Hvad skal vi med en stærk dansk handelsplads?... 2 IPO Task Force... 4 Børsmarkedet som politisk prioritet... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal vi med en stærk dansk handelsplads?... 2 IPO Task Force... 4 Børsmarkedet som politisk prioritet... 5"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Hvad skal vi med en stærk dansk handelsplads?... 2 IPO Task Force... 4 Børsmarkedet som politisk prioritet... 5 Hvad sker der uden for Danmark?... 7 Deltagere og bidragsydere i NASDAQ OMX Københavns IPO Task Force... 8 Analyse af forhindringer og forslag til løsninger Ny praksis for børsnoteringsproces og vejledning til livet på børsen Incitamenter til forbedret investorfokus i mindre selskaber Incitament til analysedækning Incitamenter til højere likviditet Appendiks Forslag om dansk aktiesparekonto Katalog over løsninger og anbefalinger

3 Hvad skal vi med et stærkt dansk børsmarked? Danmark har brug for vækst, og den vækst skal komme fra danske selskaber, som historisk set har været med til at skabe de værdier vores samfund i dag nyder godt af. Mange af disse selskaber har gennem tiden vokset sig store via et dansk børsmarked, der i godt og vel 200 år har sat rammerne for mødet mellem investorer med risikovillig kapital og danske selskaber med vækst og ekspansion på dagsordenen. Dét møde har ikke blot gjort det muligt for selskaber at få finansieret opkøb, forskning, ekspansion og dertil hørende arbejdspladser og yderligere investering i produktion. Udvekslingen har også været et helt centralt instrument i at gøre ganske almindelige borgere i Danmark til medejere af danske selskaber; medejere, der som aktionærer har skabt sig en aktie i dansk erhvervsliv. I Danmark er vi dygtige til at fostre små og mellemstore selskaber. Men vi har brug for, at langt flere selskaber får mulighed for at vokse sig helt store. Børsmarkedet har historisk set været stedet, hvor selskaber har kunnet finansiere sig uden om banklånet hvor velstanden spredtes og ejerskab blev fordelt på flere hænder. Børsmarkedet har også været en forankrende faktor, når det gælder fastholdelsen af danske arbejdspladser og danske selskabers hovedsæder i Danmark. Eksempler med danske selskaber, der opkøbes af udenlandske selskaber er ofte endt med et farvel til Danmark som hovedsæde og et farvel til danske arbejdspladser. Dén mulighed for at fastholde og generere nye arbejdspladser skal vi gøre lettere tilgængelig for flere danske selskaber, hvis vi som land skal kunne møde de vækstudfordringer, vi i dag står over for. Indtil videre har børsmarkedet været en central nøgle til spredning af velstand og selskabers vækstmuligheder. Men vi mener, potentialet er langt større. For nøglen til at forbedre økonomisk vækst i fremtiden via større jobskabelse ligger i de mindre selskaber. I NASDAQ OMX driver vi også markedsplads uden for landets grænser, og her kan vi konstatere to ting, som ikke forekommer i Danmark: i. for det første skaber en bredt funderet investorkultur et godt fundament for at tiltrække mindre selskaber til børsmarkedet, ii. og for det andet kan vi se, at når mindre selskaber går på børsen i eksempelvis Sverige, så har de mindre selskaber en langt højere jobskabelsesprocent end ikkebørsnoterede svenske selskaber. 2

4 En svensk undersøgelse 1 viser, at den årlige jobskabelse for små børsnoterede selskaber var på 36 procent fra 2006 til I samme periode havde svenske privatejede selskaber en jobskabelsesprocent på 1,5 procent. Der sker altså en accelleration i selskabernes vækst, når de får adgang til et børsmarked med risikovillig kapital. Men det forudsætter, at investorerne er villige til at løbe en risiko og er villige til at aktivere deres opsparede passiver til fordel for dansk økonomi og dansk vækst. Høj aktivitet og risikovilje på børsmarkedet er helt afgørende for, om danske selskaber kan rejse finansiering på fondsbørsens kapitalmarked. Og vi er i Danmark allerede godt med, når det gælder de større selskaber. I de første fem måneder af 2014 blev der dagligt handlet for DKK 5,2 mia. aktier på NASDAQ OMX København, hvilket har sendt det danske aktiemarked forbi både det finske og det norske målt på handelsomsætning. Kilde: NASDAQ OMX market research; Totalomsætning i aktiebaserede værdipapirer i EUR mia. Ydermere har de seneste børsnoteringer vist, at det danske aktiemarked har været både villigt og i stand til at absorbere store udstedelser på den danske fondsbørs. NASDAQ OMX København er dermed den børs i Norden, som har modtaget flest af de største børsnoteringer i Norden i de seneste 5 år. Dertil har det danske aktiemarked og danske investorer dokumenteret en stærk modtagelighed ved at absorbere mere end DKK 15 mia. i nye aktieudstedelser og aktiesalg i de fem første måneder af Den stærke fremgang for fondsbørsen, investorerne og de større selskaber bør udnyttes til at give små og mellemstore selskaber på kapitaljagt et løft. 1 Ett förbättrat börsnoteringsklimat för Sveriges tillväxt - problemanalys och förslag till åtgärder; NASDAQ OMX Stockholm, september 2013: 3

5 For vi tror på, at potentialet er større. For aktiemarkedet, for investorerne og for danske selskabers vækstmuligheder. Jo flere investorer og opsparere, som aktivt er villige til at sætte deres penge i danske selskaber, des bedre muligheder har danske selskaber for at rejse kapital til vækst og arbejdspladser. IPO Task Force Derfor samlede vi i december 2013 op mod 50 centrale markedsdeltagere i tre arbejdsgrupper for at afdække de konkrete udfordringer danske selskaber møder, når de vil notere sig på fondsbørsen. De seneste børsnoteringer af Matas, ISS og O.W. Bunker har vist, at det danske aktiemarked er i stand til at modtage Mid og Large Cap selskaber, som vil på børsen. 2 I første omgang beviste Matas, at det var muligt at børsnotere et Mid Cap selskab. Dertil beviste O.W. Bunkers børsnotering, at det var muligt for et relativt ukendt selskab i det danske medie- og investorlandskab at samle over nye aktionærer til et forretningsområde, som de færreste danskere havde hørt om inden marts Markedet er således parat og er åbent for nye selskaber. Opgaven bliver derfor at sikre, at også mindre selskaber finder vej til markedet samt sikre, at det danske børsmarked også fremover vil være bedre i stand til at modtage nye selskaber. I de tre arbejdsgrupper har deltagerne diskuteret noteringsproces, investorlandskab samt mulige forhindringer for en bredere, dansk aktiekultur. Det har ledt til en konkretisering af udfordringer, som arbejdsgrupperne herefter har arbejdet med at komme med løsninger på. Ud af det er der kommet en række anbefalinger og løsningsforslag, som vi har tilladt os at samle i nærværende løsningskatalog. Ét eksempel er den høje danske beskatning på avance- og dividendeudbetaling. Den betyder, at danske investorer afkræves en maksimal beskatning på 42 procent på både kursgevinst og udbyttebetaling, mens man i Sverige mødes af en beskatning på 30 procent, 19 procent i USA, mens, OECD-gennemsnittet er på 16,4 procent. Med et gennemsnit på godt 16 procent betyder det, at nogle lande har en langt lavere afkastbeskatning. At det danske niveau burde justeres til at afspejle det nordiske niveau på cirka 30 procent, mener vi ikke er at bede om det umulige. Den store forskel i aktionærbeskatningen betyder helt enkelt, at danske investorer ganske naturligt vil kræve et tilsvarende højere minimumsafkast i en børsnotering end en amerikansk investor vil kræve i en amerikansk børsnotering. Og så undrer man sig over, at amerikanske investorer er mere risikovillige? Nu driver vi som bekendt også markedsplads i andre lande, og vi er langt hen ad vejen lige så glade for en børsnotering her i Danmark som på NASDAQ i USA. Vi er del af en global koncern, der ser det som vores fornemmeste opgave at møde vores kunders behov. Om det 2 Mid Cap segmentet definerer selskaber med en markedsværdi fra EUR 150 mio. til EUR 1 mia. Large Cap segmentet definerer selskaber med en markedsværdi over EUR 1 mia. 4

6 behov løses her i Danmark eller på andre af vores markeder er i sidste ende op til selskaberne og investorerne. Og så skal det slås fast, at blot fordi vi gerne ser flere mindre selskaber gå på børsen i Danmark, er det ikke ensbetydende med, at den danske fondsbørs er det rette sted for alle selskaber. Det er således vigtigt at holde sig for øje, at vi fra tid til anden vil opleve danske selskaber, som søger børsnotering uden for Danmark. Enten fordi investorinteressen for det specifikke selskab eller investeringscasen i forbindelse med et specifikt selskab ikke fanger de danske investorers interesse, eller fordi værdiansættelsen i eksempelvis USA simpelthen bare er højere for nogle typer af selskaber. Det er i sidste ende de danske investorer, som skal bære selskaberne på fondsbørsen, og de stiller naturligvis krav til orden i butikken og til selskabernes kvalitet. Børsmarkedet som politisk prioritet Udover de håndtag markedsaktørerne og vi som fondsbørs selv kan dreje på samt de huskeregler børsnoterede selskaber og børskandidater bør efterleve, udpeger dette løsningskatalog også en række uhensigtsmæssigheder i rammebetingelserne for danske aktieinvesteringer og dermed adgangen til risikovillig kapital for små danske selskaber, som dansk lovgivning sætter op. For når vi kan se, at børsmotoren på NASDAQ OMX København fungerer for de store og mellemstore danske selskaber, mens vi kan se, at det er fra de små selskaber, at en vigtig del af vækstpotentialet opstår, er det vores forpligtelse at gøre opmærksom på den skævhed, der rammer mindre selskaber på kapitaljagt i det danske kapitalmarked. I sidste ende er det ikke børsmarkedet, der taber, hvis små selskaber ikke kan vokse sig store i Danmark. Fondsbørsen har eksisteret i mere end 200 år, og selv under den værste finanskrise siden 1929 har danske børsnoterede selskaber kunnet rejse henholdsvis DKK 38 mia. og DKK 31 mia. på børsmarkedet i 2008 og 2009 i form af kapitalforhøjelser og ny-emissioner. Hvis små selskaber ikke kan vokse sig store, vil det ramme os alle. Det er derfor i alles interesse, at børsmarkedet gøres mere tilgængeligt for mindre selskaber og at mulighederne for at rejse vækstkapital i et dansk børsmarked forbedres. Vi står som land i disse år over for store udfordringer med at komme tilbage på vækstsporet, et vækstspor som er nødvendigt, hvis vi skal fastholde og udbygge vores velstand og skabe nye arbejdspladser. De udfordringer nødvendiggør, at vi træffer de rigtige beslutninger. I NASDAQ OMX tror vi på, at Danmark vil stå langt stærkere som økonomi, hvis man gør det mere attraktivt for danske selskaber at rejse kapital på børsmarkedet, og samtidig gør det nemmere for ganske almindelige danske borgere at blive medejere og medansvarlige for den vækst, vi alle skal leve af i fremtiden. Børsmarkedet er en unik størrelse i den vestlige verdens erhvervshistorie og bør også fremover spille en rolle for selskaber, store som små. Udnyt nu det potentiale, der ligger i at aktivere flest mulige borgere til at tage del i og ansvar for samfundets vækstmuligheder på et fair og transparent marked. Det er muligt, hvis vi bedre formår at aktivere vores historisk store opsparinger på både bankbog og pensionsopsparing og investere dem i danske selskabers fremtid. 5

7 Når det gælder vores selskaber, er vi alle aktionærer på den ene eller den anden måde. For vi har alle en aktie i dansk vækst og velfærd. 6

8 Hvad sker der uden for Danmark? Udfordringerne med at finansiere vækst for små selskaber er ikke kun på dagsordenen i Danmark. Mange andre markeder har iværksat lignende tiltag på linje med den danske IPO Task Force. Som den helt store fællesnævner for disse initiativer står konstateringen af, at åbne, transparente børsmarkeder kan spille en central rolle for selskabers fremtidige vækstpotentiale ved at tilbyde nødvendige kapitalrejsningsmuligheder. Eksempler på andre initiativer: (i) MiFID II om harmonisering og kvalitetsikring af SMV-markedspladser og revideringen af Transparensdirektivet med det formål at mindske den administrative byrde for små og mellemstore virksomheder. (ii) Jobs Act i USA med det primære formål at fremme jobskabelse ved at understøtte vækstselskabers finansiering uden at skulle opfylde alle de forpligtelser som følger af at være et børsnoteret selskab (iii) Londonbørsens etablering af et High Growth Segment, hvis formål det er at facilitere kapitalrejsning for vækstselskaber inden for teknologisektoren uden at skulle opfylde samtlige af de børsnoteringskrav som gælder på børsen i forhold til eksempelvis finansiel historik og spredningskrav. (iv) Euronext-børsernes arbejde med at introducere en såkaldt Entrepreneurial Exchange. (v) NASDAQ OMX Stockholm udgav i efteråret 2013 deres IPO Task Force rapport med anbefalinger til at styrke det svenske kapitalmarked til fordel for selskabers finansieringsmuligheder. Her anbefaler man en lempelse af selskabers oplysningsforpligtelser og indførelse af bl.a intradag auktion. 7

9 Deltagere og bidragsydere i NASDAQ OMX Københavns IPO Task Force Denne rapport og dens anbefalinger ville ikke have været mulig at sammenfatte og skrive uden bidrag og aktiv deltagelse fra centrale aktører og interessenter fra det danske børsmarked. Tiden der er afset og den interesse, der er vist, vidner for os om en oprigtig vilje blandt markedsdeltagerne til at styrke et centralt nav i det finansielle system. Rapportens indhold, anbefalinger og løsningsforslag står med NASDAQ OMX København som eneste afsender, men er skabt på baggrund af dialog og input fra nedenstående deltagere i IPO Task Force. Selve bruttotruppen af IPO Task Force-deltagere har bestået af 55 personer, som alle har deltaget ved iværksættelsen og afrundingen af IPO Task Force, mens nedenstående har bidraget med aktiv deltagelse til analyser og løsningsforslag i de tre arbejdsgrupper. Allan Reimann, Global Connect Casper Nørgaard, Handelsbanken Christian Hansen, Nordea Christian Lindholm, Danske Bank Christian Lundgren, Kromann Reumert Claus Wiinblad, ATP Frank Gad, SP Group Gorm Boe Petersen, DVCA Gregers Kronborg, NorthZone Hans Henrik Crois Christensen, Exiqon Jacob Andersen, Nordnet Jannick Nytoft, DVCA Jens Otto Damgaard, PwC Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel Kaare Danielsen, Jobindex Lars Vinge Frederiksen, Matas Marianne Philip, Kroman Reumert Niels Erik Nielsen, Lett Niels Mengel, Dansk Aktionærforening 8

10 Niklas Bjerggaard Andersen, Deloitte Peter Lyck, Hannes Snellman Sabine Braad, SEB Steven Brooker, SEB Thomas Frøbert, Bech Bruun Thomas Lindquist, ABG Thomas Steen Hansen, Danske Bank Torben Hansen, Nordea Bjørn Sibbern, NASDAQ OMX København Carsten Borring, NASDAQ OMX København Peter Legind-Hansen, NASDAQ OMX København Anne Zeuthen Løkkegaard, NASDAQ OMX København Jakob Kaule, NASDAQ OMX København Javier Lopez Garrido, NASDAQ OMX København 9

11 Analyse af forhindringer og forslag til løsninger I de følgende afsnit vil anbefalingerne tage udgangspunkt i de forhindringer og udfordringer, der kan møde mindre selskaber, som søger finansiering og nye ejere på børsen. Mindre selskaber defineres som selskaber med en markedsværdi på under DKK 2 mia. Som det vil fremgå, er nogle af anbefalingerne rettet mod fondsbørsen selv. Det vil være tiltag, som det påhviler NASDAQ OMX København at føre ud i livet. Andre tiltag peger uden for fondsbørsens rækkevidde og er således anbefalinger til markedsdeltagere, myndigheder, lovgivere, selskaber og investorer. For det danske marked udgøres ikke blot af fondsbørsen men er i lige så høj grad afhængig af markedsdeltagernes hensigtsmæssige ageren og lovgivernes opstilling af rammebetingelser. Det er vores håb, at de analyser og anbefalinger, som er skabt på baggrund af arbejdet i IPO Task Force kan blive startskuddet på en god debat om, hvordan børsmarkedet og den gunstige udvikling fondsbørsen oplever kan spille en større rolle for væksten og jobskabelsen i dansk erhvervsliv generelt og for mindre selskaber i særdeleshed. Nogle af anbefalingerne er allerede implementeret; andre er undervejs, mens eksempelvis ønsket om en justering af aktionærbeskatningen vil afhænge af markedseksterne forhold og er en opgave for det politiske landskab. 10

12 Ny praksis for børsnoteringsproces og vejledning til livet på børsen Problem Processen mod en børsnotering og livet på børsen opfattes som besværligt, omkostningstungt og uigennemskueligt. Hvad er myter og hvad er reelle forhindringer? Analyse Prospekter og proces I Danmark er det alene Finanstilsynet, som kan godkende et prospekt og som administrerer prospektkravene. NASDAQ OMX København optager selskaber til handel, efter Finanstilsynet har godkendt prospektet. NASDAQ OMX København kan således hverken slække på krav, diktere nye krav eller beslutte, hvordan en prospektgodkendelsesproces skal håndteres. Men på baggrund af dialog i arbejdsgrupperne med revisorer, advokater, selskaber og corporate finance-afdelinger mener vi alligevel, at det er relevant at fremføre nedenstående observationer og forslag til forbedringer. I årene op til finanskrisen 2005 til 2008 blev der på NASDAQ OMX København og First North Danmark samlet optaget 78 nye selskaber til handel. I de efterfølgende fem år er 11 nye selskaber blevet børsnoteret og optaget til handel. Det betyder alt andet lige, at det at børsnotere et selskab for de fleste banker og rådgivere kan ligge nogle år tilbage. Vi mener derfor, at der er behov for et opdateret syn på best practice i forhold til børsnotering af danske selskaber efter den største og længstvarende finanskrise siden Det er vores erfaring, at der under og efter finanskrisen er sket en glidning mod internationale prospekt-standarder alene af den grund, at det i årene efter finanskrisen fortrinsvist har været internationale emissionsbanker, som har ledet børsnoteringskonsortierne. Det har betydet en mere omfangsrig og detaljeret prospektstandard med fyldigere risikoafsnit og mere grundige ansvarsfraskrivelser, end vi tidligere har set. Det er sket med de bedste intentioner, men vurderes ikke at være til fordel for hverken investorer, udstedere eller markedet som sådant. Prospekter har således i dag oftere højere karakter af ansvarsfraskrivelse end reel investoroplysning. Resultatet er, at prospekterne bliver langt mere uoverskuelige end prospektreglerne og hensynet til investorerne nødvendiggør. Blandt rådgiverne var der en udbredt erkendelse af, at en del af ansvaret for den udvikling også kan tilskrives rådgiverbranchen. Samtidig må det dog erkendes, at der ved børsnoteringer med en international rækkevidde ikke vil kunne ændres på dette udgangspunkt, da man her må lægge sig op ad den internationale standard. Lange og komplicerede prospekter er ikke kun et problem for investorerne og omfanget af prospekterne bidrager ikke i sig selv til investorernes forståelse. Problemet er også, at de er særdeles omkostningstunge at producere. Omkostningen skal i sidste ende indregnes i den noteringskurs, selskabets aktier udbydes til og tages ud af det provenu, der skal bære fremtidig vækst. For det andet opleves selve prospektgodkendelsesprocessen som langvarig, omstændelig og kompleks. Det skyldes dels de mange medvirkende aktører i prospektskrivningen samt en forestilling om, at Finanstilsynet godkender prospekter hurtigere, jo før man får det første 11

13 udkast afsted. Rent faktisk hæmmer det godkendelsesprocessen, når Finanstilsynet og fondsbørsen skal læse, rette, kommentere og tilbagesende ufuldstændige prospektudkast flere gange end højst nødvendigt. En tredje medvirkende faktor til at fordyre en emissionsproces, og dermed afskrække både selskaber og fremtidige investorer, er de uforholdsmæssigt store børsnoteringskonsortier som børsnoteringsprocesserne har kunnet fremvise efter finanskrisen. Tidligere var det ikke ualmindeligt, at en børsintroduktion blev foretaget af et konsortium på to til tre banker. I dag er det tal nærmere fem uanset størrelse på selskabet. Samtidig er verifikation af prospekter blevet en markedsstandard i Danmark. Der var i arbejdsgrupperne enighed om, at verifikationsprocessen generelt bidrager positivt til det endelige prospekt, men at processen bør tilpasses selskabets markedsværdi. Dermed følger også, at der kan være situationer, hvor en verifikationsproces slet ikke er nødvendig. Det bør derfor være muligt at genskabe en best practice, hvor både prospektomfang og sammensætning af konsortium afspejler selskabets markedsværdi, og hvor godkendelsesprocessen kan afvikles på en mere effektiv måde især når det gælder mindre selskaber. Livet som børsnoteret Generelt var tilbagemeldingen i arbejdsgruppen, at det at være børsnoteret ikke blev opfattet som kompliceret og byrdefuldt i sig selv forudsat, at man som virksomhed er velorganiseret og har orden i sin butik. Det er dog fra flere sider blevet fremhævet, at reglerne om indberetning og offentliggørelse af insideres handel med aktier samt storaktionærreglerne vurderes som administrativt tunge at håndtere. Ligeledes er det blevet fremhævet, at den offentlige sanktionering af overtrædelser af børslovgivningen med politianmeldelser og offentlighed omkring selv relativt små overtrædelser opfattes som så bebyrdende, at det reelt kan afholde potentielle IPO-kandidater fra at lade sig børsnotere. Løsningsforslag Prospekter og noteringsproces Skræddersyede prospektstørrelser for mindre selskaber Et mindre omfattende prospekt er muligt og kan udarbejdes i fuld overensstemmelse med alle prospektkrav. En påstand som skal efterprøves er, at et mindre selskab vil kunne gå på børsen med et prospekt på omtrent 50 sider eksklusiv bilag. En sådan model vil være relevant for mindre udstedelser, hvor udbud vil være begrænset til og målrettet et dansk eller nordisk marked og investorsegment. Indtil et sådan prospekt er blevet anvendt ved succesfulde introduktioner og der derved er anvist en ny markedspraksis, kan det være nødvendigt med en ankerinvestor, der blåstempler investeringscasen i mindre investorers øjne. Optimeret proces for prospektgodkendelser over for Finanstilsynet 12

14 Mulighed for reduceret tidsplan for prospektgodkendelse hos Finanstilsynet. o Godkendelse kan opnås på samlet set 12 dage og tre filings under visse forudsætninger. o Foregår sideløbende med ansøgning til NASDAQ OMX om optagelse til handel fondsbørsens noteringsbetingelser.en eventuel verifikationsprocess, due diligence, bør være afklaret før 1. filing af prospektet til Finanstilsynet. Det er en forudsætning, at prospektet er næsten endeligt ved 1. filing. Der bør således ikke på dette tidspunkt være uafklarede forhold. Tilpassede konsortie-størrelser Antal banker og rådgivere bør afspejle den børsnoterede kapital, selskabets markedsværdi, i bedre omfang end hidtil. Danske og nordiske banker er i stand til at løfte børsnoteringen af et mindre selskab uden involvering af en række internationale investeringsbanker. Livet som børsnoteret SMV-Komité NASDAQ OMX København vil oprette en SMV komité for mindre selskaber, der løbende skal samle op på udfordringer og forbedringsmuligheder samt aflive myter om livet på børsen. Lave beskrivelse for selskaber om børslivet Lave en før-under-efter beskrivelse af uformelle som formelle krav til børsnoterede såvel som selskaber, der overvejer en børsnotering. 13

15 Incitamenter til forbedret investorfokus i mindre selskaber Problem Lavere risikovilje over for Small Cap-aktier i ændret investorlandskab og mæglerstruktur. Analyse Finanskrise samt professionalisering af det danske kapitalmarked har skabt et investorlandskab, hvor mindre pensionskasser i langt højere grad end tidligere outsourcer aktiemandatet til større porteføljeforvaltere og pensionsaktører. De små og mindre pensionskasser som tidligere aktivt har været med i børsføringen af mindre selskaber træffer i dag ikke længere den beslutning selv. Mandaterne og beslutningskompetencen er i dag koncentreret på få hænder hos de store pensionsporteføljeforvaltere i Danmark eller sågar i London. Disse forvaltere driver en stordriftsforretning og har ikke interesse i at blive majoritetsaktionærer i en masse mindre selskaber. Ligeledes kan det heller ikke betale sig for dem at investere mange små beløb i flere mindre selskaber. Færre små fondsmæglerselskaber En anden konsekvens er at stort set alle små og mellemstore fondsmæglerselskaber med egen corporate finance afdeling og egen investorbase er forsvundet i Danmark. Fondsmæglerhuse som eksempelvis Gudme Raaschou er ikke længere at finde i Danmark, hvor disse mindre og mellemstore huse ellers tidligere har udfyldt en bærende funktion i forhold til børsnoteringen af mindre selskaber og distributionen til velhavende privatinvestorer. I Sverige har disse små og mellemstore fondsmæglere overlevet og er i dag leveringsdygtige i børsføring, analysedækning og distribution til private af mindre børsintroduktioner. Siden årsskiftet har NASDAQ OMX Stockholm budt flere end 17 selskaber velkommen, hvoraf langt størsteparten har haft en markedsværdi på under 1 mia. SEK på introduktionsdagen. Det er fondsmæglerselskaber som eksempelvis Erik Penser, Mangold, Remium, Redeye og Pareto Öhman. Aktionærbeskatning I Danmark beskattes kursgevinster og udbyttebetaling begge med maksimalt 42 procent. Det er en OECD-topscorer og en tung meromkostning for danske selskabers muligheder for at rejse langsigtet, risikovillig kapital. Den meromkostning til trods investerer danske investorer villigt, når det gælder større selskaber med dokumenterede, solide indtjeninger og afkast. Udfordringen opstår, når danske investorer skal investere i danske vækstselskaber, da den iboende merrisiko for disse typer selskaber maksimeres markant af den meromkostning, investoren skal betale staten i form af den maksimale aktionærbeskatning på 42 procent. Til sammenligning betaler en svensk aktionær 30 procent, en norsk aktionær 28 procent, en amerikansk aktionær 19,1 procent, mens OECD-gennemsnittet ligger på 16,4 procent. Samtidig ved vi fra en svensk undersøgelse, at jobskabelse sker i de mindre selskaber, når de går på børsen. Fra 2006 og frem har små, svenske børsnoterede selskaber haft en årlig jobvækst på 36 procent. For svenske privatejede selskaber var det tal i samme periode 1,5 procent Der sker altså en betydelig acceleration i jobskabelsen, når små selskaber går på børsen i Stockholm. 14

16 Der er mange ligheder mellem det danske og svenske aktiemarked. Én af de ligheder er, at NASDAQ OMX driver markedspladserne i både Danmark og Sverige. Mange af de rammebetingelser, vi som fondsbørser er ansvarlige for i det danske og det svenske marked for værdipapirhandel er identiske. Det drejer sig om de regelsæt, vi har på fondsbørsen, det gælder den måde vi driver markedsplads på og den måde vi tiltrækker børsmæglere på fra Norden og resten af verden. Men der er også forskelle. De forskelle er med til at sætte rammerne for, at mindre selskaber i Sverige skaber svenske arbejdspladser og at svenske privatinvestorer i højere grad er aktive på det svenske aktiemarked. Betydning af ankerinvestor Når en ankerinvestor går ind i en aktie blåstempler det i mange privatinvestorers øjne aktien og investeringscasen. Den ankerinvestor behøver ikke altid være en stor dansk pensionsfond. Det kan også være en familiefond, privat fond eller en større virksomhed inden for samme industrisektor. Samlet set bidrager en formindsket risikovilje alt andet lige til en lavere prissætning for små vækstselskaber. Den lavere prissætning er ofte nævnt som styrende for mindre vækstselskabers vilje til at søge en børsnotering i Danmark. Løsningsforslag Aktivere nyt banksegment NASDAQ OMX vil aktivere banksegmenter som ikke allerede deltager i børsnoteringskonsortier med det formål at benytte disse bankers stærke distributionskraft til velhavende privatinvestorer og private investorer generelt. NASDAQ OMX København vurderer, at de danske banker, herunder de mellemstore danske banker, kan spille en langt større rolle i forbindelse med aktiedistribution og børsnotering af mindre selskaber. Opsøge nye typer ankerinvestorer Emissionsbanker og børsnoteringsrådgivere bør afsøge muligheder for at identificere og opsøge alternative ankerinvestorer udenom de store pensionskasser. Fremme konkurrencedygtig aktionærbeskatning NASDAQ OMX København skal arbejde for gunstigere skattevilkår for investorerne, eksempelvis simpel og konkurrencedygtig aktionærbeskatning: o Justering af dansk aktionærbeskatning til nordisk niveau. o Indførelse af en dansk aktiesparekonto efter svensk forbillede. o Ensretning af reglerne for beskatning af personers henholdsvise gevinst og tab på børsnoterede aktier. o Lagerbeskatning af børsnoterede porteføljeaktier for selskabsinvestorer bør ophæves. Indførelse af Small og Mid Cap Interessekartotek 15

17 NASDAQ OMX vil oprette og ajourføre en oversigt over danske banker, som aktivt ønsker at invitere Small- og Mid Cap selskaber og børsnoteringskandidater til investormøder over for eksempelvis deres private banking eller andre formuende kunder. 16

18 Incitament til analysedækning Problem Udbredt mangel på analysedækning i Small og Mid Cap segmenter Analyse Analysedækning er et veldokumenteret værktøj til at øge investorinteressen i en aktie. En analyse giver en aktie opmærksomhed og synlighed, og klæder investor bedre på til at træffe den for ham eller hende rette investeringsbeslutning. Det er alment anerkendt, at manglende analysedækning ofte kan resultere i mindre investorinteresse og dermed lavere likviditet og omsætning i en aktie. Det er ikke kun en lokal betragtning og et dansk fænomen. Det er en almen europæisk udfordring. Finanskrisen har for den finansielle sektor betydet et øget pres på indtjeningen på aktiehandelen. Da det ofte er indtægterne fra markets-afdelingerne i bankerne, som dækker omkostningen ved analysedækningen, har den faldende indtægt fra aktiehandelen betydet, at mange banker har måttet rationalisere deres ressourcer i analysedækningen af danske aktier. Denne øvelse rammer i høj grad de mindre papirer, da det typisk er her omsætning, likviditet og dermed indtjening i forvejen er mindst. Ud fra et ressourcespørgsmål giver dette mening. Men ud fra et markedsperspektiv føjer det spot til skade, da de store papirer alt andet lige allerede oplever en enorm interesse fra markedet, mens de små papirer ofte kun dækkes af en eller to banker. Da det ikke kun er privatinvestorer, som benytter sig af aktieanalyser, men i stor udstrækning også det professionelle og semiprofessionelle segment har det en enorm betydning for en akties likviditet og attraktion, om der leveres aktieanalyse på en given aktie. Ofte indleder en aktie sit liv på børsen med at være analysedækket. Typisk vil en af de børsførende banker sørge for at dække aktien i en ikke nærmere defineret periode efter en børsintroduktion. En parameter som skal medregnes er, at tilliden til analysen langt henad vejen afhænger af den personlige og faglige ekspertise, som hver enkelt analytiker og bank besidder. Her er det vigtigt at pointere, at en analysemodel skal være selvbærende og kommercielt rentabel for at kunne tiltrække og fastholde de nødvendige spidskompetencer, som en troværdig aktieanalyse hviler på. Løsningsforslag Løft af mulighederne for aktie-research via Fact Sheet NASDAQ OMX vil iværksætte en Fact Sheet-ordning. Den opgave skal løftes af en uafhængig analysevirksomhed, der skal kunne levere en kvantitativ opstilling af centrale og sammenlignelige nøgletal til brug for benchmark-analyse af samtlige børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX Nordic på tværs af samtlige Small, Mid og Large Cap-segmenter. 17

19 Udover at have det formål at investor kan sammenligne samtlige børsnoterede aktier på NASDAQ OMX nordiske børsmarkeder, skal løsningen nemt kunne skaleres, så selskaberne i tilkøb til Fact Sheet et får mulighed for at tilføje en kvalitativ overbygning til nøgletallene fra analyseudbyderen. Inddrage og motivere nye konsortiebanker til at løfte aktieanalysen Inddrage mellemstore danske banker i børsnoteringskonsortier med henblik på distribution til private investorer. Dette kan motivere disse banker til at inkludere flere små selskaber i deres analysedækning. 18

20 Incitamenter til højere likviditet Problem Lav likviditet i Small Cap-segment Analyse Omsætning i Small og Mid Cap er over de sidste 18 måneder omtrent fordoblet. Det er sket samtidig med, at forskellen på bud- og udbudspriser har indsnævret sig til det mindste spænd, siden NASDAQ OMX begyndte at måle kursspænd i Small, Mid og Large Cap. Den øgede omsætning og forbedrede likviditet afspejler den store interesse og de gode afkastmuligheder, der ligger i Small og Mid Cap-segmentet. Historisk set har dansk Small og Mid Cap haft lav likviditet, hvorfor danske institutionelle investorer ofte har oplevet, at det har været svært at komme ud af en aktie, når man først var gået ind i den eksempelvis ved en børsintroduktion. Til trods for en stadigt stigende aktivitet og øget handel i både Small og Mid Cap over de seneste 12 måneder oplever en del investorer, at likviditeten i enkelte aktier kan være tynd i eksempelvis danske Small Cap-aktier. Manglende likviditet er ikke kun et dansk fænomen, men en problemstilling, som de fleste børser verden over forsøger at adressere og løse. Den oplevelse af manglende likviditet er medvirkende til at afholde investorer fra at investere i aktier med lav likviditet og er derfor en vægtig forhindring, for at mindre selskaber kan finde nye ejere og investorer på det danske børsmarked. Løsningsforslag Liquidity Provider NASDAQ OMX København indfører Liquidity Provider-ordning efter svensk model. En likviditetsstillerordning vil hjælpe ved at formalisere og synliggøre de fordele, som aktieselskaber kan opnå ved at benytte sig af en likviditetsstiller i aktiemarkedet. Samtidig vil en Liquidity Provider alt andet lige gøre det lettere og billigere for private at handle i selskaber, der er tilknyttet en likviditetsstillerordning. En likviditetsstillerordning efter svensk forbillede betyder, at fondsbørsen sætter en maksimumsgrænse for hvor store kursspænd, der må være i en aktie, og hvor stor en del af tiden eventuelle likviditetsstillere skal sikre købs-og salgspriser for en minimum ordrestørrelse i en aktie. Det er vigtigt for NASDAQ OMX at kunne sætte entydige retningslinjer og dermed sikre synlighed for selskaberne og for investorerne for en så gavnlig praksis som likviditetsstillerordningen. Intradag Auktion NASDAQ OMX København har indført en Intradag Auktion, som skal forbedre muligheden for at gennemføre en handel i mindre likvide aktier. 19

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

2013/14. Kapitalfonde i TEMA OM. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde dvca.dk 1

2013/14. Kapitalfonde i TEMA OM. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde dvca.dk 1 Danish Venture Capital and Private Equity Association TEMA OM Kapitalfonde i Virksomhedssalg Udenlandske investorer Kapital til underskoven 2013/14 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4 Indholdsfortegnelse Formandens forord... 4 3.5. Aktivitetsstigning forventes... 14 Kapitel 1 Initiativer på værdipapirmarkederne og i NOREX Alliancen... 5 1.1. Udviklingen i NOREX Alliancen... 5 1.2. Ny

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Baggrundsrapport Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA s sekretariat har til

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder

Læs mere

1Investering i aktier

1Investering i aktier 1Investering i aktier et godt tilbud? De fleste danskere interesserer sig for deres privatøkonomi, og hvordan man får pengene til at række længst muligt. Mange går efter det gode tilbud i supermarkedet.

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer i 2009/10 er vejen Årsskrift fra DVCA om ud god selskabsledelse af krisen i kapitalfonde www.dvca.dk

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Sådan investerer du din pension

Sådan investerer du din pension Sådan investerer du din pension Alderdom. Alle kommer til at opleve den, men mange glemmer at tage sine forbehold inden den indtræffer. Er du også i tvivl om, hvordan du selv tilrettelægger din pension

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010 Udvalget om risikovillig kapital Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 1.1 Indledning...3 1.2 Baggrund...4 1.3 Udvalgets konklusioner...5 1.4 Udvalgets sammensætning...9 2 Innovation og markedet

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Nye skridt på det danske obligationsmarked

Nye skridt på det danske obligationsmarked Nye skridt på det danske obligationsmarked Børsmæglerforeningen INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDNING OG KONKLUSIONER 1.1 Rapportens formål... 5 1.2 Erhvervsobligationer i euro-området... 5

Læs mere