Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10."

Transkript

1 Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg Ballerup DK T F

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål Forudsætninger Introduktion til tilmeldingsprocessen Autorisation Indtastningsproces Virksomhedsoplysninger Kundespecifikke informationer Aftaletyper Straksbetaling Indsend data Viderestilling af kunde til Tast-selv (IVR) Fortsæt til ny kunde Krav til telefonifunktionalitet Ikke-obligatoriske og obligatoriske informationer Typiske fejl og problemer IVR og betalingsprocessen Afvisning af kort Check af status Ordliste Administrator vejledning P. 2-21

3 1. Formål Denne vejledning indeholder beskrivelse af login procedure til Automatisk kortbetaling tast-selv modul, herunder krav til påkrævede informationer. Sidste afsnit er en administratormanual, til brug for den person, der er udpeget til at administrere de brugere, der skal kunne tilgå Tast-selv modulet. Dette modul indeholder interaktiv selvbetjening, der understøtter, at personlige og følsomme oplysninger ikke oplyses direkte over telefonen til virksomheden. Oplysningerne indtastes af kunden selv i det interaktive selvbetjeningsmiljø, der understøtter sikkerhedskravene til håndtering af betalingskortdata. I praksis dirigeres kunden til et interaktivt selvbetjeningsmiljø, hvor salgs- /kundeservice medarbejderen (fremadrettet benævnt som konsulenten) har udfyldt oplysningerne om betalingens størrelse, betalingsdagen og oplysninger om virksomheden. Kunden skal herefter selv tilføje de oplysninger, der komplementerer de betalingsdata, der ligger til grund for kortbetalingen med Automatisk kortbetaling. Løsningen giver også mulighed for at gennemføre straksbetaling i forbindelse med tilmeldingen. Tast-selv modulet er placeret på Nets Kundeportal, og skal ikke implementeres i virksomhedens eget miljø, men kræver, at virksomheden får et log-in til Nets Kundeportal. Dokumentet henvender sig til både de personer, der er ansvarlige for at tilpasse Tast-selv modul til virksomhedens kundesystem, og til de personer, der har ansvaret for den daglige ledelse og administration af denne salgskanal. 2. Forudsætninger En forudsætning for anvendelse af Automatisk kortbetaling med tast-selv modul er, at virksomheden har et PBS nr. og benytter Betalingsservice. Herudover kræves, at virksomheden tilpasser sin Betalingsservice 0602 leverance til at kunne modtage kortbetalingsoplysninger. Klik her for record layout for 0602 leverance. Virksomheden skal herudover tilpasse sit system til at kunne hente kortaftale- og kortbetalingsdata via de i løsningen tilgængelige REST baserede web-services. Klik her for se vejledning. P. 3-21

4 3. Introduktion til tilmeldingsprocessen Tast-selv modulet er baseret på, at virksomhedens kunder bliver tilmeldt over telefonen, hvor konsulenten gennemfører tilmeldingsprocessen igennem flere trin, der involverer skift mellem flere systemer. Systemet indeholder to primære dele: 1. Kundeservice/konsulent brugergrænseflade (UI) 2. Interaktiv tast-selv løsning (IVR) Forudsætning for brugen af tast-selv modulet er: - Virksomheden har aftale med Nets om brug af Automatisk kortbetaling via Betalingsservice og Tast-selv modulet. - Har en aktiv bruger konto til Nets Kundeportal. Tast-selv modulet kan dække både inbound og outbound kald. Et typisk flow er, at en konsulent enten modtager et kald fra en kunde, eller ringer ud til en kunde. Efter forhandling og drøftelse af ydelsen/produktet og vilkår, og når kunden er klar til at indgå aftale, tilgår konsulenten tast-selv modulet for at indtaste de nødvendige aftale- og betalingsrelaterede oplysninger. Se illustration af flow nedenfor. P. 4-21

5 I indtastningsvinduet indtaster konsulenten alle informationer relateret til virksomheden, kunden og straksbetalingen (såfremt denne virksomhed har valgt at benytte straksbetaling som del af tilmeldingsprocessen), og indsender informationerne. Når oplysningerne er indsendt vises en kvittering på skærmen. Denne indeholder et referencenummer, som automatisk genereres for den specifikke kunde. Konsulenten skal huske at informere kunden om, at adviseringer og kvitteringer om korttræk automatisk vil sendes til kundens e-boks. Så hvis ikke kunden allerede har aktiveret sin e-boks, så bør konsulenten opfordre kunden til efterfølgende at gå ind på eboks.dk med sin NemID og aktivere. Kunden sættes på hold, og konsulenten kalder et IVR tast-selv system (interactive voice response), og følger den oplæste instruktion. Herefter skal kunden viderestilles til IVR tast-selv systemet, så de sidste nødvendige informationer omkring bl.a. kortoplysninger indtastes af kunden selv. Konsulenten kan lægge på, så snart kunden er viderestillet til tast-selv systemet. Når alle informationerne er verificeret i tast-selv-løsningen og straksbetalingen (hvis dette er valgt) er gennemført, så informeres kunden om registreringen, og betalingen er gennemført. Fremadrettede opkrævninger kan nu baseres på de registrerede oplysninger, og disse oplysninger hentes ved at kalde de til løsningen tilgængelige web-services. 4. Autorisation For at få adgang til indtastningsvinduet, skal konsulenten logge ind med brugernavn og password i Nets kundeportal. Autorisationen kan konsulenten med rette gøre, som det første, når han starter dagens salgsrutine. Konsulenten oprettes i Nets kundeportal af virksomhedens udpegede administrator, som har tildelt konsulenten brugernavn (se afsnit Administrator vejledning). Når konsulenten har modtaget mail med brugernavn og genereret password, kan konsulenten tilgå Nets Kundeportal via det link, der er angivet i mailen. Konsulenten vil herefter skulle følge de efterfølgende trin. Step 1: P. 5-21

6 1 Step 2: Konsulenten skal via link til Nets kundeportal følge følgende trin: 1. Konsulenten klikker på linket Bruger-ID og adgangskode Konsulenten skal herefter følge følgende trin: 1. Konsulenten indtaster brugernavn, som er modtaget via mail fra Nets Kundeportal. 2. Konsulenten indtaster adgangskoden, som han har genereret via det link fra login-mailen fra administrator. 3. Konsulenten klikker på Login. Step 3: 1 1. Konsulenten fører musen henover ØVRIGE og vælger Betalingsservice Ekspres Efter authorisation viderestilles konsulenten til et indtastningsvindue (se afsnit 5), hvor PBS numre for det pågældende CVR nr. er tilgængelige, og hvor kundeoplysninger og betalingsoplysninger indtastes. Det anbefales at iværksætte JavaScript i den browser, der benyttes til at få adgang til Tast-selv web-siden. P. 6-21

7 5. Indtastningsproces Følgende afsnit beskriver, hvordan de forskellige felter i indtastningsvinduet anvist nedenfor skal udfyldes. 5.1 Virksomhedsoplysninger Konsulenten vælger det PBS nr., som tilmeldingen skal foretages på og siden opdateres med virksomhedsspecifikke aftaleoplysninger. Herunder vil optioner som med eller uden straksbetaling være vist. De virksomhedsspecifikke oplysninger indbefatter flg.: a) PBS nr. 8 cifre b) Accepterede betalingskort denne linje vil indeholde listen over de kort, som er accepteret af virksomheden. c) Mulige aftaletyper d) Mulige betalingstyper P. 7-21

8 5.2 Kundespecifikke informationer Efterfølgende skal de kundespecifikke informationer indtastes af konsulenten, som er: (kan evt. copy/paste disse informationer fra jeres eget system over i indtastningsvinduet). a) *Kundenummer er en unik værdi, som definerer kunden. Kan være op til 15 karakterer, som kan indeholde tal og bogstaver. b) Navn kundens for- og efternavn. Kan være op til 35 karakterer inklusiv tal og danske bogstaver. c) *CPR nr./cvr nr. vist som rullemenu og tekstboks til at angive cifrene. Det er vigtigt at vælge om det er CPR eller CVR i rullemenuen, da det definerer valideringen, som sker på baggrund af selve CPR og CVR nummeret, dvs. hvorvidt det er 10 eller 8 karakterer. Tekstboksen vil indeholde enten 8 tal (CVR) eller 10 tal (CPR). 5.3 Aftaletyper I dialogen med kunden skal konsulenten vælge den aftaletype, der fremadrettet skal benyttes. Der findes to typer repræsenteret ved to valgknapper, hvor virksomhedens valg i aftalen med Nets definerer, hvad der kan vælges. Hvis en eller flere af aftaletyperne ikke er tilgængelige for den pågældende virksomhed vil valgknapperne være låst efter at step 1 er gennemført. a) Automatisk Kortbetaling denne valgmulighed betyder, at den første betaling samt de efterfølgende løbende betalinger vil blive trukket på det tilmeldte betalingskort. Kunden vil selv indtaste kortoplysningerne via tast-selv løsningen, som sidste del af tilmeldingsprocessen. b) Automatisk Kortbetaling og Betalingsservice vælges denne valgmulighed, vil den første betaling foretages med det tilmeldte betalingskort, og de efterfølgende løbende opkrævninger vil blive foretaget via kundens Betalingsservice konto. P. 8-21

9 Hvis den valgte aftaletype indbefatter Betalingsservice vil to ekstra felter fremkomme. a) *Reg.nr. registreringsnummer for den valgte bankkonto og indeholder altid fire cifre. b) *Konto nr. kontonummer, der indeholder 6-10 cifre. 5.4 Straksbetaling I næste trin skal konsulenten vælge, hvorvidt der indgår straksbetaling i forbindelse med tilmeldingen, samt angivelse af hvilken type straksbetaling, der er tale om. Straksbetaling forudsætter, at virksomheden har indgået aftale med Nets om dette. Hvis dette ikke er registreret vil Betal nu og Reserver betaling ikke være aktive. a) Kun tilmelding ingen straksbetaling. b) Betal Nu straksbetaling foretages med det samme på det tilmeldte kort. Dette er tilladt for virksomheder med online salg af produkt/services, der leveres med det samme. c) Reserver betaling beløbet på straksbetalingen reserveres på kortet, men opkræves ikke med det samme. Opkrævningen sker først efter, at produktet er sendt fra virksomheden. Virksomheden skal i disse tilfælde lave den endelige opkrævning ved at benytte en af de web-services, som er en del af Automatisk kortbetalingsløsningen, nærmere bestemt capture AUTH transaction REST service. Hvis straksbetaling med reservation benyttes, skal konsulenten informere kunden om, at der kun kan benyttes betalingskort med udløbdato senere end indeværende måned. Et eksempel: hvis køb/registrering foretages maj 2014, kan kortet ikke have udløb 05/14. Det skal som minimum have udløb 06/14. Denne restriktion er indført med henblik på at sikre, at reserverede beløb kan opkræves efterfølgende. Hvis der vælges straksbetaling (Betal nu eller Reserver betaling) fremkommer yderligere felter: a) Kreditorreference reference oplyst af virksomheden/konsulenten til at identificere betalingen. Referencen kan være op til 30 karakterer inkl. danske karakterer, specialtegn og tal. b) Beløb opkrævningsbeløbet, beløbet skal være i danske kroner. Hvis beløbet indeholder øre, skal disse indtastes som: 1200,50 eller 100,00. c) Produktbeskrivelse produktbeskrivelse, kan være op til 200 karakterer og kan indeholde danske karakterer, specialtegn, blanke tegn og tal. P. 9-21

10 d) Herudover har konsulenten mulighed for at indtaste en kommentar i bemærkningsfeltet. Det kan fx. være det telefonnummer, som kunden har ringet fra eller enhver anden information, der kunne være relevant. Kan være op til 150 karakterer, som kan være danske karakterer, specialtegn, tal og blanke tegn. 5.5 Indsend data Når alle informationer er indtastet af konsulenten, indsendes disse ved at klikkke på Indsend knappen, som findes i bunden af indtastningsvinduet. Herefter fremkommer et kvitteringsvindue. Dette indeholder et referencenummer, som konsulenten skal benytte, når der kaldes til Tastselv-løsningen (se illustrationen nedenfor). Konsulenten skal altid informere kunden om, at huske aktivering af sin e- Boks, således at kunden vil være i stand til at se sine kommende adviseringer og kvitteringer i e-boks. 5.6 Viderestilling af kunde til Tast-selv (IVR) Efterfølgende fortsætter konsulenten med resten af tilmeldingsprocessen. Konsulenten stiller kunden på hold, kalder tast-selv systemet, indtaster referencenummeret, og stiller kunden igennem. Konsulenten kan nu lægge på. P

11 5.7 Fortsæt til ny kunde Når konsulenten har afsluttet et kald, kan han fortsætte med en ny kunde ved at klikke på Tilbage knappen. Herved bliver han omdirigeret til forsiden, og informationerne om den nye kunde kan indtastes. Informationerne vedr. virksomhedens PBS nr. og virksomhedsspecifikke opsætninger som eksempelvis straksbetaling er gemt, og skal dermed ikke indtastes igen. Hvis konsulenten skal lave tilmelding til et andet pbs.nr., vælges det fra rullemenuen i indtastningsvinduet. 5.8 Krav til telefonifunktionalitet Det telefonisystem, som benyttes hos virksomheden skal som minimum understøtte: Modtagelse af Inbound kald. Mulighed for at viderestille inbound kald til Tast-selv (IVR) på eksternt dansk telefonnummer. On hold funktionalitet, hvor kunde kan vente, imens medarbejder ringer til IVR og taster ref. nr. 6. Ikke-obligatoriske og obligatoriske informationer Det er muligt at lade kunden selv indtaste nogen af de personfølsomme oplysninger, som er påkrævet for at kunne oprette aftalen via IVR, eller konsulenten kan indtaste disse. Dette er noget, som konsulenten og kunden afstemmer i dialogen. De data, der er nævnt i afsnit 4.2 og 4.3, og som er markeret med (*), er de data, som kunden selv har mulighed for at indtaste via IVR, hvis han ønsker dette, og dermed skal konsulenten lade disse stå tomme. Disse data er: CPR nr./cvr nr. værdierne kan indtastes i IVR af kunden. Dog er det nødvendigt, at konsulenten vælger om det er CPR eller CVR i rullemenuen. Dette valg definerer nemlig, hvilken validering, der skal foretages i IVR systemet. Et eksempel: kunden repræsenterer en lille mindre virksomhed og ønsker selv at indtaste sit CVR-nummer. Konsulenten har ikke fået valgt CVR i rullemenuen, som er sat default til CPR. Konsulenten fortsætter resten af indtastningen og viderestiller kunden til IVR-systemet. Kunden bliver i IVR- P

12 systemet bedt om indtaste CPR nr., og vil derfor ikke komme videre i IVRsystemet, da han netop repræsentere en virksomhed. Kundenummer kan stå tomt, hvis virksomheden er sat op til, at Nets genererer midlertidige kundenumre for virksomheden. Bemærk! I dette scenario skal CPR/CVR nr. udfyldes af konsulenten. Når denne facilitet benyttes, genererer Automatisk kortbetalingsløsningen kundenummeret automatisk.. Reg.nr. og Konto nr. kan enten udfyldes af konsulenten eller stå tomme. Hvis de er tomme, vil tast-selv systemet automatisk bede kunden om at indtaste dem. 7. Typiske fejl og problemer Næsten alle de fejl eller problemer, som kan opstå i indtastningsvinduet, vil skyldes enten fejl i opsætningen af virksomheden (fx ønskede features er ikke sat op på aftalen for virksomheden, som eksempelvis straksbetaling) eller ikke valide input. I begge situationer vil fejltekster blive vist i indtastningsvinduet. Tilsvarende når der søges på et PBS-nr. vises fejl, hvis virksomheden ikke er registreret til at kunne bruge Tast-selv modulet (fejlteksten vil hedde Telemarketing modul). Se eksempel nedenfor. Hvis virksomheden ikke er sat op til, at Nets skal generere midlertidige kundenumre, og konsulenten ikke udfylder feltet for Kundenummer, vil der fremkomme en fejl. Fejlbeskeder for invalide værdier vil se ud som: Det indtastede YYYY er ikke validt. Forsøg venligst igen. I de fleste tilfælde vil det dreje sig om, at der enten er for mange karakterer eller ikke tilladte karakterer. Se eksempel nedenfor. P

13 Hvis indtastede CPR nr./cvr nr. resulterer i en fejl, kan der være forskellige årsager: - Enten for få eller for mange cifre - CPR-nummeret tilhører en person under 15 år - Ingen forbindelse til CPR-registeret (kun scenario for midlertidige kundenumre) - Personen har ikke dansk bopælsadresse (kun scenario for midlertidige kundenumre) - CPR nr. eksisterer ikke (kun scenario for midlertidige kundenumre). Tilsvarende bliver Reg.nr. valideret, og hvis der er fejl på dette, fremkommer en tilsvarende fejlmeddelelse 8. IVR og betalingsprocessen Når kunden er viderestillet til tast-selv modulet, vil kunden blive mødt med en velkomsthilsen, og har mulighed for at vælge engelsk dialog. Herefter bliver kunden bedt om at have sit betalingskort klar, og vil blive guidet igennem den videre proces. Er der tilknyttet straksbetaling, vil kunden blive oplyst det aftalte beløb, som skal bekræftes, før man kan komme videre i indtastningsforløbet. Ved afvisning af beløbet høres: Du har afvist beløbet. Du er velkommen til at ringe tilbage og tale med en medarbejder. Farvel. Efter hver indtastning vil kunden blive bedt om bekræfte de indtastede oplysninger inden næste trin. Fx efter at have indtastet kortets udløbsdato, oplæses dette, og kunden skal taste 1 for at bekræfte og 2, hvis det er forkert. Ved 2 får kunden mulighed for at taste igen. Hvis tilmeldingen inkluderer straksbetaling, vil denne gennemføres, når kundens kortoplysninger er godkendt. Hvis der er tale om straksbetaling med reservation, vil beløbet blive reserveret på kortet. I forbindelse med straksbetaling med reservation, når alle de nødvendige informationer er indtastet hører kunden: Dit kort er godkendt, og vi har nu registreret alle nødvendige oplysninger. Farvel og tak for opkaldet. I forbindelse med straksbetaling uden reservation, og når alle de nødvendige informationer er indtastet, hører kunden: Dit kort blev P

14 godkendt. Der vil blive trukket xx kr. på dit kort. Vi har nu registreret alle nødvendige oplysninger. Farvel og tak for opkaldet. 8.1 Afvisning af kort Et kort kan blive afvist i valideringen af forskellige årsager, hvorefter kunden vil blive mødt med forskellige beskeder. Eksempel 1 (hvis kortet afvises):transaktionen blev afvist. Dette kan have forskellige årsager. Du kan prøve igen eller eventuelt kontakte din bank. Vil du prøve igen tast 1. Vil du afslutte her uden at gennemføre tast 2. Eksempel 2 (ved manglende forbindelse til systemet): Transaktionen blev ikke gennemført Ring venligst tilbage til os. Farvel og undskyld ulejligheden. 9. Check af status For at undersøge om kunden har udført tast-selv tilmeldingsprocessen med succes, og om straksbetalingen er gernnemført, stiller tast-selv løsningen en REST service til rådighed. Denne viser de tilmeldinger, der ikke blev gennemført indenfor en periode. Denne service kan tilgås via flg. link: https://bsekspress.nets.no/bsekspress/rest/incompletetransactions/pbsno/debgrno/datef rom/dateto Input parametre: Name PbsNo DebGrNo DateFrom DateTo Description Virksomhedens PBS nummer Virksomhedens debitorgruppenummer Definer startdato, DDMMYY Definer slutdato, DDMMYY Output parametre: Name pbsno debgrno customerno transactionid Timestamp Description Virksomhedens PBS nummer Virksomhedens debitorgruppenummer Kundenummer Transaction ID på 1.gangsbetalingen genereret af kortsystemet (Netaxept) Dato og tidspunkt for, hvornår anmodningen faktisk blev oprettet i format DD-MM-YYYY hh:mm:ss. P

15 Response Identificerer på hvilket trin fejlen opstod - CARDSYS kortsystemet, hvor kortregisteringen og betalingen gennemføres. - IVRERR alle andre fejl inklusiv afbrydelse af kald af kunden selv. responsecode responsesource responsetext cpr regno accno cardno cardexpirydate debtorphoneno. Fejlkoder Fejlkilder (kun i forbindelse med CARDSYS) Tekstbeskrivelser af fejl (kun i forbindelse med IVRERR) Værdi indtastet af konsulenten eller kunden via IVR. Hvis processen via IVR fejler, vil denne værdi være nul. Værdi indtastet af konsulenten eller kunden via IVR eller nul. Værdi indtastet af konsulenten eller kunden via IVR eller nul. Værdi indtastet af kunden via IVR eller nul. Kortnummeret er maskeret. Værdi indtastet af kunden via IVR eller nul. Kundekontakt information (den information, der er skrevet ind i Bemærkningsfeltet) P

16 10. Ordliste Kundenummer Unikt for kunden og normalt præ-genereret af virksomheden. Virksomheden kan indgå aftale om generering af midlertidige kundenumre af Nets. Aftaletype I løsningen er der to betalingsformer: 1) Altid kortbetaling, hvilket betyder at både første og efterfølgende betalinger vil blive foretaget via kundens tilmeldte betalingskort. 2) Kort og Betalingsservice, hvor den første opkrævning vil blive fortaget på det tilmeldte betalingskort, og de efterfølgende løbende betalinger vil blive opkrævet via Betalingsservice. Reservation I henhold til gældende regler omkring kortbetalinger, så må en virksomhed ikke trække et beløb fra kortholders kort, før varen kan tages i brug/er afsendt fra virksomheden. Et eksempel: en kunde køber en mobiltelefon med en udbetaling på 500,- med efterflg. afbetaling på 100,- per mdr. Udbetalingen på de 500,- reserveres på kundens tilmeldte betalingskort, og må først reelt trækkes på det tidspunkt, hvor virksomheden sender telefonen fra lager til kunden. På tidspunktet for afsendelse fra lager, kan virksomheden initiere den endelige opkrævning via en capture AUTH transaction REST service. Betal nu (straksbetaling) 1) Hvis et produkt/service kræver en udbetaling eller oprettelsesgebyr. Eksempel: oprettelse af fitness abonnement koster 199,-. Med efterfølgende abonnement er på 249,- per mdr. Konsulenten kan i dette tilfælde indtaste produktbeskrivelse, reference (kan fx være fakturanummer) og oprettelsesbeløbet på de 199,-. Herved trækkes straks de 199,- på det tilmeldte kort, så snart kunden har indtastet kortoplysninger, data er bekræftet og tilmeldingen er registreret. 2) Straksbetaling er kun en mulighed såfremt, at virksomheden har aftalt dette, som del af aftaleindgåelsen med Nets omkring Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Tilbagevendende betaling (abonnement) Efter tilmeldingen er registreret vil kunden efterfølgende automatisk blive opkrævet ud fra den aftaletype, der er indgået. Dette betegnes som tilbagevendende betalinger. P

17 11. Administrator vejledning Følgende vejledning er henvendt til virksomhedens udpegede administrator(er), der har ansvaret for at oprette, redigere og afmelde brugere til Nets kundeportal, som er en forudsætning for at kunne tilgå Tast-selv modulet. Step 1: Tilgå portalen via det link, der er fremsendt per mail fra Nets til administratoren som del af administratoroprettelsen. Step 2: Vælg Bruger-ID og adgangskode Step 3: Login 1. Angiv det brugernavn du fik tildelt i adgangs Angiv den adgangskode du oprettede (via link i adgangs ). 3. Login P

18 Step 4: Vælg menupunktet ADMINISTRATION. 2. Vælg Brugeradministration fra rullepanelet. Step 5: Herunder kan du se de brugere, du evt. tidligere har oprettet. 2. Opret ny bruger. Step 6: P

19 1. Angiv brugernavn det kan fx være en -adresse til den pågældende bruger. 2. Angiv brugerens navn (for -og efternavn). 3. Angiv brugerens -adresse tjek at der er tastet korrekt, da denne er, hvor brugerens adgangskodeoplysninger sendes til. 4. Sæt flueben i boksen for Login metode Bruger-ID og adgangskode (også selvom der kun er ét valg). 5. Sæt flueben i boksen ud for Betalingsservice ekspres (også selvom der kun er et valg). 6. Klik på Opret. Step 7: Selve oprettelsen af brugeren er nu færdig, men før brugeren får en med link til at oprette adgangskode, skal du finde brugeren på listen og klikke på knappen som nedenfor vist Her kan du nu se, at brugeren er oprettet. 2. For at brugeren også modtager en mail med link til oprettelse af adgangskode, skal man klikke på det viste ikon. Herefter bliver der sendt en til brugeren med link til oprettelse af adgangskoden (her er brugernavnet forudfyldt). P

20 Tilføj eksisterende bruger Step 1: Hvis du administrerer flere forskellige firmaer, har du mulighed for at oprette brugeren én gang for et firma, dernæst tilføjebrugeren til andre firmaer, hvor de også skal have adgang: 1 1. Under Brugeradministration skal du klikke på knappen Tilføj eksisterende bruger. Step 2: Angiv brugerens (den du allerede har oprettet på et andet firma). 2. Sæt flueben i Betalingsservice ekspres. 3. Klik på Opret. Du behøver ikke at sende en ny adgangskode til brugeren, da den oprindelige virker til begge firmaer. Bemærk! Dette virker kun med brugere, der er oprettet med som brugernavn. P

21 Brugervedligehold Se ovenfor hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer til nedenstående skærmbillede Her kan du se brugerens navn. 2. Her kan du se brugerens Her kan du se hvilket login og brugernavn, der skal anvendes. 4. Her kan du se de tjenester, som brugeren har adgang til det er kun dig som administrator, der har adgang til Brugeradministration. 5. Her kan du henholdsvis rette brugerens oplysninger, nulstille adgangskode og slette brugeren. Ved at holde musen over ikonet, kan du se mere. BEMÆRK! der er ingen bekræftelse på slet bruger ved klik på ikonet vil umiddelbart slette brugeren. P

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Vejledning i brug af test tools

Vejledning i brug af test tools Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning i brug af test tools DanID A/S 8. februar 2013 Side 1- Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Handicapkørsel Som svært bevægelseshæmmet kan du få adgang til kollektiv trafi k, når du eksempelvis skal besøge familie eller til fritidsaktiviteter. Også selvom

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere