Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997."

Transkript

1 Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret med "DVN" og ligeledes i kursiv. Indhold 1 Banen og spillets udstyr 1.1 Banen 1.2 Mål 1.3 Bold 2 Holdsammensætning og udstyr 2.1 Holdssammensætning 2.2 Personligt udstyr 2.3 Holdets kendetegn 3 Officials og deres udstyr 3.1 Antal, titler og opgaver 3.2 Officials udstyr 4 Spillet 4.1 Spillets start 4.2 Spilletid 4.3 Målscoring 4.4 Afbrydelse af spillet 5 Ulovligt spil 5.1 Ulovligt spil 6 Straffe 6.1 Frikast 6.2 Udvisning 6.3 Straffekast 6.4 Fordelsregler 7 Generelt 7.1 Organisation Bilag 1 : Bilag 2 : Bilag 3 : Banen Målet Håndsignaler 1

2 1 Banen og spillets udstyr 1.1 Bane (Se bilag 1). VN: Overfladedommeren skal inden spillets start kontrollere: 1.1 Banen, dens dimensioner og afmærkning af udskiftningsarealer. 1.2 Målene, deres dimensioner og materiale. 1.3 Bolden, dens dimensioner og negative opdrift. Såfremt der er afvigelser, afgør overfladedommeren om spillet kan gennemføres. Gennemføres et spil med afvigelser, skal disse påføres dommerjournalens bagside af overfladedommeren. Overfladedommeren kan forlange holdledernes godkendelse med underskrift på dommerjournalen inden spillets start Dybden skal være mellem 3,5 og 5 meter. VN: Dybden kan afvige fra reglerne uden for VM og EM, såfremt det fremgår af indbydelsen (ned til en dybde på min 3.4 m) Banen skal være meter lang og 8-12 meter bred. VN: Ved alle internationale og nationale mesterskabskonkurrencer er maximumsgrænserne at foretrække. Der skal foretrækkes bassiner, hvor overflademål er lig med bundmål, d.v.s. ingen skrå hjørner i bunden. DVN: Vandtemperatur mellem 22 grader C og 30 grader C skal foretrækkes. Der findes ingen korresponderende regler til denne note Den åbne side af banen skal være afgrænset af en line i vandoverfladen En tilsvarende line, parallel med denne, i 3 meters afstand, skal angive udskiftningsbanen Den korte side af banen er udskiftningsareal i sin fulde længde Udskiftningsbænkene skal stå på bassinkanten i hver ende af udskiftningsbanen inden for udskiftningsarealet Udvisningsbænken skal placeres tæt ved udskiftningsområdet, men klart adskilt fra dette Dommerne skal oplyse holdlederne om den nøjagtige placering af udskiftningsarealerne før spillets start. 1.2 Mål Målene består af to stive metalkurve. Målene skal stå på bassinets bund ind til væggen ved midten af hver ende af banen Målene skal være 450 mm høje og have en diameter på mm i toppen Kurvens kant skal være dækket med et blødt materiale. 2

3 1.3 Bold Til spillet anvendes en bold, fyldt med vand, så den har en negativ opdrift. Bolden skal have en synkehastighed på mm pr. sekund Den skal have en omkreds på mm for herrer og mm for damer Den skal være sort / hvid TV-farvet eller helt rød. 2 Holdsammensætning og udstyr 2.1 Holdsammensætning Et hold består af mindst 6 (seks) og maximalt 15 spillere, 6 i vandet, 5 udskiftningsspillere og 4 reserver. VN: Overfladedommeren skal kontrollere, at de to holds spillere påføres dommerjournalen med navn og hættenummer inden spillets start. Det er tilladt at stille op med ned til 6 spillere Under spillet skal hvert holds udskiftningsspillere opholde sig på udskiftningsbænkene. (i) En udskiftningsspiller kan udskiftes efter forgodtbefindende med en hvilken som helst spiller i vandet ved flyvende skift. (ii) En udskiftningsspiller må ikke gå i vandet, før den spiller han skal erstatte, helt har forladt vandet og er indenfor sit holds udskiftningsareal. VN: Den spiller, der skal udskiftes, må kun forlade vandet inden for udskiftningsarealet. (iii) En udskiftningsspiller må kun rykke ind i spillet fra udskiftningsbanen Hvert hold har tilladelse til at indskifte to gange under en kamp. VN: Det er tilladt at indskifte (en reserve) to gange under en kamp. En spiller, som er udskiftet må indsættes igen, men det tæller som den anden indskiftning. Indskiftning må kun finde sted under en afbrydelse af spillet. Indskiftningen må ikke være årsag til afbrydelsen. Overfladedommeren skal informeres om indskiftningen, før den finder sted, og om spillernes numre Reserverne må ikke have hætte på og skal have en t-shirt på, hvis de er i udskiftningsarealet. Det er tilladt reserverne at varme op i bassinet udenfor banen og udskiftningsbanen. 3

4 2.2 Personligt udstyr VN: Overfladedommeren skal kontrollere spillernes personlige udstyr inden spillets start Hver spiller skal være udstyret med maske, svømmefinner og snorkel. DVN: Hver spiller skal være udstyret med maske, snorkel og finner, som er tilgængelige i almindelig handel. Hele udstyret skal have en sådan kvalitet, at beskadigelse af andre spillere med fremspringende kanter eller spænder er umulig. (i) Alle fremspringende metalkanter på udstyret skal være dækkede. DVN: Fremspringende kanter kan f.eks. være samlebeslag på maskekanten og spænder til finnestropper. Disse skal være dækket med tape eller hæfteplaster. (ii) Finner må sikres med ankelholdere. (iii) Der er ingen begrænsning i længden på finnerne. (iv) Finner med metalindlæg må ikke anvendes. (v) Monofinner må ikke anvendes Spillere må ikke bære noget, som på nogen måde kan forårsage skade på en anden spiller. Negle skal være kortklippede og kroppen må ikke være smurt med creme eller fedt. VN: Sammenbinding af fingre er tilladt, forudsat fingrene forbliver bøjelige Hvis en del af en spillers udstyr bliver mangelfuld under spillet, må han forlade vandet for at bringe det i orden. VN: En spiller må bringe sit udstyr i orden i vandet, såfremt dette kan ske uden at være til gene for spillets videre forløb. Såfremt en spiller forlader vandet for at bringe sit udstyr i orden, skal dette ske som ved en normal udskiftning, jf. reglernes pkt Holdets kendetegn (i) Spilleren må ikke gå i vandet igen, før overfladedommeren har godkendt udstyret Alle spillere på samme hold skal bære badebukser og nummerede hætter i samme farve. VN: Hætterne skal have ørebeskyttere og disse beskyttere må ikke fjernes eller ændres på nogen måde. Dette er for at forhindre øreskader Alle hold skal være i besiddelse af et mørkeblåt og et hvidt sæt badebukser og hætter. VN: Hjemmeholdets, eller det hold der er først nævnt i en spilleplan, skal bære mørkeblå badebukser, hætter og håndledsbånd Holdlederne skal før spillets start oplyse dommeren om, hvilke hættenumre de vil anvende, og de skal bære et bånd omkring den ene overarm Det hold der bærer mørkeblå badebukser og hætter, skal benytte håndledsbånd Det er tilladt at benytte albue- og knæbeskytter(e), der er lavet af et blødt materiale, hvis de er af samme farve som hætten eller af neutral farve. 4

5 3 Officials 3.1 Antal, titler og opgaver Mindst tre dommere skal være ansvarlige for hvert spil, og deres afgørelser er bindene. VN: Hvor flere spil skal afvikles i rækkefølge eller ved særligt vigtige kampe bør overfladedommeren assisteres af en spilleledelse, som varetager følgende opgaver under overfladedommerens ansvar: - tidtagning - kontrol af spillernes personlige udrystning før kampens begyndelse - kontrol af udskiftning - regnskab med målscoring - notering af spillere, der er gået i land for at bringe udstyr i orden. - føring af dommerjournaler To dommere er i vandet, én på hver side af banen. De kaldes vanddommere. Vanddommerne kontrollerer: (i) Igangsættelse af et spil efter en afbrydelse. VN: Ved afbrydelse forstås her afbrydelse ved frikast. Den dømmende dommer (som evt. også kan være overfladedommeren) sætter spillet igang igen. DVN: Så længe det nødvendige tekniske udstyr ikke er til rådighed, sætter overfladedommeren spillet igang efter en afbrydelse. (ii) Signal, når der scores mål, ved to lange uafbrudte lyde Den tredie dommer følger spillet fra bassinkanten og kaldes overfladedommer. DVN: Overfladedommer er det samme som den hidtige danske betegnelse: Landdommer. Overfladedommeren kontrollerer: (i) Spilletiden. (ii) Udvisningsperioderne. VN: Udvisningstiden beregnes af den effektive spilletid, d.v.s. at uret, der måler udvisningsperioden altid standses og genstartes samtidig med at spilleuret standses og genstartes. (iii) Udskiftningsspillerne. 5 (iv) Igangsættelsen af spil, start efter halvleg og start efter dommerbold, samt start efter et mål er scoret. (v) Idømmelsen af straf for forseelser, begået i vandoverfladen.

6 3.1.4 Dommerne skal afbryde et spil øjeblikkeligt, hvis en spiller efter deres mening bliver alvorligt skadet. VN: Den skadede spiller hjælpes i land. En ny spiller fra udskiftningsbænken kan gå i vandet jf. reglernes pkt Spillet startes igen ved dommerbold Dommerne har myndighed til at vise en spiller op af vandet: VN: Spilleren vises op på udskiftningsbænken. En ny spiller kan gå i vandet jf. reglernes pkt Spillet startes igen ved dommerbold. (i) Hvis han bliver synligt overanstrengt og udmattet. (ii) Med defekt udstyr Dommerne har myndighed til at udelukke en spiller fra videre deltagelse i spillet: VN: Da denne regel medfører, at et hold må spille med en spiller mindre i resten af spillet, skal reglen kun anvendes i ekstreme tilfælde. Hvis en dommer ikke er sikker på, om han skal udelukke en spiller eller give 2 min. udvisning, skal han altid tildele 2 min. udvisning. I mindre grove tilfælde kan dommeren evt. give en advarsel. (i) I tilfælde af usportslig optræden. Spilleren må ikke erstattes af en udskiftnings spiller på noget tidspunkt i den resterende del af kampen. (ii) I tilfælde af at en spiller gentagne gange forbryder sig mod reglerne. Spilleren må erstattes af en udskiftningsspiller efter 2 min. udvisning. Regel gælder ikke i forbindelse med (i) og (ii). VN: Den spiller, der har begået forseelsen udelukkes fra kampen. Efter udvisningstiden er overstået, må holdet sætte en spiller i vandet fra udskiftningsbænken. Den udviste spiller kan ikke erstattes af en reservespiller. Hvis en spiller udvises for resten af en turnering, må en reserve erstatte ham i næste kamp. DVN: Udelukkelse af en spiller fra videre deltagelse i spillet kan først ske efter forudgående advarsel eller en 2 minutters udvisning. (iii) I begge tilfælde (i og ii) må spilleren ikke deltage i den efterfølgende kamp i samme turnering Under spillet tillades bolden kun udskiftet med dommernes tilladelse. VN: Overfladedommeren skal sikre sig, at begge holdledere er orienteret om udskiftning af bolden. Årsag til udskiftning påføres dommerjournalens bagside Dommerne skal give sig tydeligt til kende gennem hørlige og synlige signaler. VN: Dommerne opfordres til, når det er muligt, at give en kort meddelelse om årsagen til spillets standsning. Det anbefales, at vanddommerne gentager hinandens synlige signaler. 6

7 Følgende signaler skal bruges af dommerne: Hørligt Synligt Situation En lang uafbrudt lyd Gentagne korte lyde To lange uafbrudte lyde Start af spil X Standsning af spil X Scoring af mål X En knyttet hånd rækkes i vejret. Frikast En flad hånd rækkes i X vejret, og der peges mod det hold, som har begået forseelsen. U L O V L I G T Udvisning Staffekast S P I L Start af frikast Start af staffekast X X Der peges mod den spiller, som skal udvises, og derefter mod udvisningsbænken. Der peges mod den banehalvdel, hvor staffekastet skal udføres. X X Start af dommerbold X Fordelsregel Intet signal Med en arm peges og "viftes" i den retning, spillet skal gå videre. 10 Sekunder Intet signal Den ene arm hæves. 0 Sekunder Intet signal Armen sænkes helt ned. Udskiftningsfejl x Der hæves et blåt eller hvidt flag. 7

8 3.2 Officials udstyr Regler for UV- Rugby august De to vanddommere må anvende udstyr med komprimeret luft, hvis det anses for nødvendigt. VN: Ved VM og EM skal mindst én vanddommer anvende udstyr med komprimeret luft. DVN: Ved Elitedivisionskampe samt oprykningskampe i 1. division skal mindst én dommer anvende udstyr med komprimeret luft Overfladedommeren skal bære hvid dragt. DVN: Anvendes kun ved internationale kampe Vanddommeren skal bære mørk T-Shirt eller en dykkerdragt. VN: Anvendes dykkerdragt skal mindst overdelen eller vest bæres. 4 Spillet 4.1 Spillets start Ved spillets begyndelse og efter halvleg skal bolden placeres på bunden af bassinet i midten af banen, mens hvert hold er i vandet ved deres respektive mållinier med mindst en hånd rørende ved bassinvæggen. VN: For at holde bolden i ro, skal den placeres i en ring eller lav skål, som ikke kan frembyde nogen fare for spillerne. (i) Udskiftningsspillerne sidder på udskiftningsbænken. (ii) Overfladedommeren starter spillet med en lang uafbrudt lyd. (iii) I tilfælde af tyvstart ved spillets begyndelse og efter halvleg skal spillet standses og startes forfra, og uret sættes tilbage på nul. VN: Når spillet startes forfra ved tyvstart, stilles uret tilbage. Dette gælder kun ved spillets start og ved start efter halvleg Efter et mål er scoret, vender holdene tilbage til deres mållinier. Efter dommerens signal, angriber nu det hold med bolden, mod hvilket målet blev scoret. (i) Hvis (efter et udført mål eller staffekast) spillet bliver startet før alle spillerne har nået deres ende af bassinet, skal de helt tilbage, før de deltager i spillet igen. VN: Spillerne skal røre ved bassinkanten med mindst én hånd, inden de deltager i spillet igen Ved angreb umiddelbart efter et mål er scoret skal bolden føres synligt indtil kontakt med én fra det modsatte hold. Bolden må ikke holdes bag ryggen, mellem benene o.s.v. VN: Kontakt regnes fra det øjeblik, hvor en fra det modsatte hold angriber den spiller, der er boldførende. 8

9 4.1.4 Efter afslutning af et staffekast igangsættes spillet igen: (i) Hvis et mål blev scoret, som i regel (ii) Hvis et mål ikke blev scoret, som i regel VN: Vanddommeren henter bolden hos det forsvarende hold og placerer den på midten Hvis spillet bliver standset, og hverken staffekast eller frikast er dømt af en dommer, skal bolden kastes i vandet af overfladedommeren (dommerbold). VN: En dommerbold kastes af overfladedommeren i vandet, således at intet hold får nogen fordel. Bolden må ikke røres, før den har ramt vandoverfladen. Sker dette dømmes frikast for overtrædelse af reglernes pkt Dommerbold skal tages på midten af banen hvis spillet. 4.2 Spilletid Spillets varighed skal være to perioder á 15 minutter. VN: Spillets varighed er 2 x 15 minutter effektiv tid (se reglernes pkt ). Ved bl.a. internationalæe turneringer, dog ikke VM og EM, hvor mange hold skal møde hinanden i løbet af begrænset tid, skal spilletiden afkortes til f.eks. 1 x 10 minutter effektiv tid. Ændring af spilletiden skal fremgå af indbydelsen Ved halvleg: (i) Skal intervallet være på 5 minutter. (ii) Skal holdene skifte banehalvdel. (iii) Skal vanddommerne ikke skifte side Ved alle afbrydelser af spillet skal uret standses Om nødvendigt skal spilletiden udvides for at gennemføre et straffekast. VN: Et straffekast skal altid udføres, uanset spilletiden er udløbet Hvis et spil, hvor en afgørelse skal nås, ender uafgjort, skal spillet udvides efter en pause på fem minutter ved: (i) En periode á 15 minutter til 1. mål (Sudden Death). VN: Det hold, som scorer, er vinder af kampen. Spillet standses umiddelbart efter at målet er scoret. (ii) Hvis spillet ikke kan afgøres på dette grundlag, skal hvert hold udføre 3 straffekast, som skal udføres af tre forskellige spillere fra hvert hold i alternerende rækkefølge. VN: Straffekastene udføres af tre forskellige spillere fra hvert hold. 9

10 Straffekastene udføres skiftevis. Der trækkes lod om, hvilket hold, der skal udføre det første straffekast. Der må hvis det ønskes, skiftes målmand. (iii) Hvis spillet ikke kan afgøres på dette grundlag, skal hvert hold udføre et straffekast ad gangen med skiftende kaster og skiftevis, indtil et hold opnår en føring Hvert hold har ret til en timeout i hver kamp.varigheden af timeout er 1 minut. VN: Timeout kan kun kræves, når spillet er afbrudt. Timeout kan ikke være årsag til afbrydelsen. Ved timeout skal holdene bevæge sig til egen basinkant. 4.3 Målscoring Et mål er scoret, når bolden er fuldstændigt under målets kant. (i) Det bliver tilkendegivet af en af vanddommerne ved to lange uafbrudte lyde. VN: Spillet betragtes som afbrudt ved første lydsignal. DVN: Sålænge det nødvendige tekniske udstyr ikke er til rådighed, signaleres på følgende måde: Vanddommeren (på bunden) giver lydsignal til vanddommeren i overfladen, der gentager lydsignalet og rækker en knyttet hånd i vejret, hvorefter overfladedommeren også afbryder spillet og får målet registreret Det hold, som opnår flest mål i et spil, er vinderen. (i) Hvis begge hold har det samme antal mål, er spillet uafgjort I en turnering skal det vindene hold i hvert spil tildeles to point, mens der ved uafgjort tildeles hvert hold et point. (i) Det hold, der har flest point, er turneringens vinder. (ii) Hvis der er to hold med det samme antal point afgøres placeringen som følger: - Kampene som holdene spillede mod hinanden, skal være den afgørende faktor (point og målscore). - Hvis der ikke er en afgørelse er måldifferencen afgørende. - Hvis måldifferencen er ens, vinder holdet med flest scorede mål. - Hvis det stadig er lige spilles en ny kamp under hensyntagen til regel DVN: For afvikling af divisionskampe i Danmark henvises til retningslinier for Danmarksmesterskab i UV-Rugby (Elitedivision) Ved indbydelsen til en international turnering skal der i detaljer gøres rede for den scoringsprocedure, som vil blive anvendt for den pågældende turnering. 10

11 4.4 Afbrydelse af spillet En afbrydelse af spillet sker når: Regler for UV- Rugby august 2001 (i) Spillet standses, fordi en straf skal idømmes. (ii) En dommerbold skal kastes. (iii) Et mål er scoret Uret skal standses under afbrydelse af spillet Et spil afbrydes ved: (i) Gentagne korte signaler ved en straf, en dommerbold og ved afslutning af en periode. (ii) To lange signaler, når et mål scores. DVN: Så længe det nødvendige tekniske udstyr ikke er til rådighed, signaleres afbrydelsen af spillet på følgende måde: Den dommer, der registrerer forseelsen, afbryder spillet ved lydsignal. a. Hvis elektronisk udstyr forefindes: Vanddommerne går i overfladen. Den dommer, der har registreret forseelsen, forklarer forseelsen: Ved straffekast meddeles dette, og der peges mod den banehalvdel, hvor straffekastet skal udføres. Ved frikast rækkes en flad hånd i vejret, og der peges mod det hold, som har begået forseelsen. Her behøver vanddommeren ikke at gå til overfladen. Ved udvisning peges på den spiller, der skal udvises, og derefter peges mod udvisningsbænken. Udvisning meddeles, og overfladedommeren påser, at den udviste spiller er placeret på udvisningsbænken, inden spillet fortsættes. Det efterfølgende frikast igangsættes af overfladedommeren. b. Hvis elektronisk udstyr ikke forefindes: Hvis det er vanddommeren med apparat (på bunden), der registrerer forseelsen, giver han lydsignal til vanddommeren i overfladen, der gentager lydsignalet. Begge dommere går til overfladen, og den dommer, der har registreret forseelsen, forklarer den som under pkt. a. Ved dommerbold afbrydes spillet som ovenfor beskrevet og hændelsen forklares. 11

12 5 Ulovligt spil Regler for UV- Rugby august Ulovligt spil VN: Følgende punkter under ulovligt spil anses for ødelæggende for spillets rytme og kvalitet: 5.1.1, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.9, Dommerne bør derfor være særlig opmærksom på overtrædelse af disse punkter og konsekvent skride ind. Det er forbudt: At angribe modstanderens maske. VN: Ved angreb forstås afrivning af masken med forsæt eller ved unødvendigt voldsomt spil. Masken må ikke røres med vilje af en modstander. Det er ligeledes forbudt med forsæt at føre bolden mod en modspillers (f.eks. målmandens) maske. Ved greb om en spillers hoved, må dette ikke medføre, at maskens nakkerem skubbes af. Dette må heller ikke ske ved oversvømning At angribe modstanderens snorkel. VN: Ved angreb forstås afrivning af snorklen med forsæt eller ved unødvendigt voldsomt spil At angribe modstanderens finner. VN: Ved angreb forstås afrivning af finner med forsæt eller ved unødvendigt voldsomt spil. At holde fast i finnerne er ikke tilladt At trække i eller holde fast i modstanderens badebenklæder At sætte fra på en modstander eller trække i ham for hurtigere at nå overfladen. VN: Det er i det hele taget forbudt, at sætte fra på en modstander eller trække i ham for derved at øge egen fremdrift eller bremse modstanderens fremdrift i vandet. Såfremt en af de implicerede spillere er boldførende, gælder denne note ikke At sparke eller slå modstanderen med vilje eller ved at spille unødvendigt hårdt. At trykke eller dreje en modstanders hoved i overfladen. At være for voldsom ved en modstanders hoved under spillet. VN: Dommerne skal være særlig opmærksom på målmandens eventuelle forsøg på at afvise en angriber ved spark med finnerne At anvende stranguleringsgreb At fortsætte med at spille efter et mål eller et straffekast uden først, at have været tilbage ved egen bassin kant. VN: Der henvises til reglernes pkt (i) og noten til dette punkt. 12

13 5.1.9 For en ikke boldførende spiller, at trække eller skubbe en hvilken som helst spiller væk fra målet. VN: Dommerne skal være opmærksom på, at denne forseelse normalt vil foregå et andet sted end der, hvor bolden er For et hold at have mere end 6 spillere i vandet på samme tidspunkt. VN: Det er op til overfladedommeren eller hans assistent (se pkt ), at sørge for at antallet af udskiftningsspillere på udskiftningsbænken er under kontrol hele tiden. Hvis der mangler en udskiftningsspiller på udskiftningsbænken, og han ikke har fået officiel tilladelse af overfladedommeren til at forlade bænken, indikerer dette, at der er for mange spillere i vandet, hvilket straffes efter regel Hvis det andet hold er i angreb, skal spillet ikke stoppes, men dommeren skal med et flag eller sin hånd markere, en afventende udvisning. Hvis der scores annulleres udvisningen. Hvis det forsvarende hold får bolden, stoppes spillet og udvisningen gives At fastholde en modstander, når han ikke er boldførende. VN: Dette forbud anses som en af de væsentligste betingelser for at opretholde en glidende rytme og høj kvalitet i spillet. Dommerne bør derfor være særlig opmæksomme på for - og eftertacklinger og konsekvent skride ind mod disse. Ved fortackling af en spiller forstås fastholden af en spiller umiddelbart før han når bolden. Ved eftertackling forstås fastholdelse af boldførende spiller efter at denne (f.eks på grund af tackling) har mistet kontrollen over bolden eller har centret til en medspiller. Eftertacklingen forhindre den tacklede spiller i at svømme i position og derved deltage i sit holds videre opbygning af spillet. En spiller, som "spiller" bolden foran sig til sig selv, betragtes som en spiller, der har kontrol over bolden, og et angreb på ham er derfor ikke en eftertackling At føre eller kaste bolden over vandet. VN: Bolden er først over vandet, når hele bolden er fri af vandet At skubbe eller trække målet væk At holde fast i eller flytte målet med hænder eller fødder At svømme med bolden udenfor banens afgrænsning. VN: Hele bolden skal være uden for banen, før der dømmes For det forsvarende holds spillere at skubbe eller trække målet væk For det forsvarende holds spillere at holde fast i eller flytte målet med hænder eller fødder For målmanden at holde fast i målet eller at fastkile hoved, arme, ben, ryg eller anden del af kroppen i målet. Målmanden må ikke fastkile sin krop på målet ved hjælp af hverken bassinvæggen eller bunden. Målet må kun være dækket af kroppen. VN: Holder en målmand fast i målet med hænderne skal dommeren kun dømme straffekast, såfremt det forhindrer modstanderne i at udnytte en oplagt målchance. 13

14 14 Regler for UV- Rugby august 2001 Målmanden må således godt orientere sig om målets placering ved berøring.det er ulovligt, såfremt der sker nogen som helst fastkiling af hoved, arme, ben, ryg eller anden del af målmandens krop. Derimod er det ikke ulovligt spil, såfremt en målmand, som forsvarer målet med sin krop, får presset en del af kroppen ind i målet, f.eks. skulder, albue, knæ m.v. Med udtrykket "Målet må kun være dækket med kroppen" menes, at målet ikke må dækkes med finnerne, idet dette vil være uretfærdigt overfor angriberne, som jf. reglernes pkt ikke må angribe modstandernes finner At begå ulovligt spil mod en angriber foran målet og derved forhindre et næsten oplagt mål i at blive scoret. VN: Da overtrædelse af dette forbud medfører straffekast, er det vigtigt, at dommerne registrerer, om forseelsen har forhindret et næsten oplagt mål i at blive scoret. Er dette ikke tilfældet, dømmes frikast efter den relevante overtrædelse af reglernes pkt Straffe 6.1 Frikast Et frikast kan tildeles af en dommer for overtrædelse af reglerne Et frikast kan gives mod det hold, der var skyld i det ulovlige spil En spiller fra det modsatte hold modtager bolden i vandoverfladen på det sted, hvor hændelsen indtraf. VN: Ved signal skal bolden gives til det hold, der skal udføre frikastet, eller den skal kastes til bunden. Når en spiller fra det hold, der har fået tilkendt frikastet, er i besiddelse af bolden, og bolden er "spilleklar", skal spillet igangsættes af den dommer, der standsede spillet. "Spilleklar" betyder, at bolden er hos en spiller fra det hold, der har fået tilkendt frikastet, og han ikke er forhindret eller ude af stand til at spille bolden. Det er forbudt den spiller, som skal udføre frikastet, at dykke eller svømme, før han spiller bolden. (i) Et frikast, tildelt for overtrædelse af regel udføres hvor frikastet er dømt. VN: Frikastet skal tages på det sted, hvor spilleren overskrider banens begrænsning. (ii) Når et hold får tildelt frikast på egen banehalvdel skal frikastet udføres fra banens midte Den spiller, der udfører frikastet, må ikke skifte position i vandet før bolden er kastet. VN: Den spiller, der udfører frikastet, må heller ikke dykke, før bolden er kastet Angriberne skal holde en afstand på mindst 2 meter, indtil bolden er spillet. VN: Det er kun angriberne, der skal holde en afstand på mindst 2 meter. Dommeren må igangsætte spillet, selvom angriberne er mindre end 2 meter væk, hvis de ikke forstyrre udførelsen af frikastet. Hvis de forstyrrer, skal regel tages bogstaveligt.

15 6.1.6 Signalet til frikastets udførelse gives af den dommer, som forinden afbrød spillet Frikastet skal udføres inden 3 sekunder efter dommeren har givet signal. Den spiller, der udfører frikastet, må ikke røre bolden igen, før den har berørt mindst én med- eller modspiller Bolden må ikke spilles direkte mod modstanderens mål. Den skal røres af en anden spiller, før et mål scores Hvis frikastet ikke udføres korrekt, får det modstte hold frikast. 6.2 Udvisning En udvisning kan tildeles af en dommer for overtrædelse af reglerne Det modsatte hold får et frikast. VN: Det skal bemærkes, at reglernes pkt også kan straffes med frikast jf. reglernes pkt Dette betyder, at udvisning for disse forseelser først skal finde sted, når der er tale om gentagne eller grove forseelser. Som undtagelse herfra skal forkert udskiftning (regel ) straffes med udvisning Når overtrædelsen begås, kan dommerne sende de spillere, der var skyld i overtrædelsen til udvisningsbænken i 2 minutter. Under udførelse af et straffekast, løber tiden også for en udvist spiller. VN: Udvisningstiden (2 minutter) er effektiv spilletid. Dommeren må først igangsætte spillet, når de(n) udviste spiller(e) sidder på udvisningsbænken Udvisningsbænken skal stå i umiddelbar nærhed af overfladedommeren. Under de 10 sidste sekunder af en udvisningstid, er det tilladt den spiller der er udvist, at gå ind i udskiftningsområdet. Spilleren selv, eller en anden udskiftningsspiller må ikke gå i vandet før hele udvisningstiden er udløbet. De sidste 10 sekunder og afslutningen på udvisningstiden skal markeres af dommeren Ingen udskiftningsspiller må gå i vandet for at erstatte den spiller, der bliver sendt til udvisningsbænken. VN: Sker udvisning på grund af overtrædelse af reglernes pkt (mere end 6 spillere i vandet), skal dommeren være opmærksom på, at der ikke alene skal vises en spiller op på udvisningsbænken (den, der er kommet sidst i vandet), men holdet skal også trække en spiller op på udskiftningsbænken, således at holdet kun har 5 spillere i vandet under udvisningsperioden Hvis et hold med vilje forsinker forløbet af et spil, kan dommeren idømme 2 minutters udvisning efter 2 officielle advarsler til holdet. Den spiller, som er skyld i den 3. og evt. efterfølgende forsinkelse efter de to advarsler, er den spiller, som bliver dømt til udvisning. Desuden, eller i stedet for, kan dommerne forlænge den effektive spilletid. 15

16 6.2.6 Hvis et hold er i mindretal på grund af udvisninger, og det modsatte hold scorer, bliver den ældste udvisningstid overstået. VN: Hvis begge hold har lige mange spillere på udvisningsbænken betragtes ingen af holdene som i mindretal. Denne regel skal også anvendes under straffekast. 6.3 Straffekast Et straffekast kan tildeles af en dommer for overtrædelse af reglerne Et straffekast udføres af en spiller fra hvert hold foran det fejlende holds mål. VN. Holdene vælger selv de spillere, der skal udføre straffekastet. De øvrige spillere fra hvert hold skal befinde sig udenfor banen under straffekastets udførelse. De må ligge i udskiftningsarealet En spiller fra det hold, som fik straffekastet, får bolden (angriberen). VN: Angriberen skal begynde fra midten af bassinet Den anden spiller (målmanden) må ikke være mere end 2 meter fra sin bassinvæg, før han dykker. VN: Målforsvareren kan ikke være en udvist spiller Målforsvareren må ikke angribe angriberen, før han (målforsvareren) har dykket Angriberen har 45 sekunder til at score. Når målmanden har dykket, skal han være indenfor rækkevidde af målet hele tiden. VN: Målmanden må ikke forlade målet af egen drift. Hvis han bliver trukket væk fra målet af angriberen, skal han svømme tilbage til målet, når han ikke længere bliver holdt. Målmanden må ikke trække angriberen til overfladen. Det skal understreges, at det er bolden, der skal bringes til overfladen. Dommeren må ikke informere holdene om, hvor lang tid der er gået af de 45 sekunder. Holdleder og medspillere må gerne informere fra egen spillerside Signal til udførelse gives af overfladedommeren. VN: Signal som ved spillets igangsættelse. En lang uafbrudt lyd jf. reglernes punkt (ii) Straffekastet udføres inden for effektiv spilletid. Spilletiden skal udvides for at fuldende et straffekast Begge spillere må dykke flere gange under et straffekast Straffekastet er slut: (i) Når det lykkes angriberen at score mål. VN: Signal gives af dommeren som ved mål, jf. reglernes pkt

17 (ii) Når det lykkes målforsvareren at få fat i bolden, og han holder den over vandoverfladen VN: Signal gives af dommeren som ved afbrydelse af spillet, jf. reglernes pkt (i). (iii) Når 45 sekunder er gået uden scoring. VN: Jf. noterne til regel (ii) Hvis straffekastet bliver afbrudt på grund af ukorrekt optræden hos det forsvarende hold, skal der gives et nyt straffekast. (i) Spilleren som er skyld i afbrydelsen skal forlade vandet med det samme, og udstå en 2 minutters udvisning efter at straffekastet er udført. VN: Udvisningsperioden (2 minutter) indledes, når det normale spil sætter igang igen. Det behøver ikke, at være den samme angriber, som tager det nye straffe. (ii) Hvis det sker ved en straffekonkurrence (jf (iii)) skal målmanden forlade vandet med det samme, han må ikke tage holdets efterfølgende straffekast og heller ikke forsvare efterfølgende straffekast Hvis straffekastet bliver afbrudt på grund af ukorrekt optræden hos det angribende hold, får det forsvarende hold bolden og der igangsættes som efter scoring. 6.4 Fordelsregler Såfremt dommeren på noget tidspunkt afgør, at en overtrædelse af reglerne ikke har nogen indflydelse på den fordel, som det boldførende hold har, kan det tillades, at spillet fortsætter, som om overtrædelsen ikke har fundet sted. Dette kaldes at anvende fordelsreglen Denne regel skal iagttages af dommeren til hver en tid. 7 Generelt 7.1 Organisation Den organiserende klub eller det organiserende forbund er ansvarlig for at sikre sig, at bane, mål og bold alle er i overensstemmelse med reglerne Den organiserende klub er ansvarlig for at undervandsdommerne forsynes med udstyr med komprimeret luft Spillerne spiller på eget ansvar. 17

18 Bilag 1 : Banen 18

19 Bilag 2 : Målet 19

20 Bilag 3 : Håndsignaler Regler for UV- Rugby august

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

Kajakpolo Spilleregler

Kajakpolo Spilleregler Dansk Kano og Kajak Forbund Officiel oversættelse og fortolkning af ICF s Kajakpolo Spilleregler OBS: Det er muligt at søge dispensation for de opstillede krav til bane, mål mv. 1. Banen: Banen skal være

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Fair Play og Respekt er ryggraden i enhver succesfuld sportsgren. Danmarks Ishockey Union ønsker at en sådan fair play og respekt er udtalt i ishockeysporten og at alle

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Lørdag den 27. november og søndag den 28. november 2010 på Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved En repræsentant fra holdet bedes melde sig ved

Læs mere

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer De nye spilleregler indeholder vigtige ændringer og justeringer af Reglementet for Udskiftningsområdet. Der

Læs mere

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL 10 JEG HAVDE FORNØJELSEN AF AT SPILLE FUTSAL I SKOLEN, OG HVAD FUTSAL KAN GIVE DIG SOM FODBOLDSPILLER ER INTELLIGENS OG EN ANDEN MÅDE AT TÆNKE FODBOLD PÅ. HVORFOR? FORDI MAN SPILLER PÅ MEGET BEGRÆNSET

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Regler for UV-Rugby 25 April 2010

Regler for UV-Rugby 25 April 2010 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner 25 April 2010. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Årsmøde undervandsrugby

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Dommerne Der er to hoveddommere og to linjedommere på banen.

Dommerne Der er to hoveddommere og to linjedommere på banen. ISHOCKEY REGLER ISHOCKEYREGLERNE Banen Banen er opdelt i tre zoner med to blå linjer: Angrebs-, neutralog forsvarszone. Der er ni face-off punkter, hvorfra spillet sættes i gang efter spilstop her giver

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig 2 INTERNATIONALE HÅN NDBOLD SPILLEREGLER med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBU UND 12. UDGAVE 2. OPLAG 20100 Gyldig fra den 1. juli 2010 Tidligere udgaver annulleres 3 Udgiver:

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden.

Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden. Bordfodbold regler ORDFORRÅD OG TERMINOLOGI Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden. Kontrolleret sikring: Stop af bolden under en spillers

Læs mere

Fodbold1. maj 2005. Reglement

Fodbold1. maj 2005. Reglement Fodbold1. maj 2005 Reglement Fodbold Generelle turneringsregler Der er foretaget redaktionelle ændringer i 1 stk. 1.2 Der er foretaget ændringer i 2 stk. 2.3 og 2.4 Der er foretaget ændringer i 7 stk.

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 7. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra juli 2010 nye internationale spilleregler - og

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 3. Dommerens placering ved hjørnespark (1) 4. Dommerens placering ved hjørnespark

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus

Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus Indhold Bokspersonale. Procedurer i forbindelse med kampe. Hvem laver hvad. Dommertegn og straffe. Gennemgang af kamprapporten. Brug af computeren

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

Krolf Forord. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april 2010 1

Krolf Forord. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april 2010 1 Krolf Forord Ser man tekst af denne type, er det citater fra reglerne. Det er for det meste fra spillereglerne, men det kan også være fra turneringsreglementet. Er teksten af denne type, så er det forfatterens

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 I dette materiale, målrettet skoler og fritidsordninger, er kidsvolleyreglerne rettet til, så de passer til en undervisningssituation, hvor idrætslæreren har grupper

Læs mere

Spiludvikling Landsdækkende tiltag

Spiludvikling Landsdækkende tiltag Spiludvikling Landsdækkende tiltag Ingen mandsopdækning Kun udskiftning i boldbesiddelse eller ved spilstop Man må altid rykke op og spille på ældre årgange uden at det får konsekvenser for deltagelse

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

PROGRAM ÅRHUSMESTERSKABERNE. HEI-HALLEN 2. Januar 9. Januar 15.-16. Januar 22.-23. Januar INDBYDELSE. HEI-hallen 1. 2. og 3.

PROGRAM ÅRHUSMESTERSKABERNE. HEI-HALLEN 2. Januar 9. Januar 15.-16. Januar 22.-23. Januar INDBYDELSE. HEI-hallen 1. 2. og 3. I D Et samarbejde imellem ÅRHUSMESTERSKABERNE HEI-FODBOLD Sportmaster i INDEFODBOLD Storcenter Nord 2 0 1 1 SPAREKASSEN KRONJYLLAND H J O R T S H Ø J R Æ T S F O - E G A A Et samarbejde imellem: INDBYDELSE

Læs mere

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 Kapitel I: Spillet 1. Deltagelse i et Poker spil. Stk. 1. Bestemmelse omkring reserveringer og deltagelse ved Pokerbordet er udelukkende op til

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København Dansk Politiidrætsforbund Indefodboldstævne i Valby Hallen Tirsdag d. 21. januar 2014 Arrangør: PI København Velkommen Fodboldafdelingen i PI-København byder atter velkommen til det årlige stævne i Valby

Læs mere

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Velkommen til indendørsstævne 2009 Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde indendørs

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent CRAWL Fra Plask&Leg til Talent Lidt om mig Træner siden 1993 - Kolding, S68 Hjørring, Roskilde Svømning, Hovedstadens Svømmeklub - Fra svømmeskole, via årgangssvømning til at blive cheftræner Uddannelsesmæssige

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

REGLER & RETNINGSLINIER

REGLER & RETNINGSLINIER REGLER & RETNINGSLINIER 2004 HÅNDBOG FOR OFFICIALS dtftennis.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DTF s spilleregler 2 2. DTF s turneringsregler 19 3. Reglement for DM Hold 41 4. Reglement for DM Juniorhold 53 5.

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 18. Idrætsfestival for Sindslidende. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda!

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 18. Idrætsfestival for Sindslidende. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 18. Idrætsfestival for Sindslidende Regler INTRODUKTION TIL KROLF - og gode tips til træning DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 1 Peptalk - Et par gode tips til

Læs mere

International 5 kegler

International 5 kegler International 5 kegler KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1 - Anvendelse af reglerne 1. CEB-reglementet for 5-kegler er et led i CEB's love og regler. Det kan anvendes ved alle Europamesterskaber såvel

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 s BANER 14. 15. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det andet Århus mesterskab i udefodbold.

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Olympisk Vinter Sport. Regler for Curling

Olympisk Vinter Sport. Regler for Curling Olympisk Vinter Sport Regler for Curling Oversat fra The World Curling Federations spilleregler udsendt juni 2004. Senest opdateret ved sæsonstart 2004-2005. Særlige regler i forbindelse med afvikling

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende!

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! HVORDAN SPILLER JEG ONLINE? Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! 0. SKAB DIT PERSONLIGE EMBLEM OG DINE FARVER Du har adgang

Læs mere

Implementering af nye regler

Implementering af nye regler Implementering af nye regler Karri Toivola, Ibrahim Cicioglu and Antonio Silvestri FILA Refereeing Department Agenda Uændrede regler Fristil Græsk-romersk Illustration Regelændringer for begge stilarter

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Velkommen til. Præmier: Præmieoverrækkelse på banen lige efter hver finale. Præmier til nummer 1-3 i hver række.

Velkommen til. Præmier: Præmieoverrækkelse på banen lige efter hver finale. Præmier til nummer 1-3 i hver række. Velkommen til 7-mands indendørsstævne for piger U11 a og b, U13 a og b og U15b 28. - 29. januar 2012 i Brøndbyhallen, Brøndby Stadion 10, 2605 Brøndby For femte år i træk byder vi jer velkommen - med håbet

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere