Evaluering af DU VÆLGER SELV d. 19. okt i Odder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af DU VÆLGER SELV d. 19. okt. 2004 i Odder"

Transkript

1

2 2 Evaluering af DU VÆLGER SELV d. 19. okt i Odder

3 Evalueringsrapport SSP-Odder arrangerede temadagen DU VÆGER SELV den 19. oktober 2004 med økonomisk støtte fra Lions Club Odder, og personalemæssig opbakning fra politiet i Odder-Skanderborg og Odder Kommune. Endvidere medvirkede 87 aktører i 33 scenarier til at dagen blev en succes. DU VÆLGER SELV er et koncept udviklet i slutningen af 80 erne i Svendborg, og siden raffineret af SSP i Silkeborg. Vi har modtaget stor hjælp fra Jørgen Pedersen, SSP konsulent i Silkeborg, og vores materiale er i høj grad baseret på, og en videreudvikling af materiale fra Silkeborg. Nedenstående gennemgås et bredt spekter af forhold, som tilsammen dannede rammerne om DU VÆLGER SELV. Evalueringen baseres på udsagn fra SSP-arbejdsgruppen, samt spørgeskemaer til klasselærerne og til eleverne. 11. jan Vagn Mørch Sørensen, SSP-koordinator i Odder Kommune Indhold: Tidspunkt for afholdelse af arrangement...4 Tidsplan, Turnusplan og forplejning...4 Scenarierne...4 Politi...4 Sundhedsplejerske...4 Skadestue...5 Hjem/Fest...5 Samarbejde...5 Samarbejde med Lions Club...6 Samarbejde med Skolerne, der stillede med klasserne...6 Samarbejde med Skolerne, der stillede lokaler til rådighed...6 Samarbejde med Skuespilinstruktørerne...6 Samarbejde med Aktørerne...7 Politiet...7 Sundhedsplejerskerne...7 Sygeplejeskolen i Silkeborg...7 Voksne aktører i Hjem/Fest...7 Aktører fra Odder Højskole...7 Aktører fra Rudehøj Efterskole...8 Aktører fra Eriksminde Efterskole...8 Aktører fra Lilleskolen...8 Aktører fra Rathlouskolen...8 Aktører fra Skovbakkeskolen...8 Pressedækning...9 Skriftligt materiale til klasselærerne...9 Evaluering fra eleverne - spørgeskemaer...9 Om evalueringen...9 Spørgsmål 1: Hvad har gjort størst indtryk på jer i dag?...10 Spørgsmål 2: Hvad har I lært i dag?...11 Spørgsmål 3: Hvad kan klassen arbejde videre med?...12 Spørgsmål 4: Hvilke ting kunne forbedres?...13 Kommentarer og vejledning til Evalueringsundersøgelse...14 Bilag Instruktionsark til aktører...16 Bilag Turnusplan - Skovbakkeskolen...21 Bilag Klasselærerens opgaver ved arrangementet Bilag Stikordsark til lærernotater oplevelser fra scenarier...23 Bilag Spørgeark til gruppedialog skriv stikord!...24 Bilag Pressemeddelelser

4 Tidspunkt for afholdelse af arrangement Arrangementet blev afholdt tirsdag i uge 43 - ugen efter Efterårsferien. Rigtigt placeret i året, også i forhold til ferien (før ferien er der ofte emneuger). Torsdag i uge 43 ville være endnu bedre. Instruktionen skulle være færdig før ferien, så der var luft i planen. Tidsplan, Turnusplan og forplejning Tidsplanen for dagen var organiseret fra kl. 9 med fem scenarier á 25 min. varighed i træk, adskilt af 5 7 min. pendlepause, afsluttet med 50 min. spisepause, før 45 min. klassevis evaluering, beskrevet i en Turnusplan for hver af de fire skoler, hvor der var scenarier se bilag. Forplejning i form af sandwich til aktørerne efter scenarierne. Trods tvivl før arrangementet viste det sig, at det var rigtigt at gennemføre alle scenarier før spisepausen, eleverne var engagerede uden store afbrydelser. Godt med spisepause efter scenarierne her også mulighed for at møde de andre aktører, og debriefe umiddelbart efter seancerne. Flere af aktørerne vidste ikke at der var måltid efter optræden og havde derfor lavet andre aftaler, som forhindrede dem i at se de andre. Scenarierne Hver klasse gennemgik et forløb af fem forskellige scenarier i løbet af formiddagen. Scenarierne var arrangeret på fire udvalgte skoler. Tre skoler havde dobbelte forløb, og én oplandsskole havde et enkelt forløb. Det var tilstræbt at tilskuerne til hvert scenarium kom fra samme klasse; i hvert fald fra samme årgang, og at antallet ikke var større end at lokalet kunne rumme dem siddende i tilskuerrækker. I alt deltog ca. 900 elever fra 54 klasser fra alle skoler i kommunen. I de to forløb på Skovbakkeskolen var flere af grupperne på op til 45 elever, og det var for mange, der skulle nok have været tre forløb, så havde vi kunnet beholde alle Skovbakkeskolens elever på egen skole. Det er vigtigt at pointere adskillelsen mellem fiktion og virkelighed. Politi Fem ens scenarier bemandet ligeligt med fem betjente fra Odder Skanderborg politi og fem unge aktører. Afhøring af den unge for butikstyveri af undertøj og sminke. Afhøringen var så naturtro om muligt. Ved gennemgang af lommeindhold findes mobiltelefon, som er købt af ven viser sig at være varm. Scenariet afsluttes med konstatering af at telefonen er købt af en af de tilstedeværende i lokalet, uden at denne udpeges. I en efterfølgende dialog sættes fokus på straffeattest og konsekvenser af selv mild kriminalitet. Et gennemgående godt scenarium; ukompliceret og nemt at dramatisere. Megen væsentlig dialog efterfølgende. Vigtigt med realistiske problemfelter. Varm mobiltlf. var god og relevant. Sundhedsplejerske Syv scenarier bemandet med seks sundhedsplejersker fra Kommunen og én ude fra, samt syv unge aktører. Samtalen hos Sundhedsplejersken udvikler sig til en fortrolighed om dilemmaet med, at den unge har erkendt nødvendigheden af hjælp til misbrugende kam- 4

5 merat, og angsten for at sladre. Hvilke voksne kan kontaktes for hjælp? Et vanskeligt scenarium, da intimiteten, som er nødvendig for at løfte samtalen op over det almindelige til fortrolighed, kræver et nært samspil mellem de to parter på scenen, samt en lydhørhed hos tilskuerne. Det er svært at få det dramatiske til at slå igennem. Skadestue Syv scenarier bemandet med 19 sygeplejerskestuderende fra Sygeplejeskolen i Silkeborg og 15 unge aktører. En ung kommer slæbende til Skadestuen med sin berusede kammerat. Den berusede bliver undersøgt, og brækker sig, og da det ikke er nok gennemføres en fingeret udpumpning. Den berusede lægges i aflåst sideleje (Nato-stilling). Vennen og Sygeplejerskerne samtaler om, hvem der skal/kan kontaktes i krisesituationer. Det går op for vennen, at man kan dø af alkoholforgiftning. Et godt scenarium, spørgelysten var for det meste stor, informationsværdien stor. En bemærkning: Nu ved vi hvad det vil sige at komme til udpumpning vi vil aldrig drikke os så stive. Andre mente at scenariet mindede for meget om det der var blevet sagt hos Sundhedsplejersken. Hjem/Fest Syv scenarier bemandet med i alt tre voksne og 11 unge aktører. Tre af scenarierne havde opgør mellem voksen/ung om følgerne af fest, der var gået for vidt, og fire scenarier var to unge der samtalte om konflikt i den énes hjem, om fest der var gået for vidt. Dilemma mellem skadeserstatning og faren for at miste venner. Trods store vanskeligheder med at finde voksne aktører, og dermed ændringen af konceptet til et dilemma belyst som dialog mellem to unge, lykkedes scenariet godt. Dilemmaet velkendt for de fleste og dialogen bagefter var præget af engagement. Samarbejde Syv scenarier bemandet med i alt 16 højskoleelever fra Odder Højskole. Scenariet havde samarbejde som tema, og instruktørerne havde et katalog med flere samarbejdsøvelser de kunne udsætte eleverne for. Scenariet var noget anderledes end de fire andre skuespilscenarier, idet eleverne var i aktivitet hele tiden. Nogen elever var glade, og andre var utilfredse, men det var forudsigeligt. Instruktørerne var gode til at instruere i samarbejdsøvelserne, men manglede i flere tilfælde at konkludere øvelserne i forhold til den enkelte klasses interne samarbejde. 5

6 Samarbejde med Lions Club Den 13. januar 2004 var SSP-Odder inviteret til møde med Lions Club Odder. Vi fremlagde planen for større SSP-arrangementer i 2004, og fik bevilget midler til et teaterarrangement i foråret Soldierboy, og arrangementet DU VÆLGER SELV i efteråret. Max Rahbek var kontaktperson mellem Lions Club Odder og Vagn Mørch Sørensen, SSP-Odder, indtil sygdom kort før efterårsarrangementet tvang Max til at overdrage opgaven til Mogens Trier. I Lions Club Odder er Hans Christian Rasmussen aktiv, og han laver videooptagelser. Hans Christian lovede at filme arrangementet; han fulgte en 7. klasse gennem scenarierne på Parkvejens Skole. Efter gennemførelsen af begge arrangementer giver Max Rahbek udtryk for at, det var en god og forståelig planlægning. SSP-Odder var meget glad for støtten og samarbejdet med Lions Club Odder. Videooptagelsen forløb gnidningsfrit, og det var en stor hjælp at kunne dokumentere arrangementet. Samarbejde med Skolerne, der stillede med klasserne Skolernes ledelser blev informeret om DVS på et Skoleledermøde i foråret 04 af Steen Nielsen, siden blev der i maj 04 udsendt brev om DVS til skolelederne. Vi havde valgt ikke at afholde et specialkursus for klasselærerne om forløbet. Informationen af skolelederne i foråret var for svag. De skulle have haft grundigere og mere målrettet information, så deres årsplanlægning var sikret i tide. Det anbefales at skolelederne får skriftlig information om arrangementet inden april måned året før. Nogle af klasselærerne mente, at eleverne i 6 kl. var for umodne til nogle af scenarierne. Samarbejde med Skolerne, der stillede lokaler til rådighed I august blev klassefordelingen klar for de fire skoler, der skulle huse scenarierne, og ledelserne på de fire skoler blev kontaktet om lokalebehovet. Skolerne var Skovbakkeskolen, Parkvejens Skole, Rathlouskolen og Hou Skole. Uge 41 blev skolerne igen kontaktet med detailplanlægning af lokalefordelingen. Mandag 18. okt. blev de fire skoler besøgt for at få sidste hånd på lokalefordelingen. På selve dagen blev lokalerne klargjort af pedel/aktører. Vejvisning foregik på ophængte oversigtsplaner og dørskilte med angivelse af gruppeturnusskema og aktørnavne, så klasserne kunne finde rundt. På Skovbakkeskolen var lokalefordelingen ikke udmeldt til berørte lærer, så der var en del forvirring om lokalerne. På Rathlouskolen blev lokalerne først ledige 5 min. før scenarierne skulle starte, hvilket gav anledning til megen stress og forvirring. Samarbejde med Skuespilinstruktørerne Efter at vi fra SSP-Odder havde været vidne til at projektet blev gennemført i Silkeborg i nov. 03, blev vi klar over, at det ville vinde i kvalitet, med teaterinstruktion af fire af de fem scenarier. Vi aftalte med Sean Kelly Nelson og Margit Bergmann, at de ville være med til at pudse scenarieindholdet af, og instruere aktørerne. SSP-arbejdsgruppen og Instruktørerne holdt møde primo august. Den 25. aug. mødtes drejebogsudvalget og fastlagde indholdet i detaljer for de fire scenarier, og i uge 41 begyndte instruktionen af aktørgrupperne. Instruktionsforberedelserne var tidsmæssigt presset af et andet arrangement Margit Bergmann afsluttede i uge 40, så instruktionsperioden blev meget komprimeret. Det er vores indtryk, at resultatet blev meget bedre og mere professionelt, pga. instruktionen. 6

7 Samarbejde med Aktørerne Politiet Allerede i foråret lovede Arne Pedersen, stationsleder for Odder politi, at stille med aktører til arrangementet DVS. Da tiden for arrangementet nærmede sig fik vi lovning på, at fem betjente kunne afses det var to færre end ønsket. Vi måtte slå fire scenarier sammen til to, og acceptere det større elevantal til disse politiscenarier. Der var begrænset spørgelyst ved de scenarier, hvor flere klasser var sammenbragte - manglende intimitet. Alle politiscenarierne blev professionelt gennemført, og informationsformidlingen var stor. Sundhedsplejerskerne I foråret blev sundhedsplejerskerne besøgt; de så DVD-optagelse af Silkeborgs version af DVS. I mangel af den syvende sundhedsplejerske lokalt ansat, skaffede de selv en udefra kommende til rollen som den syvende. Sundhedsplejerskerne havde nogle forbeholdne forventninger til arrangementet, men udtrykte stor glæde bagefter, og udførte et professionelt arbejde. Sygeplejeskolen i Silkeborg Studievejleder/Klinisk koordinator Birthe Cæsar Jensen på Sygeplejeskolen i Silkeborg var beredvillig fra første kontakt i foråret. Vi havde løbende kontakt fra august. Sygeplejestuderende fra Silkeborg: Vi aftalte at de studerende skulle hentes i bus fra Silkeborg til instruktion i uge 41. Skolen stillede med 20 elever, som efter at busselskabet havde kørt en omvej, ankom til instruktion på Parkvejens Skole. De studerende var noget forbeholdende over for teaterinstruktionen, da de havde ventet en skadestuefaglig instruktion. Misforståelsen blev siden opklaret ved samtale med Birthe Cæsar Jensen, idet hun havde forstået instruktion, som undervisning i Skadestuens arbejdsgange, lige som de tidligere havde gjort ved arrangementet i Silkeborg i Jeg havde brugt ordet instruktion i forståelsen teaterinstruktion, og ikke fået læst grundigt nok på Evalueringsrapporten fra SSP-Silkeborg. Vi løste det ved, dagen før selve arrangementet, at en sygeplejerske fra skadestuen i Silkeborg afholdt en times skadestueinstruktion for de studerende på skolen i Silkeborg, hvor de også kunne fremføre alle deres faglige tvivlsspørgsmål. Én af de studerende meldte fra inden arrangementet. Flere af Skadestuescenarierne gennemførte en generalprøve en halv time før selve arrangementet, for at få alle de løse ender på plads. På trods af den usikkerhed som misforståelsen om instruktion afstedkom, var det en stor succes med samarbejdet med Sygeplejeskolen i Silkeborg og de studerende, og de studerende udførte et meget professionelt arbejde. Voksne aktører i Hjem/Fest Aktører til scenariet var meget vanskelige at finde; mange syntes det lød spændende, men havde svært ved at afsætte tid til instruktionen og selve dagen. Det lykkedes at engagere to og så trådte jeg selv (Vagn) ind som den tredje. Samarbejdet var ukompliceret, men scenariet bør revurderes, når det er så svært at finde aktører. Aktører fra Odder Højskole Samarbejdsscenariet var oplagt en opgave for elever fra Odder Højskole. Forstander Søren Winter Larsen blev først telefonisk og siden skriftligt kontaktet medio sept. og gav tilsagn om samarbejde. I Uge 41 blev 16 elever fra højskolen instrueret, og der var stor glæde i gruppen. Opgaven var overskuelig. Gode og engagerede elever. 7

8 Aktører fra Rudehøj Efterskole Scenariet om Skadestuen manglede aktører på instruktionsdagen med de tilrejsende Sygeplejerskestuderende. Lige inden Efterårsferien lykkedes det at få kontakt med Per Christensen, dramalærer på Rudehøj Efterskole. Per lovede at stille med syv motiverede elever mandag efter ferien. Eleverne blev hentet, og en kort instruktion sammen med de andre medspillende unge, satte dem ind i indholdet på morgendagens scenarium. Eleverne fra Rudehøj gik lige ind i gruppearbejdet, og var meget motiverede. Det var rigtigt at søge aktører blandt skolernes dramahold. Aktører fra Eriksminde Efterskole Scenariet om Hjem/Fest var i underskud af voksne til at spille forældrene. I ugen op til Efterårsferien lykkedes det at få kontakt med Karen Bak, dramalærer på Eriksminde Efterskole, og Karen anbefalede fire elever som aktører. De kom til instruktion og påtog sig straks opgaven. Vi omskrev scenariet, så det kunne spilles af to unge i samtale om fest der kørte af sporet, og forældrenes reaktion. I evalueringen fra tilskuerne får aktørerne meget positiv omtale af deres scenarium. Det var rigtigt at søge aktører blandt skolernes dramahold. Aktører fra Lilleskolen Tre elever fra Odder Lille Friskole meldte sig som aktører. To gennemførte Hjem/fest scenariet uden voksne aktører. Én var med i Skadestuescenariet. I evalueringen fra tilskuerne får scenariet positiv men forbeholdende omtale. Opgaven med at løfte den efterfølgende dialog var krævende, og da det var 8. klasser som tilskuere, krævede det særlig indsats af klasselæreren. Aktører fra Rathlouskolen Syv elever fra Rathlouskolen var med fra starten til scenarierne Politiafhøring, Sundhedsplejerske og Hjem/fest. Eleverne ydede fine præstationer. Aktører fra Skovbakkeskolen To elever fra Skovbakkeskolen blev tilkaldt til Skadestuescenariet, og sprang fuldstændigt uforberedte ind. Gode engagerede præstationer. 8

9 Pressedækning Der var umiddelbart to fokuspunkter i ønsket om pressedækning: Profilering af samarbejdet med Lions Club Odder og omtale af selve projektet. Samtidigt ville vi gerne holde projektets indhold hemmeligt for den enkelte elev, så længe som muligt, for at begrænse deres forforståelse. Der blev derfor udsendt tre pressemeddelelser; den første 14 dage inden projektdagen, med beskrivelse af samarbejdet med Lions Club Odder og tilvejebringelsen af de økonomiske midler til projektet; den anden blev udsendt i ugen før projektet, og omhandlede selve konceptet i projektet; og den sidste blev udsendt umiddelbart efter projektdagen, suppleret med digitale billeder, så de medier der ikke havde omtalt noget før, fik en fornyet chance. Se bilag. Det var i pressemeddelelserne tilstræbt, at give så faktuel en information som muligt. Pressemeddelelserne blev et til redaktionerne på aviser med omtale af lokalt stof for Odderområdet, samt lokalradioer, DR-Østjylland og TV2-Østjylland. Strategien lykkedes, der var omtale i de fleste aviser, og Østjyllands Radio på P4 var i Hou Skole at optage, samtidigt med, at TV2-Østjylland optog på Parkvejens Skole. Skriftligt materiale til klasselærerne Klasselærerne kunne først informeres efter sommerferien, da det ikke før var sikkert, hvem der var klasselærer. Den 3. sept. 04 blev der udsendt brev til alle klasselærerne om deres deltagelse i DVS, og 7. okt. 04 fik klasselærerne skriftlig information, om deres deltagelse og opgaver i forbindelse med DVS, samt klassens gruppeturnusskema. På selve dagen fik lærerne udleveret et ark med præcisering af deres opgaver se bilag. En del af klasselærerne var ikke aktive nok i scenarierne, det bør overvejes om de skulle have haft et bedre ejerskab til dialogen under scenarierne ved mere information. Spørgsmålet er om et forkursus ville have motiveret dem bedre? Evaluering fra eleverne - spørgeskemaer Om evalueringen Evalueringen af arrangementet foregik på følgende måde: 1) Dialog om dagen klassevis. Lærerne noterede stikord om elevernes kommentarer til hvert enkelt scenarium. 2) Dialog om dagen i mindre elevgrupper. Udgangspunktet for dialogen var et spørgeskema med åbne svarkategorier, som eleverne besvarede i fællesskab. Resultater af evalueringens første del indgår i ovenstående evaluering. Denne rapport omhandler anden del, dvs. elevgruppernes svar på spørgeskemaet om projektdagen samlet set. I det følgende konkluderes på svarene på følgende spørgsmål: 1) Hvad har gjort størst indtryk på jer i dag? 2) Hvad har I lært i dag? 3) Hvad kan klassen arbejde videre med? 4) Hvilke ting kunne forbedres? Der ses ikke på spørgsmål 5): Giv 3 gode råd til andre, som kan hjælpe, når man står i et svært valg. Årsagen er, at spørgsmålet er tænkt som dialogredskab og ikke evalueringsinstrument. 9

10 Spørgsmål 1: Hvad har gjort størst indtryk på jer i dag? 6. klasse: Næsten alle grupper af elever på 6. klassetrin har skrevet hvilke scenarier, som de syntes bedst om. Ud af i alt 62 grupper, som har svaret, har 38 nævnt scenariet Politistationen, og 29 har nævnt Skadestuen. Kun 7 grupper har nævnt Samarbejde, 6 har nævnt Fest/hjem, og 2 har nævnt Sundhedsplejerske. Det er tydeligt ud fra kommentarerne, at mange var overraskede og chokerede over, hvordan både politiafhøring og udpumpning foregår. Mange skriver også, at de var imponerede over, at skuespillet virkede meget realistisk. Citater: Det med politiet, fordi vi blev overrasket over hvor meget et simpelt butikstyveri kan betyde for fremtiden. Spørgsmålene efter afhøringen var spændende og svarene var chokerende. Og udpumpningen blev vi også overrasket over. At de har lavet skuespil om hvordan udpumpningen foregår, hvordan stoffer påvirker en, og hvor lidt vodka der skal til en genstand. 7. klasse: Langt de fleste grupper af 7. klasse-elever har også noteret et eller flere scenarier, som de syntes var bedst. Ud af i alt 40 grupper som svarede på spørgsmålet, har 22 nævnt Politistationen, 12 har nævnt Skadestuen, og 10 har skrevet Fest/Hjem. Kun 7 grupper har skrevet Samarbejde, og 2 Sundhedsplejersken. Generelt giver grupperne desuden udtryk for, at det var en god dag, og at skuespillet gjorde indtryk. Citater: De skuespil var gode, de viste virkelig hvor galt det kan gå, eller hvad man skal gøre i de forskellige situationer. Hele emnet er meget spændende. Politiafhøringen var meget god, men det der fangede mest var hjem/fest for det viste mest om unge og forældre. 8. klasse: 55 grupper har svaret på spørgsmålet. 34 grupper nævnte Politistationen, 20 grupper skrev Skadestuen og 10 Samarbejde. Kun 2 skrev Fest/Hjem, og ingen valgte at skrive Sundhedsplejersken. Citater: At en straf påvirker ens jobmuligheder så meget, og at man ikke må køre for stærkt på cykel. Vi fik at vide hvad vi skulle gøre, hvis en kammerat var meget fuld og dårlig. Det var værkstedet samarbejde fordi man lærer hinanden bedre at kende og forbedrer vores kommunikation. Gruppen med samarbejde fik en til at tænke over nogle ting, bl.a. vold. 10

11 Spørgsmål 2: Hvad har I lært i dag? 6. klasse: Ud fra kommentarerne er det tydeligt, at eleverne på 6. klassetrin især synes, at de har lært noget nyt om alkohol og tyveri. Både hvad konsekvenserne kan blive og hvad man gør, hvis det er gået galt. Nedenfor er nogen eksempler på kommentarerne. Citater: Hvordan vi skal takle tingene. Vi har lært konsekvensen f.eks. af at stjæle. Hvad der sker når man har gjort noget dumt, som at tage stoffer og stjæle. At samarbejde, at vi aldrig skal drikke så meget at vi skal til udpumpning. At vi ikke skal drikke så meget. Hvad vi skal gøre hvis vi ser en der har fået for meget at drikke. At tænke over hvad man gør. Sejt at sige nej. Vi har lært at voksne godt kan hjælpe til. Vi har lært om afhøring og vi har lært, at man selv skal bestemme. Kriminalitet betaler sig ikke. 7. klasse: Også eleverne på 7. klassetrin giver udtryk for, at de især har lært om konsekvenserne af at stjæle og af at drikke for meget. Derudover har de lært forskellige ting om samarbejde og ansvar for sig selv og andre. Citater: Man skal lade være med at stjæle. Man skal lægge venner i nød i aflåst sideleje (v. druk). At der er konsekvenser. Man kommer længst med sandheden. Man skal ikke stjæle. Ringe 112. Hvad alkohol gør ved kroppen, hvor galt det kan gå og at det er vigtigt man tænker sig godt om før det tager overhånd. Vi har lært at man har et stort ansvar overfor sine venner hvis der sker dem noget. At samarbejde er en god ting, at det er en god ting at snakke om problemer. 8. klasse: Grupperne af elever på 8. klassetrin skriver ligesom de andre elever, at de især har lært om konsekvenserne af alkohol og tyveri, men også om samarbejde og ansvar. En del grupper nævner dog, at de slet ikke eller næsten ikke har lært noget nyt, fordi de havde kendskab til det i forvejen. Citater: Vi har ikke lært noget, vi syntes de kastede noget på os vi ikke rigtig kunne bruge, vi vidste det hele i forvejen. Straffelov, resten af det vi fik at vide havde vi fået info om før. Hvordan man behandler fulde mennesker og hvad konsekvenserne var når man gør noget ulovligt. Ansvar, pligt, udpumpning, tillid og forståelse, politiafhøring (straffen, loven). At tænke lidt mere på andre. At tage ansvar 11

12 Spørgsmål 3: Hvad kan klassen arbejde videre med? 6. klasse: De fleste grupper nævner alkohol og problemer i den forbindelse, som et oplagt emne til videre arbejde i klassen. Også samarbejde vil mange gerne arbejde videre med. Citater: Hvor mange genstande et menneske kan holde ud at drikke. At man skal være gammel nok før man skal begynde at drikke og skal tænke over, om der er stoffer i ens drink. Det hele. Samarbejde og skænderier. At forbedre sammenhold. 7. klasse: De fleste grupper mener, at klasserne skal arbejde videre med emnerne alkohol og samarbejde. Mange skriver, at de gerne vil snakke videre, have dialog, og lære hinanden at kende bedre for at kunne hjælpe hinanden og lære at samarbejde. Citater: Alkohol, vold og tyverier. Alkohol, stoffer, kriminalitet, gruppepres. Sundhedsplejersker i klassen om alkohol. Alkohol fordi det er nyt for os. Vi skal arbejde videre med alkohol og socialt samvær. Vi kan arbejde mere med situationernes løsninger og konsekvenser. Sammenhold og kommunikation og ikke gruppepres. 8. klasse: Eleverne på 8. klassetrin mener, at det de først og fremmest skal arbejde videre med i klasserne er samarbejde, herunder sammenhold, at sige fra, og at tale om tingene frem for at bruge vold. Enkelte mener også, at man kan arbejde videre med emnet alkohol. Citater: Grænser og ansvar. At vi skal passe på hinanden og samarbejde. At vi skal blive bedre til at diskutere. Samarbejde. At turde sige sin mening. Vi kunne se et retssags-forløb, og finde ud af noget mere om straffeattesten. Vi skal forebygge at nogen bukker under for gruppepres. Og vi skal have et godt samarbejde. 12

13 Spørgsmål 4: Hvilke ting kunne forbedres? Dette spørgsmål er af elevgrupperne blevet opfattet lidt forskelligt. Nogle har svaret på, hvad der kunne forbedres ved selve arrangementet, mens andre har svaret på, hvad der kunne forbedres ved dem selv og deres klasse mv. I nedenstående sammenfatning er kun brugt de svar, der handler om selve arrangementet. Nedenfor gengives de mest markante kritikpunkter/forslag i citatform. Der er ikke opdelt på klassetrin, da der ikke er fundet nogen systematiske sammenhænge mellem klassetrin og kritikpunkter/forslag. Citater: Man kunne forbedre skuespillerne. Det ved Sundhedsplejersken, vi fik ikke særlig meget at vide. Ikke så meget snakken og ens klasselære sku ikke ha været der. De trak tiden ud efter stykkerne. Vi skulle ha været blandet i samarbejde. Skal være mere aktiv. Mere tid til Samarbejde Lidt længere tid til hvert sted. Nogle af tingene kørte lidt i det samme. Forklaringerne skal være mere præcise. De skulle tale højere, de mumlede! Mere samarbejde og fysiske ting for os. Information, bedre velkomst Det skal ikke være 6, 7, og 8 klasser, men 7, 8 og 9 klasser. 6 klasse er for unge. Flere spørgsmål om vores meninger i stedet for vi skal stille dem. Vi skulle have spurgt om flere spørgsmål. Opgaverne skal forklares bedre og langsommere. Spørgsmålsteknikken. Noget at spise og flere pauser. Skuespillerne skulle snakke højere, og de skulle finde på nogle flere spørgsmål for det kan vi ikke. Mere tid. Noget med rygning /flere emner. Vi syntes vi skulle ha været blandet med andre skoler. Hjem/fest: spørgsmålet var relevant nok, men de kunne godt have gjort mere ud af diskussionen/spørgsmålene. Man kunne ligesom inddrage publikummere i det der foregår. Der hvor vi skulle samarbejde kunne det måske have været bedre hvis man havde mere tid, både til forklaringer og opgaver. 13

14 Kommentarer og vejledning til Evalueringsundersøgelse Krista Kajberg bearbejdede spørgeskemaundersøgelsen, og har fremsat følgende råd til en fremtidig undersøgelse: Først og fremmest synes jeg, at man skal overveje og fastlægge, hvad formålet med evalueringen er. Formålet er nemlig afgørende både for hvordan evalueringen skal foregå, og for hvilke spørgsmål det er relevant at stille. Jeg forestiller mig 3 modeller: Model 1. Hvis formålet med spørgearket primært er dialog mellem eleverne og mellem elever og lærere, vil jeg foreslå følgende model: 1) Eleverne går ud i grupper og svarer på spørgearket i fællesskab. 2) De mødes i klasserne sammen med deres lærer, for at præsentere og diskuterede hinandens svar på spørgsmålene. For at have en smule dokumentation kunne læreren få til opgave at notere enkelte stikord fra denne diskussion. I denne model kunne spørgearket fint se ud som det gør nu, med de 5 åbne spørgsmål, og lærernes stikord kunne relativt nemt samles og indtastes og der kunne konkluderes kort herpå. Modellen vil være forholdsvis svag til efterfølgende dokumentation og evaluering. Model 2. Hvis formålet med spørgearket først og fremmest er dokumentation og efterfølgende evaluering, vil jeg foreslå følgende model: 1) Eleverne svarer på et elektronisk spørgeskema over nettet - enten i grupper eller enkeltvis. 2) Resultaterne bruges til dokumentation og overordnet evaluering, men kan derudover også sendes ud til eleverne, så de kan se hvad de andre har ment. I denne model er evalueringen gjort meget nem, for når undersøgelsen foregår over nettet er alt indtastet af eleverne med det samme, og der kan hurtigt analyseres på svarene. Og måske ville eleverne ligefrem synes, at det var en sjov måde at få lov til at svare på spørgsmål på? Hvis model 2 vælges, skal spørgeskemaet være noget anderledes end det nuværende spørgeark. For det første mener jeg, at det kan indeholde både åbne og lukkede spørgsmål. For det andet synes jeg, at man kunne udelade både det nuværende spørgsmål 5: Giv 3 gode råd til andre, som kan hjælpe, når man står i et svært valg, og evt. det nuværende spørgsmål 3: Hvad kan klassen arbejde videre med?, da disse spørgsmål fungerer som dialogværktøjer. For at give et indtryk af denne model, har jeg lavet et forslag til skema: Forslag til indhold i skema (ved valg af model 2): Spørgsmål 1. Hvilken skole går du på? Sæt X. Svarmuligheder: Skovbakkeskolen, Parkvejens Skole,...osv. (lukket) Spørgsmål 2. Hvilken klasse går du i? Sæt X. Svarmuligheder: 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse. (lukket) 14

15 Spørgsmål 3. Hvilket scenarie gjorde størst indtryk på dig i dag? Sæt X. (evt. mulighed for at sætte mere end ét kryds) Svarmuligheder: "Samarbejde", "Politistationen",...osv. (lukket) Spørgsmål 4. Hvorfor? Svarmulighed: skriv selv (åbent) Spørgsmål 5. Hvor meget nyt synes du, at du fik ud af dagen alt i alt - på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder ingenting og 10 betyder rigtig meget? Svarmuligheder: 0, 1, (lukket) Spørgsmål 6. Har du forslag til forbedringer, som kunne gøre dagen bedre? Det kunne f.eks. være forslag andre emner eller en anden måde at få snakket om emnerne på. Svarmulighed: skriv selv (åbent) Mht. spørgsmål 5 i dette forslag, kan det evt. udelades. Men jeg ville vælge at se sådan på det, at når det foregår elektronisk og er et lukket spørgsmål, gør det hverken til eller fra tidsmæssigt, så derfor kunne man tage det med for at afprøve, om der kommer noget givtig information ud af spørgsmålet eller ej. Model 3 - en kombination. Hvis formålet er en kombination af dels at ville igangsætte dialog om dagen og dels at kunne evaluere systematisk efterfølgende, vil jeg foreslå en kombinationsmodel: 1) Klassevis dialog om dagen - uden nogen noteringer, 2) Eleverne får et link til spørgeskema på nettet, som de udfylder enten enkeltvis eller i grupper. Her tager man altså model 2, men supplerer den med en klassevis dialog om dagen uden noteringer. Dialogen kunne tage udgangspunkt i f.eks. de to spørgsmål, jeg foreslår udeladt af et elektronisk spørgeskema. Denne model ville efter min mening være den foretrukne, da man så både får en dialog, men også nogle rigtigt gode og nemme muligheder for efterfølgende evaluering og dokumentation. Jeg kunne forestille mig, at denne model ville være den optimale til et lignende SSParrangement i fremtiden. 15

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere