Afdelingsbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Deltagere: Alex F. Rasmussen Formand Jens Corfitzen Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2) Peter Jørgensen Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1) Thomas Begulic Bestyrelsesmedlem (afd. 1) Afbud Carsten Kjøller Bestyrelsesmedlem (afd. 2) Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til bestyrelsen (afd.1) Suppleant til bestyrelsen (afd. 2) Jeanette Vennerberg Repræsentantskabsmedlem (afd.2) Afbud Christian Melsen Repræsentantskabsmedlem (afd.1) Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) Tina Bley Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Afbud Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Kasper Nørballe Direktør PAB Afdelingsbestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referater fra 5. november Status regler vedr. kollektiv råderet 4. Forslag vedr. udskiftning af vaskemaskiner i afd Forslag til renovering af fællesbelysning i afdeling 1 AD 1. Valg af dirigent og referent Kasper Nørballe indstilles til at varetage begge dele Kasper blev valgt til dirigent og referent. Under punktet gjorde Jens opmærksom på at det ikke var rimeligt at indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde skete med tre dages varsel. Der står ikke noget i lovgivningen, men det bør skrives ind i forretningsgang for organisationsbestyrelsesmøder. I bogen Beboerdemokrati uden begræns-

2 ninger af Børge Høilund, skriver han om indkaldelse af organisationsbestyrelsesmøder (.Der skal altid gives et rimeligt varsel, og møderne bør såvidt muligt indkaldes med et varsel på mindst en uge). AD 2. Referater fra den 5. november 2013 Det indstilles at referatet godkendes Referatet blev godkendt uden bemærkninger. AD 3. Status vedr. regelsæt til brug af kollektiv råderet Med henblik på afholdelse af et orienterings møde medio december vedr. de forretningsgange som skal gælde for brug af den kollektive råderet gennemgås udkast fra Køkken-/råderetsudvalget. Det gælder et færdigt råderetskatalog, ansøgningsskema og forslag til nedskrevet forretningsgang så beboere og ejendomskontor ikke er tvivl om fremgangsmåden. Udvalget søger at færdiggøre materialet så der kan holdes et orienteringsmøde i selskabslokalet medio december Udvalget arbejder videre jf. beslutning på sidste bestyrelsesmøde og fremlægger forretningsgangene til godkendelse på bestyrelsesmødet i februar AD 4. Forslag til udskiftning af vaskemaskiner i afd. 1 Nuværende omkostninger ligger på ca ,00 pr år, alene til reparationer og vedligehold af vaskemaskiner og tørretumblere i højhus og blok A. Nortec har fremsendt tilbud på udskiftning af maskinerne i højhus med 4 x 7 kg maskiner og 2 x 12 kg maskiner samt 4 tørretumblere til højhuset. Desuden er der indregnet flytning af de 2 Miele maskiner - der pt. fungerer som centrifuger i højhus - over i blok A Se bilag 1 Det fremsendte forslag fra Nortec igangsættes, såfremt Kasper og Kjeld kan finde finansiering i indeværende regnskabsår. Forventede besparelserne tillægges henlæggelserne på konto 120. Det blev besluttet at igangsætte arbejdet og afholde udgiften i indeværende års regnskab. 2

3 AD 5. Fællesbelysning i afd. 1 Der blev i december 2011 udregnet muligheder for besparelser på ca. kr ,00 pr. år ved at udskifte vore fælles lyskilder til moderne energibesparende enheder. El-prisen går ikke ned så med tiden vil besparelserne øges. Der er indhentet et kontroltilbud, hvor prisen er givet pr. enhed og derfor ikke direkte sammenlignelig men er væsentlig højere. Vi afventer nyt fremsendt tilbud. Vi har talt med Kontakt Aps. som leverede beregningerne i 2011, for at høre om priserne på elementerne stadig er gældende, og her fået at vide, at prisen for at udskifte alle lyskilder på fællesarealerne i afdeling 1 vil blive ca. kr ,00 inkl. moms. Såfremt Kasper og Kjeld kan finde finansiering i indeværende års regnskab, så igangsætte arbejdet. Forventede besparelser tillægges henlæggelser på konto 120 Det blev besluttet at igangsætte arbejdet og afholde udgiften i indeværende årsregnskab. 3

4 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referat fra 5. november Vort revisionsfirma Ernst og Young har opgivet almene boliger 4. Kontrakt med Waoo 5. Ansættelse af "hel-mand" med løntilskud 6. Status vedr. rådgivningsopgave renovering varmecentral AD 1. Valg af dirigent og referent Kasper Nørballe indstilles til at varetage begge dele Kasper blev valgt til dirigent og referent. AD 2. Referater fra den 5. november 2013 Det indstilles at referatet godkendes Referatet blev godkendt uden bemærkninger. AD 3. Vort revisionsfirma Ernst og Young har opgivet almene boliger Efter en samtale med Pia Søndergaard, hvor vi har drøftet et eventuelt fremtidigt samarbejd er der fastsat pris på revision af 2013-regnskabet på kr ,00 og fremtidige pris for revision for 2014 og fremover til kr ,00. Vi har bedt om kontraktudkast på en 5 - årig aftale med indbygget rabat. Pia har den tidligere revisors historik for Lægeforeningens Boliger. Hvis ikke vi forsætter med hende vil den skulle afleveres til Ernst & Young som har opbevaringspligten. Det er de samme personer som under Ernst & Young der forestår revisionen. Albjerg Revision forsætter med revision efter Ernst & Young til næste repræsentantskabsmøde 2014, hvor endelig beslutning træffes på baggrund af fremsendt kontraktudkast fra Albjerg Revision. Det blev besluttet at følge indstillingen. 4

5 AD 4. Kontrakt med Waoo På det seneste organisationsmøde blev det vedtaget at fremsende kontraktudkast fra Waoo til advokat for en gennemgang. Som det ses af bilag har der været punkter og kommentarer, og Kasper har anmodet advokaten om at foreligge disse kommentarer for Waoo. Dette møde har ikke været afholdt endnu. Såfremt der er behov for organisationsbestyrelsens indstilling til eventuelle rettelser i Waoo s kontraktudkast - som følge af mødet med vor advokat, indkaldes til ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde snarest. Hvis der ikke er rettelser underskriver PAB aftalen med Waoo og fremsender opsigelse til YouSee. Det blev besluttet at PAB kan underskrive kontrakten, når den kommer retur fra advokaten. AD 5. Ansættelse af "hel mand" med løntilskud I budget for 2014 er indregnet ½ ejendomsfunktioner mere. Vi har nu mulighed for at kunne afprøve en mand med tilskud i ½ år i på 37 timer om ugen med kr. 70,50 i refussion pr. time. Manden er 44 år og uddannet VVS-mand og har sidst fungeret som pedel på Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen, Valby. Ideen er at afprøve han færdigheder og misbruge ham til alle reparationer efter balofix og dermed spare vor VVS-udgifter. Ejendomsinspektøren skal notere de arbejder der ellers skulle være laves af hus-vvs n for at prisfastsætte de besparelser der opnås. Hvis man som udgangspunkt har en brutto lønomkostning for en ejendomsfunktionær på ca. kr ,00 inkl. feriepenge, pension og forsikringer. Ca. omkostning for en mand i 6 måneder med tilskud: Antal timer pr. måned = 148 Tilskud refusion pr. time ca. kr. 70,50 Nuværende timeløn for en ejendomsfunktionær er kr. 155,00 Hertil skal lægge feriepenge Men der skal ikke tillægges pensionsopsparing. Forventet omkostning pr. måned vil ligge brutto på ca. kr ,00 Der ansættes en fuldtids, VVS-uddannet mand med tilskud, som ejendomsfunktionær i 6 måneder. Ejendomsinspektøren registrerer den håndværksmæssige besparelse ved at vi selv udfører VVS. Herefter tages spørgsmålet vedr. evt. fastansættelse og vilkår op igen. Det blev besluttet at ansætte en medarbejder i løntilskud for en periode på 6 måneder med mulighed for forlængelse. PAB kommer med en udregning på hvad det kommer til at koste LB og sørger for formalia omkring ansættelsen. 5

6 AD 8. Status rådgivningsopgave renovering af varmecentralen Som aftalt på organisationsmødet skulle rådgivningsopgaven vedr. renovering i varmecentralen gives til Alm & Thomsen, såfremt Kaspers forespørgsel ikke gav anledning til kommentarer. Der har kun været positive tilbagemeldinger. Derfor har vi haft et måde med Martin Alm for en gennemgang af hans fremsendte kontraktudkast. Den er nu tilrettet efter de ønsker vi havde og vedlagt som bilag 6 og er klar til underskrift. Kontrakten underskrives af PAB på vore vegne. Det blev besluttet at følge indstillingen. 6

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012

Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012 Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012 Boligselskab: Lægeforeningens Boliger Mødeart: Organisations-/afdelingsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 1 og 2, Østerbro Selskabslokalet

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere