Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72."

Transkript

1 MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE KØBENHAVN K TEL FAX SEPTEMBER 2013 REF MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS A/S OM TVANGSINDLØSNING AF MINORITETSAKTIONÆRER I NETOP SOLUTIONS A/S (CVR-NR ) I MEDFØR AF SELSKABSLOVENS 70 OG 72 Consolidated Holdings A/S har som tidligere offentliggjort efter gennemførelsen af frivillige købstilbud offentliggjort 5. marts og 4. juli 2013 erhvervet 94,83 % af aktierne og stemmerne i Netop Solutions A/S. Selskabet er blevet slettet fra handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med sidste handelsdag d. 30. august Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. Aktionærerne i Netop Solutions A/S anmodes derfor om, inden for en frist på 4 uger, der udløber mandag den 28. oktober 2013 kl , at overdrage deres aktier i Netop Solutions A/S til Consolidated Holdings A/S på de heri angivne vilkår. AFREGNING OG AFVIKLING: Aktierne skal overdrages til Consolidated Holdings A/S for kr. 10 pr. aktie à nominelt kr. 5, mod kontant afregning. Aktierne skal være frie og ubehæftede i enhver henseende. For at overdrage aktierne skal aktionærerne anmode deres kontoførende institut om at overdrage deres aktier til Consolidated Holdings A/S. Der vedlægges blanket til brug for overdragelsen.

2 Afregning af aktier, der overdrages sker kontant senest den 1. november Der gøres opmærksom på, at der ikke foretages løbende afregning. OMKOSTNINGER: Omkostninger i form af mæglergebyr eller gebyr til pengeinstitut i forbindelse med overdragelse af aktier til Consolidated Holdings A/S afholdes af de pågældende aktionærer, og disse omkostninger eller gebyrer er Consolidated Holdings A/S uvedkommende. INDLØSNINGSKURS: Den fastsatte indløsningskurs på kr. 10 pr. aktie á nom. Kr. 5 er den samme som kursen tilbudt af Consolidated Holdings A/S ved de to offentlige købstilbud offentliggjort henholdsvis 5. marts og 4. juli Indløsningskursen overstiger den gennemsnitlige lukkekurs på Netop Solutions A/S aktier i perioden 1. januar 30. august (sidste handelsdag) beregnet til kr. 9,147, samt den gennemsnitlige lukkekurs på Netop Solutions A/S aktier i de tre seneste måneder hvor aktien var optaget til handel, beregnet til kr. 9,452. I perioden siden fremsættelse af første offentlige købstilbud den 5. marts 2013 har kursen været påvirket af tilbudskursen som var kr. 10 pr. aktie á nom. Kr. 5. Lukkekursen for aktierne i Netop Solutions A/S dagen før fremsættelse af første købstilbud var kr. 7,60. Den højeste lukkekurs de seneste 3 måneder før den 5. marts 2013 var kr. 9,10, den laveste var kr. 7,60. Gennemsnitslukkekursen de seneste 3 måneder forud for 5. marts 2013 var ca. kr. 8,50. NASDAQ OMX har på betingelse af at det offentlige købstilbud af 4. juli 2013 blev fremsat accepteret at slette selskabet fra handel. Sletning er gennemført og sidste handelsdag var 30. august Consolidated Holdings A/S har ikke erhvervet aktier i selskabet til en kurs, der overstiger indløsningskursen hverken siden 5. marts 2013 eller i en periode på 12 måneder før 5. marts Henset til ovennævnte, samt det forhold, at et betydeligt antal af selskabets aktionærer har accepteret den tilsvarende kurs ved de frivillige købstilbud offentliggjort i marts og juli hvor 2

3 kursen oversteg børskursen, anser Consolidated Holdings A/S indløsningskursen for mindst svarende til markedskursen. SKØNSMAND: Er en aktionær uenig i indløsningskursen, kan aktionæren i henhold til selskabslovens 70, stk. 2, anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand, som udmeldes af retten på Netop Solutions A/S' hjemsted. Skønsmanden skal fastætte indløsningskursen i overensstemmelse med 67, stk. 3 i Selskabsloven. Hvis skønsmandens vurdering eller en afgørelse efter selskabslovens 67, stk. 3, fører til en højere indløsningskurs end tilbudt af Consolidated Holdings A/S, har denne højere kurs også gyldighed for de aktionærer, som ikke har ønsket vurderingen. Omkostningerne ved kursfastsættelsen afholdes af den aktionær, som har anmodet om kursfastsættelsen. Retten kan dog pålægge Consolidated Holdings A/S at afholde omkostningerne helt eller delvist, hvis en vurdering eller afgørelse fører til en højere indløsningskurs end tilbudt af Consolidated Holdings A/S. AKTIER DER IKKE OVERDRAGES: Aktionærer, som ikke inden for den ovenfor nævnte frist på 4 uger har overdraget deres aktier til Consolidated Holdings A/S, vil ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens it-system i medfør af selskabslovens 72, stk. 1 og 2 modtage en ny opfordring til at overdrage deres aktier med et yderligere varsel på 3 måneder. Hvis aktionærerne ikke har overdraget deres aktier inden udløbet af denne 3-måneders periode, vil aktierne automatisk blive noteret i Consolidated Holdings A/S navn ved periodens udløb, og samtidig vil Consolidated Holdings A/S deponere indløsningsbeløbet for de pågældende aktier i overensstemmelse med lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering, jf. selskabslovens 72, stk. 3 og 4. Aktionærer, der ikke overdrager deres aktier inden for 4-ugers perioden må forventede forøgede omkostninger i forbindelse med indløsningen af deres aktier ØVRIGT: Efter selskabslovens 70, stk. 2, skal denne indkaldelse indeholde en udtalelse fra bestyrelsen i Netop Solutions A/S om de samlede betingelser for indløsningen. Udtalelsen følger nedenfor. 3

4 Nærværende meddelelse sendes og offentliggøres på samme måde som indkaldelser til selskabets generalforsamlinger. Meddelelsen sendes endvidere med brev til navnenoterede aktionærer. Med venlig Hilsen Vedbæk, den 27. september 2013 Consolidated Holdings A/S UDTALELSE FRA BESTYRELSEN I NETOP SOLUTIONS A/S OM BETINGELSERNE FOR INDLØSNING AF SELSKABETS MINORITETSAKTIONÆRER Bestyrelsen i Netop Solutions A/S har gennemgået ovenstående meddelelse fra Consolidated Holdings A/S vedrørende den iværksatte tvangsindløsning af minoritetsaktionærerne og afgiver i den anledning følgende udtalelse, jf. selskabslovens 70, stk. 2: Minoritetsaktionærerne indløses til samme kurs som en betydelig del af selskabets aktionærer valgte at acceptere ved Consolidated Holdings A/S offentlige købstilbud offentliggjort i 5. marts og 4. juli Indløsningskursen ligger over den gennemsnitlige lukkekurs i 2013 frem til sidste handelsdag for selskabets aktier på NASDAQ OMX, samt lukkekursen de seneste tre måneder, hvor Netop Solutions A/S aktier var optaget til handel og lukkekursen de seneste 3 måneder før det første offentlige købstilbud blev fremsat den 5. marts Der er ikke efter selskabets afnotering indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for Netop Solutions A/S. Bestyrelsen anser derfor indløsningskursen som svarende til mindst markedskursen og de øvrige vilkår for indløsningen som forsvarlige. Bestyrelsesformand Ib Kunøe har ikke deltaget ved bestyrelsens behandling af nærværende udtalelse. 4

5 Med venlig hilsen Birkerød, den 27. september 2013 Netop Solutions A/S 5

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15.

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15. Til aktionærerne i CVR-nr. 30 21 43 15 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S onsdag den 29. april 2015 kl. 15.00 på Marienlystvej 65, 7800 Skive Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Langebrogade 1 Postboks 17 1001 København K Tlf. 3266 2000 Fax 3266 2175 www.danisco.com info@danisco.com 19. maj 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere