Bestyrelsens beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2014"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2014 Indledning: Sporten og dens udvikling I 2013 blev der udbetalt ca. 50 mio. til hesteejerne i form af præmier. Dansk fødte heste, der startede på danske baner, indtjente i gennemsnit lige under kr svarende til en stigning på 2,5 %. Pr. start var der en tilsvarende forøgelse, og her var indtjeningen gennemsnitlig kr I forhold til 2012 faldt det totale antal starter på danske baner med 2,8% og udgjorde starter. Et tal, der i løbet af de kommende år vil falde i takt med at faldet i fødte føl slår igennem. Glædeligvis er B- årgangen, som blev født i 2013 på samme størrelse som 2012 årgangen, men ud fra bedækningstallene for 2013 vil fødselstallet med uændret følprocent falde til føl. At kvaliteten på dansk opdræt traditionelt har været og stadig er af bedste mærke, ses ved, at dansk opdrættede heste i 2013 indløb et rekordstort beløb på udenlandske baner, nemlig hele ca. 36 mio. I 2012 begyndte koncepten omkring en øget indsats for bredden i vores sport så småt at blive søsat. I den forgangne sæson og i år rulles planerne så ud i større målestok og det er målet, at en udvidelse skal ske i de kommende år. Formålet med breddesatsningen har været/er, at vore mange amatører, de nye aktører i vor sport og ungdommen skal få langt bedre mulighed for at udøve deres sport på eller tæt på deres hjemmebane, så omkostninger og tidsforbrug minimeres, samtidig med, at man i langt højere grad end tidligere kan deltage i løb samt det sociale liv, der er en så vigtig del af vores sport. Meldingerne fra vore aktive har i høj grad været meget positive på breddesatsningen, og opbakningen og deltagelsen i løbene har nærmest været overvældende. Ideen med minimale omkostninger, lavere præmier, flere vindere, markant større mulighed for at deltage i løb og et godt socialt miljø har tilsyneladende ramt plet, og er noget, så skal dyrkes og raffineres til den kommende sæson. Danske mestre Der har på nuværende tidspunkt været afviklet tre DM- konkurrencer i indeværende sæson, og det har givet følgende vindere: DM for Travtrænere 2014: Birger Jørgensen Monte DM 2014: Michelle Mønster på Thunderbolt DM for amatører 2014: Bjarke Haagensen

2 Storløbsvinderne I 2013 blev der gentagne gange vist utrolig fin sport på storløbsdagene. I de største danske løb fik vi følgende vindere: Dansk Avlsløb for Hingste/Vallakker: Tano Bork kørt af Christian Lindhardt samme ekvipage blev desuden også Europamester for 3- åringer i november på Bjerke banen foran en anden danskfødt hest, Tumble Dust. Dansk Avlsløb for Hopper: Toffifee D kørt af Steen Juul og trænet af Bo Westergård Dansk Trav Derby: Stand And Deliver kørt af Birger Jørgensen og trænet af Peter Rudbeck Dansk Hoppe Derby: Sunbeam kørt af Nicolaj Andersen og trænet af Jan Kramer Dansk Hoppe Kriterium: Toffifee D kørt af Steen Juul og trænet af Bo Westergård Dansk Trav Kriterium: Takethem kørt af Knud Mønster og trænet af Steen Juul Dansk Opdrætningsløb: White Russian kørt af Ole Bender Copenhagen Cup 2013 Mr.Picolit kørt af Åke Svanstedt Copenhagen Cup 2014: Caballion kørt af Erik Adielsson DM for Hopper 2013: Ragna Opal kørt af Kasper K. Andersen Mester skab for Danmark 2013: Open kørt af Jeppe Juel DTCs Derbyauktion 2013 Årets derbyauktion havde 53 heste under hammeren mod 67 året før. Gennemsnitsprisen steg glædeligvis fra kr til kr , hvilket isoleret betragtet var fint. Men bag tallene gemmer sig det faktum, at færre heste blev solgt (64% mod 69% i 2012) samt at det var en meget stærk top bestående af fem heste, der sikrede fremgangen, idet 5 heste kostede over kr (hvoraf én alene kostede ). Endvidere var priserne for hopperne meget lav med bare kr mod kr i Medvirkende årsag til dette var måske også, at kvaliteten nok ikke helt matchede tidligere års. Selvom der blæser skarpe vinde i ansigtet på sporten så tegner 2014 udgaven af derbyauktionen til at blive noget helt ekstra bedømt ud fra kvaliteten på de anmeldte heste. DTC har i år valgt at tage alle tilmeldte heste med på auktionen, ligesom vi har sat anmeldelsesgebyret ned med næsten25% og samtidig halveret tilbagekøbsgebyret ved priser over kr Dette er gjort udelukkende for at lette byrderne for opdrætterne, hvorfor det så også er glædeligt, når disse kvitterer ved at anmelde deres fine heste. Montésporten Der er i det forgangne år fortsat blevet satset på montesporten, hvilket kan ses af den vækst, der finder sted. Ved flere af de nyligt afholdte licensprøver var der flittig deltagelse af kommende monteryttere. De aktive udviser et stort engagement, og dialogen med foreningen er og har hele tiden god.

3 Ved det nyligt afholdte DM afvikledes foruden finaleløbet også to consolationsløb, og det er dejligt at iagttage den begejstring, som præger rytterne. At flere og flere også har fået øjnene op for de indtjeningsmuligheder, der ligger i at have en god montehest, har også bevirket, at kvaliteten i løbene er højnet og har nået et godt niveau. Ponysporten I strategiarbejdet indgik en satsning på bredde og ungdom som en naturlig del, og i denne og i forrige sæson er der blevet investeret flere midler en nogensinde før. Med de nye, kolde økonomiske vinde vil sportens midler naturligvis blive meget mindre, men at travsporten på sigt skal kunne overleve uden en stadig tilgang af nye unge aktive, er der næppe nogen, der kan tro, så også i fremtiden vil dette område skulle prioriteres i størst mulig udstrækning. Der foregår allerede i dag et stort arbejde lokalt på ungdomsområdet, og en række baner har i dag et velfungerende ungdomsarbejde, hvor klubberne på banerne i Aalborg og Århus er nået langt i arbejdet. I indeværende sæson er det organiserede arbejde også begyndt på andre baner. Doping Et af de områder, som DTC til stadighed bruger mange ressourcer på, er information og bekæmpelse af doping. For dels at højne kvaliteten på såvel forskning som det daglige arbejde og dels at kunne gøre det inden for de mulige økonomiske rammer, er de skandinaviske lande gået sammen i et endnu tættere samarbejde. Det indebærer blandt andet en fælles antidopingkomite, hvor eventuelle positive sager vil blive behandlet. Den vil begynde sin funktion i andet halvår. Der vil i forbindelse med det skandinaviske samarbejde ske en delvis omlægning af den måde, som udvælgelsen af heste til test vil ske på. Fremover vil udvælgelse ske dels på vanlig vis af dommerne men også ved, at der fra centralt hold vælges heste ud, ligesom test uden for konkurrence også vil finde sted. I den forgangne sæson har vi heldigvis været forskånet for positive prøver, ligesom Antidoping Danmark i 2013 heller ikke har fundet anledning til bemærkninger i forbindelse med deres besøg på banerne.

4 Nye strukturer i sporten Det af DTC og DG ejede Dansk Hestevæddeløb er kommet i drift. Ved siden af den daglige drift på områderne sport & udvikling, økonomi, IT, markedsføring og kommunikation har udfordringerne omkring de politiske forhandlinger vedrørende Tipsnøglen været et af hovedpunkterne. Men hvorfor nu lave en ekstra organisatorisk knopskydning i en tid, hvor midlerne er knappe?? Mange aktive har undret sig over det, og er det nu en ekstra omkostning, man har tilført sporten? Men det forholder sig sådan, at DTC traditionelt har skullet varetage mange forskelligartede opgaver i én stor organisation. Opgaverne har varieret lige fra registreringer af føl og ejerskifte, DNA test, spørgsmål vedrørende medicinering og dopingkontrol, startpapirer, medvirke til at lave sæsonplaner og proportioner, videreuddannelse af dommere, internationale opgaver ift harmonisering af reglementer til økonomistyring, kommunikation og afholde auktion, osv. Tiden var nu moden til at ændre organisationen DTC, men ikke kun i DTC, men i dansk hestevæddeløbssport generelt. Og det var bestemt kun positivt, at Dansk Galop også tog ejerskab af DH. Det var en naturlig udvikling, ikke kun i en tid hvor midlerne er knappe, men også i en tid, hvor der stilles større og større krav til en organisation, som i den grad er en del af sports- og underholdningsindustrien. Og de organisationer, der findes på den scene, kæmper alle om publikums og de aktives gunst. Det gør dansk hestevæddeløbssport også. Og konkurrencen er blevet benhård. Det er netop i det perspektiv, at DH så dagens lys. DTC skal fremover udelukkende varetage forbundslignede opgaver, mens DH skal drive forretningen for at fastholde og tiltrække nye aktive og publikummer til sporten. Der er tilknyttet store forhåbninger til, at DH kan samle driftsfunktionerne og dermed optimere på de administrative områder og endvidere give sporten mere synlighed. Som et driftsselskab, er det intentionen, at DH, som sagt, skal have større fokus på, at det økonomiske grundlag for sportens mange aktive forbedres. Indadtil ved at samle de administrative opgaver, herunder at effektivisere økonomistyring, også på de enkelte baner, og tage initiativer til at reducere omkostningerne generelt for sporten. Udadtil ved at styrke relationerne til den politiske verden, og ved at styrke kommunikationen, ikke kun ud til sportens egne medlemmer, men også udbrede de rigtig mange gode historier, som sporten har at byde på til den brede del af befolkningen. Det er en stor opgave, og det vil tage tid, før DH for alvor kommer op i fulde omdrejninger. Selvom snitfladerne mellem DH på den ene side og DTC og Dansk Galop på den anden side ikke helt er krystalklare endnu, så er DH på rette spor. Retningen er for nylig blevet forstærket ved DHs generalforsamling i maj måned, hvor DTC indsatte nye bestyrelsesmedlemmer i skikkelse af tidligere minister Hans Chr. Schmidt, Leif Skov tidligere borgmester i Vejle og nuværende DTC medlem samt Claes Lundéll, tidligere Formand på Jägersro, tidligere næstformand i ATG og mangeårigt medlem af bestyrelsen i det svenske centralforbund. Det er DTCs holdning, at med den nye sammensætning af DHs bestyrelse, knyttes der store forhåbninger til, at DH fremover kommer til at levere varen til gavn for dansk hestevæddeløbssport. Økonomi Trods et vanskeligt år med markant fald i indtægter grundet faldende aktiviteter i sporten, er DTC kommet ud med et tilfredsstillende resultat, hvilket blandt andet skyldes kraftig omkostningsfokusering. DTC årsregnskab udviste et overskud på kr. Nærmere information om DTCs økonomi følger under punkt 3.

5 Indtægtsgrundlaget for DTC har været faldende gennem flere år, og det skyldes primært mindre årgange og færre løb. Det positive er, at B årgangen landede nogenlunde på samme niveau som A årgangen, så lad os håbe at denne tendens fortsætter, så vi kan få ramme et niveau afstemt efter de vilkår, den samfundsøkonomiske situation tillader. Men vi ved jo alle sammen godt, at sporten mister 30 mio. kr. over de næste 4 år, og så står vi over for nye udfordringer, og vi vil alt andet lige nok komme til at miste aktive, herunder også opdrættere. Men lad os knytte nogle forventninger til at årgangene er blevet stabiliseret i antal, for det har vist sig, at godt nok fødes der langt færre afkom end for 10 år siden, men til gengæld er der kommet utrolig meget kvalitet ind i de årgange, vi ser i dag, som kan gøre sig gældende på den internationale scene. Det har vi set mange eksempler på i 2013, og det ser ud til at fortsætte. Den store opmærksomhed skal vi udnytte til at forbedre vores indtægtsgrundlag fremover. Spillet 2013 bød desværre på en nedgang i spillet fra 564 mio kr i 2012 til 523 mio kr i En stor del af faldet kommer fra faldet i lunch- spillet. Vi står over for en kæmpe udfordring fremadrettet: faldende spil er også lig med faldende indtægter i form af faldende provision til banerne. Nordisk spil nåede nye højder, og dage med nordisk spil skilte sig markant ud fra andre løbsdage. Derimod er der svigtende interesse for spillet på normale løbsdage, hvor der typisk bliver omsat for kr. Det er en udvikling, som DTC har gjort meget for at få vendt ved at ændre normale løbsdage til løbsdage med fælles nordisk spil. Flere og flere fælles nordiske spillepuljer er vejen frem. På dage med fællesnordisk spil til danske løb stiger omsætningen i Danmark betragteligt via omsætningskanalerne internet, boder og banespil. Puljerne bliver simpelthen langt mere attraktivt for de danske spillere uanset hvor de befinder sig. Og det er til glæde og gavn for alle parter. De fælles nordiske spillepuljer er således et instrument, et redskab til potentielt at generere større indtægter for sporten. For større spillepuljer er attraktive for spillerne, og i sidste ende vil det bidrage til et øget indtægtsgrundlag for banerne. Det er en positiv spiral, der er sat i gang, og skal styrkes de kommende år. I 2013 afviklede vi 67 danske travdage med fælles nordiske spil, men i 2014 bliver dette tal øget til 101 travdage, hvor Norge og Sverige spiller ind til danske puljer. Vi forventer, at det vil give en stigning i spillet fra udlandet til Danmark på 22%. Som I alle ved, så arbejdes der intens på at skabe et fælles skandinavisk spilleselskab. Den mulighed har politikerne endelig givet os nu, og vi skal alt for at gribe chancen, Vi ved, at både svenskerne og nordmændene gerne vil lege med os. Naturligvis vil de det, for det er et uforløst marked at spille på heste i Danmark. Svenskerne spiller for 10.4 mia. kr., nordmændene for 4 mia. kr. og vi spiller for en ½ mia kr. Det uforløste marked er åbenlyst. Men vi skal også finde nye løsninger for at sikre provisionen på banerne. Vi skal følge med tiden via nye elektroniske medier. Politikerne har også åbnet op for, at vi kan finde nye spilleformer. Den mulighed havde vi ikke før. Men vi vil se nye platforme tage form via spil på mobil og i- pad. De nye platforme appellerer i høj grad til unge mennesker, og det har sporten og spillet brug for. Vi skal også gribe den chance for at øge spillet, men de nye platforme giver igen nye udfordringer ude på banerne med hensyn til at sikre baneprovenuet af spillet. Jeg ved, at der ude på de enkelte baner arbejdes på højtryk for at løse den udfordring sammen med Danske Spil.

6 Udfordringer kommer hele tiden og der er nok af dem. Vi har måske ikke tidligere være gode nok til at løse dem, men det skal vi i fællesskab ændre på fremover. Det bliver en bydende nødvendighed. HFF Relationen til HFF har været meget fokuseret på processen om Tipsnøglen. For 1 år siden nedsatte vi en styregruppe bestående af repræsentanter fra HFF, DTC og Dansk Galop og arbejdsgruppe bestående af Nick Elsas fra Dansk Galop og Henrik Friis fra DH, som sidenhen blev suppleret med professionelle lobbyister. Der blev gjort en kæmpe indsats for at bevare provenuet fra udlodningen, men vi må erkende, at vi var oppe imod nogle hårde modstandere fra andre sportsorganisationer med DGI i spidsen. Endvidere bestilte Kulturministeriet en KPMG rapport uden at informere HFF, og uden at konsultere hestesporten. Den bestilte rapport skulle anvise, hvordan hestesporten kunne spare 30 mio kr. Det var en beslutning, der blev taget henover hovedet på hestesporten og HFF, og denne rapport har dannet grundlag for politikernes beslutning. Det er DTCs holdning, at rapporten er fyldt med faktuelle fejl og har meget lav faglig standard. I kender alle sammen resultat af den politiske proces. I en pressemeddelelse fra HFF hedder det sig: Kulturminister Marianne Jelved har sammen med opbakning fra de politiske partier besluttet, at hestevæddeløbssportens del af Danske Spils overskud over de næste fire år skal reduceres med henholdsvis 15, 20, 25, 30 mio kr en beslutning, der nu fører til drastiske ændringer af dansk hestevæddeløb. Nu skal denne politiske beslutning først godkendes i Folketinget til efteråret, men ikke desto mindre er det de barske vilkår fremover, som vi skal forholde os til. Ved et fællesmøde i Elsass Centret i maj måned, hvor samtlige beslutningstagere fra hestesportens verden var samlet, forelagde HFFs Formand Bent Knie- Andersen forsamlingen et budget for de næste 4 år, som resulterer i 2 bane lukninger af Billund og Nykøbing Falster, samt at galoppen lukkes i Aalborg og Odense og provinsgaloppen samles fremover i Aarhus. Sporten bad om en måneds time- out med henblik på at præsentere et alternativ til HFFs budgetforlag. DTC, DH og DG har i denne måned arbejdet på at lave et fælles forslag. Der er nu udarbejdet et alternativt budgetforslag, som holder sig inden for rammer af HHF budgettet, og vi afventer nu, at HHF behandler forslaget. Vi kan dog konstatere, at det ikke har været muligt at opnå enighed blandt samtlige 9 baner. Klampenborg og Lunden er gået egne veje, og har hver indsendt egne forslag til HFF, mens DTCs, DHs og DGs alternative budgetforslag støttes af de resterende 7 baner. Så der er desværre ikke fuld opbakning til det alternative budgetforslag blandt banerne. I den svære situation, som sporten befinder sig i, vil DTC opfordre alle beslutningstagere i sporten, uanset om det er travet eller galoppen, til at stå sammen. I løbet af efteråret skal vi tage stilling til mange facetter, på grund af de politiske besparelser, vi er blevet pålagt. Vi skal have vendt hele butikken for at finde fælles løsninger, så vi kan få vendt den negative stemning til en positiv. Jeg tror på, at sporten har en fremtid, selvom det bliver i en anden form end den, vi har set hidtil. Men det kræver, at vi alle trækker i arbejdstøjet, og intet er helligt, alt er til diskussion med henblik på at finde konstruktive løsninger. DTC vil opfordre til, at vi samles for at blive enig om fælles overordnede retningslinjer for sportens strategi og struktur i fremtiden. Målet er klart men midlerne er mangfoldige. Vi skal blandt andet tage stilling til:

7 Har vi den rette organisationsform? Skal den justeres endnu engang? Hvordan kan vi understøtte banernes økonomi mere optimalt? Skal vi stille fælles krav til banernes egen indtjening og økonomi. Skal der indføres sanktioner, såfremt kravene ikke overholdes? Skal vi indføre mere brugerbetaling? Skal vi harmonisere brugerbetaling og andre gebyrer, så de er ens på alle baner Skal vi prioritere unghestesatsning fremover? Hvordan skal ungdomsarbejdet struktureres? Hvordan får vi i det hele taget flere unge til at interessere sig for sporten? Hvordan får vi generelt flere aktive ind i sporten? Hvordan får vi flere sponsorer på banen? Hvor mange løbsdage, skal vi have? Og hvordan skal de fordeles blandt banerne? Lige nu sætter vi alle vor lid til, at et nyt samarbejde med Danske Spil, HFF og sporten kan resultere i et fælles skandinavisk spilleselskab, og dermed forhåbentligt sikrer et fornuftigt indtjeningsgrundlag for sporten i fremtiden. Lige nu er det HFF og DH, der sammen med Danske Spil, skal finde frem til et kommissorium, der kan danne grundlag for en videre forhandling med svenske ATG og Norsk Rikstoto. Det bliver et langt sejt træk, der forhåbentligt udmønter sig i et positivt resultat for hestevæddeløbssporten i Danmark. Men vi skal også starte en proces, hvor vi kigger ind i egne rækker. Som jeg sagde tidligere, bliver det bidende nødvendigt, at vi finder fælles løsninger, at vi står sammen for at sikre sportens overlevelse. DTC vil opfordre til, at alle spørgsmål bliver rejst og alle fælles løsninger bliver udmøntet i en egentlig handlingsplan, så vi ved, hvilken vej, vi skal gå. Jeg håber, at I alle, der sidder herinde i dag vil tage imod denne opfordring.

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Det er en fornøjelse at byde velkommen til Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014. Velkommen til Selskabets medlemmer og velkommen til ansatte,

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD ANALYSE FAKTA HOLDNING IDRÆTSP OLITISK NYHEDSBREV FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD Danskerne svigter Lotto-spillet. Det betyder stærkt faldende indtægter til de

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres KONGRESBERETNING 2012-2014 16. ordinære kongres INDHOLD Vi skaber værdi for børnene... 4 Trivslen er bedre i selvejende og private institutioner...4 Fritidspædagogikken i fremtiden...5 Fra områdeledelse

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere