0,25 % Overvads Overblik: nyt fra Alm. Brand Invest. Ingen Pandora-aktier i porteføljen. Hvad er det svenskerne gør, som danskerne ikke gør?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0,25 % Overvads Overblik: nyt fra Alm. Brand Invest. Ingen Pandora-aktier i porteføljen. Hvad er det svenskerne gør, som danskerne ikke gør?"

Transkript

1 nyt fra Alm. Brand Invest Overvads Overblik: Hvad er det svenskerne gør, som danskerne ikke gør? 0,25 % er mere end det lyder lille skat på aktiehandel kan skade din pension Ingen Pandora-aktier i porteføljen 3 / 2010

2 Indhold 0,25 % er mere end det lyder Kære læser side 02 0,25 % er mere end det lyder side 03 Når S og SF vil beskatte aktiehandel med 0,25 %, lyder det måske ikke af meget. Men vedtages forslaget, kan det betyde et sløvt aktiemarked og ringere folkepension. Af Anne Sophia Hermansen Nordiske aktier i verdensklasse side 04 Ingen Pandora-aktier i porteføljen side 06 Overvads Overblik Hvad er det svenskerne gør, som danskerne ikke gør? side 08 Mine bedste aktietips side 11 Sådan bliver dine julegaver i år side 12 S og SF foreslår i deres finanspolitiske udspil Fair Forandring at beskatte aktiehandel med 0,25 %. Det vil cirka give 4 mia. kr. til statskassen, og forslaget forventes at blive en realitet, hvis der kommer et regeringsskifte. Også Enhedslisten bakker op partiet vil imidlertid beskatte al aktiehandel med 0,5 %, og det synes der at være opbakning for blandt danskerne. Ifølge en meningsmåling, som Gallup har lavet for Enhedslisten, er 55 % således enig eller overvejende enig i at beskatte aktiehandel med 0,5 %. Rammer virksomhederne hårdt Men direktør i Alm. Brand Bank, Ulla Heurlin, er bekymret for forslaget. Hvis det bliver vedtaget, vil det have stor, negativ effekt på dansk erhvervsliv. - 0,25 % lyder måske uskyldigt, men afgiften kan betyde, at vi kommer til at se adskillige afnoteringer af selskaber på NASDAQ OMX (Københavns Fondsbørs) og formentlig også et fald i aktieomsætningen, hvilket så udhuler hele indtægtsgrundlaget for afgiften. Og i sidste ende rammes lønmodtagerne Men hun undrer sig ikke mindst over forslaget. For det er ikke kun virksomhederne, der vil blive ramt, men også den almindelige lønmodtager. fortsættes side 10 Kære læser Det går bedre i Sverige. Den seneste rapport fra World Economic Forum (WEF) viser, at Sveriges konkurrenceevne er i absolut verdensklasse, kun overgået af Schweiz. På fem år er Sverige gået fra en 9. til en 2. plads på WEF s liste, mens Danmark har foretaget den omvendte bevægelse og nu ligger nr. 9. Hvad er det, svenskerne gør? Det har vi bedt Bo Overvad vurdere. Alm. Brand Invests portefølje. Hvorfor ikke? Måske fordi aktien kan være en ny tulipan, lyder det kryptisk fra den porteføljemanager, som er rådgiver på Nordiske Aktier. Endelig har vi bedt direktør Ulla Heurlin om en kommentar til konsekvenserne af den aktiebeskatning, som de politiske partier S og SF har stillet forslag om. - Virksomhederne henter deres kapital på aktiemarkederne, og hvis aktiehandlen beskattes, bliver der alt andet lige færre penge til udvikling af nye selskaber og innovation i de eksisterende. Vedtages forslaget, 0,25 % kan det derfor komme til at koste arbejdspladser, siger hun. Og fortsætter: Vi ser også på den danske Pandora-aktie, som for nylig aflagde sit første kvartalsregnskab og har henrykket investorerne. Alligevel er aktien ikke i God læselyst, Preben Iversen, direktør, Alm. Brand Invest Hensigten med magasinet er at give Alm. Brand Invests medlemmer indsigt i investeringsforeningen og i almene finansielle forhold. VÆRDI udgives af Alm. Brand Invest, Midtermolen 7, 2100 København Ø l Telefon: l l CVR-nr Redaktion: Preben Iversen (ansvarshavende), Anne Sophia Hermansen (redaktør), Bo Overvad og Anine Cruse Merlung. Layout: Internt Bureau hos Alm. Brand l Tryk: KLS Grafisk Hus A/S l VÆRDI er trykt på bæredygtigt papir l Oplag: stk. 2 INVEST INVEST 3

3 Nordiske aktier i verdensklasse Af Anne Sophia Hermansen I forhold til det europæiske aktiemarked har det nordiske givet et afkast på over 31 % siden bunden i Porteføljemanager Michael Adler fortæller her om, hvorfor Danske Aktier nu hedder Nordiske Aktier i Alm. Brand Invest. Danske Aktier tog pr. 1. september 2010 navneforandring til Afdeling Alm. Brand Invest, Danske Aktier og Afdeling Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier. Porteføljen blev ved samme lejlighed bredt ud, så den ud over danske virksomheder som Vestas, DSV, FL Smidth også rummer svenske, norske og finske som f.eks. Volvo, Nokia, Yara og Atlas Copco. Porteføljemanager Michael Adler fortæller, at fordelen ved en nordisk portefølje er, at eksponeringen er bredere i forhold til de globale markeder, for eksempel BRIKlandene og andre vækstregioner. - Ligesom det anbefales at sprede sine aktieinvesteringer mellem flere aktier, giver det også god mening at sprede sine investeringer på forskellige sektorer. Under it-boblen i 2000 og finanskrisen i 2008 har vi set, hvordan alle aktier i en hel sektor er dykket kraftigt. Ved ensidigt at fokusere på danske aktier får man nemt en kraftig overvægt af eksempelvis rederi- og medicinalaktier. Samtidig afskærer man sig fra de gevinstmuligheder, som kan ligge i andre sektorer som eksempelvis minedrift, olieserviceselskaberne og bilindustrien, siger han. Michael Adler tilføjer, at en anden fordel ved at investere i Nordiske Aktier, er, at det er nemmere at følge med i, hvad der sker i de nordiske selskaber pga. sprog, mediedækning og nærhed. Danske aktier blandt verdens bedste I det danske aktiemarked er heller ikke alle sektorer repræsenteret. Hele 85 % af markedsværdien er placeret i finans, medicinal og industri. Ved at medtage selskaber fra de øvrige nordiske lande, bliver det f.eks. muligt at investere direkte i energisektoren i Norden og dermed opnå en eksponering over for den indtjeningsvækst, der vil være inden for underleverandørerne til f.eks. olieselskaberne. Men på trods af den snævre sektorfordeling blev det danske aktiemarked for nylig udråbt til at være blandt verdens bedste sammen med det svenske og lidt mere overraskende sammen med Mongoliet, Sri Lanka og Ghana. Michael Adler siger, at det særligt er Novo Nordisk og Carlsberg, der trækker stigningerne for det samlede indeks, og han hæfter sig i øvrigt ved, at så få modne markeder er repræsenteret på listen. Et er både nye markeder som Tyrkiet og Indien og nye, nye markeder som Kenya og Mongoliet, hvor sidstnævnte topper listen med en stigning på 139 %. Har slået benchmark Nordiske aktier har i øjeblikket overvægtet industrielle, råmaterialer og energi, og det har også vist sig at være det helt rigtige at gøre. Foreningen har siden starten d. 1. september 2010 givet et afkast på 6,62 %. - Hvis man kigger på regioner, så har de svenske industrielle selskaber virkelig fået vind under vingerne igen, og vores overvægt inden for svenske industriselskaber har været med til at give dette afkast. De svenske selskaber er i høj grad eksponerede, både direkte og indirekte, mod vækstregionerne gennem deres underleverancer til globale virksomheder eller direkte salg i regionerne, siger Michael Adler. Norden kontra Europa - Ser vi samtidig på de Nordiske aktiemarkeder (MSCI Nordic) og sammenligner afkastet med det brede europæiske aktiemarked (MSCI Europe) siden bunden i marts 2009, har det nordiske aktiemarked givet et afkast på 110,3% mod 78,81% for Europa, altså et signifikant bedre afkast på 31,49 %! Investeringsprofil: Afdelingen Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier er til dig, der ønsker en portefølje med 4 INVEST middel risiko og har en længere investeringshorisont. Hovedvægten af porteføljen vil ligge på danske, svenske, norske og finske børsnoterede aktieselskaber. INVEST 5

4 Ingen Pandora-aktier i porteføljen Som en af de eneste i landet har Alm. Brand Invest ikke købt Pandora-aktier. Læs her, hvorfor smykkeaktien måske i virkeligheden er en tulipan. Smykkeproducenten Pandora gik i begyndelsen af september 2010 på Børsen og debuterede med et imponerende kurshop. I løbet af 40 minutter var Pandoras værdi vokset med 4,4 mia. kr., og aktien steg knap 15 % til kurs 240. Mange private såvel som institutionelle investorer i ind- og udland har satset på aktien, men Alm. Brand Invest er ikke en af dem. Porteføljemanager Michael Adler, der er ansvarlig for rådgivning af Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier, har fravalgt Pandora-aktien på den korte bane, fordi han mener, at der kan være tale om en modedille. - Jeg vil gerne se, om produktet holder, og om Pando ra er i stand til at bygge videre på det eksisterende succeskoncept og fastholde den hidtidige vækstkurve. Som jeg ser det, er det højst usikkert, om forbrugerne vil fortsætte med at købe de armbånd, som hele succesen hviler på. En ny tulipan? Michael Adler mener, at aktien har en indbygget risiko for at kunne sammenlignes med 80ernes Swatch-ure eller IT-boblen i 00erne. - Den er meget hypet lige nu, og jeg kommer også til at tænke på historiens første eksempel på spekulation, nemlig det hollandske tulipaneventyr. I 1600-tallet solgte folk hus og ejendom for at deltage i handlen med tulipanløg, men en dag bristede boblen. Og det gør bobler. - Hvis Pandora også viser sig at være en boble, vil jeg have svært ved at stå over for vores kunder og sige: Vi købte Pandora-aktier, fordi alle andre gjorde. Derfor har jeg valgt at se tiden an og følge aktien for at se, om den gemmer på et større potentiale. Modeleksempel på succes Pandora har ellers leveret imponerende vækstrater i det forløbne år, og selskabet er et modeleksempel på, hvordan man med et klart koncept, produktion i Thailand og en global integreret salgs- og markedsføringsplatform kan drive det vidt, hvis man tænker stort fra starten og satser målbevidst på et globalt marked. Men fremtiden er, som Michael Adler er inde på, uvis, og afhænger af, om det eksisterende succeskoncept er langtidsholdbart. Den usikkerhed har været baggrunden for, at Michael Adler har valgt ikke at foreslå aktien til porteføljen i afdeling Nordiske Aktier. Hvis Pandora viser sig at være en boble, vil jeg have svært ved at stå over for vores kunder og sige: Vi købte Pandora-aktier, fordi alle andre gjorde 6 INVEST INVEST 7

5 Hvad er det svenskerne gør som danskerne ikke gør? Svensk økonomi klarer sig rigtig godt i modsætning til den danske. Væksten er markant højere, ledigheden er på vej ned, og huspriserne stiger. Lidt af et drømmescenario for en dansker. Er det tilfældigt, eller er der en forklaring bag? Sverige ventes ifølge Riksbanken at opnå en vækst i BNP på næsten 5 % i 2010 og 4 % i Danmark ventes at komme ud på ca. 2 % i 2010 og under 2 % i Vicedirektør for Alm. Brand Markets, Bo Overvad, har set nærmere på, hvorfor Sveriges vækst stiger, mens den danske falder. Forskellig valuta-pengepolitik Den danske model: Danmark har som bekendt valgt at føre fastkurspolitik i forhold til Euroen. Det har i mange år haft nogle fordele for virksomhederne, idet Euroområdet har udgjort en stor del at markedet for dansk eksport. Virksomhederne har dermed haft relativt nemt ved at vurdere valutarisikoen på store leverancer, og dermed har det ikke været nødvendigt at tage hensyn til denne, når priserne skulle fastsættes. Samtidig har det været en fordel, at den danske rente har fulgt den europæiske tæt. Dermed fastsættes renten på baggrund af den økonomiske udvikling hos de lande, vi handler mest med, og den bliver mere stabil, end hvis det var rent danske forhold, der skulle bestemme udviklingen. Den svenske model: (Sverige har valgt en anden model.) De har flydende valutakurser, som svinger meget. Samtidig fastsættes pengepolitikken efter et inflationsmål, hvilket gør, at renterne kan svinge meget mere end i f.eks. Danmark. Valget af et andet valutakursregime end det danske er historisk betinget. For det første er svenske virksomheder mere globale end de danske, forstået på den måde, at de har en større samhandel med lande uden for Europa end Danmark har. For det andet er svensk industri meget mere konjunkturfølsom end den danske. Sverige har råvareproduktion, hvis priser bestemmes på verdensmarkedet og for det meste prissættes i dollar. Herudover har Sverige andre industrigenre, som ikke findes i Danmark, der konkurrerer i et globalt marked, og hvor stordrift er en afgørende faktor for succes. Riksbanken har ikke noget krav om at skulle sikre en stabil valutakurs, som er nationalbankens mål, derfor har de også udnyttet mulighed for at nedsætte renterne markant. Det har sammen med en markant svækkelse af svenske kroner betydet, at svensk indu stri har fået stor hjælp under krisen, og at de derfor har overvundet krisen hurtigere end de danske virksomheder. Mindre andel af landbrug og små og mellemstore virksomheder i Sverige Sveriges finanssektor er kommet hurtigt ud af den finansielle krise, når der sammenlignes med den danske. Danske pengeinstitutter har en udlånsbog, som er meget påvirket af to grupper af udlån, hvilket den svenske ikke er, nemlig landbrug og mange små og mellemstore erhverv. Netop disse to grupperinger har givet anledning til store tab, og de vil være problemområder fremover. Det har betydet store tab og hensættelser, som i sidste ende er med til at bremse sektorens lyst til udlån generelt. Ultiativt er det medvirkende til at dæmpe udviklingen i dansk økonomi. I Sverige er strukturen anderledes. På trods at store tab til udlån til Baltikum har bankerne formået at have bedre styr på deres udlån til erhvervslivet. De er således ikke ramt i samme grad som i Danmark. Det har vist sig i de seneste regnskaber fra bankerne, hvor de svenske har klaret sig noget bedre end de danske generelt. De svenske virksomheder er generelt større og mere internationalt orienterede end de danske, hvilket er en stor fordel i en international verden. De har derfor været i stand til at udnytte de store konjunktur-udsving bedre end de danske. Samtidig har Sverige mange store konjunkturfølsomme selskaber, som har nydt godt af den stigende investeringsaktivitet i bl.a. Asien i de senere år. Mulighed for politisk indsats Sverige har lige overstået valget, og politikerne er derfor, på trods af en mindretalsregering, i stand til at træffe beslutninger for den kommende periode. Danmark går ind i et valgår, hvor det nok nærmere gælder om at positionere sig med henblik på de kommende år, end det drejer sig om at gennemføre, måske ubehagelige, reformer og beslutninger. Mulighederne for handling er derfor på den korte bane væsentligt forskellige. Af vicedirektør Bo Overvad Hvor den danske regering bliver tvunget til at spare på de offentlige udgifter og investeringer i de kommende år som følge af det store underskud i procent af BNP på næsten 5 %, har den svenske regering mulighed for at stimulere økonomien yderligere, idet underskuddet her kun er på godt 2 % i indeværende år. Den svenske stat ejer desuden store andele i flere toneangivende virksomheder, som kan sælges, og provenuet vil blive brugt til at stimulere økonomien og undgå en forøgelse af det offentlige underskud. 8 INVEST INVEST 9

6 fortsat fra side 3 Mit bedste aktietip Kort nyt - LD og ATP og diverse pensionsselskaber investerer vores pensionsopsparinger på aktiemarkederne. De er nemlig de største investorer på det danske aktiemarked. Så en beskatning af aktiehandlen vil ikke kun ramme virksomhederne, men i sidste ende os alle sammen, fordi afgiften vil gå fra vores pensionsopsparing, som vi skal leve af, når arbejdslivet er forbi. Så uanset hvordan vi vender og drejer det, ender regningen for afgiften hos lønmodtagerne. Sær aktiekultur i Danmark Ulla Heurlin mener desuden, at vi i Danmark har et meget distanceret og elitært forhold til aktiehandel. - Hvis vi skeler til Sverige, har de en helt anden aktiekultur end vi. Det er mere almindeligt for svenskerne at købe aktier, og der er også noget demokratisk sundt i at investere i landets virksomheder. Det er et udtryk for samfundsengagement og en slags borgerpligt. Men sådan har vi det ikke i Danmark. Her betragter vi mere Ingen frygt for stigende renter Husk, at flexauktionerne begyndte den 25. november 2010 og løber til midt december. Der skal refinansieres for omkring 400 mia. kr., og det spændende bliver, om investorerne også denne gang vil stå i kø for at investere i papirerne og dermed sikre flex-låntagerne en lav rente. Tendensen, vi har set indtil videre, er, at låntagerne fortsat vil refinansiere sig i 1-årige flexlån og ikke i lån med længere løbetid (F3 eller F5). Sagt med andre ord indikerer det, at låntagerne ikke er bange for stigende renter (eller at de i hvert fald ikke er villige til at betale en lidt højere rente for dermed at sikre sig lidt mere sikkerhed). Det fortæller David Sommer Kacenelenbogen, senioranalytiker, Alm. Brand Markets. aktiehandel som en beskæftigelse for de få, de meget velhavende eller spekulanterne, der synes at være en blanding af lykkeriddere, svindlere og folk i knapstøvler og høj hat. Og sådan er virkeligheden jo heldigvis ikke. - Det er interessant, at der er så stor forskel på Danmark og Sverige. Personligt har jeg foræret mine børn aktier, og når Vestas afskediger ansatte, som det skete i oktober, så diskuterer vi det ved spisebordet. Mine børn bliver opdraget til at have en holdning til dansk erhvervsliv. - Beskatningsforslaget vidner om en manglende indsigt i aktiemarkederne. Bliver det gennemført, kan vi risikere, at der kommer markant lavere aktivitet på det danske marked, og at det bliver så illikvidt, at det også bliver lavinteresseområde for udenlandske investorer. Så sidder vi tilbage med Museum Danmark. Sådan bør du investere kr. Med en horisont på mindst 10 år bør du vælge at sætte dine investeringspenge i en eller flere investeringsforeninger. På den måde får du den optimale spredning - en spredning du på ingen måde kan opnå ved at købe enkelt-aktier eller obligationer for kroner. Ved at investere igennem investeringsforeninger opnår du samtidig en aktiv pleje af din formue. Med kroner kan du også med det samme lave en fordeling, der hedder 50 procent i aktier og 50 procent i obligationer, hvilket svarer til det vi anbefaler vores kunder. Men vent med at investere nye penge til du har sparet mindst kroner sammen, da der er omkostninger i form af kurtage ved at investere. Når du skal investere, er det vigtigt, at du har afstemt din tidshorisont samt din risikoprofil. På den måde opnår du den optimale sammensætning, der passer til dig som investor. Niels Stærup, afdelingschef, Alm. Brand Senior porteføljemanager Kurt Ilskov Kristensen har et godt øje til et selskab, der kan blive involveret i det kommende VM og OL. Kurt er ansat i banken og fungerer som rådgiver for Alm. Brand Invest. Hvad er det sidste, du gør i løbet af en arbejdsdag? Når arbejdsdagen er omme, tjekker jeg lukkekurserne på børsen og porteføljernes afkast. Og hvad er det første? Penge sover ikke sådan lyder undertitlen til den legendariske 80 er film Wall Street. Om morgenen er det straks i gang med at gennemlæse medierne for nattens relevante nyheder på børserne i USA og Asien. I mailboksen ligger de første regnskabsanalyser fra interne og eksterne analytikere, de første sms er bipper og et par morgenfriske journalister kommenterer nyhederne på CNBC. Kl til morgenmødet bliver de relevante nyheder gennemgået med bankens analytikere, handlere og kundefolk, og hvor det forventes, at alle er på forkant med den forestående børsdag. Hvad er en god aktie? Jeg har en fundamental indgangsvinkel, når jeg analyserer selskaberne. Der skal være en sund balance, en ledelse, der har vist gode resultater, stabilt cash-flow og en positiv salgs- og indtjeningsvækst. Derudover skal selskabet have betydelige konkurrencemæssige fordele, herunder en stærk markedsposition og solide adgangsbarrierer. Sådanne selskaber kan dog også købes for dyrt. En god aktie bliver det først, hvis værdiansættelsen er attraktiv. Hvilken aktie tror du, har et særligt potentiale? FLSmidth er et godt selskab, som er attraktivt værdiansat. Det er en ledende udbyder af udstyr og service til den globale cement- og mineralindustri % af omsætningen er rettet mod de nye vækstlande, de såkaldte Emerging Markets. FLS vil profitere på de stigende råvarepriser, hvor Kina er en vigtig driver. Andre lande som Brasilien vil også trække på grund af voldsom byggeaktivitet op til VM i fodbold i 2014 og de Olympiske Lege i FLS har allerede fået de første ordrer her til den traditionelle cementforretning. Selskabet har reelt ingen gæld og står godt rustet til opkøb. Hvad er dit bedste aktietip? FLSmidth. Det bedste råd, når man investerer, er dog at tænke langsigtet, og anvende en klassisk porteføljeteori, hvor man spreder sine investeringer, så man får det bedste afkast i forhold til risikoen. Hvilke tre ord beskriver den måde, du udfører dit arbejde? Faglighed, engagement og fokus. Hvad betyder penge for dig? Penge for mig betyder tryghed/sikkerhed i hverdagen og frihed til at gøre nogle ting. Penge er en mulighed for at realisere sine drømme og ønsker. Navn: Kurt Ilskov Kristensen Titel: Senior Portfolio Manager Portefølje: Aktier Antal år i branchen: 21 år Uddannelse: CFA og Cand. Merc. i International Virksomhedsøkonomi. 10 INVEST INVEST 11

7 Du får større julegaver i år Alm. Brand har undersøgt, hvor store dine julegaver bliver i år. Svaret er, at de bliver større, men stadig er blandt de mindste i Europa. En ny undersøgelse fra Alm. Brand viser, at vi kan forvente større gaver under juletræet i år. 40 % af de adspurgte vil bruge over kr. på gaver, mens det sidste år kun var 15 %. Samtidig vil markant færre bruge under kr. på julegaver. Her er antallet faldet fra 45 % til 12 %. Bo Overvad, direktør i Alm. Brand Markets mener, at generøsiteten skyldes, at vi har fået finanskrisen mere på afstand. - Arbejdsmarkedet har stabiliseret sig i forhold til sidste år, og de fleste har fået skattelettelser. Samtidig har mange omprioriteret deres boliglån, hvilket gør, at de nu har større økonomisk frirum. Alt sammen noget, der kan spille ind på vores julegaveindkøb, siger Bo Overvad, direktør i Alm. Brand Markets. De europæiske pessimister Han hæfter sig dog ved, at danskerne på trods af spirende optimisme stadig er blandt de mest pessimistiske i Europa. - Da den globale prissammenligningstjeneste Kelkoo for nylig så på forventningerne til årets julesalg, var vi det europæiske land, der ville opleve det sløjeste julesalg. Omvendt er det forventningen, at Sverige og Tyskland vil toppe den europæiske julehandel. Det er begge lande, der har oplevet stor vækst. Sverige, fordi skatten blandt andet er blevet sænket, Tyskland, fordi boligmarkedet der er stabilt. Bo Overvad mener, at der skal to ting til, før danskerne for alvor kommer i julehumør: - For det første skal vi se klare tegn på, at ledigheden falder. Og for det andet skal forbrugerne have en oplevelse af, at boligmarkedet enten har stabiliseret sig eller er på vej op. Børnene får gaverne Alm. Brands undersøgelse viser også, at det er børnene, der kan se frem til de største gaver. Kun en tredjedel af de adspurgte vælger at give deres partner større gaver end børnene _ Invest l l l Alm. Brand Marketing Kilde: Alm. Brand Alm. Brand Invest Telefon: Midtermolen København Ø

nyt fra Alm. Brand Invest

nyt fra Alm. Brand Invest nyt fra Alm. Brand Invest Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier Afdragsfrihed hvad gik galt? Overvads Overblik: Det overraskende er det, som ikke er med Danskerne er blevet investeringslystne 1

Læs mere

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne

Læs mere

værdi Der er mere mellem himmel og jord end penge nyt fra Alm. Brand Invest LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer?

værdi Der er mere mellem himmel og jord end penge nyt fra Alm. Brand Invest LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Der er mere mellem himmel og jord end penge Kickstart dansk økonomi med LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer? Flere kvinder i bestyrelserne

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne Aktionærmagasin fra formueplejeforeningerne // 1. kvartal 2014 // 28. årgang Formue 10 realistiske bud på et godt 2014 Russiske aktier kan forgylde investorerne Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Sådan investerer du din pension

Sådan investerer du din pension Sådan investerer du din pension Alderdom. Alle kommer til at opleve den, men mange glemmer at tage sine forbehold inden den indtræffer. Er du også i tvivl om, hvordan du selv tilrettelægger din pension

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct.

investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct. M A RT S 2 0 0 6 M E D L E M S B L A D F O R D A N S K E I N V E S T investor Mød tre investorer:»tryghed og afkast er vigtigt«over 70 pct. i afkast: Vi tror fortsat på Østeuropa En fodboldlegionær vender

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber FoNDsmÆGlErsElskAbEt INvEstErING & tryghed AFrIkA I FokUs ForårEt Er kommet, og I&t INvItErEr til ForNøjElIGE GolFDAGE Afrika er et marked i vækst og med stort afkastpotentiale. I&t tilbyder nu investeringer

Læs mere

investor Manden med kronen Erik Hoffmeyer fortæller om sit lange liv med penge 2 nye afdelinger:

investor Manden med kronen Erik Hoffmeyer fortæller om sit lange liv med penge 2 nye afdelinger: SEPTEMBER 2005 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE INVEST investor 2 nye afdelinger: Nu mixer vi obligationer med aktier Aktier giver mere i længden: Sådan sætter du din opsparing sammen Manden med kronen Erik Hoffmeyer

Læs mere

ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE PRIVAT INVESTERING

ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE PRIVAT INVESTERING PRIVAT INVESTERING 2 UDGAVE NOVEMBER 2005 Hvordan finder jeg den rigtige pensionsopsparing? Vær hudløs ærlig over for dig selv, når du skal vælge pensionsopsparing. Lever du usundt, må du forvente at få

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet Kvartals- Orientering Nr 2 2015 Indholdsfortegnelse 05 Leder 06 Indsigter gennem 25 år 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri 17 Forventninger til aktiemarkedet 18 Globale Aktier 20 Globale Aktier Etik-ak

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere