Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud)."

Transkript

1 Meddelelse nr november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen har besluttet at udnytte sine bemyndigelser til at udstede op til stk. aktier á nom. 20 kr. med fortegningsret for bankens aktionærer og op til stk. aktier á nom. 20 kr. rettet til Karsten Ree Holding ApS. o Udbudskursen er 30 kr. pr. aktie for udbuddet med fortegningsret for aktionærerne og 30 kr. pr. aktie for op til stk. aktier udstedt til Karsten Ree Holding ApS. Derudover tegner Karsten Ree Holding ApS stk. aktier til 45 kr. per aktie. o Hver eksisterende aktie modtager 1 tegningsret, der giver ret til at tegne 1 ny aktie. o Herudover er stk. aktier, der tegnes til 45 kr. pr. aktie, allerede besluttet udstedt til og tegnes af Karsten Ree Holding ApS. Ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud) o Bestyrelsen har tillige besluttet, at banken udbyder ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud) ved udstedelse af op til stk. obligationer, hvoraf op til stk. obligationer er med fortegningsret og op til stk. obligationer udbydes uden fortegningsret for bankens aktionærer. o Lånet er uopsigeligt fra kreditors side i 6 år, uopsigeligt fra Amagerbanken i 2 år, og med en årlig rente på 10,5 % p.a. Tegningsperioden for såvel aktiekapitaludvidelsen som den ansvarlige lånekapital er fra 25. november til 9. december 2009, begge dage inklusiv. Banken forventer et provenu fra det samlede udbud i niveauet mio. kr. Fuldtegning af både aktiekapital og ansvarlig kapital vil medføre et provenu i niveauet mio.kr. Amagerbanken forventer, at indbetalingen af den planlagte kapitaltilførsel vil kvalificere Amagerbanken til modtagelse af Bankpakke II midler. Amagerbanken og Karsten aktionærer. Side 1 af 5

2 Ree Holding ApS har ændret det hidtidige vilkår i Karsten Ree Holding ApS tegningstilsagn om bankens deltagelse i Bankpakke II, således at det er bankens bestyrelse, der beslutter, om tegningen af kapitaltilførslen og den ansvarlige lånekapital gennemføres. Før udbuddet har Amagerbanken modtaget tegningstilsagn for i alt 616 mio. kr. tegning af aktier og obligationer. Den af Finanstilsynet meddelte frist for opfyldelse af solvenskravet er forlænget til 14. december 2009, og således efter tegningsperiodens udløb. Ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af endelige forslag om deltagelse i Bankpakke II forventes afholdt den 2. december 2009 og indkaldes særskilt. I forbindelse med udbuddet har banken samtidig korrigeret sin årsrapport for 2008 og delårsrapporterne for 1. til 3. kvartal Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 28. af 17. november Korrektionerne ændrer ikke på bankens allerede udmeldte resultatforventning til basisindtjening før nedskrivninger for Jørgen Brændstrup, Amagerbankens administrerende direktør, udtaler: Gennem den nu udbudte kapitaltilførsel regner vi med, at vore aktionærer vil støtte op om banken ved at tegne både aktier og ansvarlig lånekapital, idet begge finansieringsformer er vigtige for banken. Herigennem vil vi skabe et robust grundlag for bankens videre drift. Med det af banken forventede provenu på mellem 1 og 1 ¼ mia. kr. regner vi med at deltage i Bankpakke II. Deltagelse i Bankpakke II vil yderligere understøtte vort ønske om at virke til gavn for gamle og nye kunder i Amagerbanken. Jeg er samtidig tilfreds med, at vi i dette sidste forløb har kunnet afslutte og løse alle væsentlige forhold med Finanstilsynet, således at resterende udeståender mere er af fremadrettet og formel karakter, siger Jørgen Brændstrup. Og endelig har vi sammen med Karsten Ree Holding ApS fundet en god løsning om vilkårene for gennemførelsen af kapitaltilførslen. Jeg ser frem til, at banken arbejder videre i de kommende år på det grundlag, som er formuleret i prospekterne. Prospekt Anmodning om eksemplarer af prospektet indeholdende detaljerede informationer om Amagerbanken og de fuldstændige udbudsbetingelser kan rettes til: Amagerbanken Aktieselskab Amagerbrogade København S Telefon: aktionærer. Side 2 af 5

3 Prospektet vil også blive fremlagt på Amagerbankens adresse og kan med visse undtagelser hentes på Amagerbankens hjemmeside: Med venlig hilsen A M A G E R B A N K E N N. E. Nielsen Jørgen Brændstrup Bestyrelsesformand Adm. direktør Henvendelse: Adm. direktør Jørgen Brændstrup, telefon aktionærer. Side 3 af 5

4 Udbudsbetingelser Aktiekapital Udbudskurs Tegning af nye aktier omfattet af udbuddet sker til tegningskursen kr. 30 pr. aktie à nom. kr. 20, franko. Tegningskursen for op til stk. aktier, der tegnes af Karsten Ree Holding ApS, er kr. 30. Derudover tegner Karsten Ree Holding stk. aktier til kr. 45 per aktie. Herudover er stk. aktier, der tegnes til 45 kr. pr. aktie allerede besluttet udstedt til og tegnes af Karsten Ree Holding ApS Tildeling af tegningsretter og tegningsforhold Eksisterende aktionærer tildeles 1 tegningsret til tegning af aktier for 1 eksisterende aktie à nom. kr. 20, der ejes den 24. november 2009 kl (dansk tid). Eksisterende aktionærer skal anvende 1 tegningsret til tegning af 1 ny aktie mod betaling af kr. 30 per aktie. Handel med tegningsretter Tegningsretter til aktier kan handles over NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra den kl dansk tid til den 4. december 2009 kl dansk tid. Karsten Ree Holding ApS tildeles ikke omsættelige tegningsrettigheder til aktier og kan ikke overdrage retten til at tegne aktierne til tredjemand. Tegningsperiode Aktier kan tegnes i perioden fra den 25. november 2009 kl (dansk tid) til den 9. december 2009 kl (dansk tid), begge dage inklusive. Tegningsperioden for Karsten Ree Holding ApS'tegning af aktier løber fra den 25. november 2009 til den 11. december 2009 som følge af, at det endelige antal aktier, der tegnes af Karsten Ree Holding ApS, først kan fastlægges, når resultatet af aktietegningen i udbuddet endeligt er opgjort. Ansvarlig lånekapital Udbudskurs Tegning af obligationer sker til kurs kr. 100, der afregnes franko, således at der betales kr for hver ny obligation. Tildeling af tegningsretter og tegningsforhold Eksisterende aktionærer tildeles én tegningsret til obligationer for hver eksisterende aktie à nom. 20 kr., der ejes den 24. november 2009 kl (dansk tid). Eksisterende aktionærer skal anvende 22 tegningsretter til tegning af 1 obligation mod betaling af kr per obligation. Ved udnyttelse tildeles en erhvervsobligation i en midlertidig fondskode. Denne optages ikke til handel og notering. Hvis bestyrelsen træffer beslutning om at gennemføre udbuddet vil der via VP automatisk ske ombytning med den endelige obligation, der har status af ansvarlig lånekapital aktionærer. Side 4 af 5

5 Handel med tegningsretter Tegningsretter til obligationer kan handles over NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra den kl dansk tid til den 4. december 2009 kl dansk tid. Karsten Ree Holding ApS tildeles ikke omsættelige tegningsrettigheder til obligationer og kan ikke overdrage retten til at tegne obligationer til tredjemand. Tegningsperiode Obligationer kan tegnes i perioden fra den 25. november 2009 kl (dansk tid) til den 9. december 2009 kl (dansk tid), begge dage inklusive Tegningsperioden for Karsten Ree Holding ApS'tegning af obligationer løber fra den 25. november 2009 til den 11. december 2009 som følge af, at det endelige antal obligationer, der tegnes af Karsten Ree Holding ApS, først kan fastlægges, når resultatet af tegningen i obligationsudbuddet endeligt er opgjort. Forventet tidsplan Handling Forventet dato Offentliggørelse af prospekterne 18. november 2009 Skæringsdato (eksisterende aktier handles med tegningsretter) 19. november 2009 Ex-Tegningsretsdato (Handel med eksisterende aktier uden tegningsretter begynder) (forudsat de pågældende aktier handles med sædvanlig valør på tre handelsdage) Optagelse af tegningsretter til nye aktier og obligationer til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Handel med tegningsretter til nye aktier og obligationer begynder på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Tildelingsdato (tildeling af tegningsretter): 24. november 2009 Tegningsperioden begynder 25. november 2009 Handel med tegningsretter for både aktier og obligationer slutter 4. december 2009 Tegningsperioden slutter 9. december 2009 Foreløbigt resultat af aktie- og obligationsudbuddet offentliggøres 10. december 2009 Resultatet af aktie- og obligationsudbuddet offentliggøres 11. december 2009 Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 18. december 2009 Udstedelse af de nye aktier og obligationer 18. december 2009 Forventet første noteringsdag for de nye aktier og obligationer 21. december 2009 Begrænsninger gældende for Udbuddet Denne meddelelse er ikke en opfordring eller invitation til at investere i Selskabet. Tegning af aktier og obligationer skal alene ske på baggrund af det offentliggjorte prospekt, herunder en gennemlæsning af de vilkår, betingelser og risici for tegningen, som er beskrevet i prospekterne. Uanset ovenstående forventer Amagerbanken som følge af begrænsninger i henhold til gældende love og regler, at nogle eller alle investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner muligvis ikke vil kunne modtage og udnytte tegningsretterne og tegne nye aktier eller obligationer. Prospektet udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe tegningsretter eller tegne udbudte aktier eller obligationer i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig aktionærer. Side 5 af 5

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06)

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) NNIT A/S Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015 (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Udbudskursinterval opjusteret fra DKK 100 DKK 120 til DKK 120 DKK 130 pr. Udbudt Aktie Dato for tidlig

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Side 1 af 164 Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere