Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v Juni 889, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Juli December 89, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 89-3 December 894, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar December 897, S De offentlige Jernbaner 896/97. (Rapport sur les chemins de fer publics) 83. Civil Retspleie 895. (Statistique de la justice civile) 84. Oversigt over de vigtigste Resultater af de statistiske Tabeller vedkommende Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. (Aperçu général du recensement du ler Janvier 89.) 85. Norges Bergvzerksdrift 894 og 895. (Statistique des mines et usines.) 86. Strafarbeidsanstalter 895/96. (Statistique des maisons centrales pénitentiaires.) 87. De Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvége.) 88. Norges Skibsfart 896. (Statistique de la navigation.) Rekruteringsstatistik 897. (Statistique du recrutement.) 90. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 895. (Rapport sur l'état sanitaire et médical) - 9. Kriminel Retspleie 89 og 893. (Statistique de la justice criminelle: Procedure.) - 9. Distriktsfængsler 896. (Prisons départementales.) 93. Norges Sparebanker 897. (Statistique. des caisses d'épargne.) Den norske Rigstelegraf 897. (Statistique des télégraphes du Royaume.) 95. Norges Postvæsen 897. (Statistique postale.) Sindssygeasylernes Virksomhed 896. (Statistique des hospices d'aliénés.) Norges Handel 897. (Statistique du commerce.) Norges Fiskerier 897. (Grandes pèches maritimes.) Veterinærvæsenet og k,jødkontrollen 896. (Compte rendu du service vétérinaire et de l'inspection de la viande.) Skiftevæsenet 895. (Tableaux des successions et faillites.) Norges kommunale Finantser 894. (Finances des communes.) 30. Folkemængdens Bevægelse 694. (Mouvement de la population.) 303. Det tekniske undervisningsvæsen (Enseignement technique.) 304. Livs- og Dødstabeller 8 8/8-890/9" (Tables de mortalité et de survie.) 305. Norges Fabrikanlzeg 895. (Établissements industriels.) 506. Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 897. (Statistique électorale.) De offentlige Jernbaner 897/98. (Rapport sur les chemins de fer publics.) 308. Strafarbeidsanstalter 896/97. (Statistique des maisons centrales pénitentiaires.) Distriktsfængsler 897. (Prisons départementales.) Norges Skibsfart 897. (Statistique de la navigation.) - 3. Folkemængdens Bevægelse 895. (Mouvement de la population) - 3. Civil Retspleie 896. (Statistique de la justice civile.) Rekruteringsstatistik 838. (Statistique du recrutement.) Jordbrug og Fædrift (Agriculture et élève du bétail.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 34. Statistiske vedkommende Norges JulitIng oll i Femaaret , (Divers renseignements statistiques relatifs à l'agriculture et à l'élève du bétail pour la période quinquennale de 89 à 895.) Udgivne af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. I Kommission hos H. A s c h e h o u g& Co. 899.

4 For Tiaarsperioden 876=-885 se Norges officielle Statistik, Tredie Række No. 54. For Femaaret se Norges officielle Statistik, Tredie Række No. 7. Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri.

5 Indhold. Forord. Side. Tabeller: Tabel. Opgave over den almindelige Udsæd pr. M a al (0 Ar) i Aarene af de forskjellige Kornsorter og Poteter samt af Græsfrø Tabel. Opgave over den gjennemsnitlige A vlin g pr. M a al (0 Ar) i Aarene af de forskjellige Kornsorter og Poteter samt af Tabel 3. Opgave over den giennemsnitlige F oldigh e d i Aarene af de forskjellige Kornsorter og af Poteter Tabel 4. Opgave over Markeds pri se rn e (pr. Hektoliter) paa de forskjellige Kornsorter og paa Poteter i Aarene a. Hvede 0 b. Rug. C. Byg d. Blandkorn 4 e. Havre 5 f. Erter 7 g. Poteter Tabel 5. Opgave over Antallet af de i Bygderne ved Udgangen af.885,, 890 og 895 anvendte Damptærskemaskiner Tabel 6. Gjennemsnitligt M elke u db y tte pr. K o samt alm in d e ligt Vinterfoder pr. Kreatur i Tabel 7. Gjennemsnitspriser paa Kreaturer i 'Tabel 8. Opgave over de ved Udgangen af Aaret 895 bestaaende M eierier og Ysterier 38 'Tabel 9. Opgave over, af hvilken Betydning Salg af Melk, Smør, Ost og Uld er for Distrikterne, samt over Gjennemsnitsprisen paa Melk, Smolt, 0 og Halm m. m. i Tabel 0. Opgaver over de gjennemsnitlige Markedspriser paa de forskjellige Kornsorter og paa Poteter for Riget i Aarene (Kroner pr. Hektoliter.). 60 'frabel. Kapitelstaxterne for Rug, Byg og Havre i Gjennemsnit for de 5 sydlige Stifter i Aarene

6 Table des matières. Préface. Pages. Tableaux: Tableau no. Semence mcyenne, par Maal" (0 ares), des céréales et des pommes de terre pour la période de 89 à, I Tableau no. Récolte moyenne, par Maal" (0 ares), des céréales et des pommes de terre ainsi que du foin pour la période de 89 à Tableau no 3. Rapport de la récolte à. la semence pour la susdite période en moyenne 7 Tableau no 4. Prix moyens du marché des diverses céréales et des pommes de terre pour la période de 89 à, a. Froment 0 b. Seigle C. Orge d. Méteil 4 e. Avoine 5 f. Pois 7 g. Pommes de terre 8 Tableau no 5. Nombre des machines à, vapeur à. battre le blé en usage dans les campagnes à la fin des années 885, 890 et Tableau no 6. Production moyenne de lait (par vache laitière) ainsi que moyenne du fourrage d'hiver par tête en Tableau no 7. Prix moyens des diverses espèces d'animaux domestiques en Tableau no 8. Nombre des métairies et des fromageries à la fin de l'année Tableau no 9. Renseignements sur l'importance de la vente du lait, du beurre, du fromage et de la laine pour les campagnes ainsi que sur les prix moyens du lait et du beurre, du foin et de la paille etc., etc. en Tableau no 0. Prix moyens des diverses céréales et des pommes de terre en Norvége pour les années de 866 à, 895. (En couronnes par hectolitre.) 60 Tableau no. Taux officiels moyens d'un hectolitre de seigle, d'orge et d'avoine pendant les années de 83 à, 897 6

7 Forord. De i nærværende Tabeller indeholdte Opgaver vedkommende Norges Jordbrug og Fædrift i Femaarsperioden omfatter væsentlig: den gjennemsnitlige Udsæd, Avling og Foldighed pr. Maal (0 ar), Markedspriser for de forskjellige Kornsorter og for Poteter, Antallet af Damptærskemaskiner, Melkeudbytte og almindeligt Vinterfoder m. m. pr. Kreatur saint endel Oplysninger vedkommende Meierier og Ysterier. Som det sees, udgjor disse Opgaver kun en mindre Del af, hvad der horer til en Statistik over Jordbrug og Fædrift. En saadan Statistik haves ikke senere end for (Norges officielle Statistik, Tredie Række No. 7), idet den er bygget paa de i Forbindelse med den almindelige Folketælling Jan 89 indhentede Opgaver over Udsæd og Kreaturhold, hvilke fremdeles tjener som det vigtigste Grundlag for Jordbrugsstatistiken. Nærværende Oplysninger er væsentlig bygget paa de i Forbindelse med Femaarsberetningerne af Lensmændene meddelte schematiske Opgaver samt for Markedsprisernes Vedkommende paa_. Kvartalsopgaver fra Fogderne. Kristiania 4 Juli 899. A. N. Kier.

8 Jordbrug Tabel. Opgave over den almindelige Udsæd pr. Maal (0 Ar) i Aarene af de forskjellige Kornsorter og Poteter samt af Græsfrø Landsdele. Hvede. Rug. Byg. Blandkorn. Havre. Erter. Poteter. Græsfrø. Liter. Liter. Liter. Liter. Liter. Liter. Liter. Kg.. Riget II. Bygderne amtsvis. Smaalenene i s r 4 k.kershus s Tedemarken 30.o.o o Cristians o uskerud rarlsberg og Larvik ratsberg o gedenes 6. 9.o o 3..iister og Mandal _ 'Stavanger 0.o sondre Bergenlms - 30.o gordre Bergenhus o Romsdal o Sondre Trondlajem o gordre Trondh,jem 8. 7.o 5.o o ordland _ _ Cromso Finmarken o - 70.o

9 Jordbrug' Tabel (Forts.). Opgave over den almindelige U d sæd p r. M aal (0 Ar) Aarene af de forskjellige Kornsorter og Poteter samt af Græsfrø Landsdele. Blandkorn. Hvede. Rug. Byg. Havre. Erter. Poteter, Græsfrø. Liter. Liter. Liter. Liter. Liter. Liter. Liter. Kg. III. Bygderne fogderivis. Rakkestad Idde og Marker 3.o 9. Moss i o 47.o Aker og Follo Nedre Romerike Øvre Romerike o o Hedemarken 30.o 3.9 Vinger og Odalen 8. Solo 5.s Sondre Østerdalen.o Nordre Østerdalen 0.o o Nordre Gudbrandsdalen 4.5 Sondre Gudbrandsdalen 0. Toten 6.3 Hadeland og Land 8. Valdres o o o Ringerike 5.o 8.0 Hallingdal.o Buskerud 4.o 8.5 Numedal og Sandsvær 4.o.o o. 30.o o 4.o o 30.o 30.o 9. 5.o 53.o 54.o o Jarlsberg Larvik o o 65.o Bamle.3 0.o Nedre Telemarken Øvre Telemarken o 34.o o o o.5 Nedenes 6. 7.s Sætersdalen o o 30.o o Mandal 3.o 35.o lister o o o Jæderen og Dalene 0.o 7.8 Ryfylke o Søndhordland Nordhordland Hardanger og Voss 30.o o 80.o o Sogn 49,5 Spind. og Nordfjord 53.i o o

10 3 Jordbrug Tabel (Forts.). Opgave over den almindelige Udsæd p r. M a al (0 Ar) i Aarene af de forskjellige Kornsorter og Poteter samt af Græsfrø Landsdele. Hvede. Rug. Byg. Blandkorn. Havre. Erter. Poteter. Græsfrø, Liter. Liter. Liter. Liter. Liter. Liter. Liter. Kg. III. Bygderne fogderivis. (Forts.) Sondmor o 3.6 Romsdal o Nordmor Fosen - 6.o Orkedalen Guldalen Strinden og Selbu Stjeir- og Værdalen Inderoen Namdalen ,5 Søndre Helgeland o Nordre Helgeland Salten o.7 Lofoten og Vesteraalen o - 53.o.5 Senjen og Tromsø Alten o - 70.o - 5.o - Hammerfest Tanen o - Varanger -.. _ o.. Vardø

11 Jordbrug Tabel. Opgave over den gjennemsnitlige Avlingp r. Maal (0 Ar) i Aarene af de forskjellige Kornsorter og Poteter samt af Ho Landsdele. Rug. Hvede. Byg. Bland- Havre. Erter. Poteter. Ho. korn. Hl. HI. HI. Hl. Hl. HL Hl. Kg. I. Riget % ,6 II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken e o , , o o co o o io, oi o.8o 500.0

12 Jordbrug Tabel (Forts.). Opgave over den gjennemsnitlige Avling pr. Maal (0 Ar) i Aarene af de forskjellige Kornsorter og Poteter samt af Ho Landsdele. Blandkorn, Hvede, Rug. Byg. Havre. Erter. Poteter. Ho. Hl. Hl. HI. HI. HI. Hl. HI. Kg. Ill. Bygderne fogderivis. Rakkestad Idde og Marker Moss o Aker og Follo Nedre Romerike Øvre Romerike , , n 3, Hedemarken Vinger og Odalen Solo sondre Østerdalen Nordre Østerdalen o 3.w ot o7 Nordre Gudbrandsdalen.. Sondre Gudbrandsdalen.. Toten Hadeland og Land Valdres i 3.93 Ringerike Hallingdal Buskerud Numedal og Sandsvær os o Jarlsberg Larvik o.83 Bamle Nedre Telemarken Øvre Telemarkeu , ,7.5 Nedenes Sætersdalen Mandal Lister.8o Jæderen og Dalene Ryfylke 3.5o, Sondhordland Nordhordland Hardanger og Voss Sogn SOnd- og Nordfjord o.5o.is

13 Jordbrug Tabel (Forts.). Opgave over den gjennemsnitlige Avling pr. M aa I (0 Ar) i Aarene af de forskjellige Kornsorter og Poteter samt af Ho. I, Landsdele. Hvede. Rug. Byg. Blandkorn. Havre. Erter. Poteter. Ho, Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. Kg. Ill. Bygderne fogderivis. (Forts.) Sondmor Romsdal Nordmor -.6o Fosen o 3.7 Orkedalen - ' , Guldalen Strinden og Selbu Stjor- og Værdalen Inderen _ Namdalen Sondre Helgeland _ Nordre Helgeland o.50 Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Troms _ -, i '.97 Alten Hammerfest Tanen Varanger _ Vard _ - -

14 7 Jordbrug Tabel 3. Opgave over den gjennemsnitlige Foldighed i Aarene af de forskjellige Kornsorter og af Poteter Landsdele. Blandkorn. Hvede. Rug. Byg. Havre. Erter. Poteter. I. Riget _ II. Bygderne amtsvis. 6.9 Smaalenene Akershus 8.o.6 9.8Sr7.6 Hedemarken Kristians Buskerud 9, Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger o Sondre Bergenhus s o Nordre Bergenhus Romsdal 5.o Sondra Trondhjem Nordre Trondhjem 8. 9.o o 7.7 Nordland o Tromsø Finmarken 5.5

15 Jordbrug Tabel 3 (Forts.). Opgave over den gjennemsnitlige Fold ighed i Aarene af de forskjellige Kornsorter og af Poteter Landsdele. Blandkorn. Hvede. Rug. Byg. Havre. Erter. Poteter. Bygderne fogderivis. 0.5 Rakkestad o Idde og Marker Moss o Aker og Follo o Nedre Romerike Øvre Romerike o 3.6 Hedemarken o 8. Vinger og Odalen Solo o Sondre Østerdalen Nordre Østerdalen Nordre Gudbrandsdalen o Sondre Gudbrandsdalen o Toten Hadeland og Land Valdres o.3 Ringerike Hallingdal Buskerud Numedal og Sandsvær 8.o o Jarlsberg Larvik 8. 3.o.4 7.o Bamle Nedre Telemarken Øvre Telemarken Nedenes Sætersdalen Mandal Lister Jmderen og Dalene Ryfylke Sondhordland Nordhordland Hardanger og Voss Sogn Sond- og Nordfjord o o o

16 9 Jordbrug Tabel 3 (Forts.). Opgave over den gjennemsnitlige Foldighed i Aarene af de forskjellige Kornsorter og af Poteter Landsdele. Hvede. Rug. Byg. Blandkorn. Havre. Erter. Poteter. III. Bygderne fogderivis. (Forts.) Sondmor Romsdal Nordmor Fosen - -.o Orkedalen Guldalen Strinden og Selbu Stjor- og Værdalen Inderoen o 8. Namdalen Sondre Helgeland o - 6,8 Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsø " Alten Hammerfest _ 5.3 Tanen o Varanger Varde

17 Jordbrug Tabel 4. Opgave over Markedspriserne (pr. Hektoliter) paa de forskjellige Kornsorter og paa Poteter i Aarene La ndsd ele , a. Hvede. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. I. Riget II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Ho demarken Kristians, Buskerud o Jarlsberg og Larvik Bratsberg s Nedenes o 4.60 Liser og Mandal Nordre Bergenhus o) o Romsdal Nordre Trondhjem Nordland III. Bygderne fogderivis. Idde og Marker Moss Aker og Follo.o Nedre Romerike o6 8. si 0.33 Øvre Romerike Vinger og Odalen o Sandra Østerdalen Hadeland og Land c o Ringerike Buskerud Numedal og Sandsvær Jarlsberg Larvik Bamle Nedre Telemarken Øvre Telemarken Nedenes mtersdalen Mandal Lister ,46 Sogn Nordmor Stjeir- og Værdalen Sandre Helgeland Lofoten og Vesteraalen

18 Jordbrug Tabel 4 (Forts.). Opgave over Markedspriserne (pr. Hektoliter) paa de forskjellige Kornsorter og paa Poteter i Aarene Landsdele b. Rug. Kr, Kr. Kr. Kr. Kr, Kr. I. Riget.7.8o II. Bygderne amtsvis.. Smaalenene Akershus Hedemarken o5 0.7 Kristians 0.9.3o Buskerud o 9.37.oi 0.85 Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes o Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus do Nordre Bergenhus Romsdal.o Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem , Nordland III. Bygderne fogderivis. Rakkestad oo Idde og Marker Moss Aker og Follo Nedre Romerike Øvre Romerike.3 3.o Hedemarken os Vinger og Odalen Solo Sondre Østerdalen Nordre Østerdalen Nordre Gudbrandsdalen Sondre Gudbrandsdalen ' 0.90 Toten 9.5o Hadeland og Land Valdres.00.00, Ringerike Hallingdal.5, Buskerud i o Numedal og Sandsvær Jarlsberg Larvik Bamle Nedre Telemarken Øvre Telemarken,

19 Jordbrug Tabel 4 (Forts.). Opgave over Markeds prisern e (pr. Hektoliter) paa de forskjellige Kornsorter og paa Poteter i Aarene Landsdele Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Ned nes Sætersdalen Mandal Lister Jmderen og Dalene Ryfylke Sondhordland Nordhordland Hardanger og Voss Sogn Sod- og Nord fjord Sondmor Romsdal Nordmor Fosen Orkedalen Guldalen Strinden og Selbu Stjor- og Værdalen Inderoen Namdalen Sondre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen n ,o o i o , o oi o , C. Byg. I. Riget II. Bygderne amtvis. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhns Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø oi , ,

20 3 Jordbrug 89=895. Tabel 4 (Forts.). Opgave over Markedspriserne (pr. Hektoliter) paa de forskjellige Kornsorter og paa Poteter I Aarene Landsdele Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Ill. Bygderne fogderivis. lakkestad dde og Marker doss k_ker og Follo Sis iedre Romerike vre Romerike co ledemarken Tinger og Odalen !ohs' ndre Østerdalen lordre Østerdalen qordre Gudbrandsdalen londre Gudbrandsdalen ( Coten ladeland og Land e Taldres lingerike Iallingdal uskerud oi qumedal og Sandsva3r rarlsberg Axvik samle qedre Telemarken vre Telemarken 9.96 oo qedenes ;zetersdalen Viandai :Aster ræderen og Dalene ,63 ( Zyfylke ;ondhordland o qordhordland Iardanger og V oss ( >ogn >end- og Nordfjord ;Findmor Zomsdal ordmor Posen )rkedalen 8.-5o iuldalen o ftrinden og Selbu

21 Jordbrug Tabel 4 (Forts.). Opgave over Markedspriserne (pr. Hektoliter) paa de forskjellige Kornsorter og paa Poteter i Aarene Landsdele , Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Stjor- og Værdalen Inderoen Namdalen Sondre Helgeland.m Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromso Loo d. Blandkorn. I. Riget II. Bygderne amtsvis. Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg o Nedenes Lister og Mandal Stavanger oi Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal , Sondre Trondhjem Nordre Trondhjena Nordland IH. Bygderne fogderivis. Aker og Follo Øvre Romerike Hedemarken Vinger og Odalen Solør o Sondre Østeral en Nordre Østerdalen Nordre Gudbrandsdalen Sondre Gudbrandsdalen Toten o Hadeland og Land oi Valdres 7,N oi Ringerike o Hallingdal o Buskerud Numedal og Sandsvær Øvre Telemarken - _

22 5 Jordbrug Tabel 4 (Forts.). Opgave over Markedspriserne (pr. Hektoliter) paa de forskjellige Kornsorter og paa Poteter i Aarene Landsdele , Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Nedenes Mandal Lister Jæderen og Dalene 9, Ryfylke Hardanger og Voss Sogn Solid og Nordfjord Sondmor Romsdal Nordmor Fosen Orkedalen Guldalen Stjor- og Værdalen Namdalen o Sondre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen e, Havre. I. Riget II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud , Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal oi 5.70 Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Finmarken o

23 Jordbrug Tabel 4 (Forts.). Opgave over Markedspriserne (pr. Hektoliter) paa de forskjellige Kornsorter og paa Poteter i Aarene Landsdele Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Ill. Bygderne fogderivis. Rakkestad Idde og Marker Moss Aker og Follo Nedre Romerike Øvre Romerike Hedemarken Vinger og Odalen Solo Sondre Østerdalen Nordre Østerdalen Nordre Gudbrandsdalen Sondre Gudbrandsdalen Toten Hadeland og Land Valdres Ringerike Hallingdal Buskerud Numedal og Sandsver Jarlsberg Larvik Bamle Nedre Telemarken Øvre Telemarken Nedenes Soatersdalen Mandal Lister Jamleren og Dalene Ryfylke Sondhordland Nordhordland Hardanger og Voss Sogn Sond- og Nordfjord SOndmor Romsdal Nordmor Fosen Orkedalen Guldalen Strinden og Selbu s s so os os o os

24 7 Jordbrug Tabel 4 (Forts.). Opgave over Markedspriserne (pr. Hektoliter) paa de forskjellige Kornsorter og paa Poteter i Aarene Landsdele Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. tjor- og Værdalen nderoen iamdalen ;ondre Helgeland b q-ordre Helgeland ;alien Aofoten og Vesteraalen o oo 9.09 raranger 9.c co -.i5 Tard f. Erter.. Riget II. Bygderne amtsvis. I m aalenene Lkershus øo ledemarken o :ristians skerud arlsberg og Larvik ratsberg edenes 8.38I ister og Mandal tavanger londre Bergenh us Tordre Bergenhus loms dal Ondre Trondhjem k ordre Trondhjem Tordland inmarken III. Bygderne fogderivis. dde og Marker loss Lker og Follo edre Romerike o )vre Romerike ledemarken ringer og Odalen olfzir.5o, londre Østerdalen Tordre Østerdalen 3.5o i Iordre Gudbrandsdalen pindre Gudbrandsdalen 'oten [adeland og Land 'aldres o

25 Jordbrug Tabel 4 (Forts.). Opgave over Markedspriserne (pr. Hektoliter) paa de forskjellige Kornsorter og paa Poteter i Aarene Landsdele Ringerike Hallingdal Buskerud Numedal og Sandsvær Jarlsberg Ovre Telemarken Nedenes Sa3tersdalen Mandal Lister kæderen og Dalene Ryfylke Sondhordland Nordhordland Sogn Sod- og Nordfjord Sondmor Romsdal Nordmor Orkedalen Stjør- og Værdalen Inderoen Namdalen Søndre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Tanen Varanger Varde Kr. Kr. Kr. Kr co o o co o o s co o so co o.38 3.co Kr. Kr o co , o ' co 7, I. Riget g. Poteter. II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes ,

26 9 Jordbrug Tabel 4 (Forts.). Opgave over Markedspriserne (pr. Hektoliter) paa de forskjellige Kornsorter og paa Poteter i Aarene Landsdele Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 'Aster og Mandal tavanger in dre Bergenhus qordre Bergenhus iomsdal ndre Trondhjem 3. i.si qordre Trondhjem ordland rrom so i'inmarken Ill. Bygderne fogderivis. lakkestad doss Uer og Folio qedre Romerike v re Romerike ledemarken inger og Odalen olor ;on dre Østerdalen ' qordre Østerdalen qordre Gudbrandsdalen o ;ouch Gudbrandsdalen o.40 roten ladeland og Land adres.0.o lingerike lallingd al uskerud qumedal og Sandsvær rarlsberg o 4. liar vik os 3 amle vre Telemarken oi.8o qedenes o setersdalen Vandal Aster Fa3deren og Dalene o6 3.7 Etyfylke

27 Jordbrug Tabel 4 (Forts.). Opgave over Marked s prisern e (pr. Hektoliter) paa de forskjellige Kornsorter og paa Poteter i Aarene Landsdele Kr. Kr Kr. Kr. Kr. Kr. Sondhordland N ordhord.land s 4.68 sogn s -30nd- og Nordfjord oi 3.3 (iindmor Romsdal gordrnor ,83 Fosen Drkedalen Guldalen Strinden og Selbu tjor- og Værdalen Enderoen Namdalen søndre Helgeland ' Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Benjen og Troms o,70 Alten Hammerfest 5.6 7, ranen Varanger Vard oi 5.6

28 Jordbrug Tabel 5. Opgave over Antallet af de i Bygderne ved Udgangen af 885, 890 og 895 anvendte Damptærskemaskiner. Landsdele Landsdele I. Riget Hedemarken Vinger og Odalen 3 3 II. Bygderne amtsvis. Solo 4 3 Søndre Smaalenene Østerdalen - Nordre Gudbrandsdalen Akershus Søndre Hedemarken Gudbrandsdalen Kristians Toten Buskerud Hadeland og Land Jarlsberg og Larvik.... Ringerike Buskerud Bratsberg Jarlsberg Nedenes Larvik Lister og Mandal - - Stavanger Banale - Søndre Bergenhus Nedre Telemarken - i Nordre Bergenhus Øvre Telemarken Romsdal Mandal - - SOndre Trondhjem Jmderen og Dalene Nordre Trondhj era Hardanger og Voss Nordland Sønd- og Nordfjord Fosen Tromso Guldalen Finmarken Strinden og Selbu Tilsammen Stjør- og Værdalen Inderoen 6 3 III. Bygderne fogderivis. Tilsammen Rakkestad 9 Idd e og Marker 4 4 IV. Bygderne herredsvis. Moss Trøgstad Aker og Follo Askim - Nedre Romerike 4 I 9 7 Spydeberg Ovre Romerike Rakkestad 4 4 3

29 Jordbrug Tabel 5 (Forts.). Opgave over Antallet af de i Bygderne ved Udgangen af 885, 890 og 895 anvendte Damptærskemaskiner. I Landsdele Landsdele Eidsberg Id Berg Skjeberg Borge Tune On so Raade Rygge Moss Hobøl Vestby Kraakstad Aas Aker Bærum Asker Urskog Høland Enebak Fet Sørum Skedsmo Nittedalen Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvold Nannestad.. Ringsaker Nes Fumes Vang Løiten Romedal Stange 5 6 Sondre dalen 5 4 Nordre Odalen 3 3 Grue A asnes Vaal er 3 3 Tryssil 3 Vaage Nordre Fron Sondre Fron ' Østre Gausdal 4 4 Faaberg Biri 8 8 Vardal 3 3 Østre Toten Vestre Toten 5 9 Jevnaker 3 Gran Sondre Land Hole 4 4 Norderhov 6 6 Modum Lier 3 Roken 7 0 Skoger 5 Stokke 3 4 Sem 4 Brunlanes 0 0 Gjerpen 6 6 Solum 5 bollen 0 Fyresdal 4 5 Nordre Undal

30 3 Jordbrug Tabel 5 (Forts.). Opgave over Antallet af del Bygderne ved Udgangen af 885, 890 og 895 anvendte Damptærskemaskiner. I Landsdele Landsdele Helleland Hetland Voss Indre Holmedal Bjugn Ørlandet Melhus Strinden Hegre Nedre Stjordalen Frosten Skogn Levanger Værdalen Inderoen Sparbuen Skei Egge Tilsammen G

31 Jordbrug Tabel 6. Gjennemsnitligt Melkeudbytte pr. Ko Landsdele. I Gjennemsnitligt Melkeudbytte pr. Ko om Aaret. Liter. For de mere fremskredne Gaardbrugere. Overhovedet. Liter. Hest. Ho i 00 Kilogram. Størrelsen af det almindelige Ko. Faar. Gjed. Hest. Halm I. Riget 8,J II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus o 6. Hedemarken o o o o o o

32 samt almindeligt VI nterfoder pr. Kreatur i Jordbrug s I 9 0 ti Vinterfoder pr. Kreatur i 895. i 00 Kilogram. Andet Slags Foder. Ko. Faar. Gjed. Hest. Ko..8 Hovedsagelig Havre og Mel, forovrigt forskjellige Slags Kraftfoder og tildels Aspelov, Fiskeaffald, Sild, Tang, Tare, Lyng og Renmose (i 59 Herreder gjennemsnitlig 335 Kg. Korn og Mel). Mel og Affaldsmel af forskjellig Slags, forskjellige Slags Kraftfoder (Raps, Linkagemel, Bomuldsfromel, Hvalkjodmel in. m.), Poteter, Turnips, Sild, Fiskeaffald, Renmose, Tang, Tare, Lyng og Ris m. m. (i 7 Herreder gjennemsnitlig 7 Kg. Mel eller andet Kraftfoder). '3.5.6 Havre eller Mel (i 9 Herreder gj.sn. 346 Kg. Havre) , Havre, Affaldsmel, forskj elligt Kraftfoder (i 3 Herreder gj.sn. 440 Kg.). Havre, Mel, Rugaffald, Kraftfoder (i 8 Herreder gj,sn. 648 Kg.) Havre, Korngrope, Mel, Rugaffald, Mose (i 3 Herreder gj.sn. 367 Kg. Korn og Mel) Havre, Mel, Affaldsmel (i Herreder gj.sn. 405 Kg.). Havre, Dernæst, Affaldsmel, Kraftfoder (i 4 Herreder gj.sn. 43 Kg.), Affaldsmel, Havre, Mel, Byg, Loy (i 5 Herreder gj.sn. 480 Kg. Korn og Mel). Havre, Byg, Affaldsmel, Aspelov (i 6 Herreder gj.sn. 495 Kg. Korn og Mel). Havre (i 9 Herreder gj.sn. 440 Kg.), Havre, Mel, Rugklid, Kraftfoder (i 6 Herreder gj.sn. 70 Kg.). Havre, Mel, Klid, Bygsaaer (i 6 Herreder gj.sn. 50 Kg. Kraftfoder). Mel, Bygsaaer, Havre, Tare, Lyng, Fiskeaffald (i 7 Herreder gj.sn. 4 Kg. Mel og Havre). Havremel, Raps, Jordnodmel, Affaldsmel, Turnips, forskjelligt Kraftfoder (i 3 Herreder gj.sn. 48 Kg.). Havremel, Rugaffald, Oliemel, Linmel, Bomuldsfromel, Kraftfoder (i 7 Herreder gj.sn. 535 Kg.). Havre, Mel og andet Kraftfoder, Renmose, Loy (i Herreder gj.sn. 4 Ng. Havre, Mel og andet Kraftfoder; i 6 andre Herreder alm. h 3 Læs Renmose samt Loy og lidt Kraftfoder). Mel, Kornvarer, Havre, Rugaffald (i 5 Herreder gj.sn. 59 Kg.). Mel, Rugaffald, Kraftfoder (i 0 Herreder gj.sn. 38 Kg.. Havre, Dernæst, Raps, Linmel, Klid, Rugaffald, Kraftfoder (i 4 Herreder gj.sn. 30 Kg.). Affaldsmel, Mel, Byg, Havre, Mose (i Herreder gj.sn. 05 Kg. Mel og Korn). Mel, Klid, Kraftfoder, Ruskeløv (i 3 Herreder gj.sn. 00 Kg. Kraftfoder, Mel og Klid). Mel, Affaldsmel, Linkagem el, Klid og Pote ter (i 0 Herreder gj.sn. 0 Ng.). Havre, Mel og Klid, Kraftfoder, Turnips (i 3 Herreder gj.sn. 76 Kg. Kraftfoder). Mel, Klid, Affaldsmel, Poteter, Saaer, Lov, Lyng, Tare (i 9 Herreder gj.sn. 48 Kg. Kraftfoder). Mel, Poteter, Fiskeaffald, Skav, Lyng, Tang, Tare (i Herred 00 Kg. Bygsaaer, i Herred 00 Kg. Skogho, i Herred 00 Kg. Affaldsmel).

33 Jordbrug Landsdele. Tabel 6 (Forts.). Gjennemsnitligt Melkeudbytte pr. KO _ Gjennemsnitligt Melkeudbytte pr. Ko om Aaret. Størrelsen af det almindelige.0 i 00 Kilogram. Halm For de mere fremskredne Gaardbrugere. Overhovedet. Hest. Ko. Faar. Gj ed. Hest. Liter. Liter. II. Bygderne amtsvis. (Forts.) Romsdal 33 9 I 6.o s Sondre Trondhjem o 3.8,5 7. Nordre Trondhjem o 4.4 Nordland 6 03 I 3.o.s.4. I.6 Tromsø 67G 55 I 9.o..5.o I0,6 Finmarken I III. Bygderne fogderivis. Rakkestad I Idde og Marker Moss Aker og Follo Nedre Romerike Øvre Romerike Iledemarken , o 5.

34 samt almindeligt Vinterfoder pr. Kreatur Jordbrug I Vinterfoder pr. Kreatur 895. i 00 Kilogram. Andet Slags Foder. Ko. Faar. Gjed. Hest. Ko , Korn, Havre, Havremel (i Herreder gj.sn. 9 Kg.). Havre, Mel, Kraftfoder (i 8 Herreder gj.sn. 34 Kg.). Havre, Mel (i 6 Herreder gj.sn. 60 Kg. Havre og Mel). Havre, Mel og Klid, Lyng og Skav, Tang, Tare, Fiskehoveder, andet Fiskeaffald og Sild, Koge og Furubark (i 9 Herreder gj.sn. 0 Kg. Havre, Mel og Klid). Havre, Mel, Tare, Tang, Fiskehoveder, Fiskeaffald, Sild og Mort, Poteter og Affaldsmel (i 4 Herreder gj.sn. 80 Kg. Havre og Mel). Mel og Havre efter Formue, Fisk, Tang, Tare, Lyng og Renmose (i 3 Herreder gj.sn. 350 Kg. Mel). Havre, Havremel, Klid, Affaldsmel (i 4 Herreder gj.sn. 43 Kg.). Rugaffald, Mel, forskjelligt Kraftfoder (i 4 Herreder gj.sn. 36 Kg.). Havre, Rugaffald, Kraftfoder (i 5 Herreder gj.sn. 506 Kg.). Havre, Mel, Rugaffald, Kraftfoder (i 7 Herreder gj.sn. 874 Kg.). Havre, Havremel, Rugdernmst, Rugaffald (i 7 Herreder gj,sn. 537 Kg.). Mel og Korn, Havre, Kraftfoder (i 4 Herreder gj,sn. 446 Kg.). - Havre eller Mel (i 5 Herreder g,j.sn. 30 Kg.). Havre, Affaldsmel, Havremel, Potetesgrtes, Kraftfoder (i 8 Herreder gj.sn. 3 Kg. Mel eller Kraftfoder) Herreder gj.sn. 50 Kg. Potetesgrzes). Kraftfoder, Mel, Renmose, Melgrope, Turnips, Skav, Tare, Poteter, Potetesgrms (i 7 Herreder gj sn. 76 Kg. Kraftfoder). Mel, Maltgro, Rapskager, Turnips, Kraftfoder, Hvalkjød, Raps, Fiskeaffald, Tang og Lyng (i Herreder gj.sn, 4 Kg. Kraftfoder, i 5 Herreder gj.sn. 704 Kg. Turnips). Poteter, Mel, Lyng, Skav, Tang, Tare, Fiskehoveder, andet Fiskeaffald og Sild, Rogn og Furubark (i Herred alm. 00 Kg. Poteter og Mel). Mel, Poteter, Affaldsmel, Tang og Tare, Fiskehoveder og Fiskeaffald, Sild og Mort, Skav, samt Bark, Ris og Hestegjødsel i Salangen og Bardo (i Herreder 30 Kg. Mel og 00 Kg. Fisk og Tare). Fiskehoveder, Fiskeaffald, Tang og Tare, Lyng, Renmose, Mel (i 3 Herreder gj.sn. 450 Kg. Fiskehoveder, i Herreder gj.sn. 500 Kg. Renmose, i Herred 50 Kg. Mel). Havremel, Raps, Jordnødmel, forskjellige Slags Kraftfoder (i 4 Herreder gj.sn. 30 Kg.). Mel, Affaldsmel, forskjelligt Kraftfoder (i 4 Herreder gj.sn. 380 Kg.). Turnips, Affald, Kraftfoder (i 5 Herreder gj.sn. 66 Kg.). Havremel, Rugaffald, Oliemel, Kraftfoder (i '7 Herreder gj.sn. 83 Kg.). Havremel, Linmel, Oliemel, Bomuldsfromel (i 7 Herreder gj.sn. 407 Kg.). Mel eller andet Kraftfoder (i 4 Herreder gj.sn. 09 Kg.). Mel eller andet Kraftfoder (i 4 Herreder gj.sn. 75 Kg.).

35 Jordbrug Tabet 6 (Förts.). Gjennemsnitligt Melkeudbytte pr. Ko Landsdele. Gjennemsnitligt Melkeudbytte pr. Ko om Aaret. For de merel frem- Overskredne Gaard- hovedet. brugere. Liter. Liter. Størrelsen af det almindelige Ha i 00 Kilogram. Halm Hest. Ko. Faar. Gjed. Hest. Ill. Bygderne fogderivis. (Forts.) 'Vinger og Odalen o Solo'. 650 C Sondre Østerdalen o Nordre Østerdalen I o 3..6 I3.0 Nordre Gudbrandsdalen Sondre Gudbrandsdalen ,i.9 6. Toten o 8.o Hadeland og Land Valdres Ringerike Hallingdal Buskerud Numedal og Sandsvær o 5.3 Jarlsberg Larvik Bamle Nedre Telemarken Øvre Telemarken

36 samt almindeligt Vi nterfoder pr. Kreatur i Jordbrug I Vinterfoder pr. Kreatur i 895. Î 00 Kilogram. Andet Slags Foder. Ko. Faar. Gjed. Hest. Ko o o , s Havre (i Herrreder gj.sn 550 Kg.). Havre, Mel (i 4 Herreder gj.sn. 45 Kg.). Havre (lidt Havre i Sollien, i 3 andre Herreder gj.sn. 433 Kg. Havre). Havre (i 5 Herreder gj.sn. 8 Kg.). Korn, Korngrope, Mel, Mose. Havre, Mel (i Herreder gj.sn. i65 Kg.). Havre og Havremel (i Herreder gj.sn. 30 Kg.). Havre, Mel, Rugaffald (i 4 Herreder gj.sn. 688 Kg.). Havre, Mel (i 3 Herreder gj.sn, 66 Kg.). Mel, væsentlig Blandkornmel (i Herred 500 Kg.). Noget Mel (i Herred h 3 Tdr. Mel, mest a Blandkorn). Havre (i Herred alm. 400 Kg. Havre). Mel, Havremel og andet Kraftfoder (i 4 Herreder gj.sn. 94 Kg.). Havre, Kraftfoder, Lov og Mose (Renmose) (i Herred 30 Kg. Lov og Mose, i Herreder 45 Kg. Havre eller andet Kraftfoder. Lidt Kraftfoder og Mose i Sollien). Renmose, Lov, Kraftfoder (i 5 Herreder gj.sn. h 3 Læs Renmose samt Loy og lidt Kraftfoder). Mel, Kornvarer (i Herreder gj.sn. 400 Kg.), Mel, Avner (i 4 Herreder gj.sn. 86 Kg. Mel). Mel, Raps, andet Kraftfoder (i Herreder gj.sn. 75 Kg.). Havre, Mel, Linmel, Poteter, Sorpemad (i 4 Herreder gj.sn. 58 Kg.). Mel, Havre (i 3 Herreder gj.sn. 66 Kg.). Mel, væsentlig Blandkornmel (i Herred 00 Kg.). (I Herred 30 Kg. Loy og Avner). Havre, Havremel, Affaldsmel Mel, Rugaffald, Kraftfo der (i 6 Herreder gj.sn. 530 Kg.). (i 6 Herreder gj.sn. 4 Kg.). 0.8 Havre, Affaldsmel Havremel, Linkagemel, Loy (i 4 Herreder gj.sn. 95 Kg.). (i 3 Herreder gj.sn. 48 Kg. Mel). Havre, Dernæst, Affaldsmel, Kraftfoder Havre, Dernæst, Raps, Linmel, Kraftfoder (i 0 Herreder gj.sn. 40 Kg.). (i 0 Herreder gj.sn. 3 Kg.). Havre, Affaldsmel Klid, Rugaffald, Raps (i 4 Herreder gj.sn. 504 Kg.). (i 4 Herreder gj.sn. 30 Kg.). - Affaldsmel Affaldsmel (i 4 Herreder gj.sn. 588 Kg.). (i 4 Herreder gj.sn. 409 Kg.). Havre eller Mel af Havre, Rugaffald, Mel Mel (i 5 Herreder gj.sn. 5 Kg.). (i 4 Herreder gj.sn. 6 Kg.). Byg, Havre, Mel, Rugaffald, Lov Rugaffald, Mel eller Mid, Byg og Havre, (i 6 Herreder gj.sn. 383 Kg. Korn Mose og Mel). (i 4 Herreder gj.sn. 45 Kg. Mel og Affaldsmel).

37 Jordbrug Tabel 6 (Forts.). Gjennemsnitligt Melkeud by tte pr. Ko I I 6I 7 Landsdele, Gjennemsnitligt Melkeudbytte pr. Ko om Aaret. Liter. He i 00 Kilogram. Størrelsen af det almindelige For de mere fremskredne Gaardbrugere. Overhovedet. Hest. Ko. Faar. Gj ed. Hest. Liter. Halm III. Bygdene fogderivis. (Forts.) Nedenes o 4,9 3.3.o 6.4 Soatersdalen Mandal o 3. Lister kederen og Dalene Ryfylke Sondhordland o Nordhordland o 3.o..4.5 Hardanger og Voss sogn Sond- og Nordfjord Sondmor s, Romsdal Nordmor Fosen Orkedalen ' Guldalen o 0.o Strinden og Selbu o 7.o 4. 3.i 0.4 Stjor- og Værdalen

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

NORGES FISKERIER WIER

NORGES FISKERIER WIER C. No. 9. BERETNINGER OM NORGES FISKERIER WIER 07 00 874 SAMT OVERSIGTER OVER UDBYTTET AF SAMME FISKERIER I AARENE 866-874. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, CHRISTIANIA. ITRYKT I DE MALLINGSKE OG

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I karene 87875. ØØao UDGIVNE AF BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania. TRYST I RINGVOLDS BOC}TRYgKERI. 880. Ved Udgangen af 875 var let af særskilt

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

MARKEDSPRISER PAA KORN OG POTETER 1836-1914. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 23. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre 1836-1914)

MARKEDSPRISER PAA KORN OG POTETER 1836-1914. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 23. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre 1836-1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 23. MARKEDSPRISER PAA KORN OG POTETER 1836-1914. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre 1836-1914) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRIST IANIA I KOMMISSION

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports nsulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88 80 Juni 889, S. 7. 8646

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG ANDEN AARGANG KRISTIANIA. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTR ALBUREAU. BOYE STRØM

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG ANDEN AARGANG KRISTIANIA. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTR ALBUREAU. BOYE STRØM BOYE STRØM 8 KST SEKRETÆR 18 STATISTISK AARBOG FOR KOGERIGET ORGE ADE AARGAG UDGIVET AF DET STATISTISKE CETR ALBUREAU REDIGERET AF KRISTIAIA I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 2 TRYKT DET STEESK E BOGTRYKKERI

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt : Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901

Læs mere

angaaende det norske Jordbrug i larene

angaaende det norske Jordbrug i larene Statistiske Meddelelser angaaende det norske Jordbrug i larene 1871-75 ledsaget af Sammenligninger med tidligere Aar og med fremmede_ Lande samt Oplysninger om Ind- og Udførsel af Jordbrugsprodukter i

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in v 12830 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFCELLE STATSTK V FOLKETÆLLNGEN NORGE DECEMBER 0 FEMTE HEFTE FOLKEMÆMDE FORDELT EFTER KJØN, ALDER OG EGTESKABELG STLLNG SAMT FØDESTEDER FREMMEDE STATERS UNDERSAATTER (Recensement du décembre 0:

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I ARENE 8660. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKER I. 8. De Oplysninger der findes samlede i nærværende Hefte

Læs mere