Hvad skal vi med en stærk dansk handelsplads?... 2 IPO Task Force... 4 Børsmarkedet som politisk prioritet... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal vi med en stærk dansk handelsplads?... 2 IPO Task Force... 4 Børsmarkedet som politisk prioritet... 5"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Hvad skal vi med en stærk dansk handelsplads?... 2 IPO Task Force... 4 Børsmarkedet som politisk prioritet... 5 Hvad sker der uden for Danmark?... 7 Deltagere og bidragsydere i NASDAQ OMX Københavns IPO Task Force... 8 Analyse af forhindringer og forslag til løsninger Ny praksis for børsnoteringsproces og vejledning til livet på børsen Incitamenter til forbedret investorfokus i mindre selskaber Incitament til analysedækning Incitamenter til højere likviditet Appendiks Forslag om dansk aktiesparekonto Katalog over løsninger og anbefalinger

3 Hvad skal vi med et stærkt dansk børsmarked? Danmark har brug for vækst, og den vækst skal komme fra danske selskaber, som historisk set har været med til at skabe de værdier vores samfund i dag nyder godt af. Mange af disse selskaber har gennem tiden vokset sig store via et dansk børsmarked, der i godt og vel 200 år har sat rammerne for mødet mellem investorer med risikovillig kapital og danske selskaber med vækst og ekspansion på dagsordenen. Dét møde har ikke blot gjort det muligt for selskaber at få finansieret opkøb, forskning, ekspansion og dertil hørende arbejdspladser og yderligere investering i produktion. Udvekslingen har også været et helt centralt instrument i at gøre ganske almindelige borgere i Danmark til medejere af danske selskaber; medejere, der som aktionærer har skabt sig en aktie i dansk erhvervsliv. I Danmark er vi dygtige til at fostre små og mellemstore selskaber. Men vi har brug for, at langt flere selskaber får mulighed for at vokse sig helt store. Børsmarkedet har historisk set været stedet, hvor selskaber har kunnet finansiere sig uden om banklånet hvor velstanden spredtes og ejerskab blev fordelt på flere hænder. Børsmarkedet har også været en forankrende faktor, når det gælder fastholdelsen af danske arbejdspladser og danske selskabers hovedsæder i Danmark. Eksempler med danske selskaber, der opkøbes af udenlandske selskaber er ofte endt med et farvel til Danmark som hovedsæde og et farvel til danske arbejdspladser. Dén mulighed for at fastholde og generere nye arbejdspladser skal vi gøre lettere tilgængelig for flere danske selskaber, hvis vi som land skal kunne møde de vækstudfordringer, vi i dag står over for. Indtil videre har børsmarkedet været en central nøgle til spredning af velstand og selskabers vækstmuligheder. Men vi mener, potentialet er langt større. For nøglen til at forbedre økonomisk vækst i fremtiden via større jobskabelse ligger i de mindre selskaber. I NASDAQ OMX driver vi også markedsplads uden for landets grænser, og her kan vi konstatere to ting, som ikke forekommer i Danmark: i. for det første skaber en bredt funderet investorkultur et godt fundament for at tiltrække mindre selskaber til børsmarkedet, ii. og for det andet kan vi se, at når mindre selskaber går på børsen i eksempelvis Sverige, så har de mindre selskaber en langt højere jobskabelsesprocent end ikkebørsnoterede svenske selskaber. 2

4 En svensk undersøgelse 1 viser, at den årlige jobskabelse for små børsnoterede selskaber var på 36 procent fra 2006 til I samme periode havde svenske privatejede selskaber en jobskabelsesprocent på 1,5 procent. Der sker altså en accelleration i selskabernes vækst, når de får adgang til et børsmarked med risikovillig kapital. Men det forudsætter, at investorerne er villige til at løbe en risiko og er villige til at aktivere deres opsparede passiver til fordel for dansk økonomi og dansk vækst. Høj aktivitet og risikovilje på børsmarkedet er helt afgørende for, om danske selskaber kan rejse finansiering på fondsbørsens kapitalmarked. Og vi er i Danmark allerede godt med, når det gælder de større selskaber. I de første fem måneder af 2014 blev der dagligt handlet for DKK 5,2 mia. aktier på NASDAQ OMX København, hvilket har sendt det danske aktiemarked forbi både det finske og det norske målt på handelsomsætning. Kilde: NASDAQ OMX market research; Totalomsætning i aktiebaserede værdipapirer i EUR mia. Ydermere har de seneste børsnoteringer vist, at det danske aktiemarked har været både villigt og i stand til at absorbere store udstedelser på den danske fondsbørs. NASDAQ OMX København er dermed den børs i Norden, som har modtaget flest af de største børsnoteringer i Norden i de seneste 5 år. Dertil har det danske aktiemarked og danske investorer dokumenteret en stærk modtagelighed ved at absorbere mere end DKK 15 mia. i nye aktieudstedelser og aktiesalg i de fem første måneder af Den stærke fremgang for fondsbørsen, investorerne og de større selskaber bør udnyttes til at give små og mellemstore selskaber på kapitaljagt et løft. 1 Ett förbättrat börsnoteringsklimat för Sveriges tillväxt - problemanalys och förslag till åtgärder; NASDAQ OMX Stockholm, september 2013: 3

5 For vi tror på, at potentialet er større. For aktiemarkedet, for investorerne og for danske selskabers vækstmuligheder. Jo flere investorer og opsparere, som aktivt er villige til at sætte deres penge i danske selskaber, des bedre muligheder har danske selskaber for at rejse kapital til vækst og arbejdspladser. IPO Task Force Derfor samlede vi i december 2013 op mod 50 centrale markedsdeltagere i tre arbejdsgrupper for at afdække de konkrete udfordringer danske selskaber møder, når de vil notere sig på fondsbørsen. De seneste børsnoteringer af Matas, ISS og O.W. Bunker har vist, at det danske aktiemarked er i stand til at modtage Mid og Large Cap selskaber, som vil på børsen. 2 I første omgang beviste Matas, at det var muligt at børsnotere et Mid Cap selskab. Dertil beviste O.W. Bunkers børsnotering, at det var muligt for et relativt ukendt selskab i det danske medie- og investorlandskab at samle over nye aktionærer til et forretningsområde, som de færreste danskere havde hørt om inden marts Markedet er således parat og er åbent for nye selskaber. Opgaven bliver derfor at sikre, at også mindre selskaber finder vej til markedet samt sikre, at det danske børsmarked også fremover vil være bedre i stand til at modtage nye selskaber. I de tre arbejdsgrupper har deltagerne diskuteret noteringsproces, investorlandskab samt mulige forhindringer for en bredere, dansk aktiekultur. Det har ledt til en konkretisering af udfordringer, som arbejdsgrupperne herefter har arbejdet med at komme med løsninger på. Ud af det er der kommet en række anbefalinger og løsningsforslag, som vi har tilladt os at samle i nærværende løsningskatalog. Ét eksempel er den høje danske beskatning på avance- og dividendeudbetaling. Den betyder, at danske investorer afkræves en maksimal beskatning på 42 procent på både kursgevinst og udbyttebetaling, mens man i Sverige mødes af en beskatning på 30 procent, 19 procent i USA, mens, OECD-gennemsnittet er på 16,4 procent. Med et gennemsnit på godt 16 procent betyder det, at nogle lande har en langt lavere afkastbeskatning. At det danske niveau burde justeres til at afspejle det nordiske niveau på cirka 30 procent, mener vi ikke er at bede om det umulige. Den store forskel i aktionærbeskatningen betyder helt enkelt, at danske investorer ganske naturligt vil kræve et tilsvarende højere minimumsafkast i en børsnotering end en amerikansk investor vil kræve i en amerikansk børsnotering. Og så undrer man sig over, at amerikanske investorer er mere risikovillige? Nu driver vi som bekendt også markedsplads i andre lande, og vi er langt hen ad vejen lige så glade for en børsnotering her i Danmark som på NASDAQ i USA. Vi er del af en global koncern, der ser det som vores fornemmeste opgave at møde vores kunders behov. Om det 2 Mid Cap segmentet definerer selskaber med en markedsværdi fra EUR 150 mio. til EUR 1 mia. Large Cap segmentet definerer selskaber med en markedsværdi over EUR 1 mia. 4

6 behov løses her i Danmark eller på andre af vores markeder er i sidste ende op til selskaberne og investorerne. Og så skal det slås fast, at blot fordi vi gerne ser flere mindre selskaber gå på børsen i Danmark, er det ikke ensbetydende med, at den danske fondsbørs er det rette sted for alle selskaber. Det er således vigtigt at holde sig for øje, at vi fra tid til anden vil opleve danske selskaber, som søger børsnotering uden for Danmark. Enten fordi investorinteressen for det specifikke selskab eller investeringscasen i forbindelse med et specifikt selskab ikke fanger de danske investorers interesse, eller fordi værdiansættelsen i eksempelvis USA simpelthen bare er højere for nogle typer af selskaber. Det er i sidste ende de danske investorer, som skal bære selskaberne på fondsbørsen, og de stiller naturligvis krav til orden i butikken og til selskabernes kvalitet. Børsmarkedet som politisk prioritet Udover de håndtag markedsaktørerne og vi som fondsbørs selv kan dreje på samt de huskeregler børsnoterede selskaber og børskandidater bør efterleve, udpeger dette løsningskatalog også en række uhensigtsmæssigheder i rammebetingelserne for danske aktieinvesteringer og dermed adgangen til risikovillig kapital for små danske selskaber, som dansk lovgivning sætter op. For når vi kan se, at børsmotoren på NASDAQ OMX København fungerer for de store og mellemstore danske selskaber, mens vi kan se, at det er fra de små selskaber, at en vigtig del af vækstpotentialet opstår, er det vores forpligtelse at gøre opmærksom på den skævhed, der rammer mindre selskaber på kapitaljagt i det danske kapitalmarked. I sidste ende er det ikke børsmarkedet, der taber, hvis små selskaber ikke kan vokse sig store i Danmark. Fondsbørsen har eksisteret i mere end 200 år, og selv under den værste finanskrise siden 1929 har danske børsnoterede selskaber kunnet rejse henholdsvis DKK 38 mia. og DKK 31 mia. på børsmarkedet i 2008 og 2009 i form af kapitalforhøjelser og ny-emissioner. Hvis små selskaber ikke kan vokse sig store, vil det ramme os alle. Det er derfor i alles interesse, at børsmarkedet gøres mere tilgængeligt for mindre selskaber og at mulighederne for at rejse vækstkapital i et dansk børsmarked forbedres. Vi står som land i disse år over for store udfordringer med at komme tilbage på vækstsporet, et vækstspor som er nødvendigt, hvis vi skal fastholde og udbygge vores velstand og skabe nye arbejdspladser. De udfordringer nødvendiggør, at vi træffer de rigtige beslutninger. I NASDAQ OMX tror vi på, at Danmark vil stå langt stærkere som økonomi, hvis man gør det mere attraktivt for danske selskaber at rejse kapital på børsmarkedet, og samtidig gør det nemmere for ganske almindelige danske borgere at blive medejere og medansvarlige for den vækst, vi alle skal leve af i fremtiden. Børsmarkedet er en unik størrelse i den vestlige verdens erhvervshistorie og bør også fremover spille en rolle for selskaber, store som små. Udnyt nu det potentiale, der ligger i at aktivere flest mulige borgere til at tage del i og ansvar for samfundets vækstmuligheder på et fair og transparent marked. Det er muligt, hvis vi bedre formår at aktivere vores historisk store opsparinger på både bankbog og pensionsopsparing og investere dem i danske selskabers fremtid. 5

7 Når det gælder vores selskaber, er vi alle aktionærer på den ene eller den anden måde. For vi har alle en aktie i dansk vækst og velfærd. 6

8 Hvad sker der uden for Danmark? Udfordringerne med at finansiere vækst for små selskaber er ikke kun på dagsordenen i Danmark. Mange andre markeder har iværksat lignende tiltag på linje med den danske IPO Task Force. Som den helt store fællesnævner for disse initiativer står konstateringen af, at åbne, transparente børsmarkeder kan spille en central rolle for selskabers fremtidige vækstpotentiale ved at tilbyde nødvendige kapitalrejsningsmuligheder. Eksempler på andre initiativer: (i) MiFID II om harmonisering og kvalitetsikring af SMV-markedspladser og revideringen af Transparensdirektivet med det formål at mindske den administrative byrde for små og mellemstore virksomheder. (ii) Jobs Act i USA med det primære formål at fremme jobskabelse ved at understøtte vækstselskabers finansiering uden at skulle opfylde alle de forpligtelser som følger af at være et børsnoteret selskab (iii) Londonbørsens etablering af et High Growth Segment, hvis formål det er at facilitere kapitalrejsning for vækstselskaber inden for teknologisektoren uden at skulle opfylde samtlige af de børsnoteringskrav som gælder på børsen i forhold til eksempelvis finansiel historik og spredningskrav. (iv) Euronext-børsernes arbejde med at introducere en såkaldt Entrepreneurial Exchange. (v) NASDAQ OMX Stockholm udgav i efteråret 2013 deres IPO Task Force rapport med anbefalinger til at styrke det svenske kapitalmarked til fordel for selskabers finansieringsmuligheder. Her anbefaler man en lempelse af selskabers oplysningsforpligtelser og indførelse af bl.a intradag auktion. 7

9 Deltagere og bidragsydere i NASDAQ OMX Københavns IPO Task Force Denne rapport og dens anbefalinger ville ikke have været mulig at sammenfatte og skrive uden bidrag og aktiv deltagelse fra centrale aktører og interessenter fra det danske børsmarked. Tiden der er afset og den interesse, der er vist, vidner for os om en oprigtig vilje blandt markedsdeltagerne til at styrke et centralt nav i det finansielle system. Rapportens indhold, anbefalinger og løsningsforslag står med NASDAQ OMX København som eneste afsender, men er skabt på baggrund af dialog og input fra nedenstående deltagere i IPO Task Force. Selve bruttotruppen af IPO Task Force-deltagere har bestået af 55 personer, som alle har deltaget ved iværksættelsen og afrundingen af IPO Task Force, mens nedenstående har bidraget med aktiv deltagelse til analyser og løsningsforslag i de tre arbejdsgrupper. Allan Reimann, Global Connect Casper Nørgaard, Handelsbanken Christian Hansen, Nordea Christian Lindholm, Danske Bank Christian Lundgren, Kromann Reumert Claus Wiinblad, ATP Frank Gad, SP Group Gorm Boe Petersen, DVCA Gregers Kronborg, NorthZone Hans Henrik Crois Christensen, Exiqon Jacob Andersen, Nordnet Jannick Nytoft, DVCA Jens Otto Damgaard, PwC Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel Kaare Danielsen, Jobindex Lars Vinge Frederiksen, Matas Marianne Philip, Kroman Reumert Niels Erik Nielsen, Lett Niels Mengel, Dansk Aktionærforening 8

10 Niklas Bjerggaard Andersen, Deloitte Peter Lyck, Hannes Snellman Sabine Braad, SEB Steven Brooker, SEB Thomas Frøbert, Bech Bruun Thomas Lindquist, ABG Thomas Steen Hansen, Danske Bank Torben Hansen, Nordea Bjørn Sibbern, NASDAQ OMX København Carsten Borring, NASDAQ OMX København Peter Legind-Hansen, NASDAQ OMX København Anne Zeuthen Løkkegaard, NASDAQ OMX København Jakob Kaule, NASDAQ OMX København Javier Lopez Garrido, NASDAQ OMX København 9

11 Analyse af forhindringer og forslag til løsninger I de følgende afsnit vil anbefalingerne tage udgangspunkt i de forhindringer og udfordringer, der kan møde mindre selskaber, som søger finansiering og nye ejere på børsen. Mindre selskaber defineres som selskaber med en markedsværdi på under DKK 2 mia. Som det vil fremgå, er nogle af anbefalingerne rettet mod fondsbørsen selv. Det vil være tiltag, som det påhviler NASDAQ OMX København at føre ud i livet. Andre tiltag peger uden for fondsbørsens rækkevidde og er således anbefalinger til markedsdeltagere, myndigheder, lovgivere, selskaber og investorer. For det danske marked udgøres ikke blot af fondsbørsen men er i lige så høj grad afhængig af markedsdeltagernes hensigtsmæssige ageren og lovgivernes opstilling af rammebetingelser. Det er vores håb, at de analyser og anbefalinger, som er skabt på baggrund af arbejdet i IPO Task Force kan blive startskuddet på en god debat om, hvordan børsmarkedet og den gunstige udvikling fondsbørsen oplever kan spille en større rolle for væksten og jobskabelsen i dansk erhvervsliv generelt og for mindre selskaber i særdeleshed. Nogle af anbefalingerne er allerede implementeret; andre er undervejs, mens eksempelvis ønsket om en justering af aktionærbeskatningen vil afhænge af markedseksterne forhold og er en opgave for det politiske landskab. 10

12 Ny praksis for børsnoteringsproces og vejledning til livet på børsen Problem Processen mod en børsnotering og livet på børsen opfattes som besværligt, omkostningstungt og uigennemskueligt. Hvad er myter og hvad er reelle forhindringer? Analyse Prospekter og proces I Danmark er det alene Finanstilsynet, som kan godkende et prospekt og som administrerer prospektkravene. NASDAQ OMX København optager selskaber til handel, efter Finanstilsynet har godkendt prospektet. NASDAQ OMX København kan således hverken slække på krav, diktere nye krav eller beslutte, hvordan en prospektgodkendelsesproces skal håndteres. Men på baggrund af dialog i arbejdsgrupperne med revisorer, advokater, selskaber og corporate finance-afdelinger mener vi alligevel, at det er relevant at fremføre nedenstående observationer og forslag til forbedringer. I årene op til finanskrisen 2005 til 2008 blev der på NASDAQ OMX København og First North Danmark samlet optaget 78 nye selskaber til handel. I de efterfølgende fem år er 11 nye selskaber blevet børsnoteret og optaget til handel. Det betyder alt andet lige, at det at børsnotere et selskab for de fleste banker og rådgivere kan ligge nogle år tilbage. Vi mener derfor, at der er behov for et opdateret syn på best practice i forhold til børsnotering af danske selskaber efter den største og længstvarende finanskrise siden Det er vores erfaring, at der under og efter finanskrisen er sket en glidning mod internationale prospekt-standarder alene af den grund, at det i årene efter finanskrisen fortrinsvist har været internationale emissionsbanker, som har ledet børsnoteringskonsortierne. Det har betydet en mere omfangsrig og detaljeret prospektstandard med fyldigere risikoafsnit og mere grundige ansvarsfraskrivelser, end vi tidligere har set. Det er sket med de bedste intentioner, men vurderes ikke at være til fordel for hverken investorer, udstedere eller markedet som sådant. Prospekter har således i dag oftere højere karakter af ansvarsfraskrivelse end reel investoroplysning. Resultatet er, at prospekterne bliver langt mere uoverskuelige end prospektreglerne og hensynet til investorerne nødvendiggør. Blandt rådgiverne var der en udbredt erkendelse af, at en del af ansvaret for den udvikling også kan tilskrives rådgiverbranchen. Samtidig må det dog erkendes, at der ved børsnoteringer med en international rækkevidde ikke vil kunne ændres på dette udgangspunkt, da man her må lægge sig op ad den internationale standard. Lange og komplicerede prospekter er ikke kun et problem for investorerne og omfanget af prospekterne bidrager ikke i sig selv til investorernes forståelse. Problemet er også, at de er særdeles omkostningstunge at producere. Omkostningen skal i sidste ende indregnes i den noteringskurs, selskabets aktier udbydes til og tages ud af det provenu, der skal bære fremtidig vækst. For det andet opleves selve prospektgodkendelsesprocessen som langvarig, omstændelig og kompleks. Det skyldes dels de mange medvirkende aktører i prospektskrivningen samt en forestilling om, at Finanstilsynet godkender prospekter hurtigere, jo før man får det første 11

13 udkast afsted. Rent faktisk hæmmer det godkendelsesprocessen, når Finanstilsynet og fondsbørsen skal læse, rette, kommentere og tilbagesende ufuldstændige prospektudkast flere gange end højst nødvendigt. En tredje medvirkende faktor til at fordyre en emissionsproces, og dermed afskrække både selskaber og fremtidige investorer, er de uforholdsmæssigt store børsnoteringskonsortier som børsnoteringsprocesserne har kunnet fremvise efter finanskrisen. Tidligere var det ikke ualmindeligt, at en børsintroduktion blev foretaget af et konsortium på to til tre banker. I dag er det tal nærmere fem uanset størrelse på selskabet. Samtidig er verifikation af prospekter blevet en markedsstandard i Danmark. Der var i arbejdsgrupperne enighed om, at verifikationsprocessen generelt bidrager positivt til det endelige prospekt, men at processen bør tilpasses selskabets markedsværdi. Dermed følger også, at der kan være situationer, hvor en verifikationsproces slet ikke er nødvendig. Det bør derfor være muligt at genskabe en best practice, hvor både prospektomfang og sammensætning af konsortium afspejler selskabets markedsværdi, og hvor godkendelsesprocessen kan afvikles på en mere effektiv måde især når det gælder mindre selskaber. Livet som børsnoteret Generelt var tilbagemeldingen i arbejdsgruppen, at det at være børsnoteret ikke blev opfattet som kompliceret og byrdefuldt i sig selv forudsat, at man som virksomhed er velorganiseret og har orden i sin butik. Det er dog fra flere sider blevet fremhævet, at reglerne om indberetning og offentliggørelse af insideres handel med aktier samt storaktionærreglerne vurderes som administrativt tunge at håndtere. Ligeledes er det blevet fremhævet, at den offentlige sanktionering af overtrædelser af børslovgivningen med politianmeldelser og offentlighed omkring selv relativt små overtrædelser opfattes som så bebyrdende, at det reelt kan afholde potentielle IPO-kandidater fra at lade sig børsnotere. Løsningsforslag Prospekter og noteringsproces Skræddersyede prospektstørrelser for mindre selskaber Et mindre omfattende prospekt er muligt og kan udarbejdes i fuld overensstemmelse med alle prospektkrav. En påstand som skal efterprøves er, at et mindre selskab vil kunne gå på børsen med et prospekt på omtrent 50 sider eksklusiv bilag. En sådan model vil være relevant for mindre udstedelser, hvor udbud vil være begrænset til og målrettet et dansk eller nordisk marked og investorsegment. Indtil et sådan prospekt er blevet anvendt ved succesfulde introduktioner og der derved er anvist en ny markedspraksis, kan det være nødvendigt med en ankerinvestor, der blåstempler investeringscasen i mindre investorers øjne. Optimeret proces for prospektgodkendelser over for Finanstilsynet 12

14 Mulighed for reduceret tidsplan for prospektgodkendelse hos Finanstilsynet. o Godkendelse kan opnås på samlet set 12 dage og tre filings under visse forudsætninger. o Foregår sideløbende med ansøgning til NASDAQ OMX om optagelse til handel fondsbørsens noteringsbetingelser.en eventuel verifikationsprocess, due diligence, bør være afklaret før 1. filing af prospektet til Finanstilsynet. Det er en forudsætning, at prospektet er næsten endeligt ved 1. filing. Der bør således ikke på dette tidspunkt være uafklarede forhold. Tilpassede konsortie-størrelser Antal banker og rådgivere bør afspejle den børsnoterede kapital, selskabets markedsværdi, i bedre omfang end hidtil. Danske og nordiske banker er i stand til at løfte børsnoteringen af et mindre selskab uden involvering af en række internationale investeringsbanker. Livet som børsnoteret SMV-Komité NASDAQ OMX København vil oprette en SMV komité for mindre selskaber, der løbende skal samle op på udfordringer og forbedringsmuligheder samt aflive myter om livet på børsen. Lave beskrivelse for selskaber om børslivet Lave en før-under-efter beskrivelse af uformelle som formelle krav til børsnoterede såvel som selskaber, der overvejer en børsnotering. 13

15 Incitamenter til forbedret investorfokus i mindre selskaber Problem Lavere risikovilje over for Small Cap-aktier i ændret investorlandskab og mæglerstruktur. Analyse Finanskrise samt professionalisering af det danske kapitalmarked har skabt et investorlandskab, hvor mindre pensionskasser i langt højere grad end tidligere outsourcer aktiemandatet til større porteføljeforvaltere og pensionsaktører. De små og mindre pensionskasser som tidligere aktivt har været med i børsføringen af mindre selskaber træffer i dag ikke længere den beslutning selv. Mandaterne og beslutningskompetencen er i dag koncentreret på få hænder hos de store pensionsporteføljeforvaltere i Danmark eller sågar i London. Disse forvaltere driver en stordriftsforretning og har ikke interesse i at blive majoritetsaktionærer i en masse mindre selskaber. Ligeledes kan det heller ikke betale sig for dem at investere mange små beløb i flere mindre selskaber. Færre små fondsmæglerselskaber En anden konsekvens er at stort set alle små og mellemstore fondsmæglerselskaber med egen corporate finance afdeling og egen investorbase er forsvundet i Danmark. Fondsmæglerhuse som eksempelvis Gudme Raaschou er ikke længere at finde i Danmark, hvor disse mindre og mellemstore huse ellers tidligere har udfyldt en bærende funktion i forhold til børsnoteringen af mindre selskaber og distributionen til velhavende privatinvestorer. I Sverige har disse små og mellemstore fondsmæglere overlevet og er i dag leveringsdygtige i børsføring, analysedækning og distribution til private af mindre børsintroduktioner. Siden årsskiftet har NASDAQ OMX Stockholm budt flere end 17 selskaber velkommen, hvoraf langt størsteparten har haft en markedsværdi på under 1 mia. SEK på introduktionsdagen. Det er fondsmæglerselskaber som eksempelvis Erik Penser, Mangold, Remium, Redeye og Pareto Öhman. Aktionærbeskatning I Danmark beskattes kursgevinster og udbyttebetaling begge med maksimalt 42 procent. Det er en OECD-topscorer og en tung meromkostning for danske selskabers muligheder for at rejse langsigtet, risikovillig kapital. Den meromkostning til trods investerer danske investorer villigt, når det gælder større selskaber med dokumenterede, solide indtjeninger og afkast. Udfordringen opstår, når danske investorer skal investere i danske vækstselskaber, da den iboende merrisiko for disse typer selskaber maksimeres markant af den meromkostning, investoren skal betale staten i form af den maksimale aktionærbeskatning på 42 procent. Til sammenligning betaler en svensk aktionær 30 procent, en norsk aktionær 28 procent, en amerikansk aktionær 19,1 procent, mens OECD-gennemsnittet ligger på 16,4 procent. Samtidig ved vi fra en svensk undersøgelse, at jobskabelse sker i de mindre selskaber, når de går på børsen. Fra 2006 og frem har små, svenske børsnoterede selskaber haft en årlig jobvækst på 36 procent. For svenske privatejede selskaber var det tal i samme periode 1,5 procent Der sker altså en betydelig acceleration i jobskabelsen, når små selskaber går på børsen i Stockholm. 14

16 Der er mange ligheder mellem det danske og svenske aktiemarked. Én af de ligheder er, at NASDAQ OMX driver markedspladserne i både Danmark og Sverige. Mange af de rammebetingelser, vi som fondsbørser er ansvarlige for i det danske og det svenske marked for værdipapirhandel er identiske. Det drejer sig om de regelsæt, vi har på fondsbørsen, det gælder den måde vi driver markedsplads på og den måde vi tiltrækker børsmæglere på fra Norden og resten af verden. Men der er også forskelle. De forskelle er med til at sætte rammerne for, at mindre selskaber i Sverige skaber svenske arbejdspladser og at svenske privatinvestorer i højere grad er aktive på det svenske aktiemarked. Betydning af ankerinvestor Når en ankerinvestor går ind i en aktie blåstempler det i mange privatinvestorers øjne aktien og investeringscasen. Den ankerinvestor behøver ikke altid være en stor dansk pensionsfond. Det kan også være en familiefond, privat fond eller en større virksomhed inden for samme industrisektor. Samlet set bidrager en formindsket risikovilje alt andet lige til en lavere prissætning for små vækstselskaber. Den lavere prissætning er ofte nævnt som styrende for mindre vækstselskabers vilje til at søge en børsnotering i Danmark. Løsningsforslag Aktivere nyt banksegment NASDAQ OMX vil aktivere banksegmenter som ikke allerede deltager i børsnoteringskonsortier med det formål at benytte disse bankers stærke distributionskraft til velhavende privatinvestorer og private investorer generelt. NASDAQ OMX København vurderer, at de danske banker, herunder de mellemstore danske banker, kan spille en langt større rolle i forbindelse med aktiedistribution og børsnotering af mindre selskaber. Opsøge nye typer ankerinvestorer Emissionsbanker og børsnoteringsrådgivere bør afsøge muligheder for at identificere og opsøge alternative ankerinvestorer udenom de store pensionskasser. Fremme konkurrencedygtig aktionærbeskatning NASDAQ OMX København skal arbejde for gunstigere skattevilkår for investorerne, eksempelvis simpel og konkurrencedygtig aktionærbeskatning: o Justering af dansk aktionærbeskatning til nordisk niveau. o Indførelse af en dansk aktiesparekonto efter svensk forbillede. o Ensretning af reglerne for beskatning af personers henholdsvise gevinst og tab på børsnoterede aktier. o Lagerbeskatning af børsnoterede porteføljeaktier for selskabsinvestorer bør ophæves. Indførelse af Small og Mid Cap Interessekartotek 15

17 NASDAQ OMX vil oprette og ajourføre en oversigt over danske banker, som aktivt ønsker at invitere Small- og Mid Cap selskaber og børsnoteringskandidater til investormøder over for eksempelvis deres private banking eller andre formuende kunder. 16

18 Incitament til analysedækning Problem Udbredt mangel på analysedækning i Small og Mid Cap segmenter Analyse Analysedækning er et veldokumenteret værktøj til at øge investorinteressen i en aktie. En analyse giver en aktie opmærksomhed og synlighed, og klæder investor bedre på til at træffe den for ham eller hende rette investeringsbeslutning. Det er alment anerkendt, at manglende analysedækning ofte kan resultere i mindre investorinteresse og dermed lavere likviditet og omsætning i en aktie. Det er ikke kun en lokal betragtning og et dansk fænomen. Det er en almen europæisk udfordring. Finanskrisen har for den finansielle sektor betydet et øget pres på indtjeningen på aktiehandelen. Da det ofte er indtægterne fra markets-afdelingerne i bankerne, som dækker omkostningen ved analysedækningen, har den faldende indtægt fra aktiehandelen betydet, at mange banker har måttet rationalisere deres ressourcer i analysedækningen af danske aktier. Denne øvelse rammer i høj grad de mindre papirer, da det typisk er her omsætning, likviditet og dermed indtjening i forvejen er mindst. Ud fra et ressourcespørgsmål giver dette mening. Men ud fra et markedsperspektiv føjer det spot til skade, da de store papirer alt andet lige allerede oplever en enorm interesse fra markedet, mens de små papirer ofte kun dækkes af en eller to banker. Da det ikke kun er privatinvestorer, som benytter sig af aktieanalyser, men i stor udstrækning også det professionelle og semiprofessionelle segment har det en enorm betydning for en akties likviditet og attraktion, om der leveres aktieanalyse på en given aktie. Ofte indleder en aktie sit liv på børsen med at være analysedækket. Typisk vil en af de børsførende banker sørge for at dække aktien i en ikke nærmere defineret periode efter en børsintroduktion. En parameter som skal medregnes er, at tilliden til analysen langt henad vejen afhænger af den personlige og faglige ekspertise, som hver enkelt analytiker og bank besidder. Her er det vigtigt at pointere, at en analysemodel skal være selvbærende og kommercielt rentabel for at kunne tiltrække og fastholde de nødvendige spidskompetencer, som en troværdig aktieanalyse hviler på. Løsningsforslag Løft af mulighederne for aktie-research via Fact Sheet NASDAQ OMX vil iværksætte en Fact Sheet-ordning. Den opgave skal løftes af en uafhængig analysevirksomhed, der skal kunne levere en kvantitativ opstilling af centrale og sammenlignelige nøgletal til brug for benchmark-analyse af samtlige børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX Nordic på tværs af samtlige Small, Mid og Large Cap-segmenter. 17

19 Udover at have det formål at investor kan sammenligne samtlige børsnoterede aktier på NASDAQ OMX nordiske børsmarkeder, skal løsningen nemt kunne skaleres, så selskaberne i tilkøb til Fact Sheet et får mulighed for at tilføje en kvalitativ overbygning til nøgletallene fra analyseudbyderen. Inddrage og motivere nye konsortiebanker til at løfte aktieanalysen Inddrage mellemstore danske banker i børsnoteringskonsortier med henblik på distribution til private investorer. Dette kan motivere disse banker til at inkludere flere små selskaber i deres analysedækning. 18

20 Incitamenter til højere likviditet Problem Lav likviditet i Small Cap-segment Analyse Omsætning i Small og Mid Cap er over de sidste 18 måneder omtrent fordoblet. Det er sket samtidig med, at forskellen på bud- og udbudspriser har indsnævret sig til det mindste spænd, siden NASDAQ OMX begyndte at måle kursspænd i Small, Mid og Large Cap. Den øgede omsætning og forbedrede likviditet afspejler den store interesse og de gode afkastmuligheder, der ligger i Small og Mid Cap-segmentet. Historisk set har dansk Small og Mid Cap haft lav likviditet, hvorfor danske institutionelle investorer ofte har oplevet, at det har været svært at komme ud af en aktie, når man først var gået ind i den eksempelvis ved en børsintroduktion. Til trods for en stadigt stigende aktivitet og øget handel i både Small og Mid Cap over de seneste 12 måneder oplever en del investorer, at likviditeten i enkelte aktier kan være tynd i eksempelvis danske Small Cap-aktier. Manglende likviditet er ikke kun et dansk fænomen, men en problemstilling, som de fleste børser verden over forsøger at adressere og løse. Den oplevelse af manglende likviditet er medvirkende til at afholde investorer fra at investere i aktier med lav likviditet og er derfor en vægtig forhindring, for at mindre selskaber kan finde nye ejere og investorer på det danske børsmarked. Løsningsforslag Liquidity Provider NASDAQ OMX København indfører Liquidity Provider-ordning efter svensk model. En likviditetsstillerordning vil hjælpe ved at formalisere og synliggøre de fordele, som aktieselskaber kan opnå ved at benytte sig af en likviditetsstiller i aktiemarkedet. Samtidig vil en Liquidity Provider alt andet lige gøre det lettere og billigere for private at handle i selskaber, der er tilknyttet en likviditetsstillerordning. En likviditetsstillerordning efter svensk forbillede betyder, at fondsbørsen sætter en maksimumsgrænse for hvor store kursspænd, der må være i en aktie, og hvor stor en del af tiden eventuelle likviditetsstillere skal sikre købs-og salgspriser for en minimum ordrestørrelse i en aktie. Det er vigtigt for NASDAQ OMX at kunne sætte entydige retningslinjer og dermed sikre synlighed for selskaberne og for investorerne for en så gavnlig praksis som likviditetsstillerordningen. Intradag Auktion NASDAQ OMX København har indført en Intradag Auktion, som skal forbedre muligheden for at gennemføre en handel i mindre likvide aktier. 19

Dansk vækstpolitik bør udnytte stærkt dansk børsmarked

Dansk vækstpolitik bør udnytte stærkt dansk børsmarked Dansk vækstpolitik bør udnytte stærkt dansk børsmarked NASDAQ OMX København offentliggjorde den 19 juni rapporten Anbefalinger til et stærkere børsnoteringsklima for Danmarks vækst med 14 anbefalinger

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

August Penge til vækst. 6 forslag der styrker den risikovillige kapital

August Penge til vækst. 6 forslag der styrker den risikovillige kapital August 2017 Penge til vækst 6 forslag der styrker den risikovillige kapital 1 Penge til vækst udfordringen Danmark er et af de rigeste og tryggeste lande i verden. Det skal vi blive ved med at være. Det

Læs mere

August Penge til vækst. 6 forslag der styrker den risikovillige kapital

August Penge til vækst. 6 forslag der styrker den risikovillige kapital August 2017 Penge til vækst 6 forslag der styrker den risikovillige kapital 1 Penge til vækst udfordringen Danmark er et af de rigeste og tryggeste lande i verden. Det skal vi blive ved med at være. Det

Læs mere

FLERE BØRSNOTERINGER TIL GAVN FOR DANMARKS VELSTAND OG VELFÆRD

FLERE BØRSNOTERINGER TIL GAVN FOR DANMARKS VELSTAND OG VELFÆRD FLERE BØRSNOTERINGER TIL GAVN FOR DANMARKS VELSTAND OG VELFÆRD ANBEFALINGER April 2016 Forord Axcelfuture ønsker med dette oplæg at fokusere på de tiltag, der kan fremme børsnoteringer af særligt mindre

Læs mere

DIRF JULEBRUNCH 2015

DIRF JULEBRUNCH 2015 DIRF JULEBRUNCH 2015 ÅRETS HIGHLIGHTS Indeks-og omsætningsudviklingen i København Børsnoteringerne hvor blev de af? 2 BLUE CHIP INDEX DEVELOPMENT IN WORLD EXCHANGES 2002 OCTOBER 2015 3 Indexed with starting

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

InvesteringsSparKonto i en dansk kontekst

InvesteringsSparKonto i en dansk kontekst InvesteringsSparKonto i en dansk kontekst 1 2 Indledning LO og Finans Danmark har en fælles ambition om at styrke væksten i Danmark og gøde jorden for de arbejdspladser, vi skal leve af i fremtiden. Hvis

Læs mere

Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DDF BØRSNOTERING HVAD HAR VI LÆRT DET SIDSTE ÅR?

Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DDF BØRSNOTERING HVAD HAR VI LÆRT DET SIDSTE ÅR? Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DDF BØRSNOTERING HVAD HAR VI LÆRT DET SIDSTE ÅR? AGENDA Hvad er fondsbørsens rolle Hvad skaber eller sikrer en succesfuld notering eller

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Hvordan bliver flere vækstvirksomheder børsnoteret i Danmark?

Hvordan bliver flere vækstvirksomheder børsnoteret i Danmark? 29 April 2016 Hvordan bliver flere vækstvirksomheder børsnoteret i Danmark? Et centralt tema har i de senere år været, hvordan vi får flere mindre danske virksomheder gjort interesseret i at lade sig børsnotere

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank og finansiering

Nyhedsbrev. Bank og finansiering Nyhedsbrev Bank og finansiering 16.08.2017 HVAD ER POTENTIALET FOR DIREKTE LÅN SOM ALTERNATIV FINANSIERINGSKILDE? 16.8.2017 Direkte lån fra institutionelle investorer har vundet indpas i visse dele af

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut

Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut MANDAG 12. OKTOBER NR. 196 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut Per Jørgensen har som aktiechef i Investering

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Der kan tages udgangspunkt i nedenstående talepunkter i dit oplæg. Først og fremmest vil jeg gerne sige mange tak for invitationen.

Der kan tages udgangspunkt i nedenstående talepunkter i dit oplæg. Først og fremmest vil jeg gerne sige mange tak for invitationen. Talelinje 6. april 2016 J.nr. 16-0206530 Koncernkommunikation og presse JBI Oplæg til årsmøde hos Børsmæglerforeningen Sag/problemstilling Du er blevet bedt om at holde et politisk oplæg på 15 min. med

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Aalborg 2014. Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson blu limfjord hotel - Ved stranden 14-16 - aalborg

Aalborg 2014. Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson blu limfjord hotel - Ved stranden 14-16 - aalborg Aktionærforening præsenterer: ktionærforening Aalborg 2014 Foto: Copyright OW Bunker A/S 4. november kl. 11.30-15.45 program Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson

Læs mere

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014 Stærkt M&A-marked i i 2013 og positive forventninger til 2014 Johannes Vasehus Sørensen Managing Partner Corporate Finance Uffe Ambjørn Director Corporate Finance Resumé Det danske M&A-marked har været

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 21. marts 2014 Arveafgiften er en ekstra kapitalskat, der kommer oven på den eksisterende aktie- og kapitalindkomstbeskatning, når værdier går

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark

Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Bestyrelsens aktieejerskab - Hvorfor skal bestyrelsesmedlemmer være aktionærer 1. Oktober 2013 Christian Frigast Forskelle på en kapitalfondsejet

Læs mere

Riga Stock Exchange is. established. NASDAQ surpasses the New York Stock Exchange in yearly share volume. Vilnius Stock. Exchange is. established.

Riga Stock Exchange is. established. NASDAQ surpasses the New York Stock Exchange in yearly share volume. Vilnius Stock. Exchange is. established. NASDAQ OMX 1 Dansk Industri - 8. april 2014 AGENDA Kort om NASDAQ OMX Hvor godt er aktiemarkedet i dag? Hvorfor ser vi en øget interesse for at lave en børsnotering? Hvad er formålet med at gå på en markedsplads?

Læs mere

Handelsgennemsigtighed og velfungerende markeder. Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet

Handelsgennemsigtighed og velfungerende markeder. Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet Handelsgennemsigtighed og velfungerende markeder Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet Dagsorden Hvorfor er vi her i dag? Nye EU-regler om handelsgennemsigtighed Finanstilsynet kan give fritagelser Målet

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Ensartet likviditetsmønster på tværs af aktiemarkeder Af markedsanalytikerne Nikolaj Hesselholt Munck og Kim Mortensen, Københavns Fondsbørs

Ensartet likviditetsmønster på tværs af aktiemarkeder Af markedsanalytikerne Nikolaj Hesselholt Munck og Kim Mortensen, Københavns Fondsbørs Ensartet likviditetsmønster på tværs af aktiemarkeder Af markedsanalytikerne Nikolaj Hesselholt Munck og Kim Mortensen, Københavns Fondsbørs Inspireret af en tidligere analyse af 2001-omsætningen på børserne

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

NASDAQ: A HISTORY OF INNOVATION & GROWTH

NASDAQ: A HISTORY OF INNOVATION & GROWTH 2 NASDAQ: A HISTORY OF INNOVATION & GROWTH Helsinki Securities Exchange is established Riga Stock Exchange is established Launch of NASDAQ Private Market Copenhagen Securities Exchange is established The

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R 14. august 2014 F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R Finanstilsynet har i et notat af 6. august 2014

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

HVORDAN BLIVER FLERE VÆKSTVIRKSOMHEDER BØRSNOTERET I DANMARK? Christian Frigast

HVORDAN BLIVER FLERE VÆKSTVIRKSOMHEDER BØRSNOTERET I DANMARK? Christian Frigast HVORDAN BLIVER FLERE VÆKSTVIRKSOMHEDER BØRSNOTERET I DANMARK? Christian Frigast Hvordan bliver flere vækstvirksomheder børsnoteret i Danmark? Fokus på SMV Hvorfor er SMV segmentet vigtigt Hvorfor kan svenskerne

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Kolding Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 Comwell Kolding - Skovbrynet Kolding

Kolding Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 Comwell Kolding - Skovbrynet Kolding Dansk Aktionærforening præsenterer: Dansk ktionærforening Kolding 2014 Foto: Copyright OW Bunker A/S 11. november kl. 11.30-18.30 program Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30.

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. [DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at komme og give mit besyv med på dansk aktionærforenings årsdag. Man

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt Kapitalfonde i Danmark Christian Frigast, Axcel, 7. december 2006 Agenda Fakta om kapitalfonde Hvordan skaber kapitalfonde værdi Et eksempel Myter og

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 204 Offentligt J.nr. 2007-318-0593 Dato: 17. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. (Alm.

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere