Fonologi den 19. januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonologi den 19. januar 2009"

Transkript

1 Disposition Fonologi den 19. januar 2009 Talesprog hvorfor er det svært at stave Fonetik/artikulation Det fonematiske princip - for enkeltbogstaver og bogstavfølger Fonologisk opmærksomhed og udvikling heraf Undervisning i fonologisk og artikulatorisk opmærksomhed samt i det fonematiske princip Transparenthed i sprog Græsk Finsk Tysk Italiens Spansk Svensk Norsk Hollandsk Islandsk Fransk Portugisisk Dansk I intransparente sprog er børn længere tid om at blive fonologisk opmærksomme - dansk er et vokalsprog og ordgrænser er utydelige Engelsk Marianne Aaen Thorsen 2 1

2 Talesignalets vej Det lingvistiske niveau Fonologi = Læren om fonemer Fonemer er sprogets mindste byggesten - betyder ikke noget i sig selv - men har betydningsadskillende funktion 2

3 Hvorfor skelnevanskeligheder? Auditiv diskrimination foregår i Wernickes område Tvillinge-lyde, gode venner b p d t g - k Samartikulation vanskeligt ved at identificere enkeltfonemer 3

4 Det artikulatoriske niveau Udtryksmidler i talen Køer, far? Fonetik: Læren om de lydlige/hørlige udtryksmidler, som vi bruger, når vi taler. Tryk 1- stavelsesord er trykstærke Flerstavelsesord har ofte hovedtryk på første stavelse, men mange undtagelser, fx I spise, altan, rektangel, leverpostej Meget ofte er 2. stavelse i ord tryksvag og derfor problematisk! Hvorfor mon det? Hovedtryk og bitryk Sammensatte ord har hovedtryk på første ords trykstærke stavelse og bitryk på sidste ords trykstærke stavelse, fx I pude I vår, sovepose, gummistøvler, harmonikaspiller 4

5 Stød en slags opstød/hik uregelmæssighed i stemmelæberne Særligt for det danske sprog Betydningsadskillende Afspejles i ortografien Fx Noget / nået, byger / byer, rige /Rie Stød kan forekomme i trykstærke stavelser med - lang vokal, fx pæn - kort vokal efterfulgt af stemt konsonant (m, n, ng, l) eller konsonantgruppe, fx tand, glemt Artikulatorerne konsonantlyde opstår, når luftstrømmen lukkes/bremses/hæmmes Gummens rand bag øverste fortænder Den hårde gane Den bløde gane Drøbelen Læberne Struben Fortænderne 5

6 Stopkonsonanter /b/ /p/ /d/ /t/ /g/ /k/ Konsonantskema Opgave: Udfyld skemaet med konsonantlydene + ng Måde Sted Nasal (gennem næsen) Klusil (lukke for luften) Frikativ (hæmme luften) Lateral (luft langs tungen) Bilabial (læber) Labiodental (l. + t.) Alveolær (Rand bag fortænder foroven) Palatal (den hårde gane) Velær (den bløde gane) Glottal/ uvulær 08/01/2009 Marianne Aaen Thorsen 12 6

7 Konsonanterne Fonemer 08/01/2009 Marianne Aaen Thorsen 13 Vokalernes placering i munden Lange og korte Men der er mange flere vokallyde 7

8 Vokaler 08/01/2009 Marianne Aaen Thorsen 15 Kort, lang og stødt vokal /æ/ Kort Lang Stødt Hest Telt Osv. Pæle Fæle Osv. Hæl Pæn Osv. 8

9 3 vokalkvaliteter - Kort - Lang - Stødt En kort - en lang - og en der er stødt Vokalernes klang - ja - de er nu født. En kort - en lang - og en der er stødt, Vokalernes klang er nu født! En pande - en tale - og så et flag Og så et flag - en tale - en pande En kort - en lang - og en der er stødt Vokalernes klang er nu født! Hvert grafem kan udtales på mange måder 9 grafemer for vokalerne, men: 46 vokalkvaliteter + 4 halvvokaler (hav, hej, far, med) + 46 diftonger (Birkerød) 20 grafemer for konsonanterne, men - mindst 35 forskellige fonemer samt mulighed for stød på 4 (m, n, ng, l) Noget af en pædagogisk udfordring!! 9

10 Principper i skriften Traditionsprincippet Fremmedord og visse gamle danske ord med oprindelig stavemåde Morfematisk princip - Betydningsprincippet Betydningsenheder, fx vidste, læser Fonematisk princip - Lydprincippet bogstavfølger Betinget udtale, fx læse, læsse Fonematisk princip - Lydprincippet - enkeltbogstaver Hvert bogstav har en standard-udtale fx lys, politi Læsefaktormodellen Carsten Elbro 10

11 Höien og Lundbergs afkodningsmodel Höien og Lundberg: Dysleksi fra teori til praksis Retskrivningsmodel Höien og Lundberg: Dysleksi fra teori til praksis 11

12 Den fonologiske strategi ved skrivning af nonord Höien og Lundberg: Dysleksi fra teori til praksis Stop vi taber pusten til sidst! Fx kat, klap, tak 12

13 Det fonematiske princip sej = /s/ + /e/ + /j/? Problem: vanskeligt at finde netop den rigtige lyd. Læseren må se på mere end et bogstav ad gangen at kende udtaler af bogstavfølger! Lange og korte vokaler enkelt eller dobbeltkonsonant Hvis vokalen er kort - gå et trin op ad vokaltrappen, fx hest Efter lang vokal enkeltkonsonant, fx læs-er Efter kort vokal dobbeltkonsonant, fx læs-s-er Dobbeltkonsonant bruges til at markere længden af en lyd Men pas på terminologien! Hvad er en dobbeltkonsonant? Spand, fugl, kugle, madder, åbne, fødder 13

14 Er dansk ortografi uforudsigelig? Carsten Elbro: Lær eleverne bogstavernes standardudtale og også deres betingede udtaler i bogstavfølger! Så bliver det muligt for dem at stave sig gennem ordene med 90 % sandsynlighed for at ramme rigtigt! Udvikling af ordkundskab Jørgen Frost: Principper for god læseundervisning 14

15 Model for læseudvikling Spear-Swerling og Sternberg, 1994 Jørgen Frost: Principper for god læseundervisning Metasproglig udvikling Gombert,

16 Sammenhæng mellem talesprogsudvikling og læseudvikling Talesprogsudvikling Læseudvikling Stackhouse og Wells Uta Frith Præleksikal fase Helordsfase Systematisk forenklingsfase Ordindsamlingsfase Logografisk fase Fonologisk opmærksomhedsfase Alfabetisk fase Ortografisk fase Udvikling af fonologisk / fonem-opmærksomhed i relation til den talesproglige udvikling Talesproglig udvikling Præleksikal fase Helordsfasen Systematisk forenklingsfase Ordindsamlingsfasen Fonologisk opmærksomhedsfase Udvikling af fonologisk/fonemopmærksomhed 1. sætninger består af ord 2. ord kan rime 3. ord kan have samme forlyd, slutlyd og indlyd 4. ord kan nedbrydes i stavelser 5. ord kan nedbrydes i onset og rime 6. man kan lave et nyt ord ved at tage en lyd væk fra et andet 7. man kan danne ord ved at sammensætte fonemer 8. man kan opdele ord i fonemer 16

17 Svigt i det fonologiske system Fonologisk opmærksomhed Svigt i det fonologiske system Problemer med bl.a.: - at skifte fokus fra indhold til form - fonologiske lege, fx spoonerisme - at udnytte lydene i talesproget - at skelne fonemer - at segmentere ord i fonemer Fonologisk diskriminering Materialer Stik mig en tudse Karen Bohr m.fl., Special-pædagogisk forlag Lydsporet Karen Bohr m.fl., Special-pædagogisk forlag På vej til den første læsning Borström og Petersen, Alinea Læseevaluering på begyndertrinnet, lærervejledningen Borström og Petersen, Alinea Noas Ark Bogstavkursus og Læse-skrivebog De fynske læsestavekonsulenter, Alinea Sproglege Jørgen Frost m.fl., Dansk Psykologisk Forlag Stavetrappen Lyde og bogstaver - Hele Hilm m.fl., Malling Beck Ordspil 1 og 2 Karin Erbo Jensen, Alinea Trumf Ghita Johansen m.fl., Alinea Lydret opmærksomhed + edb-program - Bent Larsen, Special-pædagogisk forlag Hjemme i fonemernes verden Jørgen Markussen, Åløkke Sglai? Og Sglai-mere? Helen Nielsen m.fl., Special-pædagogisk forlag Rulle-Marie Helen Nielsen, Special-pædagogisk forlag Rime-limspil, Spil med sproget, Fonemlotteri, Fjern forlyden, Find lyden Lotte Pedersen og Hanne Spangsbo, Special-pædagogisk forlag Elefantører, Billedlotteri, Memory, Lydsyntesespillet, Analysespillet, Fon ny fonologisk gætteleg, Special-pædagogisk forlag 17

18 Fonologisk opmærksomhedstræning Inden du går i gang Undersøg hvor langt eleven er kommet i sin fonologiske opmærksomhedsudvikling. Har eleven sprunget et trin over? Har eleven auditive diskriminationsvanskeligheder skal undersøges med støj i baggrunden? Kan eleven realisere alle fonemer i talesproget? Har eleven vanskeligt ved distinkt udtale? Kan eleven høre forskel på korrekt og distinkt udtalte ord og fejludtale og forenklede ord? Hvordan er elevens arbejdshukommelse? Få gerne talepædagogen med på banen!! Og så lige en lyseslukker vær opmærksom! Evnen til at håndtere komplekse sætninger syntaks samt god sprogforståelse er en forudsætning for, at fonologisk opmærksomhedstræning hjælper optimalt i læse- og staveudviklingen (Naucler, Sprog og Læsning konference, 2006). Hent talepædagogen ind til undersøgelse af elevens syntaks og semantik. Men giv dog ikke op forsøg uden at overskride elevens frustrationsgrænse! 18

19 Rækkefølge i fonologisk opmærksomhedstræning Implicit før eksplicit fonembevidsthed 1. Sætninger består af ord 2. Ord kan rime 3. Ord kan have samme forlyd, slutlyd og indlyd 4. Ord kan nedbrydes i stavelser 5. Ord kan nedbrydes i onset og rime 1. Lave et nyt ord ved at tage en lyd væk fra et andet 2. Danne ord ved at sammensætte fonemer 3. Opdele ord i fonemer Rækkefølge i undervisningen 1. Rim og stavelser 2. Rim og opmærksomhed på forlyd samt nedbrydning i onset og rimdel 3. Udlyd og indlyd - når ovennævnte mestres: 4. Blanding af fonemer ved analyse og syntese implicit eksplicit 19

20 Generelle råd 1. Træn kun en eller to færdigheder ad gangen 2. Træn 30 minutter hver dag 3. Træn i mindre grupper Rimopgaver Semantiske distraktorer - undgå fonologiske distraktorer 08/01/2009 Marianne Aaen Thorsen 40 20

21 Rækkefølge af fonemer Nemme lyde først vent med dem, der er svære at fastholde og forklare artikulatorisk, fx /h/. Træn ikke to fonemer der ligner hinanden grafemisk, lydligt eller artikulatorisk for tæt på hinanden, fx /ø/ /o/ - /b/ /p/ - /m/ /n/. Fonemer med entydig korrespondance til grafemer er nemmest at starte med. Forslag A i u s m e l f n æ K o t y p ø d å v j b g R h c x z q Spoonerisme morfemniveau stavelsesniveau Fonemniveau rigtig spoonerisme Hvad er en pove-sose? 21

22 Overordnede principper fra min praksis Multisensorisk undervisning sæt ord på! Gå fra helhed til dele til mindstedele fra sætning, til ord, til stavelser, til fonemer Legeprægede aktiviteter Brug både konkreter, billeder, hørte og trykte ord Knyt bogstaver til den fonologiske opmærksomhedstræning Vis eleven, hvordan man gør Eksempel på aktiviteter Skærp opmærksomheden mod artikulatorerne - tale med vinprop i munden - mærke slikformer med bind for øjnene - puste/sugeaktiviteter, fx pusteræs med små biler, flytte vand fra et glas til et andet med sugerør, suge/puste til m&m - sætte læbeaftryk på papir med læbestift, lave flotte mønstre Opmærksomhed på stavelser Hav en kasse med konkreter eller en stak billeder: - gå et skridt for hver stavelse i ordet: hvem kommer længst? - skibet er ladet med x antal stavelser - skibet er ladet med kro som første stavelse / fant som sidste stavelse / le som stavelse inden i ordet - skibet er ladet med første stavelse er trykstærk/sidste stavelse er trykstærk - stavelseslotto 22

23 Stavelseslotto Eksempel på aktiviteter Eksempel på aktiviteter Fokus på antal stavelser i denne opgave (kan også bruges til antal fonemer) Finde så lange ord som muligt. Hvis de skal ramme målet nøjagtigt, skal du måske kun finde et ord på en stavelse. To fiduser 1. fokus på form 2. udvikling af ordfleksibilitet/ordforråd 23

24 Eksempel på aktiviteter Opmærksomhed på fonemer Hvordan ser min mund ud, når jeg siger ---- Sig selv fx /m/ - hvordan mærkes det? Hvad hedder bogstavet til den lyd? Find ord med /m/ Hold rosin med tungen op mod alveolærranden mærk efter sig bagefter /n/. Hold finger på næsen. Hvad mærker du? Hvad hedder bogstavet til den lyd? Læg rosin i mundgulvet hvilke lyde kan eleverne sige? Bogstavnavnene? Sortere konkreter/billeder ud fra læbelyd, fortungelyd og bagtungelyd. Kan lægges ved visuel fremstilling af lyden. Skibet er ladet med noget, der starter med /x/ (slutter med, har /x/ indeni). Se på min mund hvor mange læbelyde er der i banan? Hvem har flest læbelyde i sit navn? Bogstavhuset 24

25 Visuel fremstilling af lydene Lege * væddeløb: læreren mimer/siger en lyd, og lydens bogstav går frem * memory med munde og bogstaver * mime en lyd og gætte bogstavet * fiske en mund og efterligne mundstilling/sige lyden + sige ord der starter med lyden (hvor lyden er i) 08/01/2009 Marianne Aaen Thorsen 50 25

26 08/01/2009 Marianne Aaen Thorsen 51 Vokaler 26

27 De 5 alfabeter Bogstav Lyd De 5 alfabeter Artikulation Form Bevægelse, håndfonemer Opmærksomhed på fonemer Hvordan ser min mund ud, når jeg siger ---- Sig selv fx /m/ - hvordan mærkes det? Håndfonemet Hvad hedder bogstavet til den lyd? Se og skrive lyden dvs. Bogstavet. Høre fortælling til for at støtte hukommelsen. Find ord med /m/ - fra billeder eller kasse med genstande. 08/01/2009 Marianne Aaen Thorsen 54 27

28 08/01/2009 Marianne Aaen Thorsen /01/2009 Marianne Aaen Thorsen 56 28

29 Bogstaver udnyt flere sanser til at støtte hukommelsen Forveksling af b og d Eksempel på aktiviteter Opmærksomhed på onset og rhyme Fx mand: m er onset fonemer før vokalen and er rhyme - fonemerne fra og med vokalen - aktiviteter som at sige /m/ + vise billede af fx et ur = mur - trække /m/ fra mur m t - lave billedcollage s b 29

30 Eksempel på aktiviteter Skærpe opmærksomheden på antal fonemer - opdele ord i fonemer: antal vises med klodser/brikker o.l. lydene siges, artikulering vises tydeligt; Elkonins kasser - Tuftes mundplader - spille vendespil med billeder med 1 4 fonemer - spille ludo: i stedet for en terning vendes kort, og man må gå det antal fonemer, der er i ordet - andre former for spil; fisk m.fl. Eksempel på anvendelse af Elkonins kasser 30

31 Eksempel på aktiviteter Skærpe opmærksomheden på bogstav-lydforbindelser -Lydere og lave fonologisk syntese Eksempel på aktiviteter Skærpe opmærksomheden på bogstav-lydforbindelser -Lydere og lave fonologisk syntese -Lave fonologisk analyse og syntese af hørt ord Denne opgave kan ændres at bruges til at øve betingede udtaler af ord. 31

32 Fonetiske fisk ;-) Fonologisk syntese k i g g i k sk i k 32

Læseudvikling veje og afveje. Læsevanskeligheder - hvad er dysleksi, og hvor mange har dysleksi? 09-03-2009 Marianne Aaen Thorsen 1. Hvad er læsning?

Læseudvikling veje og afveje. Læsevanskeligheder - hvad er dysleksi, og hvor mange har dysleksi? 09-03-2009 Marianne Aaen Thorsen 1. Hvad er læsning? Disposition Læsning - læsning og læseudvikling Læseudvikling veje og afveje Læsevanskeligheder - hvad er dysleksi, og hvor mange har dysleksi? Læseforudsætninger Ordmobilisering Tidlige tegn på dysleksi

Læs mere

Kregme Skole Den 23. februar 2011

Kregme Skole Den 23. februar 2011 Kregme Skole Den 23. februar 2011 1 Opgavefremlæggelse Forudsætninger for spørgsmålet: Hvordan finde sin elevs staveudviklingstrin? Staveudviklingen - principper i skriften, fejltyper, undervisning Materialer

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Disposition. Flydende læsning hvad er det?

Disposition. Flydende læsning hvad er det? Den samlede læseundervisning Flydende læsning - hvad er det? - hvornår skal vi arbejde med det? - hvordan kan vi arbejde med det? Læseforståelse Hjemmeopgaven Disposition 12-10-2010 Marianne Aaen Thorsen

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed

Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed Hvad er ordblindhed/dysleksi? Hvis man er ordblind, har man svært ved at sætte bogstavlyde sammen til ord. Ordblinde har især svært ved at læse

Læs mere

IL - basisprøven i 1. klasse. Materialelisten er tænkt som et redskab til dansk og speciallæreren i 1. klasse.

IL - basisprøven i 1. klasse. Materialelisten er tænkt som et redskab til dansk og speciallæreren i 1. klasse. MATERIALELISTE IL - basisprøven i 1. klasse Materialelisten er tænkt som et redskab til dansk og speciallæreren i 1. klasse. Formålet med denne materialeliste er at give læreren ideer til supplerende opgaver,

Læs mere

Semantiske vanskeligheder

Semantiske vanskeligheder Semantiske vanskeligheder Ordforråd kvantitet og kvalitet samt ordmobilisering 1 Ehris interaktive model Ordkendskab Ex diaphragma Når det opfattede visuelle ordbillede bearbejdes i hjernen, genkendes

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Forebyggelse af dysleksi

Forebyggelse af dysleksi Forebyggelse af dysleksi - fokus på tidlige sproglige risikotegn Anne Nymann Pedersen, studienr. 133708 Afgangsprojekt, maj 2011 VIA University College Vejleder Henrik Balle Nielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kender mange ord Ved meget om det enkelte ord Kan bruge dem i kommunikation. Inspirationsmateriale fra PPR Haderslev

Kender mange ord Ved meget om det enkelte ord Kan bruge dem i kommunikation. Inspirationsmateriale fra PPR Haderslev 1. Kende mange ord (et spørgsmål om kvantitet) 2. Ved meget om det enkelte ord (et spørgsmål om kvalitet) 3. Kan bruge dem i kommunikation (et spørgsmål om kontrol) 1. Kende mange ord (et spørgsmål om

Læs mere

Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak

Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak 1 Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak 2 Indholdsfortegnelse Skriftsproglige principper... 3 Hvad er et morfem?... 3 4 forskellige morfemer...4

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

PD-modul: Læsevanskeligheder Sdr. Feldings Efterskole Efterår 2010

PD-modul: Læsevanskeligheder Sdr. Feldings Efterskole Efterår 2010 1 FE Dysleksi og undervisning Blandt fagfolk og forskerne som deltager i debatten om at komme læse- og stavevanskeligheder til livs, fylder på den ene side et inkluderende læsebegreb og brugen af it-kompenserende

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

Testen kan benyttes til elever i 2. 10. klassetrin, unge og voksne

Testen kan benyttes til elever i 2. 10. klassetrin, unge og voksne Logos er en computerbaseret diagnostisk test til afdækning af dysleksi og andre læsevanskeligheder Logos er græsk og betyder o r d Testen kan benyttes til elever i 2. 10. klassetrin, unge og voksne Testen

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard Opdagende skrivning en vej ind i læsningen Klara Korsgaard Dagsorden 1. Baggrund for projektet 2. Opdagende skrivning 3. Søholmprojektet 4. Konsekvenserne for første klasse talesprogsfjeldet Tale Skrift

Læs mere

Lær at bruge munden. Mundstimulation og mundmotoriske lege

Lær at bruge munden. Mundstimulation og mundmotoriske lege Lær at bruge munden Mundstimulation og mundmotoriske lege Legeøvelser for læber, kæbe, tunge og gane - mundstimulation og mundmotoriske lege Når sproget skal udvikles, så er munden, tungen og ganen vigtige

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2 Hvad er det særegne ved det danske skriftsystem - Er dansk ortografi sværere end andre sprogs og hvilke pædagogiske konsekvenser skal man drage af det særegne Indholdsfortegnelse 1. Nogle almindelige forestillinger

Læs mere

Sproglige aktiviteter i daginstitutioner

Sproglige aktiviteter i daginstitutioner Sproglige aktiviteter i daginstitutioner Kender mange ord Ved meget om det enkelte ord Kan bruge dem i kommunikation Forslag til sprogstimulering i daginstitutioner Det at udvikle et sprog er noget af

Læs mere

Er danske bogstaver. til at stole på?

Er danske bogstaver. til at stole på? B C Er danske bogstaver til at stole på? Hvor meget betyder afstanden mellem skrift og tale, når børn skal lære skriftens kode? Og hvor stor er afstanden egentlig? Af Holger Juul Vi kan næsten ikke få

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Skriv og læs med ørerne

Skriv og læs med ørerne Skriv og læs med ørerne En guide til undervisning med CD-ORD som læremiddel på begyndertrinnet pædagogisk mediecenter Guiden er udarbejdet af: Birthe Tipsmark (lærer på Højvangskolen) Christina Tagmose

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Vejledning Mundmotorisk spil

Vejledning Mundmotorisk spil Vejledning Mundmotorisk spil På dansk ved Inge Benn Thomsen Special-pædagogisk forlag Indhold Tips Træning af enkelte konsonantfonemer Lege 1. Trække kort 2. Farveleg 3. Gætte kort 4. Gemme kort 5. Kaste

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Specialundervisnings gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.. Elever med specifikke indlæringsvanskeligheder

Specialundervisnings gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.. Elever med specifikke indlæringsvanskeligheder HVAD SKAL VI KALDE DET Specialundervisnings gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.. (BEK nr 885 af 07/07/2010 Gældende)https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132834

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Understøttende sprogstrategier

Understøttende sprogstrategier UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Understøttende sprogstrategier Dag- og fritidstilbud UNIVERSITY COLLEGE Understøttende sprogstrategier Strategier som voksne kan bruge til at støtte og udvikle den måde, som

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre.

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre. 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog overordnet mål indskrives... 5 Motorik overordnet mål indskrives...10 Science overordnet mål indskrives...11 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Sproglig udvikling, kommunikation. Karen Beyer Talehørefagkonsulent PPR og Specialpædagogik

Sproglig udvikling, kommunikation. Karen Beyer Talehørefagkonsulent PPR og Specialpædagogik Sproglig udvikling, kommunikation Karen Beyer Talehørefagkonsulent PPR og Specialpædagogik tilegnelsen sker i samspil med andre mennesker, hvor sammenhængen mellem sprog og handling er funktionel. tilegnelsen

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

SPROGET KOMMER VIL DU MED?

SPROGET KOMMER VIL DU MED? SPROGET KOMMER VIL DU MED? FORORD Vi er 2 pædagogiske ledere i Silkeborg Dagpleje, der ønsker et større fokus på det pædagogiske sprogarbejde med børn i dagplejen. Vi har tænkt denne folder som et redskab

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp: 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.12, 4. maj 2006 Indholdsfortegnelse Inden du går i gang... vii Forord... ix 1. Sanser og intelligenser...

Læs mere

OS+ Opdagende skrivning med auditiv feedback. OS+ pilotprojekt 1 - elevernes samspil med OS+ OS+ pilotprojekt 2 - et didaktisk udviklingsprojekt

OS+ Opdagende skrivning med auditiv feedback. OS+ pilotprojekt 1 - elevernes samspil med OS+ OS+ pilotprojekt 2 - et didaktisk udviklingsprojekt OS+ Opdagende skrivning med auditiv feedback OS+ pilotprojekt 1 - elevernes samspil med OS+ OS+ pilotprojekt 2 - et didaktisk udviklingsprojekt 3 OS+ Opdagende skrivning med auditiv feedback Bent Saabye

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE Nr. 38 > DEC. > 2006 > SIDE 1. LEDER side 2 Bliver jeg nogensinde mig selv på det sprog? side 3 Nyt fra Pædagogisk udvalg side 7 Individualisér udtaleundervisningen side

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklassen

Læsning og skrivning i børnehaveklassen Læsning og skrivning i børnehaveklassen Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Gensidige forventninger Børn begynder i skolen med store forventninger om at lære at læse. Som forælder har du sikkert

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Brøndbyløbet 11 færdige poster

Brøndbyløbet 11 færdige poster Brøndbyløbet 11 færdige poster Brøndby-løbet er et stjerneløb, det vil sige at alle poster er inden for et afgrænset område, og deltagerne hele tiden skal tilbage til START posten før de går videre til

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

DANSK for ikke læsere

DANSK for ikke læsere DANSK for ikke læsere Kan man være opmærksom på sproget uden at kunne læse? Selvfølgelig kan man det, men opmærksomheden kan være mere eller mindre målrettet. Små børn kan modtage sproglig stimulering,

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser

At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser Ragnhild Söderbergh Lunds Universitet (emeritus) E-mail: ragnhild.soderbergh@tele2.se Abstrakt Formålet med dette

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Skriv løs med it. funktionel staveundervisning. Lærervejledning

Skriv løs med it. funktionel staveundervisning. Lærervejledning Skriv løs med it funktionel staveundervisning Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er et resultat af projektet "Unge ordblinde skriver løs med it". Materialet er udviklet til og afprøvet

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Puste- og sugeøvelser

Puste- og sugeøvelser Puste- og sugeøvelser Ishøj Kommune 1 Det er en god idé at lave mange af øvelserne foran et spejl. 2 Puste- og sugeøvelser Pusteøvelser træner både tungens bevægelighed og evne til at forandre form og

Læs mere

Handleplan for læsning; børnehave 3-6 år. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; børnehave 3-6 år. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling CKF + Fælles mål

Læs mere

Evalueringsrapport fra projekt "Læs og skriv på Specialskolen Tejbjerg

Evalueringsrapport fra projekt Læs og skriv på Specialskolen Tejbjerg Evalueringsrapport fra projekt "Læs og skriv på Specialskolen Tejbjerg Af Helga Borgbjerg Hansen Evalueringsrapporten er udarbejdet på baggrund af løbende tests og indsamlet empiri, der består af elevernes

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

SPROGLIGT UDFORDREDE SKOLESTARTERE FORSØGSPROJEKT MED UDVIDET DIALOGISK LÆSNING

SPROGLIGT UDFORDREDE SKOLESTARTERE FORSØGSPROJEKT MED UDVIDET DIALOGISK LÆSNING SPROGLIGT UDFORDREDE SKOLESTARTERE FORSØGSPROJEKT MED UDVIDET DIALOGISK LÆSNING MARIANNE AAEN THORSEN, LÆSEKONSULENT, FREDENSBORG KOMMUNE Et forsøgsprojekt i fem børnehaveklasser i Fredensborg Kommune

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

Lær talmængder med øjne, ører, hænder, krop

Lær talmængder med øjne, ører, hænder, krop Lær talmængder med øjne, ører, hænder, krop Denne materialekasse er blevet omhyggeligt designet til at hjælpe mindre børn med at takle udfordringerne ved at tælle og begynde at arbejde med tal. Det at

Læs mere

DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992.

DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992. DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992. Tillæg A til SNAK 5. årg., 1992 Nyhedsbrevet SNAK er udgivet af styringsgruppen for initiativområde Dansk talesprog i dets variationer

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

IntoWords. Dansende bogstaver. Se bogstavlyde. Vokaljagt

IntoWords. Dansende bogstaver. Se bogstavlyde. Vokaljagt IntoWords Læse- og skriveværktøj med oplæsning og ordforslag til dansk og engelsk baseret på teknologien fra det kendte værktøj CD-ORD. Dansende bogstaver Se bogstavlyde Dansende Bogstaver giver barnet

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Blåhøj skole. Oktober 2012

LÆSEPOLITIK. Blåhøj skole. Oktober 2012 Blåhøj skole Blåhøj Skolevej 4 7330 Brande Skoleleder: Susanne Rasmussen Tlf.99603501 Afdelingsleder: Lillian Tøstesen Tlf.99603800 LÆSEPOLITIK Oktober 2012 At eleverne lærer sig at læse og skrive er en

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

I BEVÆGELSEN LEVER LIVET OG LYDEN

I BEVÆGELSEN LEVER LIVET OG LYDEN 1 I BEVÆGELSEN LEVER LIVET OG LYDEN Den svenske skuespiller Martin Ljung havde engang en sketch med et afgørende svar på, hvorvidt Fingal Olson var død. Det lød i al sin enkelthed: Nej, - han rör på sig.

Læs mere

Den Sproglige Udvikling

Den Sproglige Udvikling Den Sproglige Udvikling Tilegnelsen af tale og sprog er komplekse færdigheder og alligevel forstår babyer ord og hele sætninger, længe før de kan tale. Hvad det ekstraordinære er, er at babyer op til en

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG AF DORTE SOFIE MØRK EMUS Lærer på Hanebjerg Skole i Nordsjælland og uddannet på Forfatterskolen for Børne - litteratur. Hun er bl.a. forfatter til letlæste bøger i ungdomsserien TEENZ. Dorte Sofie Mørk

Læs mere

Sprog og leg. Camilla F. Scharling Helene E. Kamp 4s0746, E08 4s0814, D08

Sprog og leg. Camilla F. Scharling Helene E. Kamp 4s0746, E08 4s0814, D08 Bachelorprojekt (Må gerne udlånes) Gruppe 19 Vejleder: Ulla Nalepa UCSJ Campus Storstrøm Vordingborg Periode: 10/11-2011 05/01-2012 Eksamensdato: 16/01-2012 Anslag: 72.136 Sprog og leg Camilla F. Scharling

Læs mere

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling?

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Program for eftermiddagen Den rigtige bog til det rigtige barn - En kort teoretisk gennemgang af børns læseudvikling med eksempler på materialer,

Læs mere

LÆSERÅD TROUBLESHOOTER

LÆSERÅD TROUBLESHOOTER LÆSERÅD TROUBLESHOOTER Vær frisk og veludhvilet Sørg for at barnet har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent til læsning. Spis sundt Nogle børn er mere følsomme over for fødevarer end andre og udvikler

Læs mere

Stav med professor X Lær de store og små bogstaver.

Stav med professor X Lær de store og små bogstaver. WriteReader Ny ipad- app for børn i alderen 4-10 år, lærer børn at læse gennem skrivning. App en er udviklet og testet af folkeskolelære i samarbejde med ledende danske forskere. WriteReader er en ipad-

Læs mere

Nina Grønnum. Fonetik og Fonologi. Almen og dansk. Tredje udgave

Nina Grønnum. Fonetik og Fonologi. Almen og dansk. Tredje udgave Fonetik og Fonologi Nina Grønnum Fonetik og Fonologi Almen og dansk Tredje udgave Fonetik og Fonologi Almen og dansk Nina Grønnum og Akademisk Forlag et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle fag fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 13-06-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle fag fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 13-06-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Læsepolitik Vibeskolen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Differentiering: Stave indenfor en bestemt ordklasse + antallet af bogstaver + felter til rådighed.

Differentiering: Stave indenfor en bestemt ordklasse + antallet af bogstaver + felter til rådighed. Indhold Side 2: Ordspurt Side 3: Kend dit tal Side 4: Stop på et tal Side 5: Bogstavgenkendelse Side 6: Tabeljagt Side 7: Engelsk talbingo Side 8: Blå eller rød Side 9: Ordklasse ord 1 Ordspurt Bane: Figurbane

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere