Vedligeholdelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen"

Transkript

1 TOTAL SA - KØB Vedligehldelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en mdel, sm giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktrer. Herigennem udregner mdellen en samlet karakter, sm indikerer, hvrvidt aktien pt. er en gd investering eller ej. Vi fasthlder Ttal på Køb efter et mderat skuffende 2. kvt. Et højt niveau af vedligehldelsesarbejde reducerede prduktinen af energi g svækkede Ttals indtjeningsevne. Vi ser det sm en engangsfrestilling. Ttals 2. kvt. regnskab er til den svage side: Justeret nettresultat km ind på USD 3,15mia., hvilket var 3,5 % lavere end knsensus estimatet på USD 3,26 mia. Det lavere nettresultat skyldes primært, at Ttals upstream aktiviteter (udvinding af lie g naturgas), blev ramt af mfattende vedligehldsarbejde, hvilket påvirkede prduktinen. Det betød at Ttal i 2. kvt. kun prducerede 2,05 mi. tønder lie & naturgas m dagen md 2,18 mi. i 1. kvt. Et kig på divisinerne viser det justerede EBIT-resultat i: Upstream er uændret år/år på USD 3,05 mia., Refining & Chemicals aftg, -23 % år/år, men leverede fremgang kvt./kvt. Marketing & Services aftg, -17 % år/år, men gså her var der fremgang kvt./kvt. Cash flw fra driften steg 9 % år/år til USD 5,3 mia. Grundet et ekstrardinært højt CAPEX niveau, var Ttals free cash flw negativt. Ttal guider en dividende fr 2. kvt. på EUR 0,61, hvilket er inline. Ledelsen melder, at i 2015 vil Ttal begynde at høste de første frugter af deres øgede fkus på mkstningsbesparelser. Alt i alt er det vres indtryk, at Ttals underliggende frretning frtsat er sund g åbningen af nye felter (i 2. kvt. blev prduktinen påbegyndt i det stre CLOV felt), hvilket gradvist vil øge Ttals daglige prduktin af energi. Selvm aktien sandsynligvis bliver presset i dagens aktiehandel, så mener vi, at investrerne bør tilgive vedligehldelsesarbejdet, hvilket Dette er et ikkekmplekst prdukt Sektr Energi Fundamental vurdering Billig Risik Medium Nyhedsstrøm Psitiv 12 mdr.'s kursmål 59,0 Aktuel kurs 52,22 Reuters TOTF.PA Blmberg FP FP Equity JB sec. cde Kur s gr af Ttal SA DJ EURO STOXX j a s n d j f m a m j Kilde: Jyske Bank & Datastream Jyske Markets, Vestergade 8-16 DK-8600 Silkebrg Senir Analyst, Equity Research, Rbert Jakbsen Quant inf Aktie infrmatin Quant scre 5, 3 Antal aktier (mi.) 2377,7 Værdiansættelse 5, 7 Max/min sidste 12 mdr. 55/40 Rel. værdiansættelse 7, 8 Kursbevægelser 3/12 mdr. 1%/30% Finansiel styrke 5, 4 - relativt til indeks 2%/12% Kvalitet 4, 4 Markedsværdi (mi. EUR) Mmentum 3, 4 Andel aktier i frit mløb 86,5% Kursudvikling 6, 8 Gen. daglig vlumen (mi.) 230 Assisting Equity Analyst, Christffer Thimsen Vigtig investr infrmatin: Se venligst sidste side

2 frhåbentlig er en engangsfrestilling. Vi fasthlder Køb: Vres Køb-anbefaling er især baseret på: 1) en høj Jyske Quant scre 2) en tiltr til at Ttal i de kmmende år står fran et mærkbart løft i det frie cash flw (drevet bl.a. af åbningen af nye felter samt nrmalisering af investeringsniveauet), 3) verrdnet ser vi Ttal sm et veldrevet energiselskab, 4) en attraktiv prisfastsættelse samt 5) en høj dividende (5% i 2015). Målt på prduktinen er Ttal verdens femte største energiselskab, så de har strdriftsfrdele. Herudver har Ttal en gd track recrd mht. at udvinde energien effektivt. 2

3 Overblik Ttal SA Selskabsprfil Ttal er verdens femtestørste børsnterede selskab med en markedsværdi på knap EUR 100 mia. g ansatte. Ttals aktiver er frdelt ud på ver 130 lande. Dagligt prducerer Ttal 2,3 mi. ækvivalente tønder lie. Ttal er en gegrafisk diversificeret energiprducent. Afrika står fr 31% af lie- g naturgasprduktinen mens resten frdeler sig således: Eurpa 27%, Mellemøsten 21%, Amerika 11% g Asien 10%. Ca. 40% af energiprduktinen er naturgas. I 2014 ventes en msætning g EBITresultat på hhv. EUR 183 mia. g EUR 22,5 mia. Hvedparten (90%) af verskuddet tjenes på udvindingen af energien. Resten hentes på Marketing & Services, sm består af et netværk på knap tankstatiner g Refinering & kemikalier. Herudver ejer Ttal 66% af aktier i amerikanske SunPwer, sm er en af verdens førende udviklere af slpaneller. 86% af Ttal-aktierne er i frihandel. Omsætningen frdelt gegrafisk Nrth America 9% Africa 9% France 23% Rest f the Wrld 7% Rest f Eurpe 52% Omsætningsvækst g rentabilitet 30% 25% Sales grwth Prfit margin 20% 15% 10% 5% 0% -5% E 2014E 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Omsætningen frdelt efter segment Dwnstream 35% Upstream 14% Refining & Chemicals 51% Fundamental vurdering Investeringscase Blandt verdens fem største energiselskaber (Ttal, BP, Shell, Vres Køb-anbefaling er især baseret på: Chevrn, Exxn Mbile) er det aktuelt Ttal sm screr bedst i 1) en høj Jyske Quant scre Jyske Quant. Ttal screr især gdt på følgende parametre: 2) en tiltr til at Ttal i de kmmende år står fran et pænt Værdiansættelse, Relativ værdiansættelse, Kursudviklingen g løft Kvalitet. I Jyske Quant screr aktien mindre gdt på Mmentum i det frie cash flw, 3) verrdnet ser vi Ttal g finansiel styrke. sm et veldrevet energiselskab, 4) en attraktiv prisfastæsttelse samt 5) en høj dividende. Målt på prduktinen er Ttal verdens femte største energiselskab. Kurstriggere Risikfaktrer Prisen på lie g naturgas stiger mærkbart. Prisen fr lie g naturgas sætter sig dramatisk. Raffineringsmarginen (målt fr indtjening per tns rålie der Om end vi frventer at Ttal pretter en attraktiv dividende, er raffineret) stiger nævneværdigt. P.t. er der så er der en risik fr at den bliver sænket. Sker det vil det underkapacitet. skuffe investrernes g aktien vil sætte sig. Dividenden hæves mere end frventet g/eller Ttal lancerer et Ttal bliver invlveret i et større lieudslip. større prgram mht. tilbagekøb af egne aktier. En kraftig stigning i renteniveauet, vil gså påvirke Ttal, Styrkelse af USD. sm har en nettgæld på knap EUR 17 mia. Gde regnskaber. Plitisk ur i et vigtigt prduktinsland frhindrer Ttal i at hive lien eller naturgassen p. Knkurrenterne pfører sig irratinelt i budrunder m nye felter. Skuffende regnskaber. En svækkelse af USD. 3

4 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclsure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på infrmatiner, sm Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar fr materialets rigtighed eller fr dispsitiner fretaget på baggrund af analysens infrmatiner eller vurderinger. Analysens vurderinger g anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til persnlig brug fr Jyske Banks kunder g må ikke kpieres. Denne analyse er en investeringsanalyse. Interesseknflikter Jyske Bank har udarbejdet prcedurer, der skal frebygge g undgå interesseknflikter, g dermed sikre en bjektiv udarbejdelse af analyser. Disse prcedurer er indarbejdet i frretningsgangene, der mfatter aktieanalyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en frretningsenhed i Jyske Bank. Herudver må aktieanalytikere i Jyske Bank ikke handle i de aktier, hvr de har ansvaret fr udarbejdelse af analyser. Dækker en analytiker ind fr den ansvarlige analytiker ifbm. sygdm, frretningsrejser.l. så må denne ikke handle den pågældende aktie på dagen fr publicering af analysen g dagen efter. Jyske Bank kan dg have psitiner g/eller et frretningsmæssigt frhld til det selskab, der analyseres. Analysen er ikke blevet frelagt selskabet frud fr ffentliggørelse. Analytikerne mdtager ikke betaling fra persner med interesse i analysen. Læs mere m Jyske Banks plitik m interesseknflikter: Jyske Banks aktieanbefalinger - aktuel frdeling Frdeling af anbefalinger fr danske aktier (antal) Frdeling af anbefaling fr alle aktier (antal) Stærkt Køb Køb Reducer Sælg 0 Stærkt Køb Køb Reducer Sælg Kilde: Jyske Bank Finansielle mdeller Jyske Bank anvender en eller flere af følgende mdeller: Discunted cash flw (fri likviditet), Ecnmic Value Added g dividendemdel til bestemmelse af selskabets fundamentale værdi. Den fundamentale værdi sammenhldes med en relativ værdiansættelse ud fra nøgletal såsm P/E g EV/EBITA. Anbefalingen g kursmålet justeres endvidere fr den frventede nyhedsstrøm g markedsstemning baseret på branchekendskab samt selskabsspecifikke frhld. Jyske Bank tager højde fr den frventede udvikling i aktiemarkedet, sektrer samt selskabsfrhld i anbefalingerne. Risik Investering i denne aktie er behæftet med risik. Bevægelser i aktiemarkedet, sektren g/eller nyhedsstrøm mv. m selskabet kan påvirke kursdannelsen i aktien. Se analysens frside fr vres syn på risiken fr aktien. Anførte risikfaktrer g/eller følsmhedsberegninger i analysen kan ikke ses sm udtømmende. Handles aktien i en anden valuta end investrs base valuta, påtager investr sig en valutakursrisik. Er der tale m ADR e.l., er valutarisiken frbundet med den valuta, sm mderselskabet handles i. Opdatering af analysen Den planlagte pdatering af analysen følger regnskabsmeddelelser fra selskabet. Der ud ver kan der udarbejdes temaanalyser specifikt fr selskabet eller i sammenhænge, hvr selskabet indgår i temaanalysen. Disse analyser udgives på ad hc basis. Se frsiden fr dat fr analysens første ffentliggørelse. Alle plyste kurser er seneste lukkekurser før analysens ffentliggørelse, med mindre andet er anført. 4

5 Anbefaling Risikjusteret afkast Stærkt Køb >20% Køb 10-20% Reducer 0-10% Sælg <0% Kilde: Jyske Bank Aktieanbefalingsbegreber Vres anbefalinger er relative til markedsudviklingen g bliver bestemt ud fra en vurdering af det frventede afkast indenfr de kmmende 12 mdr. Det frventede afkast er frskellen mellem den aktuelle kurs g vres 12 mdr.'s kursmål (kursmålet indehlder det frventede udbytte). Aktiemarkedet har histrisk givet et afkast på mkring 10% (eksempelvis har det amerikanske aktiemarked givet et afkast på 10 % i periden fra 1902 til 2011). Når vi bestemmer anbefalingen på en aktie bruger vi de 10% sm estimat fr afkastet på aktiemarkedet. Da vres anbefalinger er relative g risikjusterede, er det muligt at sammenligne vres anbefalinger på tværs af sektrer g risikklasser. Endvidere er ptentialet gså angivet abslut via vres kursmål. Det skal dg understreges, at det er anbefalingen, sm er ankeret. En Købanbefaling er altså en Køb-anbefaling, indtil anbefalingen er ændret, gså selvm kursstigninger har bragt kursen "fr tæt" på kursmålet. De i analysen vurderede fremtidige g histriske afkast er afkast før mkstninger g skattemæssige frhld, da afkast efter mkstninger g skattemæssige frhld, vil være individuelt afhængig af kunde-, pbevarings-, vlumen-, markeds-, valuta- g prduktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at aktien vil give de(t) anførte frventede fremtidige afkast. De anførte frventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk fr vres bedste vurdering. Fr uddybning af vres anbefalingsbegreber henviser vi til https://www.jyskebank.dk/_jb/cmmninc/bin.asp?id=306063&src=anbefalingskategri.pdf. Risikmærkningsrdningens definitiner: Grønne prdukter, er hvr risiken fr at tabe hele det investerede beløb batragtes sm lille, hvis investeringen hldes til udløb. Prdukttypen er ikke vanskelig at gennemskue. I denne kategri ligger eksempelvis danske stats- g realkreditbligatiner. Gule prdukter er, hvr det er risifr at tabe det investerede beløb helt eller delvist. Prdukttypen er ikke vanskelig at gennemskue. I denne kategri ligger eksempelvis aktier på regulerede makreder, investeringsfreningsbeviser g certifikater. Røde prdukter er, hvr det er risik fr at tabe mere end det investerede beløb ELLER prdukttyper, der er vanskelige at gennemskue. I denne kategri ligger eksempelvis Strukturerede bligatiner, hedgefnde, ptiner g valutaterminsfrretninger. 5

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold J SAINSBURY - KØB Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter

Læs mere

En europæisk teleoperatør i vækst

En europæisk teleoperatør i vækst TELENOR - KØB En europæisk teleoperatør i vækst Vi starter dækning af Telenor med en Køb anbefaling og et kursmål på NOK 150. Modsat de fleste europæiske telekommunikationsselskaber kan Telenor fortsat

Læs mere

Jyske Foretrukne, DET KOMMER I FOKUS: Jyske Foretrukne JPM (Stærkt Køb) ChinaMobile (Stærkt Køb) Securitas (Køb) Sainsbury (Stærkt Køb)

Jyske Foretrukne, DET KOMMER I FOKUS: Jyske Foretrukne JPM (Stærkt Køb) ChinaMobile (Stærkt Køb) Securitas (Køb) Sainsbury (Stærkt Køb) Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Fredag aflægger JP Morgan deres 1. kvt. 14 regnskab.

Læs mere

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Læs mere

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS:

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS: Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den

Læs mere

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast TRYG - KØB 2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast Udfordrende svensk marked Trygs regnskab for 2. kvartal '14 offentliggøres d. 10. juli kl. 07.30. 1) Præmieindtægter: Vi forventer, at

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske

Læs mere

Fokus på omkostningsreducering

Fokus på omkostningsreducering 7-13 8-13 9-13 1-13 11-13 1-13 1-1 -1 7..1 Best Buy Inc - Køb Fokus på omkostningsreducering bærer frugt Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009 Internatinal Farm Management Assciatin (IFMA) afhlder hvert andet år en verdenskngres. I 2009 afhldtes kngressen i Illinis USA fra 19.-24. juli. IFMA er kendetegnet ved en bredt sammensat medlems- g deltagerkreds,

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/12/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/12/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/12/13 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse BW Offshore 4 Husqvarna 5 Konecranes

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 1.7.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen

Læs mere

Nordicom. Analyse. Aktier. Ejendomsselskaber 13. juni 2005. Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL LAV

Nordicom. Analyse. Aktier. Ejendomsselskaber 13. juni 2005. Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL LAV Aktier Analyse Ejendomsselskaber 13. juni 2005 Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver I løbet af de seneste to regnskabsår har -koncernen i kraft af Udviklings-divisionens vækst ændret sin

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere