Noter Boligselskabet AKB, København Østerbrogade 95

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95"

Transkript

1 Årets resultat er et overskud på kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) Kloakbidrag, vejafgift 340 Bidrag til Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Andre renter 213 Korrektioner fra tidligere år Udgifter større end budgetteret i alt Indtægter mindre end budgetteret: Andre ordinære indtægter: Driftsstøtte Indtægter mindre end budgetteret i alt Udgifter mindre end budgetteret: Nettokapitaludgifter -174 Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: Særlige aktiviteter: Diverse udgifter Afsat til uforudsete udgiftsstigninger Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: Ydelse driftsstøtte Udgifter mindre end budgetteret i alt Indtægter større end budgetteret: Boligafgifter og leje: Renter Korrektioner fra tidligere år Indtægter større end budgetteret i alt I alt

2 Kommentarer: UDGIFTER Vandafgift incl. Miljøafgift Vandafgiften indeholder udgifter til afdelingens vandforbrug inklusiv grønne afgifter, vandafledningsafgifter og målerafgifter. Afdelingens udgifter til vand udgør kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift skyldes større vandforbrug end forventet samt prisstigninger på vand Forsikringer Afdelingens udgift til forsikring er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til Besparelsen skyldes ny forsikringsudbyder, hvor forsikringspræmien er blevet lavere Målerpasning Afdelingens udgift til målerpasning er fastsat til kr. 0, hvilket er en besparelse på kr i forhold til Posten målerpasning udgør udgifter til energitilsyn, honorar til aflæsning af målere samt udarbejdelse af varmeog vandregnskaber. Der har været budgetteret med et ekstern firma til varetagelse af måleraflæsning samt udarbejdelse af varmeregnskab. Denne opgave ligger nu hos KAB, hvorfor udgiften findes under konto Bidrag til boligorganisationen Afdelingens bidrag til boligorganisationen udgør kr Dette er merudgift på kr i forhold til Stigning i forhold til budget skyldes, at der ikke er taget højde for opgaven omkring varmeregnskab mv. Bidraget til forretningsførerselskabet reguleres efter det summariske lønindeks for den private sektor samt på baggrund af nettopirisindekset pr. 1. februar. Bidraget godkendes på BR-mødet i november måned og svarer i 2006 til det budgetterede i afdelingen. Det samlede administrationsbidrag til boligorganisationen beregnes på baggrund af det gennemsnitlige antal af lejemålsenheder. Antallet af lejemålsenheder ultimo året fremgår af regnskabets forside. 2

3 114 - Renholdelse Afdelingens udgift til renholdelse er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Generelt merudgift tl løniinger samt rengøring - Lars's feriepenge mm skal udbetales det år han stopper 114,1 - Lønninger m.v. Afdelingens udgift til lønninger er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Driftsleders løn havde merudgift på kr - Servicemedarbejders løn trods manglende medarbejder i nov-dec et overskud på ca kr - Afdelingen slutter en medarbejder med at udbetale kr i feriepenge mm Rengøring Afdelingens udgift til rengøring er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift skyldes udgift til rengøringsfirma november og december Traktoromkostninger m.v. Afdelingens udgift til traktoromkostninger er fastsat til kr. 895, hvilket er en besparelse på kr i forhold til Undlod service i Da fejemaskine næsten ikke blev brugt Snerydning Afdelingens udgift til snerydning er fastsat til kr. 28, hvilket er en besparelse på kr i forhold til Næsten ikke udgift Renholdelse diverse Afdelingens udgift til renholdelse diverse er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til Besparelse i kontordrift mm Almindelig vedligeholdelse Afdelingens udgift til almindelig vedligeholdelse er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Generelt merudgift skyldes merudgift på tagarbejde Borgmester Jensens alle 5 og udgifter til vaskeriet Primære bygningsdele Afdelingens udgift til primære bygningsdele er fastsat til kr. 0, hvilket er en besparelse på kr i forhold til Intet forbrug på disse konties Kompletterende bygningsdele Afdelingens udgift til kompletterende bygningsdele er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift skyldes at der har været lidt flere udgifter til vandskader som forsikringen ikke dækker Overflader og belægning Afdelingens udgift til overflader og belægning er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift på ca kr på tagarbejde og stillads Borgmester Jensens alle VVS-anlæg Afdelingens udgift til VVS-anlæg er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til Besparelse på udgifter til Vandinstalationer EL-anlæg Afdelingens udgift til el-anlæg er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift skyldes udgift til dørringeanlæg, som går via ejendomskontorets mobil - Udgift ca kr Inventar og udstyr Afdelingens udgift til inventar og udstyr er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift er til opsætning af borde mm på vaskeriet og opsætning af " Lydpot" på tørretumbler mm Øvrige bygningsdele og anlæg Afdelingens udgift til øvrige bygningsdele og anlæg er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til I år har vi haft en del hærværksudgifter på i alt kr, det er mere end normalt 3

4 116 - Almindelig vedligeholdelse Afdelingens udgift til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til Det er reelt kun en besparelse på denne konto på kr - Udgift på postkasser er afsat til år Primære bygningsdele Afdelingens udgift til primære bygningsdele er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til Mindreudgift på rep af altanbunde Kompletterende bygningsdele Afdelingens udgift til kompletterende bygningsdele er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift skyldes forbrug på lift og malertimer til pletreperation Overflader og belægning Afdelingens udgift til overflader og belægning er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift til tagarbejde og liftleje til diverse reparationer på tag VVS-anlæg Afdelingens udgift til VVS-anlæg er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift er til udskiftning af diveres komponeter i varmekælderen EL-anlæg Afdelingens udgift til el-anlæg er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Merudgift er til service og vagtudkald til elevator Inventar og udstyr Afdelingens udgift til inventar og udstyr er fastsat til kr. 0, hvilket er en besparelse på kr i forhold til Denne post er fjernet fra budget 2008 og indsat i budget Hvor der er søgt landsbyggefonds midler Øvrige bygningsdele og anlæg Afdelingens udgift til øvrige bygningsdele og anlæg er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til Mindreudgift på konsulentbistand - Eneste konsuletbistand er fra Kai Holm pris kr Indvendig vedligeholdelse Afdelingens udgift til istandsættelse ved fraflytning og fornyelser er fastsat til kr. 0, hvilket er en merudgift på kr. 0 i forhold til 4

5 Drift af vaskeri Afdelingens udgift til drift af vaskeri er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til Besparelsen skyldes at der faktisk ikke bliver brugt så meget sæbe som forventet Drift af fælles beboerlokaler Afdelingens udgift til drift af beboerlokaler er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Der er indkøbt ny ventilator til køkken så der kommer frisk luft til kontormiljø Drift af fælles vaskeri Afdelingens udgift til drift af fælles vaskeri er fastsat til kr. 0, hvilket er en merudgift på kr. 0 i forhold til Drift af andre lokaler Afdelingens udgift til drift af andre lokaler er fastsat til kr. 0, hvilket er en merudgift på kr. 0 i forhold til Drift af møde- og selskabslokaler Afdelingens udgift til drift af møde- og selskabslokaler er fastsat til kr. 0, hvilket er en merudgift på kr. 0 i forhold til Fællesudgifter Afdelingens udgift til fællesudgifter er fastsat til kr. 0, hvilket er en merudgift på kr. 0 i forhold til Diverse udgifter Afdelingens udgift til diverse er fastsat til kr , hvilket er en besparelse på kr i forhold til Ydelse driftsstøtte m.v. Afdelingens udgift til driftsstøtte, hjemfald m.v.er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Korrektioner fra tidligere år Afdelingens udgift til korrektioner tidligere år er fastsat til kr , hvilket er en merudgift på kr i forhold til Skyldes fejlberegning af antennebidrag 2007 samt administrations bidrag grundydelse INDTÆGTER Boligafgifter og leje Afdelingens indtægter for boligafgifter og leje er fastsat til kr , hvilket er en merindtægt på kr i forhold til Afvigelsen skyldes primært erhvervslejen samt forbedringsarbejde Renter Afdelingens renteindtægt er fastsat til kr , hvilket er en merindtægt på kr i forhold til Renteindtægter kommer primært fra mellemregningen Korrektioner fra tidligere år Afdelingens indtægt fra korrektioner fra tidligere år, er fastsat til kr. hvilket er en merindtægt på kr i forhold til Korrektionerne skyldes primært periodiseret vand i 2007 samt afsættelse til Siemens i

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2011 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 60 Hyldespjældet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 60 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015. Prioritetydelse mv. 52%

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015. Prioritetydelse mv. 52% 1 2 For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015 Henlæggelse/ Opsparing 9% Variable udgifter 24% Prioritetydelse mv. 52% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr. 2601 Kommunenr.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010 Boligorganisation: Administrator: Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 LBF nr. : 8027 Kommunenr. 185 Postfunktionærernes

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Administrator: Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 Kommunenr. 153 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Brøndby Kommune

Læs mere

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 8% Henlæggelse/ Opsparing 41% Faste udgifter 24% Variable udgifter 27% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere