Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10."

Transkript

1 Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg Ballerup DK T F

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål Forudsætninger Introduktion til tilmeldingsprocessen Autorisation Indtastningsproces Virksomhedsoplysninger Kundespecifikke informationer Aftaletyper Straksbetaling Indsend data Viderestilling af kunde til Tast-selv (IVR) Fortsæt til ny kunde Krav til telefonifunktionalitet Ikke-obligatoriske og obligatoriske informationer Typiske fejl og problemer IVR og betalingsprocessen Afvisning af kort Check af status Ordliste Administrator vejledning P. 2-21

3 1. Formål Denne vejledning indeholder beskrivelse af login procedure til Automatisk kortbetaling tast-selv modul, herunder krav til påkrævede informationer. Sidste afsnit er en administratormanual, til brug for den person, der er udpeget til at administrere de brugere, der skal kunne tilgå Tast-selv modulet. Dette modul indeholder interaktiv selvbetjening, der understøtter, at personlige og følsomme oplysninger ikke oplyses direkte over telefonen til virksomheden. Oplysningerne indtastes af kunden selv i det interaktive selvbetjeningsmiljø, der understøtter sikkerhedskravene til håndtering af betalingskortdata. I praksis dirigeres kunden til et interaktivt selvbetjeningsmiljø, hvor salgs- /kundeservice medarbejderen (fremadrettet benævnt som konsulenten) har udfyldt oplysningerne om betalingens størrelse, betalingsdagen og oplysninger om virksomheden. Kunden skal herefter selv tilføje de oplysninger, der komplementerer de betalingsdata, der ligger til grund for kortbetalingen med Automatisk kortbetaling. Løsningen giver også mulighed for at gennemføre straksbetaling i forbindelse med tilmeldingen. Tast-selv modulet er placeret på Nets Kundeportal, og skal ikke implementeres i virksomhedens eget miljø, men kræver, at virksomheden får et log-in til Nets Kundeportal. Dokumentet henvender sig til både de personer, der er ansvarlige for at tilpasse Tast-selv modul til virksomhedens kundesystem, og til de personer, der har ansvaret for den daglige ledelse og administration af denne salgskanal. 2. Forudsætninger En forudsætning for anvendelse af Automatisk kortbetaling med tast-selv modul er, at virksomheden har et PBS nr. og benytter Betalingsservice. Herudover kræves, at virksomheden tilpasser sin Betalingsservice 0602 leverance til at kunne modtage kortbetalingsoplysninger. Klik her for record layout for 0602 leverance. Virksomheden skal herudover tilpasse sit system til at kunne hente kortaftale- og kortbetalingsdata via de i løsningen tilgængelige REST baserede web-services. Klik her for se vejledning. P. 3-21

4 3. Introduktion til tilmeldingsprocessen Tast-selv modulet er baseret på, at virksomhedens kunder bliver tilmeldt over telefonen, hvor konsulenten gennemfører tilmeldingsprocessen igennem flere trin, der involverer skift mellem flere systemer. Systemet indeholder to primære dele: 1. Kundeservice/konsulent brugergrænseflade (UI) 2. Interaktiv tast-selv løsning (IVR) Forudsætning for brugen af tast-selv modulet er: - Virksomheden har aftale med Nets om brug af Automatisk kortbetaling via Betalingsservice og Tast-selv modulet. - Har en aktiv bruger konto til Nets Kundeportal. Tast-selv modulet kan dække både inbound og outbound kald. Et typisk flow er, at en konsulent enten modtager et kald fra en kunde, eller ringer ud til en kunde. Efter forhandling og drøftelse af ydelsen/produktet og vilkår, og når kunden er klar til at indgå aftale, tilgår konsulenten tast-selv modulet for at indtaste de nødvendige aftale- og betalingsrelaterede oplysninger. Se illustration af flow nedenfor. P. 4-21

5 I indtastningsvinduet indtaster konsulenten alle informationer relateret til virksomheden, kunden og straksbetalingen (såfremt denne virksomhed har valgt at benytte straksbetaling som del af tilmeldingsprocessen), og indsender informationerne. Når oplysningerne er indsendt vises en kvittering på skærmen. Denne indeholder et referencenummer, som automatisk genereres for den specifikke kunde. Konsulenten skal huske at informere kunden om, at adviseringer og kvitteringer om korttræk automatisk vil sendes til kundens e-boks. Så hvis ikke kunden allerede har aktiveret sin e-boks, så bør konsulenten opfordre kunden til efterfølgende at gå ind på eboks.dk med sin NemID og aktivere. Kunden sættes på hold, og konsulenten kalder et IVR tast-selv system (interactive voice response), og følger den oplæste instruktion. Herefter skal kunden viderestilles til IVR tast-selv systemet, så de sidste nødvendige informationer omkring bl.a. kortoplysninger indtastes af kunden selv. Konsulenten kan lægge på, så snart kunden er viderestillet til tast-selv systemet. Når alle informationerne er verificeret i tast-selv-løsningen og straksbetalingen (hvis dette er valgt) er gennemført, så informeres kunden om registreringen, og betalingen er gennemført. Fremadrettede opkrævninger kan nu baseres på de registrerede oplysninger, og disse oplysninger hentes ved at kalde de til løsningen tilgængelige web-services. 4. Autorisation For at få adgang til indtastningsvinduet, skal konsulenten logge ind med brugernavn og password i Nets kundeportal. Autorisationen kan konsulenten med rette gøre, som det første, når han starter dagens salgsrutine. Konsulenten oprettes i Nets kundeportal af virksomhedens udpegede administrator, som har tildelt konsulenten brugernavn (se afsnit Administrator vejledning). Når konsulenten har modtaget mail med brugernavn og genereret password, kan konsulenten tilgå Nets Kundeportal via det link, der er angivet i mailen. Konsulenten vil herefter skulle følge de efterfølgende trin. Step 1: P. 5-21

6 1 Step 2: Konsulenten skal via link til Nets kundeportal følge følgende trin: 1. Konsulenten klikker på linket Bruger-ID og adgangskode Konsulenten skal herefter følge følgende trin: 1. Konsulenten indtaster brugernavn, som er modtaget via mail fra Nets Kundeportal. 2. Konsulenten indtaster adgangskoden, som han har genereret via det link fra login-mailen fra administrator. 3. Konsulenten klikker på Login. Step 3: 1 1. Konsulenten fører musen henover ØVRIGE og vælger Betalingsservice Ekspres Efter authorisation viderestilles konsulenten til et indtastningsvindue (se afsnit 5), hvor PBS numre for det pågældende CVR nr. er tilgængelige, og hvor kundeoplysninger og betalingsoplysninger indtastes. Det anbefales at iværksætte JavaScript i den browser, der benyttes til at få adgang til Tast-selv web-siden. P. 6-21

7 5. Indtastningsproces Følgende afsnit beskriver, hvordan de forskellige felter i indtastningsvinduet anvist nedenfor skal udfyldes. 5.1 Virksomhedsoplysninger Konsulenten vælger det PBS nr., som tilmeldingen skal foretages på og siden opdateres med virksomhedsspecifikke aftaleoplysninger. Herunder vil optioner som med eller uden straksbetaling være vist. De virksomhedsspecifikke oplysninger indbefatter flg.: a) PBS nr. 8 cifre b) Accepterede betalingskort denne linje vil indeholde listen over de kort, som er accepteret af virksomheden. c) Mulige aftaletyper d) Mulige betalingstyper P. 7-21

8 5.2 Kundespecifikke informationer Efterfølgende skal de kundespecifikke informationer indtastes af konsulenten, som er: (kan evt. copy/paste disse informationer fra jeres eget system over i indtastningsvinduet). a) *Kundenummer er en unik værdi, som definerer kunden. Kan være op til 15 karakterer, som kan indeholde tal og bogstaver. b) Navn kundens for- og efternavn. Kan være op til 35 karakterer inklusiv tal og danske bogstaver. c) *CPR nr./cvr nr. vist som rullemenu og tekstboks til at angive cifrene. Det er vigtigt at vælge om det er CPR eller CVR i rullemenuen, da det definerer valideringen, som sker på baggrund af selve CPR og CVR nummeret, dvs. hvorvidt det er 10 eller 8 karakterer. Tekstboksen vil indeholde enten 8 tal (CVR) eller 10 tal (CPR). 5.3 Aftaletyper I dialogen med kunden skal konsulenten vælge den aftaletype, der fremadrettet skal benyttes. Der findes to typer repræsenteret ved to valgknapper, hvor virksomhedens valg i aftalen med Nets definerer, hvad der kan vælges. Hvis en eller flere af aftaletyperne ikke er tilgængelige for den pågældende virksomhed vil valgknapperne være låst efter at step 1 er gennemført. a) Automatisk Kortbetaling denne valgmulighed betyder, at den første betaling samt de efterfølgende løbende betalinger vil blive trukket på det tilmeldte betalingskort. Kunden vil selv indtaste kortoplysningerne via tast-selv løsningen, som sidste del af tilmeldingsprocessen. b) Automatisk Kortbetaling og Betalingsservice vælges denne valgmulighed, vil den første betaling foretages med det tilmeldte betalingskort, og de efterfølgende løbende opkrævninger vil blive foretaget via kundens Betalingsservice konto. P. 8-21

9 Hvis den valgte aftaletype indbefatter Betalingsservice vil to ekstra felter fremkomme. a) *Reg.nr. registreringsnummer for den valgte bankkonto og indeholder altid fire cifre. b) *Konto nr. kontonummer, der indeholder 6-10 cifre. 5.4 Straksbetaling I næste trin skal konsulenten vælge, hvorvidt der indgår straksbetaling i forbindelse med tilmeldingen, samt angivelse af hvilken type straksbetaling, der er tale om. Straksbetaling forudsætter, at virksomheden har indgået aftale med Nets om dette. Hvis dette ikke er registreret vil Betal nu og Reserver betaling ikke være aktive. a) Kun tilmelding ingen straksbetaling. b) Betal Nu straksbetaling foretages med det samme på det tilmeldte kort. Dette er tilladt for virksomheder med online salg af produkt/services, der leveres med det samme. c) Reserver betaling beløbet på straksbetalingen reserveres på kortet, men opkræves ikke med det samme. Opkrævningen sker først efter, at produktet er sendt fra virksomheden. Virksomheden skal i disse tilfælde lave den endelige opkrævning ved at benytte en af de web-services, som er en del af Automatisk kortbetalingsløsningen, nærmere bestemt capture AUTH transaction REST service. Hvis straksbetaling med reservation benyttes, skal konsulenten informere kunden om, at der kun kan benyttes betalingskort med udløbdato senere end indeværende måned. Et eksempel: hvis køb/registrering foretages maj 2014, kan kortet ikke have udløb 05/14. Det skal som minimum have udløb 06/14. Denne restriktion er indført med henblik på at sikre, at reserverede beløb kan opkræves efterfølgende. Hvis der vælges straksbetaling (Betal nu eller Reserver betaling) fremkommer yderligere felter: a) Kreditorreference reference oplyst af virksomheden/konsulenten til at identificere betalingen. Referencen kan være op til 30 karakterer inkl. danske karakterer, specialtegn og tal. b) Beløb opkrævningsbeløbet, beløbet skal være i danske kroner. Hvis beløbet indeholder øre, skal disse indtastes som: 1200,50 eller 100,00. c) Produktbeskrivelse produktbeskrivelse, kan være op til 200 karakterer og kan indeholde danske karakterer, specialtegn, blanke tegn og tal. P. 9-21

10 d) Herudover har konsulenten mulighed for at indtaste en kommentar i bemærkningsfeltet. Det kan fx. være det telefonnummer, som kunden har ringet fra eller enhver anden information, der kunne være relevant. Kan være op til 150 karakterer, som kan være danske karakterer, specialtegn, tal og blanke tegn. 5.5 Indsend data Når alle informationer er indtastet af konsulenten, indsendes disse ved at klikkke på Indsend knappen, som findes i bunden af indtastningsvinduet. Herefter fremkommer et kvitteringsvindue. Dette indeholder et referencenummer, som konsulenten skal benytte, når der kaldes til Tastselv-løsningen (se illustrationen nedenfor). Konsulenten skal altid informere kunden om, at huske aktivering af sin e- Boks, således at kunden vil være i stand til at se sine kommende adviseringer og kvitteringer i e-boks. 5.6 Viderestilling af kunde til Tast-selv (IVR) Efterfølgende fortsætter konsulenten med resten af tilmeldingsprocessen. Konsulenten stiller kunden på hold, kalder tast-selv systemet, indtaster referencenummeret, og stiller kunden igennem. Konsulenten kan nu lægge på. P

11 5.7 Fortsæt til ny kunde Når konsulenten har afsluttet et kald, kan han fortsætte med en ny kunde ved at klikke på Tilbage knappen. Herved bliver han omdirigeret til forsiden, og informationerne om den nye kunde kan indtastes. Informationerne vedr. virksomhedens PBS nr. og virksomhedsspecifikke opsætninger som eksempelvis straksbetaling er gemt, og skal dermed ikke indtastes igen. Hvis konsulenten skal lave tilmelding til et andet pbs.nr., vælges det fra rullemenuen i indtastningsvinduet. 5.8 Krav til telefonifunktionalitet Det telefonisystem, som benyttes hos virksomheden skal som minimum understøtte: Modtagelse af Inbound kald. Mulighed for at viderestille inbound kald til Tast-selv (IVR) på eksternt dansk telefonnummer. On hold funktionalitet, hvor kunde kan vente, imens medarbejder ringer til IVR og taster ref. nr. 6. Ikke-obligatoriske og obligatoriske informationer Det er muligt at lade kunden selv indtaste nogen af de personfølsomme oplysninger, som er påkrævet for at kunne oprette aftalen via IVR, eller konsulenten kan indtaste disse. Dette er noget, som konsulenten og kunden afstemmer i dialogen. De data, der er nævnt i afsnit 4.2 og 4.3, og som er markeret med (*), er de data, som kunden selv har mulighed for at indtaste via IVR, hvis han ønsker dette, og dermed skal konsulenten lade disse stå tomme. Disse data er: CPR nr./cvr nr. værdierne kan indtastes i IVR af kunden. Dog er det nødvendigt, at konsulenten vælger om det er CPR eller CVR i rullemenuen. Dette valg definerer nemlig, hvilken validering, der skal foretages i IVR systemet. Et eksempel: kunden repræsenterer en lille mindre virksomhed og ønsker selv at indtaste sit CVR-nummer. Konsulenten har ikke fået valgt CVR i rullemenuen, som er sat default til CPR. Konsulenten fortsætter resten af indtastningen og viderestiller kunden til IVR-systemet. Kunden bliver i IVR- P

12 systemet bedt om indtaste CPR nr., og vil derfor ikke komme videre i IVRsystemet, da han netop repræsentere en virksomhed. Kundenummer kan stå tomt, hvis virksomheden er sat op til, at Nets genererer midlertidige kundenumre for virksomheden. Bemærk! I dette scenario skal CPR/CVR nr. udfyldes af konsulenten. Når denne facilitet benyttes, genererer Automatisk kortbetalingsløsningen kundenummeret automatisk.. Reg.nr. og Konto nr. kan enten udfyldes af konsulenten eller stå tomme. Hvis de er tomme, vil tast-selv systemet automatisk bede kunden om at indtaste dem. 7. Typiske fejl og problemer Næsten alle de fejl eller problemer, som kan opstå i indtastningsvinduet, vil skyldes enten fejl i opsætningen af virksomheden (fx ønskede features er ikke sat op på aftalen for virksomheden, som eksempelvis straksbetaling) eller ikke valide input. I begge situationer vil fejltekster blive vist i indtastningsvinduet. Tilsvarende når der søges på et PBS-nr. vises fejl, hvis virksomheden ikke er registreret til at kunne bruge Tast-selv modulet (fejlteksten vil hedde Telemarketing modul). Se eksempel nedenfor. Hvis virksomheden ikke er sat op til, at Nets skal generere midlertidige kundenumre, og konsulenten ikke udfylder feltet for Kundenummer, vil der fremkomme en fejl. Fejlbeskeder for invalide værdier vil se ud som: Det indtastede YYYY er ikke validt. Forsøg venligst igen. I de fleste tilfælde vil det dreje sig om, at der enten er for mange karakterer eller ikke tilladte karakterer. Se eksempel nedenfor. P

13 Hvis indtastede CPR nr./cvr nr. resulterer i en fejl, kan der være forskellige årsager: - Enten for få eller for mange cifre - CPR-nummeret tilhører en person under 15 år - Ingen forbindelse til CPR-registeret (kun scenario for midlertidige kundenumre) - Personen har ikke dansk bopælsadresse (kun scenario for midlertidige kundenumre) - CPR nr. eksisterer ikke (kun scenario for midlertidige kundenumre). Tilsvarende bliver Reg.nr. valideret, og hvis der er fejl på dette, fremkommer en tilsvarende fejlmeddelelse 8. IVR og betalingsprocessen Når kunden er viderestillet til tast-selv modulet, vil kunden blive mødt med en velkomsthilsen, og har mulighed for at vælge engelsk dialog. Herefter bliver kunden bedt om at have sit betalingskort klar, og vil blive guidet igennem den videre proces. Er der tilknyttet straksbetaling, vil kunden blive oplyst det aftalte beløb, som skal bekræftes, før man kan komme videre i indtastningsforløbet. Ved afvisning af beløbet høres: Du har afvist beløbet. Du er velkommen til at ringe tilbage og tale med en medarbejder. Farvel. Efter hver indtastning vil kunden blive bedt om bekræfte de indtastede oplysninger inden næste trin. Fx efter at have indtastet kortets udløbsdato, oplæses dette, og kunden skal taste 1 for at bekræfte og 2, hvis det er forkert. Ved 2 får kunden mulighed for at taste igen. Hvis tilmeldingen inkluderer straksbetaling, vil denne gennemføres, når kundens kortoplysninger er godkendt. Hvis der er tale om straksbetaling med reservation, vil beløbet blive reserveret på kortet. I forbindelse med straksbetaling med reservation, når alle de nødvendige informationer er indtastet hører kunden: Dit kort er godkendt, og vi har nu registreret alle nødvendige oplysninger. Farvel og tak for opkaldet. I forbindelse med straksbetaling uden reservation, og når alle de nødvendige informationer er indtastet, hører kunden: Dit kort blev P

14 godkendt. Der vil blive trukket xx kr. på dit kort. Vi har nu registreret alle nødvendige oplysninger. Farvel og tak for opkaldet. 8.1 Afvisning af kort Et kort kan blive afvist i valideringen af forskellige årsager, hvorefter kunden vil blive mødt med forskellige beskeder. Eksempel 1 (hvis kortet afvises):transaktionen blev afvist. Dette kan have forskellige årsager. Du kan prøve igen eller eventuelt kontakte din bank. Vil du prøve igen tast 1. Vil du afslutte her uden at gennemføre tast 2. Eksempel 2 (ved manglende forbindelse til systemet): Transaktionen blev ikke gennemført Ring venligst tilbage til os. Farvel og undskyld ulejligheden. 9. Check af status For at undersøge om kunden har udført tast-selv tilmeldingsprocessen med succes, og om straksbetalingen er gernnemført, stiller tast-selv løsningen en REST service til rådighed. Denne viser de tilmeldinger, der ikke blev gennemført indenfor en periode. Denne service kan tilgås via flg. link: https://bsekspress.nets.no/bsekspress/rest/incompletetransactions/pbsno/debgrno/datef rom/dateto Input parametre: Name PbsNo DebGrNo DateFrom DateTo Description Virksomhedens PBS nummer Virksomhedens debitorgruppenummer Definer startdato, DDMMYY Definer slutdato, DDMMYY Output parametre: Name pbsno debgrno customerno transactionid Timestamp Description Virksomhedens PBS nummer Virksomhedens debitorgruppenummer Kundenummer Transaction ID på 1.gangsbetalingen genereret af kortsystemet (Netaxept) Dato og tidspunkt for, hvornår anmodningen faktisk blev oprettet i format DD-MM-YYYY hh:mm:ss. P

15 Response Identificerer på hvilket trin fejlen opstod - CARDSYS kortsystemet, hvor kortregisteringen og betalingen gennemføres. - IVRERR alle andre fejl inklusiv afbrydelse af kald af kunden selv. responsecode responsesource responsetext cpr regno accno cardno cardexpirydate debtorphoneno. Fejlkoder Fejlkilder (kun i forbindelse med CARDSYS) Tekstbeskrivelser af fejl (kun i forbindelse med IVRERR) Værdi indtastet af konsulenten eller kunden via IVR. Hvis processen via IVR fejler, vil denne værdi være nul. Værdi indtastet af konsulenten eller kunden via IVR eller nul. Værdi indtastet af konsulenten eller kunden via IVR eller nul. Værdi indtastet af kunden via IVR eller nul. Kortnummeret er maskeret. Værdi indtastet af kunden via IVR eller nul. Kundekontakt information (den information, der er skrevet ind i Bemærkningsfeltet) P

16 10. Ordliste Kundenummer Unikt for kunden og normalt præ-genereret af virksomheden. Virksomheden kan indgå aftale om generering af midlertidige kundenumre af Nets. Aftaletype I løsningen er der to betalingsformer: 1) Altid kortbetaling, hvilket betyder at både første og efterfølgende betalinger vil blive foretaget via kundens tilmeldte betalingskort. 2) Kort og Betalingsservice, hvor den første opkrævning vil blive fortaget på det tilmeldte betalingskort, og de efterfølgende løbende betalinger vil blive opkrævet via Betalingsservice. Reservation I henhold til gældende regler omkring kortbetalinger, så må en virksomhed ikke trække et beløb fra kortholders kort, før varen kan tages i brug/er afsendt fra virksomheden. Et eksempel: en kunde køber en mobiltelefon med en udbetaling på 500,- med efterflg. afbetaling på 100,- per mdr. Udbetalingen på de 500,- reserveres på kundens tilmeldte betalingskort, og må først reelt trækkes på det tidspunkt, hvor virksomheden sender telefonen fra lager til kunden. På tidspunktet for afsendelse fra lager, kan virksomheden initiere den endelige opkrævning via en capture AUTH transaction REST service. Betal nu (straksbetaling) 1) Hvis et produkt/service kræver en udbetaling eller oprettelsesgebyr. Eksempel: oprettelse af fitness abonnement koster 199,-. Med efterfølgende abonnement er på 249,- per mdr. Konsulenten kan i dette tilfælde indtaste produktbeskrivelse, reference (kan fx være fakturanummer) og oprettelsesbeløbet på de 199,-. Herved trækkes straks de 199,- på det tilmeldte kort, så snart kunden har indtastet kortoplysninger, data er bekræftet og tilmeldingen er registreret. 2) Straksbetaling er kun en mulighed såfremt, at virksomheden har aftalt dette, som del af aftaleindgåelsen med Nets omkring Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Tilbagevendende betaling (abonnement) Efter tilmeldingen er registreret vil kunden efterfølgende automatisk blive opkrævet ud fra den aftaletype, der er indgået. Dette betegnes som tilbagevendende betalinger. P

17 11. Administrator vejledning Følgende vejledning er henvendt til virksomhedens udpegede administrator(er), der har ansvaret for at oprette, redigere og afmelde brugere til Nets kundeportal, som er en forudsætning for at kunne tilgå Tast-selv modulet. Step 1: Tilgå portalen via det link, der er fremsendt per mail fra Nets til administratoren som del af administratoroprettelsen. Step 2: Vælg Bruger-ID og adgangskode Step 3: Login 1. Angiv det brugernavn du fik tildelt i adgangs Angiv den adgangskode du oprettede (via link i adgangs ). 3. Login P

18 Step 4: Vælg menupunktet ADMINISTRATION. 2. Vælg Brugeradministration fra rullepanelet. Step 5: Herunder kan du se de brugere, du evt. tidligere har oprettet. 2. Opret ny bruger. Step 6: P

19 1. Angiv brugernavn det kan fx være en -adresse til den pågældende bruger. 2. Angiv brugerens navn (for -og efternavn). 3. Angiv brugerens -adresse tjek at der er tastet korrekt, da denne er, hvor brugerens adgangskodeoplysninger sendes til. 4. Sæt flueben i boksen for Login metode Bruger-ID og adgangskode (også selvom der kun er ét valg). 5. Sæt flueben i boksen ud for Betalingsservice ekspres (også selvom der kun er et valg). 6. Klik på Opret. Step 7: Selve oprettelsen af brugeren er nu færdig, men før brugeren får en med link til at oprette adgangskode, skal du finde brugeren på listen og klikke på knappen som nedenfor vist Her kan du nu se, at brugeren er oprettet. 2. For at brugeren også modtager en mail med link til oprettelse af adgangskode, skal man klikke på det viste ikon. Herefter bliver der sendt en til brugeren med link til oprettelse af adgangskoden (her er brugernavnet forudfyldt). P

20 Tilføj eksisterende bruger Step 1: Hvis du administrerer flere forskellige firmaer, har du mulighed for at oprette brugeren én gang for et firma, dernæst tilføjebrugeren til andre firmaer, hvor de også skal have adgang: 1 1. Under Brugeradministration skal du klikke på knappen Tilføj eksisterende bruger. Step 2: Angiv brugerens (den du allerede har oprettet på et andet firma). 2. Sæt flueben i Betalingsservice ekspres. 3. Klik på Opret. Du behøver ikke at sende en ny adgangskode til brugeren, da den oprindelige virker til begge firmaer. Bemærk! Dette virker kun med brugere, der er oprettet med som brugernavn. P

21 Brugervedligehold Se ovenfor hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer til nedenstående skærmbillede Her kan du se brugerens navn. 2. Her kan du se brugerens Her kan du se hvilket login og brugernavn, der skal anvendes. 4. Her kan du se de tjenester, som brugeren har adgang til det er kun dig som administrator, der har adgang til Brugeradministration. 5. Her kan du henholdsvis rette brugerens oplysninger, nulstille adgangskode og slette brugeren. Ved at holde musen over ikonet, kan du se mere. BEMÆRK! der er ingen bekræftelse på slet bruger ved klik på ikonet vil umiddelbart slette brugeren. P

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 Vejledning - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling Versionnr. 3.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

Christiansholms Tennis Klub Kassereren Mosehøjvej 12A 2920 Charlottenlund

Christiansholms Tennis Klub Kassereren Mosehøjvej 12A 2920 Charlottenlund Kære Tennis interesserede Oprettelse af profil og betaling af bane såvel som booking af bane sker på Klubbens hjemmeside. Vi har nedenfor lavet en grundig instruktion i, hvorledes du opretter profil, indbetaler

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Sådan opretter du en Sundhedsaftale

Sådan opretter du en Sundhedsaftale Sådan opretter du en Sundhedsaftale Indhold Bestil PensionDanmark Adgangskode 2 Oprettelse af sundhedsaftale 4 PBS-aftalen 8 Bestil PensionDanmark Adgangskode For at kunne indberette til Sundhedsordningen

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online:

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online: Introduktion Med betalingskortmodulet kan brugerne få adgang til oplysninger om virksomhedens MasterCard Corporate Card og MasterCard Business Debit betalingskortaftaler og kort udstedt under aftalerne.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk et interaktivt skema til måling af Hjemmeblodtryk 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014 August 2014 Version 1 Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator INDHOLD SÅDAN KOMMER DIT FIRMA I GANG MED DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 2 SYSTEMADMINISTRATOR-VEJLEDNING... 2 Log ind... 2

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning

Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning Indhold Sådan registrerer du resultater... 2 Adgang til systemet... 2 Registrering af resultater i STADS-VIP... 3 Kontakt eller hjælp... 4 Status på din

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

DCU Distrikternes Tilmeldingssystem. Vejledning for Ryttere

DCU Distrikternes Tilmeldingssystem. Vejledning for Ryttere DCU Distrikternes Tilmeldingssystem Vejledning for Ryttere Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Terminsliste... 3 Propositioner... 4 Tilmelding... 5 Dansk Licens... 5 Uden Dansk Licens... 6 Betaling...

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Telefoniansvarlig. Telia Selvbetjening. Kom godt i gang med Telia Selvbetjening

Telefoniansvarlig. Telia Selvbetjening. Kom godt i gang med Telia Selvbetjening Telefoniansvarlig Telia Selvbetjening Kom godt i gang med Telia Selvbetjening Indhold Introduktion Login............................................... 3 Velkommen til det fulde overblik...............................

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

User Management System UMS web brugervejledning

User Management System UMS web brugervejledning UMS web brugervejledning UMS web brugervejledning... 3 Skift password... 4 Skift password for en anden... 5 Opret gruppe... 7 Aktivitetslister... 9 SMS send... 12 Flettebreve... 12 Registrer telefonnummer

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Bestil selv teletaxi online

Bestil selv teletaxi online Bestil selv teletaxi online Sådan opretter du dig og sådan bestiller du I selvbetjeningssystemet, kan du: Se de kørsler du allerede har bestilt Bestille nye kørsler, når du vil Afbestille kørsler Betale

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Søgning i Betalingsservice arkiv

Søgning i Betalingsservice arkiv Søgning i Betalingsservice arkiv Indhold Log på... Søgebilledet... Søgeresultater... 4 Se flere regninger til samme kunde... 4 Finde Kunde... 5 Søgeresultater fra kundenummersøgningen... 6 Søgning i Betalingsservice

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

:: Implementering af Betalingssystem

:: Implementering af Betalingssystem :: Implementering af Betalingssystem Implementeringen kræver viden om HTML, asp eller php. Er du i tvivl, om du selv er i stand at gennemføre implementeringen bør du kontakte din webmaster. Få i dette

Læs mere

Vinavlerdatabasen høstrapport og meget mere

Vinavlerdatabasen høstrapport og meget mere Vinavlerdatabasen høstrapport og meget mere Huseby, den 27. januar 2011 Det er blevet meget lettere at indrapportere høstrapporten elektronisk og samtidigt får vi udbygget vore informationer om vinavl

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Gør det selv Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS et interaktivt skema til måling af SKEMA DAN-PSS 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk Aalborg 31.03.06 Revision 1.2 Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk 1. Indledning Du finder spejderkorpsets SMS-service på http://sms.dbs.dk Servicen er oprettet med det formål at give førere

Læs mere

Betalingskortmodulet i Business Online

Betalingskortmodulet i Business Online Formålet med Betalingskortmodulet i Business Online Betalingskortmodulet i Business Online giver adgang til: 1. Kortoversigt, der viser de MasterCard Direct kort (ikke Visa/Dankort), der er udstedt til

Læs mere

Vejledning i online system Conventus - Badminton

Vejledning i online system Conventus - Badminton Benløse IF Floorball afdeling har med virkning fra 1. juli 2011 overtaget den administrative del af Benløse IF Badminton/Bordtennis afdeling. Det betyder, at vi laver lidt om på, hvordan du sikrer dig

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

Dit personlige login gælder af sikkerhedshensyn 90 dage ad gangen og skal derefter fornys.

Dit personlige login gælder af sikkerhedshensyn 90 dage ad gangen og skal derefter fornys. SÅDAN LOGGER DU PÅ FINANSNET.DK For at kunne logge på Finansnet.dk skal du: være registreret med mindst et aktivt tillidshverv i Finansforbundets medlemssystem have oprettet et personligt login (brugernavn

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Hedensted Kommune Kultur og Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere