Bestyrelsens beretning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2014"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2014 Indledning: Sporten og dens udvikling I 2013 blev der udbetalt ca. 50 mio. til hesteejerne i form af præmier. Dansk fødte heste, der startede på danske baner, indtjente i gennemsnit lige under kr svarende til en stigning på 2,5 %. Pr. start var der en tilsvarende forøgelse, og her var indtjeningen gennemsnitlig kr I forhold til 2012 faldt det totale antal starter på danske baner med 2,8% og udgjorde starter. Et tal, der i løbet af de kommende år vil falde i takt med at faldet i fødte føl slår igennem. Glædeligvis er B- årgangen, som blev født i 2013 på samme størrelse som 2012 årgangen, men ud fra bedækningstallene for 2013 vil fødselstallet med uændret følprocent falde til føl. At kvaliteten på dansk opdræt traditionelt har været og stadig er af bedste mærke, ses ved, at dansk opdrættede heste i 2013 indløb et rekordstort beløb på udenlandske baner, nemlig hele ca. 36 mio. I 2012 begyndte koncepten omkring en øget indsats for bredden i vores sport så småt at blive søsat. I den forgangne sæson og i år rulles planerne så ud i større målestok og det er målet, at en udvidelse skal ske i de kommende år. Formålet med breddesatsningen har været/er, at vore mange amatører, de nye aktører i vor sport og ungdommen skal få langt bedre mulighed for at udøve deres sport på eller tæt på deres hjemmebane, så omkostninger og tidsforbrug minimeres, samtidig med, at man i langt højere grad end tidligere kan deltage i løb samt det sociale liv, der er en så vigtig del af vores sport. Meldingerne fra vore aktive har i høj grad været meget positive på breddesatsningen, og opbakningen og deltagelsen i løbene har nærmest været overvældende. Ideen med minimale omkostninger, lavere præmier, flere vindere, markant større mulighed for at deltage i løb og et godt socialt miljø har tilsyneladende ramt plet, og er noget, så skal dyrkes og raffineres til den kommende sæson. Danske mestre Der har på nuværende tidspunkt været afviklet tre DM- konkurrencer i indeværende sæson, og det har givet følgende vindere: DM for Travtrænere 2014: Birger Jørgensen Monte DM 2014: Michelle Mønster på Thunderbolt DM for amatører 2014: Bjarke Haagensen

2 Storløbsvinderne I 2013 blev der gentagne gange vist utrolig fin sport på storløbsdagene. I de største danske løb fik vi følgende vindere: Dansk Avlsløb for Hingste/Vallakker: Tano Bork kørt af Christian Lindhardt samme ekvipage blev desuden også Europamester for 3- åringer i november på Bjerke banen foran en anden danskfødt hest, Tumble Dust. Dansk Avlsløb for Hopper: Toffifee D kørt af Steen Juul og trænet af Bo Westergård Dansk Trav Derby: Stand And Deliver kørt af Birger Jørgensen og trænet af Peter Rudbeck Dansk Hoppe Derby: Sunbeam kørt af Nicolaj Andersen og trænet af Jan Kramer Dansk Hoppe Kriterium: Toffifee D kørt af Steen Juul og trænet af Bo Westergård Dansk Trav Kriterium: Takethem kørt af Knud Mønster og trænet af Steen Juul Dansk Opdrætningsløb: White Russian kørt af Ole Bender Copenhagen Cup 2013 Mr.Picolit kørt af Åke Svanstedt Copenhagen Cup 2014: Caballion kørt af Erik Adielsson DM for Hopper 2013: Ragna Opal kørt af Kasper K. Andersen Mester skab for Danmark 2013: Open kørt af Jeppe Juel DTCs Derbyauktion 2013 Årets derbyauktion havde 53 heste under hammeren mod 67 året før. Gennemsnitsprisen steg glædeligvis fra kr til kr , hvilket isoleret betragtet var fint. Men bag tallene gemmer sig det faktum, at færre heste blev solgt (64% mod 69% i 2012) samt at det var en meget stærk top bestående af fem heste, der sikrede fremgangen, idet 5 heste kostede over kr (hvoraf én alene kostede ). Endvidere var priserne for hopperne meget lav med bare kr mod kr i Medvirkende årsag til dette var måske også, at kvaliteten nok ikke helt matchede tidligere års. Selvom der blæser skarpe vinde i ansigtet på sporten så tegner 2014 udgaven af derbyauktionen til at blive noget helt ekstra bedømt ud fra kvaliteten på de anmeldte heste. DTC har i år valgt at tage alle tilmeldte heste med på auktionen, ligesom vi har sat anmeldelsesgebyret ned med næsten25% og samtidig halveret tilbagekøbsgebyret ved priser over kr Dette er gjort udelukkende for at lette byrderne for opdrætterne, hvorfor det så også er glædeligt, når disse kvitterer ved at anmelde deres fine heste. Montésporten Der er i det forgangne år fortsat blevet satset på montesporten, hvilket kan ses af den vækst, der finder sted. Ved flere af de nyligt afholdte licensprøver var der flittig deltagelse af kommende monteryttere. De aktive udviser et stort engagement, og dialogen med foreningen er og har hele tiden god.

3 Ved det nyligt afholdte DM afvikledes foruden finaleløbet også to consolationsløb, og det er dejligt at iagttage den begejstring, som præger rytterne. At flere og flere også har fået øjnene op for de indtjeningsmuligheder, der ligger i at have en god montehest, har også bevirket, at kvaliteten i løbene er højnet og har nået et godt niveau. Ponysporten I strategiarbejdet indgik en satsning på bredde og ungdom som en naturlig del, og i denne og i forrige sæson er der blevet investeret flere midler en nogensinde før. Med de nye, kolde økonomiske vinde vil sportens midler naturligvis blive meget mindre, men at travsporten på sigt skal kunne overleve uden en stadig tilgang af nye unge aktive, er der næppe nogen, der kan tro, så også i fremtiden vil dette område skulle prioriteres i størst mulig udstrækning. Der foregår allerede i dag et stort arbejde lokalt på ungdomsområdet, og en række baner har i dag et velfungerende ungdomsarbejde, hvor klubberne på banerne i Aalborg og Århus er nået langt i arbejdet. I indeværende sæson er det organiserede arbejde også begyndt på andre baner. Doping Et af de områder, som DTC til stadighed bruger mange ressourcer på, er information og bekæmpelse af doping. For dels at højne kvaliteten på såvel forskning som det daglige arbejde og dels at kunne gøre det inden for de mulige økonomiske rammer, er de skandinaviske lande gået sammen i et endnu tættere samarbejde. Det indebærer blandt andet en fælles antidopingkomite, hvor eventuelle positive sager vil blive behandlet. Den vil begynde sin funktion i andet halvår. Der vil i forbindelse med det skandinaviske samarbejde ske en delvis omlægning af den måde, som udvælgelsen af heste til test vil ske på. Fremover vil udvælgelse ske dels på vanlig vis af dommerne men også ved, at der fra centralt hold vælges heste ud, ligesom test uden for konkurrence også vil finde sted. I den forgangne sæson har vi heldigvis været forskånet for positive prøver, ligesom Antidoping Danmark i 2013 heller ikke har fundet anledning til bemærkninger i forbindelse med deres besøg på banerne.

4 Nye strukturer i sporten Det af DTC og DG ejede Dansk Hestevæddeløb er kommet i drift. Ved siden af den daglige drift på områderne sport & udvikling, økonomi, IT, markedsføring og kommunikation har udfordringerne omkring de politiske forhandlinger vedrørende Tipsnøglen været et af hovedpunkterne. Men hvorfor nu lave en ekstra organisatorisk knopskydning i en tid, hvor midlerne er knappe?? Mange aktive har undret sig over det, og er det nu en ekstra omkostning, man har tilført sporten? Men det forholder sig sådan, at DTC traditionelt har skullet varetage mange forskelligartede opgaver i én stor organisation. Opgaverne har varieret lige fra registreringer af føl og ejerskifte, DNA test, spørgsmål vedrørende medicinering og dopingkontrol, startpapirer, medvirke til at lave sæsonplaner og proportioner, videreuddannelse af dommere, internationale opgaver ift harmonisering af reglementer til økonomistyring, kommunikation og afholde auktion, osv. Tiden var nu moden til at ændre organisationen DTC, men ikke kun i DTC, men i dansk hestevæddeløbssport generelt. Og det var bestemt kun positivt, at Dansk Galop også tog ejerskab af DH. Det var en naturlig udvikling, ikke kun i en tid hvor midlerne er knappe, men også i en tid, hvor der stilles større og større krav til en organisation, som i den grad er en del af sports- og underholdningsindustrien. Og de organisationer, der findes på den scene, kæmper alle om publikums og de aktives gunst. Det gør dansk hestevæddeløbssport også. Og konkurrencen er blevet benhård. Det er netop i det perspektiv, at DH så dagens lys. DTC skal fremover udelukkende varetage forbundslignede opgaver, mens DH skal drive forretningen for at fastholde og tiltrække nye aktive og publikummer til sporten. Der er tilknyttet store forhåbninger til, at DH kan samle driftsfunktionerne og dermed optimere på de administrative områder og endvidere give sporten mere synlighed. Som et driftsselskab, er det intentionen, at DH, som sagt, skal have større fokus på, at det økonomiske grundlag for sportens mange aktive forbedres. Indadtil ved at samle de administrative opgaver, herunder at effektivisere økonomistyring, også på de enkelte baner, og tage initiativer til at reducere omkostningerne generelt for sporten. Udadtil ved at styrke relationerne til den politiske verden, og ved at styrke kommunikationen, ikke kun ud til sportens egne medlemmer, men også udbrede de rigtig mange gode historier, som sporten har at byde på til den brede del af befolkningen. Det er en stor opgave, og det vil tage tid, før DH for alvor kommer op i fulde omdrejninger. Selvom snitfladerne mellem DH på den ene side og DTC og Dansk Galop på den anden side ikke helt er krystalklare endnu, så er DH på rette spor. Retningen er for nylig blevet forstærket ved DHs generalforsamling i maj måned, hvor DTC indsatte nye bestyrelsesmedlemmer i skikkelse af tidligere minister Hans Chr. Schmidt, Leif Skov tidligere borgmester i Vejle og nuværende DTC medlem samt Claes Lundéll, tidligere Formand på Jägersro, tidligere næstformand i ATG og mangeårigt medlem af bestyrelsen i det svenske centralforbund. Det er DTCs holdning, at med den nye sammensætning af DHs bestyrelse, knyttes der store forhåbninger til, at DH fremover kommer til at levere varen til gavn for dansk hestevæddeløbssport. Økonomi Trods et vanskeligt år med markant fald i indtægter grundet faldende aktiviteter i sporten, er DTC kommet ud med et tilfredsstillende resultat, hvilket blandt andet skyldes kraftig omkostningsfokusering. DTC årsregnskab udviste et overskud på kr. Nærmere information om DTCs økonomi følger under punkt 3.

5 Indtægtsgrundlaget for DTC har været faldende gennem flere år, og det skyldes primært mindre årgange og færre løb. Det positive er, at B årgangen landede nogenlunde på samme niveau som A årgangen, så lad os håbe at denne tendens fortsætter, så vi kan få ramme et niveau afstemt efter de vilkår, den samfundsøkonomiske situation tillader. Men vi ved jo alle sammen godt, at sporten mister 30 mio. kr. over de næste 4 år, og så står vi over for nye udfordringer, og vi vil alt andet lige nok komme til at miste aktive, herunder også opdrættere. Men lad os knytte nogle forventninger til at årgangene er blevet stabiliseret i antal, for det har vist sig, at godt nok fødes der langt færre afkom end for 10 år siden, men til gengæld er der kommet utrolig meget kvalitet ind i de årgange, vi ser i dag, som kan gøre sig gældende på den internationale scene. Det har vi set mange eksempler på i 2013, og det ser ud til at fortsætte. Den store opmærksomhed skal vi udnytte til at forbedre vores indtægtsgrundlag fremover. Spillet 2013 bød desværre på en nedgang i spillet fra 564 mio kr i 2012 til 523 mio kr i En stor del af faldet kommer fra faldet i lunch- spillet. Vi står over for en kæmpe udfordring fremadrettet: faldende spil er også lig med faldende indtægter i form af faldende provision til banerne. Nordisk spil nåede nye højder, og dage med nordisk spil skilte sig markant ud fra andre løbsdage. Derimod er der svigtende interesse for spillet på normale løbsdage, hvor der typisk bliver omsat for kr. Det er en udvikling, som DTC har gjort meget for at få vendt ved at ændre normale løbsdage til løbsdage med fælles nordisk spil. Flere og flere fælles nordiske spillepuljer er vejen frem. På dage med fællesnordisk spil til danske løb stiger omsætningen i Danmark betragteligt via omsætningskanalerne internet, boder og banespil. Puljerne bliver simpelthen langt mere attraktivt for de danske spillere uanset hvor de befinder sig. Og det er til glæde og gavn for alle parter. De fælles nordiske spillepuljer er således et instrument, et redskab til potentielt at generere større indtægter for sporten. For større spillepuljer er attraktive for spillerne, og i sidste ende vil det bidrage til et øget indtægtsgrundlag for banerne. Det er en positiv spiral, der er sat i gang, og skal styrkes de kommende år. I 2013 afviklede vi 67 danske travdage med fælles nordiske spil, men i 2014 bliver dette tal øget til 101 travdage, hvor Norge og Sverige spiller ind til danske puljer. Vi forventer, at det vil give en stigning i spillet fra udlandet til Danmark på 22%. Som I alle ved, så arbejdes der intens på at skabe et fælles skandinavisk spilleselskab. Den mulighed har politikerne endelig givet os nu, og vi skal alt for at gribe chancen, Vi ved, at både svenskerne og nordmændene gerne vil lege med os. Naturligvis vil de det, for det er et uforløst marked at spille på heste i Danmark. Svenskerne spiller for 10.4 mia. kr., nordmændene for 4 mia. kr. og vi spiller for en ½ mia kr. Det uforløste marked er åbenlyst. Men vi skal også finde nye løsninger for at sikre provisionen på banerne. Vi skal følge med tiden via nye elektroniske medier. Politikerne har også åbnet op for, at vi kan finde nye spilleformer. Den mulighed havde vi ikke før. Men vi vil se nye platforme tage form via spil på mobil og i- pad. De nye platforme appellerer i høj grad til unge mennesker, og det har sporten og spillet brug for. Vi skal også gribe den chance for at øge spillet, men de nye platforme giver igen nye udfordringer ude på banerne med hensyn til at sikre baneprovenuet af spillet. Jeg ved, at der ude på de enkelte baner arbejdes på højtryk for at løse den udfordring sammen med Danske Spil.

6 Udfordringer kommer hele tiden og der er nok af dem. Vi har måske ikke tidligere være gode nok til at løse dem, men det skal vi i fællesskab ændre på fremover. Det bliver en bydende nødvendighed. HFF Relationen til HFF har været meget fokuseret på processen om Tipsnøglen. For 1 år siden nedsatte vi en styregruppe bestående af repræsentanter fra HFF, DTC og Dansk Galop og arbejdsgruppe bestående af Nick Elsas fra Dansk Galop og Henrik Friis fra DH, som sidenhen blev suppleret med professionelle lobbyister. Der blev gjort en kæmpe indsats for at bevare provenuet fra udlodningen, men vi må erkende, at vi var oppe imod nogle hårde modstandere fra andre sportsorganisationer med DGI i spidsen. Endvidere bestilte Kulturministeriet en KPMG rapport uden at informere HFF, og uden at konsultere hestesporten. Den bestilte rapport skulle anvise, hvordan hestesporten kunne spare 30 mio kr. Det var en beslutning, der blev taget henover hovedet på hestesporten og HFF, og denne rapport har dannet grundlag for politikernes beslutning. Det er DTCs holdning, at rapporten er fyldt med faktuelle fejl og har meget lav faglig standard. I kender alle sammen resultat af den politiske proces. I en pressemeddelelse fra HFF hedder det sig: Kulturminister Marianne Jelved har sammen med opbakning fra de politiske partier besluttet, at hestevæddeløbssportens del af Danske Spils overskud over de næste fire år skal reduceres med henholdsvis 15, 20, 25, 30 mio kr en beslutning, der nu fører til drastiske ændringer af dansk hestevæddeløb. Nu skal denne politiske beslutning først godkendes i Folketinget til efteråret, men ikke desto mindre er det de barske vilkår fremover, som vi skal forholde os til. Ved et fællesmøde i Elsass Centret i maj måned, hvor samtlige beslutningstagere fra hestesportens verden var samlet, forelagde HFFs Formand Bent Knie- Andersen forsamlingen et budget for de næste 4 år, som resulterer i 2 bane lukninger af Billund og Nykøbing Falster, samt at galoppen lukkes i Aalborg og Odense og provinsgaloppen samles fremover i Aarhus. Sporten bad om en måneds time- out med henblik på at præsentere et alternativ til HFFs budgetforlag. DTC, DH og DG har i denne måned arbejdet på at lave et fælles forslag. Der er nu udarbejdet et alternativt budgetforslag, som holder sig inden for rammer af HHF budgettet, og vi afventer nu, at HHF behandler forslaget. Vi kan dog konstatere, at det ikke har været muligt at opnå enighed blandt samtlige 9 baner. Klampenborg og Lunden er gået egne veje, og har hver indsendt egne forslag til HFF, mens DTCs, DHs og DGs alternative budgetforslag støttes af de resterende 7 baner. Så der er desværre ikke fuld opbakning til det alternative budgetforslag blandt banerne. I den svære situation, som sporten befinder sig i, vil DTC opfordre alle beslutningstagere i sporten, uanset om det er travet eller galoppen, til at stå sammen. I løbet af efteråret skal vi tage stilling til mange facetter, på grund af de politiske besparelser, vi er blevet pålagt. Vi skal have vendt hele butikken for at finde fælles løsninger, så vi kan få vendt den negative stemning til en positiv. Jeg tror på, at sporten har en fremtid, selvom det bliver i en anden form end den, vi har set hidtil. Men det kræver, at vi alle trækker i arbejdstøjet, og intet er helligt, alt er til diskussion med henblik på at finde konstruktive løsninger. DTC vil opfordre til, at vi samles for at blive enig om fælles overordnede retningslinjer for sportens strategi og struktur i fremtiden. Målet er klart men midlerne er mangfoldige. Vi skal blandt andet tage stilling til:

7 Har vi den rette organisationsform? Skal den justeres endnu engang? Hvordan kan vi understøtte banernes økonomi mere optimalt? Skal vi stille fælles krav til banernes egen indtjening og økonomi. Skal der indføres sanktioner, såfremt kravene ikke overholdes? Skal vi indføre mere brugerbetaling? Skal vi harmonisere brugerbetaling og andre gebyrer, så de er ens på alle baner Skal vi prioritere unghestesatsning fremover? Hvordan skal ungdomsarbejdet struktureres? Hvordan får vi i det hele taget flere unge til at interessere sig for sporten? Hvordan får vi generelt flere aktive ind i sporten? Hvordan får vi flere sponsorer på banen? Hvor mange løbsdage, skal vi have? Og hvordan skal de fordeles blandt banerne? Lige nu sætter vi alle vor lid til, at et nyt samarbejde med Danske Spil, HFF og sporten kan resultere i et fælles skandinavisk spilleselskab, og dermed forhåbentligt sikrer et fornuftigt indtjeningsgrundlag for sporten i fremtiden. Lige nu er det HFF og DH, der sammen med Danske Spil, skal finde frem til et kommissorium, der kan danne grundlag for en videre forhandling med svenske ATG og Norsk Rikstoto. Det bliver et langt sejt træk, der forhåbentligt udmønter sig i et positivt resultat for hestevæddeløbssporten i Danmark. Men vi skal også starte en proces, hvor vi kigger ind i egne rækker. Som jeg sagde tidligere, bliver det bidende nødvendigt, at vi finder fælles løsninger, at vi står sammen for at sikre sportens overlevelse. DTC vil opfordre til, at alle spørgsmål bliver rejst og alle fælles løsninger bliver udmøntet i en egentlig handlingsplan, så vi ved, hvilken vej, vi skal gå. Jeg håber, at I alle, der sidder herinde i dag vil tage imod denne opfordring.

Modulet Sammenhænge indenfor sporten Indhold:

Modulet Sammenhænge indenfor sporten Indhold: Modulet Sammenhænge indenfor sporten Indhold: Det politiske system Pengestrømme i sporten Sportens strukturer DTC og Dansk Hestevæddeløb Banerne Øvrige interessenter Overordnet struktur KULTURMINISTERIET

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Foretræde for Folketingets kulturudvalg

Foretræde for Folketingets kulturudvalg Kulturudvalget 2014-15 L 23 Bilag 6 Offentligt Foretræde for Folketingets kulturudvalg 22. oktober 2014 Indledning Som bekendt har Folketinget besluttet at beskære kraftigt i de tipsmidler, som hestevæddeløbssporten

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget onsdag 5.maj 2010 (29.april 2010)

Foretræde for Skatteudvalget onsdag 5.maj 2010 (29.april 2010) Foretræde for Skatteudvalget onsdag 5.maj 2010 (29.april 2010) Indledningsvis skal udtrykkes, at hestesportens to hovedorganisationer, Dansk Galop (DG) og Dansk Travsports Centralforbund (DTC), er meget

Læs mere

BORNHOLMS TRAVSELSKAB

BORNHOLMS TRAVSELSKAB Årsberetning 2014 Velkommen til generalforsamlingen. BORNHOLMS TRAVSELSKAB Inden generalforsamlingen fortsætter - skal vi mindes 1 medlem som ikke er i blandt os længere. Finn Mahler afgik pludseligt ved

Læs mere

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR En stærk SPORT Dansk hestevæddeløbs historie begynder i 1770. Her starter de første heste i et organiseret væddeløb på Københavns Fælled. Siden har sporten

Læs mere

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5 Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Travligaen

Læs mere

Årsberetning for 2009

Årsberetning for 2009 Årsberetning for 2009 Foreningen fejrede 150 års jubilæum i beretningsåret, hvilket blev markeret den 20. september på Klampenborg Galopbane med deltagelse af foreningens protektor Hendes Majestæt Dronningen

Læs mere

4.løb/2 Sir Diamond: 5.løb/4 Sir William: 7.løb/2 Viktor B: 6.løb/5 Royal Dream: 7.løb/4:

4.løb/2 Sir Diamond: 5.løb/4 Sir William: 7.løb/2 Viktor B: 6.løb/5 Royal Dream: 7.løb/4: Løbsdag d 26.06.15 Kaj Westergaard seler 3 heste ud fra stalden og med et par spændende chancer: 4.løb/2 Sir Diamond: Gik et helt vildt topløb senest, hvor den sad i dødens hele vejen rundt i toptempo

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Team Don. Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Følg Don på Facebook under facebook.com/teamfriis.don og på

Team Don. Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Følg Don på Facebook under facebook.com/teamfriis.don og på Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Team Don Anpartsprojekt på hesten Don, lillebror til Barok Prospekt for Team Don Team Friis giver dig nu mulighed for at komme med i et spændende anpartsprojekt. Udgangspunktet

Læs mere

Team Friis - Tilbageblik på 2014

Team Friis - Tilbageblik på 2014 Team Friis - Tilbageblik på 2014 2014 blev et år hvor stalden kan se tilbage på sin første klassiske sejr, sin første V75 sejr og en storløbssejr i Harald Lunds Mindeløb. 2014 blev året hvor vi endelig

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Strandvejen 203, 2900 Hellerup; tlf.: +45 3930 3919; e-mail: heste.org@mail.dk

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Strandvejen 203, 2900 Hellerup; tlf.: +45 3930 3919; e-mail: heste.org@mail.dk Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Strandvejen 203, 2900 Hellerup; tlf.: +45 3930 3919; e-mail: heste.org@mail.dk Bestyrelse: Erik Jacobsen (formand), Sys Rovsing, Nick Elsass, Jacob Weinreich, Katia

Læs mere

mod nye mål DANSK VÆDDELØBSSPORT

mod nye mål DANSK VÆDDELØBSSPORT Starten er gået for hestesporten i Danmark mod en ny og forhåbentlig lysere fremtid. DANSK VÆDDELØBSSPORT mod nye mål DANSK TRAV- OG GALOPSPORT STÅR MIDT I EN BRYDNINGSTID OG GÅR EN SPÆNDENDE FREMTID I

Læs mere

2.løb/5 Alleycat: Har gået 2 rigtigt gode løb og kan Christian få ham fejlfri rundt, så tror jeg faktisk at de har vinderchance.

2.løb/5 Alleycat: Har gået 2 rigtigt gode løb og kan Christian få ham fejlfri rundt, så tror jeg faktisk at de har vinderchance. Chancevurdering Lørdag d. 4.marts Stald Andersen har en del starter denne løb, som Kenneth Andersen udtaler sig på vegne af: 1.løb/1 Timo Lane: Har været undervejs et stykke tid grundet skader. Han er

Læs mere

Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium

Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium Baggrund HFF blev oprindelig oprettet i henhold til lov nr. 454 af 31. maj 2000 om væddemål i forbindelse med heste-

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Forretningsplan for drift af Ny Dantoto

Forretningsplan for drift af Ny Dantoto Forretningsplan for drift af Ny Dantoto SAMMENFATNING... 3 IDÉGRUNDLAG OG MISSION... 5 SPORTENS FORUDSÆTNINGER... 6 FORRETNINGSBESKRIVELSE... 8 PRODUKT... 8 MARKED OG MARKEDSFØRING... 9 LEVERANDØRER...

Læs mere

Bornholms Travselskab Strategi 2016

Bornholms Travselskab Strategi 2016 Bornholms Travselskab Strategi 2016 Bornholms Travselskabs Bestyrelse, v. Bestyrelsesformand Thorkild Jensen August 2012 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 2. Intern situation i hovedtræk... 4 2.1

Læs mere

Referat af LFPT generelforsamling lørdag den 16. februar 2014 kl. 14.00 på Kikko i Nykøbing Falster.

Referat af LFPT generelforsamling lørdag den 16. februar 2014 kl. 14.00 på Kikko i Nykøbing Falster. Nykøbing F. den 17. januar 2014 Referat af LFPT generelforsamling lørdag den 16. februar 2014 kl. 14.00 på Kikko i Nykøbing Falster. Dagsorden iflg. vedtægter 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

HFF. Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond. Hestevæddeløbssporten i Danmark

HFF. Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond. Hestevæddeløbssporten i Danmark HFF Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Hestevæddeløbssporten i Danmark Resultatkontrakt 2007-2010 RESULTATKONTRAKT Hestevæddeløbssportens Finansierings Fond 2007-2010 1. Indledning Kontrakten mellem

Læs mere

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001.

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2001. Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner november/december Løbsdage i Startmeldingsdatoer til løb i november og december november og december November: Mandag 27. oktober: Lørdag 1. Lunden kl. 18.05 Tirsdag 28. oktober: Søndag 2.

Læs mere

HFF. Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond. Hestevæddeløbssporten i Danmark

HFF. Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond. Hestevæddeløbssporten i Danmark HFF Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Hestevæddeløbssporten i Danmark Udviklingen i hestevæddeløbssporten i Danmark 2006-2010 udviklingen i hestevæddeløbssporten i Danmark 2006-2010 HFF samlede

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Ge G nera r lf l o f rs r aml m i l ng g Skive Trav 2011

Ge G nera r lf l o f rs r aml m i l ng g Skive Trav 2011 Generalforsamling Skive Trav 2011 Skive Travs trænere er de bedste i landet - herunder 2010 s bedste resultater: Frosty Hanovers Mindeløb - Odin Mølgård 1 Lord Valentines Mindeløb - Neo Smed 2(vinder:

Læs mere

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012 Beretninger Generalforsamling i MBK Marts 2012 Formandens beretning for sæsonen 2011/12 Bestyrelsen. I indeværende sæson har bestyrelsen bestået af formand Jørgen Færch, økonomiansvarlig Peter Iversen,

Læs mere

Chancevurdering Lørdag d. 18.februar

Chancevurdering Lørdag d. 18.februar Chancevurdering Lørdag d. 18.februar Flemming Jensen er selv udelukket men har sat gæstekuske på staldens 7 heste: 4.løb/1 Toreadoren: Har fået perfekt spor og super dygtig kusk. Er en hest som tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 25. november 2008 Dagsorden 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Valg af dirigent. Valg af stemmetællere Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år Fremlæggelse

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

GRATIS ADGANG! Program 25 kr.

GRATIS ADGANG! Program 25 kr. GRATIS ADGANG! Program 25 kr. Velkommen til sportslørdag med kuskematch Hvad er en sportslørdag? En sportslørdag er en dag med et kortere program, og mindre præmiesummer i løbene. Til gengæld giver det

Læs mere

Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole

Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole - Den 1. april 2010 til den 31. marts 2011 Den nye skolebestyrelse tiltrådte den 1. august 2010, hvor 4 nye medlemmer blev valgt ind ved forskudt valg

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Aalborg træner Peter Jensen starter 3 spændende heste og de får følgende ord med på vejen:

Aalborg træner Peter Jensen starter 3 spændende heste og de får følgende ord med på vejen: 24.07.15 Aalborg træner Peter Jensen starter 3 spændende heste og de får følgende ord med på vejen: 1.løb/8 Thai Paycheck: Er en fin traver, som i dens debut løb lidt urutineret og ikke helt forstod kuskens

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Lørdag 12. dec. 2015 Kl. 13.00 Velkommen til JULEFRÆS for ponyer

Lørdag 12. dec. 2015 Kl. 13.00 Velkommen til JULEFRÆS for ponyer Gratis entré Lørdag 12. dec. 2015 Kl. 13.00 Velkommen til JULEFRÆS for ponyer Nordmarksvej 1, 7190 Billund - tlf. 888 112 04 www.billundtrav.dk Ponysporten den vigtige fødekæde i væddeløbssporten Kære

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

chancevurderinger til løbene lørdag d. 2.april

chancevurderinger til løbene lørdag d. 2.april chancevurderinger til løbene lørdag d. 2.april Peter Jensen starter 3 spændende heste i dagens program: 2.løb/6 Blue Night: Var meget fin senest trods stor galop kæmpede han med helt fremme. Møder stort

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i september og oktober Startmeldingsdatoer til løb i september og oktober September: Tirsdag 3. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 4. Aalborg kl. 15.15 Torsdag 5. Billund

Læs mere

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Propositioner marts/april Løbsdage i marts og april Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Marts: Søndag 3. Aalborg kl. 13.15 Onsdag 6. Lunden kl. 15.15 Søndag 10. Aarhus kl. 13.15 Mandag 11. Skive

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Årsberetning for 2016

Årsberetning for 2016 Årsberetning for 2016 Også i 2016 havde foreningen den store glæde, at Prinsesse Benedikte besøgte Klampenborg Galopbane og overværede og personligt overrakte sin ærespræmie til vinderen af Prinsessens

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Formandens beretning 2013

Formandens beretning 2013 Formandens beretning 2013 Sikkerhed. Jeg vil starte med at byde jer velkommen igen til Center Jumps årlige generalforsamling. 2013 har på mange punkter været et rigtigt godt år for klubben. Vi har haft

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner maj/juni Løbsdage i maj og juni Startmeldingsdatoer til løb i maj og juni Maj: Torsdag 1. Nykøbing kl. 18.30 Fredag 2. Odense kl. 17.45 Lørdag 3. Bornholm kl. 13.00 Søndag 4. Lunden kl. 13.15

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret efter gældende vedtægter.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret efter gældende vedtægter. Generalforsamling SSK Den. 28. april 2010-05-10, Slagelse Svømmehal, Cafeteriaet. Dirigent: Jørgen Larsen Protokol: Bo Pathuel På den ordinære generalforsamling for Slagelse Svømmeklub er dagsordenen følgende:

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl. 9.00 13.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med handleplaner for sektionen 4.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008

Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008 Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008 Kære alle i RBBC. Det er en stor glæde for mig at aflægge beretning for denne næsten forgangne sæson - dette mit første år som formand. Sæsonen har haft mange

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

!!!!!!!! Generalforsamling. Odense, d. 9. marts 2015 Referat af. Søndag den. 8. marts 2015 i restauranten på Jydsk Væddeløbsbane.

!!!!!!!! Generalforsamling. Odense, d. 9. marts 2015 Referat af. Søndag den. 8. marts 2015 i restauranten på Jydsk Væddeløbsbane. Odense, d. 9. marts 2015 Referat af Generalforsamling Søndag den. 8. marts 2015 i restauranten på Jydsk Væddeløbsbane. Tilstede: Bolette Rosenlund Brian Eriksen Christina Lindhardt Jørgen B. Pedersen Kaoline

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i Startmeldingsdatoer september og oktober til løb i september og oktober September: Mandag 1. Skive kl. 18.30 Tirsdag 2. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 3. Aalborg kl.

Læs mere

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg)

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) fremmødte: Andreas Lindberg, Arne Mejlholm, Sinus Frank

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Il II 01 II 1. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781. Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE

Il II 01 II 1. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781. Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE Ansøgningsskema til udviklingspuljen 1 II I II 01 II Il III 1 1 I Il Il II 1 1 Il 1 1 11111 II 1 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781 Il II 01 Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

Håndbold. Kampprogram

Håndbold. Kampprogram Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

Tak for spørgsmålet om konsekvenserne af genindførsel af entré på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst.

Tak for spørgsmålet om konsekvenserne af genindførsel af entré på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 94 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd Åbent 10. februar 2017 Dato og klokkeslæt: 2/2 kl. 14-15 Sted: Folketinget

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning Haderslev Svømmeklub Generalforsamling 19.2. 2013 Formandens beretning Året generelt Sidste år handlede beretningen bl.a. om Bo Sechers afsked som HSK formand igennem 6 år og hans syn på fremtiden for

Læs mere

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til - 1 - Tale: Jacob Bundsgaard Anledning: 1. behandling af budgettet Dato: 15-09-2016 Anslag: Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den )

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den ) Beretning 2015 for Hovborg Brugsforening (generalforsamling den 14.04.16) Dette er Hovborg brugsforenings årsberetning nr. 106. 2015 har været et år med mange udfordringer, hvilket også fremgår af årets

Læs mere