Evaluering af DU VÆLGER SELV d. 19. okt i Odder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af DU VÆLGER SELV d. 19. okt. 2004 i Odder"

Transkript

1

2 2 Evaluering af DU VÆLGER SELV d. 19. okt i Odder

3 Evalueringsrapport SSP-Odder arrangerede temadagen DU VÆGER SELV den 19. oktober 2004 med økonomisk støtte fra Lions Club Odder, og personalemæssig opbakning fra politiet i Odder-Skanderborg og Odder Kommune. Endvidere medvirkede 87 aktører i 33 scenarier til at dagen blev en succes. DU VÆLGER SELV er et koncept udviklet i slutningen af 80 erne i Svendborg, og siden raffineret af SSP i Silkeborg. Vi har modtaget stor hjælp fra Jørgen Pedersen, SSP konsulent i Silkeborg, og vores materiale er i høj grad baseret på, og en videreudvikling af materiale fra Silkeborg. Nedenstående gennemgås et bredt spekter af forhold, som tilsammen dannede rammerne om DU VÆLGER SELV. Evalueringen baseres på udsagn fra SSP-arbejdsgruppen, samt spørgeskemaer til klasselærerne og til eleverne. 11. jan Vagn Mørch Sørensen, SSP-koordinator i Odder Kommune Indhold: Tidspunkt for afholdelse af arrangement...4 Tidsplan, Turnusplan og forplejning...4 Scenarierne...4 Politi...4 Sundhedsplejerske...4 Skadestue...5 Hjem/Fest...5 Samarbejde...5 Samarbejde med Lions Club...6 Samarbejde med Skolerne, der stillede med klasserne...6 Samarbejde med Skolerne, der stillede lokaler til rådighed...6 Samarbejde med Skuespilinstruktørerne...6 Samarbejde med Aktørerne...7 Politiet...7 Sundhedsplejerskerne...7 Sygeplejeskolen i Silkeborg...7 Voksne aktører i Hjem/Fest...7 Aktører fra Odder Højskole...7 Aktører fra Rudehøj Efterskole...8 Aktører fra Eriksminde Efterskole...8 Aktører fra Lilleskolen...8 Aktører fra Rathlouskolen...8 Aktører fra Skovbakkeskolen...8 Pressedækning...9 Skriftligt materiale til klasselærerne...9 Evaluering fra eleverne - spørgeskemaer...9 Om evalueringen...9 Spørgsmål 1: Hvad har gjort størst indtryk på jer i dag?...10 Spørgsmål 2: Hvad har I lært i dag?...11 Spørgsmål 3: Hvad kan klassen arbejde videre med?...12 Spørgsmål 4: Hvilke ting kunne forbedres?...13 Kommentarer og vejledning til Evalueringsundersøgelse...14 Bilag Instruktionsark til aktører...16 Bilag Turnusplan - Skovbakkeskolen...21 Bilag Klasselærerens opgaver ved arrangementet Bilag Stikordsark til lærernotater oplevelser fra scenarier...23 Bilag Spørgeark til gruppedialog skriv stikord!...24 Bilag Pressemeddelelser

4 Tidspunkt for afholdelse af arrangement Arrangementet blev afholdt tirsdag i uge 43 - ugen efter Efterårsferien. Rigtigt placeret i året, også i forhold til ferien (før ferien er der ofte emneuger). Torsdag i uge 43 ville være endnu bedre. Instruktionen skulle være færdig før ferien, så der var luft i planen. Tidsplan, Turnusplan og forplejning Tidsplanen for dagen var organiseret fra kl. 9 med fem scenarier á 25 min. varighed i træk, adskilt af 5 7 min. pendlepause, afsluttet med 50 min. spisepause, før 45 min. klassevis evaluering, beskrevet i en Turnusplan for hver af de fire skoler, hvor der var scenarier se bilag. Forplejning i form af sandwich til aktørerne efter scenarierne. Trods tvivl før arrangementet viste det sig, at det var rigtigt at gennemføre alle scenarier før spisepausen, eleverne var engagerede uden store afbrydelser. Godt med spisepause efter scenarierne her også mulighed for at møde de andre aktører, og debriefe umiddelbart efter seancerne. Flere af aktørerne vidste ikke at der var måltid efter optræden og havde derfor lavet andre aftaler, som forhindrede dem i at se de andre. Scenarierne Hver klasse gennemgik et forløb af fem forskellige scenarier i løbet af formiddagen. Scenarierne var arrangeret på fire udvalgte skoler. Tre skoler havde dobbelte forløb, og én oplandsskole havde et enkelt forløb. Det var tilstræbt at tilskuerne til hvert scenarium kom fra samme klasse; i hvert fald fra samme årgang, og at antallet ikke var større end at lokalet kunne rumme dem siddende i tilskuerrækker. I alt deltog ca. 900 elever fra 54 klasser fra alle skoler i kommunen. I de to forløb på Skovbakkeskolen var flere af grupperne på op til 45 elever, og det var for mange, der skulle nok have været tre forløb, så havde vi kunnet beholde alle Skovbakkeskolens elever på egen skole. Det er vigtigt at pointere adskillelsen mellem fiktion og virkelighed. Politi Fem ens scenarier bemandet ligeligt med fem betjente fra Odder Skanderborg politi og fem unge aktører. Afhøring af den unge for butikstyveri af undertøj og sminke. Afhøringen var så naturtro om muligt. Ved gennemgang af lommeindhold findes mobiltelefon, som er købt af ven viser sig at være varm. Scenariet afsluttes med konstatering af at telefonen er købt af en af de tilstedeværende i lokalet, uden at denne udpeges. I en efterfølgende dialog sættes fokus på straffeattest og konsekvenser af selv mild kriminalitet. Et gennemgående godt scenarium; ukompliceret og nemt at dramatisere. Megen væsentlig dialog efterfølgende. Vigtigt med realistiske problemfelter. Varm mobiltlf. var god og relevant. Sundhedsplejerske Syv scenarier bemandet med seks sundhedsplejersker fra Kommunen og én ude fra, samt syv unge aktører. Samtalen hos Sundhedsplejersken udvikler sig til en fortrolighed om dilemmaet med, at den unge har erkendt nødvendigheden af hjælp til misbrugende kam- 4

5 merat, og angsten for at sladre. Hvilke voksne kan kontaktes for hjælp? Et vanskeligt scenarium, da intimiteten, som er nødvendig for at løfte samtalen op over det almindelige til fortrolighed, kræver et nært samspil mellem de to parter på scenen, samt en lydhørhed hos tilskuerne. Det er svært at få det dramatiske til at slå igennem. Skadestue Syv scenarier bemandet med 19 sygeplejerskestuderende fra Sygeplejeskolen i Silkeborg og 15 unge aktører. En ung kommer slæbende til Skadestuen med sin berusede kammerat. Den berusede bliver undersøgt, og brækker sig, og da det ikke er nok gennemføres en fingeret udpumpning. Den berusede lægges i aflåst sideleje (Nato-stilling). Vennen og Sygeplejerskerne samtaler om, hvem der skal/kan kontaktes i krisesituationer. Det går op for vennen, at man kan dø af alkoholforgiftning. Et godt scenarium, spørgelysten var for det meste stor, informationsværdien stor. En bemærkning: Nu ved vi hvad det vil sige at komme til udpumpning vi vil aldrig drikke os så stive. Andre mente at scenariet mindede for meget om det der var blevet sagt hos Sundhedsplejersken. Hjem/Fest Syv scenarier bemandet med i alt tre voksne og 11 unge aktører. Tre af scenarierne havde opgør mellem voksen/ung om følgerne af fest, der var gået for vidt, og fire scenarier var to unge der samtalte om konflikt i den énes hjem, om fest der var gået for vidt. Dilemma mellem skadeserstatning og faren for at miste venner. Trods store vanskeligheder med at finde voksne aktører, og dermed ændringen af konceptet til et dilemma belyst som dialog mellem to unge, lykkedes scenariet godt. Dilemmaet velkendt for de fleste og dialogen bagefter var præget af engagement. Samarbejde Syv scenarier bemandet med i alt 16 højskoleelever fra Odder Højskole. Scenariet havde samarbejde som tema, og instruktørerne havde et katalog med flere samarbejdsøvelser de kunne udsætte eleverne for. Scenariet var noget anderledes end de fire andre skuespilscenarier, idet eleverne var i aktivitet hele tiden. Nogen elever var glade, og andre var utilfredse, men det var forudsigeligt. Instruktørerne var gode til at instruere i samarbejdsøvelserne, men manglede i flere tilfælde at konkludere øvelserne i forhold til den enkelte klasses interne samarbejde. 5

6 Samarbejde med Lions Club Den 13. januar 2004 var SSP-Odder inviteret til møde med Lions Club Odder. Vi fremlagde planen for større SSP-arrangementer i 2004, og fik bevilget midler til et teaterarrangement i foråret Soldierboy, og arrangementet DU VÆLGER SELV i efteråret. Max Rahbek var kontaktperson mellem Lions Club Odder og Vagn Mørch Sørensen, SSP-Odder, indtil sygdom kort før efterårsarrangementet tvang Max til at overdrage opgaven til Mogens Trier. I Lions Club Odder er Hans Christian Rasmussen aktiv, og han laver videooptagelser. Hans Christian lovede at filme arrangementet; han fulgte en 7. klasse gennem scenarierne på Parkvejens Skole. Efter gennemførelsen af begge arrangementer giver Max Rahbek udtryk for at, det var en god og forståelig planlægning. SSP-Odder var meget glad for støtten og samarbejdet med Lions Club Odder. Videooptagelsen forløb gnidningsfrit, og det var en stor hjælp at kunne dokumentere arrangementet. Samarbejde med Skolerne, der stillede med klasserne Skolernes ledelser blev informeret om DVS på et Skoleledermøde i foråret 04 af Steen Nielsen, siden blev der i maj 04 udsendt brev om DVS til skolelederne. Vi havde valgt ikke at afholde et specialkursus for klasselærerne om forløbet. Informationen af skolelederne i foråret var for svag. De skulle have haft grundigere og mere målrettet information, så deres årsplanlægning var sikret i tide. Det anbefales at skolelederne får skriftlig information om arrangementet inden april måned året før. Nogle af klasselærerne mente, at eleverne i 6 kl. var for umodne til nogle af scenarierne. Samarbejde med Skolerne, der stillede lokaler til rådighed I august blev klassefordelingen klar for de fire skoler, der skulle huse scenarierne, og ledelserne på de fire skoler blev kontaktet om lokalebehovet. Skolerne var Skovbakkeskolen, Parkvejens Skole, Rathlouskolen og Hou Skole. Uge 41 blev skolerne igen kontaktet med detailplanlægning af lokalefordelingen. Mandag 18. okt. blev de fire skoler besøgt for at få sidste hånd på lokalefordelingen. På selve dagen blev lokalerne klargjort af pedel/aktører. Vejvisning foregik på ophængte oversigtsplaner og dørskilte med angivelse af gruppeturnusskema og aktørnavne, så klasserne kunne finde rundt. På Skovbakkeskolen var lokalefordelingen ikke udmeldt til berørte lærer, så der var en del forvirring om lokalerne. På Rathlouskolen blev lokalerne først ledige 5 min. før scenarierne skulle starte, hvilket gav anledning til megen stress og forvirring. Samarbejde med Skuespilinstruktørerne Efter at vi fra SSP-Odder havde været vidne til at projektet blev gennemført i Silkeborg i nov. 03, blev vi klar over, at det ville vinde i kvalitet, med teaterinstruktion af fire af de fem scenarier. Vi aftalte med Sean Kelly Nelson og Margit Bergmann, at de ville være med til at pudse scenarieindholdet af, og instruere aktørerne. SSP-arbejdsgruppen og Instruktørerne holdt møde primo august. Den 25. aug. mødtes drejebogsudvalget og fastlagde indholdet i detaljer for de fire scenarier, og i uge 41 begyndte instruktionen af aktørgrupperne. Instruktionsforberedelserne var tidsmæssigt presset af et andet arrangement Margit Bergmann afsluttede i uge 40, så instruktionsperioden blev meget komprimeret. Det er vores indtryk, at resultatet blev meget bedre og mere professionelt, pga. instruktionen. 6

7 Samarbejde med Aktørerne Politiet Allerede i foråret lovede Arne Pedersen, stationsleder for Odder politi, at stille med aktører til arrangementet DVS. Da tiden for arrangementet nærmede sig fik vi lovning på, at fem betjente kunne afses det var to færre end ønsket. Vi måtte slå fire scenarier sammen til to, og acceptere det større elevantal til disse politiscenarier. Der var begrænset spørgelyst ved de scenarier, hvor flere klasser var sammenbragte - manglende intimitet. Alle politiscenarierne blev professionelt gennemført, og informationsformidlingen var stor. Sundhedsplejerskerne I foråret blev sundhedsplejerskerne besøgt; de så DVD-optagelse af Silkeborgs version af DVS. I mangel af den syvende sundhedsplejerske lokalt ansat, skaffede de selv en udefra kommende til rollen som den syvende. Sundhedsplejerskerne havde nogle forbeholdne forventninger til arrangementet, men udtrykte stor glæde bagefter, og udførte et professionelt arbejde. Sygeplejeskolen i Silkeborg Studievejleder/Klinisk koordinator Birthe Cæsar Jensen på Sygeplejeskolen i Silkeborg var beredvillig fra første kontakt i foråret. Vi havde løbende kontakt fra august. Sygeplejestuderende fra Silkeborg: Vi aftalte at de studerende skulle hentes i bus fra Silkeborg til instruktion i uge 41. Skolen stillede med 20 elever, som efter at busselskabet havde kørt en omvej, ankom til instruktion på Parkvejens Skole. De studerende var noget forbeholdende over for teaterinstruktionen, da de havde ventet en skadestuefaglig instruktion. Misforståelsen blev siden opklaret ved samtale med Birthe Cæsar Jensen, idet hun havde forstået instruktion, som undervisning i Skadestuens arbejdsgange, lige som de tidligere havde gjort ved arrangementet i Silkeborg i Jeg havde brugt ordet instruktion i forståelsen teaterinstruktion, og ikke fået læst grundigt nok på Evalueringsrapporten fra SSP-Silkeborg. Vi løste det ved, dagen før selve arrangementet, at en sygeplejerske fra skadestuen i Silkeborg afholdt en times skadestueinstruktion for de studerende på skolen i Silkeborg, hvor de også kunne fremføre alle deres faglige tvivlsspørgsmål. Én af de studerende meldte fra inden arrangementet. Flere af Skadestuescenarierne gennemførte en generalprøve en halv time før selve arrangementet, for at få alle de løse ender på plads. På trods af den usikkerhed som misforståelsen om instruktion afstedkom, var det en stor succes med samarbejdet med Sygeplejeskolen i Silkeborg og de studerende, og de studerende udførte et meget professionelt arbejde. Voksne aktører i Hjem/Fest Aktører til scenariet var meget vanskelige at finde; mange syntes det lød spændende, men havde svært ved at afsætte tid til instruktionen og selve dagen. Det lykkedes at engagere to og så trådte jeg selv (Vagn) ind som den tredje. Samarbejdet var ukompliceret, men scenariet bør revurderes, når det er så svært at finde aktører. Aktører fra Odder Højskole Samarbejdsscenariet var oplagt en opgave for elever fra Odder Højskole. Forstander Søren Winter Larsen blev først telefonisk og siden skriftligt kontaktet medio sept. og gav tilsagn om samarbejde. I Uge 41 blev 16 elever fra højskolen instrueret, og der var stor glæde i gruppen. Opgaven var overskuelig. Gode og engagerede elever. 7

8 Aktører fra Rudehøj Efterskole Scenariet om Skadestuen manglede aktører på instruktionsdagen med de tilrejsende Sygeplejerskestuderende. Lige inden Efterårsferien lykkedes det at få kontakt med Per Christensen, dramalærer på Rudehøj Efterskole. Per lovede at stille med syv motiverede elever mandag efter ferien. Eleverne blev hentet, og en kort instruktion sammen med de andre medspillende unge, satte dem ind i indholdet på morgendagens scenarium. Eleverne fra Rudehøj gik lige ind i gruppearbejdet, og var meget motiverede. Det var rigtigt at søge aktører blandt skolernes dramahold. Aktører fra Eriksminde Efterskole Scenariet om Hjem/Fest var i underskud af voksne til at spille forældrene. I ugen op til Efterårsferien lykkedes det at få kontakt med Karen Bak, dramalærer på Eriksminde Efterskole, og Karen anbefalede fire elever som aktører. De kom til instruktion og påtog sig straks opgaven. Vi omskrev scenariet, så det kunne spilles af to unge i samtale om fest der kørte af sporet, og forældrenes reaktion. I evalueringen fra tilskuerne får aktørerne meget positiv omtale af deres scenarium. Det var rigtigt at søge aktører blandt skolernes dramahold. Aktører fra Lilleskolen Tre elever fra Odder Lille Friskole meldte sig som aktører. To gennemførte Hjem/fest scenariet uden voksne aktører. Én var med i Skadestuescenariet. I evalueringen fra tilskuerne får scenariet positiv men forbeholdende omtale. Opgaven med at løfte den efterfølgende dialog var krævende, og da det var 8. klasser som tilskuere, krævede det særlig indsats af klasselæreren. Aktører fra Rathlouskolen Syv elever fra Rathlouskolen var med fra starten til scenarierne Politiafhøring, Sundhedsplejerske og Hjem/fest. Eleverne ydede fine præstationer. Aktører fra Skovbakkeskolen To elever fra Skovbakkeskolen blev tilkaldt til Skadestuescenariet, og sprang fuldstændigt uforberedte ind. Gode engagerede præstationer. 8

9 Pressedækning Der var umiddelbart to fokuspunkter i ønsket om pressedækning: Profilering af samarbejdet med Lions Club Odder og omtale af selve projektet. Samtidigt ville vi gerne holde projektets indhold hemmeligt for den enkelte elev, så længe som muligt, for at begrænse deres forforståelse. Der blev derfor udsendt tre pressemeddelelser; den første 14 dage inden projektdagen, med beskrivelse af samarbejdet med Lions Club Odder og tilvejebringelsen af de økonomiske midler til projektet; den anden blev udsendt i ugen før projektet, og omhandlede selve konceptet i projektet; og den sidste blev udsendt umiddelbart efter projektdagen, suppleret med digitale billeder, så de medier der ikke havde omtalt noget før, fik en fornyet chance. Se bilag. Det var i pressemeddelelserne tilstræbt, at give så faktuel en information som muligt. Pressemeddelelserne blev et til redaktionerne på aviser med omtale af lokalt stof for Odderområdet, samt lokalradioer, DR-Østjylland og TV2-Østjylland. Strategien lykkedes, der var omtale i de fleste aviser, og Østjyllands Radio på P4 var i Hou Skole at optage, samtidigt med, at TV2-Østjylland optog på Parkvejens Skole. Skriftligt materiale til klasselærerne Klasselærerne kunne først informeres efter sommerferien, da det ikke før var sikkert, hvem der var klasselærer. Den 3. sept. 04 blev der udsendt brev til alle klasselærerne om deres deltagelse i DVS, og 7. okt. 04 fik klasselærerne skriftlig information, om deres deltagelse og opgaver i forbindelse med DVS, samt klassens gruppeturnusskema. På selve dagen fik lærerne udleveret et ark med præcisering af deres opgaver se bilag. En del af klasselærerne var ikke aktive nok i scenarierne, det bør overvejes om de skulle have haft et bedre ejerskab til dialogen under scenarierne ved mere information. Spørgsmålet er om et forkursus ville have motiveret dem bedre? Evaluering fra eleverne - spørgeskemaer Om evalueringen Evalueringen af arrangementet foregik på følgende måde: 1) Dialog om dagen klassevis. Lærerne noterede stikord om elevernes kommentarer til hvert enkelt scenarium. 2) Dialog om dagen i mindre elevgrupper. Udgangspunktet for dialogen var et spørgeskema med åbne svarkategorier, som eleverne besvarede i fællesskab. Resultater af evalueringens første del indgår i ovenstående evaluering. Denne rapport omhandler anden del, dvs. elevgruppernes svar på spørgeskemaet om projektdagen samlet set. I det følgende konkluderes på svarene på følgende spørgsmål: 1) Hvad har gjort størst indtryk på jer i dag? 2) Hvad har I lært i dag? 3) Hvad kan klassen arbejde videre med? 4) Hvilke ting kunne forbedres? Der ses ikke på spørgsmål 5): Giv 3 gode råd til andre, som kan hjælpe, når man står i et svært valg. Årsagen er, at spørgsmålet er tænkt som dialogredskab og ikke evalueringsinstrument. 9

10 Spørgsmål 1: Hvad har gjort størst indtryk på jer i dag? 6. klasse: Næsten alle grupper af elever på 6. klassetrin har skrevet hvilke scenarier, som de syntes bedst om. Ud af i alt 62 grupper, som har svaret, har 38 nævnt scenariet Politistationen, og 29 har nævnt Skadestuen. Kun 7 grupper har nævnt Samarbejde, 6 har nævnt Fest/hjem, og 2 har nævnt Sundhedsplejerske. Det er tydeligt ud fra kommentarerne, at mange var overraskede og chokerede over, hvordan både politiafhøring og udpumpning foregår. Mange skriver også, at de var imponerede over, at skuespillet virkede meget realistisk. Citater: Det med politiet, fordi vi blev overrasket over hvor meget et simpelt butikstyveri kan betyde for fremtiden. Spørgsmålene efter afhøringen var spændende og svarene var chokerende. Og udpumpningen blev vi også overrasket over. At de har lavet skuespil om hvordan udpumpningen foregår, hvordan stoffer påvirker en, og hvor lidt vodka der skal til en genstand. 7. klasse: Langt de fleste grupper af 7. klasse-elever har også noteret et eller flere scenarier, som de syntes var bedst. Ud af i alt 40 grupper som svarede på spørgsmålet, har 22 nævnt Politistationen, 12 har nævnt Skadestuen, og 10 har skrevet Fest/Hjem. Kun 7 grupper har skrevet Samarbejde, og 2 Sundhedsplejersken. Generelt giver grupperne desuden udtryk for, at det var en god dag, og at skuespillet gjorde indtryk. Citater: De skuespil var gode, de viste virkelig hvor galt det kan gå, eller hvad man skal gøre i de forskellige situationer. Hele emnet er meget spændende. Politiafhøringen var meget god, men det der fangede mest var hjem/fest for det viste mest om unge og forældre. 8. klasse: 55 grupper har svaret på spørgsmålet. 34 grupper nævnte Politistationen, 20 grupper skrev Skadestuen og 10 Samarbejde. Kun 2 skrev Fest/Hjem, og ingen valgte at skrive Sundhedsplejersken. Citater: At en straf påvirker ens jobmuligheder så meget, og at man ikke må køre for stærkt på cykel. Vi fik at vide hvad vi skulle gøre, hvis en kammerat var meget fuld og dårlig. Det var værkstedet samarbejde fordi man lærer hinanden bedre at kende og forbedrer vores kommunikation. Gruppen med samarbejde fik en til at tænke over nogle ting, bl.a. vold. 10

11 Spørgsmål 2: Hvad har I lært i dag? 6. klasse: Ud fra kommentarerne er det tydeligt, at eleverne på 6. klassetrin især synes, at de har lært noget nyt om alkohol og tyveri. Både hvad konsekvenserne kan blive og hvad man gør, hvis det er gået galt. Nedenfor er nogen eksempler på kommentarerne. Citater: Hvordan vi skal takle tingene. Vi har lært konsekvensen f.eks. af at stjæle. Hvad der sker når man har gjort noget dumt, som at tage stoffer og stjæle. At samarbejde, at vi aldrig skal drikke så meget at vi skal til udpumpning. At vi ikke skal drikke så meget. Hvad vi skal gøre hvis vi ser en der har fået for meget at drikke. At tænke over hvad man gør. Sejt at sige nej. Vi har lært at voksne godt kan hjælpe til. Vi har lært om afhøring og vi har lært, at man selv skal bestemme. Kriminalitet betaler sig ikke. 7. klasse: Også eleverne på 7. klassetrin giver udtryk for, at de især har lært om konsekvenserne af at stjæle og af at drikke for meget. Derudover har de lært forskellige ting om samarbejde og ansvar for sig selv og andre. Citater: Man skal lade være med at stjæle. Man skal lægge venner i nød i aflåst sideleje (v. druk). At der er konsekvenser. Man kommer længst med sandheden. Man skal ikke stjæle. Ringe 112. Hvad alkohol gør ved kroppen, hvor galt det kan gå og at det er vigtigt man tænker sig godt om før det tager overhånd. Vi har lært at man har et stort ansvar overfor sine venner hvis der sker dem noget. At samarbejde er en god ting, at det er en god ting at snakke om problemer. 8. klasse: Grupperne af elever på 8. klassetrin skriver ligesom de andre elever, at de især har lært om konsekvenserne af alkohol og tyveri, men også om samarbejde og ansvar. En del grupper nævner dog, at de slet ikke eller næsten ikke har lært noget nyt, fordi de havde kendskab til det i forvejen. Citater: Vi har ikke lært noget, vi syntes de kastede noget på os vi ikke rigtig kunne bruge, vi vidste det hele i forvejen. Straffelov, resten af det vi fik at vide havde vi fået info om før. Hvordan man behandler fulde mennesker og hvad konsekvenserne var når man gør noget ulovligt. Ansvar, pligt, udpumpning, tillid og forståelse, politiafhøring (straffen, loven). At tænke lidt mere på andre. At tage ansvar 11

12 Spørgsmål 3: Hvad kan klassen arbejde videre med? 6. klasse: De fleste grupper nævner alkohol og problemer i den forbindelse, som et oplagt emne til videre arbejde i klassen. Også samarbejde vil mange gerne arbejde videre med. Citater: Hvor mange genstande et menneske kan holde ud at drikke. At man skal være gammel nok før man skal begynde at drikke og skal tænke over, om der er stoffer i ens drink. Det hele. Samarbejde og skænderier. At forbedre sammenhold. 7. klasse: De fleste grupper mener, at klasserne skal arbejde videre med emnerne alkohol og samarbejde. Mange skriver, at de gerne vil snakke videre, have dialog, og lære hinanden at kende bedre for at kunne hjælpe hinanden og lære at samarbejde. Citater: Alkohol, vold og tyverier. Alkohol, stoffer, kriminalitet, gruppepres. Sundhedsplejersker i klassen om alkohol. Alkohol fordi det er nyt for os. Vi skal arbejde videre med alkohol og socialt samvær. Vi kan arbejde mere med situationernes løsninger og konsekvenser. Sammenhold og kommunikation og ikke gruppepres. 8. klasse: Eleverne på 8. klassetrin mener, at det de først og fremmest skal arbejde videre med i klasserne er samarbejde, herunder sammenhold, at sige fra, og at tale om tingene frem for at bruge vold. Enkelte mener også, at man kan arbejde videre med emnet alkohol. Citater: Grænser og ansvar. At vi skal passe på hinanden og samarbejde. At vi skal blive bedre til at diskutere. Samarbejde. At turde sige sin mening. Vi kunne se et retssags-forløb, og finde ud af noget mere om straffeattesten. Vi skal forebygge at nogen bukker under for gruppepres. Og vi skal have et godt samarbejde. 12

13 Spørgsmål 4: Hvilke ting kunne forbedres? Dette spørgsmål er af elevgrupperne blevet opfattet lidt forskelligt. Nogle har svaret på, hvad der kunne forbedres ved selve arrangementet, mens andre har svaret på, hvad der kunne forbedres ved dem selv og deres klasse mv. I nedenstående sammenfatning er kun brugt de svar, der handler om selve arrangementet. Nedenfor gengives de mest markante kritikpunkter/forslag i citatform. Der er ikke opdelt på klassetrin, da der ikke er fundet nogen systematiske sammenhænge mellem klassetrin og kritikpunkter/forslag. Citater: Man kunne forbedre skuespillerne. Det ved Sundhedsplejersken, vi fik ikke særlig meget at vide. Ikke så meget snakken og ens klasselære sku ikke ha været der. De trak tiden ud efter stykkerne. Vi skulle ha været blandet i samarbejde. Skal være mere aktiv. Mere tid til Samarbejde Lidt længere tid til hvert sted. Nogle af tingene kørte lidt i det samme. Forklaringerne skal være mere præcise. De skulle tale højere, de mumlede! Mere samarbejde og fysiske ting for os. Information, bedre velkomst Det skal ikke være 6, 7, og 8 klasser, men 7, 8 og 9 klasser. 6 klasse er for unge. Flere spørgsmål om vores meninger i stedet for vi skal stille dem. Vi skulle have spurgt om flere spørgsmål. Opgaverne skal forklares bedre og langsommere. Spørgsmålsteknikken. Noget at spise og flere pauser. Skuespillerne skulle snakke højere, og de skulle finde på nogle flere spørgsmål for det kan vi ikke. Mere tid. Noget med rygning /flere emner. Vi syntes vi skulle ha været blandet med andre skoler. Hjem/fest: spørgsmålet var relevant nok, men de kunne godt have gjort mere ud af diskussionen/spørgsmålene. Man kunne ligesom inddrage publikummere i det der foregår. Der hvor vi skulle samarbejde kunne det måske have været bedre hvis man havde mere tid, både til forklaringer og opgaver. 13

14 Kommentarer og vejledning til Evalueringsundersøgelse Krista Kajberg bearbejdede spørgeskemaundersøgelsen, og har fremsat følgende råd til en fremtidig undersøgelse: Først og fremmest synes jeg, at man skal overveje og fastlægge, hvad formålet med evalueringen er. Formålet er nemlig afgørende både for hvordan evalueringen skal foregå, og for hvilke spørgsmål det er relevant at stille. Jeg forestiller mig 3 modeller: Model 1. Hvis formålet med spørgearket primært er dialog mellem eleverne og mellem elever og lærere, vil jeg foreslå følgende model: 1) Eleverne går ud i grupper og svarer på spørgearket i fællesskab. 2) De mødes i klasserne sammen med deres lærer, for at præsentere og diskuterede hinandens svar på spørgsmålene. For at have en smule dokumentation kunne læreren få til opgave at notere enkelte stikord fra denne diskussion. I denne model kunne spørgearket fint se ud som det gør nu, med de 5 åbne spørgsmål, og lærernes stikord kunne relativt nemt samles og indtastes og der kunne konkluderes kort herpå. Modellen vil være forholdsvis svag til efterfølgende dokumentation og evaluering. Model 2. Hvis formålet med spørgearket først og fremmest er dokumentation og efterfølgende evaluering, vil jeg foreslå følgende model: 1) Eleverne svarer på et elektronisk spørgeskema over nettet - enten i grupper eller enkeltvis. 2) Resultaterne bruges til dokumentation og overordnet evaluering, men kan derudover også sendes ud til eleverne, så de kan se hvad de andre har ment. I denne model er evalueringen gjort meget nem, for når undersøgelsen foregår over nettet er alt indtastet af eleverne med det samme, og der kan hurtigt analyseres på svarene. Og måske ville eleverne ligefrem synes, at det var en sjov måde at få lov til at svare på spørgsmål på? Hvis model 2 vælges, skal spørgeskemaet være noget anderledes end det nuværende spørgeark. For det første mener jeg, at det kan indeholde både åbne og lukkede spørgsmål. For det andet synes jeg, at man kunne udelade både det nuværende spørgsmål 5: Giv 3 gode råd til andre, som kan hjælpe, når man står i et svært valg, og evt. det nuværende spørgsmål 3: Hvad kan klassen arbejde videre med?, da disse spørgsmål fungerer som dialogværktøjer. For at give et indtryk af denne model, har jeg lavet et forslag til skema: Forslag til indhold i skema (ved valg af model 2): Spørgsmål 1. Hvilken skole går du på? Sæt X. Svarmuligheder: Skovbakkeskolen, Parkvejens Skole,...osv. (lukket) Spørgsmål 2. Hvilken klasse går du i? Sæt X. Svarmuligheder: 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse. (lukket) 14

15 Spørgsmål 3. Hvilket scenarie gjorde størst indtryk på dig i dag? Sæt X. (evt. mulighed for at sætte mere end ét kryds) Svarmuligheder: "Samarbejde", "Politistationen",...osv. (lukket) Spørgsmål 4. Hvorfor? Svarmulighed: skriv selv (åbent) Spørgsmål 5. Hvor meget nyt synes du, at du fik ud af dagen alt i alt - på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder ingenting og 10 betyder rigtig meget? Svarmuligheder: 0, 1, (lukket) Spørgsmål 6. Har du forslag til forbedringer, som kunne gøre dagen bedre? Det kunne f.eks. være forslag andre emner eller en anden måde at få snakket om emnerne på. Svarmulighed: skriv selv (åbent) Mht. spørgsmål 5 i dette forslag, kan det evt. udelades. Men jeg ville vælge at se sådan på det, at når det foregår elektronisk og er et lukket spørgsmål, gør det hverken til eller fra tidsmæssigt, så derfor kunne man tage det med for at afprøve, om der kommer noget givtig information ud af spørgsmålet eller ej. Model 3 - en kombination. Hvis formålet er en kombination af dels at ville igangsætte dialog om dagen og dels at kunne evaluere systematisk efterfølgende, vil jeg foreslå en kombinationsmodel: 1) Klassevis dialog om dagen - uden nogen noteringer, 2) Eleverne får et link til spørgeskema på nettet, som de udfylder enten enkeltvis eller i grupper. Her tager man altså model 2, men supplerer den med en klassevis dialog om dagen uden noteringer. Dialogen kunne tage udgangspunkt i f.eks. de to spørgsmål, jeg foreslår udeladt af et elektronisk spørgeskema. Denne model ville efter min mening være den foretrukne, da man så både får en dialog, men også nogle rigtigt gode og nemme muligheder for efterfølgende evaluering og dokumentation. Jeg kunne forestille mig, at denne model ville være den optimale til et lignende SSParrangement i fremtiden. 15

16 Bilag Instruktionsark til aktører Politistationen Aktører Skole. Tema Navn på politimand Navn på Ung.. Afhøring af ung i forbindelse med butikstyveri af BH, sminke, CD Mobiltelefon viser sig at være hælervarer Konsekvens Butikstyveri ung taget på fersk gerning Handling Dilemma Afhøring på politistationen. Stjålet BH og sminke Er i besiddelse af en stjålet mobiltelefon 1. Situation En ung pige kommer ind sammen med en politibetjent 2. Situation Afhøringen starter automatisk politimæssigt korrekt 3. Situation Kropsvisitering hvor betjenten finder en mobiltlf Alternativt: Pigen tømmer lommer, undlader at vise mobiltlf, telefonen ringer efter et stykke tid Historien bag den mystiske telefon 4. Situation Er vedkommende til stede i forsamlingen? Ja! Hvorfor tog jeg i mod den mobiltelefon? 16

17 Sundhedsplejerske Aktører Skole. Tema Navn på Sundhedsplejerske Navn på Ung.. Samtale om vens tjatten med voksen / problemer med rusmiddelmisbrug Konsekvens Eleven åbner sig over for sundhedsplejersken Handling Dilemma Samtale afdækning af mistanke Jamen jeg vil jo ikke sladre Jeg vil gerne være en god kammerat 1. Situation Samtalen indledes af sundhedsplejersken almindeligt sundhedstjek. Slutreplik: Er der noget der ellers trykker dig? 2. Situation Eleven fortæller historien om en ven der tjatter og har fået kontakt til en voksen person / Har problemer med uhæmmet rusmiddelmisbrug 3. Situation Sundhedsplejersken spørger ind til situationen 4. Situation Afsluttende replik 17

18 Skadestue Aktører Skole. Tema Navn på Sygeplejerske Navn på Sygeplejerske Navn på Ung.. Navn på Ung.. Behandling af ung med alkoholforgiftning Konsekvens Skadestuen - Udpumpning Handling Dilemma Historien/Baggrunden for situationen Kan han dø af det her? 1. Situation Ung fyr kommer slæbende med fuld ven Bliver modtaget af to sygeplejersker Modtagelsessamtale 2. Situation Den fulde kommer i behandling af den ene sygeplejerske 1. undersøgelse af den berusede Åndedræt; Puls; Reflekser Vennen fortæller om hvordan gruppen var gået forbi den fulde kammerat i frygt for konsekvenserne. Den dårlige samvittighed byder ham at gå tilbage og gøre noget. Den behandlende sygeplejerske behøver hjælp til slangen der benyttes ved udpumpningen. Den berusede bliver lagt i Nato-stilling, og skal sove rusen ud. 3. Situation Sygeplejersken fortæller, hvad han skal gøre f.eks. i forhold til information af forældrene mm. 4. Situation Vennen bryder sammen Kan han dø af det her? 5. Dialog Aktørgruppen vender sig mod publikum, og tager udgangspunkt i slutreplikken Kan man dø af det her?, samt spørger om nogen blandt publikum kender situationen, og hvad man kan gøre for at hjælpe en ven som har fået for meget. Det er vigtigt at inddrage elevernes egne erfaringer og tanker vedr. drikkeri og rusmidler. Hav fokus på faremomenterne ved afkøling, samt nødvendigheden af ærlighed om andre rusmidler ved krisesituationer. 18

19 Hjem/Fest Aktører Skole. Tema Navn på Forælder Navn på Ung. Fest hvor situationen er ude af kontrol Konsekvens Telefonsamtale forældre til forældre Handling Dilemma Den unge der har holdt festen kommer hjem fra skole og bliver tosset over forældrenes reaktion. Hvorfor gør I det her mod mig? 1. Situation Forældrene ringer til et andet forældrepar ang. deres søns uacceptable opførsel ved klassefesten i fredags 2. Situation Datter/Søn kommer ind og overværer en del af samtalen 3. Situation Skænderi mellem far og datter om indblanding 4. Situation Diskussionen ender med at datteren råber Hvorfor gør I det her mod mig? Diskussion Faderen argumenterer videre i debatten med eleverne. 19

20 Samarbejde Aktører på Skole 3 instruktørers Navn Navn Navn Tema - Samarbejdsøvelser Klunse uden at tale sammen Tændstikker Eleverne inddeles i hold af 4 6. Alle får udleveret 5 tændstikker. Det er ikke tilladt at tale eller kommunikere sammen under øvelsen og hænderne med tændstikker holdes skjult for de andre i gruppen. Instruktøren beder gruppen lægge et antal tændstikker på bordet. Uden at kommunikere skal gruppen forsøge at ramme det rigtige antal tændstikker. Først prøves med lette tal, f.eks. 0, 25 (ved 5 elever), - antallet kan herefter gøres vanskeligere at ramme. Instruktøren fortsætter med forskellige antal, til eleverne har fundet et system. Hvis der ikke er fremskridt i øvelsen kan instruktøren evt. tillade alle elever at sige et eller få ord, inden man prøver på ny. Det gælder for gruppen om at finde frem til et system, hvor de kan komme frem med det rette antal tændstikker hver gang. Menneskelig skulptur Eleverne inddeles i grupper af 6 7. Hver gruppe skal lave en menneskelig skulptur, hvor kun syv punkter må røre jorden. Skulpturen skal være så kreativ og suk, som muligt. Øvelsen kan varieres med krav om et antal fødder, hoveder, bagdele, eller næser der skal røre jorden. Kludderhånd Eleverne inddeles i grupper af ca. 10. Hver gruppe stiller sig i en rundkreds med ansigtet mod hinanden. Den første giver højre hånd til en person i rundkredsen, denne giver venstre til hånd tilbage. Samme person giver nu højre hånd til anden person i rundkredsen, osv. Når alle arme er filtret ind i midten, skal knuden løses, uden at nogen taler eller slipper hænderne, så man danner en rundkreds uden krydsende arme. Flytte sig på smal bænk Gymnastikbænk Eleverne inddeles i hold af ca. 12. De står på en smal gymnastikbænk og skal bytte plads, så de kommer til at stå i rækkefølge efter fødselsdag, højde eller skostørrelse. Grænseland Maletape/Skolekridt Gruppen deles i to. Rummet deles i to halvdele med malertape eller kridtstreg. Den ene gruppe flyttes, så de ikke kan høre instruktionen af den anden gruppe. Hver gruppe instrueres om, at de har et hjemland i den ene del af lokalet, og at deres opgave består i at få borgerne i det andet land til at komme over til bagvæggen i modpartens hjemland. Instruktørerne skal tilstræbe ikke at give vejledninger eller tolkninger af opgaven. Grupperne samles i deres hjemlande, og opgaven igangsættes. Instruktørerne bemærker hvilke metoder der bliver taget i anvendelse: Vold Handel Løgn Overtalelse Forhandling. Samarbejdet i gruppen diskuteres med eleverne, når opgaven er løst. 20

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Den som flaskehalsen peger på...!"

Den som flaskehalsen peger på...! Den som flaskehalsen peger på...!" Filmen er bygget op omkring 5 små afsnit, som sker under den samme fest, hvor 14 unge deltager. De unge skuespillere har selv bidraget med egne og andres erfaringer til

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Program dag Forebyggelsesprogrammet X:IT og Cool Uden Røg Rammer, regler og rollemodeller inkl. øvelse

Program dag Forebyggelsesprogrammet X:IT og Cool Uden Røg Rammer, regler og rollemodeller inkl. øvelse Forebyggerkursus Kræftens Bekæmpelse 3.-4. februar 2016, KB, København Undervisere: Louise Wohllebe Program dag 2 08.30 09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00 10.30 Forebyggelsesprogrammet X:IT og Cool Uden Røg

Læs mere

Kære X:IT deltagere. Du kan altid kontakte Kræftens Bekæmpelse eller din kommunale X:IT koordinator i forvaltningen, hvis du har spørgsmål til X:IT.

Kære X:IT deltagere. Du kan altid kontakte Kræftens Bekæmpelse eller din kommunale X:IT koordinator i forvaltningen, hvis du har spørgsmål til X:IT. Kære X:IT deltagere Årets runde af X:IT workshops er nu slut, og du får her en sammenfatning af, hvad der blev diskuteret på møderne. På mange skoler går det rigtig godt med X:IT. Men der er også udfordringer

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Test jeres klasse: Er du en god kammerat?

Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Testen kan bruges som oplæg til dialog mellem lærere og elever om svære situationer i skolen, og hvordan man som elev kan handle, for at gøre klassen og skolen

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner Dialogkort Spillet består af 28 dialogkort med spørgsmål, svar og perspektiverende spørgsmål i fire kategorier: Penge, Hjerne, Statistik og Venner. 7.-10. klasse / 15-60 min. Spillevejledning: Gruppedialog

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 30.9.2013

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 30.9.2013 UMV Sådan! Dato:08.11.2010 Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 30.9.2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Magleby Efterskole Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Bemærk at der nederst i dette nyhedsbrev er evaluering, som vi beder Jer forældre om at deltage i. Omberegning af elevstøtten Til glæde for de

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs .til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs Indholdsfortegnelse Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen Side 3 Indledning Side 4 Børnehaveklasse Side 5 1. Klasse... Side 6 2. Klasse..

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme Undervisningstilbud - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme 2016-17 Side 1 Kære læser - lærere, pædagoger m.fl. Vi kan med stolthed præsentere forebyggelseskataloget 2016/17 som

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hoven Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 18-3-2013

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hoven Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 18-3-2013 UMV Sådan! Dato: 18-3-2011 Undervisningsmiljøvurdering for Hoven Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 18-3-2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse:

Undervisningsmiljøundersøgelse: Undervisningsmiljøundersøgelse: Undervisningsmiljøundersøgelsen er foretaget i efteråret 2006 og omfatter afdelingen i Ølstykke, Smørum og Stenløse I alt har 147 elever i Egedal Ungdomsskole deltaget i

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Evaluering af Camp 7, 2015 - skolens medarbejdere og eleverne

Evaluering af Camp 7, 2015 - skolens medarbejdere og eleverne Evaluering af Camp 7, 2015 - skolens medarbejdere og eleverne Indhold Elevernes evaluering af Camp 7 fra klassens tid...2 Det faglige udbytte...2 Det sociale udbytte...3 Det bedste på Camp 7...3 Elevernes

Læs mere

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Til skolen... Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af livet i 9 eller 10 år. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: omsorg for andre. at lyve. forskellen på at sladre og hjælpe. Formål Når man er sammen hver dag, er det naturligt, at der indimellem opstår konflikter og uenigheder. Heldigvis

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER?

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Dendagmi nt eks t f i kens t emme AfL e nal i s ei bs e n Mål gr uppe: 3. 4. k l as s e Undervisningsforløb 3.-4. klasse Den dag min tekst fik en stemme Et undervisningsforløb med drama som fortolkningsmetode

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere