Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning"

Transkript

1 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko for nedslidning og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Data er indsamlet i oktober 2012 af Epinion for Djøf. Der er svar fra beskæftigede (dvs. ekskl. ledige) danskere. Data er repræsentative for de beskæftigede danskere (dog ekskl. selvstændige). Spørgsmål til undersøgelsens resultater kan rettes til arbejdsmiljøpolitisk chef i Djøf, Lisbeth Kjersgård, på lik@djoef.dk Indhold Stress rammer bredt, men kun hver 4. dansker taler med chefen om arbejdsrelateret stress... 2 Mindre åbenhed om stress i den private sektor og blandt ufaglærte og faglærte... 3 Jobbet stresser markant mere end privatlivet... 3 Hver 4. dansker over 50 år forventer at være nedslidt før de fylder 65 år... 5 Psykisk arbejdsmiljø vigtigere end fysisk uanset sniveau... 5 De højtuddannede er mere psykisk belastede end de faglærte og ufaglærte... 6 Det grænseløse arbejde vinder indpas også blandt de ufaglærte... 7 Mange har mulighed for at arbejde hjemme... 8 Hver 3. dansker oplever forventning om at stå til rådighed uden for arbejdstiden... 9 Knap halvdelen kan ikke nå deres arbejde inden for normal arbejdstid og hver 3. arbejder over for at sikre ordentlig kvalitet

2 Stress rammer bredt, men kun hver 4. dansker taler med chefen om arbejdsrelateret stress 35 procent føler sig i høj eller nogen grad stressede i hverdagen. Dette gælder i lidt højere grad kvinderne end mændene (41 procent af kvinderne mod 30 procent af mændene). Der er generelt ikke de store forskelle på tværs af sgrupper (faglærte, ufaglært og højtuddannede) i forhold til stressniveau. Føler du dig stresset i hverdagen? Procent I høj grad 7% I nogen grad 28% I mindre grad 33% Slet ikke 31% Hovedparten af dem, der oplever, at arbejdet er den primære stressfaktor, taler med deres venner/familie (60 procent) og kollegaer (54 procent). Kun hver fjerde (27 procent) taler med deres nærmeste chef. Mere end hver 10. taler slet ikke med nogen om deres oplevelse. Hvem taler du med om din oplevelse af at være stresset på arbejdet? Procent Min nærmeste chef 27% Mine kollegaer 54% Venner/familie 60% En professionel (f.eks. faglig organisation, psykolog el. lign.) 4% HR afdelingen eller tillidsrepræsentant på min arbejdsplads 3% Jeg taler ikke med nogen 13% Kvinderne taler i højere grad end mænd med deres kollegaer, mens hver 5. mand slet ikke taler med nogen, når de rammes af arbejdsrelateret stress. Danskere med en videregående taler i højere grad end faglærte og ufaglærte med deres kollegaer. Danskerne under 50 år taler i højere grad med deres venner/familie end de ældre aldersgrupper. Lederne taler i højere grad med deres nærmeste chef end medarbejdere uden ledelsesansvar (41 procent mod 24 procent af ikke cheferne). Hvem taler du med om din oplevelse af at være stresset på arbejdet? Mand Kvinde Min nærmeste chef 29% 26% Mine kollegaer 46% *61% Venner/familie 55% 63% En professionel (f.eks. faglig organisation, psykolog el. lign.) 2% 5% HR afdelingen eller tillidsrepræsentant på min arbejdsplads 3% 4% Jeg taler ikke med nogen *19% 8% * Signifikant forskel 2

3 Mindre åbenhed om stress i den private sektor og blandt ufaglærte og faglærte Mere end hver 3. dansker oplever slet ikke eller kun i mindre grad, at der tales åbent om stress på deres arbejdsplads. Danskere med en videregående oplever relativt større åbenhed om stress, mens det blandt ufaglærte og faglærte er hhv. 42 og 45 procent, der slet ikke eller kun i mindre grad oplever, at der tales åbent om stress på arbejdspladsen. Oplever du, at der tales åbent om stress på din arbejdsplads? Procent I høj grad 26% I nogen grad 37% I mindre grad 23% Slet ikke 14% Oplever du, at der tales åbent om stress på din arbejdsplads? kompetencegivende I høj grad 21% 24% 30%* I nogen grad 37% 31% 41%^ I mindre grad 23% 28%~ 20% Slet ikke 19%~ 17%~ 10% *Signifikant forskellig fra kompetencegivende ^Signifikant forskellig fra ~Signifikant forskellig fra Ledere har i betydeligt højere grad en opfattelse af, at der kan tales åbent om stress på arbejdspladsen end medarbejdere uden ledelsesansvar (77 procent af lederne mod 60 procent af medarbejderne). Offentligt ansatte oplever ligeledes i højere grad, at der kan tales åbent om stress end privatansatte (77 procent mod kun 52 procent af de privatansatte). Jobbet stresser markant mere end privatlivet Det er tydeligt, at det i særlig grad er arbejdet, der stresser. Blandt dem, der angiver, at de i høj eller nogen grad er stressede i hverdagen, angiver mere end fire ud af fem (83 procent) en arbejdsrelateret årsag som deres primære stressfaktor, mens under hver femte (17 procent) svarer, at det er deres privatliv, der er deres primære stressfaktor. I forhold til arbejdsrelateret stress skelnes der i undersøgelsen mellem arbejdets indhold som stressfaktor (mængden og typen af arbejdsopgaver) og relationer på arbejdspladsen i form af f.eks. konflikter, skænderier og mobning. Mere end 2/3 af danskerne, der i høj eller nogen grad føler sig stresset, angiver, at det primært er indholdet af arbejdet, der stresser, mens godt hver 10. (13 procent) svarer, at det er dårlige relationer på deres arbejdsplads, som er den primære stressfaktor. 3

4 Hvad er det primært, der stresser dig i hverdagen? Fordelingenn mellem arbejdsrelaterede og private stressfaktorer gælder på tværs af de forskellige sgrupper, men der er flere ledere, flere over 50 år samt fleree offentligt ansatte, der oplever, at det er indholdet af arbejdet, der er stressende, mens relativt flere privatansatte oplever, at det er privatlivet, der er den primære stressfaktor. Hvad er det primært, der stresser dig i hverdagen? Offentlig ansat Antal Procent Primært indholdet af mit arbejde (mængden af arbejdsopgaver) Primært dårlige relationer på min arbejdsplads (f.eks. konflikter) Primært mit privatliv *Forskellen er signifikant %* 13% 14% Privatansat Antal Procent % 47 14% 67 20%* Blandt dem, der har mindre hjemmeboende børn, er der relativt flere, der d oplever, at privatlivett er den primære stressfaktor (28 procent) sammenlignet med dem med hjemmeboende børn over 11 år (10 procent) og dem uden hjemmeboende børn (155 procent). Dog er det også for dem med hjemmeboende børn primært jobbet, der stresser. 4

5 Hver 4. dansker over 50 år forventer att være nedslidt før de d fylder 65 år Samlet set regner hver 4. erhvervsaktive dansker over 50 år ikke med att kunne fortsætte på arbejdsmarkedet til de fylder 65 år pga. enten fysisk eller psykisk nedslidning. For hovedpartens vedkommende forventes den tidligere tilbagetrækning at skyldes fysisk nedslidning,, men det er knap hver 10. dansker over 50 år, der regner med at være psykisk nedslidt før de fylder 65 år. Forventer du med din nuværende arbejdsfunktion at villee kunne fortsætte på arbejdsmarkedet til duu bliver 65 år? (Uanset( om du allerede har planlagt en tidligere tilbagetrækningsalder) Endelig kan man på baggrund af undersøgelsen konstatere, at den selvvurderede risiko for tidlig tilbagetrækning på grund af nedslidning er signifikant højeree for kvinderr end for mænd, idet kun 59 % af kvinderne svarer, at de regner med at kunne fortsætte på arbejdsmarkedet til de bliver 65 år, mod 72 % af mændene. Psykisk arbejdsmiljø vigtigere end fysisk uanset sniveauu Når danskerne bliver spurgt, hvor godt deres nuværende hhv. fysiske ogg psykiske arbejdsmiljø er, vurderes begge over middel. Dog ses det, at det fysiske arbejdsmiljø vurderes højere end det psykiske på en skala fra 1 til 10. Dette gælder uanset sniveau. På en skala fra 1 10, hvor 1 er meget dårligt og 10 er meget godt, hvordan vil du så vurdere: Det psykiske arbejdsmiljø (ledelse, kollegaskab, anerkendelse mv.) på din arbejdsplads? Det fysiske arbejdsmiljø (sikkerhed, aflastende hjælpemidler, beskyttelse mod kemiske stoffer, ulykker mv.) på din arbejdsplads? % % % % % % Gennemsnit 7,0 Gennemsnit 7,57 Både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø ses som meget vigtigt, dogg er der tendens til, at det psykiske vurderes til at være lidt vigtigere også selvom flere danskere regner med m at blive fysisk nedslidt. 5

6 På en skala fra 1 10, hvor 1 er slet ikke vigtigt og 10 er meget vigtigt, hvor vigtigt er det så for dig, at der på din arbejdsplads er: Et godt psykisk arbejdsmiljø (god ledelse, godt kollegaskab, anerkendelse mv.) Et godt fysisk arbejdsmiljø (høj sikkerhed, aflastende hjælpemidler, beskyttelse mod kemiske stoffer, ulykker mv.) 1 4 2% 1 4 4% % % % % Gennemsnit 9,0 Gennemsnit 8,5 På trods af den store betydning som både fysisk og psykisk arbejdsmiljø tillægges, vurderer ca. hver 4. dansker, at der i ringe grad bliver talt om arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Under halvdelen af danskerne mener, at der i høj grad bliver talt om hhv. det fysiske arbejdsmiljø (44 procent) og psykiske arbejdsmiljø (40 procent), mens den resterende tredjedel vurderer åbenheden til at være middel. På en skala fra 1 10, hvor 1 er i meget lav grad og 10 er i meget høj grad, i hvilken grad bliver der så på din arbejdsplads talt om: Det psykiske arbejdsmiljø (ledelse, kollegaskab, forebyggelse af stress, anerkendelse, mv.) Det fysiske arbejdsmiljø (sikkerhed, aflastende hjælpemidler, beskyttelse mod kemiske stoffer, ulykker mv.) % % % % % % Gennemsnit 6,3 Gennemsnit 6,5 De højtuddannede er mere psykisk belastede end de faglærte og ufaglærte De psykiske belastninger vurderes generelt som værende lidt større end de fysiske belastninger. Cirka halvdelen af danskerne vurderer, at de fysiske og de psykiske belastninger er under middel, mens henholdsvis 22 procent og 16 procent vurderer, at de psykiske og de fysiske belastninger er høje. På en skala fra 1 10, hvor 1 er meget lav og 10 er meget høj, hvordan vurderer du så belastningerne i dit nuværende job? Psykiske belastninger (f.eks. stress, mobning, konflikter, udbrændthed, depression mv.) Fysiske belastninger (f.eks. risiko for rygskader, smerter og andre funktionsnedsættelser i kroppen) % % % % % % Gennemsnit 4,8 Gennemsnit 4,4 Når man ser på den samlede gennemsnitlige score, vurderer de højtuddannede de psykiske belastninger i form af stress, udbrændthed, mobning mv. til at være større end de faglærte og ufaglærte, mens det forholder sig omvendt med de fysiske belastninger. 6

7 På en skala fra 1 10, hvor 1 er meget lav og 10 er meget høj, hvordan vurderer du så belastningerne i dit nuværende job? kompetencegivende Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Psykiske belastninger (f.eks. stress, mobning, konflikter, udbrændthed, depression mv.) 4,3 4,7 5,2*^ Fysiske belastninger (f.eks. risiko for rygskader, smerter og andre 4,8~ 4,8~ 3,8 funktionsnedsættelser i kroppen) *Signifikant forskellig fra kompetencegivende ^Signifikant forskellig fra ~Signifikant forskellig fra Det grænseløse arbejde vinder indpas også blandt de ufaglærte Den typiske aftalte arbejdstid (medianen) er 37 timer om ugen, men hver 10. dansker har ikke nogen fast aftalt arbejdstid. Det gælder især de ufaglærte. Ydermere er der færre ledere, der har en aftalt arbejdstid (17 procent ledere mod 8 procent ikke ledere). Endelig er der flere under end over 35 år, der ikke har en aftalt arbejdstid. Har du en aftalt arbejdstid? Aftalt arbejdstid 84% 95%* 92%* Jeg har ingen aftalt arbejdstid 16%^~ 5% 8% *Signifikant forskellig fra kompetencegivende ^ Signifikant forskellig fra ~Signifikant forskellig fra Hver 3. dansker (32 procent) arbejder i høj eller nogen grad videre uden for normal arbejdstid, f.eks. om aftenen eller i weekenderne. 22 procent gør det i mindre grad, mens 45 procent slet ikke gør det. Arbejder du videre uden for normal arbejdstid, f.eks. om aftenen og i weekenden, for at kunne nå dit arbejde? kompetencegivende kompetencegivende I høj grad 8% 8% 16%*^ I nogen grad 15% 15% 29%*^ I mindre grad 23% 25% 21% Slet ikke 55%~ 53%~ 34% *Signifikant forskellig fra kompetencegivende ^Signifikant forskellig fra ~Signifikant forskellig fra 7

8 Det grænseløse arbejde har hidtil været anset for en arbejdsform, der primært var udbredt blandt højtuddannede. Det er da også fortsat mest udbredt blandt danskere med en videregående, hvor knap halvdelen i nogen eller høj grad arbejder videre, når den normale arbejdsdag er slut. Men også hver 4. ufaglærte og faglærte tager fritiden i brug for at kunne nå deres arbejde. Kun godt halvdelen af de ufaglærte og faglærte arbejder slet ikke videre uden for normal arbejdstid. Ydermere arbejder lederne i højere grad end ikke lederne videre uden for normal arbejdstid. Aldersgruppen år arbejder ligeledes i højere grad videre. Dem, der har hjemmeboende børn, arbejder også i noget højere grad videre uden for normal arbejdstid sammenlignet med dem, der ikke har hjemmeboende børn. Knap halvdelen af danskerne (46 procent) får ikke betaling for at arbejde ud over deres aftalte arbejdstid. Det gælder særligt dem, der har en videregående, hvor over halvdelen arbejder gratis over. Men også hver 3. ufaglærte arbejder over uden at få løn for det. Får du betaling (altså løn) for at arbejde ud over din aftalte arbejdstid? kompetencegivende Ja 63%~ 57%~ 43% Nej 35% 42% 55%*^ Ved ikke 2% 1% 2% *Signifikant forskellig fra kompetencegivende ^Signifikant forskellig fra ~Signifikant forskellig fra Mange har mulighed for at arbejde hjemme En af forklaringerne på det udbredte merarbejde er, at det i langt højere grad end for bare år siden er muligt at arbejde videre, når man har forladt arbejdspladsen f.eks. ved hjælp af hjemmeopkobling, arbejdsmobil/smartphone. Hele 42 procent af de adspurgte danskere har således mulighed for at udføre en del af deres arbejde hjemme. Det gælder særligt dem med en videregående, hvor 60 procent har denne mulighed. Ydermere er der flere ledere end ikke ledere, der har mulighed for at udføre en del af deres arbejde hjemme. Har du mulighed for at udføre en del af dit arbejde hjemme, f.eks. ved hjælp af hjemmeopkobling, arbejdsmobil/smartphone? kompetencegivende Ja 26% 29% 60%*^ Nej 74%~ 72%~ 41% *Signifikant forskellig fra kompetencegivende ^Signifikant forskellig fra ~Signifikant forskellig fra 8

9 Næsten 3 ud af 4 (73 procent) af de danskere, der har mulighed for at arbejde fleksibelt, vurderer, at det betyder, at de arbejder flere timer, end de ellers ville gøre. For knap halvdelen betyder det, at de i nogen eller høj grad arbejder mere. Betyder muligheden for at arbejde fleksibelt (uden for arbejdspladsen), at du arbejder flere timer, end du ellers ville gøre? Procent I høj grad 18% I nogen grad 29% I mindre grad 26% Slet ikke 27% Hver 3. dansker oplever forventning om at stå til rådighed uden for arbejdstiden Mere end hver 3. dansker (37 procent) oplever direkte eller indirekte, at der er en forventning om, at de skal stå til rådighed/holde sig opdateret med deres arbejde uden for normal arbejdstid. Oplever du direkte eller indirekte en forventning til, at du skal stå til rådighed/holde dig opdateret med dit arbejde udenfor normal arbejdstid, f.eks. om aftenen eller i weekenden? kompetencegivende Ja 30% 31% 44%*^ Nej 70%~ 69%~ 56% *Signifikant forskellig fra kompetencegivende ^Signifikant forskellig fra ~Signifikant forskellig fra De hyppigste begrundelser for at arbejde grænseløst og ud over normal arbejdstid er påfaldende ens på tværs af sniveauer det handler om ikke at kunne nå opgaverne inden for almindelig arbejdstid, om mange uforudsigelige ekstraopgaver og om at sikre ordentlig kvalitet. Knap halvdelen kan ikke nå deres arbejde inden for normal arbejdstid og hver 3. arbejder over for at sikre ordentlig kvalitet Hver 3. dansker arbejder ud over normal arbejdstid. Knap halvdelen af dem begrunder merarbejdet med, at de ikke kan nå opgaverne inden for almindelig arbejdstid, og hver 3., der arbejder over, gør det for at sikre ordentlig kvalitet i opgaveløsningen. Der er ikke nogen forskelle mellem offentlig og privat sektor, og begrundelserne for at arbejde over er også påfaldende ens på tværs af sgrupper. 9

10 Hvad er hovedårsagerne til, at du har meget merarbejde?? Note: Den eneste forskel, der er signifikant, er Jeg synes mit arbejde er sjovt/spændend de. Her er forskellen mellem og kompetencegivende u signifikant. Uanset sniveau er den vigtigste begrundelse for merarbejde, at man ikkee kan nå opgaverne inden for almindelig arbejdstid. Den næstvigtigste grund er mange uplanlagte/uforudsigelige ekstraopgaver. Og den tredjevigtigste grund er sikring af en ordentlig kvalitet i opgaveløsningen. Endelig svarer ledere i højere grad end ikke ledere, at de arbejder over pga. p mange uplanlagte/ /uforudsigelige ekstraopgaver og fordi deres arbejde er sjovt/ /spændende. Danskere under 35 år svarer i højere grad end andre aldersgrupper, att de arbejderr over for at fremme deres karrieremuligheder, mens dem over 35 år i højere grad svarer, s at dett er fordi deres arbejde er e sjovt/spændende. 10

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Mobning blandt djøferne

Mobning blandt djøferne Mobning blandt djøferne Resultater fra Djøfs stress- og mobbeundersøgelse 2010 v/chefkonsulent Lisbeth Kjersgård Djøfs Politiske Afdeling Om undersøgelsen Mini stress- og mobbeundersøgelse gennemført i

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Survey om ledelseskvalitet

Survey om ledelseskvalitet Juni 2014 Survey om ledelseskvalitet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om ledelseskvalitet. Data er indsamlet af Epinion for DeFacto i april 2014. Der er 1.025, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Juni 2015 Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede

Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede 1 Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede Ansatte i relationsfag er udsat for et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det skaber en nedslidning af de ansatte, som føler, at de ikke kan leve op til de

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015 Juni 2015 Tillykke med huen her er dit liv Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb medudgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk og

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Køn Krydset med: Hvad er dit hovedansættelsesområde? Erhvervsskole (EUD, AMU, TAMU mv.) Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % (880)

Køn Krydset med: Hvad er dit hovedansættelsesområde? Erhvervsskole (EUD, AMU, TAMU mv.) Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % (880) Køn Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % Hvad er din alder? Under 30 år 1,0% (9) 30-39 år 9,9% (87) 40-49 år 29,8% (262) 50-59 år 43,4% (382) 60 år eller mere 15,9% (140) Hvor mange år har du

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Løn - hvor enig er du i følgende synspunkter: Lokalt aftalte løntillæg skal udgøre en større del af den samlede løn? ikke- TR % over Antal 44 TR 5 K 14 U 10 ÅR 16

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011.

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. SOLGÅRDEN Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. Denne politik er lavet på baggrund af et overordnet arbejdsmiljømål i Thisted kommunes ældreafdeling for 2006 med overskriften

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Stress på FTF-arbejdspladsen

Stress på FTF-arbejdspladsen Stress på FTF-arbejdspladsen Juni 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Omfanget af stress... 3 2. Stressrelateret sygefravær... 4 3. Stress er arbejdsbetinget... 4 4. Stresshåndtering på arbejdspladserne...

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18 Summary Den typiske kommunale leder er en mand, ca. 52 år, der arbejder godt 48 timer om ugen og har et betydeligt ansvar for forvaltningens strategi og økonomi, men ikke direkte ansvar for kommunens strategi.

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

Faktaark: Vejen til et internationalt job

Faktaark: Vejen til et internationalt job Faktaark: Vejen til et internationalt job Undersøgelsen viser at: Vejen til et job i udlandet er lige oplagt, hvad enten man er ansat i den offentlige eller den private Analyse og metode er væsentlige

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål KIC Tabellerne skal ses i forhold til teksten i -rapporten STRESS Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Skema udsendt til 994 erhvervsaktive

Læs mere