Fonologi den 19. januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonologi den 19. januar 2009"

Transkript

1 Disposition Fonologi den 19. januar 2009 Talesprog hvorfor er det svært at stave Fonetik/artikulation Det fonematiske princip - for enkeltbogstaver og bogstavfølger Fonologisk opmærksomhed og udvikling heraf Undervisning i fonologisk og artikulatorisk opmærksomhed samt i det fonematiske princip Transparenthed i sprog Græsk Finsk Tysk Italiens Spansk Svensk Norsk Hollandsk Islandsk Fransk Portugisisk Dansk I intransparente sprog er børn længere tid om at blive fonologisk opmærksomme - dansk er et vokalsprog og ordgrænser er utydelige Engelsk Marianne Aaen Thorsen 2 1

2 Talesignalets vej Det lingvistiske niveau Fonologi = Læren om fonemer Fonemer er sprogets mindste byggesten - betyder ikke noget i sig selv - men har betydningsadskillende funktion 2

3 Hvorfor skelnevanskeligheder? Auditiv diskrimination foregår i Wernickes område Tvillinge-lyde, gode venner b p d t g - k Samartikulation vanskeligt ved at identificere enkeltfonemer 3

4 Det artikulatoriske niveau Udtryksmidler i talen Køer, far? Fonetik: Læren om de lydlige/hørlige udtryksmidler, som vi bruger, når vi taler. Tryk 1- stavelsesord er trykstærke Flerstavelsesord har ofte hovedtryk på første stavelse, men mange undtagelser, fx I spise, altan, rektangel, leverpostej Meget ofte er 2. stavelse i ord tryksvag og derfor problematisk! Hvorfor mon det? Hovedtryk og bitryk Sammensatte ord har hovedtryk på første ords trykstærke stavelse og bitryk på sidste ords trykstærke stavelse, fx I pude I vår, sovepose, gummistøvler, harmonikaspiller 4

5 Stød en slags opstød/hik uregelmæssighed i stemmelæberne Særligt for det danske sprog Betydningsadskillende Afspejles i ortografien Fx Noget / nået, byger / byer, rige /Rie Stød kan forekomme i trykstærke stavelser med - lang vokal, fx pæn - kort vokal efterfulgt af stemt konsonant (m, n, ng, l) eller konsonantgruppe, fx tand, glemt Artikulatorerne konsonantlyde opstår, når luftstrømmen lukkes/bremses/hæmmes Gummens rand bag øverste fortænder Den hårde gane Den bløde gane Drøbelen Læberne Struben Fortænderne 5

6 Stopkonsonanter /b/ /p/ /d/ /t/ /g/ /k/ Konsonantskema Opgave: Udfyld skemaet med konsonantlydene + ng Måde Sted Nasal (gennem næsen) Klusil (lukke for luften) Frikativ (hæmme luften) Lateral (luft langs tungen) Bilabial (læber) Labiodental (l. + t.) Alveolær (Rand bag fortænder foroven) Palatal (den hårde gane) Velær (den bløde gane) Glottal/ uvulær 08/01/2009 Marianne Aaen Thorsen 12 6

7 Konsonanterne Fonemer 08/01/2009 Marianne Aaen Thorsen 13 Vokalernes placering i munden Lange og korte Men der er mange flere vokallyde 7

8 Vokaler 08/01/2009 Marianne Aaen Thorsen 15 Kort, lang og stødt vokal /æ/ Kort Lang Stødt Hest Telt Osv. Pæle Fæle Osv. Hæl Pæn Osv. 8

9 3 vokalkvaliteter - Kort - Lang - Stødt En kort - en lang - og en der er stødt Vokalernes klang - ja - de er nu født. En kort - en lang - og en der er stødt, Vokalernes klang er nu født! En pande - en tale - og så et flag Og så et flag - en tale - en pande En kort - en lang - og en der er stødt Vokalernes klang er nu født! Hvert grafem kan udtales på mange måder 9 grafemer for vokalerne, men: 46 vokalkvaliteter + 4 halvvokaler (hav, hej, far, med) + 46 diftonger (Birkerød) 20 grafemer for konsonanterne, men - mindst 35 forskellige fonemer samt mulighed for stød på 4 (m, n, ng, l) Noget af en pædagogisk udfordring!! 9

10 Principper i skriften Traditionsprincippet Fremmedord og visse gamle danske ord med oprindelig stavemåde Morfematisk princip - Betydningsprincippet Betydningsenheder, fx vidste, læser Fonematisk princip - Lydprincippet bogstavfølger Betinget udtale, fx læse, læsse Fonematisk princip - Lydprincippet - enkeltbogstaver Hvert bogstav har en standard-udtale fx lys, politi Læsefaktormodellen Carsten Elbro 10

11 Höien og Lundbergs afkodningsmodel Höien og Lundberg: Dysleksi fra teori til praksis Retskrivningsmodel Höien og Lundberg: Dysleksi fra teori til praksis 11

12 Den fonologiske strategi ved skrivning af nonord Höien og Lundberg: Dysleksi fra teori til praksis Stop vi taber pusten til sidst! Fx kat, klap, tak 12

13 Det fonematiske princip sej = /s/ + /e/ + /j/? Problem: vanskeligt at finde netop den rigtige lyd. Læseren må se på mere end et bogstav ad gangen at kende udtaler af bogstavfølger! Lange og korte vokaler enkelt eller dobbeltkonsonant Hvis vokalen er kort - gå et trin op ad vokaltrappen, fx hest Efter lang vokal enkeltkonsonant, fx læs-er Efter kort vokal dobbeltkonsonant, fx læs-s-er Dobbeltkonsonant bruges til at markere længden af en lyd Men pas på terminologien! Hvad er en dobbeltkonsonant? Spand, fugl, kugle, madder, åbne, fødder 13

14 Er dansk ortografi uforudsigelig? Carsten Elbro: Lær eleverne bogstavernes standardudtale og også deres betingede udtaler i bogstavfølger! Så bliver det muligt for dem at stave sig gennem ordene med 90 % sandsynlighed for at ramme rigtigt! Udvikling af ordkundskab Jørgen Frost: Principper for god læseundervisning 14

15 Model for læseudvikling Spear-Swerling og Sternberg, 1994 Jørgen Frost: Principper for god læseundervisning Metasproglig udvikling Gombert,

16 Sammenhæng mellem talesprogsudvikling og læseudvikling Talesprogsudvikling Læseudvikling Stackhouse og Wells Uta Frith Præleksikal fase Helordsfase Systematisk forenklingsfase Ordindsamlingsfase Logografisk fase Fonologisk opmærksomhedsfase Alfabetisk fase Ortografisk fase Udvikling af fonologisk / fonem-opmærksomhed i relation til den talesproglige udvikling Talesproglig udvikling Præleksikal fase Helordsfasen Systematisk forenklingsfase Ordindsamlingsfasen Fonologisk opmærksomhedsfase Udvikling af fonologisk/fonemopmærksomhed 1. sætninger består af ord 2. ord kan rime 3. ord kan have samme forlyd, slutlyd og indlyd 4. ord kan nedbrydes i stavelser 5. ord kan nedbrydes i onset og rime 6. man kan lave et nyt ord ved at tage en lyd væk fra et andet 7. man kan danne ord ved at sammensætte fonemer 8. man kan opdele ord i fonemer 16

17 Svigt i det fonologiske system Fonologisk opmærksomhed Svigt i det fonologiske system Problemer med bl.a.: - at skifte fokus fra indhold til form - fonologiske lege, fx spoonerisme - at udnytte lydene i talesproget - at skelne fonemer - at segmentere ord i fonemer Fonologisk diskriminering Materialer Stik mig en tudse Karen Bohr m.fl., Special-pædagogisk forlag Lydsporet Karen Bohr m.fl., Special-pædagogisk forlag På vej til den første læsning Borström og Petersen, Alinea Læseevaluering på begyndertrinnet, lærervejledningen Borström og Petersen, Alinea Noas Ark Bogstavkursus og Læse-skrivebog De fynske læsestavekonsulenter, Alinea Sproglege Jørgen Frost m.fl., Dansk Psykologisk Forlag Stavetrappen Lyde og bogstaver - Hele Hilm m.fl., Malling Beck Ordspil 1 og 2 Karin Erbo Jensen, Alinea Trumf Ghita Johansen m.fl., Alinea Lydret opmærksomhed + edb-program - Bent Larsen, Special-pædagogisk forlag Hjemme i fonemernes verden Jørgen Markussen, Åløkke Sglai? Og Sglai-mere? Helen Nielsen m.fl., Special-pædagogisk forlag Rulle-Marie Helen Nielsen, Special-pædagogisk forlag Rime-limspil, Spil med sproget, Fonemlotteri, Fjern forlyden, Find lyden Lotte Pedersen og Hanne Spangsbo, Special-pædagogisk forlag Elefantører, Billedlotteri, Memory, Lydsyntesespillet, Analysespillet, Fon ny fonologisk gætteleg, Special-pædagogisk forlag 17

18 Fonologisk opmærksomhedstræning Inden du går i gang Undersøg hvor langt eleven er kommet i sin fonologiske opmærksomhedsudvikling. Har eleven sprunget et trin over? Har eleven auditive diskriminationsvanskeligheder skal undersøges med støj i baggrunden? Kan eleven realisere alle fonemer i talesproget? Har eleven vanskeligt ved distinkt udtale? Kan eleven høre forskel på korrekt og distinkt udtalte ord og fejludtale og forenklede ord? Hvordan er elevens arbejdshukommelse? Få gerne talepædagogen med på banen!! Og så lige en lyseslukker vær opmærksom! Evnen til at håndtere komplekse sætninger syntaks samt god sprogforståelse er en forudsætning for, at fonologisk opmærksomhedstræning hjælper optimalt i læse- og staveudviklingen (Naucler, Sprog og Læsning konference, 2006). Hent talepædagogen ind til undersøgelse af elevens syntaks og semantik. Men giv dog ikke op forsøg uden at overskride elevens frustrationsgrænse! 18

19 Rækkefølge i fonologisk opmærksomhedstræning Implicit før eksplicit fonembevidsthed 1. Sætninger består af ord 2. Ord kan rime 3. Ord kan have samme forlyd, slutlyd og indlyd 4. Ord kan nedbrydes i stavelser 5. Ord kan nedbrydes i onset og rime 1. Lave et nyt ord ved at tage en lyd væk fra et andet 2. Danne ord ved at sammensætte fonemer 3. Opdele ord i fonemer Rækkefølge i undervisningen 1. Rim og stavelser 2. Rim og opmærksomhed på forlyd samt nedbrydning i onset og rimdel 3. Udlyd og indlyd - når ovennævnte mestres: 4. Blanding af fonemer ved analyse og syntese implicit eksplicit 19

20 Generelle råd 1. Træn kun en eller to færdigheder ad gangen 2. Træn 30 minutter hver dag 3. Træn i mindre grupper Rimopgaver Semantiske distraktorer - undgå fonologiske distraktorer 08/01/2009 Marianne Aaen Thorsen 40 20

21 Rækkefølge af fonemer Nemme lyde først vent med dem, der er svære at fastholde og forklare artikulatorisk, fx /h/. Træn ikke to fonemer der ligner hinanden grafemisk, lydligt eller artikulatorisk for tæt på hinanden, fx /ø/ /o/ - /b/ /p/ - /m/ /n/. Fonemer med entydig korrespondance til grafemer er nemmest at starte med. Forslag A i u s m e l f n æ K o t y p ø d å v j b g R h c x z q Spoonerisme morfemniveau stavelsesniveau Fonemniveau rigtig spoonerisme Hvad er en pove-sose? 21

22 Overordnede principper fra min praksis Multisensorisk undervisning sæt ord på! Gå fra helhed til dele til mindstedele fra sætning, til ord, til stavelser, til fonemer Legeprægede aktiviteter Brug både konkreter, billeder, hørte og trykte ord Knyt bogstaver til den fonologiske opmærksomhedstræning Vis eleven, hvordan man gør Eksempel på aktiviteter Skærp opmærksomheden mod artikulatorerne - tale med vinprop i munden - mærke slikformer med bind for øjnene - puste/sugeaktiviteter, fx pusteræs med små biler, flytte vand fra et glas til et andet med sugerør, suge/puste til m&m - sætte læbeaftryk på papir med læbestift, lave flotte mønstre Opmærksomhed på stavelser Hav en kasse med konkreter eller en stak billeder: - gå et skridt for hver stavelse i ordet: hvem kommer længst? - skibet er ladet med x antal stavelser - skibet er ladet med kro som første stavelse / fant som sidste stavelse / le som stavelse inden i ordet - skibet er ladet med første stavelse er trykstærk/sidste stavelse er trykstærk - stavelseslotto 22

23 Stavelseslotto Eksempel på aktiviteter Eksempel på aktiviteter Fokus på antal stavelser i denne opgave (kan også bruges til antal fonemer) Finde så lange ord som muligt. Hvis de skal ramme målet nøjagtigt, skal du måske kun finde et ord på en stavelse. To fiduser 1. fokus på form 2. udvikling af ordfleksibilitet/ordforråd 23

24 Eksempel på aktiviteter Opmærksomhed på fonemer Hvordan ser min mund ud, når jeg siger ---- Sig selv fx /m/ - hvordan mærkes det? Hvad hedder bogstavet til den lyd? Find ord med /m/ Hold rosin med tungen op mod alveolærranden mærk efter sig bagefter /n/. Hold finger på næsen. Hvad mærker du? Hvad hedder bogstavet til den lyd? Læg rosin i mundgulvet hvilke lyde kan eleverne sige? Bogstavnavnene? Sortere konkreter/billeder ud fra læbelyd, fortungelyd og bagtungelyd. Kan lægges ved visuel fremstilling af lyden. Skibet er ladet med noget, der starter med /x/ (slutter med, har /x/ indeni). Se på min mund hvor mange læbelyde er der i banan? Hvem har flest læbelyde i sit navn? Bogstavhuset 24

25 Visuel fremstilling af lydene Lege * væddeløb: læreren mimer/siger en lyd, og lydens bogstav går frem * memory med munde og bogstaver * mime en lyd og gætte bogstavet * fiske en mund og efterligne mundstilling/sige lyden + sige ord der starter med lyden (hvor lyden er i) 08/01/2009 Marianne Aaen Thorsen 50 25

26 08/01/2009 Marianne Aaen Thorsen 51 Vokaler 26

27 De 5 alfabeter Bogstav Lyd De 5 alfabeter Artikulation Form Bevægelse, håndfonemer Opmærksomhed på fonemer Hvordan ser min mund ud, når jeg siger ---- Sig selv fx /m/ - hvordan mærkes det? Håndfonemet Hvad hedder bogstavet til den lyd? Se og skrive lyden dvs. Bogstavet. Høre fortælling til for at støtte hukommelsen. Find ord med /m/ - fra billeder eller kasse med genstande. 08/01/2009 Marianne Aaen Thorsen 54 27

28 08/01/2009 Marianne Aaen Thorsen /01/2009 Marianne Aaen Thorsen 56 28

29 Bogstaver udnyt flere sanser til at støtte hukommelsen Forveksling af b og d Eksempel på aktiviteter Opmærksomhed på onset og rhyme Fx mand: m er onset fonemer før vokalen and er rhyme - fonemerne fra og med vokalen - aktiviteter som at sige /m/ + vise billede af fx et ur = mur - trække /m/ fra mur m t - lave billedcollage s b 29

30 Eksempel på aktiviteter Skærpe opmærksomheden på antal fonemer - opdele ord i fonemer: antal vises med klodser/brikker o.l. lydene siges, artikulering vises tydeligt; Elkonins kasser - Tuftes mundplader - spille vendespil med billeder med 1 4 fonemer - spille ludo: i stedet for en terning vendes kort, og man må gå det antal fonemer, der er i ordet - andre former for spil; fisk m.fl. Eksempel på anvendelse af Elkonins kasser 30

31 Eksempel på aktiviteter Skærpe opmærksomheden på bogstav-lydforbindelser -Lydere og lave fonologisk syntese Eksempel på aktiviteter Skærpe opmærksomheden på bogstav-lydforbindelser -Lydere og lave fonologisk syntese -Lave fonologisk analyse og syntese af hørt ord Denne opgave kan ændres at bruges til at øve betingede udtaler af ord. 31

32 Fonetiske fisk ;-) Fonologisk syntese k i g g i k sk i k 32

Læseudvikling veje og afveje. Læsevanskeligheder - hvad er dysleksi, og hvor mange har dysleksi? 09-03-2009 Marianne Aaen Thorsen 1. Hvad er læsning?

Læseudvikling veje og afveje. Læsevanskeligheder - hvad er dysleksi, og hvor mange har dysleksi? 09-03-2009 Marianne Aaen Thorsen 1. Hvad er læsning? Disposition Læsning - læsning og læseudvikling Læseudvikling veje og afveje Læsevanskeligheder - hvad er dysleksi, og hvor mange har dysleksi? Læseforudsætninger Ordmobilisering Tidlige tegn på dysleksi

Læs mere

Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak

Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak 1 Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak 2 Indholdsfortegnelse Skriftsproglige principper... 3 Hvad er et morfem?... 3 4 forskellige morfemer...4

Læs mere

DANSK for ikke læsere

DANSK for ikke læsere DANSK for ikke læsere Kan man være opmærksom på sproget uden at kunne læse? Selvfølgelig kan man det, men opmærksomheden kan være mere eller mindre målrettet. Små børn kan modtage sproglig stimulering,

Læs mere

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp: 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.12, 4. maj 2006 Indholdsfortegnelse Inden du går i gang... vii Forord... ix 1. Sanser og intelligenser...

Læs mere

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE Nr. 38 > DEC. > 2006 > SIDE 1. LEDER side 2 Bliver jeg nogensinde mig selv på det sprog? side 3 Nyt fra Pædagogisk udvalg side 7 Individualisér udtaleundervisningen side

Læs mere

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE Nr. 37 > SEPT. > 2006 > SIDE 1. LEDER side 2 TEMA: Udtale side 3 Undervisning i digitalt sproglaboratorium side 3 Kontrastiv fonetik og diagnosticering af udtalevanskeligheder

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2 Hvad er det særegne ved det danske skriftsystem - Er dansk ortografi sværere end andre sprogs og hvilke pædagogiske konsekvenser skal man drage af det særegne Indholdsfortegnelse 1. Nogle almindelige forestillinger

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig SPROG OG LÆSNING

Dansk Skoleforening for Sydslesvig SPROG OG LÆSNING Dansk Skoleforening for Sydslesvig SPROG OG LÆSNING Idékatalog for 1. og 2. klasse 2003 Idékataloget er udarbejdet af Udvalget for Sprog og Læsning Henry Bohm Lisbet Mikkelsen Buhl Susanne Ipsen Olaf Runz

Læs mere

Nina Grønnum. Fonetik og Fonologi. Almen og dansk. Tredje udgave

Nina Grønnum. Fonetik og Fonologi. Almen og dansk. Tredje udgave Fonetik og Fonologi Nina Grønnum Fonetik og Fonologi Almen og dansk Tredje udgave Fonetik og Fonologi Almen og dansk Nina Grønnum og Akademisk Forlag et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG AF DORTE SOFIE MØRK EMUS Lærer på Hanebjerg Skole i Nordsjælland og uddannet på Forfatterskolen for Børne - litteratur. Hun er bl.a. forfatter til letlæste bøger i ungdomsserien TEENZ. Dorte Sofie Mørk

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Dansk udtale - en undervisningsvejledning

Dansk udtale - en undervisningsvejledning Dansk udtale - en undervisningsvejledning Danskuddannelse til voksne udlændinge September 2008 Dansk udtale - en undervisningsvejledning September 2008 Dansk udtale - en undervisningsvejledning Udgiver:

Læs mere

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Birthe Lund - Annie Aarup Jensen Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Hvert år laver biblioteket ansøgninger

Læs mere

Skab dig i fælleskabet -timen

Skab dig i fælleskabet -timen Skab dig i fælleskabet -timen Side 1 af 25 Forord: Undervisningsforløbet: Skab dig i fællesskabet-timen er vores udgave af klassens time. Først og fremmest er det meningen, at disse undervisningsforløb

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 3 Computerprogrammet Stavevejen 3 er en integreret del af systemet Stavevejen 3. Stavevejen 3 består af et elevhæfte, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Kataloget 2013 2014. Special-pædagogiSK forlag

Kataloget 2013 2014. Special-pædagogiSK forlag Kataloget 2013 2014 Special-pædagogiSK forlag indholdsfortegnelse førskolematerialer.... 4 indskolingsmaterialer.... 8 Materialer.til.mellemtrinnet.... 14 læse-.og.stavetræning.... 16 Quizzer.... 22 dukker....

Læs mere

Læsepolitikken Hillerslev skole

Læsepolitikken Hillerslev skole HILLERSLEV SKOLE Læsepolitikken Hillerslev skole Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1330940 Hillerslev Skole Hillerslev Kær Vej 9, 7700 Thisted Tlf: 99171717 Dir. tlf: 99173366

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Pakken. ( Sanglegen har jeg udviklet til projekt fremfærd børn -sprog og bevægelse, der lancerer en hjemmeside i efteråret )

Pakken. ( Sanglegen har jeg udviklet til projekt fremfærd børn -sprog og bevægelse, der lancerer en hjemmeside i efteråret ) Min mund ( Sanglegen har jeg udviklet til projekt fremfærd børn -sprog og bevægelse, der lancerer en hjemmeside i efteråret, hvor både noder og lydfil til sangen kan hentes) Min mund, den er så sjov den

Læs mere