co-creation inspiration til en arbejdsmetode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "co-creation inspiration til en arbejdsmetode"

Transkript

1 blogging barrierespil prioriterings mapping co-creation inspiration til en arbejdsmetode Miljøministeriet Realdania

2 Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet er at bidrage til kvalificering af det fremtidige plangrundlag i landets 98 kommuner. Visionen er at fremme en kommunal planlægning, der fokuserer på værdifulde bymiljøer, bebyggelser og attraktive landskaber, der bygger på politisk ejerskab og engagement, der er præget af fagligt professionelle og innovative planlægningsmiljøer. Midlet er opbygning af et fagligt planlægningsnetværk med alle kommuner samt støtte til et antal visionære kommunale eksempelprojekter. Læs mere på Indhold Indledning Co-creating en åben arbejdsproces Blogging Barrierespil Prioriteringsmapping

3 co-creation inspiration til en arbejdsmetode Hvordan foretrækker du at løse en opgave? Alene? I et tæt fællesskab med få? Eller tænker du at jo flere, der involveres, des bedre? Denne publikation giver et bud på metoder til at styrke samarbejdet med andre. Den argumenterer for, at hvis du tidligt i opgavefasen helt bevidst involverer andre, så gavner det både din egen arbejdsindsats og opgaveløsningen. Åbenhed og synlighed i opgavens forskellige faser giver andre mulighed for at komme med input på de relevante tidspunkter. Det gør arbejdet lettere. Men åbenhed og synlighed er i sig selv også et vigtigt signal at sende til dem, der enten har holdninger til opgaven eller skal leve med den efterfølgende. Et signal med en erkendelse om, at planlægning ikke alene er forbeholdt planfagligheden. I Plan09 har vi via undersøgelser og interviews fået indblik i en arbejdskultur blandt planlæggere i de danske kommuner. Det har været inspiration til valg af metode til seminaret Kom godt i gang med Kommuneplan2009, som blev holdt den 22. januar Metoden hedder co-creation og handler grundlæggende om at inddrage ens netværk tidligt i opgavefasen. Zentropa Interaction har erfaring med metoden fra udvikling af bl.a. læringsspil til virksomheder og organisationer, kulturbegivenheder og udstillinger samt strategi- og værdiprocesser i en lang række danske og internationale virksomheder. Planer er først vellykkede, når de fører til gode resultater. Derfor er det vigtigt at sikre indflydelse fra mange forskellige deltagere i planlægningsarbejdet. Plan09, januar 2008 Christina Krog Kommunikationsmedarbejder Svend Erik Rolandsen Sekretariatsleder

4 co-creation en åben arbejdsproces Jeres viden kommer i spil, og I får indsigt i de andres viden. Det er hovedbudskabet i cocreation, og den filosofi, som vi arbejdede med til Plan09s seminar Kom godt i gang med Kommuneplan bidragsydere, men frygt ikke, at andre låner og lader sig inspirere af jeres arbejde og erfaringer. Det er netop, hvad det handler om! Inspirationen går begge veje, så længe I er åbne for andres bidrag og villige til at dele ud af jeres egne erfaringer. Hvad betød det til seminaret? at det ikke kun er eksperten eller oplægsholderen, som har noget interessant at sige om emnet. Deltagerne har ligeledes en viden, som er brugbar for de andre deltagere. at deltagernes viden ikke længere må være tavs viden. Erfaringer skal udveksles, så de kommer i brug i en større sammenhæng. at der ikke kun er én tilgang til et emne, men lige så mange tilgange, som der er erfaringer og oplevelser, der kan sættes i spil. Dette var sigtet med workshop-metoderne på seminaret og det vil være en dyd for samarbejdet i Plan09s netværk i Hvad vil co-creation sige? Mckinsey beskriver det som: Outsiders offer insights that help shape product development, but companies typically control the innovation process. Technology now allows companies to delegate substantial control to outsiders -- co-creation -- in essence by outsourcing innovation to business partners that work together in networks. By distributing innovation through the value chain, companies may reduce their costs and usher new products to market faster by eliminating the bottlenecks that come with total control. Kort sagt betyder det, at man deler sin viden med sit netværk, så andre kan bidrage med deres viden. Det gør udviklingsarbejdet lettere og hurtigere. De nødvendige informationer skal være tilgængelige for alle Det betyder også, at arbejdsrammerne i jeres hverdag skal udvides, så det ikke kun er indercirklen, der kan bidrage. Der kan være mange bidragsydere. I princippet kan alle med kendskab til emnet, byde ind. De behøver ikke have den samme erfaring eller indgangsvinkel til dit projekt, som du selv har, for at komme med brugbare forslag. Det er vigtigt ikke at frygte bidrag, som ikke passer til de vante rammer. De anderledes bidrag, er ofte de vigtigste bidrag! Det kan jo være, at rammerne skal mindskes, udvides eller endda sprænges, når I får den nye viden? Styrken ved arbejdsprincippet er, at når rammerne opfordrer til det, så har folk en naturlig trang til at bidrage med deres viden og erfaringer. Det er et arbejdsprincip, der bliver brugt til alt fra research, idéudvikling til konkret produktudvikling. Blogging er meget kendetegnende for det åbne arbejdsprincip og bliver brugt til alle tre dele. Fx opfordrer Microsoft alle deres medarbejdere til at blogge med brugerne. Den eneste regel de har, er Be Smart. Det er altså tilladt for dem at blogge om alt, så længe de bare bruger deres sunde fornuft. Mange andre virksomheder inddrager nu brugerne i produktudviklingen via fællesskaber på hjemmesider, som bliver faciliteret af virksomhederne selv. Blandt andet er LEGO kommet langt med en webbaseret produktudvikling, hvor brugerne kan udvikle deres helt egne modeller. 2

5 co-creation

6 Creative Commons har skabt et forum, så kreative produkter såsom musik, film, fotos osv. er til rådighed for videreudvikling. Man frigør nogle af rettighederne til sit produkt, så andre kan bruge dem i deres arbejde og eventuelt forbedre dem. Der er fri kreativ brug af andres arbejde, uden at de oprindelige skabere mister deres rettigheder. Wikipedia er et on-line leksikon, der bliver skrevet i fællesskab af frivillige. Der er mere end , der arbejder på mere end artikler på mere end 250 sprog. Brugerne behøver ikke have specielle kvalifikationer for at skrive eller redigere artikler. Det betyder, at alle uanset alder og kulturel baggrund kan bidrage. En åben arbejdsform sikrer adgang til langt flere erfaringer og langt større viden. Derfor letter og styrker det udviklingsarbejdet. Hvordan arbejder man med co-creation? Hvem lytter? Hvem kan bidrage? På internettet vil man stort set altid kunne finde et forum af interesserede. Det er et af internettets vigtigste funktioner, at det hjælper ligesindede til at finde hinanden. Man kan altid starte en blog om sit projekt, som enten er åben for alle eller kun for inviterede ligesindede. Men hvordan finder man ligesindede, hvis det ikke er internetbaseret? Plan09s seminar Kom godt i gang med Kommuneplan 2009 handlede om at få indsigt i hinandens erfaringer og kompetencer. Forhåbentlig kan det være med til, at I finder sammen med ligesindede blandt kolleger i andre kommuner. Det åbne arbejdsprincip lykkes, når de forskellige bidrag bliver opsamlet og bearbejdet. Der skal derfor opstilles nogle grundregler for kommunikationen i netværket. Disse grundregler varierer fra netværk til netværk, men handler om, hvordan viden og erfaringer udveksles mellem deltagerne. Der er mange forskellige arbejdsmetoder, men først og fremmest handler det om, at I indstiller jer på, at det åbne arbejdsprincip kræver en anderledes tankegang end det lukkede og traditionelle. Oversigten overfor er en sammenligning mellem de to arbejdsformer. Sammenligningen er lånt fra on-line leksikonet Wikipedia, som er skabt via den åbne arbejdsform.

7 Closed innovation Principles Open innovation Principles The smart people in our field work for us. To profit from research & development we must discover it, develop it and ship it ourselves. If we discover it ourselves, we will get it to market first. The company that gets an innovation to market first will win. If we create the most and the best ideas in the industry, we will win. We should control our innovation process, so that our competitors don t profit from our ideas. Not all the smart people work for us. We need to work with smart people inside and outside our company. External research & development can create significant value; internal R&D is needed to claim some portion of that value. We don t have to originate the research to profit from it. Building a better business model is better than getting to market first. If we make the best use of internal and external ideas, we will win. We should profit from others use of our innovation project, and we should buy others innovation project whenever it advances our own business model. Zentropa WorkZ Sommerskole Sommerskolen er et tværfagligt samarbejde mellem erhvervslivet og elitestuderende. Fem intense sommeruger bruges på at løse konkrete problemstillinger for virksomhederne. Målet er at tage virksomhedernes udviklingsarbejde ud af de vante rammer, og gennem en tværfaglig proces at få et helt nyt syn på svære problemstillinger via studerende. Deres syn er ikke begrænset af det gør vi normalt.. Dette kaldes også radikal innovation. Forløbet er skabt af Zentropa WorkZ og Københavns Universitet og afholdes i Filmbyens kreative miljø. WorkCamp blev for første gang afviklet i 2006 med deltagelse af nogle af de største danske virksomheder bl.a. Danisco, Gyldendal, DR og Grundfos. Kvarterløft Nørrebro Park er en lokal indsats på Ydre Nørrebro med vægt på borgerinddragelse. Målet er at gøre Nørrebro Park Kvarter til et levende og attraktivt sted at bo og arbejde. I forbindelse med kvarterløft på Nørrebro er der i 2006 lavet en række projekter og tiltag, hvor borgere både børn, unge og voksne inviteres til at deltage i den kreative proces om udvikling af området. Bl.a. projektet design din skole. I en travl uge på Hillerødgades Skole skulle børnene fra seks klasser arbejde som rigtige designere: Udarbejd nyskabende ideer, der afspejler brugernes ønsker for den kommende heldagsskole. Der er også afholdt konferencen Mangfoldige Nørrebro hvor over 100 københavnere deltog i en dialog og kreativ proces om at udforske muligheder og problemer i den mangfoldige og farverige bydel. co-creation

8 redskab blogging Hvad er en blog? En blog er en hjemmeside, hvor brugere kan give og diskutere informationer og nyheder om et specifikt emne. Ofte fungerer det som en slags online dagbog, hvor tanker og udfordringer bliver beskrevet. En vigtig funktion ved alle blogs er, at andre i en interaktiv form kan efterlade kommentarer. Bloggen er derfor et dialogværktøj. En udfordring beskrives, andre kommenterer det, og man kommer på den måde i dialog omkring udfordringen. I princippet kan man komme i dialog med alle, der bare har en lille indsigt i emnet. Det giver altså en mulighed for uformelt at komme omkring mange type af erfaringer med emnet. En blog giver ofte indsigt i nogle dybereliggende tanker, fordi den benytter sig af en dagbogslogik. Hvad betyder dette for mig? Hvilke tanker gør jeg mig? Det bliver ikke kun præsentation af et endeligt projekt, men i lige så høj grad om processen og de tanker, som man personligt gør sig undervejs. Blogs er først og fremmest kendt fra internettet, men i princippet kan en blog være et blankt stykke papir på kontorets opslagstavle, hvor man skriver sine tanker og udfordringer ned, så andre kan kommentere dem. Styrken ved blogs er, at de uformelt inviterer folk ind til tanker, som de normalt ikke får indsigt i. Bloggen på seminaret Kom godt i gang med Kommuneplan 2009 Vi hængte personlige blogs på væggene til alle deltagerne, hvor de skrev deres tanker ned vedrørende oplæg, diskussioner og workshops, så andre kunne læse, kommentere og lade sig inspirere. 6

9 Indsæt billede her Dette er din blog, der vil fungere som dit personlige refleksions- og dialogværktøj igennem dagen. Du får mulighed for af flere omgange at blogge og skrive dine personlige indlæg og tanker. Andre får også mulighed for at kommentere på din blog. Formuler et spørgsmål, du gerne vil have svar på i løbet af dagen. Her skal du lave et indlæg til din personlige blog og beskrive en god ting, som du har fået ud af oplægget og diskussionen i gruppen. Hvis du kun må fremhæve en ting, hvad vil det så være? - Hvordan kan du bruge det i din dagligdag? Her kan andre deltagere kommentere dit indlæg. Du eller deltagere giver et svar til kommentar. Her skal du lave et indlæg til din personlige blog og beskrive en god ting, som du har fået ud af oplægget og diskussionen i gruppen. Hvis du kun må fremhæve en ting, hvad vil det så være? -Hvordan kan du bruge det i din dagligdag? Her kan andre deltagere kommentere dit indlæg. Du eller deltagere giver et svar til kommentar. Her skal du lave et indlæg til din personlige blog og beskrive en god ting, som du har fået ud af oplægget og diskussionen i gruppen. Hvis du kun må fremhæve en ting, hvad vil det så være? - Hvordan kan du bruge det i din dagligdag? Her kan andre deltagere kommentere dit indlæg. Du eller deltagere giver et svar til kommentar. Er dine forventninger blevet opfyldt og spørgsmålet du stillede i starten af dagen blevet besvaret? co-creation

10 redskab barrierespil Om barrierespillet Barrierespillet er et værktøj, som åbner en proces for input og kritik. Spillet hjælper med at finde de barrierer, som ligger på lur i en konkret proces, og hvordan man overkommer barriererne. Det fremmer, opsamler og tester idéerne på en effektiv og dialogskabende måde. Som en grundregel spiller man med 3 hold med 3-5 deltagere på hvert hold. Der skal være nok deltagere, så der kommer input, kritik og erfaringer i spil. Ligeledes er det vigtigt for arbejdsdynamikken, at man arbejder med flere udfordringer ad gangen. Alt skal skrives ned, så processen dokumenteres. Grundlæggende går det ud på, at man finder et emne, som man gerne vil have undersøgt. Dette kan fx være Samarbejdet med konsulenter. Emnet skal være væsentlig og interessant at dykke ned i for alle deltagere alle hold arbejder med samme emne, men med hver deres udfordring. Når man har fundet emnet, beskriver man de mest presserende udfordringer, der er til emnet. Udfordringerne skal være personlige og konkrete, altså en specifik udfordring, som man selv sidder med i sit projekt og gerne vil have løst. Dette kan fx være: Vi har en uklar rollefordeling mellem konsulenter og administration. Hvordan løser vi det? Man vælger i alt tre udfordringer, et til hvert hold, som man gerne vil have behandlet. Når udfordringerne er beskrevet, så kommer hvert hold med et løsningsforslag til deres udfordring. Derefter har alle lov til at byde ind på hinandens udfordringer og løsningsforslag. Man kan komme med barrierer til løsningsforslagene, altså hvorfor de ikke umiddelbart virker. Et nyt løsningsforslag kan så overkomme barrieren osv. Man kan ligeledes komme med et alternativt løsningsforslag til udfordringen, hvor der er igen kan være barrierer. Der kan ligeledes være spørgsmål, der kræver svar. Det kan fx være spørgsmål til løsningernes økonomi, altså kan det lade sig gøre indenfor budgetrammen, eller det kan være spørgsmål til den praktiske afvikling af løsningerne: Har vi det rette software? Spillets styrke er, at det fokuserer på, hvordan vi løser konkrete udfordringer i et åbent forum, hvor alle må komme med løsningsforslag, kritik og spørgsmål. Det er en meget ligefrem arbejdsmetode, som blot kræver, at man lægger sine udfordringer på bordet, så alle kan byde ind. 8

11 Barrierespillet til Kom godt i gang med Kommuneplan 2009 Spillet er udviklet af Zentropa Interaction til brug i forbindelse med bolig- og byrumsudvikling i samarbejde med Copenhagen X. Blandt andet brugte NCC spillet til en lederkonference, hvor 160 ledere gennem spillet diskuterede og kom frem til løsninger på de barrierer, de stødte på i deres interne arbejdsproces. Det er sidenhen anvendt af mange forskellige brancher til alt fra værdiprocesser til forandringsudvikling Spillet består af et spilbræt samt en række spilbrikker: udfordring, løsning, kommentar, spørgsmål og svar. Fremgangsmåden på seminaret er her meget kort beskrevet: Spillet har to runder plus en evaluering. løsningsforslag blev udbygget, til de blev komplekse og præcise. 3. halvleg I evalueringen samledes de grupper, der startede ved barrierespillet, igen og gennemgik de løsningsforslag og barrierer, der var kommet til deres udfordringer. Spillet dokumenterede tydeligt løsningsforslag og nyfunden viden, da alt foregik skriftligt, og det derfor var nemt at arbejde videre med dem. I sidste ende vil der være et stort net af løsninger, barrierer og spørgsmål, som deltagerne kan tage med sig. Deltagerne vil have afklaret faldgrupper, styrker og uklarheder til den kommende proces. De vil derfor have et klare sigte. Spillet er nemt at gå til, og det kræver ikke forudgående spilkundskaber af deltagerne. 1. halvleg I første runde formulerede deltagerne en udfordring baseret på det valgte emne, fx samarbejde med konsulenterne. Når hvert hold havde formuleret en udfordring, gik spillet for alvor i gang. Holdene skulle så finde løsninger såvel som barrierer for løsningerne. Spillerne genererede idéer og testede dem gennem en målrettet diskussion. 2. halvleg I anden halvleg blev grupperne opløst. De oprindelige grupper forlod deres spil og gik over til Prioriteringsmapping den anden workshop på seminaret, se de næste sider. Nye deltagere kom til. Deltagerne gik rundt mellem de forskellige borde. De kiggede på de andres udfordringer, løsningsforslag og barrierer, og bød ind med ny viden og nye idéer. De forskellige co-creation

12 redskab prioriteringsmapping Det kan prioriteringsmapping Som byplanlægger kan det ofte være svært at prioritere, fordi rammerne i kommuneplanen er forholdsvis åbne. Man ønsker så at sige topprioritet indenfor alt, fordi kommuneplanen er et ønske mere end en konkret stillingstagen. Idéen med metoden er, at det skal være en let og visuel formidling af prioriteringerne. Når man ønsker input fra andre, er det sjældent, de sætter ind lange tekster ind. De har sikkert lige så travlt, som du har. Derfor skal de lynhurtigt kunne overskue om det er noget, som de kan og ønsker at bidrage til. Prioriteringsmapping bygges op omkring en case, der kort beskriver en konkret udfordring, fx: Det er besluttet, at kommuneplanen skal være digital. Der skal vælges en teknisk platform, og derfor skal der tages stilling til, hvad der er de vigtigste parametre for den digitale kommuneplan? Skitserne side 11 viser en råskitse af, hvordan Prioriteringsmapping ser ud. Prioriteringsmapping til Kom godt i gang med Kommuneplan 2009 Til hver case er der en række prioriteringsområder fx: At løsningen ikke er ressourcekrævende økonomisk og personalemæssigt - samt en række point, der skal fordeles på en graf, fx 40 point i alt. Man skal altså ved hjælp af pointene prioritere mellem de forskellige områder, og nedenunder grafen kort forklare sine prioriteter. 1. halvleg Gruppen gennemgik casen og de områder, som de skulle prioritere fra høj til lav. Til hver case var der 8 prioriteringsområder, som passede til emnet. Gruppen diskuterede nu casen. De skulle vælge, hvordan de ville prioritere de enkelte områder i forhold til hinanden. Det var ikke muligt at prioritere alle områder lige højt. De havde 40 points, som de skulle have fordelt mellem de 8 prioriteringsområder. De kunne højst tildele et område 10 point, og de skulle minimum tildele hvert område 1 point. Gruppen skulle nu på en graf vise, hvordan de prioriterede de enkelte områder. Dette gjorde det visuelt nemt og hurtigt at forstå, når 2. halvleg gik i gang, og andre skulle gentænke gruppens prioriteringer. Derudover skulle gruppen nedenunder grafen kort beskrive deres prioriteringer. Hvorfor havde de valgt at prioritere, som de havde, og hvilken effekt forestillede de sig, at det havde? 10

13 Gruppen var forpligtiget til at lave en formidling der var simpel og nem at gå til, altså kort men præcis i sin beskrivelse, så andre uden det store kendskab til casen kunne bidrage til opgaven halvleg De oprindelige grupper forlod deres opgaver og gik ind til barrierespillet. Nye deltagere kom til. De nye deltagere fik lidt tid til at danne sig et overblik over de forskellige cases. Alle valgte selv at arbejde videre med den case, de hver især fandt mest interessant, og nye grupper blev derved skabt halvleg var en gentagelse af første halvleg. Igen var der 40 point, der skulle (om)fordeles, og prioriteringer, der skulle begrundes. Grupperne tegnede deres prioriteringer ind med en anden farve, så det var tydeligt adskilt i forhold til gruppe 1. Linieparameter (x) Prioritering: 3 Hvorfor!?: Fordi... Effekt: halvleg Grupperne, som startede ved Prioteringsmapping, samledes igen og lavede en kort opsamling. Hvilke forslag kom de andre med? Skal gruppens prioriteringer eventuelt laves om, når de ser de andres prioritering? 10 1 Prioriteringsmapping Er man uenig i andres prioriteringer, kan man omprioritere. Graferne giver et visuelt tydeligt overblik over konsekvenser for områderne i spil. Linieparameter (x) Prioritering: 3 Hvorfor!?: Fordi... Effekt:... Linieparameter (y) Prioritering: 3 Hvorfor!?: Fordi... Effekt:... co-creation 11

14 Husk, at viden er til for at blive brugt, også andres viden.. co-creation 12

15 co-creating Udgivet af Plan09 Konsulent Pernille Nielsen & Lars Husum, Zentropa Interaction Fotos Zentropa WorkZ og By- og Landskabsstyrelsen Layout Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk Vilhelm Jensen & Partnere ISBN Plan09 januar 2008

16 Sekretariatet Haraldsgade København Ø T

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1 Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 2 1 Rammeprogram Tid Tema 09.00 Velkomst til det fælles udviklingsarbejde

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008

Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008 Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008 Bedre borgerdeltagelse Svend Erik Rolandsen og Christina Krog, Plan09 På programmet 1. Borgerinddragelse på automatpilot 2. Borgerinddragelse = kommunikation - diskussion

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilgange til kommuneplanarbejdet Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilfredse politikere (?) 88% af politikerne synes planlæggerne er gode eller meget gode til at afdække de vigtigste politiske

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Freedom2Act. Sales Pipeline Management

Freedom2Act. Sales Pipeline Management Sales Pipeline Management Sikrer øget profitabilitet Skab fremdrift i de mest værdifulde kundesegmenter Copyright 2009-2014 ApS. All rights reserved. 29DEC14 / 1 Sales Pipeline Management Hvis du vil opnå:

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Undersøgelse om informationsteknologi og borgerinddragelse

Undersøgelse om informationsteknologi og borgerinddragelse Undersøgelse om informationsteknologi og borgerinddragelse Kvantitativ survey i samarbejdet med Operate i aug.-sep. 2014 Temaer: - Kendskab til app s og informationsteknologi - Brug og erfaringer med app

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign

Kerneformål. Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Kreativ vækst Kerneformål Hos Kvadrat arbejder vi kontinuerligt på at flytte de æstetiske, kunstneriske og teknologiske grænser for tekstildesign Vi skaber produkter af høj kvalitet, som hjælper arkitekter

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Proaktiv ledelse af plankultur. Miljøministeriet Realdania

Proaktiv ledelse af plankultur. Miljøministeriet Realdania Proaktiv ledelse af plankultur Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Realdania og By- og Landskabsstyrelsen i årene 2006 2009 om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

ALTERNATIVETS POLITISKE LABORATORIER

ALTERNATIVETS POLITISKE LABORATORIER ALTERNATIVETS POLITISKE LABORATORIER Hvad er et poli:sk laboratorium? Et poli:sk laboratorium er det rum vi giver hinanden :l at undersøge og udforske et poli:sk emne/spørgsmål. Laboratoriet er også det

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår.

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. OPTAKT OVERORDNET Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. Min antagelse er at vi skal aflære for at genlære Vi skal opdrage og stimulere til det relationelle

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Bryd reglerne Skab værdi igennem Rule Breaking Strategy Anja Krogh Sondrup & Lise Grevenkop-Castenskiold

Bryd reglerne Skab værdi igennem Rule Breaking Strategy Anja Krogh Sondrup & Lise Grevenkop-Castenskiold Bryd reglerne Skab værdi igennem Rule Breaking Strategy Udvalgte slides fra workshop 10 november 2011 BrainsBusiness ICTNORCOM Anja Krogh Sondrup & Lise Grevenkop-Castenskiold Anja Krogh Sondrup Foredragsholder,

Læs mere

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt!

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! About Designit Born 1991, in Denmark, raised internationally 10 offices, 250+ Designits, 25+ nationalities Creative zoo designers, human factor,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere