VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG. A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG. A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9"

Transkript

1 Andelsboligforeningen: Lejlighedens Adresse: VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG Vurdering af forberinger og løsøre samt evt. fejl og mangler A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9 Vulkangade 7, st. tv 2200 København N Septembervej 31 DK Herlev tlf. nr mobil cvr. nr Sag nr.: Andelshaver / Sælger: Noveed Nawaz Dato for gennemgang: Til stede ved gennemgangen: Noveed Nawaz Steven Andersen Thomas Peter Djernes Andelshaver / Sælger A/B Grønnegården TPD ARKITEKTER Administrator: Faktura: Følgende bilag er modtaget til brug for vurderingen: Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12, 4. sal 1620 København V v/mie Bekker Kr.2.800,- Inkl. Moms Fremsendes til administrator. Anmeldelse af byggarbejder Kvittering for anmeldelse af byggearbejder Begge vedr. etablering af bad. Rapporten sendes til: Andelsboligforeningen - 2 stk. Andelshaver / Sælger 1 stk. Administrator - 1 stk. Vurderingsrapport side 1 af 7 af samlet vurderingsrapport

2 FORUDSÆTNINGER FOR UDARBEJDELSE : Nærværende vurderingsrapport er udarbejdet på opfordring af foreningens bestyrelse (eller med bestyrelsens vidende). Vurderingen af lejligheden er sket i henhold til lov om andelsboliger 5. Vurderingsrapporten omfatter en vurdering af værdien af evt. forbedringer udført i lejligheden, samt værdien af evt. løsøre som kan overtages af køber. Vurderingsrapporten omfatter endvidere en opgørelse over evt. fejl- og mangler i lejligheden som kunne konstateres i forbindelse med gennemgangen. Vurderingen af værdien af evt. forbedringer og eller løsøre i lejligheden er endvidere sket i henhold til de retningslinjer der fremgår af ABF håndbogen Kapitel E, 1.3 "Værdi af individuelle forbedringer m.v." Vurderingen er foretaget på grundlag af de evt. udgiftsbilag som er modtaget fra andelshaver. Hvis der ikke foreligger udgiftsbilag på en forbedring eller et løsøre, er vurderingen af værdien sket på baggrund af de oplysninger som er fremkommet fra andelshaver, samt efter vort bedste skøn. Forbedringsværdien afskrives iht. ABF s retningslinjer - med evt. fradrag for unormalt slid eller manglende vedligeholdelse. Andelshaver/sælger indestår for rigtigheden af de evt. udgiftsbilag, samt evt. oplsyninger som andelshaver fremkommer med i forbindelse med vurderingen. Forbedringsarbejder som kan dokumenteres lovligt udført, eksempelvis i form af ibrugtagningstilladelse eller i form af dokumentation for autoriseret udførelse, vil fremgå af rapporten. Derimod tages der ved vurderingen ikke stilling til tidligere arbejder i lejligheden, såfremt der ved gennemgangen ikke bliver gjort opmærksom på disse, eller det på anden måde tydeligt fremgår. Der er Ikke lukket op for konstruktioner for inspektion af skjulte bygningsdele, ligesom bygningsdele/emner der ikke er tilgængelige pga. manglende adgang til rum eller pga. forhindringer i form af møbler, tæpper eller nedhængte lofter o.l. ikke fremgår af rapporten. Det er andelshaver alene, der bærer ansvaret for lovligheden samt den håndværksmæssige korrekthed af de arbejder der er er udført i lejligheden og som evt. medgår som forbedringer i vurderingsrapporten. Lejligheden skal ved gennemgangen og ved overdragelse fremstå indflytningsklar og pænt vedligeholdt. Lejligheden må i et vist omfang fremstå brugt, men lejligheden og de enkelte bygningsdele må ikke fremstå ødelagte. Manglende vedligeholdelse, eller evt. fejl- og mangler, Der konstateres i forbindelse med gennemgangen udløser et fradrag. Beløb til fradrag er vurderet efter bedste skøn, og forventes at dække udbedring eller evt. lovliggørelse, men ikke nødvendigvis følgearbejder. Vurderingsmanden skal orienteres om evt. bestemmeler i foreningens vedtægter der kan have betydning for vurderingen NB Alle de i rapporten nævnte priser er inkl. Moms Vurderingsrapport side 2 af 7 af samlet vurderingsrapport

3 Nr. Forbedringer overtaget af andelshaver/sælger : Beskrivelse + evt. bemærkninger til vedligeholdelsesstand og lovlighed Opr. udført år Opr. pris Eller pris v. overdrag. Bilag / Antal afskr. År Rest. % Afskrevet værdi kr. 1 Ingen I alt.: Vurderingsrapport side 3 af 7 af samlet vurderingsrapport

4 Nr. Forbedringer udført af andelshaver/sælger : Beskrivelse + evt. bemærkninger til vedligeholdelsesstand og lovlighed Opr. udført år Opr. pris Bilag / Antal afskr. År Rest. % Afskrevet værdi kr. 1 2 NB Opr. anskaffelsespris og udførelsesår er vurderet 0 85 kr Nye gulve (dækparket på opr.) NB Anskaffelsesværdi er sat lavt pga. mindre 3 pæn udførelse/manglende finish 0 kr kr Etablering af badeværelse - NB Anskaffelsesværdi er sat lavt pga. generelt dårligt / IKKE håndværksmæssigt korrekt udført arbejde. 0 kr NB Se "Lejlighedens stand ved gennemgangen" vedr. fradrag Nyt køkken / Nye elementer og bordplade m.m. NB Anskaffelsesværdi er sat lavt pga. generelt dårligt / IKKE håndværksmæssigt korrekt udført arbejde. 0 kr NB Opr. anskaffelsespris og udførelsesår er vurderet Nedhængte lofter (gips på stål) samt indv. gipsplader (gips på stål) på samtlige vægge mod hhv. gavl og facader NB uden isolering udført som opretning af opr. vægge 0 NB Vurd. Ingen forbedring pga. dårlig udførelse/ingen isolering 0 94 kr I alt.: kr Vurderingsrapport side 4 af 7 af samlet vurderingsrapport

5 Nr. Løsøre der kan overtages af køber : Beskrivelse + evt. bemærkninger til vedligeholdelsesstand og lovlighed Opr. udført år Opr. pris Eller pris v. overdrag. Bilag / Antal afskr. År Rest. % Afskrevet værdi kr. I Ingen II I alt.: Vurderingsrapport side 5 af 7 af samlet vurderingsrapport

6 Lejlighedens stand ved gennemgangen : Beskrivelse + fradrag for evt. mangelfuld vedligeholdelse eller fejl- og eller mangler Evt. Fradrag kr. (Vurderet) A - Lejligheden generelt : Pkt. A1 NB Samtlige forbedringer / ombygningsarbejder fremstod dårligt/ikke håndværksmæssigt korrekt udført. B - Køkken - Elementer m.m. : Pkt. B1 Køkken er ombygget men nye elementer og bordplade m.m. fremstår meget kr dårligt udført. - Fradrag til udbedring af manglende /dårlig finish C - Badeværelse / toilet : Pkt. C1 Pkt. C2 Pkt.C3 Badeværelse fremstår generelt dårligt udført - fliser er skævt sat op - Der er benyttet flere forskellige flisetyper på samme overflader (vægge og gulv), fuger fremstår sjusket og mangelfuldt udførte. GENERELT IKKE HÅNDVÆRKSMÆSSIGT KORREKT UDFØRT. Fradrag til udbedring af manglende korrekt udførelse kr D - Lofter : Pkt. D1 Pkt. D2 Pkt.D3 Lofter er nedhængte (gips på stål). Arbejdet fremstår generelt dårligt/ IKKE HÅNDVÆRKSMÆSSIGT KORREKT UDFØRT. Fradarg til evt. retablering som opr. kr E - Vægge : Pkt. E1 Vægoverflader er udført med gips på stålskellet som indvendig "skærmvæg". kr Arbejdet fremstår generelt dårligt udført, og syntes ikke at tjene noget Pkt. E2 umiddelbart (forbedringsmæssigt) formål. Pkt.E3 F - Gulve : G - Døre / Træværk : Pkt. F1 Nye gulve fremstod generelt mindre pænt udførte - øvrige gulve fremstod delvist som opr. - dårligt vedligeholdte. Dog intet fradrag Pkt. F2 Pkt. F3 Ingen bemærkninger Pkt. G1 Pkt. G2 Pkt. G3 H - El- og VVS-installationer : Pkt. H1 Ingen bemærkninger til VVS-installationer i lejligheden iht. VVS-rapport af kr Radiator i stue er skævt sat op / løstsiddende - NB Der bør efter undertegnedes mening blive udarbejdet ny VVS-Rapport - Inden overdragelse Pkt. H3 Vurderet fradrag iht. El-installationsrapport af kr Vurderingsrapport side 6 af 7 af samlet vurderingsrapport

7 SAMMENFATNING / KONKLUSION : Generelle bemærkninger: * Lejligheden er tidligere vurderet i forbindelse med salg i år???? * Overtagene forbedringer er prissat på baggrund af rapport fra???? * Lejligheden var ved gennemgangen ikke møbleret * Lejligheden fremstod generelt mindre pænt vedligeholdt * NB Andelshaver og bestyrelse bedes snarest muligt kontakte undertegnede hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nærværende Bilag: Foreløbig mangelseddel pr El-installationsrapport pr VVS-installationsrapport pr Forbedringer i alt: FORBEDRINGER I ALT : kr Løsøre i alt: LØSØRE DER KAN OVERTAGES AF KØBER : I Ingen Løsøre i alt : FEJL OG MANGLER : Pkt. A1 Lejligheden generelt : Pkt. B1 Køkken - Elementer m.m. : kr Pkt. C1 Badeværelse / toilet : kr Pkt. D1 Lofter : kr Pkt. E1 Vægge : kr Pkt. F1 Gulve : Pkt. H1 Ingen bemærkninger til VVS-inst. Herunder badeværelse????? kr Pkt. H3 Vurderet fradrag iht. El-installationsrapport af kr Fejl og mangler i alt: Fejl og mangler jvfr. opgørelse kr Gladsaxe d TPD ARKITEKTER Thomas Peter Djernes Vurderingsrapport side 7 af 7 af samlet vurderingsrapport

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin Dato: 18.01.2013 J.nr. 61515-1007-4 Navn Keld Skovsgaard Axelsen Ref. avs Rev. 24.01.2013 Gade Amagerbrogade 173, 3. tv. Postnr. by 2300 København S Vurdering udført af: Johnny Kint Møller VURDERINGSRAPPORT

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

indeholder : 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er)

indeholder : 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er) Villa Vedr. ejendommen, beliggende : Ørbækvej 10 Post nr.: 5683 By : Haarby Matr. nr.: 6 L home sagsnr.: 911-2480 Hvad er en home SundhedsAttest TM Som en ekstra service og for at sikre, at der fremkommer

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Revideret 29.10.2003 Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Forord Denne orienteringsmappe er til oplysning for beboere samt eventuelt kommende beboere i Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birgit & Finn Rygaard Adresse Plantevej 33 Postnr. 4700 Dato 21-11-2013 By Næstved Udløbsdato 21-05-2014 H-13-0-0300 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-27589 Matrikel/Ejerlav: 2GB Appenæs

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A Vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 1998 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 1999 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen. By Kgs. Lyngby. Udløbsdato 25-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen. By Kgs. Lyngby. Udløbsdato 25-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen dresse Hyldehavevej 6 Postnr. 2800 Dato 25-04-2015 y Kgs. Lyngby Udløbsdato 25-10-2015 H-15-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 173-205109 Matrikel/Ejerlav: 7EG

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014 for ejendommen Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso dresse Kongevejen 94 Postnr. 3480 Dato 02-01-2014 y Fredensborg Udløbsdato 02-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 210-2372 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: oet efter? v/ Klaus Kristensen dresse jerregårds akke 20 Postnr. y 7884 Fur Dato Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 783-45311

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere