Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S"

Transkript

1 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade København K 23. september 2005 Journal nr. 3/ / CGA/FI Konkurrencestyrelsen har behandlet anmeldelsen ved brev af den 9. august 2005 af Lemvigh- Müller Holding A/S overtagelse af samtlige aktier i Louis Poulsen El-teknik A/S. Afgørelse Det meddeles, at Lemvigh-Müller Holding A/S overtagelse af samtlige aktier i Louis Poulsen El-teknik A/S udgør en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 1, jf. 12, stk. 1, nr. 1, og at Konkurrencestyrelsen kan godkende fusionen i henhold til konkurrencelovens 12 c, stk. 2, jf. 12 d, stk. 1. Den distributionsaftale, der den 17. maj 2005 er indgået mellem Louis Poulsen El-teknik A/S og Louis Poulsen Lighting A/S, og de i forbindelse med fusionen aftalte ændringer heri, vil Konkurrencestyrelsen anse for ikke-accessorisk. Sagsfremstilling Ved brev modtaget den 9. august 2005 anmeldte Lemvigh-Müller Holding A/S, at det overtager samtlige aktier i Louis Poulsen El-teknik A/S. Købet er sket med forbehold for Konkurrencestyrelsens godkendelse Den 18. august 2005 meddelte Konkurrencestyrelsen anmelder, at anmeldelsen var ufuldstændig og anmodede samtidig om supplerende oplysninger. Styrelsen modtog de udbedte oplysninger den 31. august På den baggrund erklærede styrelsen anmeldelsen fuldstændig at regne fra den 31. august Styrelsen offentliggjorde den 15. august 2005, at den havde modtaget anmeldelsen og opfordrede berørte tredjeparter at komme med bemærkninger til fusionen senest den 22. august Der er ikke kommet bemærkninger til offentliggørelsen. Som baggrund for købet henviser anmelder til den tendens til en sammensmeltning af de tekniske installationsfag, el, vvs og ventilation, der er i gang for tiden. Det gælder både på det udførende niveau, hvor der findes en række større tekniske installationsforretninger, og på grossist- og leverandørsiden. Brancheforeninger på området har ligeledes lagt sig sammen. Begge virksomheder har et antal regionale afdelinger. Det forventes derfor, at der vil være synergieffekter fx ved at udbyde begge virksomheders produktprogrammer fra de i dag eksisterende filialer. Der er endvidere peget på, at Louis Poulsen El-teknik A/S har et avanceret e-handelssystem, som det er tanken skal udbredes til hele den fusionerede virksomhed. Opkøbet forventes at skabe synergier i kraft af administrative og lokalemæssige besparelser. 1/5

2 Louis Poulsen El-teknik A/S videreføres efter købet som datterselskab i Lemvigh-Müllerkoncernen. Parterne Lemvigh-Müller Holding A/S er moderselskab i Lemvigh-Müller koncernen og ejer blandt andet specialgrossistvirksomheden Lemvigh-Müller A/S, som har aktiviteter inden for salg og forberedende bearbejdning af stål og metaller, salg af VVS-produkter[1] og salg af VVTprodukter[2]. Lemvigh-Müller Holding A/S ejer derudover LMG Maskiner A/S, SMC-Cutting A/S, Dansk Leca A/S, Leca Trading & Consession A/S og LMG Ejendomme A/S. Koncernen havde i 2004 en samlet omsætning i Danmark på 4,2 mia. kr. Heraf havde Lemvigh-Müller A/S en omsætning i 2004 på ca. 4,1 mia. kr. (stål og metaller ** mia. kr., vvs-artikler ** mio. kr. og værktøj, værktøjsmaskiner og teknik mv. ** mio. kr.). Lemvigh-Müller A/S har 32 afdelinger i Danmark. Der sælges stål, VVS- og VVT-produkter fra 27 af afdelingerne. Fra de resterende fem afdelinger sælges udelukkende stål. Derudover har Lemvigh-Müller A/S 28 afhentningslagre for VVT-produkter, 25 afhentningslagre for VVSprodukter og 11 afhentningslagre for stål. Louis Poulsen El-teknik A/S er med en markedsandel på ca. 40 pct. den næststørste specialgrossistvirksomhed inden for elinstallationsmateriel i Danmark. Produktsortimentet ligger inden for installationsmateriel, industrimateriel, belysning, kabler og kabelføringsmateriel, dataog telemateriel. I 2004 havde Louis Poulsen El-teknik A/S en omsætning herved på ca. 1, 7 mia. kr. og 527 ansatte. Louis Poulsen El-teknik A/S, som primært betjener el-installatører har 14 afdelinger og 3 selvbetjeningsafdelinger i Danmark, en salgsafdeling på Færøerne og aktiviteter i Grønland. Divisionen Louis Poulsen Industri & Automation samarbejder med industrivirksomheder samt el-installatører og andre rådgivere, der løser opgaver for industrien. Louis Poulsen Kommunikation, er ligeledes en selvstændig division, som opererer inden for tele- og dataområdet. Derudover har Louis Poulsen El-teknik A/S datterselskaberne Elpefa A/S, som markedsfører DIN-skinnemateriel, gruppe- og fordelingstavler samt løsninger til 'Det intelligente hus' og MCOM AB, som er en af Sveriges førende grossister inden for datamateriel. På baggrund af disse oplysninger om parterne kan det konkluderes, at der er tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2, samt at overdragelsen er omfattet af konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens 12, stk. 1. Afgrænsning af det relevante produktmarked Anmelder har angivet de relevante produktmarkeder til følgende: Markedet for salg af elinstallationsmateriel til det professionelle marked. (hvor Louis Poulsen El-teknik A/S er aktiv med en markedsandel på ca. 40 pct.) Markedet for salg af vvs-artikler til det professionelle marked. (hvor Lemvigh-Müller A/S er aktiv med en markedsandel på 5-15 pct.) Markedet for salg af stål og metaller til det professionelle marked. (hvor Lemvigh-Müller A/S er aktiv med en markedsandel på pct.) 2/5

3 Markedet for salg af værktøj, værktøjsmaskiner og teknik til det professionelle marked. (hvor Lemvigh-Müller A/S er aktiv med en markedsandel på pct.). Lemvigh-Müller koncernen er endvidere aktiv inden for markedet for produktion og salg af letklinker i løs vægt til det professionelle marked og markedet for produktion og salg af letbetonblokke og udstøbningsblokke til det professionelle marked begge gennem Dansk Leca A/S og markedet for salg af maskiner til metalforarbejdende virksomheder, LMG Maskiner som dog alle må anses for at være uden betydning for vurdering af denne sag. Afgrænsning af det relevante geografiske marked Parterne har anført, at det geografiske marked kan afgrænses som Danmark (inkl. Grønland og Færøerne). Konkurrencestyrelsen kan umiddelbart tilslutte sig såvel produktmarkedsafgrænsningen som den geografiske markedsafgrænsning. Konkurrencemæssig vurdering Lemvigh-Müller Holding A/S ejer Lemvigh-Müller A/S, som er specialgrossist især inden for stål og metaller, vvs-artikler og værktøj, værktøjsmaskiner og teknik. Ved opkøbet bliver koncernen tillige en betydende aktør inden for engroshandel med el-installationsmateriel. Som nævnt påvirker fusionen flere produktmarkeder inden for engrosleverancer til såvel bygge- og anlægsmarkedet som til industriel fremstillingsvirksomhed i Danmark. Det fremgår af ovenfor anførte, at de to specialengrosvirksomheder for deres hovedaktiviteter har fuldstændigt adskilte markeder. På markedet for salg af elinstallationsmateriel til det professionelle marked er Louis Poulsen El-teknik A/S aktiv og har en markedsandel på ca. 40 pct. På markedet for salg af vvs-artikler til det professionelle marked er Lemvigh-Müller A/S aktiv og har en markedsandel på 5-15 pct. På markedet for salg af stål og metaller til det professionelle marked er Lemvigh-Müller A/S aktiv og har en markedsandel på pct. På markedet for salg af værktøj, værktøjsmaskiner og teknik til det professionelle marked. er Lemvigh-Müller A/S aktiv og har en markedsandel på pct. På disse markeder sker der ikke nogen styrkelse af markedspositionen ved overtagelsen. De største konkurrenter indenfor stål og metaller er ifølge anmelders skøn Damstahl A/S, Euro Steel Danmark A/S, Inox Stål Handelsselskab A/S, Jørgensen & Utoft Nielsen A/S og Sanistål A/S. Største konkurrenter inden for VVS-artikler, er ifølge anmelders skøn Brødrene A & O Johansen A/S, Brødrene Dahl A/S, A/S Chr. Boldsen, A/S P Hatten & Co og Sanistål A/S. Inden for VVT-artikler (værktøj, værktøjsmaskiner og teknik) er de fem største konkurrenter Carl Hassings Eftf. A/S, Hoffmann Gmbh, KJ Værktøj A/S, Rødgaards Import A/S, og Sanistål A/S. Louis Poulsen El-teknik A/S er med en markedsandel anslået af anmelder til ca. 40 pct. den næststørste specialgrossistvirksomhed inden for elinstallationsmateriel i Danmark. Produktsortimentet ligger inden for installationsmateriel, industrimateriel, belysning, kabler og kabelføringsmateriel, data- og telemateriel. I 2004 havde Louis Poulsen El-teknik A/S en omsætning herved på ca. 1, 7 mia. kr. og 527 ansatte. 3/5

4 Louis Poulsen El-teknik A/S, som primært betjener el-installatører, har 14 afdelinger og 3 selvbetjeningsafdelinger i Danmark, en salgsafdeling på Færøerne og aktiviteter i Grønland. De fem største leverandører til Louis Poulsen El-teknik A/S var i 2004 Draka Conteq Copper Cable A/S Lauritz Knudsen A/S, Louis Poulsen Lighting A/S, NKT Cables A/S og Schneider Electric Danmark A/S. Louis Poulsen El-teknik A/S største konkurrenter er ifølge anmelders skøn Ahlsell Danmark A/S, Brødrene A & O Johansen A/S, Jens A. Jacobsen A/S, OTRA Danmark og Solar A/S. Lemvigh-Müller A/S og Louis Poulsen El-teknik A/S har kun meget små overlappende aktiviteter, og på de pågældende områder er de små aktører. Det drejer sig om visse typer værktøj, der anvendes ved el-installation, hvor Louis Poulsen Elteknik A/S har sin hovedafsætning inden for produktgruppen til elinstallatører, medens Lemvigh-Müller A/S har en meget beskeden afsætning til elinstallatører og resten til de øvrige af sine kundekategorier. Louis Poulsen El-teknik A/S omsætning på salg af værktøj, der ligeledes sælges af Lemvigh- Müller A/S, er oplyst at udgøre ca. ** mio. kr. Lemvigh-Müller A/S totalsalg af håndværktøj var i 2004 ca. ** mio. kr. Heraf er i størrelsesorden ca. ** mio. kr. der er sammenfaldende med Louis Poulsen El-teknik A/S sortiment. Deres andel af det samlede salg af værktøj er af anmelder skønnet til ikke at overstige 5-10 pct. Inden for arbejdstøj er der forskelle i de produkter der sælges til forskellige faggrupper det gælder både farve og funktionalitet. Inden for befæstelse - skruer, bolte, møtrikker og beslag sælger Louis Poulsen El-teknik A/S for ca. ** mio. kr. Det drejer sig især om produkter, der anvendes til lette varer som ledninger, lamper, eltavler mv. Lemvigh-Müller A/S sælger befæstelsesprodukter for ca. ** mio. kr. Det er især produkter til fastgørelse af tunge produkter som vandrør, afløb, beholdere og lignende, hvor kundegrupperne er helt forskellige. Det er parternes skøn, at deres samlede markedsandele på disse markeder ikke overstiger 5-10 pct. Konklusion Det kan herefter samlet konkluderes, at Lemvigh-Müller Holding A/S planlagte opkøb af Louis Poulsen El-teknik A/S ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling. Fusionen kan derfor godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2. Distributionsaftalen Der er den 17. maj 2005 indgået aftale mellem Louis Poulsen El-teknik A/S og Louis Poulsen Lighting A/S om, at Louis Poulsen El-teknik A/S bliver enedistributør af Louis Poulsen Lighting A/S belysningsprodukter til det professionelle marked i Danmark, Færøerne og Grønland. Som modydelse forpligter Louis Poulsen El-teknik A/S sig til ikke at øge sit salg af konkurrerende produkter udover niveauet ved aftalens indgåelse. De anmeldende parter betragter samhandelsaftalen som accessorisk og henviser til, at Louis 4/5

5 Poulsen Lighting A/S er Louis Poulsen El-teknik A/S største leverandør af belysningsartikler. Distributionsaftalen er derfor af største vigtighed for Louis Poulsen El-teknik A/S omsætning og indtjening og dermed for værdien af Louis Poulsen El-teknik A/S. For at en aftale indgået i forbindelse med en fusion kan anses for accessorisk, dvs. direkte knyttet til og nødvendig for fusionens gennemførelse, må den som hovedregel ikke indeholde konkurrencebegrænsninger til gavn for sælger. Ikke-accessoriske aftaler skal vurderes i henhold til konkurrencelovens almindelige bestemmelser om konkurrencebegrænsninger efter konkurrencelovens 6. Distributionsaftalens bestemmelser om eksklusiv levering er ikke nødvendige for at sikre køber fortsatte leverancer i en periode efter fusionen (jf. pkt.34 i Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner (2005/C56/03). Begrænsningen i Louis Poulsen El-teknik A/S salg af belysningsprodukter fra andre leverandører end Louis Poulsen Lighting A/S er til skade for køber såvel som en væsentlig hindring i markedsadgangen for andre leverandører af belysningsprodukter. Distributionsaftalen og ændringer heri aftalt i forbindelse med fusionen indeholder således begrænsninger på køber til skade for denne, samt begrænsninger der påvirker aktører i markedet, som ikke er parter i fusionen Desuden ses det ikke begrundet, at samtlige aftalens bestemmelser er nødvendige for fusionens gennemførelse. Derfor kan den forlængede distributionsaftale ikke anses for accessorisk til fusionen, jf. Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner (2005/C56/03). Konkurrencerådets afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet. Klage indgives skriftligt til Konkurrenceankenævnet, sekretariatet, Kampmannsgade 1, 1780 København V senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Med klagen skal følge et gebyr på kr. Med venlig hilsen Chr. Geel Andersen Fuldmægtig Tlf. direkte [1] VVS omfatter Varme, Ventilation og Sanitet. [2] VVT omfatter Værktøj, Værktøjsmaskiner og Teknik 5/5

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af DLH Træ & B~~~ A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S 29. februar 2008 ~/KL Side 1 af l4 Konkurrencestyrelsen har

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2003 Journal nr. 3/1120-0401-0050 & 3/1120-0401-0051/Medier,

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 21-06-2012 12:00 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3:1120-0389 -5/Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air 1 af 12 Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-898/nja 1. Resumé Scandinavian Airlines System (SAS) og Cimber Air A/S har den 1. oktober 1998 anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Journal nr.3:1120-0401-24/ld-era/fødevarer og Finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Codan Forsikring A/S (Codan) har indgået aftale med Swiss National

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere