Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen"

Transkript

1 Privatiseringer under VK- og SR-regeringen I OECD-landene er der siden 1980 blevet gennemført privatiseringer af en lang række statslige virksomheder. Erfaringsmæssigt medfører privatiseringer større effektivitet og overskud i de berørte virksomheder, ligesom undersøgelser har fundet, at privatiseringer og øvrige produktmarkedsliberaliseringer øger produktiviteten i hele økonomien. Der er også gennemført privatiseringer i Danmark, hvor der i 1990erne under Nyrup-regeringen blev solgt 12 statslige virksomheder til en værdi af 37,3 mia. kr. Under VK-regeringen er der gennemført 6 privatiseringer til en værdi af 2,1 mia. kr. VK-regeringen har planer om yderligere privatiseringer, herunder af DONG, DSB og Scandlines. Herudover kunne VK-regeringen sælge sine aktier i Københavns Lufthavne og i luftfartselskabet SAS. Endelig er der et stort potentiale i salg af kommunale virksomheder. CEPOS anbefaler specifikt salg af 161 kommunale selskaber, herunder KMD, lufthavne og forsyningsselskaber. Det estimerede provenu udgør 26,6 mia. kr. Op gennem 1980erne og 1990erne blev der gennemført en lang række privatiseringer i OECDlandene. Indtil 1980 var det en udbredt opfattelse, at bl.a. forsyningsvirksomheder, tog og fly skulle ejes og drives af det offentlige. Efter privatiseringsbølgen er en lang række af de tidligere offentligt ejede virksomheder privatiseret, og synet på hvilke typer virksomheder, der kan drives i privat regi, er også ændret grundlæggende. Motivationen for privatiseringerne i OECD-landene har bl.a. været følgende: 1. At øge effektiviteten i de (tidligere) offentlige virksomheder. 2. At øge konkurrencen i sektorer, hvor offentligt ejede virksomheder dominerer. F.eks. ved at et offentligt monopol erstattes af flere private udbydere af en ydelse. Eller ved at der i netværksindustrier åbnes op for deltagelse af private virksomheder. 3. Fiskalt sigte. For en række OECD-lande har det været et formål at reducere underskuddet på de offentlige finanser ved at sælge statslige aktiver. En lang række undersøgelser konkluderer, at profitabiliteten og effektiviteten øges, når selskaber privatiseres, se f.eks. OECD (2003). Herudover er der undersøgelser, der peger på positiv sammenhæng mellem privatiseringer og generel produktivitet i økonomien. Det kan forklares ud fra hypotesen om, at et privat ejerskab af en virksomhed medfører en mere effektiv drift, og at privatisering af offentligt ejede virksomheder sammen med øvrig deregulering øger konkurrencen, iværksætteriet og innovationen. Christoffersen, Paldam & Würtz (2007) sammenfatter en række internationale undersøgelser af forskelle i effektivitet mellem privat opgavevaretagelse og offentlig opgavevaretagelse. Konklusionen er, at omkostningerne ved at det offentlige køber ydelsen på et privat konkurrencemarked er ca. 30% lavere end de omkostninger, som det offentlige afholder, når de selv producerer ydelsen. Samlet set peger de internationale erfaringer på positive økonomiske effekter af privatiseringer, se Nicoletti & Scarpetta (2003) samt CEPOS-notat Stort privatiseringspotentiale i kommunerne: 161 kommunale selskaber til en værdi af 26,6 mia. kr., der bl.a. gennemgår en række undersøgelser af effekten af privatiseringer. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen Danmark har som øvrige OECD-lande privatiseret en række statslige selskaber. Således blev der op gennem 1990erne under Nyrup-regeringerne gennemført en række privatiseringer (i alt 12 selskaber blev privatiseret nogle over flere etaper) med et samlet salgsprovenu 37,3 mia. kr. til følge. Under VK-regeringen er der solgt 6 selskaber med et provenu på 2,1 mia. kr. til følge, jf. tabel 1. 1

2 Tabel 1. Oversigt over privatiseringer siden 1993 Ejerandel før/efter Bruttoprovenu Selskab År i pct. i mio.kr. Under Nyrup-regeringen GiroBank A/S / Tele Danmark A/S /90 82 Københavns Lufthavne A/S / Tele Danmark A/S / EKR Kreditforsikring A/S /75 72 Københavns Lufthavne A/S / GiroBank A/S /0 735 Datacentralen / DEMKO /0 28 Danfragt A/S /0 0 UNI-C's internetaktiviteter EKR Kreditforsikring A/S A/S Dyrehavsbakken /0 0 Tele Danmark A/S / Skand. Reisebüro GmbH /0 6 Datacentralen A/S /0 122 Københavns Lufthavne A/S / Combus A/S /0 0 Banestyrelsens Rådgivningsdivision /0 70 I alt Orange /0 107 Statens Bilinspektion /0 480 Bella Center /0 103 Post Danmark / ETA Danmark /0 7 Danske Telecom /0 Fortroligt I alt Kilde: Finansministeriet Under VK-regeringen VK-regeringen arbejder på at privatisere en række statslige selskaber, herunder TV2, DONG, Banedanmark Enterprise og Scandlines, se bilag 1. Ud over disse selskaber har regeringen ejerskab i en lang række andre virksomheder, fx SAS og Københavns Lufthavne. I relation hertil skal det nævnes, at den svenske regering har ytret planer om at sælge sin aktieandel i SAS, jf. notatet Den svenske regerings plan for privatisering af statslige selskaber. Regeringen bør lade sig inspirere heraf, da der ikke synes at være gode argumenter for statsligt ejerskab i et flyselskab. Vedrørende Københavns Lufthavne har VKregeringen i 2006 afvist at sælge sin aktieandel. Denne beslutning bør genovervejes, da de samfundsmæssige forpligtelser, der kan påhvile Københavns Lufthavn, kan håndteres gennem konkurrencelovgivning og øvrig rammelovgivning. For en liste over statslige aktiebesiddelser henvises til bilag 2. 2

3 Stort potentiale i privatisering af kommunale virksomheder Som det fremgår af notatet Stort privatiseringspotentiale i kommunerne: 161 kommunale selskaber til en værdi af 26,6 mia. kr. er der en lang række andre offentlige selskaber, som ejes af den kommunale sektor. CAPACENT A/S har for CEPOS undersøgt privatiseringspotentialet i den kommunale sektor. Resultatet af undersøgelsen er, at de fleste kommunale virksomheder er skjult i den kommunale organisation. Kun en mindre del af de kommunale virksomheder er synlige, nemlig den del, der er privatretligt organiseret (fx som aktieselskaber). Disse selskaber er indberettet til Erhvervs- og selskabsstyrelsen. I rapporten Privatiseringspotentialet i kommunerne identificeres 161 kommunale selskaber, der vurderes som privatiseringsegnede, såfremt konkurrenceregler og anden rammelovgivning tilpasses. Det estimerede salgsprovenu udgør 26,6 mia. kr. Det skal understreges, at de 161 selskaber udgør en lille del af de kommunale virksomheder. CEPOS opfordrer derfor regeringen til at starte en privatiseringsproces i kommunerne, og i den forbindelse bør regeringen udarbejde en central opgørelse over kommunale virksomheder for derigennem at få et overblik over det samlede privatiseringspotentiale. For en uddybning af den foreslåede privatiseringsproces, se notat Stort privatiseringspotentiale i kommunerne: 161 kommunale selskaber til en værdi af 26,6 mia. kr. 3

4 Bilag 1 Planlagte privatiseringer Scandlines Banedanmark Enterprise DONG Post Danmark (anden etape) TV2 (afhænger af EU) DSB Bilag 2 Statens aktieposter pr. 31. december 2005 Selskab Ressortministerium Ejerandel Statslige aktieselskaber Aktieselskabet Stekua i likvidation Finans 100 pct. Bornholmstrafikken A/S Transport- og Energi 100 pct. Dansk Jagtforsikring A/S Miljø 51 pct. Danske Spil A/S Finans 80 pct. Det Danske Klasselotteri A/S Finans 100 pct. DONG Energy A/S Finans 100 pct. Københavns Havn A/S Transport- og Energi 100 pct. Post Danmark A/S Transport- og Energi 75 pct. Statens Ejendomssalg A/S Finans 100 pct. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Finans 55 pct. Sund & Bælt Holding A/S Transport- og Energi 100 pct. TV 2/DANMARK A/S Kultur 100 pct. Selvstændige offentlige virksomheder DSB Transport- og Energi 100 pct. Energinet.dk Transport- og Energi 100 pct. Øvrige selskaber med statslig ejerandel Air Greenland A/S Finans 25 pct. Dansk Bibliotekscenter A/S Kultur 29 pct. Entry Point North AB Transport- og Energi 33 pct. Københavns Lufthavne A/S* Finans 39 pct. NORDUnet A/S Videnskab 22 pct. SAS AB* Finans 14 pct. Scandlines AG Transport- og Energi 50 pct. Ørestadsselskabet I/S Transport- og Energi 45 pct. *Børsnoterede selskaber Kilde: Statens selskaber, Finansministeriet, juni

5 Litteratur Christoffersen, Henrik & Martin Paldam (2004). Privatization in Denmark Paper prepared for CESifo Conference on Privatisation Experiences in the EU, November 2003, München. Trykt i: Köthenburger, Marko, Hans-Werner Sinn & John Whalley (eds.) (2006). Privatization Experiences in the European Union. CESifo Seminar Series, MIT Press. Christoffersen, Henrik, Martin Paldam & Allan H. Würtz (2007). Public versus private production and economies of scale. Public Choice, Vol. 130, pp Finansministeriet et al. (2004). Staten som aktionær. Finansministeriet, Trafikministeriet & Økonomi- og Erhvervsministeriet, januar Jørgensen, Martin (2005). Boosting Growth Through Greater Competition in Denmark. OECD Economics Department Working Papers, No. 431, OECD Publishing. Nicoletti, G. & S. Scarpetta (2003). Regulation, Productivity and Growth: OECD Evidence. OECD Economics Department Working Papers, No. 347, OECD Publishing. Nicoletti, G. & S. Scarpetta (2005). Regulation and Economic Performance: Product Market Reforms and Productivity in the OECD. OECD Economics Department Working Papers, No. 460, OECD Publishing. OECD (2003). Privatising State-Owned Enterprises: An Overview of Policies and Practices in OECD Countries. OECD Publishing. Paldam, Martin (2007). Kommentar til CAPACENTS Rapport til CEPOS, 5

Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17

Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17 Henrik Christoffersen Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17 1 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for alle online på www.cepos.dk, men kan også bestilles i trykt

Læs mere

Statens selskaber Juni 2014

Statens selskaber Juni 2014 Statens selskaber Juni 214 Statens selskaber Juni 214 Statens selskaber 214 Juni 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Strukturreformen og markedsgørelse i kommuner: Udliciteringsprocessen i

Strukturreformen og markedsgørelse i kommuner: Udliciteringsprocessen i Strukturreformen og markedsgørelse i kommuner: Udliciteringsprocessen i Niels Ejersbo, Ph.D. Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet Niels@sam.sdu.dk Paper præsenteret ved den XVI Nordiske Kommunalforskerkonference

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2010

Konkurrenceredegørelse 2010 Konkurrenceredegørelse 2010 Juni 2010 Konkurrenceredegørelse Juni 2010 1 Oplag: 800 stk. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos: Rosendahls-schultzdistribution.dk, Tlf. 43 22 73 00 www.schultzboghandel.dk

Læs mere

Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence

Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst

Læs mere

Program for Infrastruktur

Program for Infrastruktur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Program for Infrastruktur - Politisk-økonomiske

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

DANSK ØKONOMISK NASJONALRAPPORT. Iværksætteri, SMVer og skat i Danmark

DANSK ØKONOMISK NASJONALRAPPORT. Iværksætteri, SMVer og skat i Danmark DANSK ØKONOMISK NASJONALRAPPORT Iværksætteri, SMVer og skat i Danmark Peder Kongsted Christiansen, Økonomi- og erhvervsministeriet Søren Bo Nielsen, Handelshøjskolen København Ulrik Nødgaard, Økonomi-

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

Analyserapport. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Rasmus Højbjerg Jacobsen December 2010 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens investeringer 6. december 2010 Forfattere: Rasmus Højbjerg Jacobsen, Seniorrådgiver, ph.d., CEBR Martin

Læs mere

Konkurrenceredegørelse

Konkurrenceredegørelse KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 Maj 2002 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT-& Telestyrelsen

Læs mere

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC.

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. DelebilFonden 28. november 2011 Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. Nærværende notat giver et overblik over udbredelsen

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 1260 København K e-mail ncb@produktivitetskommissionen.dk

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 1260 København K e-mail ncb@produktivitetskommissionen.dk Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 1260 København K e-mail ncb@produktivitetskommissionen.dk 6. marts2013 Danske Advokaters bidrag til Produktivitetskommissionens arbejde 1. Indledning Vi vil fra

Læs mere

Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold

Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold Erik Strøjer Madsen 1,2 Tor Eriksson 1 Valdemar Smith 3,2 Mogens Dilling-Hansen 4,2 Abstract The paper examines the dispersion

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 27 Statsminister Poul Schlüter og daværende skatteminister Anders Fogh Rasmussen fremlagde i maj 1989 en økonomisk plan, der blev kendt som Århundredets plan. Planen blev

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2000

Konkurrenceredegørelse 2000 KAPITEL 1 Konkurrenceredegørelse 2000 Maj 2000 1 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.500 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos Statens Information Konkurrencestyrelsen Nørregade 49 1165 København K Tlf. 33

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

ENORME VÆKSTMULIGHEDER I EU S INDRE MARKED

ENORME VÆKSTMULIGHEDER I EU S INDRE MARKED NOTAT ENORME VÆKSTMULIGHEDER I EU S INDRE MARKED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk Seniorrådgiver, Jan Høst Schmidt +45 53 76 27 08 jhs@thinkeuropa.dk RESUME EU s indre

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere