0,25 % Overvads Overblik: nyt fra Alm. Brand Invest. Ingen Pandora-aktier i porteføljen. Hvad er det svenskerne gør, som danskerne ikke gør?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0,25 % Overvads Overblik: nyt fra Alm. Brand Invest. Ingen Pandora-aktier i porteføljen. Hvad er det svenskerne gør, som danskerne ikke gør?"

Transkript

1 nyt fra Alm. Brand Invest Overvads Overblik: Hvad er det svenskerne gør, som danskerne ikke gør? 0,25 % er mere end det lyder lille skat på aktiehandel kan skade din pension Ingen Pandora-aktier i porteføljen 3 / 2010

2 Indhold 0,25 % er mere end det lyder Kære læser side 02 0,25 % er mere end det lyder side 03 Når S og SF vil beskatte aktiehandel med 0,25 %, lyder det måske ikke af meget. Men vedtages forslaget, kan det betyde et sløvt aktiemarked og ringere folkepension. Af Anne Sophia Hermansen Nordiske aktier i verdensklasse side 04 Ingen Pandora-aktier i porteføljen side 06 Overvads Overblik Hvad er det svenskerne gør, som danskerne ikke gør? side 08 Mine bedste aktietips side 11 Sådan bliver dine julegaver i år side 12 S og SF foreslår i deres finanspolitiske udspil Fair Forandring at beskatte aktiehandel med 0,25 %. Det vil cirka give 4 mia. kr. til statskassen, og forslaget forventes at blive en realitet, hvis der kommer et regeringsskifte. Også Enhedslisten bakker op partiet vil imidlertid beskatte al aktiehandel med 0,5 %, og det synes der at være opbakning for blandt danskerne. Ifølge en meningsmåling, som Gallup har lavet for Enhedslisten, er 55 % således enig eller overvejende enig i at beskatte aktiehandel med 0,5 %. Rammer virksomhederne hårdt Men direktør i Alm. Brand Bank, Ulla Heurlin, er bekymret for forslaget. Hvis det bliver vedtaget, vil det have stor, negativ effekt på dansk erhvervsliv. - 0,25 % lyder måske uskyldigt, men afgiften kan betyde, at vi kommer til at se adskillige afnoteringer af selskaber på NASDAQ OMX (Københavns Fondsbørs) og formentlig også et fald i aktieomsætningen, hvilket så udhuler hele indtægtsgrundlaget for afgiften. Og i sidste ende rammes lønmodtagerne Men hun undrer sig ikke mindst over forslaget. For det er ikke kun virksomhederne, der vil blive ramt, men også den almindelige lønmodtager. fortsættes side 10 Kære læser Det går bedre i Sverige. Den seneste rapport fra World Economic Forum (WEF) viser, at Sveriges konkurrenceevne er i absolut verdensklasse, kun overgået af Schweiz. På fem år er Sverige gået fra en 9. til en 2. plads på WEF s liste, mens Danmark har foretaget den omvendte bevægelse og nu ligger nr. 9. Hvad er det, svenskerne gør? Det har vi bedt Bo Overvad vurdere. Alm. Brand Invests portefølje. Hvorfor ikke? Måske fordi aktien kan være en ny tulipan, lyder det kryptisk fra den porteføljemanager, som er rådgiver på Nordiske Aktier. Endelig har vi bedt direktør Ulla Heurlin om en kommentar til konsekvenserne af den aktiebeskatning, som de politiske partier S og SF har stillet forslag om. - Virksomhederne henter deres kapital på aktiemarkederne, og hvis aktiehandlen beskattes, bliver der alt andet lige færre penge til udvikling af nye selskaber og innovation i de eksisterende. Vedtages forslaget, 0,25 % kan det derfor komme til at koste arbejdspladser, siger hun. Og fortsætter: Vi ser også på den danske Pandora-aktie, som for nylig aflagde sit første kvartalsregnskab og har henrykket investorerne. Alligevel er aktien ikke i God læselyst, Preben Iversen, direktør, Alm. Brand Invest Hensigten med magasinet er at give Alm. Brand Invests medlemmer indsigt i investeringsforeningen og i almene finansielle forhold. VÆRDI udgives af Alm. Brand Invest, Midtermolen 7, 2100 København Ø l Telefon: l l CVR-nr Redaktion: Preben Iversen (ansvarshavende), Anne Sophia Hermansen (redaktør), Bo Overvad og Anine Cruse Merlung. Layout: Internt Bureau hos Alm. Brand l Tryk: KLS Grafisk Hus A/S l VÆRDI er trykt på bæredygtigt papir l Oplag: stk. 2 INVEST INVEST 3

3 Nordiske aktier i verdensklasse Af Anne Sophia Hermansen I forhold til det europæiske aktiemarked har det nordiske givet et afkast på over 31 % siden bunden i Porteføljemanager Michael Adler fortæller her om, hvorfor Danske Aktier nu hedder Nordiske Aktier i Alm. Brand Invest. Danske Aktier tog pr. 1. september 2010 navneforandring til Afdeling Alm. Brand Invest, Danske Aktier og Afdeling Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier. Porteføljen blev ved samme lejlighed bredt ud, så den ud over danske virksomheder som Vestas, DSV, FL Smidth også rummer svenske, norske og finske som f.eks. Volvo, Nokia, Yara og Atlas Copco. Porteføljemanager Michael Adler fortæller, at fordelen ved en nordisk portefølje er, at eksponeringen er bredere i forhold til de globale markeder, for eksempel BRIKlandene og andre vækstregioner. - Ligesom det anbefales at sprede sine aktieinvesteringer mellem flere aktier, giver det også god mening at sprede sine investeringer på forskellige sektorer. Under it-boblen i 2000 og finanskrisen i 2008 har vi set, hvordan alle aktier i en hel sektor er dykket kraftigt. Ved ensidigt at fokusere på danske aktier får man nemt en kraftig overvægt af eksempelvis rederi- og medicinalaktier. Samtidig afskærer man sig fra de gevinstmuligheder, som kan ligge i andre sektorer som eksempelvis minedrift, olieserviceselskaberne og bilindustrien, siger han. Michael Adler tilføjer, at en anden fordel ved at investere i Nordiske Aktier, er, at det er nemmere at følge med i, hvad der sker i de nordiske selskaber pga. sprog, mediedækning og nærhed. Danske aktier blandt verdens bedste I det danske aktiemarked er heller ikke alle sektorer repræsenteret. Hele 85 % af markedsværdien er placeret i finans, medicinal og industri. Ved at medtage selskaber fra de øvrige nordiske lande, bliver det f.eks. muligt at investere direkte i energisektoren i Norden og dermed opnå en eksponering over for den indtjeningsvækst, der vil være inden for underleverandørerne til f.eks. olieselskaberne. Men på trods af den snævre sektorfordeling blev det danske aktiemarked for nylig udråbt til at være blandt verdens bedste sammen med det svenske og lidt mere overraskende sammen med Mongoliet, Sri Lanka og Ghana. Michael Adler siger, at det særligt er Novo Nordisk og Carlsberg, der trækker stigningerne for det samlede indeks, og han hæfter sig i øvrigt ved, at så få modne markeder er repræsenteret på listen. Et er både nye markeder som Tyrkiet og Indien og nye, nye markeder som Kenya og Mongoliet, hvor sidstnævnte topper listen med en stigning på 139 %. Har slået benchmark Nordiske aktier har i øjeblikket overvægtet industrielle, råmaterialer og energi, og det har også vist sig at være det helt rigtige at gøre. Foreningen har siden starten d. 1. september 2010 givet et afkast på 6,62 %. - Hvis man kigger på regioner, så har de svenske industrielle selskaber virkelig fået vind under vingerne igen, og vores overvægt inden for svenske industriselskaber har været med til at give dette afkast. De svenske selskaber er i høj grad eksponerede, både direkte og indirekte, mod vækstregionerne gennem deres underleverancer til globale virksomheder eller direkte salg i regionerne, siger Michael Adler. Norden kontra Europa - Ser vi samtidig på de Nordiske aktiemarkeder (MSCI Nordic) og sammenligner afkastet med det brede europæiske aktiemarked (MSCI Europe) siden bunden i marts 2009, har det nordiske aktiemarked givet et afkast på 110,3% mod 78,81% for Europa, altså et signifikant bedre afkast på 31,49 %! Investeringsprofil: Afdelingen Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier er til dig, der ønsker en portefølje med 4 INVEST middel risiko og har en længere investeringshorisont. Hovedvægten af porteføljen vil ligge på danske, svenske, norske og finske børsnoterede aktieselskaber. INVEST 5

4 Ingen Pandora-aktier i porteføljen Som en af de eneste i landet har Alm. Brand Invest ikke købt Pandora-aktier. Læs her, hvorfor smykkeaktien måske i virkeligheden er en tulipan. Smykkeproducenten Pandora gik i begyndelsen af september 2010 på Børsen og debuterede med et imponerende kurshop. I løbet af 40 minutter var Pandoras værdi vokset med 4,4 mia. kr., og aktien steg knap 15 % til kurs 240. Mange private såvel som institutionelle investorer i ind- og udland har satset på aktien, men Alm. Brand Invest er ikke en af dem. Porteføljemanager Michael Adler, der er ansvarlig for rådgivning af Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier, har fravalgt Pandora-aktien på den korte bane, fordi han mener, at der kan være tale om en modedille. - Jeg vil gerne se, om produktet holder, og om Pando ra er i stand til at bygge videre på det eksisterende succeskoncept og fastholde den hidtidige vækstkurve. Som jeg ser det, er det højst usikkert, om forbrugerne vil fortsætte med at købe de armbånd, som hele succesen hviler på. En ny tulipan? Michael Adler mener, at aktien har en indbygget risiko for at kunne sammenlignes med 80ernes Swatch-ure eller IT-boblen i 00erne. - Den er meget hypet lige nu, og jeg kommer også til at tænke på historiens første eksempel på spekulation, nemlig det hollandske tulipaneventyr. I 1600-tallet solgte folk hus og ejendom for at deltage i handlen med tulipanløg, men en dag bristede boblen. Og det gør bobler. - Hvis Pandora også viser sig at være en boble, vil jeg have svært ved at stå over for vores kunder og sige: Vi købte Pandora-aktier, fordi alle andre gjorde. Derfor har jeg valgt at se tiden an og følge aktien for at se, om den gemmer på et større potentiale. Modeleksempel på succes Pandora har ellers leveret imponerende vækstrater i det forløbne år, og selskabet er et modeleksempel på, hvordan man med et klart koncept, produktion i Thailand og en global integreret salgs- og markedsføringsplatform kan drive det vidt, hvis man tænker stort fra starten og satser målbevidst på et globalt marked. Men fremtiden er, som Michael Adler er inde på, uvis, og afhænger af, om det eksisterende succeskoncept er langtidsholdbart. Den usikkerhed har været baggrunden for, at Michael Adler har valgt ikke at foreslå aktien til porteføljen i afdeling Nordiske Aktier. Hvis Pandora viser sig at være en boble, vil jeg have svært ved at stå over for vores kunder og sige: Vi købte Pandora-aktier, fordi alle andre gjorde 6 INVEST INVEST 7

5 Hvad er det svenskerne gør som danskerne ikke gør? Svensk økonomi klarer sig rigtig godt i modsætning til den danske. Væksten er markant højere, ledigheden er på vej ned, og huspriserne stiger. Lidt af et drømmescenario for en dansker. Er det tilfældigt, eller er der en forklaring bag? Sverige ventes ifølge Riksbanken at opnå en vækst i BNP på næsten 5 % i 2010 og 4 % i Danmark ventes at komme ud på ca. 2 % i 2010 og under 2 % i Vicedirektør for Alm. Brand Markets, Bo Overvad, har set nærmere på, hvorfor Sveriges vækst stiger, mens den danske falder. Forskellig valuta-pengepolitik Den danske model: Danmark har som bekendt valgt at føre fastkurspolitik i forhold til Euroen. Det har i mange år haft nogle fordele for virksomhederne, idet Euroområdet har udgjort en stor del at markedet for dansk eksport. Virksomhederne har dermed haft relativt nemt ved at vurdere valutarisikoen på store leverancer, og dermed har det ikke været nødvendigt at tage hensyn til denne, når priserne skulle fastsættes. Samtidig har det været en fordel, at den danske rente har fulgt den europæiske tæt. Dermed fastsættes renten på baggrund af den økonomiske udvikling hos de lande, vi handler mest med, og den bliver mere stabil, end hvis det var rent danske forhold, der skulle bestemme udviklingen. Den svenske model: (Sverige har valgt en anden model.) De har flydende valutakurser, som svinger meget. Samtidig fastsættes pengepolitikken efter et inflationsmål, hvilket gør, at renterne kan svinge meget mere end i f.eks. Danmark. Valget af et andet valutakursregime end det danske er historisk betinget. For det første er svenske virksomheder mere globale end de danske, forstået på den måde, at de har en større samhandel med lande uden for Europa end Danmark har. For det andet er svensk industri meget mere konjunkturfølsom end den danske. Sverige har råvareproduktion, hvis priser bestemmes på verdensmarkedet og for det meste prissættes i dollar. Herudover har Sverige andre industrigenre, som ikke findes i Danmark, der konkurrerer i et globalt marked, og hvor stordrift er en afgørende faktor for succes. Riksbanken har ikke noget krav om at skulle sikre en stabil valutakurs, som er nationalbankens mål, derfor har de også udnyttet mulighed for at nedsætte renterne markant. Det har sammen med en markant svækkelse af svenske kroner betydet, at svensk indu stri har fået stor hjælp under krisen, og at de derfor har overvundet krisen hurtigere end de danske virksomheder. Mindre andel af landbrug og små og mellemstore virksomheder i Sverige Sveriges finanssektor er kommet hurtigt ud af den finansielle krise, når der sammenlignes med den danske. Danske pengeinstitutter har en udlånsbog, som er meget påvirket af to grupper af udlån, hvilket den svenske ikke er, nemlig landbrug og mange små og mellemstore erhverv. Netop disse to grupperinger har givet anledning til store tab, og de vil være problemområder fremover. Det har betydet store tab og hensættelser, som i sidste ende er med til at bremse sektorens lyst til udlån generelt. Ultiativt er det medvirkende til at dæmpe udviklingen i dansk økonomi. I Sverige er strukturen anderledes. På trods at store tab til udlån til Baltikum har bankerne formået at have bedre styr på deres udlån til erhvervslivet. De er således ikke ramt i samme grad som i Danmark. Det har vist sig i de seneste regnskaber fra bankerne, hvor de svenske har klaret sig noget bedre end de danske generelt. De svenske virksomheder er generelt større og mere internationalt orienterede end de danske, hvilket er en stor fordel i en international verden. De har derfor været i stand til at udnytte de store konjunktur-udsving bedre end de danske. Samtidig har Sverige mange store konjunkturfølsomme selskaber, som har nydt godt af den stigende investeringsaktivitet i bl.a. Asien i de senere år. Mulighed for politisk indsats Sverige har lige overstået valget, og politikerne er derfor, på trods af en mindretalsregering, i stand til at træffe beslutninger for den kommende periode. Danmark går ind i et valgår, hvor det nok nærmere gælder om at positionere sig med henblik på de kommende år, end det drejer sig om at gennemføre, måske ubehagelige, reformer og beslutninger. Mulighederne for handling er derfor på den korte bane væsentligt forskellige. Af vicedirektør Bo Overvad Hvor den danske regering bliver tvunget til at spare på de offentlige udgifter og investeringer i de kommende år som følge af det store underskud i procent af BNP på næsten 5 %, har den svenske regering mulighed for at stimulere økonomien yderligere, idet underskuddet her kun er på godt 2 % i indeværende år. Den svenske stat ejer desuden store andele i flere toneangivende virksomheder, som kan sælges, og provenuet vil blive brugt til at stimulere økonomien og undgå en forøgelse af det offentlige underskud. 8 INVEST INVEST 9

6 fortsat fra side 3 Mit bedste aktietip Kort nyt - LD og ATP og diverse pensionsselskaber investerer vores pensionsopsparinger på aktiemarkederne. De er nemlig de største investorer på det danske aktiemarked. Så en beskatning af aktiehandlen vil ikke kun ramme virksomhederne, men i sidste ende os alle sammen, fordi afgiften vil gå fra vores pensionsopsparing, som vi skal leve af, når arbejdslivet er forbi. Så uanset hvordan vi vender og drejer det, ender regningen for afgiften hos lønmodtagerne. Sær aktiekultur i Danmark Ulla Heurlin mener desuden, at vi i Danmark har et meget distanceret og elitært forhold til aktiehandel. - Hvis vi skeler til Sverige, har de en helt anden aktiekultur end vi. Det er mere almindeligt for svenskerne at købe aktier, og der er også noget demokratisk sundt i at investere i landets virksomheder. Det er et udtryk for samfundsengagement og en slags borgerpligt. Men sådan har vi det ikke i Danmark. Her betragter vi mere Ingen frygt for stigende renter Husk, at flexauktionerne begyndte den 25. november 2010 og løber til midt december. Der skal refinansieres for omkring 400 mia. kr., og det spændende bliver, om investorerne også denne gang vil stå i kø for at investere i papirerne og dermed sikre flex-låntagerne en lav rente. Tendensen, vi har set indtil videre, er, at låntagerne fortsat vil refinansiere sig i 1-årige flexlån og ikke i lån med længere løbetid (F3 eller F5). Sagt med andre ord indikerer det, at låntagerne ikke er bange for stigende renter (eller at de i hvert fald ikke er villige til at betale en lidt højere rente for dermed at sikre sig lidt mere sikkerhed). Det fortæller David Sommer Kacenelenbogen, senioranalytiker, Alm. Brand Markets. aktiehandel som en beskæftigelse for de få, de meget velhavende eller spekulanterne, der synes at være en blanding af lykkeriddere, svindlere og folk i knapstøvler og høj hat. Og sådan er virkeligheden jo heldigvis ikke. - Det er interessant, at der er så stor forskel på Danmark og Sverige. Personligt har jeg foræret mine børn aktier, og når Vestas afskediger ansatte, som det skete i oktober, så diskuterer vi det ved spisebordet. Mine børn bliver opdraget til at have en holdning til dansk erhvervsliv. - Beskatningsforslaget vidner om en manglende indsigt i aktiemarkederne. Bliver det gennemført, kan vi risikere, at der kommer markant lavere aktivitet på det danske marked, og at det bliver så illikvidt, at det også bliver lavinteresseområde for udenlandske investorer. Så sidder vi tilbage med Museum Danmark. Sådan bør du investere kr. Med en horisont på mindst 10 år bør du vælge at sætte dine investeringspenge i en eller flere investeringsforeninger. På den måde får du den optimale spredning - en spredning du på ingen måde kan opnå ved at købe enkelt-aktier eller obligationer for kroner. Ved at investere igennem investeringsforeninger opnår du samtidig en aktiv pleje af din formue. Med kroner kan du også med det samme lave en fordeling, der hedder 50 procent i aktier og 50 procent i obligationer, hvilket svarer til det vi anbefaler vores kunder. Men vent med at investere nye penge til du har sparet mindst kroner sammen, da der er omkostninger i form af kurtage ved at investere. Når du skal investere, er det vigtigt, at du har afstemt din tidshorisont samt din risikoprofil. På den måde opnår du den optimale sammensætning, der passer til dig som investor. Niels Stærup, afdelingschef, Alm. Brand Senior porteføljemanager Kurt Ilskov Kristensen har et godt øje til et selskab, der kan blive involveret i det kommende VM og OL. Kurt er ansat i banken og fungerer som rådgiver for Alm. Brand Invest. Hvad er det sidste, du gør i løbet af en arbejdsdag? Når arbejdsdagen er omme, tjekker jeg lukkekurserne på børsen og porteføljernes afkast. Og hvad er det første? Penge sover ikke sådan lyder undertitlen til den legendariske 80 er film Wall Street. Om morgenen er det straks i gang med at gennemlæse medierne for nattens relevante nyheder på børserne i USA og Asien. I mailboksen ligger de første regnskabsanalyser fra interne og eksterne analytikere, de første sms er bipper og et par morgenfriske journalister kommenterer nyhederne på CNBC. Kl til morgenmødet bliver de relevante nyheder gennemgået med bankens analytikere, handlere og kundefolk, og hvor det forventes, at alle er på forkant med den forestående børsdag. Hvad er en god aktie? Jeg har en fundamental indgangsvinkel, når jeg analyserer selskaberne. Der skal være en sund balance, en ledelse, der har vist gode resultater, stabilt cash-flow og en positiv salgs- og indtjeningsvækst. Derudover skal selskabet have betydelige konkurrencemæssige fordele, herunder en stærk markedsposition og solide adgangsbarrierer. Sådanne selskaber kan dog også købes for dyrt. En god aktie bliver det først, hvis værdiansættelsen er attraktiv. Hvilken aktie tror du, har et særligt potentiale? FLSmidth er et godt selskab, som er attraktivt værdiansat. Det er en ledende udbyder af udstyr og service til den globale cement- og mineralindustri % af omsætningen er rettet mod de nye vækstlande, de såkaldte Emerging Markets. FLS vil profitere på de stigende råvarepriser, hvor Kina er en vigtig driver. Andre lande som Brasilien vil også trække på grund af voldsom byggeaktivitet op til VM i fodbold i 2014 og de Olympiske Lege i FLS har allerede fået de første ordrer her til den traditionelle cementforretning. Selskabet har reelt ingen gæld og står godt rustet til opkøb. Hvad er dit bedste aktietip? FLSmidth. Det bedste råd, når man investerer, er dog at tænke langsigtet, og anvende en klassisk porteføljeteori, hvor man spreder sine investeringer, så man får det bedste afkast i forhold til risikoen. Hvilke tre ord beskriver den måde, du udfører dit arbejde? Faglighed, engagement og fokus. Hvad betyder penge for dig? Penge for mig betyder tryghed/sikkerhed i hverdagen og frihed til at gøre nogle ting. Penge er en mulighed for at realisere sine drømme og ønsker. Navn: Kurt Ilskov Kristensen Titel: Senior Portfolio Manager Portefølje: Aktier Antal år i branchen: 21 år Uddannelse: CFA og Cand. Merc. i International Virksomhedsøkonomi. 10 INVEST INVEST 11

7 Du får større julegaver i år Alm. Brand har undersøgt, hvor store dine julegaver bliver i år. Svaret er, at de bliver større, men stadig er blandt de mindste i Europa. En ny undersøgelse fra Alm. Brand viser, at vi kan forvente større gaver under juletræet i år. 40 % af de adspurgte vil bruge over kr. på gaver, mens det sidste år kun var 15 %. Samtidig vil markant færre bruge under kr. på julegaver. Her er antallet faldet fra 45 % til 12 %. Bo Overvad, direktør i Alm. Brand Markets mener, at generøsiteten skyldes, at vi har fået finanskrisen mere på afstand. - Arbejdsmarkedet har stabiliseret sig i forhold til sidste år, og de fleste har fået skattelettelser. Samtidig har mange omprioriteret deres boliglån, hvilket gør, at de nu har større økonomisk frirum. Alt sammen noget, der kan spille ind på vores julegaveindkøb, siger Bo Overvad, direktør i Alm. Brand Markets. De europæiske pessimister Han hæfter sig dog ved, at danskerne på trods af spirende optimisme stadig er blandt de mest pessimistiske i Europa. - Da den globale prissammenligningstjeneste Kelkoo for nylig så på forventningerne til årets julesalg, var vi det europæiske land, der ville opleve det sløjeste julesalg. Omvendt er det forventningen, at Sverige og Tyskland vil toppe den europæiske julehandel. Det er begge lande, der har oplevet stor vækst. Sverige, fordi skatten blandt andet er blevet sænket, Tyskland, fordi boligmarkedet der er stabilt. Bo Overvad mener, at der skal to ting til, før danskerne for alvor kommer i julehumør: - For det første skal vi se klare tegn på, at ledigheden falder. Og for det andet skal forbrugerne have en oplevelse af, at boligmarkedet enten har stabiliseret sig eller er på vej op. Børnene får gaverne Alm. Brands undersøgelse viser også, at det er børnene, der kan se frem til de største gaver. Kun en tredjedel af de adspurgte vælger at give deres partner større gaver end børnene _ Invest l l l Alm. Brand Marketing Kilde: Alm. Brand Alm. Brand Invest Telefon: Midtermolen København Ø

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Danskerne er vi lde med danske aktier. Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti

Danskerne er vi lde med danske aktier. Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti v æ r d i Danskerne er vi lde med danske aktier Alm. Brand udsteder obligationer med statsgaranti Overvads Overblik om hvorfor Danmark (snart) ikke er blandt verdens rigeste lande Makroøkonomisk analyse:

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Danske Bank +50. Novo Nordisk +50. Top Danmark 0

Danske Bank +50. Novo Nordisk +50. Top Danmark 0 Carlsberg -30 Lundbeck -40 Novo Nordisk -40 Finansieringsomkostningerne i erhvervslivet øges, fordi bankerne sætter udlånsrenten op. Carlsberg +50 Danske Bank +50 Novo Nordisk +50 Top Danmark +50 De første

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på 100.000 kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere