAN Belægninger inkl. opbygning x x Terræn/ARK/Vej IRU/Public Bygninger arkitekt x ARK COBE Bygningskonstruktioner x KON ACT Ventilationstårne inkl. Fundamenter x x x KON/ARK ACT Kanaler i tunnel x VVS MRJ Afvanding og dræn, Interim x Terræn/ledninger MMD Afvanding og dræn, Permenant x x Terræn/ledninger MMD Vejprojekt x x Vej HAN

23 Ny Nørreport Anvendelse af 3D modellering 3D modellerne er begrænset til de udvalgte områder og konstruktioner Hovedformål med modellering er kontrol af sammenfald og kollision mellem de enkelte bygningsdele og konstruktioner på tværs af delprojekter Modellen skal anvendes til at tegne de overordnede snit Modellen samles i MicroStation Kontrol af kollision forgår i ProjectWise Navigator Den samlede model konverteres til 3D pdf Modellerne og 3D pdf en uploades på ProjectWeb hver uge

24 Ny Nørreport Udveksling af 3D modeller Fra Revit eksporteres modellen til i-model og refereres direkte ind i fælles modellen Rhino modellen læses og refereres direkte ind i MicroStation AutoCAD modellen læses og refereres direkte ind i MicroStation DTM modellerne fra InRoads og Bentley Rail Track viewes i MicroStation Fra Microtation skal der konverteres DWG-filer til Revit og AutoCAD

25

26 Ny Nørreport udfordringer Varieret nøjagtighed i grundlaget for 3D modellering af eksisterende forhold: Laserscanning i perronarealet giver høj nøjagtighed, men er begrænset til synlige arealer og rum Eksisterende tegninger findes kun i tif-format og i mange forskellige revisioner Ledningsinformationer har forskellige kvalitet og mangler som regel en nøjagtig placering af ledninger i xyz Projektet er et anlægsprojekt og der skal arbejdes i koordinatsystemet Kp 2000 Revit og Rhino kan ikke håndtere de store koordinater Modeller fra InRoads/Rail Track kommer som mesh elementer i MicroStation. Revit har ikke en optimal visning af mesh-elementer Der ligger en del manuelle processer ved at trække 2D data ud af Revit i dwgformat til opsætning af tegninger, som skal udveksles eller bruges til afsætning AutoCAD kan ikke læse 3D MicroStation filer direkte Generering af 2D snit i MicroStation sker gennem Dynamic Views og efterfølgende generering af Hidden lines, da de skal udveksles med andre parter. Dermed sker opdatering af snit filerne ikke automatisk

27 Ny Nørreport Udfordringer Det er ikke alle parter, der arbejder med 3D og kan selv hente informationer fra 3D modeller Kombination af 2D og 3D giver en del manual arbejde Fordeling af ansvar; hvem laver hvad og hvornår Mange tegninger kræver input fra flere parter En del ingeniører er ikke vandt til at arbejde med CAD og har brug for assistance

28 Ny Nørreport Så langt er vi kommet!

29 Milepæle Nov : Grontmij I Carl Bro påbegynder projekteringen Feb : Åbent hus arrangement i København Apr : Indgåelse af bygherreoverenskomst mellem BDK, DSB og KK Maj. 2011: August 2011 : Detailprojekt og udbudsmateriale færdigt Kontrakt med entreprenør : Udførelse under jorden : Udførelse over jorden

30 FINANSIERING OG EJERSKAB Udførende parter: Banedanmark er bygherre på betonrenoveringen, ventilation og perroner Finansiering DSB er bygherre på nye stationsbygninger Københavns Kommune er bygherre på en ny helhedsløsning i gadeplan Trafikstyrelsen projektforslag for renovering af perroner Ventilation og perroner Betonrenovering

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner

VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT Kristian Skadhede Vejleder Jørgen Ullvit Til aflevering 13-04-2012 Titelblad Rapport titel: Vejleder: Jørgen Ullvit Forfatter: Kristian Skadhede Dato/Underskrift:

Læs mere

N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling

N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t K ø b e n h a v n s E r h v e r v s a k a d e m i 2 0 1 0

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011 Beton 4 November 2011 At støbe gulve er i superligaen Gode råd til bygherre, rådgiver og arkitekt fra ekspert i betongulve TEMA Betongulve Superlette dæk klarer lydkrav Trods lav fladevægt kan ny type

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3D CAD-projekteringsværktøjer bips nyt 3 / 2004

Læs mere

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder Københavns Kommune November 2009 Redaktion aa Konkurrencer Design 2+1 Idébureau tryk Rosendahls Fihl Jensen

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

velkommen til bips konference 2014

velkommen til bips konference 2014 velkommen til bips konference 2014 På årets bips konference møder du en række virksomheder, der i stor eller lille skala bruger bips-, CCS- og buildingsmart-værktøjer som IFC og IDM til at skabe struktur

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Projektgruppe:

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION IKT-Aftale SAG: SPURVELUNDSKOLEN; UDBYGNING 2015-2016 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION SAG Sagsnummer IKT-AFTALE

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere