Evaluering af DU VÆLGER SELV d. 19. okt i Odder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af DU VÆLGER SELV d. 19. okt. 2004 i Odder"

Transkript

1

2 2 Evaluering af DU VÆLGER SELV d. 19. okt i Odder

3 Evalueringsrapport SSP-Odder arrangerede temadagen DU VÆGER SELV den 19. oktober 2004 med økonomisk støtte fra Lions Club Odder, og personalemæssig opbakning fra politiet i Odder-Skanderborg og Odder Kommune. Endvidere medvirkede 87 aktører i 33 scenarier til at dagen blev en succes. DU VÆLGER SELV er et koncept udviklet i slutningen af 80 erne i Svendborg, og siden raffineret af SSP i Silkeborg. Vi har modtaget stor hjælp fra Jørgen Pedersen, SSP konsulent i Silkeborg, og vores materiale er i høj grad baseret på, og en videreudvikling af materiale fra Silkeborg. Nedenstående gennemgås et bredt spekter af forhold, som tilsammen dannede rammerne om DU VÆLGER SELV. Evalueringen baseres på udsagn fra SSP-arbejdsgruppen, samt spørgeskemaer til klasselærerne og til eleverne. 11. jan Vagn Mørch Sørensen, SSP-koordinator i Odder Kommune Indhold: Tidspunkt for afholdelse af arrangement...4 Tidsplan, Turnusplan og forplejning...4 Scenarierne...4 Politi...4 Sundhedsplejerske...4 Skadestue...5 Hjem/Fest...5 Samarbejde...5 Samarbejde med Lions Club...6 Samarbejde med Skolerne, der stillede med klasserne...6 Samarbejde med Skolerne, der stillede lokaler til rådighed...6 Samarbejde med Skuespilinstruktørerne...6 Samarbejde med Aktørerne...7 Politiet...7 Sundhedsplejerskerne...7 Sygeplejeskolen i Silkeborg...7 Voksne aktører i Hjem/Fest...7 Aktører fra Odder Højskole...7 Aktører fra Rudehøj Efterskole...8 Aktører fra Eriksminde Efterskole...8 Aktører fra Lilleskolen...8 Aktører fra Rathlouskolen...8 Aktører fra Skovbakkeskolen...8 Pressedækning...9 Skriftligt materiale til klasselærerne...9 Evaluering fra eleverne - spørgeskemaer...9 Om evalueringen...9 Spørgsmål 1: Hvad har gjort størst indtryk på jer i dag?...10 Spørgsmål 2: Hvad har I lært i dag?...11 Spørgsmål 3: Hvad kan klassen arbejde videre med?...12 Spørgsmål 4: Hvilke ting kunne forbedres?...13 Kommentarer og vejledning til Evalueringsundersøgelse...14 Bilag Instruktionsark til aktører...16 Bilag Turnusplan - Skovbakkeskolen...21 Bilag Klasselærerens opgaver ved arrangementet Bilag Stikordsark til lærernotater oplevelser fra scenarier...23 Bilag Spørgeark til gruppedialog skriv stikord!...24 Bilag Pressemeddelelser

4 Tidspunkt for afholdelse af arrangement Arrangementet blev afholdt tirsdag i uge 43 - ugen efter Efterårsferien. Rigtigt placeret i året, også i forhold til ferien (før ferien er der ofte emneuger). Torsdag i uge 43 ville være endnu bedre. Instruktionen skulle være færdig før ferien, så der var luft i planen. Tidsplan, Turnusplan og forplejning Tidsplanen for dagen var organiseret fra kl. 9 med fem scenarier á 25 min. varighed i træk, adskilt af 5 7 min. pendlepause, afsluttet med 50 min. spisepause, før 45 min. klassevis evaluering, beskrevet i en Turnusplan for hver af de fire skoler, hvor der var scenarier se bilag. Forplejning i form af sandwich til aktørerne efter scenarierne. Trods tvivl før arrangementet viste det sig, at det var rigtigt at gennemføre alle scenarier før spisepausen, eleverne var engagerede uden store afbrydelser. Godt med spisepause efter scenarierne her også mulighed for at møde de andre aktører, og debriefe umiddelbart efter seancerne. Flere af aktørerne vidste ikke at der var måltid efter optræden og havde derfor lavet andre aftaler, som forhindrede dem i at se de andre. Scenarierne Hver klasse gennemgik et forløb af fem forskellige scenarier i løbet af formiddagen. Scenarierne var arrangeret på fire udvalgte skoler. Tre skoler havde dobbelte forløb, og én oplandsskole havde et enkelt forløb. Det var tilstræbt at tilskuerne til hvert scenarium kom fra samme klasse; i hvert fald fra samme årgang, og at antallet ikke var større end at lokalet kunne rumme dem siddende i tilskuerrækker. I alt deltog ca. 900 elever fra 54 klasser fra alle skoler i kommunen. I de to forløb på Skovbakkeskolen var flere af grupperne på op til 45 elever, og det var for mange, der skulle nok have været tre forløb, så havde vi kunnet beholde alle Skovbakkeskolens elever på egen skole. Det er vigtigt at pointere adskillelsen mellem fiktion og virkelighed. Politi Fem ens scenarier bemandet ligeligt med fem betjente fra Odder Skanderborg politi og fem unge aktører. Afhøring af den unge for butikstyveri af undertøj og sminke. Afhøringen var så naturtro om muligt. Ved gennemgang af lommeindhold findes mobiltelefon, som er købt af ven viser sig at være varm. Scenariet afsluttes med konstatering af at telefonen er købt af en af de tilstedeværende i lokalet, uden at denne udpeges. I en efterfølgende dialog sættes fokus på straffeattest og konsekvenser af selv mild kriminalitet. Et gennemgående godt scenarium; ukompliceret og nemt at dramatisere. Megen væsentlig dialog efterfølgende. Vigtigt med realistiske problemfelter. Varm mobiltlf. var god og relevant. Sundhedsplejerske Syv scenarier bemandet med seks sundhedsplejersker fra Kommunen og én ude fra, samt syv unge aktører. Samtalen hos Sundhedsplejersken udvikler sig til en fortrolighed om dilemmaet med, at den unge har erkendt nødvendigheden af hjælp til misbrugende kam- 4

5 merat, og angsten for at sladre. Hvilke voksne kan kontaktes for hjælp? Et vanskeligt scenarium, da intimiteten, som er nødvendig for at løfte samtalen op over det almindelige til fortrolighed, kræver et nært samspil mellem de to parter på scenen, samt en lydhørhed hos tilskuerne. Det er svært at få det dramatiske til at slå igennem. Skadestue Syv scenarier bemandet med 19 sygeplejerskestuderende fra Sygeplejeskolen i Silkeborg og 15 unge aktører. En ung kommer slæbende til Skadestuen med sin berusede kammerat. Den berusede bliver undersøgt, og brækker sig, og da det ikke er nok gennemføres en fingeret udpumpning. Den berusede lægges i aflåst sideleje (Nato-stilling). Vennen og Sygeplejerskerne samtaler om, hvem der skal/kan kontaktes i krisesituationer. Det går op for vennen, at man kan dø af alkoholforgiftning. Et godt scenarium, spørgelysten var for det meste stor, informationsværdien stor. En bemærkning: Nu ved vi hvad det vil sige at komme til udpumpning vi vil aldrig drikke os så stive. Andre mente at scenariet mindede for meget om det der var blevet sagt hos Sundhedsplejersken. Hjem/Fest Syv scenarier bemandet med i alt tre voksne og 11 unge aktører. Tre af scenarierne havde opgør mellem voksen/ung om følgerne af fest, der var gået for vidt, og fire scenarier var to unge der samtalte om konflikt i den énes hjem, om fest der var gået for vidt. Dilemma mellem skadeserstatning og faren for at miste venner. Trods store vanskeligheder med at finde voksne aktører, og dermed ændringen af konceptet til et dilemma belyst som dialog mellem to unge, lykkedes scenariet godt. Dilemmaet velkendt for de fleste og dialogen bagefter var præget af engagement. Samarbejde Syv scenarier bemandet med i alt 16 højskoleelever fra Odder Højskole. Scenariet havde samarbejde som tema, og instruktørerne havde et katalog med flere samarbejdsøvelser de kunne udsætte eleverne for. Scenariet var noget anderledes end de fire andre skuespilscenarier, idet eleverne var i aktivitet hele tiden. Nogen elever var glade, og andre var utilfredse, men det var forudsigeligt. Instruktørerne var gode til at instruere i samarbejdsøvelserne, men manglede i flere tilfælde at konkludere øvelserne i forhold til den enkelte klasses interne samarbejde. 5

6 Samarbejde med Lions Club Den 13. januar 2004 var SSP-Odder inviteret til møde med Lions Club Odder. Vi fremlagde planen for større SSP-arrangementer i 2004, og fik bevilget midler til et teaterarrangement i foråret Soldierboy, og arrangementet DU VÆLGER SELV i efteråret. Max Rahbek var kontaktperson mellem Lions Club Odder og Vagn Mørch Sørensen, SSP-Odder, indtil sygdom kort før efterårsarrangementet tvang Max til at overdrage opgaven til Mogens Trier. I Lions Club Odder er Hans Christian Rasmussen aktiv, og han laver videooptagelser. Hans Christian lovede at filme arrangementet; han fulgte en 7. klasse gennem scenarierne på Parkvejens Skole. Efter gennemførelsen af begge arrangementer giver Max Rahbek udtryk for at, det var en god og forståelig planlægning. SSP-Odder var meget glad for støtten og samarbejdet med Lions Club Odder. Videooptagelsen forløb gnidningsfrit, og det var en stor hjælp at kunne dokumentere arrangementet. Samarbejde med Skolerne, der stillede med klasserne Skolernes ledelser blev informeret om DVS på et Skoleledermøde i foråret 04 af Steen Nielsen, siden blev der i maj 04 udsendt brev om DVS til skolelederne. Vi havde valgt ikke at afholde et specialkursus for klasselærerne om forløbet. Informationen af skolelederne i foråret var for svag. De skulle have haft grundigere og mere målrettet information, så deres årsplanlægning var sikret i tide. Det anbefales at skolelederne får skriftlig information om arrangementet inden april måned året før. Nogle af klasselærerne mente, at eleverne i 6 kl. var for umodne til nogle af scenarierne. Samarbejde med Skolerne, der stillede lokaler til rådighed I august blev klassefordelingen klar for de fire skoler, der skulle huse scenarierne, og ledelserne på de fire skoler blev kontaktet om lokalebehovet. Skolerne var Skovbakkeskolen, Parkvejens Skole, Rathlouskolen og Hou Skole. Uge 41 blev skolerne igen kontaktet med detailplanlægning af lokalefordelingen. Mandag 18. okt. blev de fire skoler besøgt for at få sidste hånd på lokalefordelingen. På selve dagen blev lokalerne klargjort af pedel/aktører. Vejvisning foregik på ophængte oversigtsplaner og dørskilte med angivelse af gruppeturnusskema og aktørnavne, så klasserne kunne finde rundt. På Skovbakkeskolen var lokalefordelingen ikke udmeldt til berørte lærer, så der var en del forvirring om lokalerne. På Rathlouskolen blev lokalerne først ledige 5 min. før scenarierne skulle starte, hvilket gav anledning til megen stress og forvirring. Samarbejde med Skuespilinstruktørerne Efter at vi fra SSP-Odder havde været vidne til at projektet blev gennemført i Silkeborg i nov. 03, blev vi klar over, at det ville vinde i kvalitet, med teaterinstruktion af fire af de fem scenarier. Vi aftalte med Sean Kelly Nelson og Margit Bergmann, at de ville være med til at pudse scenarieindholdet af, og instruere aktørerne. SSP-arbejdsgruppen og Instruktørerne holdt møde primo august. Den 25. aug. mødtes drejebogsudvalget og fastlagde indholdet i detaljer for de fire scenarier, og i uge 41 begyndte instruktionen af aktørgrupperne. Instruktionsforberedelserne var tidsmæssigt presset af et andet arrangement Margit Bergmann afsluttede i uge 40, så instruktionsperioden blev meget komprimeret. Det er vores indtryk, at resultatet blev meget bedre og mere professionelt, pga. instruktionen. 6

7 Samarbejde med Aktørerne Politiet Allerede i foråret lovede Arne Pedersen, stationsleder for Odder politi, at stille med aktører til arrangementet DVS. Da tiden for arrangementet nærmede sig fik vi lovning på, at fem betjente kunne afses det var to færre end ønsket. Vi måtte slå fire scenarier sammen til to, og acceptere det større elevantal til disse politiscenarier. Der var begrænset spørgelyst ved de scenarier, hvor flere klasser var sammenbragte - manglende intimitet. Alle politiscenarierne blev professionelt gennemført, og informationsformidlingen var stor. Sundhedsplejerskerne I foråret blev sundhedsplejerskerne besøgt; de så DVD-optagelse af Silkeborgs version af DVS. I mangel af den syvende sundhedsplejerske lokalt ansat, skaffede de selv en udefra kommende til rollen som den syvende. Sundhedsplejerskerne havde nogle forbeholdne forventninger til arrangementet, men udtrykte stor glæde bagefter, og udførte et professionelt arbejde. Sygeplejeskolen i Silkeborg Studievejleder/Klinisk koordinator Birthe Cæsar Jensen på Sygeplejeskolen i Silkeborg var beredvillig fra første kontakt i foråret. Vi havde løbende kontakt fra august. Sygeplejestuderende fra Silkeborg: Vi aftalte at de studerende skulle hentes i bus fra Silkeborg til instruktion i uge 41. Skolen stillede med 20 elever, som efter at busselskabet havde kørt en omvej, ankom til instruktion på Parkvejens Skole. De studerende var noget forbeholdende over for teaterinstruktionen, da de havde ventet en skadestuefaglig instruktion. Misforståelsen blev siden opklaret ved samtale med Birthe Cæsar Jensen, idet hun havde forstået instruktion, som undervisning i Skadestuens arbejdsgange, lige som de tidligere havde gjort ved arrangementet i Silkeborg i Jeg havde brugt ordet instruktion i forståelsen teaterinstruktion, og ikke fået læst grundigt nok på Evalueringsrapporten fra SSP-Silkeborg. Vi løste det ved, dagen før selve arrangementet, at en sygeplejerske fra skadestuen i Silkeborg afholdt en times skadestueinstruktion for de studerende på skolen i Silkeborg, hvor de også kunne fremføre alle deres faglige tvivlsspørgsmål. Én af de studerende meldte fra inden arrangementet. Flere af Skadestuescenarierne gennemførte en generalprøve en halv time før selve arrangementet, for at få alle de løse ender på plads. På trods af den usikkerhed som misforståelsen om instruktion afstedkom, var det en stor succes med samarbejdet med Sygeplejeskolen i Silkeborg og de studerende, og de studerende udførte et meget professionelt arbejde. Voksne aktører i Hjem/Fest Aktører til scenariet var meget vanskelige at finde; mange syntes det lød spændende, men havde svært ved at afsætte tid til instruktionen og selve dagen. Det lykkedes at engagere to og så trådte jeg selv (Vagn) ind som den tredje. Samarbejdet var ukompliceret, men scenariet bør revurderes, når det er så svært at finde aktører. Aktører fra Odder Højskole Samarbejdsscenariet var oplagt en opgave for elever fra Odder Højskole. Forstander Søren Winter Larsen blev først telefonisk og siden skriftligt kontaktet medio sept. og gav tilsagn om samarbejde. I Uge 41 blev 16 elever fra højskolen instrueret, og der var stor glæde i gruppen. Opgaven var overskuelig. Gode og engagerede elever. 7

8 Aktører fra Rudehøj Efterskole Scenariet om Skadestuen manglede aktører på instruktionsdagen med de tilrejsende Sygeplejerskestuderende. Lige inden Efterårsferien lykkedes det at få kontakt med Per Christensen, dramalærer på Rudehøj Efterskole. Per lovede at stille med syv motiverede elever mandag efter ferien. Eleverne blev hentet, og en kort instruktion sammen med de andre medspillende unge, satte dem ind i indholdet på morgendagens scenarium. Eleverne fra Rudehøj gik lige ind i gruppearbejdet, og var meget motiverede. Det var rigtigt at søge aktører blandt skolernes dramahold. Aktører fra Eriksminde Efterskole Scenariet om Hjem/Fest var i underskud af voksne til at spille forældrene. I ugen op til Efterårsferien lykkedes det at få kontakt med Karen Bak, dramalærer på Eriksminde Efterskole, og Karen anbefalede fire elever som aktører. De kom til instruktion og påtog sig straks opgaven. Vi omskrev scenariet, så det kunne spilles af to unge i samtale om fest der kørte af sporet, og forældrenes reaktion. I evalueringen fra tilskuerne får aktørerne meget positiv omtale af deres scenarium. Det var rigtigt at søge aktører blandt skolernes dramahold. Aktører fra Lilleskolen Tre elever fra Odder Lille Friskole meldte sig som aktører. To gennemførte Hjem/fest scenariet uden voksne aktører. Én var med i Skadestuescenariet. I evalueringen fra tilskuerne får scenariet positiv men forbeholdende omtale. Opgaven med at løfte den efterfølgende dialog var krævende, og da det var 8. klasser som tilskuere, krævede det særlig indsats af klasselæreren. Aktører fra Rathlouskolen Syv elever fra Rathlouskolen var med fra starten til scenarierne Politiafhøring, Sundhedsplejerske og Hjem/fest. Eleverne ydede fine præstationer. Aktører fra Skovbakkeskolen To elever fra Skovbakkeskolen blev tilkaldt til Skadestuescenariet, og sprang fuldstændigt uforberedte ind. Gode engagerede præstationer. 8

9 Pressedækning Der var umiddelbart to fokuspunkter i ønsket om pressedækning: Profilering af samarbejdet med Lions Club Odder og omtale af selve projektet. Samtidigt ville vi gerne holde projektets indhold hemmeligt for den enkelte elev, så længe som muligt, for at begrænse deres forforståelse. Der blev derfor udsendt tre pressemeddelelser; den første 14 dage inden projektdagen, med beskrivelse af samarbejdet med Lions Club Odder og tilvejebringelsen af de økonomiske midler til projektet; den anden blev udsendt i ugen før projektet, og omhandlede selve konceptet i projektet; og den sidste blev udsendt umiddelbart efter projektdagen, suppleret med digitale billeder, så de medier der ikke havde omtalt noget før, fik en fornyet chance. Se bilag. Det var i pressemeddelelserne tilstræbt, at give så faktuel en information som muligt. Pressemeddelelserne blev et til redaktionerne på aviser med omtale af lokalt stof for Odderområdet, samt lokalradioer, DR-Østjylland og TV2-Østjylland. Strategien lykkedes, der var omtale i de fleste aviser, og Østjyllands Radio på P4 var i Hou Skole at optage, samtidigt med, at TV2-Østjylland optog på Parkvejens Skole. Skriftligt materiale til klasselærerne Klasselærerne kunne først informeres efter sommerferien, da det ikke før var sikkert, hvem der var klasselærer. Den 3. sept. 04 blev der udsendt brev til alle klasselærerne om deres deltagelse i DVS, og 7. okt. 04 fik klasselærerne skriftlig information, om deres deltagelse og opgaver i forbindelse med DVS, samt klassens gruppeturnusskema. På selve dagen fik lærerne udleveret et ark med præcisering af deres opgaver se bilag. En del af klasselærerne var ikke aktive nok i scenarierne, det bør overvejes om de skulle have haft et bedre ejerskab til dialogen under scenarierne ved mere information. Spørgsmålet er om et forkursus ville have motiveret dem bedre? Evaluering fra eleverne - spørgeskemaer Om evalueringen Evalueringen af arrangementet foregik på følgende måde: 1) Dialog om dagen klassevis. Lærerne noterede stikord om elevernes kommentarer til hvert enkelt scenarium. 2) Dialog om dagen i mindre elevgrupper. Udgangspunktet for dialogen var et spørgeskema med åbne svarkategorier, som eleverne besvarede i fællesskab. Resultater af evalueringens første del indgår i ovenstående evaluering. Denne rapport omhandler anden del, dvs. elevgruppernes svar på spørgeskemaet om projektdagen samlet set. I det følgende konkluderes på svarene på følgende spørgsmål: 1) Hvad har gjort størst indtryk på jer i dag? 2) Hvad har I lært i dag? 3) Hvad kan klassen arbejde videre med? 4) Hvilke ting kunne forbedres? Der ses ikke på spørgsmål 5): Giv 3 gode råd til andre, som kan hjælpe, når man står i et svært valg. Årsagen er, at spørgsmålet er tænkt som dialogredskab og ikke evalueringsinstrument. 9

10 Spørgsmål 1: Hvad har gjort størst indtryk på jer i dag? 6. klasse: Næsten alle grupper af elever på 6. klassetrin har skrevet hvilke scenarier, som de syntes bedst om. Ud af i alt 62 grupper, som har svaret, har 38 nævnt scenariet Politistationen, og 29 har nævnt Skadestuen. Kun 7 grupper har nævnt Samarbejde, 6 har nævnt Fest/hjem, og 2 har nævnt Sundhedsplejerske. Det er tydeligt ud fra kommentarerne, at mange var overraskede og chokerede over, hvordan både politiafhøring og udpumpning foregår. Mange skriver også, at de var imponerede over, at skuespillet virkede meget realistisk. Citater: Det med politiet, fordi vi blev overrasket over hvor meget et simpelt butikstyveri kan betyde for fremtiden. Spørgsmålene efter afhøringen var spændende og svarene var chokerende. Og udpumpningen blev vi også overrasket over. At de har lavet skuespil om hvordan udpumpningen foregår, hvordan stoffer påvirker en, og hvor lidt vodka der skal til en genstand. 7. klasse: Langt de fleste grupper af 7. klasse-elever har også noteret et eller flere scenarier, som de syntes var bedst. Ud af i alt 40 grupper som svarede på spørgsmålet, har 22 nævnt Politistationen, 12 har nævnt Skadestuen, og 10 har skrevet Fest/Hjem. Kun 7 grupper har skrevet Samarbejde, og 2 Sundhedsplejersken. Generelt giver grupperne desuden udtryk for, at det var en god dag, og at skuespillet gjorde indtryk. Citater: De skuespil var gode, de viste virkelig hvor galt det kan gå, eller hvad man skal gøre i de forskellige situationer. Hele emnet er meget spændende. Politiafhøringen var meget god, men det der fangede mest var hjem/fest for det viste mest om unge og forældre. 8. klasse: 55 grupper har svaret på spørgsmålet. 34 grupper nævnte Politistationen, 20 grupper skrev Skadestuen og 10 Samarbejde. Kun 2 skrev Fest/Hjem, og ingen valgte at skrive Sundhedsplejersken. Citater: At en straf påvirker ens jobmuligheder så meget, og at man ikke må køre for stærkt på cykel. Vi fik at vide hvad vi skulle gøre, hvis en kammerat var meget fuld og dårlig. Det var værkstedet samarbejde fordi man lærer hinanden bedre at kende og forbedrer vores kommunikation. Gruppen med samarbejde fik en til at tænke over nogle ting, bl.a. vold. 10

11 Spørgsmål 2: Hvad har I lært i dag? 6. klasse: Ud fra kommentarerne er det tydeligt, at eleverne på 6. klassetrin især synes, at de har lært noget nyt om alkohol og tyveri. Både hvad konsekvenserne kan blive og hvad man gør, hvis det er gået galt. Nedenfor er nogen eksempler på kommentarerne. Citater: Hvordan vi skal takle tingene. Vi har lært konsekvensen f.eks. af at stjæle. Hvad der sker når man har gjort noget dumt, som at tage stoffer og stjæle. At samarbejde, at vi aldrig skal drikke så meget at vi skal til udpumpning. At vi ikke skal drikke så meget. Hvad vi skal gøre hvis vi ser en der har fået for meget at drikke. At tænke over hvad man gør. Sejt at sige nej. Vi har lært at voksne godt kan hjælpe til. Vi har lært om afhøring og vi har lært, at man selv skal bestemme. Kriminalitet betaler sig ikke. 7. klasse: Også eleverne på 7. klassetrin giver udtryk for, at de især har lært om konsekvenserne af at stjæle og af at drikke for meget. Derudover har de lært forskellige ting om samarbejde og ansvar for sig selv og andre. Citater: Man skal lade være med at stjæle. Man skal lægge venner i nød i aflåst sideleje (v. druk). At der er konsekvenser. Man kommer længst med sandheden. Man skal ikke stjæle. Ringe 112. Hvad alkohol gør ved kroppen, hvor galt det kan gå og at det er vigtigt man tænker sig godt om før det tager overhånd. Vi har lært at man har et stort ansvar overfor sine venner hvis der sker dem noget. At samarbejde er en god ting, at det er en god ting at snakke om problemer. 8. klasse: Grupperne af elever på 8. klassetrin skriver ligesom de andre elever, at de især har lært om konsekvenserne af alkohol og tyveri, men også om samarbejde og ansvar. En del grupper nævner dog, at de slet ikke eller næsten ikke har lært noget nyt, fordi de havde kendskab til det i forvejen. Citater: Vi har ikke lært noget, vi syntes de kastede noget på os vi ikke rigtig kunne bruge, vi vidste det hele i forvejen. Straffelov, resten af det vi fik at vide havde vi fået info om før. Hvordan man behandler fulde mennesker og hvad konsekvenserne var når man gør noget ulovligt. Ansvar, pligt, udpumpning, tillid og forståelse, politiafhøring (straffen, loven). At tænke lidt mere på andre. At tage ansvar 11

12 Spørgsmål 3: Hvad kan klassen arbejde videre med? 6. klasse: De fleste grupper nævner alkohol og problemer i den forbindelse, som et oplagt emne til videre arbejde i klassen. Også samarbejde vil mange gerne arbejde videre med. Citater: Hvor mange genstande et menneske kan holde ud at drikke. At man skal være gammel nok før man skal begynde at drikke og skal tænke over, om der er stoffer i ens drink. Det hele. Samarbejde og skænderier. At forbedre sammenhold. 7. klasse: De fleste grupper mener, at klasserne skal arbejde videre med emnerne alkohol og samarbejde. Mange skriver, at de gerne vil snakke videre, have dialog, og lære hinanden at kende bedre for at kunne hjælpe hinanden og lære at samarbejde. Citater: Alkohol, vold og tyverier. Alkohol, stoffer, kriminalitet, gruppepres. Sundhedsplejersker i klassen om alkohol. Alkohol fordi det er nyt for os. Vi skal arbejde videre med alkohol og socialt samvær. Vi kan arbejde mere med situationernes løsninger og konsekvenser. Sammenhold og kommunikation og ikke gruppepres. 8. klasse: Eleverne på 8. klassetrin mener, at det de først og fremmest skal arbejde videre med i klasserne er samarbejde, herunder sammenhold, at sige fra, og at tale om tingene frem for at bruge vold. Enkelte mener også, at man kan arbejde videre med emnet alkohol. Citater: Grænser og ansvar. At vi skal passe på hinanden og samarbejde. At vi skal blive bedre til at diskutere. Samarbejde. At turde sige sin mening. Vi kunne se et retssags-forløb, og finde ud af noget mere om straffeattesten. Vi skal forebygge at nogen bukker under for gruppepres. Og vi skal have et godt samarbejde. 12

13 Spørgsmål 4: Hvilke ting kunne forbedres? Dette spørgsmål er af elevgrupperne blevet opfattet lidt forskelligt. Nogle har svaret på, hvad der kunne forbedres ved selve arrangementet, mens andre har svaret på, hvad der kunne forbedres ved dem selv og deres klasse mv. I nedenstående sammenfatning er kun brugt de svar, der handler om selve arrangementet. Nedenfor gengives de mest markante kritikpunkter/forslag i citatform. Der er ikke opdelt på klassetrin, da der ikke er fundet nogen systematiske sammenhænge mellem klassetrin og kritikpunkter/forslag. Citater: Man kunne forbedre skuespillerne. Det ved Sundhedsplejersken, vi fik ikke særlig meget at vide. Ikke så meget snakken og ens klasselære sku ikke ha været der. De trak tiden ud efter stykkerne. Vi skulle ha været blandet i samarbejde. Skal være mere aktiv. Mere tid til Samarbejde Lidt længere tid til hvert sted. Nogle af tingene kørte lidt i det samme. Forklaringerne skal være mere præcise. De skulle tale højere, de mumlede! Mere samarbejde og fysiske ting for os. Information, bedre velkomst Det skal ikke være 6, 7, og 8 klasser, men 7, 8 og 9 klasser. 6 klasse er for unge. Flere spørgsmål om vores meninger i stedet for vi skal stille dem. Vi skulle have spurgt om flere spørgsmål. Opgaverne skal forklares bedre og langsommere. Spørgsmålsteknikken. Noget at spise og flere pauser. Skuespillerne skulle snakke højere, og de skulle finde på nogle flere spørgsmål for det kan vi ikke. Mere tid. Noget med rygning /flere emner. Vi syntes vi skulle ha været blandet med andre skoler. Hjem/fest: spørgsmålet var relevant nok, men de kunne godt have gjort mere ud af diskussionen/spørgsmålene. Man kunne ligesom inddrage publikummere i det der foregår. Der hvor vi skulle samarbejde kunne det måske have været bedre hvis man havde mere tid, både til forklaringer og opgaver. 13

14 Kommentarer og vejledning til Evalueringsundersøgelse Krista Kajberg bearbejdede spørgeskemaundersøgelsen, og har fremsat følgende råd til en fremtidig undersøgelse: Først og fremmest synes jeg, at man skal overveje og fastlægge, hvad formålet med evalueringen er. Formålet er nemlig afgørende både for hvordan evalueringen skal foregå, og for hvilke spørgsmål det er relevant at stille. Jeg forestiller mig 3 modeller: Model 1. Hvis formålet med spørgearket primært er dialog mellem eleverne og mellem elever og lærere, vil jeg foreslå følgende model: 1) Eleverne går ud i grupper og svarer på spørgearket i fællesskab. 2) De mødes i klasserne sammen med deres lærer, for at præsentere og diskuterede hinandens svar på spørgsmålene. For at have en smule dokumentation kunne læreren få til opgave at notere enkelte stikord fra denne diskussion. I denne model kunne spørgearket fint se ud som det gør nu, med de 5 åbne spørgsmål, og lærernes stikord kunne relativt nemt samles og indtastes og der kunne konkluderes kort herpå. Modellen vil være forholdsvis svag til efterfølgende dokumentation og evaluering. Model 2. Hvis formålet med spørgearket først og fremmest er dokumentation og efterfølgende evaluering, vil jeg foreslå følgende model: 1) Eleverne svarer på et elektronisk spørgeskema over nettet - enten i grupper eller enkeltvis. 2) Resultaterne bruges til dokumentation og overordnet evaluering, men kan derudover også sendes ud til eleverne, så de kan se hvad de andre har ment. I denne model er evalueringen gjort meget nem, for når undersøgelsen foregår over nettet er alt indtastet af eleverne med det samme, og der kan hurtigt analyseres på svarene. Og måske ville eleverne ligefrem synes, at det var en sjov måde at få lov til at svare på spørgsmål på? Hvis model 2 vælges, skal spørgeskemaet være noget anderledes end det nuværende spørgeark. For det første mener jeg, at det kan indeholde både åbne og lukkede spørgsmål. For det andet synes jeg, at man kunne udelade både det nuværende spørgsmål 5: Giv 3 gode råd til andre, som kan hjælpe, når man står i et svært valg, og evt. det nuværende spørgsmål 3: Hvad kan klassen arbejde videre med?, da disse spørgsmål fungerer som dialogværktøjer. For at give et indtryk af denne model, har jeg lavet et forslag til skema: Forslag til indhold i skema (ved valg af model 2): Spørgsmål 1. Hvilken skole går du på? Sæt X. Svarmuligheder: Skovbakkeskolen, Parkvejens Skole,...osv. (lukket) Spørgsmål 2. Hvilken klasse går du i? Sæt X. Svarmuligheder: 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse. (lukket) 14

15 Spørgsmål 3. Hvilket scenarie gjorde størst indtryk på dig i dag? Sæt X. (evt. mulighed for at sætte mere end ét kryds) Svarmuligheder: "Samarbejde", "Politistationen",...osv. (lukket) Spørgsmål 4. Hvorfor? Svarmulighed: skriv selv (åbent) Spørgsmål 5. Hvor meget nyt synes du, at du fik ud af dagen alt i alt - på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder ingenting og 10 betyder rigtig meget? Svarmuligheder: 0, 1, (lukket) Spørgsmål 6. Har du forslag til forbedringer, som kunne gøre dagen bedre? Det kunne f.eks. være forslag andre emner eller en anden måde at få snakket om emnerne på. Svarmulighed: skriv selv (åbent) Mht. spørgsmål 5 i dette forslag, kan det evt. udelades. Men jeg ville vælge at se sådan på det, at når det foregår elektronisk og er et lukket spørgsmål, gør det hverken til eller fra tidsmæssigt, så derfor kunne man tage det med for at afprøve, om der kommer noget givtig information ud af spørgsmålet eller ej. Model 3 - en kombination. Hvis formålet er en kombination af dels at ville igangsætte dialog om dagen og dels at kunne evaluere systematisk efterfølgende, vil jeg foreslå en kombinationsmodel: 1) Klassevis dialog om dagen - uden nogen noteringer, 2) Eleverne får et link til spørgeskema på nettet, som de udfylder enten enkeltvis eller i grupper. Her tager man altså model 2, men supplerer den med en klassevis dialog om dagen uden noteringer. Dialogen kunne tage udgangspunkt i f.eks. de to spørgsmål, jeg foreslår udeladt af et elektronisk spørgeskema. Denne model ville efter min mening være den foretrukne, da man så både får en dialog, men også nogle rigtigt gode og nemme muligheder for efterfølgende evaluering og dokumentation. Jeg kunne forestille mig, at denne model ville være den optimale til et lignende SSParrangement i fremtiden. 15

16 Bilag Instruktionsark til aktører Politistationen Aktører Skole. Tema Navn på politimand Navn på Ung.. Afhøring af ung i forbindelse med butikstyveri af BH, sminke, CD Mobiltelefon viser sig at være hælervarer Konsekvens Butikstyveri ung taget på fersk gerning Handling Dilemma Afhøring på politistationen. Stjålet BH og sminke Er i besiddelse af en stjålet mobiltelefon 1. Situation En ung pige kommer ind sammen med en politibetjent 2. Situation Afhøringen starter automatisk politimæssigt korrekt 3. Situation Kropsvisitering hvor betjenten finder en mobiltlf Alternativt: Pigen tømmer lommer, undlader at vise mobiltlf, telefonen ringer efter et stykke tid Historien bag den mystiske telefon 4. Situation Er vedkommende til stede i forsamlingen? Ja! Hvorfor tog jeg i mod den mobiltelefon? 16

17 Sundhedsplejerske Aktører Skole. Tema Navn på Sundhedsplejerske Navn på Ung.. Samtale om vens tjatten med voksen / problemer med rusmiddelmisbrug Konsekvens Eleven åbner sig over for sundhedsplejersken Handling Dilemma Samtale afdækning af mistanke Jamen jeg vil jo ikke sladre Jeg vil gerne være en god kammerat 1. Situation Samtalen indledes af sundhedsplejersken almindeligt sundhedstjek. Slutreplik: Er der noget der ellers trykker dig? 2. Situation Eleven fortæller historien om en ven der tjatter og har fået kontakt til en voksen person / Har problemer med uhæmmet rusmiddelmisbrug 3. Situation Sundhedsplejersken spørger ind til situationen 4. Situation Afsluttende replik 17

18 Skadestue Aktører Skole. Tema Navn på Sygeplejerske Navn på Sygeplejerske Navn på Ung.. Navn på Ung.. Behandling af ung med alkoholforgiftning Konsekvens Skadestuen - Udpumpning Handling Dilemma Historien/Baggrunden for situationen Kan han dø af det her? 1. Situation Ung fyr kommer slæbende med fuld ven Bliver modtaget af to sygeplejersker Modtagelsessamtale 2. Situation Den fulde kommer i behandling af den ene sygeplejerske 1. undersøgelse af den berusede Åndedræt; Puls; Reflekser Vennen fortæller om hvordan gruppen var gået forbi den fulde kammerat i frygt for konsekvenserne. Den dårlige samvittighed byder ham at gå tilbage og gøre noget. Den behandlende sygeplejerske behøver hjælp til slangen der benyttes ved udpumpningen. Den berusede bliver lagt i Nato-stilling, og skal sove rusen ud. 3. Situation Sygeplejersken fortæller, hvad han skal gøre f.eks. i forhold til information af forældrene mm. 4. Situation Vennen bryder sammen Kan han dø af det her? 5. Dialog Aktørgruppen vender sig mod publikum, og tager udgangspunkt i slutreplikken Kan man dø af det her?, samt spørger om nogen blandt publikum kender situationen, og hvad man kan gøre for at hjælpe en ven som har fået for meget. Det er vigtigt at inddrage elevernes egne erfaringer og tanker vedr. drikkeri og rusmidler. Hav fokus på faremomenterne ved afkøling, samt nødvendigheden af ærlighed om andre rusmidler ved krisesituationer. 18

19 Hjem/Fest Aktører Skole. Tema Navn på Forælder Navn på Ung. Fest hvor situationen er ude af kontrol Konsekvens Telefonsamtale forældre til forældre Handling Dilemma Den unge der har holdt festen kommer hjem fra skole og bliver tosset over forældrenes reaktion. Hvorfor gør I det her mod mig? 1. Situation Forældrene ringer til et andet forældrepar ang. deres søns uacceptable opførsel ved klassefesten i fredags 2. Situation Datter/Søn kommer ind og overværer en del af samtalen 3. Situation Skænderi mellem far og datter om indblanding 4. Situation Diskussionen ender med at datteren råber Hvorfor gør I det her mod mig? Diskussion Faderen argumenterer videre i debatten med eleverne. 19

20 Samarbejde Aktører på Skole 3 instruktørers Navn Navn Navn Tema - Samarbejdsøvelser Klunse uden at tale sammen Tændstikker Eleverne inddeles i hold af 4 6. Alle får udleveret 5 tændstikker. Det er ikke tilladt at tale eller kommunikere sammen under øvelsen og hænderne med tændstikker holdes skjult for de andre i gruppen. Instruktøren beder gruppen lægge et antal tændstikker på bordet. Uden at kommunikere skal gruppen forsøge at ramme det rigtige antal tændstikker. Først prøves med lette tal, f.eks. 0, 25 (ved 5 elever), - antallet kan herefter gøres vanskeligere at ramme. Instruktøren fortsætter med forskellige antal, til eleverne har fundet et system. Hvis der ikke er fremskridt i øvelsen kan instruktøren evt. tillade alle elever at sige et eller få ord, inden man prøver på ny. Det gælder for gruppen om at finde frem til et system, hvor de kan komme frem med det rette antal tændstikker hver gang. Menneskelig skulptur Eleverne inddeles i grupper af 6 7. Hver gruppe skal lave en menneskelig skulptur, hvor kun syv punkter må røre jorden. Skulpturen skal være så kreativ og suk, som muligt. Øvelsen kan varieres med krav om et antal fødder, hoveder, bagdele, eller næser der skal røre jorden. Kludderhånd Eleverne inddeles i grupper af ca. 10. Hver gruppe stiller sig i en rundkreds med ansigtet mod hinanden. Den første giver højre hånd til en person i rundkredsen, denne giver venstre til hånd tilbage. Samme person giver nu højre hånd til anden person i rundkredsen, osv. Når alle arme er filtret ind i midten, skal knuden løses, uden at nogen taler eller slipper hænderne, så man danner en rundkreds uden krydsende arme. Flytte sig på smal bænk Gymnastikbænk Eleverne inddeles i hold af ca. 12. De står på en smal gymnastikbænk og skal bytte plads, så de kommer til at stå i rækkefølge efter fødselsdag, højde eller skostørrelse. Grænseland Maletape/Skolekridt Gruppen deles i to. Rummet deles i to halvdele med malertape eller kridtstreg. Den ene gruppe flyttes, så de ikke kan høre instruktionen af den anden gruppe. Hver gruppe instrueres om, at de har et hjemland i den ene del af lokalet, og at deres opgave består i at få borgerne i det andet land til at komme over til bagvæggen i modpartens hjemland. Instruktørerne skal tilstræbe ikke at give vejledninger eller tolkninger af opgaven. Grupperne samles i deres hjemlande, og opgaven igangsættes. Instruktørerne bemærker hvilke metoder der bliver taget i anvendelse: Vold Handel Løgn Overtalelse Forhandling. Samarbejdet i gruppen diskuteres med eleverne, når opgaven er løst. 20

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Den som flaskehalsen peger på...!"

Den som flaskehalsen peger på...! Den som flaskehalsen peger på...!" Filmen er bygget op omkring 5 små afsnit, som sker under den samme fest, hvor 14 unge deltager. De unge skuespillere har selv bidraget med egne og andres erfaringer til

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Til skolen... Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af livet i 9 eller 10 år. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forældrenes opfattelse af Nysted Efterskole.

Forældrenes opfattelse af Nysted Efterskole. Nysted Efterskole Skansevej 22 488 Nysted Tlf 54 87 11 78 Homepage: www.nysted-efterskole.dk E-mail: info@nysted-efterskole.dk Spørgeskemaundersøgelse Nysted Efterskole. Forældrenes opfattelse af Nysted

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? Gode relationer og forståelse for hinandens forskellige holdninger og handlinger er forudsætningen for et sundt undervisnings miljø og social trivsel. Samtidig vil hverdagen i og omkring folkeskolen uundgåeligt

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

SIGER DU NEJ TIL STOFFER?

SIGER DU NEJ TIL STOFFER? SIGER DU NEJ TIL STOFFER? AKTIVT Du har altid et valg. DrugRebels støtter dig i at træffe det valg, der bringer dig tættere på dine inderste drømme. Caroline Klein, Founder of DrugRebels DrugRebels udfordrer:

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere Vester Nebel Skole Dato 18. februar 2011 Udsendt af Martin Bredthauer Referat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere