Hvad skal vi med en stærk dansk handelsplads?... 2 IPO Task Force... 4 Børsmarkedet som politisk prioritet... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal vi med en stærk dansk handelsplads?... 2 IPO Task Force... 4 Børsmarkedet som politisk prioritet... 5"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Hvad skal vi med en stærk dansk handelsplads?... 2 IPO Task Force... 4 Børsmarkedet som politisk prioritet... 5 Hvad sker der uden for Danmark?... 7 Deltagere og bidragsydere i NASDAQ OMX Københavns IPO Task Force... 8 Analyse af forhindringer og forslag til løsninger Ny praksis for børsnoteringsproces og vejledning til livet på børsen Incitamenter til forbedret investorfokus i mindre selskaber Incitament til analysedækning Incitamenter til højere likviditet Appendiks Forslag om dansk aktiesparekonto Katalog over løsninger og anbefalinger

3 Hvad skal vi med et stærkt dansk børsmarked? Danmark har brug for vækst, og den vækst skal komme fra danske selskaber, som historisk set har været med til at skabe de værdier vores samfund i dag nyder godt af. Mange af disse selskaber har gennem tiden vokset sig store via et dansk børsmarked, der i godt og vel 200 år har sat rammerne for mødet mellem investorer med risikovillig kapital og danske selskaber med vækst og ekspansion på dagsordenen. Dét møde har ikke blot gjort det muligt for selskaber at få finansieret opkøb, forskning, ekspansion og dertil hørende arbejdspladser og yderligere investering i produktion. Udvekslingen har også været et helt centralt instrument i at gøre ganske almindelige borgere i Danmark til medejere af danske selskaber; medejere, der som aktionærer har skabt sig en aktie i dansk erhvervsliv. I Danmark er vi dygtige til at fostre små og mellemstore selskaber. Men vi har brug for, at langt flere selskaber får mulighed for at vokse sig helt store. Børsmarkedet har historisk set været stedet, hvor selskaber har kunnet finansiere sig uden om banklånet hvor velstanden spredtes og ejerskab blev fordelt på flere hænder. Børsmarkedet har også været en forankrende faktor, når det gælder fastholdelsen af danske arbejdspladser og danske selskabers hovedsæder i Danmark. Eksempler med danske selskaber, der opkøbes af udenlandske selskaber er ofte endt med et farvel til Danmark som hovedsæde og et farvel til danske arbejdspladser. Dén mulighed for at fastholde og generere nye arbejdspladser skal vi gøre lettere tilgængelig for flere danske selskaber, hvis vi som land skal kunne møde de vækstudfordringer, vi i dag står over for. Indtil videre har børsmarkedet været en central nøgle til spredning af velstand og selskabers vækstmuligheder. Men vi mener, potentialet er langt større. For nøglen til at forbedre økonomisk vækst i fremtiden via større jobskabelse ligger i de mindre selskaber. I NASDAQ OMX driver vi også markedsplads uden for landets grænser, og her kan vi konstatere to ting, som ikke forekommer i Danmark: i. for det første skaber en bredt funderet investorkultur et godt fundament for at tiltrække mindre selskaber til børsmarkedet, ii. og for det andet kan vi se, at når mindre selskaber går på børsen i eksempelvis Sverige, så har de mindre selskaber en langt højere jobskabelsesprocent end ikkebørsnoterede svenske selskaber. 2

4 En svensk undersøgelse 1 viser, at den årlige jobskabelse for små børsnoterede selskaber var på 36 procent fra 2006 til I samme periode havde svenske privatejede selskaber en jobskabelsesprocent på 1,5 procent. Der sker altså en accelleration i selskabernes vækst, når de får adgang til et børsmarked med risikovillig kapital. Men det forudsætter, at investorerne er villige til at løbe en risiko og er villige til at aktivere deres opsparede passiver til fordel for dansk økonomi og dansk vækst. Høj aktivitet og risikovilje på børsmarkedet er helt afgørende for, om danske selskaber kan rejse finansiering på fondsbørsens kapitalmarked. Og vi er i Danmark allerede godt med, når det gælder de større selskaber. I de første fem måneder af 2014 blev der dagligt handlet for DKK 5,2 mia. aktier på NASDAQ OMX København, hvilket har sendt det danske aktiemarked forbi både det finske og det norske målt på handelsomsætning. Kilde: NASDAQ OMX market research; Totalomsætning i aktiebaserede værdipapirer i EUR mia. Ydermere har de seneste børsnoteringer vist, at det danske aktiemarked har været både villigt og i stand til at absorbere store udstedelser på den danske fondsbørs. NASDAQ OMX København er dermed den børs i Norden, som har modtaget flest af de største børsnoteringer i Norden i de seneste 5 år. Dertil har det danske aktiemarked og danske investorer dokumenteret en stærk modtagelighed ved at absorbere mere end DKK 15 mia. i nye aktieudstedelser og aktiesalg i de fem første måneder af Den stærke fremgang for fondsbørsen, investorerne og de større selskaber bør udnyttes til at give små og mellemstore selskaber på kapitaljagt et løft. 1 Ett förbättrat börsnoteringsklimat för Sveriges tillväxt - problemanalys och förslag till åtgärder; NASDAQ OMX Stockholm, september 2013: 3

5 For vi tror på, at potentialet er større. For aktiemarkedet, for investorerne og for danske selskabers vækstmuligheder. Jo flere investorer og opsparere, som aktivt er villige til at sætte deres penge i danske selskaber, des bedre muligheder har danske selskaber for at rejse kapital til vækst og arbejdspladser. IPO Task Force Derfor samlede vi i december 2013 op mod 50 centrale markedsdeltagere i tre arbejdsgrupper for at afdække de konkrete udfordringer danske selskaber møder, når de vil notere sig på fondsbørsen. De seneste børsnoteringer af Matas, ISS og O.W. Bunker har vist, at det danske aktiemarked er i stand til at modtage Mid og Large Cap selskaber, som vil på børsen. 2 I første omgang beviste Matas, at det var muligt at børsnotere et Mid Cap selskab. Dertil beviste O.W. Bunkers børsnotering, at det var muligt for et relativt ukendt selskab i det danske medie- og investorlandskab at samle over nye aktionærer til et forretningsområde, som de færreste danskere havde hørt om inden marts Markedet er således parat og er åbent for nye selskaber. Opgaven bliver derfor at sikre, at også mindre selskaber finder vej til markedet samt sikre, at det danske børsmarked også fremover vil være bedre i stand til at modtage nye selskaber. I de tre arbejdsgrupper har deltagerne diskuteret noteringsproces, investorlandskab samt mulige forhindringer for en bredere, dansk aktiekultur. Det har ledt til en konkretisering af udfordringer, som arbejdsgrupperne herefter har arbejdet med at komme med løsninger på. Ud af det er der kommet en række anbefalinger og løsningsforslag, som vi har tilladt os at samle i nærværende løsningskatalog. Ét eksempel er den høje danske beskatning på avance- og dividendeudbetaling. Den betyder, at danske investorer afkræves en maksimal beskatning på 42 procent på både kursgevinst og udbyttebetaling, mens man i Sverige mødes af en beskatning på 30 procent, 19 procent i USA, mens, OECD-gennemsnittet er på 16,4 procent. Med et gennemsnit på godt 16 procent betyder det, at nogle lande har en langt lavere afkastbeskatning. At det danske niveau burde justeres til at afspejle det nordiske niveau på cirka 30 procent, mener vi ikke er at bede om det umulige. Den store forskel i aktionærbeskatningen betyder helt enkelt, at danske investorer ganske naturligt vil kræve et tilsvarende højere minimumsafkast i en børsnotering end en amerikansk investor vil kræve i en amerikansk børsnotering. Og så undrer man sig over, at amerikanske investorer er mere risikovillige? Nu driver vi som bekendt også markedsplads i andre lande, og vi er langt hen ad vejen lige så glade for en børsnotering her i Danmark som på NASDAQ i USA. Vi er del af en global koncern, der ser det som vores fornemmeste opgave at møde vores kunders behov. Om det 2 Mid Cap segmentet definerer selskaber med en markedsværdi fra EUR 150 mio. til EUR 1 mia. Large Cap segmentet definerer selskaber med en markedsværdi over EUR 1 mia. 4

6 behov løses her i Danmark eller på andre af vores markeder er i sidste ende op til selskaberne og investorerne. Og så skal det slås fast, at blot fordi vi gerne ser flere mindre selskaber gå på børsen i Danmark, er det ikke ensbetydende med, at den danske fondsbørs er det rette sted for alle selskaber. Det er således vigtigt at holde sig for øje, at vi fra tid til anden vil opleve danske selskaber, som søger børsnotering uden for Danmark. Enten fordi investorinteressen for det specifikke selskab eller investeringscasen i forbindelse med et specifikt selskab ikke fanger de danske investorers interesse, eller fordi værdiansættelsen i eksempelvis USA simpelthen bare er højere for nogle typer af selskaber. Det er i sidste ende de danske investorer, som skal bære selskaberne på fondsbørsen, og de stiller naturligvis krav til orden i butikken og til selskabernes kvalitet. Børsmarkedet som politisk prioritet Udover de håndtag markedsaktørerne og vi som fondsbørs selv kan dreje på samt de huskeregler børsnoterede selskaber og børskandidater bør efterleve, udpeger dette løsningskatalog også en række uhensigtsmæssigheder i rammebetingelserne for danske aktieinvesteringer og dermed adgangen til risikovillig kapital for små danske selskaber, som dansk lovgivning sætter op. For når vi kan se, at børsmotoren på NASDAQ OMX København fungerer for de store og mellemstore danske selskaber, mens vi kan se, at det er fra de små selskaber, at en vigtig del af vækstpotentialet opstår, er det vores forpligtelse at gøre opmærksom på den skævhed, der rammer mindre selskaber på kapitaljagt i det danske kapitalmarked. I sidste ende er det ikke børsmarkedet, der taber, hvis små selskaber ikke kan vokse sig store i Danmark. Fondsbørsen har eksisteret i mere end 200 år, og selv under den værste finanskrise siden 1929 har danske børsnoterede selskaber kunnet rejse henholdsvis DKK 38 mia. og DKK 31 mia. på børsmarkedet i 2008 og 2009 i form af kapitalforhøjelser og ny-emissioner. Hvis små selskaber ikke kan vokse sig store, vil det ramme os alle. Det er derfor i alles interesse, at børsmarkedet gøres mere tilgængeligt for mindre selskaber og at mulighederne for at rejse vækstkapital i et dansk børsmarked forbedres. Vi står som land i disse år over for store udfordringer med at komme tilbage på vækstsporet, et vækstspor som er nødvendigt, hvis vi skal fastholde og udbygge vores velstand og skabe nye arbejdspladser. De udfordringer nødvendiggør, at vi træffer de rigtige beslutninger. I NASDAQ OMX tror vi på, at Danmark vil stå langt stærkere som økonomi, hvis man gør det mere attraktivt for danske selskaber at rejse kapital på børsmarkedet, og samtidig gør det nemmere for ganske almindelige danske borgere at blive medejere og medansvarlige for den vækst, vi alle skal leve af i fremtiden. Børsmarkedet er en unik størrelse i den vestlige verdens erhvervshistorie og bør også fremover spille en rolle for selskaber, store som små. Udnyt nu det potentiale, der ligger i at aktivere flest mulige borgere til at tage del i og ansvar for samfundets vækstmuligheder på et fair og transparent marked. Det er muligt, hvis vi bedre formår at aktivere vores historisk store opsparinger på både bankbog og pensionsopsparing og investere dem i danske selskabers fremtid. 5

7 Når det gælder vores selskaber, er vi alle aktionærer på den ene eller den anden måde. For vi har alle en aktie i dansk vækst og velfærd. 6

8 Hvad sker der uden for Danmark? Udfordringerne med at finansiere vækst for små selskaber er ikke kun på dagsordenen i Danmark. Mange andre markeder har iværksat lignende tiltag på linje med den danske IPO Task Force. Som den helt store fællesnævner for disse initiativer står konstateringen af, at åbne, transparente børsmarkeder kan spille en central rolle for selskabers fremtidige vækstpotentiale ved at tilbyde nødvendige kapitalrejsningsmuligheder. Eksempler på andre initiativer: (i) MiFID II om harmonisering og kvalitetsikring af SMV-markedspladser og revideringen af Transparensdirektivet med det formål at mindske den administrative byrde for små og mellemstore virksomheder. (ii) Jobs Act i USA med det primære formål at fremme jobskabelse ved at understøtte vækstselskabers finansiering uden at skulle opfylde alle de forpligtelser som følger af at være et børsnoteret selskab (iii) Londonbørsens etablering af et High Growth Segment, hvis formål det er at facilitere kapitalrejsning for vækstselskaber inden for teknologisektoren uden at skulle opfylde samtlige af de børsnoteringskrav som gælder på børsen i forhold til eksempelvis finansiel historik og spredningskrav. (iv) Euronext-børsernes arbejde med at introducere en såkaldt Entrepreneurial Exchange. (v) NASDAQ OMX Stockholm udgav i efteråret 2013 deres IPO Task Force rapport med anbefalinger til at styrke det svenske kapitalmarked til fordel for selskabers finansieringsmuligheder. Her anbefaler man en lempelse af selskabers oplysningsforpligtelser og indførelse af bl.a intradag auktion. 7

9 Deltagere og bidragsydere i NASDAQ OMX Københavns IPO Task Force Denne rapport og dens anbefalinger ville ikke have været mulig at sammenfatte og skrive uden bidrag og aktiv deltagelse fra centrale aktører og interessenter fra det danske børsmarked. Tiden der er afset og den interesse, der er vist, vidner for os om en oprigtig vilje blandt markedsdeltagerne til at styrke et centralt nav i det finansielle system. Rapportens indhold, anbefalinger og løsningsforslag står med NASDAQ OMX København som eneste afsender, men er skabt på baggrund af dialog og input fra nedenstående deltagere i IPO Task Force. Selve bruttotruppen af IPO Task Force-deltagere har bestået af 55 personer, som alle har deltaget ved iværksættelsen og afrundingen af IPO Task Force, mens nedenstående har bidraget med aktiv deltagelse til analyser og løsningsforslag i de tre arbejdsgrupper. Allan Reimann, Global Connect Casper Nørgaard, Handelsbanken Christian Hansen, Nordea Christian Lindholm, Danske Bank Christian Lundgren, Kromann Reumert Claus Wiinblad, ATP Frank Gad, SP Group Gorm Boe Petersen, DVCA Gregers Kronborg, NorthZone Hans Henrik Crois Christensen, Exiqon Jacob Andersen, Nordnet Jannick Nytoft, DVCA Jens Otto Damgaard, PwC Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel Kaare Danielsen, Jobindex Lars Vinge Frederiksen, Matas Marianne Philip, Kroman Reumert Niels Erik Nielsen, Lett Niels Mengel, Dansk Aktionærforening 8

10 Niklas Bjerggaard Andersen, Deloitte Peter Lyck, Hannes Snellman Sabine Braad, SEB Steven Brooker, SEB Thomas Frøbert, Bech Bruun Thomas Lindquist, ABG Thomas Steen Hansen, Danske Bank Torben Hansen, Nordea Bjørn Sibbern, NASDAQ OMX København Carsten Borring, NASDAQ OMX København Peter Legind-Hansen, NASDAQ OMX København Anne Zeuthen Løkkegaard, NASDAQ OMX København Jakob Kaule, NASDAQ OMX København Javier Lopez Garrido, NASDAQ OMX København 9

11 Analyse af forhindringer og forslag til løsninger I de følgende afsnit vil anbefalingerne tage udgangspunkt i de forhindringer og udfordringer, der kan møde mindre selskaber, som søger finansiering og nye ejere på børsen. Mindre selskaber defineres som selskaber med en markedsværdi på under DKK 2 mia. Som det vil fremgå, er nogle af anbefalingerne rettet mod fondsbørsen selv. Det vil være tiltag, som det påhviler NASDAQ OMX København at føre ud i livet. Andre tiltag peger uden for fondsbørsens rækkevidde og er således anbefalinger til markedsdeltagere, myndigheder, lovgivere, selskaber og investorer. For det danske marked udgøres ikke blot af fondsbørsen men er i lige så høj grad afhængig af markedsdeltagernes hensigtsmæssige ageren og lovgivernes opstilling af rammebetingelser. Det er vores håb, at de analyser og anbefalinger, som er skabt på baggrund af arbejdet i IPO Task Force kan blive startskuddet på en god debat om, hvordan børsmarkedet og den gunstige udvikling fondsbørsen oplever kan spille en større rolle for væksten og jobskabelsen i dansk erhvervsliv generelt og for mindre selskaber i særdeleshed. Nogle af anbefalingerne er allerede implementeret; andre er undervejs, mens eksempelvis ønsket om en justering af aktionærbeskatningen vil afhænge af markedseksterne forhold og er en opgave for det politiske landskab. 10

12 Ny praksis for børsnoteringsproces og vejledning til livet på børsen Problem Processen mod en børsnotering og livet på børsen opfattes som besværligt, omkostningstungt og uigennemskueligt. Hvad er myter og hvad er reelle forhindringer? Analyse Prospekter og proces I Danmark er det alene Finanstilsynet, som kan godkende et prospekt og som administrerer prospektkravene. NASDAQ OMX København optager selskaber til handel, efter Finanstilsynet har godkendt prospektet. NASDAQ OMX København kan således hverken slække på krav, diktere nye krav eller beslutte, hvordan en prospektgodkendelsesproces skal håndteres. Men på baggrund af dialog i arbejdsgrupperne med revisorer, advokater, selskaber og corporate finance-afdelinger mener vi alligevel, at det er relevant at fremføre nedenstående observationer og forslag til forbedringer. I årene op til finanskrisen 2005 til 2008 blev der på NASDAQ OMX København og First North Danmark samlet optaget 78 nye selskaber til handel. I de efterfølgende fem år er 11 nye selskaber blevet børsnoteret og optaget til handel. Det betyder alt andet lige, at det at børsnotere et selskab for de fleste banker og rådgivere kan ligge nogle år tilbage. Vi mener derfor, at der er behov for et opdateret syn på best practice i forhold til børsnotering af danske selskaber efter den største og længstvarende finanskrise siden Det er vores erfaring, at der under og efter finanskrisen er sket en glidning mod internationale prospekt-standarder alene af den grund, at det i årene efter finanskrisen fortrinsvist har været internationale emissionsbanker, som har ledet børsnoteringskonsortierne. Det har betydet en mere omfangsrig og detaljeret prospektstandard med fyldigere risikoafsnit og mere grundige ansvarsfraskrivelser, end vi tidligere har set. Det er sket med de bedste intentioner, men vurderes ikke at være til fordel for hverken investorer, udstedere eller markedet som sådant. Prospekter har således i dag oftere højere karakter af ansvarsfraskrivelse end reel investoroplysning. Resultatet er, at prospekterne bliver langt mere uoverskuelige end prospektreglerne og hensynet til investorerne nødvendiggør. Blandt rådgiverne var der en udbredt erkendelse af, at en del af ansvaret for den udvikling også kan tilskrives rådgiverbranchen. Samtidig må det dog erkendes, at der ved børsnoteringer med en international rækkevidde ikke vil kunne ændres på dette udgangspunkt, da man her må lægge sig op ad den internationale standard. Lange og komplicerede prospekter er ikke kun et problem for investorerne og omfanget af prospekterne bidrager ikke i sig selv til investorernes forståelse. Problemet er også, at de er særdeles omkostningstunge at producere. Omkostningen skal i sidste ende indregnes i den noteringskurs, selskabets aktier udbydes til og tages ud af det provenu, der skal bære fremtidig vækst. For det andet opleves selve prospektgodkendelsesprocessen som langvarig, omstændelig og kompleks. Det skyldes dels de mange medvirkende aktører i prospektskrivningen samt en forestilling om, at Finanstilsynet godkender prospekter hurtigere, jo før man får det første 11

13 udkast afsted. Rent faktisk hæmmer det godkendelsesprocessen, når Finanstilsynet og fondsbørsen skal læse, rette, kommentere og tilbagesende ufuldstændige prospektudkast flere gange end højst nødvendigt. En tredje medvirkende faktor til at fordyre en emissionsproces, og dermed afskrække både selskaber og fremtidige investorer, er de uforholdsmæssigt store børsnoteringskonsortier som børsnoteringsprocesserne har kunnet fremvise efter finanskrisen. Tidligere var det ikke ualmindeligt, at en børsintroduktion blev foretaget af et konsortium på to til tre banker. I dag er det tal nærmere fem uanset størrelse på selskabet. Samtidig er verifikation af prospekter blevet en markedsstandard i Danmark. Der var i arbejdsgrupperne enighed om, at verifikationsprocessen generelt bidrager positivt til det endelige prospekt, men at processen bør tilpasses selskabets markedsværdi. Dermed følger også, at der kan være situationer, hvor en verifikationsproces slet ikke er nødvendig. Det bør derfor være muligt at genskabe en best practice, hvor både prospektomfang og sammensætning af konsortium afspejler selskabets markedsværdi, og hvor godkendelsesprocessen kan afvikles på en mere effektiv måde især når det gælder mindre selskaber. Livet som børsnoteret Generelt var tilbagemeldingen i arbejdsgruppen, at det at være børsnoteret ikke blev opfattet som kompliceret og byrdefuldt i sig selv forudsat, at man som virksomhed er velorganiseret og har orden i sin butik. Det er dog fra flere sider blevet fremhævet, at reglerne om indberetning og offentliggørelse af insideres handel med aktier samt storaktionærreglerne vurderes som administrativt tunge at håndtere. Ligeledes er det blevet fremhævet, at den offentlige sanktionering af overtrædelser af børslovgivningen med politianmeldelser og offentlighed omkring selv relativt små overtrædelser opfattes som så bebyrdende, at det reelt kan afholde potentielle IPO-kandidater fra at lade sig børsnotere. Løsningsforslag Prospekter og noteringsproces Skræddersyede prospektstørrelser for mindre selskaber Et mindre omfattende prospekt er muligt og kan udarbejdes i fuld overensstemmelse med alle prospektkrav. En påstand som skal efterprøves er, at et mindre selskab vil kunne gå på børsen med et prospekt på omtrent 50 sider eksklusiv bilag. En sådan model vil være relevant for mindre udstedelser, hvor udbud vil være begrænset til og målrettet et dansk eller nordisk marked og investorsegment. Indtil et sådan prospekt er blevet anvendt ved succesfulde introduktioner og der derved er anvist en ny markedspraksis, kan det være nødvendigt med en ankerinvestor, der blåstempler investeringscasen i mindre investorers øjne. Optimeret proces for prospektgodkendelser over for Finanstilsynet 12

14 Mulighed for reduceret tidsplan for prospektgodkendelse hos Finanstilsynet. o Godkendelse kan opnås på samlet set 12 dage og tre filings under visse forudsætninger. o Foregår sideløbende med ansøgning til NASDAQ OMX om optagelse til handel fondsbørsens noteringsbetingelser.en eventuel verifikationsprocess, due diligence, bør være afklaret før 1. filing af prospektet til Finanstilsynet. Det er en forudsætning, at prospektet er næsten endeligt ved 1. filing. Der bør således ikke på dette tidspunkt være uafklarede forhold. Tilpassede konsortie-størrelser Antal banker og rådgivere bør afspejle den børsnoterede kapital, selskabets markedsværdi, i bedre omfang end hidtil. Danske og nordiske banker er i stand til at løfte børsnoteringen af et mindre selskab uden involvering af en række internationale investeringsbanker. Livet som børsnoteret SMV-Komité NASDAQ OMX København vil oprette en SMV komité for mindre selskaber, der løbende skal samle op på udfordringer og forbedringsmuligheder samt aflive myter om livet på børsen. Lave beskrivelse for selskaber om børslivet Lave en før-under-efter beskrivelse af uformelle som formelle krav til børsnoterede såvel som selskaber, der overvejer en børsnotering. 13

15 Incitamenter til forbedret investorfokus i mindre selskaber Problem Lavere risikovilje over for Small Cap-aktier i ændret investorlandskab og mæglerstruktur. Analyse Finanskrise samt professionalisering af det danske kapitalmarked har skabt et investorlandskab, hvor mindre pensionskasser i langt højere grad end tidligere outsourcer aktiemandatet til større porteføljeforvaltere og pensionsaktører. De små og mindre pensionskasser som tidligere aktivt har været med i børsføringen af mindre selskaber træffer i dag ikke længere den beslutning selv. Mandaterne og beslutningskompetencen er i dag koncentreret på få hænder hos de store pensionsporteføljeforvaltere i Danmark eller sågar i London. Disse forvaltere driver en stordriftsforretning og har ikke interesse i at blive majoritetsaktionærer i en masse mindre selskaber. Ligeledes kan det heller ikke betale sig for dem at investere mange små beløb i flere mindre selskaber. Færre små fondsmæglerselskaber En anden konsekvens er at stort set alle små og mellemstore fondsmæglerselskaber med egen corporate finance afdeling og egen investorbase er forsvundet i Danmark. Fondsmæglerhuse som eksempelvis Gudme Raaschou er ikke længere at finde i Danmark, hvor disse mindre og mellemstore huse ellers tidligere har udfyldt en bærende funktion i forhold til børsnoteringen af mindre selskaber og distributionen til velhavende privatinvestorer. I Sverige har disse små og mellemstore fondsmæglere overlevet og er i dag leveringsdygtige i børsføring, analysedækning og distribution til private af mindre børsintroduktioner. Siden årsskiftet har NASDAQ OMX Stockholm budt flere end 17 selskaber velkommen, hvoraf langt størsteparten har haft en markedsværdi på under 1 mia. SEK på introduktionsdagen. Det er fondsmæglerselskaber som eksempelvis Erik Penser, Mangold, Remium, Redeye og Pareto Öhman. Aktionærbeskatning I Danmark beskattes kursgevinster og udbyttebetaling begge med maksimalt 42 procent. Det er en OECD-topscorer og en tung meromkostning for danske selskabers muligheder for at rejse langsigtet, risikovillig kapital. Den meromkostning til trods investerer danske investorer villigt, når det gælder større selskaber med dokumenterede, solide indtjeninger og afkast. Udfordringen opstår, når danske investorer skal investere i danske vækstselskaber, da den iboende merrisiko for disse typer selskaber maksimeres markant af den meromkostning, investoren skal betale staten i form af den maksimale aktionærbeskatning på 42 procent. Til sammenligning betaler en svensk aktionær 30 procent, en norsk aktionær 28 procent, en amerikansk aktionær 19,1 procent, mens OECD-gennemsnittet ligger på 16,4 procent. Samtidig ved vi fra en svensk undersøgelse, at jobskabelse sker i de mindre selskaber, når de går på børsen. Fra 2006 og frem har små, svenske børsnoterede selskaber haft en årlig jobvækst på 36 procent. For svenske privatejede selskaber var det tal i samme periode 1,5 procent Der sker altså en betydelig acceleration i jobskabelsen, når små selskaber går på børsen i Stockholm. 14

16 Der er mange ligheder mellem det danske og svenske aktiemarked. Én af de ligheder er, at NASDAQ OMX driver markedspladserne i både Danmark og Sverige. Mange af de rammebetingelser, vi som fondsbørser er ansvarlige for i det danske og det svenske marked for værdipapirhandel er identiske. Det drejer sig om de regelsæt, vi har på fondsbørsen, det gælder den måde vi driver markedsplads på og den måde vi tiltrækker børsmæglere på fra Norden og resten af verden. Men der er også forskelle. De forskelle er med til at sætte rammerne for, at mindre selskaber i Sverige skaber svenske arbejdspladser og at svenske privatinvestorer i højere grad er aktive på det svenske aktiemarked. Betydning af ankerinvestor Når en ankerinvestor går ind i en aktie blåstempler det i mange privatinvestorers øjne aktien og investeringscasen. Den ankerinvestor behøver ikke altid være en stor dansk pensionsfond. Det kan også være en familiefond, privat fond eller en større virksomhed inden for samme industrisektor. Samlet set bidrager en formindsket risikovilje alt andet lige til en lavere prissætning for små vækstselskaber. Den lavere prissætning er ofte nævnt som styrende for mindre vækstselskabers vilje til at søge en børsnotering i Danmark. Løsningsforslag Aktivere nyt banksegment NASDAQ OMX vil aktivere banksegmenter som ikke allerede deltager i børsnoteringskonsortier med det formål at benytte disse bankers stærke distributionskraft til velhavende privatinvestorer og private investorer generelt. NASDAQ OMX København vurderer, at de danske banker, herunder de mellemstore danske banker, kan spille en langt større rolle i forbindelse med aktiedistribution og børsnotering af mindre selskaber. Opsøge nye typer ankerinvestorer Emissionsbanker og børsnoteringsrådgivere bør afsøge muligheder for at identificere og opsøge alternative ankerinvestorer udenom de store pensionskasser. Fremme konkurrencedygtig aktionærbeskatning NASDAQ OMX København skal arbejde for gunstigere skattevilkår for investorerne, eksempelvis simpel og konkurrencedygtig aktionærbeskatning: o Justering af dansk aktionærbeskatning til nordisk niveau. o Indførelse af en dansk aktiesparekonto efter svensk forbillede. o Ensretning af reglerne for beskatning af personers henholdsvise gevinst og tab på børsnoterede aktier. o Lagerbeskatning af børsnoterede porteføljeaktier for selskabsinvestorer bør ophæves. Indførelse af Small og Mid Cap Interessekartotek 15

17 NASDAQ OMX vil oprette og ajourføre en oversigt over danske banker, som aktivt ønsker at invitere Small- og Mid Cap selskaber og børsnoteringskandidater til investormøder over for eksempelvis deres private banking eller andre formuende kunder. 16

18 Incitament til analysedækning Problem Udbredt mangel på analysedækning i Small og Mid Cap segmenter Analyse Analysedækning er et veldokumenteret værktøj til at øge investorinteressen i en aktie. En analyse giver en aktie opmærksomhed og synlighed, og klæder investor bedre på til at træffe den for ham eller hende rette investeringsbeslutning. Det er alment anerkendt, at manglende analysedækning ofte kan resultere i mindre investorinteresse og dermed lavere likviditet og omsætning i en aktie. Det er ikke kun en lokal betragtning og et dansk fænomen. Det er en almen europæisk udfordring. Finanskrisen har for den finansielle sektor betydet et øget pres på indtjeningen på aktiehandelen. Da det ofte er indtægterne fra markets-afdelingerne i bankerne, som dækker omkostningen ved analysedækningen, har den faldende indtægt fra aktiehandelen betydet, at mange banker har måttet rationalisere deres ressourcer i analysedækningen af danske aktier. Denne øvelse rammer i høj grad de mindre papirer, da det typisk er her omsætning, likviditet og dermed indtjening i forvejen er mindst. Ud fra et ressourcespørgsmål giver dette mening. Men ud fra et markedsperspektiv føjer det spot til skade, da de store papirer alt andet lige allerede oplever en enorm interesse fra markedet, mens de små papirer ofte kun dækkes af en eller to banker. Da det ikke kun er privatinvestorer, som benytter sig af aktieanalyser, men i stor udstrækning også det professionelle og semiprofessionelle segment har det en enorm betydning for en akties likviditet og attraktion, om der leveres aktieanalyse på en given aktie. Ofte indleder en aktie sit liv på børsen med at være analysedækket. Typisk vil en af de børsførende banker sørge for at dække aktien i en ikke nærmere defineret periode efter en børsintroduktion. En parameter som skal medregnes er, at tilliden til analysen langt henad vejen afhænger af den personlige og faglige ekspertise, som hver enkelt analytiker og bank besidder. Her er det vigtigt at pointere, at en analysemodel skal være selvbærende og kommercielt rentabel for at kunne tiltrække og fastholde de nødvendige spidskompetencer, som en troværdig aktieanalyse hviler på. Løsningsforslag Løft af mulighederne for aktie-research via Fact Sheet NASDAQ OMX vil iværksætte en Fact Sheet-ordning. Den opgave skal løftes af en uafhængig analysevirksomhed, der skal kunne levere en kvantitativ opstilling af centrale og sammenlignelige nøgletal til brug for benchmark-analyse af samtlige børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX Nordic på tværs af samtlige Small, Mid og Large Cap-segmenter. 17

19 Udover at have det formål at investor kan sammenligne samtlige børsnoterede aktier på NASDAQ OMX nordiske børsmarkeder, skal løsningen nemt kunne skaleres, så selskaberne i tilkøb til Fact Sheet et får mulighed for at tilføje en kvalitativ overbygning til nøgletallene fra analyseudbyderen. Inddrage og motivere nye konsortiebanker til at løfte aktieanalysen Inddrage mellemstore danske banker i børsnoteringskonsortier med henblik på distribution til private investorer. Dette kan motivere disse banker til at inkludere flere små selskaber i deres analysedækning. 18

20 Incitamenter til højere likviditet Problem Lav likviditet i Small Cap-segment Analyse Omsætning i Small og Mid Cap er over de sidste 18 måneder omtrent fordoblet. Det er sket samtidig med, at forskellen på bud- og udbudspriser har indsnævret sig til det mindste spænd, siden NASDAQ OMX begyndte at måle kursspænd i Small, Mid og Large Cap. Den øgede omsætning og forbedrede likviditet afspejler den store interesse og de gode afkastmuligheder, der ligger i Small og Mid Cap-segmentet. Historisk set har dansk Small og Mid Cap haft lav likviditet, hvorfor danske institutionelle investorer ofte har oplevet, at det har været svært at komme ud af en aktie, når man først var gået ind i den eksempelvis ved en børsintroduktion. Til trods for en stadigt stigende aktivitet og øget handel i både Small og Mid Cap over de seneste 12 måneder oplever en del investorer, at likviditeten i enkelte aktier kan være tynd i eksempelvis danske Small Cap-aktier. Manglende likviditet er ikke kun et dansk fænomen, men en problemstilling, som de fleste børser verden over forsøger at adressere og løse. Den oplevelse af manglende likviditet er medvirkende til at afholde investorer fra at investere i aktier med lav likviditet og er derfor en vægtig forhindring, for at mindre selskaber kan finde nye ejere og investorer på det danske børsmarked. Løsningsforslag Liquidity Provider NASDAQ OMX København indfører Liquidity Provider-ordning efter svensk model. En likviditetsstillerordning vil hjælpe ved at formalisere og synliggøre de fordele, som aktieselskaber kan opnå ved at benytte sig af en likviditetsstiller i aktiemarkedet. Samtidig vil en Liquidity Provider alt andet lige gøre det lettere og billigere for private at handle i selskaber, der er tilknyttet en likviditetsstillerordning. En likviditetsstillerordning efter svensk forbillede betyder, at fondsbørsen sætter en maksimumsgrænse for hvor store kursspænd, der må være i en aktie, og hvor stor en del af tiden eventuelle likviditetsstillere skal sikre købs-og salgspriser for en minimum ordrestørrelse i en aktie. Det er vigtigt for NASDAQ OMX at kunne sætte entydige retningslinjer og dermed sikre synlighed for selskaberne og for investorerne for en så gavnlig praksis som likviditetsstillerordningen. Intradag Auktion NASDAQ OMX København har indført en Intradag Auktion, som skal forbedre muligheden for at gennemføre en handel i mindre likvide aktier. 19

Dansk vækstpolitik bør udnytte stærkt dansk børsmarked

Dansk vækstpolitik bør udnytte stærkt dansk børsmarked Dansk vækstpolitik bør udnytte stærkt dansk børsmarked NASDAQ OMX København offentliggjorde den 19 juni rapporten Anbefalinger til et stærkere børsnoteringsklima for Danmarks vækst med 14 anbefalinger

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Riga Stock Exchange is. established. NASDAQ surpasses the New York Stock Exchange in yearly share volume. Vilnius Stock. Exchange is. established.

Riga Stock Exchange is. established. NASDAQ surpasses the New York Stock Exchange in yearly share volume. Vilnius Stock. Exchange is. established. NASDAQ OMX 1 Dansk Industri - 8. april 2014 AGENDA Kort om NASDAQ OMX Hvor godt er aktiemarkedet i dag? Hvorfor ser vi en øget interesse for at lave en børsnotering? Hvad er formålet med at gå på en markedsplads?

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Januar 2014 Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Af chefkonsulent Kathrine Lange, kala@di.dk Mindre og mellemstore virksomheder (MMV er) er i høj grad afhængige af, at danskere

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Aalborg 2014. Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson blu limfjord hotel - Ved stranden 14-16 - aalborg

Aalborg 2014. Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson blu limfjord hotel - Ved stranden 14-16 - aalborg Aktionærforening præsenterer: ktionærforening Aalborg 2014 Foto: Copyright OW Bunker A/S 4. november kl. 11.30-15.45 program Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller 1 Velkommen til DIRFdagen 2014 DIRF s formand Lars Møller 2 Program 09.30 10.00 Ankomst, registrering og netværkssnak 10.00 10.15 Velkomst ved DIRF s formand Lars Møller Introduktion til dagens program

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Meddelelse nr. 1/ 24. januar 2006 København, den 24. januar 2006 Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Aresa A/S ( Aresa eller Selskabet ) udbyder nye aktier

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere