Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG Dette er en meddelelse og udgør ikke et prospekt. Ethvert tilbud om at erhverve værdipapirer i forbindelse med udbuddet skal udelukkende foretages på grundlag af oplysningerne i det prospekt, der er offentliggjort i Danmark i forbindelse med udbuddet, og enhver investor bør tage sin egen investeringsbeslutning. Prospektet er tilgængeligt for personer i Danmark på Selskabets hovedkontor og med visse undtagelser fra Selskabets hjemmeside. Efter offentliggørelsen af meddelelsen om den planlagte børsnotering den 9. februar 2015 har NNIT A/S ( NNIT eller Selskabet ) i dag offentliggjort et prospekt og det indikative kursinterval for den planlagte børsnotering ( Børsnotering eller Udbud ) af dets aktier og optagelse af aktierne til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( Nasdaq Copenhagen ). NNIT offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for den planlagte børsnotering Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: NNIT har gennem de seneste ti år gennemgået en betydelig transformation, og Novo Nordisk er meget tilfreds med selskabets udvikling. Vi vurderer dog, at en ændring af ejerstrukturen vil være en fordel, og at NNIT som børsnoteret selskab kan styrke sin markedsposition både i Danmark og internationalt. Per Kogut, NNIT s CEO, udtaler: Dagens igangsættelse af børsnoteringen er en vigtig milepæl i virksomheden. Vi er stolte af vores stærke udvikling i løbet af de seneste ti år og er overbeviste om, at NNIT er en robust virksomhed, der er positioneret til fortsat vækst Vi ser frem til at byde nye aktionærer i NNIT velkommen. 1 af 6 NNIT A/S Østmarken 3A Telefon:

2 Resumé af udbuddet Det indikative kursinterval er fastsat til 100 kr. 120 kr. pr. aktie ( Kursintervallet ) NNIT s aktiekapital udgør i alt kr. fordelt på stk. aktier. I forbindelse med børsnoteringen: o vil der blive udbudt stk. aktier (40 % af aktiekapitalen) til offentligheden o stk. yderligere aktier tildeles af Novo Nordisk til emissionsbankerne for børsnoteringen i form af en overallokeringsret (6 % af aktiekapitalen), som emissionsbankerne kan udnytte til enhver tid i løbet af en periode på 30 dage fra børsnoteringens gennemførelse o stk. aktier (25,5 % af aktiekapitalen) vil på visse betingelser blive købt af Novo A/S til en kurs pr. aktie svarende til udbudskursen o stk. aktier (3 % af aktiekapitalen) vil betinget af Udbuddets gennemførelse blive købt af NNIT som egne aktier o stk. aktier (25,5 % af aktiekapitalen) beholdes af Novo Nordisk A/S, hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud. Hvis overallokeringsretten ikke udnyttes fuldt ud, vil Novo Nordisk A/S beholde stk. aktier (31,5 % af aktiekapitalen) o op til stk. Udbudte Aktier er reserveret til medlemmerne af den eksisterende og nuværende bestyrelses køb, og op til stk. Udbudte Aktier er reserveret til koncernledelsens og visse andre medarbejderes køb Free float forventes at udgøre 46 %, hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud Baseret på Kursintervallet, og hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, forventes bruttoprovenuet fra Udbuddet og de samtidige salg af aktier til Novo A/S og NNIT at udgøre ca mio. kr mio. kr., og dermed en indledende markedsværdi på ca mio. kr mio. kr. Udbudsperioden løber fra og med den 25. februar 2015 og forventes at slutte senest den 5. marts 2015 kl (dansk tid). Hel eller delvis lukning af udbudsperioden vil dog tidligst finde sted den 4. marts 2015 kl (dansk tid). Udbuddet for ordrer til og med en kursværdi på 3 mio. kr. kan lukkes før resten af Udbuddet. En sådan tidligere hel eller delvis lukning offentliggøres i givet fald via Nasdaq Copenhagen Selskabets aktier forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen senest den 6. marts 2015 under symbolet NNIT (ISIN DK ) Novo Nordisk modtager hele nettoprovenuet fra Udbuddet NNIT og Novo Nordisk har indgået aftale om, at NNIT betinget af Udbuddets gennemførelse køber stk. egne aktier fra Novo Nordisk til en kurs pr. aktie svarende til udbudskursen. NNIT er blevet informeret om, at Novo A/S og Novo Nordisk har indgået en aftale, hvorefter Novo A/S erhverver stk. aktier i NNIT fra Novo Nordisk svarende til 25,5 % af NNIT s aktiekapital og stemmerettigheder til en kurs pr. aktie svarende til udbudskursen på visse betingelser, herunder gennemførelse af Udbuddet. 2 af 6 NNIT A/S Østmarken 3A Telefon:

3 Efter Udbuddets gennemførelse, salget af NNIT-aktier til Novo A/S og salget af egne aktier til NNIT, vil Novo Nordisk og Novo A/S hver eje 25,5 % af NNIT s aktiekapital og stemmerettigheder, hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud. Øvrige oplysninger om Udbuddet Udbuddet omfatter: Et offentligt udbud i Danmark til institutionelle og private investorer En privatplacering i USA til personer, der er qualified institutional buyers (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A Privatplaceringer til internationale institutionelle investorer i resten af verden i overensstemmelse med Regulation S i U.S. Securities Act De Udbudte Aktier forventes leveret omkring den 10. marts 2015 ( Closingdatoen ) mod kontant betaling i danske kroner. De Udbudte Aktier leveres elektronisk på Closingdatoen til investors konto i VP SECURITIES A/S eller gennem faciliteterne i Euroclear Bank, S.A./N.V. og Clearstream Banking S.A. Danske Bank A/S og Morgan Stanley & Co. International plc er udpeget som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners for den planlagte børsnotering. Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige er Co-Lead Manager. Prospekter Der er udarbejdet et engelsksproget prospekt og en dansk oversættelse heraf (sammen benævnt Prospekterne ), og det engelsksprogede prospekt er godkendt af Finanstilsynet. Særlig opmærksomhed bør rettes mod de risikofaktorer, der er beskrevet i starten af Prospektet. Prospektet kan rekvireres uden beregning af berettigede investorer på NNIT A/S hovedkontor, Østmarken 3A, 2860 Søborg. Prospekterne kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til Danske Bank A/S, Corporate Actions, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, tlf , Prospektet kan desuden downloades af berettigede personer på NNIT s hjemmeside, Ny bestyrelse Som meddelt i NNIT s pressemeddelelse om den planlagte børsnotering af 9. februar 2015 forventes Wilbert A.M. Kieboom og John Beck at indtræde som nye medlemmer af NNIT s bestyrelse, umiddelbart inden børsnoteringen gennemføres. Desuden forventes Eivind Kolding, der er CEO i Novo A/S, at blive valgt som nyt bestyrelsesmedlem umiddelbart før børsnoteringens gennemførelse, forudsat at salget af NNIT-aktier til Novo A/S gennemføres. Det forventes, at Lars Fruergaard Jørgensen udtræder af bestyrelsen. Efter det forventede valg af de nye bestyrelsesmedlemmer og Lars Fruergaard Jørgensens udtræden umiddelbart før børsnoteringen forventes bestyrelsen at omfatte de tre nye medlemmer og de nuværende bestyrelsesmedlemmer Jesper Brandgaard, 3 af 6 NNIT A/S Østmarken 3A Telefon:

4 Anne Broeng og René Stockner samt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Anders Vidstrup og Alex Steninge Jacobsen. Om NNIT NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S, der er et helejet datterselskab af Novo Nordisk A/S, leverer en bred vifte af itservices og -løsninger til sine kunder, primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne public, enterprise og finance i Danmark. NNIT A/S havde pr. 31. december 2014 godt medarbejdere. For yderligere oplysninger henvises til Henvendelser Pressekontakt: Robert Neimanas, Head of Communications: , Investorkontakt: Jesper Wagener, Head of Investor Relations: , Vigtig meddelelse Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer udstedt af NNIT A/S ( Selskabet ). Eksemplarer af denne meddelelse er ikke udarbejdet til og må ikke distribueres eller sendes i eller til USA, Australien, Canada, Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan distribution er ulovlig eller vil kræve registrering eller andre foranstaltninger. I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ( EØS-medlemsstat ) ud over Danmark, som har gennemført direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte medlemsstater benævnt prospektdirektivet ), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder undtagelsesbestemmelserne fra at offentliggøre et prospekt, herunder til kvalificerede investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som defineret i prospektdirektivet og implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat. Værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933, med senere ændringer ( Securities Act ) og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre der foreligger en registrering, undtagen hvis det sker ifølge en undtagelse fra eller i forbindelse med en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act. Der er ingen planer om at registrere værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Ethvert udbud af værdipapirer i USA vil udelukkende finde sted til qualified institutional buyers (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A. 4 af 6 NNIT A/S Østmarken 3A Telefon:

5 I Storbritannien distribueres og henvender denne meddelelse og alt andet materiale, der vedrører de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til, og enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, er alene tilgængelig for og vil udelukkende blive indgået med qualified investors (som defineret i section 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000), og som er (i) personer med professionel erfaring med forhold, der vedrører investeringer, som falder inden for definitionen af investment professionals i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Bekendtgørelsen ), eller (ii) high net worth entities omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét relevante personer ). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til denne meddelelse. Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe værdipapirer i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i det prospekt, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og optagelse af værdipapirer til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Eksemplarer af prospektet vil være tilgængelige på Selskabets hovedkontor og med visse undtagelser på Selskabets hjemmeside. Joint Bookrunners og Co-Lead Manager og disses tilknyttede selskaber repræsenterer udelukkende Selskabet og Novo Nordisk A/S og ingen andre i forbindelse med børsnoteringen. De anser ingen andre for at være deres respektive klienter i relation til børsnoteringen, og de er således ikke forpligtede over for nogen andre end Selskabet og Novo Nordisk A/S til at yde den beskyttelse, der ydes til deres respektive klienter, og de er heller ikke ansvarlige over for nogen andre for at yde rådgivning i relation til børsnoteringen, indholdet af denne meddelelse eller nogen transaktion, aftale eller andet forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse. I forbindelse med børsnoteringen kan Joint Bookrunners og Co-Lead Manager og ethvert af disses tilknyttede selskaber, der fungerer som investorer for egen regning, købe aktier, og i denne egenskab beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for deres egen regning med sådanne aktier og andre værdipapirer i Selskabet eller relaterede investeringer i forbindelse med børsnoteringen eller på anden vis. Som følge heraf bør henvisninger prospektet, til at aktierne bliver udstedt, udbudt, købt, placeret eller på anden måde handlet med, læses som omfattende enhver udstedelse eller udbud til, eller køb, placering eller handel foretaget af sådanne Joint Bookrunners og Co-Lead Manager og ethvert af disses tilknyttede selskaber, der fungerer som investorer for egen regning. Joint Bookrunners og Co-Lead Manager har ikke til hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser. I forbindelse med udbuddet kan Danske Bank A/S og Morgan Stanley & Co. International plc ( Stabiliseringsagenterne ) (eller agenter, der handler på vegne af Stabiliseringsagenterne) overallokere værdipapirer eller foretage transaktioner med henblik på at understøtte markedskursen på værdipapirerne på et niveau, der ligger over, hvad der ellers ville være gældende. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at Stabiliseringsagenterne (eller agenter, der handler på vegne af Stabiliseringsagenterne) vil foretage stabilisering. Stabiliserende foranstaltninger kan påbegyndes tidligst på værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og hvis de påbegyndes, kan de ophøre til enhver tid og skal ophøre senest 30 dage efter værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag. Forhold, der er omhandlet i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke er historiske kendsgerninger, og som kan identificeres ved ord som 5 af 6 NNIT A/S Østmarken 3A Telefon:

6 mener, forventer, skønner, agter, anslår, vil, kan, fortsætter, bør og tilsvarende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for Selskabets kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få de faktiske begivenheder til at afvige væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel. 6 af 6 NNIT A/S Østmarken 3A Telefon:

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06)

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) NNIT A/S Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015 (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Udbudskursinterval opjusteret fra DKK 100 DKK 120 til DKK 120 DKK 130 pr. Udbudt Aktie Dato for tidlig

Læs mere

OW BUNKER OFFENTLIGGØR HENSIGT OM AT GENNEMFØRE EN BØRSNOTERING PÅ NASDAQ OMX COPENHAGEN

OW BUNKER OFFENTLIGGØR HENSIGT OM AT GENNEMFØRE EN BØRSNOTERING PÅ NASDAQ OMX COPENHAGEN PRESSEMEDDELELSE 5. marts 2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse er ikke et prospekt, men udgør

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 27 52 84 06) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 21.271.185 stk. aktier à nominelt DKK 2,50 ( Udbuddet ) i Matas

Læs mere

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR.

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR. Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) Dette prospekt ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 47.981.480 stk. aktier à nom. DKK 1 ( Udbuddet ) i PANDORA A/S

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners. ISS A/S Udbud af op til stk. 58.399.894 Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28 50 47 99) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 58.399.894 stk. aktier à nominelt DKK 1 ( Udbuddet ) i ISS A/S ( Selskabet

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Kom med ombord. OW Bunker går på børsen

Kom med ombord. OW Bunker går på børsen Kom med ombord OW Bunker går på børsen 2 OW Bunker OW Bunker kort fortalt OW Bunker er en af verdens førende globale distributører af skibsbrændstof med 38 kontorer i 29 lande. I 2013 betjente OW Bunker

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Rettet Udbud af 167.842.589 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og

Læs mere

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt 53.722.347 stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere