VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE"

Transkript

1 Jesper Grenaa Eilertsen Dato Jægersborggade 47, 2tv Revideret 2200 København N. Sag v.1.91 VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Andelsboligforening A/B JÆGER Forenings nr Andelsboligen Bolig nr Beliggende Jægersborggade 47, 2tv 2200 København N. Sælger Sælger Jesper Grenaa Eilertsen Indflyttet Vurdering Udført Vurdering udført af ARI Byggerådgivning Deltagere Jesper Grenaa Eilertsen Sælger Vurderingsmand/ Arkitekt JAKOB KIRKEGAARD Seneste vurdering udført:? Udført af? Oplysninger om lejligheden Antal rum 3 Værelser - Kamre 1 Toilet/bad 1 Køkken Vedligeholdelsesstand - Særlig god X Normal - Særlig dårlig Er lejligheden fraflyttet - JA X NEJ Ændringer / Bemærkninger Honorar Incl moms Er der udført ændringer der kræver byggetilladelse m.m. - JA X NEJ Hvis ja: Er byggetilladese mm forevist? - JA X NEJ Er der påkrævet El-syn? X JA - NEJ Er der forevist Elsyns-rapport? X JA - NEJ Er der påkrævet Vvs-syn? X JA - NEJ Er der forevist Vvssyns-rapport? X JA - NEJ Er der ulovlige installationer? - JA X NEJ Alle arbejder skal være lovliggjort inden salg Vurderingen godkendt af sælger Underskrift Dato Sammendrag af priser Overført fra sidste side FORBEDRINGER som skal overtages af køber - nedskrevet til kr LØSØRE som efter ønske kan overtages af køber - nedskrevet til kr. 0 MANGLER som skal udbedres for sælgers regning - anslået til kr FORBEDRINGER udført af foreningen, som skal overtages af køber - nedskrevet til kr. 0

2 GRUNDLAG FOR VURDERING Vurderingen er udført i overensstemmelse med paragraf 5 i lov om andelsboligforeninger, lejeloven og ABF's retningslinier og i øvrigt efter bedste skøn. Skjulte installationer og bygningsdele er ikke vurderet Sælger bærer det fulde ansvar for manglede oplysninger samt skjulte fejl og mangler, som konstateres efter sælgers fraflytning Hvor der er foretaget bygningsmæssige ændringer, som kræver byggetilladelser er det sælgers ansvar, at disse foreligger. Er dette ikke tilfældet anses det for en væsentlig mangel. Hvor der er foretaget ændringer af el-, vand og afløbsinstallationer er det sælgers ansvar, at arbejdet er udført af autoriseret installatør. Dokumentation skal foreligge. Foreligger dokumentationen ikke, anses det for en mangel og ikke lovlig. Såfremt der konstateres ulovligt udført arbejde, påhviler udgiften til lovliggørelse sælger. Sælger har ret til selv at udbedre fejl og mangler eller få lovliggjort ulovlige forhold. Sker dette ikke, modregnes omkostninger i salgsprisen og køber overtager ansvaret for afhjælpning / lovliggørelse. VEJLEDNING TIL VURDERINGSSKEMAET F = Forbedringer L = Løsøre M = Mangler FE = Forbedring ejendom Tilpasset løsøre angives som forbedring (F) Udførelses år Grundlag for pris Nedskrivning Oplyst af sælger eller vurderet R = Regning forevist O = Oplyst af sælger V = Vurderet T = Tidligere vurdering Der afskrives over 5, 10, 20 eller 30 år jf. ABF Angives med hvilken %-sats anskaffelsesprisen er nedskrevet til. Afskrivning følger kalenderåret og specificeres ikke til måneder. Materialer der er monteret/indbygget har mistet værdi, hvorfor der altid afskrives med mindst ét år. VURDERINGEN Fremsendes til sælges - eventuelt køber - og andelsboligforeningens formand. Indsigelser mod vurderingen skal indsendes til ARI Byggerådgivning A/S inden 8 dage fra fremsendelses datoen. Vurderingsrapporten underskrives på forsiden af sælger hvorved sælger indestår og acceptere rapportens indhold. Sælger sender underskrevet rapport til administrator. Salg af andel igangsættes ikke før underskrevet vurderingsrapport er modtaget af administrator. Vurderingsrapporten er kun gældende for den andelshaver, hvortil den er sendt. Vurderingsrapporten forældes efter 6 måneder fra udsendelsdatoen, forudsat at der ikke i den mellemliggende tid er foretaget indgreb eller ændringer i lejligheden. FEJL OG MANGLER Køber skal inden for 14 dage fra overdragelsen anmelde fejl og mangler til administrator og sælger. Sælger og køber skal selv opnå enighed, som skal anmeldes til administrator i form af en af begge parter underskrevet formular FH06. Såfremt der ikke kan opnås kompromis, kontaktes vurderingsmanden som opstarter en mangelsag. En mangelsag koster 1.400,- kr. i opstartsgebyr samt kr/time (begge priser inkl moms).

3 _ Følgende blev visuelt konstateret ved besigtigelsen. ENTRE Nedhængt loft fremstår i god stand, ingen kommentar. Hoveddør fremstår i god stand, ingen kommentar. HPFI - RELÆ. SAG: DATO: (F) (L) (M) (FE) ANSKAF- AFSKRIV- VÆRDI FRADRAG FORBED- FELSES- NINGS FORBED- VÆRDI D.D. MANGLER RINGER RUMBESKRIVELSE UDF. ÅR GR LAG TYPE PRIS KURVE Værdi i % RINGER LØSØRE SÆLGER EJENDOM KØKKEN Nedhængt loft fremstår i god stand, ingen kommentar. Dør til Entré er omlagt til åbning, uden hængsler. Dør til Bagtrappe fremstår i god stand, ingen kommentar. Vinduer af Træ/Træ fremstår i god stand, ingen punkterede ruder. Køkkenskabe fremstår i god stand. Bordplade & Vask er i god stand. Blandingsbatteri fremstår intakt. Vand og afløbsinstallationer - OK Hårde Hvidevarer: Komfur: Gram Køl/frys: Gorenje Opvaskemaskine Andre forhold. VVS-arbjede i forb. med installation af nyt køkken 2007 R F % El-arbejde i forb. med ny målerramme og etablering af underskabslys i køkken 2008 R F % El-arbejde vedrørende nye elinstallation i nyt køkken, værelse, stue og nyt toilet 2007 R F % Ny gasinstallation 2008 R F % Ny vandhane installeret 2014 R F % Nyere gaskomfur købt og installeret til ny type bygas 2006 O F % TOILET OG BAD Nedhængt loft fremstår i god stand, ingen kommentar. Dør til køkken fremstår i god stand. Blandingsbatteri fremstår intakt. Vand og afløbsinstallationer - OK Toilet/ Lavskyl - sparefunktion - God stand. Håndvask fremstår i god stand. Andre forhold. Elarbejde til gulvvarme og loftlys 2007 R F % VVS-arbejde ved installation af stort bad. F: R F % VVS-arbejde ved installation af stort bad. F: R F % Køb af håndvask 2007 O F %

4 _ OPHOLDSSTUE Loft fremstår i god stand, ingen kommentar. Gulve fremstår i god stand. Gulve er malet SAG: DATO: (F) (L) (M) (FE) ANSKAF- AFSKRIV- VÆRDI FRADRAG FORBED- FELSES- NINGS FORBED- VÆRDI D.D. MANGLER RINGER RUMBESKRIVELSE UDF. ÅR GR LAG TYPE PRIS KURVE Værdi i % RINGER LØSØRE SÆLGER EJENDOM Dør til Entré fremstår delvist slidt/mangel på maling. Dør mangler afsluttende overfladebehandling. V M Indvendige døre er blændet af. Vinduer af Træ/Træ fremstår i god stand, ingen punkterede ruder. VÆRELSE 1 Loft fremstår i god stand, ingen kommentar. Dør til Entré fremstår delvist slidt/mangel på maling. Dør mangler afsluttende overfladebehandling. V M Indvendige døre er blændet af. Vinduer af Træ/Træ fremstår i god stand, ingen punkterede ruder. GENERELT Nedrivning af væg og gulve i værelse, køkken og entre 2008 R F % Tømrerarbejde i forbindelse med etablering af nyt bad, nyt køkken, nye gulve i værelse, køkken og entre, ny væg, nye døre, paneler og diverse (pris angivet uden fradag, som blev givet pga. store 2007 R F % forsinkelser i arbejdet) Nye branddøre (Til hoved- og bagtrappe) 2007 O F % Sammendrag af priser Overføres til første side FORBEDRINGER som skal overtages af køber - nedskrevet til LØSØRE som efter ønske kan overtages af køber - nedskrevet til 0 MANGLER som skal udbedres for sælgers regning - anslået til FORBEDRINGER udført af foreningen, som skal overtages af køber - nedskrevet til 0

5 FH05 Sælgers mangelafhjælpning Denne formular udfyldes af sælger ifm. med godkendelse af vurderingsrapporten. Hvis sælger ikke ønsker at evt. mangler i rapporten fratrækkes købesummen eller afregnes til køber, skal sælger udbedre disse mangler inden overdragelse. Hvilke mangler der udbedres skal angives i nedenstående tabel. Den udfyldte formular sendes til administrator. Modtager administrator ikke denne formular retur modregnes alle mangler i købesummen eller afregnes til køber. Ønsker sælger ikke at udbedre manglerne kan formularen derfor ignoreres. Sag Lejlighedsadresse Jægersborggade 47, 2tv 2200 København N. Sælger Jesper Grenaa Eilertsen Vurderingsdato Returneres til Administrationshuset.dk inden 8 dage fra modtagelse. Registrerede mangler iht. vurderingsrapport OPHOLDSSTUE Dør mangler afsluttende overfladebehandling. Anslået kr Følgende mangler påtænkens at blive afhjulpet af sælger sæt X Beløb Evt. bemærkninger Dør VÆRELSE mangler 1afsluttende overfladebehandling I Alt Accepteret af sælger : d. navn:

6 FH06 Anm. om tilbagehold af købesum Denne formular udfyldes af køber hvis der identificeres mangler efter overtagelsesdagen. Køber noterer manglerne nedenfor og angiver en anslået pris, gerne vha. håndværkere el. anden dokumentation. Med formularen beder køber administrator tilbageholde mangel beløbet intil mangelsag er afklaret. Formularen sendes til administrator og sælger inden 14 dage fra overtagelsesdagen. Sælger og køber skal selv opnå enighed, som skal anmeldes til administrator i form af en af begge parter underskrevet formular FH06. Såfremt der ikke kan opnås kompromis, kontaktes vurderingsmanden som opstarter en mangelsag. En mangelsag koster 1.400,- kr. i opstartsgebyr samt 1.000,- kr/time (begge priser inkl moms). Sag Lejlighedsadresse Jægersborggade 47, 2tv 2200 København N. Vurderingsdato Mangler Anslået kr. Mangel Accepteret af sælger set X kr. Evt. bemærkninger I Alt 0 Køber: Accepteret af Sælger : d. navn: d. navn:

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin Dato: 18.01.2013 J.nr. 61515-1007-4 Navn Keld Skovsgaard Axelsen Ref. avs Rev. 24.01.2013 Gade Amagerbrogade 173, 3. tv. Postnr. by 2300 København S Vurdering udført af: Johnny Kint Møller VURDERINGSRAPPORT

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord... 2 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3. Andelshavere... 2 4. Indskud... 2 5. Hæftelse... 3 6. Andel... 3 7. Boligafgift... 3 8. Andelsboligforeningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere

Lovgivning i forbindelse med ændret råderetsreglement

Lovgivning i forbindelse med ændret råderetsreglement Lovgivning i forbindelse med ændret råderetsreglement Råderetten er reguleret i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kapitel 5 og driftsbekendtgørelsen kapitel 18. I forbindelse

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sct. Kjeldsgade (1.2) Foreningens hjemsted er København. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere