co-creation inspiration til en arbejdsmetode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "co-creation inspiration til en arbejdsmetode"

Transkript

1 blogging barrierespil prioriterings mapping co-creation inspiration til en arbejdsmetode Miljøministeriet Realdania

2 Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet er at bidrage til kvalificering af det fremtidige plangrundlag i landets 98 kommuner. Visionen er at fremme en kommunal planlægning, der fokuserer på værdifulde bymiljøer, bebyggelser og attraktive landskaber, der bygger på politisk ejerskab og engagement, der er præget af fagligt professionelle og innovative planlægningsmiljøer. Midlet er opbygning af et fagligt planlægningsnetværk med alle kommuner samt støtte til et antal visionære kommunale eksempelprojekter. Læs mere på Indhold Indledning Co-creating en åben arbejdsproces Blogging Barrierespil Prioriteringsmapping

3 co-creation inspiration til en arbejdsmetode Hvordan foretrækker du at løse en opgave? Alene? I et tæt fællesskab med få? Eller tænker du at jo flere, der involveres, des bedre? Denne publikation giver et bud på metoder til at styrke samarbejdet med andre. Den argumenterer for, at hvis du tidligt i opgavefasen helt bevidst involverer andre, så gavner det både din egen arbejdsindsats og opgaveløsningen. Åbenhed og synlighed i opgavens forskellige faser giver andre mulighed for at komme med input på de relevante tidspunkter. Det gør arbejdet lettere. Men åbenhed og synlighed er i sig selv også et vigtigt signal at sende til dem, der enten har holdninger til opgaven eller skal leve med den efterfølgende. Et signal med en erkendelse om, at planlægning ikke alene er forbeholdt planfagligheden. I Plan09 har vi via undersøgelser og interviews fået indblik i en arbejdskultur blandt planlæggere i de danske kommuner. Det har været inspiration til valg af metode til seminaret Kom godt i gang med Kommuneplan2009, som blev holdt den 22. januar Metoden hedder co-creation og handler grundlæggende om at inddrage ens netværk tidligt i opgavefasen. Zentropa Interaction har erfaring med metoden fra udvikling af bl.a. læringsspil til virksomheder og organisationer, kulturbegivenheder og udstillinger samt strategi- og værdiprocesser i en lang række danske og internationale virksomheder. Planer er først vellykkede, når de fører til gode resultater. Derfor er det vigtigt at sikre indflydelse fra mange forskellige deltagere i planlægningsarbejdet. Plan09, januar 2008 Christina Krog Kommunikationsmedarbejder Svend Erik Rolandsen Sekretariatsleder

4 co-creation en åben arbejdsproces Jeres viden kommer i spil, og I får indsigt i de andres viden. Det er hovedbudskabet i cocreation, og den filosofi, som vi arbejdede med til Plan09s seminar Kom godt i gang med Kommuneplan bidragsydere, men frygt ikke, at andre låner og lader sig inspirere af jeres arbejde og erfaringer. Det er netop, hvad det handler om! Inspirationen går begge veje, så længe I er åbne for andres bidrag og villige til at dele ud af jeres egne erfaringer. Hvad betød det til seminaret? at det ikke kun er eksperten eller oplægsholderen, som har noget interessant at sige om emnet. Deltagerne har ligeledes en viden, som er brugbar for de andre deltagere. at deltagernes viden ikke længere må være tavs viden. Erfaringer skal udveksles, så de kommer i brug i en større sammenhæng. at der ikke kun er én tilgang til et emne, men lige så mange tilgange, som der er erfaringer og oplevelser, der kan sættes i spil. Dette var sigtet med workshop-metoderne på seminaret og det vil være en dyd for samarbejdet i Plan09s netværk i Hvad vil co-creation sige? Mckinsey beskriver det som: Outsiders offer insights that help shape product development, but companies typically control the innovation process. Technology now allows companies to delegate substantial control to outsiders -- co-creation -- in essence by outsourcing innovation to business partners that work together in networks. By distributing innovation through the value chain, companies may reduce their costs and usher new products to market faster by eliminating the bottlenecks that come with total control. Kort sagt betyder det, at man deler sin viden med sit netværk, så andre kan bidrage med deres viden. Det gør udviklingsarbejdet lettere og hurtigere. De nødvendige informationer skal være tilgængelige for alle Det betyder også, at arbejdsrammerne i jeres hverdag skal udvides, så det ikke kun er indercirklen, der kan bidrage. Der kan være mange bidragsydere. I princippet kan alle med kendskab til emnet, byde ind. De behøver ikke have den samme erfaring eller indgangsvinkel til dit projekt, som du selv har, for at komme med brugbare forslag. Det er vigtigt ikke at frygte bidrag, som ikke passer til de vante rammer. De anderledes bidrag, er ofte de vigtigste bidrag! Det kan jo være, at rammerne skal mindskes, udvides eller endda sprænges, når I får den nye viden? Styrken ved arbejdsprincippet er, at når rammerne opfordrer til det, så har folk en naturlig trang til at bidrage med deres viden og erfaringer. Det er et arbejdsprincip, der bliver brugt til alt fra research, idéudvikling til konkret produktudvikling. Blogging er meget kendetegnende for det åbne arbejdsprincip og bliver brugt til alle tre dele. Fx opfordrer Microsoft alle deres medarbejdere til at blogge med brugerne. Den eneste regel de har, er Be Smart. Det er altså tilladt for dem at blogge om alt, så længe de bare bruger deres sunde fornuft. Mange andre virksomheder inddrager nu brugerne i produktudviklingen via fællesskaber på hjemmesider, som bliver faciliteret af virksomhederne selv. Blandt andet er LEGO kommet langt med en webbaseret produktudvikling, hvor brugerne kan udvikle deres helt egne modeller. 2

5 co-creation

6 Creative Commons har skabt et forum, så kreative produkter såsom musik, film, fotos osv. er til rådighed for videreudvikling. Man frigør nogle af rettighederne til sit produkt, så andre kan bruge dem i deres arbejde og eventuelt forbedre dem. Der er fri kreativ brug af andres arbejde, uden at de oprindelige skabere mister deres rettigheder. Wikipedia er et on-line leksikon, der bliver skrevet i fællesskab af frivillige. Der er mere end , der arbejder på mere end artikler på mere end 250 sprog. Brugerne behøver ikke have specielle kvalifikationer for at skrive eller redigere artikler. Det betyder, at alle uanset alder og kulturel baggrund kan bidrage. En åben arbejdsform sikrer adgang til langt flere erfaringer og langt større viden. Derfor letter og styrker det udviklingsarbejdet. Hvordan arbejder man med co-creation? Hvem lytter? Hvem kan bidrage? På internettet vil man stort set altid kunne finde et forum af interesserede. Det er et af internettets vigtigste funktioner, at det hjælper ligesindede til at finde hinanden. Man kan altid starte en blog om sit projekt, som enten er åben for alle eller kun for inviterede ligesindede. Men hvordan finder man ligesindede, hvis det ikke er internetbaseret? Plan09s seminar Kom godt i gang med Kommuneplan 2009 handlede om at få indsigt i hinandens erfaringer og kompetencer. Forhåbentlig kan det være med til, at I finder sammen med ligesindede blandt kolleger i andre kommuner. Det åbne arbejdsprincip lykkes, når de forskellige bidrag bliver opsamlet og bearbejdet. Der skal derfor opstilles nogle grundregler for kommunikationen i netværket. Disse grundregler varierer fra netværk til netværk, men handler om, hvordan viden og erfaringer udveksles mellem deltagerne. Der er mange forskellige arbejdsmetoder, men først og fremmest handler det om, at I indstiller jer på, at det åbne arbejdsprincip kræver en anderledes tankegang end det lukkede og traditionelle. Oversigten overfor er en sammenligning mellem de to arbejdsformer. Sammenligningen er lånt fra on-line leksikonet Wikipedia, som er skabt via den åbne arbejdsform.

7 Closed innovation Principles Open innovation Principles The smart people in our field work for us. To profit from research & development we must discover it, develop it and ship it ourselves. If we discover it ourselves, we will get it to market first. The company that gets an innovation to market first will win. If we create the most and the best ideas in the industry, we will win. We should control our innovation process, so that our competitors don t profit from our ideas. Not all the smart people work for us. We need to work with smart people inside and outside our company. External research & development can create significant value; internal R&D is needed to claim some portion of that value. We don t have to originate the research to profit from it. Building a better business model is better than getting to market first. If we make the best use of internal and external ideas, we will win. We should profit from others use of our innovation project, and we should buy others innovation project whenever it advances our own business model. Zentropa WorkZ Sommerskole Sommerskolen er et tværfagligt samarbejde mellem erhvervslivet og elitestuderende. Fem intense sommeruger bruges på at løse konkrete problemstillinger for virksomhederne. Målet er at tage virksomhedernes udviklingsarbejde ud af de vante rammer, og gennem en tværfaglig proces at få et helt nyt syn på svære problemstillinger via studerende. Deres syn er ikke begrænset af det gør vi normalt.. Dette kaldes også radikal innovation. Forløbet er skabt af Zentropa WorkZ og Københavns Universitet og afholdes i Filmbyens kreative miljø. WorkCamp blev for første gang afviklet i 2006 med deltagelse af nogle af de største danske virksomheder bl.a. Danisco, Gyldendal, DR og Grundfos. Kvarterløft Nørrebro Park er en lokal indsats på Ydre Nørrebro med vægt på borgerinddragelse. Målet er at gøre Nørrebro Park Kvarter til et levende og attraktivt sted at bo og arbejde. I forbindelse med kvarterløft på Nørrebro er der i 2006 lavet en række projekter og tiltag, hvor borgere både børn, unge og voksne inviteres til at deltage i den kreative proces om udvikling af området. Bl.a. projektet design din skole. I en travl uge på Hillerødgades Skole skulle børnene fra seks klasser arbejde som rigtige designere: Udarbejd nyskabende ideer, der afspejler brugernes ønsker for den kommende heldagsskole. Der er også afholdt konferencen Mangfoldige Nørrebro hvor over 100 københavnere deltog i en dialog og kreativ proces om at udforske muligheder og problemer i den mangfoldige og farverige bydel. co-creation

8 redskab blogging Hvad er en blog? En blog er en hjemmeside, hvor brugere kan give og diskutere informationer og nyheder om et specifikt emne. Ofte fungerer det som en slags online dagbog, hvor tanker og udfordringer bliver beskrevet. En vigtig funktion ved alle blogs er, at andre i en interaktiv form kan efterlade kommentarer. Bloggen er derfor et dialogværktøj. En udfordring beskrives, andre kommenterer det, og man kommer på den måde i dialog omkring udfordringen. I princippet kan man komme i dialog med alle, der bare har en lille indsigt i emnet. Det giver altså en mulighed for uformelt at komme omkring mange type af erfaringer med emnet. En blog giver ofte indsigt i nogle dybereliggende tanker, fordi den benytter sig af en dagbogslogik. Hvad betyder dette for mig? Hvilke tanker gør jeg mig? Det bliver ikke kun præsentation af et endeligt projekt, men i lige så høj grad om processen og de tanker, som man personligt gør sig undervejs. Blogs er først og fremmest kendt fra internettet, men i princippet kan en blog være et blankt stykke papir på kontorets opslagstavle, hvor man skriver sine tanker og udfordringer ned, så andre kan kommentere dem. Styrken ved blogs er, at de uformelt inviterer folk ind til tanker, som de normalt ikke får indsigt i. Bloggen på seminaret Kom godt i gang med Kommuneplan 2009 Vi hængte personlige blogs på væggene til alle deltagerne, hvor de skrev deres tanker ned vedrørende oplæg, diskussioner og workshops, så andre kunne læse, kommentere og lade sig inspirere. 6

9 Indsæt billede her Dette er din blog, der vil fungere som dit personlige refleksions- og dialogværktøj igennem dagen. Du får mulighed for af flere omgange at blogge og skrive dine personlige indlæg og tanker. Andre får også mulighed for at kommentere på din blog. Formuler et spørgsmål, du gerne vil have svar på i løbet af dagen. Her skal du lave et indlæg til din personlige blog og beskrive en god ting, som du har fået ud af oplægget og diskussionen i gruppen. Hvis du kun må fremhæve en ting, hvad vil det så være? - Hvordan kan du bruge det i din dagligdag? Her kan andre deltagere kommentere dit indlæg. Du eller deltagere giver et svar til kommentar. Her skal du lave et indlæg til din personlige blog og beskrive en god ting, som du har fået ud af oplægget og diskussionen i gruppen. Hvis du kun må fremhæve en ting, hvad vil det så være? -Hvordan kan du bruge det i din dagligdag? Her kan andre deltagere kommentere dit indlæg. Du eller deltagere giver et svar til kommentar. Her skal du lave et indlæg til din personlige blog og beskrive en god ting, som du har fået ud af oplægget og diskussionen i gruppen. Hvis du kun må fremhæve en ting, hvad vil det så være? - Hvordan kan du bruge det i din dagligdag? Her kan andre deltagere kommentere dit indlæg. Du eller deltagere giver et svar til kommentar. Er dine forventninger blevet opfyldt og spørgsmålet du stillede i starten af dagen blevet besvaret? co-creation

10 redskab barrierespil Om barrierespillet Barrierespillet er et værktøj, som åbner en proces for input og kritik. Spillet hjælper med at finde de barrierer, som ligger på lur i en konkret proces, og hvordan man overkommer barriererne. Det fremmer, opsamler og tester idéerne på en effektiv og dialogskabende måde. Som en grundregel spiller man med 3 hold med 3-5 deltagere på hvert hold. Der skal være nok deltagere, så der kommer input, kritik og erfaringer i spil. Ligeledes er det vigtigt for arbejdsdynamikken, at man arbejder med flere udfordringer ad gangen. Alt skal skrives ned, så processen dokumenteres. Grundlæggende går det ud på, at man finder et emne, som man gerne vil have undersøgt. Dette kan fx være Samarbejdet med konsulenter. Emnet skal være væsentlig og interessant at dykke ned i for alle deltagere alle hold arbejder med samme emne, men med hver deres udfordring. Når man har fundet emnet, beskriver man de mest presserende udfordringer, der er til emnet. Udfordringerne skal være personlige og konkrete, altså en specifik udfordring, som man selv sidder med i sit projekt og gerne vil have løst. Dette kan fx være: Vi har en uklar rollefordeling mellem konsulenter og administration. Hvordan løser vi det? Man vælger i alt tre udfordringer, et til hvert hold, som man gerne vil have behandlet. Når udfordringerne er beskrevet, så kommer hvert hold med et løsningsforslag til deres udfordring. Derefter har alle lov til at byde ind på hinandens udfordringer og løsningsforslag. Man kan komme med barrierer til løsningsforslagene, altså hvorfor de ikke umiddelbart virker. Et nyt løsningsforslag kan så overkomme barrieren osv. Man kan ligeledes komme med et alternativt løsningsforslag til udfordringen, hvor der er igen kan være barrierer. Der kan ligeledes være spørgsmål, der kræver svar. Det kan fx være spørgsmål til løsningernes økonomi, altså kan det lade sig gøre indenfor budgetrammen, eller det kan være spørgsmål til den praktiske afvikling af løsningerne: Har vi det rette software? Spillets styrke er, at det fokuserer på, hvordan vi løser konkrete udfordringer i et åbent forum, hvor alle må komme med løsningsforslag, kritik og spørgsmål. Det er en meget ligefrem arbejdsmetode, som blot kræver, at man lægger sine udfordringer på bordet, så alle kan byde ind. 8

11 Barrierespillet til Kom godt i gang med Kommuneplan 2009 Spillet er udviklet af Zentropa Interaction til brug i forbindelse med bolig- og byrumsudvikling i samarbejde med Copenhagen X. Blandt andet brugte NCC spillet til en lederkonference, hvor 160 ledere gennem spillet diskuterede og kom frem til løsninger på de barrierer, de stødte på i deres interne arbejdsproces. Det er sidenhen anvendt af mange forskellige brancher til alt fra værdiprocesser til forandringsudvikling Spillet består af et spilbræt samt en række spilbrikker: udfordring, løsning, kommentar, spørgsmål og svar. Fremgangsmåden på seminaret er her meget kort beskrevet: Spillet har to runder plus en evaluering. løsningsforslag blev udbygget, til de blev komplekse og præcise. 3. halvleg I evalueringen samledes de grupper, der startede ved barrierespillet, igen og gennemgik de løsningsforslag og barrierer, der var kommet til deres udfordringer. Spillet dokumenterede tydeligt løsningsforslag og nyfunden viden, da alt foregik skriftligt, og det derfor var nemt at arbejde videre med dem. I sidste ende vil der være et stort net af løsninger, barrierer og spørgsmål, som deltagerne kan tage med sig. Deltagerne vil have afklaret faldgrupper, styrker og uklarheder til den kommende proces. De vil derfor have et klare sigte. Spillet er nemt at gå til, og det kræver ikke forudgående spilkundskaber af deltagerne. 1. halvleg I første runde formulerede deltagerne en udfordring baseret på det valgte emne, fx samarbejde med konsulenterne. Når hvert hold havde formuleret en udfordring, gik spillet for alvor i gang. Holdene skulle så finde løsninger såvel som barrierer for løsningerne. Spillerne genererede idéer og testede dem gennem en målrettet diskussion. 2. halvleg I anden halvleg blev grupperne opløst. De oprindelige grupper forlod deres spil og gik over til Prioriteringsmapping den anden workshop på seminaret, se de næste sider. Nye deltagere kom til. Deltagerne gik rundt mellem de forskellige borde. De kiggede på de andres udfordringer, løsningsforslag og barrierer, og bød ind med ny viden og nye idéer. De forskellige co-creation

12 redskab prioriteringsmapping Det kan prioriteringsmapping Som byplanlægger kan det ofte være svært at prioritere, fordi rammerne i kommuneplanen er forholdsvis åbne. Man ønsker så at sige topprioritet indenfor alt, fordi kommuneplanen er et ønske mere end en konkret stillingstagen. Idéen med metoden er, at det skal være en let og visuel formidling af prioriteringerne. Når man ønsker input fra andre, er det sjældent, de sætter ind lange tekster ind. De har sikkert lige så travlt, som du har. Derfor skal de lynhurtigt kunne overskue om det er noget, som de kan og ønsker at bidrage til. Prioriteringsmapping bygges op omkring en case, der kort beskriver en konkret udfordring, fx: Det er besluttet, at kommuneplanen skal være digital. Der skal vælges en teknisk platform, og derfor skal der tages stilling til, hvad der er de vigtigste parametre for den digitale kommuneplan? Skitserne side 11 viser en råskitse af, hvordan Prioriteringsmapping ser ud. Prioriteringsmapping til Kom godt i gang med Kommuneplan 2009 Til hver case er der en række prioriteringsområder fx: At løsningen ikke er ressourcekrævende økonomisk og personalemæssigt - samt en række point, der skal fordeles på en graf, fx 40 point i alt. Man skal altså ved hjælp af pointene prioritere mellem de forskellige områder, og nedenunder grafen kort forklare sine prioriteter. 1. halvleg Gruppen gennemgik casen og de områder, som de skulle prioritere fra høj til lav. Til hver case var der 8 prioriteringsområder, som passede til emnet. Gruppen diskuterede nu casen. De skulle vælge, hvordan de ville prioritere de enkelte områder i forhold til hinanden. Det var ikke muligt at prioritere alle områder lige højt. De havde 40 points, som de skulle have fordelt mellem de 8 prioriteringsområder. De kunne højst tildele et område 10 point, og de skulle minimum tildele hvert område 1 point. Gruppen skulle nu på en graf vise, hvordan de prioriterede de enkelte områder. Dette gjorde det visuelt nemt og hurtigt at forstå, når 2. halvleg gik i gang, og andre skulle gentænke gruppens prioriteringer. Derudover skulle gruppen nedenunder grafen kort beskrive deres prioriteringer. Hvorfor havde de valgt at prioritere, som de havde, og hvilken effekt forestillede de sig, at det havde? 10

13 Gruppen var forpligtiget til at lave en formidling der var simpel og nem at gå til, altså kort men præcis i sin beskrivelse, så andre uden det store kendskab til casen kunne bidrage til opgaven halvleg De oprindelige grupper forlod deres opgaver og gik ind til barrierespillet. Nye deltagere kom til. De nye deltagere fik lidt tid til at danne sig et overblik over de forskellige cases. Alle valgte selv at arbejde videre med den case, de hver især fandt mest interessant, og nye grupper blev derved skabt halvleg var en gentagelse af første halvleg. Igen var der 40 point, der skulle (om)fordeles, og prioriteringer, der skulle begrundes. Grupperne tegnede deres prioriteringer ind med en anden farve, så det var tydeligt adskilt i forhold til gruppe 1. Linieparameter (x) Prioritering: 3 Hvorfor!?: Fordi... Effekt: halvleg Grupperne, som startede ved Prioteringsmapping, samledes igen og lavede en kort opsamling. Hvilke forslag kom de andre med? Skal gruppens prioriteringer eventuelt laves om, når de ser de andres prioritering? 10 1 Prioriteringsmapping Er man uenig i andres prioriteringer, kan man omprioritere. Graferne giver et visuelt tydeligt overblik over konsekvenser for områderne i spil. Linieparameter (x) Prioritering: 3 Hvorfor!?: Fordi... Effekt:... Linieparameter (y) Prioritering: 3 Hvorfor!?: Fordi... Effekt:... co-creation 11

14 Husk, at viden er til for at blive brugt, også andres viden.. co-creation 12

15 co-creating Udgivet af Plan09 Konsulent Pernille Nielsen & Lars Husum, Zentropa Interaction Fotos Zentropa WorkZ og By- og Landskabsstyrelsen Layout Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk Vilhelm Jensen & Partnere ISBN Plan09 januar 2008

16 Sekretariatet Haraldsgade København Ø T

need approach benefit competition NABC En idéudviklingsmetode Miljøministeriet Realdania

need approach benefit competition NABC En idéudviklingsmetode Miljøministeriet Realdania need approach benefit competition NABC En idéudviklingsmetode Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008

Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008 Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008 Bedre borgerdeltagelse Svend Erik Rolandsen og Christina Krog, Plan09 På programmet 1. Borgerinddragelse på automatpilot 2. Borgerinddragelse = kommunikation - diskussion

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

co- created product development

co- created product development cocreated product development Agenda? Michael Frederiksen Uddannelseschef, KEA Market research + insight cocreated business innovaeon Educa1on export From home to global market Denmark Scandinavia Brazil

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING AGENDA Divergent vs. Konvergent tænkning Idéudvikling Kickstart kreativiteten Kreative metoder til idé- & konceptudvikling Konceptudvikling DIVERGENT VS. KONVERGENT Divergent

Læs mere

WorkCamp07. Filmbyen, 23. juli - 24. august 2007

WorkCamp07. Filmbyen, 23. juli - 24. august 2007 WorkCamp07 Filmbyen, 23. juli - 24. august 2007 Co-creation Involverer du dine kunder, dine leverandører og alle dine medarbejdere i din forretningsudvikling? Er dine produkter og ydelser skabt til en

Læs mere

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Mine to verdener u Innovation til alle tider Vinderkoncepter - Brugerdrevet innovation og forretningsudvikling Hvordan identificerer vi fremtidens behov

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Mogens F. Mikkelsen

Mogens F. Mikkelsen Læringsbehov afhænger af kompleksitet Forberedte spørgsmål fra deltagerne?! 5% tog sig tid til at sætte mål for udbyttet af dette seminar. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor kun 5%? - og hvad gjorde de 95%

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1 Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 2 1 Rammeprogram Tid Tema 09.00 Velkomst til det fælles udviklingsarbejde

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team Videndeling i praksis Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team At dele viden i praksis Selvom vi til dagligt omgås med hinanden så har vi det med at holde vores egne små praksisser

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Planstrategi 2007 og den nye plankultur. Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09

Planstrategi 2007 og den nye plankultur. Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09 Planstrategi 2007 og den nye plankultur Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09 Plan09: Fornyelse af kommuneplanlægningen Vision - at udvikle en plankultur, der fokuserer på værdifulde bymiljøer

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse om borgerretet kommunikation en opsamling Maj 2012 1 KLIKOVAND maj 2012 2 KLIKOVAND maj 2012 Indhold Hvad ville vi opnå?... 3 Hvilke erfaringer afdækkede vi?... 4 Hvilke

Læs mere

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen KORT OM BAGGRUNDEN Nuværende situation NN Kommunes ca.?? sygeplejersker har rigtig mange opgaver

Læs mere

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker.

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. Bilag 8 Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. 1. Aarhus fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

TOOLKIT YOUNG ENTREPRENENURSHIP DEVELOPING IN ACTION

TOOLKIT YOUNG ENTREPRENENURSHIP DEVELOPING IN ACTION TOOLKIT YOUNG ENTREPRENENURSHIP DEVELOPING IN ACTION WHAT TO DO AND WHY Denne bog er til dig. Den handler om entreprenørskab og læring. Det er en guide, der hjælper dig og din gruppe med at få en god idé

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Fremtidens forretningsmuligheder! Innovationspotentialet gemmer sig i samarbejdet!

Fremtidens forretningsmuligheder! Innovationspotentialet gemmer sig i samarbejdet! Fremtidens forretningsmuligheder! Innovationspotentialet gemmer sig i samarbejdet! Ingen virksomhed er en Ø! Kilderne til ny viden gemmer sig i netværket omkring virksomheden Store virksomheder har ofte

Læs mere

Undersøgelse om informationsteknologi og borgerinddragelse

Undersøgelse om informationsteknologi og borgerinddragelse Undersøgelse om informationsteknologi og borgerinddragelse Kvantitativ survey i samarbejdet med Operate i aug.-sep. 2014 Temaer: - Kendskab til app s og informationsteknologi - Brug og erfaringer med app

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Det gode V Æ R T S KA B. Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 3UDVIKLE VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB

Det gode V Æ R T S KA B. Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 3UDVIKLE VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB Det gode V Æ R T S KA B Kursus for Campingværter Billund 16-17. 17. jan. 2006 JEG HAR VALGT DET 1 2 VÆRTSKABETS VÆRTSKAB LEDERSKAB VÆRTSKAB 3UDVIKLE 1 1 VÆRTSKAB Hvorfor værtskab? Fra produkt til at opfylde

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Hvordan kan nye former for udbud skabe innovation case Aarhus Vand

Hvordan kan nye former for udbud skabe innovation case Aarhus Vand Hvordan kan nye former for udbud skabe innovation case Aarhus Vand Mikkel A. Thomassen Partner, Ph.d., cand.scient.soc mat@smithinnovation.dk, Tlf 29609176 Oplæg for IDA Miljø København 160614 EGÅ WWTP

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Værdier i Early Warning

Værdier i Early Warning Værdier i Early Warning Præsentation og gruppearbejde Kolding, den 8. og 9. november 2012 Program - værdier 11.00 11.45 1: Baggrund for at arbejde med værdier i EW 2: Værdier i organisationer 3: Møde om

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Workshop nr. 423 tirsdag den 28. november 2017 kl. 10:15-11:30

Workshop nr. 423 tirsdag den 28. november 2017 kl. 10:15-11:30 Workshop nr. 423 tirsdag den 28. november 2017 kl. 10:15-11:30 AMR har ikke mod på genvalg revitalisering af AMO Arbejdsmiljøorganisationen i PPG/Dyrup Ulla Siggaard EHS Manager Scandinavia Architectural

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse 1/6

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse 1/6 Bilag Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse 1/6 De første spørgsmål handler om Hvor mange års erfaring som underviser har du? Mindre end 1 år 1-5 år 6-10 år Mere end 10 år Har du tidligere udviklet online kurser?

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere