Branding over for forbrugerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branding over for forbrugerne"

Transkript

1 integreret markedskommunikation 57 KAPITEL 1.3 Branding over for forbrugerne Niels Erik Folmann og Annette Flinck Branding over for forbrugerne kan kort beskrives som en systematisk, konsekvent og konsistent indsats fra mærkeejer over for en nærmere defineret målgruppe, også kaldet produktbranding. Produktbranding fokuserer på at knytte de tættest mulige bånd mellem produkt og målgruppe i modsætning til corporate branding, hvor det er summen af virksomhedens samlede aktiviteter, produkter, medarbejdere osv., der udgør aktiverne i indsatsen for et bedre omdømme. Selvom den enkelte branding-kampagne kan have mange målsætninger, er det langsigtede mål med forbrugerbranding at sikre loyalitet, genkøb og maksimal indtjening ved at tilføje en emotionel kontrakt mellem mærke og forbruger. Resultatet er, at mærket kan udbydes til en markedspris, der sikrer mærkeejer og distributør en attraktiv indtjening. Produktbranding blev historisk primært anvendt på Fast Moving Consumer Goods (FMCG), men har siden spredt sig til servicebrands og BtB-brands. BtB skal i denne sammenhæng forstås som industrielle mærker, der finder afsætning blandt indkøbere på erhvervsmarkedet, fx kontormontering, telekommunikation, dataudstyr osv. Produktbrandingen sikrer differentiering på markeder, hvor der stort set ikke er forskel i produktets fysiske egenskaber og nytteværdi over for de enkelte målgrupper. I en verden af produktparallelitet har brands været den stærkeste komparative fordel og i øvrigt også det stærkeste aktiv, som virksomhederne i stigende grad er begyndt at regnskabsføre.

2 58 KAPITEL 1.3. branding over for forbrugerne Værdien af et stærkt mærke Der har i de seneste år været stigende fokus på, at marketing evner at bidrage til virksomhedens finansielle resultater. Der er således løbet meget vand i åen siden 1980 erne, hvor marketinglitteraturen hovedsageligt omtalte et brand som et simpelt middel til at identificere et produkt fra en bestemt producent, og hvor definitionen på et mærke var et navn, et udtryk, et tegn eller et symbol. Brand equity kan defineres som den merværdi, der er tilført et produkt (en service eller en virksomhed), som afstedkommer forbruger- og markedsrespons. Eller sagt på en anden måde: Brand equity er et forsøg på at isolere, måle og kvantificere resultaterne af markedsføringsindsatsen over tid. Det er betragtelige summer, der er på spil, når værdien af brands opgøres. I 2005 blev værdien af Coca-Cola estimeret til 67,5 mia. dollars. Det mest værdifulde ikke-amerikanske brand på listen var finske Nokia, der med en brand equity på 26,5 mia. dollars opnåede en 6. plads. 1) Det er muligt at definere, hvilke drivere der ligger bag opbygningen af stærke mærker. Forbrugeren er udgangspunktet for al succesfuld branding. Med dette udgangspunkt kan vi beskrive værdien af et mærke: På det mentale niveau (mental brand response) er det tilstedeværelsen af et brand i forbrugerens bevidsthed, der er afgørende. Det vil sige graden af bevidst og aktiv præference for et brand frem for et andet brand baseret på forbrugerens oplevelser og følelser for mærket. 2) En stærk mental position i forbrugerens bevidsthed er dog ikke nok til at opbygge et stærkt brand. En branding-strategi er kun effektiv, hvis den resulterer i en konkret adfærd. Dette niveau kaldes det adfærdsmæssige niveau (behaviourial brand response). Det omhandler brandets indflydelse på købsadfærden, dvs. graden af vanemæssige eller velovervejede loyale køb af et brand med henblik på at imødekomme den væsentligste del af behovet i brandets kategori. Disse to niveauer kaldes tilsam- 1) Kilde: 2) For en specifik gennemgang af hvilke drivere, der ligger under de enkelte niveauer, henvises til Giep Franzens Brands and Advertising (1999).

3 integreret markedskommunikation 59 men consumer equity, fordi de er relateret til forbrugerens holdninger, oplevelser og adfærd over for mærket. Den virkning, som den mentale og den adfærdsmæssige respons har på virksomhedens finansielle/økonomiske resultat, opgøres i begrebet financial brand equity. 3) Figur Tre hovedkomponenter i brand equity (efter Franzen 1999). Brand equity Strengt of responses Mental brand = Mental brand equity response Behavioural = Behavioural brand brand response equity Market response = Financial brand response Profit Med viden om, hvad der driver stærke og værdifulde brands for virksomhederne, kan vi liste, hvilke vilkår der gælder for brand-ejere i jagten på at etablere en mental og adfærdsmæssig reaktion hos forbrugerne. Branding i det moderne samfund: Forbrugerne ejer mærket! Forbrugernes bånd til mærket er altså med til at drive mærkeværdien op. Denne loyalitet er vedvarende under pres, ikke mindst fordi vi på bagkanten af det postmoderne samfund oplever, at værdier og traditioner er under forandring. Samtidig forventes det i langt højere grad end tidligere, at vi tager vare på eget liv, definerer værdisæt og tilhørsforhold. I det postmoderne samfund kigger forbrugerne sig om efter 3) For yderligere læsning omkring emnet henvises til Giep Franzens Brands and Advertising (1999).

4 60 KAPITEL 1.3. branding over for forbrugerne gode ideer og brands, de kan mikse sammen, så de giver mening i deres eget livsmønster. Det er ikke længere nok at kategorisere forbrugeren i veldefinerede kasser som moderne, blå, økologiske eller traditionelle. Forbrugeradfærden er situationsbestemt, og forbrugeren zapper ind og ud af forskellige roller og situationer i løbet af en dag, en måned og et år. Vi har måske mere til fælles med en studerende i Chicago end en nabo på kollegiet. Vi er blevet tribalister og køber fx gerne et dyrt jakkesæt hos Hugo Boss, men runder Netto på vej hjem for at spare penge på dagligvarerne. Den ene dag ser vi et intellektuelt DR2-program, og den anden dag sætter vi os til rette foran en letfordøjelig reality-serie. Forbrugerne køber mærkevarer som aldrig før for at vise deres individualitet og ståsted. Det har ikke ændret sig, men mønstret er blevet mere uforudsigeligt. Denne tendens, kombineret med et fragmenteret mediemarked med flermediale platforme og tilbud, vil øge kompleksiteten og tvinge brand-ejere til at tænke nyt og anderledes. Vi ser et eksempel på forandringerne på tv-markedet. I 2009 slukker Danmark for det analoge signal, og alt tv vil herefter være digitalt. Det betyder blandt andet, at det bliver muligt at spole hen over reklameblokkene. Da tv endnu er det største medie i Danmark, vil denne udvikling få stor betydning for den måde, brand-ejerne og deres rådgivere traditionelt set har betragtet branding på over for forbrugeren. Den klassiske marketingteori opfatter forbrugeren som et passivt individ, der modtager reklamebudskaber, fordøjer dem og på baggrund heraf enten forkaster eller bliver tiltrukket af budskabet. I bedste fald skabes et salg og måske endda en loyal kunde. Denne type af branding kaldes afsenderfokuseret branding, dvs. at virksomhederne kommunikerer de værdier og budskaber ud, som de gerne vil forbindes med. Den nye medievirkelighed taget i betragtning kombineret med en fragmenteret forbrugeradfærd er afsenderfokuseret branding ikke vejen frem. Mærkevarerne kan ikke forvente at få opmærksomhed. Det er noget, man skal gøre sig fortjent til. Hvad kan man så gøre for at finde berettigelse i et samfund, der flyder, og hvor medier og brands vælges ud fra situationer og lyst frem for vane og behov?

5 integreret markedskommunikation 61 Tidligere sammenlignede man product, price, place og promotion med konkurrenterne. Derved gjorde man forbrugernes valg af mærke til en rationel beslutning, og derfor kunne man i vid udstrækning nøjes med at tage udgangspunkt i de fysiske produktegenskaber. I dag er et stærkt mærke en vedholdende, værdifuld ven. Det er én, forbrugeren kan bruge som pejlemærke. Mærkerne giver retning og stabilitet samt tryghed og sikkerhed til at træffe de rigtige valg i en kompleks verden. Fremover bliver det derfor vigtigere end nogensinde at fokusere på mærkets emotionelle, værdibaserede fordele. Det drejer sig ikke om, hvad produktet kan, men om de værdier, som vores forbrugere tillægger brandet (modtagerstyret branding). Hermed ikke sagt, at de fire P ers dogme ikke længere har nogen betydning Den dybe tallerken er bare blevet flad, og i vores verden bliver de flade tallerkener overset. I stedet skal vejen til forbrugerens hjerte findes i de emotionelle, værdidrevne motiver. Historien om Apple er på mange måder i en klasse for sig. Et produkt skabt af en genial passioneret grundlægger baseret på den evigtgyldige forførende fortælling, hvor produktet er helten. Det er et brand primært skabt af et stærkt word-of-mouth, hvor passionerede Apple devotees har spredt historien til nær og fjern. En af forklaringerne bag Apples succes er, at de er gået fra identifikation til identitet. For Apple handler det ikke om at indtage en given position i markedet og kommunikere den tilpas ofte, så forbrugeren på et tidspunkt forstår, hvad mærket har på hjertet og bliver forelsket. I stedet giver Apple plads til fortolkning og placerer sig i forbrugerens liv på forskellige måder, i forskellige situationer. Hvordan fastlægges platformen for et brand? Hvis vi skræller alt af og finder ind til kernen af Apple, så er brandingstrategien funderet på relevant og differentierende forbrugerindsigt. Men hvordan får man defineret brand-platformen for sit mærke dvs. den bærende ide mellem forbruger og brand? Det handler først og fremmest om at forstå, hvordan forbrugere og brands hænger sam-

6 62 KAPITEL 1.3. branding over for forbrugerne men. Hvad er det, forbrugeren søger i de brands, de vælger? Hvilke situationer og ritualer kan brandet træde ind i? I 1968 udviklede Abraham Maslow den velkendte behovspyramide. 4) Hans påstand var, at behovene må opfyldes nedefra i pyramiden. Man må altså have dækket behovet for mad, vand, varme osv., før man kan gå i gang med at dække behovet for bl.a. fysisk og social sikkerhed. I dag tager vi for givet, at de fysiske og basale behov er indfriet: Det er blevet en menneskeret i hvert fald i vestlige velfærdssamfund at have mad på bordet og en seng at sove i. Der er ikke længere traditioner og normer til at definere livet for os, ligesom familie ikke længere er en forudsætning for at eksistere, men et bevidst valg og en del af det personlige selvrealiseringsprojekt. Derfor bør man betragte Maslows kategorisering omvendt, så ønsket om at opfylde behovet for selvrealisering tildeles den største vægt. Det er imidlertid ikke nok at vende Maslow på hovedet og udelukkende tale til følelserne. Det er nødvendigt at medtage både forbrugerens hjerte og hjerne. Forbrugerne tænker både rationelt og emotionelt det kan ikke skilles ad. Mærket skal kvalitets- og prismæssigt leve op til forbrugernes behov for at føle sikkerhed for deres køb. Fortolkningen af den omvendte Maslows behovpyramide til en brand-virkelighed fremgår yderst til højre i modellen ovenfor. Hvis mærket kun hænges op på de rationelle produktfordele (funktionalitet og kvalitet/pris), kan det uden problemer kopieres og dermed nemt miste forbrugerens loyalitet. Skal man have en effektiv støvsuger, kan man vælge et hvilket som helst mærke. Vil man have en støvsuger, der også er karismatisk, dansk og traditionsbunden, er der kun Nilfisk. Adgangsbilletten for Nilfisk i forbrugerens overvejelsessæt skyldes selvfølgelig indledningsvist, at produktet opfylder de rationelle produktfordele, hvad angår kvalitet og funktionalitet. Men kærligheden drives af de emotionelle faktorer. 4) Towards a Psychology of Being Human af Abraham Maslow (1968).

7 integreret markedskommunikation 63 Figur Relationen mellem forbrugerens behov for mærkets kommunikerede værdier (BBDO) Selvrealisering Ego-behov Sociale behov Sikkerhedsbehov Fysiske/basale behov Selvrealisering Ego-behov Sociale behov Sikkerhedsbehov Fysiske behov Personlighed Central værdi Signal værdi Kvalitet/pris Funktionalitet } } Rational Emotionel Forbrugeren Mærket Brand-platformen i praksis Der findes en række værktøjer til at skabe brand-platformen. Ingen er bedre end andre, og det er ikke værktøjet, der skaber brandet. Værktøjerne er imidlertid med til at strukturere og fokusere arbejdet, så der er større mulighed for at nå en relevant og unik strategi. Når man skal lave branding-strategien for sin virksomhed eller sit produkt, skal man huske på tre forudsætninger for udarbejdelsen af en effektiv og holdbar platform for et mærke. Den skal være: Realistisk. Den skal vedkende sig virksomhedens eller produktets historie, fortid og den opfattelse, målgruppen har af den. Det nytter således ikke at bygge et Volvo-brand på køreglæde eller sporty egenskaber, når brandet generelt er kendt for at være sikkert. Enkel. Enkle budskaber er lettere at huske i en overkommunikeret verden. Anderledes. Man kommer ikke foran ved at gå i andres fodspor. Gør noget, som de andre ikke har gjort. Stærk branding tager udgangspunkt i værdierne Et stærkt mærke er ikke bare en etikette. Mærkets indbyggede værdi er hele forudsætningen for at skabe en unik position og en bæ-

8 64 KAPITEL 1.3. branding over for forbrugerne redygtig virksomhed på en værdifokuseret markedsplads. Udfordringen ligger i med udgangspunkt i forbrugerens behov at finde ind til mærkets kerneværdi. Kerneværdien the core value er det, der er tilbage, når vi skræller al det forgængelige væk. Det vil sige, når vi ser bort fra alt det, som i virksomheden kan ændres og tilpasses skiftende markeds- og konkurrencesituationer. Kerneværdien er altså de indre egenskaber, som karakteriserer virksomheden, organisationen og medarbejderne. Egenskaber, som ikke kan ændres, uden at vi taler om at ændre virksomheden til en anden virksomhed. En kerneværdi taber sjældent sin betydning på grund af ændrede markedsforhold og -vilkår. Det kan være, at man skal se på markedsmulighederne med helt friske øjne og foretage markante tilpasninger af sin organisation, sine aktiviteter og kommunikation samt eventuelt søge helt nye græsgange (ændre målgruppe osv.). Panikagtige forsøg på at ændre kerneværdien for at tilpasse sig nye vilkår har aldrig haft succes. I forbindelse med branding taler man om brand essence. Hvor USP er knyttet til det fysiske produkt eller den konkrete serviceydelse, er brand essence kerneværdien kerneidentiteten i brandingen eller the true meaning of the brand, som det nogle steder formuleres. En måde at finde ind til mærkets kerneværdier, mærkets dna, er at tage udgangspunkt i de funktionelle værdier. Det vil sige, hvilke praktiske behov mærket dækker hos forbrugerne i kraft af deres produktegenskaber og de rationelle, såvel som emotionelle fordele, de giver. Den rationelle behovsopfyldelse er som nævnt ikke tilstrækkelig for at vinde forbrugerens loyalitet, men den ligger for det meste til grund for den emotionelle behovsopfyldelse og er, alt andet lige, en del af forbrugerens samlede oplevelse af mærket. De emotionelle værdier er det dybereliggende motiv for, at forbrugerne skaber en præference for mærket. Værdierne dækker dels over de signaler, vi som forbrugere ønsker at sende til omverdenen (jeg er cool, miljøbevidst osv.), og dels den følelse vi får af at eje mærket. De emotionelle værdier er med andre ord, hvad mærket og jeg deler på et helt fundamentalt niveau (fx tryghed, impulsivitet, selvværd). Først på dette niveau knyttes de stærke bånd.

9 integreret markedskommunikation 65 Mærkets fremtræden er desuden afgørende for, om mærket bliver opfattet som en ven. Forbrugerne vælger deres mærker ud fra personligheden, som indtager et mentalt territorium i bevidstheden. Derfor er mærkets personlighed vigtig. Lige så vigtigt er det, at man giver tid og økonomi til at kommunikere den rette personlighed. Nedenfor er afbildet en model, som har til formål at strukturere og fokusere arbejdet med at skabe en brand-platform. Modellen, kaldet brand essence-modellen, fokuserer på at fremkomme med en essens for mærket det vil sige den bouillonterning, der komprimerer mærkets position i forbrugerens verden, og det territorium, man ønsker at bevæge sig i. Den består af to sider: én, der tager udgangspunkt i forbrugeren, og én, der fokuserer på mærket. Figur Brand essence-modellen Forbrugeren Mærket Funktionelle værdier Egenskaber Opbakning Ekspressivt løfte Fordele Signalværdier Brand essence Territorium Symboler Kommunikationsstrategi Emotionelle værdier Centralværdier Personlighed Eksekvering

10 66 KAPITEL 1.3. branding over for forbrugerne Brand essence-modellen har forskellige niveauer, der kort fortalt kan beskrives som følger: Forbrugerniveau Egenskaber. Det som produktet eller serviceydelsen rent faktisk er. Dets fysiske karakteristika og funktionelle egenskaber. Fordele. Hvad opnår forbrugeren ved at bruge brandet? Hvordan gøres livet lettere, bedre eller mere cool ved at købe dette brand i forhold til et andet mærke? Hvilket udbytte får man? Signalværdier. Hvilke værdier afspejler produktet på dem, der bruger det? Hvad siger det om forbrugerne, at de netop bruger dette brand? Hvad fortæller man naboen? Centrale værdier. Hvilke værdier knytter sig til, hvad mærket og jeg deler på et fundamentalt niveau? Den tilstand jeg ønsker at nå. Hvordan føles det i maven? Mærkeniveau Personlighed. Hvilke karaktertræk har brandet, og hvis det var en person, hvordan ville det opføre sig? Har det samme karaktertræk som en kendt person? Symboler. Har mærket et udtryk, en grafisk identitet eller en norm, der understøtter personligheden? Territorium. Hvilket territorium skal mærket indtage/eje på markedet? Hvilken plads skal det forsvare? Opbakning. Hvad kan tjene som opbakning til, at mærket kan indtage denne position troværdigt? Hvilke beviser kan vi føre? Essens. Kernen af mærket. Det hele kogt ned til ét begreb helst i ét ord, der bliver til en bouillonterning med al kraften i. Brand essence-modellen fungerer godt, fordi den inkorporerer individets to grundlæggende motiver for at knytte bånd til mærket: Signalværdien og de centrale værdier. Herved tvinges man til at grave et spadestik dybere, så man når ned under de rationelle produktfordele

11 integreret markedskommunikation 67 til de dybereliggende, emotionelle fordele, som forbrugerne vælger mærket ud fra. Case: Danske Spil og Oddset Kommunikationsudfordringen for Danske Spil og Oddset Oddset, der er et af Danske Spils videnspil, er et godt eksempel på et mærke, der indeholder relevant værdi for de mennesker, produktet er tiltænkt. Den intensive konkurrencesituation på markedet gjorde opgaven til et klassisk spørgsmål om positionering en ambition om at skabe et stærkt mærke med en relevant og sympatisk personlighed. Da det ikke var muligt for Oddset helt at matche bookmakerne på spiltekniske eller taktiske parametre, var differentiering gennem en markant, relevant og sympatisk mærkeidentitet meget afgørende. Målsætningen for kampagnen bestod i at etablere en sympatisk mærkepersonlighed, der kunne gøre Oddset populært hos målgruppen dog ikke folkeligt i en bred forstand. Derudover var målsætningen at øge kendskabet til spillet blandt sportsglade mænd og samtidig øge købefrekvensen hos de eksisterende lavfrekvente brugere. Det strategiske forarbejde viste, at brugerne oplevede følgende som spillets kerne: Spænding at spille på Oddset giver sportsbegivenhederne en ekstra dimension. Muligheden for at bruge og demonstrere sin viden inden for et høj-interesse område, og endelig det at få ret hvad sagde jeg. Både i forhold til vennerne og i forhold til Danske Spil. I forhold til de lavfrekvente brugere var følgende indsigt relevant i forhold til at bryde barriererne: Oddset er et videnspil, der kræver viden om fodbold og sport, men den mandlige målgruppe identificerer sig bare ikke med denne systemspiller : Det er for nørdet. Nøgleindsigt: Mærkets sjæl er en drengeleg Danske Spil fandt sammen med reklamebureauet BBDO frem til en helt afgørende indsigt, der skulle udgøre baggrunden for den fremtidige positionering og kommunikationsplatform: Spillelysten på Oddset bæres af den mandehørm, der findes i et kammeratligt univers, hvor mænd har lov til at være lidt irrationelle (det betyder mere at få ret end at vinde penge), og hvor de har et rum for sig selv. Det er en verden fyldt med sportsglæde, græs på knæene, sved under armene og gensidige jokes bundet sammen i et helt specielt kammeratskab. Med andre ord, en drenge-leg som kun mænd forstår.

12 68 KAPITEL 1.3. branding over for forbrugerne Figur Der er så meget kvinder ikke forstår SPIL PÅ AJAX - BRØNDBY I aften det bliver det afgjort om Ajax eller Brøndby kvalificerer sig til Champions League. Spil kampen som single på Den Lange, hvor der bl.a. også er pausespil. På Matchen finder du Ciffertips, Første målscorer og Halvleg/fuldtid. Husk der er spilstop kl Se mere på tekst-tv eller tips.dk. Resultater Det er med kampagnen lykkedes at skabe et mærke, som har vundet forbrugernes hjerwww.tips.dk Indsigtens relevans er ydermere forankret i, at Danmark er et land, hvor der er ligestilling næsten overalt, og kvinder bevæger sig uhindret på områder, der før i tiden var forbeholdt mænd. Der er i dag få ting, som mænd har for sig selv, og som de kan skabe sammenhold omkring (og som giver dem en følelse af at være rigtige mænd). Én af de ting er koblingen mellem fodbold/sport og spil. Kernen i strategien blev formuleret i sætningen It s a boys game. I den kreative eksekvering blev konceptet bygget op omkring platformen Der er så meget kvinder ikke forstår. Denne sætning gav Oddset en retning og et klart signal om, hvem man henvender sig til. I den kreative fortolkning kan kvinderne se den lune ironi og den lille kerne af sandhed i stereotypen om konen eller kæresten, der ikke fatter, hvorfor sportsspil kan interessere ham så glødende. For ikke at frastøde kvinderne har det endvidere været afgørende, at kampagnen rummer en tilsvarende kærlig/ironisk parodi på manden som sportsidioten, der lejlighedsvis bare skal have lov til at forsvinde ind i sin drengerøvsverden. Begge køn ler af sig selv og hinanden, og dette er medvirkende til at etablere Oddset som en sympatisk afsender.

13 integreret markedskommunikation 69 Figur Oddset-reklamer under VM i fodbold XXXX. Kom så Elfenbenskysten og resten af landet! Spil på Holland Elfenbenskysten i dag! Dagens tre kampe er Argentina-Serbien&Montenegro kl , Holland-Elfenbenskysten kl og Mexico-Angola kl Du kan kombinere de tre kampe, og opnå et højt odds. Du kan spille på en af kampene som Single, eller du kan spille "Live" på kampene og få ekstra spænding minut for minut. Oddset har hundredevis af måder du kan spille på. Tjek Programbladet, som du kan få hos din Oddset-forhandler eller gå ind på tips.dk, hvor du også kan spille. Alt det postyr for sådan en lille pokal! Spil på VM-finalen! Så er det nu det hele bliver afgjort. Og på Oddset kan du spille på Finalen på et væld af måder. Spil på kampen som Single, hvis du er sikker på hvem der vinder. Spil på kampen Live, og få spænding til sidste fløjt. Spil på hvad resultatet bliver. Eller spil på første målscorer, sidste målscorer eller første hjørnespark, for nu bare at nævne nogle få eksempler. Du kan se alle spilmulighederne på danskespil.dk eller i Programbladet som du får hos din Oddset-forhandler. ter i en sådan grad, at Oddset i sig selv er blevet et fasttømret socialt fællesskab for gutterne. Indsatsen har på godt 6 år medvirket til at øge omsætningen på Oddset med ca. 140 % fra 750 mio. kr. i 1999 til mio. kr. i Kendskabet til Oddset i målgruppen er øget fra 85 % i 1999 til 94 % i Det gennemsnitlige spilleindskud pr. måned er hævet med 59 % fra 1. kvt til 1. kvt Derudover har kampagnen grundlæggende styrket Oddset som mærke og gjort Oddset til forbrugernes foretrukne spillefællesskab bl.a. i kraft af Oddsets mærkeposition. Kvalitative resultater viser endvidere, at det er tydeligt, at kvinderne ikke føler sig stødt af budskabet i filmene. Budskabsforståelsen er meget umiddelbar i målgruppen, ligesom accepten. Endvidere formår filmene at skabe høj likeability og bred identifikation på tværs af segmenterne. Fortsat mærkeopbygning Mærkeopbygningen af Oddset stopper ikke her. Samtidig med premieren på forårssæsonen 2007 i SAS Ligaen introduceres spil på enkeltkampe på Oddset. Og Oddsets printmodel Jannie tænkte, at hvis min kæreste kan spille single, så kan jeg også. Derfor

14 70 KAPITEL 1.3. branding over for forbrugerne oprettede hun en profil på Dating.dk. Jannies profil fik titlen SAS LIGEGLAD lidt fynsk udtale, og koblingen til landets bedste fodboldrække er i hus. Og for at blive i Danske Spil-terminologien, så var der gevinst med det samme. Langt hovedparten af de interesserede havde gennemskuet, at det var hende fotomodellen fra Oddset. Og de fleste kunne godt se, hvem afsenderen var. Andre tænkte tilsyneladende nå-ja, en Oddset-model kan vel også søge kæreste. Alle, der skrev til Jannie, fik svar et pænt afslag, hvori hun fortæller, at hun har fundet ud af, at det at spille single bare er et dumt Oddset-spil, og at hun vil give sin kæreste en chance. Nu vil hun strikke ham en fodboldtrøje, fordi den han har, ser kold ud, og han spiller meget ude om aftenen. Hun takker for brevet og håber, at ingen bliver skuffede. Efter knap tre uger med Jannie på dating.dk tog BBDO profilen af. I næsten 24 timer var det den mest sete profil på dating.dk. Jannie modtog over 350 breve. Branding og porteføljestrategi Har virksomheden flere brands i sin portefølje, dukker et af de mest komplekse spørgsmål op: Hvordan skal de enkelte brands være relateret til hinanden? Sammensætningen af brandporteføljen er i princippet uendelig. Der er heller ikke en endegyldig terminologi for strategier, og det er kun de færreste virksomheder, der kører en helt ren strategi. Én strategi er corporate branding. Her indgår medarbejdere, knowhow, kerneværdier og omdømme som væsentlige konkurrenceparametre. Corporate branding er for virksomheder, hvor en stærk kultur, holdning og adfærd over for omverdenen hæver brand equity over produktparallelitet. Målgruppen er samtlige stakeholders i bredeste forstand, og historisk set har corporate branding især vist sig effektivt på BtB-markederne. Det er Danisco og Novo eksempler på. I nyere tid er der imidlertid rettet fokus på ideen om virksomhedens brand som udgangspunkt for differentiering, hvor man laver en tættere kobling mellem corporate brand og produktbrands. Det er Virgin et godt eksempel på. En virksomhed med en entreprenant ildsjæl ved roret, der i den grad har brudt med konventionerne, og som ved at gøre tingene på en anderledes måde har slået British Airways på

15 integreret markedskommunikation 71 deres egen hjemmebane. Med et stærkt corporate brand i ryggen har virksomheden kombineret mærkets symbolik og ånd med generiske produktnavne som fx Virgin Megastores, Virgin Atlantic, Virgin Express, Virgin Trains osv. Derigennem har Virgin skabt synergi mellem de enkelte dele af brand-porteføljen. I denne situation er Virgin endorser brand. En velegnet strategi, hvis behov, målgrupper og produkter er forskellige, og hvor endorser-virksomheden har et godt omdømme og er relevant for de generiske produktbrands. I dette tilfælde ser vi Virgin-stifteren Richard Branson som et synligt brand device det vil sige et deltagende aktiv for virksomhedens corporate brand, når han fx forsøger at flyve jorden rundt i luftballon, eller optræder som statist i den sidste nye James Bond-film. Det sker altid med flair for at iscenesætte sig selv, sit brand og skabe et mediebuzz omkring virksomheden som brand. Valg af brand-strategi: 5 afdækkende spørgsmål Det er langt fra altid løsningen at anvende denne strategi. Beslutningsprocessen starter med besvarelsen af en række spørgsmål, herunder: Er vores kundemasse homogen? Hvis den er det, taler det så for ét eller få brands? Dækker vores produkter forskellige behov? Er behovene identiske, og taler det for ét eller få brands? Hvordan er konkurrencesituationen? Hvordan matcher og differentierer vi os bedst fra konkurrenterne? Skal vi for eksempel lukke vores flanker med et nyt brand frem for at ændre parametrene for vores hovedbrand? Hvordan opfattes vores produkter og mærker? Hvilke produkter kan passe ind under de enkelte brand-porteføljer? Hvordan er omkostningsstrukturen? Hvilke omkostninger er der forbundet med at køre flere brands?

16 72 KAPITEL 1.3. branding over for forbrugerne Generelt er det optimalt at arbejde med en udefra og ind -proces. Her tager man udgangspunkt i forbrugerens opfattelse af de enkelte brands/ produkter i porteføljen set i lyset af de vande, man sejler i, i form af konkurrencen, samt kategori- og udviklingstendenser. Derigennem får virksomheden et beslutningsgrundlag funderet på markedets betingelser. Virksomheden bliver naturligvis nødt til at lægge et vist indefra og ud -perspektiv på processen, da forretningen og organisationen sætter rammerne og spillereglerne. Det er dog vigtigt, at man ikke lader tingenes tilstand fungere som en spændetrøje, men i stedet for holder øjne og ører åbne og undersøger markedet og sine forbrugere grundigt, før man træffer afgørende beslutninger omkring virksomhedens forretning og strategi.

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Sådan skabes resultater gennem engagement

Sådan skabes resultater gennem engagement Sådan skabes resultater gennem engagement Engagement er nøglen til frugtbart samarbejde i fremtidens virksomhedskonstellationer. Jens Schultzer Østre Pennehavevej 1D DK-2960 Rungsted Kyst +45 23 99 70

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017/ Januar 2018 Institution College 360 - Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

til hvordan du kan øge din omsætning!

til hvordan du kan øge din omsætning! 7 gode tips til hvordan du kan øge din omsætning! 1 Glade og tilfredse medarbejdere skaber glade kunder, glade kunder skaber kundeloyalitet, kundeloyalitet øger gennemsnitskøbet pr. kunde og herved øges

Læs mere

Synlighed i jagten på kendskab og omdømme

Synlighed i jagten på kendskab og omdømme Vores hyldevarer SEAS-NVE Superbrand Synlighed i jagten på kendskab og omdømme Synlighed i jagten på kendskab og omdømme Sponsoraterne er en del af orkestreringen i jagten på resultater via kendskab

Læs mere

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS» Det betaler sig at sende kreative direct mails og bruge gaver og konkurrencer, når man vil trænge

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 10.15 Forelæsning Konkurrence Strategi 10.15

Læs mere

Værdier i Early Warning

Værdier i Early Warning Værdier i Early Warning Præsentation og gruppearbejde Kolding, den 8. og 9. november 2012 Program - værdier 11.00 11.45 1: Baggrund for at arbejde med værdier i EW 2: Værdier i organisationer 3: Møde om

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation 42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation I dette nyhedsbrev får du et overblik over, hvad netop du skal gøre for at sikre en langt mere produktiv salgsorganisation. Det er mit

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI 2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI Hvad ved vi egentlig om kunderne? Kender vi kun kunden set indefra? En ting er, kende transaktionsdata og historik på kommunikation, reklamationer mv. Kender vi kundens holdninger?

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS

ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS Ældre Sagen sendte en direct mail med et stort SommerLotteri til 130.000 medlemmer og benyttede

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

VINDERNE AF DETTE ÅRS ADVERTISING EFFECTIVENESS AWARD Juryens begrundelser

VINDERNE AF DETTE ÅRS ADVERTISING EFFECTIVENESS AWARD Juryens begrundelser PRESSEMEDDELELSE, 1. november 2011 VINDERNE AF DETTE ÅRS ADVERTISING EFFECTIVENESS AWARD Juryens begrundelser Grand Prix vinder Yellow Part 2 From good to great Orifarm Umwelt A/S IUM A/S Casen er en fortsættelse

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

SAS fik kunder til at tænke over tid det kræver en god relation

SAS fik kunder til at tænke over tid det kræver en god relation MÅLGRUPPE Målgruppe for den direkte kommunikationsindsats er rejsende, der har afgivet e-mail permission til SAS, dvs.: EuroBonus medlemmer: 172.059 personer Modtagere af SAS Nyhedsmail: 126.386 personer

Læs mere

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING Fra Pernille Pinds hjemmeside: www.pindogbjerre.dk Kapitel 1 af min bog "Gode grublere og sikre strategier" Bogen kan købes i min online-butik, i boghandlere og kan lånes

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Salgsledelse og salgskultur

Salgsledelse og salgskultur Salgsledelse og salgskultur - en how-to-do bog for salgsledere Bog 1 Salgsplatform og segmentering af kunder 1 Udvikling af virksomhedens og den enkelte sælgers salgsplatform Inspire to exceed expectations

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Innovation afhænger af vaner

Innovation afhænger af vaner Innovation afhænger af vaner - Bryd vanen og nå dine mål! 21. 22. september 2005 Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles Darwin Program

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG

DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG Selv den mest kræsne og travle målgruppe stopper op og fordyber sig, når de bliver

Læs mere

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE TIL DIG, DER VIL VIDE MERE OM PROJEKT BUSINESS BREV: 29.400 PRIVATE MODTAGERE SAGDE DERES MENING Analysen bag

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

BRANDING AF TRYGHED I BOLIGOMRÅDER JOHAN GALSTER, PARTNER OG DIREKTØR 2+1 IDÉBUREAU / JG@2PLUS1.DK

BRANDING AF TRYGHED I BOLIGOMRÅDER JOHAN GALSTER, PARTNER OG DIREKTØR 2+1 IDÉBUREAU / JG@2PLUS1.DK BRANDING AF TRYGHED I BOLIGOMRÅDER JOHAN GALSTER, PARTNER OG DIREKTØR 2+1 IDÉBUREAU / JG@2PLUS1.DK 2+1 IDEBUREAU / IDENTITET OG BRANDING BRANDING AF TRYGHED I BOLIGOMRÅDER TRYGHED DER IKKE KOMMUNIKERES

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014 SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse Vinter 2014 Vinter 2014 Ved Maximilian Frimmer Undervisningschef, CDMKurser Lasse Gammeljord Ejer, BullsEye Communications 2 Dagens program Kl. 09.00-09.05

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

ER DIT BRAND I LIVE?

ER DIT BRAND I LIVE? ER DIT BRAND I LIVE? Få fuld valuta for dine markedsføringskroner uden, at det koster dig kassen! Sidder du som marketingansvarlig i en afdeling, hvor I er presset på både tid og penge? Har I en kommunikationsstrategi

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

IAA 2011. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd)

IAA 2011. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) IAA 2011 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) 3. Målsætning (de konkrete målbare mål for den aktuelle kampagne) 4. Kampagne- og kommunikationsstrategien

Læs mere

SKAT Rekrutteringskampagne 2007

SKAT Rekrutteringskampagne 2007 SKAT Rekrutteringskampagne 2007 Baggrund for kampagnen SKAT søgte i marts 2007 400 nye medarbejdere, som skulle være med til at opbygge verdens førende skatteforvaltning og sikre en retfærdig og effektiv

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske?

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Kronik af Jens Schultzer Rådgiver, forfatter og foredragsholder 5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Jens Schultzer Østre Pennehavevej

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Agenda. Introduktion. Model og proces. Indledende tanker. Rundtur. ect. På glædeligt gensyn

Agenda. Introduktion. Model og proces. Indledende tanker. Rundtur. ect. På glædeligt gensyn Præsentation Agenda Introduktion Model og proces Indledende tanker Rundtur ect. På glædeligt gensyn Vi er vi to? Thomas Brandt Kontaktchef og partner på Bates Y&R. Arbejder til dagligt for kunder som DSB,

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER Når mailboksen er fuld, er brevkassen ofte tom, og derfor er tryksagen det stærkeste pushmedie.

Læs mere

Employer branding i teori og praksis

Employer branding i teori og praksis www.kk.dk Employer branding i teori og praksis Brit Buchhave Employer Brand Manager, 26. maj 2010 Side 1 Side 2 / Employer branding i teori og praksis Agenda 1. Hvad er employer branding, og hvad kan man

Læs mere

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012.

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. TBWA\ Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. 2 Baggrund Hvis vi kan få alle danske bilister til at følge

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Branding af attraktive kommunale arbejdspladser - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Velkommen Branding er et udtryk, der er hentet fra markedsføringsområdet.

Læs mere

Stigmatisering. v. Helle Kjær Cand.psych./Centerleder Blå Kors Behandlingscenter

Stigmatisering. v. Helle Kjær Cand.psych./Centerleder Blå Kors Behandlingscenter Stigmatisering v. Helle Kjær Cand.psych./Centerleder Blå Kors Behandlingscenter 1 En hurtig flyvetur henover begrebet stigmatisering - Definition af Stigmatisering - Konsekvenser på individniveau og samfundsniveau

Læs mere

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi

Den postmoderne psykologi. Den postmoderne psykologi Den postmoderne psykologi Ifølge den postmoderne tænkning var dannelsen af identitet frem til omkring midten af det 20. århundrede noget Traditioner i opløsning forholdsvist ukompliceret. I hvert fald

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere