RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/ TIL 31/ MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/ TIL 31/7-2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015"

Transkript

1 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/ TIL 31/7-2015, RØDOVRE MUSIKSKOLE RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/ TIL 31/

2 Om musik side 2 Formål side 3 Baggrund side 4 El Sistema side 4 Musik Unik side 4 Kompagnonundervisning side 4 Instrumentalundervisning side 4 Rødovre Concert Band og mentorer side 5 Instrumentalundervisning side 6 Orkesterprøver og koncerter side 6 Hyppighed side 6 Forældreopbakning side 6 Evaluering side 7 Musik Unik - aktiviteter fra august 2013 side 8 Musik Unik organisation side 14 RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/ TIL 31/

3 Om musik Musik Unik sammen med Rødovre Concert Band til nytårskoncert 2015 i Viften Forskningen viser, at aktiv beskæftigelse med musik er godt for indlæring, fokusering, koncentration, inklusion, fællesskab, etc. etc.. Men det er der også mange andre ting, som kan. Så hvad er det, som gør musikken velegnet i arbejdet med børn med særlige udfordringer? Musik kan mange ting og påvirker os som mennesker på mange måder. Musik er en central menneskelig udtryks- og erkendelsesform, der findes i alle kulturer og som - iflg. forskere - muligvis har eksisteret før sproget. Derfor er det en væsentlig del af det at være menneske, at kende og kunne musik. Musik (og kunst) generelt giver os adgang til det, som vi ved noget om 'på en anden måde'. Musik kræver og skal ikke begrundes. Musik er en basal del af vores DNA, og er det direkte link mellem krop og sjæl. I Musik Unik får børnene mulighed for at få et fast holdepunkt i en måske lidt kaotisk hverdag og blive anerkendt for deres egen indsats i et fælles musikalsk projekt. Musikudøvelse tre gange om ugen i skoletiden og en gang efter skoletid gør musik til en naturlig del af børnenes hverdag og ikke mindst en helt naturlig måde at udtrykke sig på. Formål Det overordnede formål med Musik Unik er ikke det musikalske resultat - gennem intens beskæftigelse med musik er formålet at give børn med særlige udfordringer et fast holdepunkt i samværet om musikudfoldelse i en ellers forvirrende, kaotisk og måske meget udfordret hverdag både privat og skolemæssigt. For at nå til det punkt, hvor børnenes deltagelse giver mening og ikke blot er et alternativ til SFO eller almindelig leg, er det meget vigtigt, at der arbejdes seriøst med det musikalske, så børnene kan mærke, at de tages alvorligt, og at det ikke bare er et spørgsmål om at holde dem beskæftiget. Til det formål kræves lærere med en solid faglig, pædagogisk og menneskelig baggrund, som kan fastholde børnene i processen. RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/ TIL 31/

4 Baggrund El Sistema El Sistema er navnet på et statsligt venezuelansk fond, som administrerer 125 ungdomsorkestre og den instrumentale undervisning, som gør dem mulige. Organisationen har 31 symfoniorkestre og på landsbasis deltager mellem og elever i musikskolernes undervisning. Mellem 70 og 90 procent af eleverne kommer fra dårlige socio-økonomiske kår. Der er i disse år stort fokus på, hvordan deltagelse i musikalsk udfoldelse kan være med til at løfte personlige og sociale udfordringer. Rødovre Kommune har i et treårigt forløb ( ) og i samarbejde med hjælpeorganisationen Young Care været frontløber i Danmark på dette område. Young Care gik imidlertid konkurs i 2012, men Rødovre Kommune og Rødovre Musikskole valgte at videreføre projektet i en lidt anden form og under navnet Musik Unik. Foreløbig er projektet treårigt ( ), men vi håber naturligvis, at evalueringen af forløbet vil resultere i en forlængelse, så Musik Unik på sigt kan mønstre et orkester på ca unge mennesker fra alle kommunens folkeskoler. Musik Unik Musik Unik er et gratis musikalsk tilbud til 15 udvalgte elever pr. årgang fra kommunes folkeskoler med Hendriksholm Skole i Rødovre som det centrale omdrejningspunkt på baggrund af et ønske om at styrke deres selvværd, løfte deres sprog, udvikle deres motorik, og/eller styrke dem socialt. Kompagnonundervisning På Hendriksholm Skole modtager alle elever i 0. og 1. klasse kompagnonundervisning 2 timer pr. uge - i sæsonen dog kun 1 kompagnonundervisning pr. uge. På de andre folkeskoler foregår denne kompagnonundervisning i 1. og 2. klasse med 1 time pr. uge. Kompagnonundervisningen varetages af musikskolens lærere. I kompagnonundervisningen modtager eleverne ikke instrumentalundervisning, men undervises i rytmik, sang, etc. sammen med alle klassekammerater som forberedelse til 2. klasse, hvor de 15 udvalgte elever får et instrument i hånden. Principielt kunne eleverne selvfølgelig godt starte med instrumentalundervisning fra 0. klasse, men blæseinstrumenternes størrelse sætter i mange tilfælde en begrænsning. Instrumentalundervisning Fra og med 2. klasse får alle udvalgte elever på lånebasis tildelt et blæseinstrument, som de undervises i af musikskolens lærere i skoletiden med henblik på at deltage i orkesterspil flere gange pr. uge. Der undervises i messinginstrumenter (trompet, althorn, tuba), saxofon, klarinet og fløjte. Al undervisning finder sted i den normale skoletid (instrumentalundervisning) eller i umiddelbar forlængelse heraf (orkesterprøver) mandagsprøverne med Rødovre Concert Band dog efter skoletid. På denne måde lever samarbejdet med folkeskolen - i dette tilfælde Hendriksholm Skole - og musikskolen på bedste vis op til tankerne bag skolereformen fra RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/ TIL 31/

5 En skoleuges musiktilbud i for Musik Unik-eleverne på Hendriksholm Skole ser sådan ud: 2./3. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 lektion 0. kl. kompagnonundervisning 2 lektion 0. kl. kompagnonundervisning 3 lektion 1. kl. kompagnonundervisning 4 lektion 1. kl. kompagnonundervisning 5 lektion 2. kl. orkester 2. kl. orkester 6 lektion 3. kl. orkester 3. kl. orkester 7 lektion Prøve med Rødovre Concert Band 2. kl. instrumental undervisning 2. kl. instrumental undervisning 3. kl. instrumental undervisning 3. kl. instrumental undervisning 2. og 3. klasses eleverne har orkesterprøver i skolen, mens 4. klasse og ældre elever har mandagsprøver sammen med mentorer fra Rødovre Concert Band. Elever fra andre af kommunens folkeskoler, som ikke deltager i Musik Unik, deltager i mandagsprøverne. Fra august 2015 inddrages elever fra kommunens andre folkeskoler i Musik Unik. Den daglige koordination varetages af musikskolens lærer Peter Bindslev se organisationsdiagram. Rødovre Concert Band og mentorer En vigtig del af de pædagogiske tanker bag Musik Unik er inddragelsen af voksne rollemodeller kaldet mentorer, som kan indgå i de dele af den pædagogiske udvikling, hvor det er relevant, og hvor de voksne både udfylder rollerne som velbalancerede, erfarne og empatiske mennesker, men ikke mindst også som instrumentkolleger, som kan vejlede børnene i det at spille og vise, hvor vigtig man som enkeltperson og musiker er i et stort musikalsk fællesskab. Her i Rødovre har det derfor været naturligt at inddrage det lokalt forankrede Rødovre Concert Band og dets dirigent Jørgen Misser Jensen i projektet. Rødovre Concert Band blev grundlagt i 1968 og består i dag af ca. 60 musikere, hvoraf mange er konservatoriestuderende. Orkesteret har både et højt ambitionsniveau og et højt musikalsk niveau, og de har heldigvis fra starten været positivt indstillede på projekterne og indgår i dag som aktive deltagere i Musik Unik. Jørgen Misser Jensen indgår i følgegruppen se organisationsdiagram. Mentorerne deltager i mandagsorkesterprøverne og i de mange koncerter, som Musik Unik spiller. Til de fleste koncerter er det Jørgen Misser Jensen som dirigerer. RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/ TIL 31/

6 Instrumentalundervisning. For at give børnene de bedste redskaber til at indgå i orkestersammenspillet til prøver og koncerter modtager børnene soloundervisning i 2. og 3. klasse. Fra 4. klasse vil undervisningen foregå som holdundervisning sammen med elever fra 5. klasse og opefter. I instrumentalundervisningen, som foregår i skoletiden, lærer børnene at spille på deres instrument,- de lærer de mest basale musikalske begreber, og de lærer at behandle instrumentet med respekt. Og ikke mindst lærer de, at man for at kunne spille med til orkesterprøverne og koncerterne bliver nødt til at være koncentreret og fokuseret. Undervisningen varetages af tre af musikskolens lærere. De er alle konservatorieuddannede musikere, som brænder for opgaven. Orkesterprøver og koncerter Det er ved orkesterprøverne og ved koncerterne hele tanken bag Musik Unik folder sig ud. Det er her formålet med den instrumentale øvning folder sig ud, når børnene skal indordne sig den disciplin, som kræves for at opnå et musikalsk resultat. Pludselig giver det mening at sidde stille og lytte,- at koncentrere sig om og fokusere på sin egen stemme og rolle og finde ud af, hvor vigtig netop sig egen stemme er i det store musikalske fællesskab. De ældre elever påtager sig frivilligt og uden opfordring rollerne som mentorer og hjælper de yngre med både musikalske problemer og problemer af mere praktisk art. At indordne sig det fælles musikalske projekt med en koncentreret og fokuseret indsats, giver med tiden menneskeligt og musikalsk overskud til også at dele ud af sine erfaringer. Men det er en proces, som tager tid. Udover at være centrum for udøvelse af musik er deltagelsen i orkesterspil inkluderende for alle. Børnene deltager med det, de nu en gang kan, og ingen er vigtigere end andre. En følge af de mange timer børnene er sammen er, at der dannes venskaber på kryds og tværs af klasser, alder, instrument og køn, og som evalueringerne viser, betyder disse nye venskaber utroligt meget for børnene. Børnene tænker ikke over formålet med deres deltagelse i Musik Unik. For dem er det glæden ved at spille musik, - være med i en kunstnerisk proces, fordybelsen, oplevelserne og ikke mindst kammeratskabet, som tæller højest. Hyppighed Den største forskel på at være almindelig musikskoleelev og Musik Unik-elev er hyppigheden af beskæftigelsen med musik. Musik Unik-eleverne er i kontakt med deres instrumenter mindst fire gange om ugen, så det at spille musik bliver dermed en ganske naturlig del af deres hverdagsliv. På Hendriksholm Skole er det nu blevet ganske almindeligt at se børn komme gående med deres instrumentkasser i hånden, og det, som før gav anledning til drillerier fra kammeraterne, ses nu som noget ganske naturligt. Forældreopbakning Forældreopbakningen til deltagerne i Musik Unik er stor. Til fællesarrangementer og koncerter deltager de fleste forældre og er åbenlyst stolte og begejstrede over deres børns indsats og fremgange se evalueringen. Mange forældre har ikke selv en musikalsk baggrund, så de har ikke haft nogen anelse om eller forventninger til, hvilken virkning børnenes beskæftigelse med musik ville få på deres børn, og ikke mindst RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/ TIL 31/

7 alle de oplevelser og anerkendelser børnene får via koncerterne bl.a. i Viften med en fyldt sal og professionel lyd- og lyssætning. Evaluering se vedlagte rapport Musik Unik er i sæsonen blevet evalueret ved hjælp af en spørgeundersøgelse blandt klasselærere, musiklærere, forældre og børn. Klasselærerne har med udgangspunkt i børnenes standpunkt fagligt, socialt o.l. i august 2014 defineret et mål med deltagelsen i Musik Unik. Der er efterfølgende blevet evalueret i november 2014, marts 2015 og maj Spørgsmålene var formuleret forskelligt til de forskellige svargrupper. Evalueringsrapporten er vedlagt. Med det korte forløb i mente kan evalueringen ikke være repræsentativ for et forløb, som strækker sig over flere år, men det har ikke været muligt at finde en anden evalueringsform. Siden 2014 er Musik Uniks prøver og koncerter løbende blevet dokumenteret af Rødovre Video Team ved Erwin Cordsen Rapporten er udarbejdet i juni 2015 af Tormod Vinsand Musikskoleleder Rødovre Musikskole RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/ TIL 31/

8 MUSIK UNIK - AKTIVITETER FRA AUGUST 2013 Efterår 13 Efterårskoncert - Hendriksholm Skole Besøg hos med CPH Phil/Sjællands Symfoni Orkester (i skoletiden). Børnene overværede en orkesterprøve, og selvfølgelig spillede de også sammen se billede herunder. Her indgår Musik Unik-eleverne i et stort symfoniorkester og dirigeres af en international kendt dirigent. Det foregik i Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums koncertsal (tidligere Danmarks Radios koncertsal). Musik Unik-eleverne havde mange af deres klassekammerater med de sad på gulvet i orkesteret, mens musikken spillede. Meget få af børnene har set eller hørt et symfoniorkester, så at opleve akustisk musik i en stor og smuk koncertsal sætter sig uværligt spor hos de unge mennesker. Se billede herunder. Juleafslutning - Hendriksholm Skole Tur til Skovly - med orkesterprøver og socialt samvær Forår januar - Nytårskoncert - med Rødovre Concert Band i Viften. Her ved Rødovre kommunes nytårskoncert får børnene lejlighed til at spille i en fyldt koncertsal med professionelt lyd- og lyssætning. At få lov til at stå på en scene i sådanne rammer er noget, som fylder meget i børnenes bevidsthed - det vil de gerne prøve igen! Mange af børnene er i deres dagligdag ikke vant til at blive anerkendt for deres indsats, så det at få mulighed for at opleve 400 menneskers begejstring og anerkendelse, løfter deres selvværd. Se billede herunder. RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/ TIL 31/

9 5. april Koncert på Hendriksholm Skole - skolens 75 års fødselsdag 4. maj - Koncert i Tivoli - på H. C. Andersen Slotspladsen. Koncerten indgår som en del af Musikskolernes Dage i Tivoli et arrangement, som finder sted hvert år. 6. maj - Koncert i Viften - musikskolens årskoncert Mange af børnene føler nok ikke eller er ikke klar over, at de er elever på Rødovre Musikskole, men ved musikskolens årskoncert indgår de på linje med de andre ensembler. Og som altid er deres begejstring stor for at spille i en rigtig koncertsal med et fuldtalligt publikum. Se billede herunder. 13. juni - Koncert på Hendriksholm - afslutningskoncert på skolen med kl. 20. juni - Baggårdsfestival musikskolens sæsonafslutningskoncert. Koncerten finder sted på musikskolens parkeringsplads under afslappede former, så børnene kan sige tak for en god sæson og ønske hinanden god sommer. Se billede herunder. 21. juni - Mangfoldighedsfest RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/ TIL 31/

10 Efterår 14 13/9 - koncert på rådhuspladsen - Vestegnens kulturuge Musik Unik spillede under halvtaget foran rådhuset i Vestegnens Kulturuge i silende regnvejr - sådan kan det også være at spille musik! Se billede herunder. 20/9 - Koncert til Høstfest - Hendriksholm Skole 10/10 - Efterårskoncert Hendriksholm Skole 4/11 Besøg hos CPH Phil/Sjællands Symfoni Orkester (i skoletiden). Endnu en gang modtog CPH Phil/Sjællands Symfoni Orkester Musik Unik-eleverne med åbne arme, og endnu en gang var orkesterets internationalt kendte dirigent indstillet på at arbejde med og for børnene. Det er en dag, som alle involverede glæder sig til, og hvor børnene både ser og hører vigtigheden af at kunne underordne sig og tilpasse sin egen persons funktion i det store musikalske fællesskab. Se billede herunder. 11/12 - Koncert - Vestbadet 16/12 - Juleafslutning Hendriksholm Skole 15 mandagsprøver - med mentorer fra Rødovre Concert Band. RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/ TIL 31/

11 Forår 15 4/1 - Nytårskoncert - i Viften sammen med Rødovre Concert Band At skulle deltage i et arrangement med lydprøve og sceneopstilling og skulle modtage alle mulige beskeder for at kunne deltage i et arrangement med mange indslag, kan godt være en udfordring for mange. Men børnene er efterhånden blevet gode til at tage vare på hinanden og hjælpe til, når nogle har mistet overblikket og f.eks. ikke kan finde deres noder. Således også ved Rødovre Kommunes nytårskoncert, hvor de mange Musik Unik-elever fik vist, at sådan en opgave magter de også! Se billede herunder. 26/1 - Prøve med hele Rødovre Concert Band 10/3 - Forårskoncert - sammen med Rødovre Concert Band i Viften 2-3/5 - Koncert i Tivoli Til Musikskolernes Dage på Plænen i Tivoli spillede Musik Unik alene og sammen på ammen med elever fra lignende projekter i Køge og Hjørring. Denne årligt tilbagevendende begivenhed fylder forståeligt nok meget hos børnene, og prioriteres højt i planlægningen maj - Musikskolens Jubilæumskoncerter i Viften Sammen med ca. 150 andre af musikskolens elever skal Musik Unik deltage i opførelsen af musikskolens jubilæumsforestilling På Gloende Pæl. Se plakat fra forestillingen herunder. RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/ TIL 31/

12 19. juni - Baggårdsfestival musikskolens sæsonafslutningskoncert 26. juni - Koncert - Hendriksholm Skoles sidste skoledag 17 mandagsprøver - med mentorer fra Rødovre Concert Band i sæsonen RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/ TIL 31/

13 Billede fra besøget hos Copenhagen Phil i efteråret 2014 RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/ TIL 31/

14 Musik Unik organisation Rødovre Skole Solounderv. Islev Skole Solounderv. Tinderhøj Skole Solounderv. Valhøj Skole Solounderv Nyager Skole Solounderv. Hendriksholm Skole Solounderv. Orkesterspil Kompagnonunder visning Rødovre Concert Band Jørgen Misser Jensen Følgegruppe bestående af skoleleder og souschef fra Hendriksholm Skole koordinator Peter Bindslev Dirigent Jørgen Misser Jensen Musikskoleleder Tormod Vinsand Peter Bindslev Koordinator Musikskoleleder Tormod Vinsand RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/ TIL 31/

De små solstrålehistorier bærer MusikUnik

De små solstrålehistorier bærer MusikUnik De små solstrålehistorier bærer MusikUnik Intensiv musikundervisning giver børn med særlige udfordringer selvtillid på Hendriksholm Skole i Rødovre. Tekst & foto: Jakob Kehlet - Leon, får du penge, når

Læs mere

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder.

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Rødovre Musikskoles undervisning foregår mange steder, og undervisningsstederne er jævnt fordelt rent geografisk og dækker størstedelen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MUSIK UNIK FRA 1/8-2014 TIL 31/7-2015. Evalueringsrapport. Musik Unik fra 1/8-2014 til 31/7-2015

EVALUERINGSRAPPORT MUSIK UNIK FRA 1/8-2014 TIL 31/7-2015. Evalueringsrapport. Musik Unik fra 1/8-2014 til 31/7-2015 Evalueringsrapport Musik Unik fra 1/8-2014 til 31/7-2015 Tekst Tormod Vinsand Grafik Frank Pedersen 1 Sammenfatning Side 3 Introduktion Side 4 Evaluering fra klasselærerne Side 6 Evaluering fra musiklærerne

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016.

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Kære alle elever og forældre. Så nærmer foråret sig lige så stille, og det er igen tid til at tage stilling til, om I vil fortsætte med at gå til musik. Der er tilmelding

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2011-2012 Gratis tilbud til musiklærere ved folkeskoler i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner når børn finder

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole

Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Strategi og Idekatalog Januar 2014 Esbjerg Kulturskole Islandsgade 50 6700 Esbjerg Tlf. 7616 6500 Fax 7616 6514 www. kulturskolen.dk email: kulturskolen@esbjergkommune.dk

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Jeg har været elev på Musik- og billedskolen i... Jeg går til: 24% 0-5 år 37% 6-10 år. 11-15 år 23% 16-20 år

Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Jeg har været elev på Musik- og billedskolen i... Jeg går til: 24% 0-5 år 37% 6-10 år. 11-15 år 23% 16-20 år Hvor gammel er du? 0-5 år 24% 59 6-10 år 37% 91 11-15 år 23% 57 16-20 år 9% 23 21-25 år 2% 6 Voksenelev 4% 11 Hvad er dit køn? Dreng 35% 86 Pige 65% 158 Jeg har været elev på Musik- og billedskolen i...

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole MUSIKKLASSER HVAD ER MUSIKKLASSER? Musik hele ugen Musikklassen er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2015 optager

Læs mere

Musiktalenter skal brande kommunen

Musiktalenter skal brande kommunen Musiktalenter skal brande kommunen Hedensted Kommune vil gerne være kendt for at satse på musikken. Tørring Skole og Hedensted Musikskole skal folde drømmen ud med projektet Musik Talent Tørring. Af Jakob

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne

Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne Materialets formål Med undervisningsmaterialet ønsker Hjerteforeningen at give lærerne et nemt redskab til at få mere leg

Læs mere

giv dit barn en gave for livet

giv dit barn en gave for livet Spillelyst giv dit barn en gave for livet Musik er sundt for sjælen Alle ved hvad musik kan gøre ved os. Den kan gøre os glade, den kan få os til at gyse, den kan vække minder, den kan få os til at danse,

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

SPIREN. ForårsSFO på Abildgårdskolen. En god start på et godt skoleliv

SPIREN. ForårsSFO på Abildgårdskolen. En god start på et godt skoleliv SPIREN ForårsSFO på Abildgårdskolen En god start på et godt skoleliv Indhold Forord Børne- og læringssyn Etablering af nye fællesskaber Læring og motivation Tryghed og trivsel Eksempel på aktivitetsplan

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 3

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 3 Kære elever og forældre, Foråret nærmer sig og her i musikskolen glæder vi os over at kunne byde på en buket med nyheder om de kommende måneder - men også om næste sæson 14/15, hvor vi har nye, spændende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 Et tilbud til 7.-9. klasser på: Hendriksholm Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole, Tinderhøj Skole og Islev Skole. Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7.,

Læs mere

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD Musik kræver ikke bare musikinstrumenter men også nogen, der har lært at spille på dem. Fra 1. januar 2007 er det er lovkrav, at alle kommuner har en musikskole.

Læs mere

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole SKOLEREFORM 2014 FILM OM SKOLEREFORMEN https://publisher.qbrick.com/embed.aspx?mid=9991a52e SKOLEREFORMENS FORMÅL Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på folkeskolens

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12 Side 1 af 12 VELKOMMEN TIL SKOVVANGSKOLENS SFO Skovvangskolens SFO (skole-fritids-ordning) er rammen om børnenes fritidsliv på Skovvangskolen. Børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv efter skoletid,

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Fyraftensmøde Skads Skole Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Kl. 17.00-18.00. 1 2 Nye nationale mål 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2.Folkeskolen

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

INTERNATIONAL KUNST & DESIGN SCIENCE SPORT

INTERNATIONAL KUNST & DESIGN SCIENCE SPORT SNEKKERSTEN SKOLE INTERNATIONAL KUNST & DESIGN SCIENCE SPORT temalinjer i udskolingen 14/15 VEL KOM MEN 4 UDSKOLINGSLINJER PÅ SNEKKERSTEN SKOLE Efter sommerferien skal vi, på Snekkersten Skole, i gang

Læs mere

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Arbejdspapir til projektbeskrivelse

Arbejdspapir til projektbeskrivelse Hvilket tema arbejder vi med? Vi skal arbejde med læreplanstemaet krop og bevægelse. Vi vil lægge vægt på at styrke motorikken i hverdagen. Vi vil 1 x ugentligt have fysisk udfoldelse i motorikrummet.

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Ind i Musikken en kort undersøgelse omkring skolens musikalske miljø og lyd generelt på Ollerup Efterskole. I forbindelse med årets selvevaluering har vi

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 Rødovre Skole HENDRIKSHOLM SKOLE Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7., 8. og 9. kl., skal ifølge folkeskolereformen have et obligatorisk valgfag. Folkeskolerne

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Harmonika og højskole

Harmonika og højskole 2016 Harmonika og højskole Uge 31 31/7 7/8 2016 Side 2 Send harmonikaen på højskole Livsstilshøjskolen i Gudum inviterer til et fuldstændig fantastisk harmonikakursus, hvor harmonikaen er i centrum. Vi

Læs mere

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår. SORØ PRIVATSKOLE Information om kommende skoleår 1 Kære elever og forældre, Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Læs mere

Sankt Helene Skole. SkoIestart og indskoling

Sankt Helene Skole. SkoIestart og indskoling Sankt Helene Skole SkoIestart og indskoling På Sankt Helene Skole har vi rullende skolestart og aldersblandet undervisning i indskolingen. Formålet er at skabe bedre læring og trivsel. Indskolingen omfatter

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN FOLKESKOLEREFORMEN - De indholdsmæssige dimensioner Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016

FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 i vinterferien uge 7 DRAMA MED SVED PÅ PANDEN JAZZCAMP FOR PIGER MUSIK PÅ IPAD FANTASTISKE FIGURER FILMGYS VELKOMMEN TIL FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 Her er din mulighed

Læs mere

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde.

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde. Indledning: I forbindelse med Espebo Børnecenters ansøgning om at blive privatiseret under De Frie Børnehaver og Fritidshjem, ønsker vi at benytte lejligheden til at orientere om de forhold, som vi finder

Læs mere

Hvem er vi? Ca. 1050 elever Mellem 3 og 6 spor Vores forskellige huse en lille skole i den store skole De fysiske rammer

Hvem er vi? Ca. 1050 elever Mellem 3 og 6 spor Vores forskellige huse en lille skole i den store skole De fysiske rammer Præsentation Hvem er vi? Ca. 1050 elever Mellem 3 og 6 spor Vores forskellige huse en lille skole i den store skole De fysiske rammer Visionen Antvorskov Skole er en anerkendende og inkluderende virksomhed,

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Vi har uddraget det vi kan bruge fra bogen De utrolige år af Carolyn Webster-Stratton. Bogen er meget amerikansk, og derfor bruger vi kun enkelte metoder fra

Læs mere

VEJLEDNING TIL SKUESPILLERUDDANNELSENS OPTAGELSESPRØVE 2014

VEJLEDNING TIL SKUESPILLERUDDANNELSENS OPTAGELSESPRØVE 2014 VEJLEDNING TIL SKUESPILLERUDDANNELSENS OPTAGELSESPRØVE 2014 For at blive optaget på skuespilleruddannelsen skal du bestå de tre prøver, der er beskrevet her i vejledningen. Dette kan der ikke dispenseres

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

JuelsmindeMusikforening

JuelsmindeMusikforening Formandsberetningen 15. januar 2014 Et helt år er gået og jeg står her igen, og jeg vil give Jer et tilbageblik og også lidt om 2014. Allerførst tak til bestyrelsen. Både før og efter skal der laves en

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Lilleåmodellen Aldersintegreret Indskoling (AI) En god skolestart for dit barn

Lilleåmodellen Aldersintegreret Indskoling (AI) En god skolestart for dit barn Lilleåmodellen Aldersintegreret Indskoling (AI) En god skolestart for dit barn 12 1 Forord Kære forældre i 0.-2.klasse. Som i resten af samfundet sker der for os, som arbejder i skoleverdenen, hele tiden

Læs mere

Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013.

Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013. Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013. Samarbejde og dialog Skoleåret 2013 blev, som beskrevet i sidste års beretning, et år der på mange måder varslede nye tider. Der var lock out i april måned,

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

Fokus på anerkendelse og sociale kompetencer (det personlige hus)

Fokus på anerkendelse og sociale kompetencer (det personlige hus) Februar måned er godt i gang og det er også i denne måned vi har vinterferie. Endelig fik vi lidt sne til stor fornøjelse for børnene og kælkebakken er blevet flittigt brugt. Det er med at udnytte det,

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Åben skole, Eolzate samarbejder og nattona[ vidensdefing

Åben skole, Eolzate samarbejder og nattona[ vidensdefing Skernanr.: 412669 Ststus: GOD Dato: 3-DEC-15 Side 1 sf 2 sider Åben skole, Eolzate samarbejder og nattona[ vidensdefing Ansøger/projektansvarlig 1.Kode/nummer: 142 2.Ansøger: Assens Kommune 3.Adresse:

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Projekttitel Mindfulness /yoga som redskab og metode til inklusion og klasseledelse. Projektleder og projektdeltagere Pia Demsitz: indskolingen

Projekttitel Mindfulness /yoga som redskab og metode til inklusion og klasseledelse. Projektleder og projektdeltagere Pia Demsitz: indskolingen Projekttitel Mindfulness /yoga som redskab og metode til inklusion og klasseledelse. Skole Skolen på Duevej Projektleder og projektdeltagere Pia Demsitz: indskolingen Effektmål for projekt Færre stressede

Læs mere

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution Bevægelse Kreativ leg Stjernerstunder Bold Fantasi Vi gør det sammen Cykle Indholdsfortegnelse: Røde Kors Børnehus vision 3 Målsætning 3 Værdigrundlag 3

Læs mere

Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 12. januar kl. 18.30 20.00

Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 12. januar kl. 18.30 20.00 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 12. januar kl. 18.30 20.00 Regnvejrsdag i november Fællessang 1. Jeg vil male dagen blå med en solskinsstribe på vælge lyset frem for skyggen gi' mig selvet puf

Læs mere

Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning

Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning Dato: Fredag d. 2. maj 2014, kl. 9.30-14 Ansøger: Favrskov Musikskole på vegne af Videnscenter for Musik Kontaktpersoner:

Læs mere

OVERSIGT OVER PROCES SKOLEREFORM I HOVEDPUNKTER PÅ HUMLEBÆK SKOLE!

OVERSIGT OVER PROCES SKOLEREFORM I HOVEDPUNKTER PÅ HUMLEBÆK SKOLE! OVERSIGT OVER PROCES SKOLEREFORM I HOVEDPUNKTER PÅ HUMLEBÆK SKOLE! 1. BEKYMRINGER OG FORSLAG I FORBINDELSE MED REFORM SYNLIGGØRES. BEHANDLES PÅ PRM 2. HVORDAN SER EN SKOLEDAG UD FOR VORES ELEVER MED DEN

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

INFORMUSIK RAMMER. Do it! Mød Veronica AALBORG. Sådan er et orkester sammensat. Orkester Norden. Se side 2. februar 2015

INFORMUSIK RAMMER. Do it! Mød Veronica AALBORG. Sådan er et orkester sammensat. Orkester Norden. Se side 2. februar 2015 INFORMUSIK februar 2015 Orkester Norden RAMMER AALBORG Mød Veronica Do it! Sådan er et orkester sammensat DER FINDES KLASSISK MUSIK OVERALT OGSÅ I SPIL OG FILM Se side 2 INFORMUSIK februar 2015 Orkester

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Merete Hedelund Rasmussen, børnehaveklasseleder Taghrid El-Abed, børnehaveklasseleder Kirsten Ramsing, Institutionsleder Line, pædagog fra Tusindfryd Søren Toft Jepsen, SFO-leder

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Børnehaven Stribonitten - 1 -

Børnehaven Stribonitten - 1 - Børnehaven Stribonitten - 1 - Profil Børnehaven Stribonitten her har hjertet plads. Børnehaven Stribonitten har til huse i to dejlige afdelinger, afdeling Münstervej med 22 børn og afdeling Øster Allé

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Folkeskolereform 2014. Åben Skole

Folkeskolereform 2014. Åben Skole Folkeskolereform 2014 Åben Skole Tre nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Alle skal blive dygtigere ikke lige dygtige. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro

Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro BØRN OG UNGE Forord Baggrunden for denne pjece er, at det kan være rigtig svært at starte på noget nyt. For barnet der skal i skole kan det være svært at lære

Læs mere

Komponisten Gustav Mahler

Komponisten Gustav Mahler Mahlers 8. symfoni På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 Komponisten Gustav Mahler Du skal snart ind i Koncerthuset og opleve DR SymfoniOrkestret spille. Du skal høre orkestret spille en symfoni. Ved du

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRINCIPPER FOR:

EKSEMPEL PÅ PRINCIPPER FOR: EKSEMPEL PÅ PRINCIPPER FOR: Tranbjergskolens princip for adgangen til i begrænset omfang at opfylde undervisningspligten udenfor for skolen i en musikskole eller i en idrætsforening (eliteidræt) Formål

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

Fredensborg Musikskole. - Spil dig ind i fællesskabet

Fredensborg Musikskole. - Spil dig ind i fællesskabet Fredensborg Musikskole Fredensborg Musikskole - Spil dig ind i fællesskabet Fredensborg Musikskole Fredensborg Musikskole - Spil dig ind i fællesskabet En verden fuld af musik Musikskolen handler ikke

Læs mere

I projektet Billeder af vand vil et sammensat musikskole-symfoniorkester og kor fusionerer med dansere og musikere fra Burkina Faso.

I projektet Billeder af vand vil et sammensat musikskole-symfoniorkester og kor fusionerer med dansere og musikere fra Burkina Faso. Billeder af Vand I projektet Billeder af vand vil et sammensat musikskole-symfoniorkester og kor fusionerer med dansere og musikere fra Burkina Faso. Projektets sigte er en kunstnerisk oplevelse, der bryder

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014

Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014 Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål Samarbejde mellem almen 0-klasse og special 0-klasse Låsby Skole Læringsforsøgets helt overordnede formål er inklusion i/fra 0.klasse = At eleverne

Læs mere